A szellem bűvöletében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szellem bűvöletében"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015.

2 KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Szeretet Mily óriás erő a szeretet Isten öröksége az, ha valaki hűen szeret engemet Ó, Atyám, szívem ünnepel mindig ha epedve reád lel! Érzem, hallom verseim, dalom mindig hallom, bennük vegyül az Úr szeretete a központom. Óh, hívom az Urat, a lépteit hallom Verseim könnyezve várják, hogy a fehér papíron hívja őket az ég kékjén lázas tűzi szirmon A világnak írom, az elmúlásban égnek, reszket az érzelmük, tiszták, szépek, fehérek Óh, mindnek lehull a lombja Olyanok lesznek mint virág hulla A némaság uralja, elítéltek lesznek Egy napon verseim fényének apadása Elapad a mezítelen lelkem csillogása a lélek nyoma a titkot magában hordja, magában elássa. 3

4 A tudat fénye A tudatom fénye ha felgyúl bennem a tudásom a világnak szentelem Kivirágzik bennem az égi bölcs egyetem és kinő a fény a sötétségből Fénylázba bújnak elő a lélek törvényéből Az Úr álma bennem ébred fel s feltölt fényeledellel! Megnyargalom fényességét A törvényének erénységét Óh, kelet fia erőssége az egedre felhozza a Napot néked kelet testet szabott. Szakítsd le a kelet fényét Elűzi a fénysebesség belőled a világ sötétségét! Fényed benned az égre hág Fényt szül benned az égi fényes társaság! Égi dísz Óh, szerelmetes Istenem Teremtőm, törvényem Üzend meg lelkemnek mit tegyek én, mit is tegyek, hogy égi díszpolgár lehessek! Szívemet, szememet feltölthetnéd gyönyörködtető fénnyel, égi sétáló űrmesékkel Lelkem világegyetemnek igaz,, bölcs törvényével Teremtő, töltődjek fel szellemed erejével! Ringassál fényláz engem el a fényláz égi gyönyörével! Óh, legyek én égi díszpolgár! Az égnek féltekén lelkem följebb lépdegél Szívem ösvényén Istenem legyek égi dísz, égi költemény! 4

5 Áradat Óh, a teremtő gondolata sziklahegyeket szül Bolygókat, tengereket teremt örömében öröm hangon csendül. Óh, istenek áradt tava nem vénül el a vize soha Árnyat adó óriás fa Te sem vénülsz el soha Te is Istentől származva Égi legyőzhetetlen palota, lelki, szellemi élet örök Naprendszerben új és új körök Mérhetetlen erő az Úr Bolygóján csillagdíszes heverők, s mily szép Hold leányok gondolatból szövik a világot ők. Óh, lám milyen jó lenne ott élni, a nem vénülő folyó partján, ahol örök a dal, örök az élet Játszik lélek a lélekkel, s szerelmeskedik saját lelkével. Kigyúló gondolat Óh, világ nagy rezgések ti, ki vetítitek örökké a mozgó nagyszerű képeket! Az áramló útja megállás nélkül mozog, él! Különös titka van minden gondolatnak, a vérkörei összefonódnak Isten áramlása benne él! Az időnek múló küszöbén A szélfúvás csak zenél Panaszos torlódó nyitányok Földi bánatból lépnek elő gondolatjelek, látomások helyett a tudat örvénye leadott s elnémul ajkam az éjszakában szökő árnyas Hold udvarán, s ha fölébredek gondolatom újra kigyúl a napfény pályáján! 5

6 Armagedon Szeretet Kimegyek az erdőbe, kimegyek Óh, Föld planétája Az érzelmeim feléd röppennek Maja isten gálya Elmondom a magányos utaknak, Titánok, gigászok hogy mennyire szeretlek földnek szülte óriása Érzelmi szárnyaim a szellemetek kérdem édes, feléd röppennek. Föld anya Isten mióta van? Elmondom a magányos utaknak Volt már az ősi korban? mennyire szeretlek! A nő az emberi lét hordozója, Fejemre hullnak az évek a nő sokasága lelkének Velük hullnak a falevelek a gyermek nemző anyja Sárgák, pirosak kísérnek Gigantikus szellem háborúja Gondolataim járják az ég falat! villámfényhez hasonló gyorsasága A kopár fán a madár is hallgat! korszakalkotó lesz netén Merengve lépkedek előre a nő mágikus fekete szellem Lában előre halad, elfogy az út rejtett titka az elsárkányosodása. Az ég visszhangja is rég szomorú Vakságba, sötétségbe buknak, Az elmúlás hanyatlása bú, s a vágyuk tiszta lélekre bukik a lélek áramlása felszabadul! az igaz úton járókat elsodorni Lehet, hogy ez az armagedon fehér és fekete szellem háborúja Egyre inkább a nő van többletsúlyba Óh, sebzetlen lelkű Te tiszta égi ő a nagyszerű oltalma. 6

7 Ambrózia A kiáradt világ Ambrózia isteni eledel magasztos világa, mely kiárad, felvillan Az eszmélet, döbbenet Ezer bolygók ágazata élnek, vannak, tűnnek, s újra életre kelnek! Eltűnt, kihunyt ős tüzek, s visszatükröződik bennük a álma a égnek! Hajnalban tőlük újra ragyog a szürkület, s az óceánok hömpölyögve a fényben sétát tesznek, s a rejtélyes ereje teszi a zajt, felavatja a csendet, elnyeli a fehér habokat Egy napon engem is velük összeringat, amikor majd arcomat beszövi az alkonyat, beszövé az áldott sugarat örökre! A világi csalódások Már sokszor tehetségem Isten fiainak megmutattam. Vívni s lemondani is tudtam! Szégyen nélkül elhagyhatom e földi nyirkos helyem, már nem lelkesít semmisem! Mozogjon a világ ahogy akar, a kerekét nem igazítom! Ha leáll az sem zavar! Egykedvűen nézem botlásait. Nemesebbé vágytam tenni földi tudatos eszméim! Nyugtalan erőm pihenni akar! A világ hibái már nem zavar! Mutasd meg uram a te nagyszerű égi országodat. Itt a Földön oly sokan becsaptak! 7

8 Tűzvész Az égi törvény A tűzelem bennem az isteni áradat, ha uralmon van bennem, s mint tollpihét engem felkap lelkem égi tükre boldogságot ad! Kozmikus kitörő élmény, céltudatos, igaz törvény. Óh, aranyos lesz a szellem fénye s átvilágítja a gondolatot, s átvillannak a régi bolygók napgyűrűjébe. Óh, aratást jelez az idő titkos meredekén. Óh, jön felém az égre fel egy égi bűvös jel, s átszövi az én lelkem Óh, mily óriás érzelem! Istenem ha hozzád a mennybe keveredem az égi fényes meredeken. Óh, Uram Atyám! Te vagy a hatalom, a törvény Gondolatban mindig nálad vagyok én itt lent a földtekén Nálad vagyok égi költemény! Óh, az ég térképén nézem magam a Hold tükrén, s úgy érzem lelkem hozzád víziókban följebb lépdegél! Ó, ember vedd észre, nézz, láss mily nagy művészet az elmúlás! Bűvös égi sejtelmes fény elvonás! Részt veszek pogány istenek táncán, a lélek úszik üvegtengerek hullámán, csöndben csukódik szempillám, s fölismerik énem a csillagok, az égi istenek levették testem örök mennyei álom terápián. A Földre hullik rólam a zöld selyem ruhám! 8

9 Isten Óh, AKASA te ember lelke Te világosság bölcsessége az ész nedűje, a lélek ünnepe! Igazság az ő erős szépsége Ő a világ egyetlen szépsége Ő a becsület ereje, törvénye Szemet gyönyörködtető a fénye Erény a fényes lélek menedéke Óh, ő az Istennek szépséges beteljesedése Isteni erő sugárzik a költészetben. Bilincsek közt élő lélek, Tölts fel engem fényeddel! A tiszta erkölcs földön elgurult, a pokol fenekére hullt! Gyúlékony gyönyör Óh, Akasa te vagy a kicsi óriás lélek mérlegre vonása, Te ég sugalma Te vagy a céltudatos élmény, Kozmikus szép kitörő törvény! Csillagrajz vagyok óh, égi lélek a Földön céltudatosan veled lépkedek! Az ég áldása szálljon reád Alen maohejanetan = az ég áldása szálljon reád Tündérek nyelvén e szó áldást ád a lélek lát és szór a fejemre fényes koronát! A Nap ezer felől világít s a Földre küldi az isteni erőket, az sugallja a tündéri lélek az ész, az Isten hő szeme, belőle lesz az elmélyedés Belőle lesz a megismerés Az akarat, az eszme, a szép beszéd, a tündéri fény, a jó lelkek szaporítják az égen a csillagokat! A tündér más dimenzióban is Isten világában szemlélődik elválaszt a rossztól a lélek! A lélek a gát, szétválasztja a rossztól a világát, a halál sem töri őt át! 9

10 Professzor Makra Lászlónak Születésnapodra nem kívánok neked ettől szebbet: a szerelmetes égi hő vonja be a lelkedet. Csüngjön rajtad az égnek aranykoszorúja s majd elmúlik a szívednek szomorúsága, búja. Ha a föld kizöldült, ő lesz Szíved szépséges nyaralója Így leszel majd örömbe bújva. Szeretettel: Etelka Az Úr hangja Az éterben száll az úr hangja mégis hallja az aki akarja! Óh Atyám, én gondolatban mindig hallak, bennem nagy a te hatalmad! Hitbéli eszmeiségem feléd kinyílik a nagy hozama bennem, sziklák hegyén áll a mennyei érzelemnek örökös megtisztulására vár. Óh, hatalmas az erődnek sugara. Az igéd tiszta, csepeg tőle az aranyfa! A szó a lélek lakója A szó életerő vibrál a világában, s bizalmat érez a becsület saját magában az Isten tiszta forrásában. 10

11 Csend Óh Istenem, elmerülök mélységemben Összeolvadok a csenddel Beszélgetek a széllel Reggeli elmélkedés Beavat az ég tengerébe Rejtett világomban elkísérnek Óh, ami nem látható Időtlenség horizontja túl van a szemem világán Lelkem a múlt időnek őshomálya Túl van a Földnek káprázatán Titokzattal összevonja Ez az egyetemes tudat Egyedül vagyok a nagy csöndben Engem tüzének ereje Illúzió a fényben szőtte Óh, égi béke elvisz Isten ölére Megyek előre naponta Óh, Uram naponta az eget járom, lelki, isteni erőnek lángjában! mint földi hajótörött Óh, csábos fény áradása lengő, megsebzett szárnyon. Feltámad bennem Fekszem és a sötétben látok! az egyetlen csúcs forgása Látom a lángarcú csillogó arcod, az érzelmem tudata. s hallom, értem a titkos beszéded A csendjének tisztasága Az űrben mint a magot szétszórod őket. az égnek nagyszerű ajándéka! Vannak titkokból fakadó, összefonódott, mélyülő szenvedések. Óh ős tűz, égesd el sorra mindet Óh, te szunnyadó gerjedő parázsfészek egy napon fölissza belőled magát a bölcs isteni lélek! Benne elszáll az áhítat s az igazság, s szivárványszínben forrása teremtő képzelete istenné válik, s fénymagom az égben világít! 11

12 Varázs Óh, rezgő lélekfürdők varázsa ne legyen benned sosem! A szeretetnek múló apadása. Ó tudásom fényének nyoma emelkedjél a csillagokba! Légy az igazság látnoka! Távoli szép áramlása! Az Úrnak bölcs áramlása! A lelki erő nagy tudása, Ott lakik a mennyeknek fényes várában! Óh süppedő időnek forrása A fénynek nagy égi rendszabálya Alapvető törvényed a rend A bölcsesség az egyensúlya A tüzed benned óh, lángra gyújtja A szellemed igaz öröm kulcsa Lesz néked a szeretet alkotója! A kozmikus fény a lelked síkja A bölcsességed ember, az Isten útja! A kozmosznak örökös parancsolója! Az ige a szó Kinyílik a szemem bogarába Az ég fényvirága Istennek csillogó világa A földi illúzió Az Úrnak áradása Ó, mily szép, mily jó e földi fény illúzió! Minden nap felgyújtja bennem a meleg tüzet. Az égi harcokból születik meg a földi ember, s itt lent harcol tovább földiekkel, égiekkel. Az ige szó az ember szava Az Úrnak dicshimnusza A szózat az árnak dala A szó az Isten maga A szó összeköti a lelket az ég szintjével A rossz szó összeköti a pokol fenekével! 12

13 Égi szó A kezdet Óh, égi szó mondd el mi is a vágy kozmoszi bíratlan szép otthon! Túl van a sok tetten Túl van a sok rosszon! A bölcs ember túl van a túlon Túl van a láthatáron Titkokat fejt folyton, az ő alapja Túl van az élvezeten Túl van a földi gondon A gondolat égen, földön, mint a szellő szétszalad! Úgy a bölcsnek lelke s mégis otthon, egyedül marad! Őt boldogítja az isteni gondolat Az ő tűzhelye a titok, a bölcsesség Az Úrnál lángra lobbant rég A gyökere lent és fönt is ég A léleknek ha visszfénye van nagyon boldogtalan! A kezdet a geo Óh, pokoli hő öl Leszakadt egy darab földrész az égből Piros sárkányként fölszállt a nap a vízből. A bolygók egyensúlya a kozmoszi törvényektől a világ hatalma fel van írva az égre, meg kell ismerni Istennek útját végre! Óh, a titkok rejtett tudása ott éled a szeretet s igazság fényéből. Óh, ember te is olyan vagy mint az álmodozó vidékek Fényre vágyik benned rég a virtuális képzelet Bölcsességed menhelye az égi tudás Hódítsd meg a félelem szellemét A lelked elnyeri a fényét A káprázatnak igaz törvényét Elűzi a tudat tüze, a fényszikra a sötétség folyóját benned a tűz tudata Szívedbe tesz piros pecsétet vallomása lesz néked a lángból lett arany fegyvered áramlása. 13

14 A törvény igazsága Óh, emelkedj fel lelkem az Úr nagyságos fényében gondolatom ne légy sötétségben, szívem így lesz fényölelésben! Mert a fény mesés, gyengéd benne Isten szelleme fogja az embernek kezét. Óh Uram, soha nem láthatlak Égi jeleid bennem folyton bujdokolnak A vérem sejtjeinek érzem nagy titkai vannak Verseimben izgalmak hadakoznak Süppedő idő ringatja csillagomat A tudás megismerteti velem a múltat! Újra ha kutatom. Óh, a tudásban egy sejt vagyok csak, mely egyre nő, s a bölcsesség fele halad Boldog leszek ha a fényben érzem a tudatban ébresztő szabályokat Így leszek lelkemben boldog s szabad, ha a tűz fényétől kinyílik a tudás, az égi törvényű akarat! Óh égi törvények Óh égi törvények, a Földön sokszor hullnak napbarnított súlyos könnyek Körben arcok sorra kiürülnek és az árnyék táncában eltűnnek! A föld halálos ágyán vért lát! Az istenek útján a tudat folyton keresi önmagát! Óh, tűzben ég az én lelkem! Olykor magam szentnek érzem Élek a titkok tengerében Földön kis liget szépet Égnek lepecsételt fénye Lelkem nincs a Földön, Gondolataim az égből töltöm Többet van az Isten síkján, visszaszökik az égbe! Óh, jaj Istenem hozzád az ős tudás helyére szívem lázán ne vérezzen a magány! 14

15 Rablánc Érzelmem Ember, te ki rabláncra verettél Olykor érzelmem Magával visszahord a tér gyöngyökkel teli s elveszít téged a láthatár képen fenséges fény, te isteni! az időnek szemrésén Ilyenkor a lelkem Száműzetésbe süllyeszt a mély! napsugarakkal teli. Az élet elűz, konok hozzád Fénymagok gyűlnek össze Szíved mélyén az élet bánt Jó a vakságból elmenekülni Az életből kötőereje a halálba ránt s az úratyával egyesülni! Végtelen óh ember, számodra az éj Felnyílik a lepecsételt fény, Óh, talpalatnyi anyaföld, édes hon! s fut át a tudaton keresztül Ember légy őszinte, neked mondom s az égnek fénymagot szül nincs titok a Földön, tudd meg, és szétszórja a mindenségnek rólad amit az ég ne tudjon! A világban újra visszakerül Lehetsz poéta, koronás cseléd Így az istenek is boldogok Önvédelmem az igaz, tiszta beszéd Olykor a Föld is küld s majd eldönti a fény a helyzetem, az égnek emelkedő fénymagot! honnan jövök és megyek és miért Kifogyhatatlan az ige szónak ős igaz isteni áramlása A kék távolság leng a múltban, s csillag születik a sötétség fényének fodrában. 15

16 Ízisz Osiris A pusztákban Ízisz Osiris lelke A sivatagon keresztül száll át Hallod Isten óhaját A gyöngyökbe fűzött az ég kék selyme a szélben dúdol a hatalom bölcsességéről. Titkos fény, villanó áriát a mélységes szentélynek Földre zuhan a tiszta álma Ős arany korok sugarában Röpköd a lelkük, érzik mily áhított az ő visszatértük. Ne legyen vaskorszakban a vágy szíve áhított s vak! Aranyhomokot leheljen szívünkben az áldott felkelő Nap Ízisz Osiris varázsálmai futnak, szállnak le hozzám! Óh a nagy természet ereje elűzi a rosszat, mondá a gondolat a tudás fája. Lassan a világosság szelleme arat! A tudat sík A tudat tüze sikít Lézerként beléd siklik Befogadására a lét nagy gerjedésre vált Óh, a kozmosz bölcsessége a tűz Egyensúlyban tartja a csillagokat, s az ember elméjében kódolva van! Az ember tudata hajtja előre, s a titkok törvénye a nagy tudásnak a titka Óh, a létező törvényben fürdesd lelked sugarát! A bölcsesség igaz ereje ott lakik a nagy fény közelében Az embernek tudat fénye idézi elő az űrben a terjeszkedését Saját lángod tüzében keresd bölcsességed. Világi gondolat elenged, mert áthelyezem Isten síkjára s eggyé válok vele, visszamegy az ős helyére. 16

17 Szenti Tibor néprajzkutató az Úr jeles fiának 75. születésnapjára szól a dicső szeretet óda Mielőtt megszülettél A Kárpátok koszorúit Nézegette az Isten. Óh, mondogatta magában E jeles magot hova is tegyem? Gondolt egyet végre, S bele ültette e nemes magot A Kárpát koszorúk Medencéjébe délre! Óh, zöldbe omló erdő, rengeteg, Rajtuk királyi sasok kerengenek, Itt lakik a szeretet visszhangja, Délen a tanyavilágba Száll a sok fecske gólya, Ezer fajta virágok ringanak sorba, Mily szép is a róna! Itt terem a búza, s itt álmodik a föld, Dúslakodik minden jóban. Ide születik Tiborka a kisded! Ide hozta Isten szent imája, S az Úr figyeli a napsugarát, S a deli ifjú mosolyát. Felnő, figyel, s látja a neki szánt pályát, Télen, nyáron járja a tanyát, 17

18 18 És figyeli az elhagyatott Sorsára bízott házak sokaságát. S figyelte a sok jégvirágos ablakot, Melyet a nép lassan elhagyatott. Viselte magában a haza bánatát Fújta a szél felé a halotti beszéd Kettétört sóhajtását, S kutatta a föld törvényének titkát Szeretettel egy életen át. Különös nagy tudású Kutató az Úr fia Ma is megy előre tovább, Amerre csak a szeme ellát, Átdogozza életét, nappalát. Nem néz hátra csak előre, Ki hátra néz, elbukik Királyi sas kering fölötte Ő boldog attól is, ha a nap Százfelől süt arany sugarakba Virágos bokrétát tesz ő naponta A szép-csonka drága hazájára. Óh, a kutatóúrnak a tanyákban Bele van ültetve szeretete, s mosolya, Sóhaja, fájdalma, Mely szívét bölcsen ringatja, A Teremtő fénye, s a Kutató Gondolata felavatja a zajt, Legyen néma akár a puszta, Ahol fürdeti lelkét

19 Tőle őserőt kap, Ömleszt belé erőt, öntudatot, Az égi bölcs sugallat! Novemberben született, Ilyenkor rejtélyesen hullnak A falevelek színek pompájában. Ilyenkor van halottak napja, A magyar mártírok Lelkei felébrednek, S viszik magukkal A fehér ős keresztet. Árpád házi királyaink Tisztelték a fehér fényes keresztet. Óh, minden hova oda ér az ő keze, Lába, szíve, lelke, tekintete, Embereken, városán segít, Mindenkihez van jó szava, Óh, olyan ő mint egy táltos, Szavával gyógyít, Lelke erejével, sugallatával Füveket sarjaszt. Biztonságot ad a vak világnak, A tanyáknak, falvaknak, Éhezőknek, koldusnak. Az égnek magjában lehet ily erő, Mely fényes és hatalmas Szent forrásában Isten is csodálja Magával ránt mindenkit. Az ő bölcsessége tettei, s tudásától 19

20 20 Lelke eggyé válik a Kozmosszal. A fény parányok csak este Szálnak el belőle. Álmai igaz tisztaságában. Öröm fényt gyújtanak az Atyának. Reggel újra már Új terveket ringat, Jön felé egy új hír, munka, feladat, A Kutató az Atya fia, megy haza, Jönnek új üzenetek, siet, S viszi haza a családjának A hóna alatt a meleg kenyeret. Feljön a Göncöl szekér, Újhold, csillag sereg, Mindegyik utat mutat, S nyújtja a fénylő szeretetet. Haza ér lassan, csendben, Ma Luca nap van, Elültette a búzát az ablakba, cserépbe, Had viruljon Karácsonyra Az Úrnak segedelmével, És figyeli az ég szemét, Hallgatja a szél zenéjét, Bárhova hívná a lét, Szent kötése az alföldi vidék. Igyekezete közelében Isten él. Madár ablakába repül, Friss földet hoz szárnyain, Ők a háznak barátai,

21 Óh, hamarosan a fenyő zöldül, Suhan be a házba szellők álmain, A ház urának akarat ereje óriás. Drága Csilla az ő kedves neje, Számára égi áldás. Este van, összeül a család, A kedves szép unokák Meggyújtják az ádventi gyertyát, A ház ura, asszonya boldog. Mindenki jelen, Pattog a parázs a tűzhelyen, Kábulatos a szent tömjén ő is jelen Szenti Tibor zseniális embernél Híres néprajzkutatónál. Itt az Alföldön, Hódmezővásárhelyen, Itt Magyarországon, Az ős szeretet Kárpát-medencében. Ámen! Szeretettel: Kenéz Heka Etelka Igaz jó baráttól írva az óda a 75. születésnapodra 21

22 Pompa Mi is a pompa? Magasztos ég karja Aranyban ragyog a Nap az égen, virágcsoportok nyílnak tőle a földkerekségen. Ez a keleti-pogány oltár Magamat régóta keresem A fényben megtalálom itt keleten Óh, csodás mesevilágom Te sugaras örök forrásom Leszek égi szent lovag Megnyargalom a csillagokat Orion ős csillag legyél áldott Ne legyen rossz a te álmod Óh, virrasztol te az ég szélén A titkok rejtelmes meredélyén Némaságban az ős Isten székén Fenn jársz Keletnek égi reménységén, s mint Orion ős csillag ülsz az öreg Isten székén. Ülsz folyton az Úrnak arany székén. 22

23 Áhítat Óh mennyei áhítat! Te lélek szent kegye Isten előtt jegyzem el magamat hőn szeretett égi hitembe. Ó lélek, te isteni hatalom! Kifejezést keres a boldogságom Sejtjeimbe visszaadja hitemnek mély álmát, tiszta bűvös szabadságát! A bölcsesség sugallata megpihentet Óh lélek, miért is létezel? Kérdelek téged Égen, Földön kémnek kódolod a létet, figyeled, méred égen Földön a rezgéseket. Óh kicsi lélek fényem kérlek a testemen hasson át! Figyeld az erőm szavát Szélesítsd rajtam az aurát! Így bevonod a testem árnyékát, s uralni fogod a élet forrását! A lélek történte Ember, ne hagyd zuhanni a lelkednek csillagát! Az ilyen elveszíti örökre önmagát! Arany planéta a lélek helye Tudom én már rég Te adod lelkem a számba, az arany hangú bölcs igét! Istenem, valahol messziről érzem a te bölcs mosolyod, diadal hús varázslatod! Szentséges üde hajnal mágnese a világon ül Aranyos kűrt a titkokba elmerül Óh, láthatatlan mitikus istenek, s láthatatlan égi kezek! Ti hordozzátok égi álmok közt az én bűvös, titkos kicsi lelkemet. 23

24 Remény Szenvedély Óh, halhatatlan Nem láttalak rég örökös reménység Sírni szeretnék Lelkemet átjárja a kék ég! Magamról írok neked Mi is lenne velem, Versem tehozzád vezet ha a Nap mosolyába nem nézhetnék! Írom e sorokat Óh, égi forrásom A lelkemben hagy fájó nyomokat ne legyen komor a hervadásom! Parázsló szenvedély ár, Lelkem kering önmagában mint álom visszajár. Virágba bújtatom gyászom Nem hallom saját szavam körülöttem a valóságban. Keresem benned önmagam. Óh lelkem, létem! Tört arany ne legyél te soha nekem! Feljövő erőm dagaszd keblem! Tudatom teljen nesztelen bennem! Veszteségem az idő fenségem! Óh, tegyél a tűzre fát az égen! Halhatatlan legyen reménységem! Agykérgembe belevéstem Óh Atyám, hova lesz a törmelékem? Időben, fényben hova lesz a kihunyt létem? 24

25 A teremtő fénye Óh, tudom a léleknek az égi gyümölcse A keleti szélnek ő fehér fény a zenéje. Tiszta fénymagot érlel a lélek gyöngyöt gyűjt belőle Ez a harmónia ékessége Mennyei virágok nyílnak a vérben A szellő édessége imával olvad a létbe! A kozmosz fénye törvénye Az égi úr magasztos vallása A Nap világa, a mindenség gyarapodása Azt súgja a lélek; én nem félek Győzelmet hoz reá a tükörképe Ő növeszti a létben az emberiséget Isten közelében él ő a fény az égnek szemében a Napnak igaz szentülete Benne rejlik a hő Álom A lelkekben rejlik a kozmoszi ős erő! Álmaimban gyakran kereslek Bennem látom tükörképedet Szerelmem a játékod rabja lett Már soha sem leszel enyém Ez gyermekes, hiú remény Én mégis reszketve féltelek Álmaimból lassan ébredek. 25

26 Halottak napja Gyötrődés Ma van halottak napja Az ég beöltözött fényébe Üzenetet ad magáról a Nap ragyogó sütésével! Mindenki siet ki a temetőbe Óh, ez a való és nem álom Óh teremtő, te járó árnyék vagy örökkön, folyvást, folyton! Hajótörött az ember, élünk a Földön megsebzett szívvel! Koszorúk lengenek mindenfele a sírokon Szomorú díszek ők a bánat lengő világából! Ó, hova tűntök el valódi álmok Apám, anyám, testvérem nyugodjatok örökre, nyugodt békességben ringasson az Úr titeket az égben éjjel-nappal fénnyel a Föld ölében! Lelkem feletted viaskodik Tested karjaimból, mint egy gyors álom, elszökik. Bennem az időd futó homok Ettől lelkemben gyászt hordozok Bennem már nem én vagyok Bennem te vagy A kínt adó gyönyör, de az út végén érzem engem örökre elgyötör! Helyes út A helyes út nem oly nehéz csak ne válassz, s ne szeress. Ha nem gyűlölsz s nem szeretsz fényesség vár, sosem lesz est, s felhő sem lesz, a kék ég fénylik át vészes sötét felhők torlaszán. 26

27 Ábránd Fénylő gondolatot magamba zárom minden létezőt ábrándként látom. Az égbolt üressége vagyok, s képzeletben reám szólnak a fénylő gondolatok. Magam szánalmasan nézem a víz tükrében hamis varázslón inog, mozog a képen. Merengek az élet káprázatán Lehet, hogy az életet a Földön álmodom csupán? Veled Hold II. Szólj vándorló Hold, égi társam Látszik-e onnan, mit keres az ember idelenn a földi porban? Bűvös árnyak közt forog tébolyultan, titkos jelek közt kutat vakon kínban. Örökké ugyanott önmagát keresi Ám a térképen az utat sohasem leli Űzi az elszánt ész Csatát csatára vív Sokszor a lapján az elme küzd ha megszólal a szív. Ritkán vagyok veled, de belőled reám ismerek Bár csak tudnám a szavad, halljam, hogy te vagy bennem önmagam! Lerántom rólad az álruhád Nélkülem egyedül mi is várhat rád? Engem gyilkod a toll, versem nem ismer határt 27

28 Világ Mi is ez a gyönyörű világ, káprázat, valótlanság? Örökös a létben változás Mire kiismered már újra más! A létezés pillanata sohasem ismétli magát E Földön éljük a szédítő létfolyam áramlatát Alant az óceán és sziklakő, mely él, mozog, magát gyötrő. Felül az éltető levegő. Mi is a való kérdjük sokszor ezredeken át bölcsek, tudósok könyvében is elakadtatok! A létezésről sokszor foglalkozni bosszantó, hisz haszontalannak tűnik, azért eltűnődni nem árt még mielőtt a test hamuvá vált Hát furcsa, hogy az ember nem is ismerte magát! Aratás A lányok fején kalászkoszorúk Hálaadó áldást dúdolnak a mennybéli fenséges Úrnak Verejtékcseppes drága mező Kenyeret ád asztalunkra ő. 28

29 Gondolat Ábrándok káprázatában szemed mindig keresi a szemem Járod az utad nélkülem Olykor szívünk ha összeforr, már ezer lépés sem lehet távol Újra elmész hogy lásd a nagyvilági tornyokat. Bennem emészt e gondolat. Szobámba rejt engem az esti félhomály, s képzeletem újra és újra kutatva rád talál! Csillag A csillagokat sokszor csodálom A csillagásznak is megmarad egy álom. Ahogy megtaláltam csillagod Fénye bennem ragyogott Az ég változik, minden forog, de bennem leléd otthonod Téged köröz a csillagom maga, mert te vagy verssoraim ezer csillaga. Múzsa Harc Óh, múzsám te vagy minden örömöm. Mégis szemed fényében oly ritkán gyönyörködöm. Kővé dermed bennem a gondolat, hogy szíves fölé rakott falat. Olykor szörnyű arc lázong s dúl bennem Sárba fúl érzelmem Olykor a lét nagyszerűt ígér Olykor bennem a nappal is éj Hiába becéznek égi hatalmak Este lesz, sötétedik Vége lesz fejem fölött a napnak. 29

30 Hold Vándorló Hold kérdelek, hol van áruld el a boldogság sziget! Mond el hova s merre is menjek! A tündér otthonává válnak a magas hegyek Szikla csúcsán büszkén élnek a fák A pillangó otthona a virág Az én otthonom bárhol lehet az ég alatt Az ember bárhol lakhat, de igaz otthont a Föld mégsem ad! Ha eljön az est, s szomorúan kísér a Hold Otthonod te az égben keresd, súgja a Holt A Földön igazi otthonod sosem volt! Az idő Az idő a hatalom ura A világon mindenre a kiterjedő idő foglya A nagyvilág s az idő hordja majd darabonként rakja a halál ravatalra. 30

31 Jelenemnek Káprázatos tükör. A jövőben velem Fordul a Föld Lent és fönt Hozhat vízözönt Uram nézek én Az égre föl Az igazság elválik a félelemtől. Az életemben Az életem sorsa Függ a jövőtől. Hív a jövő Most a tél után a tavasz üde szeme Megyek vele a jövőbe Ha megérkezik szeretem Ő akkor már a jelen! Az ős erő a múltat hajtja Előre a jelenbe, s aztán a jövőbe tovább. Elhagyott minden, Múlt századi tanyát, A múlt elmúlt Nem boldogul tovább. Az idő a múlt megkötözője. A Hold és az ember Nézem a Holdat az égen Sarlója fénylik a bíbor kékes levegőben Varázslatosan szép jelenet az ég sötétjében. Közben csodálattal nézem Lehajol az ég homlokáról és álmodozón suttog nékem Én vagyok az éj királya Az ég homlokdísze a homályban A homály égi teste Ezüstös fénylő ruhát viselve, s te úszol a fény ragyogásomba, melynek lágy s szelíd a pillantása A hódolóm lehetsz nékem, mert istenség vagyok én is a fenséges, titokzatos égen Az elmúlás A halál törvénye a testem magára öltése A halál a fény fölragyogása A halál az valóság Az élet nyújtja nekünk a tükörben tűnő káprázatát! 31

32 Esőcsepp Ember esőcseppje a szélben, A tudatban ömlő Csillogás képében Háromdimenziós Egyforma érzelem. A lélek sugár műve Ő a boldogság szövője! Ez a nagyszerű Szép törvény örök! Óh mint a nap és az égi földi körök s újra zuhan a Nap S a Föld szomorú marad! Reggel újra fényes lesz az ég Hazám, óh mily szép! Telítve csüngenek rajt Fehér, piros, kék Virágos szók. Künn a tanyákon színes pillangók játszanak a Nap fényében, szép, színes képben Óh gyermekkori képem maradj meg emlékbe! Künn a tanyán oly szép minden! A csillagod is fölismer. Nevem Nevem tegnap, holnap akárcsak ma ő néma Mi múlhat a szón s néven, mi? Ami csak némán tud létezni A te s én nevem tökéletlen A szó mindig kevés, így hibás a gondolattal szemben. Mégis a szavak ezrével merednek ránk Az elmének ők akarnak mutatni balga irányt. Csak a szavakat nem érti az ész mindig jól Olykor a szavakba öltöztetett gondolat szépsége reánk szól, hisz ő szebbet szeretne mondani. Tudósok, földi istenek, ennyit tudtok csak szavakban reánk hagyni? Az észnek nem mindig elég ennyi! 32

33 Nimfák A gondolatok kikelnek úgy, mint a földben kikelnek a búzaszemek! Kiragad egy felső szellemvilág a gyötrelmes sárból! Kiragad a szép eszmekép e hazug világból! Így nem jajdul a lélekben a viharzó orkán. Így nem sír a jaj már az ember lázas torkán! Jöjjetek virágos álmok! Aranykor a szívben éled Jöjj ajakra ömlő csurgó mézű édes ének! Nimfák, s méhek, ők még ismerik az ős édent. Ők hozzák vissza szárnyon a zümmögő lágy zenéket. Korszakok múlnak, s élnek Ezt súgja a szív, a lélek! A szememből eredő könnyek Óh a zöld pázsitok a selymek. Levetik rólam a h olt érzelmet Sugallják bennem a sugalmak Rejtett erőm felszínre hozza az isteni mély gyökeret. Az égnek fensége ragyogja be egy percre az életet. Tollam Papírra rója! Óh, érzem kinyílik Lüktető Tollam a versben. Elkísér a naprendszerben Óh, szebb már talán nem is lehet. Küldi az ég felöl a nagy kegyet, hogy Magyar föld lágy öledről járjam a tollal együtt a világegyetemet! 33

34 Ősz Az őszben érek S a világ szemébe Mélán belenézek, S figyelem miként A Föld öle hordja körbe az ember arcát A belevésett képet, Valami súgja, hogy az ős egységek bennünk végleg elmerülésben élnek. Az ég a gondolatunkat folyton folyva titkaival beteríti, s belebonyolódunk az idő forgatagába, a titkos üzenetébe. Az ember sora reá van írva a világ négy sarkára A kophatatlan halott szemfedő égi kódolása, s félénk, hallgat a világ. Hozzánk irgalmatlan, s az égben érzem az Úr szeme Földre rebben. Gondolatai ugyan úgy a világ baján töpreng. A Föld Ahol a földből a szeretetet érzed, ahol nem hagynád el semmi áron e vidéket. Iránta benned szeretet éled Ahol úgy érzed magad, mint egy gyermek. Ahol megleled örömödet. Ahol a tudatot súgja ez a magyar föld, ez a te vidéked! 34

35 Fények Megjelennek a szeretni való reggeli fények, s befogadja a lélek Az ismertet, örül neki, mint régi vendégnek. Békés szándékában játékosan elringatnak. Bennem a szép emlékek suhannak át a naprendszerben. Bejárja a gondolatom árnyas falát. Nesztelen lélekkel rám jön az álom. Vérem lassú lüktetésében elérem a fényzuhanásom. Óh titkos álmom, nem tudom, hogy lesz-e reggel újra föltámadásom. Ernő-nap Ernőkém, a Te szent napod 23-án éjjel, 24-én félkettő óra. Virradóra megszülettél Repültek a vadludak Itt volt az égen a tél Sírtál, aludtál, nevettél. itt járt kertedben hírnökül a kis Jézuska. Ott maradt a karácsonyi lábnyoma a hóban, s a te szívedben verset írt karácsonyra! A világra a szent éj álma fényt szült a nagyvilágra A szentlélek és a csend szívünkben összedermedt A lélegzeted a fényre ébredt, s a te tudásod, gondolatod egész életedben tisztán fénylett! Mélyre merülésed, s tetted elbűvölte eget, Földet, Atyám, kérlek a szelleme soha ki ne hűljön. Ős szellemmé Atyától istenüljön! Hallgasd meg szeretetét, keservét, az élet tengerében Istenem! 35

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014.

KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások 2014. KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 978-963-89910-1-0

Részletesebben

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei 1 SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Bagi László Hezekiah. Az Ásványkvíz-ciklus. Versek és karcolatok. Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006.

Bagi László Hezekiah. Az Ásványkvíz-ciklus. Versek és karcolatok. Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006. Bagi László Hezekiah Az Ásványkvíz-ciklus Versek és karcolatok Bagi László / Hezekiah 2006. Hezekiah, Jászapáti, 2006. Ajánlás Persecuted-nek, azaz Mary-nek Áldott az Út-ad Áldott az Út-ad, Te szép lélek,

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

amt VÁLOGATOTT VERSEK

amt VÁLOGATOTT VERSEK amt VÁLOGATOTT VERSEK ...ÉS MEGHAL A VILÁG Eljön majd az, amikor a fagy és a jég, a föld és az ég, a Nap és a Hold, a zsák és a folt majd NEM alkot párt. Ott meghal a világ. Az ember és az állat, a sokat

Részletesebben

56 után. Isten- és tücsök-hangra

56 után. Isten- és tücsök-hangra 56 után Isten- és tücsök-hangra Turcsány Péter verseibôl, 2003-2006 TURCSÁNY PÉTER költô, mûfordító, a Kráter Mûhely Egyesület kiadóvezetôje és a PoLíSz címû irodalmi lap fôszerkesztôje, közel félszáz

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Áprily Lajos összes versei

Áprily Lajos összes versei Áprily Lajos összes versei TARTALOM FALUSI ELÉGIA Ajánlás A rím Falusi elégia Nevek Árpád Endre Ödön Péter Valér László A hold kiszáll Hómezőkön is túl... Ősz Szüret A tanya A malom Tutajok Séta egy holt

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról

Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról PPEK 742 Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról Mécs László Anya kell! Versek lányokról és anyákról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. MÁRCIUS 250 Ft TEMESI ÉVA TAVASZI ESŐ Esett az eső, úgy bandukoltam hazafelé. Rossz volt a kedvem. Nyomomban bú. Seholsem leltem tavaszi napfényt,

Részletesebben

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS

Kolozsvár, 1968 tavaszán. BARTALIS JÁNOS ELŐSZÓ HELYETT Ez a versgyűjtemény kiegészítő része az 1963-ban megjelent V e r s e k című nagy kötetnek. Mint fogaskerék fogai, kapcsolódnak egybe a két könyv versei. A 63-as kötet első verse 1914 januári

Részletesebben

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY ELSŐ SZÍN (A mennyekben. Az Úr dicstől környezetten trónján. Angyalok serege térden. A négy főangyal a trón mellett áll. Nagy fényesség.) ANGYALOK KARA

Részletesebben