A szellem bűvöletében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szellem bűvöletében"

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében 2015.

2 KENÉZ HEKA ETELKA A szellem bűvöletében Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Szeretet Mily óriás erő a szeretet Isten öröksége az, ha valaki hűen szeret engemet Ó, Atyám, szívem ünnepel mindig ha epedve reád lel! Érzem, hallom verseim, dalom mindig hallom, bennük vegyül az Úr szeretete a központom. Óh, hívom az Urat, a lépteit hallom Verseim könnyezve várják, hogy a fehér papíron hívja őket az ég kékjén lázas tűzi szirmon A világnak írom, az elmúlásban égnek, reszket az érzelmük, tiszták, szépek, fehérek Óh, mindnek lehull a lombja Olyanok lesznek mint virág hulla A némaság uralja, elítéltek lesznek Egy napon verseim fényének apadása Elapad a mezítelen lelkem csillogása a lélek nyoma a titkot magában hordja, magában elássa. 3

4 A tudat fénye A tudatom fénye ha felgyúl bennem a tudásom a világnak szentelem Kivirágzik bennem az égi bölcs egyetem és kinő a fény a sötétségből Fénylázba bújnak elő a lélek törvényéből Az Úr álma bennem ébred fel s feltölt fényeledellel! Megnyargalom fényességét A törvényének erénységét Óh, kelet fia erőssége az egedre felhozza a Napot néked kelet testet szabott. Szakítsd le a kelet fényét Elűzi a fénysebesség belőled a világ sötétségét! Fényed benned az égre hág Fényt szül benned az égi fényes társaság! Égi dísz Óh, szerelmetes Istenem Teremtőm, törvényem Üzend meg lelkemnek mit tegyek én, mit is tegyek, hogy égi díszpolgár lehessek! Szívemet, szememet feltölthetnéd gyönyörködtető fénnyel, égi sétáló űrmesékkel Lelkem világegyetemnek igaz,, bölcs törvényével Teremtő, töltődjek fel szellemed erejével! Ringassál fényláz engem el a fényláz égi gyönyörével! Óh, legyek én égi díszpolgár! Az égnek féltekén lelkem följebb lépdegél Szívem ösvényén Istenem legyek égi dísz, égi költemény! 4

5 Áradat Óh, a teremtő gondolata sziklahegyeket szül Bolygókat, tengereket teremt örömében öröm hangon csendül. Óh, istenek áradt tava nem vénül el a vize soha Árnyat adó óriás fa Te sem vénülsz el soha Te is Istentől származva Égi legyőzhetetlen palota, lelki, szellemi élet örök Naprendszerben új és új körök Mérhetetlen erő az Úr Bolygóján csillagdíszes heverők, s mily szép Hold leányok gondolatból szövik a világot ők. Óh, lám milyen jó lenne ott élni, a nem vénülő folyó partján, ahol örök a dal, örök az élet Játszik lélek a lélekkel, s szerelmeskedik saját lelkével. Kigyúló gondolat Óh, világ nagy rezgések ti, ki vetítitek örökké a mozgó nagyszerű képeket! Az áramló útja megállás nélkül mozog, él! Különös titka van minden gondolatnak, a vérkörei összefonódnak Isten áramlása benne él! Az időnek múló küszöbén A szélfúvás csak zenél Panaszos torlódó nyitányok Földi bánatból lépnek elő gondolatjelek, látomások helyett a tudat örvénye leadott s elnémul ajkam az éjszakában szökő árnyas Hold udvarán, s ha fölébredek gondolatom újra kigyúl a napfény pályáján! 5

6 Armagedon Szeretet Kimegyek az erdőbe, kimegyek Óh, Föld planétája Az érzelmeim feléd röppennek Maja isten gálya Elmondom a magányos utaknak, Titánok, gigászok hogy mennyire szeretlek földnek szülte óriása Érzelmi szárnyaim a szellemetek kérdem édes, feléd röppennek. Föld anya Isten mióta van? Elmondom a magányos utaknak Volt már az ősi korban? mennyire szeretlek! A nő az emberi lét hordozója, Fejemre hullnak az évek a nő sokasága lelkének Velük hullnak a falevelek a gyermek nemző anyja Sárgák, pirosak kísérnek Gigantikus szellem háborúja Gondolataim járják az ég falat! villámfényhez hasonló gyorsasága A kopár fán a madár is hallgat! korszakalkotó lesz netén Merengve lépkedek előre a nő mágikus fekete szellem Lában előre halad, elfogy az út rejtett titka az elsárkányosodása. Az ég visszhangja is rég szomorú Vakságba, sötétségbe buknak, Az elmúlás hanyatlása bú, s a vágyuk tiszta lélekre bukik a lélek áramlása felszabadul! az igaz úton járókat elsodorni Lehet, hogy ez az armagedon fehér és fekete szellem háborúja Egyre inkább a nő van többletsúlyba Óh, sebzetlen lelkű Te tiszta égi ő a nagyszerű oltalma. 6

7 Ambrózia A kiáradt világ Ambrózia isteni eledel magasztos világa, mely kiárad, felvillan Az eszmélet, döbbenet Ezer bolygók ágazata élnek, vannak, tűnnek, s újra életre kelnek! Eltűnt, kihunyt ős tüzek, s visszatükröződik bennük a álma a égnek! Hajnalban tőlük újra ragyog a szürkület, s az óceánok hömpölyögve a fényben sétát tesznek, s a rejtélyes ereje teszi a zajt, felavatja a csendet, elnyeli a fehér habokat Egy napon engem is velük összeringat, amikor majd arcomat beszövi az alkonyat, beszövé az áldott sugarat örökre! A világi csalódások Már sokszor tehetségem Isten fiainak megmutattam. Vívni s lemondani is tudtam! Szégyen nélkül elhagyhatom e földi nyirkos helyem, már nem lelkesít semmisem! Mozogjon a világ ahogy akar, a kerekét nem igazítom! Ha leáll az sem zavar! Egykedvűen nézem botlásait. Nemesebbé vágytam tenni földi tudatos eszméim! Nyugtalan erőm pihenni akar! A világ hibái már nem zavar! Mutasd meg uram a te nagyszerű égi országodat. Itt a Földön oly sokan becsaptak! 7

8 Tűzvész Az égi törvény A tűzelem bennem az isteni áradat, ha uralmon van bennem, s mint tollpihét engem felkap lelkem égi tükre boldogságot ad! Kozmikus kitörő élmény, céltudatos, igaz törvény. Óh, aranyos lesz a szellem fénye s átvilágítja a gondolatot, s átvillannak a régi bolygók napgyűrűjébe. Óh, aratást jelez az idő titkos meredekén. Óh, jön felém az égre fel egy égi bűvös jel, s átszövi az én lelkem Óh, mily óriás érzelem! Istenem ha hozzád a mennybe keveredem az égi fényes meredeken. Óh, Uram Atyám! Te vagy a hatalom, a törvény Gondolatban mindig nálad vagyok én itt lent a földtekén Nálad vagyok égi költemény! Óh, az ég térképén nézem magam a Hold tükrén, s úgy érzem lelkem hozzád víziókban följebb lépdegél! Ó, ember vedd észre, nézz, láss mily nagy művészet az elmúlás! Bűvös égi sejtelmes fény elvonás! Részt veszek pogány istenek táncán, a lélek úszik üvegtengerek hullámán, csöndben csukódik szempillám, s fölismerik énem a csillagok, az égi istenek levették testem örök mennyei álom terápián. A Földre hullik rólam a zöld selyem ruhám! 8

9 Isten Óh, AKASA te ember lelke Te világosság bölcsessége az ész nedűje, a lélek ünnepe! Igazság az ő erős szépsége Ő a világ egyetlen szépsége Ő a becsület ereje, törvénye Szemet gyönyörködtető a fénye Erény a fényes lélek menedéke Óh, ő az Istennek szépséges beteljesedése Isteni erő sugárzik a költészetben. Bilincsek közt élő lélek, Tölts fel engem fényeddel! A tiszta erkölcs földön elgurult, a pokol fenekére hullt! Gyúlékony gyönyör Óh, Akasa te vagy a kicsi óriás lélek mérlegre vonása, Te ég sugalma Te vagy a céltudatos élmény, Kozmikus szép kitörő törvény! Csillagrajz vagyok óh, égi lélek a Földön céltudatosan veled lépkedek! Az ég áldása szálljon reád Alen maohejanetan = az ég áldása szálljon reád Tündérek nyelvén e szó áldást ád a lélek lát és szór a fejemre fényes koronát! A Nap ezer felől világít s a Földre küldi az isteni erőket, az sugallja a tündéri lélek az ész, az Isten hő szeme, belőle lesz az elmélyedés Belőle lesz a megismerés Az akarat, az eszme, a szép beszéd, a tündéri fény, a jó lelkek szaporítják az égen a csillagokat! A tündér más dimenzióban is Isten világában szemlélődik elválaszt a rossztól a lélek! A lélek a gát, szétválasztja a rossztól a világát, a halál sem töri őt át! 9

10 Professzor Makra Lászlónak Születésnapodra nem kívánok neked ettől szebbet: a szerelmetes égi hő vonja be a lelkedet. Csüngjön rajtad az égnek aranykoszorúja s majd elmúlik a szívednek szomorúsága, búja. Ha a föld kizöldült, ő lesz Szíved szépséges nyaralója Így leszel majd örömbe bújva. Szeretettel: Etelka Az Úr hangja Az éterben száll az úr hangja mégis hallja az aki akarja! Óh Atyám, én gondolatban mindig hallak, bennem nagy a te hatalmad! Hitbéli eszmeiségem feléd kinyílik a nagy hozama bennem, sziklák hegyén áll a mennyei érzelemnek örökös megtisztulására vár. Óh, hatalmas az erődnek sugara. Az igéd tiszta, csepeg tőle az aranyfa! A szó a lélek lakója A szó életerő vibrál a világában, s bizalmat érez a becsület saját magában az Isten tiszta forrásában. 10

11 Csend Óh Istenem, elmerülök mélységemben Összeolvadok a csenddel Beszélgetek a széllel Reggeli elmélkedés Beavat az ég tengerébe Rejtett világomban elkísérnek Óh, ami nem látható Időtlenség horizontja túl van a szemem világán Lelkem a múlt időnek őshomálya Túl van a Földnek káprázatán Titokzattal összevonja Ez az egyetemes tudat Egyedül vagyok a nagy csöndben Engem tüzének ereje Illúzió a fényben szőtte Óh, égi béke elvisz Isten ölére Megyek előre naponta Óh, Uram naponta az eget járom, lelki, isteni erőnek lángjában! mint földi hajótörött Óh, csábos fény áradása lengő, megsebzett szárnyon. Feltámad bennem Fekszem és a sötétben látok! az egyetlen csúcs forgása Látom a lángarcú csillogó arcod, az érzelmem tudata. s hallom, értem a titkos beszéded A csendjének tisztasága Az űrben mint a magot szétszórod őket. az égnek nagyszerű ajándéka! Vannak titkokból fakadó, összefonódott, mélyülő szenvedések. Óh ős tűz, égesd el sorra mindet Óh, te szunnyadó gerjedő parázsfészek egy napon fölissza belőled magát a bölcs isteni lélek! Benne elszáll az áhítat s az igazság, s szivárványszínben forrása teremtő képzelete istenné válik, s fénymagom az égben világít! 11

12 Varázs Óh, rezgő lélekfürdők varázsa ne legyen benned sosem! A szeretetnek múló apadása. Ó tudásom fényének nyoma emelkedjél a csillagokba! Légy az igazság látnoka! Távoli szép áramlása! Az Úrnak bölcs áramlása! A lelki erő nagy tudása, Ott lakik a mennyeknek fényes várában! Óh süppedő időnek forrása A fénynek nagy égi rendszabálya Alapvető törvényed a rend A bölcsesség az egyensúlya A tüzed benned óh, lángra gyújtja A szellemed igaz öröm kulcsa Lesz néked a szeretet alkotója! A kozmikus fény a lelked síkja A bölcsességed ember, az Isten útja! A kozmosznak örökös parancsolója! Az ige a szó Kinyílik a szemem bogarába Az ég fényvirága Istennek csillogó világa A földi illúzió Az Úrnak áradása Ó, mily szép, mily jó e földi fény illúzió! Minden nap felgyújtja bennem a meleg tüzet. Az égi harcokból születik meg a földi ember, s itt lent harcol tovább földiekkel, égiekkel. Az ige szó az ember szava Az Úrnak dicshimnusza A szózat az árnak dala A szó az Isten maga A szó összeköti a lelket az ég szintjével A rossz szó összeköti a pokol fenekével! 12

13 Égi szó A kezdet Óh, égi szó mondd el mi is a vágy kozmoszi bíratlan szép otthon! Túl van a sok tetten Túl van a sok rosszon! A bölcs ember túl van a túlon Túl van a láthatáron Titkokat fejt folyton, az ő alapja Túl van az élvezeten Túl van a földi gondon A gondolat égen, földön, mint a szellő szétszalad! Úgy a bölcsnek lelke s mégis otthon, egyedül marad! Őt boldogítja az isteni gondolat Az ő tűzhelye a titok, a bölcsesség Az Úrnál lángra lobbant rég A gyökere lent és fönt is ég A léleknek ha visszfénye van nagyon boldogtalan! A kezdet a geo Óh, pokoli hő öl Leszakadt egy darab földrész az égből Piros sárkányként fölszállt a nap a vízből. A bolygók egyensúlya a kozmoszi törvényektől a világ hatalma fel van írva az égre, meg kell ismerni Istennek útját végre! Óh, a titkok rejtett tudása ott éled a szeretet s igazság fényéből. Óh, ember te is olyan vagy mint az álmodozó vidékek Fényre vágyik benned rég a virtuális képzelet Bölcsességed menhelye az égi tudás Hódítsd meg a félelem szellemét A lelked elnyeri a fényét A káprázatnak igaz törvényét Elűzi a tudat tüze, a fényszikra a sötétség folyóját benned a tűz tudata Szívedbe tesz piros pecsétet vallomása lesz néked a lángból lett arany fegyvered áramlása. 13

14 A törvény igazsága Óh, emelkedj fel lelkem az Úr nagyságos fényében gondolatom ne légy sötétségben, szívem így lesz fényölelésben! Mert a fény mesés, gyengéd benne Isten szelleme fogja az embernek kezét. Óh Uram, soha nem láthatlak Égi jeleid bennem folyton bujdokolnak A vérem sejtjeinek érzem nagy titkai vannak Verseimben izgalmak hadakoznak Süppedő idő ringatja csillagomat A tudás megismerteti velem a múltat! Újra ha kutatom. Óh, a tudásban egy sejt vagyok csak, mely egyre nő, s a bölcsesség fele halad Boldog leszek ha a fényben érzem a tudatban ébresztő szabályokat Így leszek lelkemben boldog s szabad, ha a tűz fényétől kinyílik a tudás, az égi törvényű akarat! Óh égi törvények Óh égi törvények, a Földön sokszor hullnak napbarnított súlyos könnyek Körben arcok sorra kiürülnek és az árnyék táncában eltűnnek! A föld halálos ágyán vért lát! Az istenek útján a tudat folyton keresi önmagát! Óh, tűzben ég az én lelkem! Olykor magam szentnek érzem Élek a titkok tengerében Földön kis liget szépet Égnek lepecsételt fénye Lelkem nincs a Földön, Gondolataim az égből töltöm Többet van az Isten síkján, visszaszökik az égbe! Óh, jaj Istenem hozzád az ős tudás helyére szívem lázán ne vérezzen a magány! 14

15 Rablánc Érzelmem Ember, te ki rabláncra verettél Olykor érzelmem Magával visszahord a tér gyöngyökkel teli s elveszít téged a láthatár képen fenséges fény, te isteni! az időnek szemrésén Ilyenkor a lelkem Száműzetésbe süllyeszt a mély! napsugarakkal teli. Az élet elűz, konok hozzád Fénymagok gyűlnek össze Szíved mélyén az élet bánt Jó a vakságból elmenekülni Az életből kötőereje a halálba ránt s az úratyával egyesülni! Végtelen óh ember, számodra az éj Felnyílik a lepecsételt fény, Óh, talpalatnyi anyaföld, édes hon! s fut át a tudaton keresztül Ember légy őszinte, neked mondom s az égnek fénymagot szül nincs titok a Földön, tudd meg, és szétszórja a mindenségnek rólad amit az ég ne tudjon! A világban újra visszakerül Lehetsz poéta, koronás cseléd Így az istenek is boldogok Önvédelmem az igaz, tiszta beszéd Olykor a Föld is küld s majd eldönti a fény a helyzetem, az égnek emelkedő fénymagot! honnan jövök és megyek és miért Kifogyhatatlan az ige szónak ős igaz isteni áramlása A kék távolság leng a múltban, s csillag születik a sötétség fényének fodrában. 15

16 Ízisz Osiris A pusztákban Ízisz Osiris lelke A sivatagon keresztül száll át Hallod Isten óhaját A gyöngyökbe fűzött az ég kék selyme a szélben dúdol a hatalom bölcsességéről. Titkos fény, villanó áriát a mélységes szentélynek Földre zuhan a tiszta álma Ős arany korok sugarában Röpköd a lelkük, érzik mily áhított az ő visszatértük. Ne legyen vaskorszakban a vágy szíve áhított s vak! Aranyhomokot leheljen szívünkben az áldott felkelő Nap Ízisz Osiris varázsálmai futnak, szállnak le hozzám! Óh a nagy természet ereje elűzi a rosszat, mondá a gondolat a tudás fája. Lassan a világosság szelleme arat! A tudat sík A tudat tüze sikít Lézerként beléd siklik Befogadására a lét nagy gerjedésre vált Óh, a kozmosz bölcsessége a tűz Egyensúlyban tartja a csillagokat, s az ember elméjében kódolva van! Az ember tudata hajtja előre, s a titkok törvénye a nagy tudásnak a titka Óh, a létező törvényben fürdesd lelked sugarát! A bölcsesség igaz ereje ott lakik a nagy fény közelében Az embernek tudat fénye idézi elő az űrben a terjeszkedését Saját lángod tüzében keresd bölcsességed. Világi gondolat elenged, mert áthelyezem Isten síkjára s eggyé válok vele, visszamegy az ős helyére. 16

17 Szenti Tibor néprajzkutató az Úr jeles fiának 75. születésnapjára szól a dicső szeretet óda Mielőtt megszülettél A Kárpátok koszorúit Nézegette az Isten. Óh, mondogatta magában E jeles magot hova is tegyem? Gondolt egyet végre, S bele ültette e nemes magot A Kárpát koszorúk Medencéjébe délre! Óh, zöldbe omló erdő, rengeteg, Rajtuk királyi sasok kerengenek, Itt lakik a szeretet visszhangja, Délen a tanyavilágba Száll a sok fecske gólya, Ezer fajta virágok ringanak sorba, Mily szép is a róna! Itt terem a búza, s itt álmodik a föld, Dúslakodik minden jóban. Ide születik Tiborka a kisded! Ide hozta Isten szent imája, S az Úr figyeli a napsugarát, S a deli ifjú mosolyát. Felnő, figyel, s látja a neki szánt pályát, Télen, nyáron járja a tanyát, 17

18 18 És figyeli az elhagyatott Sorsára bízott házak sokaságát. S figyelte a sok jégvirágos ablakot, Melyet a nép lassan elhagyatott. Viselte magában a haza bánatát Fújta a szél felé a halotti beszéd Kettétört sóhajtását, S kutatta a föld törvényének titkát Szeretettel egy életen át. Különös nagy tudású Kutató az Úr fia Ma is megy előre tovább, Amerre csak a szeme ellát, Átdogozza életét, nappalát. Nem néz hátra csak előre, Ki hátra néz, elbukik Királyi sas kering fölötte Ő boldog attól is, ha a nap Százfelől süt arany sugarakba Virágos bokrétát tesz ő naponta A szép-csonka drága hazájára. Óh, a kutatóúrnak a tanyákban Bele van ültetve szeretete, s mosolya, Sóhaja, fájdalma, Mely szívét bölcsen ringatja, A Teremtő fénye, s a Kutató Gondolata felavatja a zajt, Legyen néma akár a puszta, Ahol fürdeti lelkét

19 Tőle őserőt kap, Ömleszt belé erőt, öntudatot, Az égi bölcs sugallat! Novemberben született, Ilyenkor rejtélyesen hullnak A falevelek színek pompájában. Ilyenkor van halottak napja, A magyar mártírok Lelkei felébrednek, S viszik magukkal A fehér ős keresztet. Árpád házi királyaink Tisztelték a fehér fényes keresztet. Óh, minden hova oda ér az ő keze, Lába, szíve, lelke, tekintete, Embereken, városán segít, Mindenkihez van jó szava, Óh, olyan ő mint egy táltos, Szavával gyógyít, Lelke erejével, sugallatával Füveket sarjaszt. Biztonságot ad a vak világnak, A tanyáknak, falvaknak, Éhezőknek, koldusnak. Az égnek magjában lehet ily erő, Mely fényes és hatalmas Szent forrásában Isten is csodálja Magával ránt mindenkit. Az ő bölcsessége tettei, s tudásától 19

20 20 Lelke eggyé válik a Kozmosszal. A fény parányok csak este Szálnak el belőle. Álmai igaz tisztaságában. Öröm fényt gyújtanak az Atyának. Reggel újra már Új terveket ringat, Jön felé egy új hír, munka, feladat, A Kutató az Atya fia, megy haza, Jönnek új üzenetek, siet, S viszi haza a családjának A hóna alatt a meleg kenyeret. Feljön a Göncöl szekér, Újhold, csillag sereg, Mindegyik utat mutat, S nyújtja a fénylő szeretetet. Haza ér lassan, csendben, Ma Luca nap van, Elültette a búzát az ablakba, cserépbe, Had viruljon Karácsonyra Az Úrnak segedelmével, És figyeli az ég szemét, Hallgatja a szél zenéjét, Bárhova hívná a lét, Szent kötése az alföldi vidék. Igyekezete közelében Isten él. Madár ablakába repül, Friss földet hoz szárnyain, Ők a háznak barátai,

21 Óh, hamarosan a fenyő zöldül, Suhan be a házba szellők álmain, A ház urának akarat ereje óriás. Drága Csilla az ő kedves neje, Számára égi áldás. Este van, összeül a család, A kedves szép unokák Meggyújtják az ádventi gyertyát, A ház ura, asszonya boldog. Mindenki jelen, Pattog a parázs a tűzhelyen, Kábulatos a szent tömjén ő is jelen Szenti Tibor zseniális embernél Híres néprajzkutatónál. Itt az Alföldön, Hódmezővásárhelyen, Itt Magyarországon, Az ős szeretet Kárpát-medencében. Ámen! Szeretettel: Kenéz Heka Etelka Igaz jó baráttól írva az óda a 75. születésnapodra 21

22 Pompa Mi is a pompa? Magasztos ég karja Aranyban ragyog a Nap az égen, virágcsoportok nyílnak tőle a földkerekségen. Ez a keleti-pogány oltár Magamat régóta keresem A fényben megtalálom itt keleten Óh, csodás mesevilágom Te sugaras örök forrásom Leszek égi szent lovag Megnyargalom a csillagokat Orion ős csillag legyél áldott Ne legyen rossz a te álmod Óh, virrasztol te az ég szélén A titkok rejtelmes meredélyén Némaságban az ős Isten székén Fenn jársz Keletnek égi reménységén, s mint Orion ős csillag ülsz az öreg Isten székén. Ülsz folyton az Úrnak arany székén. 22

23 Áhítat Óh mennyei áhítat! Te lélek szent kegye Isten előtt jegyzem el magamat hőn szeretett égi hitembe. Ó lélek, te isteni hatalom! Kifejezést keres a boldogságom Sejtjeimbe visszaadja hitemnek mély álmát, tiszta bűvös szabadságát! A bölcsesség sugallata megpihentet Óh lélek, miért is létezel? Kérdelek téged Égen, Földön kémnek kódolod a létet, figyeled, méred égen Földön a rezgéseket. Óh kicsi lélek fényem kérlek a testemen hasson át! Figyeld az erőm szavát Szélesítsd rajtam az aurát! Így bevonod a testem árnyékát, s uralni fogod a élet forrását! A lélek történte Ember, ne hagyd zuhanni a lelkednek csillagát! Az ilyen elveszíti örökre önmagát! Arany planéta a lélek helye Tudom én már rég Te adod lelkem a számba, az arany hangú bölcs igét! Istenem, valahol messziről érzem a te bölcs mosolyod, diadal hús varázslatod! Szentséges üde hajnal mágnese a világon ül Aranyos kűrt a titkokba elmerül Óh, láthatatlan mitikus istenek, s láthatatlan égi kezek! Ti hordozzátok égi álmok közt az én bűvös, titkos kicsi lelkemet. 23

24 Remény Szenvedély Óh, halhatatlan Nem láttalak rég örökös reménység Sírni szeretnék Lelkemet átjárja a kék ég! Magamról írok neked Mi is lenne velem, Versem tehozzád vezet ha a Nap mosolyába nem nézhetnék! Írom e sorokat Óh, égi forrásom A lelkemben hagy fájó nyomokat ne legyen komor a hervadásom! Parázsló szenvedély ár, Lelkem kering önmagában mint álom visszajár. Virágba bújtatom gyászom Nem hallom saját szavam körülöttem a valóságban. Keresem benned önmagam. Óh lelkem, létem! Tört arany ne legyél te soha nekem! Feljövő erőm dagaszd keblem! Tudatom teljen nesztelen bennem! Veszteségem az idő fenségem! Óh, tegyél a tűzre fát az égen! Halhatatlan legyen reménységem! Agykérgembe belevéstem Óh Atyám, hova lesz a törmelékem? Időben, fényben hova lesz a kihunyt létem? 24

25 A teremtő fénye Óh, tudom a léleknek az égi gyümölcse A keleti szélnek ő fehér fény a zenéje. Tiszta fénymagot érlel a lélek gyöngyöt gyűjt belőle Ez a harmónia ékessége Mennyei virágok nyílnak a vérben A szellő édessége imával olvad a létbe! A kozmosz fénye törvénye Az égi úr magasztos vallása A Nap világa, a mindenség gyarapodása Azt súgja a lélek; én nem félek Győzelmet hoz reá a tükörképe Ő növeszti a létben az emberiséget Isten közelében él ő a fény az égnek szemében a Napnak igaz szentülete Benne rejlik a hő Álom A lelkekben rejlik a kozmoszi ős erő! Álmaimban gyakran kereslek Bennem látom tükörképedet Szerelmem a játékod rabja lett Már soha sem leszel enyém Ez gyermekes, hiú remény Én mégis reszketve féltelek Álmaimból lassan ébredek. 25

26 Halottak napja Gyötrődés Ma van halottak napja Az ég beöltözött fényébe Üzenetet ad magáról a Nap ragyogó sütésével! Mindenki siet ki a temetőbe Óh, ez a való és nem álom Óh teremtő, te járó árnyék vagy örökkön, folyvást, folyton! Hajótörött az ember, élünk a Földön megsebzett szívvel! Koszorúk lengenek mindenfele a sírokon Szomorú díszek ők a bánat lengő világából! Ó, hova tűntök el valódi álmok Apám, anyám, testvérem nyugodjatok örökre, nyugodt békességben ringasson az Úr titeket az égben éjjel-nappal fénnyel a Föld ölében! Lelkem feletted viaskodik Tested karjaimból, mint egy gyors álom, elszökik. Bennem az időd futó homok Ettől lelkemben gyászt hordozok Bennem már nem én vagyok Bennem te vagy A kínt adó gyönyör, de az út végén érzem engem örökre elgyötör! Helyes út A helyes út nem oly nehéz csak ne válassz, s ne szeress. Ha nem gyűlölsz s nem szeretsz fényesség vár, sosem lesz est, s felhő sem lesz, a kék ég fénylik át vészes sötét felhők torlaszán. 26

27 Ábránd Fénylő gondolatot magamba zárom minden létezőt ábrándként látom. Az égbolt üressége vagyok, s képzeletben reám szólnak a fénylő gondolatok. Magam szánalmasan nézem a víz tükrében hamis varázslón inog, mozog a képen. Merengek az élet káprázatán Lehet, hogy az életet a Földön álmodom csupán? Veled Hold II. Szólj vándorló Hold, égi társam Látszik-e onnan, mit keres az ember idelenn a földi porban? Bűvös árnyak közt forog tébolyultan, titkos jelek közt kutat vakon kínban. Örökké ugyanott önmagát keresi Ám a térképen az utat sohasem leli Űzi az elszánt ész Csatát csatára vív Sokszor a lapján az elme küzd ha megszólal a szív. Ritkán vagyok veled, de belőled reám ismerek Bár csak tudnám a szavad, halljam, hogy te vagy bennem önmagam! Lerántom rólad az álruhád Nélkülem egyedül mi is várhat rád? Engem gyilkod a toll, versem nem ismer határt 27

28 Világ Mi is ez a gyönyörű világ, káprázat, valótlanság? Örökös a létben változás Mire kiismered már újra más! A létezés pillanata sohasem ismétli magát E Földön éljük a szédítő létfolyam áramlatát Alant az óceán és sziklakő, mely él, mozog, magát gyötrő. Felül az éltető levegő. Mi is a való kérdjük sokszor ezredeken át bölcsek, tudósok könyvében is elakadtatok! A létezésről sokszor foglalkozni bosszantó, hisz haszontalannak tűnik, azért eltűnődni nem árt még mielőtt a test hamuvá vált Hát furcsa, hogy az ember nem is ismerte magát! Aratás A lányok fején kalászkoszorúk Hálaadó áldást dúdolnak a mennybéli fenséges Úrnak Verejtékcseppes drága mező Kenyeret ád asztalunkra ő. 28

29 Gondolat Ábrándok káprázatában szemed mindig keresi a szemem Járod az utad nélkülem Olykor szívünk ha összeforr, már ezer lépés sem lehet távol Újra elmész hogy lásd a nagyvilági tornyokat. Bennem emészt e gondolat. Szobámba rejt engem az esti félhomály, s képzeletem újra és újra kutatva rád talál! Csillag A csillagokat sokszor csodálom A csillagásznak is megmarad egy álom. Ahogy megtaláltam csillagod Fénye bennem ragyogott Az ég változik, minden forog, de bennem leléd otthonod Téged köröz a csillagom maga, mert te vagy verssoraim ezer csillaga. Múzsa Harc Óh, múzsám te vagy minden örömöm. Mégis szemed fényében oly ritkán gyönyörködöm. Kővé dermed bennem a gondolat, hogy szíves fölé rakott falat. Olykor szörnyű arc lázong s dúl bennem Sárba fúl érzelmem Olykor a lét nagyszerűt ígér Olykor bennem a nappal is éj Hiába becéznek égi hatalmak Este lesz, sötétedik Vége lesz fejem fölött a napnak. 29

30 Hold Vándorló Hold kérdelek, hol van áruld el a boldogság sziget! Mond el hova s merre is menjek! A tündér otthonává válnak a magas hegyek Szikla csúcsán büszkén élnek a fák A pillangó otthona a virág Az én otthonom bárhol lehet az ég alatt Az ember bárhol lakhat, de igaz otthont a Föld mégsem ad! Ha eljön az est, s szomorúan kísér a Hold Otthonod te az égben keresd, súgja a Holt A Földön igazi otthonod sosem volt! Az idő Az idő a hatalom ura A világon mindenre a kiterjedő idő foglya A nagyvilág s az idő hordja majd darabonként rakja a halál ravatalra. 30

31 Jelenemnek Káprázatos tükör. A jövőben velem Fordul a Föld Lent és fönt Hozhat vízözönt Uram nézek én Az égre föl Az igazság elválik a félelemtől. Az életemben Az életem sorsa Függ a jövőtől. Hív a jövő Most a tél után a tavasz üde szeme Megyek vele a jövőbe Ha megérkezik szeretem Ő akkor már a jelen! Az ős erő a múltat hajtja Előre a jelenbe, s aztán a jövőbe tovább. Elhagyott minden, Múlt századi tanyát, A múlt elmúlt Nem boldogul tovább. Az idő a múlt megkötözője. A Hold és az ember Nézem a Holdat az égen Sarlója fénylik a bíbor kékes levegőben Varázslatosan szép jelenet az ég sötétjében. Közben csodálattal nézem Lehajol az ég homlokáról és álmodozón suttog nékem Én vagyok az éj királya Az ég homlokdísze a homályban A homály égi teste Ezüstös fénylő ruhát viselve, s te úszol a fény ragyogásomba, melynek lágy s szelíd a pillantása A hódolóm lehetsz nékem, mert istenség vagyok én is a fenséges, titokzatos égen Az elmúlás A halál törvénye a testem magára öltése A halál a fény fölragyogása A halál az valóság Az élet nyújtja nekünk a tükörben tűnő káprázatát! 31

32 Esőcsepp Ember esőcseppje a szélben, A tudatban ömlő Csillogás képében Háromdimenziós Egyforma érzelem. A lélek sugár műve Ő a boldogság szövője! Ez a nagyszerű Szép törvény örök! Óh mint a nap és az égi földi körök s újra zuhan a Nap S a Föld szomorú marad! Reggel újra fényes lesz az ég Hazám, óh mily szép! Telítve csüngenek rajt Fehér, piros, kék Virágos szók. Künn a tanyákon színes pillangók játszanak a Nap fényében, szép, színes képben Óh gyermekkori képem maradj meg emlékbe! Künn a tanyán oly szép minden! A csillagod is fölismer. Nevem Nevem tegnap, holnap akárcsak ma ő néma Mi múlhat a szón s néven, mi? Ami csak némán tud létezni A te s én nevem tökéletlen A szó mindig kevés, így hibás a gondolattal szemben. Mégis a szavak ezrével merednek ránk Az elmének ők akarnak mutatni balga irányt. Csak a szavakat nem érti az ész mindig jól Olykor a szavakba öltöztetett gondolat szépsége reánk szól, hisz ő szebbet szeretne mondani. Tudósok, földi istenek, ennyit tudtok csak szavakban reánk hagyni? Az észnek nem mindig elég ennyi! 32

33 Nimfák A gondolatok kikelnek úgy, mint a földben kikelnek a búzaszemek! Kiragad egy felső szellemvilág a gyötrelmes sárból! Kiragad a szép eszmekép e hazug világból! Így nem jajdul a lélekben a viharzó orkán. Így nem sír a jaj már az ember lázas torkán! Jöjjetek virágos álmok! Aranykor a szívben éled Jöjj ajakra ömlő csurgó mézű édes ének! Nimfák, s méhek, ők még ismerik az ős édent. Ők hozzák vissza szárnyon a zümmögő lágy zenéket. Korszakok múlnak, s élnek Ezt súgja a szív, a lélek! A szememből eredő könnyek Óh a zöld pázsitok a selymek. Levetik rólam a h olt érzelmet Sugallják bennem a sugalmak Rejtett erőm felszínre hozza az isteni mély gyökeret. Az égnek fensége ragyogja be egy percre az életet. Tollam Papírra rója! Óh, érzem kinyílik Lüktető Tollam a versben. Elkísér a naprendszerben Óh, szebb már talán nem is lehet. Küldi az ég felöl a nagy kegyet, hogy Magyar föld lágy öledről járjam a tollal együtt a világegyetemet! 33

34 Ősz Az őszben érek S a világ szemébe Mélán belenézek, S figyelem miként A Föld öle hordja körbe az ember arcát A belevésett képet, Valami súgja, hogy az ős egységek bennünk végleg elmerülésben élnek. Az ég a gondolatunkat folyton folyva titkaival beteríti, s belebonyolódunk az idő forgatagába, a titkos üzenetébe. Az ember sora reá van írva a világ négy sarkára A kophatatlan halott szemfedő égi kódolása, s félénk, hallgat a világ. Hozzánk irgalmatlan, s az égben érzem az Úr szeme Földre rebben. Gondolatai ugyan úgy a világ baján töpreng. A Föld Ahol a földből a szeretetet érzed, ahol nem hagynád el semmi áron e vidéket. Iránta benned szeretet éled Ahol úgy érzed magad, mint egy gyermek. Ahol megleled örömödet. Ahol a tudatot súgja ez a magyar föld, ez a te vidéked! 34

35 Fények Megjelennek a szeretni való reggeli fények, s befogadja a lélek Az ismertet, örül neki, mint régi vendégnek. Békés szándékában játékosan elringatnak. Bennem a szép emlékek suhannak át a naprendszerben. Bejárja a gondolatom árnyas falát. Nesztelen lélekkel rám jön az álom. Vérem lassú lüktetésében elérem a fényzuhanásom. Óh titkos álmom, nem tudom, hogy lesz-e reggel újra föltámadásom. Ernő-nap Ernőkém, a Te szent napod 23-án éjjel, 24-én félkettő óra. Virradóra megszülettél Repültek a vadludak Itt volt az égen a tél Sírtál, aludtál, nevettél. itt járt kertedben hírnökül a kis Jézuska. Ott maradt a karácsonyi lábnyoma a hóban, s a te szívedben verset írt karácsonyra! A világra a szent éj álma fényt szült a nagyvilágra A szentlélek és a csend szívünkben összedermedt A lélegzeted a fényre ébredt, s a te tudásod, gondolatod egész életedben tisztán fénylett! Mélyre merülésed, s tetted elbűvölte eget, Földet, Atyám, kérlek a szelleme soha ki ne hűljön. Ős szellemmé Atyától istenüljön! Hallgasd meg szeretetét, keservét, az élet tengerében Istenem! 35

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

egy szerelem szilánkjai

egy szerelem szilánkjai Lélekdarabok egy szerelem szilánkjai összegyűjtött versek Nyári Zsolt Publio Kiadó 2013 Minden jog fenntartva! www.nyarizsolt.uw.hu zsolt.nyari80@gmail.com Borítóterv: Kovács Ankó Lektorálta: Róna Judit

Részletesebben

Idézetek a gyermekről. "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!"

Idézetek a gyermekről. Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot! Idézetek a gyermekről "Lehet, hogy csak egy ember vagy ezen a világon, de valakinek te jelented magát a világot!" "A gyermek állandóan szembesül a kérdéssel: -Mi leszel, ha nagy leszel? Nagy bátorságot

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26

X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26 X. rész öt vers Évikének 1954 VII 29 FODOR ÉVIKE 1972 XII 26 korcs vége az évnek ó nyomorult idő amikor kislányok szőke haja keveredik el fekete földdel: hogy görgetném beteg tekinteted elé piros szívem

Részletesebben

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó

Kedves személye egy versre ihletett: Borzák Balarám Béla : csudálatos Zizi anyó Kedves nőbarátom ZiZi (Rokaly Erzsébet) ajándékozott meg e képekkel. Az Ő szenvedélye a harmónia s kedvenc témája a Balaton. Balatoni lány. Itt született, itt él máig is. Mikor vízparton, ha meg-meg áll

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers

KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU. 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU Elektronikus változat Fedélterv és grafika: Kovács Gábor KOVÁCS GÁBOR PIROS BÁBU 100 homokszem-vers Kovács Gábor, 2012 ELŐSZÓ A Piros

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-599-6. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-599-6. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Varga Patrícia Zúgó patak

Varga Patrícia Zúgó patak Varga Patrícia Zúgó patak Létezel? Tükörbe nézek, magamat látom, egy komor arcot kinek arcán ritkán derülnek fel mosolyok. Fénytelen sötét szempár tekint vissza rám Mely elvesztette csillogó varázsát.

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - Őszi mese. - Október - Őszhó. - A vidra. - A sziklaugró pingvin 2011. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 10. szám Kalendárium - Október - Őszhó Zöld mozaik - A vidra Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - Őszi mese Tudod-e? -

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Vári Fábián László. Ereimben az idő

Vári Fábián László. Ereimben az idő Vári Fábián László Ereimben az idő Oly vén vagyok már, mint a tenger. Anyám szikla volt, apám a szél. Ereimben az idő zizeg csak, vésztartalékra hűtve a vér. Anyám elfogyván sivatag lett. Lépkedek rajta,

Részletesebben