GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól."

Átírás

1 IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2014/ I. NEGYEDÉV 51. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Ne legyünk terméketlen fák, melyek szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt másoktól. Tartalom Ne legyünk terméketlen fák Erősítsük jó szokásainkat A dicséret helye Isten és ember kapcsolatában Számadás Beszélgetés a szívemmel Péter bocsánatkérése Az öregség meghitt barátunk lehet HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE

2 tartalom Bevezető gondolatok Ne legyünk terméketlen fák 3 Események Vendégségben Temesváron 4 Köszöntések 6 Média 8 Őszi imahét 10 Egyház Ted N. C. Wilson: Az egyházért érzett négy aggodalom 12 Gyülekezet Dr. Erdélyi László: Erősítsük jó szokásainkat 14 Prédikáció Erdélyi László: A dicséret helye Isten és ember kapcsolatában 16 Lelki élet Dr. Szigeti Jenő: Beszélgetés a szívemmel 18 Aktuális kérdések Dr. Tokics Imre: Számadás 20 Jegyzet Erdélyi László: Péter bocsánatkérése 22 Misszió hírek 24 Család Az öregség meghitt barátunk lehet 26 Szolgálati beosztás 27 Útravaló 28 Tebele Józsefné, Erzsike néni, gyülekezetünk legidősebb tagja (99 éves), keresztsége 80. évfordulójának köszöntésén A Hetednapi Adventista Egyház Budapest Terézvárosi Gyülekezetének lapja A gyülekezet címe: H-1062 Budapest Székely Ber ta lan u. 13. Telefon: (1) Lelkész: Zarka Péter A gyülekezet vezetője: Dr. Erdélyi Lász ló A lapot szerkesztette és készítette: Dr. Erdélyiné Halász Edit Programjainkról és gyülekezetünk életéről naponta új híreket közlünk weboldalunkon: A GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 1200 példányban megjelenő időszakos tájékoztató. Érdeklődők részére készséggel megküldjük postán kiadványunkat.

3 2014. ÉVI TERVEINK NE LEGYÜNK Ez évi terveink megfogalmazásakor el kell gondolkodnunk azon, hogy visszatekintve küldetésünkre és Istentől kapott megbizatásunkra, az az út, amelyen eddig jártunk - például a média evangélizációs törekvéseink, a művészeti estek programjai, melyek kitárják az ajtót a keresztény értékeket kereső emberek felé, vagy a gyülekezet istentiszteleti alkalmai, melyeket úgy kívánunk alakítani, hogy Isten előtt méltóképpen állhassunk meg -, ez a járható, kijelölt út számunkra továbbra is, vagy eddig rossz irányt, célt követtünk? Az elmúlt években Isten vezetését tapasztaltuk mindazokban a megvalósult terveinkben, melyekben megáldott mindket. Ugyanakkor az előttünk tornyosuló gondok és akadályok egyesekben bizonytalanságot válthatnak ki. A véges emberi elme nem képes arra, hogy teljesen felfogja a végtelen Isten terveit és szándékait. Istent nem lehet kikutatni. Nem szabad megpróbálnunk fellebbenteni azt a függönyt, amely mögött Isten fensége rejtőzik. Ez vakmerőség lenne. Az apostol így kiált: Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai! (Róm 11:33). Abból, amit fel tudunk fogni hozzánk való viszonyából és a szándékaiból, határtalan szeretettel és irgalommal párosuló végtelen hatalmat látunk. Mennyei Atyánk mindent bölcsen és igazságosan irányít. Mi pedig ne legyünk elégedetlenek és bizalmatlanok, hanem tisztelettel és hódolattal hajtsuk meg fejünket! Terveiből Isten csak annyit nyilatkoztat ki, amennyinek ismerete a javunkat szolgálja. Azon túl pedig bízzunk abban a kézben, amely mindenható, és abban a szívben, amely tele van szeretettel! Isten elegendő bizonyítékot adott ahhoz, hogy hinni tudjunk, de soha nem fogja a hitetlenség minden okát megszüntetni. Aki okot keres a kételkedésre, fog találni. Akik pedig addig nem hajlandók Istenben hinni és szavának engedelmeskedni, amíg minden akadály és a kétely minden lehetősége el nem tűnik, azok soha nem fogják megismerni a világosságot. Az Istennel szembeni bizalmatlanság, ami ellenségeskedés Istennel, a meg nem újult szív természetes hajtása. A hitet a Szentlélek ébreszti; és a hit csak akkor nő, ha ápoljuk. Senki sem válhat erős hitűvé TERMÉKETLEN FÁK céltudatos erőfeszítés nélkül. A hitetlenség erősödik, ha tápláljuk. Ha az ember szívesebben foglalkozik a kételyeivel és a kifogásaival, mint azokkal a bizonyítékokkal, amelyeket Isten adott hite erősítésére, akkor azt fogja tapasztalni, hogy kételyei egyre erősödnek. Akik kétségbe vonják Isten ígéreteit, és megkérdőjelezik kegyelmének biztosítékait, meggyalázzák őt. Ahelyett, hogy befolyásuk másokat Krisztushoz vonzana, inkább eltaszítja őket tőle. Ezek az emberek terméketlen fák. Szétterjesztik sötét ágaikat, és eltakarják a napfényt más növényektől. A növények elhervadnak és elpusztulnak a dermesztő árnyékban. E meddő fák olyan termést hoznak, amely az idők végéig tanúskodik ellenük. A kételkedés magvait vetik, amelyek kifogyhatatlanul teremnek. Akik igazán meg akarnak szabadulni kételyeiktől, csak egy úton járhatnak. A meg nem értett dolgok megkérdőjelezése és kicsinyes kifogásolása helyett figyeljenek a már reájuk sugárzó fényre, és nagyobb világosságot fognak kapni. Teljesítsék minden felismert kötelességüket, és azokat a feladatokat is meg fogják érteni és el tudják végezni, amelyeket ma még nem látnak tisztán. (E. G. White: A nagy küzdelem 469. o.) Mi Isten célja velünk, a Terézvárosi Gyülekezettel a 2014-es esztendőben? A BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET évi tervei a gyülekezet és az egyház működésének azokat az elveit erősítik meg, amelyeket TED WILSON testvér, az Adventista Egyház Generál Konferenciájának elnöke fogalmazott meg a közelmúltban közzétett prófétikus üzenetében (lásd: 12. oldal). A beszédében felvetett problémák és a megoldási javaslatok teljes mértékben egyeznek gyülekezetünk eddigi irányvonalával, - missziómunkánk és istentiszteleti alkalmaink, valamint programjaink szellemiségével és gyakorlatával, melyeket az elmúlt tíz évben lépésről-lépésre építettünk fel és alakítottunk ki a gyülekezet vezetése és a közösség együtt gondolkodása és együttműködése által. Mégis szükségessé vált, hogy gyülekezetünk ezeket a gondolatokat újra napirendre vegye, és megerősítse. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nemcsak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok e hegynek: Kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen; És amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Mt 21:21-22 A BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET törekvése az, hogy - ellentétben azokkal a protestáns egyházakban hallható tipikus üzenetekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy a Bibliát, mint Isten szavát hatástalanná tegyék -, istentiszteleteink központi gondolata mindig az a prófétai küldetés legyen, amelyet Isten az adventisták közösségére bízott. A szószék Isten szavának közvetítő helye: Így szól az Úr..! Továbbra is ragaszkodunk az adventista identitáshoz és a hagyományokra épített közösségi elvekhez. Továbbra sem akarunk elmozdulni az istentisztelet tartalmát tekintve a látványosság, a népszerű de éppen ezért világias témák és műfajok bevezetése felé. A közösen kiérlelt istentiszteleti liturgiánk célja az, hogy közösségünk úgy álljon együtt Isten elé minden szombaton délelőtt, hogy megalázva magunkat, áhítattal fogadjuk el üzenetét. Megerősítjük, hogy a közösség egysége Istenre hoz dicsőséget, és az Ő nevét dicsőíti, ezért arra törekszünk, hogy közösségünkben a döntéseket mindig egységben és nem többségi elv alapján hozzuk meg, Jézus akaratát teljesítve. Csak az egység mutatja be Krisztus jellemét a világ számára, és csak az egységben meghozott döntéseket áldja meg az Úr. A misszió munkában továbbra is az eddigi irányvonalon kívánunk haladni: - A média missziót tovább kell építeni és fejleszteni tartalmában (hiteles tanítás a tiszta forrásból) és a közvetítések, készített műsorok számának növelésében egyaránt (lásd: 8. oldal); - A gyülekezet felkéri minden tagját, hogy személyesen is vállaljon felelősséget a média misszió iránt, minden megszólított személy végezzen személyes munkát, és/vagy nyújtson anyagi támogatást; - Az eddig sikeresen képviselt - és folyamatosan aktuális - vallásszabadsági ügyet tovább támogatjuk, ha szükséges konferenciák, összejövetelek szervezésével és kapcsolattartással a többi felekezettel. Ha tovább haladunk a keskeny ösvényen (lásd 14. oldal), akkor Sátán terveink minden részét támadja. Ezért egységben kell maradnunk, hogy elvégezhessük küldetésünket. Dr. Erdélyi László BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 3

4 ESEMÉNYEK Vendégségben Temesváron A Temesvári BETÁNIA Gyülekezet - Felician Rosca kezdeményezésére - meghívta énekkarunkat egy egész napos szombati szolgálatra. Október 26-án kora hajnalban indultunk autóbusszal, mert már a délelőtti istentiszteleten szolgáltunk. Délben egy rövid (és nagyon gyors) sétát tettünk a város központjába. Kicsit elszámítottuk az időt, ezért dupla sebességgel loholtunk vissza, hogy időben visszaérjünk a délutáni próbára. Ez majdnem sikerült is. Programunk fő része a délutáni egyházzenei áhítat volt, énekkari számokkal, énekszólóval, orgonaszólóval és versekkel. Az énekek szövegét és a magyar költők verseit román nyelvű műfordítással kivetítették a házigazdák, ami nagyban fokozta az együttérzést a hallgatók és az előadók között is. Szép élmény volt ez a látogatás, köszönjük szépen a meghívást. Viszonozzuk, és szeretettel várjuk a temesvári gyülekezetet ebben az évben. 4 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

5 ESEMÉNYEK Keresztségi jubileum Az évenként szokásos keresztségi jubileumi köszöntést november 30-án tartottuk meg, a kerek évfordulókat ünneplők és a 60 évnél régebben kereszteltek részére. Üdvözlésül Ézsaiás próféta üzenete hangzott el, amelyre Keresztelő János hívta fel az újonnan keresztelkedni szándékozók figyelmét: Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: és meglátja minden halandó az Isten szabadítását. (Ézs 40:3-5) A megtérés keresztségének lényege a bűneink bocsánata, amelynek azonban feltételei vannak. Ha szövetséget kötünk Istennel, Ő elvárja tőlünk, hogy hirdessük az Ő dicsőségét, és szolgáljuk embertársaink javát. Szotyori Nagy Gábor és Koroknai Anikó Adventi egyházzenei ünnepély A Keresztény Művészeti Estek keretében december 26- án délután, hagyományunknak megfelelően, adventi ünnepélyt tartunk, Végetlen adventek címmel. Ellen White Jézus élete című könyvének részletei tárták fel Jézus születésének történetét. Az advent eljövetelt jelent. Jézus első földre jöveteléről megemlékezni csak akkor érdemes, ha ezt összekötjük a megígért második eljövetelével. Ez az esemény már nagyon közel van, ezért ez az áhítatos, ünnepélyes együttlét mindenki lelkét segítette felkészülni erre a találkozásra. Az elhangzott verseket Nyári István, Abaházi Enikő, Chelcea Dorin, Nyári Éva és Tokics Ildikó mondták el. A programban vendégeink voltak Szotyori Nagy Gábor és Koroknai Anikó orgonaművészek, énekkarunkat Oláh Gábor vezényelte. Az adventi ünnep-sorozatot a JÓZSEF UTCAI BAPTISTA GYÜLEKEZET adventi egyházzenei áhítatán kezdtük meg, meghívásukra. A képen a gyülekezet énekkara és zenekara látható - hát, alig férnek el, ami példamutató és bátorító számunkra. Nagyra értékeljük a testvérekkel való kapcsolatunkat, és támogatásukat gyülekezetünk zenei életének építésében, fejlesztésében, mind Oláh Gábor karvezető, mind az énekkar egyes tagjainak, valamint a művészeti estjeinken résztvevő vendég orgonaművészek részéről. Jó lesz Isten országában közösen dicsőíteni Őt a közös kórusban! Évzáró hálaadó istentisztelet Hagyományos év végi hálaadó istentiszteletet tartottunk december 31-én. Zarka Péter lelkész igeszolgálata után gyülekezetünk énekkara - Kormos Gábor és Debrenti Enikő vezényletével, Szabó Miklós orgonakíséretével - és Nyári István hálaadó szolgálattal dicsőítették Istent. Levetítettük az év folyamán történt eseményeink fényképeit is, amelyek segítettek bennünket visszaemlékezni arra, hogy milyen sok áldást kaptunk az Úrtól 2013-ban is. Minden programunkban Isten valóságos vezetését és küldetésünk támogatását láthattuk. Ez a prezentáció megtekinthető weboldalunk MÉDIA KÖZPONT-VETÍTÉSEK menüpontjában. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 5

6 KÖSZÖNTÉSEK akiknek élete let t a szolgálat Október 19-én délelőtt köszöntöttük Erdélyi László lelkészt, akinek a 86 éves születésnapján a 66 éve végzett prédikátori szolgálatát is meg kívántuk köszönni, bízva abban, hogy továbbra is tanácsolja és lelki gondozza majd gyülekezetünket. Visszatekintő és szolgálatát összegző prédikációját a GYÜLEKEZETI HÍRADÓ előző számában olvashattuk, amely a megemlékezés napján jelent meg. Ugyancsak köszöntöttük Ócsai Sándor lelkészt, 80. születésnapja alkalmából, sok áldást kérve életére és szolgálatára. A köszöntésben részt vett Ócsai Tamás, egyházunk elnöke, valamint Agárdi István kortárs-lelkész, az előttünk járó generációból. Meghívtuk más szabadegyházak korábbi vezetőit is, akikkel lelkészeink együtt dolgoztak: Hecker Frigyes, Szebeni Olivér, Kiss Emil, Győri Kornél, Simonfalvi Lajos. Mindenki nagy örömmel jött el, és emlékezett az egyházak közötti korábbi aktív, jó szellemiségű együttműködésekre. Megköszönték ők is, hogy gyülekezetünk tiszteli az idős lelkészeket, példaként tekintve rájuk és támaszkodva tanácsaikra és tapasztalataikra. Generációk - apák és fiúk Egy prédikátor vallom ásai Erdélyi László és Ócsai Sándor köszöntése A Keresztény Művészeti Estek sorozat keretében október 19-én Erdélyi László költői estjére került sor A Ú! címmel, melyen közreműködtek: Nyári István, Nyári Éva, Szabó Lídia, Szabó János és Szigeti Gyopár (próza), Oláh Gábor (orgona) és a Terézvárosi Gyülekezet Énekkara, Oláh Gábor karnagy vezetésével. Erdélyi László lelkész testvérnek három verseskötete jelent meg eddig, amely verseket rendszeresen mondják versmondóink az istentiszteleti szolgálatok alkalmával, hiszen ezek a versek prédikáció szintű komoly üzeneteket tartalmaznak. Ebben az évben meghívták a Keresztény költők 10. Országos Találkozójára is, ahol egyik versét Horváth Sándor (Soproni Gyülekezet) mondta el. Ha elhívott az Úr, nem lehet mást tenni, mint szólni, menni, cselekedni. Isten hívása ma is hangzik, de kevés rá a felelet. Fogynak a szolgák, akiknek nemcsak munkahelyük az egyház, hanem megélik azt, hogy Isten az, aki hív és egész életünket várja. Erdélyi László testvérünk, az ország Laci bácsija, a nagy megpróbáltatásokat megélt legidősebb lelkészgeneráció egyik utolsó mohikánja. Hűsége, szorgalma áldozatkészsége, kilencven év felé haladva is, példamutató. Azok közül való, akinek élete lett a szolgálat. Akár szóval, akár írásban, vagy versben, akár látogatásban, lelkigondozói beszélgetésekben, példamutató az utána jövőknek. Fáradhatatlan, mert Krisztus szerelme szorongatja, mint ahogyan ezt Pál apostol írja. Nem élt sohasem elefántcsont-toronyban. Ha egy gyülekezetet meglátogat, lehetőleg elsőként érkezik és utolsónak megy el, mert élete lett a szolgálat. A prédikáció, üzenet. Ha valamit mond Isten a prédikátornak és az ősi, kinyilatkoztatott Ige mai módon megszólal szívében, nem lehet hallgatni, tovább kell mondani az üzenetet. A versben elmondott prédikáció is ilyen. Szívből jön és szívig ér. Erdélyi László versei nem művészi produkciók, hanem üzenetek, tanítások. Hogyan prédikálja a prédikátor az Istentől rábízott Igét, versben? kérdeztem magamtól, a verseit olvasva. - Miért van az, hogy éveink szaporodásával, versben is el akarjuk mondani mindazt, amit Isten a szívünkre helyezett? Talán azért, mert a vers kötött beszéd, és egyre kevesebb olyan emberrel találkozunk rohanó világunkban, aki még kész Isten Igéjét meghallani, pedig a mondanivaló egyre több és egyre sürgetőbb. Szeretnénk örökül hagyni a fiak, az unokák és dédunokák nemzedékének azokat a hitbeli kincseket, amelyeket akkor kaptunk, amikor elhívott az Úr. Ezen az estén nem Erdélyi László volt a megajándékozott, hanem ő ajándékozott meg minket, kincset rejtegető verseivel, melyek bennünket hívnak még akkor is, ha most még nem halljuk. Isten áldja meg a versek olvasóit, hogy találkozzunk azzal a Jézussal, aki hív és ránk vár, mert a megváltás nagy drámáját velünk akarja diadalra vinni. (Szigeti Jenő) 6 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

7 KÖSZÖNTÉSEK Hazafelé - Jézus felé Szigeti Jenő költői estje Zavarban vagyok. Annyi szépet és jót mondtatok rólam, hogy félnem kellene, mivel rövid és eseménytelen életem során megtanultam azt, ha ennyire pozitívan beszélnek rólam, akkor kisvártatva belém rúgnak. Most viszont őszinte szeretetet érzek, és ezért értetlenkedek. Mindenkinek köszönök mindent, az időt, az energiát, amit belefektettetek ennek az estnek a műsorába. Nem vagyok költő, csak verseket is írok, kritikusaim bánatára, akik fércmunkáknak tartják ezeket a verseket és azt kérik, hogy több tudományos tanulmányt, könyvet írjak. Mások hitbuzgalmi könyvért, cikkekért nyaggatnak, én meg botorul naponta verset írok éhgyomorra. Nem fogadom meg Szegedi Kovács Gyuri barátom egysoros versikéjét: versírás előtt sose moss kezet (Kavicsok). Az este meghívóját, rajta a képet külön is meg szeretném köszönni. Háttal állok, kezemben a Bibliámmal megyek a fény felé. A mögöttem lévő múlt, már több mint a jövő, reménynek meg már csak a fény maradt. A versenylovak és a prédikátorok állva halnak meg, de tudom, hogy már nem sokat kell ácsorognom. Ez a kép eszembe juttat még valamit. Húsz éves voltam ötvenhatban, olyan egyetemre behallgató emberke, akit eltanácsolt az egyetem fura ura és csak álmodozni tudott arról, hogy nem középiskolás fokon, de taní-tani fog. Jött a forradalom, mindenütt ott voltam, Petőfi-körben, szobordöntésnél, a Rádiónál, a Parlament előtt - elmeséltem ezt egy dokumentum-filmben. (Szintén olvasható a most megjelent riportkötetben, lásd: hirdetés). De a lázas, reménykedő napok után jött a megtorlás kemény tele. Valamikor 1957 januárja végén Lenk Lajos bácsi a második apám megjelent nálunk, apámmal tárgyalt. Kiküldtek bennünket, gyerekeket anyámhoz a konyhába. Majd kisvártatva behívtak és közölték a megfellebbezhetetlen döntést: február elsejétől irodai segéderő leszek Balatonlellén az Adventista Egyház alkalmazásában. Halász Pityuval ott kezdtük. Nem is látott bennünket Feri bácsin, a bakteren kívül senki nyárig. Csak később tudtuk meg, hogy az ötvenhatos fényképek alapján ekkortól kezdték begyűjteni azokat a fiúkat, akik a zsarnokság ellen szót emeltek. Értem nem jöttek ben ezeket a fényképeket kiállították a régi Munkásmozgalmi Múzeumban. Megnéztük feleségemmel a kiállítást. Egy fél tucat képen rajta voltam, de mindig háttal. Erdélyi László, Tyentés László és Szigeti Jenő, a háttérben az előadók: Nyári István, Tokics Mária, Chelcea Dorin, Abaházi Enikő, Tokics Ildikó és Szabó János Az ember nemcsak a szájával hallgat, vagy beszél, hanem a lelkével is. (Márai Sándor) Aki elolvassa a beszélgetést, amely Jenővel 2011-ben, születésnapján készült, az nemcsak életének fontosabb történéseit és tapasztalatait ismeri meg, hanem a lelkét is. Ennek köszönhetem, hogy nem gyűjtöttek be és ép bőrrel megúsztam az ötvenhatos kalandot. Háttal előre a fény felé! Így lettem lelkész, igaz, hogy az első rostán nem mentem át, mert az akkori nagyhatalmú unióbizottság, prédikálásra alkalmatlannak ítélt, de a fény erősebb volt, mint az árnyék, és nem fordítottam hátat. Azóta, mint országos segédlelkész a vonaton élek. Mindenütt szidnak, hogy soha nem vagyok ott. S, ha már Szegedi Kovács Gyuri barátomat emlegettem, akkor egy rólam írt versével hadd búcsúzzam, amihez egy festőművész barátunk egy képet is készített. (Szigeti Jenő) Neked hajlékul csak a vonat maradt aki a vonaton sohasem aludtál, pedig körbevonatoztad a világot azzal a fura kalauzzal, aki a saját kezét lyukasztotta át, örök időkre érvényesítvén jogodat, arra a bizonyos nagy utazásra. Így hát nincs más hátra, mint előre - a fény felé. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 7

8 MÉDIA EVANGÉLIUM -TISZTA FORRÁSBÓL KÜLDETÉSÜNK ALAPELVEI A MÉDIA MISSZIÓ SZOLGÁLATÁBAN Felismert és elfogadott küldetés - nem mi választottuk ezt a feladatot, hanem az Úr hozta útunkba a lehetőségek sorát ( média kapcsolatok, anyagi források, szakmai munkatársak), és képessé kívánja tenni ezt a gyülekezet erre a szolgálatra, amit mi hálás szívvel elfogadunk. Csak tiszta forrásból - rendkívül fontos törekvésünk az, hogy a tiszta bibliai igazságot közvetítsük műsorainban, melyek érthető és helyesen értelmezhető, majd követhető elveket és útmutatásokat adnak az Isten igazságát kereső emberek számára, továbbá rávilágítanak egyes alapvető tanításokra a más vallású embertársaink számára. Énünket és egyéni meglátásainkat félretéve azt az elvet követjük, amelynek alapja: Így szól az Úr...". A jelen időre szóló üzenet hirdetése - a média megjelenések lehetőségét nagyra értékelve műsoraink témáit és tartalmát úgy tervezzük, hogy elsősorban Isten utolsó kegylemi üzenetének hirdetését tartjuk fontosnak és érdemesnek. Ezt kívánjuk a hallgatók/nézők figyelmébe helyezni - a számos vallásos tartalmú rádió és TV adások bőséges kínálatában, különös figyelemmel arra, hogy minőségi, igényes tanítást közvetítsünk. Megkülönböztetett modanivaló - az előző alapelvet követve nem foglalkozunk olyan témakörökkel külön műsorokban (pl. egészséges életmód stb.), amelyek minden médiában megtalálhatóak, ezért a figyelmet a különleges, egyedülálló mondanivalónkra kívánjuk összpontosítani. Megjelenés - arra törekszünk, hogy műsoraink a tartalomhoz illő formában, Isten üzenetéhez méltó módon hangozzanak el. Igyekszünk a mondanivalóhoz méltó megjelenést és viselkedést sugározni, hogy látszódjék rajtunk az Úr világossága. H A L L H AT Ó - OLVA S H AT Ó - LETÖLT H E T Ő Akkor és most... Jelenések könyve - teljes sorozat Bibliai Szabadegyetem - 4 félév teljes előadássorozat Bibliatanulmányok - 14 teljes sorozat Vallásszabadság - konferenciák, hírek E. G. White konferencia - előadások videója ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK A WEBOLDALUNKON: Péntek este Bibliatanulmány TV felvétel Szombat este Művészeti Estek, rendezvények Aktuális rendezvények facebook.com/vallasszabadsag A PROGRAMJAINKRÓL SZÓLÓ VIDEO AJÁNLÓFILMEKET, ILLETVE MEGHÍVÓKAT FOLYAMATOSAN KÖZZÉTESSZÜK A FACEBOOK-ON IS, ÉS EZT LEHET TOVÁBBÍTANI (MŰVÉSZETI ESTEK, TV ADÁSOK STB.) I n t e r n e t M é d i a Á L L A N D Ó MŰSORAINK A PAX TV- B E N: Hétfő 17:00 Aktuális Bibliatanulmány sorozat (ism.) Kedd 15:00 Akkor és most... Szerda 15:00 Előadások a Csütörtök 15:00 Jelenések Péntek 15:00 könyvéről Szombat 9:00 Akutális Bibliatanulmány sorozat Változó időpontban a Keresztény Művészeti Estek sorozat hangversenyeinek előadásai Vallás és kultúra Kedd 18:30 Szerda 10:30 Péntek 17:00 Szombat 9:00 Jelenések könyve sorozat Kedd 22:30 Szerda 7:30 Péntek 20:00 Szombat 7:30 8 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

9 MÉDIA - Hetente 80 óra vallásos műsor - hírek - beszélgetések - komolyzene - gyermekműsorok - könyvajánlók - előadássorozatok 87,6 MHz Részletes műsor a Rádió weboldalán A KONTAKT RÁDIÓ műsora hallgatható az INTERNETEN: Egyre több kérdés, érdeklődés érkezik a stúdió munkatársaihoz azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a média műsoraink elérésére, még szélesebb körben. A PAX TV adása már több millió háztartásban elérhető. A KONTAKT RÁDIÓ 2013-ban megkapta a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság engedélyét, hogy a frekvenciát ötször nagyobb energiával sugározhassuk. Így most már majdnem egész Budapest területére kiterjedhet az adás, amelynek eredményeként kb. 800 ezer potenciális hallgatót érhetünk el Budapesten. A Budapesti vételi körzet már működik, de a stúdió és az adósugárzó berendezés megfelelő helyét még mindig keressük a tökéletes sugárzás biztosításához. Az internet terjedésével és hozzáférhetőségével egyre több földi sugárzású adó jelent meg az interneten is. Az internet a földfelszíni sugárzású rádióknak többnyire arra nyújt lehetőséget, hogy vételkörzetüket kiszélesítsék; eljusson a hangjuk oda is, ahová a hagyományos sugárzással nem. A KONTAKT RÁDIÓ műsorát mindazok elérhetik és hallgathatják, akik valamilyen internet kapcsolattal rendelkeznek. Ma már majdnem mindenki rendelkezik otthoni internet kapcsolattal és az otthoni internet előfizetés az elmúlt években igen sokat változott, nőtt a sávszélesség és csökkent az ár! Ha a szolgáltatótól vezetéken kapjuk az internetet, akkor néhány ezer forint ráfordításával létrehozhatunk otthonunkban egy vezeték nélküli (Wi-Fi) hozzáférést. Amennyiben ezt megtesszük széleskörű választék áll rendelkezésre a piacon, hogy számunkra a legmegfelelőbb eszközt ki tudjuk választani. A következőkben felsoroljuk a lehetőségeket: okos telefon, tablet, notebook, asztali számítógép és újabban IP alapú rádiókészülékek, internetrádió is. Mindezek használatával tökéletesen jó minőségben tudunk a rádió adásához kapcsolódni! Arra bátorítunk mindenkit, hogy ne idegenkedjünk a ma már rendelkezésünkre álló technikai megoldásoktól és új eszközöktől, hanem barátkozzunk meg velük, mert nagy segítségünkre lehetnek ezek a különféle médiák elérésében. Ugyanakkor ajánljuk ezeket a lehetőségeket érdeklődő ismerőseink számára is. A fent említett technikai lehetőségekről és készülékekről, azok használatáról érdeklődjünk a technikai szakembereinktől, akik mindenkinek készséggel segítenek: Fleischer Zoltán és Nyerges Pál (stúdió munkatársai). A gyülekezetünk média szolgálatairól és azok elérésével kapcsolatos teljes körű információkról most készül egy új média prospektus, mely hamarosan rendelkezésre áll, és ezt aktívan használjuk majd mindennapi kapcsolatainkban, misszió munkánkban is! Leveleinkből T. Kontakt Rádió! Köszönöm, hogy a Tanulmányok a Jelenések Könyvéből előadásokat hallgathatom. A tanítások nagyon időszerűek. Keveseknek adatik meg a Szentlélek által megértetett Isteni akarat átadása, emberközeli megmagyarázása. Most ebben a sorozatban ez történik. Istennek minden időben vannak eszközei. (M. Lajos) Kedves Barátaink! Szeretnénk Önöknek elmondani azt, hogy milyen sok örömöt szereznek nekünk a PAX TV-ben látható műsoraikkal, istentiszteleteikkel, Bibliatanulmányokkal. Édesanyám most múlt 85 éves, reggeltől már várja az Önök műsorait, olyankor elfeledjük minden bánatunkat, gondunkat, minden sírást, rossz kedvet, elkeseredést, depressziót. Egyik alkalommal, mikor néztük az istentiszteletet ezt mondta nekem Édesanyám nagy komolyan, mélyen a szívéből: Édes kisfiam! Haza találtunk! Mi egyébként egy lakótelepen élünk ketten, 54 nm-en. De ide és a mi szívünkbe éppen belefér Jézus Krisztus és a Szent Szellem! Nagyon szeretnénk, ha ezután is lenne naponta kétszer ehhez hasonlóan két műsora az egyházuknak a PAX TV-ben! Kérem, ha módjukban van, küldjenk nekünk egy Jézus sírt Bibliatanulmányt és egy Énekeskönyvet is, hogy Önökkel együtt énekelhessünk. Nem baj, ha használtak, kopottak, mert ezekért a könyvekért nem tudok fizetni. Nagyon-nagyon szépen köszönünk minden tanítást, áldást, amelyeket Önöktől nyerünk, kapunk! Imádkozunk Önökért mindig! (M. Ferenc és Édesanyám) Gyülekezetünk tagjai a MÉDIA MISSZIÓ támogatására szánt adományaikat a tized borítékban a média címmel jelzett sorban helyezhetik el. A Terézvárosi Gyülekezet média misszióját támogatók adományaikat a BOLDOG ÉLET ALAPÍTVÁNY részére média támogatása célzott adományként juttathatják el. Minden támogatásért köszönetünket fejezzük ki! Boldog Élet Alapítvány média támogatása Bankszámlaszám: IBAN számlaszám: (HU16) SWIFT Code: OKHBHUHB BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 9

10 ŐSZI IMAHÉT É S ŐK KÖVETTÉK ŐT Gyülekezetünk imacsoportja 2006 év elején alakult meg és 8 éve minden szerda este közösen tanulunk és imádkozunk. Az őszi imahét tanulmányai is sok új gondolatot tartalmaztak számunkra, ezeket foglaljuk össze röviden: TED N.C. WILSON, a Generálkonferencia elnöke az alábbi kérdéssel vezette be az őszi imahét gondolatait: Milyen a keresztényi életed? Minden egyes nap közelebb von Istenhez, vagy úgy látod, hogy valahol elakadt a vele való kapcsolatod, netalán éppen elsodródsz most tőle? Vizsgáljuk meg, kik is vagyunk, miért tesszük, amit teszünk, és miért is számít mindez. Menny a szívünkben Jézus és tanítványai a hegyoldalon ültek, embertömegek vették őket körül, akik valami jobb után kutattak és vágyódtak az életükben. Mindenki hallott már erről a csodálatos Tanítóról és Gyógyítóról, és mindenki azt remélte, Ő lesz a régen várt Messiás, aki megszabadítja őket végre a római iga alól! A dicsőséges és hatalommal teljes, gazdag és híres nemzet képe lebegett előttük, és abban bíztak, hogy ez lesz az a nap, amikor Jézus királynak kiáltja ki magát. Mások egy jobb házat, bőségesebb táplálékot, szebb ruhát, és gazdagabb, könnyebb napokat képzeltek el maguknak. A sokaság tehát kényelmesen elhelyezkedett, epekedve várva a Mester szavait, és fogalmuk sem volt arról, hogy világuk hamarosan a feje tetejére áll. Jézus arra törekedett, hogy átalakítsa az emberek mindennapi életét. Meg akarta újítani őket azáltal, hogy a mennyet a szívükbe költözteti. Nekünk is, akik a Föld történelmének utolsó napjaiban élünk, vallási életünk kell, hogy a legfontosabb legyen. Mélyen elrejtett dolgok - amelyek mégis láthatók Pál apostol számára a Jézussal való élet volt a csoda. A láthatatlan dolgok, amelyek ott működtek élete legmélyén, ahol megfogannak a gondolatok, kialakulnak az értékek és születnek a döntések. A lénye legmélyén munkáló folyamatok formálták ki azt a jellemet, amit mindenki láthatott. Képzeljük el, hogy Krisztus szeretete zár magába, mint a két oldalt magasodó sziklafalak, sem balra sem jobbra nem tudunk kitérni! Egy keskeny mederben sodor előre a zubogó víz, nem maradhatunk egy helyben. Ez a szeretet zárja magába az életedet, mindazt, ami vagy, és amid van. Ez a szeretet radikálisan átrendezi a fontossági sorrendet. Egyetlen erkölcsi irányvonal mentén haladhatsz tovább. Pál egyetlen célra összpontosított: Jézus szeretetére, és időközben minden más eltűnt a horizontról. Amikor Krisztus késztetése által már nem önmagadért élsz, akkor bármit megteszel Jézusért. Szabadon. Nem köt semmi. Nincsenek korlátok. Nincsenek feltételek. Mindegy, mi lesz az ára. Elveszítjük érdeklődésünket az egykor oly nagyra tartott dolgok iránt, és megdöbbentő módon egészen más dolgok válnak fontossá. A fordulat hihetetlen és felfoghatatlan, mégis radikális és valóságos. Jézus lesz életünk minden területén a vonatkozási pont. Mit tennél meg Jézusért ingyen? Bármit? Mindent? Vannak korlátok? Vannak feltételek? Miért tennél meg valaha is bármit Jézusért? A kereszt formájú gondolkodás Ez egy olyan embernek az elméje, akit lelkileg és erkölcsileg a kereszt eszmei mondanivalója formál; vagyis Jézus Krisztus önfeláldozó, önátadó magatartása, aki olyannyira megüresítette magát másokért, hogy szolgai formát vévén fel, megalázta magát halálig, még pedig a keresztfának haláláig (Fil 2:8). A kereszt formájú gondolkodás Isten jellemének a sajátja! Az Atya, a Fiú és a kereszt szoros kapcsolatot mutatnak. Isten megismerésének egyik módja az, ha Krisztus keresztjén, értünk hozott áldozatán keresztül szemléljük Őt. Ha énünk másként viszonyul Krisztushoz, akkor másként fog viszonyulni másokhoz is. Egymás ellen és Isten ellen éljük meg a nagy küzdelmet a csatatér pedig saját szívünk. Így gondolkodunk, hiszen öndicsőítő, versengő lelkünk eltökélten követi saját vágyait és útjait. Győzni akarunk, még a békesség, az együttmunkálkodás és szeretet elvesztése árán is. A való élet azt mutatja, hogy ez megtörténhet bárkivel, bárhol, bármikor. A vélemények, a hatalom, az uralom miatti háború elkerülhetetlen. Egyetlen hely és egyetlen személy sem kivétel. Krisztus kereszt formájú gondolkodása azonban megtörheti az ördögi kört életünkben. Mit is gondolok tulajdonképpen? Minden emberi agyban a gondolatok rejtett világa működik: az öntudat, az értelem, a logika, a képzelet, az érzelmek, az értékek, a vágyak, az erkölcsi ítélőképesség, a lelkiség, a meggyőződések, az akarat, a személyiség, a jellem rejtett világa ez. Az erkölcsi hanyatlást vissza lehet fordítani azáltal, ha azzal tápláljuk gondolatvilágunkat, ami Istennek fontos: ami jó, elfogadható, erkölcsileg és lelkileg tökéletes. A Sátán elleni harcunkban az lesz a döntő tényező, melyik erkölcsi és lelki befolyásnak engedünk. Gondolatainkat tartsuk féken, keretek között, óvakodjunk az álmodozástól és attól, hogy olyan dolgoknál időzzünk, amelyek csak gyengítik és beszennyezik lelkünket. Őrködjünk elménk felett! Jézus azt tanácsolja, hogy amikor gondolatvilágunkat vizsgáljuk, mindig tegyük fel a kérdést: Most mire gondolok? Egész, vagy csak egy rész? A becsületesség benső következetességet jelent, ami a képmutatás ellentéte. Az integritás megbízhatóságot jelent; a gondolatok, tettek és szavak következetességét. Vagyis: amit beszélünk, azok vagyunk. Megtesszük, amit megígérünk, vagyis igazat szólunk. A becsületességben nincsenek kivételek vagy fokozatok. Akik lényünk legmélyén vagyunk, az mutatkozik meg cselekedeteinkben is. A hitelesség életünk összes területéről szól. A vallási és erkölcsi szempontok elválaszthatatlanok egymástól. Én igaz ember vagyok? Az igazság személyes dolog. Nem elvont, elméleti fogalom. Elsősorban a jellem minősége, ami valakinek a tetteiben vagy szavaiban nyil- 10 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

11 IMACSOPORT vánul meg. Az igazság megkívánja tőlünk, hogy megvizsgáljuk saját belső, erkölcsi következetességünket. Jézushoz hasonlóan megbízható személy vagyok a lényem legmélyéig? Ha szívünk mélyéig becsületesek vagyunk, az mindig megmutatkozik Krisztussal való kapcsolatunkban. Igaz emberek leszünk, nem csupán az igazságot ismerő személyek. A Jelenések könyve feddhetetlenként írja le Isten végidőben élő gyermekeit, akiknek becsületessége megkérdőjelezhetetlen, hiszen kitartanak Jézus mellett akár életük, földi jólétük kockáztatása árán is. Mibe kerül mindez? Isten gondoskodni fog rólunk. Bármi, amit érte odaadunk, sokszorosan térül vissza. De nem is az a lényeg, hogy megtérül-e vagy sem, hanem az, hogy Isten szíve mérhetetlenül áldozatkész, és csodálatos, ha mi is hasonlóvá leszünk hozzá a körülöttünk élők áldására. Isten úgy szeretett, hogy adott. És mi? A vagyontárgyainkkal kapcsolatos nézőpontunk radiálisan megváltozik, amikor szemünk megnyílik a világ szükségleteire és akkor Krisztus megváltoztatja vágyaink irányát is. Isten nem a vagyon felhalmozása céljából ad nekünk többlet jövedelmet, hanem azért, hogy többet tudjunk adakozni. Keress, amenynyit tudsz, takaríts meg, amennyit csak tudsz, és adj, amennyit csak tudsz! Hagyd égve a lámpást! Világunkat az arcátlan közönségesség és általános tiszteletlenség jellemzi. Olyan világ ez, amely egyre szégyentelenebb, egyre nyitottabb és egyre bátrabban hirdeti, hogy mindent szabad, politikailag korrekt ; egy világ, amely már szégyenkezni sem tud. Nekünk a világosság gyermekeiként kell élnünk, szent életben, amely tele van jósággal, igazsággal és egyenességgel. Arra kell összpontosítanunk, ami elfogadható Isten előtt. Ezt csak a Szentlélek átható ereje teheti lehetővé. Azonban az életünkből ragyogó szent fény szembe állít bennünket a világgal, a gyakorlati döntéseinkkel és a mindennapi aggodalmainkkal. Életünk tisztaságot, szerénységet, tiszteletet és illendőséget tükröz, elismeri mások méltóságát és javukat keresi. Legnagyobb kihívásunk, hogy bátorságunk legyen nemcsak különbözni, hanem átformáló befolyássá lenni a körülöttünk élőknek. (LARRY LICHTENWALTER) A szavak ereje A szavainkban egy láthatatlan erő dolgozik, a nyelv egy kis részünk, de ahogyan egy kis szikra, ez is hatalmas erőket képes felszabadítani. Ha egyszer kimondtuk, szavaink ösvényt égetnek körülöttünk a szívekben és életekben. Egy szó felmenthet a vétkesség alól és reményt ébreszthet. De ugyanazon szavak támogathatják a gyűlöletet és ártatlanokat sebezhetnek meg. Ha kimondtuk őket, megégetik az érzéseket és érzelmeket, úgy ahogy csak a szavak képesek. A szavak események láncolatát hozhatják létre úgy, hogy azokat már nem irányítod, és amelyről sosem fogsz tudni. Egy szó képes elpusztítani a hitet, megkeményíteni a szíveket, vagy gyűlöletet kelteni, de ugyanúgy képes jelezni a bizalmat és bemutatni a megbocsátást és a szeretetet. Az élet és halál ereje jelen van egyetlen szóban és nekünk, akik Isten képe vagyunk, meg van ez az erő egyetlen szóban. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 11

12 EGYHÁZ Az egyházért érzett négy aggodalom SÜRGETŐ PRÓFÉTIKUS FELHÍVÁS címmel mondott beszédet Ted N. C. Wilson, a Generál Konferencia elnöke novemberében, Montenegroban, a Transz-Európai Divízió ülésén. Ebből idézünk részleteket. Az egész világon élő hetednapi adventisták lelkipásztoraként az egyház iránti szeretetem és az Úr igéje iránti hűségem arra kényszerít, hogy megosszam veletek néhány aggodalmamat. 1 Néhány lelkészünk és egyháztagunk hetednapi adventista identitásának gyengülése. Nagyon fontos megérteni, hogy a HE- TEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ sokkal több, mint csupán egy újabb felekezet. Jelenések könyve 10. fejezete szerint Istentől született az 1844-es csalódásból, ugyanúgy, mint ahogyan az újszövetségi egyház született a Jézus Krisztus keresztre feszítése miatti csalódásból kr.u. 31-ben. Krisztus követői mindkét esetben félreértették a próféciát és keserűen csalódtak ezek miatt a csalódást keltő helyzetek miatt. De mindkét csalódásból Isten gondviselésszerűen elrendelt isteni mozgalmat hozott létre, hogy hatással legyenek a világra. Jelenések 12:17 szerint utolsó időbeli népét mindenekelőtt Isten parancsolatainak megtartása fogja jellemezni, másodsorban pedig Jézus bizonyságtételének birtoklása.. Jelenések 14:6-12 szerint Isten végidőbeli egyháza a) az örökkévaló evangéliumot a hármas angyali üzenet és Krisztus második eljövetele összefüggésében fogja hirdetni; b) felhívja a föld minden nemzetségét, törzsét, nyelvét és népét, hogy a szombat megtartása által imádják Teremtőjüket. Nincs másik vallási mozgalom a világon, amely megfelel ennek a mintának. Nincs másik egyház vagy felekezet, amely megfelel Jelenések könyve 10., 12., és 14. fejezetének. Lelkészeink és tagjaink közül túl sokan vagy fel sem ismerték, vagy elfelejtették, hogy egyházként Isten prófétai hivatást bízott ránk. Fokozódó tendencia az, hogy minimálisra csökkentsük azokat a dolgokat, amelyek megkülönböztetnek bennünket más felekezetektől. Némely hetednapi adventista gyülekezetben a szószékről elhangzó üzenetek csak csekély mértékben különböznek a tipikus protestáns egyházakban hallhatóaktól. Ez jelentős mértékben abból származik, hogy a Bibliát hatástalanná teszik mint Isten szavát. Nagyon fontos, hogy hitelveinket Isten szavára alapozzuk, úgy, hogy az Írásokat történeti, biblikus módszerrel tanulmányozzuk, a próféciák értelmezését történelmi perspektívából közelítjük meg. Isten szava legyen hitelveink, hitünk és gyakorlati életünk alapja. A Szentlélek el fog bennünket vezetni minden igazságra, ha tanulmányozni fogjuk, imádkozunk megértéséért és figyelünk Isten hangjára. Ez segíteni fog bennünket abban, hogy szilárd hetednapi adventista identitásunk legyen. 2 Sok gyülekezetünkben fokozódik a világiasság. Az egyházat mindig az a veszély fenyegette, hogy elveszíti távlatát, és feladja Krisztushoz való hűségét, egyre inkább megengedve a világnak, hogy alakítsa gondolkodását. Minél közelebb kerülünk a végidőhöz, Sátán annál jobban fokozza erőfeszítéseit ezen a területen. Aggódom a világiasság csaknem elsöprő áradata miatt, amely némely gyülekezetünkbe zúdul. Azok a normák, amelyeket egykor életmódunk - az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a kikapcsolódás és a szombatünneplés - területén a hetednapi adventisták becsben tartottak, gyorsan a múlt emlékeivé válnak. A valódi lelkiség erodálódik, a gonosz behatol a lélekbe. Ha az adventista egészségügyi üzenet, amelyet olyan sok őszinte szívű ember megragad a világban, hatástalanná válik, vagy inkább törvényeskedésnek, fanatizmusnak tekintik, mint a bennünket szerető Teremtő csodálatraméltó ajándékának, akkor valami tragikusan elromlott. Gyülekezeteinkben riasztó a világ növekvő befolyása. Jézus jól mondta imájában: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól (Ján 17:15). János apostol hozzátette: Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Az egész világon milliók keresnek valami mást, mint amivel rendelkeznek. A lelkük mélyén fájó ürességet éreznek, mert szívük vágyait ennek a világnak a dolgaival próbálták kielégíteni. A valódi, hiteles kereszténység után vágyakoznak. Ezeket soha nem fogjuk elérni normánk a mennyei színvonal leszállításával, azzal, hogy lejövünk a világ szintjére. A mércét feljebb kell emelni. Nem annak van az ideje, hogy Sátán öltözékével, étrendjével, szórakozásaival és világi befolyásával kacérkodjunk. A színvonal magasra emelésének van itt az ideje, hogy meglássa azt a világ. Ha Krisztus folyamatosan bennünk él, ha folyamatosan a szívünkben lakik, drámai változás történik az életünkben. 12 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

13 EGYHÁZ 3 A megosztottság. Ez a másik aggodalmamhoz vezet: a széthúzás veszélyére. János evangéliuma 17. fejezetében Jézus az egyház egységéért imádkozott. Sátán egyik célirányos stratégiája az, hogy ezt az egységet támadja. Tudja, hogy ha az egyház nem egységes, nem tudja eredményesen teljesíteni a kötelességét. ELLEN WHITE prófétai éleslátással adta a következő isteni tanácsot: Az egyház ereje az egységben áll. Mivel Sátán tudja ezt, teljes seregét felhasználja arra, hogy széthúzást teremtsen közöttünk. Az összhang hiányát kívánja látni Isten egyházának tagjai között. Nagyobb figyelmet kellene szentelni az egység kérdésének. (Szemelvények Ellen G. White írásaiból 2. kötet 148. o.). Ez a gyönyörű idézet nagyon éleslátóan jellemzi Sátán taktikáját. Félrehúzza a függönyt, és leleplezi a gonosz stratégiáját, azt, hogyan veti be egész seregét, hogy nézeteltérést és viszályt okozva semlegesítse Isten népének a misszióban tett erőfeszítéseit. Itt van az ideje annak, hogy a vezetők, a lelkészek és a gyülekezetek tagjai egységbe tömörüljenek Krisztusban az Ő igazságának lobogója alatt, hogy hirdessék üzenetét a világnak. Isten egyházszervezetet és egyháziszabályokat adott, amelyek a Szentlélek irányításával segítenek világszéles családként együtt tartani bennünket. Elvetni, vagy semmibe venni ezeket a kölcsönös megállapodásokat szent bizalmat sért, és szükségtelen viszálykodást hoz létre. Azért imádkozom, hogy mindegyikünk tegye félre személyes véleményét Krisztus testének javáért, és együtt haladjunk előre Isten országa felé. Lelki önelégültség és közönyösség, amelyek az egyház missziójában való személyes részvétel hiányához vezet. Az utolsó nagyobb aggodalmaim: a fokozott lelki fásultság és önelégültség sok vezető és egyháztag életében, beleértve saját életemet is. Úgy tűnik, hogy sokunk életét lelki bénultság jellemzi. Meg kell vizsgálnunk az életünket, hogy Isten erőteljesen munkálkodik-e bennünk és ezt magamnak is mondom. A legutóbbi felmérések azt mutatják, hogy az egyháztagok többsége hisz a HE- TEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ hitelveiben. Valóban nem kérdőjelezik meg jelentősen a 28 alapvető hitelvet, de egyre nagyobb az önelégültségük, ha a hitük megosztásáról van szó. Hisznek, de nem nagyon vesznek részt az egyház missziójában. A kívül maradók kultúrájához tartoznak, nem a résztvevőkéhez. Nincs tűz a csontjaikban! Kevés a késztetésük arra, hogy megosszák Jézus Krisztusba vetett hitüket. Nincs erre való sürgetés a lelkükben. Testvéreim, Krisztus szolgálatában való aktív részvétel nélkül nem fogunk lélekben fejlődni. Isten prófétája ezt nem tehette nyilvánvalóbbá annál, mint amikor ezt mondta: Az egyház élete attól függ, hogy hűségesen tölti-e be Urától kapott megbízatását. Ennek a munkának az elhanyagolása elkerülhetetlenül lelki gyengeséget és hanyatlást idéz elő. Ahol nem munkálkodnak tevékenyen másokért, ott elfogy a szeretet, és meggyengül a hit. A bevonódás a válasz az apátiára. Tehát ha lelkileg élni akartok, vonódjatok be! Ha erőteljes imaéletet akartok, vonódjatok be! Ha jobban meg akarjátok becsülni Isten Igéjét, vonódjatok be! Ha A teljes beszéd a webolalon olvasható. 4 azt akarjátok, hogy mások iránti szeretetek mélyebb legyen, vonódjatok be! Ha látni akartok Jézusnak megnyert embereket, vonódjatok be! Ha látni akarjátok, amint Krisztus hamarosan eljön, vonódjatok be! Csatlakozzatok a hetednapi adventista vezetők és tagok százezreihez, akik világszerte részt vesznek az egyház missziójában. Isten fel akar használni téged és engem, hogy hirdessük a végidő prófétai igazságát a föld minden részén, és különösen a hatalmas nagyvárosi központokban a Mission to the Cities porgram révén, felhasználva a széleskörű városi evangélizálás minden eszközét, beleértve az átfogó egészségügyi missziót és más módszereket. A feladat nagy, de Isten irányítja és vezeti népét. Érik az egyházat kihívások? Biztosan érik, én azonban annak bizonyítékát látom, hogy a Szentlélek hatalmasan működik népe között. Annak bizonyítékát látom, hogy a Szentlélek rendkívüli, izgalmas tevékenységet végez máris egyházában. Annak bizonyítékát látom, hogy a Szentlélek egy népet készít fel Urunk, Jézus közeli visszajövetelére. Testvérek, hozzátok fordulok, ahogy a saját szívemhez is, hogy szenteljük magunkat oda teljesen, hiánytalanul Krisztusnak. Hozzátok fordulok, hogy ragadjuk meg a prófétai hívást, amelyet Jézus intézett ehhez az egyházhoz, mint a maradékhoz tartozó egyházhoz, a HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZhoz, amely az adventmozgalomban halad előre. Hozzátok fordulok, hogy emeljétek magasra a mércét a saját életetekben. Hozzátok fordulok, hogy aktívan kapcsolódjatok be az Uratokért végzett bizonyságtevésbe, amellyel siettetjük Krisztus mielőbbi visszatérését! KIADVÁNYAINK MEGRENDELHETŐK GYÜLEKEZETÜNK ELÉRHETŐSÉGEIN LEVÉLBEN ÉS BEN: LEWSI R. WALTON: JÉGHEGY! ELŐRE! Gondolatok az Adventista Egyház két nagy válságához MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ - 6 LÉPÉS A HETEDIKÉRT Összeállítás E. G. White és Ted N. C. Wilson írásaiból. TED N. C. WILSON: INDULJATOK EL! Ted Wilson, a Hetednapi Adventista Egyház 59. Generál Konferenciáján megválasztott új elnöke hetvenezer adventista hívő előtt mondta el beszédét, mely üzenet a világ adventhívő közössége felé: a nagy küzdelem végén vagyunk, és Isten ezt mondja: Induljatok el! V. W. SCHOEN: ISTENNEK EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE A világnak ma rendíthetetlen emberekre van szüksége, akik sohasem arra várnak, hogy először sima legyen az út és minden akadály eltűnjön, hanem igyekezettel készek Mesterük munkáját felvenni. BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 13

14 GYÜLEKEZET ERŐSÍTSÜK JÓ SZOKÁSAINKAT Mi erősíti meg, hogy erről a témáról beszéljünk és gondolkodjunk? Gyülekezetünkben hat évvel ezelőtt kezdtünk el meghatározó mélységgel és komolysággal foglalkozni a megújulással és reformációval, és hitéletünkben kitartóan, következetesen kívánunk lépésről-lépésre haladni - ismereteinket, az elméletet a gyakorlatban megvalósítani. Közösségünk egységes elhatározásra jutott abban, hogy elszántan próbálunk menni előre, legyőzve a közönyös langymelegséget és az énünk visszatartó erejét. Mindezt úgy visszük véghez, hogy küldetésünk pontos tudatában, hitünk önazonosságát megőrizve haladunk előre, szorosan Krisztus mellett, az önmegtagadás és önfeláldozás ösvényén. Ez egy keskeny út. A keskeny út egyik oldala: a rossz, eltorzult hagyományok. Mesterkélt szokásaink sok áldástól, örömtől fosztanak meg bennünket és alkalmatlanná tesznek a leghasznosabb élet élésére. Rossz szokásainkat nem vihetjük magunkkal a Mennybe, azért ha nem győzzük le azokat itt e földön, kizárnak bennünket az igazak mennyei otthonából. Ha el akarjuk hagyni rossz szokásainkat, azok a leghevesebben ellenállnak, ha azonban szilárdan és kitartóan folytatjuk a harcot, legyőzhetjük azokat. Izráel a megkövesedett, formalitásra figyelő hagyományok miatt nem tudta elfogadni Jézust, mert Ő nem volt hajlandó beilleszkedni a farizeusi szokásaikhoz. Csak az írásokban megfogalmaszott hitéleti formákat tartotta be. A hagyományok persze nem mindig tűnnek rossznak, eltorzultnak, sőt néha igazán népszerűek. Ezért az út másik oldalán az új, világias szokások csábítgatnak, amelyek elsősorban az önzésre épülnek, az ÉN-t teszik előtérbe. Ma a népszerűségre törekszik mindenki, aki befolyásos személy, vagy szervezet akar lenni, és a létszám gyarapodására törekszik. Szorosan Krisztus mellett kell haladnunk az önmegtagadás és önfeláldozás ösvényén. Ez egy keskeny út. Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít....mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Senki sem az igazságot akarja hirdetni, hanem azt, ami tetszik az embereknek, a szavazóknak. Sátán kihasználja mindezt, és felháborodást, ellenérzéseket ébreszt azokkal szemben, akik az ilyen népszerű szokásokat és hagyományokat visszautasítják. Istennek nem az a célja velünk, hogy a világhoz szabjuk magunkat, hanem az, hogy a világban Jézus útját mutassuk be. Sátán legcsábítóbb eszköze a hízelgés. Aki hízeleg embertársának, hálót vet annak lába elé. (Péld 29:5) Sátán ügyes csábító. Világi eszközei által állandó izgalmat tart fenn, hogy rábírja a vigyázatlanokat a világi élvezetek keresésére. A látványok, az előadások és a szórakozások vég nélküli változatainak célja az, hogy megszerettesse a világot, így a világgal való eme egység által a hit elgyengül. (Boldog otthon 438. old.) Krisztus sohasem hízelgett az embernek. Sohasem mondott olyasmit, ami elképzeléseiket, ábrándjaikat dicsőítette volna, nem dicsérte okos találmányaikat. A mélyen, előítélet-mentesen gondolkodók befogadták tanítását, és úgy találták, hogy az próbára teszi bölcsességüket. (Jézus élete 203. old.) A két oldal között keskeny az út: a jó szokások és hagyományok, az alapvető hitelvek, a közösségi öszszetartást biztosító tapasztalatok. A közösségi összetartás érdekében ha figyelmesen őrködünk, meggátolhatjuk, hogy énünk előtérbe kerüljön. Helyes szokásaink alakulnak ki. (A Szentlélek eljő reátok 139. old.) 14 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

15 GYÜLEKEZET Erősítsük jó szokásainkat - Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki; szokásainkkal jellemünket formáljuk; jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. - Fel kellene ismernünk, hogy azok a szokások, amelyeket ebben az életben kialakítunk, mind kihatnak örök érdekeinkre, és hogy örökkévaló sorsunk szigorúan a mértékletes szokásainktól függ. Ezért mindig komolyan gondoljuk át, ha másodszor, vagy harmadszor is ugyanazt a dolgot visszük véghez, cselekedjük, vagy elmulasztjuk. Mert az ismétlések hamar változnak át szokássá. A szokás nagyon kényelmes, mert nem kell mindig megvizsgálnunk cselekedeteink értelmét. De éppen ezért folyamatosan ellenőrizzük a szokásainkat, hogy alkalmasak-e a megtartásra, vagy meg kell őket változtatni? Egyénenként azzá leszünk földi életünkben, és az örökkévalóságban, amivé szokásaink tesznek bennünket. Azoknak élete, akik helyes szokásokat fejlesztenek ki és hűségesen teljesítik kötelességüket, olyan lesz, mint a fénylő világosság, amely ragyogó fénysugarakat áraszt mások ösvényére. Ha azonban a hűtlenség szokásait ápoljuk, és megengedjük, hogy megerősödjenek bennünk a lanyhaság, restség és hanyagság szokásai, akkor földi életünk kilátásaira az éjféli sötétségnél is sötétebb felhő ereszkedik és kizár bennünket az eljövendő örök életből (Tanácsok a gyülekezeteknek 88. old.) Mint nép, mi, az Úr eljövetelét kémleljük az ég felhőiben. Gondosan meg kellene vizsgálnunk szívünket, hogy hitben vagyunk-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy sokak szemei elé köd ereszkedett, mert nem tudnak a lelki dolgokban helyesen ítélni, és nem veszik észre, hogy Sátán csapdákat állított lelküknek. Összezavarodunk mindennapos kis próbáinkban, és megengedjük, hogy ezek sértsenek és háborgassanak minket; elbukunk alattuk, és így botránykővé válunk magunk és mások részére. Pedig a legfontosabb áldások a mindennapi háborgatások türelmes hordozásából származnak. Erőt kell gyűjtenünk a nagyobb próbák elviseléséhez. Sátán legádázabb kísértéseivel gyakorol reánk nyomást, és nekünk meg kell tanulnunk mindig és minden szükségünkben Istenhez jönni. Mi azt valljuk, hogy bibliai keresztények vagyunk, és nem élünk sötétségben, ahol lépést lépés után a bizonytalanságban kellene megtennünk. Nekünk tudnunk kell, hová megyünk. Ha Krisztust vezérünkként követjük, nem lehetünk a sötétségben, mert ő azt mondja: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. (Jn 8:12) Amikor úgy tűnik, hogy az utat nehézségek szegélyezik, és sötétség takarja, hinnünk kell, hogy elől fény világít, és ne forduljunk se jobbra, se balra, ne tartsanak vissza próbáink és kísértéseink, hanem nekidőlve, célegyenesen igyekezzünk előre. (A Szentlélek eljő reátok 349. old.) - Vannak különböző szokásaink itt a gyülekezetben: egyesek megszokták, hogy eljárnak az imaórára, és minden héten együtt imádkoznak. Mások pedig megszokták, hogy ezt nem teszik. Melyik szokást kellene megváltoztatni? Ne kössünk kompomisszumot! Határozott üzenetet kell hirdetnem a testvéreknek! Ne kössetek kompromisszumot a gonosszal! Nézzetek szembe bátran a titeket érő veszélyes hatásokkal! Ne féljetek az ellenség hatalmának visszautasításával járó következményektől! (Szemelvények E. G. White írásaiból, 1. kötet, 161. oldal) Vajon melyik hangot fogadod Isten hangjaként? Mennyi ereje van még az Úrnak tartalékban, hogy kijavítsa tévedéseidet és megmutassa neked az utat? Mennyi hatalma van az egyház vezetésében? Ha nem vagy hajlandó addig hinni, amíg a bizonytalanság legkisebb árnyéka, vagy a kétségeskedés minden lehetősége el nem tűnik, akkor sosem fogsz hinni. A tökéletes tudást követelő kétségeskedés sohasem terem hitet. A hit a bizonyítékon nyugszik, nem pedig a bizonyításon. Az Úr azt várja el tőlünk, hogy engedelmeskedjünk a kötelesség hangjának. Még akkor is, ha más hangok arra sarkallnak bennünket, hogy más irányt válasszunk. Őszinte figyelemmel lehet csak megkülönböztetni Isten hangját egyéb hangoktól. Ellene kell állnunk és le kell győznünk a rossz hajlamot, kompromisszum és vita nélkül engedelmeskednünk kell a lelkiismeret szavának, nehogy megszűnjék kérlelése, és az akarat, az ösztön vegye át az uralmat... Ha határozottabb hívásra, jobb lehetőségekre várunk, Isten visszavonja fényét és a sötétségben maradunk. (A Szentlélek eljő reátok 230. oldal) Megváltónk ígérettel köti össze tanításait; ha ketten vagy hárman egyetértve kérnek valamit Istentől, megkapják. Krisztus itt elénk tárja azt, hogy ha el akarunk érni egy bizonyos célt, kérésünkben teljes összhangban kell lennünk másokkal. Az egyesült ima nagy fontossággal bír, amikor közös célért imádkozunk. Isten meghallgatja az egyének imáit, azonban ebben az esetben Jézus különleges és fontos tanításokat adott, amelyek rendkívüli jelentőséggel bírtak újonnan megalapított földi egyháza számára. Meg kell egyezniük azokban a dolgokban, amelyeket kérnek, és amelyekért imádkoznak. Az ima ne csak egy tévedő ember kívánsága és kérése legyen, hanem több személynek ugyanazon dologra irányuló óhaja. (Tanácsok a gyülekezeteknek 273. old.) A megújulásra egyedül imára jövő válaszként számíthatunk. A megújulás és reformáció ebben a tekintetben nem más, mint visszatérés a prófétikus üzenetek hirdetéséhez. Ezen üzenetek mások életének megmentését szolgálják, és mi mindannyian erre vagyunk elküldve. Hitünk gyengülése, vagy a küzdelemben történő kifáradás miatt sokszor kétségbe esünk, és megingunk. Szeretnénk visszafordulni, mint Izrael, amikor kijött Egyiptomból. De az Úr határozott üzenetet adott számunkra: Tartsuk vonalainkat egyenletesen, nehogy megbomoljon szervezett rendszerünk, amelyet bölcs, gondos munkával kiépítettünk. Rendetlen elemeknek, melyek jelenleg a művet irányítani kívánják, ne adjunk szabadságot, lehetőséget. (Bizonyságtételek a lelkészeknek) Nem lehet a szokásainkat, a hagyományainkat, például istentiszteleteinket és annak elfogadott rendjét ötletszerűen megváltoztatni, vagy felülírni. Minden cselekedetünket, amelyekből szokásokat, hagyományokat szeretnénk kialakítani, nagyon komolyan meg kell terveznünk, meg kell beszélnünk, és kérnünk kell az Urat, hogy erősítse meg tervünket. Dr. Erdélyi László A Lelket meg ne oltsátok. A prófétálást meg ne vessétek. Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! 1Thessz 5:23 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 15

16 PRÉDIKÁCIÓ A dicséret helye Isten és ember kapcsolatában És ímé, hozzá jövén egy ember, monda néki: Jó Mester, mi jót cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. (Mt 19:16-22) Nem attól vagy igazi keresztény, hogy elbújsz titkolt érzéseid mögé, hanem ha vállalod alázatosan önmagad, és vigyázol arra, hogy ne akarj más lenni, mint aki vagy. Erdélyi László A mikor a Gazdag Ifjú Jó Mesternek nevezte Jézust, Isten Fia tapintatosan visszautasította ezt a hízelgő dicséretet. Miért mondasz engem jónak? Ugyanakkor azt sem mulasztotta el Jézus, hogy a dicséretet a Mennyei Atyára irányítsa. Senki sem jó, csak egy, az Isten. Micsoda rövid, tartalmas, tömör, de egyértelmű tanítás, amellyel kiütötte az érvényesülésre történő törekvésnek burkolt, ravasz és veszélyes módszerét a nagyra törő ember kezéből! Az Úr Jézus, már a beszélgetésük kezdetén figyelmeztette az ifjút arra, hogy ilyen módszerrel nem közeledhet hozzá. Ha a Jézushoz való közeledésünk nem őszinte, akkor minden hozzá intézett kérésünk kudarcba fullad. A tanítás annál is inkább egy veszélyes életfelfogásra irányítja a figyelmet, mivel az ifjú igazat mondott. A csalásnak és az öncsalásnak ez a módszere nagyon veszélyes, mivel maga is elhiszi, és úgy gondolja, hogy másokkal is könnyen el tudja hitetni, hogy ő egy szuper keresztény. Ez azért is tűnik könnyűnek, mert ez az ifjú mint mondtuk, nem hazudott. Amit mondott önmagáról, az teljesen igaz volt: - Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva; mi fogyatkozás van még bennem? (20. vers) Csakhogy nem ismerte eléggé sem önmagát, sem cselekedeteinek indító rugóját. Az Úr ebben akart neki segítni. Amikor megdicséri az Urat, tulajdonképpen az Úrral akarja kimondatni, hogy ő milyen jó. De úgy gondolja, ehhez először meg kell nyernie maga számára az Urat. Az pedig úgy történhet a saját meggyőződése szerint, ha először ő dicséri meg az Urat, mintegy megelőlegezve az Úrnak a dicséretét. Talán a gyakorlatból tudta, miként lehet levenni a másik embert a lábáról, és így könnyen érvényesülni az életben. A történet leírása nem ad tájékoztatást arról, hogy milyen idős lehetett az ifjú, de jel utal arra, hogy a nagykorúság határát már jócskán átlépte. Először a nagy vagyon, valamint az ifjúságra történő visszamenőleges hivatkozás ( ifjúságom óta ). A múltjára történő hivatkozás komoly vallásos éltre utal. Nem a hiú földi élet dolgai, hanem az örökélet elnyerésének gondolatai foglalkoztatták. Maga Jézus is megkedvelte ezt az embert. A történet viszont arról ad mélyre ható tanítást, hogy az Urat nem lehet lekenyerezni, megvásárolni, sem megtéveszteni bármiféle hamis formai kegyességgel. A párbeszédben úgy tűnik, az ifjú nagyon ügyesen manőverezik. Nem mutatkozik dicsekvőnek. Úgy látszik, sikerült behúzni az Urat az ő utcájába. Kérdésével számított arra, hogy az Úr kimondja azt, amit ő szeretne hallani a Mester szájából. Ezután jött az ő válasza: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Erre az alkalomra várt, hogy ezt kimondhassa a dicsekvés gyanúja nélkül. És ez igaz is volt. Ezzel sem lehet vitatkozni. Biztosnak érezte magát abban, hogy az Úr nem tud olyan feltételt állítani, amelyben ő megbukhatna. Nem számított azonban arra, hogy az Úrnak még van további érve, mondanivalója is, amivel képes kiütni az ifjú kezéből az önigazság minden fegyverét. Monda néki Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek; és kincsed lesz mennyben; és jer és kövess engem. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.( vers) Ez a példásnak mutatkozó hívő ember itt megbukott. Jóbnak ugyanzet az igazságot így tárja fel az Úr: Aki pert kezd a Mindenhatóval, cáfolja meg, és aki az Istennel feddődik, feleljen néki! (Jób 39:35) A gazdag ifjú története nem csak a gazdagság próbája, hanem a hiú nagyravágyásé is. Van, aki nem szerénykedik az öndicsőítés különböző formájával, van aki mással, esetleg az Úr Igéjével akarja önmagát mások előtt kiszidolozni. Kiemel az életéből olyan meglévő tulajdonságot, amely valóban példamutató lehet mások számára, és azzal fémjelzi önmagát, miközben a különböző gyöngeségeit az asztal alá söpri. Jó volna megtanulni a Jóbnak adott leckét, hogy amikor az ember érvényre akarja juttatni saját elképzeléseit, az Úrtól legyőzetik. Az öndicsőítésnek nagyon sok formája létezik. A legveszélyesebb az, amikor az Úrnak járó dicséretet megpróbálja az ember ellopni önmaga számára. Ezt úgy teszi, mintha az Urat dicsőítené. Ez a kísérlet előbb, vagy utóbb kudarcba fullad. Elég az Úrtól egyetlen feltételre történő utalás, és a látszat-kereszténység köntöse lehull. Ebből a történetből kitűnik az is, hogy az Úr nem várja az embertől, hogy hízelgéssel ismerje el az Úrnak egy számára kedvező tulajdonságát, és azt dicsérettel, vagy valamilyen elismeréssel jutalmazza. Az Úrnak egyáltalán nincs erre szüksége. Annál inkább értékeli az Úr azt a magatartást, amelyben az ember ráébred arra, hogy önmaga nem tud mit kezdeni helyzetével, és ezt őszintén belátja és nyíltan felvállalja. Ilyen volt a tékozló fiú helyzete, ez tükröződik az ő magatartásában. Itt nincs kerülő út, szándéka sincs a számítgatásnak. 16 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

17 PRÉDIKÁCIÓ Az Úr, akit az ellenség részéről sok támadás ért, kaphatott volna az alkalmon, amikor ez az előkelő ember megjelenik előtte egy fontos kérdéssel. Végre egy köztiszteletnek örvendő embertől dicséretet, elismerést kap, az őt hallgató és körülvevő tömeg előtt. Ez egy jó ajánlólevél a szolgálathoz, különösen akkor, amikor küzdenie kell az előkelő emberek, a papok, az írástudók előítéletével. De az Úrnak nincs szüksége olyan emberi elismerésre, amely mögött meghúzódik valamilyen önzés, nagyravágyás, egyéni érdek. Jó tanítás ez azok számára, akik hivatásuknál, illetve szolgálatuknál fogva ki vannak téve annak a kísértésnek, hogy az emberek dicséretét elfogadva szerezzenek maguknak tekintélyt és előnyt másokkal szemben. Az Úr nem várja az embertől, hogy hízelgéssel ismerje el tulajdonságát, és azt dicsérettel, vagy valamilyen elismeréssel jutalmazza. Az Úrnak nincs szüksége olyan emberi elismerésre, amely mögött meghúzódik valamilyen egyéni érdek. Az ember beleeshet abba a hibába, hogy nagyobbra értékeli az emberektől kapott dicséretet az Isten dicséreténél: Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének őbenne: de a farizeusok miatt nem vallják be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mintsem az Istennek dicséretét.. (Jn 12:42-43) A gazdag ifjú esetében nem az volt a baj, hogy JÓ -nak mondta az Urat, hanem az, hogy mindezt számításból tette. Ez a lelkület vezethet oda, hogy az ember nem mer állást foglalni, vagy véleményt nyilvánítani, amikor szava döntő lehet egy helyzet megítélésénél. Ennek következtében az igazság sokszor kárt szenved, s emberek, akik csalódnak tanítóikban, elfordulnak az igazságtól is. Képzeljük el magunk elé a gazda ifjút. Micsoda magabiztossággal közeledett a nagy Tanítóhoz. Ő, akinek nagy tekintélye lehetett a gazdagsága, a példaadó kegyes, vallásos élete és emberi kapcsolatai miatt, most ez a kiemelkedő tisztelet reménye szerint újabb elismeréssel gyarapszik. Ha akkor már ismert lett volna a kitüntetéseknek az a formája, mint a háború idején, amikor a háborús veteránok mindkét melle tele volt aggatva érmekkel, valószínű, így lehetett volna elképzelni egy önigazult farizeust, közöttük a gazdag ifjút is: a mellére tűzdelt kitüntetésekkel. Az újabb érdemérem helyett azonban jön a lefokozás. Micsoda kudarc! Valószínű, az őt bámuló írástudók sorfala között igyekezett minél hamarabb kiosonni. Azoknak, akik nevettek rajta, nevetés helyett együtt kellett volna sírniuk a lelki sötétségük miatt. A történet nagyon lényeges tanítása annak, hogy az Úrnak való szolgálatunk őszintesége abban mutatkozik meg, hogy akkor is követjük az Urat, ha az Úr kérésére készek vagyunk elszakadni minden világi támasztéktól. Mennyivel más volt Elizeus magatartása! Amikor Illés a palást érintésével tudtára adta, hogy Isten hívja őt a neki való szolgálatra, anélkül, hogy tudta volna mi lesz a bére, elindult és követte Illést, bizonytalan életében. Él az Úr, és a te lelked, hogy el nem hagylak téged! (2Kir 2:2) Elhagyott mindent, ami akadályozhatta volna őt az Úr szolgálatában. Egy ilyen elhatározás hiányzott a gazdag ifjú döntéséből. Az ifjú pedig e beszédet hallván, elméne megszomorodva; mert sok jószága vala.(22. vers) Az Úrnak való szolgálatunk őszintesége abban mutatkozik meg, hogy akkor is követjük az Urat, amikor az Ő kérésére készek vagyunk elszakadni minden világi támasztéktól. Hasonló tanítást ad Zákeus története is. Ez a gazdag fővámszedő azonban meg sem várta, hogy az Úr Jézus valamilyen feltételt szabjon számára. A történetből úgy tűnik, hogy nem valami lelki árucsere történik, nem is valamilyen feltétel, vagy az üdvösségért járó ellentételként kezelte vagyonát, hanem szívének spontán szeretete nyilatkozott meg felajánlásában: Uram, ímé minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. (Luk 19:8) Nem valószínű, hogy egy gyors fejszámolást végzett, hogy mennyit adhat oda a vagyonából és mennyi marad neki. A szeretet nem matematikai kategória, hanem a szívnek feltétel nélküli megnyílása. A szeretet segít megtanulni az igaz kereszténységet. A szeretet dicsérete Istentől jön. Már itt e földön tanulnunk kell az Isten dicsőítésének azt az őszinte formáját és gyakorlatát, amellyel a megváltott lények fogják dicsőíteni az Urat: Alleluja! az üdvesség és a dicsőség, és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké! (Jel 19:1) A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. (Zsolt 111:10) Hogy zengjen néked és el ne hallgasson felőled a dicséret: Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek téged. (Zsolt 30:13) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 17

18 LELKI ÉLET S J : Beszélgetés a szívemmel Atyáink, meg a régi legendás hősök az ellenség elől menekültek. A mai emberek, akik minden téren biztonságot akarnak teremteni maguk számára, önmaguk elől menekülnek. Tennivalóink között úgy érezzük ezer csapda vár ránk. Le akarnak igázni, ki akarnak zsákmányolni, vissza akarnak élni hűségünkkel, hitünkkel, szeretetünkkel. Ezért sokszor megfogalmazódik bennünk az a keserű kérdés: miért legyek én jobb, mint a többi, hiszen akkor csak kiszolgáltatom magamat. Ezért jó elbújni a másik mögé, vagy éppen három lépés távolságot tartani minden ember felé. A sikeres emberek mind ilyenek, mondjuk. S közben elpanaszkodjuk Istennek, a társainknak, hogy elfogyott a világból a szeretet, kihűltek az emberszívek. Isten helyett már a szerencsében hiszünk csupán, mert másként, hogyan magyaráznák meg azoknak a társainknak a sikereit, akiket nem szeretünk? Istenhitünk gyengülésének nem az ateista propaganda, hanem ez az alapvető hitetlenség az oka. Egy amerikai szerző ezt írja: A sikertelenek kilencvenkilenc százalékát azok teszik ki, akiknek szokásukká vált, hogy mentségeket keressenek. (George Washington Carver) Egyik legdivatosabb mentség: szeretetlenek az emberek, nem becsülnek, tisztelnek, szeretnek minket, pedig mi többet érdemelnénk. Az önmaga elől menekülő kereszténynek az a nagy tévedése, hogy a szeretet nem más, mint egy Istentől ránk rótt parancs, amit óriási önfeláldozással, fogcsikorgatva is teljesíteni kell. A másik, a gyűlölt ember szeretetére kárhoztatottak vagyunk, s nem vesszük észre, hogy szeretni nekem jó. Nincs szeretethormonunk. Kötelezni sem lehet senkit a szeretetre. Meghal ez a mennyei kincs, ha valaki erőszakkal akarja a szeretetet adni vagy kikövetelni. Jézusnak az a mondása, hogy szeressétek ellenségeiteket (Mt 5:44) pusztán teljesíthetetlen jámbor óhajjá válik, ha nem fedezzük fel, hogy nekünk jó, ha szeretünk. A keresztény ember számára a szeretet nem a menny idegen nyelve, amit fáradságos munkával tanulgatni kell, a gyülekezeti istentiszteletek korrepetáló alkalmain, hanem az élet értelme. Szeretetre teremtettünk, a szeretet a mi erkölcsi anyanyelvünk. Istentől kapjuk és annyi lesz belőle a miénk, amennyit továbbadunk, amennyit fölhasználunk a másik és önmagunk javára. Aki szeret, az nem menekül, hanem örülni tanul és élni. Ha másokat szeretek, a másik sokszor nem veszi észre, úgy is mondhatom, hogy az énjétől nem látja. De vajon kinyílik-e ilyenkor a szemem, hogy a másikat szeretni nekem jó? Nem én hozok áldozatot a másikért, hanem az Istentől kapott szeretet továbbadásával én gazdagodom. Az önmaga elől menekülő, csak az énjét építő ember egója eltakarja a felebarátot, de Istent is, aki szívünkbe kopogtat rangrejtve a felebarátunk köntösébe bújva (Mt 25:31-46). A szeretetből végzett munka nem hoz szégyent senkire, nem is kimerítő, viszont a szeretetlen emberek, kiégnek és szégyent hoznak édeni örökségünkre, a munkára. A szeretettel végzett munka mindennapi örömeinknek a legbiztosabb forrása. Leslie Nielsen szerint az egyetlen baj a semmittevéssel az, hogy soha nem tudod, hogy mikor végeztél. Csak a szeretettel befejezett munka öröme tanít meg arra, hogy otthon legyünk a világban és ne meneküljünk, hanem a nehézségek között is boldogok maradjunk. Csak így lehet megtanulni Jézusért élni. A szeretet hiányának hőmérője, az elkedvetlenedő munka, amikor már csak a munkáért járó fizetség, a pénz motivál és nem a felebarát java és az a belső öröm, hogy szerethetek. Ma sok embernél igaz lett, amit Karinthy Frigyes így fogalmazott meg: A munka pontos definíciója: amit nem csinálunk szívesen. A szeretet nélküli világ, kedvetlen, unalmas világ. Az élet értelme veszik ki belőle. Ha az életed üres indulj, szolgálj, vedd észre, hogy Isten szeret és add tovább ezt a szeretetet, töltsd meg üres napjaidat, hogy tele legyen a szíved is örömmel. Ha úgy érzed, hogy egyedül vagy, mindenki elhagyott és a világ legmagányosabb helye a szíved, akkor indulj, és keresd meg a körülötted lévő apró kis alkalmakat, ahol az Istentől kapott szeretettel, te is szeretni tudsz. Mert több szeretettel jobb lenne az életünk. Így még az ellenségedből, a rosszindulatú társból is barát, testvér lehet. 18 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

19 LELKI ÉLET Az önmaga elől menekülő ember nehezen szán időt arra, hogy négyszemközt maradjon önmagával. Szeretetre vágyunk, szeretnénk, ha szeretnének, de mi nehezen szánjuk rá magunkat, hogy szeressünk. Jézus, a szívünk ajtaja előtt áll és zörget (Jel 3:20). Az ajtó csak belülről nyílik. De a bárány Jézus szavát nem hallom, míg a szívemben zaj van. Az igaságot hordozó szó a gondolkodó csendből tör elő. A zaj nem szó, mert a hangon nem ül rajta a csendből születő gondolat. Ma a zaj világában élünk, haldoklik a csend, úgy hogy a teremtő hatalmú Isten csodája kell ahhoz, hogy szívünkben megszülessen. A csend a lélek rendje, a megtalált harmónia Isten és az ember, az ember és a társ, no meg ember és a világ között. A csend a szívben születik, ezért összeszorított ajkaink nem teremnek csendet. A hallgatás még nem keresztény erény, de a tartalmas csend Isten ajándéka. A pimaszság, a butaság, a tunyaság ellen szólni kell, mert letagadhatatlanul cinkos lesz a néma. A diktatúrában némaság van, de ez nem csend. Ehhez elég a fenyegetés, egy diktátor hatalma, meg sok gerinctelen, ostoba, félrevezethető alattvaló, aki nem mer szólni, és ezzel átruházza a hatalmat a diktátorra. Ez a hallgatás pedig bűn. A diktátort nem a lázongás gyengíti, hanem az hogy minél több ember találja meg az Isten teremtette lét harmóniáját. Ez a becsületes ember keskeny útja, az igazi csendes csoda. Az őszinte szó csak addig marad tiszta, amíg nem a hatalomra jutás eszköze. Csak addig őrzi a csend csodáját. Nem szabad csak vak emberi szeretetből szólni, de nem szabad gyűlöletből kiabálni se. Isten szeretetének a csend a szemgyógyító írja. Körülvesz bennünket a teremtett világ milliónyi titka. Embereket rendelt mellénk Isten, akikben csodák rejtőznek felfedezetlenül, de a szívünkben lévő zaj miatt nem látjuk a csend csodáját. A túlordított zaj lármát szül még akkor is, ha azt üvöltjük, hogy csendet kérünk. Csak Isten Fiának tengert lecsendesítő ereje képes békét, csendet teremteni. A zaj mindig belső ürességet takar, a csend pedig a gondolatok virágos kertje. A megtérés útja a belső üresség lármájától, az üdvözültek hazaérkezésekor beálló csendig tart. A zaj, nagy diktátor. A lárma-zsarnok uralma alól, a csend békés világába kell bemenekülnünk. Különben a gondolkodás lehetősége is eltéved a zaj dzsungelében. Éli, ott a Szentsátorban, ahol Sámuelt hívta az Úr, azért nem hallott, mert zaj volt a szívébe. Lelki hallás nélkül nincs út a mennybe. De hallani csak a szeretet tanít meg. Éli jó szándéka nem volt elég ahhoz, hogy az Úr rábízza üzenetét. Isten azt akarja, ha ma vagy holnap kilépünk a zaj világába, ne feledjük otthon Isten halk, szelíd hangját, a csendet, amelyben - nemcsak Illés életében a Hóreben, hanem a mai zűrzavaroktól agyonkiabált világban is - ott van Isten. Az ő szeretetének forrása soha nem apad el. A legtöbbször azért kiabálunk, mert félünk. Mindennapi életük gond-hegyei eltakarják előlünk Isten gondviselő szeretetét. Figyeljük János apostol hitvallomására, aki az első század végén, az induló üldözések között fogalmazta meg így a hitét: mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne. Abban lett teljessé a szeretet köztünk, hogy bizodalommal tekintünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincsen félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet (1Ján 4:16-18). Szigeti Jenő: Beszélgetés a szívemmel Lépked bennem az idő, mint fában a múló nyár. Őrzi magában a tavasz álmát. Most hull a levél, hull bennem a múlt színes álma. Sóhajtássá szelidülnek a régi viharok. Beszélgetek a szívemmel derűs-komolyan, és engedem, hogy rajtam á ollyon a lét. Habos felhők úsznak ereimben, míg a simogató szél eloldozza szívem ködét. (Budapest, 2004) Jézus nem a világidegen, gettóba vonult élettagadóknak akarja adni a szeretetet, hanem azoknak, akik éppen úgy elvállalják a szeretet életformáját ebben a világban, mint ahogyan Jézus tette ezt. Krisztus kereszthalálával bizonyította, hogy Isten felénk forduló arca a szeretet. Ebben ismerjük meg őt, miként önmagát adja, ugyanakkor Isten ítéletének is a szeretet az oka. Ezzel végképp meg akar szabadítani a bűn önellentmondásától. Ha botladozva is, de elindulok a szeretet útján, bizodalommal tekinthetek az ítélet napjára, ami értem, a bennem lévő szeretet győzelmének biztosításáért következik be. Ezért nincs okom félni, ha szeretetben járok. Isten őriz meg engem. A szeretet önvédelem. A bűn legyőzésének, a hit megtartásának és a reménység életbemaradásának egyetlen eszköze. Ha szeretsz, akkor nem kell megparancsolni azt, hogy ne lopj, ne öl, ne paráználkodj, ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot vagy azt se, hogy Isten nevét ne vedd fel hiába. Ezért mondja Pál, hogy azok ellen, akiket Isten Lelke a szeretet gyakorlására megtanít, nincsen törvény (Gal 5:23). Beszélj a szíveddel, s ha Jézust is bevonod ebbe a beszélgetésbe, aki a szíved ajtaján kopogtat, szeretetre találsz. A mulandóban megtalálod az örökkévalót, és a több szeretettel, jobb lesz az életed. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek (Jel 3:20) BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév 19

20 AKTUÁLIS KÉRDÉSEK s z Á m a d Á s És ez az írás, amely feljegyeztetett: Mene, Mene, Tekel, Ufarszin! Ez pedig e szavaknak az értelme: Mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat és véget vet annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen és híjjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod és adatott a médeknek és perzsáknak. (Dániel 5:25-28) DR. TOKICS IMRE rohanó és gyorsan változó világunkban, mindennapjaink forgatagában, egyre gyakrabban kellene gondolnunk arra, hogy megálljunk, és a Biblia egy-egy személyén keresztül elgondolkozzunk a saját életünk folyásán, milyen minőségű életet élünk a Mindenható Isten szeme előtt. Számadásra hívom a kedves olvasót Belsazár király életének, tetteinek megismerése segítségével, melyet Dániel könyve jegyez fel számunkra. Belsazár király egy jelentéktelen uralkodó volt (Kr. e. 552 Kr. e. 541). Éppen ezért a történelem évszázadokon át nem ismerte őt, akiről Dániel könyve írt. Azonban1854-ben felfedezték nevét a babiloni ékírásos feliratok között, így került igazolásra, hogy Belsazár valóságos személy és király volt. Érdekes, hogy minél kisebb egy történelmi személyiség, annál hangosabb és hangzatosabb kijelentéseket szeret tenni, és hajlamos a szélsőséges dolgokra. Belsazár király több ezer fős lakomákat szervezett az őt körülvevő előkelőségeknek, akik valamiben számítottak politikusok, vezérek, tudósok, katonák akiknek a szolgálatára épült a birodalom. Az emberek hajlongtak és bókoltak a király előtt, aki épp ezért feltétel nélkül elhitte, hogy ő egy nagy uralkodó. Pedig talán ő volt Babilon legtehetségtelenebb királya. Nabukodonozorhoz (Kr. e. 605 Kr. e. 562), Babilónia királyához képest nem volt mérhető sem intelligenciája, vagy emberi, uralkodói teljesítménye, mégis úgy gondolta, hogy nála nagyobb király még nem létezett a földön. Valóban ezt hitették el vele a körülötte szolgáló alattvalók is. Azzal hízelegtek neki, hogy idővel majd a történelem emlékezni fog őreá, a nagy királyra, Belsazárra. A Dániel könyve 5. fejezetében leírt lakomán az asztalok gazdagon roskadoztak a bőséges ételektők, különleges italoktól, a vendégek pedig önfeledten vigadtak. A leírás szerint az asztal körül több százan elfértek, az asztalfőn pedig Belsazár király ült népes családjával. A kutatások szerint megállapítható, hogy ez a lakoma, az év legmelegebb napjaiban, augusztus végén történt. Azon a vidéken árnyékban akár 55 Celsius fok is lehetett. Ám a babiloni építészet fejlettségét mutatja, hogy a paloták csarnokait úgy építették, hogy a széljáráshoz igazított szellőzéssel természetes légkondicionálást biztosítottak a termekben. Úgy tűnt, hogy ez a jeles ünnepély olyan kiemelkedő és emlékezetes lesz, hogy az utókor számára bekerül a történelem feljegyzéseibe. Így is történt, de nem úgy, ahogyan ezt ők elgondolták. Látszólag mindenki elégedetten mulatott, azonban a háttérben az irigység, a féltékenység, a harag és a puccsra való készenlét villant fel az emberek szemeiben. Akiket a király kiemelt, azok büszkék voltak rangjukra, és olyan kiváltságos kör vette körül őket, amely rossz befolyással volt az uralkodóra és döntéseire, mivel vagy ráhagytak mindent, vagy inkább a rossz irányba bátorították, nem fékezték őt. A többség a nem kiváltságosok, akikre nem vetődött figyelem, ők elégedetlenek voltak és a király trónfosztásának lehetőségét szövögették. Ahogy a királyi fogadáson az idő előre haladt, az emberek egyre fesztelenebbé váltak. Egyszer csak a király előhozatta az apja által a Jeruzsálemi templomból elrabolt szent edényeket, és ezekből ettek-ittak. Azokból a szent edényekből fogyasztották ételeiket, amelyekhez akárkinek nem lehetett hozzányúlni, csak a papok érinthették meg és használhatták azokat, mint a szent liturgia eszközeit. Isten szent edényeit, a zsidók ereklyéit a király kérésére hozták elő (az elrabolt ereklyék mintegy háromezer edény volt), annak ellenére, hogy feltehetően többen figyelmeztették a királyt, hogy azokra semmi szükség, de ő hajthatatlan maradt. Úgy vélte, a király mindent megtehet: Igyunk Jahve edényeiből, megtehetjük, és senki nem tarthat minket vissza, mert azt teszünk, amit csak akarunk, mi vagyunk a legerősebbek. Parancsának kiadásakor egyáltalán nem gondolt arra, hogy ez sorsdöntő lehet számára, és akár karrierjének, sőt életének bukásához vezet. Valószínűleg a király tudatában volt annak, hogy a bevehetetlen babiloni város határában már ott van az akkori világ legerősebb hadserege: a médek. A babiloni katonaságnak pedig fel kellett volna 20 BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZET HÍRADÓJA 2014/I. negyedév

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi,

KAPCSOLATAINK. Istennel és a házastársunkkal. Mózes Áron és Zsuzsi, KAPCSOLATAINK Istennel és a házastársunkkal 1 Kapcsolat Az életünk megosztása egymással Kölcsönösség Megosztás A kapcsolat 2 A Biblia központi kérdése: Isten és ember kapcsolatai 1Mózes 2,15-17 1Mózes

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen

Varsák kivető helye. Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Varsák kivető helye Lectio: Ez 47,1-12 Textus: Ez 47,10 varsák kivető helye lészen Éltető vizek Az Úr Ezékielnek látomásban megmutatta a szent vizeket, melyek az Úr házának küszöbe alól, az oltártól jöttek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben