Váci Napló. XVII/ július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Váci Napló. XVII/54 2008. július 8. kedd. Közmeghallgatást tart a képviselõtestület"

Átírás

1 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/ Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/ július 8. kedd Cserhátvidéke Takarékszövetkezet Vác, Földváry tér 2. Tel.: Tizenhét nullkilométeres tûzoltó Nyolcvan jelentkezõbõl válogatták ki az újoncokat Hétszáz új tûzoltót avattak szombaton Budapesten, a Hõsök terén rendezett ünnepségen. Az esküt tevõk között ott volt tizenegy váci is, akik a már eddig meglévõ létszámon felül álltak szolgálatba a városi parancsnokságon - mondta lapunknak Szakszik Ákos alezredes. Az elmúlt esztendõkben ugyanis az uniós elõírásokhoz igazodva a korábbi heti ötvennégy óráról fokozatosan negyvennyolcra csökkenetették a munkaidõt (ebbõl nyolc a túlóra). Ám a feladatok közben inkább nõttek, ezért volt szükség a létszámbõvítésre. A váci parancsnok elmondta: nem volt könnyû a válogatás, mert sokan jelentkeztek olyanok is, akikrõl bebizonyosodott, hogy nem alkalmasak erre a pályára. Szerencsére jelentõs volt a túljelentkezés, az újoncokat több mint nyolcvan emberbõl választották ki több lépcsõben. Fontos szempont volt, hogy az érintett egyfajta referenciával is rendelkezzen, például sokat nyomott a latban, ha valakit egy idõsebb tûzoltó ajánlott. Mivel Vácott idõközben hatan nyugdíjba mentek, ebben az évben végülis összesen tizenhét - ahogy Szakszik Ákos fogalmaz - nullkilométeres tûzoltó szolgál a csapatokban. Az alezredes szerint ebben van némi kockázat is, mert adott helyetben a tapasztalat hiánya problémákat okozhat, ezért igyekeznek úgy megcsinálni a szolgálati vezényléseket, hogy a kivonuló alegységekben mindig a tapasztaltabb tûzoltók legyenek többségben. Aki végül bekerül, az általában nem morzsolódik le és megállja a helyét. A váci parancsnokságon sokan évtizedek óta teljesítenek szolgálatot. Magyarországon 8 ezer hivatásos tûzoltó dolgozik. Közülük 6500-an riaszthatók, vagyis õk vesznek részt tényleges mentési munkákban. Azt, hogy melyik állomáson hány emberrel kell bõvíteni a létszámot, a riasztások, kivonulások mennyisége alapján határozzák meg, és számításba veszik például azt is, hogy van-e veszélyes ipari üzem vagy nagy kiterjedésû erdõ a környéken. A hároméves bõvítési program véget ért. Tatár Attila bízik abban, hogy jövõre már nem kell több száz tûzoltót avatni. Ettõl függetlenül folyamatosan bõvülhet a létszám, ugyanis megváltozott a tüzek oka. A szakzsargonban civilizációs katasztrófáknak nevezett esetek csökkentek, míg a rendkívüli idõjárás egyre több munkát ad a tûzoltóknak. (Magyar Rádió) Közmeghallgatást tart a képviselõtestület Vác Város Önkormányzatának Képviselõtestülete július 10-én (csütörtökön) 18 órakor közmeghallgatást, nyílt testületi ülést tart a városháza I. emeleti nagytermében. A képviselõtestület minden érdeklõdõt tisztelettel vár. A közmeghallgatáson a polgárok elmondhatják észrevételeiket, véleményüket és kéréseiket.

2 2 Váci Napló A nyáron megszépül két városi óvoda Két óvoda, a Diófa utcai és a Csányi körúti eszközeinek beszerzésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Közép- Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A Diófa utcai óvodában a jelenleg alig használható játszóudvar felújítására, a szabványnak megfelelõ játékok felállítására van szükség. Megfelelõ térburkolatot kell kialakítani, hogy a bejutás könnyebb legyen, és a mozgáskorlátozottak is akadály nélkül közelíthessék meg az épületet. A Csányi körúti óvodában a játszóudvar és a terasz felújítása vált szükségessé, hiányoznak játékok és gondoskodni kell megfelelõ árnyékolásról is. Óvodások. A játékok fogyóeszköznek számítanak ezekben a gyermekintézményekben A tervezett beruházások, átalakítások költsége mindkét óvodában meghaladja a 8 millió forintot, amelybõl az önkormányzatnak 40 százalékos önrészt kell vállalnia. Az önrészt az idei évre elkülönített pályázati céltartalékból fedezik. (vac.hu) Tisztelt Érdeklõdõk! Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy megkezdõdött a Budapesti Agglomeráció Operatív Programja egyeztetési eljárása. Az eljárás idõtartama: június augusztus 30. A Budapesti Agglomeráció Operatív Programja a térség rövidtávú fejlesztési elképzeléseit tartalmazza, elsõsorban a gazdaságfejlesztés, humán erõforrás-fejlesztés, környezetgazdálkodás, egészségfejlesztés, közlekedésfejlesztés szakterületére koncentrálva. Az egyeztetési dokumentum a tanács honlapján (www.baft.hu), a Dokumentumok menüpont Koncepció és stratégia almenüpont alatt érhetõ el, a Budapesti Agglomeráció Operatív Programja címen, melyhez kapcsolódóan a Tanács Munkaszervezete augusztus 30-ig várja az észrevételeket a címre. dr. Mester László elnök, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács Júliusi testületi ülés A városháza emeleti nagytermében tartja július 10-én, csütörtökön 9 órai kezdettel ülését Vác Város Önkormányzatának Képviselõtestülete. Az ülés nyilvános. Az elõzetesen kiadott meghívó szerint a következõ témák megtárgyalását tervezik. Napirend elõtt: Jelentés a lejárt határidejû határozatokról. A bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései. Tájékoztató a társulási tanács határozatairól. Köszönõlevél Ipolyság város polgármesterétõl. Napirend: 1. a. Költségvetési rendelet módosítás (5. sz. módosítás) b. - Munkácsy utcában menetdinamikai küszöbök építése - Levéltár kérelme 2. Vác Város Önkormányzatának 13/2001. (IV.23.) számú rendelete a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjérõl 3. A közterület használatáról szóló 22/1994. (VI.13.) sz. rendelet módosítása 4. Távhõ-rendelet módosítása 5. Törzsvagyonból forgalomképes vagyonba átsorolás a. A váci 0219 hrsz-ú ingatlanból 1320 m 2 térmértékû földrészlet törzsvagyonból a forgalomképes vagyonba sorolása b. A váci 1995/4 hrsz-ú ingatlanból 27 m 2 térmértékû földrészlet törzsvagyonból forgalomképes vagyonba sorolása 6. Zeneiskola igazgatói pályázatának elbírálás 7. Zeneiskolai tagozatbõvítés 8. Kórházi beszámoló 9. Volt Híradó laktanya területébõl kialakuló 1620/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 10. Köszönõház megépítésére, hasznosítására pályázat kiírás 11. Õrbottyán -Vác regionális szennyvízcsatorna építése 12. Közérdekû muzeális gyûjtemény elhelyezése és alapító okirata 13. Vác közlekedésfejlesztési programja 14. Tópart utca - Horgász közben (Buki) szennyvízcsatorna építés támogatása 15. Városrendezés - egyedi kérelmek 16. Érdekvédelem - I. világháborús emlékmû 17. a. Beszámoló a Szociális Szolgáltatások Háza intézmény mûködésérõl b. Szociális Szolgáltatások Háza Alapító Okiratának módosítás c. Beszámoló a Bölcsõdék és Fogyatékosok intézményének mûködésérõl. 18. EGYEBEK a. Egyéni képviselõi indítvány (SZMSZ) b. KEF támogatás c. Közbeszerzési terv 1. sz. módosítás d. Választókörzeti feladatok meghatározása évben e. Esti tagozatos képzés felülvizsgálata a Madách Imre Gimnáziumban f. Szociális Szolgáltatások Háza pályázathoz önrész biztosítása g. Vác Város közoktatási intézkedési tervének felülvizsgálata h. Alapítványi támogatás Zárt ülés: Tájékoztató a Közbeszerzési Bizottság ülésérõl 19. Fellebbezés szociális ágazatban 20. Javaslat városi kitüntetésekre A képviselõtestület ülésének nyilvános részén hallgatóként bárki részt vehet. A testületi anyagok az ügyfélszolgálati irodán megtekinthetõk.

3 Váci Napló 3 Tisztújítás volt a Váci Környezetvédelmi Egyesületben Ismét Csipkés László lett az elnök A Váci Környezetvédelmi Egyesület június 16-án megtartotta éves beszámoló és tisztújító közgyûlését, ahol a vezetõség elnökét és tisztségviselõit megválasztotta a tagság. Egyhangúlag Csipkés Lászlót választották újra az egyesület elnökének, aki megköszönte a bizalmat. Titkár Turcsán József, vezetõségi tagok: Pápai Éva, Szalai István, Zubovits Gyõrkös Erzsébet. Pénzügyi bizottság elnöke: Fekete Árpádné. Tagjai: Mózes Gábor, Majer László, Cservenák Péter. Az eseményrõl beszámolva Zubovits Gyõrkös Erzsébet lapunknak elmondta: a fenti tisztségviselõk megbizatásukat javadalmazás nélkül, társadalmi munkában végzik. Korábban, mint arról lapunkban beszámoltunk, kétszer nem sikerült lebonyolítani a tisztújítást. Azokon az összejöveteleken személyeskedéstõl sem mentes viták is zajlottak. Az elnök ugyanis több tag esetében felvetette, hogy felvételükre valójában nem is került sor, ezért nincs szavazati joguk. Ezt az érintettek vitatták. Végül a jelenlévõk létrehoztak egy három tagú grémiumot a következõ, tisztújító megbeszélés elõkészítésére. Mint az események mutatják, ez jó döntésnek bizonyult. - A VKE várja minden váci polgár környezetvédelemmel kapcsolatos észrevételeit és bejelentését, amelyek városunk és környezetünk megóvásával, levegõnk tisztaságával kapcsolatosak. Havonta tartjuk összejöveteleinket minden hónap elsõ hétfõjén szeptembertõl a Váci Egyházmegye Galamb utcai Oktatási Központjában 18 órai kezdettel, ahová várunk mindenkit, hogy megbeszéljük a teendõket. Új, aktív tagok jelentkezését is várjuk, hogy közös Tájékoztatjuk Vác város polgárait, hogy június 26. és július 10. (idõjárás függvényében) között a város közterületein a vadgesztenyefák permetezését végezzük. Alkalmazási terület: Vác város közterületei, alkalmazott szer: Dimilin 25 WP 0,05 %, Topas 100 EC 0,3-0,5 l/ha, Ferticara 0,2%. Élelmezés egészségügyi várakozási idõ: 18 nap, munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap, A szerek méh veszélyességi kategóriája: nem veszélyes. A szerek vizekre veszélyességi kategóriája: közepesen veszélyes. REMONDIS DUNA KFT. Ellopott szemetes a Duna-parton. Össze kell fognunk értékeink megóvásáért erõvel oldjuk meg a felmerülõ problémákat szeretett városunk és lakóinak javára, mert összefogással sok mindent elérhetünk! - mondta Zubovits Gyõrkös Erzsébet. Az okmányiroda nyitva tartása: hétfõn 9-18 kedd 8-16 szerda péntek 8-12 óra között. Csütörtökön nincs ügyfélfogadás. Minden nap tól 13 óráig ebédidõ van. Az okmányiroda a 27/ as telefonszámon érhetõ el. Angliában tanulnának a középiskolások Egy érdekes FISZ-felmérés Nem az emelt szintû érettségi kötelezõvé tétele elõl menekülnének hazánkból, hanem meglévõ nyelvtudásukat gyakorolnák külföldön a középiskolás diákok, hogy megfelelõ tapasztalattal kezdhessék meg felsõfokú tanulmányaikat vagy munkahelyi gyakorlatukat. Jó hír, hogy a nyelvtudás hiánya a legtöbbeknél ennek már nem lehet akadálya, hiszen 57 százalékuk középszinten beszéli az angol nyelvet, németül a középiskolások több mint fele tanul, sokan a franciával is próbálkoznak ezt mutatja a Felvételi Információs Szolgálat (FISZ) középiskolai kutatása. A pár hónapos külföldi tanulás a középiskolások 57 százalékát vonzza, még a rövidtávú munka háromnegyedüket foglalkoztatja. Mindkét esetben a gazdasági vagy jogi és igazgatási pályára készülõk a legaktívabbak, a nemzetvédelmi és katonai vonal felé kacsingató tanulók inkább itthon maradnának. A célállomás tekintetében három EU-s ország vezeti a népszerûségi listát: Angliában tanulna a diákok 43 százaléka, Németország 14 százalékkal a második helyen áll, Ausztriában pedig 8 százalékuk végezné tanulmányait vagy dolgozna. Az Európai Unión belüli továbbtanulási lehetõségekrõl a középiskolások 25 százaléka nem rendelkezik információkkal, 64 százaléka már hallott, 11 százalékhoz eljutott a teljes körû tájékoztatás. Ha valaki nincsen tisztában az elérhetõ pályázatokkal, érdemes felkeresnie lány ismerõseit, illetve a jogi és a katonai irányultságú barátait, hiszen az eredmények alapján, átlagon felüli az informáltságuk a témában. A szükséges nyelvi kompetencia megszerzésére is megvan az esély, hiszen a kutatás adatai is mutatják, hogy angol, német, francia és a kicsit ritkábban választott olasz és spanyol nyelvekbõl is terveznek vizsgát a diákok.

4 4 Váci Napló Keleti ínyencségek a pekingi olimpia ideje alatt Ray Lim mesterszakács menüit kínálják a repülõn utazóknak A méz megöli az antibiotikum-rezisztens baktériumokat laboratóriumi körülmények között, és elpusztítja a bõrön lévõ baktériumokat egészséges önkénteseknél - derül ki holland kutatók beszámolójából a Clinical Infectious Diseases június 1-i számából. A cikket az informed.hu ismerteti. A szerzõk szerint a gyógyszer minõségû méz alkalmas lehet a bõr fertõzéseinek megelõzésére égés, illetve katéterek, és más, a bõrön áthatoló eszközök esetén. Az amszterdami kutatók szerint ennek azért van nagy jelentõsége, mert kevés antibiotikum áll fejlesztés alatt, és az antibiotikum-rezisztens baktériumtörzsek száma egyre emelkedik. A mézet már õsidõk óta sikeresen használják fertõzött sebek kezelésére. Eddig még nem áll rendelkezésre olyan adat, hogy a mikrobák képesek lennének a mézzel szemben ellenállóvá válni. Ennek ellenére az orvostudomány nem ismeri el a számos mézféleség esetében leírt különbözõ antibiotikus hatást. A kérdés vizsgálatára a szerzõk a Revamil nevû mézzel végeztek kísérleteket, amit üvegházakban, standardizált körülmények között termesztenek. 11 kezelést végeztek mézzel, és a szerzõk Daniel Boulud. Õ is fõzött már az utasoknak A pekingi olimpia évében július és augusztus során a házigazda Kína kulináris ínyencségeit kínálja a Lufthansa az elsõ és az üzleti osztályon utazók számára: a Németországból a tengeren túlra repülõk a pekingi Ray Lim mesterszakás fogásai közül választhatnak. A first classon utazók kapribogyós-mazsolás szószban, spenóttal és kuszkusszal tálalt grillezett kagylót, illetve jázminrizzsel és wok-zöldségekkel társított, rukkolával töltött gyöngytyúkmellet is kérhetnek a fedélzeten. A business classon helyet foglalók pedig megkóstolhatják a hosszúszemû rizzsel és cukorborsóval tálalt fûszeres pulykamell-csíkokat, illetve a tojásos rizzsel párosított csilis garnélarákot. Lim a Fülöp-szigete- ken született kínai szülõktõl. Több mint tíz éve õ a pekingi gourmetszentély, a CourtYard fõszakácsa, ahol a vendégek minden este fantáziadús konyhájának ízeit élvezhetik. A séf meglepõ módon nem szakácsnak készült: öt évig tanult a manilai egyetem orvosi karán, ahol is fogorvosi kurzusokat hallgatott, mielõtt a fogászati fúrókat a szögre akasztotta, s a szakácstudományban merült el. A konyhamûvészetet önerõbõl kezdte el felfedezni, tanulóéveit pedig a híres New York-i Amerikai Szakácsképzõ Intézetben töltötte. Késõbb a szintén New York-i Bouley -ban, a város egyik legnevesebb éttermében dolgozott, mielõtt a pekingi Peninsula Hotel szakácsa lett januárjában indította útjára a Lufthansa a sztárséf programját, amelynek keretén belül az elsõ, illetve üzleti osztályon utazókat kiemelkedõ kulináris élvezetekben szeretné részesíteni. A világ legjobb szakácsai által készített fantáziadús menük teszik igazi mennyei élményutazássá a Lufthansa útjait. Eddig többek közt Harald Wohlfahrt (Baiersbronn), Dieter Müller (Bergisch Gladbach), Frank Zlomke (Paarl, Dél-Afrika), Daniel Boulud (New York) és Paul Bocuse (Lion) csatlakoztak a német légitársaság kulináris programjához óta a német városokból induló, meghatározott tengerentúli járatok utasai részesülnek ebben a nem mindennapi gasztronómiai élményben. Mézzel elpusztíthatók a bõr ellenálló baktériumai azt találták, hogy a Bacillus subtilis aktivitása két kezelés között közel felére csökkent. Ugyancsak megállapították, hogy számos más antibiotikumra érzékeny és antibiotikum-rezisztens törzs is elpusztul 24 órás inkubációt követõen. A méz hatásának vizsgálatára a szerzõk 42 önkéntesnél mérték alkarra helyezett tapaszok hatását is. A két tapasz egyikét mézzel kezelték, és mindkét tapaszra steril kötést helyeztek. 48 órával késõbb a mézzel kezelt tapaszoknál a bõrön lévõ baktériumok mennyisége századrészére csökkent. Ezen túl a mézzel kezelt tapaszok 81 százaléka negatív baktérium tenyésztési eredményt adott, szemben a kontroll tapaszok mindössze 21 százalékos negatív tenyésztési arányával. A bíztató eredményeket látva a szerzõk jelenleg azt vizsgálják, hogy a méz képes-e megelõzni az intenzív osztályon kezelt betegeknél a tartós vénakanül okozta fertõzést. Ezt az esetleg életet is veszélyeztetõ fertõzést a bõr baktériumai okozzák, viszont ezeket a kórokozókat mézzel el lehet pusztítani.

5 Váci Napló 5 Kirándulás Ipolyszakállosra Pályázaton nyert pénzbõl utaztak a fogyatékos fiatalok A Selye János Humán Szakközépiskola testnevelõ tanárt (egyetemi végzettség, határozatlan idõ, teljes állás) és rajztanárt (felsõfokú végzettség, egyetem elõny, heti 6 óra, határozott idõ) keres. A kiránduló váci fiatalok Ipolyszakálloson. Nagy szeretettel várták õket Ipolyszakálloson járt június 14- én Vácról mintegy ötven fogyatékos fiatal, akiket a Szövetség Vácért Alapítvány pályázatán nyert pénzbõl vittek el egy egynapos kirándulásra a szlovákiai községbe, ahol nagy szeretettel várták õket. Debreczeni János, a Szövetség Vácért Alapítvány elnöke elmondta, a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) a szlovák és magyar civil szervezetek együttmûködésének kialakítását és továbbfejlesztését segítõ közhasznú tevékenységek támogatása pályázat keretében nyert 400 ezer forintot az alapítvány. Ebbõl a pénzbõl szervezték a kirándulást Ipolyszakállosra, ahová elvitték a Tabán utcai, a Simon Antal Általános Iskola, Diák-, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat és a Baptista Szeretetszolgálat Szorgos Kezek Háza fiataljait. A váci fiatalokat és kísérõiket Gasparik Kálmán, Ipolyszakállos polgármestere fogadta és köszöntötte. Mivel a szlovákiai községben hagyományosan lovasnapokat is tartanak, így a lovasnapok közeledtével lovasbemutatót is láthattak a váci vendégek, de aki akart, lovagolhatott is. Debreczeni János elmondta: ezt a programot az ipolyszakállosi Méhecske Méhész Természetvédelmi és Kulturális Szövetséggel együttmûködve közösen szervezték, így vendégek megismerkedhettek a méztermeléssel is. A nap folyamán voltak kulturális programok is, melyen felléptek a váci fiatalok, és mûsort adtak a szomszéd község, Lontó felnõtt fogyatékos otthonának lakói is. Pályázatokat (diplomamásolat, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány) augusztus 4-ig az iskola címére (Vác, Jávorszky sétány 2.) várjuk. TAMÁS AUTÓ KFT 2600 Vác, Rádi út 1-3. Tel.: 27/ , fax: 27/ A résztvevõk megnézték a település nevezetességeit is

6 6 Váci Napló Környezetvédelmi közönségszolgálati iroda mûködik a Göncöl Házban Az új iroda segíti a helyi lakosság öntevékenységét a környezetvédelmi problémáik megoldása érdekében. Az iroda várja az Önök telefonhívásait, vagy személyes látogatását. A Környezetvédelmi Közönségszolgálati Iroda elérhetõsége: Göncöl Ház, Vác Ilona u. 3. Telefon:06-27/ , telefax: 27/ Honlap: Nyitva tartás: 8.30-tól ig munkanapokon. Az iroda munkatársa: Genzor Mariann (a Halló Mintabolt mellett) ILLATSZER BIZSUK PLAYBOY KIEGÉSZÍTÕK RANDI KELLÉKEK ÖVEK - TÁSKÁK Nyitva tartás: 8-tól 20 óráig minden nap Édenkert Cukrászda a Fagyibár helyén (Deákvári fõút, butiksor) - fagyi - kelyhek, - gyümölcskelyhek - torták, sütemények - kávé, capuccino - üdõitalok - turmixok - palacsinta Vác Város Sportintézményeinek Állandó Sporttörténeti Kiállítása Megtekinthetõ minden pénteken 16-tól 19 óráig a Vörösház emeletén. Egyéb idõpontokban a tárlat kizárólag elõzetes bejelentkezés alapján, csoportosan látogatható! Bejelentkezés és információ: 06-20/ Dr. Nagy Lajos plasztikai sebész fõorvos magánrendelése Vibrációs zsírszívás, arc-, szemhéj-, orr- és fülplasztika, ráncfeltöltés, ajakvastagítás, emlõkorrekciós mûtétek, hasplasztika és más esztétikai mûtétek, hegkorrekció, anyajegyek és egyéb bõrelváltozások eltávolítása Rendelési idõ: szerda óra, Rendelés helye: Vác, Argenti Döme tér 1-3, Járóbeteg szakellátás épülete Telefon: 30/ , Web: Vállalunk: könnyûszerkezetes és hagyományos házak építését (a tervezés ingyenes); asztalosoknak: szerkezetkész, hossztoldott, euro falcos, borovi fenyõ, ablakok készítése 2-3 héten belül, Ft/m+áfa. Kínálatunk: BRAMAC, TONDACH, ALTEK tetõcserepek gyári áron. Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig Szépüljön egy helyen! Fodrászat: Cseri Ágota - 30/ Zsenitsné Korbély Ildikó - 30/ Kozmetika: Takácsné Korbély Brigitta - 30/ Kéz- és lábápolás: Farkas Krisztina - 70/ Testmasszázs: Furucz Anita - 20/ Szolárium. Vác, Deákvár - Papvölgy u. 36/B.

7 Váci Napló 7 Egyházi élet - rovatszerkesztõ: Hivert Gábor Megújulás a Szentlélek erejével Megújulás a Szentlélek erejével. A váci egyházmegyei találkozó második napja közös imádsággal kezdõdött a székesegyházban. Kértük a Szentlélek Istent, hogy nyissa meg szívünket a kegyelmek befogadására, amelyekkel a találkozó második napján elhalmoz minket. Miután Jézus a Szentlélek erejével lecsendesítette lelkünk viharát és képessé váltunk befogadni szeretetét, az elsõ elõadást Szecsõdi Péter gödöllõi plébános tartotta a megtelt székesegyházban. Az egyházmegyében elindult megújulásról beszélt számunkra. Ehhez a belsõ megújuláshoz segítettek bennünket az ezt követõ programok, ahol több helyszínen, párhuzamosan kaphattunk lelki muníciót, hogy utána visszatérve egyházközségeinkbe már a közösségben folytassuk megújulásunkat. Az egyházzene olyan belsõ utakat nyit bennünk, amelyek segítenek lelkileg ráhangolódni Isten csatornáira, hogy azután meghallva szavát követni tudjuk õt. Ebben segítettek a különbözõ zenei koncertek, találkozók. Ennek mintegy felvezetõje volt péntek este Gável testvérek koncertje a dóm elõtti téren. Ennek folytatásaként a kórusok adtak egymásnak találkozót, megosztották örömeiket amelyeket a közös zenélés nyújt nekik. Lehetõség volt a tapasztalat cserére és sok információt kaptak zenei életünkrõl. Rengeteg elõadást hallgathattak a résztvevõk a Bibliáról, családról, férfi és nõi identitásról, családi konfliktuskezelésrõl, gyermek áldásról és mindezek alatt a gyerekeknek közös programok voltak a Credo-házban. A lelki töltõdés mellett lehetõség volt a szeretetgyakorlatra, amibõl a közel 300 szervezõnek bõven kijutott és a véradásra jelentkezõk száma is elérte a 71-et. A részvevõk számára az étel elkészítését a mendei közösség vállalta, akik sátrakkal érkeztek. Kulturális programok is akadtak szép számmal. A zene, ének, tánc, pantomim, játszóház, bábszínház és sok más egyéb lehetõség mellett az egyházmegyei múzeum megtekintésére is volt lehetõség. A programot ünnepi szentmise zárta. Hálát adtunk a sok kegyelemért. Ahogy megyéspüspök úr a szentmisében elmondta, elindultunk egy úton az elõzõ találkozók alkalmával. Mindenkinek van feladata ebben az egyházban és itt mindenki otthon van. Meg kell újulnunk Krisztus követésében és ennek a tettekben is meg kell nyilvánulnia. Már mindenki érzi, hogy Isten hívja és várja õt. Ha figyelünk szavára, akkor elvezet bennünket egy boldog, örömteli országba. A találkozón egymásra mosolyogtunk és megtelt a szívünk örömmel. Már nem megyünk haza üres kézzel! A sok tanúságtétel és tapasztalat pedig konkrét segítséget nyújt számunkra: hogyan is tudunk újjá születni a Szentlélekben. A megyéspüspök ünnepélyesen megnyitotta a nemzetközi Szent Pál évet is. Mint elmondta, a Biblia éve és a Szent Pál év rengeteg kegyelmet tartogat a számunkra. A találkozó két napján összesen mintegy 4500 ember vett részt az egyházmegye területérõl. Érdeklõdõk érkeztek más egyházmegyébõl és külföldrõl is. Jövõre remélhetõleg ismét sokan jönnek el, hogy közösen imádkozzanak a megújulásért és az egységért. A helyszínre többen pályáznak, ezért még nem dõlt el, hogy jövõre hol lesz az ötödik találkozó - olvasható az egyházmegye honlapján. Nyári szünet az evangélikus óvodában. Június 30-tól augusztus 3-ig tart a Váci Evangélikus Óvodában a nyári szünet. A kapukat augusztus 4-én nyitják meg ismét. Az óvoda új megbízott vezetõje Karacs Péterné lett. Váci Hét - hírek minden héten közvetlenül önnek! A város internetes magazinja. Feliratkozás: KONI BT AUTÓSISKOLA (Vác, Csányi krt. 45. Telefon: 06-27/ ) Gépjármûvezetõi tanfolyamot indítunk: SM, A, B, C 1, C, E, D kategóriákban; belföldi árufuvarozó és személyszállító szaktanfolyam; TIR szaktanfolyam, ezenkívül indul még ADR, NEHÉZ-, ILLETVE KÖNNYÛGÉPKEZELÕI ÉS MO- TORFÛRÉSZ-KEZELÕI SZAKTAN- FOLYAM. HALLÓ Mintabolt (Vác, dr. Csányi L. krt. 29. (2-es fõút) a város központjában. Telefon: 27/ *, 20/ , Fax: 27/ Nyitva: H-P: 8-17, Szo.: 8-12 óráig Kaphatók: HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK: elektromos, kõlapos raklett s ü t õ Fttól, ventilátorok 4190 Ft-tól, videó kábelek-átalakítók, külsõ-belsõ vezeték nélküli hõmérõk. Elemek, akkuk, töltõk, lámpák! DURACELL és GILETTE termékek! Vérnyomásmérõk 7390 Fttól, mérlegek, fitness mérleg: Ft-tól, középsikolások részére számológépek Ft-tól. SZÁMÍTÁS- TECHNIKA: számítógépek egyedi elképzelés alapján is, nyomtatók, routerek, web kamerák, egerek, mikrofonok, fejhallgatók, hangfalak, írható CD és DVD lemezek, videó- és kamera kazetták, memóriák, FlashDrivek, infra és bluetooth portok. MP3-as és MP4-es lejátszók. TÁVBESZÉLÕ ÉS IRODATECH- NIKA: másológépek, nyomtatók, számológépek, diktafonok, telefonok Ft-tól, normál papíros faxok Ft-tól, vezeték nélküli csengõk 2990 Ft-tól, telefon és számítógép kábelek, csatlakozók, átalakítók. Kapható: író-, számoló-, pénztár- és másológépbe, nyomtatóba, faxba különféle: eredeti és utángyártott festék szalag, festék por, tinta patron, utántöltõ, lézer toner; - másoló-, fotó-, fax-, tekercs-, leporelló papírok. IRODABÚTOR: fotelok Ft-tól! Profi számítógépasztalok. SZOLGÁLTATÁSAINK: iratmásolás, laminálás, iratok bekötése - fûzése; faxok feladása - fogadása; telefon, fax, nyomtató, telefonközpont javítása - szerelése, lézer toner töltés. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az AKCIÓS árak a készlet erejéig érvényesek. Legyen a TÖRZSVÁSÁRLÓNK! Termékcsoporttól függõen 5-20% közötti kedvezmény! Sodex-ho, sulicsekk, CADHOC, Egészség, Otthoncsekk utalványokat elfogadunk! Üzleteinkben történõ vásárlásnál elfogadunk: VISA, AMERICAN EX-PRESS, OTP, Maestro stb. bankkártyákat!

8 8 Váci Napló APRÓHIRDETÉSEK 02*JÁRMÛVET KÍNÁL Eladó 1990-es Fiat Croma TDI. Érvényes mûszaki és zöldkártya. Téli gumival, alufelnikkel. Irányár: forint. Érdeklõdni lehet: 06-70/ vagy 06-30/ (205/02) 04*ÁLLÁST KÍNÁL Vagyönõröket keresünk 470.-forintos órabérrel, azonnali munkakezdéssel, az alábbi helyeken lévõ üzleteinkbe: Dunakeszi, Göd, Vác. Érdeklõdni lehet munkaidõben a 06-20/ os telefonszámon. Gyógyszerészt keresünk Vácra, az Intézeti Gyógyszertárunkba, napi 8 órában. Jelentkezni lehet csak az alábbi elérhetõségen: 06-20/ , munkaidõben. (340/04) 06*INGATLANT KÍNÁL Váci (deákvári) lakásra cserélném Nógrád belterületi panorámás (várra nézõ) parasztházamat. A telek 1070 négyzetméteres és megosztható. Víz, villany, csatorna, központi fûtés, kábeltévé van. A ház összkomfortos. Irányár: 10,5 millió forint. Tel.: 06-70/ (272/06) Családi ház eladó sûrgõsen Vácon a Bácska dûlõben. Érdeklõdni lehet: 06-20/ (290/06) Verõcén felújításra szoruló ház 668 négyzetméteres, panorámás telken eladó. Érdeklõdni lehet: 06-30/ (310/06) Váctól 4 km-re Gombás - Egyházmöge dûlõben 602 négyszögöl telek eladó, rajta többféle gyümölcsfával és 12 négyzetméteres téglaház + terasz, villany a telek végén. Érdeklõdni lehet este 18 óra után a 06-27/ es telefonszámon. Irányár: 1,5 millió Ft. Családi okok miatt sürgõsen eladó! (329/06) Telek hétvégi házzal eladó! Vác, Spinyér dûlõben, 2423 négyzetméteres nagyságú kert házzal, gyönyörû kilátással a dunakanyarra, déli fekvéssel. Tel.: 06-70/ Fenyõfák, szõlõ, gyümölcsfák, virágok. Irányár: 4,5 millió Ft. (330/06) Eladó Vácott, a Földváry téren egy 63 négyzetméteres, szép állapotú lakás. Klíma, tároló, új beépített szekrények. Rendezett lakókörnyezet. Irányár: 10 millió forint. Érd.: 06-20/ (334/06) Vác, Alsótörökhegyen 140 négyzetméteres 3 szoba, konyha, étkezõs, két garázsos házrész eladó. Tel.: 06-20/ (338/06) 10*VEGYES Motorcsónak eladó. Tel.: 06-20/ decemberében alakult, jelenleg inaktív, veszteséges betéti társaság eladó! Ár megegyezés szerint. Tel.: 06-20/ *OKTATÁS Angol, német, francia tanfolyamok, csoportos és egyéni oktatás, üzleti (szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható) nyelvtanfolyamok, cégre szabott tananyag alapján. Fordítás, tolmácsolás, minden nagyobb európai nyelven. Egzisztencia oktató és fordító iroda. Tel.: 06-27/ vagy 06-20/ Nysz.: (52/13) 17*SZOLGÁLTATÁS Parkettás vállal hagyományos, szalag, laminált padló lerakást. Csiszolás, lakkozás, javítás, recsegés megszüntetése. Tel.: 06-70/ (243/17) T and P Trans Építõipari és Fuvarozó Kft Építõipari A-Z-ig. Korrekt áron rövid határidõvel, garanciával. Tel.: 06-30/ (314/17) Változott a kórház telefonszáma! A Jávorszky Ödön Kórház a 27/ as központi telefonszámon érhetõ el! Fax: 27/ A 27/ telefonszám hívása után az eddig használt mellékeket továbbra is változatlanul lehet tárcsázni. Fogyatékosok segítõi FOGYATÉKOSOKAT SEGÍTÕ SZOLGÁLAT VÁRJA AZON, BÁRMILYEN FOGYATÉKKAL ÉLÕ VÁCI SZEMÉLYEK JELENTKEZÉSÉT, AKIK MINDENNAPI ÉLETVITELÜK SORÁN SEGÍTSÉGRE SZORULNAK. SZOLGÁLTATÁSAINKAT KEDVEZMÉNYES TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN VÉGEZZÜK. ELSÕSORBAN FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSSAL, VAKOK SZEMÉLYI JÁRADÉKÁVAL, EMELTSZINTÛ CSALÁDI PÓTLÉKKAL RENDELKEZÕK JELENTKEZÉSÉRE SZÁMÍTUNK. JELENTKEZÉS AZ ES TELEFONSZÁMON. Szerkesztõség: Vác, Csányi krt. 45. I. em. Tel./fax: 27/ , VÁCI HÉT HÍRLEVÉL. Minden héten kedden a kora délutáni órákban jelenik meg a Váci Napló internetes hírlevele. Ha Ön is szeretné olvasni, iratkozzon fel rá a oldalon. Az elhasznált fénycsõ veszélyes hulladéknak számít! Ezért ne dobja a szemétbe! A fénycsövet a GE is átveszi. Kérjük, hívja a 30/ es telefonszámot, ahol minden információt megkap! Földváry polgárõrség ügyelet: 06-20/ Naszály polgárõrség ügyelet: 06-70/ Rendõrség ügyelet: 107, 27/ A LEGFONTOSABB TELEFONSZÁMOK - Rendõrség: 107 és 27/ Tûzoltók: 105 és 27/ Mentõk: 104 és 27/ Jávorszky Ödön Városi Kórház: 27/ Duna Menti Regionális Vízmû hibaelhárító: 27/ Tigáz hibaelhárítás: 27/ , , Áramszolgáltató (Elmû): 06-40/ Volánbusz menetrendi információ: 27/ Halló Mintabolt: iratmásolás, fûzés, faxok feladása, továbbítása: 27/ , Vác, Csányi krt. 29/A. - Fogtechnika: Teljeskörû fogtechnikai munkák, fogsor készítés-javítás Vác, Március 15. tér 18. Telefonszám: 30/ , 27/

9 Váci Napló 9 Kétszer bánták Bal Kapufáék KÉZILABDA Az élvonalbeli váci kézilabda csapat szurkolóinak sikerült az, ami az NB I-es hölgyeknek nem: több együttest elõztek meg, mint tavaly. Gyõrött 11 gárda részvételével került megrendezésre a szurkolói csapatok kézilabdatornája (SzuCsa), amelyen ismét pályára lépett a váci Red Blue Panthers is. A mieink a peches sorsolás után a Fradival és a hazaiak második csapatával, az érdekes nevû Bal Kapufa Ultrái (BKU) együttesével kerültek egy csoportba. A fõvárosiaktól nagy csatában kikaptak ugyan 10-8-ra, de a gyõriek magabiztos, 9-6- os legyõzésével a Piros- Kék Párducok bejutottak a negyeddöntõbe. Ott sajnos a szegediek jó erõkbõl álló társulata 13-9-ra diadalmaskodott, így az 5-8. helyért folytathatták a váciak. Mivel ott a Komló 10-8 arányban jobbnak bizonyult, így a 7. hely lehetett a végsõ cél, amit a BKU ismételt megverésével meg is szereztek a mieink. A fiúk a lányokkal. A nagy csata elõtt edzõmeccset játszottak a lányokkal (Fotó: Fehér Viktor) A finálét drámai izgalmak után egy góllal a Green Danger (Gyõr) nyerte a tavalyi gyõztes csurgóiak ellen, míg a dobogó harmadik fokára a szegediek állhattak. A Red Blue Panthers legeredményesebb gólszerzõje Czene János volt. KERESZTURI GYULA A Vác-Újbuda LTC csapata volt a szezonban a legsportszerûbb LABDARÚGÁS Az MLSZ székházában ünnepélyes keretek között került sor az elmúlt idény legjobbjainak elismerésére. A szövetség 15 kategóriában 21 díjat, s ezekkel együtt 2 millió 900 ezer forintot osztott ki. Az esemény bevezetõjeként Kisteleki István, a szövetség elnöke vázolta az elmúlt idõszak eredményeit, s kifejezte reményét arra nézve, hogy eredményes közös munkával lépésenként ismét sikeresebbé, közönségvonzóbbá lehet tenni a magyar labdarúgást. Az év játékosának járó serleget, a Bozsik József-díjat Kanta József, az MTK ifjú középpályása kapta, a gólkirályi cím - s ezzel együtt a Deák Ferenc-díj birtokosa Waltner Róbert, a Zalaegerszeg támadója. Az év felfedezettjének járó Puskás Ferenc-díjat Urbán Gábor, az MTK támadója vehette át, míg a Sebes Gusztáv-díjat, ami az év edzõjét illeti, Garami József, a bajnokcsapat, az MTK szakvezetõje kapta. Az év játékvezetõjének (Hertzka Pál-díj) Bede Ferencet, az év sportújságírójának (Molnár Dánieldíj) pedig Knézy Jenõt, az Eurosport és a Duna TV szakkommentátorát választották meg. Az egyéni díjazások után következett a Fair Play-díjak átadása. Az NB II Keleti csoportjában Vác, Kecskemét, BKV Elõre, a Nyugati csoportban pedig Haladás, Felcsút, Ajka sorrend alakult ki, az elsõ helyek 300 ezer a másodikak 150 ezer, a harmadikak pedig 100 ezer forintot értek.»» Klimász János kõfaragómester ««Zentel Róbertre emlékeztek SZEKTORLABDA A Happy-Pack Váci Szektor Sportegyesület a múlt hét végén rendezte meg a Zentel Róbert Emlékversenyt, ahol szép számmal gyûltek össze a versenyzõk. A közel ötven fõ mintegy 400 mérkõzést vívott a két nap alatt, amikor is két verseny került megrendezésre. Természetesen a fõ attrakció a Zentel Róbert Emlékverseny volt. Akik azonban onnan kiestek, vagy éppen csak vasárnap értek rá egy kis gombfocizásra, azok a Dunakanyar Kupában küzdhettek meg egy újabb trófeáért. Szombaton tíz órakor vette kezdetét a rendezvény a váci Madách Imre Mûvelõdési központ aulájában. A megnyitón Zentel György szólt a megjelentekhez, és mesélt nekik bátyja, Róbert cselekedeteirõl. Arról, hogyan is tartotta együtt a váciakat a hatvanas években, és arról, hogy miként tanította ki utódait. A megnyitó után a versenyzõk vették birtokukba a játékteret. Négy csoportban harcoltak a négy továbbjutó helyért. Többek között olyan sztárok, mint Fülöp, ifj. Farkas, Vágó, Dávid, Trecskó, vagy a váci Kovács Péter és még lehetne sorolni. A közel hét órás selejtezõk után kialakult a legjobb tizenhat mezõnye, ahol bizony volt még váci érdekeltség. Laczkó Balázs élt is a lehetõséggel, és bejutott a másnapi nyolcas döntõbe. Kovács Péter egy rendkívül izgalmas csatában alulmaradt Magyar Antallal szemben, míg Kollár Tibor talán élete egyik legjobbját hozva, komoly harcra késztette a rutinos Vágó Lászlót, és a két mérkõzés egyikén le is gyõzte. Baross Gábor nem bírt szegedi ellenfelével, Dávid Lászlóval. Meg kell még említeni Pozsonyi Józsefet is, akit Laczkót gázolt el. A legjobb nyolc játékos vasárnap csapott össze teljes körmérkõzés formájában, és öt fordulón keresztül hihetetlen szoros volt a verseny, gyakorlatilag egy döntetlen is négy-öt hely változást eredményezhetett volna Dávid László mögött. A végére azonban Dávid kifulladt, míg riválisai gyûjtögették a pontokat. Fülöp Elemér meggyõzõ játékkal utasított maga mögé mindenkit, a második helyre Bottyán Zoltán ért be Szigetszentmiklósról, míg Farkasnak címvédés helyett maradt a bronz. Az ifik és a serdülõk is összecsaptak a hétvégén. Elõbbiek között Roller Dániel, a Rózsadomb versenyzõje magasan a legjobb volt, õt követte a kecskeméti Nagy Dániel, világ- és Európa-bajnokunknak, Kollár Tibornak ezúttal meg kellett elégednie a harmadik hellyel. A legifjabbak közt végül rózsadombi egyeduralom érvényesült. Gyõzött Horváth Bence, megelõzve Oláh Barnabást és Juhász Rolandot. A Dunakanyar Kupára 35 fõ nevezett. Õk is csoportokban küzdöttek meg a nyolcba kerülésért. A csoportkörhöz hasonlóan a négy között is igazi csúcsrangadókra került sor. Komáromi Zsolt Nagy Attilával, míg Kovács Balázs Roller Dániellel csapott össze. Elõbbi harcot a kecskeméti fiú nyerte, míg utóbbiban Roller szétlövéssel gyõzte le Kovácsot. Balázs ezután hozta a bronzot, míg Roller újabb szétlövésben bizonyult jobbnak a kecskeméti Nagy Attilánál. Vác, Avar u. 16. Érdeklõdni lehet: 27/ , 06-30/ Sírkövek, kripták készítését vállalom. Részletfizetési kedvezmény!

10 10 Váci Napló Névnapok Idõjárás Lottószámok július 8. július 9. július 10. Ellák, Edgár Lukrécia, Marina Amália, Alma Azzal az idõvel kell foglalkoznunk, ami megadatik nekünk. JOHN RONALD REUEL TOLKIEN NAPPAL: o C ÉJSZAKA: o C Változó fronthatás várható Ma reggel csökken a felhõzet, több órára kisüt a nap. Délután idõnként erõsebben megnövekszik a felhõzet, és elszórtan, fõként északon fordul elõ zápor, zivatar. Holnap és csütörtökön a többórás napsütést gomolyfelhõk zavarják, csak helyenként alakulhat ki kisebb zápor. Ötös lottó: 20, 27, 63, 81, 82 Jokerszám: Hatos lottó: 1, 11, 17, 23, 24, 26 Éjszakai kisvonatozás Királyréten Petróleumlámpák fényénél is lehet hajtányozni Szent Iván éjszakáját, amely június 24-én van, a legrövidebb éjszakának tartja a tudomány, vagyis ilyenkor van legkevesebb ideig sötét. Az elmúlt években Magyarországon is számos program kötõdött ehhez, így a Múzeumok Éjszakája is, vagy országszerte számos fesztivál. A Királyréti Erdei Vasúton is ezekhez akartak a szervezõk csatlakozni. A kisvasút egyik járata sem sötétben közlekedik, noha még évtizedekkel ezelõtt ez nem így volt. Csak annak volt lehetõsége éjszaka kisvonatozni, aki a szokolyai népszavazás elõtt is tömegközlekedett. Amióta már nem a napi munkába járást szolgálja ki a vonal, hanem a kiránduló-forgalmat, azóta nincsen olyan járat, amely sötétedés után közlekedne a vonalon. A programok szombaton délelõtt kezdõdtek Kismaroson. 11 óra után nem sokkal begördült a koporsó alakú 242-es gõzmozdony az 1930-as évek expressz vonatával a MÁV megállóhelyre. A vasúti társaság még ban állította forgalomba három társával együtt, s javarészt a mai miskolci intercity vonatok elõdjein szolgáltak. Az áramvonalas gõzmozdonyból mindösszesen csak négyet gyártottak, továbbfejlesztett változata, a 303-as sorozatszámú mozdony a második világégés miatt sajnos csak terv maradt. Ugyanez a szerelvény délután fél ötkor is tiszteletét tette Kismaroson. A kisvasút és a MÁV Nosztalgia Kft közötti együttmûködés eredménye a komplex Dunakanyar programjegy, amely érvényes mind a havonta egyszer közlekedõ nagyvasúti nosztalgiavonatra, mind a kisvasútra, mind a Királyréti Hajtánypályára, sõt még délben ingyen nyárs és üdítõ is jár hozzá a szalonnasütésnél. Nem sokkal fél kilenc után, eltérõen a megszokottól, Kismarost ismét megörvendeztette a kisvasúti dízelmozdony hangja, amely mögött ott csattogott a Kvassay Jenõ Expressz két kocsija. Kvassay Jenõ, a névadó pont ezen a napon, július 5-én született 1850-ben. Gépészmérnöknek tanult a pesti mûegyetemen, igaz, diplomáját nem szerezte meg. Mezõgazdasági és vízépítési tanulmányokat folytatott. Jelentõs szerepe volt a balatoni és a dunai vízi közlekedés fejlesztésében, de kötõdik a vasúthoz is. A nevét viselte az a gépészeti technikum is, ahol a legtöbb vasutas végezte a szakmai tanulmányait. A kisvasút róla elnevezett vonata 21 óra 26-kor megérkezett Királyrétre. Az utasoknak a programok helyszínéül szolgáló hajtánypályához az utat fáklyák fényei jelezték. A boros poharak nedûje csakhamar jókedvet varázsolt, a nyárson sistergõ szalonna pedig a gyomor éhségét csillapította. A gyerekek és a felnõttek körében egyaránt népszerû volt a hajtánypálya, ahol két hajtány szolgálta ki 22 óra 45-ig a forgalmat. A 750 méter hosszú körpályán ezek a jármûvek petóleum lámpával voltak megvilágítva, amelyek biztonságos távon bevilágították a pályát, de a sejtelmes erdõ még így is izgalmasan titokzatos maradt. A hangulatot igazán tüzessé tette a Kismarosi Színkör, amely tûztánc bemutatóval lépett fel: az elõadás folyamán csak úgy lángoltak a tüzes botok a nehezebbnél nehezebb, de annál látványosabb koreográfiák alatt. A vendégeket a kor induló Szent Iván Expressz szállította vissza Kismarosra. Sajnos Királyrét alsó és Paphegy között nyílt vonali veszteglésre kényszerült egy kevésbé szerencsés eset miatt, így Kismaroson az utolsó budapesti személyvonatnak már csak a hamvát láthatták az érkezõk, de - részben a kisvasutasok segítõkész felajánlásának köszönhetõen - mégis mindenki hazajuthatott. Már másnap többen kérdezték a kisvonaton, hogy mikor lesz ilyen remek alkalom egy kis romantikus utazásra és szalonnasütésre. Érdemes figyelni a helyi újságokat, programfüzeteket valamint a honlapot, mert lesznek még izgalmas és érdekes programok a kisvasút vonalán. HIVERT GÁBOR Várak és kastélyok a Bakonyban A Váci Regionális Turisztikai Egyesület kirándulást szervez július 12-én, szombaton. Program: Nagyvázsony (vár) - Veszprém ( királynék városa, városnézés) - Martonvásár (Brunswick kastély) - Pákozd (1848-as emlékhely). Buszköltség: forint/fõ. Felvilágosítás, jelentkezés: Tourinform Iroda, Vác, Március 15. tér 17., telefon: 27/ Szociális térkép készül Június 2-tõl július 25-ig két hónapos kérdõíves felmérést végeznek a Szociális Szolgáltatások Háza (volt Családsegítõ Központ) munkatársai, az eredményekbõl szociális térkép készül. A kutatás eredményességéhez 1000, véletlenszerûen kiválasztott váci háztartás együttmûködése szükséges. A kérdezõ biztosok az Önkormányzat jegyzõjének pecsétes megbízólevelével és az intézmény fényképes igazolványával keresik fel a válaszadókat, a kérdõív kitöltése körülbelül 30 percig tart. Közremûködésüket elõre is köszönjük. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK HÁZA

11 Váci Napló 11 Ételkombinációk: egészséges vagy ártalmas? Egyes ételpárosítások jó hatásúak, mások pedig gyengítik egymás hatását. Íme, néhány ételkombináció, amit érdemes ismerni - olvasható az informed.hu internenetes portálon a Real Simple-re hivatkozva. JÓ a bifsztek és a kelbimbó. Kiderült, hogy a kelbimbó (valamint a brokkoli és a karfiol) egyes összetevõi megtisztítják a szervezetet azoktól a rákkeltõ anyagoktól, amelyek a hús magas hõfokon való elkészítésekor keletkeznek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a fenti zöldségek mellé szenesre süthetjük a húst. Szakemberek szerint a legideálisabb, ha a húsokat alacsony hõfokon készítjük el, az elszenesedett részeket érdemes eltávolítani. JÓ az avokádó és a paradicsom. A paradicsom egy likopén nevû antioxidánst tartalmaz, és nagyon egészséges. Avokádóval együtt fogyasztva azonban még egészségesebb, mert így hétszer jobban szívódik fel a belekbõl a likopén. JÓ a zöldség és az olívaolaj. Elõnyös a sült, vagy más zsíros hús és bármilyen más zöldség együtt való fogyasztása, mert a zsír segít felszabadítani az antioxidánsokat. Ebbõl a szempontból a kis mennyiségû telítetlen zsír még jobb választásnak számít. A cukkinit, spenótot, vagy más sötétzöld zöldséget egy kevés extra szûz olívaolajjal leöntve hatékonyabban szívódik fel az antioxidáns hatású carotenoid lutein, ami véd az öregedés egyik jelensége, a makuláris degeneráció ellen. A zsírmentes salátaöntetekkel szemben tehát elõnyben részesítendõk az olívaolajt tartalmazó szószok. JÓ a spenót és a narancs. A spenótban sok a vas, de a szervezet nehezen tudja hasznosítani, ha a spenótot önmagában fogyasztjuk. C-vitaminnal együtt azonban ez a zöldség kiemelkedõen egészséges. Ez azért van, mert a C-vitamin a spenótban található vasat átalakítja, így javul a felszívódása. Ez igaz a többi vegetáriánus vasforrásra, így például a brokkolira is. És nem is kell hozzá sok C-vitamin, egy közepes nagyságú narancs is elég. A spenótot egy fél csípõs paprikával, néhány vastag paradicsomszelettel és egy fél bögre szeletelt eperrel keverjük salátává, ezek mind remek C-vitamin források. ROSSZ az alkohol és az energiaital. Nem iszunk egyszerre vodka-tonikot és Redbullt, de a tizenéveseknél Ü G Y E L E T E K dr. Nógrádi Zsófia állatorvos 2600 Vác, Papvölgy u. 36/B., telefon: 06-30/ Minden, amire kedvencének szüksége van: gyógyászat, eledelek és felszerelések. ez már gyakoribb párosítás. Érdemes tudni azonban, hogy ez a kombináció olyan rosszullétet is okozhat, hogy végül kórházba kell menni. A kiváltott heves szívverés és légszomj mellett súlyos esetekben szívroham vagy szélütés is kialakulhat. A szervezet koffeinhez hasonló stimulánsokkal és a depresszáns és vízhajtó hatású alkohollal való túlterhelése jelentõs stresszt helyez a központi idegrendszerre és a szívmûködésre. Mindenképpen érdemes néhány órát várni az alkohol- és koffeinfogyasztás között. ROSSZ az alkohol és a cukormentes üdítõ. Tényleg segít a fogyókúrában, ha cukormentes üdítõt kérünk a rumos kólába, de így hamarabb be lehet rúgni. Egy vizsgálat során csupán 21 percbe telt, hogy a diétás koktél a gyomron át eljusson a vékonybelekbe, ahol azután felszívódott az alkohol. Nem cukormentes ital esetében ez az idõ 36 perc volt. A magas kalóriatartalmú ételek lassítják a gyomor ürülését, ezért szívódik fel lassabban az alkohol. Ha ragaszkodunk a cukormentes italhoz, de el akarjuk kerülni, hogy hamar a fejünkbe szálljon a jókedv, érdemes egy pár falatot enni. Néhány szelet sajt vagy ropogtatnivaló tartalmaz annyi zsírt, szénhidrátot és fehérjét, ami lelassítja a gyomor ürülését. ROSSZ a kávé és a müzli. A legtöbb reggeli gabonapelyhet vassal dúsítják, ami alapvetõen jó, hiszen minden tizedik nõnél vashiány mutatható ki. A probléma csak az, ha a reggeli müzlihez kávét is iszunk, mert a benne található polifenolok és antioxidánsok megnehezítik a vas felszívódását. Nem csak a kávénak van ilyen hatása. A fekete teák, és bizonyos gyógynövényteák is (pl. a borsmenta és a kamilla) képesek akár 94 százalékkal csökkenteni a vas felszívódását. A forró kakaó csupán 74 százalékkal csökkenti a felszívódást. Mi a megoldás? A teát a müzli elõtt vagy után kell elfogyasztani ilyenkor ugyanis már nem érvényesül a felszívódást gátló hatás. Reggeli után legalább egy órát érdemes várni. Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: óráig kedd, csütörtök: 8-10-ig és óráig szombat: 9-11 óráig Dr. Pajor Csaba állatorvos Vác fõúton) Vác Árpád út 21. (2-es fõúton) Tel / Macskaivartalanítási Tel.: 06-20/ akció! Fogorvosi ügyelet Vácott az ügyelet megszûnt! Legközelebbi ingyenes fogorvosi ügyelet Budapesten a VIII. kerületben a Szentkirályi utca 47. szám, vagy a Mária utca 52. szám alatt található Orvos Vácott az éjszakai orvosi ügyelet a 06-27/ / 1465-ös melléken hívható hétfõtõl csütörtökig este 7 óra és reggel 7 óra között, illetve pénteken 16 órától hétfõn reggel 7 óráig. Vidéki háziorvosi ügyelet (Kosd, Acsa, Csõvár, Püspökhatvan, Galgagyörk, Rád, Penc, Kisnémedi, Püspökszilágy, Szõd, Csörög, Szõdliget, Vácduka, Vácrátót, Váchartyán): hétköznapokon 17 órától másnap reggel 7 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, valamint továbbképzési napokon 24 órás, egész nap. Az ügyelet helye: váci mentõállomás, tel.: 06-27/ Mentõk (súlyos esetben): 104. Gyógyszertári ügyelet A 28. héten: Július 8. Július 9. Július 10. Július 11. Július 12. Július 13. Fekete Kígyó Gyógyszertár Alsóvárosi Gyógyszertár Deákvári Gyógyszertár Központi Gyógyszertár Deákvári Gyógyszertár Gyöngyvirág Gyógyszertár A következõ hétfõn, 14-én a: Fekete Kígyó Gyógyszertár Váci Napló megjelenik kedden és pénteken. Fõszerkesztõ: FURUCZ ZOLTÁN (Tel.: 27/ ). Szerkesztõség telefon/fax: 27/ Szerkesztõségi olvasószolgálat munkanapokon 9 és 15 óra között: Vác, Csányi krt. 45. I. emelet * Levelezési cím: 2601 Vác, Pf 64. Interneten levelezés: Kiadja a Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft, 2167 Vácduka, Petõfi S. u. 28. Felelõs kiadó: a kft vezetõje. Nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt. Felelõs vezetõ: a kiadó vezetõje. Terjeszti a Lapker Zrt, a Posta és a kiadó. Elõfizethetõ a hírlapkézbesítõnél és a kiadónál, megvásárolható az újságárusoknál. Elõfizetési díj: egy hónapra 825 forint, negyedévre 2475 forint. HU ISSN

12 12 Váci Napló Nem látunk különbséget a házasság és az élettársi kapcsolat között A megkérdezettek háromnegyede nem utasítja el az abortusz intézményét Melegek felvonulása valahol külföldön. Az azonos nemûek házasságát minden negyedik megkérdezett támogatja A GfK Hungária felmérésének fókuszában a családról, illetve a házasság intézményérõl alkotott vélekedések feltérképezése állt. A mintegy ezer felnõtt válaszadó többsége nem osztja azt a véleményt, miszerint a házasság elavult, de ötbõl három megkérdezett nem lát lényegi különbséget a házasság és az élettársi kapcsolat között. Az azonos nemûek házasságát minden negyedik válaszadó támogatja, örökbefogadáshoz való jogukat azonban a többség nem tartja elfogadhatónak. Az abortusz lehetõségével tízbõl közel nyolcan egyetértenek. A GfK Hungária Piackutató Intézet egyik legújabb kutatása során ezer 15 éves és idõsebb állampolgárt kérdezett meg a házasság intézményérõl és a családról alkotott nézeteirõl. A megkérdezettek válaszainak elemzésébõl kiderül, hogy a házasság elõtti együttélést életkor szerint a éves fiatalok (56 százalékuk teljesen egyetért vele), az egyes foglalkozási csoportokat tekintve pedig a gyesen, gyeden lévõk (44 százalék) támogatják leginkább. A válaszadók családi állapotát figyelembe véve az látszik, hogy a házasok alacsonyabb arányban értenek teljesen egyet a házasság elõtti együttélés intézményével: körükben mindössze minden ötödik válaszadó vélekedett úgy, hogy a házasság elõtt nagyon fontos együtt élni, míg a teljes népességben ugyanez az arány 31 százalék. Az élettársi kapcsolat semmiben nem különbözik a házasság intézményétõl állítással ötbõl három megkérdezett ért egyet. Nem meglepõ módon az élettársi kapcsolatban élõk (71 százalék) adtak hangot leginkább egyetértésüknek. Az elváltak is 70 százalékban támogatják az élettársi kapcsolat intézményét, a házasoknak viszont csak a fele gondolja úgy, hogy az együttélés e kétféle módja között semmiféle különbség nincsen. Azzal az erõteljesebb megfogalmazással, miszerint a házasság egy elavult intézmény, a felnõtt magyar lakosság 73 százaléka nem ért egyet az állítás igazságát elutasítók aránya a vallásosak körében ennél is magasabb, 84 százalék. A éves fiatalok, az egyedülállók és az elváltak körülbelül egyharmada ért egyet az állítással, nem meglepõ módon az élettársi kapcsolatban élõk még ennél is nagyobb arányban (42 százalék). A házasság elõtti szexuális életet tízbõl nyolc megkérdezett elfogadhatónak tartja. Az idõsebbek és a vallásosak a legkonzervatívabbak a kérdésben, hiszen míg a teljes népesség 17 százaléka ítéli el a házasság elõtti szexuális életet, addig a 60 év felettiek és a vallásosak 34 százaléka gondolkodik így. A családi állapotukat tekintve élettársi kapcsolatban élõk támogatják legnagyobb mértékben a házasság elõtti szexuális életet (93 százalék). Az azonos nemûek házasságát minden negyedik megkérdezett támogatja. Fõleg a éves korosztály tagjai gondolják úgy, hogy házasságot kötni ugyanannyi joga van két azonos nemûnek, mint egy férfinak és egy nõnek. Jellemzõen a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezõ válaszadók megengedõbbek a kérdésben. Az azonos nemûek örökbefogadáshoz való jogát a megkérdezettek 77 százaléka nem támogatja. Legmegengedõbbek a évesek és legelutasítóbbak az 50 évnél idõsebbek. Az abortusszal kapcsolatban arra a kérdésre, hogy joga van eldönteni az embernek, hogy megtartja-e vagy elveteti-e gyermekét a 15 évnél idõsebb lakosság 77 százaléka válaszolt igennel. Ebben az esetben is megfigyelhetõ, hogy a magasabb iskolázottsági szinttel párhuzamosan nõ azok aránya, akik inkább egyetértenek a fent említett állítással. A vallásos válaszadók közül minden harmadik elítéli az abortuszt, míg a teljes népesség csupán 18 százaléka gondolkodik ugyanígy. Ha azzal az állítással kapcsolatban kell véleményt nyilvánítani, miszerint elítélem az abortuszt, szerintem be kellene tiltani, akkor a vallásos válaszadók 42 százaléka ért egyet, míg a teljes népességben ez az arány 22 százalék. A karrierem elõbbre való mint a család állítással a magyarok 10 százaléka ért egyet, ezen belül is inkább a férfiak (14 százalék), míg a nõknek csak 8 százaléka osztja e véleményt. A legfiatalabbak, évesek körében a legelfogadottabb e nézet: a jellemzõen iskolás korú évesek egynegyede, a felsõoktatásban tanuló, vagy pályakezdõ évesek 17 százaléka ért egyet azzal az állítással, hogy a karrier fontosabb mint a család. Érthetõ módon a gyesen lévõ anyukák utasítják el leghatározottabban az állítást: 99 százalékuk nem ért vele egyet. A házasságban élõk is határozottan a család mellett álltak ki és csupán 3 százalékuk vallotta be, hogy fontosabb számára a karrier mint a család.

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen

Váci Napló. XVII/26 2008. április 1. kedd. Turai János. mint a városunk polgármesterét és országgyûlési képviselõjét, szíveskedjen Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árúsoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/26

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd

Váci Napló. XVIII/32. 2009. április 21. kedd egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban

Váci Napló. XVII/63 2008. augusztus 8. péntek. Fogatverseny és szilvaszombat Kétbodonyban Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 99 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/63

Részletesebben

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek

Váci Napló. XVII/55 2008. július 11. péntek POROTHERM (PTH) téglák és YTONG falazó elemek házhoz szállítással. Cserepek kedvezményes áron kaphatók! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra

Részletesebben

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban

Váci Napló. Volvo-buszokon utazhatunk Budapestre. Kamaraterem a mûvelõdési központban egyszerûen és olcsón, 4 szín nyomással is! Garmondtext Lap- és Könyvkiadó Kft Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek

Részletesebben

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek

Váci Napló. XVII/33 2008. április 25. péntek Nyitási akciók! Ha két gombócos fagyit vásárol tölcsérben, a harmadikat ráadásként ajándékba kapja! Sütemény kedvelõknek hétköznaponként öt óra után 4-et fizet, 5-öt vihet! Szerkesztõség: Vác, Csányi körút

Részletesebben

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást

Váci Napló. XVII/17 2008. február 29. péntek. Tomori Pál a Magyar Nemzet cikkével. Az ügyészségtõl várja az ügy tisztázást The House of Cornelius-Hungary Kft KÖNYVELÕ IRODA SZJA (személyi jövedelemadó) bevallását elkészítjük, 800,- Ft+áfa egységáron! Tel.: 06-20/579-4280, 06-20/447-4342 Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap

Váci Napló. XVII/37-38 2008. május 9. péntek. A hegedûvirtuóz Vácott lép fel vasárnap Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 95, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Váci Napló XVII/37-38

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

Váci Napló. XIX/47. szám 2010. június 15. kedd. Polgármester-választás: sokasodnak a jelöltek

Váci Napló. XIX/47. szám 2010. június 15. kedd. Polgármester-választás: sokasodnak a jelöltek Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. Érettségi akár két év* alatt is Vácon! Gimnáziumi

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/76. 2009. szeptember 22. kedd. Diadalmas idegenbeli hétvége

Váci Napló. XVIII/76. 2009. szeptember 22. kedd. Diadalmas idegenbeli hétvége Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. VÁC ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK LAPJA Emléktábla Vácon

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/31. szám 2011. április 19. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/31. szám 2011. április 19. kedd NAPI ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg, alu forgács:

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/55. szám 2011. július 12. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/55. szám 2011. július 12. kedd Vác, Naszály út 2, 06-27/300-529 Nyitva tartás: 9-tõl 20.30 óráig Ma 20 éves a Pingvin cukrászda! Ennek alkalmából minden vásárló vendég, ajándék gombóc fagyit kap. Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45.

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/45. szám 2011. június 7. kedd. » 2. oldal

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/45. szám 2011. június 7. kedd. » 2. oldal NAPONTA VÁLTOZÓ ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg,

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN L A P J A. Váci Napló WWW.VACI-NAPLO.HU. XXI/93. szám 2012. november 20. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN L A P J A. Váci Napló WWW.VACI-NAPLO.HU. XXI/93. szám 2012. november 20. kedd Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel.: 27/316-100 Fax: 27/305-581 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 125, árusoknál 145 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/101. szám 2011. december 20. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/101. szám 2011. december 20. kedd a k k u m u l á t o r t ö l t ő t.» Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel.: 7/316-100 Fax: 7/305-581 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 10 forint. V

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/97. szám 2011. december 6. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/97. szám 2011. december 6. kedd NAPONTA NASZÁLYFÉM VÁLTOZÓ ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Nagyobb mennyiség esetén szállítást vállalunk! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 300 forint/kg,

Részletesebben

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284.

jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat POINT VAGYONVÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT Vác, Damjanich tér 5. Telefon: 27/312-733, 30/984-6284. » Riasztószerelés, rádiós és internetes átjelzésse jelzéssel» 24 órás kivonuló szolgálat Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára:

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/89. szám 2011. november 8. kedd. A hétvégén kitisztult a város levegõje

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/89. szám 2011. november 8. kedd. A hétvégén kitisztult a város levegõje Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/71. szám 2011. szeptember 6. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/71. szám 2011. szeptember 6. kedd Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/81. szám 2011. október 11. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/81. szám 2011. október 11. kedd Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/29. szám 2011. április 12. kedd. A kirekesztés nem ismer határokat

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/29. szám 2011. április 12. kedd. A kirekesztés nem ismer határokat NAPI ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 280 forint/kg, alu öntvény: 280 forint/kg, alu italos doboz: 200 forint/kg, alu forgács:

Részletesebben

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára

Váci Napló. XVIII/87. 2009. október 30. péntek. Gyûjtést szerveznek a csángók számára Szerkesztõség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: elõfizetõknek 105, árusoknál 120 forint. A GE be akarja zárni a váci gyárát A polgármestert

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/80. szám 2011. október 7. péntek. » további részletek a 2.

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/80. szám 2011. október 7. péntek. » további részletek a 2. Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/5. szám 2012. január 13. péntek. Drágább a távhõ, de drágább a gáz is

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/5. szám 2012. január 13. péntek. Drágább a távhõ, de drágább a gáz is NAPONTA VÁLTOZÓ ÁRAK! A leadáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és adószám szükséges! Nagyobb mennyiség esetén szállítást vállalunk! Alu tiszta: 350 forint/kg, alu festett: 300 forint/kg, alu öntvény:

Részletesebben

Váci Napló. XIX/34. szám 2010. április 30. péntek

Váci Napló. XIX/34. szám 2010. április 30. péntek Káptalan Udvar: a kényelem otthona a történelmi belváros szívében! Beépített konyha, saját mélygarázs beálló hely,lift, napkollektor és még sok-sok extra az árban! Kényelem, minõség és gazdag felszereltség

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/90. szám 2011. november 11. péntek. A törökországi Sariyer Vác új testvérvárosa

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/90. szám 2011. november 11. péntek. A törökországi Sariyer Vác új testvérvárosa Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN

Részletesebben

Vác, Honvéd u.1. Tel.: 27/502-760 Ny.: H-P 7-17, Szo. 7-11:30, honlap: www.penomit.hu V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN.

Vác, Honvéd u.1. Tel.: 27/502-760 Ny.: H-P 7-17, Szo. 7-11:30, honlap: www.penomit.hu V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 105, árusoknál 120 forint. A Jobbik nem hisz a kormánynak A főtéren demonstráltak

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/52. szám 2012. június 29. péntek

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/52. szám 2012. június 29. péntek NAPONTA VÁLTOZÓ ÁRAK! Szerkesztőség: Vác, Csányi körút 45. Tel.: 27/316-100 Fax: 27/305-581 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: előfizetőknek 125, árusoknál 145 forint. A leadáshoz személyi

Részletesebben