G O N D O L A T O K 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G O N D O L A T O K 1"

Átírás

1 1 G O N D O L A T O K

2 Tartalomjegyzék A magyarság-tudatnak van szolidabb formája is... 4 A törvények hínáros szövevénye... 5 A magyarázkodás mővészete... 6 Blöff-propaganda a választások elıtt... 7 A romák lovagias védelmezıje... 8 Karácsonyi pozitívum az egészségügyben Mégis igaz! A példamutató miniszterelnök Politikai kifejezések, oh!? Az új, magyar értelmiségrıl Rendszerváltás forradalmi ifjúság nélkül Mai állapotok és a kibontakozás Állatszelídítés és a Jóisten Jobbik, ballik, szegény magyar hova álljon? Az állatszelidítés és a Jóisten A szellem csıdöt jelent Nobile officium Kérés a nobile officium -hoz

3 Nobile officium folytatás S p a r t a c u s és a vízágyú Az ország sikerpolitikája A pedigré és a vallás Demokrácia, óh jaj!

4 1997 A magyarság-tudatnak van szolidabb formája is Ami a mai magyar hivatalos kormánypolitikát illeti, valóban nem tartalmaz nemzeti érzelmeket, legfeljebb nemzeti óvatosságot, mellyel egyféle euro-konform magatartást igyekszik bizonyítani. Ez a fajta óvatosság odáig vezetett, hogy a szomszédos szlovák kormányfı és stábja arcátlanul lefitymálva a magyar önérzetet, megvétóz minden ésszerő kezdeményezést, amit a Horn-kormány majdnem szégyellısen eléterjeszt. És mindezt teheti azért, mert Horn úr számomra érthetetlen indítékból nem akar szembeszegülni Vladimir Meciarral. Horn, a nagy europer mindent lenyel. Talán abban bízik, hogy az EU helyette fog cselekedni. A nyugat közömbösségét vagy félretájékozottságát mi sem bizonyítja jobban, mint a hágai döntés. Valami hibádzik a magyar politikusokban, ideértve a parlamenti ellenzéket, a nagyszájú szélsıséges pártokat, és a civil szervezeteket. Mindenki azt hiszi, hogy a prágai döntéssel visszakaptuk a Dunát. Úgy látszik nagyon egyszerő, paraszti ész kell ahhoz, hogy valaki felismerje eme nagyrabecsült bírói magyarellenességét. Nem azért magyarellenes, mert a szlovákokat bárki is többre becsülné a taláros urak közül, akik a döntést meghozták, hanem azért, mert nem képviseltük igazán a magyar érdekeket. Meciar odáig ment, hogy az Esztergom-Sturovo hidat is egy pöccintéssel lesöpörte az asztalról. Ennyit a hágai döntésrıl. A szlovákok egy tetemes szakaszon elvették tılünk a Dunát. Persze ez a kijelentés is csak egyszerő logikával mérhetı fel, mármint annak megértésével, hogy a Dunát a benne hömpölygı víz jelenti és nem a kiszáradt meder. A Duna, mint határvonal is ezzel elvesztette eredeti állapotát. Emiatt akár határsértésnek is felfoghatjuk. Mindezek ellenére még mi rimánkodunk, hogy végre üljenek már le tisztelt szlovák szomszédjaink a tárgyaló asztalhoz. Van ebben a Hornban még valami a magyar virtusból, ha már errıl ismer minket a világ? Szerintem egyetlen kívülálló politikus sem venné zokon, ha Horn legalább annyit bátorkodna mondani, hogy MOST MÁR ELÉG. Nem lenne ebbıl háború, még forgószél sem, de végre valaki ténylegesen odafigyelne no persze a hágai bíráknál kompetensebb személy, hogy mi is a helyzet a Bısi erımő körül. A Horn-féle túlélés politika azonban csak befelé mutat némi keménységet és határozottságot, kifelé nem több, mint egy eminens diák buzgólkodása. Így tehát nem tudok meghajolni a magyarság-tudat eme szolidabb formája elıtt. Budapest, október 10. 4

5 A törvények hínáros szövevénye Corruptissima re publica plurimae leges (Korrupt köztársaságban sok törvényt alkotnak, Tacitus). A latinok idınként fején találták a szöget, mondom én egy megint csak frappáns, magyar közhellyel élve, mert nagyon jellemzı ám a magyar törvényességre a latin közmondás. Azzal azonban ki kell egészítenem, hogy a törvények hínáros szövevénye idınként a törvényhozókat és végrehajtóit is lehúzza a víz alá. Ez történt most a népszavazás kapcsán. Horn Gyula miniszterelnök megint bakot lıtt. Pedig milyen olajozottan mőködött a gépezet. Aki néha belekukkant a parlamenti közvetítésekbe, könnyen kiismeri magát mármint a módszereket tekintve, mert csak azt kell észrevenni, hogy amikor tele van az ülésterem, akkor le kell szavazni az ellenzéket, egyébként minden kormánypárti képviselı mehet a dolgára. Mert a sok törvény arra való, hogy elegyen elegendı kisajtó, hogy a parlamentbıl távozva jókat lehessen úszkálni a hínárosban, felszedve minden emészthetıt. Csak ezen a módon lehet valakibıl nagy hal. Majd a Gyula rendezi a dolgokat. Elég, ha füttyent, és megyünk gombot nyomni, törvényt alkotni. Csak hogy Gyula sem káptalan, fıleg ha hülyéket sugdosnak neki, és bizony néhányszor alaposan behajt az útvesztıbe. Éppen elég neki megmagyarázni, hogy miért fordult vissza az egyirányú utcában, ami ugyebár tilos. Nem nagy eset, mert néha mi is figyelmen kívül hagyunk egy-egy KRESZ-táblát, másként sehova se jutnánk. De hát az alkotmány! Polgártársak, az már még is csak valami. Nem akármilyen törvény. Aki azt felrúgja, súlyos hibát vét, fenyegeti a demokráciát. Jönnek az alkotmánybírák, és fuccs a karriernek. Az alkotmányt nem betartani, mégpedig bető szerint, nahát ez nagy hiba. Most aztán tempózni kell a hínárosban, pedig aki ezt egyszer életében megpróbálta, sohasem teszi többé, mert a hínár alattomos: minél jobban küzdesz, annál jobban süllyedsz. Szegény Gyula már nem egyszer került ebbe a helyzetbe, és ezzel a fránya földtörvénnyel megint belehajszolták a hínárosba. Egy elıre azt sem lehet tudni, mi történik vele, ha nem sikerül a népszavazást tisztességesen rendezni. Egy biztos: NEM A NÉPEN MÚLIK. Budapest, október 17. 5

6 A magyarázkodás mővészete A kádári, puha diktatúra ideje alatt mindenki úgy olvasott újságot, hogy hátha talál valami elejtett félmondatot, amibıl következtetni lehet az igazságra. A múlt takargató politikája a rendszerváltáshoz érvén már annyira kifinomult lett, hogy eszébe sem jutott senkinek, hoppá uraim, a takaró alatt minden változatlan. Ez az új kelető takaró az elmúlt hét évben igencsak kiszínezıdött, fıleg az újságírók leleményességének köszönhetıen. Ma már vallatóra lehet fogni akár a miniszterelnököt is, hol is leledzik az igazság? De most hagyjuk szegény Horn Gyulát, eleget magyarázkodott az utóbbi idıben. Nézzük inkább a belügyminisztert, most már SZDSZ-es miniszterelnök jelöltet, vajon mit válaszolt a november 3-i tüntetés rendıri túlkapásaira? Hát kérem bámulatos! Úgy beszél, mint a régmúlt legnagyobbjai. Mintha ugyanabban a padban ültek volna a pártiskolában. A tüntetést a bíróság tiltotta be, a rendırök csak a dolgukat végezték. volt a pofonegyszerő válasz. Minden a demokrácia játékszabályai szerint történt. Minek megy el valaki egy betiltott tüntetésre? Bámulatos logika, nemde bár? Elhangzottak persze kényes kérdések is, kit hogy, miért vertek meg a rendırök? Kényszerítették-e vallomásra, hogy ı kétezer forintért és féldeci konyakért ment el zászlót lengetni? Mindezekre Kuncze Gábor nem tudott felelni, pedig az rögtön beugrott neki, hogy a renitens tüntetı kezdte egy köpéssel és egy pofonnal. Ez a dolog, mint lényegtelen, könnyen felejthetı. De az a tény nem, hogy nem ajánlatos az uralmon lévı politikai hatalommal ujjat húzni, mert ık még jobban tartanak a bukástól, mint Jani bácsi egykori fıhivatalnokai. Bizony ık legalább nem álltak a képernyı elé magyarázkodni. Hát ennyit értünk el a demokráciában. Készült Kuncze Gábor az MTV1 Napkelte mősorában tett nyilatkozata alapján. Budapest, november 10. 6

7 Blöff-propaganda a választások elıtt Ki ne eresztene meg egy szép, rózsaszín blöfföt magának a politikai siker érdekében, fıleg csaholó, saját szereplésre vágyó újságírók körében? Miért tőnik hiteltelennek valamennyi politikus vezérünk? Ezeket a kérdéseket azért teszem fel, mert még mindig nem rajzolódott ki a néprétegek képviseletére épülı politikai térkép, megbízható határvonalakkal. Még a bevált nyugati demokráciákban élesen elhatárolható hármas tagozódás (szociáldemokrata konzervatív liberális) körvonalai sem látszanak kialakulni. Megjegyzem: a volt szocialista országokban nehéz lenne igazi konzervatív pártot szervezni, hiszen ezekben az országokban lekaszálták az arisztokráciát, így a konzervativizmust nem képviselhetik hiteles személyiségek, illetve nincs hiteles háttérréteg sem. Hát akkor mi van? tesszük fel naponta a kérdést, mi egyszerő választó polgárok. Horn vagy nem Horn? Esetleg Torgyán vagy nem Torgyán? Úgy tőnik a politikai csatározásnak egyetlen frontvonala van. A partra jutottak és a hatalomból kimaradók, akik még be sem úsztak a rendszerváltás zavaros, de nagy zsákmányt ígérı folyamába. Ez a körülmény nem csak a politikusokat, de a népet is nagyjából két rétegre osztja. Csak az MSZP-nek sikerült 94-ben a veszteseket maga mellé állítani, és hatalmas gyızelmet aratni. Jellemzı, hogy a jelszavakat is ma már az ellenzék csiszolja ki a vesztesek szája íze szerint olyan balosra, hogy a Munkáspárt is megirigyelheti a pálya szélén. A valamikor hasonló anyagi körülmények között élı nép azon rétege, amelyik lecsúszott életszínvonalában gyakran önhibáján kívül, a mérleg nyelve lesz a 98-as választásokon. Ez a réteg vagy beveszi Torgyán (és más szélsıséges politikus is hangoztatja) visszavenni jelszavát, vagy megpróbál lépést váltani és a nyertesek után futni. Ennek a rétegnek teljesen mindegy, hogy milyen eszméjő párthoz csatlakozik. Csak a hitelesség számít. Ha legalább azt elhihetnék valamelyik politikusnak, hogy aki dolgozik, eséllyel számíthat életszínvonalának javulására, és ennek tendenciáját saját bırükön is tapasztalhatnák, mint ahogy Horn szavai után nem tapasztalják, akkor lehetne egy pártot szavahihetınek tekinteni. Ez a réteg a hatalmon lévı politikusainktól szeretne megválni, de az ellenzéki politikusaink sajnos nem rétegképviselık, blöffjeik ugyanolyan semmitmondóak, mint a kormánypártiaké. Hiába, akik politikai pályára vergıdtek a rendszerváltáskor, nem is lehetnek annak vesztesei, akármelyik oldalra is álltak. Választottak egy hangzatos vagy éppen egy hagyományos pártemblémát, és már kapták is a székházat hozzá. De ma már ki hiszi el Giczi Györgyrıl, hogy egyféle keresztény értéket képvisel, vagy Torgyánról, hogy a kisgazdálkodókat és azt a tetemes kisvállalkozói réteget képviseli, akik most élet-halál küzdelmüket vívják, vagy Orbán Viktorról, hogy nemzeti érzelmek főtik. Mire való ez a sok pártocska és zászló, amikor ebben az országban kettévált a társadalom, ami szerint gyakorlatilag két párt képviselhetné az egész nép érdekeit. De hát az ember szereti a színeket, szivárványpárti, és ezért nézi el a rózsaszín blöfföket. Budapest, november 13. 7

8 A romák lovagias védelmezıje Lám, lám, én sem merek már cigányozni, pedig belügyminiszterünk használta ezt a tabuszótárba helyezett fajtabeli megnevezést, hogy CIGÁNY. Mégpedig abban az ételemben, hogy a Székesfehérvári konténerbe telepítés ellenzıjeként védelmébe vette a makacsul maradni akaró romákat, akik nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy abban az épületben nem maradhatnak, amit félreértelmezett szabadságjogok alapján önkényesen elfoglaltak. Pedig a konténerek tiszták, melegek és komfortosak, az elfoglalt épület pedig életveszélyes és a fertızés lehetıségéig lerobbant környezető. Képzelhetik, milyen lehet belülrıl. Mi lesz a harmincnégy cigánygyerekkel, ha... (pontosan tudta, hány gyerekrıl van szó) ez... meg az. Nem idézem a szavait, mert véletlenül kihagyok egy névelıt, és mehetek a bíróságra. És velünk mi lesz Belügyminiszter Úr? kérdem én, azok nevében, akik rendezett körülmények között szeretnének élni. Megvéd bennünket a statisztika, melyet oly nagy bölcsen szemünkre hány, ha panaszkodunk? Meddig tart még a gátlástalanok uralma? Minden faji megkülönböztetés nélkül, mikor tetszik kiállni a törvénytelenség elszenvedıi mellett? Jól van. Otthon maradunk, a tüntetıkre most rossz idık várnak, meg nem is lehet igazán megnevezni a gazembereket, még ha sejtjük is, hogy bizonyos népcsoportokból többen kerülnek ki közülük, Hogy is mertem egyáltalán belekezdeni egy ilyen cikkbe tabuszótár nélkül? Még véletlenül megsértıdik valaki, ha le merem írni, hogy vannak még rendes zsidó emberek, nem csupán Roth Manók vagy szélhámos úszómenedzserek. És vannak igen nagyra becsült cigányprímásaink. Budapest, november 25. 8

9 Karácsonyi pozitívum az egészségügyben Mielıtt bárki lelkesedni kezdene, közlöm, hogy ezt a pozitívumot sem a Népjóléti Minisztérium, sem pedig az egészségügy dolgozói produkálták, hanem mi hétköznapi emberek, vagyis a nép. Karácsonykor átlagos volt az öngyilkosságok száma. Mindenki örömére csökkent azok száma, akik a szent ünnepen egyedül maradtak, és akik néhányan mégis elıvették a méregpoharat, tisztességes mentésben és ha túlélték, ellátásban részesültek. Mindezt egy toxikológus fıorvostól tudtam meg a tévében. Mindjárt eszembe jutott, hogy lám, vannak elégedett orvosok is. Persze egy öngyilkos ellátáshoz nem kellenek milliárdos mőszerek, bár a gumicsı és a langyos vízdíj is drágul. Egy a lényeg, a kórházba került, szerencsétlen embereket tisztességesen ellátták, és talán a boríték is elmaradt az ünnepre való tekintettel. Bizonyos kórházak vagy osztályok könnyebben, mások sokkal nehezebben vészelik át az egészségügy változásait. Az azonban bizonyos, hogy amikor az élet megmentésérıl van szó, az orvosnak ugyanolyan elszántsággal kell beavatkozni, akár drága, akár olcsó eszközzel dolgozik., és ha nem kapja meg a szükséges eszközöket, jogosan ideges. Azért furcsa az olyan egészségügyi reform, ahol felülrıl, központilag osztják el az eszközöket. Vajon hány embert kell alkalmazni az elosztórendszerben? Hány lehetıség van a pénz elszivárgására? Mibe kerül ez a reform az egészségügynek? Hogy lehet hozzájutni az eszközökhöz? Vagy csak azok kapnak, akik lobbiznak? Esetleg éhség sztrájkolnak? Sokba kerül nekünk ez az elosztás, ha nem jut injekciós tőre. Mi, átlagemberek viszont saját bırünkön érzékeljük az orvos idegességét, amikor kórházba kerülünk, mert terhére vagyunk az orvosnak, hiszen pénzbe kerülnek azok az eszközök, amiket ráfordítanak, és minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egyre. Nahát, az öngyilkosaink kitettek magukért karácsonykor, nem hoztak frászt a mentısökre és a kórházakra december 30. 9

10 1998 Mégis igaz! William Cohen amerikai védelmi miniszter ítéletet mondott a csıdbe ment délkelet ázsiai országok felett, amikor a sürgıs reformokon kívül a korrupció gyökeres felszámolását követelte. A közép-kelet európai országokról is egyre-másra nyilatkoznak a nyugati sajtóban a korrupció elharapózásának gazdaság-megrendítı következményeirıl, pedig nem hinném, hogy igazán ismerik a körülményeket pl. Magyarországon. Íme a sikerbıl hogyan lesz bukás. A pénznek ugyanis nincs szeme, és oda folyik, ahová az emberek medret ásnak neki. Lehet ez a meder gazdasági siker is átmenetileg, emiatt a folyó egyre csak duzzad, aztán egyszerre elissza a homok, a korrupció sivataga, ami mohón nyeli az éltetı aquát, észrevétlenül tőnik el a pénz. Én csak annyit teszek, hogy figyelem hazai sajtónkban a korrupciós ügyeket, néhány év távlatában vissza is emlékezem olyan kiemelkedı egyéniségő hazánkfiára, és visszatérı magyarra, akik konfliktusba kerültek a törvénnyel, és megállapítom, lám-lám mégis igaz. Nem téveszt meg, hogy milyen ítéletet hoz számukra a Magyar Köztársaság bírósága. Egy mindenki elıtt bizonyossá válik: bőnös. Mégiscsak igazak az adócsalásról, a veszteségekrıl, a szélhámosságokról szóló híresztelések. Pedig milyen emberek estek csapdába Palotás János pártalapító, Stadler a szponzor, aki nem kisebbet tett, mint egy egész futball csapatot vásárolt, stadionostól, Morvai a kazánkirály, Zsíros Géza a gabonacsászár stb. Hát csoda, hogy egy magas rangú köztisztviselı ügye már meg sem rezdíti lelkünket? Liszkai Pétert még sajnáltam is, hogy az a fránya Tocsik Márta belekeverte ügyébe egy szimpla megbízás aláírása miatt. Egy köztiszteletben álló ÁPV RT. igazgatót. El sem tudom képzelni, mi lesz vele az ügy végére. Mindezt azért írom le, mert a mai Magyar Hírlapban olvastam, hogy dr. Farkas Károly, pécsi fıjegyzıt is gyanúba keverte az egyik beosztottja. Igaz tudott Cs. Tibor számlahamisításáról, évek óta figyelte, hogy folyik a pénz jogtalanul, de nem hagyták, hogy ı lépjen fel beosztottjával szemben, amikor már kellı mennyiségő bizonyíték van kezében. Valaki észrevette az újonnan épült ikerházat Cs. Tiboréknál és feljelentést tett a rendırségen. A fıjegyzı úrnak elkerülte a figyelmét a négymilliós autó is a városháza parkolójában. De hát nem csoda, negyvenkét év fáradságos munkaviszony után az ember szemei meggyengülnek, éppen ideje volt a megérdemelt nyugdíjas éveket elkezdeni dr. Farkas Károlynak. Remélem, méltón búcsúztatják majd a kollégái. Már régebben is olvastam errıl az elvetemült Cs. Tiborról, és most rá kellett jönnöm, mégis igaz. Budapest, január

11 A példamutató miniszterelnök Egyetlen szóval lehetne kifejezni a FIDESZ gyızelmének zálogát, ha a rájuk szavazó népréteg motivációját ki akarjuk fejezni: a példamutatás. Orbán Viktoréktól minden rászavazó azt várja, hogy mutassanak példát a mindent a népért politikai magatartásból, vagyis olyan takarékos, hatékony és korrupciómentes apparátust hozzanak létre, amelyik az adózók pénzét nem tekinti közprédának, nem a nép által létrehozott közvagyon megdézsmálásához asszisztálnak, hanem fedhetetlen államférfiként, hivatásuk példamutató szerénységével rendet teremtsenek a minisztériumok környékén. Vegyék elı a nagysöprőt! Kire is lehetne jobbra bízni a söprő nyelét, mint a példamutatóan szerény megjelenéső, közvetlen modorú Orbán Viktorra. Nem is tudom, az a szerény kiskocsi, amit Torgyán leányfalui villája elıtt láttunk a tévében, az Viktoré? Bizonyára. Nahát, ez kell nekünk! És most elmondom a tippemet; benyújtanék egy olyan törvényjavaslatot, hogy Magyarországon korlátozzák a hivatali személygépkocsi használatot. Mindenki vegyen magának olyan drága gépkocsit, amilyet akar, vagy a pénze engedi, de sem a vásárláshoz, sem az üzemeltetéshez ne kapjon állami pénzt, és még el sem számolhassa költségként. Csak az utóbbi tételen fedezni lehetne mondjuk a felsıoktatás költségeit. Ha viszont belegondolunk, hogy a költségvetési intézményeknél egy átlag osztályvezetıi, hivatali jármő ára azonos egy jobb budapesti lakás árával, akkor csak szorzás, összeadás kérdése, hogy kijöjjön az az egykétszáz milliárd forint, amit meg lehetne takarítani a költségvetés kiadási oldalán. Mindez Orbán Viktor kocsijáról jutott eszembe. De nehogy azt higgyék, hogy én a FIDESZ-re szavaztam. Dehogy. Senkire. Bevallom, ennek ellenére nincsen lelkifurdalásom, mint elınyugdíjas mérnök, nagyon szerényen élı polgár vagyok, és ez a tippem, amit a fentiekben leírtak mutatja, hogy nem szerettem meg a rendszerváltás nagyreményő politikusait. Nem voltak példamutatóak az agyonszajkózott átalakulási terhek vállalásában. De ha Orbán Viktorék a következı választásokig megırzik példamutató, anyagiakra vonatkozó szerénységüket, és éltemben leszek, akkor lemegyek szavazni és ıket választom. Budapest, 1998 június

12 Politikai kifejezések, oh!? Megjelent új kifejezésként a polgár, megint egy magyar virtus a vitéz anno Horti korszak, a bolsevik lásd az elmúlt nyolc évet, bár ehelyett használhatnám az ál liberális, posztkommunista szavakat is vagy a Csurka-féle bandiktátorok, akik az egész országot lenyelik egészben, minden ilyen kifejezés politikai naivitás, a felszínre sodródott, a minden gyökér nélküli elit tudatlanságát kifejezı szavak. Az emberek persze Amerikában sem különbek, mert az ottani kétpólusú republikánus és demokrata megosztottság sem fejez ki semmit. Amerika jellegzetesen liberális politikát folytat, bármelyik párt kerül hatalomra, mivel a liberalizmusnak egyetlen ellenpólusa létezik jelen világunkban a nacionalizmus. A nacionalizmus általános, a tömegeket maga alá terelı formája a popularizmus. Márpedig a popularizmus arca olyan változékony, hogy szinte felismerhetetlen. Belefér a fasiszta kép, és a vörös csillag, a mellveregetı nemzeti öntudattól, a népért mindenáron cselekvı terroristáig, minden. Kizárólag Amerikában sikerült a populizmus kiirtása az emberi lélekbıl, olyannyira, hogy ott már nem szempont, hogy merrıl jött valaki, csak az számít, hogy hol tart jelenleg. És itt a bökkenı a liberalizmussal. Ugyanis logikusan következik a kérdés: na és hová tart a világ? Sokan elgondolkoztunk ám azon a sliccbotrányon, ami az amerikai elnököt érte utol az utóbbi hónapokban. Már megbocsássanak, de a szabadelvőség igencsak visszataszító dolog; hogy egy olyan államfırıl, aki végigcsinált egy nagyszabású öbölháborút, kedve szerint most odapörkölhet Jugoszláviának, ha kedve tartja, akár egy világháborút is kirobbanthat, csak úgy mellékesen kiderül, hogy szexmániás. És miután mindez rákerül az internetre, és az egész világ tudomására jut, az amerikai liberalizmus a vállát rándítja és röhög egyet. Sıt egyes szenátorok, és az a kerítını kinézető külügyminiszter még bíztatja is Jugoszlávia lebombázására. Egy kis tőzijáték a CNN-en, most éppen kapóra jön az elnöki tekintély visszaállításához. Nos, ezekért a dolgokért nem tetszik, ha egy népet módszeresen liberalizmusra nevelnek. Nem tudni hova vezetnek az amerikai életforma embertelen vonásai, melyet hollywoodi filmgyártók ırült, de fıleg rosszindulatúan pénzsóvár gazemberei irányítanak, talán azzal a homályos célzattal, hogy az emberbıl egy önpusztító, gátlástalan vadállatot klónozzanak. A liberalizmus pozitív oldala sem egészen önzetlen jelenség, hiszen a gazdaság és fıleg a pénzvilág globalizálása szintén az amerikai hatalomvágy következménye, mely egyszer s mint felemel és összezúz, ha nem óvatos egy kormány. Nos Amerikában szociális beállítottságról, mely elvileg a demokrata párt taktikája lehet, nem érdemes gondolkodni, mert az üzleti világ mindent behálóz már-már szélsıségesen liberális módon. Európában sokkal szolidabban, de annál erıteljesebben tör elıre a liberalizmus, amit éppen az uniós törekvés gerjeszt. Érdekes módon ezekben a fejlett nyugati országokban a liberális pártok gyengélkednek. Valószínő puszta szemérmességbıl nem szeretnek az emberek az individuális önzésrıl beszélni. Másrészt, ahol van annyi pénz, hogy koldusokat, toprongyosokat ki lehet váltani az utcáról, ott még a nyomor látványa sem zavarja a polgárokat. Valójában a liberalizmus hozta létre a polgárságot. A fejlett országokban a liberalizmusnak igazán nincs is ellenpólusa, csak a mesterségesen kialakult szokásrendszernek köszönhetı, hogy azt az illúziót keltik a népben, hogy a sorsuk egy kormány leváltásával jobbra fordul. Ez az elv nálunk is érvényesült, amióta gyakoroljuk a 12

13 demokráciát, és az elmúlt ciklusban egy ténylegesen liberális kormányt sikerült összehoznunk, mely ráadásul álszent módon baloldalinak nevezte magát. És éppen ez volt a bukásuk lényege. Az álszent viselkedés még azokat is visszataszította, akik fütyülnek a politikára vagy egyáltalán nem értenek hozzá. Másrészt érezhetı volt, hogy itt kemény liberalizmus vár a népre, ha továbbra is a farkasok és hiénák elszaporodása lesz a jellemzı. Ezért aztán gyızött a populizmus, ha ezt egyáltalán gyızelemnek lehet nevezni. Nagyon vegyes a társaság. Sok közöttük a róka, még az a szerencsénk, hogy kezdı rókákkal állunk szemben, akikre még egy újságíró is rá tudja majd bizonyítani, hogy tyúkot lopott. Na de vegyük inkább a jószándékúakat. Fiatal titánok, tehetségesek, de gyakorlatlanok, és a vezérük mérhetetlenül karrierista. Sajnos nem egy populista vezéregyéniség, inkább az ígérgetés nagymestere, aki nekünk adta minden ember vágyát, a megbecsülést, a rangot: polgárok lettünk. Jó, a piszkos elvtársakat kivéve, számukra nincs megbocsátás, ık maradnak a kommunista népnyúzók. Pedig hát hol vannak ma már a kommunisták? Magyarországon soha sem voltak igazán kommunisták. Igenis volt egy réteg, amelyik uralmi pozíciójánál fogva elitté vált. Kitanult, hatalmat gyakorolt, megjelenése volt, nyelveket tudott és egzisztenciája volt. De baloldali soha sem volt. Hát ezek az urak ma már valóban polgárok, tisztelt Orbán úr. Sokkal inkább látszik rajtuk, mint önön. Éppen ezért ne áltasson minket villamoson utazókat, otthon ülı szegény embereket, hogy mi egyszer úgy fogunk kilépni az utcára, hogy dagadunk a polgárság tudattól. Válasszon inkább egy jobb szlogent: legyünk egyszerően JÓEMBEREK. Budapest, október 5. 13

14 1999 Az új, magyar értelmiségrıl Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az elsı ülést, és lakomákon a fıhelyeket. Kik az özvegyek házát /is/ felemésztik, és színbıl, hosszan imádkoznak. Ezek súlyosabb ítélet alá esnek. Lukács 20/46,47 Behelyettesítések: írástudók: értelmiség; köntösök: menı, nyugati autók; piacokon való köszöntések: tv szereplés, közéleti pozíciók; gyülekezetekben való elsı ülés: politikai pozíció, hatalom; lakomákon fıhely: nyugati színvonalú jövedelem. Azt mondják a Bibliában cáfolhatatlan igazságok vannak, csak a magyarázatot kell jól hozzá biggyeszteni. Márpedig a fenti behelyettesítésekkel a magyar valóságot véltem felfedezni, még ha zsidó papokról és vámszedıkrıl is szól az idézet. Elnézést a magyar zsidóktól, mielıtt magukra vennék a dolgokat, de hát a történelem az ilyen típusú magatartást egyszerően zsidózással intézte el, és errıl úgy látszik nem akar leszokni. Én azonban nem zsidóznék, mert az új magyar értelmiségbe ugyanúgy beletartoznak a magyar zsidók is, mint a többi náció, akik ebben a kis országban berendezkedtek. Más kérdés, hogy az értelmiségi rétegünk erısen feltöltıdött a zsidó származású (direkt nem írtam vallásút), mindenképpen rátermettnek tekinthetı, tehetséges egyedekkel. Azt, hogy a többiek is tılük tanulták el az értelmiségi attitődöket, teljesen természetes, éppen ezért nem érdemes mindjárt azzal kezdeni, hogy az új magyar értelmiség honnan jött, vagy mennyire magyar. A magyar értelmiség egyszerően zsidósan viselkedik, és a nép számára nem is jelentenek mást, mint a bibliai írástudók a Jézus Krisztus által vezetett, haragvó nép számára: erkölcstelen népnyúzókat. Nos, ezután az enyhén rasszista aláhangolás után, kimondom, az értelmiség fogalma Magyarországon olyan híg, hogy azonnal bocsánatot kell kérnem az igazi értelmiségiektıl, attól a néhány száz vagy ezer embertıl, akik valóban megfelelnek a kritériumnak, és elhivatottan a tudásukból élnek, vagyis a szellem mővelıi. Egyben sajnálkozásomat is kifejezném irányukba, mert tudom, hogy munkájukért sem erkölcsi, sem anyagi elismerésben nem részesülnek, és csak annyiban számíthatnak némi oltalmazásra a társadalom részérıl, hogy pl. a gyógyítás vagy az oktatás természetessé vált igénye mindenkinek. 14

15 Írásomban inkább a politikai, gazdasági elit állapotáról szeretném kifejteni kritikámat, mivel az új magyar értelmiség jelentısen hozzájárult egyfajta Krisztus idejebeli Jeruzsálemmel jellemezhetı társadalmi megosztottsághoz, persze nem pusztán ideológiailag. A zömében külsı körülmények okozta rendszerváltás új távlatokat nyitott bizonyos értelmiségi körök számára, és szinte egységesen gondolkodtak a tekintetben, hogy a szocialista rendszernek buknia kell. Egységesek voltak reményeikben, hogy a nagy példakép, a NYUGAT nyomdokaira lépnek. Nem kell kitalálni semmi újat, csak a bevált struktúrát kell kiépíteni a társadalomban. Pedig ez az értelmiség nem volt a helyzet magaslatán, mert soha sem volt igazi értelmiség. Nem is lehetett az, mert a szocializmusban nem volt rájuk szükség. A középszintő gondolkodás untig elég volt az akkori technikához., legyen az gazdasági, kulturális vagy politikai struktúra. A társadalmi technikák nem fejlıdtek semmilyen vonalon, a vezetı réteg tehetetlen és gyakran tehetségtelen értelmiségiekbıl tevıdött ki. Akik pedig mindenbıl kimaradtak, vagy mellızöttnek érezték magukat, nem a silány társadalmi technikákat szidták, hanem a kommunistákat. A Jeruzsálemi Zőrzavarhoz azért sem lehet a mai magyar állapotokat hasonlítani, mivel nem vagyunk egy nagy birodalom alattvalói, hanem éppen mostanság szabadultunk fel valami hasonló elnyomás alól. Az úgynevezett szabadság kivívását minden értelmiségi (legyen az volt reform kommunista, vagy aktív ellenálló) kicsit magáénak érzi, mert azért nem tagadható, hogy a kommunizmus rémálmából való feleszmélést az értelmiség vezényelte le. Ami viszont a népnek jutott ebbıl (itt inkább a tömegeket említeném) az egy jelentıs gazdasági visszaesés, egyesek számára a nyomor megjelenése egy régi konszolidált állapothoz képest. Nem ritkán a hajléktalanságot és az éhezést hozta magával. A tömegeket nem oltalmazta meg senki, még egy szent ember sem jelent meg a színtéren, hogy figyelmeztessen, ne higgyetek politikusaink ígérgetésének. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta a vezetı politikusok, a középszintő vezetık, a gazdasági csúcsvezetık mintegy felét, harmadát keresik nyugati társaiknak, míg az alkalmazott munkások és beosztott dolgozók mindössze egy tizedét kapják az átlagos európai szintnek. S mivel az áraink nemhogy utolérték, de egyes cikkeknél meg is haladták a nyugat-európai árakat, könnyő kiszámítani, hogy még az özvegyek házát is felemészti ez a súlyos ítélet alá tartozó társadalmi helyzet. Sajnos nagyon sokan vannak már köztünk írástudók, olyan jellemmel megáldva, mint a Lukács evangéliumában jellemezett zsidók. Egy szóval, nagymérvő a csalfa zsidóság piciny hazánkban. Ez a középszerő értelmiség, amelyik még azt a gazdasági szintet sem volt képes utolérni,amit a bolsevik rendszerben könnyedén teljesített, nem érdemli meg a luxust. Gyarapodás már külsı megjelenésében is (autók, villák, rongyrázás) gusztustalannak ítélve a nép. Szegény ember csak áll a villamos megállóban és figyeli az autókban ülık gıgös részvétlenségét, melyhez végül is egy nagy blöff vezetett, amit demokráciának nevezünk. Az önmagukat forradalmi hısöknek kikiáltó értelmiség, demokráciát adott a népnek, és a lakomákon elfoglalta a fı helyeket, már csak egyetlen problémájuk maradt, hogy akinek kommunista lábszaga van, kitúrják az asztaltól. Budapest, április. 15

16 Rendszerváltás forradalmi ifjúság nélkül Az egész birodalom megbukott egy puskalövés nélkül, tehát forradalmi változásról a szó szoros értelmében beszélni sem lehet. Mi történt hát a szocialista tömb szovjet irányítású részén? Csak egyféleképpen nincs forradalom nagy társadalmi átalakulás idején, ha a változást mindenki akarja. Különösen, ha a hatalmon lévık is kacsintgatnak az új rendszer felé, elsısorban a gazdasági hatalom részesei. A mamutvállalatok és központosított pénzintézetek hatalmas vagyonok felett rendelkeztek, élvezvén annak személyi szolgáltatásait a vezérek és a holdudvarban élık részére. Ezek az anyagi elınyök azonban sérülékenyek, mondhatnánk biztosítás nélküliek voltak, a személyi tulajdonok még kirívó esetben sem érték el a nagytıke mutatóit. Ebben az idıszakban a vezetık tıke nélküli kiskirályoknak érezhették magukat, nehezen viselvén el ezt az ambivalenciát. A tulajdonlás vágya erısebb volt a szocialista biztonságérzetnél, és amikor elıbújtak a változást hirdetı pártocskák, éppen a gazdasági életben találtak támogatókra, és fıleg védelmezıkre a nagyon kis számban létezı ortodox kommunistákkal szemben. Az egész annyira a háttérben zajlott le, hogy az ifjúság talán nem is tudott róla, mindenbıl kimaradt. Forradalom nélkül kiáltották ki Magyarországon is a többpártrendszert, magánosították az állami vagyont, hozták létre a demokratikus intézményeket. Az ifjúság csak a szülık aggodalmából vette észre, hogy itt sorsdöntı dolgokról van szó, de azért mindenki várakozásba tette át az elégedetlenségét, nem alakultak ki a lázadás csírái. Kivételek persze mindig vannak, mondjuk egy tudományegyetem félreesı kollégiumában szervezıdni kezdett néhány fiatal, s miután Orbán Viktort kiszemelték az ifjú rendszerváltó figurájává, ı egy kicsit rá is tett a lapátra, belekiáltotta a Hısök terébe: oroszok menjetek haza. Ennél nagyobb hıstett nem történt az ifjak részérıl. Orbán Viktor miniszterelnök lett azóta, és azt sajnos ı tartja a legtermészetesebb fejleménynek. Sıt egyesek az ı hatalomra jutásában látják a Kádár-korszak végét. Talán sejtem, mi lehet ezen furcsa megfogalmazás magyarázata. A rendszerváltást ugyanis ténylegesen a kommunista múltúak irányították kilencven elıtt és kilencvennégy után. Közben a gazdaságban a személycsere nem következett be, bár a piros könyv nem jelentett szimbólumot a gazdasági-pénzügyi menedzsment külföldi és belföldi szereplıi számára. Maradtak a háttérvárak és az új várépítık személyei, mint saját tıkével rendelkezı, most már mozdíthatatlan, potenciális hatalmasságok a helyükön, bárhogy is acsarkodik rájuk Orbán Viktor csapata. Még hogy most ért véget a Kádár-korszak. Egyesek talán végleg elfelejtették, mi is volt az? Budapest, július

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA

HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA HÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 1956-1990. A MAGYAROK ISTENE PETİFI SÁNDOR (PEST, 1848. ÁPRILIS) FÉLRE, KISLELKŐEK, AKIK MOSTAN IS MÉG KÉTELKEDNI TUDTOK A JÖVİ FELETT, KIK NEM HISZITEK, HOGY EGY ERİS ISTENSÉG

Részletesebben

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl

Horn Gyula aktívabb munkát vár a szocialistáktól. Ki lehet lépni az euróövezetbõl Gyengült az MSZP esélye........... 2 Magyarország azonnal mondja......... 2 fel EU tagságát! A vitáról..........................3 A vita és ami mögötte van............ 6 Köszönet Horn Gyulának............

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Budapest trónfosztása

Budapest trónfosztása VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Budapest trónfosztása Magyarország lakosságának a nyolcvan százaléka vidéken él. Vagyis nem Budapesten, ebben a kiemelt és minden település fölé helyezett, túlfejlett városban.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

és megmarad a látszat

és megmarad a látszat FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 2 FETYKÓ JUDIT és megmarad a látszat... az élethez való ragaszkodás hitében József Attila haláláról 3 FETYKÓ

Részletesebben

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát! 2013. MÁRCIUS 9. MUNKÁSPÁRT 2013. MÁRCIUS 9. 1 200 forint Éljen a forradalom! Március 15-e egyik legfőbb üzenete: nincs reménytelen harc! A tőkés rendszer is legyőzhető, létre kell hozni a dolgozók államát!

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték

(A jogászokat, akik bizottságot alakítva megkísérelték A TARTALOMBÓL: Itt a Vörös Hadsereg................ 2 Se köpni, se nyelni nem tudnak!....... 3 Bûnözõk Kánaánja.................. 4 A Fidesz és a jobboldal azt hiszi,....... 5 gyõzni lehet egy médiapárttal

Részletesebben

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz

Gazdag papa. ADÓSSÁG kalauz Gazdag papa ADÓSSÁG kalauz Bagolyvár Könyvkiadó Budapest, 2004 ISBN 963 9447 48 X Copyright 2003 by Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter Published by arrangement with GoldPress Netherlands B.V. All

Részletesebben

200 forint V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 42. SZÁM 2010. OKTÓBER 30. A nyugdíj nem játék! Az MSZP a bankoknak adta, a Fidesz magának kéri a nyugdíjakat

200 forint V. (XXI.) ÉVFOLYAM, 42. SZÁM 2010. OKTÓBER 30. A nyugdíj nem játék! Az MSZP a bankoknak adta, a Fidesz magának kéri a nyugdíjakat 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A nyugdíj nem játék! Az MSZP a bankoknak adta, a Fidesz magának kéri a nyugdíjakat 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk,

Részletesebben

családot? HELIKON KIADÓ

családot? HELIKON KIADÓ ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen

Részletesebben

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen

A ZÖLD-SZIGET. Minden Ewának és minden Vladimirnak. Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen 2 Minden Ewának és minden Vladimirnak A ZÖLD-SZIGET Írta: Dominique Bénard Jacqueline Collier Jespersen World Organization of the Scout Movement Cserkészmozgalom Világszervezete Európai Cserkésziroda Genf,

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon

A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon KOMMUNIKÁCIÓ KUTATÁS ÉS TERVEZÉS 1. A szelektív hulladékgyőjtés Magyarországon Team-névsor: Bazsonyi Ildikó Juhász Ágnes Konkoly Renáta Nyári Attila Szalma Enikı Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Módosítások

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006.

Szabó László Mediterrán Moszkva 2006. Figyelemreméltó, hogy minden normális országban lapátra tették a posztkommunistákat, nálunk pedig építik tovább a szocializmust. A nép hangja, melyet hazánk egyik polgára RTK Rövid Tényszerû Közlés formájában

Részletesebben

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? *

FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * FÉLIG ZSIDÓ, FÉLIG MAGYAR VAGY TÁN EGÉSZEN AZ? * Beszélgetés Kozma Györggyel Kozma György a törzsi háborúval sújtott magyar kozmosz sokdimenziós koordináta rendszerének abszolút nulla pontján áll. Egy

Részletesebben

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában

A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában MESTERHÁZY GURMAI STETTER SZABÓ MARINOVIC KLEVA SEHNALOVA DEMETER SILOVIC LEAKOVIC SCHMÖGNEROVÁ LOKAR REISIG KORÓZS JAVORNIK ALFÖLDI SZEKERES A nők politikai részvétele Közép- és Kelet-Európában Az Európai

Részletesebben

Pályakép-tár. CompLex interjúk

Pályakép-tár. CompLex interjúk Pályakép-tár CompLex interjúk Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2006 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35. Telefon: 06 (40) 464-565 e-mail: info@complex.hu www.complex.hu

Részletesebben

A rendszerváltás és az államadósság

A rendszerváltás és az államadósság A rendszerváltás és az államadósság Ki áll a magyar pártok mögött? 2010-ben hazánk 2321 milliárd forint, azaz 11,6 milliárd dollárt fog fizetni csak kamatokra. Sok olvasónk szinte nem tudta felfogni ezt

Részletesebben

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.)

olyan tartással abszolvált mintha dolgát végezné.) A TARTALOMBÓL: Legjobb védekezés a támadás.......... 3 Folytassa, Hiller!................... 5 Kicsi cicik kontra nagy mellek......... 6 Polgárpukkasztó lufi-pukkasztók....... 8 Levél Orbán Viktornak.............

Részletesebben

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20.

IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. ÉRDI Ingyenes lap 8000 példányban LAP IV. évfolyam 8. szám 2006. április 20. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Most mindannyiunk jövõje a tét Jánosi György több mint öt százalékos elõnyével végzõdött Érden a

Részletesebben

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására

Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására Csillag Ferenc Pleyerné Lobogós Judit: Gondolatok, gyakorlatok az érzelmi élet szabályozására (Módszertani segédanyag az osztályfınöki munka segítésére) Ajánlott 7. évfolyamokon Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai

Részletesebben

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl

Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Gazdag szegények északon - Pillanatfelvétel a norvég ellátórendszerrıl Budapest, 2011. április 20. Készítette: Szentkereszty Tamás Szociális munkás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24.

Magyar Polgári Együttműködés. A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. 1 Granasztói György: Bevezető gondolatok Magyar Polgári Együttműködés A GLOBALIZÁCIÓ ÉS MAGYARORSZÁG Konferencia, 2001. március 24. Néhány napja egy nagyhírű külföldi publicista azt írta, hogy a globalizáció

Részletesebben