G O N D O L A T O K 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G O N D O L A T O K 1"

Átírás

1 1 G O N D O L A T O K

2 Tartalomjegyzék A magyarság-tudatnak van szolidabb formája is... 4 A törvények hínáros szövevénye... 5 A magyarázkodás mővészete... 6 Blöff-propaganda a választások elıtt... 7 A romák lovagias védelmezıje... 8 Karácsonyi pozitívum az egészségügyben Mégis igaz! A példamutató miniszterelnök Politikai kifejezések, oh!? Az új, magyar értelmiségrıl Rendszerváltás forradalmi ifjúság nélkül Mai állapotok és a kibontakozás Állatszelídítés és a Jóisten Jobbik, ballik, szegény magyar hova álljon? Az állatszelidítés és a Jóisten A szellem csıdöt jelent Nobile officium Kérés a nobile officium -hoz

3 Nobile officium folytatás S p a r t a c u s és a vízágyú Az ország sikerpolitikája A pedigré és a vallás Demokrácia, óh jaj!

4 1997 A magyarság-tudatnak van szolidabb formája is Ami a mai magyar hivatalos kormánypolitikát illeti, valóban nem tartalmaz nemzeti érzelmeket, legfeljebb nemzeti óvatosságot, mellyel egyféle euro-konform magatartást igyekszik bizonyítani. Ez a fajta óvatosság odáig vezetett, hogy a szomszédos szlovák kormányfı és stábja arcátlanul lefitymálva a magyar önérzetet, megvétóz minden ésszerő kezdeményezést, amit a Horn-kormány majdnem szégyellısen eléterjeszt. És mindezt teheti azért, mert Horn úr számomra érthetetlen indítékból nem akar szembeszegülni Vladimir Meciarral. Horn, a nagy europer mindent lenyel. Talán abban bízik, hogy az EU helyette fog cselekedni. A nyugat közömbösségét vagy félretájékozottságát mi sem bizonyítja jobban, mint a hágai döntés. Valami hibádzik a magyar politikusokban, ideértve a parlamenti ellenzéket, a nagyszájú szélsıséges pártokat, és a civil szervezeteket. Mindenki azt hiszi, hogy a prágai döntéssel visszakaptuk a Dunát. Úgy látszik nagyon egyszerő, paraszti ész kell ahhoz, hogy valaki felismerje eme nagyrabecsült bírói magyarellenességét. Nem azért magyarellenes, mert a szlovákokat bárki is többre becsülné a taláros urak közül, akik a döntést meghozták, hanem azért, mert nem képviseltük igazán a magyar érdekeket. Meciar odáig ment, hogy az Esztergom-Sturovo hidat is egy pöccintéssel lesöpörte az asztalról. Ennyit a hágai döntésrıl. A szlovákok egy tetemes szakaszon elvették tılünk a Dunát. Persze ez a kijelentés is csak egyszerő logikával mérhetı fel, mármint annak megértésével, hogy a Dunát a benne hömpölygı víz jelenti és nem a kiszáradt meder. A Duna, mint határvonal is ezzel elvesztette eredeti állapotát. Emiatt akár határsértésnek is felfoghatjuk. Mindezek ellenére még mi rimánkodunk, hogy végre üljenek már le tisztelt szlovák szomszédjaink a tárgyaló asztalhoz. Van ebben a Hornban még valami a magyar virtusból, ha már errıl ismer minket a világ? Szerintem egyetlen kívülálló politikus sem venné zokon, ha Horn legalább annyit bátorkodna mondani, hogy MOST MÁR ELÉG. Nem lenne ebbıl háború, még forgószél sem, de végre valaki ténylegesen odafigyelne no persze a hágai bíráknál kompetensebb személy, hogy mi is a helyzet a Bısi erımő körül. A Horn-féle túlélés politika azonban csak befelé mutat némi keménységet és határozottságot, kifelé nem több, mint egy eminens diák buzgólkodása. Így tehát nem tudok meghajolni a magyarság-tudat eme szolidabb formája elıtt. Budapest, október 10. 4

5 A törvények hínáros szövevénye Corruptissima re publica plurimae leges (Korrupt köztársaságban sok törvényt alkotnak, Tacitus). A latinok idınként fején találták a szöget, mondom én egy megint csak frappáns, magyar közhellyel élve, mert nagyon jellemzı ám a magyar törvényességre a latin közmondás. Azzal azonban ki kell egészítenem, hogy a törvények hínáros szövevénye idınként a törvényhozókat és végrehajtóit is lehúzza a víz alá. Ez történt most a népszavazás kapcsán. Horn Gyula miniszterelnök megint bakot lıtt. Pedig milyen olajozottan mőködött a gépezet. Aki néha belekukkant a parlamenti közvetítésekbe, könnyen kiismeri magát mármint a módszereket tekintve, mert csak azt kell észrevenni, hogy amikor tele van az ülésterem, akkor le kell szavazni az ellenzéket, egyébként minden kormánypárti képviselı mehet a dolgára. Mert a sok törvény arra való, hogy elegyen elegendı kisajtó, hogy a parlamentbıl távozva jókat lehessen úszkálni a hínárosban, felszedve minden emészthetıt. Csak ezen a módon lehet valakibıl nagy hal. Majd a Gyula rendezi a dolgokat. Elég, ha füttyent, és megyünk gombot nyomni, törvényt alkotni. Csak hogy Gyula sem káptalan, fıleg ha hülyéket sugdosnak neki, és bizony néhányszor alaposan behajt az útvesztıbe. Éppen elég neki megmagyarázni, hogy miért fordult vissza az egyirányú utcában, ami ugyebár tilos. Nem nagy eset, mert néha mi is figyelmen kívül hagyunk egy-egy KRESZ-táblát, másként sehova se jutnánk. De hát az alkotmány! Polgártársak, az már még is csak valami. Nem akármilyen törvény. Aki azt felrúgja, súlyos hibát vét, fenyegeti a demokráciát. Jönnek az alkotmánybírák, és fuccs a karriernek. Az alkotmányt nem betartani, mégpedig bető szerint, nahát ez nagy hiba. Most aztán tempózni kell a hínárosban, pedig aki ezt egyszer életében megpróbálta, sohasem teszi többé, mert a hínár alattomos: minél jobban küzdesz, annál jobban süllyedsz. Szegény Gyula már nem egyszer került ebbe a helyzetbe, és ezzel a fránya földtörvénnyel megint belehajszolták a hínárosba. Egy elıre azt sem lehet tudni, mi történik vele, ha nem sikerül a népszavazást tisztességesen rendezni. Egy biztos: NEM A NÉPEN MÚLIK. Budapest, október 17. 5

6 A magyarázkodás mővészete A kádári, puha diktatúra ideje alatt mindenki úgy olvasott újságot, hogy hátha talál valami elejtett félmondatot, amibıl következtetni lehet az igazságra. A múlt takargató politikája a rendszerváltáshoz érvén már annyira kifinomult lett, hogy eszébe sem jutott senkinek, hoppá uraim, a takaró alatt minden változatlan. Ez az új kelető takaró az elmúlt hét évben igencsak kiszínezıdött, fıleg az újságírók leleményességének köszönhetıen. Ma már vallatóra lehet fogni akár a miniszterelnököt is, hol is leledzik az igazság? De most hagyjuk szegény Horn Gyulát, eleget magyarázkodott az utóbbi idıben. Nézzük inkább a belügyminisztert, most már SZDSZ-es miniszterelnök jelöltet, vajon mit válaszolt a november 3-i tüntetés rendıri túlkapásaira? Hát kérem bámulatos! Úgy beszél, mint a régmúlt legnagyobbjai. Mintha ugyanabban a padban ültek volna a pártiskolában. A tüntetést a bíróság tiltotta be, a rendırök csak a dolgukat végezték. volt a pofonegyszerő válasz. Minden a demokrácia játékszabályai szerint történt. Minek megy el valaki egy betiltott tüntetésre? Bámulatos logika, nemde bár? Elhangzottak persze kényes kérdések is, kit hogy, miért vertek meg a rendırök? Kényszerítették-e vallomásra, hogy ı kétezer forintért és féldeci konyakért ment el zászlót lengetni? Mindezekre Kuncze Gábor nem tudott felelni, pedig az rögtön beugrott neki, hogy a renitens tüntetı kezdte egy köpéssel és egy pofonnal. Ez a dolog, mint lényegtelen, könnyen felejthetı. De az a tény nem, hogy nem ajánlatos az uralmon lévı politikai hatalommal ujjat húzni, mert ık még jobban tartanak a bukástól, mint Jani bácsi egykori fıhivatalnokai. Bizony ık legalább nem álltak a képernyı elé magyarázkodni. Hát ennyit értünk el a demokráciában. Készült Kuncze Gábor az MTV1 Napkelte mősorában tett nyilatkozata alapján. Budapest, november 10. 6

7 Blöff-propaganda a választások elıtt Ki ne eresztene meg egy szép, rózsaszín blöfföt magának a politikai siker érdekében, fıleg csaholó, saját szereplésre vágyó újságírók körében? Miért tőnik hiteltelennek valamennyi politikus vezérünk? Ezeket a kérdéseket azért teszem fel, mert még mindig nem rajzolódott ki a néprétegek képviseletére épülı politikai térkép, megbízható határvonalakkal. Még a bevált nyugati demokráciákban élesen elhatárolható hármas tagozódás (szociáldemokrata konzervatív liberális) körvonalai sem látszanak kialakulni. Megjegyzem: a volt szocialista országokban nehéz lenne igazi konzervatív pártot szervezni, hiszen ezekben az országokban lekaszálták az arisztokráciát, így a konzervativizmust nem képviselhetik hiteles személyiségek, illetve nincs hiteles háttérréteg sem. Hát akkor mi van? tesszük fel naponta a kérdést, mi egyszerő választó polgárok. Horn vagy nem Horn? Esetleg Torgyán vagy nem Torgyán? Úgy tőnik a politikai csatározásnak egyetlen frontvonala van. A partra jutottak és a hatalomból kimaradók, akik még be sem úsztak a rendszerváltás zavaros, de nagy zsákmányt ígérı folyamába. Ez a körülmény nem csak a politikusokat, de a népet is nagyjából két rétegre osztja. Csak az MSZP-nek sikerült 94-ben a veszteseket maga mellé állítani, és hatalmas gyızelmet aratni. Jellemzı, hogy a jelszavakat is ma már az ellenzék csiszolja ki a vesztesek szája íze szerint olyan balosra, hogy a Munkáspárt is megirigyelheti a pálya szélén. A valamikor hasonló anyagi körülmények között élı nép azon rétege, amelyik lecsúszott életszínvonalában gyakran önhibáján kívül, a mérleg nyelve lesz a 98-as választásokon. Ez a réteg vagy beveszi Torgyán (és más szélsıséges politikus is hangoztatja) visszavenni jelszavát, vagy megpróbál lépést váltani és a nyertesek után futni. Ennek a rétegnek teljesen mindegy, hogy milyen eszméjő párthoz csatlakozik. Csak a hitelesség számít. Ha legalább azt elhihetnék valamelyik politikusnak, hogy aki dolgozik, eséllyel számíthat életszínvonalának javulására, és ennek tendenciáját saját bırükön is tapasztalhatnák, mint ahogy Horn szavai után nem tapasztalják, akkor lehetne egy pártot szavahihetınek tekinteni. Ez a réteg a hatalmon lévı politikusainktól szeretne megválni, de az ellenzéki politikusaink sajnos nem rétegképviselık, blöffjeik ugyanolyan semmitmondóak, mint a kormánypártiaké. Hiába, akik politikai pályára vergıdtek a rendszerváltáskor, nem is lehetnek annak vesztesei, akármelyik oldalra is álltak. Választottak egy hangzatos vagy éppen egy hagyományos pártemblémát, és már kapták is a székházat hozzá. De ma már ki hiszi el Giczi Györgyrıl, hogy egyféle keresztény értéket képvisel, vagy Torgyánról, hogy a kisgazdálkodókat és azt a tetemes kisvállalkozói réteget képviseli, akik most élet-halál küzdelmüket vívják, vagy Orbán Viktorról, hogy nemzeti érzelmek főtik. Mire való ez a sok pártocska és zászló, amikor ebben az országban kettévált a társadalom, ami szerint gyakorlatilag két párt képviselhetné az egész nép érdekeit. De hát az ember szereti a színeket, szivárványpárti, és ezért nézi el a rózsaszín blöfföket. Budapest, november 13. 7

8 A romák lovagias védelmezıje Lám, lám, én sem merek már cigányozni, pedig belügyminiszterünk használta ezt a tabuszótárba helyezett fajtabeli megnevezést, hogy CIGÁNY. Mégpedig abban az ételemben, hogy a Székesfehérvári konténerbe telepítés ellenzıjeként védelmébe vette a makacsul maradni akaró romákat, akik nem voltak hajlandók tudomásul venni, hogy abban az épületben nem maradhatnak, amit félreértelmezett szabadságjogok alapján önkényesen elfoglaltak. Pedig a konténerek tiszták, melegek és komfortosak, az elfoglalt épület pedig életveszélyes és a fertızés lehetıségéig lerobbant környezető. Képzelhetik, milyen lehet belülrıl. Mi lesz a harmincnégy cigánygyerekkel, ha... (pontosan tudta, hány gyerekrıl van szó) ez... meg az. Nem idézem a szavait, mert véletlenül kihagyok egy névelıt, és mehetek a bíróságra. És velünk mi lesz Belügyminiszter Úr? kérdem én, azok nevében, akik rendezett körülmények között szeretnének élni. Megvéd bennünket a statisztika, melyet oly nagy bölcsen szemünkre hány, ha panaszkodunk? Meddig tart még a gátlástalanok uralma? Minden faji megkülönböztetés nélkül, mikor tetszik kiállni a törvénytelenség elszenvedıi mellett? Jól van. Otthon maradunk, a tüntetıkre most rossz idık várnak, meg nem is lehet igazán megnevezni a gazembereket, még ha sejtjük is, hogy bizonyos népcsoportokból többen kerülnek ki közülük, Hogy is mertem egyáltalán belekezdeni egy ilyen cikkbe tabuszótár nélkül? Még véletlenül megsértıdik valaki, ha le merem írni, hogy vannak még rendes zsidó emberek, nem csupán Roth Manók vagy szélhámos úszómenedzserek. És vannak igen nagyra becsült cigányprímásaink. Budapest, november 25. 8

9 Karácsonyi pozitívum az egészségügyben Mielıtt bárki lelkesedni kezdene, közlöm, hogy ezt a pozitívumot sem a Népjóléti Minisztérium, sem pedig az egészségügy dolgozói produkálták, hanem mi hétköznapi emberek, vagyis a nép. Karácsonykor átlagos volt az öngyilkosságok száma. Mindenki örömére csökkent azok száma, akik a szent ünnepen egyedül maradtak, és akik néhányan mégis elıvették a méregpoharat, tisztességes mentésben és ha túlélték, ellátásban részesültek. Mindezt egy toxikológus fıorvostól tudtam meg a tévében. Mindjárt eszembe jutott, hogy lám, vannak elégedett orvosok is. Persze egy öngyilkos ellátáshoz nem kellenek milliárdos mőszerek, bár a gumicsı és a langyos vízdíj is drágul. Egy a lényeg, a kórházba került, szerencsétlen embereket tisztességesen ellátták, és talán a boríték is elmaradt az ünnepre való tekintettel. Bizonyos kórházak vagy osztályok könnyebben, mások sokkal nehezebben vészelik át az egészségügy változásait. Az azonban bizonyos, hogy amikor az élet megmentésérıl van szó, az orvosnak ugyanolyan elszántsággal kell beavatkozni, akár drága, akár olcsó eszközzel dolgozik., és ha nem kapja meg a szükséges eszközöket, jogosan ideges. Azért furcsa az olyan egészségügyi reform, ahol felülrıl, központilag osztják el az eszközöket. Vajon hány embert kell alkalmazni az elosztórendszerben? Hány lehetıség van a pénz elszivárgására? Mibe kerül ez a reform az egészségügynek? Hogy lehet hozzájutni az eszközökhöz? Vagy csak azok kapnak, akik lobbiznak? Esetleg éhség sztrájkolnak? Sokba kerül nekünk ez az elosztás, ha nem jut injekciós tőre. Mi, átlagemberek viszont saját bırünkön érzékeljük az orvos idegességét, amikor kórházba kerülünk, mert terhére vagyunk az orvosnak, hiszen pénzbe kerülnek azok az eszközök, amiket ráfordítanak, és minél többen vagyunk, annál kevesebb jut egyre. Nahát, az öngyilkosaink kitettek magukért karácsonykor, nem hoztak frászt a mentısökre és a kórházakra december 30. 9

10 1998 Mégis igaz! William Cohen amerikai védelmi miniszter ítéletet mondott a csıdbe ment délkelet ázsiai országok felett, amikor a sürgıs reformokon kívül a korrupció gyökeres felszámolását követelte. A közép-kelet európai országokról is egyre-másra nyilatkoznak a nyugati sajtóban a korrupció elharapózásának gazdaság-megrendítı következményeirıl, pedig nem hinném, hogy igazán ismerik a körülményeket pl. Magyarországon. Íme a sikerbıl hogyan lesz bukás. A pénznek ugyanis nincs szeme, és oda folyik, ahová az emberek medret ásnak neki. Lehet ez a meder gazdasági siker is átmenetileg, emiatt a folyó egyre csak duzzad, aztán egyszerre elissza a homok, a korrupció sivataga, ami mohón nyeli az éltetı aquát, észrevétlenül tőnik el a pénz. Én csak annyit teszek, hogy figyelem hazai sajtónkban a korrupciós ügyeket, néhány év távlatában vissza is emlékezem olyan kiemelkedı egyéniségő hazánkfiára, és visszatérı magyarra, akik konfliktusba kerültek a törvénnyel, és megállapítom, lám-lám mégis igaz. Nem téveszt meg, hogy milyen ítéletet hoz számukra a Magyar Köztársaság bírósága. Egy mindenki elıtt bizonyossá válik: bőnös. Mégiscsak igazak az adócsalásról, a veszteségekrıl, a szélhámosságokról szóló híresztelések. Pedig milyen emberek estek csapdába Palotás János pártalapító, Stadler a szponzor, aki nem kisebbet tett, mint egy egész futball csapatot vásárolt, stadionostól, Morvai a kazánkirály, Zsíros Géza a gabonacsászár stb. Hát csoda, hogy egy magas rangú köztisztviselı ügye már meg sem rezdíti lelkünket? Liszkai Pétert még sajnáltam is, hogy az a fránya Tocsik Márta belekeverte ügyébe egy szimpla megbízás aláírása miatt. Egy köztiszteletben álló ÁPV RT. igazgatót. El sem tudom képzelni, mi lesz vele az ügy végére. Mindezt azért írom le, mert a mai Magyar Hírlapban olvastam, hogy dr. Farkas Károly, pécsi fıjegyzıt is gyanúba keverte az egyik beosztottja. Igaz tudott Cs. Tibor számlahamisításáról, évek óta figyelte, hogy folyik a pénz jogtalanul, de nem hagyták, hogy ı lépjen fel beosztottjával szemben, amikor már kellı mennyiségő bizonyíték van kezében. Valaki észrevette az újonnan épült ikerházat Cs. Tiboréknál és feljelentést tett a rendırségen. A fıjegyzı úrnak elkerülte a figyelmét a négymilliós autó is a városháza parkolójában. De hát nem csoda, negyvenkét év fáradságos munkaviszony után az ember szemei meggyengülnek, éppen ideje volt a megérdemelt nyugdíjas éveket elkezdeni dr. Farkas Károlynak. Remélem, méltón búcsúztatják majd a kollégái. Már régebben is olvastam errıl az elvetemült Cs. Tiborról, és most rá kellett jönnöm, mégis igaz. Budapest, január

11 A példamutató miniszterelnök Egyetlen szóval lehetne kifejezni a FIDESZ gyızelmének zálogát, ha a rájuk szavazó népréteg motivációját ki akarjuk fejezni: a példamutatás. Orbán Viktoréktól minden rászavazó azt várja, hogy mutassanak példát a mindent a népért politikai magatartásból, vagyis olyan takarékos, hatékony és korrupciómentes apparátust hozzanak létre, amelyik az adózók pénzét nem tekinti közprédának, nem a nép által létrehozott közvagyon megdézsmálásához asszisztálnak, hanem fedhetetlen államférfiként, hivatásuk példamutató szerénységével rendet teremtsenek a minisztériumok környékén. Vegyék elı a nagysöprőt! Kire is lehetne jobbra bízni a söprő nyelét, mint a példamutatóan szerény megjelenéső, közvetlen modorú Orbán Viktorra. Nem is tudom, az a szerény kiskocsi, amit Torgyán leányfalui villája elıtt láttunk a tévében, az Viktoré? Bizonyára. Nahát, ez kell nekünk! És most elmondom a tippemet; benyújtanék egy olyan törvényjavaslatot, hogy Magyarországon korlátozzák a hivatali személygépkocsi használatot. Mindenki vegyen magának olyan drága gépkocsit, amilyet akar, vagy a pénze engedi, de sem a vásárláshoz, sem az üzemeltetéshez ne kapjon állami pénzt, és még el sem számolhassa költségként. Csak az utóbbi tételen fedezni lehetne mondjuk a felsıoktatás költségeit. Ha viszont belegondolunk, hogy a költségvetési intézményeknél egy átlag osztályvezetıi, hivatali jármő ára azonos egy jobb budapesti lakás árával, akkor csak szorzás, összeadás kérdése, hogy kijöjjön az az egykétszáz milliárd forint, amit meg lehetne takarítani a költségvetés kiadási oldalán. Mindez Orbán Viktor kocsijáról jutott eszembe. De nehogy azt higgyék, hogy én a FIDESZ-re szavaztam. Dehogy. Senkire. Bevallom, ennek ellenére nincsen lelkifurdalásom, mint elınyugdíjas mérnök, nagyon szerényen élı polgár vagyok, és ez a tippem, amit a fentiekben leírtak mutatja, hogy nem szerettem meg a rendszerváltás nagyreményő politikusait. Nem voltak példamutatóak az agyonszajkózott átalakulási terhek vállalásában. De ha Orbán Viktorék a következı választásokig megırzik példamutató, anyagiakra vonatkozó szerénységüket, és éltemben leszek, akkor lemegyek szavazni és ıket választom. Budapest, 1998 június

12 Politikai kifejezések, oh!? Megjelent új kifejezésként a polgár, megint egy magyar virtus a vitéz anno Horti korszak, a bolsevik lásd az elmúlt nyolc évet, bár ehelyett használhatnám az ál liberális, posztkommunista szavakat is vagy a Csurka-féle bandiktátorok, akik az egész országot lenyelik egészben, minden ilyen kifejezés politikai naivitás, a felszínre sodródott, a minden gyökér nélküli elit tudatlanságát kifejezı szavak. Az emberek persze Amerikában sem különbek, mert az ottani kétpólusú republikánus és demokrata megosztottság sem fejez ki semmit. Amerika jellegzetesen liberális politikát folytat, bármelyik párt kerül hatalomra, mivel a liberalizmusnak egyetlen ellenpólusa létezik jelen világunkban a nacionalizmus. A nacionalizmus általános, a tömegeket maga alá terelı formája a popularizmus. Márpedig a popularizmus arca olyan változékony, hogy szinte felismerhetetlen. Belefér a fasiszta kép, és a vörös csillag, a mellveregetı nemzeti öntudattól, a népért mindenáron cselekvı terroristáig, minden. Kizárólag Amerikában sikerült a populizmus kiirtása az emberi lélekbıl, olyannyira, hogy ott már nem szempont, hogy merrıl jött valaki, csak az számít, hogy hol tart jelenleg. És itt a bökkenı a liberalizmussal. Ugyanis logikusan következik a kérdés: na és hová tart a világ? Sokan elgondolkoztunk ám azon a sliccbotrányon, ami az amerikai elnököt érte utol az utóbbi hónapokban. Már megbocsássanak, de a szabadelvőség igencsak visszataszító dolog; hogy egy olyan államfırıl, aki végigcsinált egy nagyszabású öbölháborút, kedve szerint most odapörkölhet Jugoszláviának, ha kedve tartja, akár egy világháborút is kirobbanthat, csak úgy mellékesen kiderül, hogy szexmániás. És miután mindez rákerül az internetre, és az egész világ tudomására jut, az amerikai liberalizmus a vállát rándítja és röhög egyet. Sıt egyes szenátorok, és az a kerítını kinézető külügyminiszter még bíztatja is Jugoszlávia lebombázására. Egy kis tőzijáték a CNN-en, most éppen kapóra jön az elnöki tekintély visszaállításához. Nos, ezekért a dolgokért nem tetszik, ha egy népet módszeresen liberalizmusra nevelnek. Nem tudni hova vezetnek az amerikai életforma embertelen vonásai, melyet hollywoodi filmgyártók ırült, de fıleg rosszindulatúan pénzsóvár gazemberei irányítanak, talán azzal a homályos célzattal, hogy az emberbıl egy önpusztító, gátlástalan vadállatot klónozzanak. A liberalizmus pozitív oldala sem egészen önzetlen jelenség, hiszen a gazdaság és fıleg a pénzvilág globalizálása szintén az amerikai hatalomvágy következménye, mely egyszer s mint felemel és összezúz, ha nem óvatos egy kormány. Nos Amerikában szociális beállítottságról, mely elvileg a demokrata párt taktikája lehet, nem érdemes gondolkodni, mert az üzleti világ mindent behálóz már-már szélsıségesen liberális módon. Európában sokkal szolidabban, de annál erıteljesebben tör elıre a liberalizmus, amit éppen az uniós törekvés gerjeszt. Érdekes módon ezekben a fejlett nyugati országokban a liberális pártok gyengélkednek. Valószínő puszta szemérmességbıl nem szeretnek az emberek az individuális önzésrıl beszélni. Másrészt, ahol van annyi pénz, hogy koldusokat, toprongyosokat ki lehet váltani az utcáról, ott még a nyomor látványa sem zavarja a polgárokat. Valójában a liberalizmus hozta létre a polgárságot. A fejlett országokban a liberalizmusnak igazán nincs is ellenpólusa, csak a mesterségesen kialakult szokásrendszernek köszönhetı, hogy azt az illúziót keltik a népben, hogy a sorsuk egy kormány leváltásával jobbra fordul. Ez az elv nálunk is érvényesült, amióta gyakoroljuk a 12

13 demokráciát, és az elmúlt ciklusban egy ténylegesen liberális kormányt sikerült összehoznunk, mely ráadásul álszent módon baloldalinak nevezte magát. És éppen ez volt a bukásuk lényege. Az álszent viselkedés még azokat is visszataszította, akik fütyülnek a politikára vagy egyáltalán nem értenek hozzá. Másrészt érezhetı volt, hogy itt kemény liberalizmus vár a népre, ha továbbra is a farkasok és hiénák elszaporodása lesz a jellemzı. Ezért aztán gyızött a populizmus, ha ezt egyáltalán gyızelemnek lehet nevezni. Nagyon vegyes a társaság. Sok közöttük a róka, még az a szerencsénk, hogy kezdı rókákkal állunk szemben, akikre még egy újságíró is rá tudja majd bizonyítani, hogy tyúkot lopott. Na de vegyük inkább a jószándékúakat. Fiatal titánok, tehetségesek, de gyakorlatlanok, és a vezérük mérhetetlenül karrierista. Sajnos nem egy populista vezéregyéniség, inkább az ígérgetés nagymestere, aki nekünk adta minden ember vágyát, a megbecsülést, a rangot: polgárok lettünk. Jó, a piszkos elvtársakat kivéve, számukra nincs megbocsátás, ık maradnak a kommunista népnyúzók. Pedig hát hol vannak ma már a kommunisták? Magyarországon soha sem voltak igazán kommunisták. Igenis volt egy réteg, amelyik uralmi pozíciójánál fogva elitté vált. Kitanult, hatalmat gyakorolt, megjelenése volt, nyelveket tudott és egzisztenciája volt. De baloldali soha sem volt. Hát ezek az urak ma már valóban polgárok, tisztelt Orbán úr. Sokkal inkább látszik rajtuk, mint önön. Éppen ezért ne áltasson minket villamoson utazókat, otthon ülı szegény embereket, hogy mi egyszer úgy fogunk kilépni az utcára, hogy dagadunk a polgárság tudattól. Válasszon inkább egy jobb szlogent: legyünk egyszerően JÓEMBEREK. Budapest, október 5. 13

14 1999 Az új, magyar értelmiségrıl Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piacokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az elsı ülést, és lakomákon a fıhelyeket. Kik az özvegyek házát /is/ felemésztik, és színbıl, hosszan imádkoznak. Ezek súlyosabb ítélet alá esnek. Lukács 20/46,47 Behelyettesítések: írástudók: értelmiség; köntösök: menı, nyugati autók; piacokon való köszöntések: tv szereplés, közéleti pozíciók; gyülekezetekben való elsı ülés: politikai pozíció, hatalom; lakomákon fıhely: nyugati színvonalú jövedelem. Azt mondják a Bibliában cáfolhatatlan igazságok vannak, csak a magyarázatot kell jól hozzá biggyeszteni. Márpedig a fenti behelyettesítésekkel a magyar valóságot véltem felfedezni, még ha zsidó papokról és vámszedıkrıl is szól az idézet. Elnézést a magyar zsidóktól, mielıtt magukra vennék a dolgokat, de hát a történelem az ilyen típusú magatartást egyszerően zsidózással intézte el, és errıl úgy látszik nem akar leszokni. Én azonban nem zsidóznék, mert az új magyar értelmiségbe ugyanúgy beletartoznak a magyar zsidók is, mint a többi náció, akik ebben a kis országban berendezkedtek. Más kérdés, hogy az értelmiségi rétegünk erısen feltöltıdött a zsidó származású (direkt nem írtam vallásút), mindenképpen rátermettnek tekinthetı, tehetséges egyedekkel. Azt, hogy a többiek is tılük tanulták el az értelmiségi attitődöket, teljesen természetes, éppen ezért nem érdemes mindjárt azzal kezdeni, hogy az új magyar értelmiség honnan jött, vagy mennyire magyar. A magyar értelmiség egyszerően zsidósan viselkedik, és a nép számára nem is jelentenek mást, mint a bibliai írástudók a Jézus Krisztus által vezetett, haragvó nép számára: erkölcstelen népnyúzókat. Nos, ezután az enyhén rasszista aláhangolás után, kimondom, az értelmiség fogalma Magyarországon olyan híg, hogy azonnal bocsánatot kell kérnem az igazi értelmiségiektıl, attól a néhány száz vagy ezer embertıl, akik valóban megfelelnek a kritériumnak, és elhivatottan a tudásukból élnek, vagyis a szellem mővelıi. Egyben sajnálkozásomat is kifejezném irányukba, mert tudom, hogy munkájukért sem erkölcsi, sem anyagi elismerésben nem részesülnek, és csak annyiban számíthatnak némi oltalmazásra a társadalom részérıl, hogy pl. a gyógyítás vagy az oktatás természetessé vált igénye mindenkinek. 14

15 Írásomban inkább a politikai, gazdasági elit állapotáról szeretném kifejteni kritikámat, mivel az új magyar értelmiség jelentısen hozzájárult egyfajta Krisztus idejebeli Jeruzsálemmel jellemezhetı társadalmi megosztottsághoz, persze nem pusztán ideológiailag. A zömében külsı körülmények okozta rendszerváltás új távlatokat nyitott bizonyos értelmiségi körök számára, és szinte egységesen gondolkodtak a tekintetben, hogy a szocialista rendszernek buknia kell. Egységesek voltak reményeikben, hogy a nagy példakép, a NYUGAT nyomdokaira lépnek. Nem kell kitalálni semmi újat, csak a bevált struktúrát kell kiépíteni a társadalomban. Pedig ez az értelmiség nem volt a helyzet magaslatán, mert soha sem volt igazi értelmiség. Nem is lehetett az, mert a szocializmusban nem volt rájuk szükség. A középszintő gondolkodás untig elég volt az akkori technikához., legyen az gazdasági, kulturális vagy politikai struktúra. A társadalmi technikák nem fejlıdtek semmilyen vonalon, a vezetı réteg tehetetlen és gyakran tehetségtelen értelmiségiekbıl tevıdött ki. Akik pedig mindenbıl kimaradtak, vagy mellızöttnek érezték magukat, nem a silány társadalmi technikákat szidták, hanem a kommunistákat. A Jeruzsálemi Zőrzavarhoz azért sem lehet a mai magyar állapotokat hasonlítani, mivel nem vagyunk egy nagy birodalom alattvalói, hanem éppen mostanság szabadultunk fel valami hasonló elnyomás alól. Az úgynevezett szabadság kivívását minden értelmiségi (legyen az volt reform kommunista, vagy aktív ellenálló) kicsit magáénak érzi, mert azért nem tagadható, hogy a kommunizmus rémálmából való feleszmélést az értelmiség vezényelte le. Ami viszont a népnek jutott ebbıl (itt inkább a tömegeket említeném) az egy jelentıs gazdasági visszaesés, egyesek számára a nyomor megjelenése egy régi konszolidált állapothoz képest. Nem ritkán a hajléktalanságot és az éhezést hozta magával. A tömegeket nem oltalmazta meg senki, még egy szent ember sem jelent meg a színtéren, hogy figyelmeztessen, ne higgyetek politikusaink ígérgetésének. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta a vezetı politikusok, a középszintő vezetık, a gazdasági csúcsvezetık mintegy felét, harmadát keresik nyugati társaiknak, míg az alkalmazott munkások és beosztott dolgozók mindössze egy tizedét kapják az átlagos európai szintnek. S mivel az áraink nemhogy utolérték, de egyes cikkeknél meg is haladták a nyugat-európai árakat, könnyő kiszámítani, hogy még az özvegyek házát is felemészti ez a súlyos ítélet alá tartozó társadalmi helyzet. Sajnos nagyon sokan vannak már köztünk írástudók, olyan jellemmel megáldva, mint a Lukács evangéliumában jellemezett zsidók. Egy szóval, nagymérvő a csalfa zsidóság piciny hazánkban. Ez a középszerő értelmiség, amelyik még azt a gazdasági szintet sem volt képes utolérni,amit a bolsevik rendszerben könnyedén teljesített, nem érdemli meg a luxust. Gyarapodás már külsı megjelenésében is (autók, villák, rongyrázás) gusztustalannak ítélve a nép. Szegény ember csak áll a villamos megállóban és figyeli az autókban ülık gıgös részvétlenségét, melyhez végül is egy nagy blöff vezetett, amit demokráciának nevezünk. Az önmagukat forradalmi hısöknek kikiáltó értelmiség, demokráciát adott a népnek, és a lakomákon elfoglalta a fı helyeket, már csak egyetlen problémájuk maradt, hogy akinek kommunista lábszaga van, kitúrják az asztaltól. Budapest, április. 15

16 Rendszerváltás forradalmi ifjúság nélkül Az egész birodalom megbukott egy puskalövés nélkül, tehát forradalmi változásról a szó szoros értelmében beszélni sem lehet. Mi történt hát a szocialista tömb szovjet irányítású részén? Csak egyféleképpen nincs forradalom nagy társadalmi átalakulás idején, ha a változást mindenki akarja. Különösen, ha a hatalmon lévık is kacsintgatnak az új rendszer felé, elsısorban a gazdasági hatalom részesei. A mamutvállalatok és központosított pénzintézetek hatalmas vagyonok felett rendelkeztek, élvezvén annak személyi szolgáltatásait a vezérek és a holdudvarban élık részére. Ezek az anyagi elınyök azonban sérülékenyek, mondhatnánk biztosítás nélküliek voltak, a személyi tulajdonok még kirívó esetben sem érték el a nagytıke mutatóit. Ebben az idıszakban a vezetık tıke nélküli kiskirályoknak érezhették magukat, nehezen viselvén el ezt az ambivalenciát. A tulajdonlás vágya erısebb volt a szocialista biztonságérzetnél, és amikor elıbújtak a változást hirdetı pártocskák, éppen a gazdasági életben találtak támogatókra, és fıleg védelmezıkre a nagyon kis számban létezı ortodox kommunistákkal szemben. Az egész annyira a háttérben zajlott le, hogy az ifjúság talán nem is tudott róla, mindenbıl kimaradt. Forradalom nélkül kiáltották ki Magyarországon is a többpártrendszert, magánosították az állami vagyont, hozták létre a demokratikus intézményeket. Az ifjúság csak a szülık aggodalmából vette észre, hogy itt sorsdöntı dolgokról van szó, de azért mindenki várakozásba tette át az elégedetlenségét, nem alakultak ki a lázadás csírái. Kivételek persze mindig vannak, mondjuk egy tudományegyetem félreesı kollégiumában szervezıdni kezdett néhány fiatal, s miután Orbán Viktort kiszemelték az ifjú rendszerváltó figurájává, ı egy kicsit rá is tett a lapátra, belekiáltotta a Hısök terébe: oroszok menjetek haza. Ennél nagyobb hıstett nem történt az ifjak részérıl. Orbán Viktor miniszterelnök lett azóta, és azt sajnos ı tartja a legtermészetesebb fejleménynek. Sıt egyesek az ı hatalomra jutásában látják a Kádár-korszak végét. Talán sejtem, mi lehet ezen furcsa megfogalmazás magyarázata. A rendszerváltást ugyanis ténylegesen a kommunista múltúak irányították kilencven elıtt és kilencvennégy után. Közben a gazdaságban a személycsere nem következett be, bár a piros könyv nem jelentett szimbólumot a gazdasági-pénzügyi menedzsment külföldi és belföldi szereplıi számára. Maradtak a háttérvárak és az új várépítık személyei, mint saját tıkével rendelkezı, most már mozdíthatatlan, potenciális hatalmasságok a helyükön, bárhogy is acsarkodik rájuk Orbán Viktor csapata. Még hogy most ért véget a Kádár-korszak. Egyesek talán végleg elfelejtették, mi is volt az? Budapest, július

17 Mai állapotok és a kibontakozás Az új kormány megalakulása óta csak az történt Magyarországon, hogy nem történt semmi. Azért kezdem ezzel a lehangoló közhellyel a mondanivalómat, mert olyan történelmi idıszakot élünk, amikor végre lehetıség van a fejlıdésre, a szabad, önmegvalósító cselekedetekre, a magyar tehetség és szorgalom gyümölcsöztetésére, egyszóval jóléti rendszer kialakítására, melyhez még szociális jelzıt sem kellene hozzábiggyeszteni, ha a nemzetgazdaságunk gyorsabb ütemet venne fel. Ha a lehetıségeinket legalább minimális szinten kihasználnánk, és a jövedelemelosztást nem jellemezné a harácsolás, és annak egyenes következménye a rongyrázás, talán mindenki megérezné még azt a négy százalékos GDP emelkedést is, amire oly büszkén mutogat a kormány. Az a tény, hogy a plusz jövedelmek folyamatosan kiáramlanak az országból vagy a hozzáférık nyugati szintő életformájára mennek el, észrevehetık az utcán lıdörgı munkanélküli sereg külsı megjelenésén, a paraszti társadalom nagy részének komfort nélküli, csak a napi megélhetésen fáradozó elmaradottságán. Az abszolút elesettekrıl csak annyit, hogy ık már jelképpé lesznek lassan, a látható nyomor jelképei. Felmerül a kérdés, ki az aki tehet valamit, hogy a felvázolt kép megváltozzon? Én pedig azt kérdezném, ki az, aki valóban tudna tenni valamit? Azt hiszem, mindkét kérdésre elsı gondolatként a kormány jut eszébe mindenkinek. Én úgy mondanám, hogy a legtöbbet a kormány tudna tenni. Tudják, amelyet négyévenként mi magunk választunk. A választások után alig egy évvel minden alkalommal ugyanezt hallom. Hát, kérem ez sem jobb. Legyintés. A közvélemény mérlegnyelve meg hol ide billen, hol oda. Alapvetıen két tábor van ebben az országban: a kommunistákra mutogatók, és a múltunkat nem szégyellık, egyébként pártsemleges választó polgárai. Az ideológia tulajdonképpen nem érdekel senkit. A pártvezérek személyes habitusa a döntı. Lassan mindegyik hitelét veszti, és a két tábor ott áll majd a lelátókon egymást fújolva, és a kudarc folytatódik. Hiába fizetjük meg a futballsztárjainkat, a játék gyenge és unalmas. Tulajdonképpen két sztár van még talpon: Orbán Viktor és Horn Gyula. Talán kezdjük a jelenlegi miniszterelnökkel. Szép karriert futott be, nem vitatja senki. Én ugyan a szerencsés emberek közé sorolom, mer ha a Nagy Imre temetésén nem hívják meg szónoknak, vagy egyszerően nem engedik a mikrofonhoz (abban az idıben ez is elıfordulhatott volna), nem ı mondta volna ki ország-világ elıtt, hogy ruszkik haza. Szerintem számtalan jelentkezı lett volna rajta kívül, aki ugyanezt mondta volna, akkor... Akkor már! Szerintem legalább olyan hıstett volt ez annak részérıl, aki megszervezte Orbán Viktor fellépését. Viktor sikerének másik lényeges eleme, hogy megtanult intelligensen kommunistázni. Viszonylag keveset használja az egyenes jelzıket, de minden szavából sugárzik a győlölet, maga köré győjtött még néhány hangos és szókimondó kommunistázót, és megnyerte a választásokat. Egyébként nagyon gyenge politikusnak tartom. Aki ennyire leegyszerősíti az államvezetési tudományt, az vagy tehetségtelen ember, vagy kiskapacitású, vagy mérhetetlenül öntelt. Akár tudásbeli, akár jellembeli hibái vannak Orbán Viktornak, az bizonyos, hogy újra nem fogják miniszterelnöknek választani. Gyulánál más problémák vannak. İt egyébként felkészült politikusnak lehet tekinteni, és az a tény, hogy az MSZMP bukása után összetartott egy széles baloldali magot, majd négy év ellenzékiségben gyıztes párttá duzzasztotta, igen nagy teljesítmény. A nagy kommunista politikus múltú társai mind eltőntek a színtérrıl (Pozsgai mellé fogott, Németh kényelembe 17

18 vonult, Berecz röhögve kihátrált a gazdasági életbe, hogy csak néhányat említsek közülük). Horn Gyula megérdemelten gyızött 1994-ben mondanánk focinyelven, de hát neki is vannak kifogásolható vonásai. Nem a pufajkára gondolok, mert azt idıben levette, hanem az érzéketlenségére az igazi baloldaliság iránt. Legjobban akkor lóg ki a lóláb, amikor a nép áldozathozataláról beszél, mert ugyebár az MSZP-s vezérkar tudvalévı nyert az ügyön. Nehéz a nép áldozathozataláról beszélni, amikor privatizációs botrányok, Tocsik ügyek, házépítési ügyek stb. miatt az MSZP részérıl is legfeljebb bőnügyi áldozatokról lehet beszélni. Egyébként folytatták az Antall-kormány alatt beindult államigazgatási nagyzolást, a nyugati életszínvonalra emelést, kocsi juttatással, kiemelt bérekkel, Postabank kölcsönökkel. Csupán a szürke eminenciás Kovács László lóg ki a sorból, ı viszont emberileg nem tud sztárrá válni. İt úgymond könnyő kifütyülni a pályáról. A sértıdés elkerülése végett szólnom kell még Torgyán úrról - azt hiszem már rég nem lehet ıt Józsi bátyámnak nevezni - aki minden labdát kapásból rúg vissza. Méltóságos urat szabott magából, akinek ajtót kell nyitni, mert egy miniszter nem nyúlhat a kocsi hátsó ajtajához, mint egy potyautas. Vagy Kuncze Gáborról, akit bosszant az SZDSZ kettıs tévedése, más mint az MSZP-s barátság és a FIDESZ liberális pálfordulása. Aztán itt van Csurka úr, akit már szinte díszvendégként fogadnak a nem magyarok rendezvényein, nem számít, hogy sokszor marhaságokat beszél. A többi kis pártvezér tényleg szót sem érdemel már, az emberek könnyen felejtették el ıket. De hát mi lesz a 2002-es választásokon fiúk? Legfeljebb két párt számíthat tömeges szavazatokra. Nem nehéz megjósolni, hogy az MSZP megnyeri a választást. És akkor kivel köt koalíciót? Az SZDSZ valószínő nem sokra viszi. Ketten együtt sem fogják elérni az ötven százalékot. Ugyanúgy a jobboldal sem lesz kormányképes a MIÉP nélkül. Elıfordulhat, hogy mindkét tábor hoppon marad, a meccset lefújják. Hát, ez nem hiányzik senkinek ebben az országban. Nekem lenne egy javaslatom. Meg kellene alakítani a Nem Szavazók Pártját, aki azokat képviselné, akik közömbösek a rossz futball iránt, ezzel a nem megjelenık voksai is számítanának a parlament összetételében. Budapest, november

19 2000 Állatszelídítés és a Jóisten Valamikor, még húsz évvel ezelıtt is az volt a helyzet, hogy az ember nagyobb biztonságban érezte magát Magyarországon, mint mostanság 2000-ben. Hogy ezt miképpen érték el a kommunisták, nem firtatnám hosszadalmas értekezés lenne, nincs elég hely a memória-tárolómban. De az ziher, hogy a kádári hatalmi gépezetnek sikerült megfélemlíteni a bőnözıket, a számuk egyre fogyatkozott. Lényeg, hogy a tolvajok, rablók, gyilkosok átnevelése sikeresebb volt anno, mint manapság, és ez mindenképp pozitív társadalmi tényezınek tekintendı. Az ember idomíthatóságának kérdése merült fel bennem, mivel szerintem nem csak az iskola, a szülıi jól nevelés hiánya okozza a deviáns, antiszociális magatartást, nem is a primitív környezet, mely jelenséget "hátrányos-sorsú gyermekkor"-ként értelmezzünk, hanem olyan negatív élmények sorozata, mint a piálás, a szipózás, a drogozás, és az anyag megszerzéséhez szükséges pénzszerzés különbözı módozatai, a lopástól, rablástól kezdve egészen a lányok futtatásáig. A rendfenntartó erık hatékonysága a leginkább hatásos módszer a bőnözés visszaszorítására. A fegyveres erık, a szigorú és következetes rendırség elıbb utóbb biztosítani képes a közrendet. Nem ám a munkásırség! A rendszerváltás idején sokan igyekeztek letagadni, hogy részt vettek az államilag erısen centralizált, fegyveres rendfenntartó egységek kötelékében. Elsısorban az államvédelmisekre és a titkosszolgálatosokra gondoltam, és ez az egész dolog azért jutott most eszembe, mivel az egyik ávós tábornok leszármazottját ma reggel a Napkeltében megpillantottam a tévé képernyıjén. Ez az úriember ellentéte az apjának, ugyanis teljesen szelíd külseje van, konszolidált arckifejezéssel néz rám a dobozból, és tudni lehet róla, hogy tevılegesen is szembe helyezkedett az elmúlt éra hatalmi apparátusával. Az egyik legismertebb etológusunk azt mondta egyszer, hogy az állati agy elvont gondolkodásra ugyan képtelen, de minden jel arra utal, hogy képes eligazodni bizonyos egyszerő, társadalmi összefüggésekben. Szerintem meg úgy van, hogy az állatnak nincs szüksége a gondolati elvonatkoztatásra, hiszen a cselekedeteiben egyébként is korrekt, és a mindennapi környezetével különösebb töprengés vagy számítás nélkül tökéletes harmóniában él. Az ember viszont ezeket az állati létben oly praktikus ösztönöket folyamatosan áthágja azzal, hogy valamilyen elıre kigondolt, egyénieskedı irányba befolyásolja dolgait. Tudatosan eltéríti egészséges vágyait, és egyszerre szemben találja magát a természettel, és ennek következtében a társadalommal is. Az eltévelyedett emberekre jellemzı, hogy nehezen nevelhetık, iskolába alig járnak, felületesek a tanulásban, dolgozni sem szeretnek, és elıbbutóbb bőnözésre adják a fejüket. Felvetıdik a kérdés, hogy amikor az embereket intézményesen nevelik majdhogynem katonai regula szerint, a szigorú bánásmód mennyire számít idomításnak? Azért vetettem fel a kérdést, mert szerintem az idomíthatatlan gyermekeket általában nevelıintézetbe vagyunk 19

20 kénytelenek bezárni. A gyermekkorú bőnözık átnevelésére az országok külön büntetıapparátust hoztak létre, de meddig mehet el a hatóság? A dolog tisztázásához most kivételesen vegyük szemügyre az állatok idomításának, betörésének ill. szelídítésének körülményeit. Ott kezdeném, hogy a múlt század elején a szigorúbb intézeti nevelés hasonló volt az állatszelídítéshez (lásd: Pavlovi-módszer). Amióta ezek a vásott kölykök szabadon kószálhatnak a flaszteren, és a rendırség inkább elfordítja fejét, ha hangoskodnak, festik a falat, betörik az üveget vagy súlyosabb disznóságokat mővelnek. Talán mégis jobb lenne ıkelméket karámban tartani!? A társadalmi biztonság hiánya nem csak engem irritál fokozottan, hanem alapvetıen a többség kényelmetlenül érzi magát az egyébként beszőkült környeztében is. Ha teheti, ki sem mozdul otthonról, igyekszik sötétedés elıtt hazaérni. Ha a napi híreket hallgatja az ember, vagy az újságok bőnügyi rovatát olvassa, sóhajtozva vágyik vissza a múltba. Úgy tőnik, hogy a mai neveléstechnika alkalmatlan az elvadult gyermekek megzabolázására. Az ember azt gondolná, hogy ez elsısorban a nevelık gyengesége; az elnézı puhaság, a tanári szemérem stb. Ha az állatidomár egy vadállatot születésétıl fogva elkezdi a szelídíteni, avagy az "állatpedagógia" módszereit alkalmazni, akkor a legvérengzıbb fenevadból is elıbb-utóbb szelíd cica lesz. Ez annál is inkább elképesztı teljesítmény, mivel figyelembe kell vegyük az állati agy korlátait. Nézzük hát a dolgot tudományos oldalról. A felnövekvı egyed nevelhetıségét az élettan a neuronok kisebb-nagyobb rugalmasságával magyarázza; az idegrendszer eme plasztikussága azt jelenti, hogy az állati szervezetek vezérlése nem csupán automatikus módon, feltételes reflexekre alapozva valósul meg, hanem szubjektíve is (érdemes tisztázni, mi is az a belsı felfogóképesség, amit összefoglalóan szubjektumnak nevezünk). Mondanék én valamit. Olyasmirıl van szó ugyanis, hogy az állatoknak is van belsı, érzelmi világuk. Az állatok cselekedeteiben a döntési mechanizmus évmilliókkal ezelıtt szubjektívvá vált, ami igen hasznos dolog volt a faj fennmaradása szempontjából. Pont. Sıt, az állatoknak is kialakulhat jellemük. Az állatok érzeteiben rejlı egyedi ötleteket egy szeretem-nem szeretem alapfelfogású, szubjektív rendszer dönti el, ami nagy elırehaladás az emberi fajhoz vezetı evolúcióban. Viszont a mi agyunk plaszticitása minden mértéket meghalad, elképesztıen csapongóak vagyunk, mint ahogy az a ma reggeli riportból is észrevehetıen kiderült. Aki a kommunista hatalomban szocializálódott, az bizony óriási, jellembeli változáson esett át. Ilyenkor történik meg, hogy a fiú szembeszáll az apjával is, és száznyolcvan fokban térítıdik el a neveltetésétıl, tanult ideológiája ellenkezı elıjelőre válik. Az ilyen szembeszegülı embertípus igen rugalmas gondolkodásúnak tekintendı, hiszen túllépett az belésulykolt iskolai és apai tanításon. A riporternı éppen azt a különleges körülményt firtatta a riportalanya pártjával kapcsolatban. A liberalizmus ugyanis mindenütt a világon szembefordult a kommunizmussal. Azonban, a képen megjelenı úriember számomra nem mutatkozik kellıen antikommunistának. Az illetı politikusról ugyanis tudjuk, hogy a nyolcvanas években szamizdat tevékenységet folytatott, ellenzéki pártszervezésben is részt vett stb. Ennek okán bekerült az akkori rendfenntartó erık látókörébe, s a legfıbb hatalom élén a neves politikusunk édesapjával talán üldözte is a képernyın látható, neves 20

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani?

Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Az Innováció és az ember avagy: Miért (nem) szeretnek a felhasználók kattintani? Esszé az Innováció és kommunikáció tantárgyhoz Készítette: Polgár Péter Balázs, 2007. január 16. A 21. század elejére még

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja

Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Járai Zsigmond pénzügyminiszter megakadályozott adóreformja Az Echo Televízió egyik, nemrég ismételt adósából két meglepı hírrıl értesültem. Mindkettıt azért találtam különösen meglepınek, mert az eseményeket

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Az állami tulajdon sorsa. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Duna Charta és az Élılánc Magyarországért konferenciája: Vagyonleltár Budapest, 2008. szeptember 27. Az állami tulajdon sorsa (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hallgatóim! Megköszönve

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

Versenytanács. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Versenytanács 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2001/76. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Diákhitel Központ Rt. (Budapest) ellen gazdasági erıfölénnyel való visszaélés

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV.

FÜGGELÉK. Személyes arcképcsarnok IV. Magyarország elsô médiamarketing kormánya a populizmus és a konfliktusdemokrácia jegyében 279 FÜGGELÉK Személyes arcképcsarnok IV. 1. ORBÁN VIKTOR Talán meglepô e könyv különbözô részeiben található, Orbán

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk

Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk Megint válság van: ismét inadekvát válaszok és hatalmas károk nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba állította Hérakleitosz. Magyarországon mintha ez a bölcsesség is megdılne, úgy tőnik, folyamatosan

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN

Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN Bognár Tamás* A VEVİI NÉZİPONT A BALANCED SCORECARD RENDSZERÉBEN A sikeres vállalkozások vezetıi mindannyian egyetértenek abban, hogy az irányítás során folyamatosan szem elıtt kell tartani a vállalkozás

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I.

CÍMLAP. (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. CÍMLAP (a jegyzetcsoport bocsájtja rendelkezésre) Szeghegyi Ágnes Tudásmenedzsment I. Impresszum, azonosító 2 Tartalomjegyzék ELİSZÓ... 7 1 A TUDÁSMENEDZSMENT SZEREPE A SZERVEZETEKBEN... 9 1.1 TÉZISEK...

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON

AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON AZ ÁTMENET GAZDASÁGTANA POLITIKAI GAZDASÁGTANI PILLANATKÉPEK MAGYARORSZÁGON Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS

URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS Tér és Társadalom XXII. évf. 2008 1: 125 139 Kulcsszavak: URBANIZÁCIÓ-IGAZGATÁS ÉS PÉNZÜGYI FÖDERALIZMUS (Urban Management and Fiscal Federalism) pénzügyi föderáció közjavak közfeladat-ellátás HORVÁTH

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

Miért alaptalan a magyar demokrácia

Miért alaptalan a magyar demokrácia KÖNYVBEMUTATÓ Csizmadia Ervin legújabb kötetének (Miért alaptalan a magyar demokrácia) könyvbemutatójára az Alexandra pódiumon, március 20-án került sor. A bemutató keretében tartott kerekasztal-beszélgetés

Részletesebben

Hivatali határok társadalmi hatások

Hivatali határok társadalmi hatások Hivatali határok társadalmi hatások Bevezetés a hatékony közigazgatás módszertanába Hajnal György Gajduschek György Szerzõk: Gajduschek György: 1. fejezet, 2.4 alfejezet, 4. fejezet, 9.8 fejezet Hajnal

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában

Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk felzárkózási esélyei és a stratégiai gondolkodás meghonosítása a társadalom- és gazdaságpolitika formálásában ECOSTAT és a 135 éves Népszava jubileumi Konferenciája: Lehetséges felzárkózási pályák Magyarországon Stratégiai forgatókönyvek 2008-2020 Budapest, 2008. november 27. Rendszerváltásunk mérlege. Hazánk

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY. a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 1.9.2008 B6-0413/2008 ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követıen az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Európa szocialistái, egyesüljetek!

Európa szocialistái, egyesüljetek! LAURENT FABIUS PIERRE MAUROY MICHEL ROCARD Európa szocialistái, egyesüljetek! Kinyílik a világ, hatalmas gazdasági, kulturális és technológiai robbanásnak vagyunk tanúi, a globalizáció idejét éljük, és

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Alkotmányügyi Bizottság 18.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELİK RÉSZÉRE Tárgy: VÉLEMÉNY MAGYARORSZÁG ÚJ ALAPTÖRVÉNYÉRİL Elfogadta a VELENCEI BIZOTTSÁG 87. plenáris ülésén (Velence,

Részletesebben

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) MKKSZ Akadémia zárórendezvénye a Parlamentben Budapest, 2009. december 8. Korszerő és modern államháztartás a kihívások és az el nem kerülhetı reformok tükrében (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2009. augusztus 3-án, az Ügyrendi és Jogi Bizottság és a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli együttes

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS

Plenárisülés-dokumentum. 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 10.9.2014 cor01 HELYESBÍTÉS az Európai Parlament által 2014. április 17-én a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló,

Részletesebben

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK

SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK SZAKMAI MEGJEGYZÉSEK A DUNA STRATÉGIA HAZAI MEGBESZÉLÉSE ELÉ 1 Fleischer Tamás BEVEZETÉS A Bizottság 2009. október 22-én 14 érintett országot keresett meg a Duna Stratégia megindítására vonatkozó levelével.

Részletesebben

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL NÉHÁNY GONDOLAT AZ ELMÚLT KÉT ÉVTIZED ALFÖLDI VÁLTOZÁSAIRÓL Csatári Bálint * 1. Bevezetı Kétségtelenül izgalmas szellemi kihívás és vállalkozás egy viszonylag rövid, esszészerő tanulmányban összegezni

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával

A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig. Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A korrupciós hálózatok kialakulása Magyarországon 2010-ig Készült 2012/2013-ban a Nemzeti Együttmőködési Alap támogatásával A kötet témái Attitődök a korrupcióról a jövı gazdasági szakembereinek szegmensében

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget

Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Mindentudás Egyeteme 85 SZÖVEG ÉS KÉP HATÁRÁN Bán Zsófiával, az ELTE Amerikanisztika Tanszékének docensével Szöllõsi Adrienne beszélget Kutatási területed eredetileg az irodalmi modernizmus. Írásaidban,

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A kulcs a rendszerépítésben van!

A kulcs a rendszerépítésben van! A kulcs a rendszerépítésben van! Nemrég egy nagyvárosban tartottunk Online Marketing Specialista képzést egy vállalatnak. Nagyon izgalmas és tanulságos volt egy ilyen óriás cég marketingjébe és mindennapi

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok

A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok A PAKTUM Dátum: 2005. May 03. Tuesday, 20:39 Rovat: Tények és dokumentumok Pozsgay Imre eredményes munkája létrehozta az MSZMP számára a hatalom átadásához nélkülözhetetlen ellenzéki szervezetet a Magyar

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Akikért a törvény szól

Akikért a törvény szól SZISZIK ERIKA KLÉR ANDREA Akikért a törvény szól Családsegítõ és gyermekjóléti szolgálatunk keretein belül olyan kutatást végeztünk Zuglóban, amelyben igyekeztünk képet kapni a kerületben veszélyeztetettként

Részletesebben

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban

A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban FAZEKAS MIHÁLY FİVÁROSI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A 3. országos kompetenciamérés (2004) eredményeinek értékelése, alkalmazása iskolánkban 1. Elızetes megjegyzések A száz oldalas Vári Péter

Részletesebben

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJA A magyarországi igazságszolgáltatás hatékony, számonkérhetı és átlátható mőködését elısegítı program Összefoglalás e-mail: info@transparency.hu A rendelkezésünkre álló tudományos

Részletesebben

Mélyponton a teljes politikai elit

Mélyponton a teljes politikai elit Mélyponton a teljes politikai elit A Policy Solutions gyorselemzése a vezető politikusok népszerűségéről 2011. m{jus Vezetői összefoglaló Soha nem volt annyira negatív a teljes politikai elit megítélése,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT

KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT KLENNER ZOLTÁN MENEDÉKJOG ÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZAT A biztonságról és biztonsági kockázatokról a menedékjoggal, illetve a hazánkba érkezı- és az utóbbi években jelentısen megnövekedett számú menedékkérıvel

Részletesebben

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái

Dr. Mészáros Attila. Kezdetek. Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció. Az emberi kommunikáció fajtái Kezdetek Az innováció humánaspektusai: Tárgyalástechnika üzleti kommunikáció 4. Non-verbális kommunikáció A Gutenberg galaxis Fotográfia A közlekedés fejlıdése új kommunikációs igényeket gerjeszt kommunikáció

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság?

Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Meglepetések és elpuskázott lehetőségek. Volt-e, lesz-e sajtószabadság? Több, önmagát nagy teoretikusnak tartó tényezőtől eltérően nem voltam és nem vagyok meglepve attól, mit hozott a kormányváltás, attól

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben