gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek."

Átírás

1

2 A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív ölöm abadidőm a mé b. Ö ül m i hogy ölbből mgimhm méü. É o új dolgo mg udhaam. Kdvc aágyaim öé oolhaom a méudomáyi ágyaa i, é a pályáa álal még jobba mgm ő. Nagy öömml idulam i a újágu éé. Gi i c L ál ó, 5. o. vagyo. A újág é é él a é m áo pog ívü am oa l új é öö i m m m h g a i c b, D vagyo l l a h c Mi J óályo. o 5. föld om a a a gyááa m góv dol a. g őbb ü hívá o i a m gai. S é v va híva, 13 a o áb G o Kód gyo,. aoi ágyaim öé a c v d K a é a g ol, a biológi a a, j a a föld ma i. a, álla, foci, ogo c á a ym b H ob iológia. dé. é d l a m o, é műv, lm fi mé S m a é í i. üi b őm Sabadid Vaga Máé vagyo, 7. oályo. A dvc aágyaim a Biológia, a Földaj, a Ifomaia, a Töélm é a Mamaia. A Go újágba o jó láam, a pogam aé jó, m a gy flébi a öyvédlm é a élővilág mgbcüléé. Boa Richad vagyo. Nm lgjobba a auóchia új övéi. Eg m S alai S. Nob A G o pá a hív lyáaba a. a öy lő auó ímé vol a dv c H obbijaim é m. öé a oi a á,bici lié,o fociálabdá á. i ll ál G ab M uh, h í v a a vayo l á 8. o c K dv. o y g öyai m g i, á é a ágy i i y o á udom dé a é é l m d l. háy é é h a gy l o y g í gy a ág i a új m Föld-i Sé:Boa Richad, Dbci Michll, Giic Láló, Kódo Gábo, Muhl Gabilla, Némh Gyögyi, Salai S. Nob, Vaga Máé. Igagaó: Cüllögé Balogh Judi Fléíő aáo: Cüllögé Balogh Judi, Kovác Gábo. Kiadó v: G. Séchyi Ivá Álaláo Iola É Diáoho Cim Cogád, G. S échyi I,vá u. 29., (mail:

3 Nagyo igalma é édfíő a madaa m ulajdoágaia vigálaa még ha ca a aiodalom újabb é újabb flfdéi i éü a émába. A lgflcigáóbb édé capaua alá a oo jlé, d midi mgalála a magáho illő émá. A mb őidő óa foglaloaja a madávoulá édé, má jóval égbb óa, mihogy lépléü l vola aól, ulajdoépp mié i ű l évől év gy madáfajo a év mghaáoo aába, é jl mg hlyü máo, hogy aá éháy hóappal éőbb úja viaálljo a oábbi hly. P, mi o má, mgmagyaáhaalaa űő jlég, i ámo hidlm ado ápo: öim, hogy a öépoba ljd é i a fcé a mocaa, lápo iapjába ll, gy mái évm, amly pdig gy Aioléől ámao, a hid, hogy a auo ől avallyá váloa, a i odafaúa pdig vööbggyé, ő, aad, ai úgy vél, a madaa a Holdo ll. A lő i madájlöléi íélől, amly gy vado élő madá voulááa iai füé, gy émoági, cicia apáág piojáa 1250 öül íódo bámolójából va udomáu: gy íváci, vállaloó dvű mb pgamdaabo őí gy füi fc lábáa a alábbi fliaal: "Ó, fc, modd, hol ölöd a l?". Bioyáa agyo öül, amio a avaal viaéő madáo vála alál édéé: "Áiába, Pu háába". A igaá udomáyo mlélű uaá H. Ch. C. Mo dá iolai aá alapoa mg aal, hogy 1899-b oámmal é címél lláo fémgyűű őí éháy gély lábáa, majd újua gd ő. A íél codával haáo módo i vol: a mgjlöl 165 gély öül má a övő évb viajl éháya b pdig mgd a fhé gólyá gyűűéé, é fajból i öbb példáy mgül a éőbbib. Aóa a madágyűű é példála "ai" fuo b: a világ i mid oágába gyűű madaaa öbbvbb déggl, öbb hivaáo é amaő madaá évélévl, é év öbb millió madá lábáa ül "paó". Tmé a ll öbb mi á év ala a bfogái mód, öö é magu a gyűű i oa fjlőd, ifiomulabba l, illv iépül a mgfllő iéméy (pl. a Euópai Madágyűűéi Uió, a EURING) é adabáio. A gyűűé mll újabb, gyaa oal haéoyabb mód i mgjl, amly öül flélül édm mgmlíi a ada é a agyobb ű madaaa őí ádióadó jli övéé (földől vagy műholdól). Néháy műholdól öv madá úvoalá ma má a I gíégévl bái figylmml íéhi.

4 Mi haálju fl a vouláuaá oá im? A alapuaá mll imldő jlőég va aoa a célo védlmi pogamoa, amly gy-gy faj, alfaj vagy állomáy mgméé olgáljá. Ahho, hogy i lgy, vouló fajo éb m lég a ölőhly imü é védü, ham a voulá illv llé oá haál ül i pooa fl ll éépi é védlm alá ll voi, hi gy-gy faj úlélé mpojából ulcfooágúa. Egy-gy lcapol mocád, lbooo pa vouló madaaa foha mg éváado ala, mdé "m mó i ájá ba " ö g ü l áp lá l o ó- üliől, é álal cöi aa élyé, hogy a i vádoo mgfllő fléülj a lőü álló, é g é ivaagoo ávő agy ú lüdéé. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A öldfolyoó lvé a amiai ájépíéből d, gway lvél mlíé a öld uaa. A öld ua hálóaa öológiai, üdüléi é uluáli ö ö é gi m po o a i magába hodo. A folyoó a ájba a mé élőhly-foloa ööő ájlm, mly fajöél, flépíé lé a öyő üléől. A élőhly-fagmáció a élőhly üli cöéé é fldaabolódááa folyamaa. A fldaabolódo élőhly üli a ööü lhlydő, áalaul vagy áalaío ül lj liglhi Ki alapül igéylő váloaá i mgaadályohaja a fajo vádoláá, pl. ú, vaú, caoa. A miolimaiu haáo, avaá, yőayago, a cö élőhlyül mia a gymá oláoó haáo őödé, a ápláléfoáo é a páválaái lhőég űüléé voja maga uá. A évao válaoááa godolva m hé mgéi a madaa vádolááa miéjé. A éai félgömbö a yaa mlg, a l hidg, é a mlgigéy madaa ámáa lőyö, ha dél voula. A éai félé maadva i lülhi a od időjáá, d ha még ovább pül, a Egylíő úl má a déli yaa i élvhi. Dél lé i olya ül, ahol bioyo madáfajo mgélhé, d a éao ölő viaéyíi a faj hlyi épvilői, így m maad má a ámua, mi a hoú voulá gy olya vidé, ahol a yá úlágoa mlg a öléh, vio a élflél idália. Migy 50 millió évvl lő má öbb olya madáfaj lé, amly öli ooai ma i él. Ao a oi lhlydé má vol a maiho ép: Dél-Amia alig m- füd Éa-Amiáól, Idia még m- vol Áiáól, Afia pdig migy m- aao áll apcolaba Euáiával. E mgfllő a lgöbb voulái d Euáia é Afia öö alaula i, míg a Idia é Áia, valami a Éa - é Dél-Amia öö ialaul d gyűbb. A jégviahúódáo időaaiba a hőméél évig aó ciluoba váloo é a uaáo a muajá, hogy a váloáo olyo ig gyoa, iább évid, mi éváado ala jáóda l, ami yilvá a ugalmaabb voulái aégiá ialaulááa dv. A ljgdé haááa a mgfllő élőhly délbb olóda, ami bfolyáola mid a yái, mid a éli álláhly ialauláá.

5 Bá a Föld mág mjéb ciliu váloá figylhő mg, a madaa még m véi l a iáy, d mié m? Ugyaca jély, hogy a Egylíő aóodó madaa hoa udjá, hogy m va éa é m dél? Rjély aoba még így i bőv maad. A Napo figylő állao hogya ájéoóda éjaa? Egy-gy új cillagép flűé mié m avaja ö ő? A mág Éai-a öülblül ilomé alálhaó a Éai Saól, hly évől év váloi, mié m avaja ö a állao? William Cocha, a amiai Iallioi Naual Hioy Suvy uaója valami ém oiológu ollégái öö íéléől a Scic magai ámol b. Koábbi laboaóiumi íél má bbioyíoá, hogy a madaa a ájéoódáu oá figylmb vi a Nap hlyé, a cillago álláá valami a Föld mág mjé i. A madaa mll óiái pooággal ájéoóda a méh, laaco é má vádohala, a moach lpé vagy a gi őö i. A udóo a vádomadaa ájéoááa pooabb mgéé vég öbb á ilomé ül öv auóval é jladó gíégévl gy copo üacú fülmüligó. A madaaa éa flé aó vádoláu oá lőö bfogá, fllé a jladóal, majd milő aloyao (di o d fl) újua bocáoá ő, l flé muaó még mág mő haááa é i ő. A váaoáoa mgfllő a madaa öavaoda: yuga flé vé újua. A övő aoba a uaó mglpéé oigálá a hibá, é úja éa flé idula. A madaa há mid, a Nap álláa alapjá, úja alibáljá blő iáyűjü. A voulái iáy, a áv é a üég idő giailag ögül ulajdoág. A udóo m udjá pooa, hogya lhég hogy a madaa ép ily agy ávolágba i ájéoódi. D p va éháy lmél ami magyaáao íál. Egy appal pülő madaaa ülöböő a ájéoódái pojai mi pl. a Nap, hgy, ig b. gíégévl aláljá mg a hly iáy. A éjaa pülő madaa a Hold é a cillago lhlydé gíégévl aláljá mg a hly iáy. A galambo é a uaó aa a övé juoa hogy a Föld mág ővoalai gíi ő. Mgh hogy a madaa a oáoól léő úvoalo idula l, álalába a éllm myiégéb bövő váloá magyaáa.

6 A Földöi-g pavoaláa mid iloméé álag vouló madá li á a ői voulá cúcá éjaáé. Sámo öülü olya i méű, mi pl. a fii füi, amly áyfávolága b. 20 cm, é úlya cupá 8-12 g, d a l ölőhlyéől m- öli, vagy a mi poáa, amly 21 cm áyfávolágával é g-o ömgévl alig ámí agyobba, d ié óiái ávolága, m- voul. A 19 g-o álagömgű füi fc aá m- i lvoul félő hlyéől. A hh üég giá piciy madaa a voulá lő flhalmoo ill. pihőhly igéí íaaléaiból fdi. Még agyobb ávolágo mg a ai cé, amly éa-uópai ölőlpiől gé a Aai pmvidééig voul, így év b m- ua mg vouláa oá. Valamivl öybb űi a dolga aoa a agy ű madaaa (pliáo, gólyá, agadoó madaa), amly vioylag agy áyflülüö violáva, a flflé álló légáamlao a (mi ) "lovagoljá mg", majd, ha lég magaa juoa, i áycapá élül húa l célju iáyába. Tmi ca a áaföld fl l, így a madaa m ív i a agyobb ví öm g: a Föld ö i- g lőoba a Bopo uál é a Gib al á i- ooál li á. A lgújabb uaáo ávilágíoa aa, hogy a madaa m flélül a föld mág ővoalai gíi a voulába, ham gé má. Ola uaó poagalamboal íél é a áju l mág avaóö é i miől célba alála. E ög üö a uaó fjéb é é a célba alálá gíő éév a galambo. Nmoáa mg i alálá: a aglá v vol. Ugyai a galambo épl vola ájéoódi, ao ha oyálaháyájua éélíé, így lvív agláua. Tudomáyo magyaáaé a olgál, hogy a madaa a magaból a ül jllmő agg mgjgyv ájéoóda é alála célba. Nagyéi Tmévédlmi Tül: A 806 ha ülű Cogád Nagyéi Tmévédlmi Tül a Dél - Tia-völgyb, a ú. Köö-ugba hlydi l, délől 10 m hoa a Tia, lől 5 m hoa a Köö ölli öül. A gé ül a Tia mi öld folyoó é, é m ca haai, ham möi jlőég i va, hi léő éghajlaú, é léő élővilággal dlő ül ö ö, möi madávoulái úvoala v ül aja. A ői é a avai madávoulá idjé dava é véi luda capaai húa á a Cogád é öyéé ölöő madaai - Gólya, Füi fc Nyílfaú éc, Hgyi billgő, Bíbic, Bacó, Sáaloa, Dau, Hgyi faú, Vöö yaú lúd, Ki áóaoa, Havai pafuó Apácalúd, Ságacőű di, Aaylil, Kc ólyom, Holló A véd ül lgéébb élőhlyípuai a holága, amly alá lgjobba ői a áj gyoi aculaá.

7 A 806 ha ülű gyég a Tia bal pajá a Köö ugba hlydi l, délől 10 m hoa a Tia, lől 5 m hoa a Köö ölli öül. A i alálhaó úaúvoalo ámala méi é ulúöéi éé imh mg a idláogaó. A úaúvoal hoa 26,7 m, amlyh 1 iiduló állomá é 6 pihőhly aoi. A ül a hlybéli mévédő védé é yilváíai, mllyl alábbi céljaia é lg. a még öl mé állapoba fmaad gydülállóa gadag élővilággal dlő áéi dő, holága, ubigödö mgőé, - a Tia abályoáa övéb ialaul ligdő, boofü, ádao, holága fajgadag övéy-é állavilágáa, ájépi ééi védlm, - ulúöéi mlé é öyü mgőé, - a őhoo fajo fmaadááa bioíáa, - véd, foooa véd madaa háboíala féléé é voulááa bioíáa. Réi: A Cogád Nagyéi Tmévédlmi Tül yolc éből áll: 1. Áéi dő a Tia bal pajá, 2. Mámaiéi-Hol- Tia, 3. Ellépai-Hol-Tia, 4. Nagy-Gombá (holág a áéi dő ülé ), 5. Saadá (holág a áéi dő ülé), 6. F vagy Dög- Köö, 7. Ráoyi Hol-Köö, 8. Áéi dő a Köö jobb pajá. A. A holága öül a Mámaiéi Holág a lghoabb (9,5 m), a lgagyobb víflíl dli. A holág é öyéé véd állaai: - éélű (lvli-é cbéa), - hüllő (füg gyí, mocái ő, víiiló), - madaa (bacó, géölyv, fhé gólya, f gólya, gyugyalag, i ócag, agy ócag, ádi ámáy, ü gém), - mlőö (mi cicáy, oai dvé, ü, vaod), - övéy ( ucaüöm, ulyom). B. A Ellépai Hol-Tia é a Nagy Gombá ég gymáal öfüggő mad ép, d a Lófógóigél mgépí gá lválaoa ő. A hullámé őbb flölődö, ami mocaaodáa idul, ő éha i i áad. Véd álla é övéyvilága haoló ép mua a lőő éh, d i fű, yá ligdő i alálhaóa, valami a éi ialag. C. Ráoyi Hol-Köö lj hoa 4,8 m, ám abad víflül vbb, mi100 m hoú, ugyai a holág agy

8 A. éé mocái élőhly boíjá. A lgflölöbb é élőhlyi a uódlá ovábbi állomáai jli: a avaal ví boíoa aló foál mocáé, míg a még flőbb foál fűyá ligdő alálhaó. Állaé övéyvilágába a óával, ől, éi ialaggal, ulyommal, ága őiommal, baa éihéjával i alálohau. B. Dög-Köö vagy F-Kööb máciu vég é máju lj ö va ví, d yáa d iáad. Eé mdé yá é fűfadő boíjá. E gadag mlő é madávilágo lhővé. C. A Saadá fodío L-alaú ív a gyoi Ő-Köö-oo é. A holág élyviű, flölődö. A holág aló foa lj flölődö, bl imul a Kööooi é gypéb, a maga áoo jli a md. A aló fo öléb a gá övéél gy élbb öblö alálhaó, mivl a gá épíé oá, ubigödöé élíé a aa. A holág a Tia é a Köö flöl i ap vi áví idjé. Véd élőléyi a lőő ívül: Tiaviág, baádabillgő, bacó, daaiály, é ci, faopác, pacia, glic, öldi, vööbgy, magiviág, yái ői. További méi ééi: A ül a Köy- é Tmévédő Cogád Váoi Együl ddig 123 véd álla é övéy faj á fl. A véd fajo öül 87 faj a madá - ööü 10 faj foooa véd (i ócag, agy ócag, f gólya, fhé gólya, aala gém, fayúő, gyugyalag, uvi, éia, gólyaöc). A öbbi véd faj öé mlőö, hüllő, éélű, ovao é övéy aoa. A mévédlmi ül jllmő fá áuláa a fű-yá ligdő, mly ooodó állomáyai főlg a folyó é ubigödö mé őőd mg. A fáa fuó pai őlő é vadomló, a yái mlgb a fáól cöpögő ví, a idől fá öé é a alaj vaago boíó mohaég olya éé l miha gy ődőb éálá. A ubigödö pajá véd övéy i él, mi pl. a yái ői é a Tia pai magiviág (poui-pao faj). A dő ámo agadoó é é madáfaja i oho yújaa. A véd ül lgéébb élőhly ípuai a holága, amly alá lgjobba ői a áj gyoi aculaá. A holága flíé a ulyom é a ucaööm figylhő mg. A gé ül a Tia mi öld folyoó é, é m ca haai, ham möi jlőég i va, hi léő éghajlaú, é léő élővilággal dlő ül ö ö, möi madávoulái úvoala v ül aja. A ői é a avai madávoulá idjé dava é véi luda capaai húa á a ül fl. A gáoldal véd övéy a éi ialag. A Tia folyó júiu öpé éd méyl lpi mg a láogaó. Eo láhaó ugyai a Tia viágá, amly a oágba gy iább. A méy lgjobba a poohídól figylhő mg, öbbyi a éő déluái óába. A időjáá foo p jái a pülő codá ajáába, mivl élcd é a dű idő dvli.

9 A fogyó olajél é a édioxid ibocáá cöé lég idoo olgála a bi é díl gépjáműv lcéléé, máfaja, öybaá giá haáló gépjáműv ljdéé. Miöb a ifomaia flfoghaala fjlődéi bég apcol, a auóipa még midig a öbb mi á év ialál Oo mooa é a ié agypapaoú díl mghajáa épí. A öyhlé gy ügőbb poblémája aoba úja uai d a uaáoa. E a hagyomáyo mgoldáo fjlé, új mghajái mód, valami a ümayago új gációjá éii. OPOC EcoMoo A lv Fdiad Kidma abadalmaaa b. A moo éümű é díl-é Oo moo i lh, ig alalma gámooa i. E gy olya éhg boxmoo, ahol a gy hgb é dugayú moog gymáal mb. Lgagyobb lőy, hogy a dugayú lö cupá flaoa, mi hagyomáyo áaié. A bő gy mé él é öl 60 cm hoú moo 325 lóő olgála. Midh ép a 134 g-o ajá ömg lyéő, ami a ömg ljíméy áa i igaol. A öyudaoág édéb a Eco Moo aaja bépíi gy gyoo hibidauóba, mly a díl őfoá ca haóávolág övlőé ju ph. A jámű hajáá a lomooo végi majd. Cél a 2,35 l/100 m- fogyaá léé. A ompa mé é a vl l jáműv ompaabba, öybb é aaéoabba lh. Má a XIX. Sáad végé ialaulóba vol a villamo mgoldá, d mgopaáa háav fjlődéi ldülé. A XX. Sáad ljé Amiába a bi áa ödé vol a áaméa, a villamo hálóa még m vol iépív, ami a blő égéű moooa dv. Eé m ca olcóbbá, d paiuabbá i vála lomo áaiál. A mghajá bioíó gyáamú mooo valamily áamfoáól lőőlg flölö aumuláoból apa giá. Főé líium-io lp éíi lőyb, mivl ibb, áalmaa a vébé öy, jobb a ljíméyü. Álag m ávolág mgélé alalmaa, pdig a fééből giá v via a db. Eb a auóba ic uplug é jól gyoula főé i bégaomáyba i. Aoba vaa lőyö é még l m üdö aadályo.

10 A mghajá bioíó gyáamú mooo valamily áamfoáól lőőlg flölö aumuláoból apa giá. Főé líium-io lp éíi lőyb, mivl ibb, áalmaa a vébé öy, jobb a ljíméyü. Álag m ávolág mgélé alalmaa, pdig a fééből giá v via a db. Eb a auóba ic uplug é jól gyoula főé i bégaomáyba i. Aoba vaa lőyö é még l m üdö aadályo. - A lomo auó üm öb m bocáaa i üvgháhaáú, vagy bámily má lvgőyő gá - Foili-ayagm - Hagala - Ha iül midhol mgújuló giafoából lőállíai a villamo áamo é a aumuláoo édéé i mgoldjá, abolú öybaá öé válha. - A ümayag áa é a gyűbb mghajá i d övéb agyágdl olcóbb a faáu a hagyomáyo auóho ép. - Elő pobléma a haóávolág, ami m. - A máodi god a léhő lgagyobb bég ( m/h).vaa ugya modll, ami bégb vagy haóávolágba öbb uda, d ma a gyi ca a mái ovááa ud ca ői. Eé a lomo auó gylő iább váoba jó. - Sámí a ömgü i, m laív öyyű ll liü, ami cai i auómé jlh. - Ugyaao dága, %-al öbb ül foili áaiál. Ha pdig lmül a ai ca 6-8 óa hálóai ölé uá oboghau célu flé. Talá gíh a hly a a öl, hogy a a céla ialaío ölőhly gy mlő auomaiua gy aolái idő ala iapá a aia é hlyé fi ölö. bvé apféy dméy vacüvg ocáo Céium-oxid hg Ví + édioxid + apgia = moohajóayag S iül apgia gíégévl víből é édioxidból moohajóayago lőállíai. E cél édéb ifjl gy apgia-ao, mlyb a ocál apugáá áplálja a abil é gyo moémiai folyamao. A új ljáá a vi é a é-dioxido hidogé é é-mooxid véévé alaíja, ami ygaa v. E a ayag iiduló mé lh a oia, bi é gyéb folyéoy ümayagoa. A folyama léyg: a vi é a é-dioxido moémiailag ébojá, úgy, hogy a apféy gy bldyíláo ülvi a ao bljéb. A ao bljéb gy céium-oxid hg alálhaó, ami oxigéaomoa olgála a folyamaho. Máodi lépéb a céium-oxido 900 foo vígől é é-dioxiddal agálaa, hogy a céium viaapja di állapoá. A d haáfoa jllg 0.8%, d a imuláció 19%-o haáfoo muaa lő.

11 Hibid d a a mgoldá vü, mly oá a mghajáho üég giá é vagy öbb, ülöböő lv műödő őfoából yi. A gyaolai mgvalóíá oá lgöbbö a blőégéű moo é a villaymoo ombiációja jli mg. E a mgoldáo agyo ígé, d m oldjá mg a áoayag-ibocáá poblmaiájá. Ily d majdm mid gyáó piaca dobo má, d mgoldá a lj ümayagcllá d! A ümayagclla 1800-ba William Nicholo ( ) é Aoy Calil ( ) flfd a lolíi - vagyi a víboá -, a a folyamao, amio lomo áam haááa víből hidogé é oxigé gá li. A ümayag-clla műödéé a gyű émiai folyama a alapja, ca viaflé, aa hidogéből é lvgőből lomo áamo állíaa lő. Bá a lmél m űi boyolula, a haéoy chiai ivilé a űuaá fjlődééig váu. A héöapi haálaa á ümayagcllá jáműv fjlé a uóbbi időb bgyoul. Si mid agyobb gyáó foglaloi a édél, ő öbb úljuoa a pooípuoo. Mid loémiai dl épül jámű jllmőj, hogy vagy gyoa mgy, vagy mi. A ümayag-clláa jó a giaűűég, d o a ljíméyűűég. Eé mid b aumuláooal vagy upapaciáal (odáoal) páoíjá, mly a clla folyamaoa öl. Vagyi a hidogécllá jámű agyo haolí a hibid aal a ülöbéggl, hogy a obbaómoo hly a ümayag-clla olgálaja a gia uápólá a aumuláoo öléé. A ily jámű műödéé, hajáá iv a lomo auóval mggyi, aal a ülöbéggl, hogy a folyamao gia uápólá mia ic üég óiái lp. A lp élaama a folyamao ölé mia hoabb, a aolá m a óáig, ham gy laiu gáölél mggyő időaam ala ajli. A ümayag-clla lő áéé idáli mgoldáa űh, a év, mly mll óla cáfolhaalao. Ha ca a áoayagibocáá éü, ao i vhl, főlg ha a hidogé lőállíáa i öybaá módo öéi. Egyíi a lomo auó jó ulajdoágai é a jllgi haálai oáoa, bioyo ül ompomiumo élül haálhaá. A chológia giaűűég jó, m üég hé aumuláo paoa állíai, például a m hbb, mi gy hagyomáyo áa. Sajo ma még llév i va gadago. Talá a lgiaóbb a, hogy jllg a chológia a gydi gyááo mia dívül dága. A hidogé aoláa jllg m mgoldo, é imv a haai ügym, m i láo á ély Magyaoágo. Több év húódi a CNG úhálóa iépíé i, a haai ümayag-fogalmaó m pa, pdig a földgá midhol dlé áll. Mi l i a hidogél?

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe

14. / 3 5 octombrie. umentare, r o. b t. i n r. e f. r e. a t. a e. t z. j i. A belépés d. Szász Attil. Reisz Gábo. 2014. októbe 14. IAR F ULUI AGH ZILELE FIL / K O P A N C AGYAR FIL, 14 0 2 / 3 5 b í 3 5., C 2014. ób 2.., Vá é ú y 2. é Cí S -ț Căț N. P, C S B / Ab v ö vă : A b T / Sá A ű I : á á B h S Tíá / C : b Z Dyg Hj ö g :

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti...

mf's: ' i\ Hfkő i n h'zl >sí i rí! i/ ti l i sz 'ìuiir ti i'ti... éfoly* 9 KERESZTÉNY zá. febuá HETLAP. * feg jet c zo b tt > ét V^ H T 7 > á R «Szóetezet, Váegye Dloeület, t u e T z o l t ó z ö t é g e Vegye Á l l t t e y é z t ő E g y e ü l e t Htlo l p j V,7 POLTKA

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.)

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.) Ik Vro Polgrri Hivaal Adócopor 6070 Ik, Sabadg ér Tl: 76/568-070, Fax: 76/569-00 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 0 évi hlyi iparűéi adóról a 990 évi C örvéy alapj (Hv) BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 0 ju I Bvall

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA

2011 12 TÉL. Lackenhof. Besízô táborok: Mistral Utazási Iroda. www.mistraltravel.hu. Síajánlatok. csoportoknak! tria AUSZTRIA (8101.560 m) coportoa! tria A u zz lpazió á áll + fé Lacehof Síajálato orig) utazá + érlet (19 éve íb o p + 4 a 0, F t /f õ 6 2. 5 0érje irodába! et te A rézle 201112 TÉL Beízô táboro: 2011.11.1518. 2011.11.0205.

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály

Kisvállalkozás a szocializmus után Laki, Mihály Kv cmu u L Mhy Cd by XMLmd XSL-FO Cv. Kv cmu u L Mhy Pubc d Ső j L Mhy Kv L Mhy: Kv cmu u. A mp dm vdé mmu d hm ud é m é fm. A fj pcdéh ép üöö pc é by öyb md úéé c cöéé h övéé j d jmő mód jd. Kfjődö y

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben