Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN"

Átírás

1 E S S Z É ÚJ EGYENLÍTÔ 49 H E G Y I G Y U L A Párhuzamos életrajzok MERKEL ÉS PUTYIN Térségünk történelmét az elmúlt két évszázadban egyre hangsúlyosabban két ország, németország és oroszország egymáshoz való viszonya határozza meg. mindeközben e két ország maga is folyamatosan változik, államformája, belső felépítése, területi kiterjedése és ideológiája szélsőséges fordulatokon esik át, s ezek is földlökés-szerűen hatnak a közéjük szorult kisebb-nagyobb nemzetekre. a magyar történelem nagy esélyét a függetlenségre 1849-ben az orosz cári csapatok tiporták el, a relatív önállóságot pedig 1867-ben az osztrák és a német (azaz porosz) hatalmi egyensúly átrendeződése tehette lehetővé. térségünk számára az első világháború részben, a második pedig szinte kizárólag e két ország összecsapásaként jelentkezett, s még a belpolitikai változások, forradalmak, ellenforradalmak, szigorúbb és enyhültebb kurzusok is összefüggtek a berlini és moszkvai változásokkal. az első világháború kitörésétől a berlini fal leomlásáig a német orosz viszony megromlása háborús fenyegetést jelentett nemcsak kelet-európa, hanem jószerivel az egész világ számára. Sajátos módon ugyanakkor néhány köztes ország elsősorban lengyelország és a három kis balti köztársaság a németek és oroszok barátságától éppúgy tart, mint azok ellenséges viszonyától. nem ok nélkül. a német orosz háborúk legázolták és felégették ezeket az országokat, míg a két nagy szomszéd közi jó viszony függetlenségüket korlátozhatja vagy a valóságban, vagy a pszichológiai beidegződésekben. de a németország és oroszország közti térségből nem lehet elhajózni egész országoknak, és nem lehet európai kültagként az egyesült államokhoz sem csatlakozni. a re al politik nem véletlenül német kifejezés. józanabb korszakaikban a német politikacsinálók is megértették, hogy nem csak a németország és oroszország közé szorult kisebb nemzeteknek, de maguknak a németeknek is a realitásokhoz, az adottságokhoz és lehetőségekhez, s nem az ideológiához kell igazítaniuk politikájukat. természe - tesen azt remélve, hogy ha így cselekszenek, akkor az oroszokat is sikerül hasonló magatartásra rávenni: mert a német reálpolitika csak a hasonló orosz magatartással együtt működőképes.» a szer ző új ság író

2 50 ÚJ EGYENLÍTÔ mindez morálisan többszörösen is megkérdőjelezhető. elsősorban a kisebb nemzetek függetlensége és méltósága okán. miért kell, mondjuk a lettek szabadságának és biztonságának két idegen ország egymáshoz való viszonyától függenie? aztán a német és orosz fejlődés eltérő volta is zavaró tényező. a nácizmus őrületét leszámítva a német rendszer polgárosodottabb, jogkövetőbb, haladóbb, mint az orosz, nem az utóbbi hibájából, hanem az eltérő történelmi fejlődés okán. ám a reálpolitikába beletartozik a másik belső viszonyainak tisztelete is, amit sokan a demokratikus követelmények felpuhításának értelmezhetnek. a reálpolitika szelektív történelmi tudatot is kíván. nagy országok, birodalmak csak véres háborúk, területfoglalások hosszú sorozatán keresztül születnek meg, így volt az a németekkel és az oroszokkal is. van, amit illik kölcsönösen megbánni, de mindent persze nem lehet, hiszen mindkét ország kis fejedelemségekből nőtt idővel birodalommá. de a reálpolitika híveinek van egy minden erkölcsi ellenvetést elhalványító válasza legalábbis addig, amíg a második világháború szörnyű pusztítása, végtelen emberi szenvedése és gyalázata ki nem törlődik a történelmi emlékezetből. minden real - politik jobb, mint egy német orosz háború, s ha hozzávesszük egy szélesebb, nukleáris konfliktus kockázatát is, akkor ez még tartósabb érv. a berlini fal leomlása és az újraegyesülés jelentősen megnövelte németország súlyát, míg oroszország különösen a jelcini anarchia éveiben elképesztően meggyengült. a realpolitik német hívei számára ez nyilván nagy kihívás volt. Ha engednek a rövidtávú illúziók csábításának, akkor talán látványosan feladják a Szovjetunióból oroszországgá szerényült állammal való különleges kapcsolatokat. a német politikai elit azonban óvatosabbnak bizonyult, ami bölcs döntésnek bizonyult, hiszen oroszország sohasem lehet olyan gyenge, hogy óriási népessége, végtelen természeti kincsei és hatalmas területe okán ne tudjon idővel újra megerősödni. a német orosz kapcsolatok elmélyítéséért különösen sokat tett gerhard Schröder, mindez ideig az utolsó szociáldemokrata német kancellár, aki a nyugati világ ismert személyiségei közül először lett nyílt rokonszenvezője, politikai barátja a frissen megválasztott orosz elnöknek, vlagyimir putyinnak. Schröder kancellársága után jól fizető állást is kapott újdonsült barátjától, de a régi realpolitikot folytató oroszország-politikáját butaság lenne egyéni haszonlesésként értelmezni. először is valóban oroszország és németország európa két leghatalmasabb országa. másrészt a szörnyű második világháborús múlt meghaladása miatt folyamatosan szükség van e két ország között a jóindulatú gesztusokra. Harmadrészt német or - szág politikai súlyát növeli, ha kvázi nyugateurópa vezetőjeként tarthat fenn különleges kapcsolatokat moszkvával. ez természetesen együtt jár a brit és a francia nagyhatalmi státusz folyamatos gyengülésével, ami az európai Unión belüli átrendeződésekben különösen nyilvánvaló. és ami a schröderi politika közvetlen okát illeti, a köztes lengyelországot és balti államokat kihagyó tengeri gázvezeték németország energiaellátását hosszú távra biztonságossá tette. a lengyel-balti blokk politikusai és sajtója nyilvánosan új molotov-ribbentrop paktumként értékelték, hogy a gázvezeték kihagyja a területüket, s a tenger alatt köti össze a két nagy szomszédot. ami ismét azt bizonyította, hogy németország és orosz ország barátságát, akárcsak technikai együtt - működését is biztonsági fenyegetésként élik meg. (ennek értékelésébe nem bonyolódnék bele, de abban biztos vagyok, hogy magyarország érdekeit és biztonságát az szolgálja, ha e két nagy ország jó viszonyt tart fenn egymással.) Schröder orosz ország-politikájának amúgy komoly erkölcsi tá mogatást adott az, hogy Helmut Schmidt exkancellár, aki azóta is nagy hatást gyakorol nyilatkozataival és publicisztikájával a német közvéle ményre, szintén a német orosz barátság elkötelezett híve. olyannyira, hogy még kilenc- gerhard Schröder

3 ÚJ EGYENLÍTÔ 51 Helmut Schmidt venötödik születésnapja előestéjét is putyin társaságában ünnepelte. S ebből az alkalomból személyes vallomásként elmondta, hogyan lett a hitleri Wehrmacht katonájából a német orosz jó szomszédság képviselője. az ő és putyin személyes sorsa össze is fonódott valamiképp a történelemben, mert Schmidt egy ideig a leningrádot körbezáró német hadseregben szolgált, az orosz elnök egyik bátyja pedig kisgyermekként pusztult el a város náci blokádjánál. a német szociáldemokráciát ellenfelei gyakran vádolják az oroszországgal (a korábbi Szovjet unió - val és az ostblock -kal) szembeni puhasággal, de a maguk módján a kereszténydemokraták is tudatában vannak a német orosz jó viszony jelentőségének. a nyitányt ebben konrad adenauer 1955-ös moszkvai utazása jelentette, de a maga módján Helmut kohl is a reálpolitika német ha - gyományait követte. napjainkban két személy, két világszerte is - mert, tisztelt, vitatott és gyűlölt vezető, angela merkel és vlagyimir putyin jeleníti meg a két országot a közvélemény előtt. természetesen tudom, hogy merkel egy demokratikus vezető egy demokráciában, putyin pedig egy úgy-ahogy szabadon megválasztott, de autokrata vezető egy alapvetően tekintélyuralmi államban. ám származásuk, neveltetésük, személyiségük ennek ellenére számos ponton találkozik, illetve keresztezi egymást, sajátos párhuzamosságot ébreszt legalábbis bennem. de a legjellemzőbb közös tulajdonságuk mégis az, hogy mindkettejüket sokáig szürke, másodosztályú figurának tartották, akik csendben, nagy szorgalommal és még nagyobb stratégiai érzékkel váltak előbb országuk vezetőjévé, majd a világpolitika egyik kiemelkedő formálójává. Ha nem lenne kissé bizarr, azt is mondhatnánk, hogy szürke hernyóból lettek a világ kertjének legismertebb óriás-lepkéivé. kissé prózaibban számomra azt példázza a felemelkedésük, hogy a jelentős vezetővé (vezérré) emelkedéshez nem annyira csillogó intellektusra és feltűnő egyéniségre, mint inkább jó taktikai érzékre és aztán a kínálkozó pillanat gyors megragadására van szükség. és persze olyan múltra, személyiségre, amelyben eredendően benne van a gyors változásra való készség, az önkorrekció és az állandó alkalmazkodási képesség. angela merkel, mint eléggé köztudott, nyugatnémetországban született 1954-ben, de szüleivel együtt néhány hetes korában kelet-német or - szágba került, ahol apja evangélikus lelki pász - torként szolgált. családja és az ő története ma gá - ba sűríti közép-európa egész huszadik századát. apja Horst kasner néven szerepel angela életrajzában, de eredeti családneve Horst kaz mier czak volt. az apai nagyapa, ludwig kazmierczak egy lengyel nő törvénytelen gyermekeként született az akkor németországhoz tartozó poznanban. az első világháborúban előbb a német hadseregben szolgált, majd a német összeomlás után az új lengyel - ország függetlenségért harcoló, úgynevezett kék Hadsereg katonája lett. e minőségében harcolt az ukrán és orosz bolsevikok ellen. (ek koriban vlagyimir putyin apai nagyapja, Szpiridon putyin szakácsként lenin és krupszkaja asszony közvetlen közelében dolgozott.) de a béke bekövetkeztével mégis a német állampolgárságot választotta, német nőt vett el feleségül, és berlin pankow nevű kerületében rendőrként dolgozott ban, már fia életében, németesítette a családnevét. az 1926-ban született Horst fiától sem álltak távol a nagy fordulatok. bár fiatalon tagja volt a Hitlerjugendnek, komolyabb szerepe már csak fiatal kora okán sem lehetett a hitleri birodalomban. rövid hadifogság után teológiát tanult Heidelbergben, majd Hamburgban. nem csak lengyel névvel, de katolikusnak is született, és édesapjával együtt a harmincas években tért át az evangélikus vallásra. bár egy ilyen lelkiismereti döntés mögé nem illik gyakorlatiasabb indítékot keresni, nagy a valószínűsége annak, hogy a berlini (porosz) protestáns közeggel való azonosulás vágya dominált benne. Ugyanúgy, mint a névvál-

4 52 ÚJ EGYENLÍTÔ toztatásnál. (érdemes megemlíteni, hogy amikor karl marx apja jó egy évszázaddal azelőtt keresztény hitre tért, a katolikus rajna-vidéken, ő azért választotta mégis inkább az evangélikusságot, mert ez volt a porosz állam és nemzet hivatalos vallása.) a merkel-papa mindenesetre hű lett új egyházához, hiszen akkor költözött nyugatról a keleti, kommunista németországba lelkészként szolgálni, amikor több millió ndk-állampolgár az ellenkező irányba vándorolt. a kelet-német miszsziót nyugati püspöke kérésére vállalta ben, de gyorsan beilleszkedett új környezetébe. nem volt ellenzéki, nem konfrontálódott a rendszerrel, többször bírálta viszont a nyugatnémet politikát, s mindezért vörös kasnernek is hívták lelkészkörökben. de nem lett Stasi-ügynök, lelkészként szerették a hívei, és a legmodernebb nyugati teológiai irányzatokat hirdette. Úgy is mondhatnánk, megadta a császárnak, ami a császáré, és istennek, ami istené. ez a mondás feltehetően a lánya számára sem idegen. angela merkel olyan családban nőtt fel, amely az élet nagy sarokköveiben vallás, nemzetiség, politikai meggyőződés rugalmasan alkalmazkodott a társadalmi környezethez. a nyugatról a keleti németországba települt lelkész lánya belépett a kommunista ifjúsági szövetségbe, az fdj-otba, de közben konfirmált is. mivel annak idején magam is beléptem a kisz-be, s közben (pontosabban előtte egy évvel) bérmálkoztam is, tudom, hogy egy ilyen döntés belülről egyáltalán nincs annyira megterhelve morális konfliktussal, mint ahogy azt a kívülállók gondolnák. kamaszkorban különösen nem, hiszen a környezetnek való megfelelési kényszer kíváncsisággal is párosul a különböző világnézetek irányába. angela kasner minden esetre természettudományos szakra iratkozott be az egyetemre (tőlem is ezt kívánta az apám), de közben jól megtanult oroszul, és már felnőtt fejjel az fdj kerületi tanácsába is beválasztották. életrajzába azt írta bele, hogy kultúrfelelős volt, de rosszakarói kiderítették, hogy valójában agitpropos, azaz az agitációs és propaganda munka felelőse volt. aki élt államszocialista rendszerben, az tudja, hogy ez nagy különbség. az ifjúsági szervezet kulturális tevékenységébe goethétől (nálunk petőfitől) a rockzenéig sok minden belefért, de az agitprop mé - giscsak a marxista-leninista világnézet és a pillanatnyi politikai irány népszerűsítését jelentette. amikor mindez napvilágra került, a szépítő csúsztatáson kapott angela merkel jó humorral azt válaszolta, hogy nyolcvan éves korában már ennyire sem fog emlékezni. férjezett vezetéknevét egy Ulrich merkel nevű akkori diáktól kapta, akivel huszonhárom éves korában házasodott össze, s akitől öt év múlva el is vált. már említett alkalmazkodó képessége mellett nyilván a saját hibáiból is tud tanulni, mert második férjéhez csak tizenhét évi ismeretség és hosszú együttélés után ment hozzá. ez kétségkívül nem keresztény erény, még ha a huszadik századi német protestantizmus nem is erőlteti túl a szigorú szexuális etikát. a valláshoz való viszonya amúgy is vitatott kérdés a német sajtóban. leg - nyíltabban egy 2012-es nyilatkozatában mondta el, hogy hisz istenben, és a vallás egész életében a társa volt. de sokan e nyilatkozata mögé is politikai megfelelési kényszert gondoltak, hiszen mégiscsak a kereszténydemokrata Unió (cdu) nevű párt elnöke, s e betűszóból a c-t, azaz a christlich-et, keresztényt is illik komolyan vennie. Személyes hitének megvallása mellett egyszer azt is leszögezte a vallással és a cdu-val kapcsolatban, hogy egy párt nem vallási közösség, a vallás helye a templomokban, a családokban van. ez bizony fényévekre áll a politikai kereszténységgel szélhámoskodó magyar jobboldal erőszakosságától. (amely mögött leginkább a neofiták és magukat hívőnek hazudó hitetlenek haszonlesése áll.) elvált, újraházasodott, gyermektelen, keletnémet nőként amúgy is messze esik a cdu eredetileg rajna-vidéki, katolikus és férfiak uralta politikusi gárdájától. de tehetségét bizonyítja, hogy ezt a hátrányát is előnnyé tudta fordítani, kinyitva a pártot az egyedülálló nők, a melegek és a külföldről bevándorlók, illetve azok gyermekei előtt. egy komolyabb konfliktust vállalt fel a vatikánnal, s ez tudósi meggyőződéséből fakad: híve és támogatója az őssejt-kutatásnak. női politikusként nem csak magát tudta elfogadtatni a német politikai élettel, hanem azt is elérte, hogy legvalószínűbb utódjának ma Ursula von der leyen, egy hétgyermekes, nagyon szép, angolul és franciául is kiválóan beszélő asszony számít. von der leyennel nekem is volt alkalmam találkozni brüsszelben, egyetlen hátránya talán az, hogy mindenben tökéletesnek látszik. Szemben merkellel vagy putyinnal, akik szerintem éppen látszólagos szürkeségükkel tudtak az élre törni. angela merkel a nyolcvanas évek végén csatlakozott a keletnémet ellenzékhez, és az újraegyesítés után hamarosan Helmut kohl kormányában találta magát. ebbe talán az is belesegített, hogy apja az ndk-s időkben együtt dolgozott lothar de maiziere-vel, az újraegyesítés keletnémet miniszterelnökével, akinek azonban Stasimúltja miatt hamarosan távoznia kellett a közéletből. lassan negyedszázados politikusi pályája során angela merkel csúcsra járatta a róla merkelism -nek nevezett pragmatikus politizálást. Hol a szabadpiac, hol a szociális piacgazdaság mellett kötelezte el magát, egyszer atlantistának mutatkozott, máskor nemet mondott ame-

5 ÚJ EGYENLÍTÔ 53 rikai akciókra, előbb az atomerőművek élettartamának meghosszabbítása, majd bezárásuk mellett érvelt. mindig az adott politikai helyzetnek és a közhangulatnak engedve. dolgozatunk másik hőséhez, vlagyimir putyinhoz és oroszországhoz való viszonya is változó. olykor szinte baráti, még közös nyelvi és kulturális emlékeiket is hangsúlyozzák, máskor erősen kritikus. bár sohasem ellenséges. a szélsőséges megfogalmazások amúgy is idegenek tőle. Ha ide-oda egyensúlyoz is az ellentétes politikai állásfoglalások között, egyik esetben sem megy el a végletekig, így aztán a másik oldalra való áttérése sem vált ki aránytalan meglepetést a közvéleményben. párpolitikusként mesteri tökélyre fejlesztette az esetleges vetélytársaktól való megszabadulás művészetét. már jó egy évtizede az a mondás járta a német politikai körökben, hogy aki lebecsüli angela merkelt, az máris búcsút mondhat politikusi karrierjének. többeket sikerült eltüntetnie a süllyesztőben, míg két potenciális kancellár-jelöltet az államelnöki, egyet pedig az európai biztosi székbe katapultált. amúgy mindkét államfő-választottja idő előtt megbukott, végső soron jellembeli gyengeség miatt. Ha Horst köhler és christian Wulff lemondással járó botránya nem a súlytalan köztársasági elnöki székben, hanem kancellárként éri az említett urakat, abba a cdu is belerokkanhatott volna, míg így bukásuk csak múló epizódja lett a közel egy évtizede tartó merkel-korszaknak. amely a szociáldemokratákkal való koalícióval kezdődött, a liberálisokkal való szövetséggel folytatódott, hogy aztán ismét a szocdemekkel lépjen a harmadik ciklusba. ez is az ideológiákon felülemelkedő örök pragmatizmusát jelzi. elvtelen opportunistának mégsem lehet ne - vez ni. politikusi pályájának van legalábbis egy erős sarokköve. kancellár elődeihez hasonlóan ő is tudja, érti és vallja, hogy az európai egység nélkül németországnak nincs jövőképe, csak kétségei és rémképei az efféle jövő árnyait illetően. a két világháború, a nácizmus és a negyvenévi megosztottság után a mai németország csak egy egységesülő európán belül tudja elképzelni ma - gát, annak esetleges széthullása esetén a német történelem és geopolitika minden őskonfliktusával szembe találhatja magát. ebben a kérdésben még olyan kemény kijelentést is megenged magának, hogy az európai egység kudarca esetén akár újabb háború is kitörhet kontinensünkön. pragmatizmusát bizonyítja ugyanakkor, hogy ezt a történelmi léptékű elkötelezettséget egyesíteni tudja a német gazdaság érdekeivel, az euró és a frankfurt-vezérelte közös pénzügyi politika melletti kemény kiállással. magam az európai bizott - ság munkatársaként éltem át azokat az éveket, amikor a pénzügyi válság és a görög krízis idején napi szinten vezényelte az európai intézményeket, és az európai Unió megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé vált. ezért kockáztathatjuk meg azt, hogy az uralkodói székbe került nőket leszámítva a történelemben soha, egyetlen nőnek sem volt akkora hatalma és befolyása, mint angela merkel - nek. mrs. thatcher aktivitása, aki a világ első, igazán jelentős női miniszterelnöke volt, az egyesült királyságra korlátozódott, országa érdekeinek rámenős érvényesítésénél több dolga nem is volt a külvilággal. merkel viszont a német gazdaság érdekeinek képviseletét össze tudta kapcsolni az európai stabilitás védelmezésével. a német gazdasági érdekek rámenős érvényesítése okozza azt is, hogy hazáján kívül a nyugat-európai baloldal hevesen elutasítja személyét és politikáját. Sokan, főleg dél-európában már-már a fő go - nosz nak, új Hitlernek tartják, miközben pénzügyi politikáját leszámítva sokkal inkább középutas és mérsékelt, mint a legtöbb jobboldali politikus. nemzetközi elutasítottsága ezzel együtt is eltörpül a vlagyimir vlagyimirovics putyint övező ellenszenv, sokszor parttalan gyűlölet mellett. igaz, az orosz elnök számára ezt kárpótolhatja, hogy saját hazájában népszerűbb, mint angela merkel németországban. putyin két esztendővel merkel előtt, 1952-ben született leningrádban, és szülővárosa sorsa mindmáig meghatározza gondolkodását. noha családja nemzetiségileg homogén volt, szülei között éles világnézeti ellentét húzódott. édesapja kommunista volt, aki előbb munkásként dolgozott, majd tengeralattjárón szolgált, a második világháborúban pedig az nkvd, a kgb elődje keretében harcolt a fronton. ezzel családi vonalat követett, mert apja, a már említett Szpiridon ivanovics szakácsként lenin és krupszkaja közvetlen környezetében dolgozott. még látta lenint, és erről egészen 1965-ben bekövetkezett haláláig mesélhetett az unokájának. putyin édesanyja, marija viszont mélyen vallásos asszony volt, aki annak idején az ortodox vallás szertartásai szerint meg is kereszteltette a fiát ben leningrádban ehhez, ha más nem is, egyfajta kurázsi mindenképp kellett. bár a fiú hét évvel a háború után született, a háború emléke jelen volt családjában és egész szűkös, szegényes gyermekkorában. albert nevű, idősebb fiútestvére nem sokkal születése után, míg viktor nevű bátyja leningrád német blokádja alatt halt meg. (a szovjet rendszer egykori internacionalizmusának orosz nacionalizmussá fordulását mikro szinten jól illusztrálja a három fiú nevének változása: előbb a németes albert, majd a semlegesebb viktor, aztán a mélyen orosz vlagyimir, ami egyébként azt jelenti, hogy urald a világot.), anyai nagyanyját a német megszállók

6 54 ÚJ EGYENLÍTÔ gyilkolták meg tver környékén, és az áldozatuk lett édesanyja több testvére is. marija putyina negyvenegy éves volt, amikor két halott fiú és egy kiirtott család emlékével terhelten megszülte harmadik fiát. (engem is negyvenegy évesen szült az anyám, de békésebb okok miatt, első és egyetlen gyermekként.) az apa akaratával szemben vállalt kereszteléssel talán égi segítséget is akart kérni ahhoz, hogy ez a gyereke életben maradjon. egyébként a szülők és a nevezetes nagypapa is késő nyolcvanas éveikben haltak meg, így ha vagyont nem is, jó géneket mindenképp örökölt felmenőitől vlagyimir putyin. az viszont sajátos, és életrajzíróinak is feltűnt, hogy atyai nagyapja származásáról semmit sem tudni, putyin nevű felmenőt sehol oroszországban nem találtak. felte - hetően egy volt a paraszti vidék végtelen számú muzsikjából, akit az iparosodás, vagy a forradalom szele sodort Szentpétervárra. mint sok millió városi szovjet ember, putyinék is többszörös társbérletben, a hírhedt kommunalkában éltek, rossz körülmények között. a gyerek vlagyimir ráadásul annyira lázadó természetű volt, hogy még úttörőnek sem vették be, illetve nem is erőltette a megfelelést. a lázadó, rosszul tanuló kiskamasz tizenkét éves korában kezdett el dzsúdózni, életrajzírói és önmaga szerint a sport segítette át a pubertáskori válságon. a középiskola után a leningrádi egyetem nemzetközi jogi szakát végezte el, diplomamunkáját a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény jogi vonatkozásairól írta 1975-ben. elvben legalábbis már ekkor meg kellett ismernie a nemzetközi gazdaság működésének egyes részleteit. mint köztudott, az egyetem elvégzése után belépett a kgb-be, ami messze több volt, mint egyszerűen a szovjet titkosszolgálat. a cseka 1917-es megalapítása óta, különböző néven, a szovjet pártállam hatalmának legfőbb megjelenítőjének számított. a terror esztendeiben milliók estek áldozatául, a brezsnyevi pangás évtizedeiben pedig amikor vlagyimir putyin is a soraiba lépett úgyszólván az egyetlen intézmény volt a Szovjetunióban, amely szervezetten és profi módon működött. legalábbis ilyen híre volt otthon és külhonban. tízévi otthoni munka után a leningrádban látogató külföldiek és főleg a konzulátusi dolgozók megfigyelése volt a feladata putyint 1985-ben kelet-németországba, az ndkba vezényelték. fedőmunkaként kulturális területen dolgozott, ami alkalmat adott arra, hogy folyékonyan megtanuljon németül. a német politikusokkal köztük angela merkellel a privát, tolmács nélküli eszmecseréken ma is németül beszélget. későbbi politikai karrierjét szokás kgbs múltjából levezetni. a komolyabb elemzők azonban egyetértenek azzal, hogy drezdai megbízatása alapján sokadrangú figurának számított a hatalmas apparátuson belül, és a szovjet rendszer összeomlásakor sok ezer kgb-s tiszt volt, aki fontosabbnak számított nála. mivel drezdában töltött öt esztendeje a gorbacsovi reformok és a

7 ÚJ EGYENLÍTÔ 55 glasznoszty idejére esett, későbbi visszaemlékezése szerint fiatal kgb-s tiszttársaival együtt döbbenten figyelték az ndk-beli rendszer merev, ortodox, változtatni képtelen jellegét. egészen más környezetben szerzett emlékeim alapján elhiszem, hogy ez nem utólagos magyarázkodás a részéről. a nyolcvanas évek második felében több csehszlovákiai filmfesztiválon és filmes rendezvényen részt vettem, és a szovjet kollégák privát beszélgetésekben hasonló stílusban minősítették gustav Husak ortodox kommunista rendszerét. amikor viszont putyin a keletnémet kommunista rendszer összeomlása után visszatért szülővárosába, azt kellett észrevennie, hogy míg a merev és szürke ndk-ban legalább a boltok áruellátása működött, addig a névleg szabaddá lett oroszországban hosszú sorok kígyóztak a legelemibb élelmiszerekért is. ezt a csalódását koronázta meg az augusztusi, gorbacsov-ellenes puccs, amelyet a kgb is támogatott. putyin saját életrajza szerint még a puccs alatt kilépett a szervezetből, amelyben az egyetem elvégzése óta, tizenhat esztendőn át szolgált. állítása szerint a puccs első pillanatától tudta, hogy neki a másik oldalon a helye. későbbi nyilatkozata szerint ekkor ismerte fel, hogy a kommunizmus zsákutca, messze a civilizáció fősodrától. az új fősodor a leningrádi később szentpétervári városházára vitte a lassan negyven esztendős vlagyimir putyint, ahol a liberális anatolij Szobcsak polgármester munkatársa, később helyettese lett. ismeretségük onnan eredt, hogy Szobcsak korábban népszerű, reformer-hírű professzorként tanított a jogi karon, ahol putyin is a tanítványai közé tartozott. putyin a városházán tanulta meg a gyakorlatban, hogyan működik a kapitalizmus és a sajátos orosz fél-demokrácia. ahogy angela merkelt, úgy őt is harmincas évei második felében érte a régi rendszer összeomlása. de míg merkel egykori keletnémetként egy jól működő, évtizedek óta stabilizálódott nyugati demokráciába és szociális piacgazdaságba csöppent, addig putyin tanúja és formálója lehetett a régi Szovjet-oroszország lassú és nehézkes átalakulásának. 1991és 1999 között liberális politikusok között mozgott, kandidátusi disszertációját is a piacgazdaság témakörében írta (a plágium vádját ő sem úszta meg teljesen), és nem kis részben a borisz berezovszkij-féle milliárdos oligarcháknak köszönhette miniszterelnöki, majd elnöki posztját. az oligarchák abban a reményben emelték a magasba, hogy jelcinhez hasonlóan, de nála is kisebb súllyal, szürke végrehajtóként asszisztál majd a hatalmukhoz. ennek pontosan az ellenkezője történt. putyin finoman kiszorította a hatalom közeléből a jelcin-családot, és sokkal kevésbé finoman leszámolt a jelcini korszak oligarcháival. a királycsináló borisz berezovszkij, aki a szovjet idők tehetséges matematikusából lett politizáló milliárdos és gátlástalan oligarcha a jelcini években, későbbi londoni száműzetésében élete legnagyobb tévedésének nevezte, hogy a hatalomba segítette putyint. az orosz nép azonban sokáig más véleményen volt ugyanerről. putyin uralmának első évtizedében, 1999 és 2008 között oroszországban a reáljövedelmek két és félszeresével, a reálbérek háromszorosra emelkedtek, az orosz gdp pedig 72 százalékkal növekedett. a születéskor várható élettartam az 1994-es mélypontról napjainkra 64-ről 70-re, tehát hat évvel nőtt. kialakult egy viszonylag széles, egyáltalán nem csak maffiózókból álló középosztály, akiket kulturált turistaként buda pesten és nyugat-európában is tömegével láthatunk. a jólét emelkedése alapvetően a magas nyersanyagáraknak, elsősorban a földgáz és kő - olaj exportjának köszönhető. de a bérek csak azért emelkedhettek a gdp-nél sokkal nagyobb ütemben, mert az oligarchák kevesebbet lophattak, mint korábban, és a tőkejövedelmek külföldre történő kiszivattyúzása lényegében megszűnt. de az ezt lehetővé tevő új rend nem csak a gazdasági szabadrablást, hanem a politikai demokráciát is súlyosan korlátozta. putyin sikerének oka nem kis részben az, hogy a nyugati típusú demokráciát és a véleményszabadságot az orosz nép szemében olyanok testesítették meg, akik legalábbis asz - szisz táltak az orosz gazdaság kifosztásához a kilencvenes években. a putyint utánozni kívánó kelet-európai vezérjelölteknek azonban tudniuk kell, hogy ehhez a hatalmas olaj- és gázbevételekre is szükség volt. S másfelől a jelcini korszak szabadrablásához hasonló, igazán vad vadkapitalizmus egyetlen más, volt szocialista országban sem pusztított. (magyarországon sem.) vlagyimir putyin hazai népszerűsége erre a páratlan gazdasági fellendülésre alapult. Sajnos ma már nem a jólét emelkedése és a sikeres modernizáció, hanem a Szovjetunió széthullásakor elcsatolt területek visszaszerzése, az orosz nacionalizmus táplálja ezt a népszerűséget. ez egyrészt eleve szomorú, másrészt az efféle rokonszenv hirtelen elpárologhat, ha visszaüt a területszerző politika. annyi mindenesetre megállapítható, hogy míg angela merkel az európai Unión belül, annak megerősítésével kívánja német - országot még erősebb hatalommá tenni, addig vlagyimir putyin elsősorban a Szovjetunió széthullásával meggyengült oroszország befolyásának növelését tekinti politikája prioritásának. feltehető, hogy az eredeti putyini koncepcióban a volt szovjet térségen belül befolyását visszaszerző oroszország később korrektül együttmű-

8 56 ÚJ EGYENLÍTÔ ködött volna az európai Unióval. Hiszen putyin végső soron mégis országa modernizációjában gondolkodik, és lenin óta egyetlen orosz vezető sem ismerte annyira közelről a nyugati, elsősorban a német világot, mint ő. de a jó eu-orosz viszony eleve ellentétes az amerikai érdekekkel, mert önállóbbá tenné és megerősítené európát. ezért, amikor putyin Ukrajna nyugati közeledésére válaszul, a nemzetközi jogot megsértve lépett fel, az eu-ban is általánossá lett a Washingtonnal egyeztetett, oroszellenes hangulat. ez oly mértékben ellentétes a német érdekekkel, hogy merkel a 2014-es esztendő jelentős részét az ukrán válság kezelésére, a nyugati felháborodás csitítására és putyin mérséklésére fordította. a válság elején egyenesen azt sugallta, hogy ha oroszország békén hagyja kelet-ukrajnát, akkor a krím elcsatolása felett előbb-utóbb szemet lehet hunyni. merkel és putyin ekkor és azelőtt is számtalanszor találkoztak, és még több telefonbeszélgetést folytattak egymással. találkozóik kapcsán rengeteg fotó és anekdota kering merkelt ijesztgető orosz kutyáról, putyini késésről, baráti fülbe súgásokról és rossz hangulatokról, több órás győzködésekről és harmadik féllel való, merkeli közvetítési kísérletekről. mindketten régen túlléptek a hagyományos diplomáciai szerepeken, a protokollt félte téve közvetlenül és lényegre törően tárgyalnak egymással. noha a sajtóhírek szerint merkel folyamatosan kiábrándul putyinból, ez valószínűleg csak afféle újságírói ötletelés. annál inkább, mert nyilvánvalóan sohasem volt beleábrándulva. egyszerűen németország érdekeit követi, amelyben fontos része van az orosz or - szággal fenntartott jó gazdasági és korrekt politikai kapcsolatnak. ehhez csak személyes többlet, hogy az államszocialista rendszerben eltöltött éveik, putyin német tudása és merkel pragmatizmusa miatt illúziók nélkül ismerik és becsülik egymást. végül is életükből öt esztendőt ugyanabban az egykor volt ndk-ban éltek le. egyik legutóbbi, ausztráliai megbeszélésük közel hat óráig tartott, és a beszélgetés második felére merkel jean-claude junckert, az európai bizottság elnökét is behívta. a kiszivárgott hírek szerint az eu és az oroszország közti stratégiai együttműködés kecsegtető távlatával akarták eltéríteni további erőszakos fellépéseitől. Ha ez sikerülne, ha az eus partnerség kilátása mérsékelné a kelet-ukrajnai konfliktust, az bizonyosan egyszerre szolgálná oroszország, európa és benne magyarország érdekeit. a németek oroszország-politikája régóta a Wandel durch annäherung, a változás közeledéssel elvre épül, amely a kelet-európát az együttműködéssel felszabadítani kívánó amerikai fellazítási politika finomított változata. lényege, hogy a gazdasági, politikai és részben stratégiai együttműködéssel oroszország szép lassan majd elkezd nyugatosodni, európai módra viselkedni. putyin immár másfél évtizedes uralma alatt a nyugat és oroszország minden korábbinál szorosabban együttműködik az energiától az afganisztáni hadviselésen át egészen az űrhajózásig. ez alatt az idő alatt az urbánus oroszország nyilván nyugatosabb is lett, de a politikai demokratizálódás enyhén szólva nem következett be. Sőt, mondanák sokan. de azért tudni kell, hogy míg jelcin másodszori elnökké választása a nyugati szakértők többsége szerint nyílt és egyértelmű csalással, azaz a szavazatok meghamisításával történt, addig a putyini választásokat finomabb manipulációk jellemezték. a választási szabályok módosítgatása, a média kisajátítása, műellenzéki pártok és jelöltek futtatása, a vidéki közélet szinte állampárti elfoglalása. ami sajnos már számunkra, magyarok számára sem ismeretlen. mert a Wan - del durch annäherung német kiötlői arra bizonyosan nem gondoltak, hogy a közeledés során nemcsak a nyugat tud hatni oroszországra, ha - nem fordított hatás is bekövetkezhet, egykori demokráciák is átvehetik az egyre inkább autoriter hatalomgyakorlás modelljét. magyarországon legalábbis már ez történik, ráadásul nyíltan a putyini példára hivatkozva. ami putyin valláshoz való viszonyát illeti, ahogy már szó volt róla, egy mereven ateista apa és egy mélyen hívő pravoszláv anya gyerme - keként nőtt fel, s az utóbbi a fiát nem csak megkereszteltette, hanem néha misére (azaz liturgiára) is elvitte. így némi jóindulattal elhihető, hogy nem csak politikai okokból mutatkozik mostanában az orosz ortodox egyház hívének. angela merkelhez hasonlóan ő is több, árnyalatában különböző nyilatkozatot tett vallásosságáról. egy ritka szimpatikus interjújában azt mondta, hogy az istenhit olyan kérdés, amelyről egy politikus nem beszélhet nyilvánosan, mert az önreklám, vagy politikai sztriptíz lenne. de máskor úgy vélekedett, hogy a kormányzáshoz erkölcsi alapelvekre is szükség van, s ezek nem választhatóak szét a vallási értékektől. ezeken nyilván a lassan ismét államegyházzá váló ortodox egyház tanait érti. putyin ugyanakkor jó kapcsolatokat ápol az orosz zsidó közösséggel is, akik körében állítólag népszerű. ebben talán része van annak is, hogy a második világháború örökségeként a hivatalos putyini ideológia az antifasizmusra épül. igaz, hogy ez a putyini antifasizmus leginkább csak a nácizmust legyőző szovjet-orosz hadsereg kultuszát jelenti. merkel és putyin világképében egyaránt kiemelt jelentősége van két történelmi sorsforduló-

9 ÚJ EGYENLÍTÔ 57 nak, a második világháborúnak és az 1989/90- es változásoknak. mivel ez számunkra is evidencia, fontos tudni, hogy a világ nagyobbik része számára ezek az események kevesebbet jelentenek. az egyesült államok sok háborút vívott 1945 óta, kína szemében a berlini fal leomlása legfeljebb kellemetlen epizód volt, india és a déli félteke feltörekvő államai számára pedig egészen másról szólt a huszadik század. németország számára 1945 az abszolút zéró pontot, 1990 pedig a nagyhatalmi újrakezdés lehetőségét jelentette azzal, hogy a gazdasági és politikai terjeszkedést ezután csak békés eszközökkel, az európai egység logója alatt lehet végrehajtani. a keletnémet lelkész lányából lett, óvatos és pragmatikus kancellár asszony többszörösen is alkalmas erre a feladatra. vlagyimir putyin 1945-öt iszonyú áldozatokkal kivívott győzelemként, a Szovjetunió széthullását viszont súlyos vereségként és nyugati cselszövésként értelmezi. éppenséggel a ma is nagy Honvédő Háborúnak nevezett második világháború élményére alapozza az egykori szovjet térség befolyásolásának igényét azzal, hogy még egyszer ne keríthessék be, és ne támadhassák meg oroszországot. ez önmagában jogos kívánság lenne, nem véletlen, hogy merkel mindig is ellenezte például grúzia vagy Ukrajna nato-tagságát. de mintha putyin sokáig szintén pragmatikus, higgadt stratégiája az utóbbi időben elvadult volna, talán a sok hazai siker és a negatív külső reakció együttes hatására. Szö - gezzük le, hogy putyint, akinek a családja, szülővárosa és jószerivel egész nemzete iszonyatosan megszenvedte a második világháborút, s akinek egyetlen megmaradt ideológiája a sajátos orosz antifasizmus, méltatlan és ízléstelen Hitler hez hasonlítani. Sem a rasszizmus, sem a népirtás, sem európa meghódítása nem része a putyini politikának. a nála gyengébb szomszédokkal szemben hasonló politikát folytat, mint a cárok és a szovjet vezetők tették. (S mint korábbi századokban a nyugati hatalmak is cselekedtek.) erről feltehetően csak a nyomás és a párbeszéd kettős eszközével lehet lebeszélni, s erre a feladatra kétségkívül angela merkel a legalkalmasabb. oroszországba hosszú történelme során sokan vonultak be. de közülük kevesen jöttek ki élve, s azok sem éppen diadalmenetben. ezt a leckét azok is tudják, akik nem szeretnek beszélni róla. de ez a tudás hogy oroszország más, egyfajta terra incognita, vad medvék és keleti zsarnokok földje meg is nehezíti az ország befogadását a nemzetközi együttműködésbe és az európai integrációba. Ha jól sejtem, gorbacsov és jelcin kudarcán okulva putyin egyszerre akarta megerősíteni az erős és az együttműködésre kész oroszország imázsát. de az orosz erő megjelenése automatikusan is a régi félelmeket váltja ki a világból, s mivel bevonulni mégsem lehet, orosz - ország elszigetelése látszik a legkényelmesebb megoldásnak. ez az eredeti putyini koncepció, az erős és együttműködő oroszország kudarcát jelentené, és hosszabb távon az orosz elnök hazai népszerűségét is kikezdené. ezért jól láthatóan a húzd meg-ereszd meg politikáját folytatja. csak remélni lehet, hogy a merkeli józan pragmatizmust putyin és másfelől az amerikai vezetők is képesek lesznek átvenni, illetve megőrizni.

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában,

Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, Hóvári János Kétezer-tizenkettő augusztus elsején kezdtem meg nagyköveti szolgálatom Ankarában, 2012. október 9-én adtam át megbízólevelem Abdullah Gül elnöknek. A magyar török kapcsolatok rendszerében

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek

Családfa. Anyai nagyapa. Csernovits. Efraim? 1937. Interjúalany. Csernovits Farkas Sámuel 1925. Gyermekek Családfa Apai nagyapa Davidovits Mózes? 1890-es évek Apai nagyanya Davidovits Mózesné (szül.? Ráhel)?? Anyai nagyapa Csernovits Efraim? 1937 Anyai nagyanya Csernovits Efraimné (szül.? Eszter? 1888/9 Apa

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika

A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA. Gazdaság, társadalom és politika A BALTI ÁLLAMOK ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATA Gazdaság, társadalom és politika Hideg szomszédság? Balti gazdaság függetlenedése a volt szojvet piactól? Energetikai kockázat? Kisebbségi kérdés, orosz ellenesség?

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai

Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai A desztalinizáció elsõ hulláma Magyarországon Nagy Imre kontra Rákosi Mátyás, 1953 1956 Aproletárdiktatúra modernizációs funkcióját a keletközép-európai térségben történetírásunk nem vizsgálta. Magyarázható:

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

Tusványos közepe Orbán Viktor

Tusványos közepe Orbán Viktor Tusványos közepe Orbán Viktor De vajon mi Orbán Viktor közepe? Forrás: Kolozsvaros.ro 2014. Augusztus 10. Ha Tusványost, mint politikai projekciót értelmezni kell akkor egyértelmű, hogy Orbán Viktor szerepét

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

PoloniaPress hírcsokor

PoloniaPress hírcsokor PoloniaPress hírcsokor 2014. június Lengyelország és az EU Komorowski a D-Day emlékünnepségén 2014. június 6. Bronisław Komorowski köztársasági elnök részt vett a normandiai partraszállás 70. évfordulójának

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév

Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév Vizsgakérdések az Európai Biztonsági Struktúra tárgyból 2006/2007 I. félév 1. Mit értünk biztonságpolitika alatt? 2. Hogyan változott meg a biztonságnak, mint fogalomnak a tartalmi háttere az elmúlt 16

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

EMLÉKKÖNYVÜNK

EMLÉKKÖNYVÜNK EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 EMLÉKKÖNYVÜNK 1938 1998 60 A ceglédi Kossuth Reálgimnázium 1938. évben végzett tanulóinak emlékkönyve Összeállította: Taracsák István Mûszaki szerkesztés és tipográfia: Taracsák

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

Egy lány a hetedikből

Egy lány a hetedikből 2009 augusztus 01. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 A közhely szerint minden sikeres férfi mögött van egy erős nő. Kik

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről.

2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. 2013. július 5. Kiegyensúlyozott tájékoztatás az EP plenáris üléséről. Kedves Olvasó! Tavares konyec! - Ezt mondta volna legszívesebben a magyar kormánytöbbség. E helyett azonban ennél sokkal keményebbeket

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez

A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez 42 NEMZET ÉS BIZTONSÁG 2009. OKTÓBER Varga Gergely A közép-európai rakétapajzs elvetésének hátteréhez Barack Obama 2009. szeptember 17-én jelentette be hivatalosan, hogy eláll a Közép-Európába tervezett

Részletesebben

A neoliberalizmus mítosza

A neoliberalizmus mítosza Paár Ádám A neoliberalizmus mítosza Akad-e ellenzéki párt, amelyről kormányon levő ellenfelei nem híresztelték, hogy neoliberális, akad-e ellenzéki párt, amelyik nem vágta vissza a neoliberalizmus megbélyegző

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

A Kárpát-medence politikai földrajza

A Kárpát-medence politikai földrajza Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Kárpát-medence politikai földrajza Hajdú Zoltán hajdu@rkk.hu Az előadás négy érintett

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA

Szakolczai György Szabó Róbert KÉT KÍSÉRLET A PROLETÁRDIKTATÚRA ELHÁRÍTÁSÁRA TÖRTÉNETI IRODALOM 249 csak elismeri Bangha emberi nagyságát, hanem abbéli meggyõzõdésének is hangot ad, hogy Bangha nagyobb volt legtöbb bírálójánál is. A kötet használatát számos függelék segíti. Ezek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Új erdélyi stratégia?

Új erdélyi stratégia? AZ EGYÜTTÉLÉS LEHETŐSÉGEI POMOGÁTS BÉLA Új erdélyi stratégia? Az Európai Utas ezúton köszönti a hetvenéves Pomogáts Bélát! Olvasom az Erdélyi Riport című nagyváradi hetilap szeptember 23- i számában, hogy

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel

Családfa. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Nincs adat. Apa. Anya. D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) D. Sámuel Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Apa D. Sámuel 1870 1945 Anya D. Sámuelné (szül. N. Rebeka) 1875 1949 Testvérek D. Piroska 1898? D. Imre 1900 1924 F. M.-né (szül. D. Ilona)

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba

Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba 3. szint november-december Gyurcsány 150 fős egységet küldene Irakba Magyarország 150 fős egységet küldene a NATO iraki kiképző alakulatába(1) - mondta Gyurcsány Ferenc egy, a londoni The Timesnak adott

Részletesebben

Ötvenhat és a harmadik út

Ötvenhat és a harmadik út 2006. november 69 POMOGÁTS BÉLA Ötvenhat és a harmadik út Egy történelmi évfordulónak mindig számvetésre kell (kellene) késztetnie az utókort, ez volna az ünneplés hitelesebb és eredményesebb változata.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

A MAGYAR OROSZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A MAGYAR OROSZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR OROSZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A RENDSZERVÁLTÁSTÓL

Részletesebben