Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék évben végzett munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmai beszámoló a Társadalomtudományok és Kommunikáció Tanszék 2012. évben végzett munkájáról"

Átírás

1 Szakmai beszámoló a évben végzett munkájáról 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai 1.1. A tanszék helyzete, szerepe A az Alapozó Intézet keretében a hallgatók humán tudományos műveltségének megalapozásáért, az értelmiségi képzés alapját képező gondolkodás fejlesztéséért felelős tanszék A tanszék küldetése A hallgatóink mint kulcsügyfeleink társadalomtudományos és kommunikációs ismereteinek, készségeinek fejlesztése révén hozzájárulunk azon céljaik megvalósításához, amelyek az autonóm gondolkodásra kész, versenyképes szakemberré válásukat szolgálják. Ezáltal hozzásegítjük az intézményt, hogy megvalósítsa oktatási funkcióját az alapozó képzés és az oktatáson kívüli tudományos és kulturális képzések, programok szervezése és lebonyolítása, valamint a hallgatók, a kollégák, a külső partnerek elégedettségének mértéke által; hogy javítsa gazdasági mutatóit a sikeres pályázati tevékenység, valamint a piac felé is nyitott, iskolarendszeren kívüli képzés-kínálat által A tanszék feladatai a) A főiskolán folyó társadalomtudományokkal és kommunikációs tárgyakkal kapcsolatos oktatási tevékenység megszervezése. b) A tudományművelés helyi, alapvető feladatainak meghatározása; a társadalomtudományok és kommunikáció körébe tartozó tárgyak folyamatos fejlesztése. c) A gondozásában lévő társadalomtudományi és kommunikációs tantárgyak képzési céljának, tartalmának, a tananyag oktatásának és elsajátításának, módszereinek, a számonkérés rendjének kialakítása. d) A főiskola képzési rendszerében a tantervek egyeztetése saját tantárgyait illetően. e) A rá háruló oktatási feladatok ellátása az oktatói követelményrendszer szerinti óraterhelésben. f) Külső óraadók igény szerinti foglalkoztatásának koordinálása, a vonatkozó megbízási szerződések és óraelszámolások előkészítése. g) A távoktatásnak megfelelő sajátos követelmények és tananyagok kidolgozása. h) A képzés intézményes rendjének biztosítása.

2 i) A tudományművelés helyi, alapvető feladatainak megszervezése; az adott tudományágakban kutatások végzése. j) A szakdolgozati témajavaslatok kidolgozása, a szakdolgozati konzultáció feltételeinek biztosítása. k) Hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések kezdeményezése, előkészítése, ápolása, különös tekintettel a város, a megye és a régió fejlesztési lehetőségeire és elképzeléseire. l) A főiskola tanszékei, oktatási és tudományos szervezetei közötti együttműködés ápolása, fejlesztése. m) Együttműködés kezdeményezése más felsőoktatási intézmények szakmai szervezeteivel. 2. A tanszék működésének személyi feltételei, az év során bekövetkezett változások 2.1. Személyi feltételek Név Beosztás Megjegyzés Főállású oktatók Dr. Fülöp Tamás tanszékvezető főiskolai docens tanári kinevezés: szeptember 1. Prof. Dr. Hima Gabriella egyetemi tanár Dr. Székely Péter főiskolai tanár Prémium évek programban Dr. Huff Endre Béla főiskolai docens Dr. Molnár Edina főiskolai adjunktus docensi kinevezés: február 16. dr. Lukács Ágnes főiskolai adjunktus főtitkári kinevezés mellett Boda Tímea főiskolai adjunktus GYES-en az első félévben A főiskola más tanszékeiről átoktató kollégák Semeginé dr. Tariszka Éva Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék kommunikációs tárgyak Dr. Miskolczi Ildikó Gazdaságelemzési és Módszertani jogi tárgyak Tanszék Horváth Pál Turizmus-Vendéglátás Tanszék angol nyelvű Gazdaságtörténet Dr. Stefan Mommertz Idegen Nyelvi Tanszék angol nyelvű Filozófia Dr. Kacsirek László Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék angol nyelvű Proszeminárium Óraadó oktatók dr. Kökény Veronika óraadó szerződéses jogviszonyban jogi tárgyak Varga Attila Péter óraadó szerződéses jogviszonyban Kiskunfélegyházán kommunikáció dr. Rábold Gábor óraadó szerződéses jogviszonyban jogi tárgyak dr. Viplak Ádám óraadó szerződéses jogviszonyban angol nyelvű jogi tárgyak Adminisztráció Zelizi Andrea ügyintéző decemberben GMI-re került Hallgatói segítség Barta Zsófia demonstrátor

3 2.2. Változások a személyi feltételekben február 16-tól a rektor Dr. Molnár Edinát főiskolai docenssé nevezte ki. A miniszterelnök a 113/2012. (IX. 14.) ME határozatában Dr. Fülöp Tamást szeptember 1-jétől főiskolai tanárrá nevezte ki. Boda Tímea szeptembertől a GYES letelte után munkába állt december 10-től a tanszék ügyintézője Zelizi Andrea helyett Varga Marianna. 3. A tanszék oktatási alaptevékenysége 3.1. Kommunikációs tárgyak a) Üzleti kommunikáció magyar és angol nyelven, Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika a felsőfokú szakképzésen b) Kommunikáció, Kommunikációs tréning a felsőfokú szakképzésen c) Vállalkozások munkaügyi ismeretei a felsőfokú szakképzésen 3.2. Társadalomtudományi tárgyak a) Gazdaságtörténet magyar és angol nyelven b) Filozófia magyar és angol nyelven c) Pszichológia magyar és angol nyelven d) Szociológia magyar és angol nyelven e) Művészettörténeti, design és tipográfiai alapok a felsőfokú szakképzésen f) Proszeminárium magyar és angol nyelven g) Szabadon választható tárgyak magyar és angol nyelven 3.3. Jogi tárgyak a) Jogi alapok magyar és angol nyelven b) Gazdasági jog magyar és angol nyelven, Gazdasági jog és közigazgatástan alapjai a felsőfokú szakképzésen c) Pénzügyi jog magyar és angol nyelven d) Nemzetközi kapcsolatok joga magyar és angol nyelven, Nemzetközi jog a szakirányú továbbképzésen e) Közigazgatási alapismeretek az agrár-műszaki felsőfokú szakképzésen f) Környezeti jog és igazgatás az agrár-műszaki felsőfokú szakképzésen 3.4. Fejlesztések A tanszék oktatói a saját tantárgyaikhoz kapcsolódóan folyamatosan végeznek tananyag-fejlesztést, a szabadon választható tárgyak esetében tantárgyfejlesztést.

4 4. A tanszéken folyó kutatás, fejlesztés és innovációs tevékenység 4.1. A tanszék oktatóinak egyéni kutatásai Név Kutatási projekt címe A kutatás eredményeinek összegzése forrásfeltárás, alapkutatás elvégzése, Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatástörténete Dr. Fülöp Tamás Dr. Hima Gabriella Dr. Molnár Edina Fejezetek Jász-Nagykun-Szolnok megye agrártörténetéből Az e-biznisz, a blogoszféra és az üzlet, valamint a szórakoztatóipar és az üzlet kapcsolata Non-verbális kommunikáció Interkulturális kommunikáció Üzleti és menedzsment-kommunikáció Üzleti és menedzsment-kommunikáció A kreativitás szerepe a tudományos kutatásban Esélyegyenlőség a közszférában forrásfeltárás, alapkutatás elvégzése, az eddigi tantárgyfejlesztési és kutatási tapasztalatokat felhasználva egy magyar és egy angol nyelvű üzleti kommunikációs jegyzet tervezett tartalma Az eddigi tantárgyfejlesztési és kutatási tapasztalatokat felhasználva egy magyar és egy angol nyelvű üzleti kommunikációs jegyzet tervezett tartalma 2011 óta folyamatosan a tudományos kutatómunkát végző hallgatók tehetségazonosításának eredményei adatbázisban gyűlnek, 2013-ban az összefüggések elemzése is elkezdődhet A Szolnoki Főiskola munkatársai körében végzett vizsgálat eredményei

5 Dr. Huff Endre Béla Boda Tímea dr. Lukács Ágnes Etikai kontroll a közpénzügyek ellenőrzésében (a doktori dolgozat könyvvé bővítése és megjelentetése) A korrupció gazdaságtana, szociológiája és etikája A gasztronómia művészete Az Észak-Alföldi Régióban tevékenykedő üzletemberek szerepe az elmaradott térség fejlesztésében (PhD-kutatás) Az innováció szerepe az elmaradott térségek versenyképességében A változásorientáció, mint meghatározó készség szintjei az Észak alföldi Régió sikeres vállalkozóinál Az érzelmi intelligencia, és a siker közös együtthatói A sikeres vállalkozói személyiség jellemző kompetencia-térképe A Szolnoki Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatói körében végzett egyéni SWOT analízis elemzés A kiválasztás-toborzás területén újonnan megjelenő tendenciák, interjú technikák Saját marketingmárka meghatározás a pályakezdő fiatalok piacra lépésénél A magyar felsőoktatás jogi szabályozásának változásai igényének érvényesítse alapul szolgáltak a Főiskola Esélyegyenlőségi Tervének elkészítéséhez

6 4.2. Közös tanszéki kutatások Kutatócsoport Konvergencia, esélyegyenlőség, társadalmi igazságosság Üzleti kommunikáció Közigazgatás-történet Kutatási projekt címe A régió hátrányos helyzetű rétegeinek felzárkóztatása, a konvergencia, az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság igényének érvényesítse Hagyományos és új módszerek az üzleti kommunikációban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatás-története Kutatócsoport tagjai Dr. Fülöp Tamás Dr. Hima Gabriella Dr. Molnár Edina Dr. Huff Endre Béla dr. Lukács Ágnes Boda Tímea Dr. Hima Gabriella Dr. Molnár Edina Dr. Fülöp Tamás MNL Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Levéltár munkatársai A kutatás eredményeinek összegzése szakirányú továbbképzéstervezet, egyéni publikációk a tantárgyi programok, az előadások óravázlatai/prezentá ciói, az oktatási segédanyagok, a szemléltető anyagok összeállítása, rendszerezése tisztviselői adatbázis online megjelentetésének előkészítése, publikációk 4.3. A tanszék oktatóinak publikációs tevékenysége a) Média- és kommunikációs tudományok Fülöp T. (2012) Tempora mutantur, et nos mutamur in illis A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár kiadványai. In: Jászkunság sz. (Szabó László emlékére) (Szerk.: Örsi Julianna) p. ISSN Hima G. (2012) Fluch als Orakel in Theodor Storms Erzählung Der Schimmelreiter. Deutung und Bedeutung der Tierfiguren. KBzGF, Bd 13/14, (Hrsg. Carmen Elisabeth Puchianu) Kronstadt:Aldus, 2011, pp Hima G. (2012) Nevetséges-e az Idegen? Az interkulturalitás nevetéselméleti aspektusa. In: Szolnoki Tudományos Közlemények XVI. Szolnok, (CD formátum., HU ISSN ) b) Történelemtudományok Fülöp T. (2012) (Szerk., felelős kiadó) Hősök voltak mindannyian Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban (Elektronikus kiadvány) DVD Rom. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, jnszml001 Fülöp T. (2012) A közigazgatás-történeti kutatások legújabb eredményei Jász-Nagykun-Szolnok megyében Elhangzott: A Magyar és Nemzetközi Tudomány Ünnepe XVI. Megyei rendezvényén november 15. Tudomány és Technika Háza, Szolnok. (megjelenés alatt)

7 c) Egyéb bölcsészettudományok Fülöp T. (2012) Ünnepi gondolatok a Magyar Tudományos Akadémia alapítójáról Elhangzott: Felfedezők és felfedezések a jövőért A Szolnoki Főiskola Konferenciája a Magyar Tudomány Ünnepén november 27. Szolnoki Főiskola, Campus (megjelenés alatt) d) Egyéb társadalomtudományok Molnár E. (2012) Supervision in Social Work Experiences as a college supervisor of social worker training. Economica különszám: Felfedezők és felfedezések a jövőért c. a Szolnoki Főiskola által a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében szervezett nemzetközi konferencia tanulmányai, pp. ISSN Molnár E. Lukács Á. (2012) Esélyegyenlőség a közszférában egy államilag támogatott felsőoktatási intézmény példáján keresztül. Szolnoki Tudományos Közlemények on-line folyóirat HU ISSN Molnár E. (2012) Osztojkán Béla Roma Szakkollégium a Szolnoki Főiskolán. Economica különszám pp ISSN A tanszék munkatársainak pályázati tevékenysége A tanszék szinte valamennyi munkatársa részt vett a TÁMOP-4.2.2/B-10/ azonosító számú, A tehetséggondozás műhelyeinek (TDK és Szakkollégium) fejlesztése a Szolnoki Főiskolán című pályázatban megvalósítóként, illetve vezetőként. 5. A tanszék munkatársainak intézményi közéleti tevékenysége a) Dr. Fülöp Tamás tanszékvezető - Economica A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei c. folyóirat felelős szerkesztője - Tudományos Tanács tagja - Bethlen István Szakkollégium Értelmiségi Kerekasztal Szakcsoportjának vezetője - Rektori Tanács tagja b) Prof. Dr. Hima Gabriella - Tudományos Tanács elnöke - Rektori Tanács tagja c) Dr. Huff Endre Béla - Etikai Bizottság elnöke d) Dr. Molnár Edina - Economica évi tehetséggondozási különszámának szerkesztője - Bethlen István Szakkollégium Pszichológiai Támogató Csoportjának vezetője - Tudományos Tanács tagja - Tehetséggondozási Bizottság elnöke

8 - Esélyegyenlőségi és Fogyatékosügyi Bizottság tagja - Rektori Tanács tagja e) Boda Tímea - Tehetséggondozási Bizottság tagja f) dr. Lukács Ágnes - Szenátus titkára - Gazdasági Tanács titkára - Vezetői Értekezlet titkára - Érdekegyeztető Tanács titkára - Közbeszerzési Bizottság tagja - Minőségfejlesztési Bizottság elnöke - Rektori Tanács tagja - Kompetencia Tanács tagja - VIR Kompetencia Tanács tagja g) Barta Zsófia demonstrátor - Bethlen István Szakkollégium elnöke - Bethlen István Szakkollégium Értelmiségi Kerekasztal hallgatói vezetője 6. A tanszék működésének tárgyi feltételei A működésének alapvető tárgyi feltételei adottak. Új eszköz beszerzésére 2012-ben nem került sor. 7. A tanszék külső, intézményen kívüli kapcsolatrendszere a) Dr. Fülöp Tamás tanszékvezető - MTA köztestületi tag - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság társelnök - Magyar Levéltárosok Egyesülete, tag - Magyar Levéltárosok Egyesülete, Dél-alföldi Szekció vezetője - Magyar Közgazdasági Társaság, tag - Szolnoki Tudományos Közlemények szerkesztőbizottsági tag - Jászkunság folyóirat szerkesztőbizottsági tag - ZOUNUK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve szerkesztő, felelős kiadó - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tehetségsegítő Tanács, elnökségi tag b) Prof. Dr. Hima Gabriella - MTA köztestületi tag - MAOE tag

9 - INST vezetőségi tag - TRANS szerkesztő c) Dr. Molnár Edina - Kémiai és Környezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács elnökségi tagja - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottságának tagja - Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja - Felsőoktatási Tanácsadási Egyesület tagja d) Dr. Huff Endre Béla - Magyar Filozófiai Társaság tagja - Magyar Politikatudományi Társaság tagja - Magyar Szociológiai Társaság tagja - Magyar Közgazdasági Társaság tagja - MTA DAB Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakbizottság tagja - Magyar Szimmetria Társaság tagja - Magyar Reklám Szövetség tagja e) Boda Tímea - Drogprevenciós Intézményi Egyeztető Fórum tagja - Szolnok Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Prevenciós Bizottságának tagja - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tagja - Kontakt Alapítvány tagja - Felsőoktatási Tanácsadási Egyesület tagja f) Dr. Székely Péter - Magyar Statisztikai Társaság tagja - Magyar Szociológiai Társaság tagja - Magyar Politológiai Társaság tagja - Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület tagja február 19.

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév

Beszámoló. Műszaki és Gépészeti Tanszék. 2011/2012. tanév Beszámoló Műszaki és Gépészeti Tanszék 2011/2012. tanév 1 1. A tanszék helyzete, szerepe, küldetése, feladatai A tanszék az agrár képzési területhez tartozó Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Gépészmérnök

Részletesebben

A Szociális Tanulmányok Tanszék története 1995-2014. Dr. Budai István. 2015. január

A Szociális Tanulmányok Tanszék története 1995-2014. Dr. Budai István. 2015. január A Szociális Tanulmányok Tanszék története 1995-2014 Dr. Budai István 2015. január A kezdetek Igen fontos helyi és regionális társadalmi és szociális szükségleteket célzott kielégíteni az akkori Széchenyi

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben

Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Tudományos tevékenység a Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben Emőkey András egyetemi docens mb. intézetigazgató emokey.andras@gtk.szie.hu Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet Az előadás vázlata

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2015 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2015-ös kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2013 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

A SZOLNOKI FŐISKOLA. 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE A SZOLNOKI FŐISKOLA 2008. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE I. BEVEZETÉS A Szolnoki Főiskola 2008-ban is két fakultással folytatta működését. Üzleti Fakultás (Szolnok), valamint

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA 2007/9/XII. sz. MAB határozat 2007. október 26. A JELENTÉS RÉSZEI: I. AZ AKKREDITÁCIÓS MINŐSÍTÉS

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

Megvalósíthatósági Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány Megvalósíthatósági Tanulmány a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. Tervezési felhívására beadott pályázathoz

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000.

BPK. Benedek Elek Pedagógiai Kar. Mezőgazdasági szakoktató. Csecsemő és kisgyermeknevelő. Költségtérítés (irány) összege: 85.000. BPK Benedek Elek Pedagógiai Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Csecsemő és kisgyermeknevelő Mezőgazdasági szakoktató Műszaki szakoktató Óvodapedagógus Szociálpedagógia Társadalmi tanulmányok Üzleti

Részletesebben