A MAGYAR VÁR PÁLYÁZATHOZ. Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Ballasi Bálint)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYAR VÁR PÁLYÁZATHOZ. Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Ballasi Bálint)"

Átírás

1 É P Í T É S Z E T I L E Í R Á S O K Vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél? (Ballasi Bálint)

2 TERV- ÉS TARTALOM JEGYZÉK E1 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ, METSZTEK, LÁTVÁNYTERVEK M 1:500 E2 EMELETI ALAPRAJZ, METSZETEK, LÁTVÁNYTERVEK M 1:500 E3 HELYSZÍNRAJZ (NYUGATI RÉSZ) M 1:1000 E4 HELYSZÍNRAJZ (KELETI RÉSZ) M 1:1000 ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS 2

3 ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI LEÍRÁS Építészeti koncepció, beépítési javaslat: A MAGYAR VÁR elsősorban identitás központ akar lenni és nem formakincs gyűjtemény. Egy olyan építészeti tematika, ami a látogatók számára nyújtott programokkal együtt képes felidézni a vár képi és történelmi fogalmát Magyarországon, valamint a magyarságot, mint kulturális jelenséget. A terület topográfiai viszonyai, valamint a tervezési program értelmezésével nyilvánvalóvá vált az ingatlan határain húzódó kőfal önmagában nem vár. A felvonultatott építészeti elemeket (bástyák, kapuk, várfalak) egy központi helyre kell sűríteni, hiszen a mindenkori vár is pontszerű együttes volt annak ellenére, hogy kiterjedt védmű rendszer tartozott hozzá. A terület legerodáltabb részére, az egykori bánya területre terveztük a belső várnak aposztrofált épületegyüttes, mely markánsan jeleníti meg egy középkori vár építészeti és hangulati elemeit. Ez a főbejárat, jelkép. Az ingatlan külső határai mentén a külső védművek sajátosságait magánviselő kőfal húzódik. A meredekebb, nyugati részeken a kőfalat fapalánk helyettesíti. Ezek tulajdonképpen csak birtokhatár, a gyepű után az első akadály. A váron kívül, de a határon belül van mindaz, ami már térben és időben szétszóródott: A terület nyugati oldalán található hármas halom soron egy időbeli és térbeli folytonossággal (és persze szaggatottsággal) áll fel egy szakrális tér sor az áldozókőtől az árpádkori kerektemplom rekonstrukcióig. Az építményeket összekötő ösvény alkalmas arra, hogy tanösvényként is működjön a terület természeti érzékenység szempontjából kiemelt részén. Az ösvény egészen a belső várig, a Kliszán található templom rekonstrukciójáig vezet, e mentén bemutatható a temetkezési szokások a honfoglalástól a középkorig, valamint létesíthetők emlékhelyek. A terület belső vártól keletre eső részén a szabadtéri színpad földsáncán túli részen található a sárfalu, a népi építkezések, kísérleti régészettel rekonstruált történeti építkezések helyei. Ez tulajdonképpen egy élő skanzen, iparos emberekkel, a népi mesterségek bemutatásának lehetőségével, állattartó épületekkel, szállásépületekkel is. A sárfalutól délre a szabadterületen fa karámokkal, földsáncokkal haditábor rekonstrukciók, íjász, lovas pálya, és a vándorló élet bemutatására alkalmas szabad területek helyezkednek el. Itt lehet jurtát építeni, szekértábort állítani. Megközelítés, közlekedés, kiszolgáló forgalom, belső utak és útvonalak A létesítmény fő megközelítése a terület északi oldalán, Pomáz felől kialakított szervizúton történik. A szervizút tulajdonképpen a Tél utca folytatása. A távlatban megvalósuló elkerülő út a keleti torony közelében kialakuló csomópontban érinti a szervízutat, ezáltal ebből az irányból is megközelíthetővé válik a MAGYAR VÁR. Alternatív gyalogos megközelítési lehetőséget biztosít a terület nyugati oldalán található hármas halom alatt tervezett gyalogos alagút, melyet a távlati útépítési tervek megvalósulása esetén a járműforgalom számára is meg lehetne nyitni. A terület és egyben a vár központi bejárata az északi kapu, a várfal külső oldala mentén a kapu környeztében tervezzük kialakítani a látogatók számára a gépkocsi- és buszparkolókat. Az északi kapu az a pont, ahonnan a látogatók már csak gyalogosan, ill. belső üzemeltetésű járműveken (lóháton, szekéren, kocsin) haladhatnak tovább. A kapun belépve a vár zegzugos utcáján érhetünk el a főtérre, ahonnan különböző kijáratokon keresztül közelíthető meg a szabadtéri színpad, a sárfalu, a pincesor, a tanösvény, a kerek templom. A külső védművön, várfalon a töréspontokban kialakuló bástyákban a gazdasági megközelítéseket biztosító csak időszakosan és felügyelet mellett nyitva tartott kijáratok vannak. Az együttes fő gazdasági bejárata a főbejárat mellett a konyha mögött van, ill. a sárfalu közelében, amit az állattartás indokol. A belső váron kívül csak a sárfaluba vezet burkolt út. A gyalogos forgalom számára az utak ösvények csak murva szórású utak, egyébként a területen kijárt nyomvonalakon haladnak karbantartott földutak. A természetileg érzékeny területen a tanösvény a földtől cölöpökön elemelt fapalló járda, mely tovább fokozza a bejárás élményét. 3

4 Építészeti kialakítás, irányított útvonalak, funkcionális elrendezés, építészeti terek Beépítési adatok: Telekterület: ,0 m2 Beépített alapterület: 6.050,0 m2 Várfal (külső védmű): 800,0 m2 Építménymagasság 8,00 m A zöldfelületi mutató megfelel az előírásoknak. Látogatói buszparkoló 10 db, gépkocsi parkoló 200 db Intézményen belüli dolgozói parkoló (a konyha mögött) 15 db A belső várban az egyes funkciók, épületrészek nettó alapterületei: Szálás épület (étteremmel, konyhával): Média és filmtár: Könyvtár: Oktató-kutató helyiségek: Kiállító terek: Konferencia terem: Műhelyek, mesterségek utcája: 3000 m2 350 m2 940 m m m m2 560 m2 A Magyar Vár építészeti kialakítása elsősorban a térélményre épít, csak a jelképszerűen megjelenő építmények esetén javasoljuk a rekonstrukciót, úgy mint a kerek templomnál, a Kliszai templom esetén, némelyik népi háznál a sárfaluban. A magyarországi várak közvetlen megjelenítése helyett elsősorban az azokra utaló karaktereket emeljük ki: mint az egri vár bejárati kapuját, vagy a gyulai vár tornyát, mint sarok torony, vagy a sümegi vár egyik sarok bástyáját. A magyar várak bemutatását inkább egy állandó kiállítással javasoljuk megjeleníteni, ahol a hagyományos installációs eszközökön túl interaktív (média) eszközökkel széleskörűbb ismereteket adhatunk át. A konkrét tapasztalás esetében mindenki egy eredeti helyszíni kirándulásra kell buzdítani. Az épület tömeg és térbeli viszonyai kívánják felidézni egy-egy vár hasonló részletét, a várépítés léptékét. A létesítmény használata elsősorban irányított útvonalakkal tervezett. Az északi kapun bejövő látogató a szoros szerű utcában halad a központi tér felé, ahol az összes kulturális funkció (média- és filmtár, könyvtár, kutató helyek, kiállító terek, konferencia központ, templom) megközelíthetősége föltárulkozik. Útja az iparos műhelyek, az étterem mellett vezet el. A térről nyugati irányban az együttes szakrális és természeti emlékeket bemutató részei felé indulhat, keleti irányba a szabadtéri színpad felé, a présházakhoz, a nagy szabad területekhez és kis kerülővel a sárfaluhoz. A sárfalu közvetlenül az északi kaputól is megközelíthető. A sárfalu a kiinduló pontja a nagyterületen működő külső programoknak, helyeknek. Innen közelíthetők meg a lovaspályák, állatkifutók, haditábor bemutatók, és a jurta kemping. A központi tér mai és történeti (középkori) nézőpontból is multifunkciós tér: itt helye van a kirakodó vásárnak, a vígasságnak, egy megemlékező ünnepségnek, egy pohár bornak az asztalnál, a vándorszínház előadásának. A szabadtéri színpad nézőtere a vár keleti védelmi vonalába, földsáncában illesztett, a színpad valóságos díszlete maga az együttes, a várfal. A földsánc déli végében kialakuló borospincék a hozzájuk való kijárás élményét erősítik. A terek építészeti kialakításában szándékosan két irányt jelöltünk ki: A belső vár konkrét építészeti tett, a maga sajátságos szerkesztésével, egyeneseivel, töréseivel. A váron kívüli építkezések, még ha a sárfalu esetében állandó épületekről van szó, provizórikus jellegűek és szándékoltan nem épülettel csak funkcióval és beépítéssel dokumentáltak. Javasolt épületszerkezetek, anyaghasználat Az egész létesítmény, úgy mint maga a vár, és úgyis mint a kiegészítő épületek, külső terek múlt idézés. Kézenfekvő tehát a hagyományos, ill. történelmi épületszerkezetek és természetes anyagok használata. Az építész, mint illuzionista itt egyet nem tehet: a szerkezet lehet furmányos, nem mérnöki, de megálló és teherbíró, azonban a fa csak fa lehet, a kő csak kő, a vas az csak vas. A szerkezet az lehet trükk: födém ami tető is, fal ami ajtó is. Így tehát falak vannak: kőből, téglából, fából és huncutságképpen betonból, de még üvegből is, de földből is vannak. Várfalak, tűzfalak, pincefalak, térfalak nem matériából. Vaskosak, sokszögűek, elhajlók és égbe meredők. A sárfaluban földfalak vannak sokfélék, úgymint az idejükben. Földből van még sánc és nézőtér is, és hőszigetelés pince fölött. 4

5 Vannak födémek fából és vasból is, vannak vaskos kő boltozatok pincében és vékony dongájú héjjak dísztermekben. Fa rácsból is vannak boltozatos mennyezetek a könyvtárban, ebédlőben, ezek otthonosak, melegek, marasztalók. Van födém egyetlen üveglapból, amin keresztül a kincset rejtő vermet láthatjuk, vagy szép síri rendet a honfoglaló időkből és pontosságot ahogyan boltváll és faltő találkozik. Ferde födém is van, mint egy óriás kőlap betonból zárja el az eget. A tető fa ácsolat, szépen szerkesztett alkotmány. Gyalulva, precízen illesztve mestermunkaként, bizalmat keltő fa méretekkel. És lesz célszerű bárdolt fedél a sárfaluban talánnyal rönkfából, hogy mitől áll. Lépcső nagy tömb kövekből elterülve, téglából meredeken felfutó és sűrű fogú létra a padlásra, falra is lesz. A kaputoronyban, szobák között ajtó és falnyílás is van némelyütt, robosztus fából, vagy vasravert pallókból. Vaspálcából rács a szemmel tolvajláshoz, korlát a lépcsők mellé mankónak. Az ablak van szép fakeretű üveges és van üvegtelen, és van sok színben vibráló színes templomablak. A teljes épületben természetesen kiépülnek azok a korszerű installációs rendszerek, melyek a létesítmény színvonalas működéséhez és fenntartásához szükségesek. Belsőterek karaktere A belső terek külső terek is, de ez a viszony fordítva is fennáll, különösen a vár belső utcájában, terein. Éppen ezért a külsőn megjelenő anyagok az épületbelsőkben is dominálnak: A számtalan módon rakott kőfalak, a faragó mester kezenyomát viselő, csak tapintható kőfelületek. A keménységet lágyító vakolatotok, a színek, a festés az építész legegyszerűbb eszközei. Biztosan lesznek terek, ahol a kárpit már rafinált, az intimitást hangsúlyozó szándék szerint bélel ki a falat, mennyezetet, vagy fával borít padlót. De mindezekhez egyvalami kell még: a fény. Egy folyton változó, más színű és más hőfokú, legelemibb meghatározó: napfény, gyertyafény, lámpafény. A tapasztalás előtti első hangulatfestő. Lesznek napfényes terek, homályos folyosók, derengő kijáratok, árnyékban megöregedett sarkok és tűző napon kivirult déli párkányok. Lesz szórtfényben fürdő oszlopfő, lesz tükörré fényesedett padló, lesz eres ajtófélfa és melegfényű dermedt kovácsoltvas kilincs. Lesz a nyugati napban bíbor meszelt fal és széles kőpadon száradó pára. Éles fény is lesz egy lőrésen át és benn homály. Fejünkre ömlő napfény is lesz a tetőn át. A belső terek mindenütt a hely képzetét erősítik bennünk. Minden épületrészben megidézzük azt a történelmi hangulatot amiben ezek a terek keletkeztek. A szállodában lesz szoba ami a XV. századból csalogat be. A templomban a színes üvegablakokon át megérezzük azt a felsőbb szólamot, amire áhítattal énekeltek középkorban. Az oktató-kutató helyiségek tudós szerzetesek celláit is mintázzák, maguk is szentélyek. A könyvtár ámulatba ejtő, falai könyvből vannak, a magyarországi nagy történelmi gyűjtemények példaképül szolgálnak. A média és filmtárat az alkimisták titokzatosságával alakítjuk ki, ahol minden rekeszben csoda rejtőzik. A műhelyek kézműves munkák, apró részletességgel kidolgozott felületekkel, az áru iránt bizalmat keltő igényességgel. A XXI. századi várban lesz tolerancia is, és kényelem, kényeztetés nem lesz. Lesz megértés és célszerűség, ha kell rámpával, ha kell felvonóval, gyerekülőkével és pelenkázóval. Lesznek világos, egyértelmű: írt, rajzolt, mondott információk mindenkinek. Lesznek elgondolkodtató vakfolyosók látóknak, néma szobák hallóknak, mennydörgő termek fecsegőknek, meredek lépcsők sietőknek. A vár belül izgalom is lesz, zeg-zug; remény is lesz, folyosó forduló; öröm is lesz, olvasó fülke; meleg is lesz, kandalló párkány; hideg is lesz, verem börtön; kérdés is lesz, rekonstruált bélletes kapu. Az építészeten túl mutató kérdések A Magyar Vár mint kulturális központ rendeltetését csak a széles közönségnek szánt igényes programok megvalósításával tudja betölteni. Az építészeti tér az a foglalat, amiben létrehozhatóak ezek az események. Azonban ezt az általános terminust megcáfolja az idő, ami fokozatosan idézi elő az építés hajdani heroikus voltát, belőle is esemény lesz, nem egyszeri, hanem állandó. Hiszen a jurták helyről-helyre vándorolva mindig újra épülnek. A szekértábor mindig másképp áll újra és újra össze. A sárfalu házai hol eltűnnek és újak bukkannak föl. A várfal bástyával gyarapszik, vagy kapuval nyílik meg. A történelmi folyamat újra élése tevékeny múlt idézés, képes krónika életnagyságban. A házak szeretnek majd időben növekedni, elöregedni és újra fiatalodni, megváltozni úgy, ahogy mindig is változtak: fakultak, virultak. Az együttes célja és eszköze a hangulat, egy nem építészeti elem, egy azon innen és túl való jelző csupán december hó 5

beépítési koncepció A Károly körút térfala

beépítési koncepció A Károly körút térfala beépítési koncepció Szimbolikus, és funkcionális értelemben a központi elem egyértelműen a Városháza. A téren belül ennek az épületnek kell méltó, a funkciót kifejező megjelenéssel a középpontban állni.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK

A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK A SZOMBATHELYI WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ ÚJ ÉPÜLETE ÉPÍTÉSZETI ÉS VÁROSRENDEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALOMJEGYZÉK Tervlapok (1 pld) 01. Helyszínrajz m = 1:1000 02. Helyszínrajz m = 1:500 03. -2 pince alaprajz

Részletesebben

AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013

AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013 AZ ÚJ NEMZETI KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉPÜLETEGYÜTTES (MÚZEUMI NEGYED) ELHELYEZÉSI ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT 2013 Műszaki leírás Tartalom 1. Tervezési alapgondolat... 3 2. Városszerkezeti és beépítési

Részletesebben

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között

A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között Koppány Tibor A sümegi vár régészeti feltárása és romvédelme 1957 és 1965 között A Dunántúl közepén, a Sümeg városa feletti magános hegykúpon emelkedő vár egyike az ország nagy kiterjedésű és falmaradványaiban

Részletesebben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben

Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben DLA disszertáció Jankovics Gergő Az építészeti tér vizsgálata; az alkotás: társasház Münchenben 1 témavezető Bachman Zoltán Breuer Marcell Doktori Iskola Pécs, 2014 február TARTALOM 2 3 bevezető 4 9 12

Részletesebben

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló

A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló A Széll Kálmán tér rendezési koncepciója Tájékoztató összefoglaló Készült a FŐMTERV vezette tervező csapat részletes pályázati anyaga alapján 2011. július HELYSZÍN, ADOTTSÁGOK A Moszkva tér mely Buda és

Részletesebben

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke XI. sz. függelék Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke A tanulmány a TFC/3/0466/2003. számú MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az Európai kulturális

Részletesebben

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin

Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin Árkád 2014/4. e'pite'szeti ' - epito''ipari ' ' magazin hirdete's Építô és Szolgáltató Kft. 9028 Gyôr Új utca 51. Telefon/fax: 06/96-337-203 E-mail: info@mikolasek.hu Honlap: www.mikolasek.hu tartalom

Részletesebben

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM

ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM ÉPÍTÉSZET KÖRNYEZET TÁRSADALOM A KÓS KÁROLY EGYESÜLÉS NEGYEDÉVES FOLYÓIRATA KUND FERENC 1943 2002 MEGÉPÜLT 2001-BEN PILISCSABA, STEPHANEUM A FORMATAN OKTATÁSA A KORONA EREDETÉRÔL XX. SZÁZADI DOKUMENTUMOK

Részletesebben

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS

Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye ZÁRÓJELENTÉS Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) Tervpályázat (ötletpályázat) Bíráló Bizottságának véleménye Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) tervpályázatról

Részletesebben

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét.

A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. A Mûemlékvédelem szerkesztôbizottsága szeretettel és tisztelettel köszönti születésnapján lapunk fôszerkesztôjét. Valter Ilona köszöntése Minden tudományterület történetének vannak jó és kevésbé pozitív

Részletesebben

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN

ERDÉLYI KASTÉLYOK, UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI SZÁZADBAN ERDÉLYI KASTÉLYOK, KÚRIÁK ÉS UDVARHÁZAK NYÍLÁSZÁRÓI A 17 18. SZÁZADBAN MOHOLY-NAGY M Ű VÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA B ERKE M ÁRTA E RDÉLYI K ASTÉLYOK, K ÚRIÁK ÉS U DVARHÁZAK N YÍLÁSZÁRÓI A 17 18. S ZÁZADBAN

Részletesebben

DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező. Hydrastat Mérnöki Iroda Kft. Debrecen, Maróthi György u.4. Tel./Fax: 36-52-453-413, hydrastat@t-online.

DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező. Hydrastat Mérnöki Iroda Kft. Debrecen, Maróthi György u.4. Tel./Fax: 36-52-453-413, hydrastat@t-online. Évszázados tapasztalásokon alapuló szerkezeti megoldások Tibet ősi építési kultúrája Structural solutions based on age-long experience Ancient building culture of Tibet DEZSŐ ZSIGMOND vezető tervező Hydrastat

Részletesebben

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture.

Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN. 2015/2. www.proarchitecture. Beruházások 4-19 Szakértői rovatok 20-30 Rekonstrukciók 31-41 PRO ARCHITECTURE ÁRKÁD ÉPÍTÉSZETI-ÉPÍTOIPARI MAGAZIN 2015/2. www.proarchitecture.hu Anna Grand Hotel**** Wine & Vital, a balatonfüredi Anna

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

Siroki vár és tájház

Siroki vár és tájház Siroki vár és tájház A vár története Sirok a Mát ra ke le ti ha tá rán és a Bükk fe lé nyú ló domb vi dék szé lén fek szik. A dél fe lé tar tó Tarna völ gye itt össze szű kül, majd kiszélesedik. Valószínű

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: XVI. kerületi többcélú sportcsarnok tervezési programja Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 377/2011. (X. 5.) Kt. sz. határozatában,

Részletesebben

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum

2014/1/január/február. Ára: 890 Ft. Kvantumugrás. Köztér. A múzeumi pillanat. A kínai Müpa. Nem látszani és mégis. Kalmar Mûvészeti Múzeum 2014/1/január/február A múzeumi pillanat Nem látszani és mégis Kvantumugrás Gránátkõ kápolna Kalmar Mûvészeti Múzeum Rúnakövek fedése Az Alte Pinakothek pandantja A kínai Müpa Köztér Egy láthatatlan hiány

Részletesebben

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék

CSALÁDI HÁZAK BME Lakóépülettervezési Tanszék ALÁDI HÁZAK William Morris Saját ház Upton, Anglia /1859 Az épületet Vörös háznak hívták - vörös égetett téglából készült abban az időben, amikor a fehérre meszelt házak voltak divatban. A ház tervének

Részletesebben

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos

Kedves Olvasó! TARTALOMJEGYZÉK. Egyre népszerûbb a fenntartható építészet és a környezettudatos TARTALOMJEGYZÉK Épületgenetikai szakkiállítás 2 Épületautomatikai rendszerek másként 3 Solaraction 4 Foton ablak és ajtó 5 Komfort rádióhullámokkal 6-7 Mire kell odafigyelünk Õsszel? 8 20 éves a Stiebel

Részletesebben

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet

2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet 2015. május 14-18. - DLA tanulmányút - útifüzet CSEH- ORSZÁG 2015 TARTALOM PROGRAM 2 RÉSZTVEVŐK 3 ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP 4 1. NAP 5 2. NAP 8 3. NAP 17 4. NAP 23 5. NAP 31 PROGRAM MÁJUS 14. Csütörtök reggel indulás

Részletesebben

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő.

új klinika 21 ezer négyzetméteres lesz. A projekt teljes költsége 12 milliárd 325 millió forint, ebből 1 milliárd 232 millió az önerő. Kedves Miklós! Mintha csak borozgatás közben mesélnék. A kollégiummal szemközti terület anno libalegelő volt. Valami miatt tudták a régiek, hogy az itteni talaj nem alkalmas épület alapozására. Az egykori

Részletesebben

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE

2 0 1 5 / 1 / j a n u á r / f e b r u á r w w w. t e r v l a p. h u. Ára: 890 Ft A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE A FÉNY FOGLALATA HERMAN HERTZBERGER ÜZENETE KÖNYVTÁR MINT KULTÚRPALOTA FÉNY A FÖLD ALATT EMLÉKEZET ÉS INVENCIÓ FÉNNYEL ÁTTÖRT BETONHÉJ AZ IDÕKAPU ELÕTT ÉS MÖGÖTT A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG EREJE INTROVERTÁLT

Részletesebben

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS

MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Konzulens: Dr. Lányi Erzsébet PhD. MAGYAR NÉPI ÉPÍTÉSZET, MINT FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSI ELJÁRÁS Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszék 2013. TARTALOMJEGYZÉK: 1. BEVEZETÉS..

Részletesebben

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS

320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS 320 o MŐVÉSZETI, KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS TECHNIKAI KÖZPONT TERVPÁLYÁZAT MŐLEÍRÁS TARTALOM a 320 o Mővészeti, kulturális, oktatási és technikai központ tervpályázathoz TARTALOM MŐSZAKI LEÍRÁS - Építészeti

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához

MŰSZAKI LEÍRÁS. Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola. nyílt tervpályázatához MŰSZAKI LEÍRÁS Algyő Nagyközség 16 tantermes általános iskola nyílt tervpályázatához 1. Beépítési mód ismertetése 2. Alaprajzi szervezés, ökoiskolai követelmények érvényesítése 3. Metszeti elrendezés 4.

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ

MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ GONDOLATVÁZLATOK EGY LAKÓÉPÜLET MEGSZÜLETÉSÉHEZ MARKÓ BALÁZS ÉPÍTÉSZ TÉM A V E Z E T Ő: DR. BACHMAN ZOLTÁN DL A KOSSUTH - DÍJAS ÉPÍTÉS Z EGYETEMITANÁR

Részletesebben

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra. A projekt célja

Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra. A projekt célja Észak-magyarországi Operatív Program, Funkcióbővítő településrehabilitáció: Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2009-0004 Sajtóközlemény: azonnali felhasználásra

Részletesebben