ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. 2009. évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Tanúsítvány száma: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete, Szécsi György SZTT elnöke

2 A évi munkánk önértékelését a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény és a 24/2004.(VI.22.) FMM rendelet figyelembe vételével készítettük el. Alapítványunk jellemző tulajdonságai, adottságai: évben volt az alapítvány 10. éves. Fő tevékenységként évben is iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel foglalkoztunk. Önálló humánszolgáltatási tevékenységünk is tovább folytatódott, illetve bővült.. Munkánk alapját képezte a halmozottan hátrányos helyzetű, aluliskolázottak általános iskolai felzárkóztató képzése. Budapesten és ott valósíthattunk meg képzési programokat. Képzéseink, programjaink bonyolítására színvonalas infrastruktúrával rendelkezünk, más képzési helyszínen a együttműködő partnereink meglévő oktató bázisán valósítjuk meg. 1. A vezetés szerepe a minőségi kultúra fejlesztésében Az alapítványi szakmai munkát a kuratórium irányította, élén a kuratórium elnökével. A Szakmai Tanácsadó Testületet továbbra is működtettük. Az alapítvány munkaszervezetét a felnőttképzési igazgató irányítja, a szakmai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése a felnőttképzési igazgató irányításával történik. A vezetés a minőségirányítási rendszer alkalmazásával törekedett a szakmai munka színvonalas megvalósítására. Az éves képzési és fejlesztési terv meghatározta a fejleszteni kívánt területeket és aktuális feladatokat. Szabályozott keretek közt folyt a felnőttképzési és humánszolgáltatási tevékenység, a partneri kommunikáció, a panaszkezelés, a hallgatók értékelése, nyomon követése, a munkatársak munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése, ösztönzése. A beszámolási időszakban a kuratórium egyszer ülésezett, az éves közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása és a munkaszervezet vezetőjének éves beszámoltatása érdekében. SzTT ülésre két alkalommal került sor, év elején az önértékelés, fejlesztési és képzési terv értékelése alkalmával. Év végén pedig a következő évi képzési terv elkészítésekor. Az SzTT ülésein a kuratórium elnöke mindenkor meghívottként részt vett. 2. Az emberi erőforrások menedzselése 1 Főállású munkatársaink: Verner Ildikó Konfár Mónika Szigeti Szandra Feigl Ferenc Balogh Imréné Dr. Bóthné Wágner Aranka Beosztás: munkatanácsadó projektmenedzser munkatanácsadó Képzési referens Technikai alkalmazott felnőttképzési igazgató Az alapítvány munkaszervezetében dolgozó munkatársak a lehetőségeknek megfelelően vettek részt szakmai továbbképzéseken, konferenciákon. A szerződéssel foglalkoztatott oktatók a szakterületüknek megfelelően, a főállású munkahelyükön vehettek részt továbbképzéseken. Felnőttképzési tevékenységünk kapcsán évben is vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott humán erőforrás állomány állt rendelkezésünkre programjaink megvalósítása érdekében. Megbízásuk, foglalkoztatásuk, munkájuk segítése, ellenőrzése folyamatos szervezési, pénzügyi és szakmai kapcsolatot jelentett. Tanfolyamai oktatóink humán erőforrás összetétele: (valamennyien vállalkozási szerződéssel foglalkoztatottak)

3 2 Oktatók tantárgy Végzettség Lippai Judit Biológia, Egyetem földrajz Katonáné Pinke Andrea Matematika, kémia Papp Lászlóné Történelem, egyetem megyar nyelv és irodalom Bata Krisztina biológia Egyetem Radácsi Éva Magyar Egyetem nyelv és irodalom Geizer Erika történelem Egyetem Demeter Annamária Kémia, fizika Egyetem Baja Lívia matematika egyetem Bányai Györgyné Biológia, kémia, fizika Havasi Erzsébet Magyar nyelv és irodalom, matematika Boros József történelem egyetem Feigl Ferenc földrajz Humán szolgáltatás A munkaerő-piaci humán szolgáltatás biztosítására elnyert pályázati programunkat a KMRMK i Kirendeltsége ügyfelei számára jelenleg is végezzük. Az ifjúsági iroda szolgáltatásait és a kihelyezett programokat a vállalt ütemezésnek megfelelően teljesítjük. Főállású munkatársaink és külsős szakemberek bevonásával (vállalkozói szerződés) zökkenő mentesen folyik a munka. Tanácsadók-trénerek Konfár Mónika Verner Ildikó Feigl Ferenc Dr. Bóthné Wágner Aranka Szigeti Szandra Soltészné Pásztor Brigitta végzettség 3. Az alapítványi munka stratégiájának meghatározása és megvalósulása Ebben az értékelési időszakban is a minőségirányítási rendszer adott keretet az alapítványi stratégia, a célok és fejlesztési területek megvalósulásának. Változatlanul élnünk kellett a gyors alkalmazkodás és adaptálás eszközeivel, hogy újabb tevékenységi területekkel tudjuk a folyamatos munkavégzést biztosítani önmagunk számára. Hosszú távú stratégiai tervet ez évben sem dolgoztunk ki hiszen a külső tényezők gyors változása rákényszerít bennünket a prompt reagálásra, ezért hosszú távú tervekben nem is gondolkodhatunk. Szolgáltatásainkat továbbra is széles körben végeztük, a regisztrált munkanélküli ügyfelek és az ifjúság körében egyaránt.

4 3 A képzésben résztvevők száma tovább csökkent az előző évhez képest. Szakképző tanfolyamok megvalósítására nem került sor. 4. A partnerkapcsolatok és a partneri igények figyelembevételének módja Munkakapcsolatunk az elmúlt évben még inkább szélesedett. A TÁMOP 5.2.5, pályázatunk megvalósítása révén az együttműködő partnereink száma tovább növekedett. Radnóti Miklós Általánis Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Földváry Károly Általános Iskola Madách Imre Művelődési Központ Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Madách Imre Gimnázium Szociális Szolgáltatások Háza Jótevők Háza Alapítvány Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistéraégi Társulás Pest Megyei Esélyek Háza Magyar Vöröskereszt Városi Szervezete Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pszichiátriai és Addiktológiai Gondozó Intézet Együtt a Gyermekekért Gyermekjóléti Szolgálat Bt. Nagycsaládosok i Egyesülete i Baptista Misszió Alapítvány Dunakeszi Dunakeszi Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása Csörög Cigány Kisebbségi Önkormányzat Csörög Csörög Község Önkormányzata Sződliget Gondozási Központ Gödöllő Kontakt Alapítvány Göd Alapszolgáltatási Központ Nagymaros Mosoly Mikrotérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Fót Egyesített Szoc. Egészségügyi Ped.Szolg. Budapest MOBILITÁS Országos Ifjúsági Szolgálat Budapest Iránytű Ifjúsági Iroda Pest Megyei Esélyek Háza Turisztikai Egyesület Dunakeszi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szolgáltatásainkat igénybe vevőkkel való kapcsolattartást a következők szerint működtettük: - képzési ajánlatok, pályázatok igény szerinti elkészítése, - információ nyújtás megkeresésre szóban, telefonon, írásos formában, web-en, szóróanyagok, hirdetések, internet igénybevételével, - rendezvényeken, börzéken, konferenciákon, továbbképzésen való részvétellel, - szolgáltatásunkat igénybevevőkkel kapcsolatos valamennyi dokumentum (ajánlatok, megállapodások, szerződések, jelentkezési lapok, levelezések, vizsgadokumentumok, számlák, jelenléti ívek, igazolások stb.) megőrzése, bizalmas kezelése, rendeltetésük megfelelő használata, - az érkező jelzések, visszacsatolások korrekt módon történő kezelése.

5 4 5. Folyamatszabályozás A minőségirányítási rendszer alkalmazása az elmúlt évben is meghatározta szolgáltató tevékenységünket. Munkánk folyamatszemléletű megközelítését továbbra is biztosította a meglévő Minőségirányítási rendszer és az SZMSZ, a benne lévő munkaköri leírásokkal, a Vevőszolgálati és panaszkezelési szabályzattal, Házirenddel. A külső környezeti tényezők folyamatos változásai és azok lereagálása nagymértékben befolyásolták a mindennapi munkát, de a belső folyamatok szabályozottsága kellő biztonságot és megfelelő fogódzót adtak a feladatok megoldásához. 6. Az önértékelést szolgáló kérdőívek összesítése I. A vezetés szerepe a minőségi kultúra fejlesztésében 1. A vezető magas szintű szakmai felkészültséggel rendelkezik 2. A vezető biztosítja az intézmény belső működési rendjének és saját vezetési módszereinek értékelését és folyamatos továbbfejlesztését. 3. A vezetés világosan, egyértelműen határozza meg a munkatársak feladatait. 4. Mindent elkövet annak érdekében, hogy hatékony kapcsolatot alakítson ki az intézmény külső partnereivel, - vevőivel. 5. Támaszkodik a belső partnerek (tanárok) ötleteire, javaslataira és meghallgatja észrevételüket, kritikájukat, és lehetőség szerint figyelembe veszi azokat. VEZETŐ 4, A vizsgált területre vonatkozóan 4 kérdőívet bocsátottunk közre, ezt az indokolta, hogy a főállású munkatársak létszáma ennek megfelelő. Az 1,5 pontok alapján a vezető megítélése egyöntetűen elismert. A 2,3,4 témakörök eredményéből levonható, hogy a munkatársak nagyobb mértékben számítanak vezetőjük irányítására, feladatuk konkrét meghatározására, a belső működési rend szabályozottságára. II. Az intézmény stratégiájának meghatározása és megvalósítása 1. A stratégiai célokat megfogalmazták és meghatározták ezek megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokat. 2. Rendszeresen aktualizálják, fejlesztik képzési programokat és a felnőttképzési szolgáltatásokat.

6 3. Ellenőrzik a kitűzött feladatok teljesülését a megvalósítás eredményeit és szükség szerint módosítást hajtanak végre. 4. A képzési terv összeállításánál figyelembe veszik az összes lényeges adatot és igényt, amely a rendeletekből, valamint a partnerek igényeiből következik. 5. Felmérik a vevői igényeket és ezek alapján gondoskodnak az erőforrások meglétéről. 5 STRATÉGIA 4,75 4, E terület vizsgálatakor szintén a főállású munkatársak véleményére hagyatkoztunk. Az 1. pont értékelése mutatja, hogy a hosszú távú tervezést nem látják, ez gyenge pontja is az alapítványi tevékenységnek. A 3,4,5 témakörökben az alapítványi tevékenységet zömében elismerően értékelték. Az 5. pont eredménye messze elmarad az előzőektől, ez annak tulajdonítható, hogy kizárólag pályázati forrásból finanszírozott programokat valósítunk meg, széleskörű vevői igények felmérésére így nincs lehetőségünk. Az emberek pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy önerős képzésekbe kezdjenek, tehát a tényleges vevői igények így nem is jelennek meg munkánkban. III. Az emberi erőforrások menedzselése 1. A munkatársakkal és tanárokkal egyeztetik a velük szemben támasztott elvárásokat, és teljesítményük mérésére, értékelésére szolgáló kritériumokat. 2. A tanárok számára készítenek továbbképzési tervet, összhangban az intézmény fejlesztési tervével. 3. Meghatározzák a munkatársaknak és tanároknak miben kell fejlődnie, és hogy juttatásaikban milyen változásra számíthatnak. 4. Lehetőségük szerint mindent megtesznek a szükséges erőforrások biztosítására a kitűzött feladatok teljesítéséhez. 5. Elismerik beosztottjaik erőfeszítését, törekvéseit a mindennapi munka során. EMBERI ERŐFORRÁSOK 4,71 4,86 4,43 3,71 3,

7 6 Ebben a kérdéskörben a négy főállású munkavállaló és három óraadó tanár véleménye tükröződik. Az 1,4,5 kérdéskörben közel azonos mértékű értékelés született, ami szintén jónak, elfogadhatónak mondható. Ezek a témakörök a főállású munkatársak véleményét tükrözik. A 2,3 pont értékelése a külsős óraadók véleménye, számukra továbbképzést, fejlődési elvárásokat nem fogalmazunk meg, külön anyagi juttatást nem biztosítunk. IV. A partnerkapcsolatok és a partneri igények figyelembevételének módja 1. Az intézmény vezetősége piackutatást végez, ami által felméri partnerei igényeit. 2. A minőségcélok kitűzésénél figyelembe veszik és beépítik a vevők igényeit. 3. A partnerkapcsolatok kezelése, a velük folytatott kommunikáció a visszaérkezett információk alapján jó. 4. Az intézmény a volt hallgatók nyomonkövetésében részt vesz, és a felmerült igényeik alapján a lehetőségek keretein belül segítséget nyújt részükre. 5. Az intézmény a partnerek igényeihez a lehetőségekhez mérten rugalmasan alkalmazkodik, szem előtt tartva a minőségcélokat. PARTNER 4,80 4,90 4,70 4, Vizsgálódásunk során azon partnerek véleményére voltunk kíváncsiak, akiknél az együttműködés a leggyakoribb. Partnerkapcsolatunk minősítése kiegyenlített véleményt tükröz, ez is azt jelzi, hogy a mi munkánk teljes mértékben a partnerek megbízásától, munkánkkal való megelégedettségről szól. V. A folyamatszabályozás 1. Egyértelműen meghatározzák a szervezeten belül a feladatokat és hatásköröket. 2. Az oktatási és működési folyamatok összhangban vannak a képzési tervvel. 3. Rendszeresen meghatározzák, hogy a célkitűzések megvalósítása és a sikeres működés szempontjából melyek a kulcsfolyamatok, és ezek kézben tartására kiemelt figyelmet fordítanak. 4. A kulcsfolyamatokat felügyelik, (ahol lehetséges ezek eredményességét mérik) és továbbfejlesztik a partnerek elvárásai, az új ismeretek és a belső javaslatok alapján.

8 5. A keletkezett dokumentumokat és feljegyzéseket kiértékelik és felhasználják a szervezet hatékony működésének támogatására. (monitoring kérdőívek, óralátogatás, ügyfélnyilvántartó lap) 7 FOLYAMATSZABÁLYOZÁS 4, Belső folyamataink vizsgálata során a szakmai és technikai munkatársak véleményét építettük be. A témakör leggyengébb eleme a 3. pont, mely jól mutatja az igényt a rendszerességre, továbbá azt is, hogy nem tiszták a kulcsfontosságú folyamatok elemei és ezért a végrehajtás csorbát szenved. A folyamat szabályozás fontossága és igénye markánsan megjelenik. VI. A képzésben részt vevők képzést értékelő véleményének bemutatása Mit ért el az intézmény a külső partnerek elégedettsége terén? A hallgatói elégedettség felmérések alapján: 1. - a képzési tevékenységről, az oktatás színvonaláról alkotott kép 2. - az intézmény tanárairól alkotott kép 3. - az intézményi légkörről alkotott kép 4. - a tananyaggal (tankönyvek, jegyzetek, segédanyagok) kapcsolatos elégedettség 5. - az intézmény infrastruktúrájáról alkotott hallgatói vélemény 6. - a panaszkezelés folyamatának ismertsége. 7. A vezetés beépíti a felmérések eredményeit az intézmény munkafolyamataiba

9 8 képzésben résztvevők értékelése Hallgatóink véleményének megismerésére sokkal több információt nyújtó kérdőívet bocsátottunk közre, mint az előző esetekben. Mivel szolgáltatásaink közvetlen haszonélvezői és érintettjei a hallgatói közösség, ezért próbáltunk mindenre kiterjedő információkat kapni intézményünkről, munkánkról, erősségeinkről, gyengeségeinkről. Az értékek jelzik a hallgatók egyöntetű elégedettségét, köszönhető ez annak is, hogy jellemzően felzárkóztató képzést biztosítunk az arra rászorulóknak és számukra az általános iskolai végbizonyítvány megszerzése nagyon fontos állomása életüknek. Itt zárul le életük egy nagyon fontos szakasza, mely sok esetben évtizedeket késett. VII. Az intézmény oktatóinak véleménye az intézményről és saját teljesítményükről 1. A munkatársak azonosulnak a közösen elfogadott értékrenddel, célokkal. 2. Az infrastruktúra és egyéb technikai eszközök üzemeltetése biztonságos, és szabályozott, karbantartásuk megoldott. 3. Az összes dolgozót ellátják a munkája hatékony végzéséhez szükséges információkkal. 4. Tapasztalata szerint megtörténik-e az eredmények rendszeres értékelése? 5. A munkatársak és tanárok elégedettsége: - a munkakörülményekkel, alkalmazási feltételekkel a munkájuk anyagi elismerésével, (bérek, jutalmak, juttatások) 7. - a munkájuk nem anyagi megbecsülésével, (fejlődési, továbbtanulási lehetőségek, támogatás). oktatói értékelés 4,

10 9 Óraadó tanáraink valamennyi esetben külsős munkatársak. Mint a diagramból is látszik, hogy az oktatói munka értékelést kevésnek ítélik meg. A 7. pontra vonatkozóan az egyik legalacsonyabb az elért pontszám, ez azt tükrözi, hogy a kialkudott óradíj mértékét magasabb összegben is el tudnák képzeli, a költségkeretek azonban előre megmondják, hogy milyen óradíjjal számolhatunk. Ezen a későbbiekben sem tudunk változtatni, de a kérdőíven igen. VIII. Az intézmény szakmai és civil közéletben kifejtett tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény kapcsolata a hatóságokkal, önkormányzatokkal. 2. Az intézmény tagja szakmai szervezeteknek és annak munkájában hatékonyan részt vesz. 3. Az intézmény vezetője és dolgozói részt vesznek szakmai konferenciákon, rendezvényeken. 4. Az intézmény vezetője és dolgozói részt vesznek civil szervezetek munkájában. 5. Az intézmény vezetője megfelelő publikációkkal elősegíti tevékenységük megismertetését. INTÉZMÉNYI TEVÉKENYSÉG 4,75 4, E területnél is a főállású szakmai munkatársak véleménye volt a meghatározó. Az értékelésből jól látható, hogy nem rendelkeznek kellő információval ezen a területen, ebben felelőssége a vezetésnek van. IX. Az intézmény szakmai tevékenységének kulcsfontosságú eredményei, illetve mutatói 1. A képzésbe bevont és a záróvizsgára bocsátott hallgatók aránya: Lovári nyelvtanfolyam 8 fő ( vizsgáztatásukat nem végeztük, Rigó u.) Felzárkóztató képzés 7-8. o. Gödöllő 14 fő Felzárkóztató képzés 7-8. o. Cegléd 17 fő Felzárkóztató képzés 7-8.o. 17 fő (áthúzódó képzés évre, átlagolásban nem szerepel) 2. A vizsgára bocsátott hallgatók átlag-eredménye összesen: 3,05 %

11 10 3. A lemorzsolódó hallgatók aránya: 13% 4. Teremkihasználtság aránya: 40% Tanácsadások : 35 % Képzések: 25% 5. Pénzügyi elvárások teljesítése: 84.6 % (Kontakt Alapítvány) Valamennyi vizsgált területre vonatkozóan, partnereinknek, munkatársainknak kérdőívet készítettünk. A feltett kérdéseinkkel próbáltunk azokra a vizsgált területekre választ kapni, amelyek a fenti táblázatokban szerepelnek, és ezeket diagramokon is ábrázoltuk. A megfogalmazott vélemények segítenek abban, hogy minőségcéljainkat és az éves fejlesztési tervünket milyen szempontok figyelembe vételével készítsük el. 7. A szakmai és a civil közéletben kifejtett tevékenységünkről Országos szinten tagjai vagyunk a Felnőttképzők Szövetségének és az Akkreditált Felnőttképzési Intézmények Országos Egyesületének. Tagjai vagyunk a városi Szociális Kerekasztalnak, itt is módunk van találkozni azon szervezetekkel akiknek tevékenysége szorosan kapcsolódik alapítványunk munkájához, alaptevékenységünk célcsoportjához. 8. Óralátogatások A Gödöllői Ceglédi helyszínű felzárkóztató programoknál tavasszal kezdődtek meg az óralátogatások. A váci képzésnél az óralátogatásokat évre ütemeztük. Az alapítvány képzési referense és a csoportvezető osztályfőnökök megbízás alapján végezték ezt a feladatot. Valamennyi tantárgyat érintően az óralátogatások megtörténtek. 9. Felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásaink: - teljeskörű tájékoztatás (szóbeli, írásbeli) - szakmai alkalmassági és egészségügyi vizsgálat szervezése, irányítása, - előzetes tudásszint mérése, - pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás és tréning, - álláskeresési tanácsadás, technikák, - személyiségfejlesztő-, tanulási tréning, - képzési tanácsadás, - munkavállalási tanácsadás, - munkaerőpiaci tréning szolgáltatásokat végeztük. - JOB klubot működtettünk 10. Ügyfélszolgálat 47 esetben került sor ügyfél nyilvántartó lap kitöltésére. Az érdeklődők egyrészt az általános iskola befejezésének lehetőségéről érdeklődnek nagy számban, másrészt a évfolyam elvégzésének módjáról. Mindkét irányban megnyugtató információval tudtunk szolgálni. A KMRMK által támogatást nyert felzárkóztató programba a jelentkezéseket felvettük, a szükséges információkkal az érdeklődőket elláttuk. A évfolyam befejezésével kapcsolatosan elmondtuk, hogy év tavaszán szintén a KMRMK támogatásával képzési programunk indul, Budapesti képzési helyszínen, az utazás költségeit is biztosítja a munkaügyi szervezet.

12 Szakmatanulással kapcsolatos megkeresések is voltak. Sajnos forrás hiányában szakképző tanfolyamokat indítani nem állt módunkban, ezért más képzőhöz, ill. a munkaügyi kirendeltséghez irányítottuk az érdeklődőket. Számos megkeresés történt elhelyezkedési lehetőségek feltárása és nyújtása érdekében is. A telefonos megkereséseket ügyfélnyilvántartó lapon nem regisztráltuk. 11. Pályázati forrásból finanszírozódó, felnőttképzési tevékenységen túli programok: Munakerő-piaci komplex humánszolgáltatásra nyertünk el pályázati támogatást a KMRMKtól. Regisztrált munkanélküli ügyfelek részére a váci kirendeltséghez tartozó ügyfelek számára nyújtottuk ezt a szolgáltatásunkat. Munkaerőpiaci információ nyújtást a szentendre és váci kirendeltség működési területén lévő gazdálkodó szervezeteknek nyújtottunk. Az elvárt eredménymutatókat teljesítettük. Uniós forrásból TÁMOP ifjúsági program megvalósítására kaptunk megbízást. A pályázatunk témája VITA i Ifjúsági Információs és Tanácsadó Szolgálat életre hívása és értékteremtő szolgáltatások nyújtásával. A kétéves program majd ,- Ft-os támogatással valósul meg. A programnak külön munkaszervezete van, élén a projekt menedzserrel, aki újabb főállású munkatársa lett az alapítványnak. A program kedvezményezettjei az alap és középfokú oktatásban résztvevő fiatalok városában és a Dunakanyar Kistérség településein. 12. Szakmai munka fejlesztése: Az UNIÓ-s alapokra történő pályázatok elkészítésére pályázatíró TEAM-et állítottunk fel, munkamegosztásban, a különböző szakmai feladatokra koncentráltan. A munkacsoport számos együttműködő partner, internetes portál segítségével és szakmai könyvek áttekintésével készült fel a pályázatok elkészítésére. Telefonos Lelkisegély Szolgálat létrehozásával bővítettük az ifjúsági irodánk szolgáltatásait. 13. PR munka: Képzési programjaink és egyéb tevékenységünk népszerűsítésében az IPOLYINFO, SZUPERINFO, ES TV, i Napló, Dunakanyar TV szolgáltatásait vettük igénybe. Szóróanyagok készítésével, TV riportok biztosításával, sajtótájékoztatónkon való részvétellel, reklám film elkészítésével, cikkek megjelentetésével voltak szolgálatunkra. 11, január 29. Dr. Bóthné Wágner Aranka felnőttképzési igazgató

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. 2010. évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. 2010. évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-0564 2010. évi munka ÖNÉRTÉKELÉSE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete, 2011.01.11.

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY 2600 Vác, Zichy Hippolyt u.22. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Akkreditációs lajstromszám: AL - 0564 Tel/fax: 27-302-893 Mobil: 30-29 33 657 E-mail: eletut @eletutvac.hu

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18.

Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum. Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum Beszámoló a Paktum tevékenységéről 2012. április 18. A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum bemutatása Paktum létrehozása: 2011. szeptember 22. Tagok száma

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

Projektindító rendezvény

Projektindító rendezvény A GINOP 5.2.5-16-2016-00001 GYAKORNOKI PROGRAM TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK CÍMŰ KIEMELT PROJEKT Projektindító rendezvény Készítette: Fodorné Nagy Katalin 2016. november 22. A GINOP-5.2.5-16 KIEMELT PROJEKT

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

KÉPZÉSI TERV. 2010. év

KÉPZÉSI TERV. 2010. év KÉPZÉSI TERV 2010. év A Magyar Iparszövetség bemutatása A Magyar Iparszövetség (a továbbiakban: OKISZ) célja, hogy vagyoni és infrastrukturális adottságainak segítségével, a szövetségi rendszerben működő

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1/16 Szollnokii Szollgállttattásii Szakközép-- és Szakiiskolla FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Iskolacentrum székhelye: 5000 Szolnok, Béla király u. 4. Az intézmény fenntartója: Klebersberg

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A Nyíregyházi Főiskola önértékelési folyamatszabályozása (a Minőségirányítási kézikönyv 4. melléklete) Elfogadva: 2010. november 16., hatályos: 2010. december 1. Módosítva:

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga!

Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Tisztelt Oktató! Tisztelt Pedagógus Kolléga! Az alábbi kérdőívben állításokat fogalmaztunk meg a pedagógusok, oktatók elégedettségére vonatkozóan. Örömünkre szolgálna, ha észrevételeivel, javaslataival

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Kht. 2006. évi Közhasznúsági Jelentés Ózd, 2007. május 17.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj Újra Dolgozom+

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft.

A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA M&S Consulting Kft. A SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL ÉS AZ INKLÚZIÓS INDEX KAPCSOLATA Szakképzési Önértékelési Modell ADOTTSÁGOK EREDMÉNYEK Emberi erőforrások Munkatársi Vezetés Stratégia Folyamatok Közvetlen partneri Kulcsfontosságú

Részletesebben

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok

JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok JNSZ TISZK TÁMOP-2.2.3 NYITÓKONFERENCIA 2008. 12. 05. Szolnok Előadásvázlat Tények a JNSZ TISZK-ről Kiemelt céljaink a projektidőszakban A projektidőszak utáni fenntarthatóság feltételei Csak együtt sikerülhet

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi gazdálkodásáról Csesztreg, 2009. május 14. 8973 Csesztreg

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Tanfolyam nyilvántartási száma: amely létrejött a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 13..-a alapján egyrészről a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola (1106 Budapest,

Részletesebben

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

BEOSZTAS: rektor. tudományos rektorhelyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes Készült: Szolnok... GO'+. O-.r 2? " Jelenlévok: NEV: Dr. Törzsök Éva Dr. Vermes Pál Dr. Kacsirek László Dr. Székely Péter es rektor BEOSZTAS: általános rektor-helyettes, fakultásigazgató nemzetközi rektorhelyettes

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI RENDSZER Információs és ügyfélszolgálati rendszer működtetése A képzésre jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvétel főbb lehetőségei: tömegkommunikációból történő információszerzés,

Részletesebben

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S

I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S I R Á N Y Í T O T T Ö N É R T É K E L É S Az irányított önértékelés módszeréről az EFQM- modell filozófiájára épített, a STRUKTÚRA Minőségfejlesztési Kft. Által közoktatási intézmények számára kialakított

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009.

SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. Tamási Város Polgármesteri Hivatala SWOT analízis SWOT analízis Tamási Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2009. SZEMPONTOK A kérdések megválaszolásához 1. VEZETÉS A vezetés szerepe a hivatali küldetés

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás)

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) 1. A program megnevezése I. ADATLAP - A program általános tartalma 1.1. Tudással a termelékenységért, a megbízható üzemelésért és a biztonságért (24 órás) OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év

BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Adószám: 18223134-1-15 BEREG TÖBBCÉLÚ EGYESÜLET 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2012. év Bereg Többcélú Egyesület 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc utca 46. 1. Számviteli beszámoló Közhasznúsági

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2008-2013 Hatályos: 2008... napjától 1 A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormány rendelet

Részletesebben

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont

1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont 1 Óbudai Egyetem TÜV Rheinland Tudásközpont ÓBUDAI EGYETEM TÜV RHEINLAND TUDÁSKOZPONT AZ ÓBUDAI EGYETEM SZENÁTUSA EGYETEMI KUTATÓ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT HOZOTT LÉTRE, MELYNEK FELADATA AZ EGYETEMEN MŰKÖDŐ,

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés?

Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? Szüksége van e a közművelődési intézményeknek a felnőttképzésre, miért fontos a felnőttképzésben a közművelődés? 2010. február 25. Bagáriné V. Katalin a Keszthelyi Tudás Tér projekt szakértője TÁMOP 3.2.3

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Motivációs tesztek felépítése

Motivációs tesztek felépítése Motivációs tesztek felépítése Veresné dr. Somosi Mariann intézetigazgató, egyetemi docens 1 Motivációs vizsgálat típusa Képzési szint BSc/BA MSc/MA OSZTATLAN Bejövő Közbülső Kimenő TANULMÁNYOK MEGKEZDÉSEKOR

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND

EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND 2. számú függelék EGYÉB, NEM ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEK ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSREND (A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI SZABÁLYZATÁNAK FÜGGELÉKE) BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. június 25.

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények,

Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, Tantárgy: Felnőttképzési ismeretek Oktató: Dr. Simonics István simonics.istvan@tmpk.bmf.hu Az együttműködés módszerei Irodalom Követelmények, elvárások A Felnőttképzés c. tantárgy tananyagának felépítése

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA

ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA ÖKOMAMA PROJEKT BEMUTATÁSA Magyar Természetvédők Szövetsége 2013. Október 17. Budapest TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0004 Mottó Tág a világ mint az álom, mégis elfér egy virágon Weöres Sándor az ország gazdasági

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 89/2004. (IX. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: Az Észak-magyarországi Regionális Munkaerőfejlesztési és Átképző Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Kontakt Humán Szolgáltató Közhasznú Társaság 8900 Zalaegerszeg, Kert utca 39. e-mail: foglalkoztatas@kontaktkht. A Kontakt Kht. pályázatot hirdet tanácsadó munkakörre zalaegerszegi, zalaszentgróti-keszthelyi telephelyre várhatóan 2008. június 1. 2010. július 31-ig terjedı idıtartamra. Az alkalmazás a Munka Törvénykönyve

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek

Felnőttképzési kiegészítő tevékenységek Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély nyilvántartási száma: E-000116/2014. Felnőttképzési kiegészítő

Részletesebben

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI

A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI A., ALAPELVEK VÁLTOZÁSAI S.sz. ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 1) vevőközpontúság vevőközpontúság 2) vezetés vezetői szerepvállalás 3) a munkatársak bevonása a munkatársak elköteleződése 4) folyamatszemléletű

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Alapítványunk 2005-ben az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a következő közhasznú tevékenységeket végezte:

Alapítványunk 2005-ben az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a következő közhasznú tevékenységeket végezte: Intézmény- akkreditációs lajstromszám: 0378 tanúsított cég KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységéről A kuratórium egyhangúan elfogadta 2006.május 16-i

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére

A tevékenység által, kreatív szemléletűek részére Szakszerű gyors módszerek elsajátítását, és a minőséget igénylők részére I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Divat- és stílustervező felnőttképzés OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 211 07 0000 00 00 2. A program besorolása Csak egy

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben