Lumineszcencia. Dr. Vámosi György

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lumineszcencia. Dr. Vámosi György"

Átírás

1 Lumineszcencia Dr. Vámosi György

2 Lumineszcencia Lumineszcencia: gerjesztett molekulák fényemissziója a hőmérsékleti sugárzáson kívül, hideg emisszió Fluoreszcencia: szinglet-szinglet átmenet Foszforeszcencia: Triplet-szinglet átmenet ( tiltott ) Gerjesztés módjai: fotonabszorpció (fotolumineszcencia) kémiai reakció (kemilumineszcencia) biokémiai reakció (biolumineszcencia) radioaktív bomlás energiája (radiolumineszcencia) Lumineszkáló molekulák szerkezete: konjugált kettős kötéseket tartalmazó gyűrűkkel rendelkeznek

3 A lumineszcencia molekulaszerkezeti értelmezése: Jablonski diagram Vibrációs relaxáció: a vibrációs energia hővé alakul Kasha-szabály: a fluoreszcencia emisszió az első gerjesztett állapot legalacsonyabb vibrációs szintjéről történik. (10-16 s) belső konverzió (k ic ) intersystem crossing S T (k isc ) triplet állapot (T): két e - spinje párosítatlan, eredő spin=1 fluoreszcencia: nem jár spinátfordulással, gyors ( s) Intersystem crossing (isc) és foszforeszcencia: egy elektron spinje átfordul, elsőrendben tiltott átmenet, lassú ( s) szinglet állapot (S): minden e - spinje párosított, eredő spin=0 (10-12 s) belső konverzió: sugárzásmentes átmenet

4 Élő sejtek saját fluoreszcenciája I. aromás aminosavak: triptofán, tirozin, fenilalanin. Q: 0,02-0,3 nagy mennyiség fluoreszcens metabolitok: NAD(H), NADP(H), FAD, piridoxál származékok (B6 vit.), ösztrogén hormonok, stb. Q: 0,06-0,4 közepes mennyiség biolumineszcencia: luciferin/luciferáz + ATP hf

5 Élő sejtek saját fluoreszcenciája II. zöld fluoreszcens protein (GFP): Ser65 Tyr66 β-redős szerk. (11) kromofór Gly67 MW=27 kda Aqueora victoria

6 Fluoreszcens fehérjék spektrumai (R. Tsien) Kék Cián Zöld Sárga Vörös

7 Fluoreszcens fehérjék mutációkkal létrehozott variánsai (R. Tsien)

8 Biomolekulák fluoreszcens jelölése I. Fehérjék Fehérjék direkt módosítása festékkel: Lys, Arg oldalláncok amino (NH2)-csoportja, Cys tiol (SH)-csoportja reaktív csoportot (izotiocianát, szukcinimidil észter, ill. maleimid) tartalmazó festékkel jelölhető. Pl. FITC: fluoreszcein-izotiocianát festék-n=c=s + NH 2 -prot festék-nh-c-nh-prot S Jelölés fluoreszcensen jelzett toxinokkal: falloidin (F-aktin) β-skorpiótoxin (fesz. függő K-csatorna), α-bungarotoxin (acetilkolin receptor) Transzfekció GFP-vel fuzionált fehérjét kódoló DNS vektorral a sejt maga termeli a fluoreszcens fehérjét Piros: rodamin-falloidin (aktin filamentumok) Zöld: epidermális növekedési hormon receptor + GFP

9 Jelölés specifikus antitestekkel (immunfluoreszcens, immunhisztokémai jelölés) Epitóp Antigén kötő rész (variábilis régió) Antitest Antigén Az antitest nagy affinitással és specificitással kötődik az általa felismert molekula felszínhez (epitóphoz). Fab Fc Könnyűlánc Nehézlánc Monoklonális antitest: egyetlen epitóphoz kötődik Poliklonális antitest: különféle szomszédos epitópokhoz kötődő antitestek keveréke Direkt jelölés: az antitesthez fluoreszcens festék van kötve Indirekt jelölés: az elsődleges antitest jelöletlen, az első ellen irányuló, másodlagos antitest van megjelölve. Utóbbi ált. poliklonális erősítés Példák klinikai és biológiai felhasználásokra: vérsejtek felszínén megjelenő antigének diagnosztikai célú kimutatása, expressziós szintjének mérése, különféle sejtfelszíni antigéneket kifejező (pl. CD4+, CD8+) sejtek mennyiségének meghatározása hormonok, virális és bakteriális antigének, egyéb kis mennyiségben előforduló anyagok kimutatása vérből sejtfelszíni fehérjék lokalizációjának, mintázatának, asszociációinak, mobilitásának vizsgálata fluoreszcencia spektroszkópiás és mikroszkópiás módszerekkel

10 Immunfluoreszcens jelölés: target sejt ölősejt kölcsönhatás MHC I (Alexa 488) Kv1.3 ioncsatorna (Alexa 546) Target sejt Ölősejt (CTL) CD8 (Cy5)

11 Nukleinsavak: szelektíven jelölhetők nem kovalensen kötődő festékekkel Interkaláció: beékelődés két szomszédos bázispár közé pl. propidium-jodid (PI), etidium-bromid (EtBr), daunomicin, akridin narancs (AO) Kötődés a DNS kis v. nagy árkához pl. DAPI, Hoechst: kis árok Elektrosztatikus kötődés a negatív foszfátcsoportokhoz (egyszálas RNS-re jellemző) Felhasználás: DNS sávok megjelenítése gél elfo. után EtBr-dal életképesség mérése: PI számára az ép sejtmembrán nem átjárható. DNS/RNS tartalom mérése, sejtciklus analízis: AO + kétszálas nukleinsav: zöld (interkaláció), AO + egyszálas nukleinsav: vörös fluoreszcencia (elektrosztatikus kötődés)

12 Nukleinsavak jelölése Antiszensz DNS oligonukleotid sejtmag sejtmembrán Tárkányi és mtsai, 2005

13 Szekvencia specifikus nukleinsav próbák A cél egyes génszakaszok meglétének, kópiaszámának vizsgálata, a belőlük átírt mrns jelenlétének és mennyiségének meghatározása. A specifikus kötődést a próba és a kimutatandó szekvencia komplementer volta biztosítja. Fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH): (a) a kimutatni kívánt génszakasszal homológ, fluoreszcensen jelölt v. jelölhető (biotinált) oligo-nukleotidokat juttatnak a sejtbe (b) a DNS-t denaturálják (egyszálas) (c) a renaturáció során a bázispárosodás nagyobb valószínűséggel jön létre a nagyobb koncentrációban jelenlévő próba és a gén vele komplementer szakasza, mint a gén eredeti komplementer szálai között (d) a jelölésre alkalmas próbához festéket kapcsolnak (biotinált DNS - avidin - biotinált festék) (e) a keresett, fluoreszcensen megjelölt DNS szakaszok elhelyezkedése mikroszkóppal vizsgálható

14 Fluoreszcens jelölők méretarányai Fluoreszcein Biotin Streptavidin Qdot TM IgG GFP Forrás: Fehérjék - MMDB, Qdot TEM-képe - összeállította: Lengyel R.

15 A félvezető nanokristályok Forrás: Shimon Weiss: Single Molecule Spectroscopy and Imaging Óravázlat

16 A Qdot TM streptavidin konjugátum szerkezete Forrás: Qdot Streptavidin Conjugates User Manual - Quantum Dot Corporation

17 Működés CdSe mag ZnS héj Mag felületi csapdáinak kiküszöbölése A gerjesztést a magba zárja A héj a QY-et ~80%-ra növeli.

18 Színkép Forrás: Qdot Streptavidin Conjugates User Manual - Quantum Dot Corporation

19 Színkép Széles abszorpciós spektrum Keskeny emissziós spektrum (FWHM=30-40 nm) Mérettől függő em. maximum Forrás: Chan WC et al. Curr Opin Biotechnol 13,40 (2002. Febr.) Han et al. Nat Biotechnol 19,631 (2001.)

20 Fotostabilitás - összehasonlítás Felső sor Alsó sor Sejtmag QD 630 streptavidin Alexa 488 anti-mouse IgG Mikrotubulusok Alexa 488 anti-mouse IgG QD 630 streptavidin 100 W Hg gőz lámpa; 100x, 1.3 NA immerziós objektív Sejt: 3T3 Forrás: Wu X. et al., Nat Biotechnol. 21,41 (2003. Jan.)

21 Ultrahigh resolution colocalization" Pixel méret: 50 nm Thilo D. Lacoste, Xavier Michalet, Fabien Pinaud, Daniel S. Chemla, A. Paul Alivisatos, and Shimon Weiss Ultrahigh-resolution multicolor colocalization of single fluorescent probes PNAS August 15, 2000 vol. 97 no

22 "Time-Gated Imaging" Fluoreszcencia élettartam: ns Autofluoreszcencia: néhány ns 1. Mouse 3T3 sejt 2 % formaldehid, 0,5% glutáraldehid Impulzusos gerjesztés, házi konfokális mikroszkóp 1. Összes foton ns - 65 ns közötti foton Jel/zaj arány 15-szörösére nőtt. Forrás: Michalet X. et al. Single Mol. 2,261 (2001.)

23 Sejt mozi Q dottal Epidermális növekedési faktor receptor - GFP (zöld) EGF - quantum dot (piros) mozi: EGF kötődése és internalizációja erbb3 receptor citrin (zöld) EGF quantum dot (piros) mozi: EGF transzportja a filopódiumok mentén (D. Liedke, Nagy P. és mtsai, Nature Biotechnology 2004)

24 Fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) Sugárzás nélüli energiaátadás két festék, a donor (D) és az akceptor (A) molekula között, dipólusdipólus kölcsönhatás révén. (Theodor Förster, 1948) k t D A D A D A D A Feltételek: a D emissziós és az A abszorpciós spektrumának átfedése, 2-10 nm távolság, D és A megfelelő relatív orientációja. Érzékeny távolságfüggés: 1 E = k t + k f k + k t ic + k isc = +... (k t : a FRET sebességi állandója) R R0 + R 6 = 1 R 1+ R E 0, R/R 0

25 Fluoreszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) Felhasználás: spektroszkópiai vonalzó, inter- és intramolekuláris távolságok meghatározása molekulák közti asszociáció kimutatása molekulaszerkezet, konformáció vizsgálata. Mérése: D fluoreszcenciájának csökkenéséből E = 1-F DA /F D A fluoreszcenciájának növekedéséből D élettartam csökkenéséből. D fotokioltás időállandójának növekedéséből E = 1-τ DA /τ D E = 1-τ DA /τ D D fluoreszcencia anizotrópia növekedéséből. E = 1-(r 0 /r DA -1)/(r 0 /r D -1)

26 Akceptor fotokioltásos Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (apbfret) hν hν D FRET A hν A D donor akceptor E = 1+ 1 ( R R ) 6 0

27 Akceptor fotokioltásos Fluoreszcencia Rezonancia Energia Transzfer (apbfret) hν hν D FRET A A D donor akceptor E = 1 F / F DA D

28 Interleukin-15 receptor α és Interleukin-2 receptor α alegység molekuláris asszociációja IL-15Rα IL-2Rα átfedés 0 100% FRET <E> ~ 17% pixelszám FRET hatásfok (%)

29 Sejtenkénti FRET mérés áramlási citométerrel: nincs szubcelluláris feloldása, de jó a statisztikája Négy fluoreszcencia intenzitás: Autofluoreszcencia Donor csatorna FRET csatorna Akceptor csatorna FL1(488,530) FL2(532,580) = = AF + FL3(532, > 670) = FL4(633, > 670) = I AF B D 2 + AF B AF B (1 E) S 3 4 I D + I + I (1 E) D A 5 (1 E) S 1 + I A S 2 + I D E α (1) (2) (3) (4) Átvilágítás: Jelöletlen minta FL2 FL3 B 2 =, B3 =, B4 = FL1 FL1 FL4 FL1 Donor minta FL3 S 1 =, S5 = FL2 α = FL3 FL2 A D FL1 FL2 L L D A ε (532) ε (532) D A Akceptor minta S = 2 FL3 FL4 E minden sejtre

30 Sejtszám FRET hatásfok (%)

31 Receptor mintázatok Kit225 K6 Kit225 IG3 Hut102B2

32 Fotokromizmus Donor: Lucifer yellow Diheteroarylethene vegyületek fénnyel átkapcsolható akceptorok fotokromikus FRET méréshez (pcfret)

33 Fotokromizmus Fénnyel indukálható, spektroszkópiai tulajdonságokat változtató átmenet. Néhány foton abszorpciója kiváltja az átmenetet Reverzibilis nm nm Ki-bekapcsolható FRET akceptorként alkalmazható Önkontrollos FRET mérést tesz lehetővé E = 1-F DA /F D

34 Specifikus nukleinsav szekvenciák detektálása molekuláris fáklyákkal (molecular beacon) riporter festék (FRET donor) kioltó (nem fluoreszcens FRET akceptor)

35 Allélek, pontmutációk detektálása FRET-tel monitorozott DNS denaturációval (Herpes simplex vírus)

36 A próba a HSV-1-gyel komplementer magasabb Tm

37 Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia 0,3 µm 1,5 µm A vizsgálandó molekula (fehérje, lipid, stb.) fluoreszcens jelölése Kicsiny, <1µm 3 -es térfogat megvilágítása fókuszált lézernyalábbal A fluoreszcencia időbeli változásának detektálása érzékeny fotodetektorral A jelenlévő molekulák száma kicsi az ingadozás relatív értéke jelentős

38 Fluoreszcencia korrelációs spektroszkópia (FCS) V 0.25 fl megvilágított térfogat F(t) time

39 FCCS setup Malte Wachsmuth & Michael Tewes

40 A fluktuáció analízis elve A fluoreszcensen jelölt molekula fotonokat emittál, míg a lézer által megvilágított térfogatelemen áthalad Az időegység alatt kibocsátott fotonok száma függ A molekulaszámtól (konc.) megvilágított folt méretétől (instrumentális paraméter) a kvantumhatásfoktól (a festék tulajdonsága) Az ingadozás kinetikája függ a diffúziós időtől (D, MW)

41 A fluoreszcencia időfüggéséből... G( τ ) = δf ( t) δf ( t F 2 + τ ) = T 0 δf ( t) δf ( t F 2 + τ ) dt δf(t) τ D idő...kiszámítható az autokorrelációs függvény G(τ)... Amit a fluoreszcencia intenzitást befolyásoló molekuláris folyamatok dinamikus paraméterei határoznak meg: G(τ) G(0) ~1/N a detektálási térfogatban lévő molekulák átlagos száma, N a diffúziós korrelációs idő, τ D, ami fordítottan arányos a diffúziós állandóval aggregáció foka (fluoreszcencia/molekula F/N) τ = D ω 2 xy 4D τ fotofizikai időállandók, stb.

42 A fluoreszcencia ingadozás időfüggése: δf(t) δf( t) = F( t) F T 1 F = F( t) dt T G( τ ) = 0 t D A fluoreszcencia időbeli autokorrelációs függvénye: δf ( t) δf ( t F 2 pillanatnyi ingadozás átlagos intenzitás + τ ) = T 0 δf ( t) δf ( t F 2 t + τ ) dt G(0) G(τ) t D τ t<<t D : δf( t) δf( t + τ ) > 0 t>>t D : δ F ( t) δf( t + τ ) > < 0 ( ) ( ) 2 2 (0) (0) 2 (0) F N f N N N N δf δn f δn σn N G(0) = = = = = = N(0) Poisson-eloszlást követ szórásnégyzete σ 2 = λ = N

43 Egyetlen molekula detektálását lehetővé tevő érzékenység 5 Fluoreszcencia fluktuáció 4 I (khz) time (seconds) 4 Autokorrelációs függvény N = 1/G(0) ~ 0.3 G(t) 2 τ ~ 200 ms time (milliseconds)

44 Fluoreszcencia intenzitás változással járó folyamatok kinetikájából származó korreláció additívan szeparálható a diffúziós korrelációs függvénytől: fotofizikai folyamatok: triplet átmenet, sötét komplex keletkezése kémiai folyamatok: kötődés és disszociáció) ( δfdiff (0) δfdiff ( τ) ) ( δf (0) δf ( τ) ) kin kin G ( τ) = + = G ( τ) ( τ) 2 2 diff + Gkin F F Triplet G(τ) G( τ ) = 1 N 1 1+ τ τ D 1+ 1 τ 2 S τ D Parameters: N=1 τ D =100 µs τ T =2 µs S=7 T + 1 T e τ τ tr Bimolekuláris reakció: DNS + L G k + D + L DL k - bim = 1 τ /τ N c D 1 K A e bim Triplet fraction 0 % Triplet fraction 20 % Triplet fraction 60 % τ bim ( c k ) 1 D = k E τ [ms] (c L <<c D )

45 Többkomponensű rendszerek: az egyes komponensek hozzájárulása a G-hez a Q i részecskénkénti fluoreszcencia négyzetével arányos. (Y i : molekuláris hányad) G( τ ) = 1 N' = i N w i i 1 YQ i 1 1+ τ τ i i 2 i 1 1+ YQ i τ 2 S τ i 2 i 1 1+ τ τ i 1,9 1, τ 2 S τ i 1/N = 1,5 N = 1/G(0) mindig felülbecslése a tényleges molekulaszámnak, ha Q i -k különböznek. G(τ) 1,3 1,1 0,9 τ free τ bound τ [ms] 0,01 0,

46 Milyen kölcsönhatások vizsgálhatók? Fehérje - DNS Nukleinsavak hibridizációja Antigén - Antitest Receptor Ligandum kötődés

47 Kalibráció G( τ ) = 1 N 1 1+ τ τ D 1+ 1 τ 2 S τ D T + 1 T e τ τ tr G(τ) nm fluorescein 2 nm 5 nm 10 nm N τ(ms) N = c N A V ellipsoid 1.33 V ellipsoid ~ 1.35 femtol c (nm)

48 Antitest diffúziója oldatban és membrán receptorhoz (IL-2Rα) kötve G(τ ) szabad Fab τ D receptorhoz kötött Fab lag tim e (m s) A diffúziós állandó 3 nagyságrenddel csökken

49 MHC II receptorok mobilitása JY sejtek ép membránjában és apoptotikus bleb -jeiben ép sejt bleb G(τ) τ D τ (ms) D (cm 2 /s) ép sejt bleb

50 b a b a F F t F t F G ) ( ) ( ) ( τ δ δ τ + = Két spektrálisan különböző festék fluoreszcenciájának ingadozása hogyan korrelál egymással - molekuláris asszociáció kimutatása olyan esetben is, amikor nem változik jelentősen a diffúziós állandó az asszociáció következtében a + b ab Keresztkorreláció:

51 Fluoreszcencia keresztkorrelációs spektroszkópia (FCCS) Asszociált molekulák együttmozgása Fluoreszcencia intenzitások párhuzamos ingadozása Pozitív keresztkorrelációs jel G a + b ab cab ( τ ) V c c ( )( ) eff atot, btot,

52 I. és II. osztályú fő hisztokompatibilitási komplex fehérjék diffúziójának vizsgálata B-limfocita sejtvonalon G(τ) Cross corr Alexa-L243 Cy5-W6/ τ (ms) MHC II autokorreláció MHC I autokorreláció MHC I - MHC II keresztkorreláció

53 Fos és Jun stabil asszociációja (ko-mobilitás) Fos-GFP (autokorr.) Jun-mRFP (autokorr.) Keresztkorreláció 1 Fos és Jun heterodimert alkotó transzkripciós faktorok Dimerizációs domén (leucin cipzár) DNS-kötő domén Transzaktivációs domén b DNA b N 380 Fos C Jun N. Baudendistel és mtsai

54 Diffúzió mérése fotokioltáson alapuló technikákkal (Lippincott-Schwartz) FRAP: diffúziós állandó, mobilis hányad FLIP (Kioltás során fellépő fluoreszcencia veszteség): a molekulák mely térrészekből juthatnak el a kiválasztott területre Fotoaktiválható GFP: láthatóvá tétel csak a kiválasztott térrészben, organellumban, kompartmentek közti vándorlás

55 pagfp fotoaktivációja és diffúziója (Lippincott-Schwartz) pagfp abszorpciós spektrumának és fluoreszcenciaájának megváltozása 400 nm-es fénnyel történő fotoaktiváció hatására pagfp diffúziója a magból a citoplazmába

56 Aktivált sejtek, sejtcsoportok nyomon követése kísérleti állatok egyedfejlődése során

57 Fluoreszcens indikátorok IND--AM IND--AM észteráz Ca 2+ IND IND enzim acetoximetilészter (hidrofób) Fura 2 Ca 2+ -indikátor szabad festék spektruma Ca 2+ -kötő festék λ (nm)

58 Fluoreszcens ion-indikátorok Ca 2+ Fura-2 Indo-1 H + K + Na + BCECF PBFI SBFI

59 Ca 2+ -válasz mérése 2.9 Mn F 340 / F ionomycin szabad festék spektruma Ca 2+ -kötő festék nm EGF λ (nm)

Lumineszcencia alapjelenségek

Lumineszcencia alapjelenségek Lumineszcencia alapjelenségek (Nyitrai Miklós; 211 február 7.) Lumineszcencia Definíció: Egyes anyagok spontán fénykibocsátása, a termikus fényemissziótól függetlenül, elektrongerjesztést követően. Lumineszcens

Részletesebben

Modern mikroszkópiai módszerek 2 2011 2012

Modern mikroszkópiai módszerek 2 2011 2012 FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA A mintának a megvilágító fény által kiváltott fluoreszcencia emisszióját képezzük le. 1 Bugyi Beáta - PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2 FLUOROFÓROK BELSŐ (INTRINSIC) FLUORESZCENCIA

Részletesebben

Lumineszcencia Fényforrások

Lumineszcencia Fényforrások Kiegészítés: színkeverés Lumineszcencia Fényforrások Alapszinek additív keverése Alapszinek kiegészítő szineinek keverése: Szubtraktív keverés Fidy udit Egyetemi tanár 2015, November 5 Emlékeztető.. Abszorpciós

Részletesebben

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v.

Atomszerkezet. Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei. Molekulaszerkezet. Molekula energiája. Lumineszcenciás technikák. E e > E v > E r. + E v. Atomszerkezet Fehérjék szerkezetvizsgáló módszerei Lumineszcenciás technikák Kellermayer Miklós Növekvő energiájú pályák Fotonemisszió: E=hf Molekulaszerkezet Molekula energiája Molekula: kémiai kötéssel

Részletesebben

Biomolekuláris szerkezeti dinamika

Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kísérletek, mérések célja Biomolekuláris szerkezeti dinamika Kellermayer Miklós Biomolekuláris szerkezet és működés pontosabb megismerése (folyamatok, állapotok, átmenetek, kölcsönhatások, stb.) Rádióspektroszkópiák

Részletesebben

Az elektromágneses spektrum

Az elektromágneses spektrum Az elektromágneses spektrum 400 nm 750 nm Hőmérsékleti sugárzás 1 Minden test anyagi minőségétől független, csak a test hőmérséklete által meghatározott spektrumú elektromágneses sugárzást bocsát ki, melyet

Részletesebben

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól

Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Ragyogó molekulák: dióhéjban a fluoreszcenciáról és biológiai alkalmazásairól Kele Péter egyetemi adjunktus Lumineszcencia jelenségek Biolumineszcencia (biológiai folyamat, pl. luciferin-luciferáz) Kemilumineszcencia

Részletesebben

zis Brown-mozg mozgás Makromolekula (DNS) fluktuáci Vámosi György

zis Brown-mozg mozgás Makromolekula (DNS) fluktuáci Vámosi György Brown-mo mozgás magyarázata Vámosi György Diffúzi zió és s ozmózis zis Az anyag részeskéi állandó mozgásban vannak Haladó mozgás átlagos energiája: E= 3 / kt Emlékeztető: Mawell-féle sebességeloszlás gázokban:

Részletesebben

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás

A fény. Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. A fény. A spektrumok megjelenési formái. A fény kettıs természete: Huber Tamás A fény Abszorpciós fotometria Fluoreszcencia spektroszkópia. 2010. október 19. Huber Tamás PTE ÁOK Biofizikai Intézet E A fény elektromos térerısségvektor hullámhossz A fény kettıs természete: Hullám (terjedéskor)

Részletesebben

ADATÉRTÉKEL ELJÁRÁSOK SEJTFELSZÍNI FEHÉRJEMINTÁZATOK ANALÍZISÉRE SZENTESI GERGELY

ADATÉRTÉKEL ELJÁRÁSOK SEJTFELSZÍNI FEHÉRJEMINTÁZATOK ANALÍZISÉRE SZENTESI GERGELY ADATÉRTÉKEL ELJÁRÁSOK SEJTFELSZÍNI FEHÉRJEMINTÁZATOK ANALÍZISÉRE SZENTESI GERGELY Témavezet k: Dr. Mátyus László Dr. Jenei Attila DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában

Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában Magyar Kémiai Folyóirat - Előadások 133 Új irányok a biomolekuláris felismerés detektálásában GYURCSÁNYI E. Róbert a* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Általános és Analitikai Kémiai Tanszék,

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR Áramlási citometria, sejtszeparálás ÁRAMLÁSI CITOMETRIA, SEJTSZEPARÁLÁS BIOFIZIKA 2. 2015. március 3. Dr. Bugyi Beáta Biofizikai Intézet ÁRAMLÁSI folyadékáramban

Részletesebben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben Atomfizika ψ ψ ψ ψ ψ E z y x U z y x m = + + + ),, ( h ) ( ) ( ) ( ) ( r r r r ψ ψ ψ E U m = + Δ h z y x + + = Δ ),, ( ) ( z y x ψ =ψ r Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet),

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

Dipoláris relaxáció vizsgálata idıbontott spektroszkópiai módszerekkel

Dipoláris relaxáció vizsgálata idıbontott spektroszkópiai módszerekkel PhD értekezés Dipoláris relaxáció vizsgálata idıbontott spektroszkópiai módszerekkel Buzády Andrea Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai Intézet 2002 Program megnevezése: Funkcionális

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ Az OTKA által támogatott konzorcium működésében az Uzsoki utcai Kórház feladata a szövetminták gyűjtése, előzetes feldolgozása, ill. a betegek utánkövetése, valamint az utánkövétésre

Részletesebben

Bevezetés a fluoreszcenciába

Bevezetés a fluoreszcenciába Bevezetés a fluoreszcenciába Gerjesztett Excited Singlet szingulett Manifold állapot S1 Jablonski diagram Belső internal konverzió conversion S2 k isc k -isc Triplett állapot Excited Triplet Manifold T1

Részletesebben

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel

Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel Biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálata felületi plazmonrezonancia elvén működő Biacore keszülékkel Biomolekuláris interakciók Fehérje-fehérje Fehérje-ligand Fehérje-DNS/RNS fehérje/ligand-lipid Alegység-kölcsönhatások,

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben

ZÁRÓJELENTÉS. Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben ZÁRÓJELENTÉS Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben Jól megválasztott anyagok elegyítésekor, megfelelő körülmények között másodlagos kötésekkel összetartott szupramolekuláris rendszerek

Részletesebben

Fotogerjesztett biofizikai rendszerek. Barócsi Attila

Fotogerjesztett biofizikai rendszerek. Barócsi Attila Barócsi Attila 1 Tartalom Sugárzás kölcsönhatása atomi/molekuláris rendszerekkel Fényelnyelés biológiai makromolekulákban Foto-gerjesztett molekulák viselkedése Fotoszintézis növények Halobacterium Retinál

Részletesebben

Fény kölcsönhatása az anyaggal:

Fény kölcsönhatása az anyaggal: Fény kölcsönhatása az Fény kölcsönhatása az : szórás, abszorpció, emisszió Kellermayer Miklós Fényszórás A fényszórás mérése, orvosi alkalmazásai Lord Rayleigh (1842-1919) J 0 Light Fényforrás source Rayleigh

Részletesebben

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció

9. előadás Sejtek közötti kommunikáció 9. előadás Sejtek közötti kommunikáció Intracelluláris kommunikáció: Elmozdulás aktin szálak mentén miozin segítségével: A mikrofilamentum rögzített, A miozin mozgékony, vándorol az aktinmikrofilamentum

Részletesebben

3. Sejtalkotó molekulák III.

3. Sejtalkotó molekulák III. 3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, posztszintetikus módosítások). Enzimműködés 3.1 Fehérjék A genetikai információ egyik fő manifesztálódása Számos funkció

Részletesebben

BIOFIZIKA. Metodika- 2. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu

BIOFIZIKA. Metodika- 2. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu BIOFIZIKA 2012 11 12 Metodika- 2 Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temakkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria 2. 09-10 SZÜNET

Részletesebben

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY makromolekulák biofizikája DNS, RNS, Fehérjék Kellermayer Miklós Tér Méret, alak, lokális és globális szerkezet Idő Fluktuációk, szerkezetváltozások, gombolyodás Kölcsönhatások Belső és külső kölcsöhatások,

Részletesebben

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások

Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Immunhisztokémia: Előhívó rendszerek, problémák és megoldások Dr. Krenács Tibor Semmelweis Egyetem I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Budapest Patológus Klasszikus patomorfológia Klinikai

Részletesebben

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 7. előadás Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előállítása, tisztítása, alkalmazása Az antigén (haptén + hordozó) sokféle specificitású ellenanyag

Részletesebben

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ

A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet. A jelátvitel. hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jelátvitel hírvivő molekula (messenger) elektromos formában kódolt információ A jel-molekulák útja változó hosszúságú lehet 1. Endokrin szignalizáció: belső elválasztású mirigy véráram célsejt A jelátvitel:

Részletesebben

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase

Az örökítőanyag. Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase SZTE, Orv. Biol. Int., Mol- és Sejtbiol. Gyak., VIII. Az örökítőanyag Az élőlények örökítőanyaga minden esetben nukleinsav (DNS,RNS) (1)Griffith, (2)Avery, MacLeod and McCarty (3)Hershey and Chase Ez az

Részletesebben

Abszorbciós spektroszkópia

Abszorbciós spektroszkópia Abszorbciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 január 31.) A fény Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal Az abszorbció definíciója Az abszorpció mérése Speciális problémák, esetek Alkalmazások

Részletesebben

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu

BIOFIZIKA. Metodika- 4. Liliom Károly. MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu BIOFIZIKA 2012 11 26 Metodika- 4 Liliom Károly MTA TTK Enzimológiai Intézet liliom@enzim.hu A biofizika előadások temamkája 1. 09-03 Biofizika: fizikai szemlélet, modellalkotás, biometria 2. 09-10 SZÜNET

Részletesebben

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások

A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások A fehérjék szerkezete és az azt meghatározó kölcsönhatások 1. A fehérjék szerepe az élõlényekben 2. A fehérjék szerkezetének szintjei 3. A fehérjék konformációs stabilitásáért felelõs kölcsönhatások 4.

Részletesebben

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek Biopolimerek Makromolekulá Makromolekulák. Fehé Fehérjetekeredé rjetekeredés. Osztódó sejt magorsófonala 2011. November 16. Huber Tamá Tamás Dohány levél epidermális sejtjének aktin hálózata Bakteriofágból

Részletesebben

CzB 2010. Élettan: a sejt

CzB 2010. Élettan: a sejt CzB 2010. Élettan: a sejt Sejt - az élet alapvető egysége Prokaryota -egysejtű -nincs sejtmag -nincsenek sejtszervecskék -DNS = egy gyűrű - pl., bactériumok Eukaryota -egy-/többsejtű -sejmag membránnal

Részletesebben

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének Kutatási előzmények Az ABC transzporter membránfehérjék az ATP elhasítása (ATPáz aktivitás) révén nyerik az energiát az általuk végzett

Részletesebben

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv?

Mit mond ki a Huygens elv, és miben több ehhez képest a Huygens Fresnel-elv? Ismertesse az optika fejlődésének legjelentősebb mérföldköveit! - Ókor: korai megfigyelések - Euklidész (i.e. 280) A fény homogén közegben egyenes vonalban terjed. Legrövidebb út elve (!) Tulajdonképpen

Részletesebben

A polimer elektronika

A polimer elektronika Tartalom A polimer elektronika Mi a polimer elektronika? Vezető szerves molekulák, ; a vezetés mechanizmusa Anyagválaszték: vezetők, félvezetők, fénykibocsátók szigetelők, hordozók Technológiák Eszközök

Részletesebben

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció

L Ph 1. Az Egyenlítő fölötti közelítőleg homogén földi mágneses térben a proton (a mágneses indukció A 2008-as bajor fizika érettségi feladatok (Leistungskurs) Munkaidő: 240 perc (A vizsgázónak két, a szakbizottság által kiválasztott feladatsort kell kidolgoznia) L Ph 1 1. Kozmikus részecskék mozgása

Részletesebben

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós

Lumineszcencia. Lumineszcencia. mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Lumineszcencia mindenütt. Alapjai, tulajdonságai, mérése. Kellermayer Miklós Alapjai, tulajdonságai, mérése Kellermayer Miklós Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Fotolumineszcencia Radiolumineszcencia Aurora borrealis (sarki fény) Biolumineszcencia GFP-egér Biolumineszcencia

Részletesebben

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT

OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT OZMÓZIS, MEMBRÁNTRANSZPORT Vig Andrea PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2014.10.28. ÁTTEKINTÉS DIFFÚZIÓ BROWN-MOZGÁS a részecskék rendezetlen hőmozgása DIFFÚZIÓ a részecskék egyenletlen (inhomogén) eloszlásának

Részletesebben

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László

Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben. Doktori tézisek. Dr. Szidonya László Az AT 1A -angiotenzinreceptor G-fehérjétől független jelátvitelének vizsgálata C9 sejtekben Doktori tézisek Dr. Szidonya László Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS DIA 1 Fő fehérje transzport útvonalak Egy tipikus emlős sejt közel 10,000 féle fehérjét tartalmaz (a test pedig összesen

Részletesebben

A fehérjék hierarchikus szerkezete

A fehérjék hierarchikus szerkezete Fehérjék felosztása A fehérjék hierarchikus szerkezete Smeller László Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Biológiai funkció alapján Enzimek (pl.: tripszin, citokróm-c ) Transzportfehérjék

Részletesebben

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan

A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan A basidiomycota élesztőgomba, a Filobasidium capsuligenum IFM 40078 törzse egy olyan fehérjét (FC-1 killer toxint) választ ki a tápközegbe, amely elpusztítja az opportunista patogén Cryptococcus neoformans-t.

Részletesebben

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai A BIOLÓGIA ALAPJAI A tananyag felépítése: Környezetmérnök és műszaki menedzser hallgatók számára Előadó: 2 + 0 + 0 óra, félévközi számonkérés 3 ZH: október 3, november 5, december 5 dr. Pécs Miklós egyetemi

Részletesebben

Avidin biotin rendszer

Avidin biotin rendszer Avidin biotin rendszer Avidin: 4 alegység, 16 400 Da 66 000 Da glikoprotein Green M Avidin Adv Prot Chem 29 85 (1975) biotin kötőhely/alegység; CH kötőhely/alegység pi ~ 10 avidin biotin 1.3*10-15 M (Trp,

Részletesebben

Az élő szervezetek felépítése I. Biogén elemek biomolekulák alkotóelemei a természetben előforduló elemek közül 22 fordul elő az élővilágban O; N; C; H; P; és S; - élő anyag 99%-a Biogén elemek sajátosságai:

Részletesebben

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós

A fluoreszcencia orvosibiológiai. alkalmazásai. Fluoreszcencia forrása I. Fluoreszcencia alkalmazások. Kellermayer Miklós A fluoresczencia orvosbiológiai alkalmazásai Kellermayer Miklós A fluoreszcencia orvosibiológiai alkalmazásai Fluoreszcencia mikroszkópia DNS szekvenálás (lánc terminációs módszer) DNS festés (EtBr) DNS

Részletesebben

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával

Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Dr. Vámosi György Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debrecen, 2015. nov. 25. www.meetthescientist.hu 1 26 Fulbright ösztöndíj

Részletesebben

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév Az ellenanyagok orvosbiológiai alkalmazása PhD kurzus 2011/2012 II. félév Ellenanyaggal működő módszerek Analitikai felhasználás Analitikai felhasználás Ellenanyag / antigén kapcsolódás Az Ab/Ag kapcsolat

Részletesebben

Sejttenyésztési alapismeretek

Sejttenyésztési alapismeretek Sejttenyésztési alapismeretek 1. Bevezetés A sejteknek ún. sejtkultúrákban történő tenyésztése (a sejteket az eredeti helyükről eltávolítva in vitro tartjuk fenn ill. szaporítjuk) és tanulmányozása több

Részletesebben

Immunológiai Gyakorlatok II. 2016. április 20-26.

Immunológiai Gyakorlatok II. 2016. április 20-26. Immunológiai Gyakorlatok II. 2016. április 20-26. T- és B-limfociták szeparálása (dúsítása) egér lépsejt-szuszpenzióból; neutrofil extracelluláris csapda (NET) vizsgálata Anyagok: steril fülke, olló, csipesz,

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 2011. 02. 15. Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK Citoszkeletális aktin HEp-2 sejtekben - rodamin-falloidin jelölés forrás: Nyitrai Miklós, Grama László,

Részletesebben

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai BIOLÓGIAI MOZGÁSOK A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai Kollektív mozgás Szervezet mozgása ( Az évszázad ugrása ) Szerv mozgás BIOLÓGIAI MOZGÁSOK BIOLÓGIAI MOZGÁSOK Ritmusosan összehúzódó szívizomsejt

Részletesebben

A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében. Szigeti Krisztián

A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében. Szigeti Krisztián A Ca 2+ szerepe a tormaperoxidáz enzim aktív szerkezetében Doktori értekezés Szigeti Krisztián Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos Bírálók: Szigorlati Bizottság

Részletesebben

A fehérjék harmadlagos vagy térszerkezete. Még a globuláris fehérjék térszerkezete is sokféle lehet.

A fehérjék harmadlagos vagy térszerkezete. Még a globuláris fehérjék térszerkezete is sokféle lehet. A fehérjék harmadlagos vagy térszerkezete Még a globuláris fehérjék térszerkezete is sokféle lehet. A ribonukleáz redukciója és denaturálódása Chrisian B. Anfinsen A ribonukleáz renaturálódása 1972 obel-díj

Részletesebben

Immunhisztokémiai módszerek

Immunhisztokémiai módszerek Immunhisztokémiai módszerek Fixálás I. Fixálás I. A szövet eredeti szerkezetének megőrzéséhez, az enzimatikus lebontó folyamatok gátlásához: fixálószerek! kompromisszumkeresés - alkoholok: vízelvonók!!!

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája

A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája A 9,9 -biantril különleges fluoreszcenciája Témavezetők: Demeter Attila és Harangozó József Az oldatok színe attól függ, hogy az oldott molekula a látható színkép mely hullámhossz tartományában nyeli el

Részletesebben

9. Előadás Fehérjék Előzmények Peptidkémia Analitikai kémia Protein kémia 1901 E.Fischer : Gly-Gly 1923 F. Pregl : Mikroanalitika 1952 Stein and Moore : Aminosav analizis 1932 Bergman és Zervas : Benziloxikarbonil

Részletesebben

Tartalomjegyzék...1. Rövidítésjegyzék...3. 1. Bevezetés...5. 1.1. Kalpain...5. 1.1.1. Kalpain enzimcsalád szerkezet...5

Tartalomjegyzék...1. Rövidítésjegyzék...3. 1. Bevezetés...5. 1.1. Kalpain...5. 1.1.1. Kalpain enzimcsalád szerkezet...5 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Rövidítésjegyzék...3 1. Bevezetés...5 1.1. Kalpain...5 1.1.1. Kalpain enzimcsalád szerkezet...5 1.1.2. A kalpain enzimek aktiválása és ennek szabályozása...7 1.1.3.

Részletesebben

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük. 1 Az anyagcsere Szerk.: Vizkievicz András Általános bevezető Az élő sejtekben zajló biokémiai folyamatok összességét anyagcserének nevezzük. Az élő sejtek nyílt anyagi rendszerek, azaz környezetükkel állandó

Részletesebben

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek

BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek BMGE, Alkalmazott biokémia, transzgénikus organizmusok, 2009 Transzformációs módszerek Definíció Génbevitel vagy géntranszfer alatt azt a folyamatot értjük, aminek során egy meghatározott DNSmolekuladarab

Részletesebben

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY

NUKLEÁRIS MEDICINA DEFINÍCIÓ. Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 RADIOIZOTÓPOK A MEDICINÁBAN HEVESY GYÖRGY DEFINÍCIÓ NUKLEÁRIS MEDICINA Szilvási István SE ÁOK Nukleáris Medicina Tanszék és Honvédkórház 2013 Nyílt radioaktív izotópokkal végzett diagnosztikai terápiás kutató orvosi tevékenység ( Zárt : brachyterápia)

Részletesebben

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015 A kérdés 1. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről, a vízről részletesen. 2. A sejtről általában, a szervetlen alkotórészeiről,

Részletesebben

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése

ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése ESR színképek értékelése és molekulaszerkezeti értelmezése Elméleti alap: Atkins: Fizikai Kémia II, 187-188, 146, 1410, 152 158 fejezetek A gyakorlat során egy párosítatlan elektronnal rendelkező benzoszemikinon

Részletesebben

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés

Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés Fehérjeszerkezet, fehérjetekeredés A fehérjeszerkezet szintjei A fehérjetekeredés elmélete: Anfinsen kísérlet Levinthal paradoxon A feltekeredés tölcsér elmélet 2014.11.05. Aminosavak és fehérjeszerkezet

Részletesebben

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot

Fényforrások. E hatására gáztérben ütközési ionizáció. Stefan-Boltzmann-tv. Wien-tv. Planck-tv. 4 tot Fényforrások Fény (foton) kibocsátás: lktromos töltésk sbsségváltozása révén. Trmikus (fkt) sugárzó: magas hőmérséklt foton misszió Elktromos kisülés: Félvztő fényforrás: injkciós lktroluminszcncia Lézr

Részletesebben

Fluoreszcencia spektroszkópia

Fluoreszcencia spektroszkópia Elektromágneses spektrum Fluoreszcencia spektroszkópia Ujfalusi Zoltán A fény: elektromágneses hullám Biofizika szeminárium PTE ÁOK Biofizikai Intézet 2011. február 14-16. Lumineszcencia: a fényt kibocsátó

Részletesebben

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS

AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS DR. NAGY PÉTER AZ ERBB FEHÉRJÉK KLASZTERIZÁCIÓJÁNAK BIOFIZIKAI KARAKTERIZÁLÁSA ÉS BIOLÓGIAI JELENTŐSÉGE Debreceni Egyetem, Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet 2012 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Hang és ultrahang. Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo. Echo elv - képalkotás. cδt = d+d = 2d

Hang és ultrahang. Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo. Echo elv - képalkotás. cδt = d+d = 2d Hang és ultrahang Az ultrahangos képalkotás, A-, B- és M-képek. Doppler-echo Echo elv - képalkotás Y Z Eltérítés / szabályozás A-kép egy dimenziós B-kép két dimenziós B-kép cδt = d+d = 2d speciális transzducerből

Részletesebben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok) 1 Sejtorganellumok vizsgálata: fénymikroszkóp elektronmikroszkóp pl. scanning EMS A szupramolekuláris struktúrák további szervezıdése sejtorganellumok

Részletesebben

A fény terjedése és kölcsönhatásai

A fény terjedése és kölcsönhatásai A fény terjedése és kölcsönhatásai A fény terjedése és kölcsönhatásai Kellermayer Miklós A fénytörés (refrakció) alkalmazásai A fényhullám érzékelhető paraméterei A fényhullám fázisa; fáziskontraszt mikroszkópia

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

Egy idegsejt működése

Egy idegsejt működése 2a. Nyugalmi potenciál Egy idegsejt működése A nyugalmi potenciál (feszültség) egy nem stimulált ingerelhető sejt (neuron, izom, vagy szívizom sejt) membrán potenciálját jelenti. A membránpotenciál a plazmamembrán

Részletesebben

Villamos tulajdonságok

Villamos tulajdonságok Villamos tulajdonságok A vezetés s magyarázata Elektron függıleges falú potenciálgödörben: állóhullámok alap és gerjesztett állapotok Több elektron: Pauli-elv Sok elektron: Energia sávok Sávelméletlet

Részletesebben

Feladatok haladóknak

Feladatok haladóknak Feladatok haladóknak Szerkesztő: Magyarfalvi Gábor és Varga Szilárd (gmagyarf@chem.elte.hu, szilard.varga@bolyai.elte.hu) Feladatok A formai követelményeknek megfelelő dolgozatokat a nevezési lappal együtt

Részletesebben

Szerkesztette: Vizkievicz András

Szerkesztette: Vizkievicz András Fehérjék A fehérjék - proteinek - az élő szervezetek számára a legfontosabb vegyületek. Az élet bármilyen megnyilvánulási formája fehérjékkel kapcsolatos. A sejtek szárazanyagának minimum 50 %-át adják.

Részletesebben

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában

A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI POLITIKA, KUTATÁSI IRÁNYOK A proteomika új tudománya és alkalmazása a rákdiagnosztikában Tárgyszavak: proteom; proteomika; rák; diagnosztika; molekuláris gyógyászat; biomarker;

Részletesebben

Ellenanyagok kimutatása diagnosztikai/prognosztikai célból

Ellenanyagok kimutatása diagnosztikai/prognosztikai célból Ellenanyagok kimutatása diagnosztikai/prognosztikai célból Dr. Prohászka Zoltán Az MTA doktora Semmelweis Egyetem III. Sz. Belgyógyászati Klinika 2012-03-27 prohoz@kut.sote.hu Mennyiség Előfordulás (szekréció)

Részletesebben

A polipeptidlánc szabályozott lebontása: mit mondanak a fehérjekristályok? Harmat Veronika ELTE Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport A magyar

Részletesebben

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése Az optikai jelátvitel alapjai A fény két természete, terjedése A fény kettős természete 1. A fény: - Elektromágneses hullám (EMH) - Optikai jelenség Egyes dolgokat a hullám természettel könnyű magyarázni,

Részletesebben

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói 1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói Plazmamembrán Membrán funkciói: sejt integritásának fenntartása állandó hő, energia, és információcsere biztosítása homeosztázis

Részletesebben

Száloptika, endoszkópok

Száloptika, endoszkópok Száloptika, endoszkópok Optikai mikroszkópok a diagnosztikában Elektronmikroszkópia, fluorescens és konfokális mikroszkópia PTE-ÁOK Biofizikai ntézet Czimbalek Lívia 2009.03.16. Száloptika, endoszkópok

Részletesebben

Polarizáció fogalma. A polarizált fény. A fluoreszcencia alapvető paraméterei. Elektromágneses hullámok. Polarizált fény, polarizáció

Polarizáció fogalma. A polarizált fény. A fluoreszcencia alapvető paraméterei. Elektromágneses hullámok. Polarizált fény, polarizáció Fluorescencia polariáció, aniotrópia FRAP A fluorescencia alapvető paraméterei Fluorescencia spektrum Intenitás Kvantumhatásfok Élettartam Polariáció 11..15. Polariált fén, polariáció Elektromágneses hullámok

Részletesebben

DSC. DSC : differential scanning calorimetry. DSC : differential scanning calorimetry. ITC : isothermal titration calorimetry

DSC. DSC : differential scanning calorimetry. DSC : differential scanning calorimetry. ITC : isothermal titration calorimetry DSC : differential scanning calorimetry Kalorimetriás módszerek a liposzómák vizsgálatában DSC : differential scanning calorimetry ITC : isothermal titration calorimetry 1 2 DSC minta differenciális referencia

Részletesebben

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK

ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK ATTOSZEKUNDUMOS IMPULZUSOK Varjú Katalin Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék Generating high-order harmonics is experimentally simple. Anne L Huillier 1 Mivel a Fizikai Szemlében

Részletesebben

,:/ " \ OH OH OH - 6 - / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

,:/  \ OH OH OH - 6 - / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere - 6 - o / \ \ o / \ / \ () /,-\ ce/luló z 5zer.~ezere " C=,1 -- J - 1 - - ---,:/ " - -,,\ / " - ~( / \ J,-\ ribóz: a) r.yílt 12"('.1, b) gyürus íormája ~.. ~ en;én'. fu5 héli'(ef1e~: egy menete - 7-5.

Részletesebben

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános

A sejtek élete. 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék R C NH 2. C COOH 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános A sejtek élete 5. Robotoló törpék és óriások Az aminosavak és fehérjék e csak nézd! Milyen protonátmenetes reakcióra képes egy aminosav? R 2 5.1. A fehérjeépítőaminosavak általános képlete 5.2. A legegyszerűbb

Részletesebben

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín

H H 2. ábra: A diazometán kötésszerkezete σ-kötések: fekete; π z -kötés: kék, π y -kötés: piros sp-hibrid magányos elektronpár: rózsaszín 3. DIAZ- ÉS DIAZÓIUMSPRTT TARTALMAZÓ VEGYÜLETEK 3.1. A diazometán A diazometán ( 2 2 ) egy erősen mérgező (rákkeltő), robbanékony gázhalmazállapotú anyag. 1. ábra: A diazometán határszerkezetei A diazometán

Részletesebben

Medical Imaging 10 2009.04.07. 1. Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás

Medical Imaging 10 2009.04.07. 1. Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) x B. Makroszkopikus tárgyalás Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR) Bloch, Purcell 1946, Nobel díj 1952. Mágneses momentum + - Mágneses térben a mágneses momentum az erővonalakkal csak meghatározott szöget zárhat be. Különböző irányokhoz

Részletesebben

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások

A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások A Proteomika Szolgáltató Laboratóriumban elérhető szolgáltatások Dr. Csősz Éva Proteomika Szolgáltató Laboratórium műszerpark MALDI-TOF (ABSciex) PSZL ESI-4000 QTRAP (ABSciex) Kétdimenziós elektroforézis

Részletesebben

Kutatási beszámoló 2006-2009. A p50gap intracelluláris eloszlásának és sejtélettani szerepének vizsgálata

Kutatási beszámoló 2006-2009. A p50gap intracelluláris eloszlásának és sejtélettani szerepének vizsgálata Kutatási beszámoló 6-9 Kutatásaink alapvetően a pályázathoz benyújtott munkaterv szerint történtek. Először ezen eredményeket foglalom össze. z eredeti tervektől történt eltérést a beszámoló végén összegzem.

Részletesebben

Kis molekulás NADPH-oxidáz 4 inhibitorok azonosítása és karakterizálása az oxidatív stressz kivédésére

Kis molekulás NADPH-oxidáz 4 inhibitorok azonosítása és karakterizálása az oxidatív stressz kivédésére Kis molekulás NADPH-oxidáz 4 inhibitorok azonosítása és karakterizálása az oxidatív stressz kivédésére Doktori tézisek Borbély Gábor Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr.

Részletesebben

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése

A membránpotenciál. A membránpotenciál mérése A membránpotenciál Elektromos potenciál különbség a membrán két oldala közt, E m Cink Galvani (1791) Réz ideg izom A membránpotenciál mérése Mérési elv: feszültségmérő áramkör Erősítő (feszültségmérő műszer)

Részletesebben