1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység 1. kötet Az alprojekt száma: 2 Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép Szerzők Benkő Zsolt, Bodóczky István, D. Molnár Éva, Fazekas Márta, Gönczöl Enikő, Horányi Gábor, Horváth Zsuzsa, Kaposi József, Kojanitz László, Lendvai Györgyi, Mándics Dezső, Nahalka István, Ollé János, Pálfalvi Józsefné, Palkó Gábor, Pignitzkyné Lugos Ilona, Trencsényi László, Ütőné Visy Judit, Vass Vilmos, Veres Gábor, Zsakó László október 29. NTK 2. tanulmány 1. rész

2 Az alprojekt száma 2 Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép Almunkacsoport vezető: Vass Vilmos Szerzők Benkő Zsolt, Bodóczky István, D. Molnár Éva, Fazekas Márta, Gönczöl Enikő, Horányi Gábor, Horváth Zsuzsa, Kaposi József, Kojanitz László, Lendvai Györgyi, Mándics Dezső, Nahalka István, Ollé János, Pálfalvi Józsefné, Palkó Gábor, Pignitzkyné Lugos Ilona, Trencsényi László, Ütőné Visy Judit, Vass Vilmos, Veres Gábor, Zsakó László Lektorok Halász Gábor Knausz Imre Perjés István NTK 2. tanulmány 1. rész

3 TARTALOM 1. KÖTET/C PEDAGÓGIAI RENDSZEREK... 1 Földünk-környezetünk (Ütőné Visy Judit)... 4 Bevezetés... 4 Kulcsfogalmak... 5 Irodalom Művészetek (Bodóczky István) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Informatika (Zsakó László) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Életvitel és gyakorlati ismeretek (Benkő Zsolt) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Testnevelés és sport (Pignitzkyné Lugos Ilona) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom NTK 2. tanulmány 1. rész

4 FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK (ÜTŐNÉ VISY JUDIT) Bevezetés A földrajzoktatás által közvetített ismeretrendszer egymással szorosan összekapcsolódó természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti alrendszerekből épül fel, amelyeknek tartalma a tananyag egyes témaköreiben megjelenő földrajzi fogalmakban ölt testet. A földrajzi fogalmak közül minden témakör esetében kiemelhetők olyan elemek, amelyekhez az ismeretrendszer bővülése-bővítése során számos egyéb földrajzi fogalom kapcsolódik. Ezeket a fogalmakat tekinthetjük a földrajzi ismeretrendszer kulcsfogalmainak. Ezek azok a fogalmak, amelyek valamilyen formában már a földrajzoktatás korai szakaszában megjelennek, és tartalmuk folyamatosan bővül a földrajz tanulása során. A kulcsfogalmak sajátossága, hogy központi szerepüknél fogva összekapcsolják a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti alrendszerek fogalmait és ezzel vázát adják az teljes (egységes) földrajzi ismeretrendszernek. A közoktatás által közvetített földrajzi tartalmak a következő kulcsfogalmakra fűzhetők fel: NTK 2. tanulmány 1. rész

5 Kulcsfogalmak Tájékozódás Világegyetem Környezet Levegőburok Kőzetburok Vízburok Gazdaság Népesség Település Ország Integráció Globalizáció Övezetesség NTK 2. tanulmány 1. rész

6 Tájékozódás kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A földrajzoktatás célja, hogy megismertesse szűkebb és tágabb környezetünk jellemzőit. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulók képesek tájékozódni a földrajzi környezetben. Alapvető jelentőségű a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok, jelenségek térbeli és időbeli kapcsolatainak megértésében. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A tanulóknak ismerniük kell a térbeli helyzet meghatározásához szükséges legfontosabb eszközöket. Megérteni: - A térbeli helyzetünk nem állandó, hanem változhat. A térbeli helyzetünk meghatározásához a világtájakhoz való viszonyunk ismerete a szükséges. - Az északi iránynak kitüntetett szerepe van. - Fővilágtájak NTK 2. tanulmány 1. rész

7 - Iránytű c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A tér, - A lakóhely 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A térkép fogalmát, jellemzőit, illetve a térkép szerepét a térbeli tájékozódásban. - Lakóhelyünk, hazánk majd Európa és a többi kontinens elhelyezkedését a térképen. - Megismerni a térképen történő tájékozódáshoz szükséges koordinátarendszereket. Megérteni: - A térképi ábrázolás és a valós környezet kapcsolatát. - Miért alkalmas a térkép arra, hogy segítségével a térben tájékozódhassunk? - Hogyan, milyen módon használhatjuk a térképet a térbeli tájékozódásban? - Mellékvilágtájak - Aránymérték (méretarány) - Alaprajz - Domborzati színezés - Keresőhálózat NTK 2. tanulmány 1. rész

8 - Fokhálózat c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A tér - Az információ 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A földtörténeti időben való tájékozódás sajátos vonásait, a földtörténeti időskála legfontosabb egységeit. - A szemléleti térképolvasás alapján történő térbeli tájékozódást hazánk, Európa és a többi kontinens a térképén. Megérteni: - A földtörténeti és a történelmi idő elérő léptékeit, nagyságrendjét. - A kontinensek egyes tájai eltérő időben alakultak ki, ezért fejlődésük eltérő. - A térkép sokoldalú és objektív információforrás szerepét. - Földtörténeti időszalag - Földtörténeti idő (idők) - Jelkulcs NTK 2. tanulmány 1. rész

9 c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A Föld mint bolygó helyét a világegyetemben - A térképkészítés elvét, a legfontosabb vetületek sajátosságait - A térkép típusait és jelrendszerét - A távérzékelés szerepét, jelentőségét bolygónk megismerésében - A földtörténet legfontosabb eseményeinek - A társadalmi-gazdasági folyamatok időbeli és térbeli kapcsolatrendszerét - A környezeti problémák térbeli vonatkozásait - A logikai térképolvasás alapján történő információszerzést. Megérteni: - A különböző vetülettípusok sajátosságait, a torzítás eltérésit és következményeit. - A különböző műholdfelvételekről leolvasható információk gyakorlati jelentőségét. - A műholdas helymeghatározás jelentőségét a mindennapi életben. - Különböző típusú és tartalmú térképeken közölt információk összekapcsolása lehetőséget teremt a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezetei folyamatok térbeli sajátosságainak és összefüggéseinek, kapcsolatrendszereinek megismerésére. NTK 2. tanulmány 1. rész

10 - Tematikus térkép - Térképi jelrendszer: síkrajz, névrajz, domborzatrajz - Távérzékelés - Műholdfelvétel - GPS c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Kozmikus környezetünk - Térképészeti ismeretek - Földtörténet - Népesség- és településföldrajz - A világ változó társadalmi-gazdasági képe - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

11 Világegyetem kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A földrajzoktatás célja, hogy megismertesse szűkebb és tágabb környezetünk jellemzőit. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulók nemcsak a földi környezetben, hanem a világegyetemben is képesek tájékozódni. A világegyetem (közismert és a földrajzban is használt nevén: univerzum) összefoglaló csillagászati fogalom, amely minden létező égitest, illetve a köztük lévő tér és anyag összességét jelenti. Olyan folyamatok, mozgások színtere, amelyek döntően meghatározzák a földi életet. A világegyetem fogalmának kialakulása éppen ezért végighúzódik a földrajzoktatás teljes egészén. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Tapasztalataiból kiindulva a tanulók felismerik a napi és az éves szinten ismétlődő jelenségeket. - Elemi ismeretek égitestekről Megérteni: - A jelenségekben megfigyelhető periodikusságot NTK 2. tanulmány 1. rész

12 - Napszak - Évszak - Égitest c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: idő és mozgás 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: A fogalom kialakítását ebben az oktatási szakaszban a folyamatosan táguló térszemlélet jellemzi. A tanulók az általános iskolában az univerzum tagjai közül a Naprendszer fő jellemzőivel és a Földdel mint lakóhelyünkként szolgáló égitesttel ismerkednek meg. - A Naprendszer tagjait - A Föld mozgásait (keringés, tengely körüli forgás) Megérteni: - A Naprendszert összetartó tömegvonzás szerepét - A Föld mozgásainak következményét, hatását a földi életre. NTK 2. tanulmány 1. rész

13 - Naprendszer, Nap, Föld, csillag, bolygó, hold - Keringés, forgás, gravitáció - A Nap látszólagos járása c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: idő és mozgás - Ember a természetben: a Föld és az univerzum 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban?. Megismerni: - A Föld bolygó voltából adódó jelenségek területi különbségeit. (évszakok száma, nappalok hossza stb.) - A Föld fejlődésének főbb szakaszit Megérteni: - Az eltérő jellemzők (éghajlati adottságok) hatását az emberek életére. - Földtörténeti idő és a történelmi idő nagyságrendjének eltérését - Földtörténeti időszalag - Óidő, középidő, újidő - jégkor NTK 2. tanulmány 1. rész

14 c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az univerzum szerveződési szintjei - A Naprendszer és a Tejútrendszer jellemzőit, törvényszerűségeit - A Föld mint bolygó helyét a világegyetemben Megérteni: - Univerzum, galaxis (extragalaxis), Tejútrendszer, Naprendszer, Föld Hold rendszer egymáshoz való kapcsolódását, viszonyait. - A Naprendszerben megfigyelhető törvényszerűségeket - A bolygók mozgástörvényeit és annak következményeit - A világűr megismerésének szerepét és hatását az univerzumról alkotott elképzelésink változásában - Univerzum, extragalaxis, Tejútrendszer (galaxis), Naprendszer, Föld Hold rendszer - Fényév, csillagászati egység, - Földközéppontú (geocentrikus), napközéppontú (heliocentrikus) világkép - A Nap gömbhéjai, napkitörés, napszél, napfolt, sarki fény, NTK 2. tanulmány 1. rész

15 - Kőzetbolygó (Föld-típusú), gázbolygó (Jupiter-típusú), kisbolygó, bolygóközi anyag, üstökös, meteor, meteorit - Űrkutatás, műhold - Nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok zenit, ekliptika, - Helyi idó, zónaidő, közép napidő, napév, világidő, delelési magasság, dátumválasztó vonal c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Kozmikus környezetünk - Térképészeti ismeretek - Földtörténet NTK 2. tanulmány 1. rész

16 Környezet kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A környezet a felszínen található, bennünket körülvevő élő és élettelen elemek együttese. A környezetet felépítő elemek között sokoldalú, összetett kölcsönhatás alakul ki. A földrajz megkülönbözteti a természeti környezetet és a földrajzi környezetet ez utóbbi magában foglalja az ember által létrehozott mesterséges környezet elemeit is. A környezet fogalmának fejlődése a közvetlen, megtapasztalható környezetből indul ki. Majd a környezet fogalma a szűkebb és tágabb lakókörnyezeten keresztül fokozatosan tágul, és a középiskolában már globális földi környezetről beszélünk. Ugyanígy fokozatosan bővülnek azok a tulajdonságok, jelenségek, folyamatok, amelyeket a környezet jellemzésekor figyelembe veszünk (pl. az ott élők, az időjárás, a vízrajz, a társadalmi adottságok, a hálózatokkal való elérhetőség). Kiemelkedő jelentőségű kulcsfogalom mivel térbeli keretet ad a földrajzi vizsgálódásnak, illetve kutatásbak. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A közvetlen környezet legfontosabb élő és élettelen jellemzőit, illetve azok változásait Megérteni: - A közvetlen környezet jellemzőinek változását, illetve azok okait NTK 2. tanulmány 1. rész

17 - A környezet megfigyelésének, vizsgálatának módszereit és az eredményekből levonható következtetéseket - A környezet védelmének fontosságát - Környezet, környezeti jellemzők - Megfigyelés, vizsgálódás, megfigyelési eredmények - Környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, - Rendszer - Az energia terjedése - Anyag, halmazállapot - A tudomány természete, Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A szűkebb majd fokozatosan táguló földrajzi környezet legfontosabb természeti (éghajlat, domborzat, vízrajz, élővilág) jellemzőit, NTK 2. tanulmány 1. rész

18 -.A szűkebb majd fokozatosan táguló földrajzi környezet legfontosabb társadalmikulturális (gazdálkodás, települések, nevezetességek) jellemzőit, - A környezetet veszélyeztető folyamatokat, a környezet védelmének eszközeit Megérteni: - A természeti és a társadalmi-kulturális jellemzők közötti legfontosabb összefüggéseket. - Az emberi tevékenységek környezeti következményeit - A felelős környezeti magatartás fontosságát - Síkság, dombság, hegység, formakincs, felszínformálás - Folyó, tó - Karsztforma - Városi környezet, falusi környezet, hulladékhasznosítás, újrahasznosítható anyag - Hazánk nagytájai, életközösségek - Nemzeti park c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, Rendszer - Az energia terjedése, - Anyag, halmazállapot, - A tudomány természete, Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban - Bolygónk a Föld, - Magyarország tájai NTK 2. tanulmány 1. rész

19 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az egyre jobban kitáguló földrajzi környezet, a kontinensek tipikus tájainak, országainak természeti (éghajlat, domborzat, vízrajz, élővilág) és társadalmi-gazdasági (gazdálkodás, települések) jellemzőit, -.A társadalom környezet átalakító tevékenységét és annak következményeit, a környezetet ért károsító folyamatokat. Megérteni: - A földrajzi környezet jellemzőinek, adottságainak hatását a társadalmi-gazdasági fejlődésre, - A környezeti tényezők közötti legfontosabb összefüggéseket, - Az ember környezetátalakító tevékenységének következményeit. - Tipikus táj, természeti táj, kultúráj - Természeti adottságok, társadalmi-gazdasági adottságok - Környezetkárosítás, környezeti probléma c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza NTK 2. tanulmány 1. rész

20 9-12. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A környezet fogalmának különböző aspektusait, és azok egymáshoz való viszonyát, - A földrajzi környezet alakításában szerepet játszó tényezőket, - A földrajzi környezet változásának fő eseményeit és a változás tendenciáit, - A környezet védelmének hazai és nemzetközi kereteit, a környezet védelmi érdekében hozott legfontosabb döntéseket Megérteni: - A környezeti tényezők közötti kapcsolat és összefüggésrendszert, illetve az egyes tényezők megváltozásának esetleges következményeit - Az emberi környezetátalakító tevékenységének következményeit, hatását a földi életre, a globális környezetei problémák kialakulásához vezető folyamatokat - A tevékeny részvétel fontosságát a környezet megóvásában, - A fenntartható fejlesztés elvének dilemmáit, a megvalósulását nehezítő tényezőket - Természetes és mesterséges környezet, földrajzi környezet, - Helyi, regionális és globális környezeti probléma, eltartóképesség, - Éghajlatváltozás, globális felmelegedés, elsavanyodás, - Környezeti válság, veszélyeztetett élőhely, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés, elsivatagosodás, - Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlesztés, újrahasznosítható nyersanyag NTK 2. tanulmány 1. rész

21 - nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, bioszféra rezervátum, természetvédelem, környezetvédelem, környezetvédelmi törvény, világörökség, - UNEP, ICCP, WWF c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - A kőzetburok földrajza - A légkör földrajza - A vízburok földrajza - Földrajzi övezetesség - Népesség- és településföldrajz - A világ változó társadalmi-gazdasági képe - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

22 Levegőburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? Földünket a világűrrel összekötő, ill. attól elválasztó hatalmas (több tízezer kilométer) vastagságú gázburkot nevezzük levegőburoknak (légkörnek vagy idegen nevén, atmoszférának). A külső geoszférák egyike. Alsó része részt vesz a bioszféra kialakításában. A légkör kialakulása feltétele a földi életnek és számos az ember, illetve a társadalom szempontjából alapvető jelenségek, illetve folyamatok kialakulásának és lezajlásának is a helyszíne. A fogalom kialakítása az időjárási jelenségek megfigyelésével, megismerésével kezdődik és a levegőburkot érintő környezeti problémák, illetve az azokban fellelhető összefüggések feltárásával ér véget. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az időjárási jelenségeket, - A mindennapi életben az időjárási jellemzők megállapítására használt mérőeszközöket és azok használatát Megérteni: - Az időjárás hatását a mindennapi életre NTK 2. tanulmány 1. rész

23 - Az időjárás megfigyelések során mért adatok jelentését, illetve alakulásuk törvényszerűségeit - Időjárás - Hőmérséklet - Szél - Felhő, csapadék, halmazállapot c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Az ismeretszerzés eredményinek feldolgozása 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Hazánk időjárásának és éghajlatának jellemzőit - A Föld éghajlati övezetességének fő vonásait Megérteni: - Az időjárási elemek értékeinek változásában megfigyelhető szabályszerűségeket - Az időjárás és az éghajlat kapcsolatát NTK 2. tanulmány 1. rész

24 - Az időjárás és az éghajlat hatását a mindennapi élet, a gazdálkodásra - Légkör, időjárás, üvegházhatás - Középhőmérséklet, hőingás, - Légnyomás,szél - Felhő, csapadék, vízkörforgás, köd, eső, hó, harmat, dér, zúzmara - Éghajlat, éghajlati diagram, éghajlati övezet c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Az ismeretszerzés eredményinek feldolgozása - Bolygónk a Föld, - Magyarország tájai 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A légkör jellemző folyamatai alapján Európa majd a kontinensek, tipikus tájak éghajlatának jellemzőit, NTK 2. tanulmány 1. rész

25 - Az emberi tevékenység hatását a levegőburok egyes folyamataira. Megérteni: - A légkör jellemző folyamatai és az éghajlat alakulása közötti kapcsolatot, - Az emberi tevékenység légköri folyamatokat befolyásoló hatásainak következményeit, a csökkentésükre irányuló tevékenységek fontosságát, - Az egyén felelősségét a levegőszennyezés visszaszorításában. - Ózon, ózonréteg elvékonyodása - Hurrikán, tornádó - Monszunszél - Éghajlatválasztó c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A légkör szerkezetét, anyagi összetételét, - Jellemző folyamatait, - Az egyes légköri-időjárási jelenségek kialakulásának okait, illetve összefüggéseit, NTK 2. tanulmány 1. rész

26 - A levegőburkot érintő környezeti problémákat, az azokban fellelhető összefüggéseket Megérteni: - A légköri jelenség, folyamatok kialakulásának okát és a folyamatok, jelenségek összefüggéseit - A levegőszennyezés okit, következményeit, az aktív, felelős környezeti magatartás fontosságát. - Alsó-, középső-, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, - Állandó-, változó-, erősen változó gázok, vendéganyagok, - Üvegházhatás, fényvisszaverő-képesség (albedo), - A felmelegedés és lehűlés módosító tényezői, - Évi közepes hőingás, izoterma, napfénytartam, hőösszeg, - Eltérítő erő, izobár, mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon, trópusi ciklon, hideg- és melegfront, okklúziós front, - Szélrendszer, passzát, nyugatias szelek, sarki szelek, helyi szelek, főn, futóáramlás - Hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, monszun szélrendszer, forró- és mérsékelt övezeti monszun, - Tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, harmatpont, telítettség, túltelítettség, kicsapódás, felhőképződés, fátyol-, réteg-, gomlyfelhő, csapadékképződés, - Meteorológia, időjárási térkép, - Globális felmelegedés, éghajlatváltozás, savas csapadék, emisszió, transzmisszió, imisszió, szmog c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - A légkör földrajza - Földrajzi övezetesség NTK 2. tanulmány 1. rész

27 - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

28 Kőzetburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A kőzetburok a földfelszín felső szilárd része, mely a földkérget és a földköpeny felső szilárd részét foglalja magába. Ásványokból álló kőzetek építik fel, melyeknek vastagsága eltérő: a szárazföldek alatt vastagabb, az óceánok alatt vékonyabb. Átmenet a külső és a belső geoszférák között. Folyamatai és ezek következményei meghatározzák a domborzat kialakulását, a felszín változásait (pl. hegységképződés, süllyedékterületek kialakulása, vulkánosság, földrengés), a kőzetek, ásványok, ércek képződését. Ezzel befolyásolják a társadalmak és a gazdaság terület elhelyezkedését. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A fogalom későbbi bevetéséhez kapcsolódó közvetett elemi tartalmakat (pl. a szilárd földfelszín, amelyen élünk, a környezetükben fellelhető kőzetek). Megérteni: - A földfelszín környezetünkben megtapasztalható különbségeit. NTK 2. tanulmány 1. rész

29 - Föld, földfelszín c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A kőzetburok nem egységes, hanem lemezekre tagolódik - A kőzetburokban lejátszódó fő folyamatokat (vulkánosság, kéregmozgások, hegységek kialakulása) - A legfontosabb kőzeteket. - A felszín átalakulását, formálódását Megérteni: - A vulkáni hegységek kialakulását, illetve a vulkán működését, - A hegységek kialakulásának kapcsolatát a kőzetlemezek mozgásával, a vetődéssel és a gyűrődéssel, - A felszín formálásában szerepet játszó külső erők munkáját. - Kőzetburok, földkéreg, kőzetlemez, törésvonal - Vulkáni kúp, magma, láva, - Vulkáni kőzet: andezit, bazalt, tufa NTK 2. tanulmány 1. rész

30 - Üledékes kőzet: mészkő, lösz, agyag - Külső erők, aprózódás, málás c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Bolygónk a Föld, 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A kőzetburokban lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok helyét a Földön - A kőzetburok jellegzetes folyamainak helyét a földtörténeti időszalagon Megérteni: - A kőzetburokban lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok térbeli összefüggéseit, - A lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok következményeit és hatását egy adott földrajzi helyen a társadalom életére, illetve a gazdaság fejlődésér, - A külső erők területenként eltérő szerepét a felszín formálásában. - Ősföld, röghegység, gyűrthegység, hegységrendszer, medence, feltöltött süllyedékterület NTK 2. tanulmány 1. rész

31 - Érc, ásványkincs c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A Föld belső szerkezetét, a kőzetburok típusait és azok jellemző felépítését, - A lemeztektonikai folyamatokat és azok következményeit, - Az ércképződés folyamatát, a kőzetek kialakulását és csoportosítását, - A kőzetburkot veszélyeztető környezeti problémákat, Megérteni: - A szárazföldi és az óceáni kőzetlemez eltérő szerkezetének következményeit, - A kőzetlemezek mozgásának következményeit, kapcsolatukat a kőzetburokban lejátszódó egyéb folyamatokkal, - A vulkanizmus és az ércképződés összefüggéseit, - A szerkezeti felépítés (a nagyszerkezeti egység és az ásványkincsek előfordulásának összefüggéseit, - A kőzetanyag körforgását, - A külső és a belső erők eltérő szerepét a felszín formálásában. NTK 2. tanulmány 1. rész

32 - szilur, devon, karbon, perm, triász, júra, kréta, miocén, harmad és negyedidőszak, glaciális, interglaciális, jégkor (pleisztocén), jelenkor (holocén) viszonylagos (relatív) és tényleges (abszolút) kormeghatározás, - gömbhéj, belső hő, geotermikus grádiens, földkéreg, földköpeny, külső és belső mag, asztenoszféra (lágyköpeny, magmaáramlás, - távolodó-, közeledő (ütköző)-, elcsúszó kőzetlemez-mozgás, alábukás, beolvadás, - mélységi magmatizmus, felszíni vulkánosság, párnaláva, pajzsvulkán, rétegvulkán, kürtő, kráter, robbanásos vulkán, vulkáni szigetív, - vulkáni utóműködés, gejzír, fumarola, szolfatára, mofetta, savanyúvíz, - nehéz-, színes- és nemesfémérc, bázisos-, savanyú- és semleges vulkáni kőzet, telér, bazaltfennsík, kráter- és kaldérakúpos tűzhányó, forrópontos vulkán, - földrengés, szeizmográf, rengésfészek (epicentrum), rengésközpont (hipocentrum), utórengés, tengerrengés - a hegységképződés típusai: (két kontinentális-, két óceáni-, óceáni és szárazföldi lemez ütközésével); hegységrendszer, szerkezeti mozgások, redő, vetősík, törésvonal, rög, sasbérc, árok, lépcsővidék, medence - mélységi magmás kőzet, vulkáni kiömlési kőzet, vulkáni törmelékes kőzet; törmelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet; átalakult kőzet, - kvarc, kősó, homok, homokkő, kőszénfajták, kőolaj, földgáz, bauxit, vasérc, gránit, riolit, márvány, palás kőzetek, kőzetanyag-körforgás, - fedett és fedetlen ősmasszívum, táblás vidék, kaledóniai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus hegységképződés, - óceáni medence, óceáni hátság, mélytengeri árok, óceáni és szárazföldi kőzetlemez, - feltöltött és lepusztult síkság, - külső és belső erők, lepusztulás, szállítás, felhalmozás, - Wegener, őskontinens, Pangea, Laurázsia, Gondwana c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Földtörténet NTK 2. tanulmány 1. rész

33 - A kőzetburok földrajza - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

34 Vízburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A külső geoszférák egyike, felső rétege részt vesz a bioszféra kialakításában. A vízburok döntő tömege az óceáni medencékben található, részei ezen kívül a szárazföld felszíni és felszín alatti vizei, ide értve a sarkvidéki jégsapkákat is. Körforgása révén amelynek energiáját a napsugárzás biztosítja - a Föld vízkészlete állandó mozgásban van, s így az összes külső geoszférát összekapcsolja. Nem összefüggő burok, de a földfelszín 71 %-át beborítja. A vízburokban lezajló jelenségek, folyamatok hatással vannak Földünk egész életére, befolyásolják az ember életminőségét és korlátozhatják életterét. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A vízburok környezetünkben megfigyelhető elemeit, jelenségeit. Megérteni: - A vízburok egyes elemeire jellemző változásokat, - A víz kiemelkedő jelentőségét a mindennapi életben, - A vizek védelmének fontosságát. NTK 2. tanulmány 1. rész

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz

Érettségi előkészítő-középszint 11-12. évf. Földrajz 11-12. évfolyam Célok: Felkészíteni a jelölteket az érettségi vizsga sikeres letételére, a földrajzi-környezeti ismeretek és kompetenciák középszintnek megfelelő, gyakorlat-központú teljesítésére: a köznapi

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

Földrajz helyi tanterv

Földrajz helyi tanterv Földrajz helyi tanterv Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. sz. melléklet 6.2.09. 1 Tartalom 1 Alapelvek, célok, a nemzeti alaptantervnek

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 9. ÉS 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi alap kerettanterveknek (2 2) megfelelően készült Alapdokumentumok: A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 1+4 ÉVFOLYAMOS TAGOZAT 12-13. ÉVFOLYAM Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszik

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium

Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Földrajz Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 2 2 1 Éves óraszám 72 72 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62 2014 FÖLDRAJZ Helyi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Földrajz Évfolyam: 7 Vizsga típusa: Szóbeli Követelmények, témakörök: Témakör Követelmények 2013 I. Témakör: Tájékozódás

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam

Osztályozó- és javítóvizsga témakörök 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és folyamatai 1-2. Környezetünk anyagainak vizsgálata Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos

Részletesebben

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz

Helyi tanterv. a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára. Földrajz Helyi tanterv a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma számára Földrajz 1 1. Bevezetés A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK

A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve. 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Varga Domokos Általános Iskola helyi tanterve 1,5 + 2 órás változat FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK* ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak

Földrajzi fogalmak. Szintvonal TERMÉSZETFÖLDRAJZ. Földrajzi észak Földrajzi fogalmak TERMÉSZETFÖLDRAJZ FOGALOM Földrajz Geográfia Földrajzi környezet Csillagászat Asztronómia Univerzum Ősrobbanás Fénysebesség Galaxis Csillag Naprendszer MEGHATÁROZÁS A Föld egészével

Részletesebben

Segédanyag, vázlatok formájában

Segédanyag, vázlatok formájában 1, Természetföldrajz segédanyag Segédanyag, vázlatok formájában Földünk mozgásai 1. A Föld forog a saját tengelye körül, óramutató járásával ellentétesen, időtartama kb. 24 óra. A képzelt tengelyének felszíni

Részletesebben

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve,

A Kenderföld- Somági Általános Iskola. Helyi Tanterve, A Kenderföld- Somági Általános Iskola Helyi Tanterve, amely a 2013/2014. tanévtől az első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. 1 Földrajz A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Földrajz 7-8. osztály 2 ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület

Részletesebben

Földrajz 7-8. évfolyam

Földrajz 7-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Földrajz 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a földrajz tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam

Földrajz. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10. 7 8. évfolyam Földrajz EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 3.2.10 Földrajz az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb

Részletesebben

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI

EMMI 51/2012. (XII. 21.) EMMI Helyi tantervi ajánlás az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.11, 4. melléklet 4.2.11 és 5. melléklet 5.2.15 Földrajz 7.évfolyam számára 1,5 8.évfolyam számára 2 órás változat!

Részletesebben

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7. évfolyam. Heti óraszám:2 Éves óraszám:72. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. A szilárd Föld anyagai és folyamatai 7. évfolyam Heti óraszám:2 Éves óraszám:72 Tematikai egység/ Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A szilárd Föld anyagai és folyamatai Új ismeretek Gyakorlat Ismétlés, mérés Összes

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Természetismeret. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Természetismeret készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.07. alapján 5-6. évfolyam 2 TERMÉSZETISMERET Tantárgyi célok,

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus

TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM. Élet a kertben. A növények életfeltételeinek igazolása. A kerti növények jellemzése algoritmus TERMÉSZETISMERET NYOLCÉVFOLYAMOS TAGOZAT 5. ÉVFOLYAM Időkeret: Évi óraszám: 72 Heti óraszám: 2 óra I. témakör: Élet a kertben (12 óra) Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás Élet a kertben Órakeret

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó

Részletesebben