1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kötet. Az alprojekt száma: 2. Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép"

Átírás

1 PEDAGÓGIAI RENDSZEREK fejlesztési lehetőségeinek, akkreditálásának, bevezetésének, alkalmazásának vizsgálata, a közoktatás tartalomfejlesztési tevékenységének megújítása érdekében folytatandó K+F +I tevékenység 1. kötet Az alprojekt száma: 2 Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép Szerzők Benkő Zsolt, Bodóczky István, D. Molnár Éva, Fazekas Márta, Gönczöl Enikő, Horányi Gábor, Horváth Zsuzsa, Kaposi József, Kojanitz László, Lendvai Györgyi, Mándics Dezső, Nahalka István, Ollé János, Pálfalvi Józsefné, Palkó Gábor, Pignitzkyné Lugos Ilona, Trencsényi László, Ütőné Visy Judit, Vass Vilmos, Veres Gábor, Zsakó László október 29. NTK 2. tanulmány 1. rész

2 Az alprojekt száma 2 Az alprojekt címe: NAT-hoz illeszkedő kulcsfogalom-rendszer, kulcskompetencia-térkép Almunkacsoport vezető: Vass Vilmos Szerzők Benkő Zsolt, Bodóczky István, D. Molnár Éva, Fazekas Márta, Gönczöl Enikő, Horányi Gábor, Horváth Zsuzsa, Kaposi József, Kojanitz László, Lendvai Györgyi, Mándics Dezső, Nahalka István, Ollé János, Pálfalvi Józsefné, Palkó Gábor, Pignitzkyné Lugos Ilona, Trencsényi László, Ütőné Visy Judit, Vass Vilmos, Veres Gábor, Zsakó László Lektorok Halász Gábor Knausz Imre Perjés István NTK 2. tanulmány 1. rész

3 TARTALOM 1. KÖTET/C PEDAGÓGIAI RENDSZEREK... 1 Földünk-környezetünk (Ütőné Visy Judit)... 4 Bevezetés... 4 Kulcsfogalmak... 5 Irodalom Művészetek (Bodóczky István) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Informatika (Zsakó László) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Életvitel és gyakorlati ismeretek (Benkő Zsolt) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom Testnevelés és sport (Pignitzkyné Lugos Ilona) Bevezetés Kulcsfogalmak Irodalom NTK 2. tanulmány 1. rész

4 FÖLDÜNK-KÖRNYEZETÜNK (ÜTŐNÉ VISY JUDIT) Bevezetés A földrajzoktatás által közvetített ismeretrendszer egymással szorosan összekapcsolódó természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti alrendszerekből épül fel, amelyeknek tartalma a tananyag egyes témaköreiben megjelenő földrajzi fogalmakban ölt testet. A földrajzi fogalmak közül minden témakör esetében kiemelhetők olyan elemek, amelyekhez az ismeretrendszer bővülése-bővítése során számos egyéb földrajzi fogalom kapcsolódik. Ezeket a fogalmakat tekinthetjük a földrajzi ismeretrendszer kulcsfogalmainak. Ezek azok a fogalmak, amelyek valamilyen formában már a földrajzoktatás korai szakaszában megjelennek, és tartalmuk folyamatosan bővül a földrajz tanulása során. A kulcsfogalmak sajátossága, hogy központi szerepüknél fogva összekapcsolják a természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti alrendszerek fogalmait és ezzel vázát adják az teljes (egységes) földrajzi ismeretrendszernek. A közoktatás által közvetített földrajzi tartalmak a következő kulcsfogalmakra fűzhetők fel: NTK 2. tanulmány 1. rész

5 Kulcsfogalmak Tájékozódás Világegyetem Környezet Levegőburok Kőzetburok Vízburok Gazdaság Népesség Település Ország Integráció Globalizáció Övezetesség NTK 2. tanulmány 1. rész

6 Tájékozódás kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A földrajzoktatás célja, hogy megismertesse szűkebb és tágabb környezetünk jellemzőit. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulók képesek tájékozódni a földrajzi környezetben. Alapvető jelentőségű a természeti és a társadalmi-gazdasági folyamatok, jelenségek térbeli és időbeli kapcsolatainak megértésében. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A tanulóknak ismerniük kell a térbeli helyzet meghatározásához szükséges legfontosabb eszközöket. Megérteni: - A térbeli helyzetünk nem állandó, hanem változhat. A térbeli helyzetünk meghatározásához a világtájakhoz való viszonyunk ismerete a szükséges. - Az északi iránynak kitüntetett szerepe van. - Fővilágtájak NTK 2. tanulmány 1. rész

7 - Iránytű c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A tér, - A lakóhely 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A térkép fogalmát, jellemzőit, illetve a térkép szerepét a térbeli tájékozódásban. - Lakóhelyünk, hazánk majd Európa és a többi kontinens elhelyezkedését a térképen. - Megismerni a térképen történő tájékozódáshoz szükséges koordinátarendszereket. Megérteni: - A térképi ábrázolás és a valós környezet kapcsolatát. - Miért alkalmas a térkép arra, hogy segítségével a térben tájékozódhassunk? - Hogyan, milyen módon használhatjuk a térképet a térbeli tájékozódásban? - Mellékvilágtájak - Aránymérték (méretarány) - Alaprajz - Domborzati színezés - Keresőhálózat NTK 2. tanulmány 1. rész

8 - Fokhálózat c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A tér - Az információ 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A földtörténeti időben való tájékozódás sajátos vonásait, a földtörténeti időskála legfontosabb egységeit. - A szemléleti térképolvasás alapján történő térbeli tájékozódást hazánk, Európa és a többi kontinens a térképén. Megérteni: - A földtörténeti és a történelmi idő elérő léptékeit, nagyságrendjét. - A kontinensek egyes tájai eltérő időben alakultak ki, ezért fejlődésük eltérő. - A térkép sokoldalú és objektív információforrás szerepét. - Földtörténeti időszalag - Földtörténeti idő (idők) - Jelkulcs NTK 2. tanulmány 1. rész

9 c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A Föld mint bolygó helyét a világegyetemben - A térképkészítés elvét, a legfontosabb vetületek sajátosságait - A térkép típusait és jelrendszerét - A távérzékelés szerepét, jelentőségét bolygónk megismerésében - A földtörténet legfontosabb eseményeinek - A társadalmi-gazdasági folyamatok időbeli és térbeli kapcsolatrendszerét - A környezeti problémák térbeli vonatkozásait - A logikai térképolvasás alapján történő információszerzést. Megérteni: - A különböző vetülettípusok sajátosságait, a torzítás eltérésit és következményeit. - A különböző műholdfelvételekről leolvasható információk gyakorlati jelentőségét. - A műholdas helymeghatározás jelentőségét a mindennapi életben. - Különböző típusú és tartalmú térképeken közölt információk összekapcsolása lehetőséget teremt a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezetei folyamatok térbeli sajátosságainak és összefüggéseinek, kapcsolatrendszereinek megismerésére. NTK 2. tanulmány 1. rész

10 - Tematikus térkép - Térképi jelrendszer: síkrajz, névrajz, domborzatrajz - Távérzékelés - Műholdfelvétel - GPS c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Kozmikus környezetünk - Térképészeti ismeretek - Földtörténet - Népesség- és településföldrajz - A világ változó társadalmi-gazdasági képe - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

11 Világegyetem kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A földrajzoktatás célja, hogy megismertesse szűkebb és tágabb környezetünk jellemzőit. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tanulók nemcsak a földi környezetben, hanem a világegyetemben is képesek tájékozódni. A világegyetem (közismert és a földrajzban is használt nevén: univerzum) összefoglaló csillagászati fogalom, amely minden létező égitest, illetve a köztük lévő tér és anyag összességét jelenti. Olyan folyamatok, mozgások színtere, amelyek döntően meghatározzák a földi életet. A világegyetem fogalmának kialakulása éppen ezért végighúzódik a földrajzoktatás teljes egészén. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Tapasztalataiból kiindulva a tanulók felismerik a napi és az éves szinten ismétlődő jelenségeket. - Elemi ismeretek égitestekről Megérteni: - A jelenségekben megfigyelhető periodikusságot NTK 2. tanulmány 1. rész

12 - Napszak - Évszak - Égitest c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: idő és mozgás 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: A fogalom kialakítását ebben az oktatási szakaszban a folyamatosan táguló térszemlélet jellemzi. A tanulók az általános iskolában az univerzum tagjai közül a Naprendszer fő jellemzőivel és a Földdel mint lakóhelyünkként szolgáló égitesttel ismerkednek meg. - A Naprendszer tagjait - A Föld mozgásait (keringés, tengely körüli forgás) Megérteni: - A Naprendszert összetartó tömegvonzás szerepét - A Föld mozgásainak következményét, hatását a földi életre. NTK 2. tanulmány 1. rész

13 - Naprendszer, Nap, Föld, csillag, bolygó, hold - Keringés, forgás, gravitáció - A Nap látszólagos járása c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: idő és mozgás - Ember a természetben: a Föld és az univerzum 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban?. Megismerni: - A Föld bolygó voltából adódó jelenségek területi különbségeit. (évszakok száma, nappalok hossza stb.) - A Föld fejlődésének főbb szakaszit Megérteni: - Az eltérő jellemzők (éghajlati adottságok) hatását az emberek életére. - Földtörténeti idő és a történelmi idő nagyságrendjének eltérését - Földtörténeti időszalag - Óidő, középidő, újidő - jégkor NTK 2. tanulmány 1. rész

14 c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az univerzum szerveződési szintjei - A Naprendszer és a Tejútrendszer jellemzőit, törvényszerűségeit - A Föld mint bolygó helyét a világegyetemben Megérteni: - Univerzum, galaxis (extragalaxis), Tejútrendszer, Naprendszer, Föld Hold rendszer egymáshoz való kapcsolódását, viszonyait. - A Naprendszerben megfigyelhető törvényszerűségeket - A bolygók mozgástörvényeit és annak következményeit - A világűr megismerésének szerepét és hatását az univerzumról alkotott elképzelésink változásában - Univerzum, extragalaxis, Tejútrendszer (galaxis), Naprendszer, Föld Hold rendszer - Fényév, csillagászati egység, - Földközéppontú (geocentrikus), napközéppontú (heliocentrikus) világkép - A Nap gömbhéjai, napkitörés, napszél, napfolt, sarki fény, NTK 2. tanulmány 1. rész

15 - Kőzetbolygó (Föld-típusú), gázbolygó (Jupiter-típusú), kisbolygó, bolygóközi anyag, üstökös, meteor, meteorit - Űrkutatás, műhold - Nap- és holdfogyatkozás, holdfázisok zenit, ekliptika, - Helyi idó, zónaidő, közép napidő, napév, világidő, delelési magasság, dátumválasztó vonal c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Kozmikus környezetünk - Térképészeti ismeretek - Földtörténet NTK 2. tanulmány 1. rész

16 Környezet kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A környezet a felszínen található, bennünket körülvevő élő és élettelen elemek együttese. A környezetet felépítő elemek között sokoldalú, összetett kölcsönhatás alakul ki. A földrajz megkülönbözteti a természeti környezetet és a földrajzi környezetet ez utóbbi magában foglalja az ember által létrehozott mesterséges környezet elemeit is. A környezet fogalmának fejlődése a közvetlen, megtapasztalható környezetből indul ki. Majd a környezet fogalma a szűkebb és tágabb lakókörnyezeten keresztül fokozatosan tágul, és a középiskolában már globális földi környezetről beszélünk. Ugyanígy fokozatosan bővülnek azok a tulajdonságok, jelenségek, folyamatok, amelyeket a környezet jellemzésekor figyelembe veszünk (pl. az ott élők, az időjárás, a vízrajz, a társadalmi adottságok, a hálózatokkal való elérhetőség). Kiemelkedő jelentőségű kulcsfogalom mivel térbeli keretet ad a földrajzi vizsgálódásnak, illetve kutatásbak. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A közvetlen környezet legfontosabb élő és élettelen jellemzőit, illetve azok változásait Megérteni: - A közvetlen környezet jellemzőinek változását, illetve azok okait NTK 2. tanulmány 1. rész

17 - A környezet megfigyelésének, vizsgálatának módszereit és az eredményekből levonható következtetéseket - A környezet védelmének fontosságát - Környezet, környezeti jellemzők - Megfigyelés, vizsgálódás, megfigyelési eredmények - Környezetvédelem, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, - Rendszer - Az energia terjedése - Anyag, halmazállapot - A tudomány természete, Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A szűkebb majd fokozatosan táguló földrajzi környezet legfontosabb természeti (éghajlat, domborzat, vízrajz, élővilág) jellemzőit, NTK 2. tanulmány 1. rész

18 -.A szűkebb majd fokozatosan táguló földrajzi környezet legfontosabb társadalmikulturális (gazdálkodás, települések, nevezetességek) jellemzőit, - A környezetet veszélyeztető folyamatokat, a környezet védelmének eszközeit Megérteni: - A természeti és a társadalmi-kulturális jellemzők közötti legfontosabb összefüggéseket. - Az emberi tevékenységek környezeti következményeit - A felelős környezeti magatartás fontosságát - Síkság, dombság, hegység, formakincs, felszínformálás - Folyó, tó - Karsztforma - Városi környezet, falusi környezet, hulladékhasznosítás, újrahasznosítható anyag - Hazánk nagytájai, életközösségek - Nemzeti park c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, Rendszer - Az energia terjedése, - Anyag, halmazállapot, - A tudomány természete, Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban - Bolygónk a Föld, - Magyarország tájai NTK 2. tanulmány 1. rész

19 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az egyre jobban kitáguló földrajzi környezet, a kontinensek tipikus tájainak, országainak természeti (éghajlat, domborzat, vízrajz, élővilág) és társadalmi-gazdasági (gazdálkodás, települések) jellemzőit, -.A társadalom környezet átalakító tevékenységét és annak következményeit, a környezetet ért károsító folyamatokat. Megérteni: - A földrajzi környezet jellemzőinek, adottságainak hatását a társadalmi-gazdasági fejlődésre, - A környezeti tényezők közötti legfontosabb összefüggéseket, - Az ember környezetátalakító tevékenységének következményeit. - Tipikus táj, természeti táj, kultúráj - Természeti adottságok, társadalmi-gazdasági adottságok - Környezetkárosítás, környezeti probléma c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza NTK 2. tanulmány 1. rész

20 9-12. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A környezet fogalmának különböző aspektusait, és azok egymáshoz való viszonyát, - A földrajzi környezet alakításában szerepet játszó tényezőket, - A földrajzi környezet változásának fő eseményeit és a változás tendenciáit, - A környezet védelmének hazai és nemzetközi kereteit, a környezet védelmi érdekében hozott legfontosabb döntéseket Megérteni: - A környezeti tényezők közötti kapcsolat és összefüggésrendszert, illetve az egyes tényezők megváltozásának esetleges következményeit - Az emberi környezetátalakító tevékenységének következményeit, hatását a földi életre, a globális környezetei problémák kialakulásához vezető folyamatokat - A tevékeny részvétel fontosságát a környezet megóvásában, - A fenntartható fejlesztés elvének dilemmáit, a megvalósulását nehezítő tényezőket - Természetes és mesterséges környezet, földrajzi környezet, - Helyi, regionális és globális környezeti probléma, eltartóképesség, - Éghajlatváltozás, globális felmelegedés, elsavanyodás, - Környezeti válság, veszélyeztetett élőhely, biodiverzitás csökkenése, erdőirtás, felégetés, füves területek feltörése, túllegeltetés, elsivatagosodás, - Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlesztés, újrahasznosítható nyersanyag NTK 2. tanulmány 1. rész

21 - nemzeti park, természetvédelmi terület, tájvédelmi körzet, bioszféra rezervátum, természetvédelem, környezetvédelem, környezetvédelmi törvény, világörökség, - UNEP, ICCP, WWF c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - A kőzetburok földrajza - A légkör földrajza - A vízburok földrajza - Földrajzi övezetesség - Népesség- és településföldrajz - A világ változó társadalmi-gazdasági képe - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

22 Levegőburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? Földünket a világűrrel összekötő, ill. attól elválasztó hatalmas (több tízezer kilométer) vastagságú gázburkot nevezzük levegőburoknak (légkörnek vagy idegen nevén, atmoszférának). A külső geoszférák egyike. Alsó része részt vesz a bioszféra kialakításában. A légkör kialakulása feltétele a földi életnek és számos az ember, illetve a társadalom szempontjából alapvető jelenségek, illetve folyamatok kialakulásának és lezajlásának is a helyszíne. A fogalom kialakítása az időjárási jelenségek megfigyelésével, megismerésével kezdődik és a levegőburkot érintő környezeti problémák, illetve az azokban fellelhető összefüggések feltárásával ér véget. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Az időjárási jelenségeket, - A mindennapi életben az időjárási jellemzők megállapítására használt mérőeszközöket és azok használatát Megérteni: - Az időjárás hatását a mindennapi életre NTK 2. tanulmány 1. rész

23 - Az időjárás megfigyelések során mért adatok jelentését, illetve alakulásuk törvényszerűségeit - Időjárás - Hőmérséklet - Szél - Felhő, csapadék, halmazállapot c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Az ismeretszerzés eredményinek feldolgozása 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - Hazánk időjárásának és éghajlatának jellemzőit - A Föld éghajlati övezetességének fő vonásait Megérteni: - Az időjárási elemek értékeinek változásában megfigyelhető szabályszerűségeket - Az időjárás és az éghajlat kapcsolatát NTK 2. tanulmány 1. rész

24 - Az időjárás és az éghajlat hatását a mindennapi élet, a gazdálkodásra - Légkör, időjárás, üvegházhatás - Középhőmérséklet, hőingás, - Légnyomás,szél - Felhő, csapadék, vízkörforgás, köd, eső, hó, harmat, dér, zúzmara - Éghajlat, éghajlati diagram, éghajlati övezet c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - A környezet védelme, - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Az ismeretszerzés eredményinek feldolgozása - Bolygónk a Föld, - Magyarország tájai 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A légkör jellemző folyamatai alapján Európa majd a kontinensek, tipikus tájak éghajlatának jellemzőit, NTK 2. tanulmány 1. rész

25 - Az emberi tevékenység hatását a levegőburok egyes folyamataira. Megérteni: - A légkör jellemző folyamatai és az éghajlat alakulása közötti kapcsolatot, - Az emberi tevékenység légköri folyamatokat befolyásoló hatásainak következményeit, a csökkentésükre irányuló tevékenységek fontosságát, - Az egyén felelősségét a levegőszennyezés visszaszorításában. - Ózon, ózonréteg elvékonyodása - Hurrikán, tornádó - Monszunszél - Éghajlatválasztó c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza - Magyarország földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A légkör szerkezetét, anyagi összetételét, - Jellemző folyamatait, - Az egyes légköri-időjárási jelenségek kialakulásának okait, illetve összefüggéseit, NTK 2. tanulmány 1. rész

26 - A levegőburkot érintő környezeti problémákat, az azokban fellelhető összefüggéseket Megérteni: - A légköri jelenség, folyamatok kialakulásának okát és a folyamatok, jelenségek összefüggéseit - A levegőszennyezés okit, következményeit, az aktív, felelős környezeti magatartás fontosságát. - Alsó-, középső-, felső légkör, troposzféra, sztratoszféra, - Állandó-, változó-, erősen változó gázok, vendéganyagok, - Üvegházhatás, fényvisszaverő-képesség (albedo), - A felmelegedés és lehűlés módosító tényezői, - Évi közepes hőingás, izoterma, napfénytartam, hőösszeg, - Eltérítő erő, izobár, mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon, trópusi ciklon, hideg- és melegfront, okklúziós front, - Szélrendszer, passzát, nyugatias szelek, sarki szelek, helyi szelek, főn, futóáramlás - Hőmérsékleti (termikus) egyenlítő, monszun szélrendszer, forró- és mérsékelt övezeti monszun, - Tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, harmatpont, telítettség, túltelítettség, kicsapódás, felhőképződés, fátyol-, réteg-, gomlyfelhő, csapadékképződés, - Meteorológia, időjárási térkép, - Globális felmelegedés, éghajlatváltozás, savas csapadék, emisszió, transzmisszió, imisszió, szmog c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - A légkör földrajza - Földrajzi övezetesség NTK 2. tanulmány 1. rész

27 - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

28 Kőzetburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A kőzetburok a földfelszín felső szilárd része, mely a földkérget és a földköpeny felső szilárd részét foglalja magába. Ásványokból álló kőzetek építik fel, melyeknek vastagsága eltérő: a szárazföldek alatt vastagabb, az óceánok alatt vékonyabb. Átmenet a külső és a belső geoszférák között. Folyamatai és ezek következményei meghatározzák a domborzat kialakulását, a felszín változásait (pl. hegységképződés, süllyedékterületek kialakulása, vulkánosság, földrengés), a kőzetek, ásványok, ércek képződését. Ezzel befolyásolják a társadalmak és a gazdaság terület elhelyezkedését. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A fogalom későbbi bevetéséhez kapcsolódó közvetett elemi tartalmakat (pl. a szilárd földfelszín, amelyen élünk, a környezetükben fellelhető kőzetek). Megérteni: - A földfelszín környezetünkben megtapasztalható különbségeit. NTK 2. tanulmány 1. rész

29 - Föld, földfelszín c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, 5-6. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A kőzetburok nem egységes, hanem lemezekre tagolódik - A kőzetburokban lejátszódó fő folyamatokat (vulkánosság, kéregmozgások, hegységek kialakulása) - A legfontosabb kőzeteket. - A felszín átalakulását, formálódását Megérteni: - A vulkáni hegységek kialakulását, illetve a vulkán működését, - A hegységek kialakulásának kapcsolatát a kőzetlemezek mozgásával, a vetődéssel és a gyűrődéssel, - A felszín formálásában szerepet játszó külső erők munkáját. - Kőzetburok, földkéreg, kőzetlemez, törésvonal - Vulkáni kúp, magma, láva, - Vulkáni kőzet: andezit, bazalt, tufa NTK 2. tanulmány 1. rész

30 - Üledékes kőzet: mészkő, lösz, agyag - Külső erők, aprózódás, málás c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Ember a természetben: - Állapot, változás, folyamat, - Anyag, halmazállapot, Az energia terjedése, - Természet, A természet megismerése, Megfigyelés, kísérletezés, mérés, - Az ismerethordozók használata a megismerési folyamatban, - Bolygónk a Föld, 7-8. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A kőzetburokban lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok helyét a Földön - A kőzetburok jellegzetes folyamainak helyét a földtörténeti időszalagon Megérteni: - A kőzetburokban lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok térbeli összefüggéseit, - A lejátszódott, illetve lejátszódó folyamatok következményeit és hatását egy adott földrajzi helyen a társadalom életére, illetve a gazdaság fejlődésér, - A külső erők területenként eltérő szerepét a felszín formálásában. - Ősföld, röghegység, gyűrthegység, hegységrendszer, medence, feltöltött süllyedékterület NTK 2. tanulmány 1. rész

31 - Érc, ásványkincs c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Tájékozódás a földtörténeti időben - Kontinensek távoli tájak és országok földrajza évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A Föld belső szerkezetét, a kőzetburok típusait és azok jellemző felépítését, - A lemeztektonikai folyamatokat és azok következményeit, - Az ércképződés folyamatát, a kőzetek kialakulását és csoportosítását, - A kőzetburkot veszélyeztető környezeti problémákat, Megérteni: - A szárazföldi és az óceáni kőzetlemez eltérő szerkezetének következményeit, - A kőzetlemezek mozgásának következményeit, kapcsolatukat a kőzetburokban lejátszódó egyéb folyamatokkal, - A vulkanizmus és az ércképződés összefüggéseit, - A szerkezeti felépítés (a nagyszerkezeti egység és az ásványkincsek előfordulásának összefüggéseit, - A kőzetanyag körforgását, - A külső és a belső erők eltérő szerepét a felszín formálásában. NTK 2. tanulmány 1. rész

32 - szilur, devon, karbon, perm, triász, júra, kréta, miocén, harmad és negyedidőszak, glaciális, interglaciális, jégkor (pleisztocén), jelenkor (holocén) viszonylagos (relatív) és tényleges (abszolút) kormeghatározás, - gömbhéj, belső hő, geotermikus grádiens, földkéreg, földköpeny, külső és belső mag, asztenoszféra (lágyköpeny, magmaáramlás, - távolodó-, közeledő (ütköző)-, elcsúszó kőzetlemez-mozgás, alábukás, beolvadás, - mélységi magmatizmus, felszíni vulkánosság, párnaláva, pajzsvulkán, rétegvulkán, kürtő, kráter, robbanásos vulkán, vulkáni szigetív, - vulkáni utóműködés, gejzír, fumarola, szolfatára, mofetta, savanyúvíz, - nehéz-, színes- és nemesfémérc, bázisos-, savanyú- és semleges vulkáni kőzet, telér, bazaltfennsík, kráter- és kaldérakúpos tűzhányó, forrópontos vulkán, - földrengés, szeizmográf, rengésfészek (epicentrum), rengésközpont (hipocentrum), utórengés, tengerrengés - a hegységképződés típusai: (két kontinentális-, két óceáni-, óceáni és szárazföldi lemez ütközésével); hegységrendszer, szerkezeti mozgások, redő, vetősík, törésvonal, rög, sasbérc, árok, lépcsővidék, medence - mélységi magmás kőzet, vulkáni kiömlési kőzet, vulkáni törmelékes kőzet; törmelékes-, vegyi-, szerves üledékes kőzet; átalakult kőzet, - kvarc, kősó, homok, homokkő, kőszénfajták, kőolaj, földgáz, bauxit, vasérc, gránit, riolit, márvány, palás kőzetek, kőzetanyag-körforgás, - fedett és fedetlen ősmasszívum, táblás vidék, kaledóniai-, variszkuszi-, eurázsiai-, pacifikus hegységképződés, - óceáni medence, óceáni hátság, mélytengeri árok, óceáni és szárazföldi kőzetlemez, - feltöltött és lepusztult síkság, - külső és belső erők, lepusztulás, szállítás, felhalmozás, - Wegener, őskontinens, Pangea, Laurázsia, Gondwana c) Mely témák tartalma ad lehetőséget a kulcsfogalom fejlesztésével kapcsolatos feladatok megvalósítására? - Földtörténet NTK 2. tanulmány 1. rész

33 - A kőzetburok földrajza - A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai NTK 2. tanulmány 1. rész

34 Vízburok kulcsfogalom fejlesztési terve 1. Miért játszik fontos szerepet ez a kulcsfogalom a tanultak megértésében? A külső geoszférák egyike, felső rétege részt vesz a bioszféra kialakításában. A vízburok döntő tömege az óceáni medencékben található, részei ezen kívül a szárazföld felszíni és felszín alatti vizei, ide értve a sarkvidéki jégsapkákat is. Körforgása révén amelynek energiáját a napsugárzás biztosítja - a Föld vízkészlete állandó mozgásban van, s így az összes külső geoszférát összekapcsolja. Nem összefüggő burok, de a földfelszín 71 %-át beborítja. A vízburokban lezajló jelenségek, folyamatok hatással vannak Földünk egész életére, befolyásolják az ember életminőségét és korlátozhatják életterét. 2. Melyek az egyes évfolyamok fejlesztési feladatai? 1-4. évfolyam: a) Mit kell megismerni és megérteni a tanulóknak a kulcsfogalommal kapcsolatban? Megismerni: - A vízburok környezetünkben megfigyelhető elemeit, jelenségeit. Megérteni: - A vízburok egyes elemeire jellemző változásokat, - A víz kiemelkedő jelentőségét a mindennapi életben, - A vizek védelmének fontosságát. NTK 2. tanulmány 1. rész

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó

A különbözeti vizsga témakörei. 9. évfolyam földrajz. Gerséné Varga Ildikó A különbözeti vizsga témakörei 9. évfolyam földrajz Gerséné Varga Ildikó I. Csillagászati földrajz II. Kőzetburok III. A légkör földrajza IV. A vízburok V. A földrajzi övezetesség: VI. Népesség-, és településföldrajz

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 9. OSZTÁLY - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDRAJZ Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik. A tanuló az

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK

FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY

Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY Minimum követelmények Földrajz 9. OSZTÁLY A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével. Magyarázza a kicsinyítés mértéke és

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-10. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK A tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb földrajzi környezetük természeti és társadalmi, gazdasági jellemzőit, folyamatait. Ismerjék

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18

FÖLDRAJZ. 9. évfolyam (36 hét) 10. évfolyam (36 hét) N E L N E L heti óraszám 2 1 0,5 2 1 0,5 éves óraszám 72 36 18 72 36 18 FÖLDRAJZ Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a természeti

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák Földrajz osztályozóvizsga értékelési szabályzata Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga két részből áll: 1. A topográfiai ismeretek ellenőrzésére szolgáló feladatlap, amelynek kitöltéséhez

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra

9. évfolyam: esti: heti 1óra, évi 36 óra FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

Esti 10. évfolyam- gimnázium

Esti 10. évfolyam- gimnázium Esti 10. évfolyam- gimnázium Óra Tananyag Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák esz- Felhasznált közök Év eleji ismétlés Felettünk a csillagos ég. A csillagászat története A

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra)

FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) FÖLDRAJZ (szakközépiskola 3 óra) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép)

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI (minimum követelmények) 11. OSZTÁLY (esti szakközép) - 2016. A TÉRKÉP 1.1. A térképi ábrázolás Legyen tisztában a térkép és a valóság kapcsolatával, a térképi ábrázolás jelentőségével.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Földrajz

HELYI TANTERV. Földrajz HELYI TANTERV Földrajz 9. nyelvi előkészítő évfolyam Heti: 1 óra keret Európa földrajza 4 Magyarország földrajza 10 Társadadlmi folyamatok a 21. század elején 2 Helyünk a világegyetemben 1 A Föld szerkezete

Részletesebben

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2)

FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) FÖLDRAJZ (gimnázium 2+2) A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmigazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) Az általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait.

Részletesebben

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat)

FÖLDRAJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) FÖLDRJZ 9-11. évfolyam (Esti tagozat) z általános iskola 5 8. évfolyamának tantervi előzményeire építve elősegíti, hogy megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait. Segítse

Részletesebben

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység

Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység Kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység A vulkánok a Föld felszínének hasadékai, melyeken keresztül a magma (izzó kőzetolvadék) a felszínre jut. A vulkán működését a lemeztektonika magyarázza meg. Vulkánosság

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul)

Tantárgyi követelmény. FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Tantárgyi követelmény FDB 1407 Általános természetföldrajz I. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A Föld fejlődése és szerkezete. A földfelszín vízszintes és függőleges tagozódása.

Részletesebben

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ

A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ A FÖLDRAJZ TANTÁRGY KÖVETELMÉNYEI OSZTÁLYOZÓVIZSGÁHOZ 7. évfolyam I. A szilárd Föld anyagi és folyamatai Környezetünk anyagainak vizsgálata A földtani képződmények védelmének megismerése környékbeli példákon

Részletesebben

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat

Földrajz. Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat 6. sz. melléklet Földrajz Tantárgyi programjai és követelményei A/2. változat Az 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelethez a 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet 3. mellékleteként kiadott és a 34/2014 (IV. 29)

Részletesebben

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat)

Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) Földrajz 9-12. évfolyam (esti tagozat) A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhetö kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE

A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE A FÖLD BELSŐ SZERKEZETE 1) A Föld kialakulása: Mai elméleteink alapján a Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt keletkezett Kezdetben a Föld izzó gázgömbként létezett, mint ma a Nap A gázgömb lehűlésekor a Föld

Részletesebben

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések

A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések A kőzetlemezek és a vulkáni tevékenység, földrengések FÖLDRAJZ 1 Magma: fölfelé hatoló kőzetolvadék. Mélységi magmatizmus Ha a magma a földfelszín alatt szilárdul meg mélységi magmás kőzetekről beszélünk.

Részletesebben

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK

HELYI TANTERV. FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK HELYI TANTERV FÖLDRAJZ SÁVOS KÉPZÉS 9. évfolyam ALAPELVEK, CÉLOK A kiemelt képzés céljai nem különböznek a földünk és környezetünk műveltségi terület általános céljaitól. Különösen fontos feladatnak tekinti

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Útmutató a javításhoz Ha egy feladatnak

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

Környezetgazdaságtan alapjai

Környezetgazdaságtan alapjai Környezetgazdaságtan alapjai PTE PMMIK Környezetmérnök BSc Dr. Kiss Tibor Tudományos főmunkatárs PTE PMMIK Környezetmérnöki Tanszék kiss.tibor.pmmik@collect.hu A FÖLD HÉJSZERKEZETE Földünk 4,6 milliárd

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Az érettségi vizsgán a vizsgázónak a földrajzi-környezeti ismereteirŋl, valamint az alábbi földrajzzal kapcsolatos

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A. helyszín: Elv:

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 12. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1. B) 2. B) 3. C) 4. A)

Részletesebben

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára

HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM. Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára HELYI TANTERV FÖLDRAJZ 11-12. ÉVFOLYAM Felkészítés a középszintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 2-2 óra A két évfolyam össz-óraszáma: 134 óra Javasolt óraterv: Témakörök Óraszámok

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT 1. - A Holdnak nincs

Részletesebben

1. Térképészet a térképi ábrázolás. tevékenységek a térképen és a térképpel. az őrtérképezés

1. Térképészet a térképi ábrázolás. tevékenységek a térképen és a térképpel. az őrtérképezés 1. Térképészet a térképi ábrázolás tevékenységek a térképen és a térképpel az őrtérképezés Az 1. témakörhöz tartozó egyedi fogalmak 2. Kozmikus környezetünk a Naprendszer kialakulása, felépítése, helye

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs

Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz- 2014 május 10 Javítókulcs CONCURSUL NAŢIONAL AL LICEELOR CU PREDARE ÎN LIMBA MAGHIARĂ- 2014 MAGYAR TANNYELVŰ ISKOLÁK IX. ORSZÁGOS VETÉLKEDŐJE- 2014 Concursul de geografie Teleki Sámuel Teleki Sámuel földrajzverseny Természetföldrajz-

Részletesebben

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam

Földünk és környezetünk FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM. 9-10. évfolyam Gimnázium FÖLDRAJZ GIMNÁZIUM 9-10. évfolyam A földrajz tantárgy sajátos pedagógiai feladatai, követelményei A tantárgy tanításának célja: a természeti és a társadalmi folyamatokban való tájékozódás, változások,

Részletesebben

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei

lemeztektonika 1. ábra Alfred Wegener 2. ábra Harry Hess A Föld belső övei 3. ábra A Föld belső övei A lemeztektonika elmélet gyökerei Alfred Wegener (1880-1930) német meteorológushoz vezethetők vissza, aki megfogalmazta a kontinensvándorlás elméletét. (1. ábra) A lemezmozgások okait és folyamatát Harry

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása

3. A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása A kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítés során elsősorban a korábban megszerzett regionális földrajzi ismeretek elmélyítése és új szempontok szerinti rendszerezése történik a 11-12. évfolyamon.

Részletesebben

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1

3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 3. A földrajz tantárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása 1 A vizsgán a jelöltnek a földrajzi-környezeti ismeretein kívül számot kell adnia az alábbi földrajzi kompetenciák adott

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 12. osztály esti érettségiző szakközép 2016 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Földrajz I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT A: újhold B: első negyed

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára

évfolyam. Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára 11-12. évfolyam Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára Heti óraszám mindkét évfolyamon: 4-4 óra A két évfolyam óraszáma: - 11. évfolyam: 144 óra - 12 évfolyam: 128 óra Témakörök 11. évfolyam Óraszámok

Részletesebben

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent.

A FÖLD VÍZKÉSZLETE. A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. A FÖLD VÍZKÉSZLETE A felszíni vízkészlet jól ismert. Összesen 1 384 000 000 km 3 víztömeget jelent. Megoszlása a következő: óceánok és tengerek (világtenger): 97,4 %; magashegységi és sarkvidéki jégkészletek:

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra

Tanítási tervezet. II. Az óra típusa: ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. 11. 18. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 9.A Tanít: Domján

Részletesebben

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK)

FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) FÖLDRAJZ (FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK) A földrajz (Földünk és környezetünk) tantárgy vizsgamodellje több szempontból is lényegesen különbözik a korábbi földrajzi érettségitől. A középszintű érettségi vizsgán

Részletesebben

Földrajz évfolyam fakultáció helyi tanterve

Földrajz évfolyam fakultáció helyi tanterve Földrajz 11-12.évfolyam fakultáció helyi tanterve Részei: Földrajz 11.évfolyam Földrajz 12.évfolyam Óraszám 11.évfolyamon 36x2óra Középszint 12.évfolyamon 32x2óra Emelt szint A földrajz tantárgy célja

Részletesebben

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ

TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ TÁJ-1.ea. TÁJ-KÖRNYEZET-RÉGIÓ Természet- és tájvédelem 1. A tárgy oktatása: 4 alkalommal, 3-3 óra előadás, gyakorlat nincs Hiányzás max. lehetősége 1 alkalom Követelmény: aláírás és írásbeli-szóbeli vizsga

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

Minden szakirány számára közös tételek

Minden szakirány számára közös tételek ELTE TTK Geográfus mesterszak (MSc) szóbeli felvételi vizsgatételek (Módosítva 2012. májusában) A felvételi vizsga során 1 általános és 1 szakirány szerinti tételből kell vizsgázni. Minden szakirány számára

Részletesebben

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható!

A feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! z írásbeli vizsga I. része feladatlap 1. részének megoldásához atlasz nem használható! 1. feladat Vulkán Utazási Iroda ajánlatából: Tegyen feledhetetlen túrákat gőzölgő, füstölgő vulkánokon, miközben az

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0613 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT Nyugatról, kelet felé b) 360 c)

Részletesebben

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel, folyamataival.

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél 9. évfolyam A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egységes,

Részletesebben

Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás. Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA 2011

Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás. Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA 2011 Földrajzi szemlélet és gondolkodtatás Farkasné Ökrös Marianna Földrajz MA 2011 Kakukktojás A következő dián 33 szót olvashattok. Keressetek összetartozó szavakat, melyeket hármas csoportokba rendezhettek.

Részletesebben

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám

Feladatlap. Feladatlap száma Elért pontszám Concursul Multidisciplinar BOLYAI FARKAS Tantárgyverseny, Concursul pe ţară al liceelor cu predare în limba maghiară Magyar tannyelvű középiskolák országos vetélkedője Concursul de geografie Teleki Sámuel

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 0513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 1. FELADAT 1.

Részletesebben

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI

A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A FÖLDTÖRTÉNET ESEMÉNYEI A földtörténet bizonyítékai Ősmaradványok (fosszíliák) Vezérkövületek Lenyomatok Földtörténeti idők: - Ősidő - Óidő - Középidő: - Triász - Jura - Kréta - Újidő: - Harmadidőszak

Részletesebben

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK

Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK Helyi tanterv Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással

feldolgozással. feldolgozással feldolgozással Helyi tanterv Földrajz 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajz tanításának célja és feladatai A földrajz tantárgy megismerteti a tanulókat szűkebb és tágabb környezetük természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel.

Részletesebben

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak

3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak 3.3. A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak TÉMAKÖR 1. Térképészet a térképi ábrázolás tevékenységek a térképen és a térképpel az űrtérképezés Az 1. témakörhöz tartozó egyedi

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM

FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Bessenyei György Gimnázium és Kollégium OM: 033648 Pedagógiai Program Helyi Tanterv FÖLDRAJZ TANTÁRGYI PROGRAM Tantárgyi struktúra és óraszámok Heti óraszámok Képzések megnevezése 9/ 9. 10. 11. 12. Minden

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve

Földrajz tantárgy helyi tanterve Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök

Földrajz tantárgy helyi tanterve. Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján. Választott taneszközök Földrajz tantárgy helyi tanterve Készült a 3.2.10. sz. kerettanterv alapján Választott taneszközök MS-2621 Jónás Ilona, Kovács Lászlóné Dr., Vízvári Albertné: Földrajz 9. Természetföldrajzi környezetünk

Részletesebben

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE

TARTALOM. Ábrajegyzék Táblázatok jegyzéke Bevezetés I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE TARTALOM Ábrajegyzék... 11 Táblázatok jegyzéke... 15 Bevezetés... 21 I. FEJEZET A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TÖRTÉNETE 1. A régió általános bemutatása... 31 1.1. A soknemzetiség régió... 33 1.2. A gazdaság

Részletesebben

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése

A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése A kísérlet megnevezése, célkitűzései A vulkánok kialakulásának bemutatása, vulkanikus hegységek jellemzése, vulkánkitörés modellezése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: szódabikarbóna, ecet, víz, ételfesték,

Részletesebben

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez

FÖLDRAJZ TANMENET. a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez FÖLDRAJZ TANMENET a Műszaki Kiadó Földrajz 7. (MK-4250-6) tankönyvéhez Készítette: Ütőné Visi Judit 1 7 8. évfolyam A földrajz tantárgy oktatásának célja az általános iskola 7 8. osztályában A Földünk,

Részletesebben

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen.

2. A Föld kb. 100 km. vastagságú kőzetburkának tudományos neve. A Föld kérge és a köpeny legfelső szilárd része együttesen. 1. Az elsı feladatban képeket fogtok látni. Feladatotok az lesz, hogy felismerjétek mit ábrázolnak a képek. Akinél elıször villan fel a lámpa az mondhatja a választ. Jó válasz esetén egy pontot kaphattok,

Részletesebben

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK

Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK Földrajz a szakközépiskolák 9-10. évfolyama számára FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi terület megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam FÖLDRAJZ A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást,

Részletesebben

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

FÖLDRAJZ. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok FÖLDRAJZ 9 10. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmi-gazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának tantervi előzményeire

Részletesebben

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság)

GEOGRÁFUS MSC záróvizsgatételek, Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) Terület- és településfejlesztés szakirány (GEOGRÁFUS I. záróvizsgabizottság) 1) A hazai munkaerőpiac területi jellemzői (1989-től napjainkig) 2) A magyar ipar ágazati és területi átalakulása (1989-től

Részletesebben