T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 28-án (csütörtökön) órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás is!) a.) tárgysorozata b.) határozatok: T Á R G Y S O R O Z A T 1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról 2.) Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról 3.) Beszámoló a helyi Polgárőrség évben végzett munkájáról 4.) Beszámoló a Kabai Központi Orvosi Ügyelet évi működéséről 5.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályzó jogszabályi változásokról 6.) Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotására 7.) Előterjesztés a Földes Közmű Kft./Földes Vagyongazdálkodási Kft éviegyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására 8.) Előterjesztés a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására 9.) Tájékoztató a közüzemi víz-és csatornadíj hátralékok behajtása érdekében megtett intézkedésekről 10.) Tájékoztató a Non-profit alapú automata segélykérő, támadásjelző és pánikriasztási rendszer kiépítéséről Magyarországon 11.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 12.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról szóló 2/2014. (III.7.) számú önkormányzati rendelet módosítására 13.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 14.) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának megalkotására ( )

2 ) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 16.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására 17.) Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására 18.) Előterjesztés az önkormányzat állami fenntartású köznevelési intézménye szeptember 1-jétől történő működtetésére 19.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola önkormányzati fenntartású intézményrészeinek villám és érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetésére 20.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház által évben megszervezésre kerülő nyári gyermektábor résztvevőinek: a strandfürdő egy alkalommal történő térítésmentes biztosítására 21.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Házban bérelhető termek, szolgáltatások díjainak megállapítására 22.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvodában a os nevelési évben indítható csoportlétszám meghatározására 23.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési rendjének módosítására 24.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend módosítására 25.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre 26.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő részvételre 27.) Előterjesztés a számú előterjesztéshez kapcsolódó képviselői javaslat megtárgyalására 28.) Előterjesztés az önkormányzat által telepített térfigyelő kamerarendszer meghibásodásának helyreállítására 29.) Előterjesztés az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 30.) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett Megyei Polgárőr Nap anyagi támogatására 31.) Előterjesztés a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. által értékesítésre kerülő tojás márkanevében a Földesi jelző használatához való hozzájárulására 32.) Tájékoztatás a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről 33.) Beszámoló a Földesi Települési Értéktár Bizottság munkájáról

3 562

4 563 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezető, Gondáné Gaál Annamária Községi Könyvtár vezető, Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia Földes Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető Meghívottként jelen vannak: Aranyi István r.ezredes Püspökladányi rendőrkapitány, Karacs Gábor r.tzls., Kiss Sándor r.zls., Karacs Károly tű.százados Püspökladányi tűzoltóparancsnok, Dávid Zoltán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok, Simon Péter Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető, Tóth Imre Földesi Közmű Kft. volt ügyvezető, Krizsán Mihály Helyi Polgárőrség vezető, Nagy Zsolt T.E.L.L. Software Hungária Kft. projektmenedzser, Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Horváth Sándorné képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Javasolta, hogy vegyék le a napirendről a 32. számú napirendet a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről szóló tájékoztatót, a 35. számú napirendet a Földes és Társa 2002 Kft. fejlesztéseiről és a hibák elhárításáról szóló tájékoztatót, valamint tárgyalják meg 34. számú napirendként a 0325/1. hrsz. mellett lévő vízelvezető árok kotrási munkálatainak elvégzésére irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

5 564 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Szavazásra bocsátotta a módosított napirendtervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról Előadó: Aranyi István r.ezredes. Püspökladányi rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok Karacs Károly tű.százados tűzoltóparancsnok Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte Aranyi Istvánt, a püspökladányi rendőrkapitányt és Karacs Károlyt, a püspökladányi tűzoltóparancsnokot. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy elsőnek a rendőrkapitány úr által készített beszámolót tárgyalják meg. Aranyi István (r.ezredes, püspökladányi rendőrkapitány): Jelezte, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz. Elmondta, hogy másodjára készített beszámolót a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tavaly évben készített beszámolnál tett néhány ígéretet, néhány célkitűzést fogalmazott meg. A beszámolóban a célkitűzéseknek megfelelően épült fel, melyekre szeretne ráerősíteni. Az egyik legfontosabb ilyen célkitűzés, hogy több rendőr megváltozott formában legyen a közterületen. Egyrészt változzon az a mentalitás, az a gondolkodás, a megjelenés, ami korábban volt jellemző. Másrészt a kisebb települések vonatkozásában így Földesen vonatkozásában is, a körzeti megbízottak szerepének átértékelése történt meg. A beszámolóból kiderül, hogy jelentősen megnövekedett közterületi jelenlétet tudtak biztosítani. Megközelíthetőleg 51 ezer óráról órára növekedet a közterületi jelenlét. Ennek egy jelentős része közel 2 ezer óra a korábban már megszokott bűnügyi állomány közterületi jelenléte volt, mint civil, mint egyenruhában. Ehhez szorosan kapcsolódott az, hogy szerették volna csökkenteni a bűncselekmények számát. Láthatják a regisztrált bűncselekmények száma ez egy ügybefejezési statisztika óriási mértékben csökkent. A regisztrált bűncselekmények száma 2010-ben 1600 db felett volt a rendőrkapitányság területén, a tavalyi évben pedig ez a szám 747 db-ra csökkent volt. Ezzel párhuzamosan szerették volna, hogy a megváltozott közterületi jelenlét, illetve bűncselekmény szám csökkenés ami a körzeti megbízottaknak is alapfeladata volt mellett a gondolkodás mód is megváltozik. A jelentésben is szerepel, hogy megfelelő számú szolgálati gépkocsi, szolgálat teljesítésének megfelelő minőségben nem állt korábban rendelkezésükre. Többek közt a Kabai rendőrőrs is kapott második gépkocsit, amivel el tudják látni a feladataikat. A rendőröknek azért is kellett gyalogosan is szolgálatot ellátniuk, hogy egyrészt javuljon a kapcsolattartás minősége, a közintézményekkel, az állampolgárokkal és ezzel egyidejűleg segítség a bűnügyi megelőző

6 565 tevékenységet, másrészt pedig az ismerté vált bűncselekményeket segítség felderíteni. A bizalom kialakulásához szükség volt még egy elemre, ami pedig az intézkedési kultúraváltás. A beszámolóban is észlelhető, hogy a bűnügyi szempontból releváns intézkedéseket előtérbe helyezték és növelték. Az elfogások részben az előállítások, a biztonsági intézkedések a bűntető feljelentések, stb. emelkedett. A kultúraváltásba beletartozott a kisebb súlyú jogsértésekért lehetőség szerint csökkentése. Úgy gondolja, hogy legyen egy segítő jellegű rendőri jelenlét, amit kell azért szankcionáljunk, de azért alapvetően egy fokozatosság, egy arányosság érvényesüljön. Ismertet egy pár mutatószámot. Megbírságolt emberek száma 8000-ről 5000-re csökkent ban a baleseti helyzet emelkedett az előző évekhez képest, ezért célkitűzésük volt ezek csökkentése. A személyi sérüléses balesetek száma 64-ről 44-re csökkent. Az ittasságban sikerült javulást elérni, de még mindig magasabb, mint az országos átlag. A külföldiek közlekedésében bevezették a következő két intézkedések: egyrészt a sebesség mérés, ami jelentősen megnövekedett 4 és 42-es főúton, másrészt egyik célkitűzésük a visszatartásos ellenőrzés. Az utóbbi az jelenti, hogy a külföldi állampolgár addig nem viheti tovább a járművét, amíg a helyszínen ki nem fizeti a bírságot ban még nem volt ilyen, de a tavalyi évben már 55 alkalomról beszélhetnek. Ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazásával a 42-es főúton normalizálódott a forgalom. Földesre vonatkozóan elmondható, hogy az előbb említett tendenciák részben érvényesültek. Megjegyezte, hogy a balesetre vonatkozó nem, de a többi tendencia érvényesült. A megváltozott rendőri jelenlét érvényesült-e, azt Önök tudják megmondani. Kiemelte, hogy a bűncselekmények száma nem a bűncselekmény keletkezésének állapotát jelenti, hanem amikor befejeződik az eljárás, azaz egy ügybefejezési statisztika, ami leköveti az ügyet. Ez egy pontosabb statisztika, hiszen amikor elrendelnek egy nyomozást nem tudják, hogy eljut-e vádemelésig, lesz-e elkövető. Ezért a kettő között van aránybeli vagy számbeli különbség. Nem szokott jelentősebb eltérést okozni, de Földes esetében okoz. A bűncselekmény 2013-ban keletkezett és 2014-ben küldték el azt vádemelésre, akkor az a év statisztikájában szerepel bűncselekményként. Reményét fejezte ki, hogy nem azt érzékelik, hogy emelkedett a bűncselekmény szám nem egy drasztikus emelkedés (14 %) valójában csökkent. Ami ezt az eltérést okozza az a temetői lopássorozat, amiről tavaly is szó eset. A temetői lopások 2013-ban keletkeztek, de 2014-ben fejezték be. 18 rendbeli bűncselekmény, 18 lopás, 18 közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény, amik nélkül a statisztikai adatokat nézve mindenképpen csökkenés következettbe. Az elrendelés tekintetében 88 ügyben indítottak el eljárást, míg 2014-ben 70 esetben. A rendőrkapitánysági szinten bekövetkezett változás érzékelhető volt a körzeti megbízottak vonatkozásában is. Úgy gondolja, hogy van még előrelépési lehetőség, lát még benne tartalékok. Elmondta, hogy kapta egy második helyiséget a körzeti megbízotti iroda mellett, amit munkatársaik rendszeresen használnak földesi ügyekben kihallgatásra, kivéve azokat a cselekményeket, amit itt nem lehet megtartani. Megköszönte az együttműködést a polgárőrséggel. Az együttműködés nagyon fontos sarokpontja az, hogy a kapitányság szinten van minden héten kedden valamennyi érdekelt részvételével egy egyeztető. Ismerik egy hétre előre a feladatokat, elosztják egymás között, megszervezik az együttműködést. Kiemelte a bűnmegelőzésben tett intézkedések megerősödésével kapcsolatosan is vannak elvárásai. Úgy gondolja, hogy a településen ezzel kapcsolatosan nincs gond. A tanévbefejezéséhez kapcsolódóan elmondta, hogy küldött minden intézményvezetőnek egy levelet, amiben felajánlotta a lehetőséget, hogy munkatársai felkészítik a gyerekeket a nyári szünet veszélyeire bűn és baleset megelőzés szempontból is. Örömmel vette észre, hogy Földes volt az egyik olyan település, aki visszajelzett és a mai napon 2-3 előadásra is sor került. Megköszönte a figyelmet és eddigi támogatásukat.

7 566 Horváth Sándorné (képviselő): Megköszönte kapitányúr kiegészítését. A tájékoztatóban feltüntetett számok alapján negatív kép alakult ki Földes közbiztonságáról. Megköszönte a rendőrség együttműködését az iskola vonatkozásában is. Megjegyezte, hogy mind a drog elleni küzdelemben, mind a nyári vakációra való felkészítésben jó segítséget kaptak a munkatársuktól. Mind a gyerekek, mind a kollegái pozitívan értékelték az előadást. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos teendők gyermek ifjúsági kupára, kerékpár ifjúsági kupára gondolva kellene majd a következő időszakban egy kicsit megújítani, amiben szeretnének partnerek lenni. Megköszönte a segítséget, amit az iskolai programok megvalósításával kapcsolatosan kaptak. Földesi lakosként elmondta, hogy nagyon nagy gond a földesi temető biztonsága. A lakostársak jelezték, hogy a sírokról eltűnnek a kihelyezet virágok, olykor a temetés után a koszorúk ebben szeretné kérni a rendőrség munkatársainak segítségét. Tudja, hogy nem egy oldalúan kell ez ellen tenni, hanem a lakosok összefogása is szükséges ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a kegyeletsértések. Diószegi Antal (alpolgármester): A lomtalanítással kapcsolatosan megjegyezte, hogy ilyenkor megjelennek az úgynevezett guberálók, akik zavarják, illetve zaklatják a lakostársakat. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy eljött az ülésre Simon Péter a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és kéri, hogy a július 1-ével várható változások ismertetésénél a lomtalanításra vonatkozó szabályokat is ismertetni szíveskedjen. Kiemelte, hogy ami a közterületre kihelyezésre kerül az a szolgáltatóé, aki onnan bármit elvesz az lopásnak minősül. Ismertette a lomtalanításnál felmerült problémákat. Július 1-étől kezdetét veszi a zsákos szelektívhulladék gyűjtés ezzel kapcsolatosan kéri a körzeti megbízottak segítségét, hogy próbálják meg még így az elején rendőri jelenléttel megakadályozni a kihelyezett zsákok eltulajdonítását. Hangsúlyozta, hogy a kihelyezett zsákok a szolgáltatóé amit ingyen biztosít a lakosok számára, annak eltulajdonításával a szolgáltatót megkárosítják, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladék értéket képvisel. Szeretnék elkerülni a lomtalanításkor tapasztalt eseteket pl.: zsákok kivágása, lakosok zaklatása. Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél, ingatlanoknál is kihasználták a lomtalanítás adta lehetőséget a közmunkaprogramban foglalkoztatottak segítségével. Felkérte Aranyi István r.ezredest válaszadásra. Aranyi István (r.ezredes, Püspökladányi rendőrkapitány): Válaszában elmondta az az alapelve, hogy legyen rend a közterületeken és utána párhuzamosan csinálják azokat a programokat, amelyek majd hosszútávon hoznak közbiztonsági javulást. Először rövidtávon majd hosszútávon javulást. Képviselő asszony nyitott kapukat döngetett, hiszen a napokban sikerül az egyik körzeti megbízottat egy dada képzésre beiskolázni. Ha átmegy azokon a szűrőkön, amik vannak akkor ez évben megkapja ezt a képzést. Szeretné ha beindulni ez a program minden osztályban. Eddig két emberük volt kiképezve. A cél, hogy a körzeti megbízottak álljanak rá erre a baleset megelőzési vonalra és hosszabb távon ők képesek lesznek Földesen az iskolát végig vinni. A temetővel feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon komolyan veszik ezeket a bűncselekményeket. Úgy gondolja, hogy ennél szörnyűbb bűncselekmény nagyon kevés van, mint hogy valaki az elveszített hozzátartozójához jár ki ápolja a sírt, virágot visz és ezek a dolgok eltűnnek. A napokban volt egy intézkedés a polgárőrök jelzése alapján. Sajnos nem tudták akkor lezárni az ügyet, ugyan megtalálták a járművet, viszont a járműben nem találtak semmit. Ettől függetlenül a gyanúsítottak adatait rögzítették és folytatják az eljárást. Jók ezek a dolgok, ha másra nem is tudják használni arra jó, hogy kire kell odafigyelni. Hangsúlyozta, hogy a temetői bűncselekményekre oda fognak figyelni. Most Földesen ez egy kiemelt feladat lesz. A guberálással kapcsolatos kéréssel kapcsolatosan elmondta, hogy ez most becsatlakozott egy körbe amivel eddig nagyon sok gondjuk volt pl.: a szántóföldeken otthagyott dolgok gyűjtése és a kamilla gyűjtés. Hangsúlyozta a legnagyobb gond az, hogy az emberek nem tudják, hogy ez

8 567 jogsértés. Most ezt kell tudatosítani az emberekben. Megjegyezte, hogy a jogszabály nem is olyan régen változott, amit fel kell dolgozni. Több önkormányzat jelezte ezt a problémát, tehát a munkatársai azon dolgoznak, hogy a jogszabályi hátteret kidolgozzák. Kiemelte, hogy nem tudják a kihelyezett zsákokat az elszállításig őrizni. Kéri, hogy akinek lehetősége van az a szállítás előtt rakja ki, amikor tudja jönnek érte. Ha tudatosítják, hogy ez jogsértés akkor van lehetőség ezt kezelni. Ha szabálysértési értékben követik el, őrizetbe tudják venni, ha esetleg bűncselekmény értékben akkor is megvannak az elfogás, előállítás feltételei. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte az érintetteknek a évben végzett munkájukat. Úgy gondolja, hogy jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és rendőrség között, valamint a rendőrség és polgárőrség tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 69/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője által Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló évi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről - a határozat megküldésével - tájékoztassa a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület 69/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához

9 568

10 569

11 570

12 571

13 572

14 573

15 574

16 575

17 576

18 577

19 578

20 579

21 580

22 581

23 582

24 583

25 584

26 585

27 586

28 587

29 588

30 589

31 590 Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Áttértek a Karacs Károly tűzoltóparancsnok által készített beszámoló megtárgyalására. Megkérdezte Karacs Károly tűzoltóparancsokot, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző években benyújtott beszámolókhoz képest hatalmas különbség észlelhető. Elmondta, hogy hatályba lépett egy belső norma, ami alapján el kell készíteni beszámolóikat. Kiemelte, hogy hosszú évek statisztikáihoz képest a évben a káresetek számában nagyon nagy visszaesés következet be, aminek örülnek. Földes esetében 5 db káreset történt, amiből 1 db téves jelzés és 4 db tűzeset volt. Mind a 4 db tűzeset beavatkozást igényelt. Országos szinten a legjellemzőbb a szabadterületen, valamint az otthoni létesítményben történek tűzesete, ez Földes esetében sem volt másképp. Fontos kiemelni, hogy a tűzesetek következtében nem történt személyi sérülés. Kiemelt jelentőséggel bíró káreseteként vannak kezelve a kéménytüzek, valamint szénmonoxid mérgezések. Földes településen eddig nem volt ilyen esetre példa, valamint megtévesztő jelzés sem. Előző években számokról lehet beszélni. A szabadtéri tűzesetek visszaszorításának érdekében a Katasztrófavédelmi hatósági osztállyal leült a hivatásos tűzoltóparancsnokság és kidolgoztak egy eljárásrendet. A káreseteknél jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az érintett nyűgnek fog érezni, de az ő érdekében történik. A barakozó állomány is be lett vonva a hatósági munkavégzésbe. A településen együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az egyesületről elmondható, hogy a tevékenységét jól végzi. Felügyeleti jogkörrel állnak felettük. Évente egy-egy ellenőrzést végre hajtanak, valamint az egyesületnek évente teljesíteniük kell 1 db minősítő gyakorlatot. Ez megtörtént évben az egyesület megfelelő minősítést kapott. A pályázatokon mondhatni 100 %-os a teljesítmény, a pályázott szakfelszerelések minden esetben megérkeznek. Elszámolásokkal semmi probléma nincs. Elmondta, hogy térítésmentesen végzik a szakfelszerelésekre vonatkozó felülvizsgálatokat. Látszik az egyesület tevékenységében, működésében, valamint az ott kialakított rendben a település odafigyelése az egyesületre. A tűzoltás és műszaki feladatok mellett operatív feladatokat a hivatásos tűzoltóság helyettese a katasztrófavédelmi megbízotti munkakört megbízással tölti be. Polgárvédelmi szakterületen is tevékenykednek, de ez inkább prevenciós tevékenység. Végrehajtásra kerültek évben: melegedőhelyek ellenőrzése, belterületi fák, fasorok ellenőrzése, lebiztosított technikai eszközök ellenőrzése, valamint polgárvédelmi adattár frissítése. Megköszönte a közbiztonsági referens munkáját. A beszámolóban leírt megelőző tevékenység 2 részből áll, amivel tudnak a lakosságra hatni. A katasztrófavédelem az ifjúságot tudta megfogni az úgynevezett 3x3 ifjúsági felkészítő akciótervükkel, miszerint általános iskolákba járnak ki ahol általános tájékoztatót ad a katasztrófavédelem tevékenységéről. Kiemelte a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot, ahol már a középiskolás gyermekek az érdekeltek az érettségihez kötött 40 óra közösségi szolgálat kapcsán. Megragadta az alkalmat és felhívta a figyelmet arra, hogy nyáron is lehet jelentkezni a közösségi szolgálatra. Megköszönte a meghívást és figyelmet. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Elmondta, hogy a helyi önkéntest tűzoltóság felszereltségének minőségéről szeretne tájékoztatást kapni, mert a civil szervezet támogatásának megítélésekor sokat gondolkodtak, hogy nem tudtak annyi összeget javasolni, mint amennyire az egyesület igényel. Megkérdezte tűzoltóparancsnok urat, hogyan látja, milyen állapotban vannak az egyesület tulajdonában lévő felszerelések? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte tűzoltóparancsnok urat válaszadásra.

32 591 Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): A műszaki felszereltségre azt lehet mondani, hogy sosincs elég jó állapotban. A felszereléseik elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy a kémények felülvizsgálata a katasztrófavédelemhez fog tartozni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Válaszában elmondta, hogy korai még ilyenekről beszélni. Amint oda kerül a sor tájékoztatást fognak adni ezzel kapcsolatosan. ú Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte a munkájukat. Úgy gondolja, hogy a a tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 70/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatának Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

33 592 Jóváhagyom! Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 70/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához Kovács Ferenc tű.ddtbk. tanácsos, igazgató B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről Püspökladány, február 06.

34 593 BESZÁMOLÓ A PÜSPÖKLADÁNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámoló tartalmi követelményeit az 50/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a beszámolónak tartalmaznia kell a beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzéseit, feladatait, az elvégzett feladatokat, megtett intézkedéseket és a következő év feladatait. A 2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai A 2014-es év legfontosabb célkitűzéseit az előző években bekövetkezett tűzesetek statisztikai adatainak elemzése, valamint a hivatásos tűzoltóparancsnokságok kibővült feladatköre alapján tudtuk meghatározni. A célok meghatározásának alapjául az elmúlt 4 év ( ) vonulásainak statisztikai adatait vettem. Ezen vonulási adatok összevetése rámutat azokra a területekre, amelyeken a prevenciós tevékenység hatása egyértelműen kimutatható, valamint azokra a területekre is, ahol a megelőző tevékenységet erősíteni kell. A fenti, tűzesetek megoszlása helyszín szerint diagram mutatja, hogy a tűzesetek legnagyobb számban otthon jellegű létesítményekben n és a települések külterületi vegetációjához tartozó szabad területeken keletkeztek. Az egyéb kategóriába sorolt helyszíneken a keletkezett tűzesetek száma a célkitűzések meghatározása alapjául szolgáló években csak egy alkalommal

35 594 érték el az összesen bekövetkezett tűzesetek 1/3-át, a többi évben 1/5 körüli arányt mutattak (a szándékosan megtévesztő és téves jelzések nem szerepelnek az arány megállapításában). Egyéb helyszínként vannak kezelve az építkezési területek, vendéglátó ipari-, hírközlési-, tárolási-, mezőgazdasági-, közlekedési-, kereskedelmi-, és ipari létesítmények, igazgatási- és irodaépületek, közutak, közterületek, közlekedési eszközök, nevelési- és oktatási intézmények (a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában ilyen jellegű helyszíneken keletkeztek tüzek a ig tartó időszakban). A fenti tények alapján megállapítható, hogy a tűzesetek száma azokon a területeken kevesebb, melyekre a tűzmegelőzési tevékenység szervezett keretek között jutott el az állampolgárokhoz. Ezek leginkább a közigazgatás, kereskedelem és szolgáltatás területei. Néhány gondolat azokról a helyszínekről, amelyeken magas a keletkezett tűzesetek száma. A magyarországi lakóingatlanok állományának kb. 2/3-a parasztház és családi ház (ide tartoznak a többszintes családi házak is). A vidéki településeken ez az arányszám jóval magasabb. A parasztházak, családi házak és többszintes családi házak 85%-a 1990 előtt épült, átlagéletkoruk 41 év a KSH 2006-os adatai alapján. A 41 éves átlagéletkor a fenti lakóingatlanok fűtési-, és elektromos rendszerének korát és elavult technológiáját is mutatja. Az ezekben az ingatlanokban keletkezett tűzesetek keletkezési oka sok esetben nem megállapítható. A megállapított keletkezési okok viszont elektromos meghibásodásra, vagy a fűtési rendszer hibájára, hibás, elavult technológiájára (15 db kéménytűz) vezethető vissza. A tűzesetek keletkezésének kockázatát növeli, hogy a magyarországi klimatikus viszonyok miatt átlagosan 188 napot van igénybe véve a sok háztartásban elavult fűtési rendszer. Egy 2008-ban készült épületenergetikai helyzetkép adatai alapján a háztartások 47%-a használ kizárólag földgázt a fűtési szezonban. A fennmaradó 53% a földgázon kívül tűzifát (48%), elektromos áramot (2%) és egyéb (3%) tüzelőanyagot használ. A dráguló energiahordozók miatt ez a szám csökken, tehát egyre többen használnak szilárd energiahordozót fűtésre. A fentiekben említett hibás, elavult technológiák miatt 5 esetben kellett CO mérgezéshez vonulnia az egységeknek. Az 5 esetből 3 alkalommal a 2014-es évben. Ez egyenes következménye annak, hogy a fűtési rendszerek hatékonyságát sok esetben az ingatlan szigetelésével próbálták növelni, aminek a nem megfelelő végrehajtása szinte minden szellőzést megszüntetett az ingatlanokban. A fenti okokból keletkezett tűzesetek és CO mérgezések során 19 fő szenvedett sérüléseket és 2 fő elhalálozott. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek joga van az élethez, a személyi biztonsághoz és a testi egészséghez. A fenti 19+2 esetben valamely emberi alapjog sérült, amely rámutat a hatósági beavatkozás létjogosultságát. Hosszú évek során megállapítható tendencia, hogy a tűzesetek számának több mint 50%-át a szabad területeken keletkezett tűzesetek teszik ki. A Püspökladányi Hívatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 11 település található. A települések külterületeinek nagy része mezőgazdasági terület. Ezeknek a területeknek kb. 96%-a szántó és legelő, a fennmaradó rész rét, erdő és gyümölcsös. Legjellemzőbben kukorica, búza, napraforgó, cukorrépa és burgonya termelése folyik. A fenti, művelt területeken elenyésző számban fordulnak elő tűzesetek. Túlnyomó részt a műveletlen, gondozatlan területek a gócpontjai a szabad területen keletkezett tűzeseteknek, amelyek viszont veszélyeztetik az esetenként mellettük lévő mezőgazdasági kultúrákat, valamint a közúti-, vasúti közlekedést és nagymértékű környezetszennyezést okoznak. A tűzterjedés az elhanyagolt területeken nagyon gyors és a szomszédos, művelt területekben nagy kárt tud okozni. Ezekre a tűzesetekre jellemző, hogy a települések külterületén keletkeznek, megközelítésük szinte kivétel nélkül földúton lehetséges. A rossz út-, és terepviszonyok miatt a tűzoltótechnikák igénybevétele az átlagosnál jóval nagyobb, ami azok sűrű meghibásodásához vezet. Az üzemképtelenné vált tűzoltó gépjárművek javítási

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1334-./2015. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK:

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. melléklet a 390/2015. 390(XII.10.) Dv. Kt. számú határozathoz DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE I. TERVEZETT KÖTELEZŐ LAKOSSÁGI FÓRUMOK: 1. VÁROSPOLITIKAI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 1410-1/2015. 31. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi beszámolója RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben