T Á R G Y S O R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 28-án (csütörtökön) órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás is!) a.) tárgysorozata b.) határozatok: T Á R G Y S O R O Z A T 1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról 2.) Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról 3.) Beszámoló a helyi Polgárőrség évben végzett munkájáról 4.) Beszámoló a Kabai Központi Orvosi Ügyelet évi működéséről 5.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályzó jogszabályi változásokról 6.) Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotására 7.) Előterjesztés a Földes Közmű Kft./Földes Vagyongazdálkodási Kft éviegyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására 8.) Előterjesztés a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására 9.) Tájékoztató a közüzemi víz-és csatornadíj hátralékok behajtása érdekében megtett intézkedésekről 10.) Tájékoztató a Non-profit alapú automata segélykérő, támadásjelző és pánikriasztási rendszer kiépítéséről Magyarországon 11.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 12.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról szóló 2/2014. (III.7.) számú önkormányzati rendelet módosítására 13.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 14.) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának megalkotására ( )

2 ) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 16.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására 17.) Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására 18.) Előterjesztés az önkormányzat állami fenntartású köznevelési intézménye szeptember 1-jétől történő működtetésére 19.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola önkormányzati fenntartású intézményrészeinek villám és érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetésére 20.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház által évben megszervezésre kerülő nyári gyermektábor résztvevőinek: a strandfürdő egy alkalommal történő térítésmentes biztosítására 21.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Házban bérelhető termek, szolgáltatások díjainak megállapítására 22.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvodában a os nevelési évben indítható csoportlétszám meghatározására 23.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési rendjének módosítására 24.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend módosítására 25.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre 26.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő részvételre 27.) Előterjesztés a számú előterjesztéshez kapcsolódó képviselői javaslat megtárgyalására 28.) Előterjesztés az önkormányzat által telepített térfigyelő kamerarendszer meghibásodásának helyreállítására 29.) Előterjesztés az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 30.) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett Megyei Polgárőr Nap anyagi támogatására 31.) Előterjesztés a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. által értékesítésre kerülő tojás márkanevében a Földesi jelző használatához való hozzájárulására 32.) Tájékoztatás a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről 33.) Beszámoló a Földesi Települési Értéktár Bizottság munkájáról

3 562

4 563 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezető, Gondáné Gaál Annamária Községi Könyvtár vezető, Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia Földes Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető Meghívottként jelen vannak: Aranyi István r.ezredes Püspökladányi rendőrkapitány, Karacs Gábor r.tzls., Kiss Sándor r.zls., Karacs Károly tű.százados Püspökladányi tűzoltóparancsnok, Dávid Zoltán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok, Simon Péter Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető, Tóth Imre Földesi Közmű Kft. volt ügyvezető, Krizsán Mihály Helyi Polgárőrség vezető, Nagy Zsolt T.E.L.L. Software Hungária Kft. projektmenedzser, Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Horváth Sándorné képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Javasolta, hogy vegyék le a napirendről a 32. számú napirendet a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről szóló tájékoztatót, a 35. számú napirendet a Földes és Társa 2002 Kft. fejlesztéseiről és a hibák elhárításáról szóló tájékoztatót, valamint tárgyalják meg 34. számú napirendként a 0325/1. hrsz. mellett lévő vízelvezető árok kotrási munkálatainak elvégzésére irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

5 564 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Szavazásra bocsátotta a módosított napirendtervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról Előadó: Aranyi István r.ezredes. Püspökladányi rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok Karacs Károly tű.százados tűzoltóparancsnok Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte Aranyi Istvánt, a püspökladányi rendőrkapitányt és Karacs Károlyt, a püspökladányi tűzoltóparancsnokot. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy elsőnek a rendőrkapitány úr által készített beszámolót tárgyalják meg. Aranyi István (r.ezredes, püspökladányi rendőrkapitány): Jelezte, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz. Elmondta, hogy másodjára készített beszámolót a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tavaly évben készített beszámolnál tett néhány ígéretet, néhány célkitűzést fogalmazott meg. A beszámolóban a célkitűzéseknek megfelelően épült fel, melyekre szeretne ráerősíteni. Az egyik legfontosabb ilyen célkitűzés, hogy több rendőr megváltozott formában legyen a közterületen. Egyrészt változzon az a mentalitás, az a gondolkodás, a megjelenés, ami korábban volt jellemző. Másrészt a kisebb települések vonatkozásában így Földesen vonatkozásában is, a körzeti megbízottak szerepének átértékelése történt meg. A beszámolóból kiderül, hogy jelentősen megnövekedett közterületi jelenlétet tudtak biztosítani. Megközelíthetőleg 51 ezer óráról órára növekedet a közterületi jelenlét. Ennek egy jelentős része közel 2 ezer óra a korábban már megszokott bűnügyi állomány közterületi jelenléte volt, mint civil, mint egyenruhában. Ehhez szorosan kapcsolódott az, hogy szerették volna csökkenteni a bűncselekmények számát. Láthatják a regisztrált bűncselekmények száma ez egy ügybefejezési statisztika óriási mértékben csökkent. A regisztrált bűncselekmények száma 2010-ben 1600 db felett volt a rendőrkapitányság területén, a tavalyi évben pedig ez a szám 747 db-ra csökkent volt. Ezzel párhuzamosan szerették volna, hogy a megváltozott közterületi jelenlét, illetve bűncselekmény szám csökkenés ami a körzeti megbízottaknak is alapfeladata volt mellett a gondolkodás mód is megváltozik. A jelentésben is szerepel, hogy megfelelő számú szolgálati gépkocsi, szolgálat teljesítésének megfelelő minőségben nem állt korábban rendelkezésükre. Többek közt a Kabai rendőrőrs is kapott második gépkocsit, amivel el tudják látni a feladataikat. A rendőröknek azért is kellett gyalogosan is szolgálatot ellátniuk, hogy egyrészt javuljon a kapcsolattartás minősége, a közintézményekkel, az állampolgárokkal és ezzel egyidejűleg segítség a bűnügyi megelőző

6 565 tevékenységet, másrészt pedig az ismerté vált bűncselekményeket segítség felderíteni. A bizalom kialakulásához szükség volt még egy elemre, ami pedig az intézkedési kultúraváltás. A beszámolóban is észlelhető, hogy a bűnügyi szempontból releváns intézkedéseket előtérbe helyezték és növelték. Az elfogások részben az előállítások, a biztonsági intézkedések a bűntető feljelentések, stb. emelkedett. A kultúraváltásba beletartozott a kisebb súlyú jogsértésekért lehetőség szerint csökkentése. Úgy gondolja, hogy legyen egy segítő jellegű rendőri jelenlét, amit kell azért szankcionáljunk, de azért alapvetően egy fokozatosság, egy arányosság érvényesüljön. Ismertet egy pár mutatószámot. Megbírságolt emberek száma 8000-ről 5000-re csökkent ban a baleseti helyzet emelkedett az előző évekhez képest, ezért célkitűzésük volt ezek csökkentése. A személyi sérüléses balesetek száma 64-ről 44-re csökkent. Az ittasságban sikerült javulást elérni, de még mindig magasabb, mint az országos átlag. A külföldiek közlekedésében bevezették a következő két intézkedések: egyrészt a sebesség mérés, ami jelentősen megnövekedett 4 és 42-es főúton, másrészt egyik célkitűzésük a visszatartásos ellenőrzés. Az utóbbi az jelenti, hogy a külföldi állampolgár addig nem viheti tovább a járművét, amíg a helyszínen ki nem fizeti a bírságot ban még nem volt ilyen, de a tavalyi évben már 55 alkalomról beszélhetnek. Ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazásával a 42-es főúton normalizálódott a forgalom. Földesre vonatkozóan elmondható, hogy az előbb említett tendenciák részben érvényesültek. Megjegyezte, hogy a balesetre vonatkozó nem, de a többi tendencia érvényesült. A megváltozott rendőri jelenlét érvényesült-e, azt Önök tudják megmondani. Kiemelte, hogy a bűncselekmények száma nem a bűncselekmény keletkezésének állapotát jelenti, hanem amikor befejeződik az eljárás, azaz egy ügybefejezési statisztika, ami leköveti az ügyet. Ez egy pontosabb statisztika, hiszen amikor elrendelnek egy nyomozást nem tudják, hogy eljut-e vádemelésig, lesz-e elkövető. Ezért a kettő között van aránybeli vagy számbeli különbség. Nem szokott jelentősebb eltérést okozni, de Földes esetében okoz. A bűncselekmény 2013-ban keletkezett és 2014-ben küldték el azt vádemelésre, akkor az a év statisztikájában szerepel bűncselekményként. Reményét fejezte ki, hogy nem azt érzékelik, hogy emelkedett a bűncselekmény szám nem egy drasztikus emelkedés (14 %) valójában csökkent. Ami ezt az eltérést okozza az a temetői lopássorozat, amiről tavaly is szó eset. A temetői lopások 2013-ban keletkeztek, de 2014-ben fejezték be. 18 rendbeli bűncselekmény, 18 lopás, 18 közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény, amik nélkül a statisztikai adatokat nézve mindenképpen csökkenés következettbe. Az elrendelés tekintetében 88 ügyben indítottak el eljárást, míg 2014-ben 70 esetben. A rendőrkapitánysági szinten bekövetkezett változás érzékelhető volt a körzeti megbízottak vonatkozásában is. Úgy gondolja, hogy van még előrelépési lehetőség, lát még benne tartalékok. Elmondta, hogy kapta egy második helyiséget a körzeti megbízotti iroda mellett, amit munkatársaik rendszeresen használnak földesi ügyekben kihallgatásra, kivéve azokat a cselekményeket, amit itt nem lehet megtartani. Megköszönte az együttműködést a polgárőrséggel. Az együttműködés nagyon fontos sarokpontja az, hogy a kapitányság szinten van minden héten kedden valamennyi érdekelt részvételével egy egyeztető. Ismerik egy hétre előre a feladatokat, elosztják egymás között, megszervezik az együttműködést. Kiemelte a bűnmegelőzésben tett intézkedések megerősödésével kapcsolatosan is vannak elvárásai. Úgy gondolja, hogy a településen ezzel kapcsolatosan nincs gond. A tanévbefejezéséhez kapcsolódóan elmondta, hogy küldött minden intézményvezetőnek egy levelet, amiben felajánlotta a lehetőséget, hogy munkatársai felkészítik a gyerekeket a nyári szünet veszélyeire bűn és baleset megelőzés szempontból is. Örömmel vette észre, hogy Földes volt az egyik olyan település, aki visszajelzett és a mai napon 2-3 előadásra is sor került. Megköszönte a figyelmet és eddigi támogatásukat.

7 566 Horváth Sándorné (képviselő): Megköszönte kapitányúr kiegészítését. A tájékoztatóban feltüntetett számok alapján negatív kép alakult ki Földes közbiztonságáról. Megköszönte a rendőrség együttműködését az iskola vonatkozásában is. Megjegyezte, hogy mind a drog elleni küzdelemben, mind a nyári vakációra való felkészítésben jó segítséget kaptak a munkatársuktól. Mind a gyerekek, mind a kollegái pozitívan értékelték az előadást. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos teendők gyermek ifjúsági kupára, kerékpár ifjúsági kupára gondolva kellene majd a következő időszakban egy kicsit megújítani, amiben szeretnének partnerek lenni. Megköszönte a segítséget, amit az iskolai programok megvalósításával kapcsolatosan kaptak. Földesi lakosként elmondta, hogy nagyon nagy gond a földesi temető biztonsága. A lakostársak jelezték, hogy a sírokról eltűnnek a kihelyezet virágok, olykor a temetés után a koszorúk ebben szeretné kérni a rendőrség munkatársainak segítségét. Tudja, hogy nem egy oldalúan kell ez ellen tenni, hanem a lakosok összefogása is szükséges ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a kegyeletsértések. Diószegi Antal (alpolgármester): A lomtalanítással kapcsolatosan megjegyezte, hogy ilyenkor megjelennek az úgynevezett guberálók, akik zavarják, illetve zaklatják a lakostársakat. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy eljött az ülésre Simon Péter a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és kéri, hogy a július 1-ével várható változások ismertetésénél a lomtalanításra vonatkozó szabályokat is ismertetni szíveskedjen. Kiemelte, hogy ami a közterületre kihelyezésre kerül az a szolgáltatóé, aki onnan bármit elvesz az lopásnak minősül. Ismertette a lomtalanításnál felmerült problémákat. Július 1-étől kezdetét veszi a zsákos szelektívhulladék gyűjtés ezzel kapcsolatosan kéri a körzeti megbízottak segítségét, hogy próbálják meg még így az elején rendőri jelenléttel megakadályozni a kihelyezett zsákok eltulajdonítását. Hangsúlyozta, hogy a kihelyezett zsákok a szolgáltatóé amit ingyen biztosít a lakosok számára, annak eltulajdonításával a szolgáltatót megkárosítják, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladék értéket képvisel. Szeretnék elkerülni a lomtalanításkor tapasztalt eseteket pl.: zsákok kivágása, lakosok zaklatása. Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél, ingatlanoknál is kihasználták a lomtalanítás adta lehetőséget a közmunkaprogramban foglalkoztatottak segítségével. Felkérte Aranyi István r.ezredest válaszadásra. Aranyi István (r.ezredes, Püspökladányi rendőrkapitány): Válaszában elmondta az az alapelve, hogy legyen rend a közterületeken és utána párhuzamosan csinálják azokat a programokat, amelyek majd hosszútávon hoznak közbiztonsági javulást. Először rövidtávon majd hosszútávon javulást. Képviselő asszony nyitott kapukat döngetett, hiszen a napokban sikerül az egyik körzeti megbízottat egy dada képzésre beiskolázni. Ha átmegy azokon a szűrőkön, amik vannak akkor ez évben megkapja ezt a képzést. Szeretné ha beindulni ez a program minden osztályban. Eddig két emberük volt kiképezve. A cél, hogy a körzeti megbízottak álljanak rá erre a baleset megelőzési vonalra és hosszabb távon ők képesek lesznek Földesen az iskolát végig vinni. A temetővel feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon komolyan veszik ezeket a bűncselekményeket. Úgy gondolja, hogy ennél szörnyűbb bűncselekmény nagyon kevés van, mint hogy valaki az elveszített hozzátartozójához jár ki ápolja a sírt, virágot visz és ezek a dolgok eltűnnek. A napokban volt egy intézkedés a polgárőrök jelzése alapján. Sajnos nem tudták akkor lezárni az ügyet, ugyan megtalálták a járművet, viszont a járműben nem találtak semmit. Ettől függetlenül a gyanúsítottak adatait rögzítették és folytatják az eljárást. Jók ezek a dolgok, ha másra nem is tudják használni arra jó, hogy kire kell odafigyelni. Hangsúlyozta, hogy a temetői bűncselekményekre oda fognak figyelni. Most Földesen ez egy kiemelt feladat lesz. A guberálással kapcsolatos kéréssel kapcsolatosan elmondta, hogy ez most becsatlakozott egy körbe amivel eddig nagyon sok gondjuk volt pl.: a szántóföldeken otthagyott dolgok gyűjtése és a kamilla gyűjtés. Hangsúlyozta a legnagyobb gond az, hogy az emberek nem tudják, hogy ez

8 567 jogsértés. Most ezt kell tudatosítani az emberekben. Megjegyezte, hogy a jogszabály nem is olyan régen változott, amit fel kell dolgozni. Több önkormányzat jelezte ezt a problémát, tehát a munkatársai azon dolgoznak, hogy a jogszabályi hátteret kidolgozzák. Kiemelte, hogy nem tudják a kihelyezett zsákokat az elszállításig őrizni. Kéri, hogy akinek lehetősége van az a szállítás előtt rakja ki, amikor tudja jönnek érte. Ha tudatosítják, hogy ez jogsértés akkor van lehetőség ezt kezelni. Ha szabálysértési értékben követik el, őrizetbe tudják venni, ha esetleg bűncselekmény értékben akkor is megvannak az elfogás, előállítás feltételei. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte az érintetteknek a évben végzett munkájukat. Úgy gondolja, hogy jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és rendőrség között, valamint a rendőrség és polgárőrség tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 69/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője által Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló évi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről - a határozat megküldésével - tájékoztassa a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület 69/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához

9 568

10 569

11 570

12 571

13 572

14 573

15 574

16 575

17 576

18 577

19 578

20 579

21 580

22 581

23 582

24 583

25 584

26 585

27 586

28 587

29 588

30 589

31 590 Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Áttértek a Karacs Károly tűzoltóparancsnok által készített beszámoló megtárgyalására. Megkérdezte Karacs Károly tűzoltóparancsokot, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző években benyújtott beszámolókhoz képest hatalmas különbség észlelhető. Elmondta, hogy hatályba lépett egy belső norma, ami alapján el kell készíteni beszámolóikat. Kiemelte, hogy hosszú évek statisztikáihoz képest a évben a káresetek számában nagyon nagy visszaesés következet be, aminek örülnek. Földes esetében 5 db káreset történt, amiből 1 db téves jelzés és 4 db tűzeset volt. Mind a 4 db tűzeset beavatkozást igényelt. Országos szinten a legjellemzőbb a szabadterületen, valamint az otthoni létesítményben történek tűzesete, ez Földes esetében sem volt másképp. Fontos kiemelni, hogy a tűzesetek következtében nem történt személyi sérülés. Kiemelt jelentőséggel bíró káreseteként vannak kezelve a kéménytüzek, valamint szénmonoxid mérgezések. Földes településen eddig nem volt ilyen esetre példa, valamint megtévesztő jelzés sem. Előző években számokról lehet beszélni. A szabadtéri tűzesetek visszaszorításának érdekében a Katasztrófavédelmi hatósági osztállyal leült a hivatásos tűzoltóparancsnokság és kidolgoztak egy eljárásrendet. A káreseteknél jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az érintett nyűgnek fog érezni, de az ő érdekében történik. A barakozó állomány is be lett vonva a hatósági munkavégzésbe. A településen együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az egyesületről elmondható, hogy a tevékenységét jól végzi. Felügyeleti jogkörrel állnak felettük. Évente egy-egy ellenőrzést végre hajtanak, valamint az egyesületnek évente teljesíteniük kell 1 db minősítő gyakorlatot. Ez megtörtént évben az egyesület megfelelő minősítést kapott. A pályázatokon mondhatni 100 %-os a teljesítmény, a pályázott szakfelszerelések minden esetben megérkeznek. Elszámolásokkal semmi probléma nincs. Elmondta, hogy térítésmentesen végzik a szakfelszerelésekre vonatkozó felülvizsgálatokat. Látszik az egyesület tevékenységében, működésében, valamint az ott kialakított rendben a település odafigyelése az egyesületre. A tűzoltás és műszaki feladatok mellett operatív feladatokat a hivatásos tűzoltóság helyettese a katasztrófavédelmi megbízotti munkakört megbízással tölti be. Polgárvédelmi szakterületen is tevékenykednek, de ez inkább prevenciós tevékenység. Végrehajtásra kerültek évben: melegedőhelyek ellenőrzése, belterületi fák, fasorok ellenőrzése, lebiztosított technikai eszközök ellenőrzése, valamint polgárvédelmi adattár frissítése. Megköszönte a közbiztonsági referens munkáját. A beszámolóban leírt megelőző tevékenység 2 részből áll, amivel tudnak a lakosságra hatni. A katasztrófavédelem az ifjúságot tudta megfogni az úgynevezett 3x3 ifjúsági felkészítő akciótervükkel, miszerint általános iskolákba járnak ki ahol általános tájékoztatót ad a katasztrófavédelem tevékenységéről. Kiemelte a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot, ahol már a középiskolás gyermekek az érdekeltek az érettségihez kötött 40 óra közösségi szolgálat kapcsán. Megragadta az alkalmat és felhívta a figyelmet arra, hogy nyáron is lehet jelentkezni a közösségi szolgálatra. Megköszönte a meghívást és figyelmet. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Elmondta, hogy a helyi önkéntest tűzoltóság felszereltségének minőségéről szeretne tájékoztatást kapni, mert a civil szervezet támogatásának megítélésekor sokat gondolkodtak, hogy nem tudtak annyi összeget javasolni, mint amennyire az egyesület igényel. Megkérdezte tűzoltóparancsnok urat, hogyan látja, milyen állapotban vannak az egyesület tulajdonában lévő felszerelések? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte tűzoltóparancsnok urat válaszadásra.

32 591 Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): A műszaki felszereltségre azt lehet mondani, hogy sosincs elég jó állapotban. A felszereléseik elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy a kémények felülvizsgálata a katasztrófavédelemhez fog tartozni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Válaszában elmondta, hogy korai még ilyenekről beszélni. Amint oda kerül a sor tájékoztatást fognak adni ezzel kapcsolatosan. ú Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte a munkájukat. Úgy gondolja, hogy a a tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 70/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatának Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

33 592 Jóváhagyom! Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 70/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához Kovács Ferenc tű.ddtbk. tanácsos, igazgató B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről Püspökladány, február 06.

34 593 BESZÁMOLÓ A PÜSPÖKLADÁNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámoló tartalmi követelményeit az 50/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a beszámolónak tartalmaznia kell a beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzéseit, feladatait, az elvégzett feladatokat, megtett intézkedéseket és a következő év feladatait. A 2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai A 2014-es év legfontosabb célkitűzéseit az előző években bekövetkezett tűzesetek statisztikai adatainak elemzése, valamint a hivatásos tűzoltóparancsnokságok kibővült feladatköre alapján tudtuk meghatározni. A célok meghatározásának alapjául az elmúlt 4 év ( ) vonulásainak statisztikai adatait vettem. Ezen vonulási adatok összevetése rámutat azokra a területekre, amelyeken a prevenciós tevékenység hatása egyértelműen kimutatható, valamint azokra a területekre is, ahol a megelőző tevékenységet erősíteni kell. A fenti, tűzesetek megoszlása helyszín szerint diagram mutatja, hogy a tűzesetek legnagyobb számban otthon jellegű létesítményekben n és a települések külterületi vegetációjához tartozó szabad területeken keletkeztek. Az egyéb kategóriába sorolt helyszíneken a keletkezett tűzesetek száma a célkitűzések meghatározása alapjául szolgáló években csak egy alkalommal

35 594 érték el az összesen bekövetkezett tűzesetek 1/3-át, a többi évben 1/5 körüli arányt mutattak (a szándékosan megtévesztő és téves jelzések nem szerepelnek az arány megállapításában). Egyéb helyszínként vannak kezelve az építkezési területek, vendéglátó ipari-, hírközlési-, tárolási-, mezőgazdasági-, közlekedési-, kereskedelmi-, és ipari létesítmények, igazgatási- és irodaépületek, közutak, közterületek, közlekedési eszközök, nevelési- és oktatási intézmények (a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában ilyen jellegű helyszíneken keletkeztek tüzek a ig tartó időszakban). A fenti tények alapján megállapítható, hogy a tűzesetek száma azokon a területeken kevesebb, melyekre a tűzmegelőzési tevékenység szervezett keretek között jutott el az állampolgárokhoz. Ezek leginkább a közigazgatás, kereskedelem és szolgáltatás területei. Néhány gondolat azokról a helyszínekről, amelyeken magas a keletkezett tűzesetek száma. A magyarországi lakóingatlanok állományának kb. 2/3-a parasztház és családi ház (ide tartoznak a többszintes családi házak is). A vidéki településeken ez az arányszám jóval magasabb. A parasztházak, családi házak és többszintes családi házak 85%-a 1990 előtt épült, átlagéletkoruk 41 év a KSH 2006-os adatai alapján. A 41 éves átlagéletkor a fenti lakóingatlanok fűtési-, és elektromos rendszerének korát és elavult technológiáját is mutatja. Az ezekben az ingatlanokban keletkezett tűzesetek keletkezési oka sok esetben nem megállapítható. A megállapított keletkezési okok viszont elektromos meghibásodásra, vagy a fűtési rendszer hibájára, hibás, elavult technológiájára (15 db kéménytűz) vezethető vissza. A tűzesetek keletkezésének kockázatát növeli, hogy a magyarországi klimatikus viszonyok miatt átlagosan 188 napot van igénybe véve a sok háztartásban elavult fűtési rendszer. Egy 2008-ban készült épületenergetikai helyzetkép adatai alapján a háztartások 47%-a használ kizárólag földgázt a fűtési szezonban. A fennmaradó 53% a földgázon kívül tűzifát (48%), elektromos áramot (2%) és egyéb (3%) tüzelőanyagot használ. A dráguló energiahordozók miatt ez a szám csökken, tehát egyre többen használnak szilárd energiahordozót fűtésre. A fentiekben említett hibás, elavult technológiák miatt 5 esetben kellett CO mérgezéshez vonulnia az egységeknek. Az 5 esetből 3 alkalommal a 2014-es évben. Ez egyenes következménye annak, hogy a fűtési rendszerek hatékonyságát sok esetben az ingatlan szigetelésével próbálták növelni, aminek a nem megfelelő végrehajtása szinte minden szellőzést megszüntetett az ingatlanokban. A fenti okokból keletkezett tűzesetek és CO mérgezések során 19 fő szenvedett sérüléseket és 2 fő elhalálozott. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek joga van az élethez, a személyi biztonsághoz és a testi egészséghez. A fenti 19+2 esetben valamely emberi alapjog sérült, amely rámutat a hatósági beavatkozás létjogosultságát. Hosszú évek során megállapítható tendencia, hogy a tűzesetek számának több mint 50%-át a szabad területeken keletkezett tűzesetek teszik ki. A Püspökladányi Hívatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 11 település található. A települések külterületeinek nagy része mezőgazdasági terület. Ezeknek a területeknek kb. 96%-a szántó és legelő, a fennmaradó rész rét, erdő és gyümölcsös. Legjellemzőbben kukorica, búza, napraforgó, cukorrépa és burgonya termelése folyik. A fenti, művelt területeken elenyésző számban fordulnak elő tűzesetek. Túlnyomó részt a műveletlen, gondozatlan területek a gócpontjai a szabad területen keletkezett tűzeseteknek, amelyek viszont veszélyeztetik az esetenként mellettük lévő mezőgazdasági kultúrákat, valamint a közúti-, vasúti közlekedést és nagymértékű környezetszennyezést okoznak. A tűzterjedés az elhanyagolt területeken nagyon gyors és a szomszédos, művelt területekben nagy kárt tud okozni. Ezekre a tűzesetekre jellemző, hogy a települések külterületén keletkeznek, megközelítésük szinte kivétel nélkül földúton lehetséges. A rossz út-, és terepviszonyok miatt a tűzoltótechnikák igénybevétele az átlagosnál jóval nagyobb, ami azok sűrű meghibásodásához vezet. Az üzemképtelenné vált tűzoltó gépjárművek javítási

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita pü.csop.v. Előterjeszti:Tömör

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Testületi névsor: Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 08már31a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2008.márc.31 üléséről.

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület A jegyzőkönyv file: 09már30a.jkv J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Testület neve: Kiskunhalas Városi Önkormányzat Képviselő Testület Dátum: 2009.márc.30-i üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 26-án 9.00 órakor megtartott üléséről Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal, VI.

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-14/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-82/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 20-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 131/2003. (V. 28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 131/2003. (V. 28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közbiztonsági Koncepciójának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

10/2014. sz. jegyzőkönyv

10/2014. sz. jegyzőkönyv 10/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2014. június 19-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése.

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. 138/2009. (X.29.) KT. Tárgy: Jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölése. Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. október 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben