T Á R G Y S O R O Z A T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á R G Y S O R O Z A T"

Átírás

1 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 28-án (csütörtökön) órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás is!) a.) tárgysorozata b.) határozatok: T Á R G Y S O R O Z A T 1.) Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról 2.) Beszámoló a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról 3.) Beszámoló a helyi Polgárőrség évben végzett munkájáról 4.) Beszámoló a Kabai Központi Orvosi Ügyelet évi működéséről 5.) Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályzó jogszabályi változásokról 6.) Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 26/2013. (XII.31.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotására 7.) Előterjesztés a Földes Közmű Kft./Földes Vagyongazdálkodási Kft éviegyszerűsített mérlegbeszámolójának elfogadására 8.) Előterjesztés a Földes Vagyongazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadására 9.) Tájékoztató a közüzemi víz-és csatornadíj hátralékok behajtása érdekében megtett intézkedésekről 10.) Tájékoztató a Non-profit alapú automata segélykérő, támadásjelző és pánikriasztási rendszer kiépítéséről Magyarországon 11.) Tájékoztató az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 12.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályiról szóló 2/2014. (III.7.) számú önkormányzati rendelet módosítására 13.) Beszámoló az önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 14.) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának megalkotására ( )

2 ) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési tervének elfogadására 16.) Előterjesztés a Földes Nagyközség Önkormányzata évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadására 17.) Előterjesztés Földes Nagyközségi Önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására 18.) Előterjesztés az önkormányzat állami fenntartású köznevelési intézménye szeptember 1-jétől történő működtetésére 19.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola önkormányzati fenntartású intézményrészeinek villám és érintésvédelmi felülvizsgálatának elvégeztetésére 20.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Ház által évben megszervezésre kerülő nyári gyermektábor résztvevőinek: a strandfürdő egy alkalommal történő térítésmentes biztosítására 21.) Előterjesztés a Karácsony Sándor Közösségi Házban bérelhető termek, szolgáltatások díjainak megállapítására 22.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvodában a os nevelési évben indítható csoportlétszám meghatározására 23.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési rendjének módosítására 24.) Előterjesztés a Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Helyi Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend módosítására 25.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázaton történő részvételre 26.) Előterjesztés a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton történő részvételre 27.) Előterjesztés a számú előterjesztéshez kapcsolódó képviselői javaslat megtárgyalására 28.) Előterjesztés az önkormányzat által telepített térfigyelő kamerarendszer meghibásodásának helyreállítására 29.) Előterjesztés az önkormányzat évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 30.) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett Megyei Polgárőr Nap anyagi támogatására 31.) Előterjesztés a Földesi Rákóczi Mezőgazdasági Kft. által értékesítésre kerülő tojás márkanevében a Földesi jelző használatához való hozzájárulására 32.) Tájékoztatás a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről 33.) Beszámoló a Földesi Települési Értéktár Bizottság munkájáról

3 562

4 563 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterem Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Katonáné Hodosi Erika pénzügyi irodavezető-helyettes, Nagyné Nagy Andrea szociális ügyintéző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház intézményvezető, Gondáné Gaál Annamária Községi Könyvtár vezető, Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia Földes Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető Meghívottként jelen vannak: Aranyi István r.ezredes Püspökladányi rendőrkapitány, Karacs Gábor r.tzls., Kiss Sándor r.zls., Karacs Károly tű.százados Püspökladányi tűzoltóparancsnok, Dávid Zoltán Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Csuha Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnok, Simon Péter Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető, Tóth Imre Földesi Közmű Kft. volt ügyvezető, Krizsán Mihály Helyi Polgárőrség vezető, Nagy Zsolt T.E.L.L. Software Hungária Kft. projektmenedzser, Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Horváth Sándorné képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Javasolta, hogy vegyék le a napirendről a 32. számú napirendet a Földesi Hírlevél megjelenése érdekében történt intézkedésekről szóló tájékoztatót, a 35. számú napirendet a Földes és Társa 2002 Kft. fejlesztéseiről és a hibák elhárításáról szóló tájékoztatót, valamint tárgyalják meg 34. számú napirendként a 0325/1. hrsz. mellett lévő vízelvezető árok kotrási munkálatainak elvégzésére irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

5 564 A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Szavazásra bocsátotta a módosított napirendtervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Beszámoló Földes nagyközség közrend, közbiztonság helyzetéről, a tűzvédelemmel, katasztrófavédelemmel, polgárvédelemmel kapcsolatos feladatokról Előadó: Aranyi István r.ezredes. Püspökladányi rendőrkapitány, Lövei Csaba tűzoltóparancsnok Karacs Károly tű.százados tűzoltóparancsnok Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte Aranyi Istvánt, a püspökladányi rendőrkapitányt és Karacs Károlyt, a püspökladányi tűzoltóparancsnokot. Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy elsőnek a rendőrkapitány úr által készített beszámolót tárgyalják meg. Aranyi István (r.ezredes, püspökladányi rendőrkapitány): Jelezte, hogy szeretne szóbeli kiegészítést tenni az írásos beszámolóhoz. Elmondta, hogy másodjára készített beszámolót a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. Tájékoztatásul elmondta, hogy a tavaly évben készített beszámolnál tett néhány ígéretet, néhány célkitűzést fogalmazott meg. A beszámolóban a célkitűzéseknek megfelelően épült fel, melyekre szeretne ráerősíteni. Az egyik legfontosabb ilyen célkitűzés, hogy több rendőr megváltozott formában legyen a közterületen. Egyrészt változzon az a mentalitás, az a gondolkodás, a megjelenés, ami korábban volt jellemző. Másrészt a kisebb települések vonatkozásában így Földesen vonatkozásában is, a körzeti megbízottak szerepének átértékelése történt meg. A beszámolóból kiderül, hogy jelentősen megnövekedett közterületi jelenlétet tudtak biztosítani. Megközelíthetőleg 51 ezer óráról órára növekedet a közterületi jelenlét. Ennek egy jelentős része közel 2 ezer óra a korábban már megszokott bűnügyi állomány közterületi jelenléte volt, mint civil, mint egyenruhában. Ehhez szorosan kapcsolódott az, hogy szerették volna csökkenteni a bűncselekmények számát. Láthatják a regisztrált bűncselekmények száma ez egy ügybefejezési statisztika óriási mértékben csökkent. A regisztrált bűncselekmények száma 2010-ben 1600 db felett volt a rendőrkapitányság területén, a tavalyi évben pedig ez a szám 747 db-ra csökkent volt. Ezzel párhuzamosan szerették volna, hogy a megváltozott közterületi jelenlét, illetve bűncselekmény szám csökkenés ami a körzeti megbízottaknak is alapfeladata volt mellett a gondolkodás mód is megváltozik. A jelentésben is szerepel, hogy megfelelő számú szolgálati gépkocsi, szolgálat teljesítésének megfelelő minőségben nem állt korábban rendelkezésükre. Többek közt a Kabai rendőrőrs is kapott második gépkocsit, amivel el tudják látni a feladataikat. A rendőröknek azért is kellett gyalogosan is szolgálatot ellátniuk, hogy egyrészt javuljon a kapcsolattartás minősége, a közintézményekkel, az állampolgárokkal és ezzel egyidejűleg segítség a bűnügyi megelőző

6 565 tevékenységet, másrészt pedig az ismerté vált bűncselekményeket segítség felderíteni. A bizalom kialakulásához szükség volt még egy elemre, ami pedig az intézkedési kultúraváltás. A beszámolóban is észlelhető, hogy a bűnügyi szempontból releváns intézkedéseket előtérbe helyezték és növelték. Az elfogások részben az előállítások, a biztonsági intézkedések a bűntető feljelentések, stb. emelkedett. A kultúraváltásba beletartozott a kisebb súlyú jogsértésekért lehetőség szerint csökkentése. Úgy gondolja, hogy legyen egy segítő jellegű rendőri jelenlét, amit kell azért szankcionáljunk, de azért alapvetően egy fokozatosság, egy arányosság érvényesüljön. Ismertet egy pár mutatószámot. Megbírságolt emberek száma 8000-ről 5000-re csökkent ban a baleseti helyzet emelkedett az előző évekhez képest, ezért célkitűzésük volt ezek csökkentése. A személyi sérüléses balesetek száma 64-ről 44-re csökkent. Az ittasságban sikerült javulást elérni, de még mindig magasabb, mint az országos átlag. A külföldiek közlekedésében bevezették a következő két intézkedések: egyrészt a sebesség mérés, ami jelentősen megnövekedett 4 és 42-es főúton, másrészt egyik célkitűzésük a visszatartásos ellenőrzés. Az utóbbi az jelenti, hogy a külföldi állampolgár addig nem viheti tovább a járművét, amíg a helyszínen ki nem fizeti a bírságot ban még nem volt ilyen, de a tavalyi évben már 55 alkalomról beszélhetnek. Ezeknek az intézkedéseknek az alkalmazásával a 42-es főúton normalizálódott a forgalom. Földesre vonatkozóan elmondható, hogy az előbb említett tendenciák részben érvényesültek. Megjegyezte, hogy a balesetre vonatkozó nem, de a többi tendencia érvényesült. A megváltozott rendőri jelenlét érvényesült-e, azt Önök tudják megmondani. Kiemelte, hogy a bűncselekmények száma nem a bűncselekmény keletkezésének állapotát jelenti, hanem amikor befejeződik az eljárás, azaz egy ügybefejezési statisztika, ami leköveti az ügyet. Ez egy pontosabb statisztika, hiszen amikor elrendelnek egy nyomozást nem tudják, hogy eljut-e vádemelésig, lesz-e elkövető. Ezért a kettő között van aránybeli vagy számbeli különbség. Nem szokott jelentősebb eltérést okozni, de Földes esetében okoz. A bűncselekmény 2013-ban keletkezett és 2014-ben küldték el azt vádemelésre, akkor az a év statisztikájában szerepel bűncselekményként. Reményét fejezte ki, hogy nem azt érzékelik, hogy emelkedett a bűncselekmény szám nem egy drasztikus emelkedés (14 %) valójában csökkent. Ami ezt az eltérést okozza az a temetői lopássorozat, amiről tavaly is szó eset. A temetői lopások 2013-ban keletkeztek, de 2014-ben fejezték be. 18 rendbeli bűncselekmény, 18 lopás, 18 közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmény, amik nélkül a statisztikai adatokat nézve mindenképpen csökkenés következettbe. Az elrendelés tekintetében 88 ügyben indítottak el eljárást, míg 2014-ben 70 esetben. A rendőrkapitánysági szinten bekövetkezett változás érzékelhető volt a körzeti megbízottak vonatkozásában is. Úgy gondolja, hogy van még előrelépési lehetőség, lát még benne tartalékok. Elmondta, hogy kapta egy második helyiséget a körzeti megbízotti iroda mellett, amit munkatársaik rendszeresen használnak földesi ügyekben kihallgatásra, kivéve azokat a cselekményeket, amit itt nem lehet megtartani. Megköszönte az együttműködést a polgárőrséggel. Az együttműködés nagyon fontos sarokpontja az, hogy a kapitányság szinten van minden héten kedden valamennyi érdekelt részvételével egy egyeztető. Ismerik egy hétre előre a feladatokat, elosztják egymás között, megszervezik az együttműködést. Kiemelte a bűnmegelőzésben tett intézkedések megerősödésével kapcsolatosan is vannak elvárásai. Úgy gondolja, hogy a településen ezzel kapcsolatosan nincs gond. A tanévbefejezéséhez kapcsolódóan elmondta, hogy küldött minden intézményvezetőnek egy levelet, amiben felajánlotta a lehetőséget, hogy munkatársai felkészítik a gyerekeket a nyári szünet veszélyeire bűn és baleset megelőzés szempontból is. Örömmel vette észre, hogy Földes volt az egyik olyan település, aki visszajelzett és a mai napon 2-3 előadásra is sor került. Megköszönte a figyelmet és eddigi támogatásukat.

7 566 Horváth Sándorné (képviselő): Megköszönte kapitányúr kiegészítését. A tájékoztatóban feltüntetett számok alapján negatív kép alakult ki Földes közbiztonságáról. Megköszönte a rendőrség együttműködését az iskola vonatkozásában is. Megjegyezte, hogy mind a drog elleni küzdelemben, mind a nyári vakációra való felkészítésben jó segítséget kaptak a munkatársuktól. Mind a gyerekek, mind a kollegái pozitívan értékelték az előadást. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos teendők gyermek ifjúsági kupára, kerékpár ifjúsági kupára gondolva kellene majd a következő időszakban egy kicsit megújítani, amiben szeretnének partnerek lenni. Megköszönte a segítséget, amit az iskolai programok megvalósításával kapcsolatosan kaptak. Földesi lakosként elmondta, hogy nagyon nagy gond a földesi temető biztonsága. A lakostársak jelezték, hogy a sírokról eltűnnek a kihelyezet virágok, olykor a temetés után a koszorúk ebben szeretné kérni a rendőrség munkatársainak segítségét. Tudja, hogy nem egy oldalúan kell ez ellen tenni, hanem a lakosok összefogása is szükséges ahhoz, hogy megszűnjenek ezek a kegyeletsértések. Diószegi Antal (alpolgármester): A lomtalanítással kapcsolatosan megjegyezte, hogy ilyenkor megjelennek az úgynevezett guberálók, akik zavarják, illetve zaklatják a lakostársakat. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy eljött az ülésre Simon Péter a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és kéri, hogy a július 1-ével várható változások ismertetésénél a lomtalanításra vonatkozó szabályokat is ismertetni szíveskedjen. Kiemelte, hogy ami a közterületre kihelyezésre kerül az a szolgáltatóé, aki onnan bármit elvesz az lopásnak minősül. Ismertette a lomtalanításnál felmerült problémákat. Július 1-étől kezdetét veszi a zsákos szelektívhulladék gyűjtés ezzel kapcsolatosan kéri a körzeti megbízottak segítségét, hogy próbálják meg még így az elején rendőri jelenléttel megakadályozni a kihelyezett zsákok eltulajdonítását. Hangsúlyozta, hogy a kihelyezett zsákok a szolgáltatóé amit ingyen biztosít a lakosok számára, annak eltulajdonításával a szolgáltatót megkárosítják, hiszen a szelektíven gyűjtött hulladék értéket képvisel. Szeretnék elkerülni a lomtalanításkor tapasztalt eseteket pl.: zsákok kivágása, lakosok zaklatása. Tájékoztatásul elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő intézményeknél, ingatlanoknál is kihasználták a lomtalanítás adta lehetőséget a közmunkaprogramban foglalkoztatottak segítségével. Felkérte Aranyi István r.ezredest válaszadásra. Aranyi István (r.ezredes, Püspökladányi rendőrkapitány): Válaszában elmondta az az alapelve, hogy legyen rend a közterületeken és utána párhuzamosan csinálják azokat a programokat, amelyek majd hosszútávon hoznak közbiztonsági javulást. Először rövidtávon majd hosszútávon javulást. Képviselő asszony nyitott kapukat döngetett, hiszen a napokban sikerül az egyik körzeti megbízottat egy dada képzésre beiskolázni. Ha átmegy azokon a szűrőkön, amik vannak akkor ez évben megkapja ezt a képzést. Szeretné ha beindulni ez a program minden osztályban. Eddig két emberük volt kiképezve. A cél, hogy a körzeti megbízottak álljanak rá erre a baleset megelőzési vonalra és hosszabb távon ők képesek lesznek Földesen az iskolát végig vinni. A temetővel feltett kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon komolyan veszik ezeket a bűncselekményeket. Úgy gondolja, hogy ennél szörnyűbb bűncselekmény nagyon kevés van, mint hogy valaki az elveszített hozzátartozójához jár ki ápolja a sírt, virágot visz és ezek a dolgok eltűnnek. A napokban volt egy intézkedés a polgárőrök jelzése alapján. Sajnos nem tudták akkor lezárni az ügyet, ugyan megtalálták a járművet, viszont a járműben nem találtak semmit. Ettől függetlenül a gyanúsítottak adatait rögzítették és folytatják az eljárást. Jók ezek a dolgok, ha másra nem is tudják használni arra jó, hogy kire kell odafigyelni. Hangsúlyozta, hogy a temetői bűncselekményekre oda fognak figyelni. Most Földesen ez egy kiemelt feladat lesz. A guberálással kapcsolatos kéréssel kapcsolatosan elmondta, hogy ez most becsatlakozott egy körbe amivel eddig nagyon sok gondjuk volt pl.: a szántóföldeken otthagyott dolgok gyűjtése és a kamilla gyűjtés. Hangsúlyozta a legnagyobb gond az, hogy az emberek nem tudják, hogy ez

8 567 jogsértés. Most ezt kell tudatosítani az emberekben. Megjegyezte, hogy a jogszabály nem is olyan régen változott, amit fel kell dolgozni. Több önkormányzat jelezte ezt a problémát, tehát a munkatársai azon dolgoznak, hogy a jogszabályi hátteret kidolgozzák. Kiemelte, hogy nem tudják a kihelyezett zsákokat az elszállításig őrizni. Kéri, hogy akinek lehetősége van az a szállítás előtt rakja ki, amikor tudja jönnek érte. Ha tudatosítják, hogy ez jogsértés akkor van lehetőség ezt kezelni. Ha szabálysértési értékben követik el, őrizetbe tudják venni, ha esetleg bűncselekmény értékben akkor is megvannak az elfogás, előállítás feltételei. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte az érintetteknek a évben végzett munkájukat. Úgy gondolja, hogy jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és rendőrség között, valamint a rendőrség és polgárőrség tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 69/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről szóló évi rendőrségi beszámoló elfogadásáról A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetője által Földes nagyközség közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló évi beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről - a határozat megküldésével - tájékoztassa a Püspökladányi Rendőrkapitányság vezetőjét. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület 69/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához

9 568

10 569

11 570

12 571

13 572

14 573

15 574

16 575

17 576

18 577

19 578

20 579

21 580

22 581

23 582

24 583

25 584

26 585

27 586

28 587

29 588

30 589

31 590 Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Áttértek a Karacs Károly tűzoltóparancsnok által készített beszámoló megtárgyalására. Megkérdezte Karacs Károly tűzoltóparancsokot, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatásul elmondta, hogy az előző években benyújtott beszámolókhoz képest hatalmas különbség észlelhető. Elmondta, hogy hatályba lépett egy belső norma, ami alapján el kell készíteni beszámolóikat. Kiemelte, hogy hosszú évek statisztikáihoz képest a évben a káresetek számában nagyon nagy visszaesés következet be, aminek örülnek. Földes esetében 5 db káreset történt, amiből 1 db téves jelzés és 4 db tűzeset volt. Mind a 4 db tűzeset beavatkozást igényelt. Országos szinten a legjellemzőbb a szabadterületen, valamint az otthoni létesítményben történek tűzesete, ez Földes esetében sem volt másképp. Fontos kiemelni, hogy a tűzesetek következtében nem történt személyi sérülés. Kiemelt jelentőséggel bíró káreseteként vannak kezelve a kéménytüzek, valamint szénmonoxid mérgezések. Földes településen eddig nem volt ilyen esetre példa, valamint megtévesztő jelzés sem. Előző években számokról lehet beszélni. A szabadtéri tűzesetek visszaszorításának érdekében a Katasztrófavédelmi hatósági osztállyal leült a hivatásos tűzoltóparancsnokság és kidolgoztak egy eljárásrendet. A káreseteknél jegyzőkönyvet kell felvenni, amit az érintett nyűgnek fog érezni, de az ő érdekében történik. A barakozó állomány is be lett vonva a hatósági munkavégzésbe. A településen együttműködési megállapodással rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület működik. Az egyesületről elmondható, hogy a tevékenységét jól végzi. Felügyeleti jogkörrel állnak felettük. Évente egy-egy ellenőrzést végre hajtanak, valamint az egyesületnek évente teljesíteniük kell 1 db minősítő gyakorlatot. Ez megtörtént évben az egyesület megfelelő minősítést kapott. A pályázatokon mondhatni 100 %-os a teljesítmény, a pályázott szakfelszerelések minden esetben megérkeznek. Elszámolásokkal semmi probléma nincs. Elmondta, hogy térítésmentesen végzik a szakfelszerelésekre vonatkozó felülvizsgálatokat. Látszik az egyesület tevékenységében, működésében, valamint az ott kialakított rendben a település odafigyelése az egyesületre. A tűzoltás és műszaki feladatok mellett operatív feladatokat a hivatásos tűzoltóság helyettese a katasztrófavédelmi megbízotti munkakört megbízással tölti be. Polgárvédelmi szakterületen is tevékenykednek, de ez inkább prevenciós tevékenység. Végrehajtásra kerültek évben: melegedőhelyek ellenőrzése, belterületi fák, fasorok ellenőrzése, lebiztosított technikai eszközök ellenőrzése, valamint polgárvédelmi adattár frissítése. Megköszönte a közbiztonsági referens munkáját. A beszámolóban leírt megelőző tevékenység 2 részből áll, amivel tudnak a lakosságra hatni. A katasztrófavédelem az ifjúságot tudta megfogni az úgynevezett 3x3 ifjúsági felkészítő akciótervükkel, miszerint általános iskolákba járnak ki ahol általános tájékoztatót ad a katasztrófavédelem tevékenységéről. Kiemelte a katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot, ahol már a középiskolás gyermekek az érdekeltek az érettségihez kötött 40 óra közösségi szolgálat kapcsán. Megragadta az alkalmat és felhívta a figyelmet arra, hogy nyáron is lehet jelentkezni a közösségi szolgálatra. Megköszönte a meghívást és figyelmet. Dr. Szabó Irma Ibolya (képviselő): Elmondta, hogy a helyi önkéntest tűzoltóság felszereltségének minőségéről szeretne tájékoztatást kapni, mert a civil szervezet támogatásának megítélésekor sokat gondolkodtak, hogy nem tudtak annyi összeget javasolni, mint amennyire az egyesület igényel. Megkérdezte tűzoltóparancsnok urat, hogyan látja, milyen állapotban vannak az egyesület tulajdonában lévő felszerelések? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte tűzoltóparancsnok urat válaszadásra.

32 591 Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): A műszaki felszereltségre azt lehet mondani, hogy sosincs elég jó állapotban. A felszereléseik elég nagy igénybevételnek vannak kitéve. Bíró Imre (képviselő): Megkérdezte, hogy a kémények felülvizsgálata a katasztrófavédelemhez fog tartozni? Karacs Károly (tű.százados, püspökladányi tűzoltóparancsnok): Válaszában elmondta, hogy korai még ilyenekről beszélni. Amint oda kerül a sor tájékoztatást fognak adni ezzel kapcsolatosan. ú Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Megköszönte a munkájukat. Úgy gondolja, hogy a a tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület tökéletesen kiegészítik egymást. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről szóló határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozattervezetet és meghozta az alábbi határozatot: FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 70/2015. (V.28.) Kt. számú H A T Á R O Z A T A a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről A Képviselő-testület a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint e l f o g a d j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatának Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője részére történő megküldéséről gondoskodjon. Határidő: jegyzőkönyv elkészítését követően, azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

33 592 Jóváhagyom! Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület 70/2015. (V.28.) Kt. számú határozatához Kovács Ferenc tű.ddtbk. tanácsos, igazgató B E S Z Á M O L Ó A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának évi tevékenységéről Püspökladány, február 06.

34 593 BESZÁMOLÓ A PÜSPÖKLADÁNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény 30. (5) bekezdése alapján: A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A beszámoló tartalmi követelményeit az 50/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 2. számú melléklete tartalmazza, amely szerint a beszámolónak tartalmaznia kell a beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzéseit, feladatait, az elvégzett feladatokat, megtett intézkedéseket és a következő év feladatait. A 2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai A 2014-es év legfontosabb célkitűzéseit az előző években bekövetkezett tűzesetek statisztikai adatainak elemzése, valamint a hivatásos tűzoltóparancsnokságok kibővült feladatköre alapján tudtuk meghatározni. A célok meghatározásának alapjául az elmúlt 4 év ( ) vonulásainak statisztikai adatait vettem. Ezen vonulási adatok összevetése rámutat azokra a területekre, amelyeken a prevenciós tevékenység hatása egyértelműen kimutatható, valamint azokra a területekre is, ahol a megelőző tevékenységet erősíteni kell. A fenti, tűzesetek megoszlása helyszín szerint diagram mutatja, hogy a tűzesetek legnagyobb számban otthon jellegű létesítményekben n és a települések külterületi vegetációjához tartozó szabad területeken keletkeztek. Az egyéb kategóriába sorolt helyszíneken a keletkezett tűzesetek száma a célkitűzések meghatározása alapjául szolgáló években csak egy alkalommal

35 594 érték el az összesen bekövetkezett tűzesetek 1/3-át, a többi évben 1/5 körüli arányt mutattak (a szándékosan megtévesztő és téves jelzések nem szerepelnek az arány megállapításában). Egyéb helyszínként vannak kezelve az építkezési területek, vendéglátó ipari-, hírközlési-, tárolási-, mezőgazdasági-, közlekedési-, kereskedelmi-, és ipari létesítmények, igazgatási- és irodaépületek, közutak, közterületek, közlekedési eszközök, nevelési- és oktatási intézmények (a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vonatkozásában ilyen jellegű helyszíneken keletkeztek tüzek a ig tartó időszakban). A fenti tények alapján megállapítható, hogy a tűzesetek száma azokon a területeken kevesebb, melyekre a tűzmegelőzési tevékenység szervezett keretek között jutott el az állampolgárokhoz. Ezek leginkább a közigazgatás, kereskedelem és szolgáltatás területei. Néhány gondolat azokról a helyszínekről, amelyeken magas a keletkezett tűzesetek száma. A magyarországi lakóingatlanok állományának kb. 2/3-a parasztház és családi ház (ide tartoznak a többszintes családi házak is). A vidéki településeken ez az arányszám jóval magasabb. A parasztházak, családi házak és többszintes családi házak 85%-a 1990 előtt épült, átlagéletkoruk 41 év a KSH 2006-os adatai alapján. A 41 éves átlagéletkor a fenti lakóingatlanok fűtési-, és elektromos rendszerének korát és elavult technológiáját is mutatja. Az ezekben az ingatlanokban keletkezett tűzesetek keletkezési oka sok esetben nem megállapítható. A megállapított keletkezési okok viszont elektromos meghibásodásra, vagy a fűtési rendszer hibájára, hibás, elavult technológiájára (15 db kéménytűz) vezethető vissza. A tűzesetek keletkezésének kockázatát növeli, hogy a magyarországi klimatikus viszonyok miatt átlagosan 188 napot van igénybe véve a sok háztartásban elavult fűtési rendszer. Egy 2008-ban készült épületenergetikai helyzetkép adatai alapján a háztartások 47%-a használ kizárólag földgázt a fűtési szezonban. A fennmaradó 53% a földgázon kívül tűzifát (48%), elektromos áramot (2%) és egyéb (3%) tüzelőanyagot használ. A dráguló energiahordozók miatt ez a szám csökken, tehát egyre többen használnak szilárd energiahordozót fűtésre. A fentiekben említett hibás, elavult technológiák miatt 5 esetben kellett CO mérgezéshez vonulnia az egységeknek. Az 5 esetből 3 alkalommal a 2014-es évben. Ez egyenes következménye annak, hogy a fűtési rendszerek hatékonyságát sok esetben az ingatlan szigetelésével próbálták növelni, aminek a nem megfelelő végrehajtása szinte minden szellőzést megszüntetett az ingatlanokban. A fenti okokból keletkezett tűzesetek és CO mérgezések során 19 fő szenvedett sérüléseket és 2 fő elhalálozott. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy minden embernek joga van az élethez, a személyi biztonsághoz és a testi egészséghez. A fenti 19+2 esetben valamely emberi alapjog sérült, amely rámutat a hatósági beavatkozás létjogosultságát. Hosszú évek során megállapítható tendencia, hogy a tűzesetek számának több mint 50%-át a szabad területeken keletkezett tűzesetek teszik ki. A Püspökladányi Hívatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 11 település található. A települések külterületeinek nagy része mezőgazdasági terület. Ezeknek a területeknek kb. 96%-a szántó és legelő, a fennmaradó rész rét, erdő és gyümölcsös. Legjellemzőbben kukorica, búza, napraforgó, cukorrépa és burgonya termelése folyik. A fenti, művelt területeken elenyésző számban fordulnak elő tűzesetek. Túlnyomó részt a műveletlen, gondozatlan területek a gócpontjai a szabad területen keletkezett tűzeseteknek, amelyek viszont veszélyeztetik az esetenként mellettük lévő mezőgazdasági kultúrákat, valamint a közúti-, vasúti közlekedést és nagymértékű környezetszennyezést okoznak. A tűzterjedés az elhanyagolt területeken nagyon gyors és a szomszédos, művelt területekben nagy kárt tud okozni. Ezekre a tűzesetekre jellemző, hogy a települések külterületén keletkeznek, megközelítésük szinte kivétel nélkül földúton lehetséges. A rossz út-, és terepviszonyok miatt a tűzoltótechnikák igénybevétele az átlagosnál jóval nagyobb, ami azok sűrű meghibásodásához vezet. Az üzemképtelenné vált tűzoltó gépjárművek javítási

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1334-./2015. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax:

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) ; , Fax: FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: /2013. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Ügyiratszám: 7801/2011 22. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Valente József képviselő késése okát előre jelezte.

Valente József képviselő késése okát előre jelezte. 1 Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. T: 87/350-587, Fax:87/550-038. Szám: 20-64/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, NOVEMBER 26. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: foldesovoda@gmail.com OM azonosító: 030993 Iktatószám: /2015. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 669-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 746 747 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 11-én (hétfőn) 16 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyíltülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére 2909-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő működtetésével

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:../2016. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása.

4. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása. 5. Étkezési térítési díj támogatás iránti kérelem elbírálása. II-2/455-11/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/51/3/2015. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Psz/51/3/2015. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/3/2015. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 1/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelet 16/2015. (II.25.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : határozatok:

Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-én. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : határozatok: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagybörzsöny Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én megtartott üléséről. t á r g y a l t n a p i r e n d e k : határozatok: 1./ A bizottságok nem képviselő-tagjainak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tapolca Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 1038-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készlüt: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Balatonhenye

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531-041; 531-042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 1410-1/2015. 31. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőnyárád község Önkormányzat Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 29-én 15,00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 17.45 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Valente József képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T/F. 87/550-038 Szám: 413/13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. március 26-án 17,00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben