Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetben

2 2 helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a.) pontja alapján a helyi önkormányzat önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. törvény 38. -a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.. Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendeletére figyelemmel Lenti Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Hivatal megnevezése LENTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL 2. Hivatal székhelye 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. a./ Levél és távirati cím: 8961 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4., Pf.: 94. b./ Telefonszám: 92/ c./ Telefax szám: 92/ , 92/ d./ cím: e./ z alapító okirat kelte: december 19. z alapító okirat száma: 327/2007. (XII.19.) ÖKT. számú határozat 3. Hivatal működési területe Lenti város közigazgatási területe. Gyámhivatal, az Okmányiroda, a műszaki csoporton belül az építéshatóság a külön jogszabályokban meghatározott illetékességi területen látja el hatósági feladatait (a települések listáját a szervezeti és működési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza). Hivatal más szervezeti egysége jogszabály felhatalmazása alapján lát el kiemelt körzetközponti feladatot. 4. Hivatal jogállása, gazdálkodási jogköre, jelzőszámai Hivatal a képviselő-testület szerve, önálló jogi személy, amely a jogszabályokban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként végzi. Ellátja továbbá az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a. MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: b. Szektorszám: 1254

3 c. Megyekód: 20 d. Települési típus: 75 e. Szakágazat: f. Polgármesteri Hivatal számla hitelintézete közbeszerzési eljárás eredményeként a Magyarországi Volksbank Zrt. hitelintézet címe: Lenti, Templom tér 2. Telefonszáma: 92/ Fenti hitelintézetnél vezetett bankszámlák Száma: Elnevezése: Költségvetési elszámolási számla Társ. Össz. Megv. Közműfejl. lebony. számla Várakozóhely megváltási számla Építményadó beszedési számla Tartozkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla Államigazgatási Eljárási Illeték beszedési számla Helyi iparűzési adó beszedési számla Bírság beszedési számla Késedelmi pótlék beszedési számla Luxusadó beszedési számla Talajterhelési díj beszedési számla Cigány-Roma Helyi Kis.Önk. elsz. számla Lenti Város Idegen bev. elsz. számla Lenti V. Környv.. Pénzeszk. elsz. számla Állami hozzájárulások számla Bérlak. Ért. lebony. számla Bef. Viziközmű Beruh. elsz. számla Termőföld bérbead. szárm. jöv. beszedési számla Egyéb bevételek elszámolási számla Gépjárműadó beszedési számla Lenti és Iklódbördőce Önkormányzatok Tulajdonköz. elsz. számla Piac bevételek elsz. számla EQUL Program Kisebbség EQUL Program "ROP-Kerékpárút Pályázat" Munkáltatói Lakásalap számla Hivatal az általa ellátott, illetve a szerződésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) számait használja. 5. Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenységei Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, valamint az alábbiakban felsorolt ágazati jogszabályok alapján látja el alaptevékenységként a következő feladatokat:

4 4 laptevékenység Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, alagutak létesítése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás Polgári védelmi tevékenység Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Gazdaság- és területfejlesztési feladatok Önkormányzatok elszámolásai, Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás lapfokú művészet-oktatás Háziorvosi szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Bölcsődei ellátás Családsegítés Pénzbeli ellátások (rendszeres szociális pénzbeli ellátások, rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, munkanélküli ellátások, eseti pénzbeli ellátások, eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások) Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Sporttevékenység (diáksport, sportcélok és feladatok) Fürdő- és strandszolgáltatás Önkormányzati intézmények működtetése, fenntartása Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Jogszabály évi XX. törvény évi I. törvény évi LXXVIII. törvény évi I. törvény évi LXXVIII. törvény évi XXXVIII. törvény évi LXV. törvény évi LXXVIII. törvény évi XXXI. törvény évi LXV. törvény évi LXXVII. törvény évi C. törvény évi C. törvény évi XXXI. törvény évi LXXIV. törvény évi XXXVII. törvény évi LVII. törvény évi XX. törvény évi XLIII. törvény évi LXV. törvény évi XX. törvény évi XXI. törvény évi XXXVIII. törvény évi XXXVIII. törvény évi LXXIX. törvény évi LXXIX. törvény évi LXXIX. törvény évi CLIV. törvény évi CLIV. törvény évi CLIV. törvény 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet évi XXXI. törvény évi III. törvény évi XXXI. törvény évi III. törvény évi XXXI. törvény évi LVII. törvény évi XX. törvény évi XLIII. törvény évi I. törvény évi LXV. törvény évi LXXIX. törvény évi CLIV. törvény évi CXL. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény évi LXV. törvény

5 5 6. Hivatal bélyegzője, a bélyegzőhasználat szabályai Hivatal által használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a sorszámot, - a bélyegző lenyomatát, - a bélyegző kiadásának napját, - a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, - a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult nevét és az átvételt igazoló aláírását. megszűnt szerv vagy szervezeti egység bélyegzőit és az avult bélyegzőket be kell vonni és meg kell semmisíteni. bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok betartásáról a jegyző gondoskodik. II. fejezet 7. Hivatal szervezeti felépítése Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendelet 56. (1) bekezdésében meghatározott alábbi szervezeti egységekre tagozódik (2. számú melléklet): 1. Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály 2. Közigazgatási Osztály 3. Osztály 4. Polgármesteri Kabinet Csoportok: Közigazgatási Osztály az alábbi csoportokra tagozódik: - Gyámhivatal - Okmányiroda z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály az alábbi csoportokra tagozódik: - Műszaki csoport - Titkársági csoport Hivatalon belül a Polgármesteri Kabinet feladatkörébe tartozik a polgármester mindennapi munkájának koordinálásán kívül a vagyonkezelés, a vagyongazdálkodás, a városfejlesztési és városmarketing, a pályázat figyeléssel és egyes pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása. z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztályon belül működik a műszaki és a titkársági csoport. műszaki csoport látja el a kiemelt építéshatósági körzetközponti feladatokat, valamint a településtisztasággal és a városüzemeléssel kapcsolatos feladatokat. titkársági csoport látja el a fenntartói irányításból adódó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi és egészségügyi feladatokat, valamint a képviselő-testület és szervei működésével kapcsolatos feladatokat. Közigazgatási Osztályon belül működik az Okmányiroda és a Gyámhivatal, valamint az látja el a szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézői feladatokat, továbbá az ipar, kereskedelem és mezőgazdasági ügyintézést, a szabálysértési ügyintézést és a jegyzői gyámügyi feladatokat. Gyámhivatal közvetlen szakmai felügyeletét a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Zalaegerszegi Kirendeltsége látja el, a jegyzői gyámügyi feladatok vonatkozásában a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Zalaegerszegi Kirendeltsége a jegyzőn keresztül gyakorolja szakmai felügyeleti tevékenységét.

6 6 Osztály látja el a pénzügyi igazgatással, a gazdálkodással és az adóügyi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. z egyes szervezeti egységek feladatainak részletes felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza. csoportok munkáját a jegyző által megbízott (csoport) irányítja. Közigazgatási Osztályba integrált Gyámhivatal és Okmányiroda, az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztályba integrált műszaki csoport és titkársági csoport je jogosult a gyámhivatal, az okmányiroda, a műszaki csoport, a titkársági csoport cím használatára. Osztályon és a Közigazgatási Osztályon az távollétében a helyettesítésre kijelölt ügyintéző jogosult az helyettesi cím használatára. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 8. számú melléklet tartalmazza. 8. Hivatali szervek típusai és jogállásuk belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Hivatalban a következő szervek működnek: a./ Osztály: hivatal belső szervezeti egysége. z SZMSZ hozza létre. Csoportokra tagozódik. Vezetőjét a jegyző nevezi ki határozatlan időre. b./ Csoport: z egysége. Vezetőjét az jével történt egyeztetés után a jegyző bízza meg. Feladata az munkájának segítése, a csoport szakmai munkájának közvetlen irányítása. c./ Önálló ügyintéző: törvény vagy kormányrendelet által telepített feladatot saját hatáskörben lát el. d./ Közvetlen alárendeltek: egy-egy önálló feladatot ellátó köztisztviselő, aki nem tartozik a Hivatal egyik szervezeti egységébe sem, irányítását közvetlenül a jegyző vagy a polgármester látja el. 9. Hivatal irányítása polgármester a képviselő-testület döntései alapján és saját önkormányzati jogkörében a jegyző útján irányítja a hivatalt. polgármester munkáját egy társadalmi megbízatású alpolgármester segíti az általa meghatározottak szerint. polgármester irányítói jogkörében: - jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testülethez a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. - Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. 10. Hivatal vezetése Hivatal je a jegyző, tartós akadályoztatása esetén, valamint a jegyzői munkakör betöltetlensége ideje alatt az aljegyző. jegyző i jogkörében: - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. - Gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül vagy az k útján utasíthatja a Hivatal dolgozóit.

7 7 - Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát. Meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét. - Ellenjegyzi a polgármester által vállalt kötelezettséget, erre vonatkozó jogkörét a vonatkozó helyi szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja. - kifizetések előtt ellenjegyzi a Hivatal kötelezettségvállalásait, az erre vonatkozó jogkörét a kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, utalványozásra és ellenjegyzésre vonatkozó helyi szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja. - Gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről, biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét. - Javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. - Hivatal egységes működésére tekintettel a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre az ok (csoportok) között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatot is megállapíthat. - testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a képviselő-testület tagjaival, a bizottságok elnökeivel. - Szükség szerint az k (csoportk) részére i megbeszélést, illetve a hivatal egészét érintő kérdésekben apparátus-értekezletet tart. 11. szervezeti egységek (ok) vezetése z egyes belső szervezeti egységeket okat a jegyző által megbízott beosztású dolgozók, az k vezetik. z k gondoskodnak az on belüli munka megszervezéséről, melynek során: - teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk vezetett szervezeti egység munkájáért, - biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, - a testületi munka hatékonysága érdekében részt vesznek a képviselő-testület, illetőleg a bizottságok ülésein, - gondoskodnak az előterjesztések követelményeknek megfelelő, határidőre történő elkészítéséről, annak szakmai tartalmáért felelősséggel tartoznak, - gondoskodnak az hoz tartozó bizottságok munkájának szakmai és ügyviteli (technikai) előkészítéséről, koordinálásáról és végrehajtásáról, - elkészítik az dolgozóinak munkaköri leírását, gondoskodnak folyamatos aktualizálásukról, - engedélyezik az dolgozóinak szabadságát, kiküldetését, illetve ennek elszámolását, - a szabályozásnak megfelelően gyakorolják a kiadmányozási jogot, - közreműködnek az köztisztviselői minősítésének elkészítésében, elkészítik az köztisztviselőinek teljesítményértékelését, - szükség szerint a dolgozók részére értekezletet, esetmegbeszélést, jogértelmezést elősegítő megbeszélést, illetve a megjelent új jogszabályokról minden dolgozót érintő tájékoztatást tartanak a helyes joggyakorlat kialakítása érdekében, - éves ellenőrzési terv alapján megvizsgálják a vezetésük alá tartozó köztisztviselők ügyintézését, ügyiratait, feladatellátást, ellenőrzik a hatályos jogszabályok (anyagi és eljárási) betartását, az eljárás törvényességét, indokolt esetben intézkedést kezdeményeznek a jegyzőnél, - együttműködnek más kkel pénzügyi, önkormányzati, szervezési, valamint az önkormányzati intézmények felügyeletével kapcsolatos kérdésekben, továbbá olyan ügyekben, amelyek más ok hatáskörét is érintik.

8 8 12. z értekezletek rendje hivatali munka szervezése, feladatok meghatározása, megosztása, teljesítésük ellenőrzése i megbeszélésen és értekezleten történik. i megbeszélést a jegyző hívja össze és vezeti. Erre általában a hét második munkanapján kerül sor. megbeszélésen részt vesz: jegyző, aljegyző, k, titkársági csoport, valamint azok, akiket a tárgyalandó témához a jegyző meghív. i megbeszélésről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért a titkársági csoport felelős. z értekezletet az szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal hívja össze és vezeti. Hivatali apparátusi értekezletet szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a polgármester és a jegyző hívja össze és vezeti. 13. Szervezeti kapcsolatok és koordináció belső szervezeti egységek i, valamint a hivatali ügyintézők, a hivatali, önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül együttműködnek. koordináció közvetlenül vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott i megbeszélésen és értekezleten történik. 14. Munkakörök, munkaköri leírás Hivatali szervezet (munkamegosztás) alapegységei a munkakörök. munkakörök jegyzékét az k javaslatára a jegyző készíti el és gondoskodik a folyamatos karbantartásáról. munkakörök jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek összeállításáért, aktualizálásáért az k felelősek. z k a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait és felelősek a naprakészségük biztosításáért. z k munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felel. Új munkaköri leírást kell készíteni: - újonnan felvett köztisztviselő esetében a kinevezési okmánnyal egyidőben, - a munkakör megváltozása esetén, - a feladatkör változásakor a szervezeti és működési szabályzat aktualizálásával egyidejűleg, - egyéb módosítást igénylő esetekben. munkaköri leírásokat jelen szervezeti és működési szabályzattal összhangban a feladatok teljes körére kiterjedően személyre szólóan kell elkészíteni. munkaköri leírásnak tartalmaznia kell: - személyi adatokat (név, leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím), a köztisztviselő munkaköri besorolását, - a feladatkör megnevezését, - a függelmi kapcsolatokat (munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen felettese, esetében a közvetlen irányítottak megnevezése), - szakmai követelményeket (iskolai végzettség, szakmai képesítés, nyelvismeret stb.) - a köztisztviselő által konkrétan ellátandó feladatok teljes körű felsorolását, - a köztisztviselő felelősségét, ellenőrzésének módját, - a kiadmányozási jog gyakorlását, - a kötelezettségvállalási jog vállalását, - teljesítés igazolási jog gyakorlását, - külső és belső munkakapcsolatait.

9 9 munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. z aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik. 15. Hivatali feladat- és hatásköri ellátás szabályai Hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatot a. önkormányzati rendelet, b. jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei, c. a polgármester által a hivatali munka körében kiadott polgármesteri utasítás, d. jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasítás, e. a polgármester és a jegyző által közösen kiadott utasítás alapján lát el. Hivatal ügyintézője államigazgatási feladatot a. törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben, b. kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el. Hivatal belső szervezeti egységeire és ügyintézőire megállapított átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. z átadott kiadmányozási jog belső szervezeti egységhez (csoporthoz) történő átadásához a jegyző egyetértése szükséges. 16. Hivatal képviselete Hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. Egyedi esetben a jegyző által megbízott is jogosult a képviselet ellátására. Jogi képviseletet a jegyző, az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott is elláthat. Hivatal belső szervezeti egységét az, távollétében a helyettese, illetve az általa megbízott ügyintéző képviseli. nyilvánosság média számára hivatalos nyilatkozattételre a polgármester, a jegyző vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. 17. z aláírás rendje és az irat fogalma képviseleti jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója, valamint a kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. z e körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és utalványozási jogokra. z aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések (határozatok), illetve a megtett intézkedések és egyéb anyagok (levelek, jelentések, beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti. Irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetében a megjelölt helyen kell. z aláíró egyidejűleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi és az aláírás mellett bal oldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.

10 10 mennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként aláíró h. betűt köteles alkalmazni. kiadmányozásra kerülő iraton az ügyintézőt fel kell tüntetni az ügyiratszám alatt. z olyan iraton, amelyen az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt az ügyintéző vagy az kézjegyével látja el. Hivatal dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. Hivatal dolgozói azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes felhatalmazást ad. z iratkezeléssel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet az aljegyző látja el. z iratkezelés szervezeti rendjére, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökre vonatkozó részletes szabályokat Lenti Város Jegyzőjének az iratkezelés rendjéről szóló 7/2008. számú rendelkezése tartalmazza. 18. kiadmányozás rendje Kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat. Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről. Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá. kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy névaláírását tartalmazó bélyegző csak akkor használható, ha ezt az azonos ügyben kiadott iratok nagy száma feltétlenül indokolja. E bélyegző használatát a jegyző engedélyezi. Hivatal kiadmányozási rendjét az 1/2009. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. 19. gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok. feladatellátás forrásai kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a határozza meg. z aláírási jogkörök gyakorlására felhatalmazottakat, a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjét a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés szabályzat szabályozza. Hivatal alaptevékenységeit önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el. Költségvetését Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.

11 11 Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó k és beosztottak feladatköreit, hatásköreit és jogköreit jelen szervezeti és működési szabályzat 9/B. mellékletében meghatározott belső szabályzatok tartalmazzák. költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket Lenti Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló utasítás tartalmazza. költségvetés forrásai: - központi költségvetési feladatokból származó források: - átengedett bevételek, - normatív állami hozzájárulás, - központosított támogatások, - címzett és céltámogatások, - működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, - önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása, - saját források: - helyi adóbevételek, - intézményi bevételek, - felhalmozási célú bevételek, - egyéb források: - átvett pénzeszközök, - hitelfelvétel, - pénzmaradvány. 20. szervezeti egységek belső szabályozásának rendje Hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján működik, külön belső szabályzatot az Okmányiroda kivételével nem készít. z Okmányiroda működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. III. fejezet Hivatal működési szabályai 21. munkáltató jogok gyakorlása jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. jegyző gyakorolja: - az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat, - a Hivatal dolgozói tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, melynek során dönt: a köztisztviselő kinevezéséről, anyagi és fegyelmi felelősség megállapításáról, továbbtanulásról, tanfolyami részvételről, továbbképzésről, jutalmazásról és az egyéb juttatásokról, kitüntetési javaslatról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, megyén kívüli kiküldetésről, az k szabadságának engedélyezéséről. jegyző dönt a köztisztviselő továbbtanulásának támogatásáról.

12 12 jegyző dönt kinevezéséről, i megbízásról, a i megbízás visszavonásáról, jutalmazásáról és kitüntetés adományozásáról. z a jegyzőt megillető munkáltatói jogok gyakorlására nem jogosult. z az dolgozói tekintetében gyakorolhatja azonban az alábbi egyéb munkáltatói jogosítványokat: - éves szabadságolási tervet készít, - engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét, - engedélyezi a megyén belüli kiküldetést (igazolja az útiszámlát, napidíj jogszerűségét), - a jegyző egyetértésével a szervezeti egységen belül egyes munkakörökre nézve végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajt végre, - helyettesítés esetén a jogszabályi (helyi rendelet vonatkozó előírásai) feltételek teljesülése esetén javaslatot tesz annak anyagi ellentételezésére, - elkészíti az dolgozói tekintetében a teljesítménykövetelményeket és a teljesítményértékeléseket, - kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó elismerését, eseti jutalmazását, illetőleg véleményt nyilvánít ilyen ügyekben, - kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó felelősségre vonását, fegyelmi eljárás megindítását. 22. fogadóórák, a munkarend és az ügyfélfogadás rendje, a munkavégzés szabályai Lenti város polgármestere fogadónapját az általa esetenként kijelölt és meghirdetett időpontban tartja. hivatali munkaidő heti 40 óra, hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16 óráig, pénteken 7.30 órától óráig tart. z ügyfélfogadás valamennyon egységes. z ügyfélfogadás rendje az alábbi: Hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00 órától óráig, és órától óráig tart. Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás. napi munkaidőn belül a köztisztviselő számára 30 perc munkaközi szünet (ebédidő) jár. z ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot, illetőleg a körzetközponthoz tartozó valamennyi település lakosságát folyamatosan tájékoztatni kell. Erről az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály gondoskodik. hivatali dolgozó a fenti munkarendnek megfelelően köteles a munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. z ügyfélfogadást ellátó köztisztviselők teljes ügyfélfogadási időben kötelesek ügyfeleket fogadni. Hivatal minden dolgozója köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélést ne idézzen elő. dolgozó köteles a Hivatalon kívüli feladatának teljesítését az jének, annak távolléte esetén helyettesének előzetesen bejelenteni.

13 13 Minden köteles gondoskodni a ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából jelenléti ív vezetéséről, melyben fel kell tüntetni a munkakezdés és az eltávozás időpontját, valamint a távollétet is. törvényes munkaidő ledolgozását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az t, vagy helyettesét, mindkettőjük akadályoztatása esetén a jegyzőt. betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles az jének bemutatni, majd az igazolást a pénzügyon leadni. jegyző, valamint az k kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozók a közszolgálati jogviszonyból eredő jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Részükre a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást meg kell adni, továbbá biztosítani az ehhez szükséges ismeretek megszerzését. 23. szabadság kiadásának rendje szabadság igénybevételének engedélyezésére az ok dolgozói tekintetében az jogosult, míg az k esetében az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. z k a dolgozók igényének megismerése után - a tárgyévben február végéig kötelesek szabadságolási tervet készíteni a szabadságolás tárgyévi ütemezéséről, és arról a dolgozót tájékoztatni. szabadságot a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Hivatal működőképességének figyelembevételével a kiadott feladatok határidejére is tekintettel lehet és kell engedélyezni. szabadságok kiadására vonatkozóan a jegyző szempontokat határoz meg. szabadságolási ütemtervnek tartalmaznia kell: - a dolgozó nevét, - a dolgozó munkakörét, - a szabadság kezdetének és végének időpontját, - a szabadság céljára kivett munkanapok számát. szabadságot a szabadságolási tervben foglaltak szerint kell kiadni, azoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet, azonban a dolgozó ezzel összefüggésben felmerülő kárát, költségeit - kivéve, ha az eltérésre a dolgozó kérelmére kerül sor - meg kell téríteni. dolgozó kérelmére az alapszabadság kettőötödét - a közszolgálati, illetve a munkajogviszony első három hónapját kivéve - a tervtől eltérően a dolgozó által kért időpontban kell kiadni. z erre vonatkozó igényt a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni. z k kötelesek gondoskodni az on dolgozók rendes és rendkívüli munkaidejének, kiadott szabadságának, egyéb munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos adatainak nyilvántartásáról. szabadság-nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a nyilvántartás évét, a dolgozó nevét, munkakörét, besorolását, beosztását, közszolgálati, illetve munkajogviszonyának kezdetét, születési idejét. Továbbá: - a fizetett szabadságok számának meghatározása esetében: az alap- és pót-, tanulmányi, valamint a szabadidő átalányként meghatározott szabadságok számát,

14 14 - a pótszabadságok tekintetében a pótszabadságra való jogosultság jogcímét, - a fizetés nélküli szabadság esetében: a jogcímet és az időtartamot, - továbbá tartalmaznia kell a szabadság ütemezését és felhasználását hónapra, napra lebontva, valamint összesítve, és - a szabadság kiadására irányuló engedélyezett kérelmek iktatószámát. dolgozót túlmunka végzés esetén a túlmunka idejének megfelelő szabadidő illeti meg. túlmunka elrendelése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik. túlmunka elrendeléséről, időtartamáról dolgozónként nyilvántartást kell vezetni. rendszeresen túlmunkát végzők részére szabadidő-átalány megállapítása, kiadása és nyilvántartása évente jegyzői intézkedésben történik. 24. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatása szervezeti egységek i tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket munkájukról. z átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskörök gyakorlásához a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja. z utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos tartalmi-, feladat- vagy hatásköri előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni. Ellenőrzést a polgármester, a jegyző, az általuk megbízott munkatárs(ak) és a hivatali felettes végezhet. képviselő-testület bizottsága a feladatkörében ellenőrzi a Hivatalnak a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén a polgármesternél intézkedést kezdeményezhet. munkatársat beszámolási kötelezettség terheli, - ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, - ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti, - az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben, - jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon). 25. szolgálati út munkatársak és k kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, zavarairól, i beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes (irányítással megbízott munkatárs, csoport,, jegyző, polgármester, döntési jogkörrel, hatósági jogkörrel felruházott bizottság, képviselőtestület) (a továbbiakban: hivatali felettes) részére adják meg. Magasabb szintű vagy másik szervezeti egység jének kérdésére a munkatársak, illetve k kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni.

15 15 munkatársak és a k kötelesek a települési képviselőknek és települési kisebbségi képviselőknek a képviselői munkához szükséges, igényelt, szokásos tájékoztatást megadni. hivatali felettesek utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerinti közvetlenül hozzájuk tartozó k vagy munkatársak részére adni. Rendkívüli esetben, hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott i lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényéről, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali felettest tájékoztatni. szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 26. helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. Helyettesítésre vagy hatáskört gyakorló tartós távolléte esetén betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás stb. kerül sor. z állandó helyettesítés rendje a következő: - a jegyző helyettesét a szervezeti és működési szabályzat, - az helyettesét a jegyző, - a hatáskört gyakorló helyettesét a hatáskör címzettje írásban bízza meg. z aljegyző a jegyzőt teljes jogkörrel helyettesíti. z állandó helyettesítési megbízásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített t minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített t (határkör gyakorlót) terhelné. Vezető, hatáskört gyakorló és helyettesének a munkahelyről egyidőben való tartós távolléte nem engedélyezhető, még fizetett szabadság esetében sem. Munkakör átadás-átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben és személyi változás, valamint tartós távollét betegség, kiküldetés stb. esetén kerül sor. Munkakört az új nek, illetve munkatársnak, hatáskört az átruházással feladatot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: - az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, munkaköri leírása, - a folyamatban lévő (további intézkedést igénylő) fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzetéről, eredményekről, szükséges teendőkről tájékoztatás, - átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb. jegyzéke, - az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételei, megállapításai, - az átadás helye, ideje, aláírások.

16 Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők megállapításának rendje hivatali munkafolyamatok elintézési határidejét jogszabály vagy a jegyző írja elő. z önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg. 28. bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével összefüggő hivatali feladatok bizottságok feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. bizottságok munkájának szakmai segítését, ügyviteli teendőinek ellátását, az ülések technikai előkészítését az illetékes ok végzik az alábbiak szerint: 1. Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály: Ügyrendi Bizottság Művelődési és Sportbizottság 2. Osztály: és Városfejlesztési Bizottság 3. Közigazgatási Osztály: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság belső szervezeti egység () je gondoskodik a bizottság elé kerülő előterjesztés szakmai előkészítéséről, az egyes ok közötti egyeztetésről a 1/2009. számú a képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló jegyzői utasításban előírtak szerint (6. számú melléklet). mennyiben az adott ügyben több bizottság véleményére, állásfoglalására is szükség van, a bizottságok közötti koordinációról az előterjesztő, illetve az előterjesztés elkészítésében közreműködő szervezeti egység je gondoskodik. bizottság elnökének, vagy tagjának nevére érkezett beadványokat az illetékes továbbítja a címzettnek. bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése az illetékes faladata, felelőse az. Hivatal illetékes a igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést, tájékoztatót, előterjesztést stb. készíteni a bizottságoknak. 29. képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és a testületi döntések végrehajtásának rendje képviselő-testületi előterjesztések készítése során a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon túl be kell tartani az erre vonatkozó jegyzői utasítást is. testületi határozatok végrehajtásának megszervezését a feladatkör szerint illetékes a határozat végrehajtásáért felelős tisztségviselővel, bizottsági elnökkel egyezteti.

17 17 z hetente megbeszélésen tájékozódik a végrehajtás folyamatáról és a i megbeszélésen beszámol a tett intézkedésről. z soron kívül köteles tájékoztatni a végrehajtásért felelős tisztségviselőt, ha a végrehajtás során valamilyen akadály, probléma merül fel vagy a megadott határidő nem tartható, annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős a szükséges intézkedéseket megtegye. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az a képviselőtestület ülését megelőző 10 napig köteles írásban eljuttatni a titkársági csoport részére. végrehajtásért felelős tisztségviselő szignalizációját követően a titkársági ügyintéző az előterjesztést (jelentést) elkészíti és a polgármesterrel aláíratja. z önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a végrehajtásban érintett szerveknek, hivatali belső szervezeti egységeknek történő megküldéséről az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály gondoskodik. Ugyancsak az biztosítja a rendeletek előírásának lakossággal történő megismertetését is a tárgy szerint illetékes osztállyal együttműködve. z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek és a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról a vonatkozó központi jogszabályoknak megfelelően. 30. Hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése. tájékoztatás koordinálásáért az aljegyző a felelős. lakossági tájékoztatás eszközei: - Zala Hírlap (megyei napilap), Lenti és Vidéke újság, egyéb országos, megyei nyomtatott sajtó és elektronikus tömegkommunikációs eszközök, helyi és regionális televízió, rádió csatornák stb. folyamatos tájékoztatása az önkormányzat működéséről, döntéseiről. - Indokolt esetben tisztségviselők nyilatkozattétele. - Tájékoztatók, nyilatkozatok készítése fontos önkormányzati, hivatali eseményekről, reagálás a hírközlő szervek által nyilvánosságra hozott önkormányzatot érintő cikkekre. Sajtótájékoztatás, felvilágosítási kötelezettség: sajtóról szóló évi II. törvényben előírt felvilágosítási kötelezettség biztosítása, a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében a sajtónak, televíziónak, rádiónak történő nyilatkozatra jogosultak: - önkormányzati ügyekben a polgármester, az alpolgármester, feladat- és hatáskörüket érintő ügyekben a bizottsági elnökök, illetőleg felhatalmazása alapján a kijelölt köztisztviselő. - Önkormányzati hatósági ügyben a polgármester, a bizottsági elnök, a jegyző vagy az általa megbízott, - Államigazgatási hatósági ügyben a jegyző, vagy az általa megbízott vagy ügyintéző. nyilatkozatoknál a hivatkozott törvény 3. (1) bekezdése, 4. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell tartani.

18 kisebbségi önkormányzat működésével összefüggő hivatali feladatok kisebbségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály, a pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket a Osztály, a vagyongazdálkodásával kapcsolatos ügyeket a vagyonkezelő látja el. Hivatal a kisebbségi önkormányzat működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, adminisztratív, ügyviteli feladatokat azonban a jogszabályi előírásokon túl nem lát el. kisebbségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését, illetőleg végrehajtását a külön jogszabályban meghatározottak szerint a Hivatal látja el. IV. fejezet 32. Záró rendelkezések szervezeti és működési szabályzat hatálya a Hivatal valamennyi szervezeti egységére (ára) és valamennyi dolgozójára kiterjed, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény értelmében csak a köztisztviselőkre vonatkoznak. szervezeti és működési szabályzat február 15. napján lép hatályba. Jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 209/2005. (VII.29.) ÖKT. sz., 284/2005. (X.26.) ÖKT. sz., 170/2006. (VIII.29.) ÖKT. sz., 202/2006. (IX.27.) ÖKT. sz., 343/2006. (X.13.) ÖKT. sz., 209/2007. (VIII.29.) ÖKT. sz., 136/2008. (V.28.) ÖKT. sz. és 246/2008. (IX.24.) ÖKT. számú határozataival módosított 112/2005. (V.25.) ÖKT. számú határozatával elfogadott Lenti Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata valamennyi mellékletével együtt hatályát veszti. szervezeti és működési szabályzat és mellékletei karbantartásáról a titkársági csoport gondoskodik. szervezeti és működési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Települések listája a kiemelt hatósági hatáskörök gyakorlására 2. számú melléklet: Hivatal szervezeti felépítése (Hivatali struktúra) 1,2 3. számú melléklet: Munkakörök jegyzéke 3, 4 4. számú melléklet: z Okmányiroda Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú melléklet: Helyettesítés rendje 5 6. számú melléklet: képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló 1/2009. számú jegyzői utasítás 7. számú melléklet: belső ellenőr, valamint a belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 2. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 2. számú melléklet június 24-én lépett hatályba. 3 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 3. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 3. számú melléklet június 24-én lépett hatályba. 5 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 5. számú melléklet május 11-én lép hatályba.

19 19 8. számú melléklet: vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 6,7 9. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala a folyamatba épített, előzetes, utólagos és i ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 10. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala kockázatkezelési szabályzata 11. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata 12. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala ellenőrzési nyomvonala Lenti, június 24. Nógrádi László sk. polgármester dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző ZÁRDÉK Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozatával elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület a 74/2009. (III.25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozatával módosította. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviseletében jóváhagyom. Lenti, június 26. Nógrádi László sk. polgármester 6 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 8. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 8. számú melléklet június 24-én lépett hatályba.

20 20 1. számú melléklet Települések listája a kiemelt hatósági hatáskörök gyakorlására Gyámhivatal a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, az építéshatóság a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az Okmányiroda a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet melléklete alapján az alábbi illetékességi területen látja el hatósági feladatait: 1. lsószenterzsébet 2. Baglad 3. Barlahida 4. Belsősárd 5. Bödeháza 6. Csertalakos 7. Csesztreg 8. Csömödér 9. Dobri 10. Felsőszeterzsébet 11. Gáborjánháza 12. Gosztola 13. Gutorfölde 14. Hernyék 15. Iklódbördőce 16. Kálócfa 17. Kányavár 18. Kerkabarabás 19. Kerkafalva 20. Kwerkakutas 21. Kerkateskánd 22. Kissziget 23. Kozmadombja 24. Külsősárd 25. Lendvadedes 26. Lendvajakabfa 27. Lenti 28. Lovászi 29. Magyarföld 30. Márokföld 31. Mikekarácsonyfa 32. Nemesnép 33. Nova 34. Ortaháza 35. Páka 36. Pórszombat 37. Pördefölde 38. Pusztaapáti 39. Ramocsa 40. Resznek 41. Rédics 42. Szentgyörgyvölgy 43. Szentpéterfölde 44. Szécsisziget 45. Szijártóháza 46. Szilvágy 47. Tormafölde 48. Tornyiszentmiklós 49. Zalabaksa 50. Zalaszombatfa 51. Zebecke

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3. számú függelék a 3/2011. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelethez KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJE 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Hivatal

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 5- én megtartott rendkívüli ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 5- én megtartott rendkívüli ülésről. 124/15/2016 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 5- én megtartott rendkívüli ülésről. Határozat: 92-94/ 2016.(XII.5.) kt. határozat. J e g

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E

PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E 7. sz. függelék a rendelet 40.. (11) és 43.. (10) bekezdéséhez PILIS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Ü G Y R E N D J E A Képviselı-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatalelnevezéssel,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: tól.

Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: tól. Balatonfenyvesi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2016.04.28-tól. Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata

A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési szabályzata I. fejezet Rábapatona Önkormányzat Képviselő testülete az SZMSZ 65.. rendelkezése alapján az ában meghatározott feladatok ellátására

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 22-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 73/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. március 22-i ülésére Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére

Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-i ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 28-i ülésére Tárgy: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester)

MEGÁLLAPODÁS. Bénye Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) 2216 Bénye, Fő út 74., adószáma: 15441678-2-13, képviseli: Racskó Károly polgármester) MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött: Péteri Község Önkormányzat (Képviselő-testülete) (2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2., adószám: 15734707-2-13, képviseli: Dr. Molnár Zsolt polgármester) Bénye Község Önkormányzat

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendet fogadja el: JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Péteri Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. szeptember 27-én 18,30 órakor tartott ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

a rábapatonai polgármesteri hivatal szervezeti És működési

a rábapatonai polgármesteri hivatal szervezeti És működési a rábapatonai polgármesteri hivatal szervezeti És működési szabályzata hatályos: 2014. május 1. napjától I. FEJEZET Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célokról Előadó

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Mendei Polgármesteri Hivatal

Mendei Polgármesteri Hivatal Mendei Polgármesteri Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat.

A polgármesteri hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. függelék (Egységes szerkezet) Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje

A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Módosítva a 219/2012. (VIII. 29.) számú határozattal bezárólag. A Polgármesteri Hivatal ügyrendje Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben,

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1.. /6/. bek., valamint

Részletesebben