Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat szerinti módosításokkal egységes szerkezetben

2 2 helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 1. (6) bekezdés a.) pontja alapján a helyi önkormányzat önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét. törvény 38. -a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.. Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendeletére figyelemmel Lenti Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak szerint határozom meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1. Hivatal megnevezése LENTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVTL 2. Hivatal székhelye 8960 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4. a./ Levél és távirati cím: 8961 Lenti, Zrínyi Miklós utca 4., Pf.: 94. b./ Telefonszám: 92/ c./ Telefax szám: 92/ , 92/ d./ cím: e./ z alapító okirat kelte: december 19. z alapító okirat száma: 327/2007. (XII.19.) ÖKT. számú határozat 3. Hivatal működési területe Lenti város közigazgatási területe. Gyámhivatal, az Okmányiroda, a műszaki csoporton belül az építéshatóság a külön jogszabályokban meghatározott illetékességi területen látja el hatósági feladatait (a települések listáját a szervezeti és működési szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza). Hivatal más szervezeti egysége jogszabály felhatalmazása alapján lát el kiemelt körzetközponti feladatot. 4. Hivatal jogállása, gazdálkodási jogköre, jelzőszámai Hivatal a képviselő-testület szerve, önálló jogi személy, amely a jogszabályokban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként végzi. Ellátja továbbá az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével kapcsolatos feladatokat. Teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja: a. MÁK-nál nyilvántartott törzsszáma: b. Szektorszám: 1254

3 c. Megyekód: 20 d. Települési típus: 75 e. Szakágazat: f. Polgármesteri Hivatal számla hitelintézete közbeszerzési eljárás eredményeként a Magyarországi Volksbank Zrt. hitelintézet címe: Lenti, Templom tér 2. Telefonszáma: 92/ Fenti hitelintézetnél vezetett bankszámlák Száma: Elnevezése: Költségvetési elszámolási számla Társ. Össz. Megv. Közműfejl. lebony. számla Várakozóhely megváltási számla Építményadó beszedési számla Tartozkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla Államigazgatási Eljárási Illeték beszedési számla Helyi iparűzési adó beszedési számla Bírság beszedési számla Késedelmi pótlék beszedési számla Luxusadó beszedési számla Talajterhelési díj beszedési számla Cigány-Roma Helyi Kis.Önk. elsz. számla Lenti Város Idegen bev. elsz. számla Lenti V. Környv.. Pénzeszk. elsz. számla Állami hozzájárulások számla Bérlak. Ért. lebony. számla Bef. Viziközmű Beruh. elsz. számla Termőföld bérbead. szárm. jöv. beszedési számla Egyéb bevételek elszámolási számla Gépjárműadó beszedési számla Lenti és Iklódbördőce Önkormányzatok Tulajdonköz. elsz. számla Piac bevételek elsz. számla EQUL Program Kisebbség EQUL Program "ROP-Kerékpárút Pályázat" Munkáltatói Lakásalap számla Hivatal az általa ellátott, illetve a szerződésben megkötött feladatainak számlázásához a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) számait használja. 5. Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenységei Hivatal a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény, valamint az alábbiakban felsorolt ágazati jogszabályok alapján látja el alaptevékenységként a következő feladatokat:

4 4 laptevékenység Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Helyi közutak, alagutak létesítése és felújítása Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselő-választással kapcsolatos feladatok végrehajtása Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás Polgári védelmi tevékenység Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Köztemető fenntartási feladatok Közvilágítási feladatok Gazdaság- és területfejlesztési feladatok Önkormányzatok elszámolásai, Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás lapfokú művészet-oktatás Háziorvosi szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Állategészségügyi tevékenység Bölcsődei ellátás Családsegítés Pénzbeli ellátások (rendszeres szociális pénzbeli ellátások, rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások, munkanélküli ellátások, eseti pénzbeli ellátások, eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások) Szennyvízelvezetés és kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Sporttevékenység (diáksport, sportcélok és feladatok) Fürdő- és strandszolgáltatás Önkormányzati intézmények működtetése, fenntartása Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás Jogszabály évi XX. törvény évi I. törvény évi LXXVIII. törvény évi I. törvény évi LXXVIII. törvény évi XXXVIII. törvény évi LXV. törvény évi LXXVIII. törvény évi XXXI. törvény évi LXV. törvény évi LXXVII. törvény évi C. törvény évi C. törvény évi XXXI. törvény évi LXXIV. törvény évi XXXVII. törvény évi LVII. törvény évi XX. törvény évi XLIII. törvény évi LXV. törvény évi XX. törvény évi XXI. törvény évi XXXVIII. törvény évi XXXVIII. törvény évi LXXIX. törvény évi LXXIX. törvény évi LXXIX. törvény évi CLIV. törvény évi CLIV. törvény évi CLIV. törvény 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 247/2002. (XI. 28.) Korm. rendelet 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet évi XXXI. törvény évi III. törvény évi XXXI. törvény évi III. törvény évi XXXI. törvény évi LVII. törvény évi XX. törvény évi XLIII. törvény évi I. törvény évi LXV. törvény évi LXXIX. törvény évi CLIV. törvény évi CXL. törvény évi XXXI. törvény évi XXXI. törvény évi LXV. törvény

5 5 6. Hivatal bélyegzője, a bélyegzőhasználat szabályai Hivatal által használt bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a sorszámot, - a bélyegző lenyomatát, - a bélyegző kiadásának napját, - a bélyegzőt használó szervezeti egység nevét, - a bélyegzőt őrző, illetőleg a használatra jogosult nevét és az átvételt igazoló aláírását. megszűnt szerv vagy szervezeti egység bélyegzőit és az avult bélyegzőket be kell vonni és meg kell semmisíteni. bélyegzőhasználattal kapcsolatos szabályok betartásáról a jegyző gondoskodik. II. fejezet 7. Hivatal szervezeti felépítése Hivatal a szükséges munkamegosztás céljából a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendelet 56. (1) bekezdésében meghatározott alábbi szervezeti egységekre tagozódik (2. számú melléklet): 1. Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály 2. Közigazgatási Osztály 3. Osztály 4. Polgármesteri Kabinet Csoportok: Közigazgatási Osztály az alábbi csoportokra tagozódik: - Gyámhivatal - Okmányiroda z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály az alábbi csoportokra tagozódik: - Műszaki csoport - Titkársági csoport Hivatalon belül a Polgármesteri Kabinet feladatkörébe tartozik a polgármester mindennapi munkájának koordinálásán kívül a vagyonkezelés, a vagyongazdálkodás, a városfejlesztési és városmarketing, a pályázat figyeléssel és egyes pályázatok előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása. z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztályon belül működik a műszaki és a titkársági csoport. műszaki csoport látja el a kiemelt építéshatósági körzetközponti feladatokat, valamint a településtisztasággal és a városüzemeléssel kapcsolatos feladatokat. titkársági csoport látja el a fenntartói irányításból adódó közoktatási, közművelődési, közgyűjteményi és egészségügyi feladatokat, valamint a képviselő-testület és szervei működésével kapcsolatos feladatokat. Közigazgatási Osztályon belül működik az Okmányiroda és a Gyámhivatal, valamint az látja el a szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézői feladatokat, továbbá az ipar, kereskedelem és mezőgazdasági ügyintézést, a szabálysértési ügyintézést és a jegyzői gyámügyi feladatokat. Gyámhivatal közvetlen szakmai felügyeletét a Nyugatdunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Zalaegerszegi Kirendeltsége látja el, a jegyzői gyámügyi feladatok vonatkozásában a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Zalaegerszegi Kirendeltsége a jegyzőn keresztül gyakorolja szakmai felügyeleti tevékenységét.

6 6 Osztály látja el a pénzügyi igazgatással, a gazdálkodással és az adóügyi ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat. z egyes szervezeti egységek feladatainak részletes felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza. csoportok munkáját a jegyző által megbízott (csoport) irányítja. Közigazgatási Osztályba integrált Gyámhivatal és Okmányiroda, az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztályba integrált műszaki csoport és titkársági csoport je jogosult a gyámhivatal, az okmányiroda, a műszaki csoport, a titkársági csoport cím használatára. Osztályon és a Közigazgatási Osztályon az távollétében a helyettesítésre kijelölt ügyintéző jogosult az helyettesi cím használatára. vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a 8. számú melléklet tartalmazza. 8. Hivatali szervek típusai és jogállásuk belső szervezeti egységek jogi személyiséggel nem rendelkeznek. Hivatalban a következő szervek működnek: a./ Osztály: hivatal belső szervezeti egysége. z SZMSZ hozza létre. Csoportokra tagozódik. Vezetőjét a jegyző nevezi ki határozatlan időre. b./ Csoport: z egysége. Vezetőjét az jével történt egyeztetés után a jegyző bízza meg. Feladata az munkájának segítése, a csoport szakmai munkájának közvetlen irányítása. c./ Önálló ügyintéző: törvény vagy kormányrendelet által telepített feladatot saját hatáskörben lát el. d./ Közvetlen alárendeltek: egy-egy önálló feladatot ellátó köztisztviselő, aki nem tartozik a Hivatal egyik szervezeti egységébe sem, irányítását közvetlenül a jegyző vagy a polgármester látja el. 9. Hivatal irányítása polgármester a képviselő-testület döntései alapján és saját önkormányzati jogkörében a jegyző útján irányítja a hivatalt. polgármester munkáját egy társadalmi megbízatású alpolgármester segíti az általa meghatározottak szerint. polgármester irányítói jogkörében: - jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testülethez a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására. - Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében. 10. Hivatal vezetése Hivatal je a jegyző, tartós akadályoztatása esetén, valamint a jegyzői munkakör betöltetlensége ideje alatt az aljegyző. jegyző i jogkörében: - Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében. - Gondoskodik a Hivatal munkájának megszervezéséről, melynek során közvetlenül vagy az k útján utasíthatja a Hivatal dolgozóit.

7 7 - Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát. Meghatározza a feladatok végrehajtásának határidejét. - Ellenjegyzi a polgármester által vállalt kötelezettséget, erre vonatkozó jogkörét a vonatkozó helyi szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja. - kifizetések előtt ellenjegyzi a Hivatal kötelezettségvállalásait, az erre vonatkozó jogkörét a kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, utalványozásra és ellenjegyzésre vonatkozó helyi szabályzatban meghatározottak szerint átruházhatja. - Gondoskodik a Hivatal létszámának feltöltéséről, a köztisztviselői állomány továbbképzéséről, biztosítja a közszolgálati nyilvántartás vezetését és a személyes adatok védelmét. - Javaslatot tesz a polgármesternek a Hivatal belső szervezeti tagozódására, a Hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére. - Hivatal egységes működésére tekintettel a hivatali feladatok hatékonyabb ellátása érdekében végleges, vagy ideiglenes átcsoportosítást hajthat végre az ok (csoportok) között, s ennek során a Hivatal köztisztviselői számára a munkaköri leírásukban nem szereplő feladatot is megállapíthat. - testületi munka hatékonysága érdekében együttműködik a képviselő-testület tagjaival, a bizottságok elnökeivel. - Szükség szerint az k (csoportk) részére i megbeszélést, illetve a hivatal egészét érintő kérdésekben apparátus-értekezletet tart. 11. szervezeti egységek (ok) vezetése z egyes belső szervezeti egységeket okat a jegyző által megbízott beosztású dolgozók, az k vezetik. z k gondoskodnak az on belüli munka megszervezéséről, melynek során: - teljes körű felelősséggel tartoznak az általuk vezetett szervezeti egység munkájáért, - biztosítják a kiadott feladatok határidőre történő szakszerű és törvényes végrehajtását, - a testületi munka hatékonysága érdekében részt vesznek a képviselő-testület, illetőleg a bizottságok ülésein, - gondoskodnak az előterjesztések követelményeknek megfelelő, határidőre történő elkészítéséről, annak szakmai tartalmáért felelősséggel tartoznak, - gondoskodnak az hoz tartozó bizottságok munkájának szakmai és ügyviteli (technikai) előkészítéséről, koordinálásáról és végrehajtásáról, - elkészítik az dolgozóinak munkaköri leírását, gondoskodnak folyamatos aktualizálásukról, - engedélyezik az dolgozóinak szabadságát, kiküldetését, illetve ennek elszámolását, - a szabályozásnak megfelelően gyakorolják a kiadmányozási jogot, - közreműködnek az köztisztviselői minősítésének elkészítésében, elkészítik az köztisztviselőinek teljesítményértékelését, - szükség szerint a dolgozók részére értekezletet, esetmegbeszélést, jogértelmezést elősegítő megbeszélést, illetve a megjelent új jogszabályokról minden dolgozót érintő tájékoztatást tartanak a helyes joggyakorlat kialakítása érdekében, - éves ellenőrzési terv alapján megvizsgálják a vezetésük alá tartozó köztisztviselők ügyintézését, ügyiratait, feladatellátást, ellenőrzik a hatályos jogszabályok (anyagi és eljárási) betartását, az eljárás törvényességét, indokolt esetben intézkedést kezdeményeznek a jegyzőnél, - együttműködnek más kkel pénzügyi, önkormányzati, szervezési, valamint az önkormányzati intézmények felügyeletével kapcsolatos kérdésekben, továbbá olyan ügyekben, amelyek más ok hatáskörét is érintik.

8 8 12. z értekezletek rendje hivatali munka szervezése, feladatok meghatározása, megosztása, teljesítésük ellenőrzése i megbeszélésen és értekezleten történik. i megbeszélést a jegyző hívja össze és vezeti. Erre általában a hét második munkanapján kerül sor. megbeszélésen részt vesz: jegyző, aljegyző, k, titkársági csoport, valamint azok, akiket a tárgyalandó témához a jegyző meghív. i megbeszélésről jegyzőkönyv készül, melynek elkészítéséért a titkársági csoport felelős. z értekezletet az szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal hívja össze és vezeti. Hivatali apparátusi értekezletet szükség szerint, de évente legalább két alkalommal a polgármester és a jegyző hívja össze és vezeti. 13. Szervezeti kapcsolatok és koordináció belső szervezeti egységek i, valamint a hivatali ügyintézők, a hivatali, önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül együttműködnek. koordináció közvetlenül vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott i megbeszélésen és értekezleten történik. 14. Munkakörök, munkaköri leírás Hivatali szervezet (munkamegosztás) alapegységei a munkakörök. munkakörök jegyzékét az k javaslatára a jegyző készíti el és gondoskodik a folyamatos karbantartásáról. munkakörök jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza. munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, amelyek összeállításáért, aktualizálásáért az k felelősek. z k a szervezeti és működési szabályzat és mellékletei alapján állapítják meg és tartják nyilván a szervezeti egységek munkaköreit, feladatait, a munkatársak munkaköri leírásait és felelősek a naprakészségük biztosításáért. z k munkaköri leírásának elkészítéséért és naprakészségéért a jegyző felel. Új munkaköri leírást kell készíteni: - újonnan felvett köztisztviselő esetében a kinevezési okmánnyal egyidőben, - a munkakör megváltozása esetén, - a feladatkör változásakor a szervezeti és működési szabályzat aktualizálásával egyidejűleg, - egyéb módosítást igénylő esetekben. munkaköri leírásokat jelen szervezeti és működési szabályzattal összhangban a feladatok teljes körére kiterjedően személyre szólóan kell elkészíteni. munkaköri leírásnak tartalmaznia kell: - személyi adatokat (név, leánykori név, születési hely, idő, anyja neve, lakcím), a köztisztviselő munkaköri besorolását, - a feladatkör megnevezését, - a függelmi kapcsolatokat (munkáltatói jogkör gyakorlója, közvetlen felettese, esetében a közvetlen irányítottak megnevezése), - szakmai követelményeket (iskolai végzettség, szakmai képesítés, nyelvismeret stb.) - a köztisztviselő által konkrétan ellátandó feladatok teljes körű felsorolását, - a köztisztviselő felelősségét, ellenőrzésének módját, - a kiadmányozási jog gyakorlását, - a kötelezettségvállalási jog vállalását, - teljesítés igazolási jog gyakorlását, - külső és belső munkakapcsolatait.

9 9 munkaköri leírás tudomásul vételét a munkakört betöltő dolgozó aláírásával igazolja. z aktuális feladatrendszer és a munkaköri leírások tartalmi összhangjának biztosításáról a jegyző gondoskodik. 15. Hivatali feladat- és hatásköri ellátás szabályai Hivatal az önkormányzati ügyek előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatot a. önkormányzati rendelet, b. jelen szervezeti és működési szabályzat és mellékletei, c. a polgármester által a hivatali munka körében kiadott polgármesteri utasítás, d. jegyző által a hivatali munka szervezése és vezetése körében kiadott utasítás, e. a polgármester és a jegyző által közösen kiadott utasítás alapján lát el. Hivatal ügyintézője államigazgatási feladatot a. törvény vagy kormányrendelet alapján saját hatáskörben, b. kiadmányozási jogkör gyakorlásával lát el. Hivatal belső szervezeti egységeire és ügyintézőire megállapított átruházott hatáskörök tovább nem ruházhatók. z átadott kiadmányozási jog belső szervezeti egységhez (csoporthoz) történő átadásához a jegyző egyetértése szükséges. 16. Hivatal képviselete Hivatalt a jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. Egyedi esetben a jegyző által megbízott is jogosult a képviselet ellátására. Jogi képviseletet a jegyző, az önkormányzat megbízása alapján felkért jogi képviselő, továbbá a jogszabályi feltételeknek megfelelő és a jegyző által megbízott is elláthat. Hivatal belső szervezeti egységét az, távollétében a helyettese, illetve az általa megbízott ügyintéző képviseli. nyilvánosság média számára hivatalos nyilatkozattételre a polgármester, a jegyző vagy a jegyző által kijelölt köztisztviselő jogosult. 17. z aláírás rendje és az irat fogalma képviseleti jogok szervezeti és működési szabályzat szerinti gyakorlója, valamint a kiadmányozási joggal felruházott személy aláírási jogot gyakorol. z e körben gyakorolt aláírási jog nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási és utalványozási jogokra. z aláírási jog a feladat gyakorlása során hozott döntések (határozatok), illetve a megtett intézkedések és egyéb anyagok (levelek, jelentések, beszámolók, előterjesztések, tervek, szakanyagok stb.) egyszemélyi aláírását jelenti. Irat minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült könyv jellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. Iratot aláírni a szöveg végén jobb oldalon, nyomtatvány esetében a megjelölt helyen kell. z aláíró egyidejűleg az iratot dátumozza, vagy annak meglétét ellenőrzi és az aláírás mellett bal oldalt az általa használt hivatalos bélyegző lenyomatával látja el.

10 10 mennyiben az iratot az aláírásra jogosult helyett az aláírásra felhatalmazott írja alá, az aláírásra jogosult nevét és beosztását feltüntető adatok mellett a helyettesként aláíró h. betűt köteles alkalmazni. kiadmányozásra kerülő iraton az ügyintézőt fel kell tüntetni az ügyiratszám alatt. z olyan iraton, amelyen az ügyintéző nem került feltüntetésre, az irattári példányt az ügyintéző vagy az kézjegyével látja el. Hivatal dolgozói az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. Hivatal dolgozói azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes felhatalmazást ad. z iratkezeléssel kapcsolatos felügyeleti tevékenységet az aljegyző látja el. z iratkezelés szervezeti rendjére, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekkel kapcsolatos feladat- és hatáskörökre vonatkozó részletes szabályokat Lenti Város Jegyzőjének az iratkezelés rendjéről szóló 7/2008. számú rendelkezése tartalmazza. 18. kiadmányozás rendje Kiadmány a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat. Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről. Kiadmányozó: a polgármester és a jegyző részéről kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a kiadmány aláírása. kiadmányozó az intézkedést (tervezetét) saját kezűleg írja alá. kiadmányozási jogkörrel rendelkező személy névaláírását tartalmazó bélyegző csak akkor használható, ha ezt az azonos ügyben kiadott iratok nagy száma feltétlenül indokolja. E bélyegző használatát a jegyző engedélyezi. Hivatal kiadmányozási rendjét az 1/2009. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. 19. gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök, kötelezettségek és jogok. feladatellátás forrásai kötelezettségvállalás, utalványozás és érvényesítés rendjét az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a határozza meg. z aláírási jogkörök gyakorlására felhatalmazottakat, a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés rendjét a kötelezettségvállalás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés szabályzat szabályozza. Hivatal alaptevékenységeit önállóan gazdálkodó költségvetési szervként látja el. Költségvetését Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletben állapítja meg.

11 11 Hivatal gazdasági szervezetének feladatait, a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó k és beosztottak feladatköreit, hatásköreit és jogköreit jelen szervezeti és működési szabályzat 9/B. mellékletében meghatározott belső szabályzatok tartalmazzák. költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket Lenti Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról szóló utasítás tartalmazza. költségvetés forrásai: - központi költségvetési feladatokból származó források: - átengedett bevételek, - normatív állami hozzájárulás, - központosított támogatások, - címzett és céltámogatások, - működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása, - önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása, - saját források: - helyi adóbevételek, - intézményi bevételek, - felhalmozási célú bevételek, - egyéb források: - átvett pénzeszközök, - hitelfelvétel, - pénzmaradvány. 20. szervezeti egységek belső szabályozásának rendje Hivatal valamennyi szervezeti egysége a jelen szervezeti és működési szabályzat alapján működik, külön belső szabályzatot az Okmányiroda kivételével nem készít. z Okmányiroda működési rendjét a szervezeti és működési szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. III. fejezet Hivatal működési szabályai 21. munkáltató jogok gyakorlása jegyző tekintetében az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. jegyző gyakorolja: - az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat, - a Hivatal dolgozói tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat, melynek során dönt: a köztisztviselő kinevezéséről, anyagi és fegyelmi felelősség megállapításáról, továbbtanulásról, tanfolyami részvételről, továbbképzésről, jutalmazásról és az egyéb juttatásokról, kitüntetési javaslatról, fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, megyén kívüli kiküldetésről, az k szabadságának engedélyezéséről. jegyző dönt a köztisztviselő továbbtanulásának támogatásáról.

12 12 jegyző dönt kinevezéséről, i megbízásról, a i megbízás visszavonásáról, jutalmazásáról és kitüntetés adományozásáról. z a jegyzőt megillető munkáltatói jogok gyakorlására nem jogosult. z az dolgozói tekintetében gyakorolhatja azonban az alábbi egyéb munkáltatói jogosítványokat: - éves szabadságolási tervet készít, - engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét, - engedélyezi a megyén belüli kiküldetést (igazolja az útiszámlát, napidíj jogszerűségét), - a jegyző egyetértésével a szervezeti egységen belül egyes munkakörökre nézve végleges vagy ideiglenes átcsoportosítást hajt végre, - helyettesítés esetén a jogszabályi (helyi rendelet vonatkozó előírásai) feltételek teljesülése esetén javaslatot tesz annak anyagi ellentételezésére, - elkészíti az dolgozói tekintetében a teljesítménykövetelményeket és a teljesítményértékeléseket, - kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó elismerését, eseti jutalmazását, illetőleg véleményt nyilvánít ilyen ügyekben, - kezdeményezheti a jegyzőnél a dolgozó felelősségre vonását, fegyelmi eljárás megindítását. 22. fogadóórák, a munkarend és az ügyfélfogadás rendje, a munkavégzés szabályai Lenti város polgármestere fogadónapját az általa esetenként kijelölt és meghirdetett időpontban tartja. hivatali munkaidő heti 40 óra, hétfőtől csütörtökig 7.30 órától 16 óráig, pénteken 7.30 órától óráig tart. z ügyfélfogadás valamennyon egységes. z ügyfélfogadás rendje az alábbi: Hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00 órától óráig, és órától óráig tart. Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás. napi munkaidőn belül a köztisztviselő számára 30 perc munkaközi szünet (ebédidő) jár. z ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot, illetőleg a körzetközponthoz tartozó valamennyi település lakosságát folyamatosan tájékoztatni kell. Erről az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály gondoskodik. hivatali dolgozó a fenti munkarendnek megfelelően köteles a munkahelyén munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni. z ügyfélfogadást ellátó köztisztviselők teljes ügyfélfogadási időben kötelesek ügyfeleket fogadni. Hivatal minden dolgozója köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi károsodást vagy helytelen megítélést ne idézzen elő. dolgozó köteles a Hivatalon kívüli feladatának teljesítését az jének, annak távolléte esetén helyettesének előzetesen bejelenteni.

13 13 Minden köteles gondoskodni a ledolgozott munkaidő nyilvántartása és ellenőrzése céljából jelenléti ív vezetéséről, melyben fel kell tüntetni a munkakezdés és az eltávozás időpontját, valamint a távollétet is. törvényes munkaidő ledolgozását folyamatosan figyelemmel kell kísérni. munkahelyéről önhibáján kívül távol maradó dolgozó akadályoztatásának tényéről haladéktalanul köteles értesíteni az t, vagy helyettesét, mindkettőjük akadályoztatása esetén a jegyzőt. betegségről szóló orvosi igazolást a dolgozó munkába állása első napján köteles az jének bemutatni, majd az igazolást a pénzügyon leadni. jegyző, valamint az k kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a dolgozók a közszolgálati jogviszonyból eredő jogaikat gyakorolni, kötelezettségeiket teljesíteni tudják. Részükre a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást meg kell adni, továbbá biztosítani az ehhez szükséges ismeretek megszerzését. 23. szabadság kiadásának rendje szabadság igénybevételének engedélyezésére az ok dolgozói tekintetében az jogosult, míg az k esetében az engedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. z k a dolgozók igényének megismerése után - a tárgyévben február végéig kötelesek szabadságolási tervet készíteni a szabadságolás tárgyévi ütemezéséről, és arról a dolgozót tájékoztatni. szabadságot a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Hivatal működőképességének figyelembevételével a kiadott feladatok határidejére is tekintettel lehet és kell engedélyezni. szabadságok kiadására vonatkozóan a jegyző szempontokat határoz meg. szabadságolási ütemtervnek tartalmaznia kell: - a dolgozó nevét, - a dolgozó munkakörét, - a szabadság kezdetének és végének időpontját, - a szabadság céljára kivett munkanapok számát. szabadságot a szabadságolási tervben foglaltak szerint kell kiadni, azoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetben lehet, azonban a dolgozó ezzel összefüggésben felmerülő kárát, költségeit - kivéve, ha az eltérésre a dolgozó kérelmére kerül sor - meg kell téríteni. dolgozó kérelmére az alapszabadság kettőötödét - a közszolgálati, illetve a munkajogviszony első három hónapját kivéve - a tervtől eltérően a dolgozó által kért időpontban kell kiadni. z erre vonatkozó igényt a szabadság kezdete előtt legkésőbb 15 nappal be kell jelenteni. z k kötelesek gondoskodni az on dolgozók rendes és rendkívüli munkaidejének, kiadott szabadságának, egyéb munkaidő-kedvezménnyel kapcsolatos adatainak nyilvántartásáról. szabadság-nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a nyilvántartás évét, a dolgozó nevét, munkakörét, besorolását, beosztását, közszolgálati, illetve munkajogviszonyának kezdetét, születési idejét. Továbbá: - a fizetett szabadságok számának meghatározása esetében: az alap- és pót-, tanulmányi, valamint a szabadidő átalányként meghatározott szabadságok számát,

14 14 - a pótszabadságok tekintetében a pótszabadságra való jogosultság jogcímét, - a fizetés nélküli szabadság esetében: a jogcímet és az időtartamot, - továbbá tartalmaznia kell a szabadság ütemezését és felhasználását hónapra, napra lebontva, valamint összesítve, és - a szabadság kiadására irányuló engedélyezett kérelmek iktatószámát. dolgozót túlmunka végzés esetén a túlmunka idejének megfelelő szabadidő illeti meg. túlmunka elrendelése a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével történik. túlmunka elrendeléséről, időtartamáról dolgozónként nyilvántartást kell vezetni. rendszeresen túlmunkát végzők részére szabadidő-átalány megállapítása, kiadása és nyilvántartása évente jegyzői intézkedésben történik. 24. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatása szervezeti egységek i tevékenységi körükben utasítást és ellenőrzési jogot gyakorolnak a szervezetileg közvetlenül hozzájuk tartozó munkatársak felett, beszámoltatják őket munkájukról. z átruházott hatáskörben, kiadmányozási jogkörben ellátott hatáskörök gyakorlásához a hatáskör (kiadmányozás) jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja. z utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos tartalmi-, feladat- vagy hatásköri előírást igénylő munkavégzés során, illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni. Ellenőrzést a polgármester, a jegyző, az általuk megbízott munkatárs(ak) és a hivatali felettes végezhet. képviselő-testület bizottsága a feladatkörében ellenőrzi a Hivatalnak a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg a végrehajtására irányuló munkáját. Szükség esetén a polgármesternél intézkedést kezdeményezhet. munkatársat beszámolási kötelezettség terheli, - ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, - ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti, - az átruházott hatáskörben, illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben, - jogszabályi kötelezés alapján (pl. önkormányzati rendeletben előírt módon). 25. szolgálati út munkatársak és k kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, zavarairól, i beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes (irányítással megbízott munkatárs, csoport,, jegyző, polgármester, döntési jogkörrel, hatósági jogkörrel felruházott bizottság, képviselőtestület) (a továbbiakban: hivatali felettes) részére adják meg. Magasabb szintű vagy másik szervezeti egység jének kérdésére a munkatársak, illetve k kötelesek a tevékenységi körükbe tartozó tájékoztatást megadni és erről a közvetlen hivatali felettesnek soron kívül beszámolni.

15 15 munkatársak és a k kötelesek a települési képviselőknek és települési kisebbségi képviselőknek a képviselői munkához szükséges, igényelt, szokásos tájékoztatást megadni. hivatali felettesek utasításaikat kötelesek a szervezeti felépítés szerinti közvetlenül hozzájuk tartozó k vagy munkatársak részére adni. Rendkívüli esetben, hivatali felettes tevékenységi körében utasításával átlépheti a szervezeti felépítéssel meghatározott i lépcsőt. Ebben az esetben az utasítást kiadó és az utasított soron kívül köteles az utasítás tényéről, tartalmáról és a szolgálati út elmaradásának indokairól a szervezeti felépítés szerinti közvetlen hivatali felettest tájékoztatni. szolgálati út szabályozása nem érinti a bejelentési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 26. helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel rendje helyettesítés és a munkakör átadás-átvétel szabályozásának célja a feladatok ellátásának, valamint az irányító tevékenység folyamatosságának biztosítása. Helyettesítésre vagy hatáskört gyakorló tartós távolléte esetén betegség, szabadság, egyéb akadályoztatás stb. kerül sor. z állandó helyettesítés rendje a következő: - a jegyző helyettesét a szervezeti és működési szabályzat, - az helyettesét a jegyző, - a hatáskört gyakorló helyettesét a hatáskör címzettje írásban bízza meg. z aljegyző a jegyzőt teljes jogkörrel helyettesíti. z állandó helyettesítési megbízásokat az 5. számú melléklet tartalmazza. helyettesítést ellátó személy a helyettesítést követően a helyettesített t minden lényeges eseményről, a munkavégzés körülményeiről részletesen tájékoztatni köteles. helyettesítés során hozott intézkedésért, végzett tevékenységért ugyanaz a felelősség terheli, mint a helyettesített t (határkör gyakorlót) terhelné. Vezető, hatáskört gyakorló és helyettesének a munkahelyről egyidőben való tartós távolléte nem engedélyezhető, még fizetett szabadság esetében sem. Munkakör átadás-átvételre a közvetlen hivatali felettes által meghatározott körben és személyi változás, valamint tartós távollét betegség, kiküldetés stb. esetén kerül sor. Munkakört az új nek, illetve munkatársnak, hatáskört az átruházással feladatot kapott munkatársnak, ezek hiányában a közvetlen hivatali felettesnek kell átadni. munkakör átadás-átvételt jegyzőkönyvben kell rögzíteni az alábbiak szerint: - az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatai, munkaköri leírása, - a folyamatban lévő (további intézkedést igénylő) fontosabb feladatok felsorolása, végrehajtásuk helyzetéről, eredményekről, szükséges teendőkről tájékoztatás, - átadásra kerülő iratok, utasítások, tervek, szabályzatok, nyilvántartások stb. jegyzéke, - az átadónak és az átvevőnek a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatos észrevételei, megállapításai, - az átadás helye, ideje, aláírások.

16 Hivatali eljárások szabályozása és az ügyintézési határidők megállapításának rendje hivatali munkafolyamatok elintézési határidejét jogszabály vagy a jegyző írja elő. z önkormányzati hatósági ügyintézési folyamatok szabályozása keretében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) előírásaihoz képest rövidebb ügyintézési határidőt önkormányzati rendelet állapíthat meg. 28. bizottság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek előkészítésével összefüggő hivatali feladatok bizottságok feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 6/2001. (III.20.) ÖKT. számú rendelet 2. számú melléklete állapítja meg. bizottságok munkájának szakmai segítését, ügyviteli teendőinek ellátását, az ülések technikai előkészítését az illetékes ok végzik az alábbiak szerint: 1. Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály: Ügyrendi Bizottság Művelődési és Sportbizottság 2. Osztály: és Városfejlesztési Bizottság 3. Közigazgatási Osztály: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság belső szervezeti egység () je gondoskodik a bizottság elé kerülő előterjesztés szakmai előkészítéséről, az egyes ok közötti egyeztetésről a 1/2009. számú a képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló jegyzői utasításban előírtak szerint (6. számú melléklet). mennyiben az adott ügyben több bizottság véleményére, állásfoglalására is szükség van, a bizottságok közötti koordinációról az előterjesztő, illetve az előterjesztés elkészítésében közreműködő szervezeti egység je gondoskodik. bizottság elnökének, vagy tagjának nevére érkezett beadványokat az illetékes továbbítja a címzettnek. bizottsági határozatok végrehajtásának szervezése az illetékes faladata, felelőse az. Hivatal illetékes a igény és szükség szerint köteles adatokat szolgáltatni, jelentést, tájékoztatót, előterjesztést stb. készíteni a bizottságoknak. 29. képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és a testületi döntések végrehajtásának rendje képviselő-testületi előterjesztések készítése során a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakon túl be kell tartani az erre vonatkozó jegyzői utasítást is. testületi határozatok végrehajtásának megszervezését a feladatkör szerint illetékes a határozat végrehajtásáért felelős tisztségviselővel, bizottsági elnökkel egyezteti.

17 17 z hetente megbeszélésen tájékozódik a végrehajtás folyamatáról és a i megbeszélésen beszámol a tett intézkedésről. z soron kívül köteles tájékoztatni a végrehajtásért felelős tisztségviselőt, ha a végrehajtás során valamilyen akadály, probléma merül fel vagy a megadott határidő nem tartható, annak érdekében, hogy a végrehajtásért felelős a szükséges intézkedéseket megtegye. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést az a képviselőtestület ülését megelőző 10 napig köteles írásban eljuttatni a titkársági csoport részére. végrehajtásért felelős tisztségviselő szignalizációját követően a titkársági ügyintéző az előterjesztést (jelentést) elkészíti és a polgármesterrel aláíratja. z önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és a végrehajtásban érintett szerveknek, hivatali belső szervezeti egységeknek történő megküldéséről az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály gondoskodik. Ugyancsak az biztosítja a rendeletek előírásának lakossággal történő megismertetését is a tárgy szerint illetékes osztállyal együttműködve. z Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek és a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról a vonatkozó központi jogszabályoknak megfelelően. 30. Hivatal közreműködése a lakossági tájékoztatás szervezésében Hivatal feladatai közé tartozik az önkormányzat tevékenységéről, a hivatali munkáról a folyamatos lakossági tájékoztatás szervezése. tájékoztatás koordinálásáért az aljegyző a felelős. lakossági tájékoztatás eszközei: - Zala Hírlap (megyei napilap), Lenti és Vidéke újság, egyéb országos, megyei nyomtatott sajtó és elektronikus tömegkommunikációs eszközök, helyi és regionális televízió, rádió csatornák stb. folyamatos tájékoztatása az önkormányzat működéséről, döntéseiről. - Indokolt esetben tisztségviselők nyilatkozattétele. - Tájékoztatók, nyilatkozatok készítése fontos önkormányzati, hivatali eseményekről, reagálás a hírközlő szervek által nyilvánosságra hozott önkormányzatot érintő cikkekre. Sajtótájékoztatás, felvilágosítási kötelezettség: sajtóról szóló évi II. törvényben előírt felvilágosítási kötelezettség biztosítása, a hiteles, pontos és gyors tájékoztatás érdekében a sajtónak, televíziónak, rádiónak történő nyilatkozatra jogosultak: - önkormányzati ügyekben a polgármester, az alpolgármester, feladat- és hatáskörüket érintő ügyekben a bizottsági elnökök, illetőleg felhatalmazása alapján a kijelölt köztisztviselő. - Önkormányzati hatósági ügyben a polgármester, a bizottsági elnök, a jegyző vagy az általa megbízott, - Államigazgatási hatósági ügyben a jegyző, vagy az általa megbízott vagy ügyintéző. nyilatkozatoknál a hivatkozott törvény 3. (1) bekezdése, 4. (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell tartani.

18 kisebbségi önkormányzat működésével összefüggő hivatali feladatok kisebbségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok koordinálását, szervezését az Önkormányzati és Városfejlesztési Osztály, a pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos ügyeket a Osztály, a vagyongazdálkodásával kapcsolatos ügyeket a vagyonkezelő látja el. Hivatal a kisebbségi önkormányzat működéséhez felkérésre tájékoztatót tart, adatot szolgáltat, adminisztratív, ügyviteli feladatokat azonban a jogszabályi előírásokon túl nem lát el. kisebbségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését, illetőleg végrehajtását a külön jogszabályban meghatározottak szerint a Hivatal látja el. IV. fejezet 32. Záró rendelkezések szervezeti és működési szabályzat hatálya a Hivatal valamennyi szervezeti egységére (ára) és valamennyi dolgozójára kiterjed, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény értelmében csak a köztisztviselőkre vonatkoznak. szervezeti és működési szabályzat február 15. napján lép hatályba. Jelen szervezeti és működési szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 209/2005. (VII.29.) ÖKT. sz., 284/2005. (X.26.) ÖKT. sz., 170/2006. (VIII.29.) ÖKT. sz., 202/2006. (IX.27.) ÖKT. sz., 343/2006. (X.13.) ÖKT. sz., 209/2007. (VIII.29.) ÖKT. sz., 136/2008. (V.28.) ÖKT. sz. és 246/2008. (IX.24.) ÖKT. számú határozataival módosított 112/2005. (V.25.) ÖKT. számú határozatával elfogadott Lenti Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata valamennyi mellékletével együtt hatályát veszti. szervezeti és működési szabályzat és mellékletei karbantartásáról a titkársági csoport gondoskodik. szervezeti és működési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Települések listája a kiemelt hatósági hatáskörök gyakorlására 2. számú melléklet: Hivatal szervezeti felépítése (Hivatali struktúra) 1,2 3. számú melléklet: Munkakörök jegyzéke 3, 4 4. számú melléklet: z Okmányiroda Szervezeti és Működési Szabályzata 5. számú melléklet: Helyettesítés rendje 5 6. számú melléklet: képviselő-testületi előterjesztések elkészítésének és szakmai felülvizsgálatának menetéről szóló 1/2009. számú jegyzői utasítás 7. számú melléklet: belső ellenőr, valamint a belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 2. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 2. számú melléklet június 24-én lépett hatályba. 3 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 3. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 3. számú melléklet június 24-én lépett hatályba. 5 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 5. számú melléklet május 11-én lép hatályba.

19 19 8. számú melléklet: vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök 6,7 9. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala a folyamatba épített, előzetes, utólagos és i ellenőrzés (FEUVE) szabályzata 10. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala kockázatkezelési szabályzata 11. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata 12. számú melléklet: Lenti Város Polgármesteri Hivatala ellenőrzési nyomvonala Lenti, június 24. Nógrádi László sk. polgármester dr. Csizmazia Bernadett sk. jegyző ZÁRDÉK Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozatával elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a képviselő-testület a 74/2009. (III.25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozatával módosította. módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatot Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete képviseletében jóváhagyom. Lenti, június 26. Nógrádi László sk. polgármester 6 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú határozattal módosított 8. számú melléklet május 11-én lép hatályba /2009. (VI. 24.) ÖKT. számú határozattal módosított 8. számú melléklet június 24-én lépett hatályba.

20 20 1. számú melléklet Települések listája a kiemelt hatósági hatáskörök gyakorlására Gyámhivatal a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, az építéshatóság a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint az Okmányiroda a 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet melléklete alapján az alábbi illetékességi területen látja el hatósági feladatait: 1. lsószenterzsébet 2. Baglad 3. Barlahida 4. Belsősárd 5. Bödeháza 6. Csertalakos 7. Csesztreg 8. Csömödér 9. Dobri 10. Felsőszeterzsébet 11. Gáborjánháza 12. Gosztola 13. Gutorfölde 14. Hernyék 15. Iklódbördőce 16. Kálócfa 17. Kányavár 18. Kerkabarabás 19. Kerkafalva 20. Kwerkakutas 21. Kerkateskánd 22. Kissziget 23. Kozmadombja 24. Külsősárd 25. Lendvadedes 26. Lendvajakabfa 27. Lenti 28. Lovászi 29. Magyarföld 30. Márokföld 31. Mikekarácsonyfa 32. Nemesnép 33. Nova 34. Ortaháza 35. Páka 36. Pórszombat 37. Pördefölde 38. Pusztaapáti 39. Ramocsa 40. Resznek 41. Rédics 42. Szentgyörgyvölgy 43. Szentpéterfölde 44. Szécsisziget 45. Szijártóháza 46. Szilvágy 47. Tormafölde 48. Tornyiszentmiklós 49. Zalabaksa 50. Zalaszombatfa 51. Zebecke

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Hajdúböszörmény, 2011. 1 veletek vagyok minden napon / Máté 28, 20b / Preambulum Az Egyház küldetése, hogy

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3112 Az emberi erőforrások miniszterének 19/2015. (VI. 8.) EMMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben