20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * ERŐSÁRAMÚ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektronikai technikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3118 Erősáramú villamosipari technikus 7624 Villanyszerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3121 Gyengeáramú villamosipari technikus 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 3141 Műszaki programozó 3142 Diszpécser, műszaki koordinátor 3151 Energiagazdálkodó 3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó 3154 Üzemfenntartási előadó, műszaki előadó 3155 Időelemző, anyagnorma-készítő 3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások 7443 Elektroműszerész 7445 Villamossági szerelő 7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett végzi munkáját, részt vesz a villamosenergia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésében, karbantartásában, üzemeltetésében. - Ismeri a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú villamos berendezések, gépek, készülékek tulajdonságait, működését és részt vesz az ezeket felügyelő és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában, karbantartásában. - Ipari létesítményekben vagy más épületekben szervezi és irányítja a villanyszerelési munkákat, meghatározza, hogy milyen érintésvédelmi módot kell alkalmazni. A szerelési munkák befejezésekor ellenőrzi a biztonsági és érintésvédelmi előírások betartását, engedélyezi a villamos berendezések üzembe helyezését. - Közreműködik a háztartási elektromos készülékek, villamos gépek és berendezések fejlesztésében és gyártásában. Megfelelő munkahelyi gyakorlat után segédtervezői, szerkesztői, művezetői feladatokat láthat el. - A villamosenergia-szolgáltatás területén védelmi és telemechanikai berendezések szerelését, javítását, karbantartását végzi. Megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik ipari üzemek energiagazdálkodási feladatainak ellátásához.

3 - Ismeri a különböző szerelési anyagok környezetszennyező hatását, munkája során törekszik a környezetvédelmi előírások betartására. - Munkájában fontos szerepe van a számítógépnek, amit egyrészt nyilvántartások vezetésére, másrészt számítások elvégzésére, szimulációra, NYÁK-tervezésre használ. Ismeri a legfontosabb felhasználó programok alkalmazását. Szakmájának elmaradhatatlan eszközei a különböző célú villamos műszerek. - Megfelelő műszaki, gazdálkodási és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy - egyéni rátermettség esetén - önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői vagy kereskedői feladatokat lásson el. - Feladatai ellátásához szükséges jogi ismeretekkel rendelkezik. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó szabályok betartása. - A balesetvédelem biztosítása. - Védőeszközök, védőfelszerelések alkalmazása. - Elsősegélynyújtás, a balesetet kiváltó ok megszüntetése. - Tűzvédelmi előírások betartása. - Tűz- és robbanásveszély megelőzése. - Az áramütéses balesetek megelőzése. - Az áramütést szenvedett számára elsősegélynyújtás. - Érintésvédelmi előírások ismerete és alkalmazása. - A környezetvédelmi előírások betartása, hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű kezelése és tárolása. 2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - Az alapinformációk tanulmányozása. - A műveleti sorrend meghatározása. - Az alkatrészek, anyagok mennyiségének meghatározása és felvételezése. - A szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása. - A munkafeladatok elvégzése. - Jegyzőkönyv készítése. - Költségek meghatározása. 3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása - Műszaki rajzok készítése, alkalmazása; szabadkézi rajz készítése alkatrészekről, villamos berendezésekről. - Műszaki kiviteli tervek ismerete: műszaki leírás, tervrajzok (elvi kapcsolási rajz, áramútrajz, nyomvonalrajzok, installációs rajzok stb.), költségvetés, anyagjegyzék. Elvi működési rajzok alapján szerelési rajzok készítése. - Mérési jegyzőkönyvek felvétele. - Írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítés. 4. Villamos mérések - Műszerek, mérési eszközök kiválasztása. - Villamos alapmennyiségek mérése egy- és háromfázisú alaprendszerben. - Analóg és digitális elektronikus áramkörök, teljesítményelektronika áramkörök mérése. - Nem villamos mennyiségek mérése. - Energiagazdálkodással összefüggő mérések. - Villamos hálózatok és berendezések szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos mérések. - Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálata, ellenőrzése. - Transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek legfontosabb üzemi jellemzőinek mérése. 5. Általános technikai jellegű alapfeladatok - Kézi és gépi forgácsolási alapismeretek.

4 - Gépelemek (kötőelemek, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) ismerete, alkalmazása, szerelése. - Oldható és nem oldható kötések készítése. - Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok) ismerete és üzemeltetése. - Alapvető építőanyagok és épületszerkezetek ismerete. 6. Villanyszerelési feladatok - Kommunális épületek villanyszerelési technológiáinak, áramköreinek ismerete. - Fontosabb fogyasztói berendezések ismerete, bekötése. - Mérőhely kialakítása, csatlakozás az áramszolgáltatói hálózatra. - Ipari villanyszerelési technológiák ismerete. - A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó szabványok figyelembevételével. - Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási feladatok. - Érintésvédelmi módok megvalósítása. 7. Elektronikai gyakorlati feladatok - Alkatrészek kiválasztása katalógusból, paraméterek ellenőrzése méréssel. - NYÁK-lapok tervezése, készítése, alkatrészek beültetése, áramkörök élesztése. - Teljesítményelektronikai és irányítástechnikai áramkörök építése, üzemeltetése, hibakeresés, javítás. - Komplett elektronikus berendezések építése, üzemeltetése, hibakeresés, javítás. 8. Villamos gépek üzemeltetése során jelentkező feladatok - Villamos gépek szerkezete, kapcsolása, főbb paraméterek készségszintű ismerete. - Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. - Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor készítése. - A motorok indítása, fordulatszámának és forgásirányának változtatása és fékezése. - A fenti feladatok megoldása kézi és automatikus vezérléssel. - Szabályozott villamos hajtások üzemeltetése. - Törpe- és automatikai villamos motorok működésének ismerete (pl. váltakozó áramú kommutátoros motor, léptető motor stb.). 9. Villamos művek üzemeltetése során jelentkező feladatok - A villamosenergia-rendszer felépítése és az áramelosztó-rendszerek ismerete. - Az erősáramú kapcsolókészülékek felépítése, működése és üzemeltetése, a készülékek kiválasztása. - Villamos kapcsoló állomások felépítése, főbb elemei. - Villamos hálózatok típusai, hálózati alakzatok. Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, zárlatkorlátozás. - Erőművek villamos berendezései. - Energiagazdálkodással kapcsolatos elméleti ismeretek, fázisjavítás. - Villamos hálózatok védelmei, üzemzavari automatikák, üzemirányítás, telemechanikai és hangfrekvenciás rendszer szerepe, felépítése, működése. Az alállomási irányítástechnika fejlődése. - Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klimaberendezések felépítése, működése, telepítése, üzemeltetése. - Világítástechnikai alapfogalmak. Köztéri, ipari, kommunális és reklám célú világító berendezések szerelése, karbantartása. - Szünetmentes áramforrások üzemeltetése. 10. Irányítástechnikai berendezések létesítése, üzemeltetése - Elektromechanikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése. - Motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám változtató) építése, telepítése, beüzemelése. - Számítógépes, mikroprocesszoros, és PLC-vel irányított ipari folyamatok szerelése, üzemeltetése. 11. Számítástechnika alkalmazása - A számítógép üzembe helyezése. - Egy operációs rendszer használata. - Virusellenőrzés, vírusirtás. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy táblázatkezelő program használata.

5 - Egy adatbázis-kezelő program használata. - Egy adott hálózati rendszer használata. - Egy széleskörűen használható programnyelv ismerete. - Egy erősáramú tervező rendszer használatának ismerete. - Egy elektronikai tervező rendszer használatának ismerete. - NYÁK-tervezés. - Műszaki rajz készítő program használata. - Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése, összeállítása. 12. Gazdasági, vezetési, szervezési ismeretek - Az önálló gazdálkodás személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeinek megteremtése. - Piackutatás. - Vállalkozás létrehozása. - Adószabályok, társadalombiztosítási szabályok alkalmazása. - Pénzgazdálkodás, költségelemzés. - Minőségbiztosítás. - Kollektívák vezetése, ösztönzése tulajdonosként és alkalmazottként. III/2. Követelmények 1. Követelmények a szakmai alapképzés során 1.1. Elektrotechnikai alapismeretek Egyenáramú hálózatok - Egyszerű áramkör. Áram, feszültség, ellenállás fogalma, Ohm-, Kirchhoff- és Joule-törvényei. Passzív hálózatok - Eredőellenállás számítása. - Áram- és feszültségosztás. - Sönt és előtét számítása. - Wheatstone-híd. - Ellenállások fajtái, jellemzőik. Aktív hálózatok - Energiaforrások jellemzése, terhelési állapotok. - Feszültség- és áramgenerátor (Thevenin- és Norton-tétele). - Aktív kétpólusú hálózatok eredője. A villamos áram vegyi hatása - Faraday-törvényei. - Galvánelemek, akkumulátorok. Elektrosztatikus terek - Alapjelenségek, Coulomb-törvénye. - Villamos térerősség, feszültség és potenciál, fluxus fogalma. - Villamos tér ábrázolása. - Anyagok az elektrosztatikus mezőben: megosztás, töltéssűrűség, árnyékolás, dielektromos polarizáció. - Kondenzátorok: kapacitás fogalma, soros és párhuzamos kapcsolású kondenzátorok eredője, töltés és kisütés folyamata, kondezátorok fajtái, jellemzőik. - Légnemű, folyékony és szilárd szigetelő anyagok, az átütés folyamata. Mágneses terek - Alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus, erőhatások számítása. - Vezetőelrendezések mágneses tere, a mágneses tér ábrázolása. - A mágneses tér gerjesztése = mágneses térerősség, gerjesztési törvény, = állandó mágnes, = az anyagok mágneses viselkedése,

6 = mágneses körök számítása. - Elektromágneses indukció = mozgási és nyugalmi indukció, = az indukált feszültség nagysága és iránya, = örvényáramok, = kölcsönös és önindukció, = tekercs be- és kikapcsolása. Egyfázisú váltakozó áramú hálózatok - Alapfogalmak - szinuszos feszültség előállítása, - szinuszos mennyiségek ábrázolása időfüggvénnyel és forgó vektorral, - frekvenica, periódusidő, csúcsérték, effektív érték. - Váltakozó áramú körök számítása = impedancia fogalma, = soros és párhuzamos R-L-C körök számítása, = hatásos-, meddő- és látszólagos teljesítmény, = teljesítménytényező, = váltakozó áramú körök számítása komplex számokkal. Háromfázisú hálózatok - A szimmetrikus háromfázisú rendszer = csillag- és háromszögkapcsolás, = három- és négyvezetékes rendszer, = háromfázisú teljesítmények számítása és mérése. - A forgó mágneses mező. - Szimmetrikus háromfázisú rendszer aszimmetrikus terhelése Elektrotechnikai alapmérések - A méréstechnikai alapfogalmak ismertetése, alkalmazása, felhasználása. - Az alkalmazott villamos mérőműszerek típusainak (Deprez, lágyvasas, elektrodinamikus, indukciós, elektronikus) ismertetése, alkalmazási területük megismerése. - Oszcilloszkóp felépítése, kezelése, alapmérések végzése. - Az alkalmazható mérőműszer kiválasztása, beállítása. - Az elektrotechnikai alapmennyiségek, alapelemek jellemzőinek mérés útján történő meghatározása (áram, feszültség, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás). - Mérések egyenáramú, egy- és háromfázisú váltakozó áramú körökben Műszaki alapismeretek Ábrázoló geometria - Síkmértani szerkesztések. - A vetületi ábrázolás szabályai. - Pont, egyenes, síkok, egyszerűbb testek ábrázolása síkrendszerben. - Új képsík beállítása, transzformáció. - Hasáb, gúla, henger, kúp síkmetszése. - Lemezterv készítése. - Axonometrikus ábrázolása. - Áthatások szerkesztése. Műszaki rajz - A metszeti ábrázolás szabályai, metszetfajták. - A szelvény származtatása és elhelyezése. - Géprajzi egyszerűsítések, különleges ábrázolások. - Jelképes jelölések: menet, csavar, fogaskerék, csapágy, hegesztett kötések. - A felületi minőség fogalma, mérése, rajzi jelölése - Tűrések, illesztések = eltérések, tűrésmező, = szabványos tűrések,

7 = alaplyuk, illetve alapcsaprendszer, = illesztések rajzi megadása. Műszaki mechanika Statika: erők, erőrendszerek, egyensúly, kényszerek. Szilárdságtan - mechanikai feszültség, szilárdság, - nyomó, húzó, hajlító, nyíró és csavaró igénybevétel. Gépelemek - Kötőgépelemek: szegecsek, csavarok, ékek, reteszek. - Tengelyek, tengelykapcsolók: merev és rugalmas tengelykapcsolók kialakítása. - Csapágyak: sikló- és gördülőcsapágyak. - Hajtások: dörzs-, szíj-, ékszíj-, fogaskerék- és lánchajtás. Erőgépek, kazánok - Belső égésű motorok. - Vízerőgépek. - Kazánok. - Gőz- és gázturbinák. - Gépek kopása, kenése, karbantartása. - Bejáratás. - Korrózióvédelem Alapgyakorlatok Biztonságtechnikai alapismeretek Elektrotechnikai alapgyakorlatok - Vezetékek megmunkálása = csupaszolás, szemhajlítás, kábelsaruk szerelése, vezetékkötések, = kötegelt vezetékszerelés, - Forrasztás. - Világítási alapáramkörök szerelése. - Relék, mágneskapcsolók működtetése. - Kistranszformátorok készítése. Elektronikai alapgyakorlatok - Forrasztási gyakorlatok = passzív és aktív áramköri elemek előkészítése forrasztáshoz, = huzalok előkészítése szereléshez, árnyékolt vezetékek és szalagkábelek bekötése, = csatlakozók, szerelvények huzalbekötései. - NYÁK-lemez munkák = lemezkiválasztás, elrendezési irányelvek, vezetősávok méretezése, forrasztószemek kialakítása, = NYÁK-lapok előkészítése, rajz átvitele, maratás, furatok készítése, = alkatrészek beültetése, forrasztás. Mechanikai alapgyakorlatok - Mérőeszközök használata: mérőléc, tolómérő, mérőkörző, szögmérő, mikrométer. - Előrajzolás. - Anyagok kézi megmunkálása: egyengetés, darabolás, vágás, hajlítás, reszelés, fúrás, köszörülés. - Kötések: oldható és oldhatatlan kötések: = csavarkötések és ezek biztosításai, menetfúrás, menetmetszés, = szegecselés, = fémek és műanyagok ragasztása, = ívhegesztés. - Összetett mechanikai munkák készítése = kapcsoló, elosztó- és biztosítószekrények, készülék- és műszerdobozok, tartók stb. - Forgácsolási műveletek és forgácsoló gépek ismertetése Számítástechnikai alapismeretek

8 - Számítógép üzembe helyezése, főbb egységek, működési elv. - Egy operációs rendszer használata. - Egy adott hálózati rendszer használata. - Vírusellenőrzés, vírusirtás. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy széleskörűen használható programozási nyelv ismerete. - Egy táblázatkezelő program használata. - Egy adatbázis-kezelő program használata. 2. A szakmai képzés követelményei 2.1. Villamos gépek és hajtások Transzformátor - Egy- és háromfázisú transzformátorok (működési elv, helyettesítő kapcsolás, terhelési állapotok, vektorábrák). - Transzformátorok üzeme (egyenlőtlen terhelés és hatásai, egyenlőtlenül is terhelhető transzformátorok; veszteség, hatásfok, melegedés, hűtés). - Transzformátorok fázisfordítási szöge. - Transzformátorok párhuzamos kapcsolása. - Különleges transzformátorok, mérőváltók. - Kistranszformátorok méretezése. Villamos forgógépek - Váltakozó feszültség előállítása; tekercselések, tekercselési tényező. - Forgógépek mágneses köre, lüktető és forgó mágneses mező. Aszinkrongépek - Működési elv, helyettesítő kapcsolás, armatúravisszahatás, vektorábrák. - Egyedüljáró szinkrongenerátor. - Szinkrongenerátorok párhuzamos kapcsolása. - Szinkronmotorok (nyomaték, lengések, terhelési szög). Egyenáramú gépek - Működési elv, indukált feszültség, nyomaték, armatúra-visszahatás, kommutáció. - Egyenáramú generátrok (gerjesztési módok, jelleggörbék). - Egyenáramú motorok (gerjesztési módok, jelleggörbék). Villamos hajtások - Alapfogalmak, (mértékegységek; terhelő nyomatékok és tömegek redukálása). - Motorok és munkagépek együttjárása. - Motorok kiválasztásának általános szempontjai. Egyenáramú motoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés különböző gerjesztési rendszerek esetén. - Egyenáramú motoros hajtások megvalósítása (soros-párhuzamos hajtás, áramirányítós hajtások). Aszinkronmotoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés. - Villamos tengelyek. Szinkronmotoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés. - Szinkronozott aszinkronmotor. Villamos hajtások védelme - Villamos motorok védelme. - Áramirányítók védelme. Tengelykapcsolók és fékek - Surlódótárcsás tengelykapcsolók és fékek. - Lemezes tengelykapcsolók és fékek. - Indukciós tengelykapcsolók és fékek.

9 Különleges villamos forgógépek - Egyenáramú motorok, szervomotorok. - Reluktanciamotorok. - Hiszterézismotorok. - Háromfázisú, kommutátoros söntmotorok. - Lineáris motorok. - Léptetőmotorok. - Vibrációs hajtások. Automatizált villamos hajtások - Fordulatszám érzékelése. - Áramérzékelés. - Szabályozók áramkörei. - Szabályozott egyenáramú motoros hajtások. - Szabályozott aszinkronmotoros hajtások. - Vezérlési rendszerek a hajtástechnikában Ipari elektronika Passzív áramköri elemek - Ellenállások, kondenzátorok, tekercsek jellemzői és gyártásuk. - Szűrőáramkörök, rezgőkörök. Aktív áramköri elemek - Félvezetők. - Félvezető eszközök (dióda, tranzisztor, UJT, tirisztorok, triac, optoelektronikai elemek, MOSFET-ek, IGBT-k). - Katalógusok használata. Elektronikus alapáramkörök - Egyenirányítók, szűrés, egyszerű stabilizátor. - Erősítő alapkapcsolások: tranzisztoros és FET-es erősítők, többfokozatú erősítők, teljesítmény-, impulzus- és differencierősítők, áramgenerátor. - Félvezetők kapcsolóüzeme. Műveleti erősítők - Visszacsatolás, munkapontbeállítás, katalógus adatok. - Műveleti erősítők alkalmazása = DC és AC erősítők, = műveletvégző kapcsolások, komparátorok, = kimeneti áram, feszültség és teljesítmény növelése, = villamos mérő és távadó alapáramkörök, = aktív szűrők. Tápegységek - Analóg és kapcsolóüzemű tápegységek. Logikai áramkörök alapjai - Analóg és digitális mennyiségek. - Kettes számrendszer, kódok. - Logikai algebra. - Diódás kapuáramkörök, tranzisztoros inverter. - TTL és CMOS áramkörök. Digitális áramkörök - Kombinációs logikai hálózatok = kódoló áramkörök, = multiplexerek és demultiplexerek, = összeadó áramkörök. - Sorrendi hálózatok = flip-flopok, = aszinkron és szinkron bináris számlálók,

10 = BCD számlálók, = léptető regiszterek. Az irányitástechnika alapfogalmai - Vezérlések fajtái, a vezérlési vonal. - Szabályozások = fajtái, a szabályozási kör elemei, = a szabályozott rendszer leírása, stabilitás. Automatika elemek - Nem villamos és villamos mennyiségek érzékelői. - Távadók. - Villamos szabályozók: alapjel- és különbségképzők, PID szabályozók. - Mérőátalakítók jelének erősítése. - Analóg kapcsolók, multiplexerek, mintavevő-tartó áramkörök. Teljesítményelektronika - Egyenirányítók = egy- és háromfázisú vezéreletlen és vezérelt egyenirányítók; az egyenfeszültség hullámalakja, középértéke; eltérő terhelések hatása; fedés, félvezetők áram és feszültség igénybevétele, = inverterüzem, = meddőteljesítmény viszonyok, = felharmonikusok, = a transzformátor és a fojtótekercs típusteljesítménye, = áramirányítók négynegyedes üzeme. - Egyenáramú szaggatók felépítése és működése. - Egy- és háromfázisú inverterek felépítése és működése. - Váltakozó áramú szaggatók felépítése és működése. - Egy- és háromfázisú váltakozó áramú szaggatók. - Teljesítményfélvezetők vezérlő és meghajtó áramkörei. Elektronikus készülékek - Analóg feszültségmérők. - Jelgenerátorok. - Oszcilloszkópok. Digitális készülékek - D/A és A/D átalakítók ismétlése. - Digitális multiméter-kapcsolások. - Digitális frekvencia- és időmérők. Digitális rendszerek és külső elemek illesztése. Digitális számítógépek felépítése: - Processzorok, memóriák, I/O elemek stb Villamos művek Villamos készülékek - Közép- és nagyfeszültségű készülékek = megszakítók (felépítésük, ívoltó rendszerek, működtetés, karbantartás), = szakaszolók (felépítésük, működtetés, karbantartás), = oszlopkapcsolók, = olvadóbiztosítók, = túlfeszültségvédelmi készülékek, = mérőváltók. - Kisfeszültségű készülékek = kisfeszültségű megszakítók, = mágneskapcsolók, motorvédő kapcsolók, = terheléskapcsolók, = kézi működtetésű kapcsolók,

11 = kisfeszültségű biztosítók, = működtető és vezérlőberendezések készülékei. - Vezetékek = vezetékek fajtái (szigetelt és kábelszerű vezetékek, kábelek), = vezetékek méretezése melegedésre és zárlati melegedésre. Erőművek - Erőművek csoportosítása áramnem, energiahordozók és rendeltetés szerint. - Gőzerőművek, vízerőművek és atomerőművek általános felépítése. Villamos állomások - Gyűjtősínrendszerek. - Villamos állomások általános felépítése. - Zárlatok, zárlatkorlátozás. - Mérő-, működtető- és jelzőáramkörök = áram, feszültség és teljesítmény mérése mérőváltókon keresztül, = megszakítók működtetése, = szakaszolók reteszelése, = egyen- és váltakozó feszültség kimaradásának jelzése, = hibajelzés. Villamos hálózatok védelmei - Elektromechanikus relék szerkezeti felépítése és jellemzői. - Elektronikus védelmek alapáramkörei. - Villamos hálózatok földzárlat és rövidzárlat védelmének megoldási módjai. - Hálózati üzemzavari automatikák. Villamos fogyasztók - Villamos fogyasztók jellemzői. - Energia- és teljesítménygazdálkodás, fogyasztói árszabások. - Meddőgazdálkodás. Villamos biztonságtechnika - Érintésvédelem (MSZ 172). - Az érintésvédelem szükségessége. - Védővezetős érintésvédelmi módok = nullázás, = védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben, = helyi egyenpotenciálra hozó összekötés, = kiviteli előírások (ÁVK, földelés, védővezető, EPH). Védővezető nélküli érintésvédelmi módok - Törpefeszültség alkalmazása. - A villamos szerkezet elszigetelése. - A környezet elszigetelése. - Védőelválasztás. - Földeletlen egyenpotenciálra hozás. - Korlátozott zárlati teljesítményű áramkör alkalmazása. A gyártmányok villamos biztonságtechnikai kialakítása - Védettség. - Robbanásbiztos védelmi módok. - Érintésvédelmi osztályok. Létesítési biztonsági szabályok (MSZ 1600, 1610) - Általános előírások (jelzőszínek, reteszelés, dugaszolók). - A villamos készülékek környezettől függő kiválasztása. - Anyagok éghetősége, tűz- és robbanásveszélyessége. - Tűz- és robbanásveszélyes helyek és villamos berendezéseik.

12 Üzemvitel (MSZ 1585) - Szakképzettség, kioktatottság. - Feszültségmentesítés. - Bekapcsolás, feszültség alá helyezés. - Munkavégzés feszültség alatt lévő berendezésen Számítástechnika - Operációs rendszerekkel, illetve hálózati rendszerekkel kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibővítése. - Egy erősáramú tervező rendszer használatának ismerete. - Egy elektronikai tervező rendszer használatának ismerete. - NYÁK-tervezés. - Műszaki rajz készítő program használata. - Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése, összeállítása Gazdasági, vezetési ismeretek - Makro- és mikrogazdasági alapfogalmak, alapismeretek = termelőerő elemei, termelési viszony, = a vállalat vagyona, eszközei, = a gazdálkodás mutatói (nyereség, gazdaságosság, termelékenység, hatékonyság), = anyag-, energia- és bérnorma, = bérszabályozás, = áru, pénz fogalma, költségek. - Vállalkozási formák: kisiparos, gmk., pjt., kisszövetkezet, kft., rt. - Polgári jogi ismeretek: jogi személy fogalma, tulajdonjog, szerződések. - Munkajogi ismeretek: munkatörvényköny, vállalati kollektív szerződés, vállalati munkavédelmi szabályzat. - Szervezési ismeretek = termelési folyamatok szervezése, = munka-, munkahely szervezése. - Vezetési ismeretek = a vezetés feladatai, = vezetői stílusok, = emberismeret és kommunikáció, = kollektíva vezetése. - Környezetvédelem = a környezetvédelem fogalma, területei. = gazdálkodó szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos kötelességei, feladatai. - Munkavédelem = baleset fogalma, okai, besorolása, = kollektív és személyi védőeszközök, = elsősegélynyújtás, = munkahelyre, termelőeszközre vonatkozó követelmények, = gazdálkodó szervezetek, szakszervezetek munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, = dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei, jogai, = munkavédelmi oktatás, = villamosipari biztonságtechnika A gyakorlati képzés követelményei Villamos mérések - Villamos biztonságtechnikai mérések, teljesítmény- és fogyasztásmérések, meddőkompenzálás. - Félvezetők karaszterisztikájának felvétele; erősítők, műveleti erősítők, oszcillátorok működésének vizsgálata. - Villamosgépek üzembe helyezése, relés vezérlőáramkörök működésének vizsgálata. - Villamos hálózatok védelmeinek, automatikáinak vizsgálata. - Digitális áramkörök mérése, automatika mérési gyakorlatok. - Villamos hajtások, áramirányító működésének vizsgálata. Műhelygyakorlatok - Ipari elektronika gyakorlatok: forrasztási gyakorlatok, NYÁK-lemez munkák, elektronikus alapáramkörök építése és méréses ellenőrzése.

13 - Villanyszerelési gyakorlatok: villamos vezetékek megmunkálása, épületvillamossági gyakorlatok, kisfeszültségű erősáramú kábelek szerelése. - Villamos hajtások szerelési gyakorlatai: villamos hajtások üzembe helyezése (mechanikai és villamos vizsgálatok), csatlakozóhelyek kiépítése, kézi működtetésű kapcsolók bekötése, mágneskapcsolós motorvezérlések. - Automatika gyakorlatok: villamos és nemvillamos mennyiségek mérése, átalakítók hitelesítése, teljesítményelektronikai egységek vezérlése, irányítástechnikai berendezések szerelése, üzembe helyezése. - Erősáramú szerelési gyakorlatok: 0,4 kv-os fogyasztói leágazások bekötése elvi rajzok alapján, fogyasztásmérőhely kialakítása, villamos hálózatok védelmei, üzemviteli gyakorlatok. - Villamos hajtások szerelési gyakorlatai: összetett motorvezérlési feladatok megvalósítása relékkel, illetve PLCvel, villamos hajtások védelmei. IV/1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - Ipari elektronika 180 perc. - Erősáramú szakismeretek 180 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - Ipari elektronika. - Erősáramú szakismeretek. A vizsgázónak mind a két tárgyból egy-egy tételt kell megválaszolnia, egy-egy feleletre perc fordítható. c) A szakmai gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama - Villamos mérések 150 perc. - Műhelygyakorlatok 240 perc. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok 1. Az írásbeli vizsga tartalma A vizsgatárgyak az alábbi témakörök központilag kitűzött anyagát tartalmazzák - Ipari elektronika = elektrotechnika, = elektronika, = teljesítményelektronika, automatika, számítástechnika. - Erősáramú szakismeretek = villamos gépek és hajtások, = villamos művek és villamos biztonságtechnika. 2. A szóbeli vizsga tartalma A központilag összeállított szóbeli tételek az alább felsorolt témaköröket tartalmazzák: - Ipari elektronika = A tétel: elektrotechnika, = B tétel: elektronika, teljesítményelektronika, = C tétel: automatika, számítástechnika. - Erősáramú szakismeretek = A tétel: villamos gépek és hajtások, = B tétel: villamos művek és villamos biztonságtechnika, = C tétel: gazdasági, vezetési, szervezési és általános munkavédelmi ismeretek. A tételek tartalmát a Szakképesítés szakmai követelményei fejezetben meghatározott szakmai elméleti ismeretek

14 alapján kell összeállítani. 3. A gyakorlati vizsga tartalma Villamos mérések - A helyileg összeállított tételek az alábbi ismereteket tartalmazzák: = A tétel: elektrotechnika, elektronika, automatika, = B tétel: villamos gépek és hajtások, villamos művek. Műhelygyakorlatok - A gyakorlati vizsga az alább felsorolt témakörökre épül: = villanyszerelés, = ipari elektronikai áramkörök építése, = villamos gépek és hajtások szerelése, = villamos művek automatikáinak szerelése. A fenti feladatokból A és B tételeket kell összeállítani úgy, hogy az egyik tétel elektronikai a másik tétel erősáramú szerelési ismereteket tartalmazzon. A feladatokhoz előzetesen dokumentációkat, útmutatókat kell készíteni. A gyakorlati vizsgára legalább annyi egymástól különböző tételt kell összeállítani, mint az egy csoportban vizsgázók számának a fele.

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ELEKTROTECHNIKA 1. Egyenáramú körök Követelmények, matematikai alapok, prefixumok Töltés, áramerősség Feszültség Ellenállás és vezetés. Vezetők, szigetelők Áramkör fogalma Áramköri

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromos gép- és készülékszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9 TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha

Részletesebben

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét

11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként

Részletesebben

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó A mechatronikai technikus képzés átvilágítására és fejlesztésére irányuló projekt eredményeképp az egyes tantárgyakhoz új, disszeminációra alakalmas tanmeneteket dolgoztunk ki. 1. Irányítástechnika. Készítette:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c)

MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) MÉRÉSI GYAKORLATOK (ELEKTROTECHNIKA) 10. évfolyam (10.a, b, c) 1. - Mérőtermi szabályzat, a mérések rendje - Balesetvédelem - Tűzvédelem - A villamos áram élettani hatásai - Áramütés elleni védelem - Szigetelési

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK 6203-11 modul ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS ÉS SZABÁLYOZÓ RENDSZEREK I. rész ÉPÜLETGÉPÉSZETI ELEKTROMOS SZERELÉSEK II. RÉSZ VEZÉRLÉS ÉS SZABÁLYOZÁSTECHNIKA TARTALOMJEGYZÉKE Szerkesztette: I. Rész: Tolnai

Részletesebben

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok)

ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) ÖSSZEFÜGGŐ GYAKORLAT - VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA XI. (modulok/tantárgyak/óraszámok) 9. évfolyam: 10007-12 Informatikai és műszaki alapok - Műszaki gyakorlatok - 70ó Anyagok és szerszámok 44 óra ÖGY Mérések

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

írásbeli vizsgatevékenység

írásbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0896-06 Villanyszerelési munka előkészítése, dokumentálása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 0896-06/3 Mérési feladat

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium -/-/031617 OKJ: 54 523 04 1000 00 00. Automatikai technikus szakképesítés. Informatikai, munkaszervezési és tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése 1 rész 090011 090011/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.14 20106.18 Internetről szakmai dokumentumok

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek

Szakképesítés: 54 523 01 Automatikai technikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Irányítástechnikai alapok, gyártórendszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott 10003-12 Irányítástechnikai alapok és a 10002-12 Ipari

Részletesebben

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom

A tanulók tudják alkalmazni és értsék az alapvetı elektrotechnikai fogalmakat összefüggéseket egyenáramú körökben Tartalom Szakközépiskola CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK A tantervben meghatározott tananyag feldolgozásának célja, hogy a(z) Erısáramú elektrotechnikus/erısáramú elektrotechnikus szakma gyakorlása

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10162-12 Gépészeti alapozó feladatok modul Gépészeti alapozó feladatok elmélete tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan

Részletesebben

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.

Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 11.a Évfolyam: 11. 36 hét, heti 2 óra, évi 72 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 582 01 ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret Épületgépészeti rendszerek tantárgy

Részletesebben

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM

1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 1. TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM 2004. A TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI ALAPTANFOLYAM TANÍTÁSÁNAK CÉLJA ÉS FELADATAI

Részletesebben

Villamosság biztonságtechnikája I. rész

Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamosság biztonságtechnikája I. rész Villamos alapfogalmak 1. Ismertesse az áramforrás és az áramkör fogalmát (áramkör rajza)! Az áramkör elemei? 2. Mi a villamos áram, feszültség és az ellenállás?

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Preisz Csaba mérnök-tanár Műszaki mechanika Statikai alapfogalmak - Erőrendszer fogalma - Vektorokkal végezhető alapműveleteket (erők felbontása,

Részletesebben

Érintésvédelem alapfogalmak

Érintésvédelem alapfogalmak Érintésvédelem alapfogalmak Horváth Zoltán Villamos üzemmérnök T: 06 20 9 284 299, E mail: horvath.z@clh.hu Miért fontos az ÉV ellenőrzése? Munkánk során felelősek vagyunk azért, amit teszünk DE: felelősek

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

CNC-forgácsoló tanfolyam

CNC-forgácsoló tanfolyam CNC-forgácsoló tanfolyam I. Óra felosztási terv Azonosító Megnevezése Elmélet 0110-06 0225-06 0227-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Általános anyagvizsgálatok

Részletesebben

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy

HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csanádi Zoltán munkaközösség-vezető

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 522 01 1000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV

MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV MŰSZAKI ISMERETEK HELYI TANTERV a Ciszterci Szent István Gimnázium 11 12. évfolyama számára (kötelezően választható tantárgy) A helyi tanterv a szakképzési kerettantervekről szóló 14/2013. (IV. 5.) NGM

Részletesebben

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 76. sorszámú Villanyszerelő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Felvehető osztály fő. Kódja

Felvehető osztály fő. Kódja Kódja Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Kedves nyolcadik osztályos Lányok és Fiúk! Rövidesen befejezitek az általános iskolát, és döntenetek kell, hogy melyik középiskolában tanultok tovább. Korunkban

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 240. sorszámú Villamos hálózat kezelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

IPARI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

IPARI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés IPARI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése IPARI ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vasúti villamos jármű szerelője szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 07 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Vizsgafeladat megnevezése: Épületvillamossági vagy villamos berendezés szerelési feladat Gyakorlati vizsgatevékenység

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola "Az új szakképzés bevezetése a Keményben" TÁMOP-2.2.5.

Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola Az új szakképzés bevezetése a Keményben TÁMOP-2.2.5. Szakképesítés: Log Autószerelő - 54 525 02 iszti Tantárgy: Elektrotechnikaelektronika Modul: 10416-12 Közlekedéstechnikai alapok Osztály: 12.a Évfolyam: 12. 32 hét, heti 2 óra, évi 64 óra Ok Dátum: 2013.09.21

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok Hajtástechnika Villanymotorok Egyenáramú motorok Váltóáramú motorok Soros gerjesztésű Párhuzamos gerjesztésű Külső gerjesztésű Vegyes gerjesztésű Állandó mágneses gerjesztésű Aszinkron motorok Szinkron

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Audio- és vizuáltechnikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA

54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI PROGRAMJA I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

TANMENET. Tanév: 2014/2015. Szakképesítés száma: 34 521 03. Követelménymodul: Követelménymodul száma: 10176-12. Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam: TANMENET Tanév: 2014/2015 Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló Szakképesítés száma: 34 521 03 Követelménymodul: Marós feladatok Követelménymodul száma: 10176-12 Tantárgy: Tananyag típus: Évfolyam:

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga.

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium _/_/031617. Gépgyártástechnológiai technikus szakképesítés. Vizsga. 1 011006 011006/1gy nap nap nap 4. nap 5. nap 6. nap tevékenység 20105.17 20106.27 20106.28 20106.29 VIZSGAREND A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői:

Villanyszerelő. 33 522 04 0001 33 01 Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló. A vizsgafeladat jellemzői: z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma www.bolyai-szakkozep.hu A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum ingyenes felnőttoktatást indít a 2015-2016-os tanév II. félévben, esti tagozaton az alábbi OKJ szakmákban: Elektronikai technikus (OKJ száma : 54 523 02) Műszaki

Részletesebben

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás

1.A tétel. Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás 1.A tétel Villamos alapfogalmak Feszültség, áram, töltés, ellenállás Definiálja a feszültség, az áram, a töltés, az ellenállás és a vezetőképesség fogalmát, jellemzőit! Ismertesse a feszültség, az áram,

Részletesebben

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 11. sorszámú Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés... 9

Tartalom. Bevezetés... 9 Tartalom Bevezetés... 9 1. Alapfogalmak...11 1.1. Az anyag szerkezete...11 1.2. A villamos töltés fogalma... 13 1.3. Vezető, szigetelő és félvezető anyagok... 15 1.4. Villamos feszültség és potenciál...

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Autógyártó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam Elektronika alapjai Témakörök 11. évfolyam Négypólusok Aktív négypólusok. Passzív négypólusok. Lineáris négypólusok. Nemlineáris négypólusok. Négypólusok paraméterei. Impedancia paraméterek. Admittancia

Részletesebben

Elektronika szakmacsoport

Elektronika szakmacsoport SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE Elektronika szakmacsoport Műszaki alapgyakorlat 9.évfolyam I. félév Fsz. Az ellenőrzés témája Értékelési szempontok (módja) Az osztályozási szint 1 Munkavédelmi,

Részletesebben

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens

Teljesítményelektronika szabályozása. Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Teljesítményelektronika szabályozása Összeállította dr. Blága Csaba egyetemi docens Szakirodalom 1. Ferenczi Ödön, Teljesítményszabályozó áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. 2. Ipsits Imre,

Részletesebben

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló

Villanyszerelő 4. 33 522 04 0001 33 02 Érintésvédelmi,erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések 1) Definiálja a rendszeres hibát 2) Definiálja a véletlen hibát 3) Definiálja az abszolút hibát 4) Definiálja a relatív hibát 5) Hogyan lehet az abszolút-, és a

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 522 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: 0220-0 Gépészeti kötési feladatok /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

Részletesebben