20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/1996. (III. 28.) IKM rendelet"

Átírás

1 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet e rendelet melléklete szerint egészül ki. 2. E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Melléklet a 20/1996. (III. 28.) IKM rendelethez

2 * * * ERŐSÁRAMÚ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Erősáramú elektronikai technikus II. A szakképesítés munkaterülete 1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3118 Erősáramú villamosipari technikus 7624 Villanyszerelő 2. A szakképesítéssel rokon munkakörök, foglalkozások A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése 3121 Gyengeáramú villamosipari technikus 3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozások 3141 Műszaki programozó 3142 Diszpécser, műszaki koordinátor 3151 Energiagazdálkodó 3153 Gyártóeszköz-gazdálkodó 3154 Üzemfenntartási előadó, műszaki előadó 3155 Időelemző, anyagnorma-készítő 3159 Egyéb üzemfenntartási foglalkozások 7443 Elektroműszerész 7445 Villamossági szerelő 7449 Egyéb villamossági szerelők, műszerészek 3. A munkaterület rövid, jellemző leírása - Önállóan vagy mérnöki irányítás mellett végzi munkáját, részt vesz a villamosenergia előállítására, elosztására és felhasználására szolgáló villamos berendezések létesítésében, karbantartásában, üzemeltetésében. - Ismeri a különböző technológiai folyamatokat kiszolgáló erősáramú villamos berendezések, gépek, készülékek tulajdonságait, működését és részt vesz az ezeket felügyelő és irányító villamos automatikák és védelmek szerelésében, javításában, karbantartásában. - Ipari létesítményekben vagy más épületekben szervezi és irányítja a villanyszerelési munkákat, meghatározza, hogy milyen érintésvédelmi módot kell alkalmazni. A szerelési munkák befejezésekor ellenőrzi a biztonsági és érintésvédelmi előírások betartását, engedélyezi a villamos berendezések üzembe helyezését. - Közreműködik a háztartási elektromos készülékek, villamos gépek és berendezések fejlesztésében és gyártásában. Megfelelő munkahelyi gyakorlat után segédtervezői, szerkesztői, művezetői feladatokat láthat el. - A villamosenergia-szolgáltatás területén védelmi és telemechanikai berendezések szerelését, javítását, karbantartását végzi. Megfelelő ismeretanyaggal rendelkezik ipari üzemek energiagazdálkodási feladatainak ellátásához.

3 - Ismeri a különböző szerelési anyagok környezetszennyező hatását, munkája során törekszik a környezetvédelmi előírások betartására. - Munkájában fontos szerepe van a számítógépnek, amit egyrészt nyilvántartások vezetésére, másrészt számítások elvégzésére, szimulációra, NYÁK-tervezésre használ. Ismeri a legfontosabb felhasználó programok alkalmazását. Szakmájának elmaradhatatlan eszközei a különböző célú villamos műszerek. - Megfelelő műszaki, gazdálkodási és idegen nyelvi ismeretekkel rendelkezik ahhoz, hogy - egyéni rátermettség esetén - önálló vagy társas vállalkozásokat vezessen, műszaki ügyintézői vagy kereskedői feladatokat lásson el. - Feladatai ellátásához szükséges jogi ismeretekkel rendelkezik. III. A szakképesítés szakmai követelményei III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok 1. Munkajogi, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása - A munkahelyre vonatkozó szabályok betartása. - A balesetvédelem biztosítása. - Védőeszközök, védőfelszerelések alkalmazása. - Elsősegélynyújtás, a balesetet kiváltó ok megszüntetése. - Tűzvédelmi előírások betartása. - Tűz- és robbanásveszély megelőzése. - Az áramütéses balesetek megelőzése. - Az áramütést szenvedett számára elsősegélynyújtás. - Érintésvédelmi előírások ismerete és alkalmazása. - A környezetvédelmi előírások betartása, hulladékok, veszélyes anyagok szakszerű kezelése és tárolása. 2. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése, a munka eredményeinek ellenőrzése és értékelése - Az alapinformációk tanulmányozása. - A műveleti sorrend meghatározása. - Az alkatrészek, anyagok mennyiségének meghatározása és felvételezése. - A szerszámok, készülékek, eszközök kiválasztása. - A munkafeladatok elvégzése. - Jegyzőkönyv készítése. - Költségek meghatározása. 3. Műszaki dokumentációk olvasása, felhasználása és összeállítása - Műszaki rajzok készítése, alkalmazása; szabadkézi rajz készítése alkatrészekről, villamos berendezésekről. - Műszaki kiviteli tervek ismerete: műszaki leírás, tervrajzok (elvi kapcsolási rajz, áramútrajz, nyomvonalrajzok, installációs rajzok stb.), költségvetés, anyagjegyzék. Elvi működési rajzok alapján szerelési rajzok készítése. - Mérési jegyzőkönyvek felvétele. - Írásos, ábrás és elektronikus adatrögzítés. 4. Villamos mérések - Műszerek, mérési eszközök kiválasztása. - Villamos alapmennyiségek mérése egy- és háromfázisú alaprendszerben. - Analóg és digitális elektronikus áramkörök, teljesítményelektronika áramkörök mérése. - Nem villamos mennyiségek mérése. - Energiagazdálkodással összefüggő mérések. - Villamos hálózatok és berendezések szabványossági és érintésvédelmi felülvizsgálatával kapcsolatos mérések. - Villamos hálózatokhoz és berendezésekhez tartozó irányítástechnikai és védelmi készülékek vizsgálata, ellenőrzése. - Transzformátorok, aszinkron-, szinkron- és egyenáramú gépek legfontosabb üzemi jellemzőinek mérése. 5. Általános technikai jellegű alapfeladatok - Kézi és gépi forgácsolási alapismeretek.

4 - Gépelemek (kötőelemek, csapágyak, fogaskerekek, alapvető hajtások) ismerete, alkalmazása, szerelése. - Oldható és nem oldható kötések készítése. - Alapvető gépészeti berendezések (szivattyúk, kompresszorok, ventilátorok, belső égésű motorok) ismerete és üzemeltetése. - Alapvető építőanyagok és épületszerkezetek ismerete. 6. Villanyszerelési feladatok - Kommunális épületek villanyszerelési technológiáinak, áramköreinek ismerete. - Fontosabb fogyasztói berendezések ismerete, bekötése. - Mérőhely kialakítása, csatlakozás az áramszolgáltatói hálózatra. - Ipari villanyszerelési technológiák ismerete. - A szerelési technológiák és a készülékek kiválasztása a vonatkozó szabványok figyelembevételével. - Kisfeszültségű szabadvezetéki és kábelhálózatokon jelentkező szerelési-, kötési-, csatlakozási feladatok. - Érintésvédelmi módok megvalósítása. 7. Elektronikai gyakorlati feladatok - Alkatrészek kiválasztása katalógusból, paraméterek ellenőrzése méréssel. - NYÁK-lapok tervezése, készítése, alkatrészek beültetése, áramkörök élesztése. - Teljesítményelektronikai és irányítástechnikai áramkörök építése, üzemeltetése, hibakeresés, javítás. - Komplett elektronikus berendezések építése, üzemeltetése, hibakeresés, javítás. 8. Villamos gépek üzemeltetése során jelentkező feladatok - Villamos gépek szerkezete, kapcsolása, főbb paraméterek készségszintű ismerete. - Villamos gépek szállítása, telepítése, üzembe helyezése és üzemeltetése. - Kisfeszültségű, kis teljesítményű transzformátor készítése. - A motorok indítása, fordulatszámának és forgásirányának változtatása és fékezése. - A fenti feladatok megoldása kézi és automatikus vezérléssel. - Szabályozott villamos hajtások üzemeltetése. - Törpe- és automatikai villamos motorok működésének ismerete (pl. váltakozó áramú kommutátoros motor, léptető motor stb.). 9. Villamos művek üzemeltetése során jelentkező feladatok - A villamosenergia-rendszer felépítése és az áramelosztó-rendszerek ismerete. - Az erősáramú kapcsolókészülékek felépítése, működése és üzemeltetése, a készülékek kiválasztása. - Villamos kapcsoló állomások felépítése, főbb elemei. - Villamos hálózatok típusai, hálózati alakzatok. Egyszerű hálózatok zárlatának számítása, zárlatkorlátozás. - Erőművek villamos berendezései. - Energiagazdálkodással kapcsolatos elméleti ismeretek, fázisjavítás. - Villamos hálózatok védelmei, üzemzavari automatikák, üzemirányítás, telemechanikai és hangfrekvenciás rendszer szerepe, felépítése, működése. Az alállomási irányítástechnika fejlődése. - Ipari és háztartási villamos fűtő-, hűtő- és klimaberendezések felépítése, működése, telepítése, üzemeltetése. - Világítástechnikai alapfogalmak. Köztéri, ipari, kommunális és reklám célú világító berendezések szerelése, karbantartása. - Szünetmentes áramforrások üzemeltetése. 10. Irányítástechnikai berendezések létesítése, üzemeltetése - Elektromechanikus vezérlések tervezése, építése, működésének ellenőrzése. - Motorvezérlések (motorvédő, indító, forgásirányváltó, fordulatszám változtató) építése, telepítése, beüzemelése. - Számítógépes, mikroprocesszoros, és PLC-vel irányított ipari folyamatok szerelése, üzemeltetése. 11. Számítástechnika alkalmazása - A számítógép üzembe helyezése. - Egy operációs rendszer használata. - Virusellenőrzés, vírusirtás. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy táblázatkezelő program használata.

5 - Egy adatbázis-kezelő program használata. - Egy adott hálózati rendszer használata. - Egy széleskörűen használható programnyelv ismerete. - Egy erősáramú tervező rendszer használatának ismerete. - Egy elektronikai tervező rendszer használatának ismerete. - NYÁK-tervezés. - Műszaki rajz készítő program használata. - Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése, összeállítása. 12. Gazdasági, vezetési, szervezési ismeretek - Az önálló gazdálkodás személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeinek megteremtése. - Piackutatás. - Vállalkozás létrehozása. - Adószabályok, társadalombiztosítási szabályok alkalmazása. - Pénzgazdálkodás, költségelemzés. - Minőségbiztosítás. - Kollektívák vezetése, ösztönzése tulajdonosként és alkalmazottként. III/2. Követelmények 1. Követelmények a szakmai alapképzés során 1.1. Elektrotechnikai alapismeretek Egyenáramú hálózatok - Egyszerű áramkör. Áram, feszültség, ellenállás fogalma, Ohm-, Kirchhoff- és Joule-törvényei. Passzív hálózatok - Eredőellenállás számítása. - Áram- és feszültségosztás. - Sönt és előtét számítása. - Wheatstone-híd. - Ellenállások fajtái, jellemzőik. Aktív hálózatok - Energiaforrások jellemzése, terhelési állapotok. - Feszültség- és áramgenerátor (Thevenin- és Norton-tétele). - Aktív kétpólusú hálózatok eredője. A villamos áram vegyi hatása - Faraday-törvényei. - Galvánelemek, akkumulátorok. Elektrosztatikus terek - Alapjelenségek, Coulomb-törvénye. - Villamos térerősség, feszültség és potenciál, fluxus fogalma. - Villamos tér ábrázolása. - Anyagok az elektrosztatikus mezőben: megosztás, töltéssűrűség, árnyékolás, dielektromos polarizáció. - Kondenzátorok: kapacitás fogalma, soros és párhuzamos kapcsolású kondenzátorok eredője, töltés és kisütés folyamata, kondezátorok fajtái, jellemzőik. - Légnemű, folyékony és szilárd szigetelő anyagok, az átütés folyamata. Mágneses terek - Alapjelenségek, mágneses indukció, fluxus, erőhatások számítása. - Vezetőelrendezések mágneses tere, a mágneses tér ábrázolása. - A mágneses tér gerjesztése = mágneses térerősség, gerjesztési törvény, = állandó mágnes, = az anyagok mágneses viselkedése,

6 = mágneses körök számítása. - Elektromágneses indukció = mozgási és nyugalmi indukció, = az indukált feszültség nagysága és iránya, = örvényáramok, = kölcsönös és önindukció, = tekercs be- és kikapcsolása. Egyfázisú váltakozó áramú hálózatok - Alapfogalmak - szinuszos feszültség előállítása, - szinuszos mennyiségek ábrázolása időfüggvénnyel és forgó vektorral, - frekvenica, periódusidő, csúcsérték, effektív érték. - Váltakozó áramú körök számítása = impedancia fogalma, = soros és párhuzamos R-L-C körök számítása, = hatásos-, meddő- és látszólagos teljesítmény, = teljesítménytényező, = váltakozó áramú körök számítása komplex számokkal. Háromfázisú hálózatok - A szimmetrikus háromfázisú rendszer = csillag- és háromszögkapcsolás, = három- és négyvezetékes rendszer, = háromfázisú teljesítmények számítása és mérése. - A forgó mágneses mező. - Szimmetrikus háromfázisú rendszer aszimmetrikus terhelése Elektrotechnikai alapmérések - A méréstechnikai alapfogalmak ismertetése, alkalmazása, felhasználása. - Az alkalmazott villamos mérőműszerek típusainak (Deprez, lágyvasas, elektrodinamikus, indukciós, elektronikus) ismertetése, alkalmazási területük megismerése. - Oszcilloszkóp felépítése, kezelése, alapmérések végzése. - Az alkalmazható mérőműszer kiválasztása, beállítása. - Az elektrotechnikai alapmennyiségek, alapelemek jellemzőinek mérés útján történő meghatározása (áram, feszültség, ellenállás, teljesítmény, fogyasztás). - Mérések egyenáramú, egy- és háromfázisú váltakozó áramú körökben Műszaki alapismeretek Ábrázoló geometria - Síkmértani szerkesztések. - A vetületi ábrázolás szabályai. - Pont, egyenes, síkok, egyszerűbb testek ábrázolása síkrendszerben. - Új képsík beállítása, transzformáció. - Hasáb, gúla, henger, kúp síkmetszése. - Lemezterv készítése. - Axonometrikus ábrázolása. - Áthatások szerkesztése. Műszaki rajz - A metszeti ábrázolás szabályai, metszetfajták. - A szelvény származtatása és elhelyezése. - Géprajzi egyszerűsítések, különleges ábrázolások. - Jelképes jelölések: menet, csavar, fogaskerék, csapágy, hegesztett kötések. - A felületi minőség fogalma, mérése, rajzi jelölése - Tűrések, illesztések = eltérések, tűrésmező, = szabványos tűrések,

7 = alaplyuk, illetve alapcsaprendszer, = illesztések rajzi megadása. Műszaki mechanika Statika: erők, erőrendszerek, egyensúly, kényszerek. Szilárdságtan - mechanikai feszültség, szilárdság, - nyomó, húzó, hajlító, nyíró és csavaró igénybevétel. Gépelemek - Kötőgépelemek: szegecsek, csavarok, ékek, reteszek. - Tengelyek, tengelykapcsolók: merev és rugalmas tengelykapcsolók kialakítása. - Csapágyak: sikló- és gördülőcsapágyak. - Hajtások: dörzs-, szíj-, ékszíj-, fogaskerék- és lánchajtás. Erőgépek, kazánok - Belső égésű motorok. - Vízerőgépek. - Kazánok. - Gőz- és gázturbinák. - Gépek kopása, kenése, karbantartása. - Bejáratás. - Korrózióvédelem Alapgyakorlatok Biztonságtechnikai alapismeretek Elektrotechnikai alapgyakorlatok - Vezetékek megmunkálása = csupaszolás, szemhajlítás, kábelsaruk szerelése, vezetékkötések, = kötegelt vezetékszerelés, - Forrasztás. - Világítási alapáramkörök szerelése. - Relék, mágneskapcsolók működtetése. - Kistranszformátorok készítése. Elektronikai alapgyakorlatok - Forrasztási gyakorlatok = passzív és aktív áramköri elemek előkészítése forrasztáshoz, = huzalok előkészítése szereléshez, árnyékolt vezetékek és szalagkábelek bekötése, = csatlakozók, szerelvények huzalbekötései. - NYÁK-lemez munkák = lemezkiválasztás, elrendezési irányelvek, vezetősávok méretezése, forrasztószemek kialakítása, = NYÁK-lapok előkészítése, rajz átvitele, maratás, furatok készítése, = alkatrészek beültetése, forrasztás. Mechanikai alapgyakorlatok - Mérőeszközök használata: mérőléc, tolómérő, mérőkörző, szögmérő, mikrométer. - Előrajzolás. - Anyagok kézi megmunkálása: egyengetés, darabolás, vágás, hajlítás, reszelés, fúrás, köszörülés. - Kötések: oldható és oldhatatlan kötések: = csavarkötések és ezek biztosításai, menetfúrás, menetmetszés, = szegecselés, = fémek és műanyagok ragasztása, = ívhegesztés. - Összetett mechanikai munkák készítése = kapcsoló, elosztó- és biztosítószekrények, készülék- és műszerdobozok, tartók stb. - Forgácsolási műveletek és forgácsoló gépek ismertetése Számítástechnikai alapismeretek

8 - Számítógép üzembe helyezése, főbb egységek, működési elv. - Egy operációs rendszer használata. - Egy adott hálózati rendszer használata. - Vírusellenőrzés, vírusirtás. - Egy szövegszerkesztő program használata. - Egy széleskörűen használható programozási nyelv ismerete. - Egy táblázatkezelő program használata. - Egy adatbázis-kezelő program használata. 2. A szakmai képzés követelményei 2.1. Villamos gépek és hajtások Transzformátor - Egy- és háromfázisú transzformátorok (működési elv, helyettesítő kapcsolás, terhelési állapotok, vektorábrák). - Transzformátorok üzeme (egyenlőtlen terhelés és hatásai, egyenlőtlenül is terhelhető transzformátorok; veszteség, hatásfok, melegedés, hűtés). - Transzformátorok fázisfordítási szöge. - Transzformátorok párhuzamos kapcsolása. - Különleges transzformátorok, mérőváltók. - Kistranszformátorok méretezése. Villamos forgógépek - Váltakozó feszültség előállítása; tekercselések, tekercselési tényező. - Forgógépek mágneses köre, lüktető és forgó mágneses mező. Aszinkrongépek - Működési elv, helyettesítő kapcsolás, armatúravisszahatás, vektorábrák. - Egyedüljáró szinkrongenerátor. - Szinkrongenerátorok párhuzamos kapcsolása. - Szinkronmotorok (nyomaték, lengések, terhelési szög). Egyenáramú gépek - Működési elv, indukált feszültség, nyomaték, armatúra-visszahatás, kommutáció. - Egyenáramú generátrok (gerjesztési módok, jelleggörbék). - Egyenáramú motorok (gerjesztési módok, jelleggörbék). Villamos hajtások - Alapfogalmak, (mértékegységek; terhelő nyomatékok és tömegek redukálása). - Motorok és munkagépek együttjárása. - Motorok kiválasztásának általános szempontjai. Egyenáramú motoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés különböző gerjesztési rendszerek esetén. - Egyenáramú motoros hajtások megvalósítása (soros-párhuzamos hajtás, áramirányítós hajtások). Aszinkronmotoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés. - Villamos tengelyek. Szinkronmotoros hajtások - Indítás, fordulatszám-változtatás, irányváltás, fékezés. - Szinkronozott aszinkronmotor. Villamos hajtások védelme - Villamos motorok védelme. - Áramirányítók védelme. Tengelykapcsolók és fékek - Surlódótárcsás tengelykapcsolók és fékek. - Lemezes tengelykapcsolók és fékek. - Indukciós tengelykapcsolók és fékek.

9 Különleges villamos forgógépek - Egyenáramú motorok, szervomotorok. - Reluktanciamotorok. - Hiszterézismotorok. - Háromfázisú, kommutátoros söntmotorok. - Lineáris motorok. - Léptetőmotorok. - Vibrációs hajtások. Automatizált villamos hajtások - Fordulatszám érzékelése. - Áramérzékelés. - Szabályozók áramkörei. - Szabályozott egyenáramú motoros hajtások. - Szabályozott aszinkronmotoros hajtások. - Vezérlési rendszerek a hajtástechnikában Ipari elektronika Passzív áramköri elemek - Ellenállások, kondenzátorok, tekercsek jellemzői és gyártásuk. - Szűrőáramkörök, rezgőkörök. Aktív áramköri elemek - Félvezetők. - Félvezető eszközök (dióda, tranzisztor, UJT, tirisztorok, triac, optoelektronikai elemek, MOSFET-ek, IGBT-k). - Katalógusok használata. Elektronikus alapáramkörök - Egyenirányítók, szűrés, egyszerű stabilizátor. - Erősítő alapkapcsolások: tranzisztoros és FET-es erősítők, többfokozatú erősítők, teljesítmény-, impulzus- és differencierősítők, áramgenerátor. - Félvezetők kapcsolóüzeme. Műveleti erősítők - Visszacsatolás, munkapontbeállítás, katalógus adatok. - Műveleti erősítők alkalmazása = DC és AC erősítők, = műveletvégző kapcsolások, komparátorok, = kimeneti áram, feszültség és teljesítmény növelése, = villamos mérő és távadó alapáramkörök, = aktív szűrők. Tápegységek - Analóg és kapcsolóüzemű tápegységek. Logikai áramkörök alapjai - Analóg és digitális mennyiségek. - Kettes számrendszer, kódok. - Logikai algebra. - Diódás kapuáramkörök, tranzisztoros inverter. - TTL és CMOS áramkörök. Digitális áramkörök - Kombinációs logikai hálózatok = kódoló áramkörök, = multiplexerek és demultiplexerek, = összeadó áramkörök. - Sorrendi hálózatok = flip-flopok, = aszinkron és szinkron bináris számlálók,

10 = BCD számlálók, = léptető regiszterek. Az irányitástechnika alapfogalmai - Vezérlések fajtái, a vezérlési vonal. - Szabályozások = fajtái, a szabályozási kör elemei, = a szabályozott rendszer leírása, stabilitás. Automatika elemek - Nem villamos és villamos mennyiségek érzékelői. - Távadók. - Villamos szabályozók: alapjel- és különbségképzők, PID szabályozók. - Mérőátalakítók jelének erősítése. - Analóg kapcsolók, multiplexerek, mintavevő-tartó áramkörök. Teljesítményelektronika - Egyenirányítók = egy- és háromfázisú vezéreletlen és vezérelt egyenirányítók; az egyenfeszültség hullámalakja, középértéke; eltérő terhelések hatása; fedés, félvezetők áram és feszültség igénybevétele, = inverterüzem, = meddőteljesítmény viszonyok, = felharmonikusok, = a transzformátor és a fojtótekercs típusteljesítménye, = áramirányítók négynegyedes üzeme. - Egyenáramú szaggatók felépítése és működése. - Egy- és háromfázisú inverterek felépítése és működése. - Váltakozó áramú szaggatók felépítése és működése. - Egy- és háromfázisú váltakozó áramú szaggatók. - Teljesítményfélvezetők vezérlő és meghajtó áramkörei. Elektronikus készülékek - Analóg feszültségmérők. - Jelgenerátorok. - Oszcilloszkópok. Digitális készülékek - D/A és A/D átalakítók ismétlése. - Digitális multiméter-kapcsolások. - Digitális frekvencia- és időmérők. Digitális rendszerek és külső elemek illesztése. Digitális számítógépek felépítése: - Processzorok, memóriák, I/O elemek stb Villamos művek Villamos készülékek - Közép- és nagyfeszültségű készülékek = megszakítók (felépítésük, ívoltó rendszerek, működtetés, karbantartás), = szakaszolók (felépítésük, működtetés, karbantartás), = oszlopkapcsolók, = olvadóbiztosítók, = túlfeszültségvédelmi készülékek, = mérőváltók. - Kisfeszültségű készülékek = kisfeszültségű megszakítók, = mágneskapcsolók, motorvédő kapcsolók, = terheléskapcsolók, = kézi működtetésű kapcsolók,

11 = kisfeszültségű biztosítók, = működtető és vezérlőberendezések készülékei. - Vezetékek = vezetékek fajtái (szigetelt és kábelszerű vezetékek, kábelek), = vezetékek méretezése melegedésre és zárlati melegedésre. Erőművek - Erőművek csoportosítása áramnem, energiahordozók és rendeltetés szerint. - Gőzerőművek, vízerőművek és atomerőművek általános felépítése. Villamos állomások - Gyűjtősínrendszerek. - Villamos állomások általános felépítése. - Zárlatok, zárlatkorlátozás. - Mérő-, működtető- és jelzőáramkörök = áram, feszültség és teljesítmény mérése mérőváltókon keresztül, = megszakítók működtetése, = szakaszolók reteszelése, = egyen- és váltakozó feszültség kimaradásának jelzése, = hibajelzés. Villamos hálózatok védelmei - Elektromechanikus relék szerkezeti felépítése és jellemzői. - Elektronikus védelmek alapáramkörei. - Villamos hálózatok földzárlat és rövidzárlat védelmének megoldási módjai. - Hálózati üzemzavari automatikák. Villamos fogyasztók - Villamos fogyasztók jellemzői. - Energia- és teljesítménygazdálkodás, fogyasztói árszabások. - Meddőgazdálkodás. Villamos biztonságtechnika - Érintésvédelem (MSZ 172). - Az érintésvédelem szükségessége. - Védővezetős érintésvédelmi módok = nullázás, = védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben, = helyi egyenpotenciálra hozó összekötés, = kiviteli előírások (ÁVK, földelés, védővezető, EPH). Védővezető nélküli érintésvédelmi módok - Törpefeszültség alkalmazása. - A villamos szerkezet elszigetelése. - A környezet elszigetelése. - Védőelválasztás. - Földeletlen egyenpotenciálra hozás. - Korlátozott zárlati teljesítményű áramkör alkalmazása. A gyártmányok villamos biztonságtechnikai kialakítása - Védettség. - Robbanásbiztos védelmi módok. - Érintésvédelmi osztályok. Létesítési biztonsági szabályok (MSZ 1600, 1610) - Általános előírások (jelzőszínek, reteszelés, dugaszolók). - A villamos készülékek környezettől függő kiválasztása. - Anyagok éghetősége, tűz- és robbanásveszélyessége. - Tűz- és robbanásveszélyes helyek és villamos berendezéseik.

12 Üzemvitel (MSZ 1585) - Szakképzettség, kioktatottság. - Feszültségmentesítés. - Bekapcsolás, feszültség alá helyezés. - Munkavégzés feszültség alatt lévő berendezésen Számítástechnika - Operációs rendszerekkel, illetve hálózati rendszerekkel kapcsolatos ismeretek rendszerezése, kibővítése. - Egy erősáramú tervező rendszer használatának ismerete. - Egy elektronikai tervező rendszer használatának ismerete. - NYÁK-tervezés. - Műszaki rajz készítő program használata. - Rajzdokumentáció, mérési jegyzőkönyv készítése, összeállítása Gazdasági, vezetési ismeretek - Makro- és mikrogazdasági alapfogalmak, alapismeretek = termelőerő elemei, termelési viszony, = a vállalat vagyona, eszközei, = a gazdálkodás mutatói (nyereség, gazdaságosság, termelékenység, hatékonyság), = anyag-, energia- és bérnorma, = bérszabályozás, = áru, pénz fogalma, költségek. - Vállalkozási formák: kisiparos, gmk., pjt., kisszövetkezet, kft., rt. - Polgári jogi ismeretek: jogi személy fogalma, tulajdonjog, szerződések. - Munkajogi ismeretek: munkatörvényköny, vállalati kollektív szerződés, vállalati munkavédelmi szabályzat. - Szervezési ismeretek = termelési folyamatok szervezése, = munka-, munkahely szervezése. - Vezetési ismeretek = a vezetés feladatai, = vezetői stílusok, = emberismeret és kommunikáció, = kollektíva vezetése. - Környezetvédelem = a környezetvédelem fogalma, területei. = gazdálkodó szervezetek környezetvédelemmel kapcsolatos kötelességei, feladatai. - Munkavédelem = baleset fogalma, okai, besorolása, = kollektív és személyi védőeszközök, = elsősegélynyújtás, = munkahelyre, termelőeszközre vonatkozó követelmények, = gazdálkodó szervezetek, szakszervezetek munkavédelemmel kapcsolatos feladatai, = dolgozók munkavédelemmel kapcsolatos kötelességei, jogai, = munkavédelmi oktatás, = villamosipari biztonságtechnika A gyakorlati képzés követelményei Villamos mérések - Villamos biztonságtechnikai mérések, teljesítmény- és fogyasztásmérések, meddőkompenzálás. - Félvezetők karaszterisztikájának felvétele; erősítők, műveleti erősítők, oszcillátorok működésének vizsgálata. - Villamosgépek üzembe helyezése, relés vezérlőáramkörök működésének vizsgálata. - Villamos hálózatok védelmeinek, automatikáinak vizsgálata. - Digitális áramkörök mérése, automatika mérési gyakorlatok. - Villamos hajtások, áramirányító működésének vizsgálata. Műhelygyakorlatok - Ipari elektronika gyakorlatok: forrasztási gyakorlatok, NYÁK-lemez munkák, elektronikus alapáramkörök építése és méréses ellenőrzése.

13 - Villanyszerelési gyakorlatok: villamos vezetékek megmunkálása, épületvillamossági gyakorlatok, kisfeszültségű erősáramú kábelek szerelése. - Villamos hajtások szerelési gyakorlatai: villamos hajtások üzembe helyezése (mechanikai és villamos vizsgálatok), csatlakozóhelyek kiépítése, kézi működtetésű kapcsolók bekötése, mágneskapcsolós motorvezérlések. - Automatika gyakorlatok: villamos és nemvillamos mennyiségek mérése, átalakítók hitelesítése, teljesítményelektronikai egységek vezérlése, irányítástechnikai berendezések szerelése, üzembe helyezése. - Erősáramú szerelési gyakorlatok: 0,4 kv-os fogyasztói leágazások bekötése elvi rajzok alapján, fogyasztásmérőhely kialakítása, villamos hálózatok védelmei, üzemviteli gyakorlatok. - Villamos hajtások szerelési gyakorlatai: összetett motorvezérlési feladatok megvalósítása relékkel, illetve PLCvel, villamos hajtások védelmei. IV/1. A szakmai vizsga részei IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll. A vizsgarészek tantárgyai és időtartama a) Az írásbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - Ipari elektronika 180 perc. - Erősáramú szakismeretek 180 perc. b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama: - Ipari elektronika. - Erősáramú szakismeretek. A vizsgázónak mind a két tárgyból egy-egy tételt kell megválaszolnia, egy-egy feleletre perc fordítható. c) A szakmai gyakorlati vizsga tantárgyai és időtartama - Villamos mérések 150 perc. - Műhelygyakorlatok 240 perc. IV/2. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok 1. Az írásbeli vizsga tartalma A vizsgatárgyak az alábbi témakörök központilag kitűzött anyagát tartalmazzák - Ipari elektronika = elektrotechnika, = elektronika, = teljesítményelektronika, automatika, számítástechnika. - Erősáramú szakismeretek = villamos gépek és hajtások, = villamos művek és villamos biztonságtechnika. 2. A szóbeli vizsga tartalma A központilag összeállított szóbeli tételek az alább felsorolt témaköröket tartalmazzák: - Ipari elektronika = A tétel: elektrotechnika, = B tétel: elektronika, teljesítményelektronika, = C tétel: automatika, számítástechnika. - Erősáramú szakismeretek = A tétel: villamos gépek és hajtások, = B tétel: villamos művek és villamos biztonságtechnika, = C tétel: gazdasági, vezetési, szervezési és általános munkavédelmi ismeretek. A tételek tartalmát a Szakképesítés szakmai követelményei fejezetben meghatározott szakmai elméleti ismeretek

14 alapján kell összeállítani. 3. A gyakorlati vizsga tartalma Villamos mérések - A helyileg összeállított tételek az alábbi ismereteket tartalmazzák: = A tétel: elektrotechnika, elektronika, automatika, = B tétel: villamos gépek és hajtások, villamos művek. Műhelygyakorlatok - A gyakorlati vizsga az alább felsorolt témakörökre épül: = villanyszerelés, = ipari elektronikai áramkörök építése, = villamos gépek és hajtások szerelése, = villamos művek automatikáinak szerelése. A fenti feladatokból A és B tételeket kell összeállítani úgy, hogy az egyik tétel elektronikai a másik tétel erősáramú szerelési ismereteket tartalmazzon. A feladatokhoz előzetesen dokumentációkat, útmutatókat kell készíteni. A gyakorlati vizsgára legalább annyi egymástól különböző tételt kell összeállítani, mint az egy csoportban vizsgázók számának a fele.

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 33 522 04 1000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a Nemzetgazdasági Minisztérium 17723-42/2011. közleményben

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 33 522

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve MECHATRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma:

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 52 5423 06 Mechatronikai technikus. A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 52 5423 06 Mechatronikai technikus A szakmai vizsga szóbeli tantárgyai: Elektronika Mechatronika A 26/2001. (VII.27.) OM rendelet alapján a szóbeli tételeket

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013.

SZAKMAI PROGRAM. Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. SZAKMAI PROGRAM Bolyai János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 1134 Budapest, Váci út 21. 2013. Hatályos: 2013. szeptember 1-től Jóváhagyta: Király László igazgató Az iskola szakképzési rendszere...

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Villanyszerelő mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

A Kormány 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelete az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 106. szám 17859 13. Hatályát veszti az R. a) 19. (9) bekezdése, b) 21. (4) (12) bekezdése, c) 27/C. (5) bekezdése. 14. Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon

Részletesebben

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez )

Szakmai program ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS OKJ: 54 582 06 0010 54 01. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez ) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS Szakmai program (2 évfolyamos képzés) 2013. 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium. OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV. Villamosipari és elektronika. ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS Energetikai Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: 036396 HELYI TANTERV Villamosipari és elektronika ágazati képzés ELEKTRONIKAI TECHNIKUS szakképesítés OKJ száma: 54 523 02 Érvényesség: 2013. szeptember

Részletesebben

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására

ELŐTERJESZTÉS. az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS. felsőfokú szakképzési program indítására PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR ELŐTERJESZTÉS az új, kompetencia alapú VILLAMOSMÉRNÖK-ASSZISZTENS felsőfokú szakképzési program indítására (a 21/2007.(V.21.) SZMM rendelet alapján) Pécs,

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Készítette: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Oktatási Nonprofit Kft. 2013 Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária

Részletesebben

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ

2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ 2.15. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XI. Villamosipar és elektronika ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ

2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ 2.3. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 523 01 AUTOMATIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Műszaki informatikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 5 81 05 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ 3.21. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 35 582 01 GÁZ-ÉS HŐTERMELŐ BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

2.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 525 02 AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ

2.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 525 02 AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ 2.4. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 54 525 02 AUTÓSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a(z) XXII. KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az

Részletesebben