ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM"

Átírás

1 ÉRTESÍTŐ 2011/5. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a menetkedvezményi térítési díjakról /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. javadalmazási szabályzatáról a évi CXXII. tv. 5.. (3) bekezdése alá tartozó személyek vonatkozásában /2011. IX. 20. MÁV-START Ért. 5. ) sz. vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatások keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkeztekor tárgyú 23/2011. (VI. 03. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. elnök-vezérigazgatói utasítás hatályba léptetéséről /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről /2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. általános gazdálkodási vezérigazgató-helyettesi utasítás az Egészségmegőrző program működéséről szóló 8/2009. (VIII.28. MÁV-START Ért. 10.) sz. általános adminisztrációs vezérigazgató-helyettesi utasítás 2. sz. módosításáról Egyéb közlemények: A 4/2011. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően kiadásra került díjszabási rendelkezések Elveszett igazolványok, utazási okmányok Értesítés szabályzat elfogadásáról... 84

2 2 ÉRTESÍTŐ Utasítások 12/2011. (IX. 20. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Selejtezési utasításáról 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA Meghatározni a MÁV-START Zrt. területén a nyilvántartásra kötelezett anyagok, azonnali és folyamatos leírású tárgyi eszközök selejtezésének egységes szabályozását. 2. HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az utasítás személyi hatálya A jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt valamennyi irányító és végrehajtó szervezeti egységére, amely ügyrendi feladatából adódóan selejtessé vált anyagok, eszközök selejtezése körében érintett, vagy kötelezett. A MÁV-START Zrt. anyagainak és eszközeinek fizikai leselejtezését a MÁV-START Zrt. és a MÁV Zrt. BKSZE között létrejött K-8767/2007. számú szolgáltatási szerződés alapján a BKSZE a MÁV-START Zrt. közreműködésével végzi a MÁV- START Zrt. szabályzata alapján. A MÁV-Zrt. BKSZE felelőssége a selejtezés szabályszerű lebonyolítása, selejtezett anyagok és eszközök tárolása, hasznosítása valamint a hasznosíthatatlan hulladék kezelése. A selejtezés engedélyezése a MÁV-START Zrt. hatásköre a jelen szabályzatban foglaltak szerint Az utasítás tárgyi hatálya A jelen utasítás tárgyi hatálya kiterjed a társaság számára feleslegessé vált, műszakilag elavult vagy gazdaságosan nem javítható eszközök folyamatos leírású tárgyi eszközökre, azonnali leírású tárgyi eszközökre, nyilvántartásra kötelezett anyagokra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Gazdasági vezető 3. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 3.1. Selejtezés A selejtezés a társaság számára feleslegessé vált, műszakilag elavult vagy gazdaságosan nem javítható eszközök (tárgyi eszközök, készletek) állományból való kivezetését (törlését) jelenti. A selejtezési eljárás lefolytatása nem jelenti a felesleges vagyontárgy fizikai megsemmisítését, vagy használatra alkalmatlanná tételét, kivéve, ha azt hatósági előírás kötelezően elrendeli A Tárgyi eszköz részleges selejtezése Építés, rekonstrukció, felújítás során a tárgyi eszköz (gépek, berendezések, vasútijárművek) valamely része elbontásra, ki-, vagy leszerelésre kerül, de a tárgyi eszköz meghatározott része továbbra is használatban marad, az elbontott, ki-, vagy leszerelt rész értékét részleges selejtezésként kell elszámolni Anyagok Használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés, munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják, ezért értékük a felhasználáskor azonnal és teljes öszszegében költségként kerül elszámolásra Tárgyi eszközök és tartozékok A tárgyi eszközök között azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok) kell kimutatni, amelyek tartósan, közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét. A tárgyi eszközök tartozéka olyan önmagában nem üzemeltethető eszköz, melyet a tárgyi eszközök előállítása során nem építettek be, de az üzemeltetés biztonsága, az egészség, az élet, a környezet védelme, vagy egyéb szempontból szükséges annak üzemeltetéséhez RLK: MÁV Zrt. Regionális Logisztikai Központ 3.6. BKSZE: MÁV Zrt. Beszerzési és Készletgazdálkodási Szolgáltató Egység 3.7. VEGA rendszer: anyagok és eszközök analitikus nyilvántartó rendszere 4. AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1. Selejtessé vált anyagok és azonnali leírású tárgyi eszközök selejtezése A selejtezés előkészítése Anyagok és tárgyi eszközök közül selejtezni kell azokat: amelyek elhasználódtak és üzemi célra már nem használhatók, még javíthatók, de javítási költségük a pótlásként beszerzendő eszközök beszerzési árának 60%-át meghaladják, korszerűtlenné váltak, ezért üzemi célra gazdaságosan nem használhatók A nyilvántartásra kötelezett eszközök használhatóságát a felhasználó szervezeti egység vezetője által kijelölt egységtől vagy külső féltől felkért műszaki munkavállaló köteles vizsgálni és selejtezésükre írásban javaslatot tenni. Az Ft. nettó értékhatár feletti elektromos eszközök selejtezéséhez a javításukra jogosult javítóműhely írásbeli javaslatát kell beszerezni. Mérlegek, mérlegsúlyok selejtezéséhez a hitelesítésüket végző cég nyilatkozata szükséges. Különféle tűzoltó készülékek selejtezéséhez a BMTOP engedéllyel rendelkező javító szerv írásbeli nyilatkozata szükséges. A selejtezési javaslat megkérésekor az üzemben tartó szervezeti egység feladata a tűzoltó készülékek töltetének és hajtóanyagának mentesítése is, melyet a BMTOP engedéllyel, rendelkező szakszervizzel kell elvégeztetni. Selejtezésre a tűzoltó készülékek csak szétszerelt, kiürített állapotban adhatók át az illetékes RLK raktáraknak (10. sz. melléklet).

3 ÉRTESÍTŐ 3 A véleményezés külön nyilatkozatban történik. A műszaki véleménynek tartalmaznia kell: az eszköz megnevezését, leltári számát, a selejtté válás okát (pl.: avult, korszerűtlen, korrodált, stb.), a véleményező olvasható aláírását, bélyegzőjét A selejtezésre javasolt folyamatos leírású tárgyi eszközökről selejtezést kezdeményező szervezeti egység kijelölt, anyagilag felelős eszköznyilvántartója egy példányban selejt bejelentőlapot (3. sz. melléklet) és selejtezési kimutatást (3/a. melléklet) állít ki. A nyilvántartásra kötelezett anyagokról és azonnali leírású tárgyi eszközökről egy példányban selejtezési kimutatást készít a VEGA rendszerből (1. számú melléklet). A Selejtezési kimutatás fejlécén fel kell tüntetni, hogy nyilvántartásra kötelezett anyag, vagy azonnali leírású tárgyi eszköz szerepel a bejelentőlapon. Egy selejtezési kimutatáson nem lehet a fenti két kategóriába sorolt eszközt együtt szerepeltetni. Selejtezési kimutatás formai követelményei: Sorszám Küldő szolgálati hely kód, megnevezés Selejtező szolgálati hely bélyegző nyomata Selejtezendő eszköz megnevezése Cikkszám, leltári szám /eszközfajtának megfelelően/ Mennyiség Mennyiségi egység Aláírások: Szervezeti egységvezető Eszközgazdálkodó Műszaki szakértő A tényleges selejtezés és a selejtezési kimutatás záradékolása után 4. példányban kell fénymásolni. A selejtezési kimutatás példányainak rendeltetése: 1. A Számviteli szervezet példánya. 2. Könyvelési Egység- GIR nyilvántartás rendezése céljábólmelyet a Számviteli Szervezet jóváhagyás után továbbít. 3. A selejtezési ügyirat melléklete (TLK, BKSZE). 4. A selejtezést kezdeményező szervezet példánya Az illetékes MÁV-START Zrt. egységek a selejtezési igény felmerülését követően, de legkésőbb május 31-ig a selejtezési javaslatot (a selejt bejelentőlapot vagy selejtezési kimutatást és a hozzájuk kapcsolódó szerinti műszaki szakvéleményt) a Gazdasági Szervezet Számviteli osztály részére küldik meg A selejtet felterjesztő szervezeti egység vezetője köteles a selejtezési kimutatást és a selejt bejelentőlapot alakilag és tartalmilag felülvizsgálni, továbbá a kötelező mellékletek (a pont szerinti műszaki szakvélemény) meglétét ellenőrzi A jelen szabályzat szerinti engedélyezés a Gazdasági Vezető feladata. Azon anyagok és eszközök jegyzékét, amelyek selejtezése visszautasításra kerül, a Gazdasági vezető visszaküldi az előterjesztőnek tudomásul vétel végett. Ezeket, a tételeket a VEGA rendszerben az érintett szervezeti egységnek vissza kell venni a selejtezésre javasolt tételek köréből. (A selejtezési előjegyzést meg kell szüntetni a VEGA rendszerben.) A selejtezésre javasolt és engedélyezett anyagokról és eszközökről a Gazdasági vezető tájékoztatja a BKSZE-t, aki a szolgáltatási szerződés értelmében gondoskodik a jelen szabályzatban foglaltak betartásával egyeztetve az időpontot a szervezeti egységekkel a selejtezés fizikai végrehajtásáról, a 4. számú mellékletben található selejtezési jegyzőkönyv kitöltéséről, valamint a selejtezésből visszanyert veszélyes-, elektromos-, fém-, fa-, és kommunális-, stb-, hulladékok kezeléséről Selejtezés lebonyolítása A selejtezési eljárás lefolytatását csak a kijelölt selejtezési bizottságok végezhetik A Selejtezési Bizottság összetétele és feladatai: A selejtezési bizottság tagjai a megjelölt időpontban kötelesek a selejtezés helyszínén megjelenni a selejtezés végrehajtása, illetve készletrendezés végett. A Selejtezési Bizottság feladata a bizonylati fegyelem biztosítása, a vonatkozó bizonylatok (selejtezési kimutatás, jegyzőkönyvek, anyagmozgási bizonylatok stb.) alaki, számszaki és tartalmi helyességének biztosítása, a bizonylatok egyes példányainak előírt módon történő továbbítása, továbbá az értékesíthető, nyilvántartásra kötelezett eszközökről kimutatás készítése. Bizottság vezetője: A BKSZE vagy RLK vezetője által kijelölt saját munkavállalója Feladata: Felelős a selejtezések szervezéséért, a selejtezési eljárás szabályszerű végrehajtásának biztosításáért, a Selejtezési jegyzőkönyv felvételéért és a Selejtezési kimutatás -ok záradékolásáért. Bizottság tagjai: műszaki szakértő: A selejtezésben illetékes MÁV-START ZRt. szervezeti egységének vezetője által kijelölt szakiránynak megfelelő, műszaki képesítésű (szakértő) munkavállaló, Feladata: A selejtezésre bemutatott nyilvántartásra kötelezett anyagok, eszközök azonosítása, minősítése, használhatóságának felülvizsgálata a csatolt műszaki javaslatok figyelembevételével. MÁV EBK által kirendelt szakértő Feladata: Az EBK szakértő feladata meghatározni a keletkezett hulladék anyagok EWC kódját. Erről előzetesen is küldhet jegyzőkönyvet, az anyagot kezelőnek, illetve a selejtezési bizottság vezetőjének, melyet a Selejtezési jegyzőkönyv -ben fel kell tüntetni (vagy csatolni). Számviteli munkavállaló a MÁV-START Zrt. Számviteli szervezetének munkatársa Feladata: A selejtezési javaslaton a selejtezett anyagok mennyiségi adatait köteles megjelölni. Azon anyagokat (tételeket), amelyek selejtezésre nem kerültek, a kimutatásról áthúzással törölni kell. a haszon- és hulladék anyagok vissz-nyereményezésével és értékesítésével megbízott BKSZE (RLK) munkavállaló. Feladata: Az EWC kód figyelembe vételével felelős a keletkezett hulladék megsemmisítéséért és hasznosítható anyagok értékesítéséért. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az értékesítésre javasolt eszközöket. A Selejtezési Bizottságnak nem tagja, de a selejtezésben köteles közreműködni a MÁV-START Zrt. azon egységének anyagilag felelősdolgozója, ahol az adott anyag, eszköz leltárba van véve. Feladata: A bizottság tagjainak jelenlétében köteles anyag fajtánként a selejtezésre az anyagokat, eszközöket bemutatni. Azok mérlegelésében és számlálásában részt venni A selejtezett anyagokat, eszközöket a selejtezési bizottság jelenlétében maradandó formában S jelzéssel kell ellátni. A selejtezés általában nem jelent fizikai megsemmisítést, kivéve a kötelezővé tett esetekben.

4 4 ÉRTESÍTŐ Selejtezési Bizottság a kimutatások, mellékletek, nyilatkozatok, műszaki vélemények figyelembevételével Selejtezési jegyzőkönyvet vesz fel (4. sz. melléklet) négy példányban A selejtezési eljárás során visszautasított vagy selejtezett nyilvántartásokra kötelezett eszközök mennyiségi adatait a Selejtezési kimutatáson piros tollal kell bejegyezni. Selejtezési jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg a selejtezési kimutatás - ra az alábbi záradékot kell rávezetni: A selejtezése tól-ig tételig a mai napon megtörtént. A záradékolt kimutatást a bizottság valamennyi tagjának alá kell írnia A Selejtezési jegyzőkönyv -ben a bizottság tagjainak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan is, hogy a selejtezést illetően terhel-e valakit felelősség A selejtezési bizottság, az alábbi bizonylatokat köteles megküldeni a MÁV-START ZRT Számviteli Szervezet részére további ügyintézés végett. Folyamatos leírású tárgyi eszközök esetében: 2 pl. jegyzőkönyv 2 pl. selejtezési kimutatás TEV jegy vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat Azonnali leírású tárgyi eszközök esetében: 2 pl. jegyzőkönyv 2 pl. selejtezési kimutatás vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat Nyilvántartásra kötelezett anyagok esetében: 1 pl. jegyzőkönyv 1 pl. selejtezési kimutatás vissznyereményezett hulladék mennyiségéről kiállított küldlevél 1 pl.-át kommunálishulladék kezeléséről készített nyilatkozat (A jegyzőkönyvet, a küldlevelet és a nyilatkozatot nem kell eszköz féleségenként külön készíteni) A MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete a selejtezés után az azonnali és folyamatos leírású tárgyi eszközök jegyzőkönyvét, selejtezési kimutatást, valamint a folyamatos leírású tárgyi eszközökhöz tartozó TEV jegyeket, megküldi a MÁV Zrt. Könyvelési Egységének az analitikus és főkönyvi könyvelések végrehajtására. A nyilvántartásra kötelezett anyagok kivezetését a MÁV-Start Zrt. a VEGA nyilvántartó programból sajáthatáskörben végzi el Haszon, hulladék és veszélyes anyagok kezelése A haszonhulladékok, veszélyes hulladékokat, illetve kommunális hulladékot, a selejtezést követően le kell mérlegelni, és a selejtezési jegyzőkönyvre a fajtáját, a mennyiségét fel kell jegyezni A haszonhulladékról az értékesítésig analitikus nyilvántartást kell vezetni a BKSZE-nek A haszonhulladékok értékesítési árára a MÁV Zrt. BKSZE javaslatot tesz a MÁV-START Zrt-nek a piacon elfogadott árról Vissznyereményezet haszonhulladék értékesítésének engedélyezésére a Területileg illetékes Sz.Sz.K vezetője jogosult FT értékhatárig. Ezen értékhatár fölött a Gazdasági szervezet vezetője jogosult A haszonhulladék értékesítésekor az RLK a MÁV- START Zrt részére történő befizetést igazoló számla illetve bizonylat ellenében adhatja ki az anyagot a vevőnek. A haszonhulladék értékesítése során realizálódott bevétel a MÁV-START Zrtt illeti meg. Készpénzes befizetés: MÁV-START Zrt.-hez tartozó valamennyi Sz. Sz. K-ban működő számadó pénztárba történhet. A pénztárban a MÁV Zrt. RLK által kiadott küldlevél adatai alapján szigorú számadású, nyugta-egyéb bevételi jegyzék kerül kiállításra. Könyvelése: 966.9/ szolgálati helykód/9199. A befizetést igazoló dokumentum bemutatása után kerülhet sor az értékesített hulladék kiadására. Az értékesítést igazoló dokumentumok másolatát 5 munkanapon belül az RLK köteles megküldeni a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezetének Átutalással történő fizetés esetén: a mellékletben csatolt helyesen kitöltött adatlap és az értékesítésről szóló megállapodás másolatát kell megküldeni a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére, ahol intézkedés történik a számla kiállításáról A selejtezés során keletkezett kommunális hulladék elszállítása illetve a veszélyes hulladékok kezelése a BKSZE lebonyolításában történik a szolgáltatási szerződésnek megfelelően. Amennyiben: A selejtezés során keletkezett kommunálishulladékot az RLK keretszerződés alapján szállítatja el a hulladékot kezelő vállalattal, nyilatkozat (8. sz. melléklet) adása szükséges az RLK részéről, ezzel garanciát vállalva, hogy a keletkezett hulladék, az előírásoknak megfelelően kerül kezelésre. Határidő: selejtezés napja. Amennyiben a hulladék szállítása külön megrendelés alapján történik, a szállításról, illetve a hulladékot kezelő telep átvételi dokumentumáról másolat adására kötelezett az RLK a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére. Határidő: selejtezést követő 10 munkanapon belül. Elektronikai és veszélyes hulladékok kezelése: A hulladékok kezelésével megbízott cégek felé kiállított átadási bizonylat, kísérőjegy másolatának adásra kötelezett az RLK a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezet részére. Határidő: A hulladékot kezelő szervezetnek, vállalatnak az átadás-átvételt követő 10 munkanapon belül Egyéb rendelkezések A selejtezések szabályos lebonyolításának, illetve elszámolásának ellenőrzésére mind a MÁV-START Zrt. mind, a MÁV Zrt által megbízott dolgozók előzetes bejelentés nélkül is jogosultak Utasellátó Központ részére kiadott, nyilvántartásra kötelezett anyagok selejtezése Az Utasellátó Központ használatára kiadott nyilvántartásra kötelezett anyagokat (üveg, porcelán) a kijelölt selejtező RLK-hoz beküldeni nem kell. Ezen anyagok selejtezését a helyszínen a Számviteli Szervezet és a Beszerzési Szervezet egy-egy kijelölt munkavállalójából álló selejtezési bizottság, az anyagilag felelős dolgozó közreműködésével hajtja végre. Az analitikából való kivezetés megegyezik az egyéb nyilvántartásra kötelezett anyag eljárásával.

5 ÉRTESÍTŐ A tevékenység során használhatatlanná vált anyagokról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. sz. melléklet). A jegyzőkönyvet a használhatatlanná vált nyilvántartásra kötelezett anyagok szemrevételezése, azonosítása és számbavétele után három példányban kell a helyszínen elkészíteni és a bizottság valamennyi tagjának aláírni A jegyzőkönyv eredeti példányát a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére kell megküldeni, egy másolati példány az eszköz kezelőjénél marad, a Számviteli Szervezet engedélyezi a nyilvántartás rendezését Selejtessé vált vasúti járművek selejtezése A selejtessé vált vasúti járművek feltárása, selejtezési terv készítése Selejtezendő járműveknek kell tekinteni azokat a vasúti járműveket, amelyek: eredeti rendeltetésüknek megfelelően közforgalomban egyáltalán nem használhatók, nem üzemképesek (fizikai elhasználódás), és gazdaságosan nem javíthatók, lejárt fővizsgájú, nettó értékkel rendelkező 20 évnél idősebb, de legalább kétszeres fővizsgálati költségráfordítást igénylő vontatott járművek Nem lehet selejtezni: a javításra váró, javítás alatt álló, korszerűsítésre tervezett vasúti járműveket függetlenül a javítás, illetve átépítés időtartamától, az idényjelleggel használt vasúti járműveket A vasúti járművek selejtezésére a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének a tárgyévet megelőző év december 31-ig éves állománycsökkentési tervjavaslatot (negyedéves bontásban) kell készítenie. A járművek selejtezési tervét a következő adatok megadásával kell elkészíteni: a jármű típusa, pályaszáma, gyártási éve, honos, illetve a tárolást végző szervezet megnevezése, utolsó nagyjavítás megnevezése, ideje (év, hó), forgalomból kivonás időpontja, ideje (év, hó, nap), forgalomból kivonás oka A vasúti járművek selejtezési tervét a hatályban lévő DHL szerinti illetékes vezető hagyja jóvá A vasúti járművek terven felüli selejtezését a Gazdasági Szervezettel kell véleményeztetni, illetve DHL szerint jóváhagyatni A jóváhagyott éves tervet, illetve a terven felüli selejtezési javaslatot további intézkedésre a BKSZE részére kell átadni a selejtezési terv végrehajtása céljából A selejtessé vált vasúti járművek bejelentése A vasúti járművet selejtessé válásukat követően 30 napon belül be kell jelenteni. A bejelentés folyamata: Az 5. sz. mellékletben található Bejelentőlap oszlopának kitöltése, a szükséges műszaki vélemény megadása, valamint az így kitöltött bejelentőnek a Műszaki Üzemeltetési Szervezet részére való megküldése az üzemben tartó Sz. Sz. K. feladata. Az Sz. Sz. K által kitöltött bejelentőlapot a Műszaki Üzemeltetés felülvizsgálja, amennyiben megadható, a várható javítási költséget felvezeti a bejelentőlapra. Az aláírásokat követően a bejelentőlapot átadja a Számviteli Szervezet részére. A Számviteli Szervezet a bejelentőlapot sorszámmal látja el, illetve feltünteti a jármű(vek) bruttó értékét, leírási kulcsát, valamint a bejelentést megelőző havi záráskori nettó értékét. A bejelentőlapokról a szervezet nyilvántartást köteles vezetni. A selejtezés engedélyezése a DHL szerint történik. Az engedélyezett bejelentőlap a BKSZE részére kerül megküldésre. A bejelentőlap 6. sz. rovatát (várható javítási költség) az állagcsökkentési tervben szereplő járművek esetében nem kell kitölteni A balesetben sérült jármű bejelentőlapját csak a balesetvizsgáló bizottság vezetőjének láttamozása után lehet felterjeszteni a Műszaki Üzemeltetési Szervezet felé. A baleseti sérülés miatt selejtezésre javasolt járművek adatain kívül a bejelentőlap megjegyzés rovatában minden esetben fel kell tüntetni a balesetet tárgyaló ügyirat számát, a vissznyereményezett anyag közlésére vonatkozó kötelezettségeket A sérült idegen cégjelű vasúti járművekről is bejelentőlapot kell kiállítani, ha a vasúti jármű tulajdonosa annak hazaküldéséről lemondott, és a kártérítés a MÁV-START Zrt. részéről megtörtént. A bejelentőlapot ebben az esetben a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezete állítja ki, melyre rá kell írni a tulajdonos vasúttal történt elszámolás ügyiratszámát A Vasúti Jármű Selejtezési Bizottság feladata, összetétele A vasúti járművek műszaki szemléjének megtartása a selejtezési javaslat megtétele a Vasúti Jármű Selejtezési Bizottság feladata A vasúti járművek selejtezésének megszervezése az operatív végrehajtása a BKSZE feladata, a műszaki véleményezés a MÁV-START Zrt. képviselőjének hatáskörébe tartozik. A Selejtezési Bizottság vezetője a BKSZE igazgatója által kijelölt és megbízólevéllel ellátott munkavállalója A Selejtezési Bizottság összetétele: a Selejtezési Bizottság vezetője az BKSZE megbízottja, a Selejtezési Bizottság műszaki tagjai a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezete és a MÁV-Gépészet Zrt. megbízottja, az illetékes SZSZK megbízottja, a leszámolást végző, illetve területileg illetékes RLK megbízottja, forgalmi baleset esetén a balesetvizsgáló bizottság vezetője, vagy megbízottja a baleset helyszínén végzett selejtezés esetén, EBK területi képviselője A vasúti járművek selejtezési eljárásnak előkészítése, lebonyolítása A selejtezési szemlét a selejtezési tervben meghatározott negyedévben, terven felüli selejtezés esetén pedig a Bejelentőlap -ok beérkezése után, de legkésőbb 15 napon belül kell megszervezni A vasúti járművek selejtezési szemléjének időpontját a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezettel egyetértésben az BKSZE határozza meg. A helyszíni szemle megtartásának helyéről és idejéről a selejtezési bizottság vezetője legalább

6 6 ÉRTESÍTŐ 5 munkanappal a szemlét megelőzően írásban köteles értesíteni az érdekelteket Az éves állagcsökkentési tervben jóváhagyott vasúti járművek selejtezési szemléjét csoportosan kell megtartani. A járművek selejtezési szemléjét úgy kell ütemezni, hogy a selejtezett járművek pénzügyi- és műszaki állagrendezése a selejtezés negyedévében megtörténjen. Ennek biztosítása érdekében a selejtezési szemléket a negyedévek harmadik hónapjának 20. napjáig be kell fejezni A selejtezésre bejelentett kocsik gyűjtőállomásra továbbítását a Műszaki Üzemeltetési Szervezet irányítja. A gyűjtőállomásokon a kocsik nyilvántartása az illetékes SZSZK feladata, az őrzése a Vasútőr Kft. feladata. A személykocsik tárolására a Szolnok magas fogadó van kijelölve A vasúti vontatott járművek csak üres állapotban minősíthetők selejtté, a vontató járművekből pedig a bizottsági szemle előtt az első kiszerelési üzemanyag készletet a területileg illetékes raktárba kell leadni. A járművekből a mozdony homokot, hűtővizet el kell távolítani és akkumulátor nélkül lehet a bontóba küldeni! A Selejtezési Bizottság által selejtté minősített vasúti járműveket mindkét oldalán fehér festékkel jelölni kell a következők szerint: A selejtezett vasúti járművek sorozatjelét és pályaszámát X vonallal át kell húzni és feltűnő, jól látható módon fel kell festeni a selejtezés jelét, ( S betű) és a selejtté minősítés időpontját (év, hónap, nap, pl.: S ). A selejtezési bizottság vezetőjének gondoskodnia kell arról, hogy a betűíró személy a selejtezés helyszínén legyen Selejtezési jegyzőkönyv, valamint mellékleteinek kiállítása, beszámolási kötelezettség A selejtezési eljárás során a bizottság megállapításait, rendelkezéseit és javaslatait, továbbá indokait a Selejtezési Bizottság vezetője köteles a 6. sz. mellékletben található nyomtatványok felhasználásával jegyzőkönyvbe foglalni, amelyet 2 példányban kell kiállítani A Selejtezési Bizottság vezetőjének az általa kiállított selejtezési jegyzőkönyveket minden évben egytől kezdődő sorszámmal, és az év megjelölésével kell ellátni. A selejtezési jegyzőkönyvekről nyilvántartást köteles vezetni A selejtezési jegyzőkönyv kézirati példányát a selejtezési szemle befejezését követően a bizottság tagjaival történt egyeztetés után, a helyszínen kell kiállítani és a bizottság tagjaival aláíratni. A selejtezési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a vasúti jármű: Bejelentőlap -ját, (5. sz. melléklet) amelyre a helyszíni szemle alkalmával a Bizottság határozatát és a selejtezés indokát (pl. a hosszantartó törött, stb.) a MÁV START Zrt. megbízottja köteles rávezetni (selejtezésre javasolt, visszautasított, javításra visszautasított, stb.). Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása megnevezésű nyomtatványt (7. sz. melléklet), melyen a vissznyereményezésre javasolt alkatrészeket fel kell sorolni. A vissznyereményezésre, illetve műszaki felülvizsgálatra javasolt alkatrészek, fődarabok megnevezését és mennyiségét (vasúti járművenként különkülön) a Selejtezési Bizottság műszaki tagja köteles megjelölni, és közölni, a fődarabok esetében a diszponálás helyét, idejét A vasúti vontató- és vontatott járművek selejtezési jegyzőkönyvének a selejtezésre javasolt járművek adatain kívül tartalmaznia kell: a bizottság határozatát, a leszámolást végző RLK megnevezését, a selejtezés végrehajtására vonatkozó rendelkezés, engedélyezés iratának számát A Selejtezési Bizottság vezetőjének 5 munkanapon belül a selejtezési jegyzőkönyv eredeti példányát, valamint a bejelentőlap 1. példányát meg kell küldeni MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete részére, aki állag módosítás céljából, továbbítja a MÁV ZRt. Számviteli Szervezet Miskolci Könyvelési Egység részére A MÁV ZRt. Számviteli Szervezet Miskolci Könyvelési Egység értesítést küld a MÁV-START Zrt. Számviteli Szervezete és a BKSZE részére, hogy a GIR-ben az állagrendezés megtörtént A BKSZE-nél lévő ügyiratban az értesítést csatolni kell és a bontást, leszámolást igazoló okmányok beérkezéséig irattárazásra vár. A záradékolt ügyiratot a BKSZE irattározásra kell megőrizni A vontató és vontatott járművek selejtezési ügyiratai nem selejtezhetők! Selejtezett vasúti járművek bontása, a megjelölt alkatrészek vissznyereményezése A vasúti járműveket az utolsó üzemeltetési állapotuknak megfelelően kell a selejtezésig megőrizni. A járműveket szétbontani, azokról alkatrészeket leszerelni, és más célra felhasználni nem szabad. Az üzemzavar elhárítása érdekében a kiszerelt alkatrészeket, fődarabokat visszaszerelve pótolni kell. Amennyiben a pótlás nem lehetséges, akkor megfelelően dokumentálni kell az eseményt, (jegyzőkönyv, bizonylat) és selejtezéskor a bizottságnak át kell adni A MÁV-START Zrt tulajdonát képező járművek bontását bérmunkában a MÁV Zrt BKSZE RLK Miskolc Sátoraljaújhelyi Részleg 2. Raktára végzi. A bejelentett jármű bontótelepre történő továbbítása a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének a feladata. A bontás előtt kötelező mérlegelés a MÁV Zrt. BKSZE RLK Miskolc terhére történik, a mérlegelést ők rendelik meg A selejtezett járműveket a bontótelepre történő megérkezés és a selejtezési jegyzőkönyvek készhez vétele után a bontótelep bontási kapacitását figyelembe véve lehetőleg a tárgyévben köteles a BKSZE elbontani A járművek bontása során a vissznyereményezésre megjelölt alkatrészek további sorsáról a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének képviselője dönt. A jelentkező igényeket figyelembe véve határozza meg az eladás, értékesítés prioritásait (Pl. Gépészeti Zrt, Járműjavító, Cégcsoporton belül, esetleg azon kívül történhet az értékesítés) A fődarabok értékesítésekor az eladási értéket a fődarabok állapotától függően a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének és a BSZKE-nek a képviselője közösen határozza meg.

7 ÉRTESÍTŐ A kisebb súlyú, de nagyobb darabszámban előforduló alkatrészek eladási értéke a bázisérték (ócskavas érték). A jelentkező igényeket figyelembe véve a MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetési Szervezetének képviselője határozza meg az eladás, értékesítés prioritásait A MÁV-START Zrt és a MÁV Zrt BKSZE pénzügyi szervezetei a tárgyév végén kölcsönösen leszámolnak egymás felé a felmerült költségekről és az eladásból származó bevételekről. 5. HIVATKOZÁSOK MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasítással hatályát veszti 4/2008. (VI.11. MÁV-START Ért. 15.) GVH. sz. gazdasági vezérigazgató-helyettesi utasítás 6. HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás a közzététel napján lép hatályba. 7. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Selejtezési kimutatás az anyagok és nem folyamatos leírású tárgyi eszközök bejelentésére 2. számú melléklet: Törési jegyzőkönyv selejtessé vált anyagokról 3. számú melléklet: Bejelentőlap a selejtessé vált folyamatos leírású tárgyi eszközökről 3/a. számú melléklet: Selejtezési kimutatás 4. számú melléklet: Selejtezési jegyzőkönyv az anyag és tárgyi eszköz (kivéve vasúti jármű) selejtezéséről 4/a. számú melléklet: Selejtezésből visszanyert tartozékok, alkatrészek, hulladék anyagok jegyzéke 5. számú melléklet: Bejelentőlap a selejtezésre javasolt vasúti járműről, 6. számú melléklet: Vasúti jármű selejtezési jegyzőkönyv, 7. számú melléklet: Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása, 7/a. számú melléklet: Selejtezett vasúti vontató jármű leszámolása 8. számú melléklet: Nyilatkozat 9. számú melléklet: Adatközlő 10. számú melléklet: Műszaki szakvélemény 11. számú melléklet: TEV jegy (Fte. Kivezetéséhez) Monszpart Zsolt s.k. vezérigazgató

8 8 ÉRTESÍTŐ 1. sz. melléklet

9 ÉRTESÍTŐ 9 2. sz. melléklet /20.. SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV Az Utasellátó Központ részére kiadott háztartási eszközök selejtezéséről Felvéve: 20. év.... hó -én az Utasellátó Központnál A selejtezési bizottság tagjai:... Számviteli Szervezet részéről Beszerzési Szervezet részéről A selejtezésben közreműködik:..... anyagilag felelős eszközgazdálkodó A selejtezési bizottság megállapította, hogy az Utasellátó Központ működése során az alábbiakban felsorolt üveg, porcelán, kőedény és műanyag eszközök törtek el, illetve mentek tönkre. Az eszközök használhatatlanná válásában szándékosság, gondatlanság nem állapítható meg/megállapítható: Csoport tételszám Megnevezés Egység Mennyiség Egységár/db Érték A fentiek alapján a nyilvántartásban a mennyiségi rendezés elvégezhető. k.m.f. Számviteli Szervezet munkavállalója Beszerzési Szervezet munkavállalója eszközgazdálkodó Az állagrendezést engedélyezem: Számviteli vezető

10 10 ÉRTESÍTŐ 3. sz. melléklet

11 ÉRTESÍTŐ 11 3/a. sz. melléklet

12 12 ÉRTESÍTŐ 4. sz. melléklet Selejtezhető: évben Ügyiratszám:. SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV MÁV-START Zrt-nek végzett anyag és tárgyi eszköz (kivétel vasúti jármű) selejtezéséről. Készült: 20 év..hó nap a.. szervezeti egységnél végzett selejtezésről. Jelen vannak: A selejtezési bizottság tagjai:.. selejtezési bizottság vezetője..műszaki szakértő.. számviteli munkavállaló.. RLK munkavállaló.. EBK megbízott munkavállalója A selejtezésben közreműködik: anyagilag felelős eszközgazdálkodó I. Selejtezési hatáskör A Selejtezési Bizottság megállapítja, hogy az érvényes MÁV-START Zrt. Utasítás alapján jelen eljárás keretében végrehajtandó selejtezés engedélyezése a MÁV-START Zrt. hatáskörében megtörtént. II. Selejtezésre javasolt tételek A Selejtezési Bizottság tételesen leszámolta, felülvizsgálta, és a nyilvántartással egyeztette a selejtezésre előkészített és a csatolt Selejtezési Kimutatáson felsorolt tételeket. III. A selejtté válás okai A selejtezési kimutatásban szereplő anyagok, eszközök használatuk során megrongálódtak, vagy avulttá váltak, javításuk gazdaságtalan. IV. A selejtezett anyagok, tárgyi eszközök hasznosítása A Bizottság megállapította, hogy a selejtezésre javasolt anyagokról a csatolt mellékletben felsorolt anyagok haszon-, illetve hulladék anyagok hasznosíthatók. Javasolja ezek kiszerelését és hasznosításukkal kapcsolatos intézkedések (RLK raktárnak történő átadás-átvétel, értékesítés) megtételét. A selejtezés során keletkezett veszélyes hulladékok is a csatolt mellékletben kerülnek felsorolásra. Az egyéb, veszélyes hulladéknak nem minősülő kommunális hulladékok a területileg illetékes hulladékkezelő telepére kerülnek elszállításra.

13 ÉRTESÍTŐ 13 V. A selejtezési bizottság nyilatkozata A Selejtezési Bizottság aláíró tagjai büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a selejtezésre javasolt anyagokra és eszközökre vonatkozó adatok megegyeznek a könyvviteli és egyéb nyilvántartásokkal, azokat a bizottság a selejtezési eljárás előkészítése során tételesen ellenőrizte. VI. A Selejtezési Bizottság javaslata A Selejtezési Bizottság a selejtezésre előkészített tételek szemléje, a selejtté válás okainak vizsgálata és a hasznosítási eljárás eredménytelensége alapján a Selejtezési Kimutatáson felsorolt anyagok selejtezését javasolja. Folyamatos leírású tárgyi eszközök 1- tételig Azonnali leírású tárgyi eszközök 1- tételig Nyilvántartásra kötelezett anyagok 1-.tételig A Bizottság a: Folyamatos leírású tárgyi eszközök közül:, az Azonnali leírású tárgyi eszközök közül valamint a Nyilvántartásra kötelezett anyagok közül a.. tételeket a Selejtezési Kimutatásról törölte. Indoklás.. Hulladékok felsorolása 4/a mellékletben VII. A selejtezés engedélyezése utáni teendők A selejtezett eszközök hulladékának, haszonanyagának beszolgáltatásáért, illetve a megsemmisítéséért: Felelős munkavállaló neve: Beosztása: A selejtezés engedélyezése után az érvényben lévő utasítás szerint kell eljárni. K. m. f. sel.biz. vezetője műszaki szakértő számviteli munkavállaló EBK megbízott vissznyer. raktár előadó eszközgazdálkodó VIII. Határozat A selejtezési jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a felsorolt tételek selejtezését illetve megsemmisítését jóváhagyom. Elrendelem a selejtezett tételek állományból történő kivezetését, továbbá a selejtezéséből visszanyert anyagok hasznosításával kapcsolatos intézkedések végrehajtását. Számviteli vezető

14 14 ÉRTESÍTŐ 4/a. sz. melléklet

15 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Sorszám: Bejelentő szervezeti egység: Kiállító: Beküldendő: Bejelentőlap A selejtezésre javasolt vasúti járműről Az alábbiakban feltüntetett járműveket műszakilag megvizsgáltuk (műszaki vélemény csatolva), selejtezésre javasoljuk: Megjegyzés: sorsz. pályaszám gyártási év és gyártó A kocsi önsúlya Fővizsga idő, helye és időpontja várható javítási ktg. Bruttó értéke Leírási kulcs Nettó érték Dátum: P.H... Műszaki Üzemeltetési vezető. Sz.Sz.K. vezető. Gazdasági vezet... DHL szerint jogosult vezető

16 16 ÉRTESÍTŐ 6. sz. melléklet MÁV-START ZRT. MŰSZAKI ÜZEMELTETÉSI SZERVEZET Budapest, Könyves Kálmán krt Selejtezési jegyzőkönyv száma: Tételszáma:./20. Ügyirat száma:./20.. Készült, 20..év hó -n. VASÚTI JÁRMŰ SELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV (MÁV-START Zrt. részére végzett selejtezésről) szolgálati helyen. A Selejtezési Bizottság tagjai: 1. A Selejtezési Bizottság vezetője a MÁV Zrt. BKSZE részéről: 2. A MÁV-START Zrt. Műszaki Üzemeltetés részéről: 3. A MÁV Gépészeti Zrt. részéről: 4. Az illetékes MÁV-START Zrt. SZSZK részéről:. 5. A területileg illetékes RLK részéről:.. 6. EBK képviselője:... A fenti Selejtezési Bizottság a selejtezésre bejelentett és előkészített,. pályaszámú vontatott vasúti járművet selejtté minősítette a következő indokok alapján: Elhasználódott: Balesetes: Egyéb: A bontásra kijelölt szolgálati hely:.. A selejtezés végrehajtása a../20.. számú bejelentő lapon került engedélyezésre. Kmf

17 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Selejtezett vasúti személykocsi leszámolása Selejtezési jegyzőkönyv száma:.. tételszáma:../20. Bruttó érték Ft : P Á L Y A S Z Á M : Nettó érték Ft:.. VISSZNYEREMÉNYEK: Önsúly:...kg Meghatározott súly: kg M e g n e v e z é s Kerékpár Me. db Hiány Tételszám Mennyiség Egységsúly Összsúly Érték Ft Jegyzet Forgóváz db Kormányszelep db Ütköző db Csavarkapocs db Rudazatállító db Nem átmenő vonószek. db Poggyásztartó db Statikus töltőberendezés db Végzár váltó db Vill. fűtési kábel db Vezérlőszekrények db AJO fűtési szekrények db Acél hulladék to Laza lemez hulladék to Alumínium hulladék to Fa hulladék to Egyéb hulladék to A vissznyeremények értéke mindösszesen Ft A jármű szétbontása 20. év.hó..-n megtörtént. Bontást végző szolgálati hely Telefon: Leszámolást végző szolgálati hely Telefon:

18 18 ÉRTESÍTŐ 7/a. sz. melléklet Selejtezett vasúti vontató jármű leszámolása Selejtezési jegyzőkönyv száma:.. tételszáma:../20. Bruttó érték Ft : P Á L Y A S Z Á M : Nettó érték Ft:.. Önsúly:...kg VISSZNYEREMÉNYEK: Meghatározott súly: kg M e g n e v e z é s Kerékpár Forgóváz Ütköző Me. db db db Hiány Tételszám Menyiség Egységsúly Összsúly Érték Ft Jegyzet Acél hulladék Laza lemez hulladék Alumínium hulladék Fa hulladék Egyéb hulladék to to to to to A vissznyeremények értéke mindösszesen Ft A jármű szétbontása 20. év.hó..-n megtörtént. Bontást végző szolgálati hely Telefon: Leszámolást végző szolgálati hely Telefon:

19 ÉRTESÍTŐ sz. melléklet Nyilatkozat A MÁV Zrt. BKSZE Regionális Logisztikai Központ... helység... nevű... telephelyű kommunális hulladékot kezelő céggel áll szerződésben,... sz. szolgálati hely eszközeinek selejtezése során keletkezett kommunális hulladékot ezen megállapodás alapján szállítatjuk el.., aláírás

20 20 ÉRTESÍTŐ 9. sz. melléklet ADATKÖZLŐ kimenő számla kiállításához 1. Az adatközlő típusa: 2. A kiállító szervezet: Előlegbekérő Részszámla Számla (végszámla) Helyesbítő számla Éves adatközlő Kódszáma: Megnevezése: Iktatószáma: 3. A vevő adatai: Neve: Számlázási címe: Adószáma: Bankszámlaszáma: Telephelye: (ha eltér a számlázási címtől) 4. Szerződésre, megrendelésre vonatkozó adatok: Szerződés tárgya: Száma: Tényleges (számviteli) teljesítés időpontja: Teljesítés: Egyedi Időszakos elszámolás Szerződés szerinti fizetési esedékesség: Késedelmi kamat mértéke: 5. Számlázandó termék, szolgáltatás adatai: (több sor esetén külön lapon kérjük megadni) Megnevezés VT/SZJ szám ME Mennyiség Egységár Nettó összeg ÁFA % Áfa összeg Bruttó összeg 6. Árbevétel kontírozás: 7. Egyéb megjegyzés (pl. a helyesbített számla száma, közvetített szolgáltatás esetén a bejövő számla száma): Fk.számla Szervezet UTK Psz. Összeg 8. A kiállító adatai: Kiállító neve: Aláírás: Telefonszáma: címe: Kiállítás dátuma: Csatolt mellékletek: 9. Számviteli adatok: (a számviteli szervezet tölti ki!!! ) Iktatószám: GIR tranzakciószám: Rögzítő aláírása:

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2002. február 27. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2002. február 27. 1) A használhatatlannak minősítés és egyéb fogalmak: Vagyontárgyak: minden

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Martonvásár 2012. május 16. Bedő Zoltán főigazgató 1. A selejtezés általános tudnivalói A felesleges vagyontárgyak csoportosítása: - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - anyagok,

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Selejtezési és hasznosítási szabályzata A selejtezés részletes szabályait az Államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI E) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

2013/20. SZÁM TARTALOM

2013/20. SZÁM TARTALOM 2013/20. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 22/2013. (VI. 06. MÁV-START Ért. 20.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. (Hatályos: 2015. június 27. napjától) Tartalom Bevezetés...

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1.

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 1051 Budapest, Arany János utca 1. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a hasznosíthatatlan eszközök selejtezésének szabályzata Érvényes:

Részletesebben

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA FELESLEGESSÉ VÁLT VAGYONTÁRGYAK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA (továbbiakban: Selejtezési Szabályzat) A Szent Imre Katolikus Általános Iskola felesleges vagyontárgyainak hasznosításával

Részletesebben

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI

D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI D) SELEJTEZÉS NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Immateriális javak, tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 2. Selejtezett immateriális javak (szellemi termékek),

Részletesebben

2013/3. SZÁM TARTALOM

2013/3. SZÁM TARTALOM 2013/3. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 4/2013. (I. 29. MÁV-START Ért. 3.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (JNT Security Logisztikai és Biztonsági Kft.-vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata

Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata ... (társaság neve)... (adószám) Eszközök selejtezési, hasznosítási szabályzata Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Társaság bemutatása...3 2. A Selejtezési szabályzat célja...4 3.

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK, SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Pécs M J Város Polgármesteri Hivatala Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata 2014. Iktatószám: 05-5/82/2014. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Fejér Megyei Építészek Kamarája Címe: Adószáma: 18482911-1-07 Képviseletre jogosult személy neve: Németh László elnök Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

2014/31. SZÁM TARTALOM

2014/31. SZÁM TARTALOM 2014/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 61/2014. (VI. 27. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti utazási és felügyeleti igazolvány, valamint a Felügyeleti igazolvány2 kiadásának és használatának

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

I. Általános rész. A szabályzat hatálya

I. Általános rész. A szabályzat hatálya Budakeszi Város Polgármesterének és Jegyzőjének 12/1012.(VIII.31.) számú intézkedése Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata A polgármesteri hivatal kezelésében lévő felesleges

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök

1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök 1. Bevezetés... 2 2. A szabályzat célja... 3 2.1. A szabályzat hatálya... 3 2.2. A szabályozásba bevont eszközök köre... 3 3. Felesleges eszközök felszámolásának fázisai... 4 3.1. A hasznosítás során szükséges

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 2) melléklete 1/b) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési

Részletesebben

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2012. január 01. Dr. Ari Lajos elnök 1 A selejtezési szabályzat az Egyesület tulajdonában lévő feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításával, leértékelésével és selejtezésével

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 31-től Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától FELESLEGES

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig.

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Felesleges vagyontárgyak hasznosítási és selejtezési szabályzata Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 35/2015. sz. határozatával TARTALOM I. Általános

Részletesebben

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ügyiratszám: 639-2/2014. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és a selejtezésnek szabályzata A szabályzat előírásait a Gazdasági Ellátó Szervezethez kapcsolt önállóan működő intézményeknek

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról

1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás. a Budapesti Gazdasági Egyetem. leltározási és leltárkészítési munkáiról 1/2016. (VI. 30.) kancellári utasítás a Budapesti Gazdasági Egyetem leltározási és leltárkészítési munkáiról Budapest, 2016. június 30. (2016. július 1. napjától hatályos változat) A Budapesti Gazdasági

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése

./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás. Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges felszerelése Készítette: MÁV-START Zrt. Személyzetmenedzsment Szilágyi Gerzson 01/11-09 44730/2016/START./2016.(.MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás Tárgy: Vonatkísérő személyzet szolgálat ellátásához szükséges

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 100 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK, KÉSZLETEK FELTÁRÁSÁRA, HASZNOSÍTÁSÁRA ÉS SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (Hatályos: 2016. június 25. napjától) H-1149 Budapest,

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Elszámolási Kézikönyv a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott működési költségvetési támogatás szakmai tájékoztatójának és pénzügyi kimutatásának elkészítéséhez 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS

MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 9. sz. melléklet PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG MENETLEVÉL KITÖLTÉSI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ UTASÍTÁS CÉLJA... 3 2. HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA... 3 2.1. Az utasítás

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BIZONYLATI ALBUM I. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális javakról B.Sz.ny. 11-69. r.sz. A01. 2. Immateriális javak

Részletesebben

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010.

Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. Magyar Ügyvédi Kamara Adószám: 19025788-1-41 Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 8. SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2010. TARTALOMJEGYZÉK: 1. A selejtezés általános tudnivalói 2. A felesleges vagyontárgyak feltárása,

Részletesebben

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata

... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata ... Intézmény Leltározási és leltárkészítési szabályzata 1. A Szabályzat 3. számú melléklete következő 3. számú mellékletre változik: "3. számú melléklet Leltározási ütemterv a 2016. évre 1. A leltározás

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 1 2012/20. szám Budapest, 2012. november 16. Szám: 37933/2012.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 19/2012. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK F) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29. r.sz. F01. 2. Utalvány Saját készítésű

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

2013/36. SZÁM TARTALOM

2013/36. SZÁM TARTALOM 2013/36. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 46/2013. (XII. 20. MÁV-START Ért. 36.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása,

- forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - forgóeszközök között kimutatott pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - idegen pénzeszközök analitikus nyilvántartása, - végleges pénzeszközátadás államháztartáson

Részletesebben

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011.

Bizonylati Album Hatályos: 2011. augusztus 31-től. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM. Hatályos: 2011. Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BIZONYLATI ALBUM I.. igazgató P.H. 1 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Állományba vételi bizonylat immateriális

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja

Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja IV. Fejezet Az analitikus (részletező) nyilvántartások formája, tartalma, vezetésének módja 1. A IV. Fejezet 3. Az 1. számlaosztály részletező nyilvántartásaira vonatkozó közös szabályok cím alatti részének

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület

Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület Székhely: 6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2. Adószám: mint fenntartó és intézményei, a Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (OM 102731) Székhely: 6725 Szeged,

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend.

Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Próbavonatokhoz kapcsolódó eljárásrend. Vajda Zsolt Nemzetközi rendkívüli küldemények és katonai szakértő MÁV Magyar Államvasutak Zrt Forgalmi Üzemviteli Igazgatóság Üzemirányítási Központ H-1087 Budapest

Részletesebben

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése

Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Tárgyi eszközök leltározása és megszűnése, könyvekből kivezetése Adótanácsadók Egyesülete 2016. november 18. Gottgeisl Rita Beszámoló tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a vállalkozásnak a mérleg

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 2016 A felesleges vagyontárgyak hasznosításával és selejtezésével összefüggő feladatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. és az államháztartás

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

ADATLAP Azonosító: A10

ADATLAP Azonosító: A10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: ADATLAP Azonosító: A10 Tárgyi eszközök naplója Bizonylat száma: B. 11-52/új.r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tárgyi eszközök naplója elnevezésű nyomtatványt

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32. Telefon: +36 1 356 1522 www.aeek. 1 2 Telefon: 06-70/430-4400 E-mail: tovabbkepzes627@aeek.hu Neve 1 : Születési neve: JELENTKEZÉSI LAP SZAFTEX II. KÉPZÉS Kérjük, olvassa el figyelmesen a kitöltési útmutatót a jelentkezési lap kitöltése

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV. A... típusú, HA-... lajstromjelű. motornélküli repülőgép részére

... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV. A... típusú, HA-... lajstromjelű. motornélküli repülőgép részére ... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV A... típusú, HA-... lajstromjelű motornélküli repülőgép részére ... sz. REPÜLŐGÉPKÖNYV A... típusú, HA-... lajstromjelű motornélküli repülőgép részére Adatok: 20... év,...,...-tól

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI ÉS KOMMUNÁLIS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejö( egyrészről: Velem községi Önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 9726 Velem, Rákóczi u. 73., mint megbízó másrészt: a Velem Vid

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/8. SZÁM TARTALOM 2016/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 6/2016. (III. 01. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás Díjszabás és a jogszabályban megállapított utazási kedvezmények 4. számú módosításáról... 2 15/2016.

Részletesebben

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat

Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról. Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat Tiszavárkony Község Polgármesteri Hivatalának szabályzata az anyag- és eszközgazdálkodásról Az anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat A szabályzatban a Tiszavárkony Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

2013. május 1-től hatályba lépő változások:

2013. május 1-től hatályba lépő változások: Tisztelt Partnerük! A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 71. (4) szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészi igazolványok és plombanyomók 2013. április

Részletesebben