Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének február 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottságba tag megválasztása... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről... 7 Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda évi tevékenységéről Új szociális rendelet megalkotása Az építményadó rendelet módosításáról A köztisztaság és településtisztaság fenntartásáról, a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 35/2013. (12.11.) Kgy. rendelet módosítása, valamint szerződések jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletének módosítása Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások jóváhagyása A Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány alapító okiratának módosítása Jogi Iroda beszámolója a 2014-ben lefolytatott közbeszerzési eljárásokról Közfoglalkoztatás támogatására benyújtott kérelem utólagos jóváhagyása Önkormányzati tulajdonú, építési telkekre benyújtott pályázatok elbírálása Apokaliptikus szemlélet a korai reformáció Magyarországán című kötet támogatása A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának támogatása A Vásárhelyi Látóhatár kiadásának támogatása Csongrád Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által delegált tagról döntés meghozatala Emléktábla a Tornyai János Múzeum igazgatóinak és múzeumőreinek Döntés önrész biztosításáról a Hódmezővásárhelyi Futball Club részére Döntés Városkártya Program bevezetéséről és használatáról

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2015 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2014. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 10. (1) bekezdés értelmében Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendes ülését összehívom február 6-án, pénteken délelőtt órára Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem). 1. Napirend: Az önkormányzat évi költségvetési rendelete Előadó: polgármester Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 2. Napirend: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Előadó: címzetes főjegyző Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 3. Napirend: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájának tevékenységéről Előadó: irodavezető Véleményezésre: valamennyi bizottságnak 4. Napirend: Egyebek Hódmezővásárhely, január 27. Tisztelettel: Almási István polgármester

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2015. Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai a február 6-án tartandó rendes közgyűlés anyagait február 5-én, (csütörtökön) délelőtt órakor tárgyalják meg, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság együttes ülésén, melyen tanácskozási joggal részt vesznek a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság tagjai, az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság tagjai, a Mezőgazdasági-, Vállalkozási- és Nemzetiségügyi Bizottság tagjai, az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjai. Az együttes bizottsági ülést követően a többi bizottság is külön-külön megtartja rendkívüli ülését. Valamennyi bizottsági ülés a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Em. 6.) kerül megtartásra. Hódmezővásárhely, január 29. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2015. (1 db határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottságba tag megválasztása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyző... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: január 30. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2015. Tárgy: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottságba tag megválasztása. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottság jelenleg 4 külső taggal működik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében. Kovácsné Horváth Zsuzsanna külső tag családi okokra hivatkozással kérte bizottsági tagság alól történő felmentését, mivel a jövőben ezirányú feladatait már nem tudja ellátni. Kovácsné Horváth Zsuzsanna kérésének megfelelően Őt a bizottság tagjai közül a Közgyűlésnek visszahívni, és helyette egy új, nem képviselő, külső tagot megválasztani szükséges. Javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! Hódmezővásárhely, február 6. Almási István polgármester

6 I/A kötet 6. oldal Tárgy: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottságba tag megválasztása. HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sportbizottság külső tagja, Kovácsné Horváth Zsuzsanna lemondását tudomásul veszi és helyette megválasztja:. 2./ A Közgyűlés felkéri Címzetes Főjegyző Asszonyt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú függelékében vezesse át a bizottság tagjainak személyében bekövetkezett változást. Felelős: Polgármester, Címzetes Főjegyző Határidő: Azonnali Hódmezővásárhely, február 6. A határozatot kapja: 1./ Tisztségviselők- helyben 2./ Jogi Iroda 3./ Érintett bizottsági tagok 4./ Irattár Almási István polgármester

7 I/A kötet 7. oldal Iktatószám: /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzési Iroda Az anyagot látta:. Előadó:... Irodavezetők: Aljegyző: Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző: Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: január 27. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

8 I/A kötet 8. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől Iktatószám: /2015 Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről Mell.: beszámoló és határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlési munkaterve alapján Önök elé terjesztem a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót. A költségvetési intézmények belső ellenőrzéséről szóló beszámoltatás rendje nem változott az elmúlt időszakban, így a Tisztelt Közgyűlés negyedéves ciklusokban nyer közvetlen tájékoztatást az ellenőrzés alá vont egységeknél végzett vizsgálatok eredményeiről. A Belső Ellenőrzés a IV. negyedévben is rendszeres munkakapcsolatot tartott a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnökével, és az arra jogosultak részére folyamatosan biztosította az ellenőrzési jelentésekbe való betekintés lehetőségét. A beszámolási időszakban rendelkezésre álltunk az esetenként igényelt konzultációk, vagy a vizsgálati anyagok szóbeli kiegészítése céljából. A Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévében befejezett, illetve lezárt 8 darab ellenőrzést. Ebből öt darab a jóváhagyott eredeti, évre szóló ellenőrzési munkaterv programja szerinti feladat volt, három ellenőrzésre pedig az ellenőrzési munkaterven felül került sor. A IV. negyedévben elvégzett vizsgálatok eredményeit az ellenőri jelentések, azok főbb elemeit pedig a csatolt felsorolás tartalmazza. A feladataik teljesítése során alkalmazandó jogszabályok alapvetően nem változtak az elmúlt időszakban, ezért a belső ellenőrök a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) előírásait, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht), a számvitelről szóló évi C. törvény (Sztv.), a évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásait vették figyelembe. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megvitatni és azt elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, február 06. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző

9 I/A kötet 9. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportja I./ IV. negyedév során elvégzett belső ellenőrzések 1.) Utóellenőrzés a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátásról 2.) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményei számára a évben biztosított működési költségek ellenőrzéséről, a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában felmerült költségek alapján 3.) A hódmezővásárhelyi helyi adóbevételek november 30-i állapot szerinti alakulásáról, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések tárgyában elvégzett ellenőrzésről 4.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói telephelyén a térítési díjak szabályozása, a térítésköteles szolgáltatások, valamint a térítési díjak alakulásáról 5.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi telephelyén az "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/ kódszámú pályázat hasznosulásáról 6.) A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról 7.) A Csomorkányi templomrom fejlesztéséhez kapcsolódó tanösvény megvalósításának ellenőrzéséről 8.) A Serháztéri pihenőpark és játszótér fejlesztésének ellenőrzéséről A IV. negyedévi belső ellenőrzési tevékenységünket annak tükrében mutatjuk be, hogy a vizsgálati anyagok hogyan oszlanak meg ellenőrzési típusok szerint: Szabályszerűségi-ellenőrzések: Intézményeknél A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói telephelyén a térítési díjak szabályozása, a térítésköteles szolgáltatások, valamint a térítési díjak alakulásáról A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi telephelyén az "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/ kódszámú pályázat hasznosulásáról Polgármesteri Hivatalban A Csomorkányi templomrom fejlesztéséhez kapcsolódó tanösvény megvalósításának ellenőrzéséről A Serháztéri pihenőpark és játszótér fejlesztésének ellenőrzéséről

10 I/A kötet 10. oldal Pénzügyi-ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban Utóellenőrzés a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátásról A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményei számára a évben biztosított működési költségek ellenőrzéséről, a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában felmerült költségek alapján A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról Teljesítmény-ellenőrzések: Polgármesteri Hivatalban A hódmezővásárhelyi helyi adóbevételek november 30-i állapot szerinti alakulásáról, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések tárgyában elvégzett ellenőrzésről Fentiek alapján a év IV. negyedévében befejezett ellenőrzések összesen: Hódmezővásárhely Munkaterv szerint Soron kívüli Együtt MJ Város teljesített ellenőrzések száma ellenőrzések Ellenőrzési típus PolgmH Intézm. összes Polgm.H. Intézm. összes E szabályszerűségi pénzügyi rendszer teljesítmény informatikai Összesen A táblázatból kitűnik, hogy a befejezett 8 db vizsgálatból 6 vizsgálatot a Polgármesteri Hivatal területén, 2 vizsgálatot pedig az intézménynél folytattunk le. Összesen négy szabályszerűségi, három pénzügyi-ellenőrzést és egy teljesítmény-ellenőrzést végeztünk a IV. negyedévben. A következőkben a IV. negyedévi ellenőrzéseink tapasztalatairól a kialakult gyakorlat szerinti kivonatos formában számolunk be: 1.) Utóellenőrzés a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal működési költségeinek továbbszámlázásával kapcsolatos feladatellátásról 2.) A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézményei számára a évben biztosított működési költségek ellenőrzéséről, a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában felmerült költségek alapján 3.) A hódmezővásárhelyi helyi adóbevételek november 30-i állapot szerinti alakulásáról, valamint az adóhátralékok rendezésére tett intézkedések tárgyában elvégzett ellenőrzésről

11 I/A kötet 11. oldal 4.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Makói telephelyén a térítési díjak szabályozása, a térítésköteles szolgáltatások, valamint a térítési díjak alakulásáról 5.) A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhelyi telephelyén az "A" épülettömb energetikai korszerűsítése KEOP-5.3.0/A/ kódszámú pályázat hasznosulásáról 6.) A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálatáról Összegzésként elmondhatjuk, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata évben is hangsúlyt fektetett az utánpótlás - nevelésre, a szabadidősport versenyekre és a kiemelt szintű sportversenyekre, ezért lehetőségéhez képest támogatta azokat. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata évben 8 sportszervezetet, összességében eft támogatásban részesített, melyet a támogatási megállapodásoknak megfelelően, az azokban meghatározott célra használtak fel a támogatottak. Támogatási szerződések az önkormányzati támogatások eljárásrendjének megfelelően tartalmazták a támogatás pontosan körülírt jogcímét, a támogatási összeg mértékét, az elszámolási határidőket, a kapcsolattartásra kijelölt szervezeti egység megjelölését is. A támogatásokról vezetett nyilvántartásból megbízható információt nyerhettünk azok felhasználásáról és elszámolásáról. A támogatások összegével mindegyikük a megadott határidőn belül elszámolt, és az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok az előírt követelményeknek megfeleltek. A sporttámogatások hasznosulására és az elszámolási határidők teljesítésére fokuszáló jelentésemben a vezetés számára javaslattal nem éltünk, hiszen megállapításaink a szabályok betartását tükrözték. Az ellenőrzés során a belső ellenőrzés tudomására jutott, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 157/2014. (06.13.) számú határozatával módosította Az önkormányzati támogatások eljárásrendjét. Az egységes szerkezetbe foglalt eljárás rend július 1. napjával vált hatályossá, így az A /2013., az A /2013. és az A /2012. számú ellenőrzési jelentések erre irányuló javaslatai hasznosultak. Összegzésképpen rögzítettük hogy a évben céljellegű támogatásban részesített sport szervezetek elszámolására vonatkozó vizsgálat jogszabálysértő felhasználást nem állapított meg. 7.) A Csomorkányi templomrom fejlesztéséhez kapcsolódó tanösvény megvalósításának ellenőrzéséről 8.) A Serháztéri pihenőpark és játszótér fejlesztésének ellenőrzéséről * * * Figyelem felhívásként megemlítjük, hogy konzultálási célból a IV. negyedévben készült ellenőrzési jegyzőkönyvek az arra jogosultak számára a Belső Ellenőrzési Irodában megtekinthetők. A Pénzügyi-Gazdasági Bizottság elnöke részére az ellenőrzési jegyzőkönyveket továbbra is az eddigi gyakorlatnak megfelelően folyamatosan juttatjuk el. Hódmezővásárhely, február 06. Magyar Katalin belső ellenőrzési vezető

12 I/A kötet 12. oldal Száma:./2015.(02.06.) Kgy. határozat Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámoló HATÁROZATI JAVASLAT Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Belső Ellenőrzési Csoportjának év IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Határidő: azonnali Felelős: Dr. Korsós Ágnes címzetes főjegyző Hódmezővásárhely, február 06. Almási István sk. polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1./ Tisztségviselők H. 2./ Belső Ellenőrzési Iroda - H 3./ Irattár

13 I/A kötet 13. oldal Iktatószám: A /2015. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők... Dr. Végh Ibolya Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: január 28. Napirend kapcsán meghívandó személyek: Nincs Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

14 I/A kötet 14. oldal Szám: A /2015. Tárgy: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi I. féléves munkaterve szerint a februári rendes Közgyűlés fő napirendi pontjai között szerepel a Lakosságszolgálati Iroda évi tevékenységéről szóló beszámoló, amit az iroda elkészített.. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről szóló mellékelt beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, február 06. Almási István polgármester

15 I/A kötet 15. oldal Szám: A /2015. Tárgy: Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda évi tevékenységéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a 21/2014. (XI. 19.) számú önkormányzati rendeletét, amely a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól. Ezen rendelet mellékletét képezi a Polgármesteri Hivatal ügyrendje is. A fenti jogszabályhely alapján a Lakosságszolgálati Iroda az alábbi szervezeti felépítésben működik. Az iroda szervezeti felépítése Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási és Városgondnoksági Csoport Közterület-felügyelet és Mezei Őrszolgálat Népjóléti Csoport Városüzemeltetési Csoport Hatósági csoport- Anyakönyvvezetők Hatósági Csoport- Ipari és kereskedelmi hatósági ügyek A Lakosságszolgálati Iroda személyzeti feltételeinek alakulása Az iroda szerteágazó tevékenysége egyfelől viszonylag nagy létszámot igényel, másfelől pedig szükséges egy jól képzett, ügyfélközpontú közösség is, amely meg tud felelni valamennyi feladatnak, amit egyes jogszabályok vagy munkáltatói utasítások jelentenek. A Lakosságszolgálati Iroda létszáma 50 fő. Ebből köztisztviselő 33 fő (26 felsőfokú, 7 középfokú végzettségű). Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozik 16 fő (portások, takarítók, mezőőrök). Megbízással foglalkoztatunk 1 főt. 26 férfi, 24 nő. Átlagéletkor: 40,82 év.

16 I/A kötet 16. oldal Ügyfélszolgálat Az új típusú ügyfélszolgálat beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az ügyfélfogadás amely talán az iroda legfontosabb feladata zökkenőmentesen zajlott évben már egész évben üzemelt az ügyfélhívó rendszer, így több statisztikai adatot tudunk a Tisztelt Közgyűlés elé tárni. Az ügyfelek száma tevékenységenként: Tevékenység Összesen [Fő] Átlag [Fő] Maximum [Fő] [1] Alföldvíz ,9 97 [2] Alföldvíz - PÉNZTÁR [3] HVSZ - Távhő ,4 158 [4] ASA - Szemétdíj ,3 125 [5] Szociális ügyek ,8 182 [6] Helyi adóügyek ,9 156 [7] Hirdetmények ,8 25 [8] Városüzemeltetési ügyek 513 1,4 28 Mely napszakban látogatják a Polgármesteri Hivatalt az ügyfelek? A fentiekben látható, hogy 9 és 10 óra között intézik legtöbben az ügyüket, a délutáni órákban kevesebb az ügyfél. Az ügyfelek száma havonta Hónapok Összesen [Fő] Átlag [Fő] Minimum [Fő] Maximum [Fő] január , február , március , április , május , június , július , augusztus , szeptember , október , november , december ,

17 I/A kötet 17. oldal Látható, hogy az év első két hónapjában kisebb az érdeklődés, majd márciustól minden páratlan hónapban nagyobb az ügyfélforgalom, a páros hónapokban alacsonyabb A Lakosságszolgálati Iroda bemutatása csoportonként: I. Népjóléti csoport: A Lakosságszolgálati Iroda Népjóléti Csoportjának tevékenysége az ügyrend szerint elsősorban a közigazgatási területen élő állandó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezők, szociális alapon történő segítségnyújtása, a kistérségi fenntartású intézmények szakmai munkájának felügyelete. A Népjóléti Csoportnál jelenleg 5 fő + csoportvezető dolgozik. A szociális támogatások alakulása év között: Év Felhasznált támogatások összege Támogatott személyek száma A támogatott személyek száma oszlopban csak évtől vagyunk biztosak, hogy a támogatott személyek valós számát tartalmazza a táblázat. A felhasznált támogatások összege egészen évig 400 és 570 millió forint között mozgott évtől kezdődően - elsősorban a közmunkaprogramnak köszönhetően meredeken csökken a kifizetések összege.

18 I/A kötet 18. oldal Felhasznált támogatások összege Felhasznált támogatások összege Jegyzői hatáskörben lévő ellátások évben 1. Aktív korúak ellátása: Az aktív korúak ellátásán belül beszélhetünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról valamint a rendszeres szociális segélyről. Foglalkoztatást helyettesítő támogatást olyan személyek igényelhetnek, akik semmilyen más jövedelemmel nem rendelkeznek és a kérelem beadását megelőző 2 éven belül 365 napig álláskeresőként tartottak nyilván. Városunkban a közfoglalkoztatásban résztvevők számának növelésének, valamint a munkaerő piaci helyzet javulásának köszönhetően a évi átlagosan havi 650 fő helyett, évben havi átlagosan 350 fő részesült ebben az ellátásban, ami jelentős csökkenésnek nevezhető évben Ft összeg került kiutalásra. Rendszeres szociális segély tovább bontásra került egészségkárosodottak, valamint olyan személyek részére, akik a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik évben ez az ellátás egészségkárosodás jogcímén átlag 70 fő részére került megállapításra Ft összegben, 55 év felettiek esetében 50 fő részére Ft összegben. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatosan változás lesz március 01. napjával. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás átkerül járási hatáskörbe. A rendszeres szociális segély akként módosul, hogy az egészségkárosodás alapján megállapított ellátás szintén átkerül a járási hivatal hatáskörbe. Az 55 év felettiek esetében pedig átminősítésre kerül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra. 2. Lakásfenntartási támogatás A támogatás villanyáram, víz, gázfogyasztás, távhőszolgáltatás, csatornahasználat, szemétszállítás díja, lakbér, albérleti díj, gázpalack, lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, közös költséghez, tüzelőanyag költségeihez nyújtható évben átlagosan havi 900 fő részesült ebben az ellátásban Ft összegben. Változás: lakásfenntartási támogatást január 01. napjától követően csak február 28. napjáig lehet megállapítani, tekintettel arra, hogy ez az ellátás átkerül önkormányzati hatáskörbe. Az Önkormányzatok pedig saját hatáskörben döntenek arról, hogy ezt az ellátás fenn tartják a saját bevételeik terhére, avagy sem.

19 I/A kötet 19. oldal 3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, természetbeni támogatásnak (Erzsébet utalvány), külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 1 évre kell megállapítani. A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában (5.800 Ft/gyermek) évben rendszeres ellátásban átlagosan 7 család részesült Ft összegben, az egyszeri támogatásként járó Erzsébet utalvány 2058 fő részére Ft összegben került megállapításra. 4. Óvodáztatási támogatás Jogosultságának célja a halmozottan hátrányos gyermekek minél korábbi életkorban történő rendszeres óvodába járásának elősegítése. A támogatás összege gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként tízezer forint évben ezen a jogcímen 44 gyermek részére került megállapításra Ft összegben. Az óvodáztatási támogatás jogszabályi rendelkezés folytán október 31. napjával megszüntetésre kerül. Önkormányzati hatáskörben lévő segélyek 5. Önkormányzati segély. Jogosult: - egyedül élő személynek, amennyiben jövedelme a nyugdíj minimum 180 %-át ( Ft) - családban élő személynek, ha az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem haladja meg ( Ft) és nem rendelkezik vagyonnal. Összege legalább Ft, legfeljebb Ft évben ingyenes ebéd 414 fő részére került megállapításra, összesen Ftösszegben. Ez az ellátás 2 hétre biztosít meleg ebédet a Hód-Menza Kft-nél. Élelmiszerutalvány 975 fő részére került megállapításra Ft összegben, gyógyszerutalvány 77 fő részére Ft összegben, pénzbeli önkormányzati segély 27 fő részére Ft összegben került megállapításra. 6. Temetési segély Jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodik, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó ugyan, de a temetési költségek viselése a saját illetve a családja létfenntartását veszélyezteti. Jogosult az, akinek az egy főre jutó jövedelme a nyugdíjminimum kétszeresét ( Ft) nem haladja meg és vagyonnal nem rendelkezik évben 51 fő részére Ft összegben került megállapításra.

20 I/A kötet 20. oldal 7. Méltányosságból biztosított közgyógyellátás Jogosult, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át (7.125 Ft) eléri vagy meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft), egyedül élő esetén 200%-át (57.000Ft) évben 12 fő részére került megállapításra Ft összegben. 8. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatásban részesíthető a gyerek, ha az őt gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 150 %-át ( Ft). Összege legfeljebb Ft évben 142 esetben került megállapításra Ft összegben. 9. Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Testtemetés költsége: Ft, hamvasztásos temetés: Ft évben 59 esetben került megállapításra Ft összegben. Időszakos jelleggel megjelenő feladatok a Népjóléti Csoportnál: - Az évente megrendezett kétnapos Gyermekkarácsony rendezvényen a Fekete Sasban közel 1100 kisgyermek kapott ajándékba könyvet, játékot és édességcsomagot. Színpadi műsorral és kézműves foglalkozásokkal igyekeztünk az ajándékozást még teljesebbé tenni, valamint a vendéglátásról is gondoskodtunk (teasütemény, gyümölcs, tea). A rendezvényt cégek illetve magánszemélyek támogatják pénzbeli vagy természetbeni felajánlással től kezdődően az önkormányzat a rászorulókat tűzifával segíti a téli hónapokban. Olyan személyeknek igyekszik a város 5 mázsa ingyenes tüzelővel segíteni, akik életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak az önkormányzat által kijelölt területeken nyesedékfát gyűjteni november hónapban került meghirdetésre a tűzifa pályázat. 361 pályázat érkezett. Eddig 186 család vehette át a tűzifát. Az elbírálás és a további igények kielégítése folyamatos. Elképzeléseink szerint február elejéig kiosztásra kerül a teljes mennyiség - időskorúak karácsonyának megszervezése - nyári gyermekétkeztetés megszervezése Az önkormányzat költségvetésében évben Ft állt rendelkezésre ahhoz, hogy a szociálisan nehéz helyzetben lévőket pénzbeli vagy természetbeni ellátással segítsük. Ebből a keretből Ft került felhasználásra (70 %). A felhasznált összeg állami normatívából, lakossági összefogásból származó pénzbeli adományokból, illetve önkormányzati saját forrásból áll össze.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 2-i ülésére beterjesztett anyagok I/B kötet Tartalomjegyzék: A Közművelődésről szóló 11/2002. (02.26.) Kgy. rendelet módosítása...2

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Készült Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 2014. januárjában Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése

A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A Képviselő-testület 2010-2014. évi tevékenységének értékelése A négy év alatt a Képviselő-testület munkáját, üléseit éves munkatervek köré szervezte, melyekben a közmeghallgatások és ülések száma a törvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 8/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A helyi pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben