Költségvetés Munkaad terh jár Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön"

Átírás

1 Költségvetés a. számú melléklet Adatok: e Ftban év év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek Intézményi kiadások Önkorm.sajátos bevét Személyi juttatások Iparűzési adó Kommunális adó Munkaad terh jár Dologi kiadás Idegenforgalmi adó Gépjármű adó Földadó Pénzeszközátadás Pótlék, bírság Támogatás értékű átadás Talajterhelési, egyéb bírság SzJA Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás Jövedelem kül. mérséklése szja Építési, szabálysértési bírság Lakbér, egyéb Ellátottak juttatása 3. Támogatások Normatív támogatás Közoktatási kieg. tám Egyes szociális feladatok Felhalmozási kiadások Központosított támogatás Felújítás Támogatás értékű működési tám. 0 0 Beruházás Felhalm és tőke j bevét Tám.értékú átadás 540 Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási átadás Céljellegű támogatás Lakásépítési kölcsön 5. Véglegesen átvett pe Rövid lejáratú kölcsön 179 Támogatás értékű műk.c Hitel törlesztés Támogatás érékű felh. c Értékpapír vásárlás Működési célú átvét Felhalmozási célú átvét Hitel Hosszú lej. kölcsön Pénzforg kiadás össz Rövid lej. kölcsön visszat Értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli Összesen Előző évi pénzmaradv általálnos tartalák céltartalék Függő, átfutó Függő, átfutó Mindösszesen Mindösszesen

2 Működési felhalmozási mérleg évi terv 1.b. számú melléklet Int. működési bevételek Iparűzési adó Gépjármű adó Kommunális adó Megnevezés Bevételek Kiadások Eredeti Tény évi Eredeti Tény Megnevezés év terv Idegen forgalmi adó Ellátottak juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociális juttatás Egyéb sajátos (földadó, pótlék, bírság) Támogatás értékű kiadás Támogatás értékű bevételek ÁHn kívülről átvett működési pénzeszközök Szja Szociális kölcsön nyújtás Állami támogatás Központosított támogatás 570 Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ Tartalékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ Hiány: Többlet: Tárgyi eszköz értékesítés Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele Helyi adók (kommunális, idegenforgalmi) Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHn kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz Hitel felvétel Hitel törlesztés Kölcsön visszatérülés Kölcsön nyújtás 179 IPA átcsoportosítás Tartalék Értékpapír vásárlás Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ Hiány: Többlet: MIND ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN évi terv Működési célú péneszköz átadás ÁHn kívülre átadott felhalmozási péne

3 Bevételek összesítése évi terv Adatok: Ftban évi terv Szakfeladat BEVÉTELEK Eredeti Tény alap áfa összesen Igazgatási szolgáltatása Étkezési térítési díj óvoda Iskola Szociális étkezés Vendég étkeztetés Egyéb szolgáltatások Sírhely Könyv értékesítés, jutalék Lakbér ( =64600/hó)+ hátr Terembér konyha Csatorna bérleti díj Terembér iskola Terembér Múv.Ház 85 Gáztúlfizetés előző évi 590 Végkielégítés visszatérítés Kamat Fordított áfa Kiszámlázott áfa termék Intézményi összesen Iparűzési adó Gépjármű adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Termőföld Pótlék, bírság Szja helyben maradó Szja jövedelem mérséklés Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Önkormányzat sajátos bev Lakosság számhoz kötött Normatív állami támogatás Közoktatási kieg. Támogatás Egyes szociális feladatok Központosított támogatás Központosított felhalmozási Állami támogatás összesen Fő utca db telek értékesítés Sport utcai telek Felhalmozási bev össz Előző évi visszatérülés Mozgáskorlátozottak tám 207 Közhasznú támogatás EU képviselők választás Település őr pályázat Gyermekvédelmi támogatás TB finanszírozás évi áthúzódó óvodai pályzat Iskolai pályk: szavalóverseby, bakancsos Kitelepítési ünnepségek Mozgókönyvtári támogatás Nemzetiségi oktatás Kisebbségi Önktól Közérdekű kötelezettségvállalás 150 Fejl. célú átvét rendezési tervhez EXPO csatorna hj Pénzeszköz átvét Hitelfelvét Kölcsön visszatérülés Értékpapír értékesítés Pénzmaradvány Függő, átfutó Bevétel összesen a. számú melléklet

4 Étkezési térítési díjak 2.b. számú melléklet évi terv KIADÁSOK Gyerekek Ft áfa Összesen fő nap Ft/fő/nap Ft áfa Összesen óvodás egész napos kedvezményes ingyenes Óvodás gyerek össz menza teljes áru kedvezményes ingyenes napközi teljes áru kedvezményes ingyenes Iskolás gyerekek össz Szociális étkező Kiadások összesen BEVÉTELEK Gyerekek Óvodás teljes árú kedvezményes ingyenes 9 Óvodás össz: Menzás teljes árú kedvezményes ingyenes 8 21 Napközi teljes árú kedvezményes ingyenes Iskolás összesen Szociális étkezők Bevételek összesen

5 Kiadások címenkénti összesítése 3. számú melléklet e Ftban évi kiemelt kiadási előirányzatok ebből: Kiadás Szakfeladatok tény Személyi jutt. TB járulék Dologi Szoc.jutt. Pénze. átadás Beruházás Felújítás Tartalék, hitel t. összesen Bevételek Létszám Általános Iskolai okt. 14. évf Általános Iskolai okt.58. évf Napközi otthoni ellátás Tanuló szobai ellátás Iskolai ellátottak étkezése Általános Iskola összesen Napköziotthonos óvoda Sajátos nevelésű gyermekek ell. Ellátottak étkezése Napközi otthonos óvoda össz Igazgatás Kisebbségi önkormányzat Választás Zöldterület kezelés Saját v bérelt ingatlan hasznosítás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladok Házi orvosi szolgálat Anya, gyermek védelem Közművelődési tev Könyvtári tev Rendezvények Közutak építése Közutak, hidak üzemeltetése Állategyészségügyi ellátás Szociális juttatások Szociális étkezés Finanszírozási műv.elszám Települési hulladékok kez.közt.t. 500 Önkormányzati sajátos bevételek Állami támogatás Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Önkorm. igazgatás és szakfatok Tartalék Összesen

6 Állami támogatás Jogcím módosított évi eredeti Eltérés Ft/fő fő Ft Ft/fő fő Ft Ft 1 Szja helyben maradó Szja jövedelem különbség mérséklése számú melléklet Település üzemeltetés, igazgatási feladatok Települési tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közművelődési feladatok 0 Lakosság számhoz kötött támogatás Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai 0 0 Szociális étkeztetés 0 0 Házi segítségnyújtás 150%ot meg nem haladó %ot meghaladó Óvodai nevelés 8 hónap hónap Óvoda összesen Iskolai oktatás 14. évf. 12. évf évf évf évf. 56. évf évf hónap évf évf évf évf évf évf hónap Iskola összesen Sajátos nevelésű gyermek óvoda 8 hónap iskola 80 % 5 4 iskola 60 % óvoda 4 hónap iskola 80 % iskola 60 % 4 SNI összesen Napközi foglalkozás 8 hó 14. évf évf hó 14. évf évf Napközi vagy tanulószobai foglalkozás Kedvezményes étkezés óvoda iskola Tankönyv támogatás általános hozzájárulás ingyenes tankönyvellátás Ingyenes étkezés Nemzetiségi oktatás Normatív támogatás összesen Pedagógus továbbképzés (6+13) Diáksport Közoktatási kiegészítő támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Időskorúak támogatása Rendelkezésre állási támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati közfoglalkoztatás Szociális juttatások CÉDE útépítés Informatikai fejlesztés Létszámcsökkentés előző évről áthúzódó Nemzetiségi tankönyv TEUT útépítés Bérpolitikai intézkedések Kisebbségi önkormányzat Központosított támogatások Egyéb központi támogatás ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

7 Beruházások felújítások el irányzatonként ő év 5. számú melléklet adatok: e Ftban Részl. kód BERUHÁZÁSOK év évi terv terv tényleges alap áfa összesen Szennyvíztisztító önrész Nagytérségi hulladékkezelés önrész Saját ingatlan fenntartás Számítógép Deffibrillátor Házi orvosi szolgálat Expo csatornázás Számítógép Fénymásoló Buszperon, várók 850 Notebook, fényképezőgép Tendezési terv Kerékpárút helyszínrajz 16 Fnyírók ű 112 Szárazó, mtrágyaszóró ű 990 Színes nyomtató Lamináló gép Számítógép, fénymásoló Spirálozó Igazgatás Televízió 105 Játékok 440 Notebook Hinta, játékok 242 Számítógép szekrény Óvodai ellátás Számítógép, LG monitor 564 Kézilabda kapu 80 Ugrógödör kialakítás 201 Televízió 132 Kerékpár tároló 100 Fejleszt őterem kialakítása fénymásoló pad, szék Iskolai oktatás Színpadfestés 780 Ponyvatet ő színpadra IKSZT önrész Notebook 2 db Közművel.tevékeny Könyvtár 335 MIND ÖSSZESEN

8 Felújítási terv számú melléklet Részl év év Felújítás kód Terv Tény alap áfa terv össz. Dózsa utca árok felújítás Pályázat elkészítés ő 126 Csapadékvíz elvezet ő árok felújítás Járda felújítás Orgona utca felújítás (saját er)ő Út, autópálya építés Igazgatás 0 0 Traktro műszaki vizsgáztatás Zöldterület kezelés Temet őfenntartás 0 0 Tetszigetelés ő tornacsarnok Szertár kialakítás Pályázati önrész Kisiskola WC felújítás Iskolai oktatás Vízvezeték szerelés cstörés miatt Óvoda felújítás, korszersítés ű ő Óvodai ellátás Homlokzat felújítás, tetfelújítás ő 2500 WC felújítás 1529 Kerítés felújítás Közmű vel.tevékeny Könyvtár 0 0 ÖSSZESEN:

9 Átvett pénzeszközök 7. számú melléklet Fkönyvi ő év év elszámolás Megnevezés Terv Tény Terv évi felülvizsgálat 77 Jövedelem különbség mérséklés 545 Előz őévi visszatérítés Mozgáskorlátozottak támogatása 207 EU választás 434 Gyermekvédelmi támogatás 528 Településőr pályázat Iskola eü támogatás Háziorvosi ellátás 2008.évi áthúzódó tám. óvoda Gondolj a holnapra 30 Német szavalóverseny 20 Bakancsos pályázat Kisebbségi Önkorm. kitelepítási ünn. 210 Mozgókönyvtári feladatokra 514 Átvétel kisebbségi önykormányzattól Támogat.ért.műk.átvétel Támogat. értékű fejl.átvétel Civil szervezetek Rendezési terv módosításához Közérdek ű rendőrségi laptophooz EXPO csatorna fejl. hozzájárulás Rendezési terv módosításához EXPO csatorna fejl. hozzájárulás Pénzeszköz átvét ÁHn kívülről Átvétel összesen:

10 Átadott pénzeszközök 8. számú melléklet Fkönyvi ő év elszámolás Megnevezés Terv Tén y terv Iskolai nezetiségi okt.támogatás Éltes Iskola támogatás Tagdíjak Kistérség szúnyogírtás Pedagógus szakszolgálat Támogat.ért.műk.átadás Buszöböl saját erő Támogat. értékű felh.átadás Bursa Ösztöndíj támogatás Levél SE Horgász Egyesület Önkormányzati Tűzoltó Egyesület Fogorvosi támogatás Alapítványi támogatás LBE támogatás Kórház Nyugdíjasok Általános Iskola diákokért alapítvány Móvári Nyugdíjas Egyesület Működési átadás ÁHn kívülre Nagytérségi hulladék Felhalmozási átadás ÁHn kívülre Átadott összesen:

11 Önkomrányzata Szociális juttatások Adatok: e Ftban 9. számú melléklet Fkönyvi ő évi elszámolás Megnevezés Eredeti ei Tény terv Renszeres szoc.segély 1fő Rendelkezésre álló támogatás 5 fő Ápolási díj normatív: 2 fő nem normatív: 3 fő Időskorúak járadéka 1 fő Rendszeres szociális juttatások Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 528 Eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása 207 Egyéb pénzbeli juttatás 2 Természetbeni ellátások SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ

12 Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Óvodai ellátás Óvodai étkezés Eredeti Tény Eredeti Tény Kiadások évi terv Alapilletmény Pótlékok Jutalom évrl őáthúzódó Helyettesítés Kereset kiegészítés Egyéb munkavégzés juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság, továbbképzés Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (cafetéria) Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, szakkönyv) Részmunkaid ős foglalk Részmunkaid ős foglalk.ktg.tér évi terv Megbízási díj Alkalmi munkavállalók Állományba nem tartozók juttatásai 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat gyerek könyvek, folyóiratok Üzemanyag Szakmai anyag Játékok 150 Ágynemkű Kisérték ű eszköz: irodai polcok, berend.elhelyezés Konyhaieszközök 80 Takarító eszközök, 2db homokkeret takaró 120 eszközbeszerzés Munkaruha (9*20000,) Karb.ag., tisztítószer, egyéb Abroszok Textíliák Folyékony szappan 12 Készlet beszerzés összesen Vásárolt étkezés TelefonInternet Internet Bérleti díj Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás: (festés) Kéménytisztítás, ellenrzés ő 10 Gépek, berendezés karbantartás 55 Udvari karbantartás, állagmegóvás Egyéb üzemeltetési: intézményi kockázat értékelés postaktg hulladékszállítás 84 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés Kiküldetés Reklám Egyéb dologi továbbképzés 5641 Száml.szellemi(logopédia) Kifizet ői adó (szja) Egyéb bef.kötelezettség, biztosítási díj Dologi összesen /1. számú melléklet Mködési kiadások összesen ű Int.ellátási díj bevétel Kiszáml.termék és szolg.áfa bevétel Támogatás érték ű műki 147 Pénzmaradvány 92 Bevételek összesen

13 Általános Iskola Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Iskolai intézm.étkezt évi terv Kiadások Eredeti Tény Alsó Felső Eredeti Tény Napközi Tanulósz. Eredeti Tény Alapilletmény Pótlékok Túlóra Ügyelet, helyettesítés Keresetkiegészítés Egyéb m.végzéshez k. juttatás Jubileumi jutalom Belföldi napidíj Betegszabadság Pedagógus továbbképzés Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér. (ajándékut.,szakkönyv) Részmunkaidő s foglalk.munkabére költségtérítése Megbízási díj Felmentett munkavállalók, szabadságmegv Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék Vegyszer 5421 Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat Üzemanyag Szakmai anyag Kisérték ű eszköz(cseng ő, polc, asztal, szék kerékpártár.) taneszközök Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen Telefon internet Vásárolt élelmezés Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Egyéb üzemeltetési fogl.eü Vásárolt közszolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi 5641 Számlázott szellemi (számtech., fizika, rajz, média, tánc) Kifizetői adó (szja) Egyéb bef.köt., biztosítási díj, stb. 17 Dologi összesen /2. számú melléklet Mködési ű kiadás összesen Mködési ű célú támogatás 255 Intézményi mködési ű bevétel 349 Intézményi egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díbevétel Áfa bevétel Pénzmaradvány 1661 Bevételek összesen

14 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat Kiadások Eredeti Tény évi terv 51111Alapilletmény 51419Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri 51611Részmunkaidős foglalk Megbízási díj Tiszteletdíj 52214Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52216Képviselők juttatásai 52219Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék 5321Munkaadói járulék 5331Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Élelmiszer 54211Gyógyszer 5431Irodaszer Könyvfolyóirategyéb információhordozó Üzemanyag 54711Szakmai anyag 54712Kisértékű eszköz 5481Munkaruha 54911Karb.ag., tisztítószer, egyéb 9 Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj: világítótestek bérlete 55213Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Üzemeltetési szolg Vásárolt közszolgáltatás 5561Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) 10 3 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés 56211Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadások Számlázott. szellemi tevékenység 57211Kifizetői adó (szja) 57229Díjak, egyéb vám, illeték kiad Kamat Dologi összesen Pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen /3. számú melléklet Állami támogatás Támogatás értékű, működési 210 Pénzmaradvány 189 Bevételek összesen

15 Önkormányzat Kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatás Választás Eredeti Tény Eredeti Tény évi terv Alapilletmény Alapilletmény egyéb bérr. Pótlék Jutalom Illetménykiegészítés Kereset kiegészítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Keresetkieg. Fedezetének ei Betegszabadság, egyéb juttatás Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri Részmunkaid ő s foglalk Megbízási díj Tiszteletdíj évi terv Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók Képviselk ő juttatásai Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Élelmiszer Gyógyszer 5431 Irodaszer Könyvfolyóirategyéb információhordozó Üzemanyag Szakmai anyag Kisérték űeszköz Munkaruha Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj: világítótestek bérlete Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Üzemeltetési szolg Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadások Számlázott. szellemi tevékenység Kifizet ői adó (szja) Díjak, egyéb vám, illeték kiad Kamat 1800 Dologi összesen Tartalék 4880 Mködési ű kiadások összesen /4. számú melléklet Hatósági jogkörhöz kapcs.bevétel 89 Intézményi mködési ű bevétel 590 Bérleti és lízing díjbevétel Kamatbevétel 1818 ÁFA bevétel Felhalmozási bevétel Támogatás érték ű, mködési ű Felhalmozás célú átvét 6834 Fejl.célú hitel felv. Pü. válltól Kölcsöntörlesztés Előz ő évi kpi kvi kieg.visszatérítés Maradvány 545 Pénzmaradvány 8883 Bevételek összesen

16 Művelődési Ház 10/5. számú melléklet Közművelődési tev Könyvtár Kiadások Eredeti Tény évi terv Rendezvények Eredeti Tény évi terv Alapilletmény Pótlékok Jutalom Helyettesítés Kereset kiegészítés Egyéb mvégzéshez k. juttatás Keresetkieg. Fedezetének ei Betegszabadság, egyéb juttatás Pedagógus továbbképzés Ruházati ktgt Üdülési hözzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, iskolakezd.tám.) Részmunkaid ős foglalk Részmunkaid ős foglalk.ktg.tér Megbízási díj Alkalmi munkavállalók Tisztelet díjak Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat Számítástechnikia készlet (lemez, festék stb.) Szakmai anyag Munkaruha (szemüveg) Kisérték űeszköz Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Bérleti díj: sátor Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás (meszelés, bútorok javítása, üvegezés, egyéb) Egyéb üzemeltetés fénymásoló üzemelt hulladék szállítás 55 hangosítás posta ktg. 5 pályázati díj, egyéb 70 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi: Kistérségi nyugdíjas találkozó képzőm.pályázat, alk.bélyeg, sztárvendég Kifizető i adó (szja) Szerző i jogvéd ődíj Dologi összesen Mködési ű kiadás összesen Kistérségi támogatás könyvtár Bérleti és lízing díjbevétel Bevételek összesen

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ. 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 2013.félév 1.számú melléklet EZER FT MEGNEVEZÉS 2013.mód.e.i. Házigond. Családsegít. Nappali szoc. Szociális étkeztetés összesen KÖZALK. ILLETMÉNYE 17972 3706 1640 2847 1085 9278

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda

Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez. 2. Egészségügyi és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Szigetszentmiklós Város a 1.1. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalhoz tartozó

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása

1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ercsi Város Önkormányzat 2010. III. fnegyedévi költségvetési bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés eredeti módosított előirányzat előirányzat teljesítés % I. Működési bevételek

Részletesebben

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

2013. I. félévi A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1200 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól

1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat 2005. évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz. Melléklet a 7/2005 (II.18) számú rendelethez Marcali Városi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól S.sz. M e g n e v e z é s 2004. évi eredeti előir. ezer Ft 2004. évi módosított előir. Me: eredeti

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1.sz.m.Bevételek Dunaharaszti Önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei (eft) 2 0 0 9. é v 2 0 1 0. é v 1. Intézményi működési bevételek 91. 26.sor 97 224 0 91 600 188 824 123 324 0 96 936 220 260 117%

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43

I. Rendeletek 2. A Közgyűlés 2013. május 30-ai ülésén hozott határozatok 43 Érdi III. évfolyam. 10. szám 2013. Június 6. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 18/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bevétel jogcíme. Adóbevételek

Bevétel jogcíme. Adóbevételek Bevétel jogcíme Normatív hj.,és normatív, kötött felh,.tám. SZJA helyben maradó része SZJA egyéb jogcímen Norm. hj. lakosságsz. kött. Normat. hj. feladatmut. kötötten Kieg.tám. egyes szoc. feladatokhoz

Részletesebben