Költségvetés Munkaad terh jár Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Költségvetés 2010. Munkaad terh jár 65 783. 8 986 1 600 2. Pénzeszközátadás. Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás. 5. Lakásépítési kölcsön"

Átírás

1 Költségvetés a. számú melléklet Adatok: e Ftban év év Ssz B E V É T E L E K : Eredeti Tény Ssz K I A D Á S O K Eredeti Tény 1. Intézményi bevételek Intézményi kiadások Önkorm.sajátos bevét Személyi juttatások Iparűzési adó Kommunális adó Munkaad terh jár Dologi kiadás Idegenforgalmi adó Gépjármű adó Földadó Pénzeszközátadás Pótlék, bírság Támogatás értékű átadás Talajterhelési, egyéb bírság SzJA Egyéb műk. célú átadás Szociális juttatás Jövedelem kül. mérséklése szja Építési, szabálysértési bírság Lakbér, egyéb Ellátottak juttatása 3. Támogatások Normatív támogatás Közoktatási kieg. tám Egyes szociális feladatok Felhalmozási kiadások Központosított támogatás Felújítás Támogatás értékű működési tám. 0 0 Beruházás Felhalm és tőke j bevét Tám.értékú átadás 540 Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási átadás Céljellegű támogatás Lakásépítési kölcsön 5. Véglegesen átvett pe Rövid lejáratú kölcsön 179 Támogatás értékű műk.c Hitel törlesztés Támogatás érékű felh. c Értékpapír vásárlás Működési célú átvét Felhalmozási célú átvét Hitel Hosszú lej. kölcsön Pénzforg kiadás össz Rövid lej. kölcsön visszat Értékpapír értékesítés Pénzforgalom nélküli Összesen Előző évi pénzmaradv általálnos tartalák céltartalék Függő, átfutó Függő, átfutó Mindösszesen Mindösszesen

2 Működési felhalmozási mérleg évi terv 1.b. számú melléklet Int. működési bevételek Iparűzési adó Gépjármű adó Kommunális adó Megnevezés Bevételek Kiadások Eredeti Tény évi Eredeti Tény Megnevezés év terv Idegen forgalmi adó Ellátottak juttatása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Szociális juttatás Egyéb sajátos (földadó, pótlék, bírság) Támogatás értékű kiadás Támogatás értékű bevételek ÁHn kívülről átvett működési pénzeszközök Szja Szociális kölcsön nyújtás Állami támogatás Központosított támogatás 570 Előző évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ Tartalékok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ Hiány: Többlet: Tárgyi eszköz értékesítés Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele Helyi adók (kommunális, idegenforgalmi) Felújítás Beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHn kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz Hitel felvétel Hitel törlesztés Kölcsön visszatérülés Kölcsön nyújtás 179 IPA átcsoportosítás Tartalék Értékpapír vásárlás Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZ Hiány: Többlet: MIND ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN évi terv Működési célú péneszköz átadás ÁHn kívülre átadott felhalmozási péne

3 Bevételek összesítése évi terv Adatok: Ftban évi terv Szakfeladat BEVÉTELEK Eredeti Tény alap áfa összesen Igazgatási szolgáltatása Étkezési térítési díj óvoda Iskola Szociális étkezés Vendég étkeztetés Egyéb szolgáltatások Sírhely Könyv értékesítés, jutalék Lakbér ( =64600/hó)+ hátr Terembér konyha Csatorna bérleti díj Terembér iskola Terembér Múv.Ház 85 Gáztúlfizetés előző évi 590 Végkielégítés visszatérítés Kamat Fordított áfa Kiszámlázott áfa termék Intézményi összesen Iparűzési adó Gépjármű adó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Termőföld Pótlék, bírság Szja helyben maradó Szja jövedelem mérséklés Talajterhelési díj Szabálysértési bírság Önkormányzat sajátos bev Lakosság számhoz kötött Normatív állami támogatás Közoktatási kieg. Támogatás Egyes szociális feladatok Központosított támogatás Központosított felhalmozási Állami támogatás összesen Fő utca db telek értékesítés Sport utcai telek Felhalmozási bev össz Előző évi visszatérülés Mozgáskorlátozottak tám 207 Közhasznú támogatás EU képviselők választás Település őr pályázat Gyermekvédelmi támogatás TB finanszírozás évi áthúzódó óvodai pályzat Iskolai pályk: szavalóverseby, bakancsos Kitelepítési ünnepségek Mozgókönyvtári támogatás Nemzetiségi oktatás Kisebbségi Önktól Közérdekű kötelezettségvállalás 150 Fejl. célú átvét rendezési tervhez EXPO csatorna hj Pénzeszköz átvét Hitelfelvét Kölcsön visszatérülés Értékpapír értékesítés Pénzmaradvány Függő, átfutó Bevétel összesen a. számú melléklet

4 Étkezési térítési díjak 2.b. számú melléklet évi terv KIADÁSOK Gyerekek Ft áfa Összesen fő nap Ft/fő/nap Ft áfa Összesen óvodás egész napos kedvezményes ingyenes Óvodás gyerek össz menza teljes áru kedvezményes ingyenes napközi teljes áru kedvezményes ingyenes Iskolás gyerekek össz Szociális étkező Kiadások összesen BEVÉTELEK Gyerekek Óvodás teljes árú kedvezményes ingyenes 9 Óvodás össz: Menzás teljes árú kedvezményes ingyenes 8 21 Napközi teljes árú kedvezményes ingyenes Iskolás összesen Szociális étkezők Bevételek összesen

5 Kiadások címenkénti összesítése 3. számú melléklet e Ftban évi kiemelt kiadási előirányzatok ebből: Kiadás Szakfeladatok tény Személyi jutt. TB járulék Dologi Szoc.jutt. Pénze. átadás Beruházás Felújítás Tartalék, hitel t. összesen Bevételek Létszám Általános Iskolai okt. 14. évf Általános Iskolai okt.58. évf Napközi otthoni ellátás Tanuló szobai ellátás Iskolai ellátottak étkezése Általános Iskola összesen Napköziotthonos óvoda Sajátos nevelésű gyermekek ell. Ellátottak étkezése Napközi otthonos óvoda össz Igazgatás Kisebbségi önkormányzat Választás Zöldterület kezelés Saját v bérelt ingatlan hasznosítás Város és községgazdálkodás Köztemető fenntartás Közvilágítási feladok Házi orvosi szolgálat Anya, gyermek védelem Közművelődési tev Könyvtári tev Rendezvények Közutak építése Közutak, hidak üzemeltetése Állategyészségügyi ellátás Szociális juttatások Szociális étkezés Finanszírozási műv.elszám Települési hulladékok kez.közt.t. 500 Önkormányzati sajátos bevételek Állami támogatás Felhalmozási bevétel Előző évi pénzmaradvány Önkorm. igazgatás és szakfatok Tartalék Összesen

6 Állami támogatás Jogcím módosított évi eredeti Eltérés Ft/fő fő Ft Ft/fő fő Ft Ft 1 Szja helyben maradó Szja jövedelem különbség mérséklése számú melléklet Település üzemeltetés, igazgatási feladatok Települési tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közművelődési feladatok 0 Lakosság számhoz kötött támogatás Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai 0 0 Szociális étkeztetés 0 0 Házi segítségnyújtás 150%ot meg nem haladó %ot meghaladó Óvodai nevelés 8 hónap hónap Óvoda összesen Iskolai oktatás 14. évf. 12. évf évf évf évf. 56. évf évf hónap évf évf évf évf évf évf hónap Iskola összesen Sajátos nevelésű gyermek óvoda 8 hónap iskola 80 % 5 4 iskola 60 % óvoda 4 hónap iskola 80 % iskola 60 % 4 SNI összesen Napközi foglalkozás 8 hó 14. évf évf hó 14. évf évf Napközi vagy tanulószobai foglalkozás Kedvezményes étkezés óvoda iskola Tankönyv támogatás általános hozzájárulás ingyenes tankönyvellátás Ingyenes étkezés Nemzetiségi oktatás Normatív támogatás összesen Pedagógus továbbképzés (6+13) Diáksport Közoktatási kiegészítő támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Időskorúak támogatása Rendelkezésre állási támogatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzati közfoglalkoztatás Szociális juttatások CÉDE útépítés Informatikai fejlesztés Létszámcsökkentés előző évről áthúzódó Nemzetiségi tankönyv TEUT útépítés Bérpolitikai intézkedések Kisebbségi önkormányzat Központosított támogatások Egyéb központi támogatás ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

7 Beruházások felújítások el irányzatonként ő év 5. számú melléklet adatok: e Ftban Részl. kód BERUHÁZÁSOK év évi terv terv tényleges alap áfa összesen Szennyvíztisztító önrész Nagytérségi hulladékkezelés önrész Saját ingatlan fenntartás Számítógép Deffibrillátor Házi orvosi szolgálat Expo csatornázás Számítógép Fénymásoló Buszperon, várók 850 Notebook, fényképezőgép Tendezési terv Kerékpárút helyszínrajz 16 Fnyírók ű 112 Szárazó, mtrágyaszóró ű 990 Színes nyomtató Lamináló gép Számítógép, fénymásoló Spirálozó Igazgatás Televízió 105 Játékok 440 Notebook Hinta, játékok 242 Számítógép szekrény Óvodai ellátás Számítógép, LG monitor 564 Kézilabda kapu 80 Ugrógödör kialakítás 201 Televízió 132 Kerékpár tároló 100 Fejleszt őterem kialakítása fénymásoló pad, szék Iskolai oktatás Színpadfestés 780 Ponyvatet ő színpadra IKSZT önrész Notebook 2 db Közművel.tevékeny Könyvtár 335 MIND ÖSSZESEN

8 Felújítási terv számú melléklet Részl év év Felújítás kód Terv Tény alap áfa terv össz. Dózsa utca árok felújítás Pályázat elkészítés ő 126 Csapadékvíz elvezet ő árok felújítás Járda felújítás Orgona utca felújítás (saját er)ő Út, autópálya építés Igazgatás 0 0 Traktro műszaki vizsgáztatás Zöldterület kezelés Temet őfenntartás 0 0 Tetszigetelés ő tornacsarnok Szertár kialakítás Pályázati önrész Kisiskola WC felújítás Iskolai oktatás Vízvezeték szerelés cstörés miatt Óvoda felújítás, korszersítés ű ő Óvodai ellátás Homlokzat felújítás, tetfelújítás ő 2500 WC felújítás 1529 Kerítés felújítás Közmű vel.tevékeny Könyvtár 0 0 ÖSSZESEN:

9 Átvett pénzeszközök 7. számú melléklet Fkönyvi ő év év elszámolás Megnevezés Terv Tény Terv évi felülvizsgálat 77 Jövedelem különbség mérséklés 545 Előz őévi visszatérítés Mozgáskorlátozottak támogatása 207 EU választás 434 Gyermekvédelmi támogatás 528 Településőr pályázat Iskola eü támogatás Háziorvosi ellátás 2008.évi áthúzódó tám. óvoda Gondolj a holnapra 30 Német szavalóverseny 20 Bakancsos pályázat Kisebbségi Önkorm. kitelepítási ünn. 210 Mozgókönyvtári feladatokra 514 Átvétel kisebbségi önykormányzattól Támogat.ért.műk.átvétel Támogat. értékű fejl.átvétel Civil szervezetek Rendezési terv módosításához Közérdek ű rendőrségi laptophooz EXPO csatorna fejl. hozzájárulás Rendezési terv módosításához EXPO csatorna fejl. hozzájárulás Pénzeszköz átvét ÁHn kívülről Átvétel összesen:

10 Átadott pénzeszközök 8. számú melléklet Fkönyvi ő év elszámolás Megnevezés Terv Tén y terv Iskolai nezetiségi okt.támogatás Éltes Iskola támogatás Tagdíjak Kistérség szúnyogírtás Pedagógus szakszolgálat Támogat.ért.műk.átadás Buszöböl saját erő Támogat. értékű felh.átadás Bursa Ösztöndíj támogatás Levél SE Horgász Egyesület Önkormányzati Tűzoltó Egyesület Fogorvosi támogatás Alapítványi támogatás LBE támogatás Kórház Nyugdíjasok Általános Iskola diákokért alapítvány Móvári Nyugdíjas Egyesület Működési átadás ÁHn kívülre Nagytérségi hulladék Felhalmozási átadás ÁHn kívülre Átadott összesen:

11 Önkomrányzata Szociális juttatások Adatok: e Ftban 9. számú melléklet Fkönyvi ő évi elszámolás Megnevezés Eredeti ei Tény terv Renszeres szoc.segély 1fő Rendelkezésre álló támogatás 5 fő Ápolási díj normatív: 2 fő nem normatív: 3 fő Időskorúak járadéka 1 fő Rendszeres szociális juttatások Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 528 Eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Mozgáskorlátozottak támogatása 207 Egyéb pénzbeli juttatás 2 Természetbeni ellátások SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ

12 Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Óvodai ellátás Óvodai étkezés Eredeti Tény Eredeti Tény Kiadások évi terv Alapilletmény Pótlékok Jutalom évrl őáthúzódó Helyettesítés Kereset kiegészítés Egyéb munkavégzés juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság, továbbképzés Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás (cafetéria) Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, szakkönyv) Részmunkaid ős foglalk Részmunkaid ős foglalk.ktg.tér évi terv Megbízási díj Alkalmi munkavállalók Állományba nem tartozók juttatásai 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék Élelmiszer Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat gyerek könyvek, folyóiratok Üzemanyag Szakmai anyag Játékok 150 Ágynemkű Kisérték ű eszköz: irodai polcok, berend.elhelyezés Konyhaieszközök 80 Takarító eszközök, 2db homokkeret takaró 120 eszközbeszerzés Munkaruha (9*20000,) Karb.ag., tisztítószer, egyéb Abroszok Textíliák Folyékony szappan 12 Készlet beszerzés összesen Vásárolt étkezés TelefonInternet Internet Bérleti díj Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás: (festés) Kéménytisztítás, ellenrzés ő 10 Gépek, berendezés karbantartás 55 Udvari karbantartás, állagmegóvás Egyéb üzemeltetési: intézményi kockázat értékelés postaktg hulladékszállítás 84 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés Kiküldetés Reklám Egyéb dologi továbbképzés 5641 Száml.szellemi(logopédia) Kifizet ői adó (szja) Egyéb bef.kötelezettség, biztosítási díj Dologi összesen /1. számú melléklet Mködési kiadások összesen ű Int.ellátási díj bevétel Kiszáml.termék és szolg.áfa bevétel Támogatás érték ű műki 147 Pénzmaradvány 92 Bevételek összesen

13 Általános Iskola Általános iskolai oktatás Napközi otthoni ellátás Iskolai intézm.étkezt évi terv Kiadások Eredeti Tény Alsó Felső Eredeti Tény Napközi Tanulósz. Eredeti Tény Alapilletmény Pótlékok Túlóra Ügyelet, helyettesítés Keresetkiegészítés Egyéb m.végzéshez k. juttatás Jubileumi jutalom Belföldi napidíj Betegszabadság Pedagógus továbbképzés Ruházati költségtérítés Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér. (ajándékut.,szakkönyv) Részmunkaidő s foglalk.munkabére költségtérítése Megbízási díj Felmentett munkavállalók, szabadságmegv Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Eü. járulék Munkaadói járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat t. járulék Vegyszer 5421 Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat Üzemanyag Szakmai anyag Kisérték ű eszköz(cseng ő, polc, asztal, szék kerékpártár.) taneszközök Karbantartási anyag, tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen Telefon internet Vásárolt élelmezés Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Egyéb üzemeltetési fogl.eü Vásárolt közszolgáltatás Igénybevett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi 5641 Számlázott szellemi (számtech., fizika, rajz, média, tánc) Kifizetői adó (szja) Egyéb bef.köt., biztosítási díj, stb. 17 Dologi összesen /2. számú melléklet Mködési ű kiadás összesen Mködési ű célú támogatás 255 Intézményi mködési ű bevétel 349 Intézményi egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díbevétel Áfa bevétel Pénzmaradvány 1661 Bevételek összesen

14 Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kisebbségi önkormányzat Kiadások Eredeti Tény évi terv 51111Alapilletmény 51419Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri 51611Részmunkaidős foglalk Megbízási díj Tiszteletdíj 52214Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52216Képviselők juttatásai 52219Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék 5321Munkaadói járulék 5331Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Élelmiszer 54211Gyógyszer 5431Irodaszer Könyvfolyóirategyéb információhordozó Üzemanyag 54711Szakmai anyag 54712Kisértékű eszköz 5481Munkaruha 54911Karb.ag., tisztítószer, egyéb 9 Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj: világítótestek bérlete 55213Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Üzemeltetési szolg Vásárolt közszolgáltatás 5561Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) 10 3 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés 56211Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadások Számlázott. szellemi tevékenység 57211Kifizetői adó (szja) 57229Díjak, egyéb vám, illeték kiad Kamat Dologi összesen Pénzeszköz átadás Működési kiadások összesen /3. számú melléklet Állami támogatás Támogatás értékű, működési 210 Pénzmaradvány 189 Bevételek összesen

15 Önkormányzat Kiadások Polgármesteri Hivatal Igazgatás Választás Eredeti Tény Eredeti Tény évi terv Alapilletmény Alapilletmény egyéb bérr. Pótlék Jutalom Illetménykiegészítés Kereset kiegészítés Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Keresetkieg. Fedezetének ei Betegszabadság, egyéb juttatás Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.térítés: polg.mesteri Részmunkaid ő s foglalk Megbízási díj Tiszteletdíj évi terv Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók Képviselk ő juttatásai Állományba nem tartozók juttatása 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Élelmiszer Gyógyszer 5431 Irodaszer Könyvfolyóirategyéb információhordozó Üzemanyag Szakmai anyag Kisérték űeszköz Munkaruha Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Egyéb kommunikációs szolg Bérleti díj: világítótestek bérlete Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás Üzemeltetési szolg Vásárolt közszolgáltatás 5561 Pénzügyi szolgáltatások( bankktg.) Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi kiadások Számlázott. szellemi tevékenység Kifizet ői adó (szja) Díjak, egyéb vám, illeték kiad Kamat 1800 Dologi összesen Tartalék 4880 Mködési ű kiadások összesen /4. számú melléklet Hatósági jogkörhöz kapcs.bevétel 89 Intézményi mködési ű bevétel 590 Bérleti és lízing díjbevétel Kamatbevétel 1818 ÁFA bevétel Felhalmozási bevétel Támogatás érték ű, mködési ű Felhalmozás célú átvét 6834 Fejl.célú hitel felv. Pü. válltól Kölcsöntörlesztés Előz ő évi kpi kvi kieg.visszatérítés Maradvány 545 Pénzmaradvány 8883 Bevételek összesen

16 Művelődési Ház 10/5. számú melléklet Közművelődési tev Könyvtár Kiadások Eredeti Tény évi terv Rendezvények Eredeti Tény évi terv Alapilletmény Pótlékok Jutalom Helyettesítés Kereset kiegészítés Egyéb mvégzéshez k. juttatás Keresetkieg. Fedezetének ei Betegszabadság, egyéb juttatás Pedagógus továbbképzés Ruházati ktgt Üdülési hözzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér (ajándékut, internet, iskolakezd.tám.) Részmunkaid ős foglalk Részmunkaid ős foglalk.ktg.tér Megbízási díj Alkalmi munkavállalók Tisztelet díjak Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Gyógyszer Irodaszer Könyvfolyóirat Számítástechnikia készlet (lemez, festék stb.) Szakmai anyag Munkaruha (szemüveg) Kisérték űeszköz Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Bérleti díj: sátor Szállítási díj Gáz Áramdíj Víz Karbantartás (meszelés, bútorok javítása, üvegezés, egyéb) Egyéb üzemeltetés fénymásoló üzemelt hulladék szállítás 55 hangosítás posta ktg. 5 pályázati díj, egyéb 70 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb dologi: Kistérségi nyugdíjas találkozó képzőm.pályázat, alk.bélyeg, sztárvendég Kifizető i adó (szja) Szerző i jogvéd ődíj Dologi összesen Mködési ű kiadás összesen Kistérségi támogatás könyvtár Bérleti és lízing díjbevétel Bevételek összesen

17 Háziorvosi szolgálat Háziorvosi szolgálat Anya, gyermek védelem 10/6. számú melléklet Kiadások Alapilletmény Eredeti Tény Eredeti Tény Területi pótlék Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Keresetkiegészítés Egyéb munkav. uttat Keresetkieg. Fedezetének ei Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom Egyéb munkav. juttat Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér (ajándékutalván, internet) Részmunkaidős foglalk Részmunkaidős foglalk.ktg.tér Megbízási díj Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók Állományba nem tartozók juttatásai 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 3 53 Munkaadókat t. járulék Gyógyszer beszerzés Irodaszer Könyvfolyóirat Szakmai anyag Kisérték űeszköz Védruha ő Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Gáz Áram Víz Karbantartás Egyéb üzem, fenntart.szolg Pénzügyi szolg. kiadásai 25 Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap) 5641 Számlázott szellemi Kifizetői adó (szja) 90 Dologi összesen Kiadások összesen Mű k.célú támog.ért.bev Szolgáltatások ellenértékének teljesítése Egyéb sajátos bevétel teljesítése 100 Bevételek összesen

18 Kiadások 51111Alapilletmény 51114Pótlékok 51211Jutalom 51611Részmunkaid ős foglalk Részmunkaid ős foglalk.ktg.tér Megbízási díj 52214Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók 52219Állományba nem tartozók juttatásai Egyéb szakfeladatok Ingatlan bérbeadás útépítés, Közut fennt. Eredeti Tény évi terv Eredeti Tény évi terv 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék 5321Munkaadói járulék 5331Eho 5341Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Irodaszer 5441Könyvfolyóirat 5461Üzemanyag 54711Szakmai anyag 54712Kisérték űeszköz 5481Munkaruha 54911Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet 55211Vásárolt élelmezés 55212Bérleti díj (víztoronybérlet) 55213Szállítási díj 55214Gáz Áramdíj Távhő 55217Víz Karbantartás (kátyuzás) Egyéb üzemeltetési kiadások 5531Vásárol közszolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés 56211Kiküldetés 56319Egyéb dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap) 57211Kifizetői adó (szja) Dologi összesen Beruházás Felújítás /7. számú melléklet Kiadások összesen Bérleti és lízing díjbevétel tárgy évi előz ő évi hátralék 481 Bevételek összesen

19 Kiadások Községgazdálkodás 10/8. számú melléklet Zöldterület kezelés Községgazdálkodás Eredeti Tény Eredeti Tény évi terv évi terv Alapilletmény Pótlékok Jutalom Keresetkiegészítés Egyéb mvégzéshez kapcs. Juttatás Jubileumi jutalom Egyéb bérr.egyéb jutt Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.) Részmidős közcélú fogl Részmunkaidős foglalk.ktg.tér Megbízási díj Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók Állományba nem tartozók juttatásai 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék Munkaadói járulék Eho Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Vegyszer beszerzés Üzemanyag Szakmai anyag Kisérték űeszköz Munkaruha Karb.ag., tisztítószer, egyéb Készlet beszerzés összesen TelefonInternet Szállítási díj Gáz Áramdíj Távhő Víz Karbantartás épület karbantartás Egyéb üzemeltetési: virágosítás, permetezés stb. fogl.eü.szolgáltatás Pénzügyi szolg. kiadásai Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Áfa befizetés Kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi tagdíj Kifizeti ő adó Biztosítási díj Dologi összesen Beruházás Felújítás Támogatás érték ű műki Kiadások összesen Bevételek összesen

20 51111 Alapilletmény Pótlékok Jutalom Keresetkiegészítés Kereset kiegészítés Kiadások Egyáb mvégzéshez kapcs. Juttatás Jubileumi jutalom Betegszabadság, egyéb juttatás Pedagógus továbbképzés Ruházati ktgt Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb ktg.tér (ajándék utalv.internet stb.) Megbízási díj Egyéb juttatás, alkalmi munkavállalók Állományba nem tartozók juttatásai Köztemet ő közvilágítás 10/9. számú melléklet Köztemető Közvilágítás Állateü. Ellátás Eredeti Tény évi Eredeti Tény évi Eredeti Tény évi 5152 Személyi összesen Társadalombiztasítási járulék 5321 Munkaadói járulék 5331 Eho 5341 Táppénz hozzájárulás 53 Munkaadókat t. járulék Kisérték űeszköz 5481 Munkaruha Karb.ag., tisztítószer, egyéb TelefonInternet Vásárolt élelmezés Szállítási díj Gáz Készlet beszerzés összesen Áramdíj Távhő Víz Karbantartás épület karbantartás Egyéb üzemeltetési: hulladékszállítás Vásárolt közszolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen Felszámított áfa Kiküldetés Egyéb dologi (tanfolyam.;nevezési díj, falunap) Részmidős közcélú fogl. Részmunkaidős foglalk.ktg.tér. Kifizetői adó (szja) Dologi összesen Beruházás Felújítás Kiadások összesen Egyéb sajátos bevétel telj Kiszáml.termékek és szolgált. áfa Bevételek összesen

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK. 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd s.sz. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Eredeti előir. Módosított előir. Tény 1 Köztisztviselők alapilletménye 13234 13 234 5 275 2 Főállású polgármester alapilletménye(tiszteletd Közalkalmazottak alapilletménye 5107

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szakfeladatok kiadása

Szakfeladatok kiadása Szakfeladatok kiadása Adatok ezer/ft-ban 841126 Önkormányzati igazgatás 2009. évi 2010. évi ei. várh. ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény 33307,- 28811,- 31955,- Részfoglalkozt. -------- 1135,-

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése

A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése A Polgármesteri Hivatal 2004.évi költségvetése Személyi juttatások 14.518 Illetmény, illetménykieg.,13.havi 7.578 Képviselõk, Polgármester tiszteletdíja 6.122 Étkezési hozzájárulás 159 Közlekedési költségtérítés

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól

3. melléklet Uzsa Község 2011. évi várható kiadási előirányzatairól 009 Máshova nem sorolható tevék. rendelő 2011. évi terv Készlet beszerzés 20 Nem adatátvit.célu telefon 55 Gázenergia 240 Víz-és csatorna dijak 21 Karbantartás kisjavítás 50 Munkaruha, védőruha 0 Egyéb

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek

TÜNDÉRKERT ÓVODA. Bevételek Óvodabevételek 2/a TÜNDÉRKERT ÓVODA Bevételek Megnevezés 2013 2014.év 2014.év 2014.év 2015. év eredeti ei. eredeti ei. mód.ei várh.telj eredeti ei. B40500 096010 Intézményi ellátás díja 15 000 14 000 14

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés

Költségvetési kiadások 2009 év teljesítés A rovat, tétel, altétel megnevezése, indoklása 2009. év eredeti előirányzat (adatok ezer forintban 2009. év módosított előirányzat (adatok ezer forintban) 2009. év 12.31- i teljesítés (adatok ezer forintban)

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1

Önkorm. kiadás. Kiadások összesen: 652948 668377 689883 699871 661297. Oldal 1 Önkorm. kiadás MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet Az önkormányzat 2013. IV.előirányzat módosítás kiadásairól jogcímenként E/Ft-ban Ssz Kiadási előirányzat megnevezése eredeti Módosított ei. I. Módosított

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés

től. Besorolás I/15 fizetési fokozat, következő től. vezető főtanácsos megnevezés 2008.01.01-től ill. alap: 38650 Ft. Dr. Horváth Éva jegyző 25 alap közszolg-. jogviszony kezdete: 1975.08.01 12 vezetői jub. jutalomra jogosultság kezdete: 1975.08.01 35 éves jub.jutalom: 2010.08.01. 37

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata

Leányvár Község Önkormányzata I.1.számú melléklet Bevételek 2014. évi Mérleg Kiadások 2013 2014 % 2013 2014 % Intézm. működési bev. 7 922 13 968 176 Személyi juttatások 11 025 14 075 128 Önk. saj. működési bev. 42 860 47 360 110 Munkaadót

Részletesebben

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete 7/1. melléklet az 1/2014. (III. 1.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása Az Önkormányzat kötelező feladatai I.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 2.számú melléklet Magyargéc Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Létszám: 1 fő polgármester, 1 fő 4 órás MT alapján 37325 Működési c. pe. átadás

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: Személyi jellegű. Bérek Egyéb ./2011. (.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2010. évi költségvetés CÍMREND Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147

Napköziotthonos Óvoda. Intézményei bevételek összesen: 2926. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1147 Költségvetés 2012. év Bevételek Pápatezsér KÖzség Önkomrányzata Napköziotthonos Óvoda Intézményi bevételek Alaptevékenység bevétele: Étkezési térítési díjak 2926 Önkormányzati hozzájárulás 2526 Térítési

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Pénzforgalmi Jelentés 2009.

Pénzforgalmi Jelentés 2009. 1/12. OLDAL 324 Óbudai Nagy László Általános Iskola 1035 Váradi u. 15/b. 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 84 132 000 80 793 000 6 229 255 80 071 498 99,11% 2 511215 Egyéb bérrendszer hatálya alá

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft

Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 3. melléklet a 1/2011. (II.21.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2011. évi kiadások módosított előirányzata eft-ban eft fő össz.eft 1.cím Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 42869 1.alcím

Részletesebben

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének

A Képviselő-testület az Önkormányzat, Intézményei és Hivatala együttes évi költségvetésének Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010. (IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.12.) rendeletének módosításáról Vaszar Község Önkormányzatának

Részletesebben