Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére"

Átírás

1 ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/ , fax: 34/ cím: 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Ács Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előadó: Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő-testület január 24-i ülésen tárgyalta az önkormányzat költségvetését. A bevételi oldalon az állami pénzek pontosítása akkor még nem történt meg. Azóta egyetértés született, így véglegesíteni tudtuk mind a bevételi, mind a kiadási számokat. A számok ismeretében felosztásra került a jelentkező többlettámogatás. Így tervezésre került a kastély felújításának második üteme 5000e Ft-tal, a kátyúzás 1000e Fttal, Győri, Erkel utcában útépítés 4000e Ft-tal, járdák felújítása 4000e Ft-tal. A Többcélú kistérségi társulásban elvégzett feladatokra 2525e Ft-tal több lesz a befizetendő, így ezzel az összeggel megemeljük az átadott pénzeszközt. A maradék összeg a tartalékba került. Így a évi költségvetésünk e Ft. Részletesen a tervezésről a következőkben adunk számot. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai Szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Három fő mezőőr foglalkoztatása történik ezen a szakfeladaton. A várható kiadásokat csak részben terveztük. Reméljük a pályázati lehetőség évben is megmarad, így pótolni tudjuk a kiadások fedezetét. Bérfejlesztéssel nem számoltunk az eredeti költségvetésben. Az 5%-os emelést pótelőirányzat formájában év közben módosítjuk. A dologi kiadás nagysága minimális. A szolgálat fejlesztése szükséges, mivel évek óta csak kis összeget tudunk tervezni erre a feladatra. Lapkiadás: Személyi juttatásnál a főszerkesztő és fotós megbízási díja szerepel. A főszerkesztő díját a testületi döntésnek megfelelően már az emelt összeggel szerepeltettük. A kiadások legnagyobb részét a dologi kiadás teszi ki. Terveztük az újság nyomda költséget legalacsonyabb havi díjjal számolva. Egyéb dologi kiadást illetve többlet oldalnyomtatási költséget nem terveztünk.

2 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése: 2 Összesen a felújítások között 12500e Ft-ot terveztünk saját erőként. Pályázni szeretnénk a Nyárfa utca felújítására, a TEÚT pályázaton. A járdák felújítására 5000e Ft-ot terveztünk. A Győri, Erkel utca aszfaltozására 4000e Ft került beállításra. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Az utak karbantartására, kátyúzására 2000e Ft-ot tudtunk tervezni. Az aszfaltozott útjaink állapotát meg kell óvni, ezért év közben, ha a bevételi oldalunk megengedi szükséges lesz az átcsoportosítás a karbantartási munkákra. Városi és kábel TV. üzemeltetése: Az adásszerkesztő vállalkozási díja szerepel. A testület által megemelt díjjal számoltunk (+31,62%). Egyéb anyag, kis értékű eszköz vásárlását nem terveztük. Saját vagy bérelt ingatlan: E szakfeladat az önkormányzati bérlakások dologi kiadását tartalmazza. Ebből karbantartásra 700e Ft került betervezésre. Felújításra sajnos nem tudtunk tervezni összeget az eredeti költségvetésbe. A bérlakások állaga nagyon rossz, így szükséges lenne a folyamatos felújítás, karbantartás. Év közben a lakások állagát fel kell mérni, és ha az anyagi lehetőség megengedi el kell kezdeni a munkákat. Önkormányzati igazgatás: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében legnagyobb nagyságrendet képvisel a fenti szakfeladat. Mivel itt kerül tervezésre a hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak személyi juttatásain túl a képviselők, a külső bizottsági tagok, a közcélú és közhasznú munkások juttatásainak átvállalt része. Továbbá itt terveztük a részmunkaidős és egyéb állományba nem tartozók juttatásait is. A költségvetési törvényben megjelent 5%-os bérfejlesztéssel az eredeti költségvetésben nem számoltunk. Mivel a béremelkedés egy részét fogja csak lefedezni a központi költségvetés a másik részét az önkormányzatnak kell majd biztosítani. Nagy tétel (közel 6000e Ft) az idei tervszámok között 6 főnek tervezett jubileumi jutalom. Étkezési költségtérítést 6000 Ft/ fő/ hó összeggel számoltunk. Kötelező előrelépők béremelkedését beterveztük az előző évi illetményalappal. Tizenharmadik havi bért csak 1 hónappal számolva állítottunk be a költségvetésbe. Köztisztviselők munkaruházati költségtérítését Ft-os illetményalappal kalkuláltuk. Képviselők és külső bizottsági tagok tisztelet díja az előző évben megállapított szinten került betervezésre. A képviselő testület által elfogadott aljegyzői állás illetve takarítók 6 órai munkaidőben történt alkalmazásának vonzatával számoltunk. Dologi kiadás az előző évihez képest csökkent több millió forinttal. Az intézményeknek átcsoportosított összeg egy részét innen tudtuk levenni. Itt legnagyobb tétellel a felvett hitelek kamata. Pénzeszköz átadást a 13. a, b, c tábla tartalmazza. Az előző testületi ülés óta növekedett a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg. Hiteleknél tervezzük az úthitel, az orvosi rendelő átépítésére felvett hitel, a kisbusz vásárlására felvett hitel tőketörlesztését illetve a szociális kölcsönt valamin a visszatérítendő lakáshoz jutók kölcsönét. Összegszerűen a 15. sz tábla tartalmazza.

3 Helyi kisebbségi önkormányzat működése: A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőinek tiszteletdíja és járulékait terveztük csökkentett összeggel. Működési kiadásra 280e Ft került be a költségvetésbe. A helyi önkormányzat 1000e Ft-tal támogatja a kisebbségi önkormányzatot. A központi költségvetésből juttatott támogatás is megváltozik. A központosított támogatás szabályait módosították, három részre bontották általános működési, feladatalapú, illetve kiegészítő támogatásra. Az alaptámogatás 555e Ft lesz. Város és községgazdálkodás: Csak dologi kiadást terveztünk, mely a városban előforduló közszolgáltatási számlákat fedezete. Általános iskolai oktatás: Oktatási infrastruktúra fejlesztése pályázat önrészét terveztük e Ft-tal. Ezen a szakfeladaton történik a pályázattal kapcsolatban kiadások könyvelése. Köztemető fenntartás: Dologi kiadásra 450e Ft-ot terveztünk. Itt került tervezésre a villany, szemétszállítás költsége. Közvilágítás: Közvilágítás számláinak kifizetésére 8.770e Ft-ot terveztünk. Sajnos az áremelkedés mértéke még nem ismeretes teljes pontossággal, így csak az előző évihez tudtuk alakítani a tervszámot. Állategészségügyi szolgáltatás: Állati tetemek elszállítására 750e Ft-ot terveztünk. Önkormányzat által folyósított ellátások: 11. a, b, 12. a, b számú tábla tartalmazza jogcímenként. Települési hulladékkezelés: Győri Kommunális Szolgáltató szállítja Ácson a kommunális hulladékot. A szolgáltatások fizetett hozzájárulást, támogatást, rekultivációs díjait terveztünk. Sport intézmények működése: Rezsi költséggel és 500e Ft felújítási kiadással számoltunk, mely a Kinizsi Sport Házban merül fel. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: 3 A szennyvíz számlázás tőketörlesztő része e Ft. A dologi kiadások között a kamat a legnagyobb tétel annak ellenére, hogy nagyon alacsony a kamat %.

4 Önkormányzatok elszámolásai: 4 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek tervezett finanszírozási összegét tartalmazza e Ft-tal. Előző évi eredeti tervezéshez képest e Ft-tal több (+6,88%). Tartalék: Általános tartalékot terveztünk e Ft-tal, mely az év közben a nem várt kiadásokra átcsoportosítható. A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásai: A személyi juttatások tervezése során a évi bértábla volt a kiindulási pont, tehát a béremeléssel nem számoltunk. A 13. havi juttatások tekintetében a évire járó kifizetés került tervezésre, viszont a évi fél járandóság, amely január 16-án került kifizetésre, nem lett tervezve. A jubileumi jutalmak számításra és tervezésre kerültek. Az étkezési hozzájárulás 6000 Ft/ fő/ hó összeggel lett beállítva a kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően (29%, 3%, EHO 1950 Ft/ fő/ hó) kerültek tervezésre. A dologi kiadások 5%-kal emelkedtek minden intézményben, illetve a Művelődési Ház kiadásai közé került beépítésre 400e Ft a Dancs emlékév megrendezésére. A felújítások között 500e Ft a Gondozási Központ akadálymentesítésére, 5000e Ft a kastély épület további felújítására lett tervezve. A kiadások között 2.359e Ft szerepel a bölcsődei kiadásokra szeptember 1-jei indulást feltételezve. A fentiek figyelembevételével a kiadási főösszeg e Ft lett több a évi eredeti költségvetéshez viszonyítva. Az Önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek között terveztük a közterület használati díjat, mezőőri járulékot az előző évi tény adataihoz igazítva. Mezőőri járulék emelésre került 100 Ft/ ha- ral. Az újság értékesítés bevétele címén 500e Ft-ot terveztünk ( ÁFÁ val ). Bérleti díj bevételét terveztük 6000e Ft-tal. A MEMFÓ illetve a VIZÁK Kft által fizetett bérleti díjat tudtuk csak beállítani. Az önkormányzat saját működési bevételei között a helyi és átengedett adók szerepelnek. A helyi adókat és gépjárműadót szintén az előző év tény adatához igazítottuk. Reméljük a vállalkozások hasonló évet zárnak, mint előző évben és így a bevételi tervet is hozni tudjuk. A helyi adók bevételei, ha nem teljesülnek, úgy a kiadásra tervezett összeg sem használható fel teljes mértékben. Ezért minden eszközt meg kell ragadni, hogy a bevételi tervet hozni tudjuk. A magánszemélyek kommunális adója 1000 Ft/ lakás/ évvel került megemelésre. A gépjármű és az iparűzési adó emelésére már nincs lehetőség. Az állami támogatások összegét a 8. tábla tartalmazza normatív, normaív kötött és központosított előirányzat vonatkozásban. Lakbér bevételi tervünk 6.000e Ft. Továbbra is tervezzük a Fő utca 100. szám alatti orvosi rendelő értékesítését. A bevéti kiadási oldal e Ft hiányt mutat, melyet működési hitellel kívánunk kiváltani, ha szükséges.

5 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek bevételei: A bevételek tervezésekor a évi III. negyedév tényszámaiból indultunk ki, valamint számoltunk a térítési díjak 10%-os emelkedésével. A leírtak alapján az Óvoda és a Gárdonyi iskola tervszámai nőttek, míg a többi intézmény bevételi tervét csökkentettük az előző évhez képest. Legnagyobb csökkenés a Gondozási Központnál van, a térítési díj számítás módjának változása miatt, jelentősen csökkent az intézményi térítési díj összege. A bevételek közé is beépítésre került a bölcsőde szeptemberi indulása, itt 336e Ft-ot terveztünk térítési díjra. Átvett pénzeszközök között az OEP finanszírozás szerepel a háziorvosi, iskola egészségügyi és a védőnői ( III. számú körzet ) feladatok ellátására 9.570e Ft összegben, valamint szakképzési hozzájárulás 5.000e Ft. A fent leírtak szerint az előző évhez viszonyítva, e Ft-tal csökkent összességében a bevételi terv. Nagyon fontos a bevételi források felkutatása. A gazdálkodás egyensúlyban tartása illetve a hiánymentes gazdálkodás minden dolgozó, minden vezető számára év kiemelt feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 5 Csöbönyei Imre polgármester

6 6 B E V É T E L E K 1.sz. tábla I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (eft) A/ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: Igazgatási szolgáltatási díjak: Közterület-használati díj 100 Mezőőri járulék 2000 Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda és intézményei 0 Mindösszesen: B/ Egyéb saját bevételek: Újságértékesítés 400 Szemételhelyezés 250 Bérleti díjak Polgármesteri Hivatal összesen: Gazdasági Iroda és intézményei Összesen: C./ ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal 150 Gazdasági Iroda 0_ Összesen: 150 Intézményi működési bevétel mindösszesen: ebből: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

7 7 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (eft) Helyi adók bevételei: Iparűzési adó -állandó tev. végz. után Iparűzési adó -ideiglenes tev. végz. után Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Összesen: Átengedett központi adók: Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel 150 SZJA 8 % Jöv.differenciálás miatt Összesen: Pótlék, környvéd.bírság,helyi adókkal kapcs.bírs Talajterhelési díj: Egyéb sajátos bevétel: Lakbér Sajátos működési bevétel mindösszesen: II. Támogatások(eFt) 2. sz tábla Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások: Összesen: Központosított előirányzatok: - Cigány kisebbség központosított állami tám. 555 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fel. tám Mindösszesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) 3. sz. tábla Ingatlan értékesítés Összesen:

8 8 4. sz. tábla IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eft) Működési célú Polgármesteri Hivatal Támért. működési célú bevétel helyi kisebbségi ök. és ktv.sz Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól - OEP átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel ÁH kívűlről - Szakképzési Hozzájárulás Felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Viziközmű Mindösszesen: sz. tábla V. Támogatási kölcsönök visszatérülése bevétele (eft) Működési célú visszatérítés Kamatmentes kölcsön visszafizetése 800 Felhalmozási célú visszatérítés Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 700 Mindösszesen: VI. Hitelek 6. sz. tábla Működési célú hitel

9 9 Bevételek összesítése: I Működési bevételek - intézményi működési bevételek önkorm. sajátos működési bevétel önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevétele II. Támogatások III. Felh. és tőkejellegű bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsön visszatér Összesen: VI. Hitelek Mindösszesen: /a. sz. tábla

10 10 B E V É T E L E K (forrásonként) E Ft 7/B. sz. tábla 1.Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev. Polgármesteri Hivatal Gárdonyi Géza Ált. Iskola Jókai Mór Ált. Iskola Gazdasági Ellátó szervezet Gondozási Központ Bölcsöde Óvoda Egészség ügy Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Összesen Támogatások (központi) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Véglegesen átvett -működési célú -felhalmozási célú Támog. kölcsön visszatér. - műk.célú - felhaszn. c Hitelek - működési célú Összesen: Finansz. intézm Bevételek összesen:

11 11 8. sz. tábla I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása) 1. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött): Települési önkormányzatok feladatai Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás építésügyi ig. feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Ebből: - családsegítés gyermekjóléti szolgálat szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali int. ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-8.osztály Szakiskolai oktatás 9-11.osztály Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből:- napközis fogl iskolaotthonos oktatás gyógypedagógiai oktatás Gyermek és ifjúságvéd. összefüggő jut. Ebből: - étkeztetés tankönyv támogatás Összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások: Kieg. tám. egyes közokt. felad. - pedagógus szakvizsga Egyes szoc. felad. kieg. tám. - ök. által közfogl. tám szoc. továbbképz. szakvizsga Összesen: SZJA-ból átengedett bev. SZJA 8 % Jöv. differenciálás miatt Összesen: Központosított állami támogatás Cigány kisebbségi ök. műk. központosított állami tám Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior tám Mindösszesen:

12 12 9. sz. tábla 2008 A Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (E Ft) Intézmény Létszám Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás Ellát. pénzbeli ellát. Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Hitel Összesen Jókai Mór Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Összevont Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) Gazdasági Ellátó Szervezet Gondozási Központ Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Egészségügy Egyéb egészségügy Összesen

13 A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (E Ft) 10. sz. tábla Kiadások Létszám Személyi Munkaadót Dologi Pénzbeli Pénzeszk. Beruh. Felújítás Hitel Összesen juttatás terh. járulék ellátás átadás Kisegítő mezőgazd. sz Lapkiadás Közutak, hidak, alagutak fejl Közutak, hidak, alagut. üzem Városi- és kábeltv.rendsz Saját vagy bérelt ingatlan Önk. igazgatási tev. 23, Helyi kisebbségi ök. műk Város- és községgazd. sz Ált. isk. okt Köztemető fenntartás Közvilágítás Állategészségügyi sz Rendszeres szoc. pb. ell Munkanélküli ellátások Eseti pb. szoc. ell Eseti pb. gyev. ellátás Települési hulladékkez Sportintézmények műk Máshová nem sorolt egy Önk. elszámolásai Összesen 27, Általános tartalék Mindösszesen 27,

14 14 11/a.sz. tábla Rendszeres szociális ellátások (eft) Munkaadót terhelő járulék 588 Rendszeres szoc. segély egészségkárosodás miatt- 60 Rendszeres szoc. segély kereső tev. mellett 100 Rendszeres szoc. segély támogatott álláskeresők részére 140 Ápolási díj Időskorúak járadéka 200 Lakásfenntartási támogatás Összesen: /b.sz.tábla Munkanélküli ellátások (eft) Aktív korú nem foglalkozatott rendszeres szociális segélye /a.sz.tábla Eseti pénzbeli szociális ellátások (eft) Átmeneti segély Temetési segély Gyógyszertámogatás Természetben nyújtott ellátás Idősek karácsonya Közgyógyellátás Köztemetés 700 Összesen: /b.sz.tábla Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (eft) Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás ( Ft/tanuló) Étkeztetés Összesen: Ök. által folyósított ellátások összesen:

15 15 13/a sz. tábla Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre (eft) Társadalmi szervek támogatása Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 Bursa megszavazott támogatás 990 Kinizsi Sport Club Ácsi Sportegyesületek 50 Egyéb támogatás Máltai Szeretetszolgálat 100 Egyéb szervek 300 Zeneiskola Ácsi Tagozata Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium Polgárőrség Közösségi közlekedés 500 Összesen: Működési célú támogatásértékű kiadás (E Ft) Többcélú Kistérségi Társulás alaphozzájárulások - Tagdíj 362 Logopédia Gyepmesteri tev. 888 Belső ell HVI Iroda 103 Orvosi Ügyelet Jelző rdsz-es házi segítségnyújtás 388 Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk. kiadás Összesen: /b.sz.tábla Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eft) 13/c.sz.tábla Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel 400 Összesen: 400 Összes pénzeszköz átadás

16 16 Tartalék (eft) 14. sz. tábla Általános tartalék Mindösszesen: sz. tábla Hitelek(eFt) Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Kamatmentes kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Első lakáshoz jutó támogatása ideiglenes jelleggel Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pü. vállalkozásoknak: Tőketörlesztés - út Tőketörlesztés - viziközmű Tőketörlesztés orvosi rendelő 870 Tőketörlesztés kisbusz 747 Mindösszesen: sz. tábla Létszámadatok (fő) Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Kisegítő mg. szolgáltatás 3 Önk. igazg. tevékenység 23.5 Máshová nem sorolt egyéb sz. 1 Polgármesteri Hivatal összesen: 27.5 Gazdasági Iroda és intézmények Gárdonyi Géza Általános Iskola 57.5 Jókai Mór Általános Iskola 19 Összevont Napköziotthonos Óvoda 33,5 Gazdasági Iroda 8 Gondozási Központ 17 Bartók Béla Művelődési Ház és Községi Sportcs. 6,5 Egészségügy (Tb. finansz.) 3 Egyéb egészségügy 3 Gazdasági Iroda és intézmények összesen: Mindösszesen: 175

17 sz. tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eft) 1./ -Rekultivációs költség Működési hozzájárulás Magánszemélyek komm. adójából kedvezmény 47 Összesen: / Önkormányzati tankönyv támogatás Térítési díj kedvezmény biztosítása Önkormányzati tér.díjkülönb. átvállalása szociális étkezők idősek Gépjárműadó kedvezmény - környezetbarát gépjárműre mozgáskorlátozottaknak kedvezmény 600 Összesen: Mindösszesen: Megjegyzés: - 1./ helyi rendeleten alapul - 2./ törvényi előírás alapján

18 18 Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány 18. sz. tábla eft-ban Év Iparűzési a. Fennálló tőketartozás Fennálló tőketartozás kamata Raiffensen Bank Autóhitel Összesen túlfizetése(1) Társulati hitel Fejlesztési hitel Társulati hitel Fejlesztési hitel Tőketartozás Kamat Tőketartozás Kamat Összesen Összes (1)Iparűzési adó túlfizetés T- Mobil részére az OTP Nyrt. által finanszírozott társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel az OTP Nyrt. által finanszírozott fejlesztési hitel az útépítésre felvett hitel a Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitel az orvosi rendelő felújítására felvett hitel az autóhitel a kisbusz vásárlására a RCI Zrt., mint hitelező által finanszírozott hitel

19 19 Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 19. sz. tábla I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev Működési c. pénzeszközátvétel ÁH kívűlről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási c. működési bevétel Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása Működési célú előző é. pénzmaradvány igényb 11. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási c. működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalm.tőkejell.bev Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Fejlesztési célú tám Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH kívűlről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási c. felhalmozási bevétel Felhalm. ÁFA visszatér Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFÁ-ja Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igényb. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalm.kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH kívűlre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási c. felhalmozási kiadás Felhalm célú kölcsönök nyújt.(első lak.jutó) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

20 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

21 21 20./a sz. tábla Felújítási kiadások (eft) Polgármesteri Hivatal - polgármesteri hivatal felújítása (saját erő) közutak felújítása (Nyárfa utca saját erő) járdák felújítása KDOP -Közokt. Infrastukturális Feljl. pályázat (saját erő) vizák szivattyú felújítás Kinizsi S.C. épületének felújítása 500 Polgármesteri Hivatal összesen: Gazdasági Ellátó Szervezet -Gondozási Központ felújítás 500 -Kastély felújítás GESZ összesen: Felújítási kiadások összesen: /b sz. tábla Beruházási kiadások (eft.) Polgármesteri Hivatal(Győri, Erkel utca aszfaltozása) Gazdasági Ellátó Szervezet 0 Beruházási kiadások összesen: 4.000

22 22 Kiadások (eft) 21. sz. tábla Gazdasági Iroda és intézményei Jókai Mór Ált. Iskola Gárdonyi Géza általános Iskola Összevont Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) Gazdasági Ellátó Szervezet Gondozási Központ Bartók Béla Művelődési Ház Egészségügy Összesen: Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Int. finanszírozás Ált. tartalék Összesen:

23 23 Tájékoztató jelleggel a III. negyedévi és a évi szakfeladatokra bontott kiadások adatai Polgármesteri Hivatal e FT Kiadások Létszám Személyi juttatás Munka-adót terh. jár. Dologi kiad. Ök.által folyósít. ellátás Pénzeszk.átadás Felújítás Beruházás Hitel, kölcsön, kincstárjegy Pü. bef. kiad. Tartalékok Kisegítő mezőgazd. szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet Lapkiadás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Közutak, hidak, alagutak fejl.ésüzemelt III.negyedévi tényadat évi tervezet Városi- és kábeltelevíziós rendsz III.negyedévi tényadat évi tervezet Saját vagy bérelt ingatlan 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Önk. igazgatási tevékenység 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet 23, Helyi kisebbségi ök. műk III.negyedévi tényadat évi tervezet Önk. int ell. kisegítő szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet 0 Helyi ök. képviselő választás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Város- és községgazd. szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet Összesen

24 24 Köztemető fenntartás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Állategészségügyi szolgáltatás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Közvilágítás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Sportint. és sportlétesít. üzem III.negyedévi tényadat évi tervezet Települési hulladék kezelés 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Városavató és kastélyfelújítás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Máshová nem sorolt egyéb szolgált.(vizik.) 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Rendszeres szoc. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Rendszeres gyev. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Munkanélküli ellátások 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Eseti pénzbeli szoc. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Eseti pénzbeli gyev. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Finanszírozási műveletek -kincstárjegyek vásárlása

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban - 516 5. számú melléklet a 8/2011. (IV.29) számú önkormányzati rendelethez Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2010.évi teljesített kiadásai szakfeladatonkénti bontásban 1 Óvodai intézményi étkeztetés 2 Iskolai

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010.

Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi bevételei. Az önkormányzat 2011. évi kiadásai. Az önkormányzat 2010. Az önkormányzat 2011. évi bevételei 1. oldal 1.sz. mell. ezer Ft előirányzat Eredeti Módosított M e g n e v e z é s e Iskolai étkeztetés Int.ell.d. 5 000 5 000 2 871 562913-1 Lakóingatlan bérbeaadása Int.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek

1.sz.melléklet. Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól. M e g n e v e z é s 2004 2005 2006. Bevételek 1.sz.melléklet Beleg Önkormányzat 2004 évi bevételeiről és kiadásairól M e g n e v e z é s 2004 2005 2006 Bevételek Saját bevételek Intézmányi müködés bevétele 1660 1760 1870 Helyi adók 1000 1200 1200

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. A költségvetés bevételei és kiadásai K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 9/2010. (IX.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító, 3/2010.(II.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat 2010. évi címrendje 1. sz. melléklet Büssü Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés Önkormányzatok

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend

1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend 1. melléklet a 2/2013.(II.12.) önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend

1. melléklet a... önkormányzati rendelethez. Címrend 1. melléklet a... önkormányzati rendelethez Címrend Cím Alcím Cím neve 1. Leányvár Község Önkormányzata 1 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 Települési hulladék vegyes(ömlesztett) begyűjtése,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakfeladatok bevételeinek pénzforgalmi adatai Megnevezés Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1434 Támogatásértékű működési bevétel fejezettől 55 55 3 55 Intézményi működési

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét:

(2) A rendelet 1. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (2) A települési önkormányzat 2011. évi kiadásainak fő összegét: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2011.(X.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011 évi költségvetéséről és gazdálkodásáról szóló 1/2011. (II. 10.) rendelet módosításáról

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól

Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól 1.sz.mellékle Beleg Község Önkormányzata 2004 évi bevételeiről és kiadásairól Megnevezés 2004 évi ei. 2004 évi mód.ei. 2004 évi tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 1860 1860 2775

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Az önkormányzat bevételei

Az önkormányzat bevételei Összehasonlító táblázat 2010-2012. Az önkormányzat bevételei 2010.12.31. 1 Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 104 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 152 424 142 967 93 580 1.2.

Részletesebben

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje 1. sz. melléklet Kisgyalán Községi Önkormányzat címrendje CÍM ALCÍM JOGCÍMCSOPORT ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT KIEMELT ELŐIRÁNYZAT Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Felújítás Fejlesztés

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2..

Költségvetési bevételek és kiadások ezer forint ezer forint forráshiánnyal 2.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/010.(VI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 010. évi költségvetéséről szóló 1/010.(II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2..

A R 3-13. -aiban foglalt 1-11 mellékletei helyébe ezen rendelet 1-11. melléklete lép. 2.. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2009.(IX.17.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II.02.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község Önkormányzat

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás

Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás CÍM ALCÍM 1. melléklet a./... (.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS I II III IV 1 Napsugár Óvodai Tagintézmény 2 Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény 3 Dér István Általános Iskolai Tagintézmény 4 Bölcsődei

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2011.(IV.22.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.14.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben