Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének 2008. február 14-i ülésére"

Átírás

1 ÁCS VÁROS POLGÁRMESTERE 2941 Ács, Gyár u. 23. Tel.: 34/ , fax: 34/ cím: 1 Előterjesztés Ács Város Képviselő-testületének február 14-i ülésére Tárgy: Ács Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása Előterjesztő: Csöbönyei Imre polgármester Előadó: Locsmándi Imréné pénzügyi irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Képviselő-testület január 24-i ülésen tárgyalta az önkormányzat költségvetését. A bevételi oldalon az állami pénzek pontosítása akkor még nem történt meg. Azóta egyetértés született, így véglegesíteni tudtuk mind a bevételi, mind a kiadási számokat. A számok ismeretében felosztásra került a jelentkező többlettámogatás. Így tervezésre került a kastély felújításának második üteme 5000e Ft-tal, a kátyúzás 1000e Fttal, Győri, Erkel utcában útépítés 4000e Ft-tal, járdák felújítása 4000e Ft-tal. A Többcélú kistérségi társulásban elvégzett feladatokra 2525e Ft-tal több lesz a befizetendő, így ezzel az összeggel megemeljük az átadott pénzeszközt. A maradék összeg a tartalékba került. Így a évi költségvetésünk e Ft. Részletesen a tervezésről a következőkben adunk számot. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatainak kiadásai Szakfeladatok: Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás: Három fő mezőőr foglalkoztatása történik ezen a szakfeladaton. A várható kiadásokat csak részben terveztük. Reméljük a pályázati lehetőség évben is megmarad, így pótolni tudjuk a kiadások fedezetét. Bérfejlesztéssel nem számoltunk az eredeti költségvetésben. Az 5%-os emelést pótelőirányzat formájában év közben módosítjuk. A dologi kiadás nagysága minimális. A szolgálat fejlesztése szükséges, mivel évek óta csak kis összeget tudunk tervezni erre a feladatra. Lapkiadás: Személyi juttatásnál a főszerkesztő és fotós megbízási díja szerepel. A főszerkesztő díját a testületi döntésnek megfelelően már az emelt összeggel szerepeltettük. A kiadások legnagyobb részét a dologi kiadás teszi ki. Terveztük az újság nyomda költséget legalacsonyabb havi díjjal számolva. Egyéb dologi kiadást illetve többlet oldalnyomtatási költséget nem terveztünk.

2 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése: 2 Összesen a felújítások között 12500e Ft-ot terveztünk saját erőként. Pályázni szeretnénk a Nyárfa utca felújítására, a TEÚT pályázaton. A járdák felújítására 5000e Ft-ot terveztünk. A Győri, Erkel utca aszfaltozására 4000e Ft került beállításra. Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása: Az utak karbantartására, kátyúzására 2000e Ft-ot tudtunk tervezni. Az aszfaltozott útjaink állapotát meg kell óvni, ezért év közben, ha a bevételi oldalunk megengedi szükséges lesz az átcsoportosítás a karbantartási munkákra. Városi és kábel TV. üzemeltetése: Az adásszerkesztő vállalkozási díja szerepel. A testület által megemelt díjjal számoltunk (+31,62%). Egyéb anyag, kis értékű eszköz vásárlását nem terveztük. Saját vagy bérelt ingatlan: E szakfeladat az önkormányzati bérlakások dologi kiadását tartalmazza. Ebből karbantartásra 700e Ft került betervezésre. Felújításra sajnos nem tudtunk tervezni összeget az eredeti költségvetésbe. A bérlakások állaga nagyon rossz, így szükséges lenne a folyamatos felújítás, karbantartás. Év közben a lakások állagát fel kell mérni, és ha az anyagi lehetőség megengedi el kell kezdeni a munkákat. Önkormányzati igazgatás: A Polgármesteri Hivatal költségvetésében legnagyobb nagyságrendet képvisel a fenti szakfeladat. Mivel itt kerül tervezésre a hivatal köztisztviselőinek, közalkalmazottainak személyi juttatásain túl a képviselők, a külső bizottsági tagok, a közcélú és közhasznú munkások juttatásainak átvállalt része. Továbbá itt terveztük a részmunkaidős és egyéb állományba nem tartozók juttatásait is. A költségvetési törvényben megjelent 5%-os bérfejlesztéssel az eredeti költségvetésben nem számoltunk. Mivel a béremelkedés egy részét fogja csak lefedezni a központi költségvetés a másik részét az önkormányzatnak kell majd biztosítani. Nagy tétel (közel 6000e Ft) az idei tervszámok között 6 főnek tervezett jubileumi jutalom. Étkezési költségtérítést 6000 Ft/ fő/ hó összeggel számoltunk. Kötelező előrelépők béremelkedését beterveztük az előző évi illetményalappal. Tizenharmadik havi bért csak 1 hónappal számolva állítottunk be a költségvetésbe. Köztisztviselők munkaruházati költségtérítését Ft-os illetményalappal kalkuláltuk. Képviselők és külső bizottsági tagok tisztelet díja az előző évben megállapított szinten került betervezésre. A képviselő testület által elfogadott aljegyzői állás illetve takarítók 6 órai munkaidőben történt alkalmazásának vonzatával számoltunk. Dologi kiadás az előző évihez képest csökkent több millió forinttal. Az intézményeknek átcsoportosított összeg egy részét innen tudtuk levenni. Itt legnagyobb tétellel a felvett hitelek kamata. Pénzeszköz átadást a 13. a, b, c tábla tartalmazza. Az előző testületi ülés óta növekedett a Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott összeg. Hiteleknél tervezzük az úthitel, az orvosi rendelő átépítésére felvett hitel, a kisbusz vásárlására felvett hitel tőketörlesztését illetve a szociális kölcsönt valamin a visszatérítendő lakáshoz jutók kölcsönét. Összegszerűen a 15. sz tábla tartalmazza.

3 Helyi kisebbségi önkormányzat működése: A cigány kisebbségi önkormányzat képviselőinek tiszteletdíja és járulékait terveztük csökkentett összeggel. Működési kiadásra 280e Ft került be a költségvetésbe. A helyi önkormányzat 1000e Ft-tal támogatja a kisebbségi önkormányzatot. A központi költségvetésből juttatott támogatás is megváltozik. A központosított támogatás szabályait módosították, három részre bontották általános működési, feladatalapú, illetve kiegészítő támogatásra. Az alaptámogatás 555e Ft lesz. Város és községgazdálkodás: Csak dologi kiadást terveztünk, mely a városban előforduló közszolgáltatási számlákat fedezete. Általános iskolai oktatás: Oktatási infrastruktúra fejlesztése pályázat önrészét terveztük e Ft-tal. Ezen a szakfeladaton történik a pályázattal kapcsolatban kiadások könyvelése. Köztemető fenntartás: Dologi kiadásra 450e Ft-ot terveztünk. Itt került tervezésre a villany, szemétszállítás költsége. Közvilágítás: Közvilágítás számláinak kifizetésére 8.770e Ft-ot terveztünk. Sajnos az áremelkedés mértéke még nem ismeretes teljes pontossággal, így csak az előző évihez tudtuk alakítani a tervszámot. Állategészségügyi szolgáltatás: Állati tetemek elszállítására 750e Ft-ot terveztünk. Önkormányzat által folyósított ellátások: 11. a, b, 12. a, b számú tábla tartalmazza jogcímenként. Települési hulladékkezelés: Győri Kommunális Szolgáltató szállítja Ácson a kommunális hulladékot. A szolgáltatások fizetett hozzájárulást, támogatást, rekultivációs díjait terveztünk. Sport intézmények működése: Rezsi költséggel és 500e Ft felújítási kiadással számoltunk, mely a Kinizsi Sport Házban merül fel. Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás: 3 A szennyvíz számlázás tőketörlesztő része e Ft. A dologi kiadások között a kamat a legnagyobb tétel annak ellenére, hogy nagyon alacsony a kamat %.

4 Önkormányzatok elszámolásai: 4 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek tervezett finanszírozási összegét tartalmazza e Ft-tal. Előző évi eredeti tervezéshez képest e Ft-tal több (+6,88%). Tartalék: Általános tartalékot terveztünk e Ft-tal, mely az év közben a nem várt kiadásokra átcsoportosítható. A Gazdasági Ellátó Szervezet kiadásai: A személyi juttatások tervezése során a évi bértábla volt a kiindulási pont, tehát a béremeléssel nem számoltunk. A 13. havi juttatások tekintetében a évire járó kifizetés került tervezésre, viszont a évi fél járandóság, amely január 16-án került kifizetésre, nem lett tervezve. A jubileumi jutalmak számításra és tervezésre kerültek. Az étkezési hozzájárulás 6000 Ft/ fő/ hó összeggel lett beállítva a kiadások közé. A munkaadókat terhelő járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően (29%, 3%, EHO 1950 Ft/ fő/ hó) kerültek tervezésre. A dologi kiadások 5%-kal emelkedtek minden intézményben, illetve a Művelődési Ház kiadásai közé került beépítésre 400e Ft a Dancs emlékév megrendezésére. A felújítások között 500e Ft a Gondozási Központ akadálymentesítésére, 5000e Ft a kastély épület további felújítására lett tervezve. A kiadások között 2.359e Ft szerepel a bölcsődei kiadásokra szeptember 1-jei indulást feltételezve. A fentiek figyelembevételével a kiadási főösszeg e Ft lett több a évi eredeti költségvetéshez viszonyítva. Az Önkormányzat bevételei: Intézményi működési bevételek között terveztük a közterület használati díjat, mezőőri járulékot az előző évi tény adataihoz igazítva. Mezőőri járulék emelésre került 100 Ft/ ha- ral. Az újság értékesítés bevétele címén 500e Ft-ot terveztünk ( ÁFÁ val ). Bérleti díj bevételét terveztük 6000e Ft-tal. A MEMFÓ illetve a VIZÁK Kft által fizetett bérleti díjat tudtuk csak beállítani. Az önkormányzat saját működési bevételei között a helyi és átengedett adók szerepelnek. A helyi adókat és gépjárműadót szintén az előző év tény adatához igazítottuk. Reméljük a vállalkozások hasonló évet zárnak, mint előző évben és így a bevételi tervet is hozni tudjuk. A helyi adók bevételei, ha nem teljesülnek, úgy a kiadásra tervezett összeg sem használható fel teljes mértékben. Ezért minden eszközt meg kell ragadni, hogy a bevételi tervet hozni tudjuk. A magánszemélyek kommunális adója 1000 Ft/ lakás/ évvel került megemelésre. A gépjármű és az iparűzési adó emelésére már nincs lehetőség. Az állami támogatások összegét a 8. tábla tartalmazza normatív, normaív kötött és központosított előirányzat vonatkozásban. Lakbér bevételi tervünk 6.000e Ft. Továbbra is tervezzük a Fő utca 100. szám alatti orvosi rendelő értékesítését. A bevéti kiadási oldal e Ft hiányt mutat, melyet működési hitellel kívánunk kiváltani, ha szükséges.

5 Gazdasági Ellátó Szervezet és intézményeinek bevételei: A bevételek tervezésekor a évi III. negyedév tényszámaiból indultunk ki, valamint számoltunk a térítési díjak 10%-os emelkedésével. A leírtak alapján az Óvoda és a Gárdonyi iskola tervszámai nőttek, míg a többi intézmény bevételi tervét csökkentettük az előző évhez képest. Legnagyobb csökkenés a Gondozási Központnál van, a térítési díj számítás módjának változása miatt, jelentősen csökkent az intézményi térítési díj összege. A bevételek közé is beépítésre került a bölcsőde szeptemberi indulása, itt 336e Ft-ot terveztünk térítési díjra. Átvett pénzeszközök között az OEP finanszírozás szerepel a háziorvosi, iskola egészségügyi és a védőnői ( III. számú körzet ) feladatok ellátására 9.570e Ft összegben, valamint szakképzési hozzájárulás 5.000e Ft. A fent leírtak szerint az előző évhez viszonyítva, e Ft-tal csökkent összességében a bevételi terv. Nagyon fontos a bevételi források felkutatása. A gazdálkodás egyensúlyban tartása illetve a hiánymentes gazdálkodás minden dolgozó, minden vezető számára év kiemelt feladata. Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, az előterjesztés megvitatására és elfogadására. 5 Csöbönyei Imre polgármester

6 6 B E V É T E L E K 1.sz. tábla I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (eft) A/ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: Igazgatási szolgáltatási díjak: Közterület-használati díj 100 Mezőőri járulék 2000 Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda és intézményei 0 Mindösszesen: B/ Egyéb saját bevételek: Újságértékesítés 400 Szemételhelyezés 250 Bérleti díjak Polgármesteri Hivatal összesen: Gazdasági Iroda és intézményei Összesen: C./ ÁFA bevétel Polgármesteri Hivatal 150 Gazdasági Iroda 0_ Összesen: 150 Intézményi működési bevétel mindösszesen: ebből: Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda

7 7 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei (eft) Helyi adók bevételei: Iparűzési adó -állandó tev. végz. után Iparűzési adó -ideiglenes tev. végz. után Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Összesen: Átengedett központi adók: Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó bevétel 150 SZJA 8 % Jöv.differenciálás miatt Összesen: Pótlék, környvéd.bírság,helyi adókkal kapcs.bírs Talajterhelési díj: Egyéb sajátos bevétel: Lakbér Sajátos működési bevétel mindösszesen: II. Támogatások(eFt) 2. sz tábla Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások: Összesen: Központosított előirányzatok: - Cigány kisebbség központosított állami tám. 555 Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior fel. tám Mindösszesen: III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eft) 3. sz. tábla Ingatlan értékesítés Összesen:

8 8 4. sz. tábla IV. Véglegesen átvett pénzeszközök és támogatásértékű bevételek (eft) Működési célú Polgármesteri Hivatal Támért. működési célú bevétel helyi kisebbségi ök. és ktv.sz Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel TB Alapoktól - OEP átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési célú pénzeszköz bevétel ÁH kívűlről - Szakképzési Hozzájárulás Felhalmozási célú Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Viziközmű Mindösszesen: sz. tábla V. Támogatási kölcsönök visszatérülése bevétele (eft) Működési célú visszatérítés Kamatmentes kölcsön visszafizetése 800 Felhalmozási célú visszatérítés Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése 700 Mindösszesen: VI. Hitelek 6. sz. tábla Működési célú hitel

9 9 Bevételek összesítése: I Működési bevételek - intézményi működési bevételek önkorm. sajátos működési bevétel önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevétele II. Támogatások III. Felh. és tőkejellegű bevétel IV. Véglegesen átvett pénzeszköz V. Tám. kölcsön visszatér Összesen: VI. Hitelek Mindösszesen: /a. sz. tábla

10 10 B E V É T E L E K (forrásonként) E Ft 7/B. sz. tábla 1.Működési bevételek: - intézményi - önk.-i sajátos: ebből: - helyi adók - áteng.közp.adó - egyéb saj. bev. Polgármesteri Hivatal Gárdonyi Géza Ált. Iskola Jókai Mór Ált. Iskola Gazdasági Ellátó szervezet Gondozási Központ Bölcsöde Óvoda Egészség ügy Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Összesen Támogatások (központi) Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Véglegesen átvett -működési célú -felhalmozási célú Támog. kölcsön visszatér. - műk.célú - felhaszn. c Hitelek - működési célú Összesen: Finansz. intézm Bevételek összesen:

11 11 8. sz. tábla I. Önkormányzatok költségvetési támogatásainak részletes bemutatása) 1. Normatív hozzájárulások (feladatmutatóhoz és lakosságszámhoz kötött): Települési önkormányzatok feladatai Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás építésügyi ig. feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Ebből: - családsegítés gyermekjóléti szolgálat szociális étkeztetés házi segítségnyújtás időskorúak nappali int. ellátása Óvodai nevelés Iskolai oktatás 1-8.osztály Szakiskolai oktatás 9-11.osztály Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Ebből:- napközis fogl iskolaotthonos oktatás gyógypedagógiai oktatás Gyermek és ifjúságvéd. összefüggő jut. Ebből: - étkeztetés tankönyv támogatás Összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások: Kieg. tám. egyes közokt. felad. - pedagógus szakvizsga Egyes szoc. felad. kieg. tám. - ök. által közfogl. tám szoc. továbbképz. szakvizsga Összesen: SZJA-ból átengedett bev. SZJA 8 % Jöv. differenciálás miatt Összesen: Központosított állami támogatás Cigány kisebbségi ök. műk. központosított állami tám Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior tám Mindösszesen:

12 12 9. sz. tábla 2008 A Gazdasági Iroda és intézményei kiadásai (E Ft) Intézmény Létszám Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Dologi kiadás Ellát. pénzbeli ellát. Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Hitel Összesen Jókai Mór Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskola Összevont Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) Gazdasági Ellátó Szervezet Gondozási Központ Bartók Béla Művelődési Ház és Városi Sportcsarnok Egészségügy Egyéb egészségügy Összesen

13 A Polgármesteri Hivatal szakfeladatai (E Ft) 10. sz. tábla Kiadások Létszám Személyi Munkaadót Dologi Pénzbeli Pénzeszk. Beruh. Felújítás Hitel Összesen juttatás terh. járulék ellátás átadás Kisegítő mezőgazd. sz Lapkiadás Közutak, hidak, alagutak fejl Közutak, hidak, alagut. üzem Városi- és kábeltv.rendsz Saját vagy bérelt ingatlan Önk. igazgatási tev. 23, Helyi kisebbségi ök. műk Város- és községgazd. sz Ált. isk. okt Köztemető fenntartás Közvilágítás Állategészségügyi sz Rendszeres szoc. pb. ell Munkanélküli ellátások Eseti pb. szoc. ell Eseti pb. gyev. ellátás Települési hulladékkez Sportintézmények műk Máshová nem sorolt egy Önk. elszámolásai Összesen 27, Általános tartalék Mindösszesen 27,

14 14 11/a.sz. tábla Rendszeres szociális ellátások (eft) Munkaadót terhelő járulék 588 Rendszeres szoc. segély egészségkárosodás miatt- 60 Rendszeres szoc. segély kereső tev. mellett 100 Rendszeres szoc. segély támogatott álláskeresők részére 140 Ápolási díj Időskorúak járadéka 200 Lakásfenntartási támogatás Összesen: /b.sz.tábla Munkanélküli ellátások (eft) Aktív korú nem foglalkozatott rendszeres szociális segélye /a.sz.tábla Eseti pénzbeli szociális ellátások (eft) Átmeneti segély Temetési segély Gyógyszertámogatás Természetben nyújtott ellátás Idősek karácsonya Közgyógyellátás Köztemetés 700 Összesen: /b.sz.tábla Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások (eft) Rendkívűli gyermekvédelmi támogatás Tankönyvtámogatás ( Ft/tanuló) Étkeztetés Összesen: Ök. által folyósított ellátások összesen:

15 15 13/a sz. tábla Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívűlre (eft) Társadalmi szervek támogatása Csermák H. Önkéntes Tűzoltóság Csermák H. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 Bursa megszavazott támogatás 990 Kinizsi Sport Club Ácsi Sportegyesületek 50 Egyéb támogatás Máltai Szeretetszolgálat 100 Egyéb szervek 300 Zeneiskola Ácsi Tagozata Győri Kom. Szolg. Arrabona Hulladékgazd. Konzorcium Polgárőrség Közösségi közlekedés 500 Összesen: Működési célú támogatásértékű kiadás (E Ft) Többcélú Kistérségi Társulás alaphozzájárulások - Tagdíj 362 Logopédia Gyepmesteri tev. 888 Belső ell HVI Iroda 103 Orvosi Ügyelet Jelző rdsz-es házi segítségnyújtás 388 Kisebbségi Önkormányzat Tám.értékű műk. kiadás Összesen: /b.sz.tábla Felhalmozási célra átadott pénzeszköz (eft) 13/c.sz.tábla Első lakáshoz jutók támogatása végleges jelleggel 400 Összesen: 400 Összes pénzeszköz átadás

16 16 Tartalék (eft) 14. sz. tábla Általános tartalék Mindösszesen: sz. tábla Hitelek(eFt) Működési célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Kamatmentes kölcsön Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre Első lakáshoz jutó támogatása ideiglenes jelleggel Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pü. vállalkozásoknak: Tőketörlesztés - út Tőketörlesztés - viziközmű Tőketörlesztés orvosi rendelő 870 Tőketörlesztés kisbusz 747 Mindösszesen: sz. tábla Létszámadatok (fő) Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Kisegítő mg. szolgáltatás 3 Önk. igazg. tevékenység 23.5 Máshová nem sorolt egyéb sz. 1 Polgármesteri Hivatal összesen: 27.5 Gazdasági Iroda és intézmények Gárdonyi Géza Általános Iskola 57.5 Jókai Mór Általános Iskola 19 Összevont Napköziotthonos Óvoda 33,5 Gazdasági Iroda 8 Gondozási Központ 17 Bartók Béla Művelődési Ház és Községi Sportcs. 6,5 Egészségügy (Tb. finansz.) 3 Egyéb egészségügy 3 Gazdasági Iroda és intézmények összesen: Mindösszesen: 175

17 sz. tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (eft) 1./ -Rekultivációs költség Működési hozzájárulás Magánszemélyek komm. adójából kedvezmény 47 Összesen: / Önkormányzati tankönyv támogatás Térítési díj kedvezmény biztosítása Önkormányzati tér.díjkülönb. átvállalása szociális étkezők idősek Gépjárműadó kedvezmény - környezetbarát gépjárműre mozgáskorlátozottaknak kedvezmény 600 Összesen: Mindösszesen: Megjegyzés: - 1./ helyi rendeleten alapul - 2./ törvényi előírás alapján

18 18 Hosszú időtartamot igénybevevő kötelezettségek, hitelállomány 18. sz. tábla eft-ban Év Iparűzési a. Fennálló tőketartozás Fennálló tőketartozás kamata Raiffensen Bank Autóhitel Összesen túlfizetése(1) Társulati hitel Fejlesztési hitel Társulati hitel Fejlesztési hitel Tőketartozás Kamat Tőketartozás Kamat Összesen Összes (1)Iparűzési adó túlfizetés T- Mobil részére az OTP Nyrt. által finanszírozott társulati hitel a szennyvíz-csatorna építésére felvett hitel az OTP Nyrt. által finanszírozott fejlesztési hitel az útépítésre felvett hitel a Raiffensen Bank által finanszírozott fejlesztési hitel az orvosi rendelő felújítására felvett hitel az autóhitel a kisbusz vásárlására a RCI Zrt., mint hitelező által finanszírozott hitel

19 19 Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg 19. sz. tábla I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önk. ktv támogatás és átengedett SZJA bev Működési c. pénzeszközátvétel ÁH kívűlről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási c. működési bevétel Műk c kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok ért. kibocsátása Működési célú előző é. pénzmaradvány igényb 11. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk.átadás, egyéb tám Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási c. működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési c.kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárl Tartalékok Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások 25. Önkormányzatok felhalm.tőkejell.bev Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev Fejlesztési célú tám Felhalm.célú pénzeszk.átvétel ÁH kívűlről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási c. felhalmozási bevétel Felhalm. ÁFA visszatér Értékesített tárgyi eszk.és immat.j. ÁFÁ-ja Felhalm.célú kölcsönök visszatér.igénybev Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocs Felhalm.célú előző évi pénzmaradvány igényb. 37. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalm.kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Ért.tárgyi eszk, immat.j. utáni ÁFA befiz Felhalmozási célú pénzeszk.átadás ÁH kívűlre 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási c. felhalmozási kiadás Felhalm célú kölcsönök nyújt.(első lak.jutó) Hosszú lejáratú hitel visszafizetés

20 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

21 21 20./a sz. tábla Felújítási kiadások (eft) Polgármesteri Hivatal - polgármesteri hivatal felújítása (saját erő) közutak felújítása (Nyárfa utca saját erő) járdák felújítása KDOP -Közokt. Infrastukturális Feljl. pályázat (saját erő) vizák szivattyú felújítás Kinizsi S.C. épületének felújítása 500 Polgármesteri Hivatal összesen: Gazdasági Ellátó Szervezet -Gondozási Központ felújítás 500 -Kastély felújítás GESZ összesen: Felújítási kiadások összesen: /b sz. tábla Beruházási kiadások (eft.) Polgármesteri Hivatal(Győri, Erkel utca aszfaltozása) Gazdasági Ellátó Szervezet 0 Beruházási kiadások összesen: 4.000

22 22 Kiadások (eft) 21. sz. tábla Gazdasági Iroda és intézményei Jókai Mór Ált. Iskola Gárdonyi Géza általános Iskola Összevont Napköziotthonos Óvoda Bölcsődei ellátás (3 fő és dologi kiadások szeptember 1-től) Gazdasági Ellátó Szervezet Gondozási Központ Bartók Béla Művelődési Ház Egészségügy Összesen: Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Int. finanszírozás Ált. tartalék Összesen:

23 23 Tájékoztató jelleggel a III. negyedévi és a évi szakfeladatokra bontott kiadások adatai Polgármesteri Hivatal e FT Kiadások Létszám Személyi juttatás Munka-adót terh. jár. Dologi kiad. Ök.által folyósít. ellátás Pénzeszk.átadás Felújítás Beruházás Hitel, kölcsön, kincstárjegy Pü. bef. kiad. Tartalékok Kisegítő mezőgazd. szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet Lapkiadás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Közutak, hidak, alagutak fejl.ésüzemelt III.negyedévi tényadat évi tervezet Városi- és kábeltelevíziós rendsz III.negyedévi tényadat évi tervezet Saját vagy bérelt ingatlan 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Önk. igazgatási tevékenység 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet 23, Helyi kisebbségi ök. műk III.negyedévi tényadat évi tervezet Önk. int ell. kisegítő szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet 0 Helyi ök. képviselő választás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Város- és községgazd. szolg III.negyedévi tényadat évi tervezet Összesen

24 24 Köztemető fenntartás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Állategészségügyi szolgáltatás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Közvilágítás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Sportint. és sportlétesít. üzem III.negyedévi tényadat évi tervezet Települési hulladék kezelés 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Városavató és kastélyfelújítás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Máshová nem sorolt egyéb szolgált.(vizik.) 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Rendszeres szoc. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Rendszeres gyev. pb. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Munkanélküli ellátások 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Eseti pénzbeli szoc. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Eseti pénzbeli gyev. ellátás 2007.III.negyedévi tényadat évi tervezet Finanszírozási műveletek -kincstárjegyek vásárlása

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.

Ács Város Önkormányzata. 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online. Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár u. 23. Pf. 8 Telefon: 34/385-121, Fax: 34/385-042 Internet: www.acsvaros.hu e-mail: polghiv.acs@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. augusztus

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Répcelak Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójához A Kormány elfogadta, majd benyújtotta az Országgyűlésnek a Magyar Köztársaság 2012. évi Költségvetéséről

Részletesebben

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója

Előterjesztés. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolója 1 Pusztaszabolcs Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002, 25/273-036, 25/271-833 Honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail:polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. szeptember15 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. szeptember15 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról. Március 17: Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tartott egyeztetésen vettem részt a Városközpont

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben