MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:"

Átírás

1 Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó Terem Napirend: évi költségvetési beszámoló 2. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 3. Beszámoló az adójogszabályok érvényesüléséről, az adókötelezettségek teljesítéséről, valamint az adóbefizetések és elszámolások helyességéről 4. Gyomaközszolg Nonprofit Kft évi beszámoló, évi üzleti terv elfogadása 5. Beszámoló a Regionális Hulladéklerakóval kapcsolatos peres eljárásról 6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Hunya, április 25. Petényi Szilárdné polgármester

2 ELŐTERJESZTÉSEK Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testület április 30. napján tartandó rendes üléséhez

3 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület április 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: évi költségvetési beszámoló Készítette: Szopkó Rudolfné Előterjesztő: Petényi Szilárdné polgármester Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A feladatellátás általános értékelése A évi CLXXXIX. számú törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól 85..-a alapján közös önkormányzati hivatalt hoz létre az a település, melynek lakosságszáma nem éri el a 2000 főt. Ezért január 1- vel megalakult a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, melynek kirendeltsége működik Csárdaszálláson és Hunyán is. Jelentősen átalakult a települések feladatellátása. A járások megalakulásával a szociális ügyek egy része átkerült a Járási Hivatalhoz. Egy dolgozó május 6.-tól nyugdíjba ment. Munka átszervezéssel lett megoldva a létszámcsökkentésből adódó többletmunka elvégzése. Hunya Község Önkormányzata működteti a háziorvosi szolgálatot. 2 fő nyugdíjas dolgozó látja el feladatát. A július 1.-én hatályba lépő 124/2013. (IV.26.) Kormányrendelet szerint a közszférában nyugdíjas egészségügyi dolgozót nem lehet foglalkoztatni. Az érintett dolgozóknak a nyugdíjukról le kellett mondani. Ennek ellentételezésére jövedelem-kiegészítésben részesülnek. A háziorvosi szolgálat finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja. Az Önkormányzat működteti a konyhát. A feladatokat 2 fő közalkalmazott látja el. A településen könyvtár működik. A könyvtár mozgókönyvtári feladatokat is ellát. Az önkormányzat ellátja a település hulladékkezelés, köztisztasági tevékenységhez kapcsolódó feladatokat, a település közvilágításához kapcsolódó feladatokat. gondoskodik a közkifolyók üzemeltetéséről. A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény alapján ellátja a településen arra rászoruló lakosságot. Az óvodai nevelési feladat ellátása helyben történik. Az óvoda a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és óvoda kihelyezett intézményeként működik. Az iskolai ellátást megállapodás alapján a Gyomaendrődi Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola látja el. Az alsó és felső tagozatos diákok is Gyomaendrődre járnak. A szállításukról az önkormányzat gondoskodik. Az önkormányzat legfontosabb mutatója a település lakosságszámának alakulása. A lakosságszám évről évre csökken. Az állami támogatás rendszere is jelentősen átalakult január 1-től. Az önkormányzatok nem részesülnek személyi jövedelemadó részesedésben és a jövedelem differenciálódás támogatása is megszűnt, valamint a gépjárműadó 60 %-a az államot illeti. A központi költségvetés támogatást biztosít a működéshez, illetve az önkormányzati törvényben meghatározott egyes feladatokhoz. A támogatás településkategóriánként számított egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. Bevételek és kiadások alakulása Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2013. (II.16) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat évi költségvetését. Az eredeti előirányzat ezer forint volt, a költségvetés módosított előirányzata ezer forint. A évi költségvetés teljesítés a bevételeknél ezer forint, a kiadásoknál pedig ezer forint. Ezek az összegek a függő és átfutó bevételi, és kiadási összegeket nem tartalmazzák. A függő és átfutó tételek korrigálásával a bevételek teljesítése ezer forint, míg a kiadásoké ezer 2

4 forint. A) Bevételi források és azok részletes teljesítése Adatok ezer forintban Megnevezés Telj/Mód ei. Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.alak.össz.bev.%-ában % Közhatalmi bevételek ,83 145,64 ezen belül - igazgatási szolgáltatási díj , Gépjárműadó ,82 98,95 - Magánszemélyek Kommunális adója ,27 114,97 - Iparűzési adó ,52 165,71 - Adópótlék, adóbírság 245 0,17 - Egyéb bírság 34 0,02 Intézményi működési bevételek ,75 117,27 Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása , ezen belül települési önkormányzatok működésének támogatása , Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása , Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz , Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése , Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása , Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása , Egyéb működési célú központi támogatás , Központosított működési célú előirányzatok , Működési célú támogatásértékű bevételek ,28 102,07 Kölcsön törlesztése 21 0, évi pénzmaradvány , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,04 Bevételek összesen ,00 110,77 A évi költségvetés teljesített bevételei a módosított előirányzathoz képest 110,77 %-ban teljesültek. Az önkormányzat saját bevételei közül a működési bevétel 117,27 %-ban teljesült. A működési bevételek közül a bérleti díj jóval meghaladta a tervezettet, valamint a helypénz és a mázsálási díj is a tervezetthez képest. A közhatalmi bevételek együttesen 145,64 %-ban teljesültek. A gépjárműadó bevétel 98,95 %-ban teljesült. Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak támogatására a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától ezer Ft támogatásban részesült. Ez az összeg járult hozzá a közfoglalkoztatottak bérének és járulékainak kifizetéséhez, valamint a dologi kiadások fedezéséhez. Ebből a pénzből valósult meg a Program által támogatott eszközök beszerzése is. Ebből az összegből sikerült megvalósítani Mezőgazdasági program által használt terület körbekerítését, valamint az öntözőrendszer bővítését is A támogatásértékű bevételek 102,07 %-ban teljesültek. Ez az összeg tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott közmunka támogatását, a háziorvosi szolgálat működéséhez szükséges OEP támogatást is. Az önkormányzat támogatásban részesült a nyári gyermekétkeztetés biztosításához. Ennek keretében 193 ezer forinttámogatásban részesültünk. A decemberi bérkompenzáció kifizetéséhez az önkormányzat 40 ezer forint támogatást kapott. A évi kereset-kiegészítéshez 440 ezer forint támogatást vehetett igénybe az önkormányzat. A gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatásként kapott Erzsébet utalvány értéke 261 ezer forint. B) Kiadások alakulásának részletes áttekintése Adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj.alak.össz.kiadás.%-ában Telj/Mód ei. % 3

5 Személyi juttatás ,61 89,32 Munkaadókat terhelő járulékok ,95 88,37 Dologi kiadások ,92 92,97 Támogatásértékű működési kiadás ,41 84,80 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,27 91,48 Tartalék Működési kiadások összesen: ,16 79,06 Felújítások ,46 99,96 Beruházási kiadások ÁFA-val ,37 99,92 Egyéb felhalmozási célú kiadások ,01 0,42 Kiadás összesen: ,67 A működési kiadások aránya az összes kiadáshoz viszonyítva 79, 06 %, a a felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,84 %-át teszik ki. A személyi juttatás kiadások 89,32 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest évben a közalkalmazottak és a köztisztviselők alapilletménye az előző évi szinten alakult évben a kormányzat egyéb központi támogatás címen kereset-kiegészítést biztosított 2 fő közalkalmazott részére évben az önkormányzatnak lehetősége volt közmunkaprogram keretében Munkaügyi Központon keresztül közfoglalkoztatottak alkalmazására, melynek eredményeként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak száma lecsökkent. Az ellátottak körében a munkalehetőség nagyobb jövedelmet biztosított. A munkaadókat terhelő járulékok 88,37 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest. Szociális hozzájárulás címén 27 %-os járulékot kell fizetni, kivéve a közfoglalkoztatottak, akiknek a járulékuk 13,5 %. Szintén kedvezményben részesülnek az 55 év felettiek. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok aránya az összes kiadáson belül 39,56 %. A dologi kiadások 92,97 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A szociális ellátások köre jelentősen csökkent az előző évekhez képest. A január 1-el megalakult Járási Hivatalok az önkormányzatoktól átvették az időskorúak járadékát, az ápolási díjat, a normatív alapon járó közgyógyellátást is. A jegyző hatáskörébe tartozó segélyek kifizetése pedig a Közös Hivatalhoz került át. Ezeket az önkormányzat igényli meg. A bevétel segélyként jelentkezik, ugyanakkor a kiadás átadott pénzeszközként jelenik meg. Az önkormányzat hatáskörében az átmeneti segély, a temetési segély és a méltányossági közgyógyellátás maradt. Fejlesztés: Hunya Község Önkormányzata évben ezer forint értékű felújítási és beruházási fejlesztést hajtott végre. Felújítás Ezer forintban Megnevezés Nettó érték ÁFA Bruttó érték Liget utca felújítása Összesen: Beruházás A piactéren 6 db piaci elárusító pavilon építése valósult meg. Start munkaprogramból bekerítésre került a Jókai utcai kert, valamint az öntözőrendszer lett tovább bővítve. Megnevezés Nettó érték ÁFA Bruttó érték Piaci elárusító pavilon 6 db Öntözőrendszer bővítése Start munkaprogram keretéből Kerítés Összesen: Az önkormányzat pénzmaradványának alakulása Az önkormányzat évi gazdálkodása eredményeként december 31.-én a bankszámláján és a pénztárban ezer forint pénzkészlettel rendelkezett, mely összeget növelte az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások ezer forint záró egyenlege. A függő és átfutó rendezetlen tételek rendezésére évben kerül sor. Az önkormányzatnak évben a pénzforgalmi adatokat figyelembe véve ezer forint pénzmaradványa keletkezett. melyből 114 ezer forint feladattal terhelt pénzmaradvány. Az önkormányzat vagyonának alakulása Az önkormányzat saját kezelésében lévő vagyona évben csökkent, mivel kivezetésre került az Magyar Állam részére átadott Petőfi, illetve Rákóczi út értéke. Növelte a Liget utca felújítása, illetve a piactéren készült elárusító 4

6 pavilonok értéke. A bruttó értéket csökkentette az értékcsökkenési leírás is. Közvetett támogatások Az Önkormányzat évben közvetett támogatást a lakosságnak a beszedett önkormányzati adók beszedésénél adott. A Magánszemélyek Kommunális adójánál adókedvezményben részesül adótárgyanként a.) 4000 Ft/év mértékben a belterületi, építési tilalom alatt nem álló beépítetlen telek tulajdonosa, b.) 3000 Ft/év mértékben az, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, a lakcímnyilvántartás alapján az adó tárgyát képező ingatlanba egyedül van bejelentkezve és ezt írásbeli nyilatkozatával jelzi az adóhatóság felé a tárgyév január 15. napjáig, c.) 4000 Ft6/év mértékben az a tulajdonos, akinek az adótárgyát képező ingatlan a település külterületén található. Az így kapott kedvezmény összege: 481 ezer forint. Az iparűzési adó: Mentes az adó megfizetése alól, az a vállalkozó, akinek a Htv (1) bekezdése, illetve a 39/A.. vagy 39/B.. alapján számított vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg. Az összes mentes adóalap 4889ezer forint volt, ennek a 2013-ban fizetendő adója 88 ezer forint lett volna. Ennek alapján az igénybe vett összes kedvezmény 569 ezer forint volt. Az önkormányzat gazdálkodása Hunya Község Önkormányzatának évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. A rendelkezésre álló bevételei biztosították a feladat ellátásához szükséges forrásokat, illetve az évek során keletkezett tartalékaiból finanszírozni tudta fejlesztési elképzeléseit. Beszámoló a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtásáról A belső kontroll rendszer működtetését az államháztartásról szóló évi CXCV. tv a teszi kötelezővé a költségvetési szerv vezetője részére. A belső kontroll rendszer keretében biztosítani kell, hogy a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan és hatékonyan végezzék el, az elszámolási kötelezettség teljesítésre kerüljön, és az erőforrásokat megóvják a károktól és veszteségtől. Működtetéséről a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője a jelen költségvetési beszámoló keretei között számol be. I. Szabálytalanságok kialakulásának megelőzése: A szabálytalanságok megelőzésének egyik legfontosabb eleme, hogy a gazdálkodással foglalkozó köztisztviselők számára, hozzáférhetővé váljanak azok a normák, melyek alapján feladataikat ellátják. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják a pénzügyi döntéseket megelőző és azt megalapozó dokumentumoknak a megfelelő előkészítését is. A 2013-as gazdálkodási évben e közös önkormányzati hivatal megalakulásával a gazdálkodási folyamatokat teljesen újra kellett szabályozni. A szabályozás keretében felül kellett vizsgálni a testületek, mint fenntartók működését meghatározó szervezeti és működési szabályzatokat, valamint az önkormányzatok együttműködését keretbe foglaló a megváltozott jogszabályi előírásokhoz igazodó társulási szabályzatokat. Gondoskodni kellett a törzskönyvi nyilvántartásba vételről. A testületi döntések meghozatalával párhuzamosan biztosítani kellett, hogy a működés kereteit biztosító szabályzatokat, előírásokat a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó minden dolgozó megismerje, azokat alkalmazni tudja. A beszámolóval érintett időszakban ezen a területen az alábbi intézkedések születtek: 1) Átfogó felülvizsgálatra és egységesítésre került a munkavégzés feltételét biztosító informatikai rendszer, melynek eredményeként azonos programok kerültek alkalmazásra, így lehetővé vált a döntés előkészítés és végrehajtás ellenőrzése. Megtörtént a dolgozók képzése, melynek tematikája bekerült a tanúsított képzések körébe. Minden hivatali dolgozó számára hálózaton hozzáférhetővé vált a korábbi időszaknak megfelelően az Optijus Jogtár és a helyi adatbázis kezelőben folyamatosan vezetésre került a helyi rendeletek nyilvántartása. Továbbá minden dolgozó részére elérhetővé vált az ingyenes nemzeti jogszabály tár, mely tartalmazza az önkormányzati normákat is. Egységessé és minden önkormányzat esetében naprakésszé vált a testületi előterjesztések, az ülésekről készült jegyzőkönyvek, önkormányzati rendeletek honlapon történő publikálása. 2) A szervezeti változások dokumentumainak elkészítésével párhuzamosan átdolgozásra került a hatályos jogi normák alapján az egyes dolgozók munkaköri leírása, a kiadmányozás rendje, melynek célja a dolgozók önállóságának, felelősségének növelése volt, valamint az ellenőrzésre kötelezett vezetők részbeni tehermentesítésével a belső ellenőrzések hatékonyságának javítása. Több területen egymásra épülő kiadmányozási rendszer került kialakításra. A munkakőri leírások, és a hatásköri szabályok a dolgozók részére az egységes informatikai rendszerben elérhető. Egységesen alkalmazásra került a dolgozók teljesítmény követelményének meghatározása, továbbá a teljesítményértékelés, melyen alapja a munkaköri leírásban foglalt előírások. 3) Kialakításra került az új szervezeti struktúrához igazodó kötelezettség vállalás, utalványozás, ellenjegyzési jogosultság. Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a polgármester jogosult. A jegyző, aljegyző, valamint a Városüzemeltetési Osztály vezetőjének kötelezettségvállalásra vonatkozó szabályait, feltételeit a Gazdálkodási szabályzatunk rögzíti. 4) Átdolgozásra került a Közös Önkormányzati Hivatal működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat annak mellékleteivel, melyet az alapító önkormányzatok képviselő-testületei elfogadtak, elérhetősége a dolgozók számára biztosított. A felhő alapú tárhely biztosításával a működést szabályozó szabályzatok, szakmai anyagok, tájékoztatók, állásfoglalások, ideértve a kormányhivatal által kiadott szakmai segítség nyújtás keretében 5

7 kiadott iránymutatást is minden dolgozó, valamint az irányító polgármesterek számára is elérhetővé vált. 5) Megtörtént a személyügyi nyilvántartás egységesítése, mely biztosítja a munkaidő és szabadság átlátható kimutatását. Összességében a fenti intézkedések eredményeként folyamatosan biztosított, hogy a dolgozók a gazdálkodással valamint az egyéb munkavégzéssel kapcsolatos hatályos szabályokat és egyéb tájékoztató anyagokat megismerjék, a pénzügyi döntésekre vonatkozó dokumentumok a hatályos előírásoknak megfelelően készüljenek. Az egységes iratkezelési szabályzat, és program alkalmazása, az irattár kialakítása, valamint az elvégzett irattári selejtezés biztosítja a jogszabályoknak megfelelő iratkezelést, a dolgozók teljesítményének nyomon követését. Negyedévente a teljesítményre vonatkozó legfontosabb adatok a honlapokon megjelennek. A szabálytalanság kialakulásának megelőzését szolgálják a közös hivatal, mint önálló költségvetési intézmény életében a folyamatosan, heti rendszerességgel megtartásra kerülő osztályvezetői értekezletek, ahol az elvégzendő feladatok megbeszélése mellett lehetőség nyílik a végrehajtás ellenőrzésére, valamint a hivatal gazdálkodásával kapcsolatos folyamatok értékelésére. Az osztályvezetői értekezletekről feljegyzés készül. Az osztályvezetői értekezleten megbeszélésre kerülő témakörök és az ott elhangozottakról készült összefoglalók a felhő alapú adattárolás kialakításával szintén minden vezető és hivatali dolgozó számára elérhető. Az osztályvezetői értekezleten elhangzottakról az osztályvezetők osztályértekezlet keretében nyújtnak tájékoztatást a dolgozók számára, szintén heti rendszerességgel. A kötelezettség vállaláshoz szervesen kapcsolódik az utalványozás, ellenjegyzés kérdése. Az ellenjegyzésre a pénzügyi osztály vezetője, illetve dolgozója jogosult, míg az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások utalványozására polgármester, a hivatal működésével kapcsolatos kötelezettség vállalás utalványozására a jegyző jogosult. Az utalványozásra váró okiratok aláírásának sorrendisége szintén a szabálytalanság megelőzésének eszköze, melynek során az utalványozásra jogosultak egymás feladat ellátására rálátnak, így azzal kapcsolatosan kérdéseket tehetnek fel, ellenőrzési jogosultságaikkal élhetnek. Az önkormányzat, illetve a hivatal nevére érkező számlákban szereplő teljesítések igazolása szabályozott, az részben a Városüzemeltetési Osztályvezető feladatát, részben az aljegyző (informatikai kiadások), részben a jegyző (hivatal működésével kapcsolatos kiadások), részben a polgármester (önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások) feladatát képezik. A közüzemi számlák érvényesítésére külső szakember, energetikus került alkalmazásra. A teljesítés igazolása, a jogosultak köre a Gazdálkodási szabályzatban került rögzítésre. A kötelezettség vállalás naprakész nyilvántartását a POLISZ rendszer biztosítja, melynek folyamatos vezetéséért a pénzügyi osztály vezetője felelős. A gazdálkodási folyamatokat megalapozó döntésekre vonatkozó költségvetési koncepció, rendeletek, a módosítások, valamint a végrehajtással kapcsolatos beszámolók, zárszámadási rendeletek, a könyvvizsgáló részére megküldésre kerültek, így azokat megfelelő záradékkal is ellátta, folyamatosan nyomon követte a könyvvezetés és beszámolás szabályszerűségét. A POLISZ rendszer alkalmazásával biztosítottá vált, hogy a gazdálkodással kapcsolatos események összhangja biztosított legyen a szabályszerűséggel, a szabályozottság és a megbízható gazdálkodás elveivel. II. Hatékony gazdálkodás biztosítása A költségvetési intézmény gazdálkodása során a belső kontroll működésének biztosítani kell a hatékony gazdálkodást, az erőforrásokkal való takarékosságot is. A hivatal, mint költségvetési intézmény beszerzései tekintetében a közbeszerzési eljárás vagy amennyiben a beszerzés nem tartozik a Kbt. hatálya alá, úgy a legalább három ajánlat beszerzésének szabálya (Beszerzések lebonyolításának szabályzata szerint) határozza meg az eljárási rendet. A fenti szabályok alapján történik a papír, irodai eszközök, festék és festékpatron, üzemanyag beszerzése, mobil szolgáltató kiválasztása. Az informatikai eszközök beszerzése kapcsán a központosított közbeszerzéshez csatlakozott a hivatal, a villamos energia beszerzése szintén kbt. szabályai szerint történt meg. A kommunikációs eszközök hatékony felhasználását a mobil telefonok esetében a részletes számla, a hívásnapló vezetése, a hagyományos telefonok esetében a magán és a hivatali kód használata biztosítja. A hatékony gazdálkodást szolgálja a közüzemi számlák energetikus által történő ellenőrzése is. Ezen feladat szakember által történő ellátása rendkívül hasznos és szükséges, ugyanis sajnos igen sűrűn előfordul, hogy a szolgáltatók nem a tényleges fogyasztásnak és nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állítanak ki. A számlák megreklamálása gyakori, ugyanakkor hosszadalmas folyamat, de sok esetben eredménnyel, azaz költség megtakarítással jár. Nem kellően hatékony az informatikai eszközök magáncélú használatának az ellenőrzése, melyre a jövőben a hivatali céllal tárolt információ mennyiség növekedése miatt fokozott figyelmet kell fordítani. Az indokolatlanul tárolt fájlok, és futtatható programok jelentős mértékben csökkentik a rendelkezésre álló korszerű informatikai eszközök hatékonyságát. Folyamatban van a hozzáférési lehetőségek korlátozása, kódolása. A vagyonvédelmet szolgálja a kétévente megtörténő átfogó vagyonleltározás is. A hivatali Dacia Duster típusú gépjármű használatát előzetesen a jegyző, mint a költségvetési szerv vezetője engedélyezi, ideértve a hivatali és intézményi használatot is. A tömegközlekedési eszközök szolgáltatási árainak drasztikus növekedése miatt nem tartható az a korábbi szabályozás, hogy a gépjármű havi km futás teljesítménye nem haladhatja meg az 1800 km-t. Csökkent az OPEL gépkocsi igazgatási feladatok céljára történő igénybevétele. A magángépjármű igénybe vétele a korábbi évek gyakorlatának megfelelően előzetes engedélyhez és gazdaságossági számításhoz kötött. Intézményvezetők esetében ezt a polgármester engedélyezi, a hivatal dolgozói tekintetében a jegyző. Munkába járás költsége 2 esetben terhelte a hivatalt, 1 műszakos kolléga és 1 építéshatósági dolgozó esetében. III. A meghozott döntések végrehajtásának ellenőrzése A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtását biztosítja egyrészt a testületi döntéseket nyilvántartó 6

8 rendszer, melyből a lejárt határidejű határozatok jelentéséből egyrészt a képviselő-testület, másrészt a hivatali vezetés is folyamatos információt kap. A gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtása nyomon követhető a költségvetési beszámolókból, valamint a zárszámadási rendeletből és a költségvetési intézmények gazdálkodását bemutató rendszeres beszámolókból. A POLISZ rendszer alkalmas a gazdálkodással kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követésére is. A döntések nyomon követését biztosítják továbbá azok az eljárások és fórumok is melyek az I. pontban ismertetésre kerültek évtől a testületi ülések (Gyomaendrődön) a helyi kábeltelevízión keresztül is eljutnak a lakosság egyre szélesebb rétegéhez, mely az önkormányzati és a képviselő-testületi munka nyilvánosságra hozatalának és kontrolljának új elemeként jelent meg. A döntések végrehajtásának ellenőrzését szolgálják: a város honlapján megtekinthető képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek és jegyzőkönyvek. A döntések végrehajtásának ellenőrzése során nem került feltárásra olyan súlyú szabálytalanság, melynek alapján fegyelmi vagy más eljárást kellett volna kezdeményezni évben is az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt törekedtünk megfelelő kockázat elemzés elkészítésére, melynek során bemutattuk az egyes döntési alternatívákhoz kapcsolódó kockázatokat. Fontos a jövőben a kockázat elemzés teljes körű megvalósítása. A szabálytalanságok kialakulásának megelőzését, illetve azok feltárását, javítását, a hatékony gazdálkodást, továbbá a döntések végrehajtásának ellenőrzését, azaz a FEUVE minél hatékonyabb működését szolgálja azon jegyzői utasítás, miszerint minden osztály vezetőjének az adott év elején az osztályának működésére vonatkozóan ellenőrzési munkatervet kell készítenie, melyben rögzítésre kerül, hogy mely területeket, mikor és mely dolgozó köteles ellenőrizni és arról jelentést készíteni. A FEUVE gyakorlati működtetését mindazon vezetők, osztályvezetők, akik ütemtervüket elkészítik és az abban rögzített ellenőrzéseket végrehajtják, rendkívül hasznosnak és szükségesnek tartják, hiszen lehetőséget biztosít a sok esetben rutinszerűen végzett feladatoknál az esetlegesen vétett hibák feltárására, megszűntetésére. Ezek az ellenőrzések azt a célt is szolgálják, hogy a kollégák minél jobban azonosuljanak azon vezetői elvárással, miszerint munkavégzésünk ne váljon rutinszerűvé, tartsunk lépést a folyamatos jogszabályváltozással, törekedjünk a minél önállóbb és felelősebb munkavégzésre től biztosítottá vált a köztisztviselők tekintetében a teljesítmény követelmények, a teljesítmény követelmény-értékelések, továbbá a feladatok hatékony végrehajtását segítő képzési kötelezettségek elektronikus nyilvántartását biztosító rendszer, a TÉR rendszer alkalmazása. A Közös Hivatal kialakítása és működtetése a 2013-as év kiemelkedő feladatai közé tartozott. A kirendeltségeken dolgozó kollégák számára az új rendszerhez való alkalmazkodás, az új programok (pl. POLISZ könyvelési rendszer) megismerése és gyakorlati alkalmazása nagyon komoly feladat volt. Ez a feladat a székhelytelepülés dolgozói számára is plusz munkát és még nagyobb odafigyelést igényelt. Annak érdekében, hogy a kirendeltségek munkája is viszonylag zökkenőmentes lehessen, az új programokat minél gyorsabban elsajátítsák, a kirendeltségek és Gyomaendrőd között folyamatos volt az egyeztetés, több alkalommal személyes konzultációk történtek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az Önkormányzat évi költségvetési beszámolóját megtárgyalni és zárszámadási rendeletét a tervezet szerint megalkotni. Döntési javaslat Hunya Községi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése ezer forint, b) a saját bevételek teljesítése ezer forint, c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése ezer forint, d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint, 7

9 e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása ezer forint, f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint, g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint az 1. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás ezer forint, a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, április Petényi Szilárdné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző Döntési javaslat "2013. évi költségvetési beszámoló." Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Döntési javaslat Hunya Községi Önkormányzat évi költségvetési beszámolója 8

10 Tervezett döntéstípus: rendelet Tervezett ágazati besorolás: költségvetés A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Hunya Község Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat évi zárszámadásának a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2. Az 1. a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül a) a költségvetési bevételek összegének teljesítése ezer forint, b) a saját bevételek teljesítése ezer forint, c) a működési célú pénzeszközátvétel teljesítése ezer forint, d) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 60 ezer forint, e) az előző évi pénzmaradvány felhasználása ezer forint, f) a kölcsönök visszatérülése 21 ezer forint, g) az egyéb finanszírozási bevételek -20 ezer forint az 1. mellékletben részletezettek szerint. 3. Az Önkormányzat finanszírozási bevételeinek részletezését a 2. melléklet, az összes bevételének jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az 1. b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az Önkormányzat működési kiadásainak teljesítése ezer forint. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási teljesítési összegből: a) személyi juttatás ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék ezer forint, c) dologi kiadás ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás és államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadás ezer forint, a 4. mellékletben részletezettek szerint. 5. Az Önkormányzat működési kiadásainak szakfeladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az önkormányzat felhalmozási kiadása ezer forint, melynek részletezését címenként és alcímenként a 6. melléklet tartalmazza. 7. Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzat a évi költségvetés végrehajtásról szóló egyszerűsített mérlegét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 10. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat pénzmaradványát a 12. melléklet tartalmazza. 13. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hunya, április 9

11 Petényi Szilárdné polgármester Dr. Csorba Csaba jegyző Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 10

12 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez. Hunya Község Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím neve Alcím neve Előir. neve évi ei évi terv évi módosított évi teljesítés Teljesítés %-a Hunya Község Önkormányzata Költségvetési támogatások ,00 Önk. Hiv.műk.ált tám ,00 Zöldter. Gazd.tám ,00 Közvil. Tám ,00 Köztemető fennt. Tám ,00 Közutak fennt. Tám ,00 Beszámítás összege (elvárt bevétel) Hozzájár. Pénzbeli szoc.ellát-hoz ,00 Kulturális fel. Tám ,00 Egyes jöv. Pótló támogatások ,00 Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás ,00 Lakossági víz- és csatorna támogatás ,00 Lakossági folyékony hull.árt.tám ,00 Lakott külterülettel kapcsolatos tám ,00 Nyári gyermekétkeztetés biztosítása , évről áthúzódó bérkompenzáció ,00 Egyéb különféle működési támogatások 0 0 Címzett- és céltámogatások 0 0 TEKI támogatás 0 0 Céljellegű decentralizált támogatás 0 0 Vis maior támogatás 0 0 Egyéb központi támogatás ,00 Erzsébet utalvány , évi bérkompenzáció ,00 Átmeneti ivóvízellátás bizt ,00 Szeretlek Magyarország ,00 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: ,00 Önkormányzati sajátos működési bevételek Helyi adók ,44 Iparűzési adó ,71 Magánszemélyek kommunális ,97 Adópótlék, adóbírság, egyéb ,00 Átengedett központi adók ,95 SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése Gépjármű adó ,95 Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Egyéb közhatalmi bevétel Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele 0 0 Önkormányzati sajátos működési bevételek öss ,64 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése (ÁFA v Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Gyoma 0 Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

13 1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez. Költségvetési bevételek összesen: ,27 Hunya Község Önkormányzata bevételei Saját bevétel ,27 Átvett pénzeszköz működési célra ,07 Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány ,00 Összesen ,75 Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Hunya Község Önkormányzatának összes bevét ,77

14 2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa Cím Alcím száma Előir.szám Cím neve Alcím neve előir. neve évi terv Módosított el. Teljesítés 4. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek Működési célú előző évi pénzmaradvány Hunya Község Önkormányzata Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány Hunya Község Önkormányzata Felhalmozási célú pénzmaradvány összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek mindösszesen:

15 3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi bevételeinek részletezése Megnev. Cím neve Alcím neve Előir. neve évi ei évi terv évi módosít évi teljesítés Önkormányzat saját bevétel Földhaszonbér ,92 Bérleti díj ,67 Közterületfoglalás, mázsálási díj, ,27 Intézményi ellátási díjak ,11 Alkalmazottak térítése ,93 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevéte ,51 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei ,61 Kamatbevétel Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA ,95 Saját bevétel összesen: ,27 Önkormányzat műk.c.pe.átvétel Támogatásértékű műk.bevétel Közcélú munkavégzők támog ben induló , évi START progr.2012-ről áthúzódó tám. 0 0 Óvodai feladattal kapcs.norm.tám. 0 0 Képviselő választásra átvett pe. Központi költségvetési szervtől ,35 Mozgó könyvtár támogatása Előző évi pm. átvét 0 TB alapoktól ,02 Helyi önkormányzatoktól 210 Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány Támogatásértékű műk.bevétel össz ,07 Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas Műk.célú pénzeszközátvétel össze ,07 Önkormányzat felh.c.pe.átvét Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű felhalmozási bev.ö Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívü Felh.célú pénzeszközátvétel összese Kölcsönök visszatérülése Kölcsönök visszatérülése összesen: Rövid lejáratú hitelfelvét Működési célú Felhalmozási célú Rövid lejáratú hitelfelvét összesen Adatok E Ft-ban Teljesítés %-a Előző évi pénzmaradvány ,00 ebből Működési pm ,00 Felhalmozási pm pm.változás: 15 15

16 4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának évi működési kiadásai Alcím neve Előirányzat neve évi ei évi terv Adatok E Ft-ban évi évi módosított teljesítés Teljesítés %-a Személyi juttatás ,32 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a ,37 Dologi kiadás ,97 Pénzeszköz átadás ,79 Szoc.pol.juttatás ,48 Hunya Község Önkormányzat ,67

17 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi működési kiadásai Szakfel. szám Elői r. Szakf el. Cím Alcí Előirányzat évi ei évi terv évi módosított évi teljesítés Adatok E Ft-ban Teljesítés %-a neve m neve Önkormányzat Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Víztermelés,- kezelés,-ellátás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,48 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Települési hulladék 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,17 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Helyi közutak üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta ,20 Összesen , Munkahelyi Vendéglátás 1. Személyi juttatá ,41 2. Munkaa.terh.jár ,59 3. Dologi kiadás ,34 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Vezetékes műsorelosztás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Zöldterület kezelés-parkgondozás 1. Személyi juttatá ,94 2. Munkaa.terh.jár ,30

18 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 3. Dologi kiadás ,64 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Önkormányzati jogalkotás-képviselők 1. Személyi juttatá ,44 2. Munkaa.terh.jár ,06 3. Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen , Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénze. átad., eg Összesen: Közvilágítás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,57 4. Pénze. átad., eg Összesen: , Községgazdálkodás 1. Személyi juttatá ,54 2. Munkaa.terh.jár ,44 3. Dologi kiadás ,66 4. Pénze. átad., eg ,50 Összesen: , Ár- és belvízvédelem 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,56 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Óvodai nevelés 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,69 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,25 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Háziorvosi alapellátás ellátás 1. Személyi juttatá ,10 2. Munkaa.terh.jár ,84 3. Dologi kiadás ,13 4. Pénzeszköz áta ,00 Összesen: , Fogorvosi alapellátás ellátás

19 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,73 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,00 4. Pénzeszköz áta ,50 Összesen: , Ifjúság,-egészségügyi gondozás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Összesen: Idősek nappali ellátása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás ,35 4. Pénzeszköz áta Összesen: , Aktív korúak ellátása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,97 Összesen: , Időskorúak járadéka 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,50 Összesen: , Normatív lakásfenntartási támogatás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,35 Összesen: , Ápolási díj alanyi jogon 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

20 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jut ,00 Összesen: , Átmeneti segély 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,85 Összesen: , Temetési segély 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt ,00 Összesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Közgyógyellátás 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Köztemetés 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta Társ.szoc.pol.jutt Összesen: Civil szervezetek működési támogatása 1. Személyi juttatá Munkaa.terh.jár Dologi kiadás Pénzeszköz áta ,24 Összesen: , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1. Személyi juttatá ,53 2. Munkaa.terh.jár ,90 3. Dologi kiadás Pénzeszköz áta

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd

Települési Önkormányzat Lesenceistvánd 34. melléklet a 7/2010. (IV.2..) önkormányzati rendelethez Települési Önkormányzat Lesenceistvánd önkormányzat mint önállóan gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok és felhasználás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Köröstarcsa Község Önkormányzata 2013. évi összevont könyvviteli mérlege (adatok ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált e (111-ből,112-ből) 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e (111-ből,112-ből)

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 300081 1051 17 05/00 038764 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1145 Budapest Columbus utca

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329343 1051 20 10/02 059899 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1088 Budapest

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010.(IV.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1

3/2013. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1 1 ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet 5/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról A 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 01/00 033495 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Balatonszabadi Község Önkormányzata Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása 2011.év. Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Az mérleg előírt tagolása ESZKÖZÖK Előző évi eltérések +- Tárgyévi beszámoló eltérések +- A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 114 617 2 114 617 1 953 461 1 953 461 I. Immateriális javak 731 731 1 193 1 193 II. Tárgyi

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege

Hunya Község Önkormányzatának évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a./2014. (VII..) önkormányzati rendelethez Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének mérlege A B C D Megnevezés 2013. terv 2014. terv 2014.I.mód. 1 Intézményi működési bevétel

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak)

MÁK program Készült: óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) MÁK program Készült: 2008.03.05 14 óra 58 perc 2.Lap Központi költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak) VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet összesítő ( Szektorok együtt ) ***

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege 2010. június 30-án ESZKÖZÖK Sorsz. 1. 2. 3. Vagyoni értékű 5 583 jogok 11 717 4. Szellemi28 termékek 493 85 249 5. 6. Nyitó Záró január 1. június 30. I. Immateriális

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak) MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11 óra 30 perc 1.Lap Szükített lista elölapja 2014.09.09-án 11:29:57-kor készített szőkítés szempontjai Őrlap 01, 38, 98 MÁK PF.II. program Készült: 2014.09.09 11

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

1. számú melléklet KIMUTATÁS Tiszaroff Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek alakulásáról adatok ezer ft-ban %-a 65 796 88,9 Eredeti előirányzat 49 180 Módosított előirányzat 73 987

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2001./ III.19. SZÁMÚ RENDELETE A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete,,A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:439534 Pénzügyi k.:0100 MISKOLC SZENT FERENC KORHÁZ. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona a 2012. évi mérleg alapján 123.110 e. forint. Az összevont zárómérleget a 6. számú melléklet tartalmazza. Marcaltő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2012. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról Marcaltő Község Önkormányzati

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról

Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról Ambrózfalva Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.

1. (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki. Kistótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kistótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló

... számjel. Szektor Fejezet Címrend ÁHT. Éves beszámoló Éves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 799799 1051 20 1002 335184 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1032 Budapest

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350712 Pénzügyi k.:0100 TOKAJI MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben