Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok"

Átírás

1 TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Településüzemeltetési feladatkataszter október 15.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 Önkormányzat szervezeti felépítése 4 Önkormányzati feladatkataszter 5 Intézmények szervezeti felépítése és az ellátott feladatok bemutatása 15 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 15 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 17 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 19 Fekete István Általános Iskola 21 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 23 Lajosmizse Város Művelődés Háza és Könyvtára 25 Településüzemeltetési feladatkataszter 27 Projekt következő lépései 34 2

3 Bevezetés Az ÁROP-1.A.2/A jelű nyertes pályázati projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának (továbbiakban TÜF program) kidolgozására kerül sor. A projekt jelen munkaszakaszában Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, valamint helyszíni interjúk alapján összeállításra került az Önkormányzat Településüzemeltetési feladatkatasztere. Az anyagban megtalálhatóak az önkormányzati feladatellátás alapját jelentő önkormányzati intézmények szervezeti ábrái, melyeken jelöltük a projekt szempontjából releváns szervezeti egységeket. Az intézményenként előállított, specifikált feladatlisták képezik a Településüzemeltetési feladatkataszter alapját. 3

4 Önállóan mőködı Önállóan mőködı és gazdálkodó Lajosmizse Város Önkormányzatának szervezeti felépítése Önkormányzat lakosság fı DÖNTÉSHOZÁS Képviselı testület 18 fı Polgármester VÉGREHAJTÁS Polgármesteri Hivatal 50 fı (Önk. igazg. feladat) Jegyzı Alpolgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (6 fı) Tanácsnok Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 3 belsı tag, 2 külsı tag Mővelıdési és Oktatási Bizottság 4 belsı tag, 3 külsı tag Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 belsı tag, 2 külsı tag Ügyrendi Bizottság 3 belsı tag Mezıgazdasági Bizottság 4 belsı tag, 1 külsı tag Fekete István Általános Iskola (133 fı) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (59 fı) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (14 fı) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (39 fı) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 fı 4

5 Feladatkataszter I. Közmű-szolgáltatások ellátásához kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátást koordináló szerv Feladat jellege Folyékonyhulladék kezelése Polgármesteri Hivatal Szilárd hulladék kezelése Polgármesteri Hivatal Feladatellátás módja Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződéses jogviszony külső céggel. Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Polgármesteri Hivatal Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony Közvilágítás Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső céggel 5

6 Feladatkataszter II. Közterület-fenntartáshoz és településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Helyi közutak fenntartása és felújítása Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső cégekkel Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Köztemető fenntartási feladatok Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső céggel Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal Közcélú foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatalon belül az Adó-és Pénzügyi Iroda vezetője 6

7 Feladatkataszter III. Oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Óvodai nevelés Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményi társulás Általános iskolai oktatás Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai oktatása Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Iskolai könyvtár Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Kollégiumi ellátás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Emelt szintű angol nyelvoktatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás 7

8 Feladatkataszter IV. Oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Iskolaotthonos nevelés-oktatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Munkahelyi vendéglátás Fekete István Általános Iskola, Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Önként vállalt feladat Intézményi társulás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-szolgáltatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása és iskolára való felkészítése Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményi társulás 8

9 Feladatkataszter V. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Háziorvosok (1 gyerekorvos) Szerződéses jogviszony Fogorvosi alapellátás Fogorvosok Szerződéses jogviszony Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás Védőnői ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Járóbeteg szakellátás Diagnosztikai tevékenység Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Intézményi Intézményi Intézményi Intézményi Intézményi 9

10 Feladatkataszter VI. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Étkeztetés Házi segítségnyújtás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Fekete István Általános Iskola Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Feladatellátás módja Intézményi társulás Intézményi társulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Idősek nappali ellátása Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Családsegítés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Gyermekjóléti szolgáltatás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás 10

11 Feladatkataszter VII. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Feladatellátás módja Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Óvodáztatási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Időskorúak járadéka Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Rendelkezésre állási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rendszeres szociális segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Ápolási díj Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Lakásfenntartási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Temetési segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 11

12 Feladatkataszter VIII. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Munkanélküli ellátások (tartós munkanélküliek és közcélú foglalkoztatása) Polgármesteri Hivatal Feladatellátás módja Polgármesteri Hivatal Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat Kistérségi szintű Feladatellátás Nevelési tanácsadás Kecskeméti Nevelési Tanácsadó Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Logopédiai ellátás Fekete István Általános Iskola, Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Gyógytestnevelés Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Pályaválasztási tanácsadás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás 12

13 Feladatkataszter IX. Kulturális és sport szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Diáksport Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi Sportfeladatok ellátása Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményi Közösségi tér, közművelődés Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményi Könyvtári szolgáltatások Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményi 13

14 Feladatkataszter X. Egyéb feladatok és szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Állategészségügyi tevékenység Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Városfejlesztés Polgármesteri Hivatal Polgári védelmi tevékenység Polgármesteri Hivatal Helyi Tűzvédelem Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Közbiztonság Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladat Közalapítvány Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Polgármesteri Hivatal Intézményi 14

15 Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése Polgármester Jegyzı Belsı ellenır Tanácsnok Alpolgármester Aljegyzı Referens Gyámhivatal 2 fı Adó- és Pénzügyi Iroda Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Hatósági Iroda Önkormányzati Iroda Felsılajosi Kirendeltség. Adócsoport 5 fı Pénzügyi Csoport 7 fı Településfejlesztési Csoport 4 fı 6 fı 6 fı Okmányiroda 5 fı Népjóléti és Gyámügyi Csoport 3 fı 3 fı 4 fı Létszám 12 fı Létszám 10 fı Létszám 14 fı Létszám 3 fı Létszám 4 fı 15

16 Polgármesteri Hivatal TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Városfejlesztés Folyékonyhulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos feladatok Folyékonyhulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok Szilárd hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos feladatok Állategészségügyi tevékenység Vízellátás Csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem Közvilágítás Köztisztaság Helyi közutak fenntartása és felújítása Közterület karbantartás (pl.: parkfenntartás) Köztemető fenntartási feladatok Vagyongazdálkodás Piacüzemeltetés, vásártartás Lakásgazdálkodás Intézményüzemeltetési feladatok Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások Költségvetés tervezés Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Takarítási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok Sport és társadalmi szervezetek támogatása 16

17 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete szervezeti felépítése Az ábra az SZMSZ-ben ismertetett felépítést ábrázolja. Megjegyezzük, hogy az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírásokban foglaltaknak ez az ábra nem felel meg. Gazdasági vezetı Pénztáros Könyvelı Készletgazdálkodó Pénzügyi ügyintézı Gépjármő elıadó, bérgazdálkodó 17

18 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Éves költségvetés összeállítása Adatszolgáltatás az önkormányzat részére a különböző elszámolások összeállításához Pénzkezelés Előirányzat-módosítás Számvitel, analitikus nyilvántartások vezetése Információáramlás Tárgyi eszközök felújítása, beruházás Diákétkeztetés, munkahelyi vendéglátás, szociális alap- és nappali ellátás keretében az étkeztetéshez kapcsolódóan a beszerzés, értékesítés bonyolítása Kimutatás készítése az 50 %-os térítési díjakról Élelmezési szabályzat elkészítése, karbantartása az élelmezésvezetőkkel Tárgyi eszközök nyilvántartása, aktiválása, értékcsökkenések könyvelése, selejtezések számviteli és pénzügyi rendezése Személyszállítás területén a bérbeadás Gépjárművek üzemanyag elszámolása Gépjármű igények nyilvántartása, vezetése, egyeztetése Lakbérek nyilvántartása, lakásbérleti szerződések megírása, lakbérekről a bérlők értesítése Kollégiumi térítési díjak előírása, beszedése havonta 4 alkalommal Felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, lebonyolítása 18

19 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítése Intézményvezető Óvoda titkár Élelmezésvezetı (1 fı) Konyhai dolgozók (10 fı) Intézményvezető - helyettes Egyéb technikai dolgozók: Ügyintézı-gondnok (1 fı) Kertész-udvaros (1 fı) Karbantartó-főtı (1 fı) Székhely Attila utca 6. Vezetı: Intézményvezetı Felsılajosi Tagóvoda Vezetı: Tagóvoda-vezetı Telephely Rákóczi út 26. Vezetı: Telephely-vezetı Telephely Szent L. u. 19. Vezetı: Telephely-vezetı Óvónık (16 fı) Dajkák (8 fı) Óvónık (4 fı) Dajkák (2 fı) Óvónık (4 fı) Dajkák (2 fı) Óvónık (3 fı) Dajkák (3 fı) 19

20 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Technikai dolgozók által ellátott feladatok Munkahelyi vendéglátás Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 20

21 Fekete István Általános Iskola szervezeti felépítése Igazgató Igazgatóhelyettes Tanulmányi helyettes Igazgató helyettes Alsós helyettes Igazgató helyettes Nevelési helyettes Kollégium Vezetı: Tagintézményvezetı Pedagógusok Felsılajosi Tagintézmény Vezetı: Tagintézményvezetı Pedagógusok Székhely Szabadság tér 13. Pedagógusok Telephely Mathiasz u. 2. Vezetı: Mk. vezetı Speciális tagozat Pedagógusok Telephely Dózsa György út 100. Vezetı: Telephely vez. Pedagógusok Telephely Mizsei u. 3. Vezetı: Telephely vez. Pedagógusok Telephely Dózsa György út 82. Kis tornaterem 21

22 Fekete István Általános Iskola TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Munkahelyi vendéglátás Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Kollégiumi ellátás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-szolgáltatás Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 22

23 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti felépítése Intézményvezetı Intézményvezetıhelyettes Közalkalmazotti Tanács Igazgatóság Vezetı: Intézményvezetı Egészségház Vezetı: Fınıvér Alapszolgáltatási Központ Vezetı: Központvezetı Gondnokság Vezetı: Technikai vezetı Informatikus Munkaügyi elıadó Védını Nıvér Takarító Sofır Karbantartó-főtı Gondozási részleg Vezetı: vezetı gondozó Klubvezetı Gondozó Szociális segítı Sofır Konyhai dolgozó Takarító Gyermekjóléti Szolgálat Vezetı: Gyermekjóléti Szolgálatvezetı Családgondozó Szociális segítı Családsegítı Szolgálat Vezetı: Családsegítı Szolgálatvezetı Családgondozó Szociális segítı 23

24 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 24

25 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára szervezeti felépítése Igazgató Mővelıdésszervezı Gazdasági ügyintézı Általános helyettes Könyvtárvezetı Feldolgozó könyvtáros Technikus Kölcsönzı könyvtáros Gondnok Tájékoztató könyvtáros Recepciós Gyermek könyvtáros Takarító Informatikus, rendszergazda Takarító Az informatikus, rendszergazda részmunkaidőben dolgozik. Az intézményben dolgozók létszáma: 13,3 fő Megjegyezzük, hogy az intézmény SZMSZ-ében más szervezeti ábra szerepel. 25

26 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 26

27 Településüzemeltetési feladatkataszter A településüzemeltetési feladatkataszter az alábbi csoportosításban foglalja össze a feladatokat: Közmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok Közterület-karbantartás Vagyongazdálkodás Létesítmény-üzemeltetés Beszerzés Fejlesztés Szakmai monitoring Kommunikáció 27

28 Településüzemeltetési feladatkataszter I. Közmű-szolgáltatások ellátásához kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Folyékony hulladék kezelése Szilárd hulladék kezelése Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft évi XLIII. törvény 21. (1) bek.b) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: december 31. Polgármesteri Hivatal Saubermacher Szerződéses Magyarország Kft évi XLIII. törvény jogviszony külső céggel 21. (3) bek. a) Szerződés lejárta: Polgármesteri Hivatal december 31. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Polgármesteri Hivatal BÁCSVÍZ Zrt. Polgármesteri Hivatal évi XLIII. törvény 21. (1) bek évi LXV. törvény 8. (4) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel (2007. január 1-jétől) Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Belvízvédelem Polgármesteri Hivatal évi LVII. törvény 4 (1) bek. f) Polgármesteri Hivatal Közvilágítás DÉMÁSZ Zrt. Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8. (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel 28

29 Településüzemeltetési feladatkataszter II. Közterület-fenntartáshoz és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közterület-felügyelet A Polgármesteri Hivatal jelenleg ez t a feladatot nem látja el. Önként vállalt feladat Helyi közutak fenntartása és felújítása Külső vállalkozók Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8 (4) bek. Szerződéses jogviszony külső cégekkel. Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8 (1) bek. 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Köztemető fenntartási feladatok Suta Géza Egyéni Vállalkozó Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal évi CLIV. törvény 153. (1) bek. a) évi LXV. törvény 8 (4) bek évi LXV. törvény 8 (1) bek. Közcélú foglalkoztatottak Szerződéses jogviszony külső céggel Polgármesteri Hivatalon Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 29

30 Településüzemeltetési feladatkataszter III. Létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Kollégiumi ellátás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállásszolgáltatás Takarítási feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítés Egyéb üzemeltetési feladatok Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, Fekete István Általános Iskola EGYSZI Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat évi III. törvény 86. (1) bek. b) évi LXXIX. törvény 86. 3) bek. a) Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi alkalmazottak Intézményi alkalmazottak, eseti megbízások Intézményi alkalmazottak Postai, elektronikus Szerződéses jogviszony külső céggel 30

31 Településüzemeltetési feladatkataszter IV. Beszerzési feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Beszerzés Valamennyi intézmény Önállóan minden intézmény Közbeszerzés Valamennyi intézmény évi CXXIX. tv. Önállóan minden intézmény Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások IGSZ Polgármesteri Hivatal Ámr. 217/1998. (XII.30.) Kr Intézményi 31

32 Településüzemeltetési feladatkataszter V. Fejlesztési feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Városfejlesztés Polgármesteri Hivatal Pályázati feladatok Felújítási és beruházási feladatok Polgármesteri Hivatal, Valamennyi intézmény Polgármesteri Hivatal, Valamennyi intézmény Külső cégek évi LXV. törvény 8 (1) bek. Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Intézményi Szerződéses jogviszony külső cégekkel 32

33 Településüzemeltetési feladatkataszter VI. Szakmai monitoring és kommunikáció Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal IGSZ évi LXV. törvény 92. Társulási Szakmai ellenőrzés Valamennyi intézmény Intézményi Kommunikáció Polgármesteri Hivatal Polgármester Intézményi Költségvetés tervezés Valamennyi intézmény 217/1998. (XII. 30.) Kr. 21. (2) Intézményi 33

34 Projekt következő lépései verziós jövőkép a) Projektindítás b) Településüzemeltetési feladatkataszter c) Erőforrás-analízis d) Problématérkép elkészítése Képzés Javaslattétel a) Testre szabott TÜF koncepció kialakítása b) TÜF program kidolgozása javaslatokkal, intézkedési tervekkel c) TÜF program véglegesítése d) Projektzárás

35 Gondolkodjunk tovább együtt! Veszelka Tamás ügyvezetı igazgató +36 (20) Budapest, Maros u. 9. Tel: +36 (1) Fax: +36 (1) Lendvay Endre ügyvezetı igazgató +36 (30) Budapest, Maros u. 9. Tel: +36 (1) Fax: +36 (1)

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ

HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Polgárdi Város Önkormányzata HELYZETÉRTÉKELŐ TANULMÁNY HATÉKONYSÁGNÖVELŐ ÁTVILÁGÍTÁSHOZ Készítette: 2010. április 30. 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A Polgárdi Város Önkormányzata ( Megbízó ) és a ( Megbízott

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4.

SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT MÁGOCS SZABADSÁG UTCA 3-4. Szervezeti és Működési Szabályzata Mágocs Város Önkormányzatának Gondozási Központja számára I. Általános bevezető szabályok A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEPÜLÉSELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. FEJEZET I./1. A költségvetési szerv jogállása A Szervezet megnevezése: Településellátó Szervezet rövidítve TESZ - Göd Város Önkormányzat (képviselı-testület)

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 I. Rész Általános rendelkezések Tartalom I. Rész Általános rendelkezések... 8 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben