Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok"

Átírás

1 TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Településüzemeltetési feladatkataszter október 15.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Bevezetés 3 Önkormányzat szervezeti felépítése 4 Önkormányzati feladatkataszter 5 Intézmények szervezeti felépítése és az ellátott feladatok bemutatása 15 Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 15 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 17 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 19 Fekete István Általános Iskola 21 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 23 Lajosmizse Város Művelődés Háza és Könyvtára 25 Településüzemeltetési feladatkataszter 27 Projekt következő lépései 34 2

3 Bevezetés Az ÁROP-1.A.2/A jelű nyertes pályázati projekt keretében Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának (továbbiakban TÜF program) kidolgozására kerül sor. A projekt jelen munkaszakaszában Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, valamint helyszíni interjúk alapján összeállításra került az Önkormányzat Településüzemeltetési feladatkatasztere. Az anyagban megtalálhatóak az önkormányzati feladatellátás alapját jelentő önkormányzati intézmények szervezeti ábrái, melyeken jelöltük a projekt szempontjából releváns szervezeti egységeket. Az intézményenként előállított, specifikált feladatlisták képezik a Településüzemeltetési feladatkataszter alapját. 3

4 Önállóan mőködı Önállóan mőködı és gazdálkodó Lajosmizse Város Önkormányzatának szervezeti felépítése Önkormányzat lakosság fı DÖNTÉSHOZÁS Képviselı testület 18 fı Polgármester VÉGREHAJTÁS Polgármesteri Hivatal 50 fı (Önk. igazg. feladat) Jegyzı Alpolgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete (6 fı) Tanácsnok Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 3 belsı tag, 2 külsı tag Mővelıdési és Oktatási Bizottság 4 belsı tag, 3 külsı tag Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 3 belsı tag, 2 külsı tag Ügyrendi Bizottság 3 belsı tag Mezıgazdasági Bizottság 4 belsı tag, 1 külsı tag Fekete István Általános Iskola (133 fı) Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (59 fı) Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (14 fı) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (39 fı) Cigány Kisebbségi Önkormányzat 5 fı 4

5 Feladatkataszter I. Közmű-szolgáltatások ellátásához kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátást koordináló szerv Feladat jellege Folyékonyhulladék kezelése Polgármesteri Hivatal Szilárd hulladék kezelése Polgármesteri Hivatal Feladatellátás módja Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződéses jogviszony külső céggel. Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Polgármesteri Hivatal Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony Közvilágítás Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső céggel 5

6 Feladatkataszter II. Közterület-fenntartáshoz és településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Helyi közutak fenntartása és felújítása Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső cégekkel Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Köztemető fenntartási feladatok Polgármesteri Hivatal Szerződéses jogviszony külső céggel Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal Közcélú foglalkoztatottak Polgármesteri Hivatalon belül az Adó-és Pénzügyi Iroda vezetője 6

7 Feladatkataszter III. Oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Óvodai nevelés Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményi társulás Általános iskolai oktatás Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Napközi otthoni és tanulószobai ellátás Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai oktatása Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Fekete István Általános Iskola Intézményi társulás Iskolai könyvtár Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Kollégiumi ellátás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Emelt szintű angol nyelvoktatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás 7

8 Feladatkataszter IV. Oktatáshoz és neveléshez kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gondozás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Iskolaotthonos nevelés-oktatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Sajátos nevelési igényű gyermekek bentlakásos ellátása és gondozása Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Munkahelyi vendéglátás Fekete István Általános Iskola, Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Önként vállalt feladat Intézményi társulás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-szolgáltatás Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi társulás Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelése, gondozása és iskolára való felkészítése Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Intézményi társulás 8

9 Feladatkataszter V. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Háziorvosok (1 gyerekorvos) Szerződéses jogviszony Fogorvosi alapellátás Fogorvosok Szerződéses jogviszony Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás Védőnői ellátás Iskola-egészségügyi ellátás Járóbeteg szakellátás Diagnosztikai tevékenység Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Intézményi Intézményi Intézményi Intézményi Intézményi 9

10 Feladatkataszter VI. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Étkeztetés Házi segítségnyújtás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Fekete István Általános Iskola Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Feladatellátás módja Intézményi társulás Intézményi társulás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Idősek nappali ellátása Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Családsegítés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás Gyermekjóléti szolgáltatás Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Intézményi társulás 10

11 Feladatkataszter VII. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Feladat Feladatellátó Feladat jellege Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Feladatellátás módja Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Óvodáztatási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Időskorúak járadéka Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rendszeres pénzbeli szociális ellátások Rendelkezésre állási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Rendszeres szociális segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Ápolási díj Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Lakásfenntartási támogatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Eseti pénzbeli szociális ellátások Átmeneti segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Temetési segély Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal 11

12 Feladatkataszter VIII. Szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Munkanélküli ellátások (tartós munkanélküliek és közcélú foglalkoztatása) Polgármesteri Hivatal Feladatellátás módja Polgármesteri Hivatal Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása Kecskeméti RÉV Szenvedélybeteg- segítő Szolgálat Kistérségi szintű Feladatellátás Nevelési tanácsadás Kecskeméti Nevelési Tanácsadó Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Logopédiai ellátás Fekete István Általános Iskola, Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Gyógytestnevelés Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás Pályaválasztási tanácsadás Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye Önként vállalt feladat Kistérségi szintű feladatellátás 12

13 Feladatkataszter IX. Kulturális és sport szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Diáksport Fekete István Általános Iskola Önként vállalt feladat Intézményi Sportfeladatok ellátása Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményi Közösségi tér, közművelődés Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményi Könyvtári szolgáltatások Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Intézményi 13

14 Feladatkataszter X. Egyéb feladatok és szolgáltatások Feladat Feladatellátó Feladat jellege Feladatellátás módja Állategészségügyi tevékenység Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda Városfejlesztés Polgármesteri Hivatal Polgári védelmi tevékenység Polgármesteri Hivatal Helyi Tűzvédelem Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Közbiztonság Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladat Közalapítvány Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete Polgármesteri Hivatal Intézményi 14

15 Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése Polgármester Jegyzı Belsı ellenır Tanácsnok Alpolgármester Aljegyzı Referens Gyámhivatal 2 fı Adó- és Pénzügyi Iroda Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Hatósági Iroda Önkormányzati Iroda Felsılajosi Kirendeltség. Adócsoport 5 fı Pénzügyi Csoport 7 fı Településfejlesztési Csoport 4 fı 6 fı 6 fı Okmányiroda 5 fı Népjóléti és Gyámügyi Csoport 3 fı 3 fı 4 fı Létszám 12 fı Létszám 10 fı Létszám 14 fı Létszám 3 fı Létszám 4 fı 15

16 Polgármesteri Hivatal TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Városfejlesztés Folyékonyhulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos feladatok Folyékonyhulladék ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok Szilárd hulladék kezelésével és szállításával kapcsolatos feladatok Állategészségügyi tevékenység Vízellátás Csapadékvíz elvezetés, belvízvédelem Közvilágítás Köztisztaság Helyi közutak fenntartása és felújítása Közterület karbantartás (pl.: parkfenntartás) Köztemető fenntartási feladatok Vagyongazdálkodás Piacüzemeltetés, vásártartás Lakásgazdálkodás Intézményüzemeltetési feladatok Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások Költségvetés tervezés Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Takarítási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok Sport és társadalmi szervezetek támogatása 16

17 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete szervezeti felépítése Az ábra az SZMSZ-ben ismertetett felépítést ábrázolja. Megjegyezzük, hogy az SZMSZ mellékletét képező munkaköri leírásokban foglaltaknak ez az ábra nem felel meg. Gazdasági vezetı Pénztáros Könyvelı Készletgazdálkodó Pénzügyi ügyintézı Gépjármő elıadó, bérgazdálkodó 17

18 Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Éves költségvetés összeállítása Adatszolgáltatás az önkormányzat részére a különböző elszámolások összeállításához Pénzkezelés Előirányzat-módosítás Számvitel, analitikus nyilvántartások vezetése Információáramlás Tárgyi eszközök felújítása, beruházás Diákétkeztetés, munkahelyi vendéglátás, szociális alap- és nappali ellátás keretében az étkeztetéshez kapcsolódóan a beszerzés, értékesítés bonyolítása Kimutatás készítése az 50 %-os térítési díjakról Élelmezési szabályzat elkészítése, karbantartása az élelmezésvezetőkkel Tárgyi eszközök nyilvántartása, aktiválása, értékcsökkenések könyvelése, selejtezések számviteli és pénzügyi rendezése Személyszállítás területén a bérbeadás Gépjárművek üzemanyag elszámolása Gépjármű igények nyilvántartása, vezetése, egyeztetése Lakbérek nyilvántartása, lakásbérleti szerződések megírása, lakbérekről a bérlők értesítése Kollégiumi térítési díjak előírása, beszedése havonta 4 alkalommal Felújítási, beruházási tevékenységek tervezése, lebonyolítása 18

19 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szervezeti felépítése Intézményvezető Óvoda titkár Élelmezésvezetı (1 fı) Konyhai dolgozók (10 fı) Intézményvezető - helyettes Egyéb technikai dolgozók: Ügyintézı-gondnok (1 fı) Kertész-udvaros (1 fı) Karbantartó-főtı (1 fı) Székhely Attila utca 6. Vezetı: Intézményvezetı Felsılajosi Tagóvoda Vezetı: Tagóvoda-vezetı Telephely Rákóczi út 26. Vezetı: Telephely-vezetı Telephely Szent L. u. 19. Vezetı: Telephely-vezetı Óvónık (16 fı) Dajkák (8 fı) Óvónık (4 fı) Dajkák (2 fı) Óvónık (4 fı) Dajkák (2 fı) Óvónık (3 fı) Dajkák (3 fı) 19

20 Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Technikai dolgozók által ellátott feladatok Munkahelyi vendéglátás Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 20

21 Fekete István Általános Iskola szervezeti felépítése Igazgató Igazgatóhelyettes Tanulmányi helyettes Igazgató helyettes Alsós helyettes Igazgató helyettes Nevelési helyettes Kollégium Vezetı: Tagintézményvezetı Pedagógusok Felsılajosi Tagintézmény Vezetı: Tagintézményvezetı Pedagógusok Székhely Szabadság tér 13. Pedagógusok Telephely Mathiasz u. 2. Vezetı: Mk. vezetı Speciális tagozat Pedagógusok Telephely Dózsa György út 100. Vezetı: Telephely vez. Pedagógusok Telephely Mizsei u. 3. Vezetı: Telephely vez. Pedagógusok Telephely Dózsa György út 82. Kis tornaterem 21

22 Fekete István Általános Iskola TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Munkahelyi vendéglátás Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Kollégiumi ellátás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállás-szolgáltatás Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 22

23 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti felépítése Intézményvezetı Intézményvezetıhelyettes Közalkalmazotti Tanács Igazgatóság Vezetı: Intézményvezetı Egészségház Vezetı: Fınıvér Alapszolgáltatási Központ Vezetı: Központvezetı Gondnokság Vezetı: Technikai vezetı Informatikus Munkaügyi elıadó Védını Nıvér Takarító Sofır Karbantartó-főtı Gondozási részleg Vezetı: vezetı gondozó Klubvezetı Gondozó Szociális segítı Sofır Konyhai dolgozó Takarító Gyermekjóléti Szolgálat Vezetı: Gyermekjóléti Szolgálatvezetı Családgondozó Szociális segítı Családsegítı Szolgálat Vezetı: Családsegítı Szolgálatvezetı Családgondozó Szociális segítı 23

24 Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Étkeztetéssel kapcsolatos feladatok Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 24

25 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára szervezeti felépítése Igazgató Mővelıdésszervezı Gazdasági ügyintézı Általános helyettes Könyvtárvezetı Feldolgozó könyvtáros Technikus Kölcsönzı könyvtáros Gondnok Tájékoztató könyvtáros Recepciós Gyermek könyvtáros Takarító Informatikus, rendszergazda Takarító Az informatikus, rendszergazda részmunkaidőben dolgozik. Az intézményben dolgozók létszáma: 13,3 fő Megjegyezzük, hogy az intézmény SZMSZ-ében más szervezeti ábra szerepel. 25

26 Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára TÜF szempontból releváns feladatai TÜF szempontból releváns feladatok: Takarítási feladatok Intézményüzemeltetési feladatok Beszerzési feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítési feladatok Intézmény felújítási és beruházási feladatok Pályázati feladatok Kommunikációs feladatok Ellenőrzési feladatok 26

27 Településüzemeltetési feladatkataszter A településüzemeltetési feladatkataszter az alábbi csoportosításban foglalja össze a feladatokat: Közmű-szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok Közterület-karbantartás Vagyongazdálkodás Létesítmény-üzemeltetés Beszerzés Fejlesztés Szakmai monitoring Kommunikáció 27

28 Településüzemeltetési feladatkataszter I. Közmű-szolgáltatások ellátásához kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Folyékony hulladék kezelése Szilárd hulladék kezelése Állati eredetű melléktermék elszállítása, kezelése Ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás Faragó és Fia Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft évi XLIII. törvény 21. (1) bek.b) Szerződéses jogviszony külső céggel Szerződés lejárta: december 31. Polgármesteri Hivatal Saubermacher Szerződéses Magyarország Kft évi XLIII. törvény jogviszony külső céggel 21. (3) bek. a) Szerződés lejárta: Polgármesteri Hivatal december 31. ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. Polgármesteri Hivatal BÁCSVÍZ Zrt. Polgármesteri Hivatal évi XLIII. törvény 21. (1) bek évi LXV. törvény 8. (4) bek. Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel (2007. január 1-jétől) Határozatlan idejű szerződéses jogviszony külső céggel Belvízvédelem Polgármesteri Hivatal évi LVII. törvény 4 (1) bek. f) Polgármesteri Hivatal Közvilágítás DÉMÁSZ Zrt. Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8. (4) bek. Szerződéses jogviszony külső céggel 28

29 Településüzemeltetési feladatkataszter II. Közterület-fenntartáshoz és vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Közterület-felügyelet A Polgármesteri Hivatal jelenleg ez t a feladatot nem látja el. Önként vállalt feladat Helyi közutak fenntartása és felújítása Külső vállalkozók Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8 (4) bek. Szerződéses jogviszony külső cégekkel. Közterület karbantartás (parkfenntartás) Polgármesteri Hivatal évi LXV. törvény 8 (1) bek. 6 fő közalkalmazott, közcélú foglalkoztatottak Köztisztaság Polgármesteri Hivatal Köztemető fenntartási feladatok Suta Géza Egyéni Vállalkozó Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodás Polgármesteri Hivatal évi CLIV. törvény 153. (1) bek. a) évi LXV. törvény 8 (4) bek évi LXV. törvény 8 (1) bek. Közcélú foglalkoztatottak Szerződéses jogviszony külső céggel Polgármesteri Hivatalon Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője 29

30 Településüzemeltetési feladatkataszter III. Létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Kollégiumi ellátás Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szállásszolgáltatás Takarítási feladatok Karbantartási feladatok Kézbesítés Egyéb üzemeltetési feladatok Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, Fekete István Általános Iskola EGYSZI Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola Fekete István Általános Iskola Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Valamennyi intézmény Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat Önként vállalt feladat évi III. törvény 86. (1) bek. b) évi LXXIX. törvény 86. 3) bek. a) Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi társulás Intézményi alkalmazottak Intézményi alkalmazottak, eseti megbízások Intézményi alkalmazottak Postai, elektronikus Szerződéses jogviszony külső céggel 30

31 Településüzemeltetési feladatkataszter IV. Beszerzési feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Beszerzés Valamennyi intézmény Önállóan minden intézmény Közbeszerzés Valamennyi intézmény évi CXXIX. tv. Önállóan minden intézmény Pénzügyi és gazdasági szolgáltatások IGSZ Polgármesteri Hivatal Ámr. 217/1998. (XII.30.) Kr Intézményi 31

32 Településüzemeltetési feladatkataszter V. Fejlesztési feladatok Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Városfejlesztés Polgármesteri Hivatal Pályázati feladatok Felújítási és beruházási feladatok Polgármesteri Hivatal, Valamennyi intézmény Polgármesteri Hivatal, Valamennyi intézmény Külső cégek évi LXV. törvény 8 (1) bek. Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Polgármesteri Hivatalon belül a Településfejlesztési Csoport Intézményi Szerződéses jogviszony külső cégekkel 32

33 Településüzemeltetési feladatkataszter VI. Szakmai monitoring és kommunikáció Feladat Feladatellátó Feladat jellege Jogszabályhely Feladatellátás módja Belső ellenőrzés Polgármesteri Hivatal IGSZ évi LXV. törvény 92. Társulási Szakmai ellenőrzés Valamennyi intézmény Intézményi Kommunikáció Polgármesteri Hivatal Polgármester Intézményi Költségvetés tervezés Valamennyi intézmény 217/1998. (XII. 30.) Kr. 21. (2) Intézményi 33

34 Projekt következő lépései verziós jövőkép a) Projektindítás b) Településüzemeltetési feladatkataszter c) Erőforrás-analízis d) Problématérkép elkészítése Képzés Javaslattétel a) Testre szabott TÜF koncepció kialakítása b) TÜF program kidolgozása javaslatokkal, intézkedési tervekkel c) TÜF program véglegesítése d) Projektzárás

35 Gondolkodjunk tovább együtt! Veszelka Tamás ügyvezetı igazgató +36 (20) Budapest, Maros u. 9. Tel: +36 (1) Fax: +36 (1) Lendvay Endre ügyvezetı igazgató +36 (30) Budapest, Maros u. 9. Tel: +36 (1) Fax: +36 (1)

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÜF koncepció 2010. január 15. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása Ügyszám: 03-3/346-4/2013. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatának III. sz. módosítása 1.) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez

2/ aa. melléklet Az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelethez és támogatások 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1010103 összesen 254,75 1 166 755 000 1 166 755 000 2 Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 1010205 támogatása összesen 891 534

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

ALAPÍTÓ OKIRAT. Költségvetési szerv Fadd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Iktatószám: 1679-11/2009. ALAPÍTÓ OKIRAT Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok

Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési programjának kidolgozása és vezetési tanácsadói és oktatási feladatok Erőforrás analízis 2009. október 15.

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester

KIVONAT. Határozat. Kmf. polgármester Lajosmizse Város Önkormányzata Kihagyva a kihagyandókat! KIVONAT a Képviselı-testület 2012. szeptember 13-i ülésének jegyzıkönyvébıl 144/2012. (IX. 13.) ÖH. A Fekete István Általános Iskola, Kollégium

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Bajna-Epöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás. 2. Rövid neve: B-E-N Intézményfenntartó Társulás ALAPÍTÓ OKIRAT Epöl Község Önkormányzatának képviselı-testülete, Bajna Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Nagysáp Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK

A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Egyéb működési célú kiegészítő

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2013.évi kiadásai 2013 (Ft-ban) 2013 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 65 000 65 Áfa 17 550 18 Szakfeladat összesen 82 550 83 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő

Szakfeladat Számlaszám Megnevezés. 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő Kiadás Told 2009. év Szakfeladat Számlaszám Megnevezés 624000 Óvoda konyha 516 Rendszeres személyi juttatások 3 fő 511112 Jan.- Febr. 258 000 Ft x 2 hó= 516 000 516 514142 Étkezési hozzájárulás 3 fő x

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai

Enese Község Önkormányzata költségvetésének 2012.évi kiadásai 2012 (Ft-ban) 2012 (eft-ban) 360000 Víztermelés, -kezelés, - ellátás Víz- és csatornadíjak 50 000 50 Áfa 13 500 14 Szakfeladat összesen 63 500 64 562912 Óvodai intézményi étkeztetés Vásárolt élelmezés

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA. Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. I. félévi MUNKAPROGRAMJA Elfogadva: /2009. (XII.17.) ÖKT sz. határozat 1 2010. JANUÁR 14 / CSÜTÖRTÖK/, 16 óra ***************************** 1./ Rendezési

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben