ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS"

Átírás

1 ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Jóváhagyta: Langstadler Attila Igazgatási osztályvezető Nagy András vezérigazgató ZALAEGERSZEG január 1. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDSZERE A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MŰKÖDÉSE A KERESKEDELMI ÉS PIACI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE A VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE A TÁRSASÁG SZEMÉLYÜGYI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE A SZÁMVITELI-PÉNZÜGYI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A SZABÁLYZATOK KIDOLGOZÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNTARTÁSA, VÁLTOZTATÁSA A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉSEK ÉS A MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI IGAZGATÓI UTASÍTÁSOK A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE A VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA RENDELKEZÕ RÉSZ

3 Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság az alábbiak szerint határozta meg: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (rövidített cégnéven: Zalavíz Zrt.) jogszabályoknak megfelelő működtetése és irányítása, ennek tekintetében meghatározza és összefoglalja a Társaságnál megvalósuló munkamegosztást, az egyes vezetői szintek felelősségét és hatáskörét, a jogi kötelezettségek vállalásának rendjét. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt szabályozók kötelező alkalmazását rendeli el a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve. Az alábbi I. rész a Társaság általános adatait tartalmazza, tájékoztatást ad a munkaszervezeten kívüli szervekről és azok hatásköréről. I. R É S Z 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI A Társaság cégneve: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: ZALAVÍZ ZRT. A Társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Cégbírósági bejegyzés: a Társaság a Zalaegerszegi Törvényszéken, mint Cégbíróságon került bejegyzésre. A Társaság működésének időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság tevékenységi köre: Elsődleges tevékenység: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb tevékenységek: Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3

4 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Taxis személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Divat-, formatervezés Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Egyéb takarítás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenység 4

5 35.21 Gázgyártás Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés A Társaság alaptőkéje: Ft. azaz Ötszázmillió 00/100 forint. A Társaság törvényességi felügyelete: A Társaság törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. Cégjegyzék száma: KSH számjele: Pénzforgalmi jelzőszáma: A Társaság fő számlavezetője: OTP Bank Nyrt. A Társaság adóigazgatási jelzőszáma: A Társaság TB. törzsszáma: A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI A Közgyűlés: A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. A Közgyűlés kizárólagos döntési jogköre az Alapszabály szerint: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton történő átalakításáról; h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; j) döntés - az alaptőke felemeléséről; k) döntés az alaptőke leszállításáról; l) döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; m) a cégvezető (vezérigazgató) megválasztása, visszahívása; 5

6 n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; o) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy az alaptőke legalább 4 %.-át képviselő részvényesek a Közgyűlés elé terjesztenek; p) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; r) a Részvénytársaság éves üzleti tervének jóváhagyása; s) az alaptőke 30 %-át meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása, kivéve az építésvállalkozási szerződés, és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét; sz) a vezérigazgatónak (Cégvezetőnek) megválasztása, visszahívása; t) szabályzat alkotása a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről; u) döntés az igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. A Társaságnál öt tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: dönt azokban kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal. Így különösen: irányítja a Társaság gazdálkodását, cégvezető (a vezérigazgató) munkaviszonyával kapcsolatban gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, jóváhagyja a Társaság munkaszervezetének szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felosztására, a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti, a Részvénytársaság éves üzleti tervét véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti, jóváhagyja az alaptőke 10 %-át meghaladó, de 30 %-át el nem érő kötelezettség vállalását, kivéve az építés-vállalkozási szerződés és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét; a Cégbíróságnál letétbe helyezi azokat a szerződéseket, amelyeket a Társaság saját részvényesével köt, kivéve a jegyzett tőke mértékének egyharmadát meg nem haladó, a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről és üzletpolitikájáról, jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos, lényegesnek tartott ügyekben a döntést saját hatáskörébe vonni a jogszabályok és az alapszabály keretei között, negyedévente jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Tv (továbbiakban Mt. 207 (2) bekezdés alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető 6

7 tisztségviselő, továbbá 208. (1) bekezdés vagy a 208 (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint a vezető tisztségviselő és az Mt (1) és (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg, az Mt. 207 (3) bekezdése alapján megkötött megállapodást a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében előzetesen jóváhagyja. Az Igazgatóság Elnöke Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság választ tagjai sorából Elnököt. Az Igazgatóság Elnökének működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az igazgatóság elnökének hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az Igazgatóság üléseiről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, aláírja az Igazgatóság határozatait, gondoskodik az igazgatóság határozatainak végrehajtásáról, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a részvénytársaság közgyűlése vagy igazgatósága a hatáskörébe utal. A Cégvezető: A Cégvezető a Társaság általános képviseleti joggal rendelkező vezető állású munkavállalója, akit megillet a vezérigazgatói cím. A Vezérigazgató: irányítja a társaság napi, operatív munkáját, dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság gazdaságos tevékenységét, a munkaszervezet élén áll, a társaság munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a Társaság üzleti tervét, szervezi és irányítja az üzleti terv végrehajtását, a jogszabályok, az alapszabály, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között egyéni felelősséggel látja el feladatait, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, kidolgozza annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyja az egyéb szabályzatokat, jóváhagyja a Részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át el nem érő kötelezettségvállalásokat valamint az építés-vállalkozási szerződéseket és a víziközműveket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződéseket értékhatártól függetlenül, a Vezérigazgató hatáskörét írásbeli felhatalmazással megoszthatja a munkaszervezet más munkavállalóival, felelősségét azonban a hatáskör megosztása nem befolyásolja, - tevékenységéről beszámol az ZRT. Igazgatóságának. 7

8 - feladata a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, - az Mt. 208 hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg. A Felügyelő-bizottság: A Társaságnál hattagú Felügyelő-bizottság működik. A Felügyelő-bizottságba két tagot a munkavállalók jelölnek. Az Felügyelő-bizottság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, a Társaság Alapszabálya, és a Felügyelő-bizottság saját ügyrendje állapítja meg. A Könyvvizsgáló A társaságnál állandó könyvvizsgáló működése kötelező. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a Társaság Alapszabálya, a számvitelről szóló törvény, és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok állapítják meg. Az Üzemi Tanács A társaságnál egy Üzemi Tanács működik. Az Üzemi Tanács működésére, jogaira, és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Üzemi Megállapodás tartalmazza. A Szakszervezet A Társaságnál egy szakszervezet működik. A szakszervezetnek az érdekképviselettel kapcsolatos jogait, ezek érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Kollektív Szerződés tartalmazza. 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA 3.1. A Társaság cégjegyzése 1. A cégjegyzésre jogosultság az Alapszabály felhatalmazása alapján történik. 2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hivatalos cégaláírási nyilatkozat szerint írják. 3. Értékpapírok tömeges jellegű kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők. 8

9 3.2. A Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása A vezető tisztségviselők, Felügyelő bizottsági tagok javadalmazása 1. A ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő-bizottságának tagjai tiszteletdíját a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály előírásai szerint a legfőbb testület, azaz a Közgyűlés állapítja meg. A Társaságnál a évi rendes közgyűlés határozta meg a vezető tisztségviselők díjazását, azzal, hogy e határozat szerint az Igazgatóság minden évben határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a díj mindenkor megelőző évre vonatkozó inflációs rátának megfelelő mértékű emeléséről. 2. Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjait megillető díjat a Társaság havonta utólag, a tárgyhót követő 2. napig teljesíti a jogosultak részére. 3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai a mandátumuk megszűnése esetére semmilyen egyéb jutatásban nem részesülnek A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók javadalmazása 1. A Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő a Társaság vezérigazgatója, az Mt. 208 (1) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló a vezérigazgató általános helyettese, a műszaki igazgatói munkakört betöltő személy, és az Mt. 208 (2) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló, mint a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör a gazdasági igazgatói munkakört betöltő személy. 2. A Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató munkabérét a Társaság Alapszabályának alapján az Igazgatóság határozza meg, általában az éves üzleti terv elfogadásával egyidejűleg. A munkaviszonyban álló vezérigazgató és a vezető állású munkavállalók munkabérének kifizetése havonta utólag történik. 3. A Társaság Alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató és az Mt. 208 (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállaló részére teljesítménykövetelményt, és ahhoz kapcsolódó teljesítménybért az Igazgatóság írhat elő. A kiírt teljesítménykövetelmény elvégzését az Igazgatóság jogosult értékelni, továbbá a többletjuttatás és egyéb juttatások kifizetését jóváhagyni. Az Mt. 208 (1) szerinti vezető állású munkavállalók részére teljesítménykövetelményt az Igazgatóság, ahhoz kapcsolódó teljesítménybért a vezérigazgató határozhat meg, és jogosult értékelni. A teljesítménykövetelmények kiírásáról a Felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni. A többletjuttatás pénzügyi teljesítése szintén utólag történik. 4. Amennyiben a vezérigazgató, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóinak munkaviszonya a munkáltató részéről történő rendes felmondás után szűnik meg, a vezérigazgatót munkaszerződése szerinti felmondási időre járó távolléti díj, illetve az Mt.-ben meghatározott havi végkielégítés illeti meg, amelyet az utolsó munkában töltött napon kell a részére kifizetni, az Mt.-ben foglalt szabályok szerint. 9

10 A vezető állásúnak minősülő munkavállalók munkaviszonyának a munkáltató által történő rendes felmondása esetére a munkavállalókat a KSZ szerinti havi felmondási időre járó kereset, illetve a KSZ szerinti havi végkielégítés illeti meg, amelyet szintén az utolsó munkában töltött napon kell részükre kifizetni. II. R É S Z 4 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE 1. A részvénytársaság munkaszervezete stratégiaközpontú szervezet, amelynek működését a következő szervezési elv határozza meg. A controlling, minőség- és környezetirányítás alkalmazásával tevékenységekre koncentrált, nagyobb önállósággal rendelkező szervezeti egységek felelősségi központonként (költségközpontokként) működnek, amelyeknek a vezetői az egységek teljesítményeiért teljes felelősséggel tartoznak. 2. A stratégiai vezetést megvalósító cégvezetés, valamint a műszaki és a gazdasági szakterület elkülönült irányítását biztosító szervezeti felépítések a Minőségirányítási Kézikönyvben találhatóak, a munkamegosztás szervezeti egységek szerinti részletezését a fejezet további része, illetve a szervezeti ábrákat az 1. sz. ábra valamint az RS-12 Minőség- és Környezetirányítási Integrált Kézikönyv tartalmazza. A társaságnál kialakított munkakörök tételes felsorolását a munkaköri követelményrendszer tartalmazza (EU-6.2-N05) 3. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a külső és belső érintettekkel, továbbá az egyes egységek között eredményes munkakapcsolat alakuljon ki, valamint az irányított egységeknél a költséghatékony, minőségi szemlélet érvényesüljön. 10

11 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ IGAZGATÓSÁG VEZÉRIGAZGATÓ IGAZGATÁSI OSZTÁLY MŰSZAKI IGAZGATÓ GAZDASÁGI IGAZGATÓ FŐMÉRNÖK CONTROLLING OSZTÁLY SZÁMVITELI OSZTÁLY IVÓVÍZ ÁGAZAT SZENNYVÍZ ÁGAZAT ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY PÉNZÜGYI OSZTÁLY LABORATÓRIUM MŰSZAKI OSZTÁLY VÍZIKÖZMŰ OSZTÁY ZALASZENTGRÓTI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 1. sz. ábra Szervezeti ábra 4. A vezérigazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatást ellátó szervezet működésének kialakítása, irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai cégirányítás központi feladatainak összehangolása, a szakterületek és a szervezeti egységek célirányos működtetése, a stratégiai cégmenedzselés, a vállalkozás szintű jogügyek irányítása, valamint a szervezet általános működési feltételeinek biztosítása. 5. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a víziközmű szolgáltatás minősége és biztonsága, valamint az anyagi és szellemi erőforrások kihasználása, jövedelmezősége javuljon, a pénzügyi helyzet stabil legyen. A szervezet stratégiai 11

12 vezetésével el kell érni, hogy az önkormányzatok, a fogyasztók a piaci teljesítménnyel elégedettek és a munkavállalók a stratégiai célok mellett elkötelezettek legyenek. 6. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik a műszaki igazgató, a gazdasági igazgató és az igazgatási osztály. A rendészeti és a polgárvédelmi tevékenységek vállalkozás szintű feladatait az igazgatási osztály bevonásával a munka- és tűzvédelmi előadó szakmai közreműködésével közvetve irányítja. 7. Az igazgatási osztály fő feladatai. A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a cégirányításhoz tartozó tevékenységek működésének operatív irányítása. Ezen belül az egység kiemelt feladata, a minőség- és környezetirányítás, valamint munka- és egészségvédelem, a humán erőforrás-menedzsment, az informatikai és kommunikáció, a fogyasztóvédelmi továbbá az adatvédelmi és információbiztonsági tevékenységek vállalkozás szintű irányítása a szakmai szabályzatokban meghatározott munkamegosztás szerint. 8. Az igazgatási osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a jogtanácsosok, a minőségirányítási és munkavédelmi vezető (minőségirányítási és munkavédelmi csoport), az informatikai és kommunikációs vezető (informatikai és kommunikációs csoport), a HR vezető (Humán és személyügyi csoport), az ÉBIR vezető, valamint az információbiztonsági és adatvédelmi munkatárs és a fogyasztóvédelmi referens, akik felett a munkáltatói jog III-at. gyakorolja, valamint a laboratórium minőségirányítási megbízott, akit minőségirányítási szempontból irányít. 9. A minőségirányítási és munkavédelmi csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a minőség-, környezet- és munkavédelmi politikában megfogalmazott vállalkozás szintű feladatok szervezése, koordinálása és ellenőrzése. Ezen belül kiemelt feladata a minőség-, környezet- és munkavédelmi program megvalósításának előkészítése, az irányítási rendszerek kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszerek folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, továbbá a rendészeti feladatok vállalkozás szintű végrehajtása. 10. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság versenypozícióját erősítő, minőség-, környezet- és munkavédelemmel, rendészettel összefüggő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és a munkája során a jövő- és teljesítményorientáltság, a kreativitás, a minőség-, környezet- és munkavédelmi szemlélet, a tanácsadó jelleg érvényesüljön, valamint a részvénytársaság szolgáltatásai mindig elégítsék ki az ügyfél (fogyasztó, megrendelő) minőségi követelményeit, valamint a környezetvédelmi előírásokat. 11. A minőségirányítási és munkavédelmi vezető közvetlen irányítása alá tartozik a munka- és tűzvédelmi előadó, rendészeti előadó, továbbá a minőségirányítási asszisztens, a környezetirányítási asszisztens, akik osztott napi munkaidőben látják el feladataikat. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a munka- és tűzvédelmi előadó és a rendészeti előadó felett, a két munkakört egy személy látja el. 12. A minőségirányítási egység feladatait ellátó munkakörök: Minőségirányítási és munkavédelmi vezető (ÉBIR vezető) Munka- és tűzvédelmi előadó(k) 12

13 Rendészeti előadó MIR asszisztens (csak szakmai irányítás) KIR asszisztens (csak szakmai irányítás) 13. Az informatikai és kommunikációs csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az integrált, számítógépes információrendszer üzemeltetése, valamint a kommunikáció központi feladatainak szervezése, koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a számítógépes rendszerek biztonságos üzemeltetése, az információrendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök biztosítása és üzembehelyezése, valamint a kommunikáció vállalkozás szintű feladatainak elvégzése. Feladata továbbá az informatikával kapcsolatos irányítási rendszer kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, és vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. 14. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság informatikai és kommunikációs pozícióját erősítő fejlesztési és üzemeltetési célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és a munkája során a stratégiai értékrend, a jövőorientáltság, a kreativitás és a tanácsadó jelleg minél jobban érvényesüljön. 15. Az informatikai és kommunikációs csoport feladataihoz tartozó munkakörök: Informatikai és kommunikációs vezető Kommunikációs főelőadó Kommunikációs előadó Menedzsment asszisztens Dokumentumkezelési asszisztens Adminisztrációs asszisztens 16. A Humán csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az integrált humán menedzsment megvalósítása, valamint a Társaság humán és munkaügyi feladatainak szervezése, koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az SZMSZ 6.4 pontban meghatározott személyügyi alrendszer működtetése, szervezése koordinálása. Feladata továbbá a humán és személyügyi feladatokkal kapcsolatos irányítási rendszer kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, a Személyügyi információs biztonság vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a HR munkatárs(ak) felett. 17. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság humán és személyügyi pozícióját erősítő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és az egység munkája során a stratégiai értékrend, a jövőorientáltság, a kreativitás és a tanácsadó jelleg minél jobban érvényesüljön. 18. Humán és személyügyi csoport feladataihoz tartozó munkakörök: HR vezető (egyben humán controller) 13

14 HR munkatárs(ak) 19. A műszaki igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki szakterület szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai szolgáltatásfejlesztés minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése, megvalósítása, a víziközmű termelés-szolgáltatás, a központi beruházás és beszerzés, a fenntartás, a laboratórium felügyelete, az EU projektek koordinációja, valamint a telephelyek üzemeltetése. 20. A műszaki igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a főmérnök, aki az operatív szervezési és irányítási feladatokat végzi, valamint az EU projekt koordinátor, aki az EU által társfinanszírozott fejlesztések megvalósítását koordinálja. 21. A főmérnök fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki szakterület operatív szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai szolgáltatásfejlesztés minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése, megvalósítása, a víziközmű termelés-szolgáltatás, a központi beruházás és beszerzés, a fenntartás, a laboratórium felügyelete, valamint a központi telephely, szennyvíztisztító és központi irodaház üzemeltetése. 22. A főmérnök közvetlen irányítása alá tartozik az ivóvíz ágazat, a szennyvíz ágazat, valamint a laboratórium, a műszaki osztály, a víziközmű osztály és a zalaszentgróti üzemmérnökség 23. Az ivóvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az ivóvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ivóvízművek biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 24. Az ivóvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) közvetlen irányítása alá tartoznak az ivóvíz egységirányítók, az ivóvízmű technológiai tanácsadó és az ágazati operátorok, akik felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 25. Az ágazati feladatokat ellátó munkakörök: Ivóvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) Ivóvízmű technológiai tanácsadó Üzemirányítók Ágazati operátorok Ivóvíz egységirányítók (Hálózati egység, Üzemeltetési egység, Kistérségi egység) Üzemeltetési csoportvezető és a karbantartók, valamint a zalaegerszegi vízműgépkezelők Hálózati csoportvezető és a zalaegerszegi, lenti, pacsai karbantartók Gépészeti csoportvezető és a karbantartók, valamint a villanyszerelők Lenti és környéke kistérségi csoportvezető és a főgépészek, vezető gépkezelők és a gépkezelők Zalaegerszeg és környéke kistérségi csoportvezető és a főgépészek, a vezető gépkezelők és a gépkezelők 14

15 26. A szennyvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a szennyvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a szennyvízkezelési-tisztítási szolgáltatás biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 27. A szennyvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) közvetlen irányítása alá tartoznak a szennyvíz üzemirányítók, zalaegerszegi szennyvíztisztító telep vezetője és az ágazati operátorok, akik felett a munkáltatói jog III-at. gyakorolja. 28. Az ágazati feladatokat ellátó főbb munkakörök: Szennyvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) Szennyvízmű technológiai tanácsadó Ágazati operátorok Szennyvíz üzemirányítók Átemelési csoportvezető Tisztítási csoportvezető Csatornahálózati csoportvezető zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető-helyettes Gépkezelők, valamint a karbantartók 29. A laboratórium fő feladatai: A részvénytáraság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatás minőségével kapcsolatos vállalkozás szintű laborvizsgálati tevékenység szervezése és irányítása, valamint piaci alapon szerveződő külső felek részére történő laboratóriumi tevékenység végzése. Ezen belül kiemelt feladata független ellenőrző szervezeti egységként, az akkreditált laboratórium irányítási rendszere alapján a víz- és szennyvíz minőségi vizsgálatok koordinálása és szakszerű elvégzése, valamint az akciótervek előkészítése, megvalósítása. 30. A laboratórium feladatait ellátó főbb munkakörök: Laboratóriumvezető Minőségirányítási megbízott (Laboratórium) Laboratóriumvezető-helyettes Kémiai csoportvezető Labor mérnökök Laboránsok (fizikai állományú) Mintázók (fizikai állományú) Bakteriológiai és biológiai csoportvezető Biológus Laboránsok (fizikai állományú) A laboratóriumvezető-helyettest a laboratóriumvezető jelöli ki a csoportvezetők közül. 31. A műszaki osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki projektek előkészítése és bonyolítása, a vállalkozás szintű beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) teljes körű lebonyolítása, irányítása, szervezése, az önkormányzati fejlesztések előkészítésében való szakmai közreműködés, valamint a szervezet működésével kapcsolatos vállalkozás szintű stratégiai jellegű műszaki szolgáltatások szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek 15

16 előkészítése, megvalósítása, a beruházások, felújítások előkészítése és lebonyolítása, a vállalkozás saját tulajdonú épületeinek tervszerű fenntartása, a beszerzések a szállítás, a központi irodaház és telephely üzemeltetés minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 32. A műszaki osztályvezető közvetlenül irányítja a beszerzési csoportvezetőt, a projektmérnököket, a gondnokot, amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 33. A beszerzési csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a működtető vagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, a vállalkozás szintű beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) végrehajtása, teljes körű lebonyolítása, irányítása, szervezése, valamint a gépjárművek ügymenetével összefüggő szakmai felügyelet. 34. A beszerzési csoport feladatait ellátó munkakörök Beszerzési csoportvezető Logisztikai vezető Fejlesztési mérnök Beszerzési előadó Raktárosok Gépjármű műszaki előadó Gépjárművezető(k) Garázsmester 35. A projektmérnökök és a gondnok fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, a gondnok fő feladata a központi irodaház és telephelyek üzemeltetése. 36. A víziközmű osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű ágazatokat kiszolgáló vállalkozás szintű operatív jellegű tevékenységek szervezése, irányítása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok (kivéve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt) menedzselése és a technológiai, környezetirányítás, karbantartás vállalkozás szintű szakmai felügyelete. Továbbá a közműinformatika üzemeltetése, a vállalkozás szintű energiagazdálkodási feladatok elvégzése és a diszpécserszolgálat üzemeltetése. 37. A víziközmű osztályvezető közvetlenül irányítja a főtechnológust (szolgáltatási csoport), a közműinformatikai főelőadót (közműinformatikai csoport) és a vezető üzemeltetési operátort (diszpécser csoport), amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 38. A szolgáltatási csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok irányítása, továbbá a víziközmű technológia, a vállalkozás szintű környezetvédelem, karbantartás és energiagazdálkodás szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladata a víziközművek technológiailag megfelelő üzemeltetésével összefüggő vállalkozás szintű koordinálás és az azzal kapcsolatos ügyintézés. 16

17 39. A szolgáltatási csoport feladatait ellátó munkakörök: Főtechnológus Környezetvédelmi mérnök(ök) Környezetvédelmi megbízott Irányítástechnikai mérnök Energiagazdálkodási mérnök Hidrogeológus Karbantartási előadó A főtechnológus feladatait a víziközmű-osztályvezető látja el. 40. A közműinformációs csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az üzemeltetés tevékenységeivel közvetlenül összefüggő víziközmű információs szolgáltatások elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a víziközmű műszaki informatikai rendszer fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos üzemeltetése az erőforrások racionális felhasználása mellett. 41. A közműinformációs csoport feladatait ellátó munkakörök: Közmű informatikai főelőadó Informatikai operátorok, Földmérő és informatikai operátor, Műszaki operátorok, Műszaki ügyfélszolgálati előadó 42. A diszpécser csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű rendszerek működését felügyelő központi diszpécser szolgálat ellátása, az üzemeltetés műszaki-gazdaságossági szemléletű értékelése, valamint a műszaki hibabejelentések fogadása és koordinálása, illetve a telefonközpont üzemeltetése. 43. A diszpécser csoport feladatait ellátó munkakörök: Vezető üzemeltetési operátor üzemeltetési operátorok 44. A zalaszentgróti üzemmérnökség feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az üzemmérnökség működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ivóvízművek biztonságos működtetése, valamint a szennyvízkezelési-tisztítási szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 45. A zalaszentgróti üzemmérnökség vezető közvetlen irányítása alá tartoznak a zalaszentgróti egységirányító, a zalaszentgróti vezető diszpécser (diszpécser csoport) és az üzemmérnökségi adminisztrációs csoportvezető, akik felett a munkáltatói jog IIIat gyakorolja. 46. Az üzemmérnökségi feladatokat ellátó munkakörök: Zalaszentgróti üzemmérnökség vezető vezető diszpécser diszpécserek adminisztrációs csoportvezető 17

18 adminisztrációs munkatárs(ak) egységirányító ivóvíz hálózati csoportvezető és karbantartók szennyvíz hálózati csoportvezető és karbantartók vízműgépkezelők szennyvízgépkezelők A gazdasági igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli- és pénzügyi, a bér- és társadalombiztosítás elszámolási, vagyon- és eszközgazdálkodási feladatok koordinálása, az ezekhez kapcsolódó akciótervek előkészítése és megvalósítása, a controlling, valamint az értékesítési folyamat működésének irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a szakterület minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése és megvalósítása, a számviteli politika szerinti könyvviteli elszámolási rend, a pénzügyi irányítás, a bér- és TB elszámolás, a vagyon- és eszközgazdálkodás, az értékesítési folyamat központi feladatainak összehangolt ellátása, valamint az egységszintű feladatok szakmai felügyelete az erőforrások racionális felhasználása mellett. A gazdasági igazgató közvetlen irányítási alá tartozik a számviteli osztályvezető, pénzügyi osztályvezető és a controlling osztályvezető, továbbá az értékesítési osztályvezető. 47. A controlling osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a controlling (gazdasági, pénzügyi, műszaki) tevékenység vállalkozás szintű feladatainak szervezése, irányítása és szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladata a szervezet stratégiai tervének és üzleti tervének elkészítése, amelyben érvényesülni kell a tulajdonosi elvárásoknak, a várható tendenciáknak és az egységek érdekeinek. További feladata a társaság gazdasági-pénzügyi pozíciójának erősítése, a vállalkozás szintű tervezés-elemzés feladatainak koordinálása, a controlling irányításhoz szükséges információk biztosítása, a controlling rendszer, valamint a tervezés, elemzés (statisztika), információellátás vállalkozás szintű feladatainak ellátása, az erőforrások racionális felhasználása mellett. Feladata ezen kívül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő kapcsolattartás, a Hivatallal történő adatszolgáltatások koordinálása és elvégzése. 48. A controlling osztály feladataihoz tartozó munkakörök: Controlling osztályvezető Controlling csoportvezető Pénzügyi controller Műszaki controller Gazdasági controller Adatszolgáltatási csoportvezető Adminisztrációs munkatárs(ak) 49. Az értékesítési osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenység és azzal összefüggésben az önkormányzati és fogyasztói piaci kapcsolatok irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ügyfélszolgálat működtetése, a vállalkozás szintű piacszervezés irányítása, valamint a felhasználókkal és egyéb piaci szereplőkkel kapcsolatos szerződéskötések, a fogyasztóorientált 18

19 ügyviteli szolgáltatások minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 50. Az értékesítési osztály feladatait ellátó munkakörök: Értékesítési osztályvezető Ügyfélszolgálati főelőadó, - Ügyfélszolgálati előadók, - Vízmérő leolvasók - Hálózatellenőrök 51. Az ügyfélszolgálati főelőadót, az értékesítési osztályvezető közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 52. A számviteli osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli, a bér- és társadalombiztosítási elszámolási folyamatok, a működtető eszközök és közművagyon nyilvántartások, a víziközmű vagyonkezelés, a készletnyilvántartások központi feladatainak szervezése, irányítása, szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a vállalkozás számviteli politikájának, számviteli rendjének, önköltségszámításának kialakítása és működtetése, az adójog helyes alkalmazásának szakmai felügyelete, a bérelszámolási és a társadalombiztosítási, a működtető eszköz-, a közművagyon- és készletnyilvántartásokkal összefüggő feladatok szakszerű ellátása az erőforrások racionális felhasználása mellett. 53. A számviteli osztály feladatait ellátó munkakörök: Számviteliosztály-vezető Könyvelési csoportvezető Könyvelő(k) Bérügyi előadó(k) Társadalombiztosítási előadó Gazdasági előadók Vagyon- és eszközgazdálkodási csoportvezető Vagyongazdálkodási előadó(k) Készletnyilvántartó(k) 54. A számviteli osztályvezető a könyvelési csoportvezetőt és a vagyon- és eszközgazdálkodási csoportvezetőt közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 55. A pénzügyi osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a pénzügyi, számlázási, hátralékkezelési folyamatok központi feladatainak szervezése, ellátása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a vállalkozás pénzgazdálkodási szabályainak kialakítása, az adójog helyes alkalmazása, a számlázással, a hátralékkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása az erőforrások racionális felhasználása mellett. 56. A pénzügyi osztály feladatait ellátó munkakörök: Pénzügyi osztályvezető Pénzügyi csoportvezető 19

20 Pénzügyi előadó(k) Pénztáros Gazdasági előadó Számlázási csoportvezető Számlázási előadó(k) Hátralékkezelési csoportvezető - Hátralékkezelési előadók - Vízmérő szűkítők 57. A pénzügyi osztályvezető a pénzügyi csoportvezetőt, a számlázási csoportvezetőt és a hátralékkezelési csoportvezetőt közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 5. A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA 1. A felelősségi központok jellemzője, hogy meghatározott területen önálló hatáskörrel, döntési jogkörrel, felelősséggel és ehhez kapcsolódóan érdekeltséggel bíró szervezeti egységek. Ehhez csatlakozik a felelősségi elven felépített számviteli-pénzügyi rendszer, amely lehetővé teszi az önálló tervezési, elszámolási, beszámolási, ösztönzési rendszer, összefoglalva controlling irányítási rendszer kialakítását. 2. A részvénytársaság munkaszervezetére kialakított szervezeti felépítés a felelősségi elv alkalmazásán alapul, biztosítva ezzel a stratégiai szemléletű controlling irányítás strukturális feltételeit és működését. 3. A felelősségi központok kialakításának alapfeltétele az, hogy a szervezeti egységek bizonyos fokig önállóan gazdálkodjanak, ezen belül a bevételek és költségek alakulását döntéseikkel befolyásolni tudják. Ezen kritérium szerint az adott tételt az adott szervezeti egység szintjén a számvitelben is mérhetővé, elszámolhatóvá kell tenni, és a beszámolási alrendszer keretében értékelni is kell. 4. A szervezet minden szervezeti egysége felelősségi központként működtethető, ezáltal a teljes körű teljesítmény-ellenőrzés biztosítható. A felelősségi központ változatai közül a költségközpont kerül alkalmazásra, mert az árbevételt befolyásoló közszolgáltatási díjak megállapításában az ágazatoknak csak korlátozott szerepük van. (Költségtervezés) 5. Költségközpont: a szervezeten belül viszonylag önállóan gazdálkodó szervezeti egység, amely tevékenysége során egyértelműen elhatárolható költségekkel rendelkezik, és azt hatáskörében befolyásolni képes. Az érdekeltség a vállalkozás közös érdekei alapján meghatározott egységszintű költségterv megtartására irányul, az ösztönzés pedig a megfelelő minőségi színvonal mellett a költségek minimalizálásához kötődik. 6. Az általános feltételektől eltérő módon is kialakítható költségközpont abban az esetben, ha több kisebb egységet és önálló munkaköröket kell összerendelni a felelősségi elv biztosítása érdekében. 7. Költségközpontként (költségcentrumként) működnek az alábbi szervezeti egységek: 20

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata

A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata A Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05 10 000406 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2013. március 20 án kelt módosítással

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5

TARTALOMJEGYZÉK. Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 TARTALOMJEGYZÉK Nyomon követési lap 4 I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 5 II. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1. Cím Alanyi hatály 5 2. Cím Időbeli hatály 6 3. Cím A társaság főbb adatai 6 4. Cím A társaság tevékenységi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd, 2013. május 16. Bebics János vezérigazgató Bevezető A GEMENC VOLÁN Zrt. Felügyelő Bizottsága a társaság Alapszabályának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) DKV Debreceni Közlekedési Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) A FEJEZET Sorszám: A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. november 28-i ülésén hozott 397/2014 (11.28.) sz. Igazgatósági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Azonosító szám: Kiadás: 1.19. Budapest, 2015. március 1. TECHNIKAI OLDAL Kiadás dátuma: 2015. 03. 01. Oldalak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Oldal: 2 / 43 1. A KNYKK Zrt. irányításának általános szabályai...4 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, alkalmazása, hatálya...4 1.2. Általános adatok...4 1.2.1. A társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata

A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata A MIPRODUKT Reklám- és Nyomdaipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszáma: Cg. 05-09-003780 Szervezeti és Működési Szabályzata egységes szerkezetben a 2014.... napján kelt módosítással

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I.

ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. ÉRTESÍTŐ 2011. KÜLÖNSZÁM I. Utasítások A MÁV-START Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája Egyéb közlemények: A 12/2010. sz. MÁV-START Értesítő megjelenését követően

Részletesebben

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László

ALAPSZABÁLYZAT. Szervezeti és Működési Szabályzat. Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan ideig. Papp László ALAPSZABÁLYZAT N-0503 0. Módosítás 1. oldal (83) Szabályzat címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Szabályzat azonosító száma: 10. sz. módosítás Szabályzat érvényessége, hatálya: 2012. 11. 28. Határozatlan

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szabályozási főcsoport 1-3 Azonosító: SZ-01v7 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013.05.01. Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3) alapján a készítő hozzájárulása

Részletesebben

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata 4. számú módosítás SZMSZ A Jászkun Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: A Jászkun Volán Zrt. Közgyűlése a 60/2010.(XI. 17.) sz. határozatával

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.07.01. Szabályzat 2/51 Tartalom 1. Az utasítás célja... 5 2. Alkalmazási terület... 5 2.1. Kapcsolódó dokumentumok... 5 2.1.1. Külső dokumentumok...

Részletesebben

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013..

TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013.. A TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013.. 1 A tartalékgazdálkodás átszervezéséről szóló 2164/1994. /XII.30./ Korm. határozatban

Részletesebben

A Büki Gyógyfürdő Zrt.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. H 9740 Bükfürdő, Termál krt. 2. Tel.: 36-94-558-080, Fax: 36-94-358-023 Internet: www.bukfurdo.hu e-mail: bgyzrt@spabuk.hu A Büki Gyógyfürdő Zrt. egységes szerkezetű SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KAPOS VOLÁN Zrt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 3. változat 1. oldal (74) Előkészítette: Hankovszkiné Balogh Ilona Eigner János Csapó József operatív és gazdasági személyszállítási igazgató műszaki igazgató igazgató Ellenőrizte: Dr. Máté Ernő ügyvéd

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. TARTALOM 2. szám 129. évfolyam 2014. január 31. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások Oldal 3/2014. (I. 31. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Eger, Mátyás király út 134. Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2011.november 16. Előzetesen jóváhagyta a Felügyelő Bizottság 50/2011

Részletesebben

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012.

KOZ-3588/2012. 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/2012 19/2012. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2012. KOZ-3588/1/2012 Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/107

Részletesebben

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.sz. melléklet A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 3 1. Azonosító adatok, alapítás, jogállás 3 1.1. A Szerencsejáték

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

2.._~ 1- szám ú előterjesztés

2.._~ 1- szám ú előterjesztés --------------------------------------- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2.._~ 1- szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselőtestülete részére a KŐKERT Kőbányai Non-profit

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zártkörűen Működő RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. április 1-től - 1 - BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. O M S Z I N o n p r o f i t K f t. Cím: 1062 Budapest, Bajza u. 32. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 411-3090 Fax: (36-1) 266-3419 E-mail: omszikht.titkarsag@mail.tvnet.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B.

NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1134 Budapest, Váci út 45/B. 2015. január 1. napjától hatályos Budapest M-ST-34_v2 1 /40 oldal Szervezeti és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 5. szám 128. évfolyam 2013. február 15. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Oldal 11/2013. (II. 15. MÁV Ért. 5.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben