ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS"

Átírás

1 ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 24. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2015. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-01 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Jóváhagyta: Langstadler Attila Igazgatási osztályvezető Nagy András vezérigazgató ZALAEGERSZEG január 1. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSI RENDSZERE A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MŰKÖDÉSE A KERESKEDELMI ÉS PIACI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE A VÍZIKÖZMŰVEK ÜZEMELTETÉSI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE A TÁRSASÁG SZEMÉLYÜGYI FOLYAMATAINAK MŰKÖDÉSE A SZÁMVITELI-PÉNZÜGYI FOLYAMATOK MŰKÖDÉSE A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYOZÁSI RENDSZERE A SZABÁLYZATOK KIDOLGOZÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, NYILVÁNTARTÁSA, VÁLTOZTATÁSA A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉSEK ÉS A MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI IGAZGATÓI UTASÍTÁSOK A VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDJE A VEZETŐI ÉRTEKEZLETEK RENDJE VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA RENDELKEZÕ RÉSZ

3 Az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság munkaszervezetének Szervezeti és Működési Szabályzatát az Igazgatóság az alábbiak szerint határozta meg: A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. (rövidített cégnéven: Zalavíz Zrt.) jogszabályoknak megfelelő működtetése és irányítása, ennek tekintetében meghatározza és összefoglalja a Társaságnál megvalósuló munkamegosztást, az egyes vezetői szintek felelősségét és hatáskörét, a jogi kötelezettségek vállalásának rendjét. A jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt szabályozók kötelező alkalmazását rendeli el a Társaság valamennyi munkavállalójára nézve. Az alábbi I. rész a Társaság általános adatait tartalmazza, tájékoztatást ad a munkaszervezeten kívüli szervekről és azok hatásköréről. I. R É S Z 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI A Társaság cégneve: Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített neve: ZALAVÍZ ZRT. A Társaság székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. Cégbírósági bejegyzés: a Társaság a Zalaegerszegi Törvényszéken, mint Cégbíróságon került bejegyzésre. A Társaság működésének időtartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakul. A Társaság tevékenységi köre: Elsődleges tevékenység: Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egyéb tevékenységek: Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladék gyűjtése Veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 3

4 38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Hulladék újrahasznosítása Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés Építési terület előkészítése Talajmintavétel, próbafúrás Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Egyéb speciális szaképítés m.n.s Gépjárműjavítás, -karbantartás Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem Taxis személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti áruszállítás Költöztetés Raktározás, tárolás Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Egyéb szálláshely-szolgáltatás Egyéb vendéglátás Hangfelvétel készítése, kiadása M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés Divat-, formatervezés Fényképészet M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Személygépjármű kölcsönzése Építőipari gép kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése Biztonsági rendszer szolgáltatás Egyéb takarítás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Követelésbehajtás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Oktatást kiegészítő tevékenység 4

5 35.21 Gázgyártás Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés A Társaság alaptőkéje: Ft. azaz Ötszázmillió 00/100 forint. A Társaság törvényességi felügyelete: A Társaság törvényességi felügyeletét a Zala Megyei Bíróság, mint Cégbíróság látja el. Cégjegyzék száma: KSH számjele: Pénzforgalmi jelzőszáma: A Társaság fő számlavezetője: OTP Bank Nyrt. A Társaság adóigazgatási jelzőszáma: A Társaság TB. törzsszáma: A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI A Közgyűlés: A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve. A Közgyűlés működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. A Közgyűlés kizárólagos döntési jogköre az Alapszabály szerint: A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, f) döntés osztalékelőleg fizetéséről; g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé, illetve a dematerializált részvény nyomdai úton történő átalakításáról; h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; i) döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; j) döntés - az alaptőke felemeléséről; k) döntés az alaptőke leszállításáról; l) döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; m) a cégvezető (vezérigazgató) megválasztása, visszahívása; 5

6 n) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal; o) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság vagy az alaptőke legalább 4 %.-át képviselő részvényesek a Közgyűlés elé terjesztenek; p) Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; r) a Részvénytársaság éves üzleti tervének jóváhagyása; s) az alaptőke 30 %-át meghaladó kötelezettségvállalás jóváhagyása, kivéve az építésvállalkozási szerződés, és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét; sz) a vezérigazgatónak (Cégvezetőnek) megválasztása, visszahívása; t) szabályzat alkotása a társaság vezető tisztségviselői és felügyelő bizottság tagjai javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak rendszeréről; u) döntés az igazgatóság tagjai részére felmentvény megadásáról. Az Igazgatóság Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. A Társaságnál öt tagú Igazgatóság működik. Az Igazgatóság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: dönt azokban kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a Közgyűlés az Igazgatóság hatáskörébe utal. Így különösen: irányítja a Társaság gazdálkodását, cégvezető (a vezérigazgató) munkaviszonyával kapcsolatban gyakorolja azokat a munkáltatói jogokat, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, jóváhagyja a Társaság munkaszervezetének szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti a Társaság mérlegét, vagyonkimutatását, és javaslatot tesz a nyereség felosztására, a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a cégbírósághoz beterjeszti, a Részvénytársaság éves üzleti tervét véleményezi és a közgyűlés elé terjeszti, jóváhagyja az alaptőke 10 %-át meghaladó, de 30 %-át el nem érő kötelezettség vállalását, kivéve az építés-vállalkozási szerződés és a víziközművüket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződések esetét; a Cégbíróságnál letétbe helyezi azokat a szerződéseket, amelyeket a Társaság saját részvényesével köt, kivéve a jegyzett tőke mértékének egyharmadát meg nem haladó, a társaság tevékenységi körébe tartozó szerződéseket, gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, évente legalább egyszer jelentést készít a Közgyűlés részére a Társaság ügyvezetéséről és üzletpolitikájáról, jogosult bármilyen, a Társaság működésével kapcsolatos, lényegesnek tartott ügyekben a döntést saját hatáskörébe vonni a jogszabályok és az alapszabály keretei között, negyedévente jelentést készít a Felügyelő Bizottság részére, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. Tv (továbbiakban Mt. 207 (2) bekezdés alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető 6

7 tisztségviselő, továbbá 208. (1) bekezdés vagy a 208 (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint a vezető tisztségviselő és az Mt (1) és (2) bekezdés hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg, az Mt. 207 (3) bekezdése alapján megkötött megállapodást a Felügyelőbizottság véleményének ismeretében előzetesen jóváhagyja. Az Igazgatóság Elnöke Az Alapszabály rendelkezése szerint az Igazgatóság választ tagjai sorából Elnököt. Az Igazgatóság Elnökének működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, és a Társaság Alapszabálya állapítja meg. Az igazgatóság elnökének hatáskörébe tartozik az Alapszabály szerint: összehívja és vezeti az Igazgatóság üléseit, kijelöli az Igazgatóság üléseiről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét, aláírja az Igazgatóság határozatait, gondoskodik az igazgatóság határozatainak végrehajtásáról, ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály, vagy a részvénytársaság közgyűlése vagy igazgatósága a hatáskörébe utal. A Cégvezető: A Cégvezető a Társaság általános képviseleti joggal rendelkező vezető állású munkavállalója, akit megillet a vezérigazgatói cím. A Vezérigazgató: irányítja a társaság napi, operatív munkáját, dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Társaság gazdaságos tevékenységét, a munkaszervezet élén áll, a társaság munkavállalói felett gyakorolja a munkáltatói jogokat, elkészíti a Társaság üzleti tervét, szervezi és irányítja az üzleti terv végrehajtását, a jogszabályok, az alapszabály, valamint a Közgyűlés és az Igazgatóság határozatainak keretei között egyéni felelősséggel látja el feladatait, képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok előtt, kialakítja a Társaság munkaszervezetét, kidolgozza annak Szervezeti és Működési Szabályzatát, jóváhagyja az egyéb szabályzatokat, jóváhagyja a Részvénytársaság alaptőkéjének 10 %-át el nem érő kötelezettségvállalásokat valamint az építés-vállalkozási szerződéseket és a víziközműveket a ZALAVÍZ ZRT-vel működtető részvényesekkel az alaptevékenységhez kapcsolódó szerződéseket értékhatártól függetlenül, a Vezérigazgató hatáskörét írásbeli felhatalmazással megoszthatja a munkaszervezet más munkavállalóival, felelősségét azonban a hatáskör megosztása nem befolyásolja, - tevékenységéről beszámol az ZRT. Igazgatóságának. 7

8 - feladata a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése, - az Mt. 208 hatálya alá eső munkavállaló számára a teljesítménykövetelményhez kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást határozhat meg. A Felügyelő-bizottság: A Társaságnál hattagú Felügyelő-bizottság működik. A Felügyelő-bizottságba két tagot a munkavállalók jelölnek. Az Felügyelő-bizottság működését, hatáskörét a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály, a Társaság Alapszabálya, és a Felügyelő-bizottság saját ügyrendje állapítja meg. A Könyvvizsgáló A társaságnál állandó könyvvizsgáló működése kötelező. A Társaságnak egy könyvvizsgálója van. A könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény, a Társaság Alapszabálya, a számvitelről szóló törvény, és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok állapítják meg. Az Üzemi Tanács A társaságnál egy Üzemi Tanács működik. Az Üzemi Tanács működésére, jogaira, és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Üzemi Megállapodás tartalmazza. A Szakszervezet A Társaságnál egy szakszervezet működik. A szakszervezetnek az érdekképviselettel kapcsolatos jogait, ezek érvényesítésére vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve, és a Társasággal kötött Kollektív Szerződés tartalmazza. 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK JAVADALMAZÁSA 3.1. A Társaság cégjegyzése 1. A cégjegyzésre jogosultság az Alapszabály felhatalmazása alapján történik. 2. A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosultak a nevüket a hivatalos cégaláírási nyilatkozat szerint írják. 3. Értékpapírok tömeges jellegű kibocsátása esetén a cégjegyzés szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az aláírások sokszorosítás útján is elhelyezhetők. 8

9 3.2. A Társaság vezető tisztségviselői, a Felügyelőbizottság tagjai, valamint a vezető állású munkavállalók javadalmazása A vezető tisztségviselők, Felügyelő bizottsági tagok javadalmazása 1. A ZALAVÍZ Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő-bizottságának tagjai tiszteletdíját a Polgári Törvénykönyvről szóló jogszabály előírásai szerint a legfőbb testület, azaz a Közgyűlés állapítja meg. A Társaságnál a évi rendes közgyűlés határozta meg a vezető tisztségviselők díjazását, azzal, hogy e határozat szerint az Igazgatóság minden évben határozati javaslatot terjeszt a közgyűlés elé a díj mindenkor megelőző évre vonatkozó inflációs rátának megfelelő mértékű emeléséről. 2. Az Igazgatóság és Felügyelő bizottság tagjait megillető díjat a Társaság havonta utólag, a tárgyhót követő 2. napig teljesíti a jogosultak részére. 3. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjai a mandátumuk megszűnése esetére semmilyen egyéb jutatásban nem részesülnek A munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők, vezető állású munkavállalók javadalmazása 1. A Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő a Társaság vezérigazgatója, az Mt. 208 (1) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló a vezérigazgató általános helyettese, a műszaki igazgatói munkakört betöltő személy, és az Mt. 208 (2) hatálya alá tartozó vezető állású munkavállaló, mint a társaság működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakör a gazdasági igazgatói munkakört betöltő személy. 2. A Társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató munkabérét a Társaság Alapszabályának alapján az Igazgatóság határozza meg, általában az éves üzleti terv elfogadásával egyidejűleg. A munkaviszonyban álló vezérigazgató és a vezető állású munkavállalók munkabérének kifizetése havonta utólag történik. 3. A Társaság Alapszabályában foglalt felhatalmazás alapján a gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezérigazgató és az Mt. 208 (1) bekezdés hatálya alá tartozó munkavállaló részére teljesítménykövetelményt, és ahhoz kapcsolódó teljesítménybért az Igazgatóság írhat elő. A kiírt teljesítménykövetelmény elvégzését az Igazgatóság jogosult értékelni, továbbá a többletjuttatás és egyéb juttatások kifizetését jóváhagyni. Az Mt. 208 (1) szerinti vezető állású munkavállalók részére teljesítménykövetelményt az Igazgatóság, ahhoz kapcsolódó teljesítménybért a vezérigazgató határozhat meg, és jogosult értékelni. A teljesítménykövetelmények kiírásáról a Felügyelőbizottság véleményét ki kell kérni. A többletjuttatás pénzügyi teljesítése szintén utólag történik. 4. Amennyiben a vezérigazgató, illetve a társaság vezetőállású munkavállalóinak munkaviszonya a munkáltató részéről történő rendes felmondás után szűnik meg, a vezérigazgatót munkaszerződése szerinti felmondási időre járó távolléti díj, illetve az Mt.-ben meghatározott havi végkielégítés illeti meg, amelyet az utolsó munkában töltött napon kell a részére kifizetni, az Mt.-ben foglalt szabályok szerint. 9

10 A vezető állásúnak minősülő munkavállalók munkaviszonyának a munkáltató által történő rendes felmondása esetére a munkavállalókat a KSZ szerinti havi felmondási időre járó kereset, illetve a KSZ szerinti havi végkielégítés illeti meg, amelyet szintén az utolsó munkában töltött napon kell részükre kifizetni. II. R É S Z 4 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS RÉSZLETEZÉSE 1. A részvénytársaság munkaszervezete stratégiaközpontú szervezet, amelynek működését a következő szervezési elv határozza meg. A controlling, minőség- és környezetirányítás alkalmazásával tevékenységekre koncentrált, nagyobb önállósággal rendelkező szervezeti egységek felelősségi központonként (költségközpontokként) működnek, amelyeknek a vezetői az egységek teljesítményeiért teljes felelősséggel tartoznak. 2. A stratégiai vezetést megvalósító cégvezetés, valamint a műszaki és a gazdasági szakterület elkülönült irányítását biztosító szervezeti felépítések a Minőségirányítási Kézikönyvben találhatóak, a munkamegosztás szervezeti egységek szerinti részletezését a fejezet további része, illetve a szervezeti ábrákat az 1. sz. ábra valamint az RS-12 Minőség- és Környezetirányítási Integrált Kézikönyv tartalmazza. A társaságnál kialakított munkakörök tételes felsorolását a munkaköri követelményrendszer tartalmazza (EU-6.2-N05) 3. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a külső és belső érintettekkel, továbbá az egyes egységek között eredményes munkakapcsolat alakuljon ki, valamint az irányított egységeknél a költséghatékony, minőségi szemlélet érvényesüljön. 10

11 A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE KÖZGYŰLÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG KÖNYVVIZSGÁLÓ IGAZGATÓSÁG VEZÉRIGAZGATÓ IGAZGATÁSI OSZTÁLY MŰSZAKI IGAZGATÓ GAZDASÁGI IGAZGATÓ FŐMÉRNÖK CONTROLLING OSZTÁLY SZÁMVITELI OSZTÁLY IVÓVÍZ ÁGAZAT SZENNYVÍZ ÁGAZAT ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLY PÉNZÜGYI OSZTÁLY LABORATÓRIUM MŰSZAKI OSZTÁLY VÍZIKÖZMŰ OSZTÁY ZALASZENTGRÓTI ÜZEMMÉRNÖKSÉG 1. sz. ábra Szervezeti ábra 4. A vezérigazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatást ellátó szervezet működésének kialakítása, irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai cégirányítás központi feladatainak összehangolása, a szakterületek és a szervezeti egységek célirányos működtetése, a stratégiai cégmenedzselés, a vállalkozás szintű jogügyek irányítása, valamint a szervezet általános működési feltételeinek biztosítása. 5. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a víziközmű szolgáltatás minősége és biztonsága, valamint az anyagi és szellemi erőforrások kihasználása, jövedelmezősége javuljon, a pénzügyi helyzet stabil legyen. A szervezet stratégiai 11

12 vezetésével el kell érni, hogy az önkormányzatok, a fogyasztók a piaci teljesítménnyel elégedettek és a munkavállalók a stratégiai célok mellett elkötelezettek legyenek. 6. A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik a műszaki igazgató, a gazdasági igazgató és az igazgatási osztály. A rendészeti és a polgárvédelmi tevékenységek vállalkozás szintű feladatait az igazgatási osztály bevonásával a munka- és tűzvédelmi előadó szakmai közreműködésével közvetve irányítja. 7. Az igazgatási osztály fő feladatai. A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a cégirányításhoz tartozó tevékenységek működésének operatív irányítása. Ezen belül az egység kiemelt feladata, a minőség- és környezetirányítás, valamint munka- és egészségvédelem, a humán erőforrás-menedzsment, az informatikai és kommunikáció, a fogyasztóvédelmi továbbá az adatvédelmi és információbiztonsági tevékenységek vállalkozás szintű irányítása a szakmai szabályzatokban meghatározott munkamegosztás szerint. 8. Az igazgatási osztályvezető közvetlen irányítása alá tartoznak a jogtanácsosok, a minőségirányítási és munkavédelmi vezető (minőségirányítási és munkavédelmi csoport), az informatikai és kommunikációs vezető (informatikai és kommunikációs csoport), a HR vezető (Humán és személyügyi csoport), az ÉBIR vezető, valamint az információbiztonsági és adatvédelmi munkatárs és a fogyasztóvédelmi referens, akik felett a munkáltatói jog III-at. gyakorolja, valamint a laboratórium minőségirányítási megbízott, akit minőségirányítási szempontból irányít. 9. A minőségirányítási és munkavédelmi csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a minőség-, környezet- és munkavédelmi politikában megfogalmazott vállalkozás szintű feladatok szervezése, koordinálása és ellenőrzése. Ezen belül kiemelt feladata a minőség-, környezet- és munkavédelmi program megvalósításának előkészítése, az irányítási rendszerek kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszerek folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, továbbá a rendészeti feladatok vállalkozás szintű végrehajtása. 10. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság versenypozícióját erősítő, minőség-, környezet- és munkavédelemmel, rendészettel összefüggő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és a munkája során a jövő- és teljesítményorientáltság, a kreativitás, a minőség-, környezet- és munkavédelmi szemlélet, a tanácsadó jelleg érvényesüljön, valamint a részvénytársaság szolgáltatásai mindig elégítsék ki az ügyfél (fogyasztó, megrendelő) minőségi követelményeit, valamint a környezetvédelmi előírásokat. 11. A minőségirányítási és munkavédelmi vezető közvetlen irányítása alá tartozik a munka- és tűzvédelmi előadó, rendészeti előadó, továbbá a minőségirányítási asszisztens, a környezetirányítási asszisztens, akik osztott napi munkaidőben látják el feladataikat. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a munka- és tűzvédelmi előadó és a rendészeti előadó felett, a két munkakört egy személy látja el. 12. A minőségirányítási egység feladatait ellátó munkakörök: Minőségirányítási és munkavédelmi vezető (ÉBIR vezető) Munka- és tűzvédelmi előadó(k) 12

13 Rendészeti előadó MIR asszisztens (csak szakmai irányítás) KIR asszisztens (csak szakmai irányítás) 13. Az informatikai és kommunikációs csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az integrált, számítógépes információrendszer üzemeltetése, valamint a kommunikáció központi feladatainak szervezése, koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a számítógépes rendszerek biztonságos üzemeltetése, az információrendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök biztosítása és üzembehelyezése, valamint a kommunikáció vállalkozás szintű feladatainak elvégzése. Feladata továbbá az informatikával kapcsolatos irányítási rendszer kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, és vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. 14. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság informatikai és kommunikációs pozícióját erősítő fejlesztési és üzemeltetési célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és a munkája során a stratégiai értékrend, a jövőorientáltság, a kreativitás és a tanácsadó jelleg minél jobban érvényesüljön. 15. Az informatikai és kommunikációs csoport feladataihoz tartozó munkakörök: Informatikai és kommunikációs vezető Kommunikációs főelőadó Kommunikációs előadó Menedzsment asszisztens Dokumentumkezelési asszisztens Adminisztrációs asszisztens 16. A Humán csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az integrált humán menedzsment megvalósítása, valamint a Társaság humán és munkaügyi feladatainak szervezése, koordinálása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az SZMSZ 6.4 pontban meghatározott személyügyi alrendszer működtetése, szervezése koordinálása. Feladata továbbá a humán és személyügyi feladatokkal kapcsolatos irányítási rendszer kiválasztásában, bevezetésében, működtetésében való szakmai közreműködés, valamint azzal összhangban, a bevezetett rendszer folyamatszabályozása és annak szakmai felügyelete, a Személyügyi információs biztonság vállalkozási szintű feladatainak végrehajtása. A vezető munkáltatói jog IV-et gyakorolja a HR munkatárs(ak) felett. 17. A feladatok elvégzése során biztosítani kell, hogy a részvénytársaság humán és személyügyi pozícióját erősítő célok teljesüljenek, a szervezeti egységekkel eredményes munkakapcsolat alakuljon ki és az egység munkája során a stratégiai értékrend, a jövőorientáltság, a kreativitás és a tanácsadó jelleg minél jobban érvényesüljön. 18. Humán és személyügyi csoport feladataihoz tartozó munkakörök: HR vezető (egyben humán controller) 13

14 HR munkatárs(ak) 19. A műszaki igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki szakterület szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai szolgáltatásfejlesztés minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése, megvalósítása, a víziközmű termelés-szolgáltatás, a központi beruházás és beszerzés, a fenntartás, a laboratórium felügyelete, az EU projektek koordinációja, valamint a telephelyek üzemeltetése. 20. A műszaki igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a főmérnök, aki az operatív szervezési és irányítási feladatokat végzi, valamint az EU projekt koordinátor, aki az EU által társfinanszírozott fejlesztések megvalósítását koordinálja. 21. A főmérnök fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki szakterület operatív szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata a stratégiai szolgáltatásfejlesztés minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése, megvalósítása, a víziközmű termelés-szolgáltatás, a központi beruházás és beszerzés, a fenntartás, a laboratórium felügyelete, valamint a központi telephely, szennyvíztisztító és központi irodaház üzemeltetése. 22. A főmérnök közvetlen irányítása alá tartozik az ivóvíz ágazat, a szennyvíz ágazat, valamint a laboratórium, a műszaki osztály, a víziközmű osztály és a zalaszentgróti üzemmérnökség 23. Az ivóvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az ivóvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ivóvízművek biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 24. Az ivóvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) közvetlen irányítása alá tartoznak az ivóvíz egységirányítók, az ivóvízmű technológiai tanácsadó és az ágazati operátorok, akik felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 25. Az ágazati feladatokat ellátó munkakörök: Ivóvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) Ivóvízmű technológiai tanácsadó Üzemirányítók Ágazati operátorok Ivóvíz egységirányítók (Hálózati egység, Üzemeltetési egység, Kistérségi egység) Üzemeltetési csoportvezető és a karbantartók, valamint a zalaegerszegi vízműgépkezelők Hálózati csoportvezető és a zalaegerszegi, lenti, pacsai karbantartók Gépészeti csoportvezető és a karbantartók, valamint a villanyszerelők Lenti és környéke kistérségi csoportvezető és a főgépészek, vezető gépkezelők és a gépkezelők Zalaegerszeg és környéke kistérségi csoportvezető és a főgépészek, a vezető gépkezelők és a gépkezelők 14

15 26. A szennyvíz ágazat fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a szennyvíz ágazat működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a szennyvízkezelési-tisztítási szolgáltatás biztonságos működtetése, a szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 27. A szennyvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) közvetlen irányítása alá tartoznak a szennyvíz üzemirányítók, zalaegerszegi szennyvíztisztító telep vezetője és az ágazati operátorok, akik felett a munkáltatói jog III-at. gyakorolja. 28. Az ágazati feladatokat ellátó főbb munkakörök: Szennyvíz ágazatvezető (ágazati főmérnök) Szennyvízmű technológiai tanácsadó Ágazati operátorok Szennyvíz üzemirányítók Átemelési csoportvezető Tisztítási csoportvezető Csatornahálózati csoportvezető zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető zalaegerszegi szennyvíztisztító telepvezető-helyettes Gépkezelők, valamint a karbantartók 29. A laboratórium fő feladatai: A részvénytáraság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű szolgáltatás minőségével kapcsolatos vállalkozás szintű laborvizsgálati tevékenység szervezése és irányítása, valamint piaci alapon szerveződő külső felek részére történő laboratóriumi tevékenység végzése. Ezen belül kiemelt feladata független ellenőrző szervezeti egységként, az akkreditált laboratórium irányítási rendszere alapján a víz- és szennyvíz minőségi vizsgálatok koordinálása és szakszerű elvégzése, valamint az akciótervek előkészítése, megvalósítása. 30. A laboratórium feladatait ellátó főbb munkakörök: Laboratóriumvezető Minőségirányítási megbízott (Laboratórium) Laboratóriumvezető-helyettes Kémiai csoportvezető Labor mérnökök Laboránsok (fizikai állományú) Mintázók (fizikai állományú) Bakteriológiai és biológiai csoportvezető Biológus Laboránsok (fizikai állományú) A laboratóriumvezető-helyettest a laboratóriumvezető jelöli ki a csoportvezetők közül. 31. A műszaki osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a műszaki projektek előkészítése és bonyolítása, a vállalkozás szintű beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) teljes körű lebonyolítása, irányítása, szervezése, az önkormányzati fejlesztések előkészítésében való szakmai közreműködés, valamint a szervezet működésével kapcsolatos vállalkozás szintű stratégiai jellegű műszaki szolgáltatások szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek 15

16 előkészítése, megvalósítása, a beruházások, felújítások előkészítése és lebonyolítása, a vállalkozás saját tulajdonú épületeinek tervszerű fenntartása, a beszerzések a szállítás, a központi irodaház és telephely üzemeltetés minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 32. A műszaki osztályvezető közvetlenül irányítja a beszerzési csoportvezetőt, a projektmérnököket, a gondnokot, amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 33. A beszerzési csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a működtető vagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, a vállalkozás szintű beszerzések (anyag, tárgyi eszköz, szolgáltatás) végrehajtása, teljes körű lebonyolítása, irányítása, szervezése, valamint a gépjárművek ügymenetével összefüggő szakmai felügyelet. 34. A beszerzési csoport feladatait ellátó munkakörök Beszerzési csoportvezető Logisztikai vezető Fejlesztési mérnök Beszerzési előadó Raktárosok Gépjármű műszaki előadó Gépjárművezető(k) Garázsmester 35. A projektmérnökök és a gondnok fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a közművagyonnal kapcsolatos műszaki projektek menedzselése, a gondnok fő feladata a központi irodaház és telephelyek üzemeltetése. 36. A víziközmű osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű ágazatokat kiszolgáló vállalkozás szintű operatív jellegű tevékenységek szervezése, irányítása és elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok (kivéve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt) menedzselése és a technológiai, környezetirányítás, karbantartás vállalkozás szintű szakmai felügyelete. Továbbá a közműinformatika üzemeltetése, a vállalkozás szintű energiagazdálkodási feladatok elvégzése és a diszpécserszolgálat üzemeltetése. 37. A víziközmű osztályvezető közvetlenül irányítja a főtechnológust (szolgáltatási csoport), a közműinformatikai főelőadót (közműinformatikai csoport) és a vezető üzemeltetési operátort (diszpécser csoport), amelyek felett a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 38. A szolgáltatási csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközművek üzemeltetésével összefüggő hatósági kapcsolatok irányítása, továbbá a víziközmű technológia, a vállalkozás szintű környezetvédelem, karbantartás és energiagazdálkodás szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladata a víziközművek technológiailag megfelelő üzemeltetésével összefüggő vállalkozás szintű koordinálás és az azzal kapcsolatos ügyintézés. 16

17 39. A szolgáltatási csoport feladatait ellátó munkakörök: Főtechnológus Környezetvédelmi mérnök(ök) Környezetvédelmi megbízott Irányítástechnikai mérnök Energiagazdálkodási mérnök Hidrogeológus Karbantartási előadó A főtechnológus feladatait a víziközmű-osztályvezető látja el. 40. A közműinformációs csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az üzemeltetés tevékenységeivel közvetlenül összefüggő víziközmű információs szolgáltatások elvégzése. Ezen belül kiemelt feladata a víziközmű műszaki informatikai rendszer fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos üzemeltetése az erőforrások racionális felhasználása mellett. 41. A közműinformációs csoport feladatait ellátó munkakörök: Közmű informatikai főelőadó Informatikai operátorok, Földmérő és informatikai operátor, Műszaki operátorok, Műszaki ügyfélszolgálati előadó 42. A diszpécser csoport fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a víziközmű rendszerek működését felügyelő központi diszpécser szolgálat ellátása, az üzemeltetés műszaki-gazdaságossági szemléletű értékelése, valamint a műszaki hibabejelentések fogadása és koordinálása, illetve a telefonközpont üzemeltetése. 43. A diszpécser csoport feladatait ellátó munkakörök: Vezető üzemeltetési operátor üzemeltetési operátorok 44. A zalaszentgróti üzemmérnökség feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az üzemmérnökség működtetésének szervezése és irányítása. Ezen belül kiemelt feladata az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ivóvízművek biztonságos működtetése, valamint a szennyvízkezelési-tisztítási szolgáltatások fogyasztóorientált, minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 45. A zalaszentgróti üzemmérnökség vezető közvetlen irányítása alá tartoznak a zalaszentgróti egységirányító, a zalaszentgróti vezető diszpécser (diszpécser csoport) és az üzemmérnökségi adminisztrációs csoportvezető, akik felett a munkáltatói jog IIIat gyakorolja. 46. Az üzemmérnökségi feladatokat ellátó munkakörök: Zalaszentgróti üzemmérnökség vezető vezető diszpécser diszpécserek adminisztrációs csoportvezető 17

18 adminisztrációs munkatárs(ak) egységirányító ivóvíz hálózati csoportvezető és karbantartók szennyvíz hálózati csoportvezető és karbantartók vízműgépkezelők szennyvízgépkezelők A gazdasági igazgató fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli- és pénzügyi, a bér- és társadalombiztosítás elszámolási, vagyon- és eszközgazdálkodási feladatok koordinálása, az ezekhez kapcsolódó akciótervek előkészítése és megvalósítása, a controlling, valamint az értékesítési folyamat működésének irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladata a szakterület minőségi céljainak és akcióterveinek előkészítése és megvalósítása, a számviteli politika szerinti könyvviteli elszámolási rend, a pénzügyi irányítás, a bér- és TB elszámolás, a vagyon- és eszközgazdálkodás, az értékesítési folyamat központi feladatainak összehangolt ellátása, valamint az egységszintű feladatok szakmai felügyelete az erőforrások racionális felhasználása mellett. A gazdasági igazgató közvetlen irányítási alá tartozik a számviteli osztályvezető, pénzügyi osztályvezető és a controlling osztályvezető, továbbá az értékesítési osztályvezető. 47. A controlling osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a controlling (gazdasági, pénzügyi, műszaki) tevékenység vállalkozás szintű feladatainak szervezése, irányítása és szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladata a szervezet stratégiai tervének és üzleti tervének elkészítése, amelyben érvényesülni kell a tulajdonosi elvárásoknak, a várható tendenciáknak és az egységek érdekeinek. További feladata a társaság gazdasági-pénzügyi pozíciójának erősítése, a vállalkozás szintű tervezés-elemzés feladatainak koordinálása, a controlling irányításhoz szükséges információk biztosítása, a controlling rendszer, valamint a tervezés, elemzés (statisztika), információellátás vállalkozás szintű feladatainak ellátása, az erőforrások racionális felhasználása mellett. Feladata ezen kívül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal történő kapcsolattartás, a Hivatallal történő adatszolgáltatások koordinálása és elvégzése. 48. A controlling osztály feladataihoz tartozó munkakörök: Controlling osztályvezető Controlling csoportvezető Pénzügyi controller Műszaki controller Gazdasági controller Adatszolgáltatási csoportvezető Adminisztrációs munkatárs(ak) 49. Az értékesítési osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően az értékesítési, ügyfélszolgálati tevékenység és azzal összefüggésben az önkormányzati és fogyasztói piaci kapcsolatok irányítása és szervezése. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, az ügyfélszolgálat működtetése, a vállalkozás szintű piacszervezés irányítása, valamint a felhasználókkal és egyéb piaci szereplőkkel kapcsolatos szerződéskötések, a fogyasztóorientált 18

19 ügyviteli szolgáltatások minőségi és gazdaságos elvégzése, az erőforrások racionális felhasználása mellett. 50. Az értékesítési osztály feladatait ellátó munkakörök: Értékesítési osztályvezető Ügyfélszolgálati főelőadó, - Ügyfélszolgálati előadók, - Vízmérő leolvasók - Hálózatellenőrök 51. Az ügyfélszolgálati főelőadót, az értékesítési osztályvezető közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 52. A számviteli osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a számviteli, a bér- és társadalombiztosítási elszámolási folyamatok, a működtető eszközök és közművagyon nyilvántartások, a víziközmű vagyonkezelés, a készletnyilvántartások központi feladatainak szervezése, irányítása, szakmai felügyelete. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a vállalkozás számviteli politikájának, számviteli rendjének, önköltségszámításának kialakítása és működtetése, az adójog helyes alkalmazásának szakmai felügyelete, a bérelszámolási és a társadalombiztosítási, a működtető eszköz-, a közművagyon- és készletnyilvántartásokkal összefüggő feladatok szakszerű ellátása az erőforrások racionális felhasználása mellett. 53. A számviteli osztály feladatait ellátó munkakörök: Számviteliosztály-vezető Könyvelési csoportvezető Könyvelő(k) Bérügyi előadó(k) Társadalombiztosítási előadó Gazdasági előadók Vagyon- és eszközgazdálkodási csoportvezető Vagyongazdálkodási előadó(k) Készletnyilvántartó(k) 54. A számviteli osztályvezető a könyvelési csoportvezetőt és a vagyon- és eszközgazdálkodási csoportvezetőt közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 55. A pénzügyi osztály fő feladatai: A részvénytársaság stratégiai tervének megfelelően a pénzügyi, számlázási, hátralékkezelési folyamatok központi feladatainak szervezése, ellátása. Ezen belül kiemelt feladat az akciótervek előkészítése, megvalósítása, a vállalkozás pénzgazdálkodási szabályainak kialakítása, az adójog helyes alkalmazása, a számlázással, a hátralékkezeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtása az erőforrások racionális felhasználása mellett. 56. A pénzügyi osztály feladatait ellátó munkakörök: Pénzügyi osztályvezető Pénzügyi csoportvezető 19

20 Pénzügyi előadó(k) Pénztáros Gazdasági előadó Számlázási csoportvezető Számlázási előadó(k) Hátralékkezelési csoportvezető - Hátralékkezelési előadók - Vízmérő szűkítők 57. A pénzügyi osztályvezető a pénzügyi csoportvezetőt, a számlázási csoportvezetőt és a hátralékkezelési csoportvezetőt közvetlenül irányítja és felettük a munkáltatói jog III-at gyakorolja. 5. A FELELŐSSÉGI KÖZPONTOK MEGHATÁROZÁSA 1. A felelősségi központok jellemzője, hogy meghatározott területen önálló hatáskörrel, döntési jogkörrel, felelősséggel és ehhez kapcsolódóan érdekeltséggel bíró szervezeti egységek. Ehhez csatlakozik a felelősségi elven felépített számviteli-pénzügyi rendszer, amely lehetővé teszi az önálló tervezési, elszámolási, beszámolási, ösztönzési rendszer, összefoglalva controlling irányítási rendszer kialakítását. 2. A részvénytársaság munkaszervezetére kialakított szervezeti felépítés a felelősségi elv alkalmazásán alapul, biztosítva ezzel a stratégiai szemléletű controlling irányítás strukturális feltételeit és működését. 3. A felelősségi központok kialakításának alapfeltétele az, hogy a szervezeti egységek bizonyos fokig önállóan gazdálkodjanak, ezen belül a bevételek és költségek alakulását döntéseikkel befolyásolni tudják. Ezen kritérium szerint az adott tételt az adott szervezeti egység szintjén a számvitelben is mérhetővé, elszámolhatóvá kell tenni, és a beszámolási alrendszer keretében értékelni is kell. 4. A szervezet minden szervezeti egysége felelősségi központként működtethető, ezáltal a teljes körű teljesítmény-ellenőrzés biztosítható. A felelősségi központ változatai közül a költségközpont kerül alkalmazásra, mert az árbevételt befolyásoló közszolgáltatási díjak megállapításában az ágazatoknak csak korlátozott szerepük van. (Költségtervezés) 5. Költségközpont: a szervezeten belül viszonylag önállóan gazdálkodó szervezeti egység, amely tevékenysége során egyértelműen elhatárolható költségekkel rendelkezik, és azt hatáskörében befolyásolni képes. Az érdekeltség a vállalkozás közös érdekei alapján meghatározott egységszintű költségterv megtartására irányul, az ösztönzés pedig a megfelelő minőségi színvonal mellett a költségek minimalizálásához kötődik. 6. Az általános feltételektől eltérő módon is kialakítható költségközpont abban az esetben, ha több kisebb egységet és önálló munkaköröket kell összerendelni a felelősségi elv biztosítása érdekében. 7. Költségközpontként (költségcentrumként) működnek az alábbi szervezeti egységek: 20

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI...

A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI... TARTALOMJEGYZÉK 1. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATAI... 3 2. A TÁRSASÁG MUNKASZERVEZETEN KÍVÜLI SZERVEI... 5 3. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÉPVISELETE, A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK, VALAMINT A

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató

SZERVEZETI EGYSÉGEK. Menedzsment. Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató SZERVEZETI EGYSÉGEK Menedzsment Arnhoffer András, elnök-vezérigazgató Árkovics Orsolya, gazdasági igazgató Dzsudzsák Ferencné, üzemeltetési igazgató A Menedzsment tagjai irányítják a társaság napi, operatív

Részletesebben

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság)

P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság. (egyszemélyes részvénytársaság) P é c s H o l d i n g V á r o s i V a g y o n k e z e lő Z á r t k ö rűen Működő Részvénytársaság A L A P Í T Ó O K I R A T A (egyszemélyes részvénytársaság) M Ó D O S Í T Á S A A Cg.02-10-060289.sz. alatt

Részletesebben

7622 Pécs, Széchenyi tér 1.

7622 Pécs, Széchenyi tér 1. A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító Okirata 1 I. Cégnév, székhely, telephely, időtartam, elérhetőség 1.1. Cégnév: A Társaság cégneve: Tüke Busz Közösségi Közlekedési

Részletesebben

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5.

Lakcíme: Ausztria, AT-2500, Baden, Johannesgasse 25. Stg. 1/5. Tisztelt Ügyfeleink! Az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. III. em., cégjegyzékszám: 01-10-044420, képviseli: Parádi-Varga Tamás és Ladányiné

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

[Ide írhatja a szöveget]

[Ide írhatja a szöveget] A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Közgyűlési határozatai A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Társasági szerződés módosítás

Társasági szerződés módosítás Társasági szerződés módosítás 1.) A társasági szerződés 1.cikke az alábbiakra módosul: 1. CIKK A Cg. 02-09-062862 szám alatt a Baranya Megyei Bíróságon mint Cégbíróságon bejegyzett BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott részvényes, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása

36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása 36/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Gazdasági Szervezete Ügyrendjének módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal Gazdasági Szervezete Ügyrendjének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. december 16-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. november 1. Dokumentum verzió: v1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: LISZ Kft. alapító okiratának módosítása Sorszám: IV/9. Előkészítette: Véleményező bizottság: Dr. Kiss Beáta ügyvéd, mb. jogi képviselő LISZ Kft. Ügyrendi, lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság,

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE évi tevékenységéről. Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. Igazgatóságának JELENTÉSE 2015. évi tevékenységéről Készült Tulajdonosi döntéshozatalra Elfogadva: az Igazgatóság 20/2016 (IV.15.) sz. határozatával 2 A

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság. alapító okirata módosítása Az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Részvénytársaság A preambulum utolsó mondata törlésre kerül. alapító okirata módosítása Az I fejezet címe és 1-8 pontja az alábbira módosul: I. A részvénytársaság

Részletesebben

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ALAPÍTÓ OKIRATA ~ 1 ~ ALAPÍTÓ OKIRAT A Fejér Megyei Önkormányzat alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Tárolt Cégkivonat 1 / 6 2014.02.23. 15:03 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42

2/3 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság. (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 INTELVILL Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 34. al. 2.) Adószám: 12562558-2-42 Cégkivonat 2014.03.13.-ig közzétett adatokkal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása

Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása Közgyûlési elõkészítõ anyag A Tiszántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Alapszabályának módosítása A TITÁSZ Rt. közgyûlése 2001. április hónap 25. napján fogadta el a Társaság egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25.

FreeSoft Nyrt. Jegyzőkönyv 2013.04.25. Jegyzőkönyv a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt. 2013. éves rendes közgyűléséről 2013. április 25. Helyszín: Időpont: Jelen vannak: Közgyűlés módja: Közgyűlés: 1037 Budapest,

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK... SZ. HATÁROZATA A PÉCS HOLDING VÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK... SZ. HATÁROZATA A PÉCS HOLDING VÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK... SZ. HATÁROZATA A PÉCS HOLDING VÁROSI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Az Alapító Okiratot az Egyedüli

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat!

Részletesebben

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete

A PAJZS Koordináló Rendszer szervezete Titkárság Elnök Tanácsadók Tájékoztatási Fejlesztési Gazdasági Igazgatási Kereskedelmi vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató vezérigazgató Média Rendszer Főkönyvelő Ellenőrzési Üzletkötési

Részletesebben

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i)

A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fíóktelepe(i) A ZUGLÓI ESZKÖZKEZELŐ KORLATOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 7/2016. számú határozata Közgyűlésének 7/2016. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság

Részletesebben

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: a Szegedi Vízmű Zrt. Igazgatósága a../2015. (.. sz. határozatával I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.02-09-074288 cégjegyzékszámú Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1.) cég 2015. október 18. napján

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-686516 cégjegyzékszámú DIRECTEAM Biztonságtechnikai és Automatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1238 Budapest, Liszt utca 23.) cég 2013. június 30. napján hatályos adatai

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

73/2011. (IV. 28.) MÖK

73/2011. (IV. 28.) MÖK 73/2011. (IV. 28.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja, hogy a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a mellékelt Alapító Okirat szerint megalapítsa

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására

CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. ELŐ TERJESZTÉS CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okiratának módosítására Készítette: dr.horváth Imre CSEVAK Zrt.

Részletesebben

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Szervezeti felépítés 1.1. Kuratórium 1.1.1. Elnöke Dr. Haraszti György 1.1.2. Tagjai Prof. Dr. Haraszti György Tallai Gábor Dr. Róna Tamás Frisch György

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2017. számú határozata Közgyűlésének 1/2017. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közgyűlése elfogadta, hogy a Közgyűlés nyilvánosan kerüljön megtartásra. Közgyűlésének 2/2017. számú határozata

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS IRÁNYÍTÁS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.07-09-009740 cégjegyzékszámú Martin

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT Kft. ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározta, hogy a társaság nem kíván a jövő közhasznú jogállású gazdasági társaságként

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-911470 cégjegyzékszámú Metal Partner Kereskedelmi

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben