JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket."

Átírás

1 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Áprád képviselő, Varga István képviselő, Meghívottak: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné intézményegység vezető, Nagy Zoltánné intézményvezető, Phul Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt.- Füzesabonyi Kirendeltség mb. vezetője Kaloné Csiki Móniak gazd.vez. Szabó Lászlóné, Huszár András építésügyi előadó, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 6 fó jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Katalin képviselőt és Dr. Rédecsi Árpád képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadásra, az alábbi kiegészítésekkel: - Benyújtandó pályázatok megtárgyalása, - Képviselői tiszteletdíjak, polgármester költségtérítése és alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat a módosításokkal együtt.

2 219 Napirendi pontok: 1. Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása - (zárt ülés) 2.Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről és a évi ivóvíz és szennyvíz csatornadíjak megállapítása (rendelet) 3. Remondis Tisza Kft. javaslata a hulladékszállítási díjak évi mértékének megállapítására (rendelet) 4. Az önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése 5. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 6. Az Önkormányzati fenntartású intézmények térítési díjának felülvizsgálata (rendelet) 7. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkező tanulók elviekben történő támogatása 8. Idősek Otthona bővítésére pályázati lehetőség megtárgyalása 9. Az Egyesített Szociális Intézmény Poroszló településen működő Idősek Klubja működésének megszüntetéséről 10. Közterületek használatáról szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) 11. Rendezési terv módosítása (rendelet) 12. Parkolóhelyek működtetésére vonatkozó önkormányzati rendelet (rendelet) 13. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése (rendeletek)

3 Egyebek: a.) EMVA pályázati lehetőség a Polgármesteri Hivatal épületének a külső felújítására b.) A évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv jóváhagyása c.) Külterületi szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója d.) Benyújtandó pályázatok megtárgyalása Előadó. Bornemisza János polgármester c.) Képviselői tiszteletdíjak, polgármester költségtérítése és alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata 15. Önkormányzati ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása - (zárt ülés) Bornemisza János polgármester: A Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása a zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel. 2.Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről és a évi ivóvíz és szennyvíz csatornadíjak megállapítása (rendelet) Bornemisza János polgármester: Heves Megyei Vízmű Zrt. Vezérigazgatója ma nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén, helyette Phul Zoltán van jelen a Heves Megyei Vízmű Zrt.- Füzesabonyi Kirendeltségének a megbízott vezetője. A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte az önkormányzat részére a évben fizetendő ivóvízdíj és csatornadíj mértékére vonatkozó javaslatát. A képviselő-testületnek árhatósági jogkörében eljárva el kell fogadnia a Vízmű által javasolt díjakat. Kéri, hogy a Vízmű Zrt. készítsen januári, illetve a februári ülésre egy kimutatást az önkormányzat által visszautalt fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról. A Vízmű Zrt. felé kérése, hogy javítási munkák elvégzése után az érintett területeket eredeti állapotnak megfelelően állítsák helyre. Poroszló Község Önkormányzatának egy határozatot is hoznia kell arra vonatkozóan, hogy támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázatot nyújtson be a évben az ivóvízdíj és csatornadíjak mérséklésére vonatkozóan. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére az ivóvíz és csatornadíjak mértékét.

4 221 Botos Sándor képviselő: Meghibásodások esetén a szakemberek gyorsan reagálnak a hibabejelentést követően, és elvégzik a javításokat. A Tanács úton lévő közkifolyó nem rendeltetési célra történő használatával kapcsolatban már több bejelentést is tettek a részére. Esetleg nem lehetne azt a közkifolyót megszüntetni? A Vízmű esetében is vannak nagycsaládosok akik védendő fogyasztónak számítanak, onnan állítólag a vízórát nem lehet leszerelni? Huszár András építésügyi előadó: A Tanács úton lévő közkifolyó megszüntetése egy ingatlan tulajdonost érint. Varga István képviselő: A szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatban tavaly az esős időjárást követően voltak problémák az Újlőrincfalvanál az üdülőterületnél lévő átemelőnél. Szabó Lászlóné : Védendő fogyasztó csak az ÉMÁSZ és a TIGÁZ szolgáltatónál van, de 60 napon túli tartozás esetén már ott is kikapcsolják a szolgáltatást. A lakásfenntartási támogatást sok esetben ennek a két szolgáltatónak utalja az önkormányzat a tartozások miatt, a Vízdíjra is lehetne utalni, de néha annyi a felhalmozódott fogyasztás, hogy még az is nagyon sok havi utalás után rendeződik. Phul Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt.: Az önkormányzat által fejlesztési hozzájárulásként visszautalt összeg felhasználásáról csak az év végi zárást követően tudnak kimutatást készíteni. A javítások utáni helyreállítások, ha nem történnek megfelelően, ezt írásban jelezzék részére és megteszi hozzá a megfelelő intézkedéseket. A fizetendő díjakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Vízmű kintlévősége 348 millió forint, ennek a behajtása folyamatban van, ha esetleg nem fizetik be a hátralékot a fogyasztók először felszólítást kapnak, részletfizetést is engedélyeznek egy-egy esetben, és csak ezt követően kapcsolja ki a szolgáltatást a Vízmű, olyan, hogy védendő fogyasztó náluk nincs. A településen 345 db vízórát cseréletek ki. Fejlesztésekkel kapcsolatban ismerteti, hogy beléptek a Tűzcsapcsere Programba, amely során a településen elhasználódott Tűzcsapokat cserélik ki, egy tűzcsap cseréje Ft-ba kerül. Tervezik, hogy 2012-ben csatlakoznak az acélbekötés vezető programba. A Közkifolyót megszüntetik, amennyiben ezt az önkormányzat kéri a Vízmű részéről, hiszen ennek a vízdíját az Önkormányzat fizeti. A közkifolyó megszüntetésére, illetve a vízbekötéshez keresi az olcsóbb megoldást.. A Sarudi Ivóvíz minőségjavító program keretén belül sikerült elérni az EU-s jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvíz minőséget. Szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy a rendszer kiépítéséhez annak idején Poroszló kérte a véleményét a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek, és ennek figyelembe vételével építették meg a szennyvízrendszert. A poroszlói átemelőnél nincs probléma, rendesen működik a rendszer. Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána települések nem kérték a véleményét a Heves Megyei Vízműnek a szennyvízrendszer kiépítésére, és eddig a Pátyi Közmű üzemeltette, vannak a rendszerrel problémák, jelenleg a TRV Zrt. az üzemeltetője annak a rendszernek, a Heves Megyei Vízmű Zrt. nem kötött szerződést az üzemeltetésre vonatkozóan a TRV Zrt-vel, csak a Társulás köthetett vele szerződést. A szennyvízrendszerrel kapcsolatban még ismerteti, hogy 40 db aknát javítottak ki, hogy ne folyjék bele a csapadékvíz a rendszerbe, hiszen ez nagy problémát és költségben is jelentős többlet kiadást jelent a Vízmű részére.

5 222 Bornemisza János polgármester: A szennyvízrendszer üzemeltetésére vonatkozóan elmondja, hogy Poroszló külterületi szakaszát a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti és Poroszló annak idején nem kötött a Pátyi Közművel az üzemeltetésre vonatkozó szerződést, csak tudomásul vette, hogy a három település rendszerének az üzemeltetését ez a cég látja, nem kötöttünk megállapodást a TRV Zrt-vel sem. Javasolja a képviselő-testületnek a Heves Megyei Vízmű által tett díjjavaslatot elfogadásra, melyben a lakosság által fizetendő ívóvízdíj mértéke nettó 321 Ft/m 3 + ÁFA, a csatornadíj összege 234 Ft/m 3 +ÁFA., a fizetendő díjak mértéke rendeletben kerül megállapításra. Határozati javaslat: A Képviselő-testület támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak enyhítésére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 148/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő- Testülete támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt évben is támogatási igényt nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának enyhítésére. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi díjainak megállapítására Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvényben foglalt árhatósági hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8..-a alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat díját évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg. 1..

6 223 A díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Poroszló község területén végzett ivóvíz- és csatornahasználatra, mint közszolgáltatásra érvényes évben. DIJAK (FT/m3) évre IVÓVÍZ DÍJ 321,00 Ft/m3 (nettó) + ÁFA CSATORNADÍJ 575,00 Ft/m3 (nettó + ÁFA A lakosság által fizetendő csatorna díj: 234,00 Ft/m3 (nettó) +ÁFA A csatornadíj különbözetét 341,00 Ft/m3) (nettó) +ÁFA összeget az önkormányzat a fajlagos bérleti díjból egyenlíti ki a szolgáltató részére. 2.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. (3) A rendeletben meghatározott díjat január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő évi díjak megállapításáról szóló 13/2010. (XI.25. ) önkormányzati rendelete december 31. napjával hatályát veszti. (5) A rendeletben meghatározott árakat a mindenkor érvényben lévő ÁFA kulcsok terhelik. Poroszló, november 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. A polgármester megköszöni Phul Zoltán úr közreműködését a Képviselő-testületi ülésen. 3. Remondis Tisza Kft. javaslata a hulladékszállítási díjak évi mértékének megállapítására (rendelet) Bornemisza János polgármester: A Remondis Tisza Kft. ügyvezetője Berencsi Zoltánné nem tud részt venni a mai ülésen. A Remondis Tisza Kft. megküldte a évi hulladékszállítási díjjavaslatát, amely nem tartalmazza a várhatóan bevezetésre kerülő igénybevételi járulékot. Ennek a mértékét még

7 224 nem lehet tudni, ugyanis ezután kerül még kihirdetésre a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény. A képviselő-testületnek árhatósági jogkörében eljárva, el kell fogadnia a Remondis által javasolt díjtételeket, mert ha alacsoyabb összegű díjat fogadna el a lakosság részére az önkormányzat, mint a cég által javasolt díj, akkor a díjkülönbözetet az önkormányzatnak kellene megfizetnie. A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta a javasolt díjtételeket. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek a Remondis Tisza Kft. által javasolt hulladékszállításra vonatkozó díjtételeket. Botos Sándor képviselő: Javasolja, hogy a Poroszlói Újságban jelenjen meg a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. Sz. rendelet. 3.. (5)bekezdése. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 24/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete, a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30 ) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének módosítására Poroszló Község Önkormányzata a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30.) ) önkormányzati rendeletének 3. sz. mellékletét, amely a évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozik, az alábbiak szerint módosítja: 1.. A 20/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete: LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK: (Díjfizetési időszak január 1- től december 31-ig) I. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjak évre Edényzet megnevezése: Ürítési díj Ft/alkalom 60 literes gyűjtőedényzet 304,- Ft + ÁFA 80 literes gyűjtőedényzet 330,-Ft +ÁFA 110 és 120 literes gyűjtőedény 378,- Ft + ÁFA 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 445,- Ft/db + ÁFA zsák (Ft/db.) 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 445,- Ft/db + ÁFA zsák üdülőtulajdonosok részére 13 db. Egyidejű megvásárlása

8 225 esetén 240 literes gyűjtőedény 740,- Ft + ÁFA 1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 3.680,-Ft + ÁFA 60 literes gyűjtőedények szállítása csak egyedülálló személy, vagy komposztáló használata esetén. A fizetendő közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. A megállapított díjakat a mindenkor érvényes ÁFA kulcsok terhelik. 2.. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A díjakat január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletét módosító 12/2010. (XI.25)) önkormányzati rendelet december 31. napján hatályát veszti. Poroszló, november 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. 4. Az önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése Bornemisza János polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 3/4 éves teljesítéséről szóló beszámolót, több kérdés is fölvetődött a bizottság tagjai részéről. Június- júliusban közel 100 millió forintos hitelállománya volt az önkormányzatnak, a hitelkeret összege 50 millió forint körül realizálódott, amely köszönhető az Erste Banknak és az önkormányzat szigorú gazdálkodásának. Az önkormányzat az első körben nem kapott ÖNHIKI támogatást. Második körben is benyújtottuk az ÖNHIKI pályázatot, és az önkormányzat 5 millió forint támogatás kapott. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén azon tételekre kérdeztek rá a három negyedéves beszámoló kapcsán, amelyek eltérőek voltak az időarányos teljesítéstől., de a feltett kérdésekre megfelelő választ kaptak.

9 226 A teljesítés kapcsán felmerült, hogy a saját bevételek beszedésére nagyobb figyelmet kell fordítani (idegenforgalmi adóbevétel, piaci helypénz beszedése, közterület foglalási díjak, hirdetőtáblák díjai). A mezei őri szolgálat megszüntetése merült még föl a Pénzügyi Bizottság ülésén, ugyanis, ha a gazdák nem járulnak hozzá a tevékenység finanszírozásához, akkor az önkormányzat a továbbiakban nem tudja ezt a szolgáltatást január 1-től működtetni. A gazdák sem pozitívan állnak hozzá a mezei őri szolgáltatás további fenntartásához. Szabó Lászlóné : A piaci helypénz beszedését december 1-től Fazekas László fogja ellátni, a munkájához szükséges kimutatás átadásra kerül részére, a mai napon már kinn voltak a piacon és a beszedett helypénz összege 6930 Ft volt, ez az összeg változó lesz. A beszedett piaci helypénz összege Ft, a hirdetőtábla után befolyt összeg Ft, amely könyvelés szempontjából szeptember 30-ai állapotnak felel meg. Varga István képviselő: A költségvetés kapcsán elmondja, hogy a továbbiakban ő sem tudja megoldani a Sport tevékenység finanszírozását. Viszont szükséges lenne a pályán és az öltözőkben egy ember foglalkoztatása. Fazekas László esetleg e munka mellett még a sportpályán is elláthatná a szükséges teendőket. A költségvetéshez tartozóan kéri a polgármester hozzájárulását, hogy a Sport Egyesület részére járuljon hozzá Ft-os önerő biztosításához pályázat benyújtása során, így az önkormányzat 2,3 millió forintos támogatást nyerne. Szabó Lászlóné : Fazekas László nem munkaviszony alapján látja el a piaci helypénz beszedését, hanem megbízás alapján. Bornemisza János polgármester: Fazekas László foglalkoztatására nem tud ígéretet tenni, és a pályázati pénz megszerzéséhez szükséges Ft önerőről sincs tudomása. Botos Sándor képviselő: A piaci helypénz beszedésénél elhangzott összeget kifogásolja, ugyanis kalkuláció alapján ez az összeg 1,2 millió forint is lehetett volna a a Ft-os összeggel szemben. A saját bevételek beszedésénél még a közterület használati díj beszedése az, amire szintén nagyobb figyelmet kell fordítani. A közterület használatnál a fizetendő díjak kiszabásával kapcsolatban észrevétele, hogy nem ugyanannyiért került kiadásra egy terület más-más személy részére. Az önkormányzat júniusban költségcsökkentési javaslatokat fogadott el, amelyek a költségvetési hiány csökkentését eredményezték volna. Véleménye szerinti a saját bevételek beszedése nem úgy történt, ahogyan tervezték, ha még minimális elétérés van is közötte, de a piaci helypénznél nem mindegy, hogy Ft vagy 1,2 millió forintos bevételt érnek el, így nem jutott többletbevételhez az önkormányzat és ezért is javasolta az elmúlt ülésen a képviselői tiszteletdíjak visszaállítását. Szabó Lászlóné : A Közterület használati díj eltérését a két személy esetében az eredményezte, hogy nem ugyanarra a tevékenységi körre bérelik a területet. Az egyik bérlő kereskedelmi célra bérelte a területet, a másik bérlő pedig pakolási díjként fizette be a közterület használati díjat. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testületnek mindenkire vonatkozóan általános érvényű elveket kell elfogadnia, nem pedig személyre szabottan alkotja meg a döntéseit, a rendeleteit. Méltatlannak tartja azt az állapotot, amely a községben kialakult a vállalkozók között.

10 227 A mezei őri szolgálat megszüntetése a költségvetési koncepció tárgyalásához tartozik. Itt nem csak a mező őri járulék befizetésének elmaradásáról van szó, hanem egy ember álláshelye fog megszűnni január elsejétől, amennyiben a gazdák nem támogatják a befizetésükkel a szolgáltatás további fenntartását. Szabó Lászlóné : A földtulajdonosok részére kiküldtük a bevallásokhoz szükséges nyomtatványokat, sok nagy földtulajdonos nem is küldte vissza a bevallást. A mezei őri járulékból eddig Ft-os összeg folyt be, amely az állami támogatással együtt sem fedezi a szolgáltatást további működésének költségét. Más önkormányzatok is megszüntették már az e jellegű tevékenységet, hiszen ez nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a szolgáltatás hatályon kívül helyezéséről készült egy rendelet tervezet is. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről is készült egy rendelet tervezet, mert ez is csak az önkormányzat kintlévőségét növeli, hiszen nem fizetik be a részleteket az érintett személyek. Ennek behajtása folyamatban van. Újlőirncfalva Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Poroszló Község Önkormányzat évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Bornemisza János polgármester: Elfogadásra javasolja az Önkormányzat háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 149/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, 5. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elkészítették az előző évihez hasonlóan. Sajnos a koncepciónak még nincsen jogszabályi alapja, hiszen a költségvetésről szóló törvényjavaslatot a Kormány is csak december közepén fogadja el. A normatívákban a tervezet szerint vannak olyan tételek, ahol növekedés látható, ilyen például a település fenntartás, település üzemeltetés, kulturális és sporttevékenység finanszírozása. A kulturális és sport tevékenységhez a pályázati önrész a szükséges

11 228 Ft-os összeg elviekben megoldható lesz. A sport tevékenység kapcsán történő foglalkoztatásra nem tud még konkrét megoldást, esetleg 4 órában foglalkoztatná az érintett személyt az önkormányzat és másik 4 órában pedig a Sport Egyesület, de még ez a verzió sem biztos. A költségvetés tervezetben vannak olyan sorok, ahol csökkenés tapasztalható, ilyen tételek a tagintézményi támogatások. A tagintézményi társulás a 15 millió forint normatíva bevétel helyett 8 millió forint bevételt eredményez, de még ez is jelentős tétel az önkormányzat részére. A létszám növelése szempontjából fontos volt a társulás létrehozása. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az ebadó fizetésének a bevezetését át lehet gondolni, ha esetleg ez bevezetésre kerülne, akkor ebből némi bevétele származhatna az önkormányzatnak, amelyet egy dolgozó bérére lehetne fordítani. Az eboltás Ft ebből 3500 Ft-ba kerülne az oltás és 1000 Ft lenne az ebadó összege. Az ebadó bevezetésének a konkrét körülményeit még nem tudja, de a kidolgozásához segítséget nyújt a jegyző asszony részére. Botos Sándor képviselő: Nem tartja jó ötletnek az ebadó kivetését. Bornemisza János polgármester: Az ebadó kivetésével nem igazán ért egyet, de ha olyan cél miatt kerülne bevezetésre, hogy egy ember bérét fedezné, akkor más a megítélés szempontja. A költségvetés kapcsán az iskola, az óvoda és az idősek otthona költségvetésénél a meglévő hiány nagyságrendje még 90 millió forintos összeg. A pénzügyi vezetés, az intézményvezetőkkel együtt dolgozza ki az intézmények működéséhez szükséges költségvetést, de ez nem lehet igényszintű költségvetés az intézmények részéről. Az idősek otthonához integrált alapellátáshoz a szociális ellátásokra millió forint szükséges, ezzel szemben a normatíva alapon rendelkezésre áll millió forint, a szükséges összeg pótlását pedig térítési díj befizetése fedezi. Nagy Zoltánné intézményvezető: Az Idősek Otthonában az összes szociális ellátásra vonatkozóan kiszámoltuk a könyvelés adatok alapján gazdasági vezetővel a működéshez szükséges összeget Ft, és így az alapellátáshoz mindössze 3-4 millió forint szükséges a normatíván felül. A törvényi háttérét még nem tudjuk biztosan a működésnek, ez még változhat. Bornemisza János polgármester: Az idősek otthona működéséhez a tavalyi 22 millió forintos összeg helyett, ha csak 3-4 millió forintos összeg szükséges, akkor az elfogadható. A költségcsökkentési és növekedési javaslatok készültek az önkormányzat részéről, ehhez tartozik a közterület használat után a parkolási díj bevezetése, ezen javaslatokban szereplő díjtételek rendeletben kerülnek megállapításra. Parkoló díjak bevezetéséről szóló rendelet tervezet a mai ülésen még csak vitaanyag tárgyát képezi, erről még nem hoznak döntést a mai ülés alkalmával. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A költségvetés elkészítéséhez javasolja, hogy a bevételekkel szemben legyen tervezve a kiadási oldal is például a fizetős parkolóhelyek kialakításánál, ugyanis ott is van egy költség oldala, amely a parkolóhelyek kialakításához szükséges. A Pénzügyi Bizottság a mezei őri szolgáltatatás megszűnését javasolta, azon dolgok megtárgyalását, amelyeknél még törvényi változások történhetnek, azokat a tételeket majd a későbbiek során tárgyalja meg a képviselő-testület.

12 229 Bornemisza János polgármester: A mezőőri járulékról kerüljön kiküldésre a községben a gazdák, földtulajdonosok részére egy felhívás, amelyben tájékoztatja az önkormányzat az illetékeseket, hogy a mezei őri szolgálatot az ő érdekükben, földterületeik védelmére hozta létre az önkormányzat. Amennyiben nem járulnak hozzá a mezei őri járulék befizetésével a tevékenység fenntartásához, január 1-től az önkormányzat ezt a szolgáltatást nem működteti tovább, megszüntetésre kerül. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 150/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a földtulajdonosok földterületeinek védelme érdekében létrehozta a mezei őrszolgálatot, melynek működési költsége Ft éves szinten. Ennek fedezete egyrészt állami támogatás, amely éves szinten Ft és a földtulajdonosok, gazdák által befizetendő mezőőri járulék. Az önkormányzat eddig minden évben finanszírozta a mezei őrszolgálat fenntartásához szükséges állami támogatáson felüli összeget, de a nehéz anyagi helyzetére való tekintettel a továbbiakban ezt már nem tudja felvállalni. A Képviselőt-testület megbízza Szabó Lászlóné t, hogy készítsen egy felhívást, amelyben tájékoztatja az érintetteket a mezei őrszolgálat további működésének lehetőségéről. Az önkormányzat abban az esetben kívánja a továbbiakban fenntartani a mezei őri szolgálatot, amennyiben a gazdák, földtulajdonosok hozzájárulnak mezei őri járulék befizetésével a finanszírozásához. A képviselő-testület a földtulajdonosok értesítése után, a decemberi ülésén visszatér a mezei őrszolgálat fenntartásának tárgyalására.. Határidő: december Felelős: polgármester, Szabó Lászlóné : Újlőrincfalva Község Önkormányzata a 45/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával, Sarud Község Önkormányzata a 97/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Poroszló Község Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Bornemisza János polgármester: A költségvetési tárgyalás első fordulójához a pénzügyi vezetés és a hivatal részéről kerüljön összeállításra a költségvetés tervezet a törvényi változások figyelembe vételével. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13 /2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Körjegyző 6. Az Önkormányzati fenntartású intézmények térítési díjának felülvizsgálata (rendelet) Bornemisza János polgármester: A Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda és az Idősek Otthona önköltség számítás alapján javaslatot tett az intézményekben 2012 január 1- től alkalmazandó térítési díjakra és nyersanyagnormákra. Dr. Rédecsi Árpád : Térítési díjakat elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság, azzal, hogy az étel előállításához szükséges anyagbeszerzések megfelelően történnek-e, ezt felül kell vizsgálni. Bornemisza János polgármester: Napi drága bevásárlásokat el kell kerülni, árajánlatokat alá kell támasztani, hogy a beszerzések tényleg igazodnak az önkormányzat takarékos gazdálkodásához. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés alapján a Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvodában évben alkalmazandó térítési díjakat és nyersanyagnormákat. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 0 nemleges, 152/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvodában január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormákat és térítési díjakat. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Körjegyző Nagy Zoltánné intézményvezető: A térítési díjak mértékére január 1-től az alábbi összegeket javasolja: Idősek Otthonában fizetendő térítési díj : Ft/hó, a szociális étkezésnél a térítési díj 550 Ft/nap, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1100 Ft/hó.

14 231 Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az Idősek Otthonában a január 1-től alkalmazandó térítési díjak összegét, az alábbiak szerint: Idősek Otthonában fizetendő térítési díj összege Ft/hó/fő, a szociális étkeztetés térítési díja 550 Ft/nap/fő, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj összege 1100 Ft/hó/fő, és az előterjesztésben szereplő nyersanyagnormákat. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 153/2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Idősek Otthonában a január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormákat és térítési díjakat az alábbiak szerint: időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása FT/hó/fő, és szociális étkeztetés térítési díj összege 550 Ft/nap/fő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összege 1100 Ft/hó/fő. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 25/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására 1. Poroszló Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -a alapján megállapítja, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait, valamint az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákat e rendelet 1- es és 2- es számú mellékleteiben foglaltak szerint. 2. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe, kihirdetését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. (3) A rendeletben foglalt díjtételeket január 1. napjától kell alkalmazni. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2011. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet.

15 232 Poroszló, november 30. Bornemisza János s. k. Szabó Lászlóné s. k. polgármester A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására alkotott 25/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete A január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak (Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda) Megnevezés Nyersanyagnorma Rezsiktgség Nyere- Térítési díj tízórai ebéd uzsonn a összes en alap áfa 27% összese n Iskola Gyermek 3x-i x-i ebéd Gyermek 50% 3x-i x-i ebéd Óvoda Gyermek 3x-i x-i ebéd Gyermek 50% 3x-i x-i ebéd Felnőtt Alkalmazotti ebéd Intézményi dolgozók kedvezm. ebéd Külsős ebéd

16 233 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására alkotott 25/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete Az Idősek Otthonában alkalmazandó térítési díjak és nyersanyagnormák január 1-től. Megnevezés Idősek Otthona Nettó térítési díj évben Nettó térítési díj évben Áfa (27%) Bruttó térítési djí 2012 évben. Változás %-a Ft/hó ,3 Ft/nap Ft/nap Szociális étkeztetés Ebédkiszállítás Ft/nap Házi segítségnyújtás Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/hó Alkalmazottak Ebéd Ft/nap ,78 A évi nyersanyagnorma: Reggeli 100 Ebéd 512 Vacsora 188 Összesen: 800 Az intézményi térítési díjak ezen a nyersanyagnormákon alapulnak. Az ebéd nyersanyagnormája az iskola által közölt nettó térítési díj.

17 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkező tanulók elviekben történő támogatása Bornemisza János polgármester: Az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkező gyermekek támogatásához a Vass Lajos Általános Iskola elkészítette a kérelmét. A Képviselő-testület a költségcsökkentési javaslatoknál a nyáron felfüggesztette az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását. Ebben a Programban az önkormányzat a tehetséges gyermekeket szerette volna támogatni, de a tanulóknak a tanulmányi eredményei nem ezt igazolták. Ha tehetséges gyermekek támogatásáról beszélünk, a tanulmányi eredményének minimum 4,5 átlagot el kellene érnie, és voltak olyan diákok akik 2-3 átlagot is alig érték el. Kiss Katalin képviselő: Két tanuló igényelne most támogatást és nem lehetne-e megítélni részükre az anyagi támogatást, rászorulók lennének, hiszen annak idején a Programban korábban résztvevők megkapták az anyagi támogatást? Bornemisza János polgármester: Az a probléma, hogy itt nem csak két tanulóról van szó, hanem összesen vagy 40 tanulót érint. Vannak olyan tanulók, akik megérdemelnék a támogatást és rászorulók is lennének, de nem lehet a Programban résztvevő diákok között diszkriminálni. Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás a költségvetésében az anyagi támogatáshoz, ezért javasolja, a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy elviekben támogassa Hanzl Fanni és Farkas Attila poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Kiss Katalin képviselő: Elfogadja a Polgármester úr véleményét, hiszen a Programban résztvevők közül nem mindenki teljesítette a képviselő-testület által elvárt tanulmányi eredményt és történtek visszaélések, illetve azt, hogy nem lehet a Programban résztvevő diákok között diszkriminálni. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 154/2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Hanzl Fanni (lakcíme: 3388 Poroszló, Vásár út 18.), és Farkas Attila (lakcíme:3388 Poroszló, Tompa Mihály út 20) a poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester 8. Idősek Otthona bővítésére pályázati lehetőség megtárgyalása Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona pályázati úton történő fejlesztéséhez készült a mai ülésre egy előterjesztés. Az intézmény felújítása és fejlesztése szükségszerű lenne az önkormányzat részére. A támogatási összeg minimum 10 millió forint, maximum

18 millió forint. A pályázathoz viszont haladéktalanul egy fejlesztési tervet kellene kidolgozni. Nagy Zoltánné intézményvezető: Az intézmény fejlesztéshez a támogatás mértéke 100 %-os, önrészt nem igényel az önkormányzat részéről. Jelenleg az intézmény működési engedély alapján 20 fő ellátottal működik, december 31-ig. A pályázat során az ellátottak számát 10 fővel emelnék, ugyanannyi dolgozó és takarító létszám lenne hozzá szükséges, mint amennyi most az alkalmazott létszám a 20 fő ellátásához, anyagilag már 10 fővel több normatívát lehetne lehívni, amely során esetleg térítési díj csökkenését is el lehetne érni. A tervezést kellene megkezdeni, ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Bornemisza János polgármester: Tervezéshez milyen összeget lehet elszámolni? Az elvi építési engedély elegendő a pályázat benyújtásához? Huszár András építésügyi előadó: A bekerülési költség fél százalékát lehet elszámolni elvi engedélyes tervre, Ft fölött kell gondolkodni, ez az összeg ha olyan a terv kidolgozása, akkor majd betudható lehet az építési engedélyes terv költségébe is, mivel az elvi engedélyes építési tervek csak kevésbé térnek el az engedélyes tervektől. Minimál feltételeket meg kellene a tervező részére határozni, bővítésen kívül még néhány olyan helység létrehozásában is gondolkozhat a tervező, amelynek a létrehozása szükséges lenne a működéshez. A pályázat során létrehozandó fejlesztéshez a terület nagysága kicsi, de lehet a bővítés során pályázni telek vásárlásra, ezért el kellene gondolkodni szomszédos telek megvásárlásán, ez az elszámolható költségek között szintén szerepel a pályázatban. Bővíteni csakúgy tudjuk az intézményt, ha megfelelő telek nagysággal rendelkezünk hozzá. Telek vásárlásra a teljes összeget el lehet számolni a pályázatban. Bornemisza János polgármester: A Bástya Építész készítette korábban az Idősek Otthona felújítására és korszerűsítésére vonatkozó terveket., a keretösszeget Ft-ban állapítaná meg a Képviselő-testület. Az ingatlan vásárlásával kapcsolatban pedig tárgyalást kell kezdeményezni a telek tulajdonosával. Az alábbi határozat meghozatalát javasolja: A Képviselő-testület elviekben támogatja az Idősek Otthona fejlesztését, és kinyilvánítja a szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani bővítésre, férőhelyes bővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség.) létrehozásával, azokkal a feltételekkel, amely az előterjesztésben szerepelnek. Az önkormányzat árajánlatot kér tervezőktől az elvi építési engedélyek elkészítésére vonatkozóan, illetve tárgyalást kezdeményez a szomszédos telek tulajdonosával a telek ingatlan megvásárlásával kapcsolatban. Az ingatlan vásárlással kapcsolatos tárgyalás eredményéről tájékoztatni fogja a képviselőtestület tagjait. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

19 /2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata elviekben támogatja az Idősek Otthona fejlesztését, és pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című - TIOP /1 kódszámú pályázati kiírásra az Idősek Otthona, ( Poroszló Alkotmány út 7.) bővítésére. A tervezett fejlesztés tartalma: férőhelybővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség ), közösségi tér-ebédlő kialakítása, meglévő épületrészek átalakítása, felújítása, a helyiségek energiatakarékossá tételének, fűtéskorszerűsítésének megvalósítása. Az önkormányzat a bővítéshez meg kívánja vásárolni az 561 hrsz-ú, Palota út 2. sz. alatti ingatlant, és ez ügyben tárgyalást kezdeményez az ingatlan tulajdonosával. Az önkormányzat árajánlatot kér Kormos Gyula tervezőktől a bővítéshez szükséges elvi építési engedélyek elkészítésére. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, 9. Az Egyesített Szociális Intézmény Poroszló településen működő Idősek Klubja működésének megszüntetéséről Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona vezetője készített egy előterjesztést az Idősek Nappali ellátásának megszüntetésére vonatkozóan. Nagy Zoltánné intézményvezető: Poroszló község lélekszáma a Népesség nyilvántartó adatai szerint 3000 fő alá csökkent, így az önkormányzatnak nem kötelező feladata az Idősek Nappali ellátásának a fenntartása (Idősek Klubja), ezért december 31-vel javasolta a megszüntetését. A normatíva egy fő ellátott után Ft, 15 főre kapott működési engedélyt az intézmény. Amennyiben nem kívánjuk a továbbiakban ezt a feladatot fenntartani, akkor működési engedély módosításra lesz szükség. A 10 főt, akit jelenleg e formában láttak el, el tudják látni házi segítségnyújtásban, ha még a szociális étkezést is igénybe veszik akkor az utánuk járó normatíva összege ellátottanként Ft. Ha már csak ketten veszik igénybe a szociális étkezést a házi segítségnyújtással együtt, és a többiek pedig csak az étkezést veszik igénybe, már akkor is kevesebbe kerül az ellátásuk, mint a jelenlegi formában történő üzemeltetése az Idősek Nappali ellátásának. Ezért indokoltnak tartja ezen ellátási forma ideiglenes megszüntetését. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra az Idősek Nappali ellátásának megszüntetéséről szóló előterjesztést. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza:

20 /2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Poroszló- Újlőirncfalva-Sarud Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének előterjesztését, a Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épületben működő Idősek Nappali ellátásának (Idősek Klubja) megszüntetésére vonatkozóan. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv (1) bekezdése alapján a 3000 fő alatti településen ez a szolgáltatási forma nem kötelező feladata az önkormányzatnak, és nincs is rá igény a településen, ezért a képviselő-testület hozzájárul az Idősek Nappali ellátása (Idősek Klubja) megszüntetéséhez december 31-vel. Az intézményben bekövetkező változásoknak megfelelően Nagy Zoltánné az intézmény vezetője kezdeményezze a működési engedély módosítását és az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatot készítse el a decemberi ülésre. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, 10. Közterületek használatáról szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) Bornemisza János polgármester: A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a településen kialakult közterület foglalásokkal, illetve közterületen történő árusításokkal kapcsolatos vitás helyzetek kialakulása tette szükségessé, Szabó Lászlóné elkészítette a rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Ha a képviselő-testület most előterjesztés alapján elfogadja a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítását, ezt követően már csak a kereskedelmi tevékenységhez, bolti tevékenységéhez kapcsolódóan lesz bárkinek lehetősége, és csak az ingatlana előtt lévő közterületen árusításra. Nem pakolhat ki bárki más ingatlana elé a rendelet módosítást követően. Görbe Károly képviselő: Nem támogatja, hogy a Fő úton lehessen bárkinek árusítást végezni. Botos Sándor képviselő: A rendeletek megalkotása után mindenkire egyforma érvényűek legyenek. Táblák kihelyezésére is oda kell figyelni (Cserő úti lejáró), ott is valamilyen szabályozást kellene bevezetni, hiszen nem lehet a tábláktól belátni a kereszteződést.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Gál János. Zeleiné Ács Ildikó 215 JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. március 29-i nyílt ülésén elhangzottakról. Jelen vannak: Bányász Róbert, Bodnár Pál, Csákvári Antal, Császár Zoltán, Deák Boldizsár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-181/2011-24. BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDES NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2011. november 25. 25. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1) A 2012. évi hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben