JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket."

Átírás

1 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi Áprád képviselő, Varga István képviselő, Meghívottak: Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné intézményegység vezető, Nagy Zoltánné intézményvezető, Phul Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt.- Füzesabonyi Kirendeltség mb. vezetője Kaloné Csiki Móniak gazd.vez. Szabó Lászlóné, Huszár András építésügyi előadó, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. Megállapítja, hogy a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 6 fó jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kiss Katalin képviselőt és Dr. Rédecsi Árpád képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontokat elfogadásra, az alábbi kiegészítésekkel: - Benyújtandó pályázatok megtárgyalása, - Képviselői tiszteletdíjak, polgármester költségtérítése és alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat a módosításokkal együtt.

2 219 Napirendi pontok: 1. Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása - (zárt ülés) 2.Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről és a évi ivóvíz és szennyvíz csatornadíjak megállapítása (rendelet) 3. Remondis Tisza Kft. javaslata a hulladékszállítási díjak évi mértékének megállapítására (rendelet) 4. Az önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése 5. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 6. Az Önkormányzati fenntartású intézmények térítési díjának felülvizsgálata (rendelet) 7. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkező tanulók elviekben történő támogatása 8. Idősek Otthona bővítésére pályázati lehetőség megtárgyalása 9. Az Egyesített Szociális Intézmény Poroszló településen működő Idősek Klubja működésének megszüntetéséről 10. Közterületek használatáról szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) 11. Rendezési terv módosítása (rendelet) 12. Parkolóhelyek működtetésére vonatkozó önkormányzati rendelet (rendelet) 13. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése (rendeletek)

3 Egyebek: a.) EMVA pályázati lehetőség a Polgármesteri Hivatal épületének a külső felújítására b.) A évre vonatkozó Belső ellenőrzési terv jóváhagyása c.) Külterületi szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója d.) Benyújtandó pályázatok megtárgyalása Előadó. Bornemisza János polgármester c.) Képviselői tiszteletdíjak, polgármester költségtérítése és alpolgármester tiszteletdíjának felülvizsgálata 15. Önkormányzati ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása - (zárt ülés) Bornemisza János polgármester: A Körözvényekben lévő határozati javaslatok elfogadása a zárt ülés jegyzőkönyvében szerepel. 2.Heves Megyei Vízmű Zrt. beszámolója a község ivóvízellátásáról, a szennyvízrendszer üzemeltetéséről és a évi ivóvíz és szennyvíz csatornadíjak megállapítása (rendelet) Bornemisza János polgármester: Heves Megyei Vízmű Zrt. Vezérigazgatója ma nem tud részt venni a Képviselő-testület ülésén, helyette Phul Zoltán van jelen a Heves Megyei Vízmű Zrt.- Füzesabonyi Kirendeltségének a megbízott vezetője. A Heves Megyei Vízmű Zrt. megküldte az önkormányzat részére a évben fizetendő ivóvízdíj és csatornadíj mértékére vonatkozó javaslatát. A képviselő-testületnek árhatósági jogkörében eljárva el kell fogadnia a Vízmű által javasolt díjakat. Kéri, hogy a Vízmű Zrt. készítsen januári, illetve a februári ülésre egy kimutatást az önkormányzat által visszautalt fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról. A Vízmű Zrt. felé kérése, hogy javítási munkák elvégzése után az érintett területeket eredeti állapotnak megfelelően állítsák helyre. Poroszló Község Önkormányzatának egy határozatot is hoznia kell arra vonatkozóan, hogy támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázatot nyújtson be a évben az ivóvízdíj és csatornadíjak mérséklésére vonatkozóan. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére az ivóvíz és csatornadíjak mértékét.

4 221 Botos Sándor képviselő: Meghibásodások esetén a szakemberek gyorsan reagálnak a hibabejelentést követően, és elvégzik a javításokat. A Tanács úton lévő közkifolyó nem rendeltetési célra történő használatával kapcsolatban már több bejelentést is tettek a részére. Esetleg nem lehetne azt a közkifolyót megszüntetni? A Vízmű esetében is vannak nagycsaládosok akik védendő fogyasztónak számítanak, onnan állítólag a vízórát nem lehet leszerelni? Huszár András építésügyi előadó: A Tanács úton lévő közkifolyó megszüntetése egy ingatlan tulajdonost érint. Varga István képviselő: A szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatban tavaly az esős időjárást követően voltak problémák az Újlőrincfalvanál az üdülőterületnél lévő átemelőnél. Szabó Lászlóné : Védendő fogyasztó csak az ÉMÁSZ és a TIGÁZ szolgáltatónál van, de 60 napon túli tartozás esetén már ott is kikapcsolják a szolgáltatást. A lakásfenntartási támogatást sok esetben ennek a két szolgáltatónak utalja az önkormányzat a tartozások miatt, a Vízdíjra is lehetne utalni, de néha annyi a felhalmozódott fogyasztás, hogy még az is nagyon sok havi utalás után rendeződik. Phul Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt.: Az önkormányzat által fejlesztési hozzájárulásként visszautalt összeg felhasználásáról csak az év végi zárást követően tudnak kimutatást készíteni. A javítások utáni helyreállítások, ha nem történnek megfelelően, ezt írásban jelezzék részére és megteszi hozzá a megfelelő intézkedéseket. A fizetendő díjakkal kapcsolatban megjegyzi, hogy a Vízmű kintlévősége 348 millió forint, ennek a behajtása folyamatban van, ha esetleg nem fizetik be a hátralékot a fogyasztók először felszólítást kapnak, részletfizetést is engedélyeznek egy-egy esetben, és csak ezt követően kapcsolja ki a szolgáltatást a Vízmű, olyan, hogy védendő fogyasztó náluk nincs. A településen 345 db vízórát cseréletek ki. Fejlesztésekkel kapcsolatban ismerteti, hogy beléptek a Tűzcsapcsere Programba, amely során a településen elhasználódott Tűzcsapokat cserélik ki, egy tűzcsap cseréje Ft-ba kerül. Tervezik, hogy 2012-ben csatlakoznak az acélbekötés vezető programba. A Közkifolyót megszüntetik, amennyiben ezt az önkormányzat kéri a Vízmű részéről, hiszen ennek a vízdíját az Önkormányzat fizeti. A közkifolyó megszüntetésére, illetve a vízbekötéshez keresi az olcsóbb megoldást.. A Sarudi Ivóvíz minőségjavító program keretén belül sikerült elérni az EU-s jogszabályoknak megfelelő minőségű ivóvíz minőséget. Szennyvízrendszer üzemeltetésével kapcsolatban elmondja, hogy a rendszer kiépítéséhez annak idején Poroszló kérte a véleményét a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek, és ennek figyelembe vételével építették meg a szennyvízrendszert. A poroszlói átemelőnél nincs probléma, rendesen működik a rendszer. Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána települések nem kérték a véleményét a Heves Megyei Vízműnek a szennyvízrendszer kiépítésére, és eddig a Pátyi Közmű üzemeltette, vannak a rendszerrel problémák, jelenleg a TRV Zrt. az üzemeltetője annak a rendszernek, a Heves Megyei Vízmű Zrt. nem kötött szerződést az üzemeltetésre vonatkozóan a TRV Zrt-vel, csak a Társulás köthetett vele szerződést. A szennyvízrendszerrel kapcsolatban még ismerteti, hogy 40 db aknát javítottak ki, hogy ne folyjék bele a csapadékvíz a rendszerbe, hiszen ez nagy problémát és költségben is jelentős többlet kiadást jelent a Vízmű részére.

5 222 Bornemisza János polgármester: A szennyvízrendszer üzemeltetésére vonatkozóan elmondja, hogy Poroszló külterületi szakaszát a Heves Megyei Vízmű Zrt. üzemelteti és Poroszló annak idején nem kötött a Pátyi Közművel az üzemeltetésre vonatkozó szerződést, csak tudomásul vette, hogy a három település rendszerének az üzemeltetését ez a cég látja, nem kötöttünk megállapodást a TRV Zrt-vel sem. Javasolja a képviselő-testületnek a Heves Megyei Vízmű által tett díjjavaslatot elfogadásra, melyben a lakosság által fizetendő ívóvízdíj mértéke nettó 321 Ft/m 3 + ÁFA, a csatornadíj összege 234 Ft/m 3 +ÁFA., a fizetendő díjak mértéke rendeletben kerül megállapításra. Határozati javaslat: A Képviselő-testület támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak enyhítésére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 148/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő- Testülete támogatja, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt évben is támogatási igényt nyújtson be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításának enyhítésére. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 23/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi díjainak megállapítására Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvényben foglalt árhatósági hatáskörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8..-a alapján az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornahasználat díját évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg. 1..

6 223 A díjmegállapítás a Heves Megyei Vízmű Zrt. által Poroszló község területén végzett ivóvíz- és csatornahasználatra, mint közszolgáltatásra érvényes évben. DIJAK (FT/m3) évre IVÓVÍZ DÍJ 321,00 Ft/m3 (nettó) + ÁFA CSATORNADÍJ 575,00 Ft/m3 (nettó + ÁFA A lakosság által fizetendő csatorna díj: 234,00 Ft/m3 (nettó) +ÁFA A csatornadíj különbözetét 341,00 Ft/m3) (nettó) +ÁFA összeget az önkormányzat a fajlagos bérleti díjból egyenlíti ki a szolgáltató részére. 2.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe és a kihirdetését követő napon hatályát veszti. (3) A rendeletben meghatározott díjat január 1. napjától kell alkalmazni. (4) Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő évi díjak megállapításáról szóló 13/2010. (XI.25. ) önkormányzati rendelete december 31. napjával hatályát veszti. (5) A rendeletben meghatározott árakat a mindenkor érvényben lévő ÁFA kulcsok terhelik. Poroszló, november 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. A polgármester megköszöni Phul Zoltán úr közreműködését a Képviselő-testületi ülésen. 3. Remondis Tisza Kft. javaslata a hulladékszállítási díjak évi mértékének megállapítására (rendelet) Bornemisza János polgármester: A Remondis Tisza Kft. ügyvezetője Berencsi Zoltánné nem tud részt venni a mai ülésen. A Remondis Tisza Kft. megküldte a évi hulladékszállítási díjjavaslatát, amely nem tartalmazza a várhatóan bevezetésre kerülő igénybevételi járulékot. Ennek a mértékét még

7 224 nem lehet tudni, ugyanis ezután kerül még kihirdetésre a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény. A képviselő-testületnek árhatósági jogkörében eljárva, el kell fogadnia a Remondis által javasolt díjtételeket, mert ha alacsoyabb összegű díjat fogadna el a lakosság részére az önkormányzat, mint a cég által javasolt díj, akkor a díjkülönbözetet az önkormányzatnak kellene megfizetnie. A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta a javasolt díjtételeket. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselőtestületnek a Remondis Tisza Kft. által javasolt hulladékszállításra vonatkozó díjtételeket. Botos Sándor képviselő: Javasolja, hogy a Poroszlói Újságban jelenjen meg a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. Sz. rendelet. 3.. (5)bekezdése. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 24/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete, a települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30 ) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletének módosítására Poroszló Község Önkormányzata a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30.) ) önkormányzati rendeletének 3. sz. mellékletét, amely a évi lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díjak megállapítására vonatkozik, az alábbiak szerint módosítja: 1.. A 20/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete: LAKOSSÁGI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI NETTÓ DÍJAK: (Díjfizetési időszak január 1- től december 31-ig) I. Települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjak évre Edényzet megnevezése: Ürítési díj Ft/alkalom 60 literes gyűjtőedényzet 304,- Ft + ÁFA 80 literes gyűjtőedényzet 330,-Ft +ÁFA 110 és 120 literes gyűjtőedény 378,- Ft + ÁFA 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 445,- Ft/db + ÁFA zsák (Ft/db.) 120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag 445,- Ft/db + ÁFA zsák üdülőtulajdonosok részére 13 db. Egyidejű megvásárlása

8 225 esetén 240 literes gyűjtőedény 740,- Ft + ÁFA 1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer) 3.680,-Ft + ÁFA 60 literes gyűjtőedények szállítása csak egyedülálló személy, vagy komposztáló használata esetén. A fizetendő közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata. A megállapított díjakat a mindenkor érvényes ÁFA kulcsok terhelik. 2.. (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A díjakat január 1. napjától kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépést követő napon hatályát veszti. (3) A települési hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 20/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletét módosító 12/2010. (XI.25)) önkormányzati rendelet december 31. napján hatályát veszti. Poroszló, november 30. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. 4. Az önkormányzat évi költségvetésének három negyedéves teljesítése Bornemisza János polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 3/4 éves teljesítéséről szóló beszámolót, több kérdés is fölvetődött a bizottság tagjai részéről. Június- júliusban közel 100 millió forintos hitelállománya volt az önkormányzatnak, a hitelkeret összege 50 millió forint körül realizálódott, amely köszönhető az Erste Banknak és az önkormányzat szigorú gazdálkodásának. Az önkormányzat az első körben nem kapott ÖNHIKI támogatást. Második körben is benyújtottuk az ÖNHIKI pályázatot, és az önkormányzat 5 millió forint támogatás kapott. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén azon tételekre kérdeztek rá a három negyedéves beszámoló kapcsán, amelyek eltérőek voltak az időarányos teljesítéstől., de a feltett kérdésekre megfelelő választ kaptak.

9 226 A teljesítés kapcsán felmerült, hogy a saját bevételek beszedésére nagyobb figyelmet kell fordítani (idegenforgalmi adóbevétel, piaci helypénz beszedése, közterület foglalási díjak, hirdetőtáblák díjai). A mezei őri szolgálat megszüntetése merült még föl a Pénzügyi Bizottság ülésén, ugyanis, ha a gazdák nem járulnak hozzá a tevékenység finanszírozásához, akkor az önkormányzat a továbbiakban nem tudja ezt a szolgáltatást január 1-től működtetni. A gazdák sem pozitívan állnak hozzá a mezei őri szolgáltatás további fenntartásához. Szabó Lászlóné : A piaci helypénz beszedését december 1-től Fazekas László fogja ellátni, a munkájához szükséges kimutatás átadásra kerül részére, a mai napon már kinn voltak a piacon és a beszedett helypénz összege 6930 Ft volt, ez az összeg változó lesz. A beszedett piaci helypénz összege Ft, a hirdetőtábla után befolyt összeg Ft, amely könyvelés szempontjából szeptember 30-ai állapotnak felel meg. Varga István képviselő: A költségvetés kapcsán elmondja, hogy a továbbiakban ő sem tudja megoldani a Sport tevékenység finanszírozását. Viszont szükséges lenne a pályán és az öltözőkben egy ember foglalkoztatása. Fazekas László esetleg e munka mellett még a sportpályán is elláthatná a szükséges teendőket. A költségvetéshez tartozóan kéri a polgármester hozzájárulását, hogy a Sport Egyesület részére járuljon hozzá Ft-os önerő biztosításához pályázat benyújtása során, így az önkormányzat 2,3 millió forintos támogatást nyerne. Szabó Lászlóné : Fazekas László nem munkaviszony alapján látja el a piaci helypénz beszedését, hanem megbízás alapján. Bornemisza János polgármester: Fazekas László foglalkoztatására nem tud ígéretet tenni, és a pályázati pénz megszerzéséhez szükséges Ft önerőről sincs tudomása. Botos Sándor képviselő: A piaci helypénz beszedésénél elhangzott összeget kifogásolja, ugyanis kalkuláció alapján ez az összeg 1,2 millió forint is lehetett volna a a Ft-os összeggel szemben. A saját bevételek beszedésénél még a közterület használati díj beszedése az, amire szintén nagyobb figyelmet kell fordítani. A közterület használatnál a fizetendő díjak kiszabásával kapcsolatban észrevétele, hogy nem ugyanannyiért került kiadásra egy terület más-más személy részére. Az önkormányzat júniusban költségcsökkentési javaslatokat fogadott el, amelyek a költségvetési hiány csökkentését eredményezték volna. Véleménye szerinti a saját bevételek beszedése nem úgy történt, ahogyan tervezték, ha még minimális elétérés van is közötte, de a piaci helypénznél nem mindegy, hogy Ft vagy 1,2 millió forintos bevételt érnek el, így nem jutott többletbevételhez az önkormányzat és ezért is javasolta az elmúlt ülésen a képviselői tiszteletdíjak visszaállítását. Szabó Lászlóné : A Közterület használati díj eltérését a két személy esetében az eredményezte, hogy nem ugyanarra a tevékenységi körre bérelik a területet. Az egyik bérlő kereskedelmi célra bérelte a területet, a másik bérlő pedig pakolási díjként fizette be a közterület használati díjat. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testületnek mindenkire vonatkozóan általános érvényű elveket kell elfogadnia, nem pedig személyre szabottan alkotja meg a döntéseit, a rendeleteit. Méltatlannak tartja azt az állapotot, amely a községben kialakult a vállalkozók között.

10 227 A mezei őri szolgálat megszüntetése a költségvetési koncepció tárgyalásához tartozik. Itt nem csak a mező őri járulék befizetésének elmaradásáról van szó, hanem egy ember álláshelye fog megszűnni január elsejétől, amennyiben a gazdák nem támogatják a befizetésükkel a szolgáltatás további fenntartását. Szabó Lászlóné : A földtulajdonosok részére kiküldtük a bevallásokhoz szükséges nyomtatványokat, sok nagy földtulajdonos nem is küldte vissza a bevallást. A mezei őri járulékból eddig Ft-os összeg folyt be, amely az állami támogatással együtt sem fedezi a szolgáltatást további működésének költségét. Más önkormányzatok is megszüntették már az e jellegű tevékenységet, hiszen ez nem kötelező feladata az önkormányzatnak, a szolgáltatás hatályon kívül helyezéséről készült egy rendelet tervezet is. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről is készült egy rendelet tervezet, mert ez is csak az önkormányzat kintlévőségét növeli, hiszen nem fizetik be a részleteket az érintett személyek. Ennek behajtása folyamatban van. Újlőirncfalva Önkormányzat Képviselő-testülete a 44/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával, Sarud Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Poroszló Község Önkormányzat évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Bornemisza János polgármester: Elfogadásra javasolja az Önkormányzat háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 149/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzat határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, 5. Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciója Bornemisza János polgármester: Az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elkészítették az előző évihez hasonlóan. Sajnos a koncepciónak még nincsen jogszabályi alapja, hiszen a költségvetésről szóló törvényjavaslatot a Kormány is csak december közepén fogadja el. A normatívákban a tervezet szerint vannak olyan tételek, ahol növekedés látható, ilyen például a település fenntartás, település üzemeltetés, kulturális és sporttevékenység finanszírozása. A kulturális és sport tevékenységhez a pályázati önrész a szükséges

11 228 Ft-os összeg elviekben megoldható lesz. A sport tevékenység kapcsán történő foglalkoztatásra nem tud még konkrét megoldást, esetleg 4 órában foglalkoztatná az érintett személyt az önkormányzat és másik 4 órában pedig a Sport Egyesület, de még ez a verzió sem biztos. A költségvetés tervezetben vannak olyan sorok, ahol csökkenés tapasztalható, ilyen tételek a tagintézményi támogatások. A tagintézményi társulás a 15 millió forint normatíva bevétel helyett 8 millió forint bevételt eredményez, de még ez is jelentős tétel az önkormányzat részére. A létszám növelése szempontjából fontos volt a társulás létrehozása. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetési koncepcióról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az ebadó fizetésének a bevezetését át lehet gondolni, ha esetleg ez bevezetésre kerülne, akkor ebből némi bevétele származhatna az önkormányzatnak, amelyet egy dolgozó bérére lehetne fordítani. Az eboltás Ft ebből 3500 Ft-ba kerülne az oltás és 1000 Ft lenne az ebadó összege. Az ebadó bevezetésének a konkrét körülményeit még nem tudja, de a kidolgozásához segítséget nyújt a jegyző asszony részére. Botos Sándor képviselő: Nem tartja jó ötletnek az ebadó kivetését. Bornemisza János polgármester: Az ebadó kivetésével nem igazán ért egyet, de ha olyan cél miatt kerülne bevezetésre, hogy egy ember bérét fedezné, akkor más a megítélés szempontja. A költségvetés kapcsán az iskola, az óvoda és az idősek otthona költségvetésénél a meglévő hiány nagyságrendje még 90 millió forintos összeg. A pénzügyi vezetés, az intézményvezetőkkel együtt dolgozza ki az intézmények működéséhez szükséges költségvetést, de ez nem lehet igényszintű költségvetés az intézmények részéről. Az idősek otthonához integrált alapellátáshoz a szociális ellátásokra millió forint szükséges, ezzel szemben a normatíva alapon rendelkezésre áll millió forint, a szükséges összeg pótlását pedig térítési díj befizetése fedezi. Nagy Zoltánné intézményvezető: Az Idősek Otthonában az összes szociális ellátásra vonatkozóan kiszámoltuk a könyvelés adatok alapján gazdasági vezetővel a működéshez szükséges összeget Ft, és így az alapellátáshoz mindössze 3-4 millió forint szükséges a normatíván felül. A törvényi háttérét még nem tudjuk biztosan a működésnek, ez még változhat. Bornemisza János polgármester: Az idősek otthona működéséhez a tavalyi 22 millió forintos összeg helyett, ha csak 3-4 millió forintos összeg szükséges, akkor az elfogadható. A költségcsökkentési és növekedési javaslatok készültek az önkormányzat részéről, ehhez tartozik a közterület használat után a parkolási díj bevezetése, ezen javaslatokban szereplő díjtételek rendeletben kerülnek megállapításra. Parkoló díjak bevezetéséről szóló rendelet tervezet a mai ülésen még csak vitaanyag tárgyát képezi, erről még nem hoznak döntést a mai ülés alkalmával. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: A költségvetés elkészítéséhez javasolja, hogy a bevételekkel szemben legyen tervezve a kiadási oldal is például a fizetős parkolóhelyek kialakításánál, ugyanis ott is van egy költség oldala, amely a parkolóhelyek kialakításához szükséges. A Pénzügyi Bizottság a mezei őri szolgáltatatás megszűnését javasolta, azon dolgok megtárgyalását, amelyeknél még törvényi változások történhetnek, azokat a tételeket majd a későbbiek során tárgyalja meg a képviselő-testület.

12 229 Bornemisza János polgármester: A mezőőri járulékról kerüljön kiküldésre a községben a gazdák, földtulajdonosok részére egy felhívás, amelyben tájékoztatja az önkormányzat az illetékeseket, hogy a mezei őri szolgálatot az ő érdekükben, földterületeik védelmére hozta létre az önkormányzat. Amennyiben nem járulnak hozzá a mezei őri járulék befizetésével a tevékenység fenntartásához, január 1-től az önkormányzat ezt a szolgáltatást nem működteti tovább, megszüntetésre kerül. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 150/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a földtulajdonosok földterületeinek védelme érdekében létrehozta a mezei őrszolgálatot, melynek működési költsége Ft éves szinten. Ennek fedezete egyrészt állami támogatás, amely éves szinten Ft és a földtulajdonosok, gazdák által befizetendő mezőőri járulék. Az önkormányzat eddig minden évben finanszírozta a mezei őrszolgálat fenntartásához szükséges állami támogatáson felüli összeget, de a nehéz anyagi helyzetére való tekintettel a továbbiakban ezt már nem tudja felvállalni. A Képviselőt-testület megbízza Szabó Lászlóné t, hogy készítsen egy felhívást, amelyben tájékoztatja az érintetteket a mezei őrszolgálat további működésének lehetőségéről. Az önkormányzat abban az esetben kívánja a továbbiakban fenntartani a mezei őri szolgálatot, amennyiben a gazdák, földtulajdonosok hozzájárulnak mezei őri járulék befizetésével a finanszírozásához. A képviselő-testület a földtulajdonosok értesítése után, a decemberi ülésén visszatér a mezei őrszolgálat fenntartásának tárgyalására.. Határidő: december Felelős: polgármester, Szabó Lászlóné : Újlőrincfalva Község Önkormányzata a 45/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával, Sarud Község Önkormányzata a 97/2011.(XI. 24.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el Poroszló Község Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Bornemisza János polgármester: A költségvetési tárgyalás első fordulójához a pénzügyi vezetés és a hivatal részéről kerüljön összeállításra a költségvetés tervezet a törvényi változások figyelembe vételével. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

13 /2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Körjegyző 6. Az Önkormányzati fenntartású intézmények térítési díjának felülvizsgálata (rendelet) Bornemisza János polgármester: A Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda és az Idősek Otthona önköltség számítás alapján javaslatot tett az intézményekben 2012 január 1- től alkalmazandó térítési díjakra és nyersanyagnormákra. Dr. Rédecsi Árpád : Térítési díjakat elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság, azzal, hogy az étel előállításához szükséges anyagbeszerzések megfelelően történnek-e, ezt felül kell vizsgálni. Bornemisza János polgármester: Napi drága bevásárlásokat el kell kerülni, árajánlatokat alá kell támasztani, hogy a beszerzések tényleg igazodnak az önkormányzat takarékos gazdálkodásához. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra előterjesztés alapján a Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvodában évben alkalmazandó térítési díjakat és nyersanyagnormákat. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 0 nemleges, 152/2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvodában január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormákat és térítési díjakat. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Körjegyző Nagy Zoltánné intézményvezető: A térítési díjak mértékére január 1-től az alábbi összegeket javasolja: Idősek Otthonában fizetendő térítési díj : Ft/hó, a szociális étkezésnél a térítési díj 550 Ft/nap, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1100 Ft/hó.

14 231 Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az Idősek Otthonában a január 1-től alkalmazandó térítési díjak összegét, az alábbiak szerint: Idősek Otthonában fizetendő térítési díj összege Ft/hó/fő, a szociális étkeztetés térítési díja 550 Ft/nap/fő, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj összege 1100 Ft/hó/fő, és az előterjesztésben szereplő nyersanyagnormákat. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 153/2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Idősek Otthonában a január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormákat és térítési díjakat az alábbiak szerint: időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása FT/hó/fő, és szociális étkeztetés térítési díj összege 550 Ft/nap/fő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összege 1100 Ft/hó/fő. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 25/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására 1. Poroszló Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. -a alapján megállapítja, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjait, valamint az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákat e rendelet 1- es és 2- es számú mellékleteiben foglaltak szerint. 2. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe, kihirdetését követő napon hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a gondoskodik. (3) A rendeletben foglalt díjtételeket január 1. napjától kell alkalmazni. (4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) önkormányzati rendeletet módosító 21/2011. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet.

15 232 Poroszló, november 30. Bornemisza János s. k. Szabó Lászlóné s. k. polgármester A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására alkotott 25/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete A január 1-től alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak (Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda) Megnevezés Nyersanyagnorma Rezsiktgség Nyere- Térítési díj tízórai ebéd uzsonn a összes en alap áfa 27% összese n Iskola Gyermek 3x-i x-i ebéd Gyermek 50% 3x-i x-i ebéd Óvoda Gyermek 3x-i x-i ebéd Gyermek 50% 3x-i x-i ebéd Felnőtt Alkalmazotti ebéd Intézményi dolgozók kedvezm. ebéd Külsős ebéd

16 233 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól, az intézményeinél alkalmazandó nyersanyagnormákról és a munkáltató természetbeni támogatásáról szóló 2/1996. (II. 2.) ör. módosítására alkotott 25/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete Az Idősek Otthonában alkalmazandó térítési díjak és nyersanyagnormák január 1-től. Megnevezés Idősek Otthona Nettó térítési díj évben Nettó térítési díj évben Áfa (27%) Bruttó térítési djí 2012 évben. Változás %-a Ft/hó ,3 Ft/nap Ft/nap Szociális étkeztetés Ebédkiszállítás Ft/nap Házi segítségnyújtás Ft/óra Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Ft/hó Alkalmazottak Ebéd Ft/nap ,78 A évi nyersanyagnorma: Reggeli 100 Ebéd 512 Vacsora 188 Összesen: 800 Az intézményi térítési díjak ezen a nyersanyagnormákon alapulnak. Az ebéd nyersanyagnormája az iskola által közölt nettó térítési díj.

17 Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára jelentkező tanulók elviekben történő támogatása Bornemisza János polgármester: Az Arany János Tehetséggondozó Programra jelentkező gyermekek támogatásához a Vass Lajos Általános Iskola elkészítette a kérelmét. A Képviselő-testület a költségcsökkentési javaslatoknál a nyáron felfüggesztette az Arany János Tehetséggondozó Program támogatását. Ebben a Programban az önkormányzat a tehetséges gyermekeket szerette volna támogatni, de a tanulóknak a tanulmányi eredményei nem ezt igazolták. Ha tehetséges gyermekek támogatásáról beszélünk, a tanulmányi eredményének minimum 4,5 átlagot el kellene érnie, és voltak olyan diákok akik 2-3 átlagot is alig érték el. Kiss Katalin képviselő: Két tanuló igényelne most támogatást és nem lehetne-e megítélni részükre az anyagi támogatást, rászorulók lennének, hiszen annak idején a Programban korábban résztvevők megkapták az anyagi támogatást? Bornemisza János polgármester: Az a probléma, hogy itt nem csak két tanulóról van szó, hanem összesen vagy 40 tanulót érint. Vannak olyan tanulók, akik megérdemelnék a támogatást és rászorulók is lennének, de nem lehet a Programban résztvevő diákok között diszkriminálni. Az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás a költségvetésében az anyagi támogatáshoz, ezért javasolja, a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy elviekben támogassa Hanzl Fanni és Farkas Attila poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak részvételét az Arany János Tehetséggondozó Programban. Kiss Katalin képviselő: Elfogadja a Polgármester úr véleményét, hiszen a Programban résztvevők közül nem mindenki teljesítette a képviselő-testület által elvárt tanulmányi eredményt és történtek visszaélések, illetve azt, hogy nem lehet a Programban résztvevő diákok között diszkriminálni. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 154/2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja Hanzl Fanni (lakcíme: 3388 Poroszló, Vásár út 18.), és Farkas Attila (lakcíme:3388 Poroszló, Tompa Mihály út 20) a poroszlói Vass Lajos Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak a részvételét a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester 8. Idősek Otthona bővítésére pályázati lehetőség megtárgyalása Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona pályázati úton történő fejlesztéséhez készült a mai ülésre egy előterjesztés. Az intézmény felújítása és fejlesztése szükségszerű lenne az önkormányzat részére. A támogatási összeg minimum 10 millió forint, maximum

18 millió forint. A pályázathoz viszont haladéktalanul egy fejlesztési tervet kellene kidolgozni. Nagy Zoltánné intézményvezető: Az intézmény fejlesztéshez a támogatás mértéke 100 %-os, önrészt nem igényel az önkormányzat részéről. Jelenleg az intézmény működési engedély alapján 20 fő ellátottal működik, december 31-ig. A pályázat során az ellátottak számát 10 fővel emelnék, ugyanannyi dolgozó és takarító létszám lenne hozzá szükséges, mint amennyi most az alkalmazott létszám a 20 fő ellátásához, anyagilag már 10 fővel több normatívát lehetne lehívni, amely során esetleg térítési díj csökkenését is el lehetne érni. A tervezést kellene megkezdeni, ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani. Bornemisza János polgármester: Tervezéshez milyen összeget lehet elszámolni? Az elvi építési engedély elegendő a pályázat benyújtásához? Huszár András építésügyi előadó: A bekerülési költség fél százalékát lehet elszámolni elvi engedélyes tervre, Ft fölött kell gondolkodni, ez az összeg ha olyan a terv kidolgozása, akkor majd betudható lehet az építési engedélyes terv költségébe is, mivel az elvi engedélyes építési tervek csak kevésbé térnek el az engedélyes tervektől. Minimál feltételeket meg kellene a tervező részére határozni, bővítésen kívül még néhány olyan helység létrehozásában is gondolkozhat a tervező, amelynek a létrehozása szükséges lenne a működéshez. A pályázat során létrehozandó fejlesztéshez a terület nagysága kicsi, de lehet a bővítés során pályázni telek vásárlásra, ezért el kellene gondolkodni szomszédos telek megvásárlásán, ez az elszámolható költségek között szintén szerepel a pályázatban. Bővíteni csakúgy tudjuk az intézményt, ha megfelelő telek nagysággal rendelkezünk hozzá. Telek vásárlásra a teljes összeget el lehet számolni a pályázatban. Bornemisza János polgármester: A Bástya Építész készítette korábban az Idősek Otthona felújítására és korszerűsítésére vonatkozó terveket., a keretösszeget Ft-ban állapítaná meg a Képviselő-testület. Az ingatlan vásárlásával kapcsolatban pedig tárgyalást kell kezdeményezni a telek tulajdonosával. Az alábbi határozat meghozatalát javasolja: A Képviselő-testület elviekben támogatja az Idősek Otthona fejlesztését, és kinyilvánítja a szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani bővítésre, férőhelyes bővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség.) létrehozásával, azokkal a feltételekkel, amely az előterjesztésben szerepelnek. Az önkormányzat árajánlatot kér tervezőktől az elvi építési engedélyek elkészítésére vonatkozóan, illetve tárgyalást kezdeményez a szomszédos telek tulajdonosával a telek ingatlan megvásárlásával kapcsolatban. Az ingatlan vásárlással kapcsolatos tárgyalás eredményéről tájékoztatni fogja a képviselőtestület tagjait. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

19 /2011. (XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata elviekben támogatja az Idősek Otthona fejlesztését, és pályázatot kíván benyújtani az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című - TIOP /1 kódszámú pályázati kiírásra az Idősek Otthona, ( Poroszló Alkotmány út 7.) bővítésére. A tervezett fejlesztés tartalma: férőhelybővítés 10 ággyal, kiszolgáló helyiségek (mosoda, vasalóhelyiség ), közösségi tér-ebédlő kialakítása, meglévő épületrészek átalakítása, felújítása, a helyiségek energiatakarékossá tételének, fűtéskorszerűsítésének megvalósítása. Az önkormányzat a bővítéshez meg kívánja vásárolni az 561 hrsz-ú, Palota út 2. sz. alatti ingatlant, és ez ügyben tárgyalást kezdeményez az ingatlan tulajdonosával. Az önkormányzat árajánlatot kér Kormos Gyula tervezőktől a bővítéshez szükséges elvi építési engedélyek elkészítésére. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, 9. Az Egyesített Szociális Intézmény Poroszló településen működő Idősek Klubja működésének megszüntetéséről Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona vezetője készített egy előterjesztést az Idősek Nappali ellátásának megszüntetésére vonatkozóan. Nagy Zoltánné intézményvezető: Poroszló község lélekszáma a Népesség nyilvántartó adatai szerint 3000 fő alá csökkent, így az önkormányzatnak nem kötelező feladata az Idősek Nappali ellátásának a fenntartása (Idősek Klubja), ezért december 31-vel javasolta a megszüntetését. A normatíva egy fő ellátott után Ft, 15 főre kapott működési engedélyt az intézmény. Amennyiben nem kívánjuk a továbbiakban ezt a feladatot fenntartani, akkor működési engedély módosításra lesz szükség. A 10 főt, akit jelenleg e formában láttak el, el tudják látni házi segítségnyújtásban, ha még a szociális étkezést is igénybe veszik akkor az utánuk járó normatíva összege ellátottanként Ft. Ha már csak ketten veszik igénybe a szociális étkezést a házi segítségnyújtással együtt, és a többiek pedig csak az étkezést veszik igénybe, már akkor is kevesebbe kerül az ellátásuk, mint a jelenlegi formában történő üzemeltetése az Idősek Nappali ellátásának. Ezért indokoltnak tartja ezen ellátási forma ideiglenes megszüntetését. Bornemisza János polgármester: Javasolja elfogadásra az Idősek Nappali ellátásának megszüntetéséről szóló előterjesztést. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nincs jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza:

20 /2011.(XI. 30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Poroszló- Újlőirncfalva-Sarud Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének előterjesztését, a Poroszló, Alkotmány út 7. sz. alatti épületben működő Idősek Nappali ellátásának (Idősek Klubja) megszüntetésére vonatkozóan. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv (1) bekezdése alapján a 3000 fő alatti településen ez a szolgáltatási forma nem kötelező feladata az önkormányzatnak, és nincs is rá igény a településen, ezért a képviselő-testület hozzájárul az Idősek Nappali ellátása (Idősek Klubja) megszüntetéséhez december 31-vel. Az intézményben bekövetkező változásoknak megfelelően Nagy Zoltánné az intézmény vezetője kezdeményezze a működési engedély módosítását és az Alapító Okirat módosítására vonatkozó javaslatot készítse el a decemberi ülésre. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, 10. Közterületek használatáról szóló 10/2004. (IV.2) önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) Bornemisza János polgármester: A közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását a településen kialakult közterület foglalásokkal, illetve közterületen történő árusításokkal kapcsolatos vitás helyzetek kialakulása tette szükségessé, Szabó Lászlóné elkészítette a rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Ha a képviselő-testület most előterjesztés alapján elfogadja a közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítását, ezt követően már csak a kereskedelmi tevékenységhez, bolti tevékenységéhez kapcsolódóan lesz bárkinek lehetősége, és csak az ingatlana előtt lévő közterületen árusításra. Nem pakolhat ki bárki más ingatlana elé a rendelet módosítást követően. Görbe Károly képviselő: Nem támogatja, hogy a Fő úton lehessen bárkinek árusítást végezni. Botos Sándor képviselő: A rendeletek megalkotása után mindenkire egyforma érvényűek legyenek. Táblák kihelyezésére is oda kell figyelni (Cserő úti lejáró), ott is valamilyen szabályozást kellene bevezetni, hiszen nem lehet a tábláktól belátni a kereszteződést.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 14 óra 20 perckor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (...) rendelete Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (....) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekek napközbeni ellátásának térítési díjáról Kelebia Községi Önkormányzat

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS

1. ÁTLAGOS ÁPOLÁST GONDOZÁST IGÉNYLŐ ELLÁTÁS ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT

Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT Pásztói polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-53/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges! JAVASLAT A személyes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Bököny Község Képviselő-testülete 2009. február 25-én tartott rendkívüli üléséről 132-8/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (41-42/2009., 4-5/2009. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 29-I NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Meghívott: Rontó Attila kisebbségi képviselő K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő-testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2..

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁS FORMÁI 1.. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 2.. Ladánybene Község Önkormányzat 15/2009. (XI.26.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Ladánybene Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 2-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 2-i ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő testületének - 2011.március 24-én tartandó ülésének 5/b. számú - A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 30- án megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 30- án megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 30- án megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly Gyula,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére SIÓFOK VÁROS JEGYZŐJE 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. február havi ülésére Tárgy: Siófok Város Önkormányzata által biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról,

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont

2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont 2012.03.05. Humán Erőforrás Bizottság nyilvános ulés 3/ Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata által fenntartott oktatási, nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és élelmezési

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 973-10/2015.ikt.sz J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Összeállította: Dr. Szabó Attila Előterjesztette: Dr. Szabó Attila Látta: Tárgy:a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekétkeztetési

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐKÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-5/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. március 03-án tartott nyílt- képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására

Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjának és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben