KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3."

Átírás

1 KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a évi Éves beszámolóhoz Budapest, május 19. Varga Lajos Ügyvezet igazgató

2 MELLÉKLETEK Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása... 1.sz. melléklet Cash flow-kimutatás... 2.sz. melléklet Követelések értékvesztése... 3.sz. melléklet Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének változása... 4.sz. melléklet Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenésének változása... 5.sz. melléklet Humánpolitikai költségek alakulása... 6.sz. melléklet Közhasznúsági melléklet sz. melléklet 2

3 A Magyar Állam tulajdonosi jogának gyakorlójaként az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA), (tulajdonosi jogokat gyakorló), a 2250/2005. (XI.11.) Korm. hat. felhatalmazása alapján hozott 72/2005. (XII.19.) sz. Alapítói Határozatával elhatározta a F városi Kézm ipari Zártkör en M köd Részvénytársaság (cégjegyzékszám: ) közhasznú társasággá történ átalakítását az CXLIV. tv. (a továbbiakban: Gt.) 59. (3) bekezdésére, az évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.), 58. (1) és (2) bekezdésére, valamint az évi CLVI. tv. (a továbbiakban: Kszt.) és Az állam tulajdonában lév vállalkozói vagyon értékesítésér l szóló XXXIX. tv. vonatkozó rendelkezéseire tekintettel A Magyar állam tulajdonosi jogának gyakorlójaként a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a taggy lés jogkörében eljárva a évi IV tv (1) bekezdésben foglaltak alapján a KÉZM Kht. alapító okiratának módosításával a megváltozott munkaképesség munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása céljából egyszemélyes nonprofit gazdasági társaságot hozott létre szeptember 25-ét l a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács a tulajdonosi jogok gyakorlója, aki jogait december 31. napjáig az ÁPV Zrt.-n keresztül gyakorolta, január 1-jét l pedig a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zártkör en M köd Részvénytársaságon (MNV Zrt.) keresztül. Jelenleg a társaság tulajdonosi jogkör gyakorlója: A társaság egyedüli tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam. A tagi (tulajdonosi) jogokat az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. 3. -ában foglaltak alapján, mint az egyszemélyes állami tulajdonban lév KÉZM Nonprofit Kft. tulajdonosi joggyakorlója, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács (NVT), gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., Cg.: ) útján, annak ügyvezet szerveként. A társaság cégneve: KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság A társaság rövidített neve: KÉZM Nonprofit Kft. A társaság székhelye: 1147 Budapest, Csömöri út A társaság alapítója: Állami Vagyonügynökség A társaság jegyzett t kéje: Ft A társaság cégjegyzék sz.: Cg Cégbejegyzés id pontja: július 14. Közhasznúsági fokozat: közhasznú A közhasznúsági fokozatot a F városi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg /10 számú március 31-én kelt végzésével jegyezte be. A F városi Kézm ipari Zártkör en M köd Részvénytársaság március 31-én megsz nt, általános jogutódja a KÉZM F városi Kézm ipari Közhasznú Társaság április 1-jén kezdte meg m ködését. A KÉZM F városi Kézm ipari Kht. alapító okiratának módosítása következtében a társaság július 14-ét l KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaságként folytatja tevékenységét. A KÉZM Nonprofit Kft. célja a megváltozott munkaképesség és fogyatékos személyek egészségi állapotának, illetve fogyatékosságának megfelel munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, valamint ezen munkavállalók képességeivel elérhet legmagasabb szint foglalkoztatás megvalósításának el segítése. 3

4 A KÉZM Nonprofit Kft. jogállása A KÉZM Nonprofit Kft december 31-éig közhasznú tevékenységét az évi CLVI. törvény alapján végezte. A törvény alapján a közhasznú tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás volt. (Kszt. 26..c., 17.) december 31-én ez a törvény hatályát vesztette január 1-jét l a évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról a hatályos törvény. A törvény pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesít okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. A december 31-én érvényes Alapító Okirat szerint a KÉZM Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége a rehabilitációs foglalkoztatás. A évi CLXXV. törvény 75. (5) bekezdése alapján a törvény hatályba lépése el tt nyilvántartásba vett közhasznú szervezet május 31-éig meg rzi közhasznú jogállását. A KÉZM Nonprofit Kft. üzletszer gazdasági tevékenységet nem folytat, valamennyi tevékenységét közhasznú céljainak elérése érdekében végzi. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú célját nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenysége 2013-ben: - ingatlan és gép bérbeadásra, - ingatlan értékesítésre, - az összes értékesítéséhez képest kis volumen áruértékesítésre, illetve - a fentieket közvetlenül terhel ráfordítások elszámolására korlátozódott. A KÉZM Nonprofit Kft. éves beszámolóját a évi C. törvény a számvitelr l el írásai alapján készíti, melynek részei: - mérleg, - eredmény kimutatás, - kiegészít melléklet. A Számviteli törvény szerint elkészített beszámoló mellett összeállítjuk a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerinti közhasznú eredménykimutatást. A fentiekkel egyidej leg elkészítjük a KÉZM Nonprofit Kft. üzleti jelentését és a (350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti közhasznúsági mellékletét is. A KÉZM Nonprofit Kft. mérlege és eredménykimutatása a társaság teljes gazdálkodásának közhasznú és vállalkozási tevékenységének egyaránt adatait tartalmazza. A közhasznú és vállalkozási tevékenység költségeinek, bevételeinek, eredményének bontását a közhasznú eredménykimutatás tételei mutatják. (8. sz. melléklet) 4

5 A KÉZM Nonprofit Kft évi célkit zései és ezek teljesítése évi f célkit zései: - a évi tervezett árbevétel és mérleg szerinti eredmény elérése; - a társaság pénzügyi és gazdasági egyensúlyának biztosítása; - a készletszintek optimalizálása; - a Védett Szervezeti Szerz désben foglaltak teljesítése. A KÉZM Nonprofit Kft. a célkit zéseiben megfogalmazott feladatait 2013-ben az alábbiakban részletezettek szerint teljesítette. Megjegyzés: A KÉZM Nonprofit Kft. menedzsmentje évre készített üzleti tervet, de az MNV Zrt, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló által nem került elfogadásra. - Mérleg szerinti eredménye e Ft. A tervezett éves mérleg szerinti eredmény e Ft volt évi tervünk összeállításánál a rendelkezésre álló információk és igénybejelentések alapján az értékesítés nettó árbevételét eft-ban terveztük, a tényleges mérleg szerinti nettó árbevétel eft. Az éves terv 107,1%-ra teljesült. - A tényleges létszám adatok alapján az összes foglalkoztatott átlagos állományi létszáma 4424 f, ebb l a megváltozott munkaképesség dolgozók átlagos állományi létszám 3450 f. A részarány az összes foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva 77,98%. A létszámgazdálkodásnál kiemelt feladatként kezeltük a megváltozott munkaképesség dolgozók munkaellátottságának biztosítását. 5

6 A KÉZM Nonprofit Kft ig terjed id szakra vonatkozó beszámolójának értékelése A mérleg eszköz oldalának alakulása A KÉZM Nonprofit Kft. eszközeinek értéke december 31-én eft (100%) volt, a január 1-jei nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 22,2%-kal csökkent. A befektetett eszközök értéke eft (38,5%), a forgóeszközök értéke eft (51,9%), az aktív id beli elhatárolások értéke eft (9,6%). Az eszközök értékének, összetételének változásai A./ Befektetett eszközök A befektetett eszközök értéke tárgyév végén eft volt, ami efttal, azaz 7,2 %-kal alacsonyabb a korábbi évinél. Az immateriális javak értéke eft, és az összes befektetett eszköz 2,5%-át teszi ki, a tárgyi eszközök értéke eft, s ezzel a befektetett eszközök 95,7 %-át adja, a befektetett pénzügyi eszközök értéke eft, ami a befektetett eszközök 1,8 %-a. I. Az immateriális javak között a fordulónapon a vagyoni érték jogok eft, a szellemi termékek eft értékben szerepelnek. Értékük az el z évhez képest eft-tal, 55,8 %-kal csökkent. A csökkenés a vagyoni érték jogoknál történt. A csökkenés oka az értékcsökkenés elszámolásán túl a termelésirányítási rendszer (TIR) kiselejtezése. II. A tárgyi eszközök értéke a fordulónapon eft volt, ami a bázis évhez viszonyítva eft-tal, 3,6 %-kal kevesebb. Ezen belül az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok értéke eft-tal, 2,9 %-kal csökkent, a m szaki berendezések, gépek, járm vek értéke eft-tal, 7,4 %-kal n tt, az egyéb berendezések, felszerelések, járm vek értéke eft-tal, 20,6 %- kal csökkent, a beruházások, felújítások értéke eft-tal, 39,5 %-kal csökkent, beruházásra adott el leg összege eft-tal, 99,3 %-kal csökkent. A tárgyi eszközök december 31-i értékéb l az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok aránya 66,0 %, a m szaki berendezések, gépek, járm vek aránya 27,4 %, az egyéb berendezések, felszerelések, járm vek aránya 2,9 %, a beruházások, felújítások aránya 3,7 %, a beruházásokra adott el legek aránya 0,0 %. A tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének alakulását a 4. sz. és az 5. sz. melléklet tartalmazza. A fejlesztési és beruházási tevékenységet külön fejezetben részletezzük. III. Befektetett pénzügyi eszközök értéke a tárgyév végén eft, amelyb l 82 eft az Ergonett Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. részvénykönyvében 6

7 szerepl 70,6 eft névérték törzsrészvény értéke, amely 0,104%-os tulajdonosi részarányt képvisel. Ingatlanok bérbevételével kapcsolatosan a fordulónapon nyilvántartunk eft kauciót a következ bérbeadókkal szemben: Bérbeadó Bérlet id tartama Szerz dés dátuma Összeg Greenfield Park Kft hó eft (Hajdúnánási üzem) Portofino Kft. határozatlan eft (Pécsi üzem) B./ Forgóeszközök A forgóeszközök fordulónapi értéke eft, az el z évhez képest eft-tal, azaz 19,6 %-kal csökkent. A készletek értéke eft, ami az összes forgóeszköz 55,0 %-a, a követelések értéke eft, ami az összes forgóeszköz 25,5 %-a, a pénzeszközök értéke eft, ami a forgóeszközök 19,5 %-a. I. A készletek tárgyév végi értéke a nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 28,8 %-kal csökkent. Az anyagok értéke eft-tal, 28,5 %-kal csökkent, a késztermékek értéke eft-tal, 17,7 %-kal n tt, a befejezetlen és félkész termékek értéke eft-tal, azaz 64,4 %-kal csökkent, az áruk értéke eft-tal, 44,2 %-kal n tt, a készletekre adott el legek összege eft-tal, 35,9 %-kal csökkent. A december 31-i zárókészletb l az anyagok aránya 34,7 %, a befejezetlen termelés és félkész termékek aránya 19,7 %, a késztermékek aránya 17,3 %, az áruk 25,6 %, a készletre adott el leg aránya 2,7 %. II. A követelések fordulónapi értéke eft, ami a nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 19,6 %-kal csökkent, ezen belül a vev kkel szembeni követelések eft-tal, 19,4 %-kal csökkentek, az egyéb követelések pedig eft-tal, 20,4 %-kal csökkentek. A vev állomány alakulását a pénzügyi helyzet értékelésénél részletezzük. A december 31-i követelésb l vev állomány aránya 72,9 %, az egyéb követelések aránya 27,1 %. Az egyéb követelések értéke eft, amelyb l a tárgyid szakban vissza nem igényelhet áfa eft. Az egyéb követelésekb l munkavállalókkal rendezend - fizetési el leg 327 eft - munkabér túlfizetésb l származó követelés 844 eft - elszámolásra kiadott el legek eft A december 31-i állapotot tükröz f könyvi kivonat szállítói állományából eft átsorolásra került az egyéb követelések közé. Ezek azon tételek, amelyekkel a szállítók tartoznak a KÉZM Nonprofit Kft.-nek. 7

8 III. A pénzeszközök tárgyév végi záró értéke eft, ami eft, 26,0 % növekedést jelent az el z év végi adathoz képest. C./ Aktív id beli elhatárolások Az aktív id beli elhatárolások záró értéke eft, ami az el z évi állománynál eft-tal, 42,7 %-kal kevesebb. A költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása 100 eft Ebb l: - áramdíj jóváírás 4 eft - bérleti díj 96 eft Bevételek aktív id beli elhatárolása Ebb l: - rehabilitációs költségtámogatás -TÁMOP /A eFt eft, eft. A mérleg forrás oldalának alakulása A forrásaink tárgyév végi értéke eft (100%). A saját t ke értéke eft (6,0%), a céltartalék eft (5,4%), a kötelezettségek összege eft (81,7%), a passzív id beli elhatárolások összege eft (6,9%). A források értékének, összetételének változásai D./ Saját t ke A saját t ke értéke a január 1-jei nyitó értékhez viszonyítva eft-tal, 84,8 %-kal csökkent. Megnevezés Nyitó (eft) Záró (eft) Saját t ke Jegyzett t ke T ketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kiegészít információ: A KÉZM Nonprofit Kft. ügyvezetése a március 14-én kelt, a KÉZM Nonprofit Kft. Felügyel Bizottsága részére címzett levelében javasolta a pótbefizetést a évi üzleti év (el zetes adatai alapján készült) el zetes beszámoló alapján. Javaslatának indokaként el adta, hogy a társaság saját t ke értékének alakulása tulajdonosi intézkedést tesz szükségessé, ezúton tájékoztatta a tulajdonost is. Az MNV Zrt. a 113/2014. (IV.09.) számú Alapítói Határozata: Az MNV Zrt. a KÉZM Nonprofit Kft. a évi várható veszteségének el zetes rendezése érdekében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. tv (3) bekezdésében foglaltak alapján pótbefizetést ír el Ft összegben. A pótbefizetést a társaság a évi várható veszteségeib l származó kötelezettségei rendezésére használhatja fel. 8

9 A pótbefizetést az alapító jogok gyakorlója részére a pótbefizetés teljesítését l számított 5 éven belül készpénzben kell visszafizetni, ha a pótbefizetés visszafizetését követ en is a saját t ke meghaladja a jegyzett t ke összegét. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, úgy a pótbefizetés visszafizetési határideje legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. A pótbefizetést az MNV Zrt. a 113/2014. (IV.09.) számú Alapítói Határozata szerint án teljesítette, a KÉZM Nonprofit Kft. bankszámláján jóváírásra került Ft. Kedvezményezett tevékenységb l elért eft bevétel (TAO szerinti közhasznú bevétel: eft, támogatások) aránya a e Ft összes bevételhez 42,69%. Saját t ke változásból adómentes rész: eft * 42,69% = e Ft. Saját t ke változásból adózott rész: eft * 57,31% = e Ft. Saját t ke (eft) Adózott rész Adómentes rész Összesen Nyitó állomány Csökkenés Jegyzett t ke változás Záró állomány E./ Céltartalékok Céltartalék feloldás A tárgyévi beszámolóban szerepl eft. érték céltartalék a bázishoz képest eft-tal, 4,7 %-kal magasabb. A nyitó eft. céltartalékot teljes egészében a tárgyév folyamán feloldottuk, a mérleg érték a évben várható kötelezettségekre képzett céltartalék. A évi beszámolóban rehabilitációs költségtámogatás várható visszafizetésére az akkori ismereteink szerint eft céltartalékot képeztünk. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZMM. számú határozatában eft támogatás visszafizetésére kötelezte még a Kht.-t, ezért évben eft feloldásra, azaz egyéb bevételként elszámolásra került. A eft továbbra is a könyveinkben szerepelt, ugyanis a visszafizetésr l szóló határozatot bíróságon megtámadtuk. A F városi Munkaügyi Bíróság november 21-én kelt határozatában a KÉZM Nonprofit Kft. kereseti kérelmének helyt adott azzal, hogy a felperesi (KÉZM Nonprofit Kft.) kereseti kérelem megalapozott, ezért a bíróság a per tárgyává tett közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezte és kötelezte az alperest (Emberi Er források Minisztériuma) új eljárás lefolytatására. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal július 24-én kelt XI./ /2013 számú joger s végzése a támogatás visszafizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért a eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé. A évi beszámolóban rehabilitációs költségtámogatás várható visszafizetésére eft céltartalékot képeztünk. A MONETA Kft. a mérlegkészítés fordulónapja és id pontja között ellen rizte a évi rehabilitációs költségtámogatás elszámolását. A támogatási korlátokat másként értelmezték és számolták, mint a KÉZM Nonprofit Kft. és el zetesen eft támogatás 9

10 visszafizetését állapítottak meg, amelyre az óvatosság elve alapján céltartalékot képeztünk A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális hivatal december 31-én kelt XI./ /2013 számú joger s végzése a támogatás visszafizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért a eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé a végzésben el írt eft. visszafizetend összeget. A évi beszámolóban eft céltartalékot képeztünk, elmaradt munkabér címén. A F városi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság január 28-án a hozott els fokú ítéletében a KÉZM Nonprofit Kft. terhére és egy volt munkavállaló javára évet megel z id szakot érint en Ft fizetési kötelezettséget állapított meg. A F városi Törvényszék, mint másodfokú bíróság szeptember 26-én kelt 59.Mf /2013/4. számú joger s ítélete az elmaradt munkabér megfizetésére kötelezte a KÉZM Nonprofit Kft-t, ezért az eft. céltartalékot feloldottuk, és felvettük a rövidlejáratú kötelezettségek közé. Céltartalék képzés A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága 6. Ellen rzési osztálya bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellen rzést végzett valamennyi adónemre kiterjed en id szakra vonatkozóan. Az ellen rzés lezárásaként hozott els fokú határozat adókülönbözeteket és adóhiányokat állapított meg összesen e Ft összegben, ami után e Ft adóbírságot szabott ki, valamint 534 e Ft késedelmi pótlékot állapított meg. Ezen jogcím után összesen e Ft céltartalékot képeztünk. A határozat ellen fellebbezéssel éltünk, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Hatósági F osztálya lényegében elutasított. A határozatban foglaltakat továbbra is vitatjuk, azt a bíróság el tt megtámadtuk. Az óvatosság elvét figyelembe véve azonban a várható kötelezettségre céltartalékot képeztünk. A képzés során figyelembe vettük, hogy az adóhatóság által vizsgált id szak záró napja december 31. napja volt, ezért kalkulációt végeztünk a megállapítással kapcsolatban és években felmerült költségek vonatkozásában is. Ennek következtében a évben felmerült költségek alapján e Ft, a évben felmerült költségek alapján e Ft céltartalékot képeztünk. A Magyar Államkincstár március között ellen rizte a XI./ /2013. projekt szerz dés keretében igényelt rehabilitációs költségtámogatás jogosságát. A március 14-én kelt jegyz könyv megállapítása szerint különböz jogcímek alapján összesen Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A megállapítást vitatjuk, de az óvatosság elvének figyelembe vételével a Ft összeg céltartalékot képeztünk. F./ Kötelezettségek A kötelezettségek fordulónapi értéke eft. Az el z évhez viszonyítva eft-tal, 19,0 %-kal n tt. A KÉZM Nonprofit Kft.-nek december 31-én határid n túli, lejárt kötelezettsége a szállítókkal szemben eft volt. 10

11 I. Hosszú lejáratú kötelezettsége a KÉZM Nonprofit Kft.-nek december 31-én nem volt. II. A rövid lejáratú kötelezettségek tárgyévi záró értéke eft, az el z évhez képest eft-tal, 1,9 %-kal n tt. A rövid lejáratú hitelek állománya eft volt, ami eft-tal, 26,5 %-kal kevesebb az el z évinél. A vev kt l kapott el legek mérlegértéke 0 eft, 937 eft-tal alacsonyabb az el z évinél. A szállítói kötelezettségek év végi záró összege eft, a nyitóhoz viszonyítva eft-tal, 40,0%-kal csökkent. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek a fordulónapon eft-ot tettek ki, ami eft-tal, 83,9 %-kal volt több, mint az el z év végén. Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. (Adatok eft-ban) Megnevezés Jövedelem elszámolás Munkavállalókkal kapcsolatos egyéb elszámolás Vám elszámolás Költségvetési, és önkormányzati kötelezettség Támogatás el legek ebb l: TÁMOP / TÁMOP / TÁMOP /A R003/2012(XI./ / Visszatérítend rehabilitációs támogatás Ebb l: 2011.II.félév I. félév hó 30, év évi évi évi Késedelmi pótlék rehab támogatás miatt Vev kt l kapott foglaló 141 Attitude utalvány 471 Joger s bírósági ítélet miatti kötelezettség Teljesítési biztosíték Egyéb fizetési kötelezettség Átsorolt vev k (kötelezettséggé vált) Összesen:

12 G./ Passzív id beli elhatárolások A passzív id beli elhatárolások fordulónapi értéke eft, ami efttal, 85,2 %-kal több, mint az el z évi. Bevételek passzív id beli elhatárolása nem volt. Költségek id beli elhatárolása eft ebb l:- könyvvizsgálati díj eft - közüzemi díjak eft - telefon, internet díj 216 eft - bérszámfejtés eft - számviteli szolgáltatás 800 eft - fizetend késedelmi kamatok eft Halasztott bevételek ebb l: - fejlesztési célra kapott támogatás eft eft Az eredmény alakulása A KÉZM Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye e Ft, ami az el z évi veszteséget e Ft-tal meghaladja, annál 240,3 %-kal magasabb. A évi eft tervezett nyereséghez képest viszont a tényleges eredmény e Ft-tal kevesebb, e Ft a veszteség mértéke. Az ellen rzések, illetve önellen rzések során jelent s összeg azaz a vizsgált üzleti év mérlegf összegének 2%-át meghaladó hibák megállapításra nem kerültek. I. Az értékesítés nettó árbevételének alakulása Megnevezés évi (eft) évi (eft) % /2 Belföld értékesítés - anyagos ,77 - bérmunka ,64 - egyéb ,77 Belföld összesen ,93 Unión kivüli export -anyagos ,37 - bérmunka egyéb ,03 Unión kívüli export össz ,03 12

13 Uniós export értékesítés - anyagos ,84 - bérmunka ,98 - egyéb ,85 Uniós export összesen ,25 Export összesen: ,79 Árbevétel összesen: ,68 Az értékesítés nettó árbevétele üzletági bontásban Megnevezés eft II. B rdíszm üzletág Cip fels rész készít üzletág IKEA üzletág Konfekció üzletág III. Labda és egyéb sporteszköz üzletág Egyéb, fentiekben nem szerepl Összesen: V. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek összege eft. A évi tervezett összege eft. A évre tervezett rehabilitációs költségtámogatás eft. Az egyéb bevételek között elszámolt tételek: - rehabilitációs költségtámogatás - TÁMOP /A eft eft - TÁMOP / eft - TÁMOP / eft - fejlesztési célú támogatásból bevételként elszámolt eft - R003/2012(XL/ /2012) eft - önkormányzati támogatás eft - értékesített tárgyi eszköz bevétele eft - káreseménnyel, kártérítéssel kapcsolatos bevétel eft - kapott késedelmi kamat és kötbér eft - céltartalék felhasználás eft - TB költségtérítés eft - Készletek leltári többlete eft - egyéb eft Egyéb bevételek összesen: eft 13

14 VI. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege évben eft. Az éves tervezett összeg eft. Az egyéb ráfordítások között került elszámolásra - értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke eft - értékvesztés eft - ebb l: - vásárolt készletek értékvesztése eft - saját termelés készletek értékvesztése eft - vev követelések értékvesztése eft - immat. javak és tárgyi eszk. terven felüli értékcsökkenése eft - önkormányzatokkal elszámolt adók (építményadó, telekadó, gépjárm adó) eft - káreseménnyel kapcsolatos ráfordítás eft - bírság eft - cégautó adó 364 eft - önellen rzési pótlék 221 eft - nem számlázott utólag adott engedmény eft - késedelmi pótlék, kamat, kötbér eft - környezetvédelmi termékdíj 871 eft - környezetterhelési járulék 179 eft - behajthatatlan követelés leírt összege eft - céltartalék várható kötelezettségre eft - kártérítés 269 eft - visszafizetend rehabilitációs költségtámogatás eft - joger s bírósági végzés miatti fizetési kötelezettség - hiányzó, megsemmisült készletek megsemmisült értéke eft eft - egyéb eft Egyéb ráfordítások összesen: eft A./ Üzemi tevékenység eredménye évi tény eft évi terv eft VII. Pénzügyi m veletek bevételei A pénzügyi m veletek bevételei eft. Ezen belül a kamatbevételek összege 346 eft, a pénzügyi m veletek egyéb bevételei eft árfolyam nyereség. VIII. Pénzügyi m veletek ráfordításai A pénzügyi m veletek ráfordítása eft. Ezen belül a kamatjelleg ráfordítások összege eft, az árfolyam veszteség eft, mérleg fordulónapi deviza átértékelési különbözet 972 eft. B./ Pénzügyi m veletek eredménye évi tény eft évi terv eft 14

15 IX. Rendkívüli bevételek A KÉZM Nonprofit Kft.-nél 2013-ben realizált rendkívüli bevételek összege eft. Ebb l: - térítés nélkül átvett eszköz paci értéke 70 eft - többletként fellelt eszközök piaci értéke eft X. Rendkívüli ráfordítások A KÉZM Nonprofit Kft évben rendkívüli ráfordításként eft-ot számolt el. Ebb l: - VSZB (szakszervezet) támogatása eft D./ Rendkívüli eredmény évi tény eft évi terv eft E./ Adózás el tti eredmény évi tény eft évi terv eft XI. Adófizetési kötelezettség A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 13. /A alapján a nonprofit gazdasági társaság adóalapja az adózás el tti eredmény csökkentve a 7., növelve a 8.. törvényben meghatározott pontjaival. A nonprofit gazdasági társaságnak az adóalapra számított adónak azon része után nem kell az adót megfizetnie, amelyet a törvény 6. számú melléklet E, fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenységb l elért bevétel képvisel az összes bevételen belül. 15

16 Az évi társasági adó levezetése eft. Adózás el tti eredmény Adózás el tti eredményt csökkent tételek A várható kötelezettségekre és a jöv beni költségekre a Tao. t. 8. (1) bekezdésének a) pontja szerint képzett céltartalék felhasználása következtében az adóévben bevételként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) b)] Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, továbbá az eszközök kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsoroláskor a számított nyilvántartási érték meghatározott része, feltéve, hogy az adózó az értékcsökkenést költségként, ráfordításként számolta el [Tao. tv. 7. (1) d); 1. és 2. számú melléklet] Behajthatatlanná vált követelés leírásakor a korábbi adóévekben adóalap növel tételként elszámolt értékvesztés összege, valamint a követelés átruházásakor, kiegyenlítésekor, beszámításakor elszámolható összeg, az adóévben visszaírt értékvesztés [Tao. tv. 7. (1) n); 16. (2) i)] Az adóellen rzés, önellen rzés során megállapított adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 7. (1) u)] Adózás el tti eredményt növel tételek A várható kötelezettségekre és a jöv beni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növel összeg [Tao. tv. 8. (1) b)] Az adóévben terv szerinti értékcsökkenési leírásként (ideértve az egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírást is) és terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg, továbbá az immateriális jószág, tárgyi eszköz állományból való kivezetésekor, vagy a forgóeszközök közé történ átsoroláskor a könyv szerinti érték (meghatározott tételekkel csökkentve), ha az eszköz értékcsökkenését az adózó az adózás el tti eredmény terhére számolta el [Tao. tv. 8. (1) b)] A nem a vállalkozási, a bevételszerz tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások összege [Tao. tv. 8. (1) d); 3. számú melléklet] Joger s határozatban megállapított megállapított bírság, az Art. és a Tb-törvények szerinti jogkövetkezmények ráfordításként elszámolt összege az önellen rzéshez

17 kapcsolódó kivételével [Tao. tv. 8. (1) e)] Az adóévben követelésre elszámolt értékvesztés összege, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. (1) gy)] A behajthatatlan követelésnek nem min sül adóévben elengedett követelés, figyelemmel a kivételekre [Tao. tv. 8. (1) h)] Az adóellen rzés, önellen rzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként, vagy adóévi nettó árbevétel, bevétel, aktivált saját teljesítmény csökkentéseként elszámolt összeg [Tao. tv. 8. (1) p)] Adóalap Társasági adó + különadó 0 Adókedvezmények évi adókötelezettség 0 Adózott eredmény Jóváhagyott osztalék 0 Mérleg szerinti eredmény A KÉZM Nonprofit Kft.-nek évre társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. F./ Adózott eredmény évi tény eft évi terv eft G./ Mérleg szerinti eredmény A KÉZM Nonprofit Kft évi mérleg szerinti eredménye megegyezik az adózott eredményével, összege eft. A könyvvezetés módja A KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményeket a kett s könyvvitel rendszerében köteles vezetni. A KÉZM Nonprofit Kft. számviteli elszámolásait els dleges költségnem bontásban számolja el. A költségek költség nemenkénti (5. számlaosztály Költség nemek) könyvelése úgy történik, hogy a könyvelend tételek kontírozásakor a költségeket költség nemenként kontírozza. Az egyéb vállalati és tulajdonosi információs igények a kontrolling 17

18 rendszeren keresztül definiált dimenziók beállításaiból kérhet ek le, sz rhet k és csoportosíthatóak. Az eredménykimutatás formája A KÉZM Nonprofit Kft. éves beszámolóját a többször módosított évi C. törvény a számvitelr l el írásai alapján készíti. A mérleg a törvény 1. számú mellékletének A változata alapján készült. Az eredmény kimutatás választott formája a 2. sz. melléklet A változata szerinti összköltség eljárással készül eredmény kimutatás, kiegészítve. A társaság a évi C törvény alapján elkészített mérleg és eredmény kimutatás mellett elkészíti a 224/2000. (XII.19.) Korm. sz. rendelet szerinti közhasznú eredmény kimutatást is. Az eszközök befektetéskénti, illetve forgóeszközkénti számbavétele A KÉZM Nonprofit Kft.-nek a kezelésébe, tulajdonába kerül egyes eszközök megszerzésekor döntenie kell arról, hogy az eszközt a befektetett eszközök, vagy a forgóeszközök között tartja nyilván. A rendez elv az, hogy egy éven túl szolgálja a vállalkozást, vagy egy éven belül használódik el. Befektetett eszközök: - immateriális javak - tárgyi eszközök - befektetett pénzügyi eszközök. A befektetett eszközök között kell a mérlegben kimutatni: - Azokat az immateriális javakat, amelyek tartósan, egy évnél hosszabb ideig szolgálják a KÉZM Nonprofit Kft. tevékenységét, és az immateriális javakra adott el legeket december 31-én immateriális javakra adott el leg nincs. - Azokat a tárgyi eszközöket, amelyek tartósan, legalább egy éven túl közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a KÉZM Nonprofit Kft. tevékenységét, és a tárgyi eszközökre adott el legeket. Beruházásra adott el leg december 31-én 50 eft. - Azokat a pénzügyi eszközöket, amelyeket tartós jövedelemszerzés (pl. kamat) céljából fektetett be a KÉZM Nonprofit Kft., és a tartósan adott kölcsönöket december 31.-én eft szerepel ezen a mérlegsoron. A befektetett pénzügyi eszközökön belül külön kell kezelni a kapcsolt vállalkozásban lév tartós részesedést, illetve a részükre adott kölcsönt, valamint az egyéb tartósan adott kölcsönt. Forgóeszközök: - készletek - követelések - értékpapírok - pénzeszközök. 18

19 A forgóeszközök között kell a mérlegben kimutatni - az anyag- és árukészleteket, - közvetített szolgáltatásokat, - azokat az anyagi eszközöket, amelyek egy évnél rövidebb ideig szolgálják a tevékenységet (szerszám, m szer, berendezés, felszerelés, munkaruha, véd ruha), - a befektetett eszközök (tárgyi eszközök) közül átsorolt eszközöket, - a befejezetlen és félkész termékeket, - a késztermékeket, - a készletekre adott el legeket - a pénzeszközöket, - a forgatási célból vásárolt értékpapírokat, - a követeléseket. A követelések közül külön kell nyilvántartani a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni, valamint az egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozásokkal szembeni követeléseket (vev követelés, váltókövetelés, egyéb követelés). Kapcsolt vállalkozása a KÉZM Nonprofit Kft-nek nincs. A KÉZM Nonprofit Kft december 31-én forgatási céllal vásárolt értékpapírral nem rendelkezett. Az adott el legeket, levonható el zetesen felszámított áfát nem tartalmazó összegben kell nyilvántartani. Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módja A KÉZM Nonprofit Kft. az immateriális javak, tárgyi eszközök után az üzembe helyezés (állományba vétel) napjától a kiselejtezés, értékesítés, nullára leírás napjáig, illetve a tervezett maradványérték elérésének összegéig számolja el az értékcsökkenési leírást. A használatba vételkor megállapításra kerül a bekerülési érték, a várható hasznos élettartam és a várható maradványérték. A KÉZM Nonprofit Kft. lineáris módszerrel állapítja meg az értékcsökkenést. Az értékcsökkenés elszámolásának alapja a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték. (Amennyiben a maradványérték nem jelent s, akkor nem kell figyelembe venni.) Az így meghatározott bekerülési érték azokra az évekre kerül szétosztásra, amely években az eszközt várhatóan használni fogjuk. A 100 eft egyedi beszerzési, el állítási érték alatti - nem ingatlannak min sül - tárgyi eszközök, szellemi termékek és vagyoni érték jogok értékét a használatbavételkor egy összegben közvetlenül a beruházási számláról- értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés - a földterület, telek után, - üzembe nem helyezett beruházásnál, - képz m vészeti alkotásnál, - a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 19

20 Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél és az immateriális jószágnál - ha könyv szerinti értéke tartósan és jelent sen magasabb, mint a piaci értéke, - ha a szellemi termék, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány miatt rendeltetésének megfelel en nem használható. - ha a vagyoni érték jog a szerz dés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthet. Az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után az állományból ki kell vezetni, amennyiben rendeltetésének megfelel en nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik. Nem számolható el terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt immateriális jószágnál és tárgyi eszköznél évben elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése: Lineáris leírás 100 eft alatti egy összegben elszámolt Terv szerinti értékcsökkenés Terven felüli értékcsökkenés Mindösszesen: eft eft eft eft eft A terv szerinti értékcsökkenést havonta számoljuk el. A leltárfelvétel és az értékelés I. Az eszközök és források leltározása A KÉZM Nonprofit Kft. a évi beszámolóját alátámasztó leltározást a társaság számviteli politikájához kapcsolódó leltározási utasításban foglaltak szerint hajtotta végre. A leltározás célja a mérleg valódiságának biztosítása, valamint a használhatóság, illetve a mobilitás megállapítása volt. Eszközeinek és forrásainak leltározása tételes közvetlen mennyiségi felvétellel, illetve egyeztetéssel történt. A. Befektetett eszközök Az immateriális javak, tárgyi eszközök, befejezetlen beruházások leltározása június 30-i fordulónappal történt tényleges mennyiségi felvétellel, ill. egyeztetéssel. B. Készletek A készletek leltározása a kiadott el írásokban foglaltaknak megfelel en történt. A vásárolt készletek (anyagok, egyéb áruk) és a saját termelés készletek leltározása egyaránt december 31-i fordulónappal, tételes mennyiségi felvétellel került végrehajtásra. A munkahelyi anyagok és a befejezetlen termelés december 31-i fordulónappal, tényleges mennyiségi felvétellel, illetve a készültségi fok alapján 20

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.)

A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) A MÁKVIRÁG VIRÁGAI NONPROFIT KFT. (8000 Székesfehérvár, Olaj u. 22.) Közhasznúsági melléklet Adószám: 14943304-1-07 A jelentésben szerepl összegek kizárólag Ft-ban értend k 2014. évi Székesfehérvár. 2015.

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kézm F városi Kézm ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a

Kézm F városi Kézm ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a Kézm F városi Kézm ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 4. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2015. május 7. Becker György

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Torna Szövetkezet Cégjegyzékszáma: 05 02 000618

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója

FÖVOSZ. Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 19654683-2-42 Adószám 1106. Bp. Jászberényi út 24-36 Társadalmi szervezetek egyszer sített beszámolója 2011. A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Keltezés: 2012. április 17. a tásadalmi

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31.

DUNAFERR Alkotói Alapítvány Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma. Egyszer sített éves beszámoló december 31. 1 9 0 9 8 8 6 3 9 4 9 9 5 6 9 0 7 Statisztikai számjel DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasm tér 1-3. a szervezet címe, telefonszáma Egyszer sített éves beszámoló 2015 december 31. A közzétett

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben