1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897"

Átírás

1 1. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi Önkormányzatok bevételek sajátos bevételei Helyi adók és adójellegű bevételek Bírságbevételek 300 Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra Hitelfelvétel bevétele - 1. CÍM ÖSSZESEN Idősek Napközi Otthona I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek 1.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétel Cím összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 2. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai csoportok, kiemelet ok szerinti bontásban Címszám évi tervezett ei. 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék a III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - 1. CÍM ÖSSZESEN Idősek Napközi Otthona I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen Intézmények összesen K I A D Á S O K

3 3. számú melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Gép beszerzés Épület beruházás Összesen évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások Útfelújítás Mindösszesen

4 4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászoroultsági jellegű ellátások 003 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők 1068, Pénzben természetbeni nyújtott támogatása óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 120, Családi támogatások ( ) 1188, Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] 566, Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] 100, Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) 666, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 13000, Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) 13000, Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 5000, Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) 5000, Átmeneti segély [Szoctv. 45. ] 1150, Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 300, Egyéb nem intézményi ellátások ( ) 1450, Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 21304,00 #HIV!

5 5. melléklet: A évi általános és céltartalékok évi tervezett (eft) Általános tartalék 0 összesen 0 Céltartalék 0 Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen Mindösszesen

6 6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai évben LEADER pályázat Helyi termelői piac kialakítása Berkesden ( ) Eszközbeszerzés a rendezett zöldterületek gondozásáért Berkesden ( ) év év 2014 év év támogatás önrész mindösszesen támogatás önrész mindösszesen elszámolható el nem számolható elszámolható el nem számolható Projekt fejlesztés Mindösszesen

7 7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-a költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszáma a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő) Közalkalmazott Mt. foglalkoztatás Összesen Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltöttlétszám közfoglalkoztatottak létszámkerete INO Önkormányzat Összesen

8 8. melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat évi bevételei feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen Önkormányzati jogalkotás Területfejl.és területr.helyi feladatok Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgá Önkormányzatok és társulások elsz Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi szí 001 Egyéb saját működési bevételel Ebből: Áru-és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA -bevételek és visszatérülések Működési hozam és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési kv-i támogatása Előző évi kv-i kiagészítések, visszatérülések Működési garancia- és kezességváll.szárm.bevétel Működési célú visszat.támog. kölcsön megt.áh bel Támogatásért.műk.bevétel kp-i kv-től (09/36) Támogatásért.műk.bevétel fej.kez.ei.eu pr.(09/37) Támogatásért.műk.bevétel egy.fej.kez előir.(09/38) Támogatásért.műk.bevétel közp.kez.előir.(09/39) Támogatásért.műk. bevétel TB-i alapból (09/40) Támogatásért.műk. bevétel elk. áll. pénzal.(09/41) Támogatásért.műk.bevétel h.önkorm.és szer. (09/42) Támogatásért.műk.bevétel társulások (09/43) Támogatásért.műk.bevétel nemzetis.önkorm. (09/44) Támogatásért.műk.bevétel térs.fejl.tanácst.(09/45) Támogatásértékű működési bevételek (13..22)(09/46) Működési célútámogatások ÁH-on belül ( ) Műk.c.garanc.és kezességv.sz.megt.áh ki(09/48) Működ. célú visszat.támog. kölcsön ÁH kiv.(09/57) Müköd.célú pe.átvét. egyházaktól (09/58) Működ.célú pe.átvétel civil szerv.(09/59) Mököd.célú pe.átvét.non-profit szerv.(09/59) Müköd.célú pe.átvét.háztartásoktól (09/60) Működ.célú pe.átvét. pénzügyi vállalkozásoktól Működ.célú pe.átv.álla.többs.tulajd.nem pü.váll Működ.célú pe.átvét.önk.többs.tul.nem pü.váll Működ.célú pe.átvétel egyéb vállalkozás(09/64) Műk.célra kapott juttatások EU kv-től (09/65) Mük.célra kapott jutt.kormány.és nemz.sz. (0/66) Mük.célra kapott juttatások egyéb külf. (09/67) Müködési átvett pénzeszk. ÁH-on kivül (27..37) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Közhatalmi bevételek Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díj Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök,immat.javak érték.áfa-val (08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (08/28) Ebből: Osztalék és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedések tőkekivonáshoz Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Önkormányzatok felhalmozási kv-i támogatása Felh.garanc.és kezességv.szárm.bevét.áh-on belül Felh.célú visszatér.támog.és kölcs.megt.áhb(09/90) Támogatásért.felhalm.bevét.kp-i kv-től (09/91) Támogatásért.felha.bevét.fej.kez.ei.EU p.(09/92) Támogatásért.felh.bevétel fej.kez.előir.(09/93) Támogatásért.felh.bevétel közp.kez.előir.(09/94) Támogatásért.felha.bevét.TB-i alapból (09/95) Támogatásért.felh.bevét.elk. áll. pénz. (09/96) Támogatásért.felh.bevét.h.önkorm.és sz. (09/97) Támogatásért.felh.bevét.társulások (09/98) Támogatásért.felh.bevétel nemz.önkorm.(09/99) Támogatásért.felh.bevétel térs.fejl.tanács(09/100) Támogatásértékű felhalmozási bevét(54..63)(09/101) Támogatásértékű felhalmozási bevét.áhb(09/102) Felh.c.garan.és kezesség.sz.megtér.áhkiv(09/40) Felh.célú visszat.támog.kölcs.vissz.áh kiv(09/112) Felh.célú pénzeszk.átvét. egyházakt.(09/113) Felhalmoz. c.pe.átvétel civil szervezetekt(09/114) Felh.célú pénzeszk.átvét.non-prof.sz.-töl(09/114) Felh.célú pénzeszk.átvét.háztartásokt(09/115) Felhalm.célú pénzeszk.átvét. pü.-i vállalk.-tól Felh.cél.pénzeszk.átv.állami többs.tul.nem pü.vál Felhalm.célú pénzeszk.átvét.önk.többs.tul.váll Felhalm.célú pénzeszk.átv.egy.váll-tól(09/119) Felh.célú pénzeszk.átv.eu ktgvet-ből(09/120) Felh.célú pénzeszk.átv.kormányokt.nemzsz.(09/121) Felh.célú pénzeszk.átv.egyéb külf.forr-ból(09/ Felhalm. célú pénzeszk.átvét.áh-on kiv.(68..78) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (43+81) Központi irányítószervi működési támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Maradvány igénybevétel Különböző finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen ( ) Bevételek összesen (82+87) Előző évi pénzkészelt felhasználás Bevétel mindösszesen:

9 8.1 melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat évi kiadásai feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen Víztermelés, - kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) Közutak,hida k,alagutak üzemeltetése Önkormányzat i jogalkotás Területfejl.és területr.helyi feladatok Közvilágítás Város-, községgazdálkod ási m.n.s. szolgá Önkormányzat ok és társulások elsz Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alap Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Önkormányz ati segély... Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát 001 Rendszeres személyi juttatások (02/09) Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) Külsö személyi juttatások (02/48) Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) Munkaadókat terhelö járulékok (02/54) Készletbeszerzés (03/14) Kommunikációs szolgáltatások (03/18) Szolgáltatási kiadások (03/33) Vásárólt közszolgáltatások (03/34) Működési célú ÁFA összesen (03/40) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45) Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46) Egyéb különféle kiadások (03/ ) Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) Egyéb dologi kiadások (03/68) Dologi kiadások ( ) Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.áh.belül(04/01) Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11) Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21) Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22) Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.eu pr.(04/23) Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24) Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25) Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26) Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27) Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28) Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29) Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30) Támogatásértékű működési kiadás (04/31) Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.áh belül(04/32) Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41) Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42) Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43) Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43) Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44) Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45) Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46) Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47) Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48) Müköd.célú pe.átad.eu költségvetésének (04/49) Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50) Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51) Müköd.célú pe.átad.áh-on kivülre ( 04/52 ) Tartalékok (működési célú) (04/57) Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44) Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050) Működési kiadások összesen( ) Felújítás ÁFA-val (05/06) Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17) Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.áh bel.(04/59) Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.bel.(04/69) Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.áh.bel.(04/79) Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80) Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.eu-s pr.(04/81) Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82) Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83) Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84) Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85) Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86) Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87) Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88) Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89) Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.áh kiv(04/90) Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99) Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101) Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102) Közgyógyell átás

10 9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Felvétel Feladatok megnevezése Ideje Összege Kedvezményezett Fennálló hitel Lejárat ideje Hitelek összesen: - -

11 10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei eredeti ei. A Saját folyó bevétel Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevétel 4. Bírság, pótlék Osztalékbevétel 6. Egyéb sajátos bevétel B Rövid lejáratú kötelezettség - 7. hosszú lejáratú kötelezettség éve összege 8. lízingdíj 9. kamatfizetési kötelezettség C Folyó bevétel (A-B) D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a 6 800

12 11. melléklet: Az önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K évi eredeti évi eredeti ei. ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek Egyéb működési célú támogatások összesen Támogatás értékű működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Felhalmozási saját bevételek 0 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 6. Tervezett maradvány és tartalék a Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítási kiadások ÁFÁ-val Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási tartalék a Irányító szervtől kapott támogatás III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE Működési célra Felhalmozási célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA - VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 1. Működési célú bevételek 0 2. Felhalmozási célú bevételek - VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0-2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

13 12. melléklet: Az önkormányzat évi felhasználási terve Január Február Március Április Május 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Helyi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés Működési célra adott támogatások Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 427

14 12. melléklet: Az önkormányzat évi felhasználási terve 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés 3. Működési célra adott támogatások 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai 5. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés 1-1. Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány Július Augusztus Szeptember Október November D

15 13. melléklet: Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Ezer forintban S. A többéves Előirányzatok éves bontásban sz. feladat Össz. megnevezése 1. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 0 Egyenleg

16 14. melléklet: Az önkormányzat által 2014-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása Közvetett támogatások Összeg (E Ft) Ellátottak térítési-díj kedzvezménye 100 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 Kommunális adó kedvezmény, mentesség 100 Gépjárműadó kedvezmény, mentesség Helyi iparűzési adó 0 Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség 200 Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj) 0 Közvetett támogatások összesen 400

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329804 1051 20 05/00 230254 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1085 Budapest

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben