1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897"

Átírás

1 1. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi Önkormányzatok bevételek sajátos bevételei Helyi adók és adójellegű bevételek Bírságbevételek 300 Átengedett központi adók Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések III. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra Hitelfelvétel bevétele - 1. CÍM ÖSSZESEN Idősek Napközi Otthona I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Működési bevételek Közhatalmi bevételek 1.2 Intézményi működési bevételek Támogatás értékű működési bevételek 1.4 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Felhalmozási bevételek Felhalmozási saját bevételek Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Normatív Támogatási hozzájárulások kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Központosított Támogatási kölcsön ok visszatérülése működési államháztartáson célúak kivűlről 3.3 Helyi Támogatási önkormányzatok kölcsönök kiegészítő igénybevétele támogatása államháztartáson belülről II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Önkormányzat költségvetési támogatása 2. Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi maradvány igénybevétel Cím összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 2. melléklet: Az Önkormányzat évi költségvetési kiadásai csoportok, kiemelet ok szerinti bontásban Címszám évi tervezett ei. 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Támogatásértékű működési kiadások Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3.6 Felhalmozási tartalék a III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE - 1. CÍM ÖSSZESEN Idősek Napközi Otthona I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési célú támogatások összesen 4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 4.2 Támogatásértékű működési kiadások 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 6. Tervezett maradvány és tartalék a 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE Cím összesen Intézmények összesen K I A D Á S O K

3 3. számú melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Gép beszerzés Épület beruházás Összesen évi tervezett Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások Útfelújítás Mindösszesen

4 4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászoroultsági jellegű ellátások 003 Rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülők 1068, Pénzben természetbeni nyújtott támogatása óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] 120, Családi támogatások ( ) 1188, Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] 566, Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] 100, Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások ( ) 666, Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek ] 13000, Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások ( ) 13000, Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások 5000, Lakhatással kapcsolatos ellátások ( ) 5000, Átmeneti segély [Szoctv. 45. ] 1150, Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 300, Egyéb nem intézményi ellátások ( ) 1450, Ellátottak pénzbeli juttatásai ( ) 21304,00 #HIV!

5 5. melléklet: A évi általános és céltartalékok évi tervezett (eft) Általános tartalék 0 összesen 0 Céltartalék 0 Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen Mindösszesen

6 6. számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai évben LEADER pályázat Helyi termelői piac kialakítása Berkesden ( ) Eszközbeszerzés a rendezett zöldterületek gondozásáért Berkesden ( ) év év 2014 év év támogatás önrész mindösszesen támogatás önrész mindösszesen elszámolható el nem számolható elszámolható el nem számolható Projekt fejlesztés Mindösszesen

7 7. melléket: Az önkormányzat éves létszám-a költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszáma a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő) Közalkalmazott Mt. foglalkoztatás Összesen Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett Létszámkeret Engedélyezett összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltött létszám összesen üres betöltöttlétszám közfoglalkoztatottak létszámkerete INO Önkormányzat Összesen

8 8. melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat évi bevételei feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen Önkormányzati jogalkotás Területfejl.és területr.helyi feladatok Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgá Önkormányzatok és társulások elsz Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Start- munka program- Téli közfoglalkoztatás Közművelődési intézmények, közösségi szí 001 Egyéb saját működési bevételel Ebből: Áru-és készletértékesítés ellenértéke Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak ÁFA -bevételek és visszatérülések Működési hozam és kamatbevételek Intézményi működési bevételek összesen ( ) Önkormányzatok működési kv-i támogatása Előző évi kv-i kiagészítések, visszatérülések Működési garancia- és kezességváll.szárm.bevétel Működési célú visszat.támog. kölcsön megt.áh bel Támogatásért.műk.bevétel kp-i kv-től (09/36) Támogatásért.műk.bevétel fej.kez.ei.eu pr.(09/37) Támogatásért.műk.bevétel egy.fej.kez előir.(09/38) Támogatásért.műk.bevétel közp.kez.előir.(09/39) Támogatásért.műk. bevétel TB-i alapból (09/40) Támogatásért.műk. bevétel elk. áll. pénzal.(09/41) Támogatásért.műk.bevétel h.önkorm.és szer. (09/42) Támogatásért.műk.bevétel társulások (09/43) Támogatásért.műk.bevétel nemzetis.önkorm. (09/44) Támogatásért.műk.bevétel térs.fejl.tanácst.(09/45) Támogatásértékű működési bevételek (13..22)(09/46) Működési célútámogatások ÁH-on belül ( ) Műk.c.garanc.és kezességv.sz.megt.áh ki(09/48) Működ. célú visszat.támog. kölcsön ÁH kiv.(09/57) Müköd.célú pe.átvét. egyházaktól (09/58) Működ.célú pe.átvétel civil szerv.(09/59) Mököd.célú pe.átvét.non-profit szerv.(09/59) Müköd.célú pe.átvét.háztartásoktól (09/60) Működ.célú pe.átvét. pénzügyi vállalkozásoktól Működ.célú pe.átv.álla.többs.tulajd.nem pü.váll Működ.célú pe.átvét.önk.többs.tul.nem pü.váll Működ.célú pe.átvétel egyéb vállalkozás(09/64) Műk.célra kapott juttatások EU kv-től (09/65) Mük.célra kapott jutt.kormány.és nemz.sz. (0/66) Mük.célra kapott juttatások egyéb külf. (09/67) Müködési átvett pénzeszk. ÁH-on kivül (27..37) Működési célú átvett pénzeszközök ( ) Közhatalmi bevételek Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díj Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök,immat.javak érték.áfa-val (08/13) Pénzügyi befektetések bevételei (08/28) Ebből: Osztalék és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Meglévő részesedések tőkekivonáshoz Felhalmozási egyéb bevételek Felhalmozási bevételek ( ) Önkormányzatok felhalmozási kv-i támogatása Felh.garanc.és kezességv.szárm.bevét.áh-on belül Felh.célú visszatér.támog.és kölcs.megt.áhb(09/90) Támogatásért.felhalm.bevét.kp-i kv-től (09/91) Támogatásért.felha.bevét.fej.kez.ei.EU p.(09/92) Támogatásért.felh.bevétel fej.kez.előir.(09/93) Támogatásért.felh.bevétel közp.kez.előir.(09/94) Támogatásért.felha.bevét.TB-i alapból (09/95) Támogatásért.felh.bevét.elk. áll. pénz. (09/96) Támogatásért.felh.bevét.h.önkorm.és sz. (09/97) Támogatásért.felh.bevét.társulások (09/98) Támogatásért.felh.bevétel nemz.önkorm.(09/99) Támogatásért.felh.bevétel térs.fejl.tanács(09/100) Támogatásértékű felhalmozási bevét(54..63)(09/101) Támogatásértékű felhalmozási bevét.áhb(09/102) Felh.c.garan.és kezesség.sz.megtér.áhkiv(09/40) Felh.célú visszat.támog.kölcs.vissz.áh kiv(09/112) Felh.célú pénzeszk.átvét. egyházakt.(09/113) Felhalmoz. c.pe.átvétel civil szervezetekt(09/114) Felh.célú pénzeszk.átvét.non-prof.sz.-töl(09/114) Felh.célú pénzeszk.átvét.háztartásokt(09/115) Felhalm.célú pénzeszk.átvét. pü.-i vállalk.-tól Felh.cél.pénzeszk.átv.állami többs.tul.nem pü.vál Felhalm.célú pénzeszk.átvét.önk.többs.tul.váll Felhalm.célú pénzeszk.átv.egy.váll-tól(09/119) Felh.célú pénzeszk.átv.eu ktgvet-ből(09/120) Felh.célú pénzeszk.átv.kormányokt.nemzsz.(09/121) Felh.célú pénzeszk.átv.egyéb külf.forr-ból(09/ Felhalm. célú pénzeszk.átvét.áh-on kiv.(68..78) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek összesen (43+81) Központi irányítószervi működési támogatás Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Maradvány igénybevétel Különböző finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek összesen ( ) Bevételek összesen (82+87) Előző évi pénzkészelt felhasználás Bevétel mindösszesen:

9 8.1 melléklet: Berkesd Községi Önkormányzat évi kiadásai feladatonként, főok szerinti bontásban Sor Összesen Víztermelés, - kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) Közutak,hida k,alagutak üzemeltetése Önkormányzat i jogalkotás Területfejl.és területr.helyi feladatok Közvilágítás Város-, községgazdálkod ási m.n.s. szolgá Önkormányzat ok és társulások elsz Család- és nővédelmi egészségügyi gondoz Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alap Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Önkormányz ati segély... Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát 001 Rendszeres személyi juttatások (02/09) Nem rendszeres személyi juttatások (02/42) Külsö személyi juttatások (02/48) Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49) Munkaadókat terhelö járulékok (02/54) Készletbeszerzés (03/14) Kommunikációs szolgáltatások (03/18) Szolgáltatási kiadások (03/33) Vásárólt közszolgáltatások (03/34) Működési célú ÁFA összesen (03/40) Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45) Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46) Egyéb különféle kiadások (03/ ) Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55) Egyéb dologi kiadások (03/68) Dologi kiadások ( ) Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.áh.belül(04/01) Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11) Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21) Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22) Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.eu pr.(04/23) Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24) Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25) Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26) Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27) Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28) Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29) Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30) Támogatásértékű működési kiadás (04/31) Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.áh belül(04/32) Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41) Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42) Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43) Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43) Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44) Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45) Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46) Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47) Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48) Müköd.célú pe.átad.eu költségvetésének (04/49) Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50) Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51) Müköd.célú pe.átad.áh-on kivülre ( 04/52 ) Tartalékok (működési célú) (04/57) Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44) Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050) Működési kiadások összesen( ) Felújítás ÁFA-val (05/06) Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17) Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.áh bel.(04/59) Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.bel.(04/69) Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.áh.bel.(04/79) Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80) Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.eu-s pr.(04/81) Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82) Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83) Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84) Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85) Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86) Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87) Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88) Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89) Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.áh kiv(04/90) Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99) Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101) Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102) Közgyógyell átás

10 9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Felvétel Feladatok megnevezése Ideje Összege Kedvezményezett Fennálló hitel Lejárat ideje Hitelek összesen: - -

11 10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei eredeti ei. A Saját folyó bevétel Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevétel 4. Bírság, pótlék Osztalékbevétel 6. Egyéb sajátos bevétel B Rövid lejáratú kötelezettség - 7. hosszú lejáratú kötelezettség éve összege 8. lízingdíj 9. kamatfizetési kötelezettség C Folyó bevétel (A-B) D Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a 6 800

12 11. melléklet: Az önkormányzat évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban K I A D Á S O K B E V É T E L E K évi eredeti évi eredeti ei. ei. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen Közhatalmi bevételek Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek Egyéb működési célú támogatások összesen Támogatás értékű működési bevételek Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 4.2 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3 Előző évi működési célú -maradvány, pénzmaradvány átadás 1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Felhalmozási saját bevételek 0 5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 6. Tervezett maradvány és tartalék a Pénzügyi befektetések bevételei 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felújítási kiadások ÁFÁ-val Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átvétel 2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek 3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám. 3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről 3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások 3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kivűlről 3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 3.4 Előző évi felhalmozási célú -maradvány, pénzmaradvány átadás II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási tartalék a Irányító szervtől kapott támogatás III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE 3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE Működési célra Felhalmozási célra V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA - VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 1. Működési célú bevételek 0 2. Felhalmozási célú bevételek - VII. HITELEKFELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI 0 1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 0-2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Működési célú kiadások 2. Felhalmozási célú kiadások VI. HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI 1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.) D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)

13 12. melléklet: Az önkormányzat évi felhasználási terve Január Február Március Április Május 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Helyi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Központi költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés Működési célra adott támogatások Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 427

14 12. melléklet: Az önkormányzat évi felhasználási terve 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra Irányító sz.alá tart.költségv. sz-nek foly.műk.tám. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány 12. Felhalmozási célú hitel 13. Likviditási hitel Bevételek összesen II. Kiadások 1. Önkormányzat működési kiadásai személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok dologi kiadások ellátottak pénzpeni juttatásai 2. Segélyezés 3. Működési célra adott támogatások 4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai 5. Hiteltörlesztések 6. Tartalékok Kiadások összesen Havi halmozott eltérés 1-1. Idősek Napközi Otthona ű Bevételek 1. Intézményi működési bevétel 2. Helyi adó 3. Átengedett központi adók: SZJA Gépjárműadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6. Központi költségvetési támogatás 7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 8. Támogatásértékű bevételek működési célra felhalmozási célra 9. Irányító szervtől kapott támogatás 10. Átvett pénzeszközök 11. Pénzmaradvány Július Augusztus Szeptember Október November D

15 13. melléklet: Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Ezer forintban S. A többéves Előirányzatok éves bontásban sz. feladat Össz. megnevezése 1. Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási Egyenleg Bevételi Kiadási 0 Egyenleg

16 14. melléklet: Az önkormányzat által 2014-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása Közvetett támogatások Összeg (E Ft) Ellátottak térítési-díj kedzvezménye 100 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése 0 Kommunális adó kedvezmény, mentesség 100 Gépjárműadó kedvezmény, mentesség Helyi iparűzési adó 0 Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kezdvezmény, mentesség 200 Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj) 0 Közvetett támogatások összesen 400

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

1. számú melléklet: Lőrinci Város Önkormányzat 2012. év IIII. negyedéves teljesítésének költségvetési ei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 2. számú melléklet: Lőrinci Város

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

2012 PMINFO - I. negyedév

2012 PMINFO - I. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 365028 1251 07 0200 889900 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2400 Dunaújváros Bartók Béla

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324809 1091 03 02/01 264967 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012......

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04

Táblatípus : 20 2008.3 éves költségvetés Készült : 2008.06.04 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 28 Típus: Költségvetések Táblatípus : 2 28.3 éves költségvetés Készült : 28.6.4 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 111 MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete

1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete HNTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. (II. 13.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.13.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BEKECS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2009. (IV. 30.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony Község

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő):

(1) Az önkormányzat 2013. évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014.(IV.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6

KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti. Feladat megnevezése 04. 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 KippKopp Óvoda és Bölcsőde 2013.06.30. társulás előtti 1. melléklet Feladat 04 Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti előirány-zat Összeen 1 2 3 4 5.a 5.b 5. a+b 6 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+

Részletesebben

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 214. ÉVI BESZÁMOLÓ DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 54-521 Pénzügyi

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben