Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére"

Átírás

1 Üzleti terv a megmaradó Vízmű müködésére I. A Vízmű Kft feladatai és tervezett személyi állománya A megmaradó Vízmű működése négy területet foglal magába: 1. a Farkas Attila Városi Uszoda működtetése 2. a Dombóvári Önkormányzat szippantós kocsijának üzemeltetésével ellátandó feladatok település folyékony hulladék gyűjtés és beszállítása Dombóvár (és környéke) területén folyékony szennyvíziszap beszállítás Kurd, Kaposszekcső, Csikóstőttős szennyvíztelepeiről, amennyiben a DRV Zrt. mint üzemeltető velünk köt vállalkozói szerződést. 3. Csatorna kamerázás meglevő mini-cam csatornakamerázó készülékkel. 4. Egyéb tevékenység, mely a Dombóvár és Környék Víz és Csatornamű Kft. viziközmű szolgáltatásának megszűnése után, a dolgozók DRV Zrt.-hez történt átlépesét követően az alábbi feladatokat jelenti: a megmaradt működtető vagyon értékesítése illetve bérbe adott vagyonának kezelése, a gazdasági események könyvelése, számviteli beszámolók elkészítése, a kintlevőségek behajtása hátralékos beszedő, fizetési felszólítók, peresítési eljárások útján az uszoda adminisztratív és könyvelői feladatainak ellátása szippantós kocsi üzemeltetésének adminisztratív és könyvelői feladatainak ellátása a társaság menedzselése Az uszoda működését 3 fővel és a jelenlegi működési rendszeréhez hasonlóan nulla eredménnyel terveztük. A szippantós kocsi üzemeltetése 1 fővel megoldható, aki a csatorna kamerázási feladatokat is ellátná. 1

2 Az egyéb tevékenység az alábbi létszámmal és bérköltséggel végezhető: (az adatok ezer forintban értendőek) Varga-Stadler Gábor ügyvezető ig.(340*12) gazdasági vez.(330*12) fő (adminisztrátor, pü.-számv.ügyinzétő, vízdíjas számlázó-behajtó (2*180*12) hátralékos beszedő(170*12) hátralékos beszedő foglalkoztatását egy évre terveztük, ezt követően évente szükséges felülvizsgálni a várható behajtás hatékonysága függvényében a foglalkoztatás indokoltságát. II. Függőben levő tételek Felmerült több olyan eredményt befolyásoló tétel, melynek jogossága illetve nagyságrendje még nem ismert, így a tervezéskor ezeket nem tudtuk figyelembe venni: (az adatok ezer forintban értendőek) Osztalék (2012. évre) Informatikai pályázat ENQUA törlesztés (DRV valószínű átvállalja) Közműadó IV. negyedévre (DRV átvállalja?) Árpád u. peres eljárás céltartaléka (várhatóan 2015-ben esedékes) Szücs István évi prémiuma Jogi képviselet (nagyságrendje kérdéses) FB tiszteletdíj Informatikai eszközök beszerzésére a Vízmű Kft pályázat útján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől eft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatási szerződésben a Társaság vállalta, hogy a projekt befejezési évét (2012.) közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszáma nem csökken a bázislétszám alá (bázisév 2010.), valamint a ugyanezen időszak alatt a személyi jellegű ráfordításokat 5 %-kal növeli. A Magyar Gazdaságfejlesztési Központnak, mint közreműködő szervezetnek levelet írtunk ezen vállalások elengedése tárgyában, törvény változás miatti vismajor helyzetre hivatkozva. Megkeresésünkre a mai napig még nem érkezett válasz. ENQUA - A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft szeptember 22.-én az ENQUA Környezet és Minőség Szolgálat Kft-től Intelligens energia optimalizáló technológiát, továbbá a termékhez tartozó szellemi alkotás és know-how felhasználási jogot vásárolt. Az intelligens energia optimalizáló rendszer a dombóvári vízellátó rendszerbe, Ipartelepen és Csingerben került felszerelésre. A termék vételára ,- EURO tőke annak évi 13%-os euró alapú kamata + 25% áfa volt. A vételár megfizetése decemberéig havi részletekben történik, melynek összege 1.490,22 EURO. A vételár-részlet az üzembe helyezést követő hat hónap normál 2

3 fogyasztás és a csökkentett fogyasztás különbségének megfelelő villanyáram-fogyasztás aktuális közüzemi díjának összegéből számított havi átlagával egyenlő, vagyis 1.490,22 euro. A havi törlesztő részletet mindezidáig pontosan a törlesztési ütemezés szerint megfizettük. A jövőben, amikor a DRV Zrt. végzi a víziközművek üzemeltetését, az energia megtakarítás is a DRV Zrt-nél fog jelentkezni; ezért szeretnénk ezt a Terméket átadni úgy, hogy az üzemeltetés átvételétől a visszalevő törlesztő részleteket a DRV Zrt. fizetné. (Természetesen hivatalos papirokon is átvezetve) Erről előzetesen konzultáltunk az ENQUA Kft képviselőivel Zsabokorszky Ferenccel és Dr. Papp Máriával, akik ezt a megoldást megfelelőnek találták. Megkeresésünkre a DRV Zrt. még nem válaszolt. Közműadó - 4. (1) Az adó alanya a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel az, aki a naptári év első napján a közművezeték tulajdonosa. (3) Az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője. Törvény szerint egyértelműen a Dombóvári Vízmű kötelezett a közműadó megfizetésére, de szeretnénk ezt is időarányos mértékben a DRV Zrt.-re áthárítani. Szücs István előző ügyvezető a és évre járó prémiumának kifizetését peres úton szeretné érvényesíteni, az ügyben jogerős döntés még nem született. III. Pénzügyi terv Számviteli tervek mellet egyszerűsített pénzügyi tervet is készítettünk, mely lehetővé teszi a működés hosszabb távú átgondolását is. A várható bejövő számlák összege tartalékot is tartalmaz, a ma még ismeretlen, váratlan kiadásokra. Behajtható követelésnél figyelembe vettük, hogy a szolgáltatás megszűnése után követelés behajtás csak felszólító levél, pénzbeszedő és peresítés útján lehetséges, a leghatékonyabb módszer fogyasztás korlátozása- már nem áll rendelkezésünkre. A tartozások összetétele is kedvezőtlen, hiszen sok fogyasztónak van kisebb értékű tartozása, (pl nap közötti eft 680 fogyasztó tartozása, a nap közötti eft 415 fogyasztóé és a két éven túli eft 620 fogyasztó tartozása) ezért a vízdíj hátralék behajtását 62 % körüli értékre becsültük. Egyéb vevő követelés összegének befolyását 90 %-ra terveztük. A pénzügyi terv készítésénél nem vettük figyelembe a függőben levő tételeket. Amennyiben ezen tételek közül valamelyik a Vízmű Kft. kötelezettsége lesz, úgy azzal az áthozat előző évről összege csökken. Dombóvár, szeptember 16. Varga-Stadler Gábor ügyvezető igazgató Reichert Gyuláné gazdasági ig.h. 3

4 Pénzügyi terv hóra Tétel megnevezése augusztusi számlázás és augusztusra fizetendő tételek szeptemberi számlázás és szeptembertől decemberig fizetendő tételek Bank egyenleg (09.10) aug/szept. vízdíj Egyéb vevő szla+hátralék Működtető vagyon értékesítés Bevételek összesen Munkabér (nettó) Járulékok Szücs bére Szücs bérének járulékai Áfa Bejövő számlák Szállítói hátralék Még várható E-OS számlák negyedév bérleti díj Dombóvár bérleti díj vidék 1-9 hó Ködbér (telefonközpont) Adók - TAO iparűzési innovációs Közműadó (részlet: III.negyedév ) Vízkészlet használati járulék TOYOTA lízing Kiadások összesen Pénzügyi egyenleg eft eft maradó vízmű (10-12.hó) informatikai eszk.bérleti díja 450 telephely bérleti díja 900 uszoda 5000 Bevételek összesen 6350 bérköltség

5 bér járulékai személyi jellegű kifizetések -543 működési költség Kiadások összesen Pénzügyi egyenleg Év végi egyenleg (maradó pénzösszeg)

6 (Megmaradó) Vízmű pénzügyi terv Időszak Bevétel: Uszodai bevétel Folyékony szennyvíz gyűjtés és beszáll.árbev Csatorna kamerázás bevétele x Dalkia bérleti díj Telephely bérleti díja (12*300) Informatikai eszközök bérl.díja (12*150) Vízdíj hátralékból behajtható követelés Egyéb vevő behajtható követelés Összesen: Áthozat előző évről (műk.vagyon ért.maradó) Bevétel összesen: Kiadás Szállítói kiegyenlítések Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Egyéb ráfordítás Kiadás összesen Eredmény x a szerződés 2017.szeptember 30.napján szűnik meg 6

7 (Megmaradó) Vízmű üzleti terv Uszoda Dalkia bérleti díj Szippantós kocsi üzemeltetése Egyéb tevékenység Összesen ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft Telephely bérleti díja (12*300) Informatikai eszközök bérl.díja (12*150) TFH gyűjtés és beszállítás Folyékony szennyvíziszap beszállítás Csatorna kamerázás árbevétele Belföldi értékesítés nettó árbevétele Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás költségek, ráfordítások összesen Üzemi tevékenység eredménye

8 8

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

KSH: 10044348-6419-122-08 Cégjegyzék szám: 08-02-000928 PANNONHALMA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu 2013. évi Kiegészítő melléklet Pannonhalma, 2014.

Részletesebben

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg 1991. december

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-599-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2011.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 3.számú melléklet SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 124625 JELEN ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (a "RASZ") az Aláírás Napján jött létre az alábbi felek

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G zrt.

K O P I N T - D A T O R G zrt. K O P I N T - D A T O R G zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. XII. 31. Budapest, 2010. április 15. Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. A Számviteli Politika... 4 1.2. A számviteli alapelvek... 4 1.3. A KOPINT-DATORG

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2012. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2012. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] Statisztikai számjele: 14625651-4110-572-07 Cégjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben