TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008.(X.30.) számú határozat tervezete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008.(X.30.) számú határozat tervezete"

Átírás

1 TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008.(X.30.) számú határozat tervezete A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjának munkájáról szóló tájékoztatásról A Képviselő-testület a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjának évi munkájáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.

2 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központja 4450 Tiszalök, Kossuth út 79. Tel/Fax: (42) Ikt. sz: 315-2/2008. Tiszalök Városi Önkormányzat Mező József jegyző részére Tiszalök Tisztelt Cím! A 10-22/2008 iktatószámon kelt levelére mellékelten megküldöm, a tájékoztatást a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjának a évi munkájáról 2 példányban. Tiszalök, Tisztelettel: Szabó Veronika intézményvezető 2

3 Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ és évi beszámolója Készítette: Szabó Veronika és munkatársai 3

4 A beszámoló től ig terjedő időszakot dolgozza fel évi szervezeti felépítés: évi szervezeti felépítés: Főállású alkalmazotti létszám: 5 fő Főállású alkalmazotti létszám:4fő -1 fő pszichológus és intézményvezető - 1 fő intézményvezető (7 óra) helyettes (8 órában) - 2 fő gyermekjóléti családgondozó (8 órában) - 1 fő gyermekjóléti családgondozó (7 órában) - 1 fő családsegítős családgondozó, - 1 fő gyermekjóléti családgondozó (6 órában) hiv. gondnok / 6 órában/ - 1 fő családsegítő családgondozó, hiv. gondnok (6 órában) - 1 fő családsegítős családgondozó - 1 fő családsegítős családgondozó és mentálhigiénikus (6 órában) és mentálhigiénikus (6 órában) Az Intézmény elhelyezése Helye: Tiszalök, Kossuth u. 79./a Helyiségek: - Ügyfélfogadó - Várakozó - Mosdó, WC /külön mozgáskorlátozottak részére és személyzeti / - Konferencia terem - Intézményvezető szobája - Gyermekjóléti családgondozók munkaszobája - Családsegítő családgondozók munkaszobája A Szociális Szolgáltató Központ: Erőssége: Minden hozzá fordulóval megkülönböztetés nélkül törődik. Képviseli a kliens érdekeit. Lehetőségeket keres az intézmény a folyamatos szakmai fejlesztésekre, a lakosok számára a felmerülő igények szerinti szolgáltatások bevezetésére. Megfelelő szakemberekkel rendelkezik (mentálhigiénikus, szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális asszisztens). Jó kollektíva dolgozik együtt, jó munkatársi viszonyban. Pályázati forrásból sikerült megfelelő tárgyi feltételeket biztosítani. A szakmai munka végzéséhez a tárgyi feltételek adottak, az infrastruktúra megfelelő. Gyengesége: A munkaerő leépítések miatt 2 fővel csökkent a létszám az elmúlt évekhez képest. Ez meglehetősen nagy problémát jelentett, mivel az ellátandó feladatok nem csökkentek. Ezért át kellett szervezni a munkabeosztásokat illetve a nem kötelező feladatok visszafogásra kerültek. Ezen kívül városi szinten is problémát jelent, hogy az intézmény elveszítette a pszichológusát. A Szociális Szolgáltató Központ célja: A családok kiegyensúlyozottabb működésének segítése, a konfliktushelyzetek feloldása. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetésének elősegítése. Új közösségi szolgáltatások nyújtása (csoportfoglalkozások). A rendszeres szociális segélyezettek munkaerő piaci helyzetének segítése. A Szociális Szolgáltató Központ nyitott intézmény, minden hozzá fordulóval megkülönböztetés nélkül törődik, függetlenül a probléma típusától, kortól, vallásfelekezettől, politikai hitvallástól, fajtól, nemtől. A kliens érdekeit képviseli, a hozzá fordulók személyes adatait és problémájukat titkosan kezeli. 4

5 Szociális Szolgáltató Központ munkakapcsolatban együttműködik: - az oktatási nevelési intézményekkel (vezetőkkel, gyermekvédelmi felelősökkel) - a területi egészségügyi hálózattal (házi gyermekorvos, háziorvos, védőnő) - családok átmeneti otthonával - gyermekjóléti szakellátó intézményekkel - ideggondozó intézetekkel - gyámhivatalokkal - fogyatékosokat oktató nevelő intézetekkel - a területi szociális gondozási intézménnyel - gyermek és felnőtt gondozást végző intézményekkel - rendőrséggel - társadalmi szervekkel - Munkaügyi Központtal Az együttműködés során az intézmények kölcsönösen tájékoztatják, egymás tevékenységét megismerik, információt cserélnek adott ügyekben. Egymás tevékenységét támogatják. A Szociális Szolgáltató Központ kliensköre: Tiszalök közigazgatási területén élő lakosok - minden ügyintézésben, szociális vagy mentális problémában segítséget kérő ember - testileg, lelkileg, erkölcsileg veszélyeztetett gyerekek és szüleik - hátrányos szociális helyzetben lévő családok - rendszeres szociális segélyezettek - gondnokoltak Az intézmény 1997-ben alakult, mint Családsegítő Szolgálat januárjától Szociális Szolgáltató Központ lett az elnevezése, hogy tükrözze az időközben kibővült feladatkört, majd augusztus 1-től a Kistérségi Társulás tagjaként az elnevezése Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központjára változott. Szociális Szolgáltató Központ négy fő önkormányzati alapfeladatot lát el: I. Gyermekjóléti szolgálat működtetése II. Családsegítő szolgálat működtetése III. Rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségéből adódó feladatok ellátása IV. Városi Gyámhivatal körzetéhez kapcsolódó hivatalos gondnoki teendők ellátása I. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése A Gyermekjóléti Szolgálat feladatai: a testileg, lelkileg, erkölcsileg veszélyeztetett gyermekekről jelzést szolgáltató rendszer működtetése. A veszélyeztetettség megelőzése, kiküszöbölése családgondozással, valamint ügyintézés, anyagi és természetbeni támogatáshoz jutás segítése. A gyermekek intézeti elhelyezésének lehetőség szerinti elkerülése. Szükség esetén a gyermek családból való kiemelésére javaslattétel, intézményben elhelyezett gyerekek családjának gondozása, családba visszahelyezett gyerekek utógondozása. Alapellátásban lévő gyerekek gondozási tervének elkészítése, védelembe vett gyerekek gondozási nevelési tervének elkészítése. Örökbe fogadó családok körülményeinek vizsgálata. Családba fogadott gyerekek utánkövetése. Felülvizsgálati tárgyalásokon részvétel. Feladata továbbá tanácsadás, illetve tanácsadás megszervezése családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés témákban. Jelzőrendszer működtetése: Kéthavonkénti rendszerességgel esetmegbeszélésre kerül sor a szolgálat, az iskola és az óvoda gyermekvédelmi felelősével és a védőnői szolgálattal. Ennek célja az aktuális problémák 5

6 megbeszélése, konzultáció a közösen gondozott családok ügyében, jelzőrendszer működtetése (problémás, veszélyeztetett gyermekek jelzése jelzőlapon). II. Családsegítő Szolgálat működtetése A családsegítés feladatai: Tiszalök közigazgatási területén élő lakosok részére segítség nyújtása ügyintézési, mentális és szociális ügyekben. Karitatív tevékenység végzése. Hátrányos, rossz szociális helyzetben lévő vagy átmenetileg krízisbe került családok segítése élethelyzetük javításában. Az esetek megoldása során szociális munkát, egyéni esetkezelést, csoportos és közösségi szociális munkát végez. Feladata továbbá tájékoztatni a polgárokat a jogokról és kötelességekről, családsegítés körében a jogszabályi változásokról. Információival, szolgáltatásaival segíti az intézmények működését, civil kezdeményezéseket, civil szervezeteket. III. Aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségből adódó feladatok ellátása: Ez az új forma óriási szakmai kihívást, egyfajta specializációt, kiemelt foglalkoztatást jelent egy markánsan megjelenő célcsoporttal, a meglévő eszköztár megújítását, összehangoltabb kihasználását, szakmai fejlődést, továbblépést kíván. Az együttműködés formájának meghatározásánál, a célkitűzésnél figyelembe kell venni a segélyezettek összetételét, kondícióit, a helyben megszervezhető programtípusokat. Lehet a cél: - Munkaerőpiacra történő visszatérés - Megváltozott helyzethez való alkalmazkodás - Tartós munkanélküliség okozta pszichés traumák, a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdése Feladata: Az aktív korú rendszeres szociális segélyezettek nyilvántartása, szociális helyzetük feltérképezése, munkaerő piaci helyzetük javítása. A feladat megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a segélyezettel, gondozási tervet készít a munkanélkülivel, együttműködik a Munkaügyi Központtal, tanfolyamokról tájékoztatja a segélyezetteket, tanfolyamok indítását kezdeményezi, környezettanulmányt készít. Egyéb szolgáltatás: álláskeresési technikák oktatása, munkaerő-piaci csoportfoglalkozások tartása. Önsegítő- készségfejlesztő csoportok indítása. IV. Városi Gyámhivatal körzetéhez kapcsolódó hivatalos gondnoki teendők ellátása A hivatásos gondnok feladata a törvényes képviselet ellátása. Pénzügyek és egyéb ügyek intézése azon korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyek esetében, akiknél gondnok a családból nem nevezhető ki. Szociális Szolgáltató Központ kiegészítő, nem kötelező tevékenységei, feladatai I. Gyakorlati terephelyi feladatok - Az intézmény a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Főiskolai Karának gyakorlóterepe: szociális munkás szakról 3 hallgató végzett gyakorlatot az intézményben. II. Pszichológiai szolgáltatás januártól júniusáig dolgozott főállású pszichológus az intézményben, majd megbízási szerződéssel még két hónapig. Ezt követően a pszichológiai szolgáltatás szünetelt az intézményben anyagi forrás hiánya miatt. Jelenleg a Tiszavasvári Pedagógiai Szakszolgálati Központ fogadja azokat a gondozásban lévő gyermekeket, akik pszichológiai ellátásra szorulnak. III. Gyermekek részére nyújtott alternatív napközbeni ellátások Az évek óta működő Nyári Napközi mindkét év júliusában is megszervezésre került, 2006-ban 35, 2007-ban 20 gyermek részvételével. 6

7 A Nyári Napközi célja, hogy azoknak a 6-12 éves korú gyermekeknek megfelelő felügyeletet és elfoglaltságot biztosítson, akiknek a szülei a nyár folyamán dolgoztak, és így ezt nem tudták megoldani. Az életkor ilyen megoszlása miatt arra volt szükség, hogy párhuzamosan többféle tevékenység is zajlódjon. Így minden gyermek kedvére bekapcsolódhatott a neki tetsző foglalkozásba. IV. Közösségi program - Települési egészségnap szervezése - Intézményi dolgozók és az idősek otthonában lakók részére prevenciós csontritkulás szűrés szervezése Szociális Szolgáltató Központ jövőbeni tervei Humánerőforrás terén: 8 órás foglalkoztatás visszaállítása a dolgozóknál Infrastruktúra terén: - Adminisztrációs infrastruktúra fejlesztése. - Játszóházi projekthez forrásfelkutatás. Szolgáltatások terén: Pszichológiai szolgáltatás biztosítása A RSZS kötelező együttműködést segítő és koordináló szakértő munkacsoport működtetése Célja, feladata: Összefogni, és folyamatos információcserét biztosítani azoknak a szakembereknek, akik a kötelező együttműködés programjainak minél hatékonyabb megvalósításáért dolgoznak. Programok megszervezése, beindítása. Problémás kliens esetén komplex együttműködés a szükséges támogatás érdekében. Szakmai továbbképzések HEFOP tanácsadói hatékonyság fejlesztése 4fő R. SZ. S. szakmai műhely Debrecen 2fő Humán Fejlesztők Kollégiuma 1fő Mediáció 3fő HEFOP munkaerőpiaci ismeretek 4fő Szupervízió 6fő EU-s ismeretek 2fő Kommunikációs tréning 3fő Kiégést megelőző tréning 3fő HEFOP Társadalmi befogadás elősegítése 3 fő Társadalmi beilleszkedés munkaerőpiaci integráció, a szociális és munkaügyi szektor együttműködésének újkihívásai Integrált szolgáltatások fejlesztése 1 fő Hátrányos helyzetű fiatalok munkába állását segítő koordinált szolgáltatásának kialakítása 1 fő Társadalmi kirekesztődésben veszélyeztetettek tartós munkanélküliek ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásának fejlesztése 1 fő Debreceni Egyetem - Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák 1 fő 7

8 MELLÉKLET Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Tiszalöki Szociális Szolgálta Központ statisztikai jelentése: GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÜGYINTÉZÉSI STATISZTIKÁJA: évben gondozott családok (veszélyeztetett gyermekek száma szerinti adatai): (Jelzés alapján családgondozás végzése, a gyermekek - testi,- lelki fejlődése veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében ) CSALÁDGONDOZÁSI FELADATOK - Alapellátásban 60 gyermek/ 30 család Esetátadással érkezett gyermekek/családok száma Alapellátásból összesen lezárva 6gyermek/6család Ebből más pártfogói felügyelet elr.miatt lezárva Nagykorúság miatt lezárva Családba fogadás miatt lezárva Ebből esetátadással átadott gyermekek/ családok száma (elköltözés miatt) Eredményesség miatt lezárva - Védelembe vétel (gyermekjóléti szolgálat, hatóság kezd.) 36 gyermek/ 9 család Pártfogói felügy. elrendelése miatt megszűnt 1 gyermek/1 család Más gyermekvéd. int. miatt megszűnt Nagykorúság miatt megszűnt 1 gyermek/ 1család Ebből esetátadással átadott gyermekek/ családok száma (elköltözés miatt) Családlátogatások száma 400 alkalom - Készített környezettanulmányok száma 29 db - Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel - - Véd vételi felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 9 eset/ 33 gyermek - Gyermek elhelyezési tárgyalások javaslat (éves felülvizsgálat) 1 alkalom évben gondozott családok (veszélyeztetett gyermekek száma szerinti adatai): (Jelzés alapján családgondozás végzése, a gyermekek - testi,- lelki fejlődése veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében ) CSALÁDGONDOZÁSI FELADATOK - Alapellátásban 74 gyermek/ 39 család Esetátadással érkezett gyermekek/családok száma 1 gyermek/ 1család Alapellátásból összesen lezárva 21 gyermek/ 15család Ebből más pártfogói felügyelet elr.miatt lezárva Nagykorúság miatt lezárva Családba fogadás miatt lezárva Ebből esetátadással átadott gyermekek/ családok száma (elköltözés miatt) 3 gyermek/ 3 család Eredményesség miatt lezárva 14 gyermek/ 9 család 8

9 - Védelembe vétel (gyermekjóléti szolgálat, hatóság kezd.) 44 gyermek/21 család Pártfogói felügy. elrendelése miatt megszűnt 2 gyermek/2 család Más gyermekvéd. int. miatt megszűnt 4 gyermek/ 1 család Nagykorúság miatt megszűnt 1 gyermek/ 1család Ebből esetátadással átadott gyermekek/ családok száma (elköltözés miatt) Családlátogatások száma 543 alkalom - Készített környezettanulmányok száma 29 db - Védelembe vételi tárgyaláson való részvétel 9 eset/ 14 gyermek - Véd vételi felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel 7 eset/ 10 gyermek - Gyermek elhelyezési tárgyalások javaslat (éves felülvizsgálat) 2 alkalom Ügyintézési feladatok és évben:ügyfélforgalmi napló alapján gyermekjóléti statisztika évben: 1001 eset, 180 család évben: 1102 eset, 151 család Esetek részletes számai: év 2007.év Családtámogatási ellátások ügyintézés /Családi pótlék GYES GYET Anyasági támogatás stb./ Önkormányzati gyermekvédelmi ellátások ügyintézés /Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvéd. tám. Közgyógy igazolvány ápolási díj, közlekedési támogatás, tankönyvtámogatás/ Hivatalos okiratok igénylése ügyintézés /TAJ kártya,adókártya ügyintézés 3 2 Nyugdíjszerű ellátások igénylésének ügyint.(árvaellátás) 7 3 Gyermektartásdíj ügyintézés 8 4 Egészségügyi ellátások ügyintézés segítése (gyógyászati segédeszközök, gyermekpszichiátriai, gyermekpszichológia vizsgálatok, támogató szolgálat) Egyéb ügyintézés (lakhatási és kapcsolati problémák miatt anyaotthonok megkeresése, hivatalos levélváltás) 6 15 Iskolai hiányzások esetén ügyintézés, iskolával kapcsolattartás 8 2 Elvált szülők esetén szülő-gyermek kapcsolattartás segítése 6 15 Tanácsadás Információ nyújtás, kérés Segítő beszélgetés

10 Kezelt probléma szerinti esetszám: év 2007.év Anyagi( megélhetési, lakhatási) Nevelési Beilleszkedési Magatartási Családi kapcsolati konfliktus Szülő vagy a család életvitele Elhanyagolás Bántalmazás - - Fogyatékosság, retardáció Szenvedélybetegség TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2006.évben évben Ruhasegély - 21 család Baptista Élelmiszer fő adomány Nyári Gyermekétkeztetési adomány 37 család 113 család CSALÁDSEGÍTÉS ÉS AKTIV KORÚ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGBŐL ADÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA ÜGYINTÉZÉSI STATISZTIKÁK : évben és évben a forgalmi napló alapján a következő csoportosításban és gyakorisággal kértek segítséget a családsegítés ügyintézésék körében Családsegítős és RSZS ügyintézések száma:2006. évben: 1800 eset, 423 ügyfél évben: 1539 eset, 633 ügyfél Részletesen esetek számaival: év év Családtámogatási ellátások ügyintézés (Családi pótlék RSZS emelt. családi pótlék igénylése saját jogon) 36 8 Önkormányzati ellátások ügyintézés (Közgyógy igazolvány, átmeneti segély, lakásfenntartási,ápolási díj, közlekedési támogatás, Rendszeres szociális segély kérelem írása) Hivatalos okiratok igénylése ügyintézés (TAJ kártya, Adókártya, Születési anyakönyvi kivonat ügyintézés) 9 2 Nyugdíjszerű ellátások igénylésének ügyintézése /nyugdíj igénylése, rokkantsági nyugdíj igénylése, rendszeres szoc. járadék, méltányossági nyugdíj emelés ügyintézése, özvegyi nyugdíj ügyintézése, árvaellátás ügyintézése) Számla és egyéb tartozásokkal kapcsolatos ügyintézés /Közüzemi számlatartozások, végrehajtások, behajtások 10

11 , Részletfizetési kérelem a Rendőrség, Bíróság, Önk.felé Egészségügyi ellátások ügyintézés segítése (MEP egyszeri segély, FOT, Támogató Szolgálat Ügyintézés) Különböző kérelmek írása (Büntetés Végrehajtási Intézetbe, önkormányzat) Mák gázár támogatás ügyintézés 7 12 Rendszeres szociális segélyezett jelentkezése Rendszeres szoc. segélyezett együttműködési megállapodás Aktív korú rendszeres szociális segélyezettek együttműködése terén egyéb szolgáltatások: Kapcsolatfejlesztő, konfliktuskezelő, kommunikációs tréningek szervezése. - célja: Tartós munkanélküliek részére segítő tréning szervezése önbizalmuk, önérvényesítő képességük erősítése, izolációjukat oldása, elhelyezkedésük segítése érdekében évben 4 alkalom, évben 5 alkalommal. - eredménye: évben 33 főt, évben 51 fő vett részt a tréningen GONDNOKSÁGI ÜGYINTÉZÉSEK : A gondnoksági esetszáma összesen: 10 fő 14 fő Ebből Tiszalök 3 fő 7 fő Tiszaeszlár-Bashalom 7 fő 7 fő Ebből Tiszalök lezárt - 1 fő int.elh. Tiszaeszlár-Bashalom 2 fő int.elh., 1 fő hiv.gond.átadva 1 fő int.elh. Ezen kívül ügygondnok: 7 esetben 2 esetben Ügyintézési statisztika gondnoksági ügyekben: Gyámhivatal felé írásos ügyintézés Postai befizetések, pénzfelvétel/csp, FOT,nyugellátás, közüzemi díjak/ Gondnokolt személyes látogatása OTP ügyintézés (befizetés, kivét, számlanyitás) Gondnokolt ügyében ügyintézés (szem. ig.,adó, TAJ kártya) 6 8 Gondnokoltnak/ruhanemű, élelmiszer, gyógyszer, tüzelő, mobil tel./ vásárlása Írásos ügyintézés (TÁH, NYUFI, NYUBI, Illetékh., Ápolási díj,) Ápoló-gondozó, bentlakásos intézménnyel írásos ügyintézés Támogató szolgálattal ügyintézés 8 9 Térítési díj, étkezési intézményi befizetése Intézményi elhelyezés 2 2 Telefonos ügyintézés összesen Ebből: Szociális intézménnyel kapcs. tartás, inform. kérés, elhelyezés Gyámhivatalokkal kapcs. tartás, ügyintézés Önkormányzatokkal, egyéb hatóságokkal kapcsolat. tartás, információ. kérés, nyújtás, ügyintézés Egyéb ügyintézés /tüzelő, hozzátartozó, kórház, ebéd, tám.szolg./

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról KAZINCBARCIKAI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti feladatok ellátásáról Készítette: István Zsolt igazgató Tátrai Ildikó intézményi egységvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben