E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.április IV. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája A 2011-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Saját fejlesztés könyvelése Értékcsökkenés elszámolhatása Követelések leírása Üzletrész értékesítése Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Eszközök bekerülési értéke Szociális hozzájárulási adó könyvelése Költségtérítés elszámolása Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Év végi záráshoz kapcsolódó adóalap-módosító tételek Evás kft éves beszámolója Év végi átértékelés evás cégeknél Tagikölcsön-tartozás kiegyenlítése készlettel Egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre Időbeli elhatárolás Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez IN- GYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Honlapunkról - a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentum mintát az excel alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv985 A kézirat lezárásának dátuma: március 28. 1

2 A hónap témája A 2011-es üzleti év zárása II. rész Írta: Botka Erika, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára A szakmai folyóirat áprilisi számában folytatjuk a korábban megkezdett témát, a 2011-es üzleti év legfontosabb zárlati teendőinek összefoglalásával kapcsolatban. Devizás és a devizaalapú forintos ügyletek mérleg-fordulónapi átértékelése A devizás tételek év végi átértékeléséről a decemberi számban már részletesen foglalkoztam. A kialakult gazdasági helyzet miatt azonban újabb gyakorlati kérdések merülnek fel, melyekre célszerű kitérni re új szabály, hogy a 2011-es üzleti év mérlegfordulónapján kötelező a devizás ügyletek és a devizaalapú forintos ügyletek mérleg-fordulónapi átértékelése. Ezeket az ügyleteket a mérlegfordulónapi árfolyammal kell átértékelni. Így az év végi átértékelésnél nem lehet figyelembe venni, hogy a devizaárfolyamok év elején jelentősen csökkentek. Azon vállalkozásoknál, ahol a követelések devizában állnak fenn, és a devizában fennálló kötelezettségállomány nem jelentős, az év végi magas devizaárfolyam miatt az átértékelésnél árfolyamnyereséget fognak elszámolni ben a befolyt követeléseknél az árfolyamcsökkenés miatt viszont árfolyamveszteséget fognak realizálni. Ezek a vállalkozások a évi beszámoló összeállításánál céltartalékképzéssel szeretnék figyelembe venni ezt az árfolyamveszteséget. Ez a veszteség folyamatos működésből adódó veszteség, és emiatt a számviteli törvény előírása alapján nem lehet céltartalékot képezni [Számviteli törvény 41. (3) bekezdés]. Így a realizált árfolyamveszteség a évet fogja terhelni. Ha a vállalkozás azonban úgy ítéli meg, hogy az év végi átértékelés végrehajtásával a beszámoló megbízható és valós összképe nem valósul meg, akkor a Számviteli törvény 4. -a (4) bekezdésének alkalmazásával könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett a törvény előírásaitól el lehet térni. Ezen szabály alkalmazásával a vállalkozás mérlegfordulónapra a mérlegkészítés időpontjáig realizált árfolyam alapján is értékelhet. Külön probléma, ha az átértékelés egyenlege árfolyamnyereség, mert ezen nyereség után a társasági adót is meg kell fizetni. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, ha a vállalakozás a Számviteli törvény 4. -ának (4) bekezdését alkalmazza az év végi értékelésre vonatkozóan, a társasági adófizetési kötelezettségét ettől függetlenül teljesítenie kell, mert a Tao. tv. 1. -a (5) bekezdésének előírása szerint a számviteli törvény előírásaitól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség változását (azaz a társasági adóalapot úgy kell kiszámolni, mintha a mérleg-fordulónapi árfolyamon értékelt volna a vállalkozás). Devizás ügyletek év végi átértékeléséből adódó, nem realizált árfolyamnyereséggel kapcsolatosan a Tao. tv. 7. (1) bekezdése dzs) pontjának a) alpontja tartalmaz társaságiadóalap-csökkentő tételt. Eszerint az adózás előtti eredményt csökkenti a fedezeti ügylettel nem fedezett, a devizás befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek értékének csökkenéseként a mérleg-fordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg. Így adóalap-csökkentés a forgóeszközökre (pl. vevőkövetelések, pénzeszközök) és a rövid lejáratú kötelezettségekre (pl. szállító, hitel, kölcsön) nem alkalmazható, pedig a vállalkozásoknak jellemzően ilyen mérlegtételeik vannak. 2

3 Sok vállalkozás viszont forrásoldali devizakitett, és a devizás eszközök nem jelentősek, ezért ezeknél a vállalkozásoknál a magas árfolyam miatt ez az év végi átértékelés egyenlegében árfolyamveszteséget fog jelenteni. A számviteli törvény egy szűk körben továbbra is lehetőséget ad az árfolyamveszteség elhatárolására. A devizakészlettel nem fedezett, üzembe helyezett beruházáshoz kapcsolódó devizatartozások (devizában, illetve devizaalapon forintban fennálló beruházási hitel és pénzügyi lízingtartozás, külföldi pénznemre szóló kötvénykibocsátásból adódó kötelezettség, beruházásra adott tulajdonosi kölcsön) esetében az év végi átértékelésből adódó a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt, árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteség összegét saját döntés alapján teljes mértékben elhatárolhatja a vállalkozás. Az árfolyamveszteség elhatárolása mellett a vállalkozás bármikor dönthet akkor is, ha a tartozás a megelőző üzleti években fennállt, de a vállalkozás nem határolta el az árfolyamveszteséget, azzal, hogy ha egyszer ezt a módszert bevezeti, akkor ezt a szabályt a következő üzleti években is alkalmaznia kell, ha a tartozás év végi átértékeléséből árfolyamveszteség keletkezik. Ebből következően a devizás vagy devizaalapú forintos forgóeszközhitelek árfolyamveszteségét, illetve az olyan tulajdonosi kölcsön árfolyamveszteségét, melyet nem kizárólag beruházásra folyósítottak, nem lehet időbelileg elhatárolni: az a 2011-es üzleti év eredményét terheli. Ha a vállalkozás ezt az árfolyamveszteséget elhatárolja, akkor az elhatárolt összegnek a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel futamideje vagy ha a tárgyi eszköz élettartama rövidebb, mint a hitelfutamidő, akkor a tárgyi eszköz élettartama arányában számított hányadnak megfelelő összegű céltartalékot kell képeznie. A számviteli törvény évi módosítása szerint mely szabály 2011-re is alkalmazható a céltartalék képzése más módszerrel is történhet. Eszerint a beruházás aktiválásától eltelt időtartam és a hitel futamideje (tárgyi eszköz élettartama) arányában számított hányadnak megfelelő összegű céltartalékot kell képeznie. Mivel mind a két szabály alkalmazható, célszerű mindkét módszerrel a céltartalékot kiszámolni, és a kedvezőbb mellett dönteni. Az így megképzett céltartalékkal nem kell a társasági adóalapot megnövelni [ezt a céltartalékot a Számviteli törvény 41. -ának (4) bekezdése alapján kell képezni]. Így nem minősül várható kötelezettségre, jövőben költségre képzett céltartaléknak, amit a Számviteli törvény 41. -ának (1) (2) bekezdése alapján kell képezni (ezzel a céltartalékképzéssel viszont a társasági adóalapot meg kell növelni). Az évzárlat keretében az elhatárolt árfolyamveszteség és a képzett céltartalék különbözetének összegét változatlanul eredménytartalékból lekötött tartalékba át kell vezetni. Olvasói kérdések Saját fejlesztés könyvelése Saját fejlesztésű szoftver tervezésének és fejlesztésének költségeit hova kell könyvelni, és van-e értékcsökkenése? A kérdésből nem derül ki, hogy a szoftverfejlesztés milyen céllal történik. Feltételezhető, hogy a szoftvert a vállalkozás saját maga kívánja használni. Ha a szoftvernek egy éven túli a várható használati ideje, akkor az immateriális javak között szellemi termékként kell állományba venni. A szellemi terméknek van értékcsökkenési leírása ezt a várható használati idő alapján kell megállapítani. Ha a szoftvert egy évnél rövidebb ideig használják saját célra, vagy a szoftverfejlesztés értékesítési céllal történik, akkor a kész szoftvert saját termelésű készletként kell kimutatni. 3

4 Értékcsökkenés elszámolhatása A társaság decemberben eladta ingatlanát. Elszámolható-e értékcsökkenés az eladás időpontjáig, és a könyv szerinti érték kivezetése melyik főkönyvi számlán történik? Ha az ingatlant a tárgyi eszközök közül közvetlenül értékesítik, akkor az eladás időpontjáig a terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni. Ebben az esetben az ingatlan értékesítésekor a könyv szerinti értéket egyéb ráfordításként (86-ban), az eladási árat egyéb bevételként (96-ban) kell elszámolni. Követelések leírása Korábbi években keletkezett dolgozókkal szembeni követelések leírásra kerülnek. A dolgozók már nem alkalmazottai a cégnek. Mi a helyes számviteli elszámolás? A kérdésben leírt tényállásból nem derül ki, hogy milyen jogcímen kívánja a cég a követeléseket leírni (behajthatatlanként vagy elengedett követelésként). Ha behajthatatlan követelésként kerülnek leírásra, akkor egyéb ráfordításként kell elszámolni. Ha a cég elengedi a dolgozókkal szembeni követelését, akkor személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Üzletrész értékesítése X Kft. a tulajdonában álló Y Kft. üzletrészét értékesíti évben Z magánszemélynek. X Kft. az adásvételből származó nyereség után a évi (Tao bevallásában) társasági adóbevallásában bevallja és megfizeti a társasági adót. Az adásvétel évi könyvelése: a) üzletrész-értékesítés: T 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek K 17. Tulajdoni részesedés 1mFt, b) üzletrészvételár: T 3. Egyéb követelés K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 20m Ft, c) értékesítés eredménye: T K47 Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek K 97. Részesedés értékesítésének eredménye 19M Ft ben az ügyletben részt vevő felek a szerződés felbontását és az eredeti állapotok visszaállítását rendelik el, azaz: Y Kft. üzletrésze visszakerül X Kft. tulajdonába, a Z magánszemély által megfizetett vételárrész X Kft. által visszafizetésre kerül. Kérdésünk, hogy az ügylet felbontása és az eredeti állapot helyreállítása, mint ben jelentkező gazdasági esemény, hogyan érinti a éveket a könyvelés, illetőleg a társasági adó szempontjából? Hogyan kell könyvelni az ügylet inverzét 2012-ben (vagy 2011-ben, amennyiben az ügylet már a évi beszámolókészítés előtt ismertté vált)? A társasági adót évre vonatkozóan kell-e önellenőrizni, és így a már megfizetett társasági adó mint túlfizetés fog jelentkezni az adófolyószámlán; vagy csak 2012-ben (vagy 2011-ben) van hatása a szerződés felbontásnak a társasági adóalapra, és elhatárolt veszteséget visz tovább a cég? Az ügyletet a szerződés felbontásakor lehet elszámolni a könyvekben. A kérdésben leírtak szerint a szerződés felbontása 2012-ben történt, ezért a gazdasági eseményt csak 2012-ben lehet elszámolni, a évi társasági adóalapot érinti re abban az esetben sem számolható el, ha a szerződés felbontása a 2011-es mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. Mivel az ügyletet 2012-ben kell elszámolni, a 2010-es üzleti év társasági adóbevallását és beszámolóját nem kell önellenőrizni (a évi beszámolót az akkor rendelkezésre álló információk alapján helyesen állították össze) ben a szerződés felbontását a évi könyvelés fordítottjaként kell elszámolni, azaz: T 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 20mFt, K 3. Követelések 20mFt, T 17. Részesedések 1mFt, K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 1mFt, T 97. Részesedés értékesítésének nyeresége 19mFt, K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 19mFt. 4

5 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 1. Használaton kívüli tárgyi eszköz selejtezését melynek van nettó értéke, továbbá lesz valamennyi hulladékértéke hogyan kell könyvelni? Társasági alapot kell-e növelni emiatt, és ha igen, mennyivel (nettó értékkel vagy nettó érték mínusz hulladékkal)? Nem tudjuk továbbá, hogy ilyen esetben át kell-e minősíteni, és készletek közé átvezetni, vagy terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni? (Mindkét esetben kérdés a társasági adóalap viszonya a gazdasági eseményhez.) 2. Másik nagy gondunk, hogy nehéz elkülöníteni az alvállalkozást és a bérmunkát. Mik a legfontosabb ismérvek, amelyek alapján egyszerűen besorolhatnánk? 1. A Számviteli törvény 53. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a tárgyi eszköznél, ha annak értéke tartósan lecsökkent, mert feleslegessé vált, ennek következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkentést olyan mértékben kell elszámolni, hogy a tárgyi eszköz a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben [Számviteli törvény 53. (2) bekezdés]. A hivatkozott előírások alapján a használaton kívüli (felesleges) tárgyi eszközök piaci értékét (használati értékét) a vállalkozónak kell megállapítania, a könyvekben kimutatott érték, valamint a piaci érték különbözetét terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolnia. A kérdésben leírtak alapján megállapítható, hogy a használaton kívüli tárgyi eszköz piaci értéke a hulladékérték. Ha a tárgyi eszköz nettó értéke magasabb, mint a hulladékérték, akkor a kettő különbözetében terven felüli értékcsökkenés elszámolásával az eszközt le kell értékelni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása: T 86. Egyéb ráfordítások, K 139, 149. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése. Ezek után a tárgyi eszköz nettó értéke a hulladékértékkel fog megegyezni. A selejtezett tárgyi eszközt a hulladékértéken át kell vezetni a készletek (anyagok) közé, elszámolása a következő: Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés átvezetése a Tárgyi eszköz bruttó értéke számlára: T 139., 149. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, T 138., 148. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése, K 131.,141. Tárgyi eszközök bruttó értéke. A nettó érték átvezetése az anyagok közé: T Anyagok, K 131.,141. Tárgyi eszközök bruttó értéke. A Tao. tv. 8. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeggel az adózás előtti eredményt az adóalap megállapítása során növelni kell. Ugyanakkor a Tao. tv. 7. -a (1) bekezdésének d) pontja szerint az adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt a tárgyieszköz-állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsorolásakor az eszköz számított nyilvántartási értékének a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékét meghaladó része csökkenti feltéve minden esetben, hogy az eszköz értékcsökkenését az adózó a számvitelről szóló törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére számolta el. (Megjegyzem, hogy a kivezetett tárgyi eszköz nettó értéke és Tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értéke eltérhet egymástól.) 2. A bérmunka és az alvállalkozás elkülönítése elsősorban jogi (Ptk.) és nem számviteli minősítés. A bérmunka nem tekinthető alvállalkozói teljesítménynek, mert a bérmunkaszerződés a Ptk a szerinti vállalkozási szerződés. A Ptk ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Mivel a bérmunkába adó és a bérmunkába vevő vállalkozás vállalkozási szerződést köthet, a bérmunkára nem lehet alvállalkozói szerződést kötni. A Számviteli törvény 48. -ának (3) bekezdése szerint az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat. Így, ha a vállalkozás a Számviteli törvény 28. -a (2) bekezdé- 5

6 sének c) pontja szerint anyagnak minősülő eszközt szerez be, majd bérmunka keretében más vállalkozással értéknövelő munkaműveleteket végeztet rajta, a bérmunka díja az anyag bekerülési értékének részét képezi, feltéve, hogy a vállalkozó azon a bérmunkába adás előtt semmilyen saját teljesítménynek minősülő munkafolyamatot nem végzett. Ebben az esetben az értékesített anyag könyv szerinti bérmunkadíjat is tartalmazó értékét az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni [Számviteli törvény 78. (5) bekezdés]. Ha az anyag bérmunkába adását megelőzően a vállalkozó saját teljesítménynek minősülő munkafolyamatot hajtott végre, akkor a bérmunka díját az igénybe vett szolgáltatások értékeként kell elszámolni, és az előállított saját termelésű készlet közvetlen önköltségének része lesz a bérmunkadíj. Ebben az esetben a saját termelésű készletekre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni az értékesítés elszámolása során. A bérmunka ellenértéke nem tekinthető alvállalkozói teljesítménynek, ebből következően a helyi iparűzési adó alapját csak az előbbiek szerinti eladott áruk beszerzési értékével, illetve saját termelésű készlet esetén az elszámolt anyagköltséggel lehet csökkenteni. eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a Számviteli törvény 47. (4) bekezdése d) pontjának előírását is. E szerint a bekerülési érték részét képezi a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházás lebonyolításának díja, közvetlen költsége is. Így, ha a pályázati dokumentáció elkészítéséért fizetett sikerdíj a gépberuházással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van, akkor annak értéke a beruházás bekerülési értékének részét képezi. A kérdésből azonban nem derül ki, hogy a beruházás aktiválása (üzembe helyezése) mikor történt. Ha a beruházás aktiválása február 22-ig nem történt meg, és az előbb leírt feltételek fennállnak, akkor a beruházás bekerülési értékében kell a sikerdíjat aktiválni. Ha a beruházás aktiválása decemberben megtörtént, akkor a februárban számlázott sikerdíjat nem lehet a beruházás bekerülési értékében figyelembe venni, mert a költség az üzembe helyezést követően merült fel. Ebben az esetben évben kell a sikerdíjat költségként elszámolni. Eszközök bekerülési értéke Társaságunk gépberuházáshoz támogatást nyert. A beruházás decemberben megvalósult. A pályázatíróval sikerdíjas szerződésünk van, mely október 10-én került megkötésre, pályázat novemberben került beadásra, február 22-én készült a teljesítés-igazolási jegyzőkönyv. Kérdésünk: költségként vagy (beruházás érték növelő) beruházásérték-növelő tételként kell elszámolni? Másik kérdés: ha költség, akkor a évet terheli-e? A Számviteli törvény 47. -ának (1) bekezdése szerint az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az Szociális hozzájárulási adó könyvelése Hogyan könyveljük az új szociális hozzájárulási adót kettős könyvvitel vezetése esetén? Ezzel a kérdéssel már az E-számvitel számában részletesen foglalkoztam. A szociális hozzájárulási adót mivel azt a személyi jellegű ráfordítások után kell fizetni a társadalombiztosítási járulékkal megegyezően a bérjárulékok között kell elszámolni. Ha a szociális hozzájárulási adót adókedvezménnyel csökkentik, akkor a fizetendő adót kell költségként és kötelezettségként elszámolni (azaz az adókedvezmények költséget csökkentő tételként jelennek meg). 6

7 Költségtérítés elszámolása Elszámolható-e olyan telefonszámla, melynek a vevője magánszemély, a számlafizető pedig a cég? A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a Számviteli törvény 3. -a (7) bekezdésének 2. pontja és 78. -ának (4) bekezdése szerint egyéb szolgáltatásként kell elszámolni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódóan fizetendő baleseti adó az igénybe vett kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz közvetlenül kapcsolódik, ezért a baleseti adó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás bekerülési értékének része, tehát az igénybe vett szolgáltatás ennyivel többe kerül. Így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj baleseti adóval növelt értékét kell költségként az 53-as számlaosztályban az egyéb szolgáltatások között elszámolni. Elszámolható a cégnél költségként, csak nem mindegy, hogy milyen jogcímen. Mivel a szolgáltatás igénybe vevője a magánszemély, azt telefonköltségként a cég nem tudja elszámolni. Ebben az esetben a kifizetett telefonszámlát a cég költségtérítés jogcímen tudja elszámolni, melyet személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatnia. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A évi CIII. törvény alapján január 1-től baleseti adót kell fizetni. Az adóról a biztosítóknak kell elszámolni az adóhatóság felé, ezért ők szedik be a kötelező felelősségbiztosítás díjával együtt. A törvény szerint az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerint biztosítási kötelezettség terhel. Ezek alapján számunkra nem egyértelmű, hogy a baleseti adót a 86. számlaosztályba egyéb ráfordításként (mint külön adónem) vagy az 53. számlaosztályba egyéb szolgáltatásként (mint a biztosítási díj része) kell-e könyvelni. Beruházás keretében beszerzett tárgyi eszköz számviteli elszámolása Támogatások elszámolásával kapcsolatban kérjük a segítségét az alábbi esetre vonatkozóan: Ügyfelünk (szoftverfejlesztéssel foglalkozó kft.) a Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázaton GOP vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt (szoftverfejlesztés) elszámolható költségei (több év alatt): K+F projekttámogatás eft (bérköltség + igénybe vett szolgáltatás) Regionális beruházás eft (111. Immateriális javak Tárgyi eszközök) Piacra jutás támogatása (csekély összegű támogatás) eft (anyagköltség + igénybe vett szolgáltatás) Összesen: eft A források megoszlása minden költségre külön-külön: Saját forrás 55% eft Támogatás 45 % eft Összesen: eft A támogatás összegének 85%-a ( eft) az Európai Uniós Regionális Fejlesztési Alapból, 15%-a (2.443 eft) a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik. Számviteli elszámolásként elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyveljük a kísérleti fejlesztéshez közvetlenül igénybe vett külső szolgáltatásokat, kísérleti fejlesztést végzők közvetlen bérét és járulékait, szakképzési hozzájárulását; majd év végén befejezetlenként a 7

8 kísérleti fejlesztés aktivált értékeként mutatjuk ki (T 112. K 582.). A projekt elkészültekor a K+ F összes költsége a vállalkozás saját szellemi termékének részét képezi (T 114 K 112.). Regionális beruházás: fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz és alapszoftver a beszerzéskor: T 161. K 454., T 113. K 454. Lehet-e aktiválni a használatbavételkor (T 131. K 161.)? Elkezdődhet-e ezek értékcsökkenése a projekt aktiválása előtt? Ha igen, akkor milyen értékkel kerül az új szellemi termékbe (T 114. K 131., T 114. K 113.)? A piacra jutás támogatása: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás elsődlegesen az 5. számlákra, év végén T 114. K 582.? évben már elindult a K+F program, és támogatási előleget is folyósítottak. A támogatási előlegek, majd az elszámolt összes támogatás a pénzügyi teljesítéskor a (9634 egyéb bevételek ) Egyéb bevételek számlára kerül, majd azt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. Az értékcsökkenési leírás mértékének meghatározására, majd elszámolására az új szoftver aktiválásakor kerül sor? A halasztott bevételt a bekerülési érték arányos részének költségkénti elszámolásakor az egyéb bevétellel szemben szüntetjük meg? A regionális beruházás keretében beszerzett tárgyi eszköz és alapszoftver számviteli elszámolását aszerint kell elbírálni, hogy azok csak a fejlesztést szolgálják, vagy más célra is hasznosíthatók. Ha kizárólag a fejlesztéshez használhatók, akkor beszerzéskor költségként kell elszámolni, és a K+F költségek részeként kell aktiválni azokat. Ha más célra is hasznosíthatók, és a használati idő várhatóan az egy évet meghaladja, akkor lehet állományba venni önálló tárgyi eszközként, vagyoni értékű jogként. Ha ezeket az eszközöket a K+F-hez vagy más tevékenységhez használatba veszik, akkor aktiválni kell, és ebben az esetben csak az eszközök K+F-hez kapcsolódó értékcsökkenési leírása kerül be a K+F közvetlen költségei közé (így ezen eszközök aktiválása nem függ össze a projekt aktiválásával). Az eszközök várható használati idejét a vállalkozásnak kell meghatároznia, és ez alapján kerül az értékcsökkenési leírás megállapításra. Azt illetően, hogy a K+F költségeként mekkora értékcsökkenési leírás kerülhet elszámolásra, a következőkre kell tekintettel lenni. A kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között csak olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a kísérleti fejlesztés témaszámára (munkaszámára) közvetlenül utalványozhatók, illetve megfelelő mutatók segítségével feloszthatók (a felosztás módjáról belső szabályzatban kell rendelkezni). Amennyiben használatbavételkor először csak a K+F-hez használják az eszközt, annak időarányos értékcsökkenési leírása a K+F költség részét képezi. Ha viszont vegyes az eszköz hasznosítása azaz más tevékenységhez is használják párhuzamosan, akkor csak a K+F-ben a használattal arányos értékcsökkenési leírás kerülhet be (pl. óranyilvántartás arányában osztják szét az értékcsökkenési leírást). A kérdésből nem derül ki, hogy mi a piacrajutástámogatás tartalma. Feltételezem, hogy a kifejlesztett új szoftver piaci bevezetéséhez, azaz a jövőbeni értékesítési költségekhez (pl. reklám) adnak támogatást. Ebben az esetben a piacra jutással kapcsolatos költségeket nem lehet a K+F költségeként, így a szoftver közvetlen önköltségében sem, aktiválni. Ezeket felmerüléskor költségként kell elszámolni, és ekkor kell a hozzá kapcsolódó támogatást is ha azt korában már folyósították egyéb bevételként feloldani. A támogatás elszámolásánál a következőkre kell tekintettel lenni: A 2011-ben megkapott támogatási előleget kötelezettségként kell kimutatni. Ha a vállalkozás elszámolását az előlegre vonatkozóan a 2011-es mérlegkészítés időpontjáig elfogadják, akkor lehet csak 2011-re bevételként elszámolni (de hogy ezt a bevételt időbelileg el kell-e határolni, vagy sem, az több tényezőtől függ). Ha az elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig nem történik meg, akkor a kapott előleget 2011-ben kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. Ebben az esetben feltételezhetően 2012-ben fog majd az elszámolás megtörténni, 8

9 akkor tehát 2012-ben lehet az előleget bevételként kimutatni. A megkapott támogatást a feloldás miatt arányosan meg kell osztani a finanszírozási jogcímek között: K+F támogatás, regionális beruházás és piacrajutási támogatás. Ha a regionális beruházás eszközeit az előbb leírtak szerint egy összegben költségként kell elszámolni, akkor az ahhoz kapott támogatást nem lehet elhatárolni. Ha a regionális támogatás eszközeit aktiválni kell, akkor az ahhoz kapott támogatást időbeli elhatárolás alá kell vonni, és a költségként elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan kell feloldani (azaz a K+F-ben aktivált értékcsökkenési leírásra nem kell feloldani a támogatást, mert bár költségként elszámolásra kerül, utána aktiválják, így nem terheli az eredményt). Ez fejlesztési támogatás, ezért a Számviteli törvény 86. -a (5) bekezdésének előírása alapján feloldáskor dönthet a vállalkozás, hogy rendkívüli bevételként vagy egyéb bevételként oldja fel. A K+F-ként aktivált költségekből a fejlesztés befejezésekor szoftver lesz. Ha a szoftvert saját tevékenység során hasznosítani fogják, akkor szellemi termékként kell állományba venni. Az új szoftver használatbavételekor kell a várható használati idő alapján az értékcsökkenési leírást meghatározni. Az ehhez kapott támogatás szintén fejlesztési támogatás, ezért azt időbelileg el kell határolni, és az elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan kell feloldani a vállalkozás döntése alapján egyéb vagy rendkívüli bevételként. 2. Év végével át kell-e értékelni azokat a devizabetét-számlákat, devizapénztárat is, melyet a választott (napra frissített árfolyammal) devizában könyvelünk, de a főkönyvben forintban jelenik meg? Ha igen, mivel szemben: T/K 87/97 K/T 86? Ha bankon teszem, akkor a kivonaton szereplő záró egyenlegem nem fog egyezni a banknaplómban mutatott deviza értékével. 1. A Tao. tv. 8. -a (1) bekezdésének e) pontja alapján a jogerős határozatban megállapított bírság adóalap-növelő tétel, így a munkaügyi bírsággal, illetve a gyorshajtás, tilos parkolás miatti bírsággal a társasági adóalapot meg kell növelni. 2. A kérdésben leírtak alapján nem értelmezhető, hogy mit jelent a napra frissített árfolyam kifejezés. Ha azt jelenti, hogy a vállalkozás mindennap forintban az aznapi árfolyamon átértékeli a deviza pénzeszközeit, akkor szabálytalanul jár el, ugyanis átértékelést csak mérlegfordulónapon lehet végrehajtani, év közben nem. A mérleg-fordulónapi deviza, valuta összegét kell a mérleg-fordulónapi forintárfolyamra átértékelni, mely átértékelést a bankszámlával és a valutapénztárral szemben kell elszámolni, ezen átértékelés egyenlege jelenik meg a 87-es vagy a 97-es főkönyvi számlán (ha nincs más devizás tétel). Így a főkönyvben a bankszámla és a valutapénztár devizában fennálló egyenlegének meg kell egyeznie a bankszámlakivonat devizaösszegével, illetve a valutapénztárban lévő valuta összegével. Év végi záráshoz kapcsolódó adóalap-módosító tételek Evás kft éves beszámolója Az év végi zárással, adóalap-módosító tételekkel kapcsolatosan van pár kérdésem. 1. Jól értem, hogy adóalap-növelő bírság: a) pl. ha a cég munkaügyi pert veszít, a határozatban kiszabott bírság mértéke, b) ha a cégben gépkocsi van, a gyorshajtás, tilos parkolás miatt határozat alapján fizetett vagy fizetendő bírság? Kérném a segítségét abban, hol tudok utánanézni, hogy evás kft.-nek hogyan kell elkészítenie az éves beszámolóját. Az evás kft. a számviteli törvény hatálya alatt van, 9

10 ezért fő szabály szerint a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell a beszámolót összeállítania (hasonlóan a társasági adóalanyos kft.-khez). Ezt az Eva-tv. 4. -ának (2) bekezdése is megerősíti. Az Eva-tv a azonban a beszámoló összeállításhoz tartalmaz speciális előírásokat. Eszerint az evás kft.- nek a bevételeit áfával növelten kell elszámolnia, másrészt az eredménykimutatás adófizetési kötelezettség sorában a tárgyévi evafizetési kötelezettséget kell kimutatnia (mivel nem társasági adót fizet). Az evás kft. a beszerzéseit terhelő áfát nem igényelheti vissza, ezért az eszközbeszerzést és a szolgáltatás igénybevételét is áfával növelten kell elszámolnia. Más egyedi szabály nincs, ezen túlmenően a számviteli törvény általános szabályait kell alkalmazni. végi árfolyam, azonban a feltöltésnél mégis kellett ezzel kalkulálniuk. Tagikölcsön-tartozás kiegyenlítése készlettel Egyik ügyfelünk a tagi kölcsönét az anyagkészletéből szeretné csökkenteni. Van-e erre lehetőség, és ha igen, akkor van-e ennek valamilyen kapcsolódó adóvonzata? Év végi átértékelés evás cégeknél Mivel a évi beszámolóban már kötelező a devizás átértékelés, mi történik azzal az evás céggel, amelynek emiatt nagyobb árfolyamnyeresége keletkezik, és nem töltötte fel az adófizetési (kötelezettségét csak) kötelezettségét, csak a kiadott számlái után, ugyanis december 20-án még nem lehetett tudni, hogy mennyi lesz az árfolyam. Mit lehet ebben az esetben tenni? Az evás cégekre csak akkor vonatkozik a számviteli törvény, ha kettős könyvvitelt vezetnek (azaz a bevételi nyilvántartást vezető bt. nincs a számviteli törvény hatálya alatt, ezért a devizás tételekre vonatkozó értékelési szabályokat sem kell alkalmazniuk). Viszont a számviteli törvény hatálya alá tartozó evás cégeknek a devizás tételeiket év végén át kell értékelniük, és ha az átértékelés egyenlege nyereség, akkor az után az evát is meg kell fizetni. Ha nem töltötte fel ennek megfelelően december 20-án az evát, akkor az adóhatóság meg fogja bírságolni. A nem megfelelő feltöltésben utólag már semmit nem lehet tenni. Megjegyzem, hogy a társasági adóalanyos cégek sem tudták előre, hogy mi lesz az év Van erre lehetőség, az idevonatkozó szabályok betartása mellett. Ha a tagikölcsön-tartozást készlettel kívánják kiegyenlíteni, akkor kötelezettség fejében adnak át eszközt. A Számviteli törvény 72. (4) bekezdése a) pontjának előírása szerint értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a kötelezettség fejében átadott készletet. Az áfatörvény előírása szerint is a készlet átadásával értékesítés valósul meg, ezért az ügylet után az áfát is meg kell fizetni. Így az átadott készletet a tulajdonosnak áfával növelten számláznia kell, majd az értékesítésből adódó követelést lehet a tagikölcsön-tartozással összevezetni (beszámítás). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tulajdonos feltételezhetően az adózási szabályok szerint kapcsolt félnek minősül, így az értékesítést piaci áron kell elszámolni, hogy a társasági adóalap, illetve áfaadóalap tekintetében az ügylet ne legyen kifogásolható. 10

11 Egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre Egy cég decemberben szállítólevél alapján vásárol építőanyagot, amit fel is használ még decemberben. Az anyagról 2012-ben jön meg a számla, a számlán a dátumok mind éviek. A kérdésem az lenne, hogy 2011-ben a 2012-es számla alapján az anyagköltséget el lehet-e határolni. A cég üzemanyag-tankolásáról havi gyűjtőszámlát kap. A évi számlában szerepel évi üzemanyag is. Ebben az esetben is el lehet határolni az üzemanyagot 2011-es adóévre? Kérném a segítségét abban, hogy a korábbi években milyen volt a hatályos számviteli törvény előírása abból a szempontból, hogy az egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre hogyan változott az évek során. A január 1-től hatályos előírások szerint az rt.-k, a konszolidálásba bevont vállalkozások és a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei nem készíthettek egyszerűsített éves beszámolót. Ez a tiltás kibővült január 1-től a tőzsdés cégekre is től azonban ezek a tiltó rendelkezések szűkültek től a zrt., a konszolidálásba be nem vont leányvállalat, a közös vezetésű vállalkozás és társult vállalkozás, a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a Számviteli törvény 9. -a (2) bekezdésében előírt mutatószámokat tudja teljesíteni től már a konszolidálásba bevont leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás és társult vállalkozás is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha az anyavállalat felé szükséges adatszolgáltatást tudja teljesíteni, illetve a Számviteli törvény 9. -ának (2) bekezdésében előírt mutatószámokat tudja teljesíteni. Időbeli elhatárolás A kérdésben leírt esetekben nem beszélhetünk időbeli elhatárolásról. Ha a cég az építőanyagot decemberben vásárolta, akkor lehet, hogy a bejövő számlának évi a kiállítási dátuma, azonban a számlában a teljesítés időpontjának december havinak kell lennie (ha nem ilyen a számla, akkor azt javításra vissza kell küldeni a számlakibocsátónak). Mivel a teljesítés december hó, ezért ezt a számlát függetlenül attól, hogy 2012-ben állították ki decemberre készletbeszerzésként és szállítói kötelezettségként le kell könyvelni. Az üzemanyag-gyűjtőszámlában szereplő évi teljesítéseket is évre készletbeszerzésként és kötelezettségként el kell számolni. Így ezek a készletbeszerzések költségként 2011-re elszámolásra kerülnek, csak nem az időbeli elhatárolással, hanem a kötelezettségekkel szemben. E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel IV. évfolyam negyedik szám, április Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Szabó Attila HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1031 BUDAPEST, VÁCI MIHÁLY TÉR 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A cég neve:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz

RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET évi beszámolóhoz RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 2/C társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: (rövidített) RENDSZERVÍZ PLUSZ KFT A

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület

Számviteli aktualitások 2015. Vállalkozási szakterület (számviteli témakör) Forrás Akadémia GriffSoft Informatikai Zrt. 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71. Telefon: +36-1/450-2200, +36-62/549-100 Fax: +36-1/239-0056, +36-62/401-417 Web: www.griffsoft.hu

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft 2030. Érd, Ercsi út 34. 14998177-2-13 14998177-9319-113-13 13-09-133410 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Érd, 2013. május 13... ügyvezető Az

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben