E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.április IV. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat"

Átírás

1 E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.április IV. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! A hónap témája A 2011-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Saját fejlesztés könyvelése Értékcsökkenés elszámolhatása Követelések leírása Üzletrész értékesítése Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Eszközök bekerülési értéke Szociális hozzájárulási adó könyvelése Költségtérítés elszámolása Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Év végi záráshoz kapcsolódó adóalap-módosító tételek Evás kft éves beszámolója Év végi átértékelés evás cégeknél Tagikölcsön-tartozás kiegyenlítése készlettel Egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre Időbeli elhatárolás Szerző: Botka Erika a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez IN- GYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A számvitellel kapcsolatos kérdését az címen tudja feltenni Botka Erikának. Honlapunkról - a Segédletek közül töltheti le a szerkeszthető dokumentum mintát az excel alapú segédleteket. Az Ön felhasználóneve: eszamvitel Az Ön jelszava: eszv985 A kézirat lezárásának dátuma: március 28. 1

2 A hónap témája A 2011-es üzleti év zárása II. rész Írta: Botka Erika, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára A szakmai folyóirat áprilisi számában folytatjuk a korábban megkezdett témát, a 2011-es üzleti év legfontosabb zárlati teendőinek összefoglalásával kapcsolatban. Devizás és a devizaalapú forintos ügyletek mérleg-fordulónapi átértékelése A devizás tételek év végi átértékeléséről a decemberi számban már részletesen foglalkoztam. A kialakult gazdasági helyzet miatt azonban újabb gyakorlati kérdések merülnek fel, melyekre célszerű kitérni re új szabály, hogy a 2011-es üzleti év mérlegfordulónapján kötelező a devizás ügyletek és a devizaalapú forintos ügyletek mérleg-fordulónapi átértékelése. Ezeket az ügyleteket a mérlegfordulónapi árfolyammal kell átértékelni. Így az év végi átértékelésnél nem lehet figyelembe venni, hogy a devizaárfolyamok év elején jelentősen csökkentek. Azon vállalkozásoknál, ahol a követelések devizában állnak fenn, és a devizában fennálló kötelezettségállomány nem jelentős, az év végi magas devizaárfolyam miatt az átértékelésnél árfolyamnyereséget fognak elszámolni ben a befolyt követeléseknél az árfolyamcsökkenés miatt viszont árfolyamveszteséget fognak realizálni. Ezek a vállalkozások a évi beszámoló összeállításánál céltartalékképzéssel szeretnék figyelembe venni ezt az árfolyamveszteséget. Ez a veszteség folyamatos működésből adódó veszteség, és emiatt a számviteli törvény előírása alapján nem lehet céltartalékot képezni [Számviteli törvény 41. (3) bekezdés]. Így a realizált árfolyamveszteség a évet fogja terhelni. Ha a vállalkozás azonban úgy ítéli meg, hogy az év végi átértékelés végrehajtásával a beszámoló megbízható és valós összképe nem valósul meg, akkor a Számviteli törvény 4. -a (4) bekezdésének alkalmazásával könyvvizsgáló egyetértése és ilyen tartalmú nyilatkozata mellett a törvény előírásaitól el lehet térni. Ezen szabály alkalmazásával a vállalkozás mérlegfordulónapra a mérlegkészítés időpontjáig realizált árfolyam alapján is értékelhet. Külön probléma, ha az átértékelés egyenlege árfolyamnyereség, mert ezen nyereség után a társasági adót is meg kell fizetni. Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, ha a vállalakozás a Számviteli törvény 4. -ának (4) bekezdését alkalmazza az év végi értékelésre vonatkozóan, a társasági adófizetési kötelezettségét ettől függetlenül teljesítenie kell, mert a Tao. tv. 1. -a (5) bekezdésének előírása szerint a számviteli törvény előírásaitól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében történő eltérés nem eredményezheti az adókötelezettség változását (azaz a társasági adóalapot úgy kell kiszámolni, mintha a mérleg-fordulónapi árfolyamon értékelt volna a vállalkozás). Devizás ügyletek év végi átértékeléséből adódó, nem realizált árfolyamnyereséggel kapcsolatosan a Tao. tv. 7. (1) bekezdése dzs) pontjának a) alpontja tartalmaz társaságiadóalap-csökkentő tételt. Eszerint az adózás előtti eredményt csökkenti a fedezeti ügylettel nem fedezett, a devizás befektetett pénzügyi eszköz értékének növekedéseként, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek értékének csökkenéseként a mérleg-fordulónapi értékeléskor a devizaárfolyam változása alapján eszközönként, kötelezettségenként elszámolt összeg. Így adóalap-csökkentés a forgóeszközökre (pl. vevőkövetelések, pénzeszközök) és a rövid lejáratú kötelezettségekre (pl. szállító, hitel, kölcsön) nem alkalmazható, pedig a vállalkozásoknak jellemzően ilyen mérlegtételeik vannak. 2

3 Sok vállalkozás viszont forrásoldali devizakitett, és a devizás eszközök nem jelentősek, ezért ezeknél a vállalkozásoknál a magas árfolyam miatt ez az év végi átértékelés egyenlegében árfolyamveszteséget fog jelenteni. A számviteli törvény egy szűk körben továbbra is lehetőséget ad az árfolyamveszteség elhatárolására. A devizakészlettel nem fedezett, üzembe helyezett beruházáshoz kapcsolódó devizatartozások (devizában, illetve devizaalapon forintban fennálló beruházási hitel és pénzügyi lízingtartozás, külföldi pénznemre szóló kötvénykibocsátásból adódó kötelezettség, beruházásra adott tulajdonosi kölcsön) esetében az év végi átértékelésből adódó a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt, árfolyamnyereséggel nem ellentételezett árfolyamveszteség összegét saját döntés alapján teljes mértékben elhatárolhatja a vállalkozás. Az árfolyamveszteség elhatárolása mellett a vállalkozás bármikor dönthet akkor is, ha a tartozás a megelőző üzleti években fennállt, de a vállalkozás nem határolta el az árfolyamveszteséget, azzal, hogy ha egyszer ezt a módszert bevezeti, akkor ezt a szabályt a következő üzleti években is alkalmaznia kell, ha a tartozás év végi átértékeléséből árfolyamveszteség keletkezik. Ebből következően a devizás vagy devizaalapú forintos forgóeszközhitelek árfolyamveszteségét, illetve az olyan tulajdonosi kölcsön árfolyamveszteségét, melyet nem kizárólag beruházásra folyósítottak, nem lehet időbelileg elhatárolni: az a 2011-es üzleti év eredményét terheli. Ha a vállalkozás ezt az árfolyamveszteséget elhatárolja, akkor az elhatárolt összegnek a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel futamideje vagy ha a tárgyi eszköz élettartama rövidebb, mint a hitelfutamidő, akkor a tárgyi eszköz élettartama arányában számított hányadnak megfelelő összegű céltartalékot kell képeznie. A számviteli törvény évi módosítása szerint mely szabály 2011-re is alkalmazható a céltartalék képzése más módszerrel is történhet. Eszerint a beruházás aktiválásától eltelt időtartam és a hitel futamideje (tárgyi eszköz élettartama) arányában számított hányadnak megfelelő összegű céltartalékot kell képeznie. Mivel mind a két szabály alkalmazható, célszerű mindkét módszerrel a céltartalékot kiszámolni, és a kedvezőbb mellett dönteni. Az így megképzett céltartalékkal nem kell a társasági adóalapot megnövelni [ezt a céltartalékot a Számviteli törvény 41. -ának (4) bekezdése alapján kell képezni]. Így nem minősül várható kötelezettségre, jövőben költségre képzett céltartaléknak, amit a Számviteli törvény 41. -ának (1) (2) bekezdése alapján kell képezni (ezzel a céltartalékképzéssel viszont a társasági adóalapot meg kell növelni). Az évzárlat keretében az elhatárolt árfolyamveszteség és a képzett céltartalék különbözetének összegét változatlanul eredménytartalékból lekötött tartalékba át kell vezetni. Olvasói kérdések Saját fejlesztés könyvelése Saját fejlesztésű szoftver tervezésének és fejlesztésének költségeit hova kell könyvelni, és van-e értékcsökkenése? A kérdésből nem derül ki, hogy a szoftverfejlesztés milyen céllal történik. Feltételezhető, hogy a szoftvert a vállalkozás saját maga kívánja használni. Ha a szoftvernek egy éven túli a várható használati ideje, akkor az immateriális javak között szellemi termékként kell állományba venni. A szellemi terméknek van értékcsökkenési leírása ezt a várható használati idő alapján kell megállapítani. Ha a szoftvert egy évnél rövidebb ideig használják saját célra, vagy a szoftverfejlesztés értékesítési céllal történik, akkor a kész szoftvert saját termelésű készletként kell kimutatni. 3

4 Értékcsökkenés elszámolhatása A társaság decemberben eladta ingatlanát. Elszámolható-e értékcsökkenés az eladás időpontjáig, és a könyv szerinti érték kivezetése melyik főkönyvi számlán történik? Ha az ingatlant a tárgyi eszközök közül közvetlenül értékesítik, akkor az eladás időpontjáig a terv szerinti értékcsökkenést el kell számolni. Ebben az esetben az ingatlan értékesítésekor a könyv szerinti értéket egyéb ráfordításként (86-ban), az eladási árat egyéb bevételként (96-ban) kell elszámolni. Követelések leírása Korábbi években keletkezett dolgozókkal szembeni követelések leírásra kerülnek. A dolgozók már nem alkalmazottai a cégnek. Mi a helyes számviteli elszámolás? A kérdésben leírt tényállásból nem derül ki, hogy milyen jogcímen kívánja a cég a követeléseket leírni (behajthatatlanként vagy elengedett követelésként). Ha behajthatatlan követelésként kerülnek leírásra, akkor egyéb ráfordításként kell elszámolni. Ha a cég elengedi a dolgozókkal szembeni követelését, akkor személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni. Üzletrész értékesítése X Kft. a tulajdonában álló Y Kft. üzletrészét értékesíti évben Z magánszemélynek. X Kft. az adásvételből származó nyereség után a évi (Tao bevallásában) társasági adóbevallásában bevallja és megfizeti a társasági adót. Az adásvétel évi könyvelése: a) üzletrész-értékesítés: T 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek K 17. Tulajdoni részesedés 1mFt, b) üzletrészvételár: T 3. Egyéb követelés K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 20m Ft, c) értékesítés eredménye: T K47 Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek K 97. Részesedés értékesítésének eredménye 19M Ft ben az ügyletben részt vevő felek a szerződés felbontását és az eredeti állapotok visszaállítását rendelik el, azaz: Y Kft. üzletrésze visszakerül X Kft. tulajdonába, a Z magánszemély által megfizetett vételárrész X Kft. által visszafizetésre kerül. Kérdésünk, hogy az ügylet felbontása és az eredeti állapot helyreállítása, mint ben jelentkező gazdasági esemény, hogyan érinti a éveket a könyvelés, illetőleg a társasági adó szempontjából? Hogyan kell könyvelni az ügylet inverzét 2012-ben (vagy 2011-ben, amennyiben az ügylet már a évi beszámolókészítés előtt ismertté vált)? A társasági adót évre vonatkozóan kell-e önellenőrizni, és így a már megfizetett társasági adó mint túlfizetés fog jelentkezni az adófolyószámlán; vagy csak 2012-ben (vagy 2011-ben) van hatása a szerződés felbontásnak a társasági adóalapra, és elhatárolt veszteséget visz tovább a cég? Az ügyletet a szerződés felbontásakor lehet elszámolni a könyvekben. A kérdésben leírtak szerint a szerződés felbontása 2012-ben történt, ezért a gazdasági eseményt csak 2012-ben lehet elszámolni, a évi társasági adóalapot érinti re abban az esetben sem számolható el, ha a szerződés felbontása a 2011-es mérlegkészítés időpontja előtt megtörtént. Mivel az ügyletet 2012-ben kell elszámolni, a 2010-es üzleti év társasági adóbevallását és beszámolóját nem kell önellenőrizni (a évi beszámolót az akkor rendelkezésre álló információk alapján helyesen állították össze) ben a szerződés felbontását a évi könyvelés fordítottjaként kell elszámolni, azaz: T 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 20mFt, K 3. Követelések 20mFt, T 17. Részesedések 1mFt, K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 1mFt, T 97. Részesedés értékesítésének nyeresége 19mFt, K 47. Részesedéssel kapcsolatos kötelezettségek 19mFt. 4

5 Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 1. Használaton kívüli tárgyi eszköz selejtezését melynek van nettó értéke, továbbá lesz valamennyi hulladékértéke hogyan kell könyvelni? Társasági alapot kell-e növelni emiatt, és ha igen, mennyivel (nettó értékkel vagy nettó érték mínusz hulladékkal)? Nem tudjuk továbbá, hogy ilyen esetben át kell-e minősíteni, és készletek közé átvezetni, vagy terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni? (Mindkét esetben kérdés a társasági adóalap viszonya a gazdasági eseményhez.) 2. Másik nagy gondunk, hogy nehéz elkülöníteni az alvállalkozást és a bérmunkát. Mik a legfontosabb ismérvek, amelyek alapján egyszerűen besorolhatnánk? 1. A Számviteli törvény 53. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a tárgyi eszköznél, ha annak értéke tartósan lecsökkent, mert feleslegessé vált, ennek következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. Az értékcsökkentést olyan mértékben kell elszámolni, hogy a tárgyi eszköz a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben [Számviteli törvény 53. (2) bekezdés]. A hivatkozott előírások alapján a használaton kívüli (felesleges) tárgyi eszközök piaci értékét (használati értékét) a vállalkozónak kell megállapítania, a könyvekben kimutatott érték, valamint a piaci érték különbözetét terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolnia. A kérdésben leírtak alapján megállapítható, hogy a használaton kívüli tárgyi eszköz piaci értéke a hulladékérték. Ha a tárgyi eszköz nettó értéke magasabb, mint a hulladékérték, akkor a kettő különbözetében terven felüli értékcsökkenés elszámolásával az eszközt le kell értékelni. A terven felüli értékcsökkenés elszámolása: T 86. Egyéb ráfordítások, K 139, 149. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése. Ezek után a tárgyi eszköz nettó értéke a hulladékértékkel fog megegyezni. A selejtezett tárgyi eszközt a hulladékértéken át kell vezetni a készletek (anyagok) közé, elszámolása a következő: Terv szerinti és terven felüli értékcsökkenés átvezetése a Tárgyi eszköz bruttó értéke számlára: T 139., 149. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, T 138., 148. Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése, K 131.,141. Tárgyi eszközök bruttó értéke. A nettó érték átvezetése az anyagok közé: T Anyagok, K 131.,141. Tárgyi eszközök bruttó értéke. A Tao. tv. 8. -a (1) bekezdésének b) pontja szerint a terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeggel az adózás előtti eredményt az adóalap megállapítása során növelni kell. Ugyanakkor a Tao. tv. 7. -a (1) bekezdésének d) pontja szerint az adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt a tárgyieszköz-állományból bármely jogcímen történő kivezetésekor, a forgóeszközök közé való átsorolásakor az eszköz számított nyilvántartási értékének a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékét meghaladó része csökkenti feltéve minden esetben, hogy az eszköz értékcsökkenését az adózó a számvitelről szóló törvény szerint az adózás előtti eredmény terhére számolta el. (Megjegyzem, hogy a kivezetett tárgyi eszköz nettó értéke és Tao. tv. szerinti számított nyilvántartási értéke eltérhet egymástól.) 2. A bérmunka és az alvállalkozás elkülönítése elsősorban jogi (Ptk.) és nem számviteli minősítés. A bérmunka nem tekinthető alvállalkozói teljesítménynek, mert a bérmunkaszerződés a Ptk a szerinti vállalkozási szerződés. A Ptk ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Mivel a bérmunkába adó és a bérmunkába vevő vállalkozás vállalkozási szerződést köthet, a bérmunkára nem lehet alvállalkozói szerződést kötni. A Számviteli törvény 48. -ának (3) bekezdése szerint az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat. Így, ha a vállalkozás a Számviteli törvény 28. -a (2) bekezdé- 5

6 sének c) pontja szerint anyagnak minősülő eszközt szerez be, majd bérmunka keretében más vállalkozással értéknövelő munkaműveleteket végeztet rajta, a bérmunka díja az anyag bekerülési értékének részét képezi, feltéve, hogy a vállalkozó azon a bérmunkába adás előtt semmilyen saját teljesítménynek minősülő munkafolyamatot nem végzett. Ebben az esetben az értékesített anyag könyv szerinti bérmunkadíjat is tartalmazó értékét az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni [Számviteli törvény 78. (5) bekezdés]. Ha az anyag bérmunkába adását megelőzően a vállalkozó saját teljesítménynek minősülő munkafolyamatot hajtott végre, akkor a bérmunka díját az igénybe vett szolgáltatások értékeként kell elszámolni, és az előállított saját termelésű készlet közvetlen önköltségének része lesz a bérmunkadíj. Ebben az esetben a saját termelésű készletekre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni az értékesítés elszámolása során. A bérmunka ellenértéke nem tekinthető alvállalkozói teljesítménynek, ebből következően a helyi iparűzési adó alapját csak az előbbiek szerinti eladott áruk beszerzési értékével, illetve saját termelésű készlet esetén az elszámolt anyagköltséggel lehet csökkenteni. eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési érték meghatározásánál azonban figyelembe kell venni a Számviteli törvény 47. (4) bekezdése d) pontjának előírását is. E szerint a bekerülési érték részét képezi a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházás lebonyolításának díja, közvetlen költsége is. Így, ha a pályázati dokumentáció elkészítéséért fizetett sikerdíj a gépberuházással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban van, akkor annak értéke a beruházás bekerülési értékének részét képezi. A kérdésből azonban nem derül ki, hogy a beruházás aktiválása (üzembe helyezése) mikor történt. Ha a beruházás aktiválása február 22-ig nem történt meg, és az előbb leírt feltételek fennállnak, akkor a beruházás bekerülési értékében kell a sikerdíjat aktiválni. Ha a beruházás aktiválása decemberben megtörtént, akkor a februárban számlázott sikerdíjat nem lehet a beruházás bekerülési értékében figyelembe venni, mert a költség az üzembe helyezést követően merült fel. Ebben az esetben évben kell a sikerdíjat költségként elszámolni. Eszközök bekerülési értéke Társaságunk gépberuházáshoz támogatást nyert. A beruházás decemberben megvalósult. A pályázatíróval sikerdíjas szerződésünk van, mely október 10-én került megkötésre, pályázat novemberben került beadásra, február 22-én készült a teljesítés-igazolási jegyzőkönyv. Kérdésünk: költségként vagy (beruházás érték növelő) beruházásérték-növelő tételként kell elszámolni? Másik kérdés: ha költség, akkor a évet terheli-e? A Számviteli törvény 47. -ának (1) bekezdése szerint az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az Szociális hozzájárulási adó könyvelése Hogyan könyveljük az új szociális hozzájárulási adót kettős könyvvitel vezetése esetén? Ezzel a kérdéssel már az E-számvitel számában részletesen foglalkoztam. A szociális hozzájárulási adót mivel azt a személyi jellegű ráfordítások után kell fizetni a társadalombiztosítási járulékkal megegyezően a bérjárulékok között kell elszámolni. Ha a szociális hozzájárulási adót adókedvezménnyel csökkentik, akkor a fizetendő adót kell költségként és kötelezettségként elszámolni (azaz az adókedvezmények költséget csökkentő tételként jelennek meg). 6

7 Költségtérítés elszámolása Elszámolható-e olyan telefonszámla, melynek a vevője magánszemély, a számlafizető pedig a cég? A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a Számviteli törvény 3. -a (7) bekezdésének 2. pontja és 78. -ának (4) bekezdése szerint egyéb szolgáltatásként kell elszámolni. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz kapcsolódóan fizetendő baleseti adó az igénybe vett kötelező gépjármű-felelősségbiztosításhoz közvetlenül kapcsolódik, ezért a baleseti adó a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatás bekerülési értékének része, tehát az igénybe vett szolgáltatás ennyivel többe kerül. Így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj baleseti adóval növelt értékét kell költségként az 53-as számlaosztályban az egyéb szolgáltatások között elszámolni. Elszámolható a cégnél költségként, csak nem mindegy, hogy milyen jogcímen. Mivel a szolgáltatás igénybe vevője a magánszemély, azt telefonköltségként a cég nem tudja elszámolni. Ebben az esetben a kifizetett telefonszámlát a cég költségtérítés jogcímen tudja elszámolni, melyet személyi jellegű egyéb kifizetések között kell kimutatnia. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás A évi CIII. törvény alapján január 1-től baleseti adót kell fizetni. Az adóról a biztosítóknak kell elszámolni az adóhatóság felé, ezért ők szedik be a kötelező felelősségbiztosítás díjával együtt. A törvény szerint az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit vagy amelyet a Kgfb. tv. szerint biztosítási kötelezettség terhel. Ezek alapján számunkra nem egyértelmű, hogy a baleseti adót a 86. számlaosztályba egyéb ráfordításként (mint külön adónem) vagy az 53. számlaosztályba egyéb szolgáltatásként (mint a biztosítási díj része) kell-e könyvelni. Beruházás keretében beszerzett tárgyi eszköz számviteli elszámolása Támogatások elszámolásával kapcsolatban kérjük a segítségét az alábbi esetre vonatkozóan: Ügyfelünk (szoftverfejlesztéssel foglalkozó kft.) a Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázaton GOP vissza nem térítendő támogatásban részesül. A projekt (szoftverfejlesztés) elszámolható költségei (több év alatt): K+F projekttámogatás eft (bérköltség + igénybe vett szolgáltatás) Regionális beruházás eft (111. Immateriális javak Tárgyi eszközök) Piacra jutás támogatása (csekély összegű támogatás) eft (anyagköltség + igénybe vett szolgáltatás) Összesen: eft A források megoszlása minden költségre külön-külön: Saját forrás 55% eft Támogatás 45 % eft Összesen: eft A támogatás összegének 85%-a ( eft) az Európai Uniós Regionális Fejlesztési Alapból, 15%-a (2.443 eft) a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik. Számviteli elszámolásként elsődlegesen az 5. számlaosztályba könyveljük a kísérleti fejlesztéshez közvetlenül igénybe vett külső szolgáltatásokat, kísérleti fejlesztést végzők közvetlen bérét és járulékait, szakképzési hozzájárulását; majd év végén befejezetlenként a 7

8 kísérleti fejlesztés aktivált értékeként mutatjuk ki (T 112. K 582.). A projekt elkészültekor a K+ F összes költsége a vállalkozás saját szellemi termékének részét képezi (T 114 K 112.). Regionális beruházás: fejlesztéshez kapcsolódó tárgyi eszköz és alapszoftver a beszerzéskor: T 161. K 454., T 113. K 454. Lehet-e aktiválni a használatbavételkor (T 131. K 161.)? Elkezdődhet-e ezek értékcsökkenése a projekt aktiválása előtt? Ha igen, akkor milyen értékkel kerül az új szellemi termékbe (T 114. K 131., T 114. K 113.)? A piacra jutás támogatása: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatás elsődlegesen az 5. számlákra, év végén T 114. K 582.? évben már elindult a K+F program, és támogatási előleget is folyósítottak. A támogatási előlegek, majd az elszámolt összes támogatás a pénzügyi teljesítéskor a (9634 egyéb bevételek ) Egyéb bevételek számlára kerül, majd azt halasztott bevételként időbelileg el kell határolni. Az értékcsökkenési leírás mértékének meghatározására, majd elszámolására az új szoftver aktiválásakor kerül sor? A halasztott bevételt a bekerülési érték arányos részének költségkénti elszámolásakor az egyéb bevétellel szemben szüntetjük meg? A regionális beruházás keretében beszerzett tárgyi eszköz és alapszoftver számviteli elszámolását aszerint kell elbírálni, hogy azok csak a fejlesztést szolgálják, vagy más célra is hasznosíthatók. Ha kizárólag a fejlesztéshez használhatók, akkor beszerzéskor költségként kell elszámolni, és a K+F költségek részeként kell aktiválni azokat. Ha más célra is hasznosíthatók, és a használati idő várhatóan az egy évet meghaladja, akkor lehet állományba venni önálló tárgyi eszközként, vagyoni értékű jogként. Ha ezeket az eszközöket a K+F-hez vagy más tevékenységhez használatba veszik, akkor aktiválni kell, és ebben az esetben csak az eszközök K+F-hez kapcsolódó értékcsökkenési leírása kerül be a K+F közvetlen költségei közé (így ezen eszközök aktiválása nem függ össze a projekt aktiválásával). Az eszközök várható használati idejét a vállalkozásnak kell meghatároznia, és ez alapján kerül az értékcsökkenési leírás megállapításra. Azt illetően, hogy a K+F költségeként mekkora értékcsökkenési leírás kerülhet elszámolásra, a következőkre kell tekintettel lenni. A kísérleti fejlesztés közvetlen költségei között csak olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a kísérleti fejlesztés témaszámára (munkaszámára) közvetlenül utalványozhatók, illetve megfelelő mutatók segítségével feloszthatók (a felosztás módjáról belső szabályzatban kell rendelkezni). Amennyiben használatbavételkor először csak a K+F-hez használják az eszközt, annak időarányos értékcsökkenési leírása a K+F költség részét képezi. Ha viszont vegyes az eszköz hasznosítása azaz más tevékenységhez is használják párhuzamosan, akkor csak a K+F-ben a használattal arányos értékcsökkenési leírás kerülhet be (pl. óranyilvántartás arányában osztják szét az értékcsökkenési leírást). A kérdésből nem derül ki, hogy mi a piacrajutástámogatás tartalma. Feltételezem, hogy a kifejlesztett új szoftver piaci bevezetéséhez, azaz a jövőbeni értékesítési költségekhez (pl. reklám) adnak támogatást. Ebben az esetben a piacra jutással kapcsolatos költségeket nem lehet a K+F költségeként, így a szoftver közvetlen önköltségében sem, aktiválni. Ezeket felmerüléskor költségként kell elszámolni, és ekkor kell a hozzá kapcsolódó támogatást is ha azt korában már folyósították egyéb bevételként feloldani. A támogatás elszámolásánál a következőkre kell tekintettel lenni: A 2011-ben megkapott támogatási előleget kötelezettségként kell kimutatni. Ha a vállalkozás elszámolását az előlegre vonatkozóan a 2011-es mérlegkészítés időpontjáig elfogadják, akkor lehet csak 2011-re bevételként elszámolni (de hogy ezt a bevételt időbelileg el kell-e határolni, vagy sem, az több tényezőtől függ). Ha az elszámolás a mérlegkészítés időpontjáig nem történik meg, akkor a kapott előleget 2011-ben kötelezettségként kell a mérlegben kimutatni. Ebben az esetben feltételezhetően 2012-ben fog majd az elszámolás megtörténni, 8

9 akkor tehát 2012-ben lehet az előleget bevételként kimutatni. A megkapott támogatást a feloldás miatt arányosan meg kell osztani a finanszírozási jogcímek között: K+F támogatás, regionális beruházás és piacrajutási támogatás. Ha a regionális beruházás eszközeit az előbb leírtak szerint egy összegben költségként kell elszámolni, akkor az ahhoz kapott támogatást nem lehet elhatárolni. Ha a regionális támogatás eszközeit aktiválni kell, akkor az ahhoz kapott támogatást időbeli elhatárolás alá kell vonni, és a költségként elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan kell feloldani (azaz a K+F-ben aktivált értékcsökkenési leírásra nem kell feloldani a támogatást, mert bár költségként elszámolásra kerül, utána aktiválják, így nem terheli az eredményt). Ez fejlesztési támogatás, ezért a Számviteli törvény 86. -a (5) bekezdésének előírása alapján feloldáskor dönthet a vállalkozás, hogy rendkívüli bevételként vagy egyéb bevételként oldja fel. A K+F-ként aktivált költségekből a fejlesztés befejezésekor szoftver lesz. Ha a szoftvert saját tevékenység során hasznosítani fogják, akkor szellemi termékként kell állományba venni. Az új szoftver használatbavételekor kell a várható használati idő alapján az értékcsökkenési leírást meghatározni. Az ehhez kapott támogatás szintén fejlesztési támogatás, ezért azt időbelileg el kell határolni, és az elszámolt értékcsökkenési leírással arányosan kell feloldani a vállalkozás döntése alapján egyéb vagy rendkívüli bevételként. 2. Év végével át kell-e értékelni azokat a devizabetét-számlákat, devizapénztárat is, melyet a választott (napra frissített árfolyammal) devizában könyvelünk, de a főkönyvben forintban jelenik meg? Ha igen, mivel szemben: T/K 87/97 K/T 86? Ha bankon teszem, akkor a kivonaton szereplő záró egyenlegem nem fog egyezni a banknaplómban mutatott deviza értékével. 1. A Tao. tv. 8. -a (1) bekezdésének e) pontja alapján a jogerős határozatban megállapított bírság adóalap-növelő tétel, így a munkaügyi bírsággal, illetve a gyorshajtás, tilos parkolás miatti bírsággal a társasági adóalapot meg kell növelni. 2. A kérdésben leírtak alapján nem értelmezhető, hogy mit jelent a napra frissített árfolyam kifejezés. Ha azt jelenti, hogy a vállalkozás mindennap forintban az aznapi árfolyamon átértékeli a deviza pénzeszközeit, akkor szabálytalanul jár el, ugyanis átértékelést csak mérlegfordulónapon lehet végrehajtani, év közben nem. A mérleg-fordulónapi deviza, valuta összegét kell a mérleg-fordulónapi forintárfolyamra átértékelni, mely átértékelést a bankszámlával és a valutapénztárral szemben kell elszámolni, ezen átértékelés egyenlege jelenik meg a 87-es vagy a 97-es főkönyvi számlán (ha nincs más devizás tétel). Így a főkönyvben a bankszámla és a valutapénztár devizában fennálló egyenlegének meg kell egyeznie a bankszámlakivonat devizaösszegével, illetve a valutapénztárban lévő valuta összegével. Év végi záráshoz kapcsolódó adóalap-módosító tételek Evás kft éves beszámolója Az év végi zárással, adóalap-módosító tételekkel kapcsolatosan van pár kérdésem. 1. Jól értem, hogy adóalap-növelő bírság: a) pl. ha a cég munkaügyi pert veszít, a határozatban kiszabott bírság mértéke, b) ha a cégben gépkocsi van, a gyorshajtás, tilos parkolás miatt határozat alapján fizetett vagy fizetendő bírság? Kérném a segítségét abban, hol tudok utánanézni, hogy evás kft.-nek hogyan kell elkészítenie az éves beszámolóját. Az evás kft. a számviteli törvény hatálya alatt van, 9

10 ezért fő szabály szerint a számviteli törvény előírásainak megfelelően kell a beszámolót összeállítania (hasonlóan a társasági adóalanyos kft.-khez). Ezt az Eva-tv. 4. -ának (2) bekezdése is megerősíti. Az Eva-tv a azonban a beszámoló összeállításhoz tartalmaz speciális előírásokat. Eszerint az evás kft.- nek a bevételeit áfával növelten kell elszámolnia, másrészt az eredménykimutatás adófizetési kötelezettség sorában a tárgyévi evafizetési kötelezettséget kell kimutatnia (mivel nem társasági adót fizet). Az evás kft. a beszerzéseit terhelő áfát nem igényelheti vissza, ezért az eszközbeszerzést és a szolgáltatás igénybevételét is áfával növelten kell elszámolnia. Más egyedi szabály nincs, ezen túlmenően a számviteli törvény általános szabályait kell alkalmazni. végi árfolyam, azonban a feltöltésnél mégis kellett ezzel kalkulálniuk. Tagikölcsön-tartozás kiegyenlítése készlettel Egyik ügyfelünk a tagi kölcsönét az anyagkészletéből szeretné csökkenteni. Van-e erre lehetőség, és ha igen, akkor van-e ennek valamilyen kapcsolódó adóvonzata? Év végi átértékelés evás cégeknél Mivel a évi beszámolóban már kötelező a devizás átértékelés, mi történik azzal az evás céggel, amelynek emiatt nagyobb árfolyamnyeresége keletkezik, és nem töltötte fel az adófizetési (kötelezettségét csak) kötelezettségét, csak a kiadott számlái után, ugyanis december 20-án még nem lehetett tudni, hogy mennyi lesz az árfolyam. Mit lehet ebben az esetben tenni? Az evás cégekre csak akkor vonatkozik a számviteli törvény, ha kettős könyvvitelt vezetnek (azaz a bevételi nyilvántartást vezető bt. nincs a számviteli törvény hatálya alatt, ezért a devizás tételekre vonatkozó értékelési szabályokat sem kell alkalmazniuk). Viszont a számviteli törvény hatálya alá tartozó evás cégeknek a devizás tételeiket év végén át kell értékelniük, és ha az átértékelés egyenlege nyereség, akkor az után az evát is meg kell fizetni. Ha nem töltötte fel ennek megfelelően december 20-án az evát, akkor az adóhatóság meg fogja bírságolni. A nem megfelelő feltöltésben utólag már semmit nem lehet tenni. Megjegyzem, hogy a társasági adóalanyos cégek sem tudták előre, hogy mi lesz az év Van erre lehetőség, az idevonatkozó szabályok betartása mellett. Ha a tagikölcsön-tartozást készlettel kívánják kiegyenlíteni, akkor kötelezettség fejében adnak át eszközt. A Számviteli törvény 72. (4) bekezdése a) pontjának előírása szerint értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni a kötelezettség fejében átadott készletet. Az áfatörvény előírása szerint is a készlet átadásával értékesítés valósul meg, ezért az ügylet után az áfát is meg kell fizetni. Így az átadott készletet a tulajdonosnak áfával növelten számláznia kell, majd az értékesítésből adódó követelést lehet a tagikölcsön-tartozással összevezetni (beszámítás). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tulajdonos feltételezhetően az adózási szabályok szerint kapcsolt félnek minősül, így az értékesítést piaci áron kell elszámolni, hogy a társasági adóalap, illetve áfaadóalap tekintetében az ügylet ne legyen kifogásolható. 10

11 Egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre Egy cég decemberben szállítólevél alapján vásárol építőanyagot, amit fel is használ még decemberben. Az anyagról 2012-ben jön meg a számla, a számlán a dátumok mind éviek. A kérdésem az lenne, hogy 2011-ben a 2012-es számla alapján az anyagköltséget el lehet-e határolni. A cég üzemanyag-tankolásáról havi gyűjtőszámlát kap. A évi számlában szerepel évi üzemanyag is. Ebben az esetben is el lehet határolni az üzemanyagot 2011-es adóévre? Kérném a segítségét abban, hogy a korábbi években milyen volt a hatályos számviteli törvény előírása abból a szempontból, hogy az egyszerűsített éves beszámolót készíthetők köre hogyan változott az évek során. A január 1-től hatályos előírások szerint az rt.-k, a konszolidálásba bevont vállalkozások és a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepei nem készíthettek egyszerűsített éves beszámolót. Ez a tiltás kibővült január 1-től a tőzsdés cégekre is től azonban ezek a tiltó rendelkezések szűkültek től a zrt., a konszolidálásba be nem vont leányvállalat, a közös vezetésű vállalkozás és társult vállalkozás, a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepe is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha a Számviteli törvény 9. -a (2) bekezdésében előírt mutatószámokat tudja teljesíteni től már a konszolidálásba bevont leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás és társult vállalkozás is készíthet egyszerűsített éves beszámolót, ha az anyavállalat felé szükséges adatszolgáltatást tudja teljesíteni, illetve a Számviteli törvény 9. -ának (2) bekezdésében előírt mutatószámokat tudja teljesíteni. Időbeli elhatárolás A kérdésben leírt esetekben nem beszélhetünk időbeli elhatárolásról. Ha a cég az építőanyagot decemberben vásárolta, akkor lehet, hogy a bejövő számlának évi a kiállítási dátuma, azonban a számlában a teljesítés időpontjának december havinak kell lennie (ha nem ilyen a számla, akkor azt javításra vissza kell küldeni a számlakibocsátónak). Mivel a teljesítés december hó, ezért ezt a számlát függetlenül attól, hogy 2012-ben állították ki decemberre készletbeszerzésként és szállítói kötelezettségként le kell könyvelni. Az üzemanyag-gyűjtőszámlában szereplő évi teljesítéseket is évre készletbeszerzésként és kötelezettségként el kell számolni. Így ezek a készletbeszerzések költségként 2011-re elszámolásra kerülnek, csak nem az időbeli elhatárolással, hanem a kötelezettségekkel szemben. E-számvitel című szakmai folyóiratunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink adózási, számviteli tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. E-számvitel IV. évfolyam negyedik szám, április Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Szabó Attila HU ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: Tel.: , Fax: , Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.július V. évfolyam 7. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.július V. évfolyam 7. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.november IV. évfolyam 11. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.november IV. évfolyam 11. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.április V. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.április V. évfolyam 4. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.június IV. évfolyam 6. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.június IV. évfolyam 6. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.május IV. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2012.május IV. évfolyam 5. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2012.május IV. évfolyam 5. szám Tartalom In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2013.október V. évfolyam 10. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2013.október V. évfolyam 10. szám Tartalom A hónap témája Pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközök számviteli elszámolása Olvasói kérdések Vegyen részt rövid

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.április VII. évfolyam 4. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.április VII. évfolyam 4. szám Tartalom A hónap témája Felkészülés a 2014-es üzleti év zárása II. rész Olvasói kérdések Eszközbeszerzésre kapott támogatás

Részletesebben

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat

E-számvitel. Tartalom. Tisztelt Előfizetőnk! 2015.január VII. évfolyam 1. szám. A hónap témája. Olvasói kérdések. elektronikus Szakmai folyóirat E-számvitel elektronikus Szakmai folyóirat 2015.január VII. évfolyam 1. szám Tartalom A hónap témája Végelszámolás megindításáról Felkészülés a 2014-es év üzleti zárására I. rész Olvasói kérdések Elengedett

Részletesebben

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár.

SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár. 1 SZÁMVITELI HÍREK Számviteli kisokos (egyesületi tájékoztató) Lezárva 2012. február 15-ével. Összeállította: Botka Erika főtitkár Tartalma: 1) Devizás tételek 2011. mérlegfordulónapi átértékelése 2) Devizakötelezettség

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése

Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése 1 Olvasói kérdések - 2013: Kapcsolt vállalkozás megítélése Ha van egy A anyavállalat, annak egy B és egy C leányvállalata (a B és a C között semmilyen egyéb részesedési viszony nincs, csak közös az anyavállalatuk),

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) 1 Tisztelt Egyesületi tag! HÍRLEVÉL (Evából visszatérés, Egyesületi tagok kérdései) Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely általános tájékoztatást ad az eva adóalanyiságból visszatérés

Részletesebben

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma

Kötelezettségek 1. 1. A kötelezettségek fogalma 1. A kötelezettségek fogalma Kötelezettségek 1 1. A kötelezettségek fogalma A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben kifejezett elismert

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása

A nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának korlátozása Helyi adók Helyi iparűzési adó A helyi adókról szóló törvény 2013. év január 1-jén hatályba lépő módosításai között a leglényegesebb, hogy korlátozták az iparűzési adóalap megállapítása során az eladott

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez

Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS. Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Dr. Horváth Katalin KIEGÉSZÍTÉS Számvitel a gyakorlatban 2004. c. könyvéhez Budapest, 2009 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2005 2009. évi változásai (kiemelve a 2009. I. 1-étől hatályos változások)

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben