IV. ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA"

Átírás

1 IV. A KUTATÁS, A KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA A kutatás, a kísérleti fejleszt számviteli elszámolásának gyakorlatánál külön kell foglalkozni: a) a kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, ráfordításai számviteli elszámolásával, b) a kutatás, a kísérleti fejleszt külső pénzügyi forrásai (bevételei, támogatásai, visszafizetendő támogatásai) számviteli elszámolásával, c) a K+F beruházások beszerzi, előállítási költségeinek, aktiválásának, amortizációjának számviteli elszámolásával, d) a K+F beruházások külső pénzügyi forrásai (bevételei, támogatásai, visszafizetendő támogatásai) számviteli elszámolásával. A kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, bevételei számviteli elszámolásánál szempont az is, hogy a) a kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, bevételei = saját célra végzett kutatáshoz, kísérleti fejleszthez, vagy = megrendelre végzett kutatáshoz, kísérleti fejleszthez kapcsolódnak b) a kutatás, a kísérleti fejleszt vállalkozásba adás útján valósul meg; c) mely költségek terhelik a tárgyévi eredményt, illetve mely bevételek illetik meg a tárgyévet, ehhez kapcsolódóan = az időbeli elhatárolásnak, = a kísérleti fejleszt aktivált értékének az értelmeze, elszámolása. 44

2 1. Saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt tárgyévi költségeinek könyvviteli elszámolása A saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt tárgyévi költségeinek könyvviteli elszámolása a 684. Kutatási-kísérleti fejleszt költségei számlán belül megnyitásra kerülő Kutatásikísérleti fejleszt saját költségei alszámlán, továbbá a Kutatásikísérleti fejleszt általános közvetett költségei alszámlán történik. A Kutatási-kísérleti fejleszt saját költségei számlát a számviteli, a statisztikai információk alátámasztása érdekében célszerű a következők szerint rzletezni: A kutatás közvetlen saját költségei A kutatás eszközeinek amortizációja A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása A kísérleti fejleszt tárgyévben aktivált költségei Értékesített kutatás, kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei eszközeinek amortizációja A tárgyévi eredményt terhelő, saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt költségei A Kutatási-kísérleti fejleszt általános közvetett költségei számlát legalább a következők szerint célszerű rzletezni: A kutatás közvetett költségei A kísérleti fejleszt közvetett költségei A kutatás általános költségei A kísérleti fejleszt általános költségei A felsorolt számlák további bontásával, belső rzletezével, illetve a kapcsolódó analitikus nyilvántartással kell biztosítani az elszámolt költségek témaszámonkénti, munkaszámonkénti gyűjtét. 45

3 A saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt költségeinek témaszámonkénti, munkaszámonkénti gyűjtével biztosítható a kutatás a kísérleti fejleszt költségeinek egyértelmű elkülöníte a szükséges információk, adatszolgáltatási igények biztosítása céljából. 1.1 Közvetlen költségek A kutatás közvetlen saját költségei Saját célra végzett alap- alkalmazott kutatás, amikor a vállalkozás saját elhatározásból, saját kockázatára, eredménye terhére, saját eszközeivel munkaerejével külső megrendel nélkül végez kutatásnak minősülő tevékenységet. Az alap alkalmazott kutatás közvetlen saját költsége minden olyan a kutatás érdekében felmerült költség, amely a kutatási témaszámra (munkaszámra) közvetlenül utalványozható (elszámolható, tervezhető, meghatározható), illetve amelynek a kutatási témaszámra (munkaszámra) jutó értéke megfelelő mutatók, jellemzők segítségével megállapítható elszámolható a vállalkozás önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatában előírt tartalommal. Éppen ezért a kutatás közvetlen saját költségeit elkülönítetten az alap alkalmazott kutatás témaszámaira, munkaszámaira kell gyűjteni. A A kutatás közvetlen saját költségei számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a kutatást végzők közvetlen munkabérét, a közvetlen munkabérek kiegzítő fizeteit, bérpótlékait az így számított összes bér utáni járulékokat (társadalombiztosítási, munkaadói), hozzájárulásokat (egzségügyi, szakképzi),! a kutatási témához közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét, illetve a szakértőnek elszámolt díjat járulékaival, hozzájárulásaival együtt,! a kutatási témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét bekerüli 46

4 (beszerzi) értéken, a saját előállítású félkz kztermékek értékét előállítási közvetlen önköltségen,! a kutatási témához közvetlenül igénybe vett, a kutatási utalványozott, a társüzemek által - a kutatási tevékenység körébe tartozóan - végzett szolgáltatások közvetlen költségen számított értékét, amelyet legkőbb a mérlegkzít időpontjáig kell áttételezni a társüzemről,! a kutatási témához közvetlenül felhasznált, a kutatás tárgyát képező eszköz bekerüli (beszerzi) értéken, előállítási önköltségen számított értékét anyagköltségként, illetve saját előállítású eszközök értékeként (olyan eszközök értéke számolható el, amelyek a kutatási tevékenység során, a konkrét témaszámhoz kapcsolódóan elhasználódnak, amelyeket kizárólag az adott kutatási tevékenység érdekében szereztek be, állítottak elő, amelyeket a kutatási tevékenység során átalakítanak),témaszámra! a kutatás valamely témájához bérbevett eszköz (pl. műszer) bérleti díját,! a kutatási témához közvetlenül igénybe vett külső (nem kutatásnak minősülő) szolgáltatások számlázott értékét (mérek, minősítek, szállítások). A A kutatás közvetlen saját költségei számlán nem lehet elszámolni a kutatási tevékenységnek nem minősülő, a kutatás fogalmi körébe nem tartozó munkák költségeit, továbbá a kutatás fogalmi körébe tartozó azon költségeket, amelyek közvetlenül nem számolhatók el megfelelő mutatók, jellemzők hiányában a kutatási témaszámra (munkaszámra) jutó értékük nem állapítható meg. Nem lehet itt elszámolni a vállalkozásba adott kutatás számlázott költségeit sem. A A kutatás közvetlen saját költségei számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni:! a kutatás során visszanyert hulladékok (pl. lecserélt alkatrzek) haszonanyagértékét (hulladékértékét) az anyagköltséget csökkentő tételként, 47

5 ! a kutatás során előállított továbbfelhasználás vagy értékesít céljából kzletre vett félkz kztermékek, továbbá a tárgyi eszközként, szellemi termékként használatba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségét a kzletrevételkor, az állománybavételkor A kutatás közvetlen saját költségei számla egyenlege az év végén a kutatás tárgyévben felmerült saját költségeinek összegét mutatja, amely nem tartalmazza a kutatás során előállított hasznosításra kerülő termékek számított közvetlen költségeit, amelyet a Saját előállítású eszközként aktivált kutatási költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kutatási költségek számlákra kell átvezetni. Számlaösszefüggek a A kutatás közvetlen saját költségei számlához kapcsolódóan T K T 54 - K A kutatást végzők közvetlen bérének, a bér járulékainak, hozzájárulásainak elszámolása a bérfeladás, a bevallás alapján. T K illetve T K T K A kutatási téma szakértői díjának elszámolása a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. (folytatva) 48

6 T K 21 (466) (454) T K 596 T K (794) T K 597 (folytatás) A kutatáshoz közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok, a kutatás tárgyát képező eszközök bekerüli (beszerzi) értékének könyvele. A kutatáshoz közvetlenül felhasznált saját termelű kzletek (félkz kztermékek), a kutatás tárgyát képező saját termelű kzletek könyvele közvetlen önköltségen. T K 691 A kutatáshoz igénybevett társüzemi szolgáltatások, gyártási különkölt ségek könyvele közvetlen önköltségen. T K T K T 21 - K T K 511 A kutatáshoz igénybevett külső szolgáltatások számlázott értékének, a bérbevett eszközök bérleti díjának könyvele. A kutatás során visszanyert hulladékok, haszonanyagok kzletre vételének könyvele hulladék-, illetve haszonanyagértéken. T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 A kutatás során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kutatás során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. (folytatva) 49

7 T K 691 T K (folytatás) A kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kutatás eszközeinek amortizációja Az alap- alkalmazott kutatás tárgyévi közvetlen saját költségének minősül a A kutatás eszközeinek amortizációja számlán elkülönítetten célszerű kimutatni a kutatási témához használt eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak) tárgyévi értékcsökkeni leírását, ha az a kutatási témára (témaszámra, munkaszámra) utalványozható így közvetlen költségnek minősíthető. A A kutatás eszközeinek amortizációja számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a meghatározott kutatási témához a kutatás eszközeként használt tárgyi eszköz, illetve a kutatás tárgyi eszközként állományba vett, a kutatás tárgyát képező eszközének tárgyévben elszámolt értékcsökkeni leírását,! a meghatározott kutatási témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek (találmány, szabadalom, védjegy, szoftvertermék, know-how, gyártási eljárás) értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét,! a kutatási témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárát, a licenc díját, a know-how ellenértékét, a szolgálati találmány kapcsán fizetett találmányi díjat a számlázott, a fizetett összegben, amennyiben ezeket az immateriális javak között nem lehetett állományba venni (ezen költségeket azonban nem értékcsökkeni leírásként, hanem igénybe vett szolgáltatás költségeként, illetve személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, itteni elszámolásukat az egységes számbavétel követelménye indokolja). Amennyiben ugyanazon eszköz a kutatási a kísérleti fejleszti tevékenységhez is, illetve több kutatási témához használható, akkor az egyes témák, illetve a kutatás a kísérleti fejleszt között a vállalkozás 50

8 által választott az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban rögzített mutatók, jellemzők segítségével kell a tárgynegyedévben amortizációként elszámolt költségeket megosztani. Ha az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint a kutatás során előállított kzletre vett, továbbá tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek számított közvetlen önköltségének megállapításakor a kutatás eszközeinek amortizációját is számításba veszik, úgy a számításba vett összeget a A kutatás eszközeinek amortizációja számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni a Saját előállítású eszközként aktivált kutatási költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kutatási költségek számlákkal szemben. Számlaösszefüggek a A kutatás eszközeinek amortizációja számlához kapcsolódóan T K 119 T K 596 T K T K 596 T K illetve T K T K A kutatási témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek értékcsökkeni leírásának, illetve arányos összegének könyvele. A kutatás eszköze, a kutatás - tárgyi eszközként állományba vett - tárgya kutatási témára elszámolható értékcsökkeni leírásának, illetve az értékcsökkeni leírás arányos összegének könyvele. A kutatási témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárának, licenc díjának, számlázott know-how, szolgálati találmány díjának könyvele a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. (folytatva) 51

9 (folytatás) T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 T K 691 T K A kutatás során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékében számításba vett amortizáció könyvele. A kutatás során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termék értékében számításba vett amortizáció könyvele. A kutatás érdekében a tárgyévben felmerült, közvetlenül elszámolt amortizáció átvezete, a számla év végi zárásakor A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei A kísérleti fejleszt közvetlen saját költsége minden olyan a kísérleti fejleszt érdekében a tárgyévben felmerült költség, amely a kísérleti fejleszt témaszámára (munkaszámára) közvetlenül utalványozható (elszámolható, tervezhető, meghatározható), illetve amelynek a kísérleti fejleszt témaszámára (munkaszámára) jutó értéke megfelelő mutatók, jellemzők segítségével megállapítható elszámolható a vállalkozás önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatában előírt tartalommal. Éppen ezért a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeit témaszámra, munkaszámra kell gyűjteni. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a kísérleti fejlesztt végzők közvetlen munkabérét, kiegzítő fizeteit, bérpótlékait az így számított összes bér utáni társadalombiztosítási, munkaadói járulékot, szakképzi, egzségügyi hozzájárulásokat, 52

10 ! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét, illetve a szakértőnek elszámolt díjat járulékaival, hozzájárulásaival együtt,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét bekerüli (beszerzi) értéken, a saját előállítású félkz kztermékek értékét előállítási közvetlen önköltségen,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül igénybe vett, a kísérleti fejleszti témaszámra utalványozott, a társüzemek által a kísérleti fejleszt körébe tartozóan végzett szolgáltatások közvetlen költségen számított értékét, amelyet legkőbb a mérlegkzít időpontjáig kell áttételezni a társüzemről,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül felhasznált, a kísérleti fejleszt tárgyát képező eszköz bekerüli (beszerzi) értéken, előállítási önköltségen számított értékét anyagköltségként, illetve a saját előállítású eszközök értékeként (olyan eszközök értéke számolható el, amelyek a kísérleti fejleszt során, a konkrét témaszámhoz kapcsolódóan elhasználódnak, amelyeket kizárólag az adott kísérleti fejleszt érdekében szereztek be, állítottak elő, amelyeket a kísérleti fejleszt során átalakítanak),! a kísérleti fejleszt valamely témájához bérbevett eszköz (pl. műszer) bérleti díját,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül igénybe vett külső (nem kísérleti fejlesztnek minősülő) szolgáltatások számlázott értékét (mérek, minősítek, szállítások). A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számlán nem lehet elszámolni a kísérleti fejlesztnek nem minősülő, a kísérleti fejleszt fogalmi körébe nem tartozó munkák költségeit, továbbá a kísérleti fejleszt fogalmi körébe tartozó azon költségeket, amelyek közvetlenül nem számolhatók el megfelelő mutatók, jellemzők hiányában a kísérleti fejleszti témaszámra (munkaszámra) jutó értékük 53

11 nem állapítható meg. Nem lehet itt elszámolni a vállalkozásba adott kísérleti fejleszt számlázott költségeit sem. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni:! a kísérleti fejleszt során visszanyert hulladékok (pl. lecserélt alkatrzek) haszonanyagértékét (hulladékértékét) az anyagköltséget csökkentő tételként,! a kísérleti fejleszt során előállított továbbfelhasználás vagy értékesít céljából kzletre vett félkz kztermékek, továbbá a tárgyi eszközként, szellemi termékként használatba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségét a kzletrevételkor, az állománybavételkor. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla egyenlege az év végén a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült saját költségeinek összegét mutatja, amely nem tartalmazza a kísérleti fejleszt során előállított hasznosításra kerülő termékek számított közvetlen költségeit, amelyet a Saját előállítású eszközként aktivált kísérleti fejleszti költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kísérleti fejleszti költségek számlákra kell átvezetni. Számlaösszefüggek a A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számlához kapcsolódóan T K T 54 - K A kísérleti fejlesztt végzők közvetlen bérének, a bér járulékainak, hozzájárulásainak elszámolása a bérfeladás, a bevallás alapján. (folytatva) 54

12 (folytatás) T K illetve T K T K A kísérleti fejleszti téma szakértői díjának elszámolása a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. T K 21 (794) (454) T K 596 A kísérleti fejleszthez közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok, a kísérleti fejleszt tárgyát képező eszközök bekerüli (beszerzi) értékének könyvele. T K (794) T K 597 A kísérleti fejleszthez közvetlenül felhasznált saját termelű kzletek (félkz kztermékek), a kísérleti fejleszt tárgyát képező saját termelű kzletek értékének könyvele közvetlen önköltségen. T K 691 A kísérleti fejleszthez igénybevett társüzemi szolgáltatások, gyártási külön költségek könyvele közvetlen önköltségen. T K T K T 21 - K T K 511 A kísérleti fejleszthez igénybevett külső szolgáltatások számlázott értékének, a bérbevett eszközök bérleti díjának könyvele. A kísérleti fejleszt során visszanyert hulladékok, haszonanyagok kzletre vételének könyvele hulladék-, illetve haszonanyagértéken. (folytatva) 55

13 (folytatás) T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 T K 691 T K A kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kísérleti fejleszt során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja A kísérleti fejleszt tárgyévi közvetlen saját költségének minősül a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számlán elkülönítetten célszerű kimutatni a kísérleti fejleszti témához használt eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak) tárgyévi értékcsökkeni leírását, ha az a kísérleti fejleszti témára (témaszámra, munkaszámra) utalványozható így közvetlen költségnek minősíthető. A A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a meghatározott kísérleti fejleszti témához a kísérleti fejleszt eszközeként használt tárgyi eszköz, illetve a kísérleti fejleszt tárgyi eszközként állományba vett, a kutatás tárgyát képező eszközének tárgyévben elszámolt értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét,! a meghatározott kísérleti fejleszti témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek (találmány, szabadalom, védjegy, szoftvertermék, know-how, gyártási eljárás) értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét, 56

14 ! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárát, a licenc díját, a knowhow ellenértékét, a szolgálati találmány kapcsán fizetett találmányi díjat a számlázott, a fizetett összegben, amennyiben ezeket az immateriális javak között nem lehetett állományba venni (ezen költségeket azonban nem értékcsökkeni leírásként, hanem igénybe vett szolgáltatás költségeként, illetve személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, itteni elszámolásukat az egységes számbavétel követelménye indokolja). Amennyiben ugyanazon eszköz a kutatási a kísérleti fejleszti tevékenységhez is, illetve több kísérleti fejleszti témához használható, akkor a kutatás a kísérleti fejleszt, illetve az egyes témák között a vállalkozás által választott az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban rögzített mutatók, jellemzők segítségével kell a tárgynegyedévben amortizációként elszámolt költségeket megosztani. Ha az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint a kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett, továbbá tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségének megállapításakor a kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációját is számításba veszik, úgy a számításba vett összeget a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni a Saját előállítású eszközként aktivált kísérleti fejleszti költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kísérleti fejleszti költségek számlákkal szemben. 57

15 Számlaöszefüggek a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számlához kapcsolódóan T K 119 T K 596 A kísérleti fejleszti témához használt, igénybevett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek értékcsökkeni leírásának, illetve az értékcsökkeni leírás arányos összegének könyvele. T K illetve T K T K A kísérleti fejleszti témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárának, licenc díjának, számlázott know-how, szolgálati találmány díjának könyvele a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. T K T K 791 T K 581 A kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékében számításba vett amortizáció könyvele. T K T K T K 582 A kísérleti fejleszt során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett (aktivált) termék értékében számításba vett amortizáció könyvele. T K 691 T K A kísérleti fejleszt érdekében a tárgyévben felmerült, közvetlenül elszámolt amortizáció átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor. 58

16 A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása Amennyiben a kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a következő évben esedékes az a mérlegkzít időpontjáig megérkezik, az összemér számviteli alapelvének érvényesüle érdekében a tárgyévben felmerült kutatási költségeket rzben vagy egzen (maximum a tárgyévet követő évben megérkező pénzügyi fedezet összegéig) el kell időbelileg határolni. A tárgyévben időbelileg elhatárolt kutatási költségek elhatárolását a tárgyévet követő évben meg kell szüntetni. Így a tárgyévben felmerült kutatási költségek a következő év eredményét terhelik, de azokat ellentételezi a kapott támogatás. Amennyiben a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a tárgyévben esedékes, az azonban a tárgyévben nem, de a mérlegkzít időpontjáig megérkezett, akkor nem a felmerült kutatási költségeket kell elhatárolni, hanem a mérlegkzít időpontjáig megkapott támogatást kell időbeli elhatárolással a tárgyévre elszámolni. A A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számla! KÖVETEL oldalára kell könyvelni a kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévben időbelileg elhatárolt összegét,! TARTOZIK oldalára kell könyvelni a kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt összegét, az időbeli elhatárolás megszüntetét,! KÖVETEL egyenlege a tárgyévi kutatás közvetlen költségeit csökkenti, TARTOZIK egyenlege a tárgyévet terhelő kutatás közvetlen költségeit növeli. 59

17 Számlaösszefüggek a A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számlához kapcsolódóan T K T K 582 T K 392 T K 598 A tárgyévben felmerült, de nem a tárgyévet terhelő kutatási közvetlen költségek időbeli elhatárolása belső bizonylat alapján, könyvele az év végi zárlat keretében. A tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt kutatási közvetlen költségek elszámolása a tárgyévet terhelő költségek között, könyvele a nyitó tételek után. T 391 K 9634 A tárgyévben felmerült kutatási közvetlen költségek tárgyévben esedékes, de csak a mérlegkzít időpontjáig megérkezett támogatás összegének könyvele, belső bizonylat alapján. T K 691 T K illetve T K T K 691 A tárgyévben elhatárolt kutatási költségek, illetve a tárgyévet megelőző évben elhatárolt a tárgyévben elszámolt kutatási költségek átvezete külön-külön a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása Amennyiben a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült - aktiválásra nem került - közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a következő évben esedékes a mérlegkzít időpontjában megérkezik, az összemér számviteli alapelvének érvényesüle érdekében a tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti költségeket rzben vagy egzen (maximum a tárgyévet 60

18 követő évben megérkező pénzügyi fedezet összegéig) el kell időbelileg határolni. A tárgyévben időbelileg elhatárolt kísérleti fejleszti költségek elhatárolását a tárgyévet követő évben meg kell szüntetni. Így a tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti költségek a következő év eredményét terhelik, de azokat ellentételezi a kapott támogatás. Amennyiben a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a tárgyévben esedékes, de az a tárgyévben nem, de a mérlegkzít időpontjáig megérkezett, akkor nem a felmerült kísérleti fejleszti költségeket kell elhatárolni, hanem a mérlegkzít időpontjáig megkapott támogatást kell időbeli elhatárolással a tárgyévre elszámolni. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számla! KÖVETEL oldalára kell könyvelni a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévben időbelileg elhatárolt összegét,! TARTOZIK oldalára kell könyvelni a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt összegét, az időbeli elhatárolás megszüntetét,! KÖVETEL egyenlege a tárgyévi kísérleti fejleszt közvetlen költségeit csökkenti, TARTOZIK egyenlege a tárgyévet terhelő kutatás közvetlen költségeit növeli. Számlaösszefüggek a A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számlához kapcsolódóan T K T K 582 A tárgyévben felmerült, de nem a tárgyévet terhelő kísérleti fejleszti közvetlen költségek időbeli elhatárolása belső bizonylat alapján, könyvele az év végi zárlat keretében. 61

19 T K 392 T K 598 (folytatás) A tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt kísérleti fejleszti közvetlen költségek elszámolása a tárgyévet terhelő költségek között, könyvele a nyitó tételek után. T K 9634 A tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti közvetlen költségek tárgyévben esedékes, de csak a tárgyévet követő évben, a mérlegkzít időpontjáig megérkezett támogatás összegének könyvele, belső bizonylat alapján, az év végi zárlat keretében. T K 691 T K illetve T K T K 691 A tárgyévben elhatárolt kísérleti fejleszti költségek, illetve a tárgyévet megelőző évben elhatárolt a tárgyévben elszámolt kísérleti fejleszti költségek átvezete külön-külön a számla mérlegfordulónapi zárásakor A tárgyévben aktivált kísérleti fejleszti költségek A kísérleti fejleszt aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejleszt eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejleszt eredménye érdekében felmerült olyan előállítási (közvetlen) költségeket kell figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, kzlet - nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. 62

20 Ezeket a többletköltségeket - amennyiben azok a kísérleti fejleszt befejezét követően várhatóan megtérülnek - az immateriális javak között kell állományba venni. A kísérleti fejleszt aktivált értéke (az immateriális javak között állományba vett értéke) nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további kutatási fejleszti költségek, a várható termeli költségek, illetve a termék értékesíte során közvetlenül felmerülő értékesíti költségek levonása után. A kísérleti fejleszt tárgyévi közvetlen költségeinek aktiválása azt eredményezi, hogy a tárgyévben felmerült költség aktivált rze nem terheli a tárgyév, a felmerül éve eredményét, hanem annak az évnek az eredményét, amelyben az értékcsökkeni leírásként elszámolásra ezzel az aktivált érték - fokozatosan - megszüntetre kerül. A kísérleti fejleszt közvetlen költségeinek aktiválása során a tárgyévben felmerült költségeket csökkenteni kell, tehát az aktivált értékben nem vehető figyelembe:! a termékként, tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett eszközökben megtérült előállítási költség, amely nem haladhatja meg az állományba vett eszköz piaci értékét,! a tárgyévben közvetlenül (állománybavétel nélkül) értékesített kísérleti fejleszti eredmény előállítási költsége, amely nem haladhatja meg az elért árbevétel összegét,! a kísérleti fejleszt sikertelennek minősítekor a tárgyévben már felmerült közvetlen költségek összege. A kísérleti fejleszt aktivált értékében kizárólag a közvetlen költségek vehetők figyelembe, a kísérleti fejleszt közvetett költségei, általános költségei tehát nem aktiválhatók, nem vihetők át a következő évek terhére. A kísérleti fejleszt aktivált értékének állományba vétele, majd értékcsökkenként történő leírása a költségek halasztott elszámolását eredményezi az eredmény terhére, ugyan úgy, mint a költségek időbeli elhatárolása. A kísérleti fejleszt aktivált értékének leírása azonban több 63

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője

Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND. Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségvetési szerv vezetője Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal SZÁMLAREND Érvényes: 2011. január 1. Jóváhagyta:... költségveti szerv vezetője 1 TARTALOMJEGYZÉK I. II. SZÁMLAREND CÉLJA, TARTALMA... 5 1. A számlarend

Részletesebben

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára

K+F TANÁCSADÓ. gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára K+F TANÁCSADÓ gazdálkodó szervezetek számára alapfogalmak, lehetőségek, elszámolások, adókedvezmények TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2 1. A K+F TEVÉKENYSÉGEKKEL

Részletesebben

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót

Éves beszámolót Egyszerűsített éves beszámolót Összevont (konszolidált) éves beszámolót 14. tétel Az éves beszámoló részei, felépítése. Az éves beszámolóból nyerhető információk. A mérleg, eredmény-kimutatás elemzése, kapcsolatuk. Az összköltség- és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Martonvásár, 2012. június 27. Bedő Zoltán főigazgató I. AZ ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA Az önköltség

Részletesebben

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013.

Számlarend. Önállóan működő és gazdálkodó. Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ SZÁMLAREND. Érvényes: 2013. Önállóan működő és gazdálkodó SZÁMLAREND Érvényes: 2013. január 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlarend ELŐSZÓ... 4 I. SZÁMLAREND célja, tartalma, KÖVETELMÉNYRENDSZERE... 4 1. A Számlarend célja... 4 2. A

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont. Számlarend. Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán. főigazgató MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Számlarend Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán főigazgató 1 I. Befektetett eszközök 1. Fogalmak Befektetett eszköznek kell tekinteni értéküktől függetlenül

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

Immateriális javak azok a nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó, a vállalkozás tevékenységét, forgalomképesek

Immateriális javak azok a nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó, a vállalkozás tevékenységét, forgalomképesek Immateriális javak és bekerülési értékük Immateriális javak azok a nem anyagi eszközök, amelyek közvetlenül és tartósan szolgálják a gazdálkodó, a vállalkozás tevékenységét, forgalomképesek és általában

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2.

INTÉZMÉNYI SZABÁLYZATOK SZÁMLAREND SZÁMLAREND. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 1/96 A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 2. Oldal: 2/96 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI A

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A SZÁMVITELI TÖRVÉNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSAI A Számviteli törvényt (2000. évi C. tv.) összesen 34 szakaszát érintően, több mint nyolcvan helyen módosították és egészítették ki. A Sztv. szerint

Részletesebben