IV. ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA"

Átírás

1 IV. A KUTATÁS, A KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK GYAKORLATA A kutatás, a kísérleti fejleszt számviteli elszámolásának gyakorlatánál külön kell foglalkozni: a) a kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, ráfordításai számviteli elszámolásával, b) a kutatás, a kísérleti fejleszt külső pénzügyi forrásai (bevételei, támogatásai, visszafizetendő támogatásai) számviteli elszámolásával, c) a K+F beruházások beszerzi, előállítási költségeinek, aktiválásának, amortizációjának számviteli elszámolásával, d) a K+F beruházások külső pénzügyi forrásai (bevételei, támogatásai, visszafizetendő támogatásai) számviteli elszámolásával. A kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, bevételei számviteli elszámolásánál szempont az is, hogy a) a kutatás, a kísérleti fejleszt költségei, bevételei = saját célra végzett kutatáshoz, kísérleti fejleszthez, vagy = megrendelre végzett kutatáshoz, kísérleti fejleszthez kapcsolódnak b) a kutatás, a kísérleti fejleszt vállalkozásba adás útján valósul meg; c) mely költségek terhelik a tárgyévi eredményt, illetve mely bevételek illetik meg a tárgyévet, ehhez kapcsolódóan = az időbeli elhatárolásnak, = a kísérleti fejleszt aktivált értékének az értelmeze, elszámolása. 44

2 1. Saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt tárgyévi költségeinek könyvviteli elszámolása A saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt tárgyévi költségeinek könyvviteli elszámolása a 684. Kutatási-kísérleti fejleszt költségei számlán belül megnyitásra kerülő Kutatásikísérleti fejleszt saját költségei alszámlán, továbbá a Kutatásikísérleti fejleszt általános közvetett költségei alszámlán történik. A Kutatási-kísérleti fejleszt saját költségei számlát a számviteli, a statisztikai információk alátámasztása érdekében célszerű a következők szerint rzletezni: A kutatás közvetlen saját költségei A kutatás eszközeinek amortizációja A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása A kísérleti fejleszt tárgyévben aktivált költségei Értékesített kutatás, kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei eszközeinek amortizációja A tárgyévi eredményt terhelő, saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt költségei A Kutatási-kísérleti fejleszt általános közvetett költségei számlát legalább a következők szerint célszerű rzletezni: A kutatás közvetett költségei A kísérleti fejleszt közvetett költségei A kutatás általános költségei A kísérleti fejleszt általános költségei A felsorolt számlák további bontásával, belső rzletezével, illetve a kapcsolódó analitikus nyilvántartással kell biztosítani az elszámolt költségek témaszámonkénti, munkaszámonkénti gyűjtét. 45

3 A saját célra végzett kutatás, kísérleti fejleszt költségeinek témaszámonkénti, munkaszámonkénti gyűjtével biztosítható a kutatás a kísérleti fejleszt költségeinek egyértelmű elkülöníte a szükséges információk, adatszolgáltatási igények biztosítása céljából. 1.1 Közvetlen költségek A kutatás közvetlen saját költségei Saját célra végzett alap- alkalmazott kutatás, amikor a vállalkozás saját elhatározásból, saját kockázatára, eredménye terhére, saját eszközeivel munkaerejével külső megrendel nélkül végez kutatásnak minősülő tevékenységet. Az alap alkalmazott kutatás közvetlen saját költsége minden olyan a kutatás érdekében felmerült költség, amely a kutatási témaszámra (munkaszámra) közvetlenül utalványozható (elszámolható, tervezhető, meghatározható), illetve amelynek a kutatási témaszámra (munkaszámra) jutó értéke megfelelő mutatók, jellemzők segítségével megállapítható elszámolható a vállalkozás önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatában előírt tartalommal. Éppen ezért a kutatás közvetlen saját költségeit elkülönítetten az alap alkalmazott kutatás témaszámaira, munkaszámaira kell gyűjteni. A A kutatás közvetlen saját költségei számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a kutatást végzők közvetlen munkabérét, a közvetlen munkabérek kiegzítő fizeteit, bérpótlékait az így számított összes bér utáni járulékokat (társadalombiztosítási, munkaadói), hozzájárulásokat (egzségügyi, szakképzi),! a kutatási témához közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét, illetve a szakértőnek elszámolt díjat járulékaival, hozzájárulásaival együtt,! a kutatási témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét bekerüli 46

4 (beszerzi) értéken, a saját előállítású félkz kztermékek értékét előállítási közvetlen önköltségen,! a kutatási témához közvetlenül igénybe vett, a kutatási utalványozott, a társüzemek által - a kutatási tevékenység körébe tartozóan - végzett szolgáltatások közvetlen költségen számított értékét, amelyet legkőbb a mérlegkzít időpontjáig kell áttételezni a társüzemről,! a kutatási témához közvetlenül felhasznált, a kutatás tárgyát képező eszköz bekerüli (beszerzi) értéken, előállítási önköltségen számított értékét anyagköltségként, illetve saját előállítású eszközök értékeként (olyan eszközök értéke számolható el, amelyek a kutatási tevékenység során, a konkrét témaszámhoz kapcsolódóan elhasználódnak, amelyeket kizárólag az adott kutatási tevékenység érdekében szereztek be, állítottak elő, amelyeket a kutatási tevékenység során átalakítanak),témaszámra! a kutatás valamely témájához bérbevett eszköz (pl. műszer) bérleti díját,! a kutatási témához közvetlenül igénybe vett külső (nem kutatásnak minősülő) szolgáltatások számlázott értékét (mérek, minősítek, szállítások). A A kutatás közvetlen saját költségei számlán nem lehet elszámolni a kutatási tevékenységnek nem minősülő, a kutatás fogalmi körébe nem tartozó munkák költségeit, továbbá a kutatás fogalmi körébe tartozó azon költségeket, amelyek közvetlenül nem számolhatók el megfelelő mutatók, jellemzők hiányában a kutatási témaszámra (munkaszámra) jutó értékük nem állapítható meg. Nem lehet itt elszámolni a vállalkozásba adott kutatás számlázott költségeit sem. A A kutatás közvetlen saját költségei számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni:! a kutatás során visszanyert hulladékok (pl. lecserélt alkatrzek) haszonanyagértékét (hulladékértékét) az anyagköltséget csökkentő tételként, 47

5 ! a kutatás során előállított továbbfelhasználás vagy értékesít céljából kzletre vett félkz kztermékek, továbbá a tárgyi eszközként, szellemi termékként használatba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségét a kzletrevételkor, az állománybavételkor A kutatás közvetlen saját költségei számla egyenlege az év végén a kutatás tárgyévben felmerült saját költségeinek összegét mutatja, amely nem tartalmazza a kutatás során előállított hasznosításra kerülő termékek számított közvetlen költségeit, amelyet a Saját előállítású eszközként aktivált kutatási költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kutatási költségek számlákra kell átvezetni. Számlaösszefüggek a A kutatás közvetlen saját költségei számlához kapcsolódóan T K T 54 - K A kutatást végzők közvetlen bérének, a bér járulékainak, hozzájárulásainak elszámolása a bérfeladás, a bevallás alapján. T K illetve T K T K A kutatási téma szakértői díjának elszámolása a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. (folytatva) 48

6 T K 21 (466) (454) T K 596 T K (794) T K 597 (folytatás) A kutatáshoz közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok, a kutatás tárgyát képező eszközök bekerüli (beszerzi) értékének könyvele. A kutatáshoz közvetlenül felhasznált saját termelű kzletek (félkz kztermékek), a kutatás tárgyát képező saját termelű kzletek könyvele közvetlen önköltségen. T K 691 A kutatáshoz igénybevett társüzemi szolgáltatások, gyártási különkölt ségek könyvele közvetlen önköltségen. T K T K T 21 - K T K 511 A kutatáshoz igénybevett külső szolgáltatások számlázott értékének, a bérbevett eszközök bérleti díjának könyvele. A kutatás során visszanyert hulladékok, haszonanyagok kzletre vételének könyvele hulladék-, illetve haszonanyagértéken. T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 A kutatás során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kutatás során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. (folytatva) 49

7 T K 691 T K (folytatás) A kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kutatás eszközeinek amortizációja Az alap- alkalmazott kutatás tárgyévi közvetlen saját költségének minősül a A kutatás eszközeinek amortizációja számlán elkülönítetten célszerű kimutatni a kutatási témához használt eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak) tárgyévi értékcsökkeni leírását, ha az a kutatási témára (témaszámra, munkaszámra) utalványozható így közvetlen költségnek minősíthető. A A kutatás eszközeinek amortizációja számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a meghatározott kutatási témához a kutatás eszközeként használt tárgyi eszköz, illetve a kutatás tárgyi eszközként állományba vett, a kutatás tárgyát képező eszközének tárgyévben elszámolt értékcsökkeni leírását,! a meghatározott kutatási témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek (találmány, szabadalom, védjegy, szoftvertermék, know-how, gyártási eljárás) értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét,! a kutatási témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárát, a licenc díját, a know-how ellenértékét, a szolgálati találmány kapcsán fizetett találmányi díjat a számlázott, a fizetett összegben, amennyiben ezeket az immateriális javak között nem lehetett állományba venni (ezen költségeket azonban nem értékcsökkeni leírásként, hanem igénybe vett szolgáltatás költségeként, illetve személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, itteni elszámolásukat az egységes számbavétel követelménye indokolja). Amennyiben ugyanazon eszköz a kutatási a kísérleti fejleszti tevékenységhez is, illetve több kutatási témához használható, akkor az egyes témák, illetve a kutatás a kísérleti fejleszt között a vállalkozás 50

8 által választott az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban rögzített mutatók, jellemzők segítségével kell a tárgynegyedévben amortizációként elszámolt költségeket megosztani. Ha az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint a kutatás során előállított kzletre vett, továbbá tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek számított közvetlen önköltségének megállapításakor a kutatás eszközeinek amortizációját is számításba veszik, úgy a számításba vett összeget a A kutatás eszközeinek amortizációja számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni a Saját előállítású eszközként aktivált kutatási költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kutatási költségek számlákkal szemben. Számlaösszefüggek a A kutatás eszközeinek amortizációja számlához kapcsolódóan T K 119 T K 596 T K T K 596 T K illetve T K T K A kutatási témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek értékcsökkeni leírásának, illetve arányos összegének könyvele. A kutatás eszköze, a kutatás - tárgyi eszközként állományba vett - tárgya kutatási témára elszámolható értékcsökkeni leírásának, illetve az értékcsökkeni leírás arányos összegének könyvele. A kutatási témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárának, licenc díjának, számlázott know-how, szolgálati találmány díjának könyvele a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. (folytatva) 51

9 (folytatás) T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 T K 691 T K A kutatás során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékében számításba vett amortizáció könyvele. A kutatás során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termék értékében számításba vett amortizáció könyvele. A kutatás érdekében a tárgyévben felmerült, közvetlenül elszámolt amortizáció átvezete, a számla év végi zárásakor A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei A kísérleti fejleszt közvetlen saját költsége minden olyan a kísérleti fejleszt érdekében a tárgyévben felmerült költség, amely a kísérleti fejleszt témaszámára (munkaszámára) közvetlenül utalványozható (elszámolható, tervezhető, meghatározható), illetve amelynek a kísérleti fejleszt témaszámára (munkaszámára) jutó értéke megfelelő mutatók, jellemzők segítségével megállapítható elszámolható a vállalkozás önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatában előírt tartalommal. Éppen ezért a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeit témaszámra, munkaszámra kell gyűjteni. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a kísérleti fejlesztt végzők közvetlen munkabérét, kiegzítő fizeteit, bérpótlékait az így számított összes bér utáni társadalombiztosítási, munkaadói járulékot, szakképzi, egzségügyi hozzájárulásokat, 52

10 ! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét, illetve a szakértőnek elszámolt díjat járulékaival, hozzájárulásaival együtt,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok - levonható általános forgalmi adó nélküli - értékét bekerüli (beszerzi) értéken, a saját előállítású félkz kztermékek értékét előállítási közvetlen önköltségen,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül igénybe vett, a kísérleti fejleszti témaszámra utalványozott, a társüzemek által a kísérleti fejleszt körébe tartozóan végzett szolgáltatások közvetlen költségen számított értékét, amelyet legkőbb a mérlegkzít időpontjáig kell áttételezni a társüzemről,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül felhasznált, a kísérleti fejleszt tárgyát képező eszköz bekerüli (beszerzi) értéken, előállítási önköltségen számított értékét anyagköltségként, illetve a saját előállítású eszközök értékeként (olyan eszközök értéke számolható el, amelyek a kísérleti fejleszt során, a konkrét témaszámhoz kapcsolódóan elhasználódnak, amelyeket kizárólag az adott kísérleti fejleszt érdekében szereztek be, állítottak elő, amelyeket a kísérleti fejleszt során átalakítanak),! a kísérleti fejleszt valamely témájához bérbevett eszköz (pl. műszer) bérleti díját,! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül igénybe vett külső (nem kísérleti fejlesztnek minősülő) szolgáltatások számlázott értékét (mérek, minősítek, szállítások). A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számlán nem lehet elszámolni a kísérleti fejlesztnek nem minősülő, a kísérleti fejleszt fogalmi körébe nem tartozó munkák költségeit, továbbá a kísérleti fejleszt fogalmi körébe tartozó azon költségeket, amelyek közvetlenül nem számolhatók el megfelelő mutatók, jellemzők hiányában a kísérleti fejleszti témaszámra (munkaszámra) jutó értékük 53

11 nem állapítható meg. Nem lehet itt elszámolni a vállalkozásba adott kísérleti fejleszt számlázott költségeit sem. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni:! a kísérleti fejleszt során visszanyert hulladékok (pl. lecserélt alkatrzek) haszonanyagértékét (hulladékértékét) az anyagköltséget csökkentő tételként,! a kísérleti fejleszt során előállított továbbfelhasználás vagy értékesít céljából kzletre vett félkz kztermékek, továbbá a tárgyi eszközként, szellemi termékként használatba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségét a kzletrevételkor, az állománybavételkor. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számla egyenlege az év végén a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült saját költségeinek összegét mutatja, amely nem tartalmazza a kísérleti fejleszt során előállított hasznosításra kerülő termékek számított közvetlen költségeit, amelyet a Saját előállítású eszközként aktivált kísérleti fejleszti költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kísérleti fejleszti költségek számlákra kell átvezetni. Számlaösszefüggek a A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségei számlához kapcsolódóan T K T 54 - K A kísérleti fejlesztt végzők közvetlen bérének, a bér járulékainak, hozzájárulásainak elszámolása a bérfeladás, a bevallás alapján. (folytatva) 54

12 (folytatás) T K illetve T K T K A kísérleti fejleszti téma szakértői díjának elszámolása a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. T K 21 (794) (454) T K 596 A kísérleti fejleszthez közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok, a kísérleti fejleszt tárgyát képező eszközök bekerüli (beszerzi) értékének könyvele. T K (794) T K 597 A kísérleti fejleszthez közvetlenül felhasznált saját termelű kzletek (félkz kztermékek), a kísérleti fejleszt tárgyát képező saját termelű kzletek értékének könyvele közvetlen önköltségen. T K 691 A kísérleti fejleszthez igénybevett társüzemi szolgáltatások, gyártási külön költségek könyvele közvetlen önköltségen. T K T K T 21 - K T K 511 A kísérleti fejleszthez igénybevett külső szolgáltatások számlázott értékének, a bérbevett eszközök bérleti díjának könyvele. A kísérleti fejleszt során visszanyert hulladékok, haszonanyagok kzletre vételének könyvele hulladék-, illetve haszonanyagértéken. (folytatva) 55

13 (folytatás) T K T K 791 T K 581 T K T K T K 582 T K 691 T K A kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kísérleti fejleszt során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett termékek értékének könyvele a számított közvetlen önköltségen. A kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja A kísérleti fejleszt tárgyévi közvetlen saját költségének minősül a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számlán elkülönítetten célszerű kimutatni a kísérleti fejleszti témához használt eszközök (tárgyi eszközök, immateriális javak) tárgyévi értékcsökkeni leírását, ha az a kísérleti fejleszti témára (témaszámra, munkaszámra) utalványozható így közvetlen költségnek minősíthető. A A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számla TARTOZIK oldalára kell könyvelni:! a meghatározott kísérleti fejleszti témához a kísérleti fejleszt eszközeként használt tárgyi eszköz, illetve a kísérleti fejleszt tárgyi eszközként állományba vett, a kutatás tárgyát képező eszközének tárgyévben elszámolt értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét,! a meghatározott kísérleti fejleszti témához használt, igénybe vett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek (találmány, szabadalom, védjegy, szoftvertermék, know-how, gyártási eljárás) értékcsökkeni leírását, illetve annak arányos rzét, 56

14 ! a kísérleti fejleszti témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárát, a licenc díját, a knowhow ellenértékét, a szolgálati találmány kapcsán fizetett találmányi díjat a számlázott, a fizetett összegben, amennyiben ezeket az immateriális javak között nem lehetett állományba venni (ezen költségeket azonban nem értékcsökkeni leírásként, hanem igénybe vett szolgáltatás költségeként, illetve személyi jellegű ráfordításként kell elszámolni, itteni elszámolásukat az egységes számbavétel követelménye indokolja). Amennyiben ugyanazon eszköz a kutatási a kísérleti fejleszti tevékenységhez is, illetve több kísérleti fejleszti témához használható, akkor a kutatás a kísérleti fejleszt, illetve az egyes témák között a vállalkozás által választott az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatban rögzített mutatók, jellemzők segítségével kell a tárgynegyedévben amortizációként elszámolt költségeket megosztani. Ha az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat szerint a kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett, továbbá tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett (aktivált) termékek számított közvetlen önköltségének megállapításakor a kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációját is számításba veszik, úgy a számításba vett összeget a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számla KÖVETEL oldalára kell könyvelni a Saját előállítású eszközként aktivált kísérleti fejleszti költségek, illetve a Saját termelű kzletként állományba vett kísérleti fejleszti költségek számlákkal szemben. 57

15 Számlaöszefüggek a A kísérleti fejleszt eszközeinek amortizációja számlához kapcsolódóan T K 119 T K 596 A kísérleti fejleszti témához használt, igénybevett, az immateriális javak között állományba vett szellemi termékek értékcsökkeni leírásának, illetve az értékcsökkeni leírás arányos összegének könyvele. T K illetve T K T K A kísérleti fejleszti témához közvetlenül vásárolt használt kül- belföldi szabadalom vételárának, licenc díjának, számlázott know-how, szolgálati találmány díjának könyvele a számlázott összegben, illetve a számfejtett összegben, annak járulékaival, hozzájárulásaival. T K T K 791 T K 581 A kísérleti fejleszt során előállított kzletre vett félkz kztermékek értékében számításba vett amortizáció könyvele. T K T K T K 582 A kísérleti fejleszt során előállított tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett (aktivált) termék értékében számításba vett amortizáció könyvele. T K 691 T K A kísérleti fejleszt érdekében a tárgyévben felmerült, közvetlenül elszámolt amortizáció átvezete, a számla mérlegfordulónapi zárásakor. 58

16 A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása Amennyiben a kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a következő évben esedékes az a mérlegkzít időpontjáig megérkezik, az összemér számviteli alapelvének érvényesüle érdekében a tárgyévben felmerült kutatási költségeket rzben vagy egzen (maximum a tárgyévet követő évben megérkező pénzügyi fedezet összegéig) el kell időbelileg határolni. A tárgyévben időbelileg elhatárolt kutatási költségek elhatárolását a tárgyévet követő évben meg kell szüntetni. Így a tárgyévben felmerült kutatási költségek a következő év eredményét terhelik, de azokat ellentételezi a kapott támogatás. Amennyiben a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a kutatás tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a tárgyévben esedékes, az azonban a tárgyévben nem, de a mérlegkzít időpontjáig megérkezett, akkor nem a felmerült kutatási költségeket kell elhatárolni, hanem a mérlegkzít időpontjáig megkapott támogatást kell időbeli elhatárolással a tárgyévre elszámolni. A A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számla! KÖVETEL oldalára kell könyvelni a kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévben időbelileg elhatárolt összegét,! TARTOZIK oldalára kell könyvelni a kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt összegét, az időbeli elhatárolás megszüntetét,! KÖVETEL egyenlege a tárgyévi kutatás közvetlen költségeit csökkenti, TARTOZIK egyenlege a tárgyévet terhelő kutatás közvetlen költségeit növeli. 59

17 Számlaösszefüggek a A kutatás közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számlához kapcsolódóan T K T K 582 T K 392 T K 598 A tárgyévben felmerült, de nem a tárgyévet terhelő kutatási közvetlen költségek időbeli elhatárolása belső bizonylat alapján, könyvele az év végi zárlat keretében. A tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt kutatási közvetlen költségek elszámolása a tárgyévet terhelő költségek között, könyvele a nyitó tételek után. T 391 K 9634 A tárgyévben felmerült kutatási közvetlen költségek tárgyévben esedékes, de csak a mérlegkzít időpontjáig megérkezett támogatás összegének könyvele, belső bizonylat alapján. T K 691 T K illetve T K T K 691 A tárgyévben elhatárolt kutatási költségek, illetve a tárgyévet megelőző évben elhatárolt a tárgyévben elszámolt kutatási költségek átvezete külön-külön a számla mérlegfordulónapi zárásakor A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása Amennyiben a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült - aktiválásra nem került - közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a következő évben esedékes a mérlegkzít időpontjában megérkezik, az összemér számviteli alapelvének érvényesüle érdekében a tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti költségeket rzben vagy egzen (maximum a tárgyévet 60

18 követő évben megérkező pénzügyi fedezet összegéig) el kell időbelileg határolni. A tárgyévben időbelileg elhatárolt kísérleti fejleszti költségek elhatárolását a tárgyévet követő évben meg kell szüntetni. Így a tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti költségek a következő év eredményét terhelik, de azokat ellentételezi a kapott támogatás. Amennyiben a támogatóval kötött szerződ, megállapodás alapján a kísérleti fejleszt tárgyévben felmerült közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának külső pénzügyi fedezete a tárgyévben esedékes, de az a tárgyévben nem, de a mérlegkzít időpontjáig megérkezett, akkor nem a felmerült kísérleti fejleszti költségeket kell elhatárolni, hanem a mérlegkzít időpontjáig megkapott támogatást kell időbeli elhatárolással a tárgyévre elszámolni. A A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számla! KÖVETEL oldalára kell könyvelni a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévben időbelileg elhatárolt összegét,! TARTOZIK oldalára kell könyvelni a kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának a tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt összegét, az időbeli elhatárolás megszüntetét,! KÖVETEL egyenlege a tárgyévi kísérleti fejleszt közvetlen költségeit csökkenti, TARTOZIK egyenlege a tárgyévet terhelő kutatás közvetlen költségeit növeli. Számlaösszefüggek a A kísérleti fejleszt közvetlen saját költségeinek eszközei amortizációjának időbeli elhatárolása számlához kapcsolódóan T K T K 582 A tárgyévben felmerült, de nem a tárgyévet terhelő kísérleti fejleszti közvetlen költségek időbeli elhatárolása belső bizonylat alapján, könyvele az év végi zárlat keretében. 61

19 T K 392 T K 598 (folytatás) A tárgyévet megelőző évben időbelileg elhatárolt kísérleti fejleszti közvetlen költségek elszámolása a tárgyévet terhelő költségek között, könyvele a nyitó tételek után. T K 9634 A tárgyévben felmerült kísérleti fejleszti közvetlen költségek tárgyévben esedékes, de csak a tárgyévet követő évben, a mérlegkzít időpontjáig megérkezett támogatás összegének könyvele, belső bizonylat alapján, az év végi zárlat keretében. T K 691 T K illetve T K T K 691 A tárgyévben elhatárolt kísérleti fejleszti költségek, illetve a tárgyévet megelőző évben elhatárolt a tárgyévben elszámolt kísérleti fejleszti költségek átvezete külön-külön a számla mérlegfordulónapi zárásakor A tárgyévben aktivált kísérleti fejleszti költségek A kísérleti fejleszt aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejleszt eredményének jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejleszt eredménye érdekében felmerült olyan előállítási (közvetlen) költségeket kell figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz, kzlet - nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. 62

20 Ezeket a többletköltségeket - amennyiben azok a kísérleti fejleszt befejezét követően várhatóan megtérülnek - az immateriális javak között kell állományba venni. A kísérleti fejleszt aktivált értéke (az immateriális javak között állományba vett értéke) nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további kutatási fejleszti költségek, a várható termeli költségek, illetve a termék értékesíte során közvetlenül felmerülő értékesíti költségek levonása után. A kísérleti fejleszt tárgyévi közvetlen költségeinek aktiválása azt eredményezi, hogy a tárgyévben felmerült költség aktivált rze nem terheli a tárgyév, a felmerül éve eredményét, hanem annak az évnek az eredményét, amelyben az értékcsökkeni leírásként elszámolásra ezzel az aktivált érték - fokozatosan - megszüntetre kerül. A kísérleti fejleszt közvetlen költségeinek aktiválása során a tárgyévben felmerült költségeket csökkenteni kell, tehát az aktivált értékben nem vehető figyelembe:! a termékként, tárgyi eszközként, szellemi termékként állományba vett eszközökben megtérült előállítási költség, amely nem haladhatja meg az állományba vett eszköz piaci értékét,! a tárgyévben közvetlenül (állománybavétel nélkül) értékesített kísérleti fejleszti eredmény előállítási költsége, amely nem haladhatja meg az elért árbevétel összegét,! a kísérleti fejleszt sikertelennek minősítekor a tárgyévben már felmerült közvetlen költségek összege. A kísérleti fejleszt aktivált értékében kizárólag a közvetlen költségek vehetők figyelembe, a kísérleti fejleszt közvetett költségei, általános költségei tehát nem aktiválhatók, nem vihetők át a következő évek terhére. A kísérleti fejleszt aktivált értékének állományba vétele, majd értékcsökkenként történő leírása a költségek halasztott elszámolását eredményezi az eredmény terhére, ugyan úgy, mint a költségek időbeli elhatárolása. A kísérleti fejleszt aktivált értékének leírása azonban több 63

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének

a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének ÚTMUTATÓ a vállalkozások kutatási-fejlesztési tevékenységének számviteli elszámolásához Budapest, 2004. Készítette: dr. Nagy Gábor a Pénzügyminisztérium ny. főosztályvezetője 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 13

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely

A kalkuláció. A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely A kalkuláció A kalkuláció: olyan műszaki-gazdasági tevékenység, gazdasági számítás, amely valamely tevékenység végzésének tervezett vagy tényleges erőforrás igényét veszi száma. tágabb értelemben vezetői

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (I.30.) önkormányzati

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal SZÁMLAREND Hatályos: 2014. január 1-től Jóváhagyom: Kzítette: Megoldás 2006. Kft. 9082 Nyúl, Árpád u. 17. dr. Szigethy Balázs jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. SZÁMLAREND

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása

Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása VII. Fejezet Könyvviteli zárlat és a nyitás, valamint a hibák javítása 1. A könyvviteli zárási feladatok A Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén

Részletesebben

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez

Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez A Felhívás 4/D számú szakmai melléklete Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez Bevezető Vidékfejlesztési Program Jelen segédlet a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1051 Budapest, Arany János utca 1. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Náray-Szabó Gábor fő-igazgató 1 ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZEGAZDASÁGI MINISZÉRIUM Ü szám: 28/3-155/2016. ORLÁOZO ERJESZÉSŰ Érvényességi idő: 2016. május 10. 9.45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető észült: 1 eredeti és fm. példányban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN 2012/2013. tanév, tavaszi félév Levelező tagozat GYAKORLÓ FELADATOK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat Egy vállalat tárgyévi könyvelési adatai szerint az alábbi termelési költségek merültek fel, költségnemenkénti bontásban: ANYAGKÖLTSÉG: Bérköltség: Szociális hozzájárulási

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

VI. INNOVÁCIÓS ALAP. ! tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai

VI. INNOVÁCIÓS ALAP. ! tegye lehetővé a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai VI. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (a továbbiakban: Innovációs Alap), mint elkülönített állami pénzalapról a 2003. évi XC. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Számla elnevezése szám

Számla elnevezése szám Tárgyi eszköz gyakorlás 1. Feladat Éves beszámolót készítő vállalkozásunk üzleti év végi főkönyvi kivonatából a Tárgyi eszközök mérlegértékének megállapításához az alábbiakat ismerjük: Számla Számla elnevezése

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz

Főkönyvi kivonat nyersmérleg A könyvviteli zárlat során elvégzendő feladatok havi zárlathoz 3.) Sorolja fel a könyvviteli zárlati teendőket! Ismertese a főkönyvi kivonat fogalmát, tartalmát és egyezőségeit! Mutassa be a mérleg és eredményszámlák zárását, a nyitást és a nyitás utáni rendező tételeket!

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

1. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés fogalma

1. Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés fogalma A kutatási és fejlesztési tevékenység (a továbbiakban: K+F tevékenyég) támogatása kiemelkedően fontos célként jelenik meg a magyar szabályozásban. Jelen cikk a K+F tevékenység társasági adóbeli szabályozásáról,

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 1 2 3 MI MENNYI??? 4 FONTOSAK A PONTOS DEFINÍCIÓK 5 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1. KÜLÖNBSÉG A KÖZNAPI, A PÉNZÜGYI ÉS A SZÁMVITELI KIFEJEZÉSEK KÖZÖTT 2. BRUTTÓ NETTÓ FOGALMAK AZ ÜZLETI

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzés

Éves beszámoló összeállítása és elemzés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzés IV. előadás Eredménykimutatás I. Az eredménykimutatás

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

Egységes számlatükre

Egységes számlatükre Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Egységes számlatükre Készült a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet 16. melléklet alapján Érvényes: 2016. január 01-től 1 1. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK

7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 7. KÖLTSÉGTANI ALAPOK 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? A VÁLLALAT MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEI A KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS RENDSZERE A KÖLTSÉGEK CSOPORTOSÍTHATÓSÁGA 2 1 A KÖLTSÉG A HOZAMOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN FELMERÜLŐ, (TÖBBNYIRE)

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI BÍRÓSÁG 2009.EL.II.B.6.szám ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. szeptember 1-től Készítette: Siposné Balku Erika Jóváhagyta: Dr. Nánási Illés Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html

Mohl Gergely. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Mohl Gergely Tárgyi eszközök I. (TK 95.-109.) 2008. szeptember 29. www.uni-corvinus.hu/szamvitel/mg.html Megbízható, valós összkép követelménye (Sztv. 4. (2) Vállalkozás folytatásának elve Tartalmi elvek

Részletesebben

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12.

Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 2012.01.01 2012.12. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. 7633 Pécs, Hajnóczy J. u. 41. Adószám: 20991478-2-02 Cg.szám: 02-09-072423 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31 Könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámoló. 1

Részletesebben

Készült: :36

Készült: :36 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 2. ELŐADÁS SZÁMVITELI ALAPELVEK SZÁMVITELI POLITIKA Számviteli alapelvek Az alapelvek szükségessége A megbízható és valós összkép igénye Számviteli Számvitel

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2002.július 1-től Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2002.július 1-től Készítette: Tem Ildikó gh. Vezető Jóváhagyta: dr. Nánási Illés a megyei bíróság elnöke Az államháztartás szervezeti

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek

Siklósi Ágnes Veress Attila: Gazdasági események kontírozása A Z-ig. Szerkeszetette: Gátfalvi Katalin Forrás: Számviteli Levelek Költségvetési kapcsolatok elszámolása a számvitelben 1. Az elmúlt években több új adónemet is bevezettek, amelyet a vállalkozásoknak számviteli rendszerükben nyilván kell tartaniuk, s nyomon követniük

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések

December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések A 2015. évi főkönyvi zárás és a 2016. év nyitás feladatai www.griffsoft.hu 1 December havi személyi juttatások elszámolása Ellenőrzések Elhatárolások Költségfelosztás Év végi rendezések www.griffsoft.hu

Részletesebben

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar)

Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) 1/23 Vállalkozások költséggazdálkodása (Renner Péter, BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar) HOZAM RÁFORDÍTÁS EREDMÉNY ÁRBEVÉTEL KÖLTSÉG BR. NYERESÉG BEVÉTEL KIADÁS PÉNZTÁR KÖLTSÉG RÁFORDÍTÁS KIADÁS HOZAM

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Kiadás Költség Ráfordítás

Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás Költség Ráfordítás Kiadás: minden, a vállalatnál ténylegesen felmerült kifizetés, pénzeszköz-kiáramlás, aminek következtében csökken a vállalkozás pénzkészlete. Költség: az adott tevékenység megvalósításához,

Részletesebben

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 28/3-78/2016 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. március 08. 9.45 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS VEKOP 2.1.7-15 A Felhívás célja a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal,

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG

GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG GAZDASÁGI ESEMÉNYEK KONTÍROZÁSA A-TÓL Z-IG Budapest, 2010 Szerzők: Dr. Siklósi Ágnes Veress Attila Lektorálta: Dr. Sztanó Imre ISBN 978 963 638 353 4 Második, átdolgozott kiadás Kiadja a SALDO Pénzügyi

Részletesebben

1 / 6 oldal Költségvetési főkönyvi számlák Nyitó Forgalom Egyenleg Főkönyvi szám Megnevezés Tartozik Követel Tartozik Követel Tartozik Követel 001 Előirányzat nyilvántartási ellenszámla 0 0 26 369 000

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07

Főkönyvi kivonat. 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF. Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Honvédség és Társadalom Baráti Kör Szfvár 18484126-1-07 Főkönyvi kivonat 2013.03.25. 19:43:03 Pénznem: HUF Szűkítési feltételek: 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 39 428 431 0 39 428 431 1 149 437 39 428 431 1 149

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I.

PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. PÁLYÁZATI AUDIT PÁLYÁZATOK KÖNYVVIZSGÁLATA I. Elkülönített pályázati dokumentáció: eredeti bizonylatok, kifiz. kérelem sorrendjében, egyértelműen, beazonosíthatóan A könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátani

Részletesebben

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás

3/2014. számú AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás Ikt.sz: 3003- /2013/Sz. 3/2014. számú Jegyzői Polgármesteri együttes utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSÁRÓL Érvényes: 2014. január 1-jétől 1 I. AZ ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Főkönyvi kivonat - nem részletezett

Főkönyvi kivonat - nem részletezett 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 12 INGATLANOK ÉSINGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGYONI JOGOK 13 MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 14 EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK 95821154,00 6287982 32941334,00

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Általános forgalmi adó 2016.02.24. Fogalma Az általános forgalmi adó olyan többfázisú nettó

Részletesebben

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK

FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK I. FOGALMAK, MEGHATÁROZÁSOK 1. Kutatás, kísérleti fejlesztés (K+F) Tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés az a tevékenység, amelynek célja az ismeretanyag bővítése, beleértve a természetre, az emberre,

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok. A zárlati és egyeztetési feladatokról általában VII. Fejezet Könyvviteli zárlat A könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő, - helyesbítő,

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016.

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2016. I. BEVEZETÉS A Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) önköltségszámítási szabályzatát (a továbbiakban:

Részletesebben