JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. II. ÁMK napközis csoportok indítása. III. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. IV. Jogharmonizáció. V. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. VI. Bejelentések: 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. 6.) Parktervezésre ajánlat. Határozatok: 76/ Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. 77/2009. ÁMK napközis csoportok indítása 2009/2010. tanévben. 78/2009. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. 79/2009. Jogharmonizáció. 80/2009. Jogharmonizáció. 81/2009. Önkormányzati tulajdonú lakásra bérlő kijelölés. 82/2009. Baracs Barátság Nyugdíjas Egyesület támogatása. 83/2009. Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan elé lámpatest kihelyezési ügy. 84/2009. Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan elé lámpatest kihelyezés elutasítása. 85/2009. Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesülethez csatlakozás. 86/2009. Baracs Apátszállás településrészen zöldfelületi rendszerterv készítése. 87/2009. Baracsi faluközpontban kertépítészeti terv, közösség tér létesítésre tervkészítés. Baracs, augusztus 11. JEGYZŐKÖNYV dr. Horváth Zsolt aljegyző

2 Készült Baracs Község Önkormányzata július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Makó József Baloghné Bitó Ildikó Bula Istvánné Dr. Darabos Zoltán Fehérvári József Hompót Viktória Kocsis Sándor Kohutné Tábori Margit Márhoffer Istvánné Pék Ferenc Talpai Tiborné képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal: dr. Horváth Zsolt aljegyző I. Napirendi ponthoz: Dr. Jászka Ernő Köller Péterné Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás szociális szakértő Makó József: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 11 fő. Az SZMSZ szerint jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Darabos Zoltán és Fehérvári József képviselők. Ismerteti a napirendi pontokat: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. II. ÁMK napközis csoportok indítása. III. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. IV. Jogharmonizáció. V. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. VI. Bejelentések: 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. 6.) Parktervezésre ajánlat. 2

3 A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fenti napirend tárgyalását. I. Napirendi pont Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. Előadó: Dr. Jászka Ernő Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője - előterjesztések csatolva. Dr. Jászka Ernő: Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 4 alapfeladatok köteles ellátni, hogy normatívában részesüljön. Ebből a közoktatási ellát 2 feladatot, és egy szociális feladatot január 1-jétől megszüntették a szerződésen alapuló feladatellátás támogatását, nem leszünk jogosultak normatívára. Megpróbáltuk végigvinni a jelzőrendszeren alapuló házi segítségnyújtást, és szociális étkeztetést, de nem ment át az összes képviselő-testületen. Most a gyermekek átmeneti otthonára esett a választás. Jelenleg a rászoruló gyerekeket Székesfehérvárra viszik átmeneti otthonba. A választható ellátási módok közül ez a legegyszerűbb, melyet saját körben szeretnénk ellátni, erre jár a legtöbb normatíva is. A normatíva a személyi béreket fedezné. A dologi költségeket nem tudjuk még felmérni: rezsi és eszközpótlás. A jövőben ez a feladat minimális önkormányzati hozzájárulást igényelne. A feladatellátásra intézményt kell kialakítani, ennek költsége van. Nagykarácsonyra esett a választás, ahol van egy ingatlan, mely 2 építménynek felel meg, az átalakításra kapott árajánlat 30 millió Ft, mely összeg eléri a közbeszerzési értékhatárt, bővítést is kell eszközölni. Az építési engedélyt megkaptuk rá, hamarosan jogerőre emelkedik. A közbeszerzési pályázatról a jövő héten döntünk. Pék Ferenc: Előszálláson van otthon a fiatalkorúak elhelyezésére, ott nem lehetne ezt megoldani? Köller Péterné: Az más típusú ellátás és megyei fenntartású intézmény. Pék Ferenc: Abban az ingatlanban nem lehetne ezt a feladatot ellátni? Dr. Jászka Ernő: Jogszabály határozza meg, milyen helyiségeket kell kialakítani erre a feladatra. Kocsis Sándor: Hány ember befogadására lesz alkalmas az intézmény és miért kell ekkora nagyságrendű? Dr. Jászka Ernő: Minimum 12 fő, maximum 40 fő lehet, mi a minimumot céloztuk meg. Nem tudjuk még, hogy mennyi lesz a fenntartási költsége. Az ingatlan alkalmas a feladat ellátására mindenféle szempontból, bővíthető. 3

4 Kocsis Sándor: Tudjuk-e, hogy mennyi az igény erre a környezetünkből? Azon múlott a választás, hogy Nagykarácsony felajánlotta az ingatlant? Dr. Jászka Ernő: Baracs is ajánlott fel ingatlant, de az nem alkalmas a feladatellátásra. Az intézmény ideiglenes bentlakásos elhelyezést biztosít. Köller Péterné: Az épület nagyságát rendelet szabályozza, bővíteni 12-es csoportokban lehet. Kitétel, 50 km-es körön belül kell, hogy legyen az intézmény, ez nem okoz gondot. Az átmeneti elhelyezést biztosító intézmény nem kötelező megyei feladat. Maximum 1 évig lehet bentlakásos a gyermek, mely fél évvel meghosszabbítható és tanévhez is kötött. 24 órás felügyeletet kell biztosítani, a gyermek elhelyezése szülő kérelmére történik. A régiónkban Komárom megyében van ilyen intézmény. Az előszállási gyermekotthon tartós elhelyezést biztosító intézmény. Dunaújvárosban létezik családok átmeneti otthona, folyamatos a sorban állás. Ilyen eset pl. amikor a szülő kórházba kerül és nincs, aki ellátja a gyermeket. Kocsis Sándor: Ez egy munkahelyteremtő lehetőség is egyben. Dr. Jászka Ernő: 6 fő álláshelyről van szó. Dr. Darabos Zoltán: Nincs tudomásom arról, hogy baracsi lakosok ebben érintettek lennének. Mennyi az a gyermeklétszám, akit ide be tudnak fogadni? Nem is mérték fel az igényt, csak akarnak egy ilyent véghezvinni, hogy legyen valami? Dr. Jászka Ernő: Baracs tagja a többcélú társulásnak. Ez egy szociális ellátási forma. Azért nem tudjuk az igényeket felmérni, mert nem volt még ilyenre példa, de bármikor bekövetkezhet, hogy valakinek erre szüksége lesz, azt nem tudni előre, hogy mikor. Dr. Darabos Zoltán: Egyeztetni kellett volna a szociális gondozókkal. Nem látom, hogy ez az előterjesztés részletesen ki lett volna dolgozva. Bula Istvánné: Nagykarácsonyban az óvoda és az iskola tudja fogadni ezeket a gyerekeket? Köller Péterné: Szükség esetén tudja fogadni a gyerekeket, de a baracsi gyermek a baracsi óvodába, iskolába fog járni, ide fogjuk szállítani. A gyermekjóléti szolgáltatások minden évben szolgáltatnak felénk adatot, de mivel ez az ellátás eddig nem működött, az erre vonatkozó adatok sorát üresen hagyják. Dunaújvárosba az ellátásra folyamatosan fő várakozik. Ha lesz üres hely, az ellátást Székesfehérvárnak is fel tudjuk majd ajánlani. Most szükséges az önkormányzatok részéről az egyszeri hozzájárulás megítélése az építkezés megkezdéséhez. Dr. Horváth Zsolt: Ha nem valósul meg a feladatellátás, veszélybe kerül a társulás és a Baracsi közoktatási normatívát sem tudjuk lehívni. Ebben az évben is volt 1-2 eset, amikor szükség lett volna Baracs tekintetében átmeneti elhelyezésre. Márhoffer Istvánné: A családgondozó beszámolójakor kiderült, hogy sokat romlott az elmúlt időszakban a családok helyzete, támogatom a kezdeményezést. 4

5 Dr. Horváth Zsolt: Elhangzott, hogy a dunaújvárosi lakosok körében sorban állás van az igénybevételre. Ha Baracs képviselő-testülete támogatja a megvalósulást, hogyan fognak megoszlani a helyek az intézményben? Köller Péterné: Lehet a kérelmezők körében rangsort felállítani, a jogszabály ad erre támpontot. Makó József: Nem Dunaújvárosnak hozzuk létre ezt az intézményt? Kapjon lehetőséget 1-2 vidéki gyermek is. Dr. Jászka Ernő: Szó sincs arról, hogy ezt Dunaújvárosnak hoznánk létre, Dunaújváros Közgyűlése előtt még nem volt az előterjesztés. Köller Péterné: Krízishelyzetben plusz főt be lehet fogadni az intézménybe, erre tudunk helyet fenntartani. Az aggályokat figyelembe fogjuk venni. Baloghné Bitó Ildikó: Változhat-e az összeg? Mindenki hozzá fog járulni az épület kialakításhoz és egységesen? Dr. Jászka Ernő: Valószínűleg ez az összeg még emelkedni fog, a térítés egységes, lakosságszám alapján történik a leosztása. Baloghné Bitó Ildikó: A képviselő-testület konkrét összegre tud igent mondani. Ha még Önök sem tudják pontosan, mekkora összegről van szó, hogyan döntsünk? Az előterjesztésben 300 Ft/fő hozzájárulás szerepel. Dr. Jászka Ernő: Az előterjesztés két részből áll, egyik a szakmai program ismertetése, másik a forrás biztosítása. Reméljük, hogy szeptember végén elkezdődik a beruházás, akkor már tudunk végleges összeget mondani. Dr. Darabos Zoltán: A foglalkoztatottaknak milyen iskolai végzettség szükséges? Köller Péterné: Jogszabály mondja meg. 3 műszakos foglalkoztatást kell elképzelni, családias ellátással. Dr. Darabos Zoltán: A fedezetet honnan tudjuk biztosítani? Makó József: A tartalék terhére. Fehérvári József: Ez egyszeri hozzájárulás. Mennyit kell tervezni a fenntartási költségek hozzájárulásához? A társulás tagjai közül ki tárgyalta és ki támogatja? Dr. Jászka Ernő: A fenntartása minimális lesz. Ha más térséggel tudunk szerződni, akkor a normatíva le fogja fedezni. Nagyvenyim, Rácalmás, Nagykarácsony és Kisapostag Községek önkormányzatai támogatták, Előszállás nem támogatta. 5

6 Mezőfalva képviselő-testülete augusztus végén tárgyalja a napirendet, de nekik szintén érdekük fűződik hozzá, mivel a kiegészítő normatívájuk mintegy 15 millió Ft. Dunaújváros Közgyűlése szeptember 1-jén tárgyalja az előterjesztést. Köller Péterné: Az üres helyet csak akkor fogjuk másnak felkínálni, ha mi nem tudjuk betölteni. Fehérvári József: A krízishelyzet fenntartását bele kellene fogalmazni a megállapodásba. Baloghné Bitó Ildikó: Javaslom, most a 300 Ft/fő összeget állapítsuk meg. Makó József: Kifizetés addig nem történik, amíg a képviselő-testület nem dönt a konkrét összegben. Ahhoz, hogy támogassuk az előterjesztést, anyagi érdekünk is fűződik. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 76/2009.(VII.30.)számú 1. Baracs Község Önkormányzata megismerte és tudomásul vette a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása gyermekjóléti alapellátásának (gyermekek átmeneti otthona) szakmai programját. 2. Baracs Község Önkormányzata, az 1. pontban jelölt gyermekek átmeneti otthona intézmény kialakításához szükséges egyszeri tagönkormányzati hozzájárulás pénzügyi fedezetét biztosítja a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére, melynek forrása 300 Ft/fő = 3634 fő 300 Ft = Ft, (azaz Egymillió kilencvenezer-egyszáz forint). Fedezete a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tagönkormányzati hozzájárulás átutalására, valamint a döntés végrehajtásával összefüggő valamennyi intézkedés megtételére. A végrehajtásért felelős: Makó József A végrehajtás határideje: folyamatos 6

7 Dr. Jászka Ernő, Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője és Köller PéternéDunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás szociális szakértő elhagyják az üléstermet. II. Napirendi pont ÁMK napközis csoportok indítása. Előadó: Dr. Horváth Zsolt aljegyző Dr. Horváth Zsolt: Az indítható napközis csoportok létszámáról dönteni kell a képviselőtestületnek, mivel a normatíva igénylés határideje július 31-e. A baracsi általános iskolába 52 fő gyermek iratkozott be napközibe, a Kisapostagi iskolába 15 fő. A közoktatási törvény meghatározza a maximum létszámot. Egy csoportban maximum 27 fő lehet, ettől a képviselőtestület 20 %-kal eltérhet: 32 fő. A baracsi iskolában 2 napközis csoport indulna szeptember 1-jétől. Kohutné Tábori Margit: A 52 főből 6 fő SNI-s gyermek van. 23 fő lenne napközis. A 4. osztályban szinte minden nap 4 tanóra van, az 5. órában egy csoport elegendő, a legtöbb gyermek 15 órakor már indul haza. 15 órát szeretnénk igényelni, ebből a költségvetésben már van 5 óra. A plusz normatíva a szükséges 10 órának a felét fedezi. Az 1-3 osztályosok lesznek napközisek 29 fővel, a 4-7 osztályosok tanulószobások 23 fővel. Dr. Horváth Zsolt: A közoktatási törvény szerint a napköziben 4,5 órát van a gyerek, a tanulószobán 3 órát tölt. Ha 29 fő lesz a napköziben, azt a képviselő-testületnek engedélyeznie kell. Baloghné Bitó Ildikó: A napköziben 1 fő pedagógus el tudja látni az 1-3 osztályt? Kohutné Tábori Margit: Szerintem el. Baloghné Bitó Ildikó: Ez júniusi felmérés, még változhat. Makó József: Októberben le tudjuk mondani a normatívát, ha viszont nem igényeljük most meg, akkor csak jövőre lehet igényelni. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 7

8 Baracs Község Önkormányzata 77/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kotv.) 102. (2) c) pontjában biztosított hatáskörében a 2009/2010. tanévben az indítható napközis csoportok számát az alábbiakban határozza meg: - napközis csoportok száma: 2 ebből várhatóan: ÁMK Kisapostagi Tagiskola:1 csoport 15 gyermek ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 1 csoport 29 gyermek - tanuló szobai csoport száma: 1 ebből várhatóan: ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 1 csoport 23 gyermek Határidő: szeptember 1. Felelős: Makó József III. Napirendi pont ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. Előadó: Dr. Horváth Zsolt aljegyző - ajánlatok csatolva. Dr. Horváth Zsolt: Az ÁMK elkészítette az alapdokumentumok átdolgozását, melyet augusztus 11-i képviselő-testületi ülésen tárgyal a képviselő-testület. A Pedagógiai programot szakértetni kell, erre kértünk ajánlatokat. Az Oktatási- Közművelődési- és Sport Bizottság a napirendet előzetesen megtárgyalta, és Dr. Kelemen Gyula ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A szakértői véleményt augusztus 7-i határidővel el tudja készíteni. 8

9 A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 78/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX: törvény 44. (1) bekezdésében előírt kötelezettsége miatt az Általános Művelődési Központ Pedagógia és Művészeti Program elnevezésű nevelési és pedagógia programjának szakértői felülvizsgálatához - az országos szakértői névjegyzékben szereplő Dr. Kelemen Gyula (2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/a.) közoktatási szakértőt választja. A szakértői díjat, bruttó Forintot Baracs Község Önkormányzata a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendeletében a tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a szakértői munkára vonatkozó szerződést kösse meg. Határidő: szerződés megkötésére: augusztus 5. Nevelési és pedagógia program jóváhagyására szeptember 1. Felelős: Makó József IV. Napirendi pont Jogharmonizáció. Előadó: dr. Horváth Zsolt aljegyző - előterjesztés csatolva. Dr. Horváth Zsolt: A képviselő-testület az előző ülésén elfogadta a jogharmonizációs feladatok ütemtervét. Az előterjesztésnek megfelelően két határozatot kell hoznia a testületnek. Dr. Darabos Zoltán: Van terv a végrehajtásra? 9

10 Dr. Horváth Zsolt: Maga az irányelv, amelyet át kell nézni, de terjedelme miatt az önkormányzati folyóiratba adtak közre segítséget. Az útmutatóban fel vannak sorolva tételesen, mi lehet ellentétes a helyi rendeletünkkel. Ezt át kell nézni és annak megfelelően korrigálni rendeleteinket. Makó József: A rendeleteket a szakma fogja felülvizsgálni, ez alapján kerül ide módosításra. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 79/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata - az 55/2009.(VI.16.)számú Határozatában elfogadott ütemterv alapján - megállapítja, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya az alábbi helyi rendeleteket nem érinti: - Baracs Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 12/1992.(1993.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és a pihenőidőről, valamint az egyéb juttatásokról szóló 6/1993.(X.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 16/1997.(1998.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a gyermekvédelmi támogatásról szóló 18/1997.(1998.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/1999.(II.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím szabályairól szóló 6/1999. (IV.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztviselői vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörökről szóló 13/2001.(VIII.7.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az első lakáshoz jutók pénzbeni támogatásáról szóló 17/2001.(XII.22.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002.(I.31.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a háziorvosi körzetekről szóló 9/2002.(VI.10.) Rendelete 10

11 - Baracs Község Önkormányzata a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2004.(VI.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006.(I.26.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló 17/2006.(VII.26.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.25.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról szóló 10/2008. (VII.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 12/2008.(VII.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az építményadóról és telekadóról szóló 24/2008.(XI.28.) Rendelete Határidő: folyamatos Felelős: dr. Horváth Zsolt aljegyző A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 80/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata - az 55/2009.(VI.16.)számú Határozatában elfogadott ütemterv alapján - megállapítja, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya az alábbi helyi rendeleteket érinti: - Baracs Község Önkormányzata Baracs Község címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatuk módjáról szóló 11/1994.(XI.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Járművek közterületen parkolásának szabályairól szóló 12/1996.(X.1.) Rendelete 11

12 - Baracs Község Önkormányzata az ebtartásról szóló 7/2001.(IV.27.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 13/2004.(VI.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.24.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézésről a közigazgatási hatósági eljárásban 7/2005.(X.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a települési hulladék kezeléséről és elszállításáról szóló 5/2006.(II.16.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a folyékony hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 2/2007.(I.23.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díj megállapításáról szóló 13/2007.(V.31.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 16/2007.(VI.29.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 18/2007.(VIII.27.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló 1/2008.(I.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 5/2008.(IV.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a helyi építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 13/2008.(VIII.8.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről, a temetési hely díjáról szóló 17/2008.(X.20.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a közterület használatáról szóló 18/2008.(I.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2008.(XI.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztaságról szóló 5/2009.(II.23.) Rendelete Határidő: a felülvizsgálatra és módosításra szeptember 30-ig Felelős: dr. Horváth Zsolt aljegyző V. Napirendi pont Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. Előadó: Makó József 12

13 Makó József: Legutóbbi rendes testületi ülésünk június 23-án volt. Az azóta eltelt időben június 24-én, július 6-án és július 23án volt együttes testületi ülésünk a szennyvíz pályázattal kapcsolatban. Július 23-án az új óvoda telek biztosítása érdekében is született döntés, de még nem tudtam realizálni, a telektulajdonost nem értem el. Június 29-én a rendezési terv kapcsán volt egyeztetés a tervezővel. Június 30-án és július 1-jén a Köztisztviselők Napja alkalmával az apparátus kiránduláson vett részt. Június 28-tól július 12-ig zajlott a Malév-Duna Kupa vitorlázó repülők bajnoksága, ahol a megnyitáskor ill. a záróünnepélyen képviseltem önkormányzatunkat. Július 14-én felkeresett Dr. Bocsi Andrea a Turinform Iroda vezetője és tájékoztatott a későbbi tervekről, pályázatról, mely érinti községünket is. A bejelentések között anyagot kapott mindenki. Július 15-én az iskola korszerűsítése kapcsán kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos bejárás zajlott. 5 pályázó vitte el az anyagot. Július 22-én megkezdődött a buszforduló üzembe helyezési eljárása. Remélhetőleg a menetrend változása a 8.40-es járatnál szeptember 1-jén indul. Több fontos témában kerestek fel az elmúlt hetekben, napokban. A bejelentések között szerepel egy közvilágítási lámpatest elhelyezése a Duna-parton, viszont a Duna-parton a Juhász völgy utca lakói, tulajdonosainak a csapadékvíz elvezetés a legnagyobb gondjuk, az út járhatatlansága, ill. javítás szükségessége a Szent István út elején ill. a betonozott részeken jelent problémát, de a Csárda utcaiak is aláírást gyűjtöttek az út javítása érdekében. Ezek nem kis összegű javítgatásokat jelentenek a külterületi utakon. Úgy gondolom, hogy ebben szükséges lenne lépéseket tenni, de ez több milliós feladat együtt, ráadásul amennyiben az utas pályázataink sikerülnek, akkor tervek és közbeszerzés szükséges. Végleges döntés meghozatalát a pályázatok elbírálását követően javaslom. A szúnyogirtást meg kellett ismételni, de már úgy tűnik, újra kellene kezdeményezni. A Baracsi Szó hasábjain közzé fogom tenni, hogy aki teheti, fizessen be a költségvetésünkbe 1 doboz kemotox árát, mivel nagyon sokba kerül egy irtás. Pék Ferenc: Az utolsó szúnyogirtást nem csinálták meg rendesen, ráadásul szerintem már sötét volt, mikor elkezdték. Makó József: Ami egy héttel korábban volt, az volt nagyon gyenge minőségű. Bula Istvánné: A Széles csapáson lakók engem is megkerestek útügyben, nézzem meg az állapotát. Egy traktorral rendelkező földtulajdonos ígéretet tett, hogy besegít a munkálatokba. Makó József: Meg kell várni az út pályázatok eredményét, hogy elérjük-e a közbeszerzési határt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a két ülés közti beszámolót. 13

14 VI. Napirendi pont Bejelentések. 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A tűzoltó autónak szeretne az egyesület állandó tároló helyet, garázst. Felajánlottam nekik a fogorvosi lakás melletti, illetve a rendőr lakásnál található garázst. Pék Ferenc: A fogorvosi rendelőnél lévő garázsba nem fér be az autó. Makó József: A magassággal van a baj, mi építeni nem tudunk nekik garázst. Kocsis Sándor: A rendőr lakásnál lévő garázs szerintem jó lenne erre célra, esetleg át kell alakítani az általuk megfelelőre. Fehérvári József: Mi lesz akkor, ha lesz állandó lakója a lakásnak és szüksége lesz a garázsra? Kitesszük az utcára a tűzoltóautót? Kocsis Sándor: Meg kellene vizsgálni az épületet, hogy befér-e két autót a garázsba. Makó József: tárgyalok ez ügyben az egyesülettel és legközelebbi ülésen vissza térünk rá, megvizsgáljuk az átalakítás kérdését. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend elnapolásáról dönt. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. Előadó: Makó József - előterjesztések csatolva. Makó József: Az előterjesztés előzetesen mindenki kézhez kapta, a Templomosi orvosi lakásra egyenlőre nincs szükség. 14

15 A képviselő-testület az SZMSZ 38. (14) bekezdése szerint: név szerinti szavazással Makó József igen, Baloghné Bitó Ildikó igen, Bula Istvánné igen, Dr. Darabos Zoltán igen, Fehérvári József igen, Hompót Viktória igen, Kocsis Sándor nem, Kohutné Tábori Margit igen, Márhoffer Istvánné igen, Pék Ferenc igen, Talpai Tiborné igen, összesen 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 81/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 2. (1) bekezdésre hivatkozással: Baracs, Ady Endre utca 67. szám alatti 4 szobás 82 m 2 összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakásra bérlőként kijelöli Nagyné Hánh Mariann Baracs, Ady Endre utca 67. szám alatti lakost augusztus 1-től július 31-ig. A szerződés megkötésére a jogosult. Határidő: szerződés megkötésére: augusztus 15-ig. Felelős: Makó József 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A kérelmet mindenki előzetesen kézhez kapta. Talpai Tiborné: A nyugdíjas egyesület megpróbált pályázaton pénzt szerezni, de nem sikerült, ezért kéri a támogatást. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 15

16 Baracs Község Önkormányzata 82/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület Ft támogatási kérelmét mely összeg a népdalkör fellépő ruháinak megvalósításához szükséges megtárgyalta, támogatja. A bruttó Ft támogatási összeg fedezetet a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére biztosítja. Határidő: rendelet-módosításra szeptember 30-ig Felelős: Makó József 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A világítótest elhelyezését a Duna-parton a Hársfa utcában kérik, melyet a helyszínen megtekintettem. Minden második villanyoszlopon van lámpatest, a kérelemben szereplő helyen nincs, viszont a két mellette lévő villanyoszlop alatt nagyra nőttek a fák és sötétségben van ez a szakasz. Egy lámpatest felszerelési költsége kb Ft. Pék Ferenc: Egy db lámpa éves önköltsége kb Ft. Lehet, hogy a fákat kellene megnyesni, nem javaslom a lámpatestest felszerelését. Makó József felteszi szavazásra: ki ért egyet azzal, hogy ne kerüljön új lámpatest felhelyezésre a Hársfa utca 66. szám előtt található lámpaoszlopra. A feltett kérdésre 5 képviselő igennel szavazott, ellenszavazat nem volt és 6 képviselő tartózkodott, a képviselő-testület meghozza az alábbi határozatot. 16

17 Baracs Község Önkormányzata 83/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Pék Ferenc képviselő javaslatát, - amely szerint a Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan előtt található lámpaoszlopra ne kerüljön lámpatest kihelyezésre elutasítja. Makó József: felteszi szavazásra: ki ért egyet azzal, hogy kerüljön új lámpatest felhelyezésre a Hársfa utca 66. szám előtt található lámpaoszlopra. A feltett kérdésre 1 képviselő igennel szavazott, 10 képviselő nemmel szavazott, tartózkodás nem volt, a képviselő-testület meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 84/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Veszprémi Sándor, Baracs, Március 15. utca 6/a. szám alatti lakos kérelmét - amely szerint a Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan előtt található villanyoszlopra lámpatest kerüljön kihelyezésre megtárgyalta, elutasítja. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. Előadó: Makó József - előterjesztés csatolva. Makó József: Az előterjesztés lényege a 3. oldalon az önkormányzatoktól beszerzendő dokumentumok 4 pontja alatt található. Kérdés, hogy részt kívánunk-e ebben venni? A részvétel Ft-ot tagdíjat jelent az önkormányzatnak. Magába foglalja a turisztikát, a közművelődést, a község bemutatást, rendezvényeket. Dr. Darabos Zoltán: Nem értettem az előterjesztésben, ez most az elnyert 57 millió Ft-os pályázatra jött létre, vagy tartósabb dologra hozták létre? 17

18 Makó József: Szakmabeliek hozták létre, a dunaújvárosi és az adonyi kistérség is benne van a turisztikai vonzerő létrehozása érdekében, ez egy 5 évre szóló program. Bizonyos esetben szolgáltatásokat is biztosítanak. Dr. Darabos Zoltán: A saját forrás 7,5 millió Ft, ezt az önkormányzatoknak kell összeadni? Makó József: Igen, valamint a szolgáltatóknak, akik a turisztikából élnek. Amennyiben ebben részt veszünk, idegenforgalmi adót kell bevezetni a községben. Baracson ez két szálláshelyet érint: a Halász Csárdát és a papírgyári üdülőt. Dr. Darabos Zoltán: Kapunk erről részletesebb tájékoztatást? Makó József: igen, de a 4 álláspontba most kellene döntenünk. Pék Ferenc: Úgy gondolom, a részletes tájékoztatást követően is tudunk ebben dönteni. Bula Istvánné: Voltam egy rendezvényen, ahol Bocsi Andrea bemutatkozott Kisapostagon és sok olyan kiadványuk van, amiben Baracs is szerepel. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 85/2009.(VII.30.)számú d 1. Baracs Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Dunaújvárosi és az Adonyi kistérségben meglévő turisztikai potenciál növelését és a fenntartható turizmusfejlesztést prioritásként kezelve egyetért a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület céljaival, és ahhoz teljes jogú tagként csatlakozik augusztus 1-jei dátummal, egyben felhatalmazza a t, hogy a belépési nyilatkozatot aláírja. Az önkormányzat egyesületi képviseletére Makó József t (képviseletre jogosult személy) jelöli ki. 2. Baracs Község Önkormányzata vállalja, hogy illetékességi területén január 1-i határidővel bevezeti az idegenforgalmi adót mint helyi adónemet, melynek az állami hozzájárulással megnövelt 20%-át a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület kiszámítható működésének biztosítása érdekében a Turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása a Dunaújvárosi és Adonyi kistérségben európai uniós projekt megvalósításának kétéves időtartalmára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül biztosítja az egyesület részére. 18d

19 3. A képviselő-testület az 1. pontban említett egyesületi tagdíjat a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület éves egyesületi tagdíj címen Ft összeggel járul hozzá a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület működéséhez. 4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy kizárólag egy turisztikai desztináció menedzsment szervezet: a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület teljes jogú tagjává válik a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TDM szervezettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást a pályázat benyújtásához a nyilatkozatot aláírja, valamint a Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az Együttműködési Megállapodás pályázati dokumentációban meghatározott kötelező elemeit teljesíti. Felelős: Makó József Határidő: augusztus 1. 6.) Parktervezésre ajánlat. Előadó: Makó József - ajánlatok csatolva. Makó József: Több ajánlat is érkezett a tervezésre, a legolcsóbb ajánlatot a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió adta mindkét esetben, javaslom ezt elfogadásra. Bula Istvánné: Van referencia munkájuk? Makó József: Iváncsának évek óta ők készítik a terveket. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot. 19

20 Baracs Község Önkormányzata 86/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Baracs község Apátszállás településrészen zöldfelületi rendszerterv készítésére bekért ajánlatok közül a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió (8000 Székesfehérvár, Csutora u. 2.) ajánlatát fogadja el. A terv elkészítésének díja, Ft + ÁFA összeg a képviselő-testület évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete város és községgazdálkodás szakfeladaton biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tervezési szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Makó József A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 87/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a baracsi faluközpontban kialakított 5518 m2 területű telek kertépítészeti tervezése, közösségi tér létesítésére bekért ajánlatok közül a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió (8000 Székesfehérvár, Csutora u. 2.) ajánlatát fogadja el. A terv elkészítésének díja, Ft + ÁFA összeg a képviselő-testület évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete város és községgazdálkodás szakfeladaton biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tervezési szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Makó József 20

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. Dr.Rónay Barnabás képviselő Turcsányi Istvánné képviselő. Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: 2008.december 11-én Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben