JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. II. ÁMK napközis csoportok indítása. III. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. IV. Jogharmonizáció. V. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. VI. Bejelentések: 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. 6.) Parktervezésre ajánlat. Határozatok: 76/ Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. 77/2009. ÁMK napközis csoportok indítása 2009/2010. tanévben. 78/2009. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. 79/2009. Jogharmonizáció. 80/2009. Jogharmonizáció. 81/2009. Önkormányzati tulajdonú lakásra bérlő kijelölés. 82/2009. Baracs Barátság Nyugdíjas Egyesület támogatása. 83/2009. Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan elé lámpatest kihelyezési ügy. 84/2009. Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan elé lámpatest kihelyezés elutasítása. 85/2009. Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesülethez csatlakozás. 86/2009. Baracs Apátszállás településrészen zöldfelületi rendszerterv készítése. 87/2009. Baracsi faluközpontban kertépítészeti terv, közösség tér létesítésre tervkészítés. Baracs, augusztus 11. JEGYZŐKÖNYV dr. Horváth Zsolt aljegyző

2 Készült Baracs Község Önkormányzata július 30-án órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Makó József Baloghné Bitó Ildikó Bula Istvánné Dr. Darabos Zoltán Fehérvári József Hompót Viktória Kocsis Sándor Kohutné Tábori Margit Márhoffer Istvánné Pék Ferenc Talpai Tiborné képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Tanácskozási joggal: dr. Horváth Zsolt aljegyző I. Napirendi ponthoz: Dr. Jászka Ernő Köller Péterné Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás szociális szakértő Makó József: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, jelen van 11 fő. Az SZMSZ szerint jegyzőkönyv hitelesítők: Dr. Darabos Zoltán és Fehérvári József képviselők. Ismerteti a napirendi pontokat: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. II. ÁMK napközis csoportok indítása. III. ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. IV. Jogharmonizáció. V. Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. VI. Bejelentések: 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. 6.) Parktervezésre ajánlat. 2

3 A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fenti napirend tárgyalását. I. Napirendi pont Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek átmeneti otthona. Előadó: Dr. Jászka Ernő Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője - előterjesztések csatolva. Dr. Jászka Ernő: Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 4 alapfeladatok köteles ellátni, hogy normatívában részesüljön. Ebből a közoktatási ellát 2 feladatot, és egy szociális feladatot január 1-jétől megszüntették a szerződésen alapuló feladatellátás támogatását, nem leszünk jogosultak normatívára. Megpróbáltuk végigvinni a jelzőrendszeren alapuló házi segítségnyújtást, és szociális étkeztetést, de nem ment át az összes képviselő-testületen. Most a gyermekek átmeneti otthonára esett a választás. Jelenleg a rászoruló gyerekeket Székesfehérvárra viszik átmeneti otthonba. A választható ellátási módok közül ez a legegyszerűbb, melyet saját körben szeretnénk ellátni, erre jár a legtöbb normatíva is. A normatíva a személyi béreket fedezné. A dologi költségeket nem tudjuk még felmérni: rezsi és eszközpótlás. A jövőben ez a feladat minimális önkormányzati hozzájárulást igényelne. A feladatellátásra intézményt kell kialakítani, ennek költsége van. Nagykarácsonyra esett a választás, ahol van egy ingatlan, mely 2 építménynek felel meg, az átalakításra kapott árajánlat 30 millió Ft, mely összeg eléri a közbeszerzési értékhatárt, bővítést is kell eszközölni. Az építési engedélyt megkaptuk rá, hamarosan jogerőre emelkedik. A közbeszerzési pályázatról a jövő héten döntünk. Pék Ferenc: Előszálláson van otthon a fiatalkorúak elhelyezésére, ott nem lehetne ezt megoldani? Köller Péterné: Az más típusú ellátás és megyei fenntartású intézmény. Pék Ferenc: Abban az ingatlanban nem lehetne ezt a feladatot ellátni? Dr. Jászka Ernő: Jogszabály határozza meg, milyen helyiségeket kell kialakítani erre a feladatra. Kocsis Sándor: Hány ember befogadására lesz alkalmas az intézmény és miért kell ekkora nagyságrendű? Dr. Jászka Ernő: Minimum 12 fő, maximum 40 fő lehet, mi a minimumot céloztuk meg. Nem tudjuk még, hogy mennyi lesz a fenntartási költsége. Az ingatlan alkalmas a feladat ellátására mindenféle szempontból, bővíthető. 3

4 Kocsis Sándor: Tudjuk-e, hogy mennyi az igény erre a környezetünkből? Azon múlott a választás, hogy Nagykarácsony felajánlotta az ingatlant? Dr. Jászka Ernő: Baracs is ajánlott fel ingatlant, de az nem alkalmas a feladatellátásra. Az intézmény ideiglenes bentlakásos elhelyezést biztosít. Köller Péterné: Az épület nagyságát rendelet szabályozza, bővíteni 12-es csoportokban lehet. Kitétel, 50 km-es körön belül kell, hogy legyen az intézmény, ez nem okoz gondot. Az átmeneti elhelyezést biztosító intézmény nem kötelező megyei feladat. Maximum 1 évig lehet bentlakásos a gyermek, mely fél évvel meghosszabbítható és tanévhez is kötött. 24 órás felügyeletet kell biztosítani, a gyermek elhelyezése szülő kérelmére történik. A régiónkban Komárom megyében van ilyen intézmény. Az előszállási gyermekotthon tartós elhelyezést biztosító intézmény. Dunaújvárosban létezik családok átmeneti otthona, folyamatos a sorban állás. Ilyen eset pl. amikor a szülő kórházba kerül és nincs, aki ellátja a gyermeket. Kocsis Sándor: Ez egy munkahelyteremtő lehetőség is egyben. Dr. Jászka Ernő: 6 fő álláshelyről van szó. Dr. Darabos Zoltán: Nincs tudomásom arról, hogy baracsi lakosok ebben érintettek lennének. Mennyi az a gyermeklétszám, akit ide be tudnak fogadni? Nem is mérték fel az igényt, csak akarnak egy ilyent véghezvinni, hogy legyen valami? Dr. Jászka Ernő: Baracs tagja a többcélú társulásnak. Ez egy szociális ellátási forma. Azért nem tudjuk az igényeket felmérni, mert nem volt még ilyenre példa, de bármikor bekövetkezhet, hogy valakinek erre szüksége lesz, azt nem tudni előre, hogy mikor. Dr. Darabos Zoltán: Egyeztetni kellett volna a szociális gondozókkal. Nem látom, hogy ez az előterjesztés részletesen ki lett volna dolgozva. Bula Istvánné: Nagykarácsonyban az óvoda és az iskola tudja fogadni ezeket a gyerekeket? Köller Péterné: Szükség esetén tudja fogadni a gyerekeket, de a baracsi gyermek a baracsi óvodába, iskolába fog járni, ide fogjuk szállítani. A gyermekjóléti szolgáltatások minden évben szolgáltatnak felénk adatot, de mivel ez az ellátás eddig nem működött, az erre vonatkozó adatok sorát üresen hagyják. Dunaújvárosba az ellátásra folyamatosan fő várakozik. Ha lesz üres hely, az ellátást Székesfehérvárnak is fel tudjuk majd ajánlani. Most szükséges az önkormányzatok részéről az egyszeri hozzájárulás megítélése az építkezés megkezdéséhez. Dr. Horváth Zsolt: Ha nem valósul meg a feladatellátás, veszélybe kerül a társulás és a Baracsi közoktatási normatívát sem tudjuk lehívni. Ebben az évben is volt 1-2 eset, amikor szükség lett volna Baracs tekintetében átmeneti elhelyezésre. Márhoffer Istvánné: A családgondozó beszámolójakor kiderült, hogy sokat romlott az elmúlt időszakban a családok helyzete, támogatom a kezdeményezést. 4

5 Dr. Horváth Zsolt: Elhangzott, hogy a dunaújvárosi lakosok körében sorban állás van az igénybevételre. Ha Baracs képviselő-testülete támogatja a megvalósulást, hogyan fognak megoszlani a helyek az intézményben? Köller Péterné: Lehet a kérelmezők körében rangsort felállítani, a jogszabály ad erre támpontot. Makó József: Nem Dunaújvárosnak hozzuk létre ezt az intézményt? Kapjon lehetőséget 1-2 vidéki gyermek is. Dr. Jászka Ernő: Szó sincs arról, hogy ezt Dunaújvárosnak hoznánk létre, Dunaújváros Közgyűlése előtt még nem volt az előterjesztés. Köller Péterné: Krízishelyzetben plusz főt be lehet fogadni az intézménybe, erre tudunk helyet fenntartani. Az aggályokat figyelembe fogjuk venni. Baloghné Bitó Ildikó: Változhat-e az összeg? Mindenki hozzá fog járulni az épület kialakításhoz és egységesen? Dr. Jászka Ernő: Valószínűleg ez az összeg még emelkedni fog, a térítés egységes, lakosságszám alapján történik a leosztása. Baloghné Bitó Ildikó: A képviselő-testület konkrét összegre tud igent mondani. Ha még Önök sem tudják pontosan, mekkora összegről van szó, hogyan döntsünk? Az előterjesztésben 300 Ft/fő hozzájárulás szerepel. Dr. Jászka Ernő: Az előterjesztés két részből áll, egyik a szakmai program ismertetése, másik a forrás biztosítása. Reméljük, hogy szeptember végén elkezdődik a beruházás, akkor már tudunk végleges összeget mondani. Dr. Darabos Zoltán: A foglalkoztatottaknak milyen iskolai végzettség szükséges? Köller Péterné: Jogszabály mondja meg. 3 műszakos foglalkoztatást kell elképzelni, családias ellátással. Dr. Darabos Zoltán: A fedezetet honnan tudjuk biztosítani? Makó József: A tartalék terhére. Fehérvári József: Ez egyszeri hozzájárulás. Mennyit kell tervezni a fenntartási költségek hozzájárulásához? A társulás tagjai közül ki tárgyalta és ki támogatja? Dr. Jászka Ernő: A fenntartása minimális lesz. Ha más térséggel tudunk szerződni, akkor a normatíva le fogja fedezni. Nagyvenyim, Rácalmás, Nagykarácsony és Kisapostag Községek önkormányzatai támogatták, Előszállás nem támogatta. 5

6 Mezőfalva képviselő-testülete augusztus végén tárgyalja a napirendet, de nekik szintén érdekük fűződik hozzá, mivel a kiegészítő normatívájuk mintegy 15 millió Ft. Dunaújváros Közgyűlése szeptember 1-jén tárgyalja az előterjesztést. Köller Péterné: Az üres helyet csak akkor fogjuk másnak felkínálni, ha mi nem tudjuk betölteni. Fehérvári József: A krízishelyzet fenntartását bele kellene fogalmazni a megállapodásba. Baloghné Bitó Ildikó: Javaslom, most a 300 Ft/fő összeget állapítsuk meg. Makó József: Kifizetés addig nem történik, amíg a képviselő-testület nem dönt a konkrét összegben. Ahhoz, hogy támogassuk az előterjesztést, anyagi érdekünk is fűződik. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 76/2009.(VII.30.)számú 1. Baracs Község Önkormányzata megismerte és tudomásul vette a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása gyermekjóléti alapellátásának (gyermekek átmeneti otthona) szakmai programját. 2. Baracs Község Önkormányzata, az 1. pontban jelölt gyermekek átmeneti otthona intézmény kialakításához szükséges egyszeri tagönkormányzati hozzájárulás pénzügyi fedezetét biztosítja a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére, melynek forrása 300 Ft/fő = 3634 fő 300 Ft = Ft, (azaz Egymillió kilencvenezer-egyszáz forint). Fedezete a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére. 3. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tagönkormányzati hozzájárulás átutalására, valamint a döntés végrehajtásával összefüggő valamennyi intézkedés megtételére. A végrehajtásért felelős: Makó József A végrehajtás határideje: folyamatos 6

7 Dr. Jászka Ernő, Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás iroda vezetője és Köller PéternéDunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás szociális szakértő elhagyják az üléstermet. II. Napirendi pont ÁMK napközis csoportok indítása. Előadó: Dr. Horváth Zsolt aljegyző Dr. Horváth Zsolt: Az indítható napközis csoportok létszámáról dönteni kell a képviselőtestületnek, mivel a normatíva igénylés határideje július 31-e. A baracsi általános iskolába 52 fő gyermek iratkozott be napközibe, a Kisapostagi iskolába 15 fő. A közoktatási törvény meghatározza a maximum létszámot. Egy csoportban maximum 27 fő lehet, ettől a képviselőtestület 20 %-kal eltérhet: 32 fő. A baracsi iskolában 2 napközis csoport indulna szeptember 1-jétől. Kohutné Tábori Margit: A 52 főből 6 fő SNI-s gyermek van. 23 fő lenne napközis. A 4. osztályban szinte minden nap 4 tanóra van, az 5. órában egy csoport elegendő, a legtöbb gyermek 15 órakor már indul haza. 15 órát szeretnénk igényelni, ebből a költségvetésben már van 5 óra. A plusz normatíva a szükséges 10 órának a felét fedezi. Az 1-3 osztályosok lesznek napközisek 29 fővel, a 4-7 osztályosok tanulószobások 23 fővel. Dr. Horváth Zsolt: A közoktatási törvény szerint a napköziben 4,5 órát van a gyerek, a tanulószobán 3 órát tölt. Ha 29 fő lesz a napköziben, azt a képviselő-testületnek engedélyeznie kell. Baloghné Bitó Ildikó: A napköziben 1 fő pedagógus el tudja látni az 1-3 osztályt? Kohutné Tábori Margit: Szerintem el. Baloghné Bitó Ildikó: Ez júniusi felmérés, még változhat. Makó József: Októberben le tudjuk mondani a normatívát, ha viszont nem igényeljük most meg, akkor csak jövőre lehet igényelni. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 7

8 Baracs Község Önkormányzata 77/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kotv.) 102. (2) c) pontjában biztosított hatáskörében a 2009/2010. tanévben az indítható napközis csoportok számát az alábbiakban határozza meg: - napközis csoportok száma: 2 ebből várhatóan: ÁMK Kisapostagi Tagiskola:1 csoport 15 gyermek ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 1 csoport 29 gyermek - tanuló szobai csoport száma: 1 ebből várhatóan: ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 1 csoport 23 gyermek Határidő: szeptember 1. Felelős: Makó József III. Napirendi pont ÁMK pedagógiai program szakértő kiválasztása. Előadó: Dr. Horváth Zsolt aljegyző - ajánlatok csatolva. Dr. Horváth Zsolt: Az ÁMK elkészítette az alapdokumentumok átdolgozását, melyet augusztus 11-i képviselő-testületi ülésen tárgyal a képviselő-testület. A Pedagógiai programot szakértetni kell, erre kértünk ajánlatokat. Az Oktatási- Közművelődési- és Sport Bizottság a napirendet előzetesen megtárgyalta, és Dr. Kelemen Gyula ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. A szakértői véleményt augusztus 7-i határidővel el tudja készíteni. 8

9 A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 78/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a közoktatásról szóló évi LXXIX: törvény 44. (1) bekezdésében előírt kötelezettsége miatt az Általános Művelődési Központ Pedagógia és Művészeti Program elnevezésű nevelési és pedagógia programjának szakértői felülvizsgálatához - az országos szakértői névjegyzékben szereplő Dr. Kelemen Gyula (2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 2/a.) közoktatási szakértőt választja. A szakértői díjat, bruttó Forintot Baracs Község Önkormányzata a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendeletében a tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a t, hogy a szakértői munkára vonatkozó szerződést kösse meg. Határidő: szerződés megkötésére: augusztus 5. Nevelési és pedagógia program jóváhagyására szeptember 1. Felelős: Makó József IV. Napirendi pont Jogharmonizáció. Előadó: dr. Horváth Zsolt aljegyző - előterjesztés csatolva. Dr. Horváth Zsolt: A képviselő-testület az előző ülésén elfogadta a jogharmonizációs feladatok ütemtervét. Az előterjesztésnek megfelelően két határozatot kell hoznia a testületnek. Dr. Darabos Zoltán: Van terv a végrehajtásra? 9

10 Dr. Horváth Zsolt: Maga az irányelv, amelyet át kell nézni, de terjedelme miatt az önkormányzati folyóiratba adtak közre segítséget. Az útmutatóban fel vannak sorolva tételesen, mi lehet ellentétes a helyi rendeletünkkel. Ezt át kell nézni és annak megfelelően korrigálni rendeleteinket. Makó József: A rendeleteket a szakma fogja felülvizsgálni, ez alapján kerül ide módosításra. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 79/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata - az 55/2009.(VI.16.)számú Határozatában elfogadott ütemterv alapján - megállapítja, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya az alábbi helyi rendeleteket nem érinti: - Baracs Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 12/1992.(1993.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztviselők munkavégzéséről, a munka és a pihenőidőről, valamint az egyéb juttatásokról szóló 6/1993.(X.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatásról szóló 16/1997.(1998.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a gyermekvédelmi támogatásról szóló 18/1997.(1998.I.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/1999.(II.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a képviselő-testület által adományozható kitüntetés és díszpolgári cím szabályairól szóló 6/1999. (IV.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztviselői vagyonnyilatkozat tételre kötelezett munkakörökről szóló 13/2001.(VIII.7.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az első lakáshoz jutók pénzbeni támogatásáról szóló 17/2001.(XII.22.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2002.(I.31.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a háziorvosi körzetekről szóló 9/2002.(VI.10.) Rendelete 10

11 - Baracs Község Önkormányzata a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 14/2004.(VI.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. helyi végrehajtásáról szóló 2/2006.(I.26.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló 17/2006.(VII.26.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(III.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó intézményi térítési díjakról szóló 8/2008.(IV.25.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az ÁMK Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc oktatásban részesülő tanulók térítési díjáról és tandíjáról szóló 10/2008. (VII.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a helyi iparűzési adóról szóló 12/2008.(VII.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az építményadóról és telekadóról szóló 24/2008.(XI.28.) Rendelete Határidő: folyamatos Felelős: dr. Horváth Zsolt aljegyző A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 80/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata - az 55/2009.(VI.16.)számú Határozatában elfogadott ütemterv alapján - megállapítja, hogy a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv hatálya az alábbi helyi rendeleteket érinti: - Baracs Község Önkormányzata Baracs Község címer, zászló és pecsét alkotásáról, használatuk módjáról szóló 11/1994.(XI.1.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Járművek közterületen parkolásának szabályairól szóló 12/1996.(X.1.) Rendelete 11

12 - Baracs Község Önkormányzata az ebtartásról szóló 7/2001.(IV.27.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 13/2004.(VI.30.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata Hulladékgazdálkodási tervről szóló 1/2005.(I.24.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az elektronikus ügyintézésről a közigazgatási hatósági eljárásban 7/2005.(X.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a települési hulladék kezeléséről és elszállításáról szóló 5/2006.(II.16.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a folyékony hulladék kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 2/2007.(I.23.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díj megállapításáról szóló 13/2007.(V.31.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 16/2007.(VI.29.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 18/2007.(VIII.27.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról szóló 1/2008.(I.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 5/2008.(IV.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a helyi építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 13/2008.(VIII.8.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről, a temetési hely díjáról szóló 17/2008.(X.20.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a közterület használatáról szóló 18/2008.(I.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata az állattartás helyi szabályairól szóló 20/2008.(XI.28.) Rendelete - Baracs Község Önkormányzata a köztisztaságról szóló 5/2009.(II.23.) Rendelete Határidő: a felülvizsgálatra és módosításra szeptember 30-ig Felelős: dr. Horváth Zsolt aljegyző V. Napirendi pont Tájékoztató a két ülés közt tett intézkedésekről, eseményekről. Előadó: Makó József 12

13 Makó József: Legutóbbi rendes testületi ülésünk június 23-án volt. Az azóta eltelt időben június 24-én, július 6-án és július 23án volt együttes testületi ülésünk a szennyvíz pályázattal kapcsolatban. Július 23-án az új óvoda telek biztosítása érdekében is született döntés, de még nem tudtam realizálni, a telektulajdonost nem értem el. Június 29-én a rendezési terv kapcsán volt egyeztetés a tervezővel. Június 30-án és július 1-jén a Köztisztviselők Napja alkalmával az apparátus kiránduláson vett részt. Június 28-tól július 12-ig zajlott a Malév-Duna Kupa vitorlázó repülők bajnoksága, ahol a megnyitáskor ill. a záróünnepélyen képviseltem önkormányzatunkat. Július 14-én felkeresett Dr. Bocsi Andrea a Turinform Iroda vezetője és tájékoztatott a későbbi tervekről, pályázatról, mely érinti községünket is. A bejelentések között anyagot kapott mindenki. Július 15-én az iskola korszerűsítése kapcsán kiírt közbeszerzéssel kapcsolatos bejárás zajlott. 5 pályázó vitte el az anyagot. Július 22-én megkezdődött a buszforduló üzembe helyezési eljárása. Remélhetőleg a menetrend változása a 8.40-es járatnál szeptember 1-jén indul. Több fontos témában kerestek fel az elmúlt hetekben, napokban. A bejelentések között szerepel egy közvilágítási lámpatest elhelyezése a Duna-parton, viszont a Duna-parton a Juhász völgy utca lakói, tulajdonosainak a csapadékvíz elvezetés a legnagyobb gondjuk, az út járhatatlansága, ill. javítás szükségessége a Szent István út elején ill. a betonozott részeken jelent problémát, de a Csárda utcaiak is aláírást gyűjtöttek az út javítása érdekében. Ezek nem kis összegű javítgatásokat jelentenek a külterületi utakon. Úgy gondolom, hogy ebben szükséges lenne lépéseket tenni, de ez több milliós feladat együtt, ráadásul amennyiben az utas pályázataink sikerülnek, akkor tervek és közbeszerzés szükséges. Végleges döntés meghozatalát a pályázatok elbírálását követően javaslom. A szúnyogirtást meg kellett ismételni, de már úgy tűnik, újra kellene kezdeményezni. A Baracsi Szó hasábjain közzé fogom tenni, hogy aki teheti, fizessen be a költségvetésünkbe 1 doboz kemotox árát, mivel nagyon sokba kerül egy irtás. Pék Ferenc: Az utolsó szúnyogirtást nem csinálták meg rendesen, ráadásul szerintem már sötét volt, mikor elkezdték. Makó József: Ami egy héttel korábban volt, az volt nagyon gyenge minőségű. Bula Istvánné: A Széles csapáson lakók engem is megkerestek útügyben, nézzem meg az állapotát. Egy traktorral rendelkező földtulajdonos ígéretet tett, hogy besegít a munkálatokba. Makó József: Meg kell várni az út pályázatok eredményét, hogy elérjük-e a közbeszerzési határt. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a két ülés közti beszámolót. 13

14 VI. Napirendi pont Bejelentések. 1.) Baracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A tűzoltó autónak szeretne az egyesület állandó tároló helyet, garázst. Felajánlottam nekik a fogorvosi lakás melletti, illetve a rendőr lakásnál található garázst. Pék Ferenc: A fogorvosi rendelőnél lévő garázsba nem fér be az autó. Makó József: A magassággal van a baj, mi építeni nem tudunk nekik garázst. Kocsis Sándor: A rendőr lakásnál lévő garázs szerintem jó lenne erre célra, esetleg át kell alakítani az általuk megfelelőre. Fehérvári József: Mi lesz akkor, ha lesz állandó lakója a lakásnak és szüksége lesz a garázsra? Kitesszük az utcára a tűzoltóautót? Kocsis Sándor: Meg kellene vizsgálni az épületet, hogy befér-e két autót a garázsba. Makó József: tárgyalok ez ügyben az egyesülettel és legközelebbi ülésen vissza térünk rá, megvizsgáljuk az átalakítás kérdését. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend elnapolásáról dönt. 2.) Önkormányzati tulajdonú lakásügy. Előadó: Makó József - előterjesztések csatolva. Makó József: Az előterjesztés előzetesen mindenki kézhez kapta, a Templomosi orvosi lakásra egyenlőre nincs szükség. 14

15 A képviselő-testület az SZMSZ 38. (14) bekezdése szerint: név szerinti szavazással Makó József igen, Baloghné Bitó Ildikó igen, Bula Istvánné igen, Dr. Darabos Zoltán igen, Fehérvári József igen, Hompót Viktória igen, Kocsis Sándor nem, Kohutné Tábori Margit igen, Márhoffer Istvánné igen, Pék Ferenc igen, Talpai Tiborné igen, összesen 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 81/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. tv. 2. (1) bekezdésre hivatkozással: Baracs, Ady Endre utca 67. szám alatti 4 szobás 82 m 2 összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakásra bérlőként kijelöli Nagyné Hánh Mariann Baracs, Ady Endre utca 67. szám alatti lakost augusztus 1-től július 31-ig. A szerződés megkötésére a jogosult. Határidő: szerződés megkötésére: augusztus 15-ig. Felelős: Makó József 3.) Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület kérelme. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A kérelmet mindenki előzetesen kézhez kapta. Talpai Tiborné: A nyugdíjas egyesület megpróbált pályázaton pénzt szerezni, de nem sikerült, ezért kéri a támogatást. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. 15

16 Baracs Község Önkormányzata 82/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesület Ft támogatási kérelmét mely összeg a népdalkör fellépő ruháinak megvalósításához szükséges megtárgyalta, támogatja. A bruttó Ft támogatási összeg fedezetet a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére biztosítja. Határidő: rendelet-módosításra szeptember 30-ig Felelős: Makó József 4.) Villanyoszlopra világítótest elhelyezési kérelem. Előadó: Makó József - kérelem csatolva. Makó József: A világítótest elhelyezését a Duna-parton a Hársfa utcában kérik, melyet a helyszínen megtekintettem. Minden második villanyoszlopon van lámpatest, a kérelemben szereplő helyen nincs, viszont a két mellette lévő villanyoszlop alatt nagyra nőttek a fák és sötétségben van ez a szakasz. Egy lámpatest felszerelési költsége kb Ft. Pék Ferenc: Egy db lámpa éves önköltsége kb Ft. Lehet, hogy a fákat kellene megnyesni, nem javaslom a lámpatestest felszerelését. Makó József felteszi szavazásra: ki ért egyet azzal, hogy ne kerüljön új lámpatest felhelyezésre a Hársfa utca 66. szám előtt található lámpaoszlopra. A feltett kérdésre 5 képviselő igennel szavazott, ellenszavazat nem volt és 6 képviselő tartózkodott, a képviselő-testület meghozza az alábbi határozatot. 16

17 Baracs Község Önkormányzata 83/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Pék Ferenc képviselő javaslatát, - amely szerint a Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan előtt található lámpaoszlopra ne kerüljön lámpatest kihelyezésre elutasítja. Makó József: felteszi szavazásra: ki ért egyet azzal, hogy kerüljön új lámpatest felhelyezésre a Hársfa utca 66. szám előtt található lámpaoszlopra. A feltett kérdésre 1 képviselő igennel szavazott, 10 képviselő nemmel szavazott, tartózkodás nem volt, a képviselő-testület meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 84/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Veszprémi Sándor, Baracs, Március 15. utca 6/a. szám alatti lakos kérelmét - amely szerint a Baracs, Hársfa utca 66. számú ingatlan előtt található villanyoszlopra lámpatest kerüljön kihelyezésre megtárgyalta, elutasítja. 5.) Turisztikai Desztináció Menedzsment. Előadó: Makó József - előterjesztés csatolva. Makó József: Az előterjesztés lényege a 3. oldalon az önkormányzatoktól beszerzendő dokumentumok 4 pontja alatt található. Kérdés, hogy részt kívánunk-e ebben venni? A részvétel Ft-ot tagdíjat jelent az önkormányzatnak. Magába foglalja a turisztikát, a közművelődést, a község bemutatást, rendezvényeket. Dr. Darabos Zoltán: Nem értettem az előterjesztésben, ez most az elnyert 57 millió Ft-os pályázatra jött létre, vagy tartósabb dologra hozták létre? 17

18 Makó József: Szakmabeliek hozták létre, a dunaújvárosi és az adonyi kistérség is benne van a turisztikai vonzerő létrehozása érdekében, ez egy 5 évre szóló program. Bizonyos esetben szolgáltatásokat is biztosítanak. Dr. Darabos Zoltán: A saját forrás 7,5 millió Ft, ezt az önkormányzatoknak kell összeadni? Makó József: Igen, valamint a szolgáltatóknak, akik a turisztikából élnek. Amennyiben ebben részt veszünk, idegenforgalmi adót kell bevezetni a községben. Baracson ez két szálláshelyet érint: a Halász Csárdát és a papírgyári üdülőt. Dr. Darabos Zoltán: Kapunk erről részletesebb tájékoztatást? Makó József: igen, de a 4 álláspontba most kellene döntenünk. Pék Ferenc: Úgy gondolom, a részletes tájékoztatást követően is tudunk ebben dönteni. Bula Istvánné: Voltam egy rendezvényen, ahol Bocsi Andrea bemutatkozott Kisapostagon és sok olyan kiadványuk van, amiben Baracs is szerepel. A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 85/2009.(VII.30.)számú d 1. Baracs Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Dunaújvárosi és az Adonyi kistérségben meglévő turisztikai potenciál növelését és a fenntartható turizmusfejlesztést prioritásként kezelve egyetért a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület céljaival, és ahhoz teljes jogú tagként csatlakozik augusztus 1-jei dátummal, egyben felhatalmazza a t, hogy a belépési nyilatkozatot aláírja. Az önkormányzat egyesületi képviseletére Makó József t (képviseletre jogosult személy) jelöli ki. 2. Baracs Község Önkormányzata vállalja, hogy illetékességi területén január 1-i határidővel bevezeti az idegenforgalmi adót mint helyi adónemet, melynek az állami hozzájárulással megnövelt 20%-át a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület kiszámítható működésének biztosítása érdekében a Turisztikai desztináció menedzsment szervezet létrehozása a Dunaújvárosi és Adonyi kistérségben európai uniós projekt megvalósításának kétéves időtartalmára és a projekt befejezésétől számított 5 éven keresztül biztosítja az egyesület részére. 18d

19 3. A képviselő-testület az 1. pontban említett egyesületi tagdíjat a évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület éves egyesületi tagdíj címen Ft összeggel járul hozzá a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület működéséhez. 4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy kizárólag egy turisztikai desztináció menedzsment szervezet: a Dunaújváros és Térsége Turisztikai Egyesület teljes jogú tagjává válik a projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt. 5. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TDM szervezettel kötendő Középtávú Együttműködési Megállapodást a pályázat benyújtásához a nyilatkozatot aláírja, valamint a Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az Együttműködési Megállapodás pályázati dokumentációban meghatározott kötelező elemeit teljesíti. Felelős: Makó József Határidő: augusztus 1. 6.) Parktervezésre ajánlat. Előadó: Makó József - ajánlatok csatolva. Makó József: Több ajánlat is érkezett a tervezésre, a legolcsóbb ajánlatot a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió adta mindkét esetben, javaslom ezt elfogadásra. Bula Istvánné: Van referencia munkájuk? Makó József: Iváncsának évek óta ők készítik a terveket. A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot. 19

20 Baracs Község Önkormányzata 86/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata Baracs község Apátszállás településrészen zöldfelületi rendszerterv készítésére bekért ajánlatok közül a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió (8000 Székesfehérvár, Csutora u. 2.) ajánlatát fogadja el. A terv elkészítésének díja, Ft + ÁFA összeg a képviselő-testület évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete város és községgazdálkodás szakfeladaton biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tervezési szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Makó József A képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot. Baracs Község Önkormányzata 87/2009.(VII.30.)számú Baracs Község Önkormányzata a baracsi faluközpontban kialakított 5518 m2 területű telek kertépítészeti tervezése, közösségi tér létesítésére bekért ajánlatok közül a Körtekert Táj- és Kertépítész Stúdió (8000 Székesfehérvár, Csutora u. 2.) ajánlatát fogadja el. A terv elkészítésének díja, Ft + ÁFA összeg a képviselő-testület évi költségvetésről szóló 4/2009.(II.23.) Rendelete város és községgazdálkodás szakfeladaton biztosított. A képviselő-testület felhatalmazza a t a tervezési szerződés aláírására. Határidő: szeptember 15. Felelős: Makó József 20

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Kiss Csaba polgármester

Kiss Csaba polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. május 28-án 16.00 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ Dudás Béla képviselő 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester

2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester HATÁROZATOK amely készült a Fejlesztési Bizottság 2015. augusztus 24.-én 17 óra 00 perctől kezdődően, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721, Pilis, Kossuth Lajos út 47.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én órai kezdettel tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-én 14 00 órai kezdettel tartott üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT SZÁMA

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én megtartott soron következő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25.

1997. A megalkotás kelte. 2/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 3/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 4/1997. (III. 25.) 1997. március 25. 1997. lépés 1. Neszmély község Önkormányzata 1997. évi 1/1997. (I. 30.) 1997. január 30. 1997. január 30. költségvetéséről 2. Az állattartásról szóló 3/199 (III. 1.) rendelet áról 2/1997. (III. 25.) 1997.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete:

JEGYZŐKÖNYV. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete: 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség, Nagyvenyim, Baracs, és ek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2011. július 14-én 16 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Mezőfalva Nagyközség

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 11- én 19,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 12.-én 17 óra 45 perctől megtartott üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-16/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. július 31-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 145/2012.(VII.31.) 146/2012.(VII.26.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről. pályázat jóváhagyásáról

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről. pályázat jóváhagyásáról 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-i rendkívüli nyílt üléséről 137/A/2015.(VIII.11.) ÖK Uradalmi napok Kisszálláson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben