Tárgyi eszközök könyvelési segédlete PUSKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgyi eszközök könyvelési segédlete PUSKA"

Átírás

1 Tárgyi eszközök könyvelési segédlete PUSKA a sikeres tanuláshoz Mérlegképes Tanoncok oldala-

2 Okozott már problémát Neked feladatmegoldás közben, hogy ide-oda kellett lapozgatnod egy könyvben vagy a füzetedben? Volt már olyan napod, hogy tudtad, hogy lesz egy lyukas órád vagy egy szabad félórád, s feladatokat szerettél volna megoldani a parkban egy padon? Nem akartad elcipelni még az elméleti könyvet is a példatáron kívül? Na, mindezekre megoldásként szolgál ez a kis PUSKA. Ez a könyvcipelés helyett még a kistáskádban is elfér Mérlegképes Tanoncok oldala- 2

3 Mi késztetett arra, hogy ezt a Segédletet megcsináljam Neked? Emlékszem, hogy amikor a mérlegképes képzés padjait koptattam, s gyakoroltam a feladatokat, rengetegszer lapozgattam a példatárat, a könyveket, a füzetet, hogy megtaláljam a megfelelő könyvelési tételeket egy adott eseményhez. Sokszor már könyvhegyek tornyosultak körülöttem. ( Ezt is elkerülheted ezzel a Segédlettel ;) ) Probléma akkor volt, mikor délutánonként utaztam haza, s a vonaton nem fért el a könyv, a példatár, a füzet, s még a számológép is a kis asztalon. Ekkor jött az ötlet, hogy Gyűjtsük ki a tételeket egy-két lapra, s az mindig kéznél lesz! Ki is gyűjtöttem, így többé már nem jelentett gondot, hogy utazás közben a vonaton, lyukas órában a Mc Donald's-ban vagy a parkban megoldjak gyorsan egy-két feladatot. És természetesen a vizsgák előtt sokkal gyorsabban át lehet futni a tételeket, mint a füzetet lapozgatva. S volt akinek a vizsgán is segített... ;))))) Ezt a gyűjteményt, modernizáltam, s naprakésszé tettem számodra. Mérlegképes Tanoncok oldala- 3

4 Mit is találsz a Segédletben? Összefoglaltam Neked a tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események könyvelési tételeit. A táblázatokban megtalálod az érintett számlaszámokat, a számlák neveit, s a könyvelendő összeget. Ezt csak ki kell nyomtatnod, s ha valami nem jut eszedbe a feladat megoldása közben, akkor előkapod, s már léphetsz is tovább. A könnyebb kezelhetőség kedvéért két fejezetre bontottam a segédletet. Az első rész a tárgyi eszközök állományának növekedésével, a második a tárgyi eszközök állományának csökkenésével kapcsolatos tételek könyvelésével foglalkozik. Na, akkor fegyverre fel! Mérlegképes Tanoncok oldala- 4

5 TÁRGYI ESZKÖZÖK Az alábbi számlacsoportok tartoznak a tárgyi eszközök számlái közé: 12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. Műszaki berendezések, gépek, járművek 14. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 15. Tenyészállatok 16. Beruházások, felújítások Az alábbi számlaszámokat jól jegyezd meg, mert a tárgyi eszközök könyvelésénél ezekkel nagyon sokat fogsz találkozni, s véletlenül sem szabad keverni őket: 127/137/147/157. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 128/138/148/158/168 Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése 129/139/149/159 Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése Állomány növekedések Vásárlás T: 161 Befejezetlen T: 466 Előzetesen felszámított áfa K: 455 Beruh-i szállítók Beszerzési érték K: 455 Beruh-i szállítók Áfa T: 466 Előzetesen felszámított áfa T: 12/13/14 Eszközök T 467 Fizetendő áfa K:161 Befejezetlen Ingatlanhoz kapcsolódó áfa 161 egyenlege, bekerülési érték Mérlegképes Tanoncok oldala- 5

6 Külföldről vásárlás T:161 Befejezetlen K : 4552 Külföldi szállítók Teljesítés napján érvényes árfolyam T : 466 Előzetesen felszámított áfa K : 467 Fizetendő áfa Áfa, Unión belüli beszerzés esetén T : 368 Egyéb követelések T : 161 Befejezetlen K: 465 VPOP Import áfa, Unión kívüli forrás esetén K : 465 VPOP Vámköltség T : 161 Befejezetlen T : 466 Előzetesen felszámított áfa T : 161 Befejezetlen T: 161 Befejezetlen T : 466 Előzetesen felszámított áfa K : 455 Beruházási szállítók K : 455 Beruházási szállítók K: 479 Egyéb rövid lejáratú köt. K : 455 Beruházási szállítók K : 455 Beruházási szállítók Szállítási költség Szállítási áfa Biztosítási díj Üzembehelyezés ktg-e Üzembehelyezés áfája T : 161 Befejezetlen K: 463 Költségvetési befizetési kötelezettségek Hatósági díjak, illetékek T : 161 Befejezetlen K: 384 Elszámolási betétszámla Kamatfizetés aktiválásig T : 161 Befejezetlen T: 466 Előzetesen felszámított áfa K: 455 Beruházási szállító K: 455 Beruházási szállító Előző pont áfája Alkatrészek, tartozékok aktiválásig és minden eszköz t növelő munkák az aktiválásig Mérlegképes Tanoncok oldala- 6

7 Próbaüzem T: Megfelelő költségnemek K: 1-4 Megfelelő eszközök Próbaüzem költségei T: 161 Beflen. K: 582 SEEAÉ Próbaüzem ktg-einek aktiválása T: 251Késztermékek K: 161 Beruházás Próbaüzem alatt előállított késztermékek közvetlen önktg-e T: 582 (SEEAÉ) (saját előállítású eszközök aktivált ) K: 581STKÁV (saját term-ű készletek raktárra vétele) Késztermékek közvetlen önktg-e Külföldi vásárláshoz tartozó belföldi kötelezettség teljesítése T: 455 Beruházási szállító T: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség T: 464 Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése K: 384 Elszámolási betétszámla Az adott számla egyenlege T: 465 VPOP T: 466 Előzetesen felsz. áfa K: 368 Egyéb követelések Mérlegképes Tanoncok oldala- 7

8 Külföldi szállítók rendezése T: 4552 Külföldi szállítók T:4552 Külföldi szállítók T: 87 Pü-i műveletek ráfordítása T: 4552 Külföldi szállítók T: 87 Pü-i műveletek ráfordítása T: 161 Beflen K: 386 Deviza betétszámla K: 384 Elszámolási betétszámla K: 4552 Külföldi szállítók T. 97 Pü-i műveletek bevétele K: 4552 Külföldi szállítók K: 96 egy átvezetési számla Pü-i teljesítés napján érvényes választott árfolyamon Pénzügyi teljesítés napján érvényes eladási árfolyamon Árf. Különbözet veszteség (kiegy. aktiv. után) Árf. különbözet nyereség (kiegy. aktiv. után) Árf. különbözet veszteség (kiegy. aktiv. előtt) Árf. különbözet veszteség (kiegy. aktiv. előtt) rá kell vezetni a ra T: 4552 Külföldi szállítók K:97 Pü-i műveletek Árf. különbözet nyereség ( kiegy. aktiv. előtt) T 96 Átvezetési. szla K. 161 Beflen Árf. különbözet nyereség ( kiegy. aktiv. előtt) Aktiválás előtti kiegyenlítés esetén az árfolyamváltozás elszámolásához a Sztv-ben megfogalmazott bruttó elszámolás elve miatt van szükség átvezetési számlára. Apportba vétel 161 Befejezetlen T : 33/358 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke T: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség T: 12/13/14 Eszközök K: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség K : 411 Jegyzett tőke K: 33/358 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke K:161 Befejezetlen Létesítő okirat szerinti érték Cégbírósági bejegyzés után Átvezetés Aktiválás, 161 egyenlege, bekerülési érték (az apport alap esetben nem áfás, de, ha az áfa tv. 18 -ban felsorolt feltételek együttesen nem teljesülnek, akkor van áfa. ) Ha az apportba adó magára vállalja az áfát, nincs könyvelési teendő, ha az apportba adó megtérítteti az áfát, akkor: T: 466 Előzetesen felszámított áfa K: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Ha van áfa Mérlegképes Tanoncok oldala- 8

9 Térítés nélküli átvétel (teljesség igénye miatt itt az écs-t is lekönyvelem a visszaírás miatt) T:161 Befejezetlen ok T: 989 Rendkívüli bevételek T: 466 Előzetesen felszámított áfa T: 161 Befejezetlen ok T: 12/13/14 Eszközök T: 571 Terv szerinti értékcsökkenés leírás T: 483 Halasztott bevétel K: 989 Rendkívüli bevételek Piaci n K: 483 Halasztott bevétel Teljes összeg K: 479 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség (vagy 454) Áfa K: 4 Kötelezettségek Üzembehelyezési ktg-ek K:161 Befejezetlen K: 129/139/149 Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése K: 989 Rendkívüli bevételek Aktiválás, 161 egyenlege, bekerülési érték Éves écs összege Écs összegével arányosan Saját előállítás elszámolása T: Megfelelő költség T: 161 Befejezetlen ok T: 466 Előzetesen felsz. áfa T: 12/13/14 Eszköz K: 1-4 Megfelelő eszköz vagy forrás K: 582 Saját előállítású eszközök aktivált K: 467 Fizetendő áfa Áfa K: 161 Befejezetlen ok Költség összege Csak a közvetlen költségek összege Aktiválás,161 egyenlege, bekerülési érték Mérlegképes Tanoncok oldala- 9

10 Átsorolás forgóeszközből tárgyi eszközbe T: Készletek K: 511 Anyagköltéség T: 161 Bef-len. Beruházások T: 12/13/14 Eszköz T 571 Terv szerinti értékcsökkenés leírás Ha saját előállítású a készletként aktivált tárgyi eszközt: Költségek közül visszavezetni, ha szükséges K: Készletek Csak a közvetlen költségek összege K: 161 Befejezetlen ok K: 129/239/149 Tárgyi eszk. terv szerinti écs-e Aktiválás,161 egyenlege, bekerülési érték Évre jutó terv szerinti écs T: 581 STKÁV K: 25 Késztermék Előállítási ktg T: 161 Befejezetlen ok T: 12/13/14 Eszközök K: 582 SEEAÉ Előállítási ktg K:161 Befejezetlen Előállítási ktg T: 466 Előzetesen felsz. áfa T: 467 Fizetendő áfa Áfa T 571 Terv szerinti értékcsökkenés leírás K: 129/239/149 Tárgyi eszk. terv szerinti écs-e Évre jutó terv szerinti écs Értékhelyesbítés T: 127/137/147 Tárgyi eszköz értékhelyesbítése K:417 Értékelési tartalék Piaci értékhez viszonyítva Mérlegképes Tanoncok oldala- 10

11 Állomány csökkenések: Értékesítés T: 311 Belföldi követelések T:861 Értékesített eszközök könyv szerinti T: 129/239/149 Tárgyi eszk. terv szerinti écs-e T: 128/138/148 Tárgyi eszközök terven felüli écs-e T: 311 Belföldi követelések K: 961 Értékesített immat. javak bevétele K: 12/13/14/15 Tárgyi eszköz bruttó K: 861 Értékesített tárgyi eszk. könyv szerinti K: 861 Értékesített tárgyi eszk. könyv szerinti K: 961 Értékesített immat. javak bevétele Nettó eladási ár Könyv szerinti érték Elszámolt terv szerinti écs összege Elszámolt terven felüli écs összeg Nettó eladási ár T: 311 Belföldi követelések (vevők) K: 467 Fizetendő áfa Áfa Apport átadás T: 881 Társaságba bevitt eszközök könyv szerinti T : 129/139/149/159 Tárgyi eszköz terv szerinti écs-e T: 128/138/148 Tárgyi eszközök terven felüli écs-e K: 12/13/14/15 Tárgyi eszk. K : 881 Társaságba bevitt eszközök könyv szerinti K: 861 Értékesített tárgyi eszk. könyv szerinti Bruttó érték Elszámolt terv szerinti écs Elszámolt terven felüli écs összeg T: 368 Különféle egyéb követelések T: 17 Tartós részesedés K: 981 Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott K: 368 Különféle egyéb követelések Társasági szerződés szerinti érték Társaság szerződés szerinti érték T 368 Egyéb követelések K 467 Fizetendő áfa Ha az áfa áthárított T 88 Rendkívüli ráfordítás K 467 Fizetendő áfa Ha az áfa nem áthárított Mérlegképes Tanoncok oldala- 11

12 Térítés nélküli átadás T:889 Térítés nélkül átadott eszközök könyv szerinti T : 129/139/149/159 Tárgyi eszköz terv szerinti écs-e T: 128/138/148 Tárgyi eszközök terven felüli écs-e K: 12/13/14/15 Megfelelő tárgyi eszköz K :889 Térítés nélkül átadott eszk könyv szerinti K: 861 Értékesített tárgyi eszk. könyv szerinti Bruttó érték Halmozott terv szerinti écs Elszámolt terven felüli écs összeg T 368 Egyéb követelések K 467 Fizetendő áfa Ha az áfa áthárított T: 88 Rendkívüli ráfordítás K 467 Fizetendő áfa Ha az áfa nem áthárított Káresemény T: 571 Terv szerinti écs leírás T: 869 Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett eszközök könyv szerinti T: 129/139/149/159 Tárgyi eszk. Terv szerinti écs-e K: 128/138/148/158 Tárgyi eszközök terven felüli écs-e és annak visszaírása Káresemény időpontjáig el kell számolni a terv szerinti écs-t Kár összege Totálkár, selejt, hiány T : 129/139/149/159 Adott tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenése T: 128/138/148/158 Tárgyi eszköz terven felüli écse és annak visszaírása T: 866 Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés T: 2 Vásárolt készlet K : 12/13/14/15 Az adott tárgyi eszköz K : 12/13/14/15 Az adott tárgyi eszköz K: 128/138/148/158 Tárgyi eszköz terven felüli écs-e és annak visszaírása K: Tárgyi eszközök bruttó Halmozott terv szerinti écs összegének kivezetése Terven felüli écs kivezetése Hulladékértékkel csökkentett nettó érték, terven felüli écs. Hulladék Mérlegképes Tanoncok oldala- 12

13 Átsorolás vásárolt készletek közé (ha a rendeltetés megváltozik) T: 2 Vásárolt készletek T 128/138/148/158 Tárgyi eszköz terven felüli écs-e és annak visszaírása T 129/139/149/159 Tárgyi eszköz terv szerinti écs-e K: 12/13/14/15 Tárgyi eszközök Bruttó érték K: 2 Vásárolt készletek Terven felüli écs átvezetése K: 2 Vásárolt készletek Terv szerinti écs átvezetése Átsorolás készletek közé (téves besorolás esetén) T 129/139/149/159 Tárgyi eszköz terv szerinti écs-e T: 2 Készletek K: 571 Terv szerinti écs leírás K: 12/13/14/15 Tárgyi eszközök T:51 Anyagktg K: 2 Készletek Elszámolt écs kivezetése Bruttó érték Ha a készletet rögtön ktg-ként elszámolja Beruházásból átsorolás késztermékbe T: 582 SEEAÉ K: 161 Beflen. Előállítási ktg T: 25 Késztermék K: 581 STKÁV Előállítási ktg Értékcsökkenés, értékvesztés elszámolása T: 571 Terv szerinti écs-i leírás T: 866 Értékvesztés, terven felüli écs T: 128/138/148/158 Tárgyi eszköz terven felüli écs-e és annak visszaírása K : 129/139/149/159 Adott tárgyi eszköz terv szerinti écs-e K: 128/138/148/158 Tárgyi eszköz terven felüli écs-e és annak visszaírása K: 966Visszaírt értékvesztés és terven felüli écs Terv szerinti écs Terven felüli écs Terven felüli écs visszaírása Mérlegképes Tanoncok oldala- 13

14 Értékhelyesbítés megszüntetése T: 417 Értékelési tartalék K:127/137/147 Tárgyi eszköz értékhelyesbítése Ha az helyesbítés okai nem állnak fent Egyéb tárgy eszközzel kapcsolatos tételek, melyek a tárgyi eszközök sorokat nem érintik: Műszaki eszköz bérlése T: 52 igénybe vett szolgáltatás T: 466 Előzetesen felsz. áfa T: 39 Aktív időbeli elhatárolás K: 454 Belföldi szállító Bérleti díj K: 454 Belföldi szállító Áfa K: 52 igénybe vett szolgáltatás T: 454 Belföldi szállító K: 384 Elszámolási betét Bérleti díj Következő éveket terhelő díj Vissza nem térítendő fejlesztési támogatás T: 384 Elszámolási betétszámla K: 98 Rendkívüli bevételek Kapott pénzösszeg T: 98 Rendkívüli K: 483 Halasztott Kapott összeg elhatárolása bevételek bevételek Ebben az esetben is ugyanúgy kell elszámolni a vásárlást, aktiválást, écs-t, mint egy normál vásárlásnál. Itt annyi a plusz teendő, hogy az elhatárolást az écs-és arányában vissza kell vezetni. Az értékcsökkenési része az alábbi: T: 571 Terv szerinti K: 119 Immateriális javak Éves écs összege értékcsökkenés leírás terv szerinti értékcsökkenése T: 483 Halasztott bevétel K: 989 Rendkívüli bevételek Écs összegével arányosan Mérlegképes Tanoncok oldala- 14

15 Bízom benne, hogy nagy segítség lesz számodra ez a Segédlet. Ígérem, hogy még sok hasznos elméleti anyagot, segédanyagot, s feladatot kapsz tőlem. Ha van olyan ismerősöd, aki érintett a számviteltanulásban, kérlek ajánld neki a Mérlegképes Tanoncok oldalát, így Neki is tudok segíteni. És az Ő mérlege is egyensúlyban lesz ;) Ha nem szeretnél semmilyen információról lemaradni, s elsőként szeretnél értesülni a friss híreinkről, akkor csatlakozz a Mérlegképes Tanoncok-hoz a Facebookon és a Twitteren is! A Facebook-os csatlakozáshoz kattints ide, s megnyílik az oldal, s már csak a Tetszik gombra kattintasz, s már közénk is tartozol. Ha nem innen indulsz, akkor a Facebook keresőben, ha megkeresel minket, akkor is ránk találhatsz. Ha Twitteren is szeretnél velünk csevegni, s hozzánk tartozni, akkor katt ide, majd kattins a Follow gombra!! Várlak a oldalon és a Facebookon is a Háziasszonysuli-t kedvelő csajok társaságában. Mérlegképes Tanoncok oldala- 15

16 Hogyan léphetsz velünk kapcsolatba? Ha bármilyen kérdésed van, írj nyugodtan az vagy használd a merlegkepestanoncok.hu oldal fórumát! Sok sikert kívánok a tanuláshoz és a gyakorláshoz! További szép napot! Móni és a Mérlegképes Tanoncok Ha valaki mástól kaptad meg a Segédletet s nem jelentkeztél még hírlevelünkre, akkor itt a lehetőség, iratkozz fel! Mérlegképes Tanoncok oldala- 16

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona

Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapképzési szak. Előadás. Előadásunk vázlata. Alapítható vállalkozás formái. Az alakuló társaság vagyona Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapképzési szak Előadó: Előadás Szijártó Boglárka 1 Alapítható vállalkozás formái Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. év V. törvény A gazdasági társaságok üzletszerű közös

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Vállalkozási szakterület

Vállalkozási szakterület Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Vállalkozási szakterület 2011. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalom Aktuális számviteli kérdések... 5 A számviteli

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR

G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR 1075. Budapest, Madách Imre utca 5.III.em G. 7. SZÁMLAREND ÉS SZÁMLATÜKÖR Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 124 A szabályzat alkalmazását a mai nappal elrendelem.

Részletesebben

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események

8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8. Vagyoncsoportokhoz kapcsolódó gazdasági események 8.1 Tárgyi eszközök állományváltozásai A tárgyi eszközök definíciójával, csoportjaival, f bb értékelési szabályaival, s t, néhány könyvelési tételével

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZÁMLAKERET TÜKÖR ÉS SZÁMLAREND EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak értelmében

Részletesebben

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Segédanyagok. tulajdonosi részesedés névértéken III. BEFEKTETETT II. JEGYZETT DE MÉG PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Segédanyagok Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) A. Befektetett eszközök D. Saját tőke I. IMMATERIÁLIS JAVAK I. JEGYZETT TŐKE II. TÁRGYI ESZKÖZÖK a, Visszavásárolt

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Takács András Dr. Czink Irma Szücs Tamás Pénzügyi számvitel II. Oktatási segédanyag a Számvitel III.: Pénzügyi és vezetési számvitel

Részletesebben

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16

SZÁMLAREND 2013. Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 SZÁMLAREND 2013 Szervezet neve: Merkating NKft Címe: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. Adószáma: 14295481-2-16 Képviseletre jogosult személy(ek) neve: Dr. Szakács Attila Jelen szabályzatban nem szabályozott

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Számvitel alapjai Előadásvázlatok 6. rész Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás összköltség és forgalmi költség eljárással. A beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Már ismerjük Őt is

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND

SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMLAREND 2014 1 Tartalom Bevezetés... 4 A KÖNYVVEZETÉS SZABÁLYAI... 5 1. Számlaosztály... 8 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK... 8 11 IMMATERIÁLIS JAVAK... 15 1215 TÁRGYI

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet. Számlarend ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Számlarend Hatályos: 2014. augusztus 1. 1 S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 161. -a és az államháztartás

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Számlatükör (Teljes lista)

Számlatükör (Teljes lista) Számlatükör (Teljes lista) Főkönyvi szám 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklet Az elszámolás szabályai 2011. december 10.-i módosításokkal egységes szerkezetben Tartalomjegyzék 1. A számlarend 1.1. A számviteli politika 1.2. A számlatükör

Részletesebben

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013

Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport Számlarend 2013 SZÁMLAREND 2013 SZÁMLAREND 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személyek: Purosz Alexandrosz Jelen szabályzatban

Részletesebben

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011.

REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. REGISZTRÁLT M ÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2011. Vállalkozási szakterület Minisztérium által meghatározott tematika alapján kidolgozott tananyag ISBN 978-963-87656-8-0 Budapest 2011 1. Aktuális

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Pénzügyi instrumentumok számvitele

Pénzügyi instrumentumok számvitele MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Pénzügyi instrumentumok számvitele Füredi-Fülöp Judit Irodalom Fülöp Juhászné Kántor

Részletesebben