Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése"

Átírás

1 Bálint Miklós Hiányosságok a szakellátásban a gyermekek másodlagos veszélyeztetése Bevezetés 2003 októbere óta dolgozom az egyik területi gyermekvédelmi szakszolgálat által működtetett megyei gyermekvédelmi szakértői bizottságban, mint szociális munkás. Bizottságunk gyámhivatali megkeresést követően készít szakvéleményt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy nevelésbe vételi eljárással érintett gyermek/fiatal gondozási helyének meghatározásához, egyéni elhelyezési tervének kialakításához. A szakvélemény elkészítéséhez bizottságunk elvégzi a gyermek komplex személyiségvizsgálatát, melynek célja a gyermek egészségi, illetve személyiségállapotának feltárása és a gyermek megfelelő ellátásához javaslatok tétele. Az említett feladat végrehajtásához a bizottság alapesetben három tagból áll: egy fő gyermekorvos, egy fő pszichológus és egy fő szociális munkás. Amennyiben a szakvélemény készítésének célja, hogy a gyermek speciális ellátási igényét megállapítsa vagy kizárja, akkor a három állandó tagból álló bizottság kiegészül egy fő gyermekpszichiáterrel és egy fő gyógypedagógussal. Speciális szükségletűnek kell tekinteni a gyermeket, ha súlyos pszichés tüneteket és/vagy súlyos disszociális tüneteket mutat és/vagy pszichoaktív szerekkel küzd A speciális ellátási igényű gyermek ellátására, az ellátás módjára, formájára is bizottságunk tesz javaslatot. Amennyiben a bizottság speciális ellátási igényt diagnosztizál a gyermeknél, és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) fenntartásában működő speciális gyermekotthonba történő elhelyezésre tesz javaslatot, akkor a területi gyermekvédelmi szakszolgálat értesíti erről az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságot (OGYSZB), egyben felkéri szakvélemény készítésére, mivel az OGYSZB feladata szakvéleményt adni a gondozási hely meghatározására irányuló eljárás során, ha a gyermek

2 gondozási helyeként a megyei bizottság a minisztérium speciális gyermekotthonait javasolja. Az OGYSZB szakvéleménye tartalmazza, hogy a gyermek állapota igényli-e a minisztérium gyermekotthonában történő elhelyezését, továbbá az egyéni elhelyezési terv elkészítésére, illetve annak módosítására vonatkozó javaslatot. Esetismertetés A 15 éves H. Zs. csecsemőkora óta nevelkedik a gyermekvédelmi szakellátásban márciusában került sor ideiglenes hatályú intézeti beutalására, majd 1992 júliusában intézeti nevelésbe vételére. Több gondozási helyen nevelkedett már (beutalásakor a GYIVI Átmeneti Otthonában, 1995 és 1997 között az egyik megyén belüli gyermekotthonban), 1997 szeptembere óta pedig egy különleges gyermekotthon (majd később az intézmény egyik lakásotthonának) neveltje. Intézeti nevelésének megszüntetésére és átmeneti nevelésbe vételére 1999 októberében került sor. Szakellátásban töltött ideje alatt számos pszichológiai vélemény készült róla magatartásproblémái okainak kiderítése, illetve a szülővel való kapcsolattartás szabályozása céljából óta, tehát 6 éves korától részesül többé-kevésbé rendszeres gyermekpszichiátriai kezelésben és ezzel összefüggő gyógyszeres terápiában magatartásproblémák, hipermotilitás miatt novemberében feküdt első alkalommal a megyei kórház gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályán hiperkinetikus magatartászavar miatt. További osztályos kezelésére mai napig három alkalommal került sor enyhe mentális retardáció és viselkedészavar, magatartási problémák, hiperaktivitás, figyelemzavar, éjszakai bevizelés, kötődési zavar miatt. Folyamatos gyermekpszichiátriai kontrollja, gyógyszeres kezelése mellett zárt intézeti elhelyezését javasolták. Legutóbb 2006 szeptemberében feküdt az említett gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályon. Speciális ellátási igényét vélelmezték, emiatt ismét javasolták zárt intézeti elhelyezését (megjegyzendő, hogy ilyen intézmény vagy ellátási forma nem része a gyermekvédelmi szakellátásnak, ez ugyanis a javítóintézetekre jellemző forma, amely 2

3 a gyermekvédelmi rendszer részét képezi ugyan [Gyvt (5)], de nem tartozik a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások közé). Gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos kezelése mellett a gyermekpszichiátrián történtek az ambuláns kontrollvizsgálatai 1998-tól. Itteni gyógyszeres kezelése a már említett diagnózisok okán történt. Legutóbbi gyermekpszichiátria kontrollvizsgálatára 2006 szeptemberében került sor. Gyógyszeres kezelés mellett határozott és következetes nevelési módszer alkalmazását, kritikátlan megnyilvánulásai azonnali helyretételét javasolták. H. Zs. általános iskolai tanulmányait normál tanterv szerint kezdte meg, majd 1998 szeptemberében vizsgálta meg a szakértői és rehabilitációs bizottság. Intellektusában jelentős elmaradás volt tapasztalható. Az enyhe fokban értelmi sérülteket nevelő általános iskola első osztályába történő beíratását javasolták az 1998/99-es tanévtől. Az a különleges gyermekotthon, ahová korábban őt elhelyezték, rendelkezett is ilyen iskolatípussal. Későbbi (2000, 2002, 2005) kontrollvizsgálatainak eredményei miatt a kijelölt iskolájában való továbbhaladását javallották. Az eltérő értelmi képességű gyermekkel folyamatos magatartásproblémák voltak, viselkedése kiszámíthatatlan, gyakran agresszív, hangulata hullámzó volt. A vele foglalkozó szakemberek a gyermekpszichiátriai gyógyszeres terápia ellenére sem tapasztaltak hosszabb ideig tartó pozitív változást a gyermek magatartásában. A lakásotthon vezetője 2006 júliusában adott jellemzésében kiemelte ezeket a problémákat az akkor 7. osztályos fiúnál. Megemlítette, hogy Zs. időnként kukázik, lopásra kényszeríti fiatalabb társait (fenyegeti is őket). A gondozási hely pszichológusának októberi tájékoztatója szerint a fiúval két alkalommal (!) találkozott tanácsadás céljából, terápiás kezelést nem alkalmazott. Véleménye szerint Zs. saját cselekedetének negatív, önkárosító voltával tisztában van. A másoknak okozott károk felismerésére rávezethető. A gyermekotthon családgondozója tájékoztatása alapján a gyermek családi kapcsolatai az apa személyére korlátozódtak, aki 2002-től látogatta gyermekét, azonban az utóbbi években nem tartotta fiával a kapcsolatot. Anyjával bekerülése óta nincs kapcsolata a fiatal fiúnak. 3

4 H. Zs. átmeneti nevelt gyermek ügyében a városi gyámhivatal 2006 szeptemberében, a gyám kérelmére indította el a gyermek gondozási helyének speciális gyermekotthonba történő megváltoztatásához szükséges eljárást, felkérve bizottságunkat a gyermek vizsgálatainak elvégzésre speciális ellátási igény megállapítása/kizárása céljából. A 2006 októberében elvégzett vizsgálatok alapján bizottságunk a következő javaslatot tette: A pszichiátriai vezető tünet (mint súlyos pszichés tünet, amin belül még súlyos kötődési zavar is diagnosztizálható volt) megléte miatt speciális ellátási igényű fiatal fiú gondozási helyének megváltoztatása rendszeres pszichiátriai gondozását biztosítani tudó speciális gyermekotthonba indokolt volna, ha lenne ilyen intézmény a szakellátásban. Jelenleg ez nem elérhető, a minisztériumi működtetésű speciális gyermekotthonok sem képesek biztosítani az ilyen jellegű egészségügyi beavatkozásokat. Ezért a gyermek oda történő elhelyezését jelenleg nem érdemes javasolni, bár kétségtelen, hogy jogszabály nem zárja ki a gyermek ügyének az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság elé történő felterjesztését. Mindezek miatt a gondozási helyén és az egyéni elhelyezési tervben különös tekintettel javasoljuk figyelembe venni a gyermek számára szakvéleményünkben javasolt beavatkozásokat (egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai téren egyaránt tettünk javaslatokat), és ezek beépítését a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervébe (a jelenlegi 2001-ben készült terv ilyeneket nem tartalmaz). A probléma definiálása A fent ismertetett esetben a gyermekvédelem oldaláról jelentkező problémát mint ellátási diszfunkciót nevesítem. Ez nem más, mint a gyermek úgynevezett másodlagos veszélyeztetése. Megítélésem szerint az adott szituációban az ellátási diszfunkció olyan ismétlődő vagy egyszeri cselekvést, szükséges beavatkozás hiányát vagy éppen a rendszerben lévő intézményi hiányosságot ( ellátási űr ) jelent, mely a gyermek mindenek felett álló érdekeivel ellentétes, és egyszersmind jogait is sérti. Az eset kapcsán kétfajta ellátási diszfunkció is érzékelhető: 4

5 1. a gyermek jelenlegi gondozási helyén megjelenő ellátási diszfunkció, 2. a gyermek szükségleteihez igazodó intézménytípus hiánya. A gyermek jelenlegi gondozási helyén megjelenő ellátási diszfunkció Mindenképpen említést érdemel, hogy már ezen a szinten is megjelenik a diszfunkció valamilyen formája. A folyamatban itt tapasztalhatjuk azt, amit fentebb a fogalom meghatározásánál úgy emlegettem, mint ismétlődő cselekvést, szükséges beavatkozások hiányát. A gyermekotthon számos feladata közül az egyik, hogy a gondozott gyermek számára alaptevékenységként biztosítja az otthont nyújtó ellátást az általa készített egyéni gondozási-nevelési terv szerint. Az otthont nyújtó ellátás során a gyermek helyzetét folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és évente felül kell vizsgálni. Mint a bizottságunk által 2006 októberében készült szakvélemény javaslatának indoklási részében szerepel, Zs. egyéni gondozási-nevelési terve 2001-ben készült, amiből levonható az a következtetés, hogy a szükség szerint, vagy legalább a törvény által előírt éves felülvizsgálatok alkalmával sem történt meg a korrekció a gyermekkel kapcsolatos feladatok megtervezésében. Ez maga után vonja azt, hogy a gyermekről 2001 és 2006 között készült egészségügyi, pedagógiai vélemények, javaslatok (úgy, mint gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztály által javallott beavatkozások, pszichológiai megállapítások), a szakemberek által előírt beavatkozások nem épültek be az egyéni gondozási-nevelési tervbe így végső soron nem kerültek megvalósításra sem. Ezek után nem meglepő, hogy a pszichológus mindössze két alkalommal találkozott az amúgy pszichés problémával (is) küzdő gyermekkel az eltelt idő alatt. Így kérdés, hogy a gyermek ellátásában érintett szakemberek mitől vártak pozitív változást a fiú állapotában (magatartás, kötődés stb.), hiszen ha elviekben minden gyermekotthoni munkatárs a gyermek egyéni gondozási-nevelési terve alapján (valamint a jóval tágabb intézményi szakmai program szerint) foglalkozik a gyermekkel, és az nem naprakész, aktuális ismérvek alapján fogalmaz meg feladatokat, tűz ki célokat, akkor megfelelő eredmények sem várhatóak. Semmiképpen nem lehet elegendő a gyermeket újra és újra különböző vizsgálatoknak alávetni, ha közben a korábbi vizsgálatok alapján javasolt kezelések rendre elmaradnak, óhatatlanul állapotromlást idézve elő ezzel. De nemcsak a gondozási hely és az ott működő gyám tehet azért, hogy az 5

6 ellátási diszfunkció kialakulását megelőzze, hanem a területi gyermekvédelmi szakszolgáltató is, akinek jogszabályban előírt feladata, hogy szakmailag folyamatosan segítse és ellenőrizze a gyermek gyámjának, gondozójának nevelői, gondozói, illetve gyámi tevékenységét, és ami nagyon fontos: a gyermek egyéni elhelyezési tervének teljesülését és az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltaknak végrehajtását. A szolgáltatókon kívül a hatósági oldal is segítheti a gyermek megfelelő ellátását hozzájárulva ezzel az ellátási diszfunkció kialakulásának elkerüléséhez, ha az éves felülvizsgálati eljárások lebonyolítása során, az ahhoz kapcsolódó határozatokat meghozó gyámhivatal megköveteli a fenti hiányosságok kiküszöbölését, illetve felhívja erre az érintettek figyelmét. Jelen esetben ezek a feladatok és intézkedések nem valósultak meg. Ezen a szinten az alábbi jogszabályokat érintő hiányosságok/sérelmek jelennek meg: A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges (A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 67.. (1) bek.). Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön (1997. évi XXXI. tv. 9.. (1) bek. a) pont). A gyám elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, nevelését, és gondoskodik a gyermek teljes körű ellátásáról (1997. évi XXXI. tv (1) bek.). A gyámhivatal az átmeneti nevelésbe vétel éves a 3 éven aluli gyermek esetében féléves felülvizsgálata során tájékoztatást kér a gyámtól, a gyermekjóléti szolgálattól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelőszülői hálózat működtetőjétől, illetve a gyermekotthontól, továbbá szükség esetén a megyei (fővárosi), illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottságtól (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109. (1) bek.). 6

7 A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyám és a gyermekjóléti szolgálat javaslata, esetleg a megyei (fővárosi), illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye alapján fenntartja az eredeti, vagy elfogadja a módosított egyéni elhelyezési tervet (149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 109. (3) bek. b) pont). A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának, és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást kell nyújtani (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 75.. (2) bek. b) pont). Az ellátást nyújtó gondoskodik arról, hogy a gondozott gyermek hozzájusson a megelőző és gyógyító egészségügyi ellátáshoz, valamint az előírt gyógyszerekhez és gyógyászati segédeszközökhöz, a terápiához, amely személyisége korrekciójához, az őt ért lelki sérülések gyógyításához szükséges (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 84.. (4) bek. a), aa), ab) pont). A szakszolgálat gyámi gondozói tanácsadója a gyermeki jogok érvényesülése érdekében szakmailag folyamatosan segíti és ellenőrzi a gondozott gyermek gyámjának, gondozójának nevelői, gondozói, illetve gyámi tevékenységét, az egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltaknak végrehajtását (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (1) bek.). A gyermek szükségleteihez igazodó intézménytípus hiánya A probléma tekintetében az ellátási diszfunkció e másik válfaja a releváns, ugyanis egy jogszabály által előírt intézménytípus hiányára hívja fel a figyelmet, mindamellett, hogy a fenti diszfunkció elemei is megtalálhatóak itt. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. tv (3). bekezdése az illetékes miniszter feladatai közé sorolja, hogy gondoskodik az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő [ ] gyermekek ellátásának feltételeiről, feltéve, ha az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye alapján gondozásuk máshol nem biztosítható, vagy ha külön elhelyezése szükséges. Ennek érdekében speciális gyermekotthonokat tart fenn. 7

8 Bizottságunk ugyan megfogalmazta a gyermek esetében kívánatos és szükségszerű beavatkozásokat (gondozási hely megváltoztatása, egyéb terápiás irányvonalak), azonban a pszichiátriai vezető tünet (mint súlyos pszichés tünet, amin belül még súlyos kötődési zavar is diagnosztizálható volt) megléte miatt speciális ellátási igényű fiatal fiú gondozási helyének megváltoztatása kivitelezhetetlennek tűnt több okból is: a) jelenleg a megyében egyetlen speciális gyermekotthon sem működik (értelem szerint sem problématípus alapján felállított profil szerint, sem pedig egyébként), b) nincs a gyermekvédelmi szakellátásban olyan Minisztérium által működtetett speciális gyermekotthon, amely tiszta profillal (tehát problématípushoz igazodóan!) súlyos pszichés tünetekkel küzdő gyermek fogadására alkalmas lenne (igaz ugyanez elmondható a pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek kapcsán is), c) a jelenlegi, minisztérium által működtetett speciális gyermekotthonok sem személyi, sem tárgyi feltételeikben nincsenek felkészülve a rendszeres pszichiátriai gondozást igénylő gyermekek fogadására, illetve ellátására. Amennyiben bizottságunk javaslatának megfelelően a TEGYESZ megpróbálkozna H. Zs.-nek a minisztérium által működtetett speciális gyermekotthonban történő elhelyezésével, és ehhez szakvéleményt kérne az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottságtól, akkor ennek több kimenetele is lehet, amelyekből a vázolt probléma szempontjából (tehát feltételezve, hogy az OGYSZB is olyan súlyosnak ítéli Zs. pszichés tüneteit, hogy szükségesnek látja minisztériumi speciális gyermekotthoni elhelyezését) az alábbiakat emelem ki: Az OGYSZB is megállapítja Zs. speciális ellátási igényét és javasolja a minisztérium által működtetett speciális gyermekotthoni elhelyezését; ekkor egyből megismétlődne az ellátási diszfunkció első részében vázolt eset, hiszen, mint a c) pontban már utaltam rá: a jelenlegi, minisztérium által működtetett speciális gyermekotthonok sem személyi, sem tárgyi feltételeikben nincsenek felkészülve a rendszeres pszichiátriai gondozást igénylő gyermekek fogadására, így a már korábban tárgyalt mulasztásoknak/gyermeki jogok sérüléseinek tanúi lehetnénk (a gyermek csak papíron lenne a számára megfelelő gondozási helyen). 8

9 Az OGYSZB is megállapítja Zs. speciális ellátási igényét, de mivel pontosan tudják, hogy a minisztérium által működtetett speciális gyermekotthonban nincs biztosítva a pszichiátriai ellátás, nem javasolja ottani elhelyezését, hanem megyén (lakóhelye szerinti ellátási területen) belüli elhelyezését tartaná indokoltnak; így az ellátási diszfunkció mindkét formája ismét felszínre kerülne: pillanatnyilag a megyében egyetlen speciális gyermekotthon sem működik (tehát nincsen a szükségleteihez igazodó intézménytípus!), ezért a gyermeknek a jelenlegi gondozási helyén kell maradnia, amely egyrészt nem az ellátási igénynek adekvát gondozási hely, illetve a gyermekotthon sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nem alkalmas speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátásra Ezen a szinten az alábbi gyermeki jogok sérülnek: A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges (A Magyar Köztársaság Alkotmánya, 67.. (1) bek.). Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez, valamint egyéb szükségleteihez igazodóan állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondozásban, megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön (1997. évi XXXI. tv. 9.. (1) bek. a) pont). A speciális gyermekotthonban vagy gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezett gyermeket helyzetére való tekintettel fokozott védelemben kell részesíteni (1997. évi XXXI. tv. 9.. (3) bek.). Az otthont nyújtó ellátás keretében speciális ellátást kell biztosítani a súlyos személyiségfejlődési zavarokkal küzdő, illetve súlyos pszichotikus vagy neurotikus tüneteket mutató gyermek számára (1997. évi XXXI. tv (2) bek. b), ba) pontja) 9

10 A speciális ellátás kiterjed a gyermek korához, állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra [ ] ápolásra, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs kezelésére is (1997. évi XXXI. tv. 53. (3) bek.). Az Egyezményben részes államok elismerik a gyermeknek a lehető legjobb egészségi állapothoz való jogát, valamint, hogy orvosi ellátásban és gyógyító-nevelésben részesülhessen. Erőfeszítéseket tesznek annak biztosítására, hogy egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybevételére irányuló jogától (1991. évi LXIV. tv. 24. cikk. 1. pont). A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának, és egyéb szükségleteinek megfelelő nevelést, gondozást kell nyújtani (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 75.. (2) bek. b) pont). A gondozott gyermek elhelyezéséről az (1) bekezdésben meghatározott problématípusok szerint elkülönítetten kell gondoskodni (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (4). bek.). Az eset szakmai továbbgondolásának lehetőségei Az ismertetett eset kapcsán fellelhető hiányosságok sajnos nem egyediek, hasonlóakat évente számos alkalommal tapasztalunk a vizsgálataink során. Ráadásul nem megyei sajátosságról van szó, más megyékben működő szakértői bizottságok esetfeltárásai során szerzett ismeretek alapján kijelenthető, hogy országos jellegű a probléma. Pár gondolatot szeretnék szentelni az ennek kapcsán felmerülő és egyszersmind szükségszerű szakmai lépéseknek, irányoknak. Ezeket a teljesség igénye nélkül vázolom, mivel a téma külön tanulmány készítését indokolná. Mindenekelőtt utalnék két olyan munkára, mely mindenképpen nagyon értékes olvasmány jelen írás továbbgondolásához. Az első tanulmány Büki Péter: Alapelvek és alapjogok a speciális szükségletű gyermekek és fiatalok ellátásának megszervezésében (Kapocs, október), mely írásom első feléhez nyújt további elvi állásfoglalásokat. A második Szikulai István: A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai 10

11 stratégia lépései c. írása (Kapocs, október), ami a jelen gondolatkörhöz ad részletesebb segítséget. Utóbbi tanulmány átfogó képet nyújt a gyermekvédelemben (mint egy lehetséges szuverén szakmában) egyre sürgetőbben jelentkező szakmai problémákról. Éppen átfogó jellegének köszönhetően magam nem vállalkozom az általam bemutatott eset ilyen részletességgel történő szakmai stratégiai továbbvitelére, azonban megjelölök egy-két olyan irányt, melyeket átgondolandónak tartok. 1. Olyan egységes szakmai normák megalkotása, amelyeket a gyermekvédelem területén dolgozók (legyen az gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátás) minden tagja magáénak tudna vallani. Ez felveti a szakmai standardok kidolgozásának szükségszerűségét (megemlítendő, hogy egy szakmai protokollrendszer megalkotása folyamatban van). Mindezek hozzájárulnának ahhoz, hogy a gyermekvédelmi szakemberek kompetenciahatárai tisztázódjanak, világosabbá váljanak a különböző területen dolgozók jogai, kötelességei, ellenőrzésük és számonkérhetőségük, valamint mulasztásuk esetén a felelősségre vonásuk lehetőségei. 2. A gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek speciális ellátási igényével összefüggő tényezők feltérképezése, majd ez alapján a megfelelő intézménytípusok létrehozása. Ez azt jelenti, hogy szükség lenne országos szinten felmérni a speciális ellátási igényű gyermekek számosságát meghatározott és konkrét ismérvek alapján: problématípusok szerint, nem szerint, kor szerint, terület-megye-régió tekintetében. Az előbbiek ismeretében lehetne a helyi és országos igényeknek megfelelő intézménytípusokat létrehozni ben már történt ilyen felmérés, amit az akkori Szociális és Családügyi Minisztérium által erre a célra létrehozott szakértői bizottság végzett. Ennek eredményeiről bővebben Büki Péter: Speciális szükségletű gyermekek a gyermekvédelmi szakellátórendszer intézményeiben a évi felmérés alapján címet viselő tanulmányban olvashatunk (Kapocs, június). Mivel a vizsgálat óta eltelt 7 év, mindenképpen indokolt volna a megismétlése. A megyékben működő szakértői bizottságok munkaközösségének van ilyen jellegű kezdeményezése. Ez abból áll, hogy a tavalyi év június 30-i állapotot tekintve elkészült egy 11

12 statisztikai adatsor a speciális szükségletű gyermekek számosságára, velük kapcsolatos javaslatokra vonatkozóan, valamint az ellátási igény fennállási okaira és jellemzőire tekintettel. A felmérés érinti azt is, hogy milyen ellátási formában részesülnek a különböző vezető tünetekkel rendelkező speciális ellátási igényű fiúk és lányok, és emellett milyen járulékos tüneteket diagnosztizáltak még náluk. Az adatok alapján kiderül továbbá, hogy hol jelentkeznek (milyen tünetek fennállása esetén) a szakellátásban hiányosságok. Egyelőre az adatok sajnos nem teljes körűek, mert nem minden megye produkálta megfelelően azokat, valamint a folyamatos frissítésük jelenleg nincs megoldva. 1. Az előbbi ponttal szorosan összefügg, hogy az elvégzett kutatás eredményei alapján kellene meghatározni a speciális gyermekotthonokhoz hozzárendelendő (a speciális ellátási igénnyel kapcsolatos és kívánatos, azonban a problématípus szerint meghatározott) személyi-tárgyi feltételeket, ami indokolttá teszi a tárgykörrel összefüggő jogszabályok vonatkozó passzusainak módosítását. 2. Ezeken túlmenően a gyermekvédelmi szakellátásban dolgozók szakmai képzése, továbbképzése is fejlesztésre szorul a folyamatosan felmerülő újabb és újabb kihívások vonalán. 3. Hiánypótlásul szolgálna, ha a speciális gyermekotthonok részére módszertani útmutató készülne, ami nagyban segítené a szakmai programok kialakítását, valamint a gyakorlati tevékenységet. Sajnos, ameddig a fentebbi szempontok kimunkálása zajlik, és a gyermekvédelem eljut a kidolgozástól az alkalmazásig, addig továbbra is elő fognak fordulni a jelen tanulmányban ismertetetthez hasonló esetek. Azonban a gyermekkel dolgozó felnőtteknek, szakembereknek (annak ellenére, hogy nincs kidolgozott szakmai protokoll, nincs önálló etikai szabályrendszer, stb. bár a pontosság és tényszerűség kedvéért megemlítendő, hogy a FICE elkészítette a gyermekotthoni etikai kódex kéziratát, elfogadása és közzététele folyamatban van) a munkájuk során minden körülmények között a hatályos jogszabályoknak, érvényben lévő szakmai elvárásoknak megfelelően, és ami talán a legfontosabb, a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva kell cselekedniük, védeni azt, és biztosítani a 12

13 szükségleteiknek leginkább megfelelő ellátásokat. Ha ez feltételek hiányában nem tud mindenben optimálisan megvalósulni, akkor az ellátást biztosítók és az abban közreműködők feladata, hogy lehetőségeikhez képest tegyenek meg minden tőlük elvárhatót a gyermek teljes körű ellátása során. 13

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2005. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. MÁRCIUS 24. -I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 380-5/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvánnyal

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGA Szám: 02/279-6/2008 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. november 13-ai ülésére Tárgy: Felterjesztés

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2006. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása

Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid bemutatása TÁMOP-557-08/1-2008-0001 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/II Hatósági intézkedés fajtái, az eljárások rövid

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2010. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat!

Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Tisztelt Módszertani Gyermekjóléti Szolgálat! Magyarországon évente 1000 serdülőkorú lányból 30 lesz várandós nagykorúságának betöltése előtt. Közel felük megszakíttatja terhességét, másik felük pedig

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Szükségletek és lehetőségek között

Szükségletek és lehetőségek között XI. évf.. szám Reményi Csaba Szükségletek és lehetőségek között Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság bemutatkozása Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

dr. Barta László J A V A S L A T

dr. Barta László J A V A S L A T NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirend 53-59/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes dr. Barta László J A V A S L A T a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2.

A védelembe vételi eljárások gyakorlata. Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger Június 2. A védelembe vételi eljárások gyakorlata Mentuszné dr. Terék Irén ÉMRÁH SZGYH Eger 2010. Június 2. Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (Gyvt.) 149/1997.

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 9/2004. (VI. 3.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakok formáiról, azok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakellátásba kerülés - A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése

Szakellátásba kerülés - A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése 1/21 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Szakellátásba kerülés - A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleményének elkészítése Készült a

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2007. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Pappné Zomi Tímea. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésének tapasztalatai

Pappné Zomi Tímea. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésének tapasztalatai Pappné Zomi Tímea A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság működésének tapasztalatai Jogszabályi háttér A gyermekvédelmi szakértői bizottság munkáját az 1997. évi XXXI. A gyermekek védelméről

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2012. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna

Házi segítségnyújtás a gyakorlatban. Márta Anna Házi segítségnyújtás a gyakorlatban Márta Anna 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Házi segítségnyújtás 63. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52)

Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u Pf.: 139. Tel.: (52) , Fax: (52) 1 Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság 4024 Debrecen, Vármegyeháza u. 9. 4002 Pf.: 139. Tel.: (52) 310-333, Fax: (52) 413-338 2009. évi beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Szakértői

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/79-10/2007. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben