KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL"

Átírás

1 KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában dolgozó támogatását igénylem: Kamattámogatás vonatkozásában Vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában Igen / Nem Igen / Nem (A nem közszférában dolgozó ügyfelek Gyűjtőszámlahitel konstrukció iránti kérelmüket től nyújthatják be.) Hiteligénylők bármelyikével szemben végrehajtási eljárás van folyamatban: Igen / Nem Alulírott(ak) tudomásul veszem, hogy kizárólag a... számlaszámú, HUF devizanemű számla szolgálhat az eredeti lízingszerződés és az igényelt gyűjtőszámla-hitel törlesztési számlájaként a rögzített árfolyam alkalmazásának kezdetekor.. Hiteligénylők elfogadják / nem fogadják el, hogy: Amennyiben az eredeti lízingügylet kapcsán fennállna 90 napot meghaladó (akár 1 Ft összegű) elmaradás/hátralék, akkor azt legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazásának kezdő időpontjáig megfizetik. Amennyiben az eredeti lízingügylet vonatkozásában olyan mentőcsomag (fizetést könnyítő megoldás) érvényesülne, mely az aktuális fizetési kötelezettség átmeneti csökkentését eredményezi, akkor legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazásának kezdő időpontjáig gondoskodnak annak megszüntetéséről. (E tekintetben nem kizáró feltétel a futamidő hosszabbítás.) Amennyiben az eredeti lízingügylet biztosítékául szolgáló lízingtárgy, és kiegészítő ingatlan fedezet vonatkozásában esetlegesen végrehajtás lenne folyamatban, akkor a végrehajtás megszüntetéséről legkésőbb a rögzített árfolyam alkalmazásának kezdő időpontjáig gondoskodnak. Gyűjtőszámlahitel folyósításának devizaneme: HUF Gyűjtőszámlahitel törlesztésének devizaneme: HUF Bankfiók tölti ki Eredeti lízing ügylet szerződés száma: A kérelem banki átvételének kelte: -

2 Gyűjtőszámlahitel felhasználási célja: Az eredeti lízing ügylet törlesztése során a rögzített árfolyam alkalmazása miatt, de legfeljebb a legmagasabb árfolyamig 1 felmerülő és a hiteladós(ok) által meg nem fizetett lízingdíj-hányad forintban történő finanszírozása. Rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka: Kezdő időpont: A Gyűjtőszámlahitel közjegyzői okiratának Lízingcéghez történő benyújtását követően az eredeti lízingügylet második törlesztési esedékességi napja. Záró időpont: A kezdő időpontot követő további 60 hónap, de legkésőbb , illetve az alap ügylet lejárata. A Gyűjtőszámlahitel törlesztésének futamideje (a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakát követően): A rögzített árfolyam alkalmazásának záró időpontját követő esedékességtől alapértelmezetten az eredeti lízingügylet lejárati dátumáig. Ezen lejárati időpontot az Erste Lakáslízing Zrt. a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében egyoldalúan meghosszabbíthatja. Gyűjtőszámlahitel kamata: Rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt: A Gyűjtőszámlahitel indulásával, majd a 3 hónapos kamatperiódusnak megfelelően a 15-i fordulónapokkal érintett hónapok első napján érvényes 3 havi BUBOR. Rögzített árfolyam alkalmazásának időszakát követően: Az Erste Lakáslízing Zrt. hatályos Hirdetményében a Gyűjtőszámlahitel vonatkozásában közzétett piaci kamat. Gyűjtőszámlahitel kamatperiódusa: Rögzített árfolyam alkalmazásának időszaka alatt: 3 hónapos kamatperiódus, a felgyűlt kamat 3 havonta történő tőkésítése mellett. Rögzített árfolyam alkalmazásának időszakát követően: 3 hónapos kamatperiódus 1 Svájci frank esetén a 270 HUF/CHF, euró esetén a 340 HUF/EUR, japán jen esetén a 3,3 HUF/JPY.

3 HITELIGÉNYLŐ Eredeti lízingügylet adósa Eredeti lízingügylet adóstársa Eredeti lízingügylet zálogkötelezettje Eredeti lízingügylet kezese Közszférában dolgozó /A hiteligénylőre vonatkozó valamennyi státusz jelölendő./ SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adószám/adóazonosító jel:... Állampolgárság:... Neme: férfi nő Állandó lakcím: Értesítési cím:... HITELIGÉNYLŐ Eredeti lízingügylet adósa Eredeti lízingügylet adóstársa Eredeti lízingügylet zálogkötelezettje Eredeti lízingügylet kezese Közszférában dolgozó /A hiteligénylőre vonatkozó valamennyi státusz jelölendő./ SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adószám/adóazonosító jel:... Állampolgárság:... Neme: férfi nő Állandó lakcím: Értesítési cím:... cím:... cím:... Telefonszám: Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:... Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:... Előfizetéses mobil telefonszáma:... Kártyás mobil telefonszám:... Telefonszám: Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:... Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:... Előfizetéses mobil telefonszáma:... Kártyás mobil telefonszám:...

4 HITELIGÉNYLŐ Eredeti lízingügylet adósa Eredeti lízingügylet adóstársa Eredeti lízingügylet zálogkötelezettje Eredeti lízingügylet kezese Közszférában dolgozó /A hiteligénylőre vonatkozó valamennyi státusz jelölendő./ SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adószám/adóazonosító jel:... Állampolgárság:... Neme: férfi nő Állandó lakcím: Értesítési cím:... HITELIGÉNYLŐ Eredeti lízingügylet adósa Eredeti lízingügylet adóstársa Eredeti lízingügylet zálogkötelezettje Eredeti lízingügylet kezese Közszférában dolgozó /A hiteligénylőre vonatkozó valamennyi státusz jelölendő./ SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév:... Keresztnév:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, dátum:... Személyi ig. szám:... Személyi azonosító (személyi szám):... Adószám/adóazonosító jel:... Állampolgárság:... Neme: férfi nő Állandó lakcím: Értesítési cím:... cím:... cím:... Telefonszám: Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:... Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:... Előfizetéses mobil telefonszáma:... Kártyás mobil telefonszám:... Telefonszám: Állandó lakhely vezetékes telefonszáma:... Ideiglenes lakcím vezetékes telefonszáma:... Előfizetéses mobil telefonszáma:... Kártyás mobil telefonszám:...

5 LÍZINGTÁRGY Ingatlan címe:... Helyrajzi száma:... Becsült értéke:..... KIEGÉSZÍTŐ INGATLANFEDEZET 1. Ingatlan címe. Helyrajzi száma:... Becsült értéke:..... Az ingatlan tulajdonosai (hitelcélnak megfelelően): Név:.... Személyi szám:... Tulajdoni hányad: Név:.... Személyi szám:... Tulajdoni hányad: Név:.... Személyi szám:... Tulajdoni hányad: Név:.... Személyi szám:... Tulajdoni hányad: NYILATKOZATOK, MEGHATALMAZÁSOK Alulírott (Adós, Készfizető Kezes, Háztartás tagja) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a kölcsönkérelemben és mellékleteiben megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek, az általam benyújtott igazolásokon feltüntetett jövedelemmel a hitelkérelem benyújtásának időpontjában rendelkezem. Alulírott (Adós, Készfizető Kezes, Háztartás tagja) anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a magam és a tulajdonomban vagy résztulajdonomban lévő vállalkozás(ok)nak a NAV, és a VPOP felé lejárt kötelezettsége nincs, illetve ellenem, valamint az előbb említett vállalkozás(ok) ellen végrehajtási, és/vagy büntetőeljárás nem folyik. Felhatalmazom az Erste Lakáslízing Zrt- t (továbbiakban ELL) és a kiemelt ügynökeként eljáró ERSTE BANK HUNGARY ZRT.-t (továbbiakban: EBH), hogy az általam személyazonosságom igazolásául bemutatott bármely személyi okmányomról és az általam benyújtott bizonylatokról fénymásolatot készítsen.és azt megőrizze.. Hozzájárulok, hogy a jelen kölcsönigénylésben az általam közölt adatokat a saját termékek bevezetésével és értékesítésével kapcsolatban a továbbiakban kezelje, nyilvántartsa és felhasználja. Hozzájárulok, hogy lakáscélú állami támogatás igénybevétele esetén az ELL és az EBH a támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem jogosultságának ellenőrzése, valamint a kért kölcsön folyósítása esetén a támogatás igénybevételének nyilvántartása érdekében a Magyar Államkincstár részére átadja alábbi adataimat: név, leánykori név, anyja neve, adóazonosító jel, lakcím, támogatással érintett lakás címe, helyrajzi száma, támogatással érintett szerződés ténye és összege. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár a támogatások folyósítását végző bármely hitelintézet kérésére a rólam nyilvántartott adatokról tájékoztatást adjon. Kijelentem továbbá, hogy a kölcsönkérelemben megjelölt hitelcélhoz más bankhoz, hitelintézethez kölcsönkérelmet nem nyújtottam be, folyamatban levő hitelkérelmem elbírálás alatt nincs. Kifejezetten tudomásul veszem, hogy bármely információ, okirat, stb. beszerzése, amely a hitelkérelmem elbírálásához szükséges, nem jelentheti számomra a kedvező döntésre való utalást és mindaddig, amíg a hitelkérelmemről szóló írásos döntést kézhez nem kapom, nincs az ELL-nek hitelnyújtási kötelezettsége. Alulírott igénylő nyilatkozom arról, hogy az EBH ügyfele vagyok egyéni vállalkozóként az EBH-val hitel-, kölcsön- és/vagy egyéb hitel jellegű jogviszonyban álló alábbi típusú gazdasági társaság tagja vagyok o Bt beltag (ha igen a társaság neve:, székhelye:.. o Kkt. tag (ha igen a társaság neve:, székhelye:.. o Bt. kültag (ha igen a társaság neve:, székhelye:.. o Kft. tag (ha igen a társaság neve:, székhelye:.. az EBH ügyfele(i) kölcsönének/hitelének fedezeteként készfizető kezességet/kezességet vállaltam közeli hozzátartozói viszonyban vagyok a velem közös háztartásban élő olyan személyekkel, akik az EBH -val kölcsön-, hitel- és/vagy hitel jellegű egyéb jogviszonyban állnak. Tudomásul veszem, hogy az évi CXII. törvény értelmében az Erste Lakáslízing Zrt. (továbbiakban ELL) belső hitelekre vonatkozóan nyilvántartási kötelezettség terheli. Ennek alapján büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az ELL, illetve a hitelintézettel

6 szoros kapcsolatban álló vállalkozás Igazgatóságának elnöke, Igazgatósági tagja, Felügyelő bizottságának tagja, Ügyvezetője, Könyvvizsgálója, valamint az előbbiekben felsorolt személyek valamelyikének közeli hozzátar tozója nem vagyok. NYILATKOZAT titoktartási kötelezettség alóli felmentésre Ezúton felhatalmazom az ELL-t (1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: CG ) és a kiemelt ügynökeként eljáró EBH-t (1138 Budapest, Népfürdő u , cégjegyzékszám: CG ), ügyintézés helye:..., hogy a benyújtott hitelkérelemben közölt adatok, továbbá az általam benyújtott dokumen tumok valódiságát bármely hatóságnál, természetes vagy jogi személynél ellenőrizze. Ezúton felhatalmazom az ELL-t és EBH-t arra, hogy a velem üzleti, vagy szerződéses kapcsolatban álló illetékes hatóságoktól, természetes vagy jogi személyektől (hitelintézet(ek)től, g azdálkodó szervezet(ek)től) magánbankszámlámra és gazdálkodásomra vonatkozó bármely információt beszerezzen. Egyúttal az illetékes hatóságokat, természetes és jogi személyeket (hitelintézet(ek)et és gazdálkodó szervezet(ek)et) a titoktartási kötelezettség alól az ELL-vel és az EBH-val szemben feloldom. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, a hiteligényléshez kapcsolódó NAV által kiállított adóigazolás tartalmának valódiságát ellenőrizze a NAV-nál, továbbá felmentem az illetékes NAV hivatalt a titoktartási kötelezettség alól. Hiteligénylő Adós Zálogkötelezett Hiteligénylő - Adóstárs Zálogkötelezett.... Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Lakcím... Lakcím:... Szem. ig. sz.:... Szem. ig. sz.:... Aláírás:... Aláírás:... Kelt:,... év. hó napján.

7 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERREL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL Az ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT., mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Lízingcég) a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. (KHR tv.) alapján természetes személynek minősülő ügyfeleiről az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a hitelké pesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltétele i teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv. szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság) részére. I. Adatszolgáltatás szerződéskötésről A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 3. (1) bekezdés b) -g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, így pénzügyi lízingre vonatkozó szerződés (továbbiakban: szerződés) megkötését követően a Lízingcég haladéktalanul átadja a KHR részére a KHR tv. 5. (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi referenciaadatokat: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyé b, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejár atának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes); a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valam int a törlesztés módja. Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szü kséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. II. Adatszolgáltatás valótlan adatközlésről Amennyiben Ön a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kezdem ényezése során valótlan adatot közöl, okirattal bizonyítható módon hamis vagy hamisított okiratot használ, úgy a KHR tv. 12. alapján a Lízingcég az alábbi adatait továbbítja a KHR részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szer int alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím - az igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyíték, perre utaló megjegyzés. III. Adatszolgáltatás lejárt és meg nem fizetett tartozásról Amennyiben Ön a Hpt. 3. (1) bekezdés b)-g) pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződésben, így p énzügyi lízingre vonatkozó szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának öss zege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen mini málbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több, mint kilencven napon keresztül fennállt, úgy az alábbi referenciaadatokat a KHR tv. 11. (1) bekezdése alapján a Lízingcég továbbítja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére: - azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szer int alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím - szerződéses adatok: a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja ; a szerződés összege, ügyféli minőség (adós, adóstárs, kezes), a szerződés összege, a szerződ éses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; az előzőekben megjelölt feltételek bekövetkezésének időpontja, az előzőekben megjelö lt feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházásra, perre utaló megjegyzés. Tájékoztatjuk, hogy a Lízingcéggel szemben fennálló több jogviszony egyidejű fennállása esetén előzőekben meghatározott szerződésszegést jogviszonyonként külön-külön vesszük figyelembe. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szerződésből eredő fizetési kötelezettség a jelen tájékoztató III. fejezetében rögzített m értékű és időtartamú elmulasztása következtében a KHR részére továbbított, lejárt és meg nem fizetett tartozásra vonatkozó referenciaadatok - az Ön külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül, a KHR tv. felhatalmazása alapján - minden referenciaadat-szolgáltató számára megismerhető válik.

8 IV. Az adatátadás célja Tájékoztatjuk, hogy a Lízingcég által a KHR tv. alapján történő adatátadás a zárt rendszerű KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei telj esítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, a pénzügyi szolgáltatásra irány uló szerződés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy az Ön által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhető tájékoztatás megadásának céljára használhatóak fel. A KHR-be történt adatátadást követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadat-szolgáltató által a KHR részére szolgáltatott, a jelen tájékoztató I. fejezetében meghatározott referenciaadatokat az Ön hozzájárulása esetén, a II -III. fejezetek szerinti referenciaadatokat külön hozzájárulása nélkül, a KHR tv-nek megfelelően, a KHR tv-ben meghatározott célokból átadhatja más referenciaadat -szolgáltatók részére. V. Adatkezelés határideje A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen tájékoztató V. fejezet 2-4. pontjaiban írt esetek kivételével - a referenciaadatokat az 1. pontban meghatározott időponttól számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után, illetve a lenti 4) pont szerinti további adatkezelésh ez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli. 1) Az adatkezelésre meghatározott határidő számításának kezdete: a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szűnt meg, az e fejezet szerinti adatátadás idő pontjától számított ötödik év vége; b) az adat átadásának időpontja a jelen tájékoztató II. és III. fejezeteiben meghatározott esetben. 2) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia -adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR -be. 3) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén a késedelmes tarozás teljesítésétől számított egy év elteltével hal adéktalanul és vissza nem állítható módon törli a III. fejezet szerinti referenciaadatokat. 4) A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a jelen tájékoztató I. fejezete szerint kapott adatokat a szerződéses jogviszony megszűnését kö vetően haladéktalanul véglegesen és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a nyilvántartott személy a KHR tv. 9. (2) bekezdése szerint a szerződés megkötésekor vagy a szerződés fennállása során a referenciaadat -szolgáltató útján írásban kérte a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozástól, hogy adatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a szerződéses jogviszony megszűnését követő legfeljebb 5 évig kezelje. A jogviszony megszűnését követő adatkezeléshez való hozzájárulás a szerződéses jogviszony megszűnéséig a referenciaadat -szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül, írásban bármikor visszavonható. VI. Jogorvoslat A KHR tv. 15. (7) bekezdése alapján a KHR-be történt adatszolgáltatásról, azaz arról, hogy Önnek milyen adatai szerepelnek a KHR -ben, illetve hogy ezen adatot melyik referencia-adatszolgáltató adta át, tájékoztatás kérhető bármely referenciaadat -szolgáltatónál. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen férhet hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, amelyért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A referenciaadat-szolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat -szolgáltatónak, amely azt, a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de l egkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettségét - ha ezt Ön külön, az elektronikus elérhetőség megjelölésével kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti. A KHR tv. 16. alapján a nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR -t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat -helyesbítését, illetve törlését. A nyilvántartott személy a kifogást a kifogásolt referenciaadatot a KHR -t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadat -szolgáltatóhoz, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz nyújthatja be. A kifogást a beérkezését követő 3 munkanapon belül kell kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legké sőbb a vizsgálat lezárását követő 2 munkanapon belül írásban kell tájékoztatni. Ha a referen ciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul köteles a helyesbített vagy törlendő referenciaadatot - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett - a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást haladéktalanul köteles átvezetni. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat - szolgáltató jogutód nélkül megszűnt és az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő követelés átruházására másik ref erenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaa dat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. A KHR tv. 17. alapján a nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok hel yesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás eredményéről való tájékoztató kézhezvételét követő 30 napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes hel yi bírósághoz kell

9 benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. A nyilvántartott sz emélyt a keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a referencia -adatszolgáltató, illetve a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR tv-ben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt ez esetben a tájékoztatási kötelezettség re megállapított határidő leteltétől kell számítani. A referenciaadat -szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történő kezelésének a KHR törvényben meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a referenciaadat-szolgáltatót, illetőleg a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást terheli. A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését a bíróság erre vonatkozó jogerős határo zatának kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül végre kell hajtani. Az eljárásra vonatkozó további szabályokat a KHR tv rendelkezései tartalmazzák. További információk: Az ingatlanlízinggel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján találhat (www.pszaf.hu, Hiteligénylő - Adós Zálogkötelezett Hiteligénylő - Adóstárs Zálogkötelezett.... Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név: Név:... Lakcím... Lakcím:... Szem. ig. sz.:... Szem. ig. sz.:... Aláírás:... Aláírás:... Kelt:,... év. hó napján.

10 1. számú nyilatkozat közszférában dolgozók támogatásához Nyilatkozat 1. Az igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve:... Születési hely és idő (év, hó, nap):... Adóazonosító jel: Lakcíme: irányítószám... település... közterület neve, jellege... házszám... épület... lépcsőház... emelet... ajtó 2. Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók azonosító adatai és nyilatkozata: A táblázatban fel kell tüntetni minden, az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozót, aki december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik Születési családi és utónév Anyja születési családi és utóneve Születési hely Születési idő Adóazonosító jel Aláírás A táblázat vonatkozó sorát a beírt adatok valódiságának és annak igazolására, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57./2012. (III.30) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem

11 rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlantulajdonnal nem rendelkezik minden személynek aláírásával kell ellátnia; cselekvőképtelen személy esetén a törvényes képviselő aláírása, korlátozottan cselekvőképes személy esetén a törvényes képviselő aláírása is szükséges. 3. A nyilatkozat aláírásával az igénylő kijelenti, hogy december 1-jén és a kérelem benyújtásának időpontjáig - a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról szóló 57./2012. (III.30) Korm. rendelet 8. (2) bekezdése szerinti eseteket kivéve a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanon kívül nem rendelkezik más lakóingatlannal vagy pénzügyi lízingszerződés esetén lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezik, valamint - életvitelszerűen a devizakölcsön fedezetét vagy a lízing tárgyát képező lakóingatlanban lakik. 4. A nyilatkozat aláírásával az igénylő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a nyilatkozatban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt: Igénylő Társigénylő I. Társigénylő II. Társigénylő III. Társigénylő IV. Társigénylő V. Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Lakcím: Szem.ig.sz.: Név: Lakcím: Szem.ig.sz. : Aláírás: Aláírás:

12 2. számú nyilatkozat közszférában dolgozók támogatásához NYILATKOZAT /Adatok Kincstár részére történő átadásához/ Alulírottak: Név:... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely, idő:... Állandó lakcím:... mint igénylő hozzájárulok ahhoz, hogy természetes személyazonosító adataim, lakcímem és postacímem, személyazonosító igazolványom, úti okmányom vagy kártyaformátumú vezetői engedélyem számát, adóazonosító jelem, a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja. Név:... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely, idő:... Állandó lakcím:... mint Adóstárs I. Név:... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely, idő:... Állandó lakcím:... mint Adóstárs II. Név:... Születési név:... Anyja leánykori neve:... Születési hely, idő:... Állandó lakcím:... mint Adóstárs III.

13 hozzájárulunk ahhoz, hogy a fentiekben meghatározott adatokat, továbbá az igénylő munkáltatójának nevét, címét és adószámát, valamint a kamattámogatás szempontjából figyelembe vett gyermek adóazonosító jelét a pénzügyi intézmény a kincstár részére átadja. Kelt:. Igénylő aláírása Adóstárs I. aláírása Adóstárs II. aláírása Adóstárs III. aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Lakcím: Szem.ig.sz.: Név: Lakcím: Szem.ig.sz. : Aláírás: Aláírás:

14 3. számú nyilatkozat közszférában dolgozók kamattámogatásához NYILATKOZAT /Kamattámogatás egyszeri igénybevételéről/ Alulírott: Név:... Születési név:... Anyja születési neve:... Születési hely, idő:... Állandó lakcím:... mint közszférában dolgozó igénylő a.. szerződésszámú jelzálogkölcsönömhöz kapcsolódó gyűjtőszámlahitel vonatkozásában nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy kizárólag egy (jelen kérelemmel érintett) gyűjtőszámlahitel ügyleti kamatainak megfizetéséhez veszek igénybe kamattámogatást, valamint a kamattámogatásra való jogosultság alapját képező fedezeti ingatlan vonatkozásában más közszférában dolgozó nem vesz igénybe kamattámogatást. Kelt:. Igénylő aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: Név: Név: Lakcím: Lakcím: Szem.ig.sz.: Szem.ig.sz.: Aláírás: Aláírás:

15 4. számú nyilatkozat közszférában dolgozók kamattámogatásához MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS a évi LXXV. törvény és az 57/2012.(III.30.) Kormányrendelet alapján /Közszférában dolgozói státuszról/ Alulírott, Munkáltató neve:... Munkáltató székhelye (címe):... Munkáltató adószáma:... Munkáltató telefonszáma:... (mint munkáltató jogkör gyakorlója) ezúton igazolom, hogy Közszférában dolgozó neve:... Közszférában dolgozó születési neve:... Közszférában dolgozó anyja születési neve:... Közszférában dolgozó születési helye és ideje:... Közszférában dolgozó szem. ig. száma:... Közszférában dolgozó lakcíme:... (mint közszférában dolgozó) fent nevezett közszférában dolgozó a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény 1. (1) bekezdés 7a. pontjának. 2 alpontja szerinti 3 munkakörben közszférában dolgozónak minősül. Igazolom továbbá, hogy közszférában dolgozó jelen igazolás kiállításának időpontjában rendelkezik fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal, és nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt nem rendelkezik fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal és/vagy felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt áll. 4 Jelen igazolást az 57/2012. Kormányrendelet 10..(1) bekezdés f) pontjára figyelemmel, a közszférában dolgozók kamattámogatásának, illetve vissza nem térítendő támogatásának igénybevételéhez állítottam ki. Kelt:. Munkáltató cégszerű aláírása Cég neve, képviselő neve, beosztása 2 A fenti bekezdésben hivatkozott jogszabályhely megfelelő pontját ( a -tól l -ig) szükséges feltüntetni. 3 A fenti bekezdésben hivatkozott jogszabályhely megfelelő kategóriáját szükséges feltüntetni. 4 Kérjük nyilatkozatát X -el jelölje!

16 5. számú nyilatkozat közszférában dolgozók kamattámogatásához MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS a évi LXXV. törvény és az 57/2012.(III.30.) Kormányrendelet alapján /Rögzített árfolyamú végtörlesztési igényről szóló tájékoztatásról/ Alulírott, Munkáltató neve:... Munkáltató székhelye (címe):... Munkáltató adószáma:... Munkáltató telefonszáma:... (mint munkáltató jogkör gyakorlója) ezúton igazolom, hogy Közszférában dolgozó neve:... Közszférában dolgozó születési neve:... Közszférában dolgozó anyja születési neve:... Közszférában dolgozó születési helye és ideje:... Közszférában dolgozó szem. ig. száma:... Közszférában dolgozó lakcíme:... (mint közszférában dolgozó) a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény szerinti fent nevezett közszférában dolgozó az évi CXII. törvény december 30-án hatályos 200/B. szerinti rögzített árfolyamú végtörlesztésre vonatkozó banki igénybejelentéséről tájékoztatta a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Jelen igazolást az 57/2012. Kormányrendelet 10..(1) bekezdés g) pontjára figyelemmel a közszférában dolgozók vissza nem térítendő támogatásának igénybevételéhez állítottam ki. Kelt:. Munkáltató cégszerű aláírása Cég neve, képviselő neve, beosztása

17 6. számú nyilatkozat KHR adatátadás NYILATKOZAT Központi Hitelinformációs Rendszerben kezelt referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató által átvételéről (természetes személyek részére) Alulírott, Név: Születési név: Anyja születéskori neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa és száma: Szerződés típusa: pénzügyi lízing Lízingszerződés száma: Ügyfél szerepkör (lízingbevevő, társlízingbevevő): - a továbbiakban: Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően az Erste Lakáslízing Zrt-től (a továbbiakban: Finanszírozó) teljes körű tájékoztatást kaptam a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működéséről, az adatátadás szabályairól és az arra vonatkozó tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megismertem. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. törvény 5. (3) bekezdés alapján a Finanszírozó, mint referenciaadat-szolgáltató által a Központi Hitelinformációs Rendszert működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) részére továbbított és a KHR által kezelt fenti szerződésemmel kapcsolatos referenciaadataim más referenciaadatszolgáltató általi átvételéhez hozzájárulok. nem járulok hozzá. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulás esetén valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre vonatkozik a hozzájáruló nyilatkozatom és amennyiben az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződéseim vonatkozásában a nyilatkozatom tartalmán a későbbiekben változtatok, és a hozzájárulásomat visszavonom vagy megadom, úgy minden esetben az időben legkésőbb keletkezett nyilatkozatom lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésemre. Kelt, Ügyfél aláírása

18 7. számú nyilatkozat KHR adatátadás NYILATKOZAT a szerződéses jogviszony megszűnését követő KHR adatkezelésről (természetes személyek részére) Alulírott, Név: Születési név: Anyja születéskori neve: Születési hely, idő: Állandó lakcím: Személyazonosító okmány típusa és száma: Szerződés típusa: pénzügyi lízing Lízingszerződés száma: Ügyfél szerepkör (lízingbevevő, társlízingbevevő): - a továbbiakban: Ügyfél kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételét megelőzően az Erste Lakáslízing Zrt-től (a továbbiakban: Finanszírozó) teljes körű tájékoztatást kaptam a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működéséről, az adatátadás szabályairól és az arra vonatkozó tájékoztatót átvettem, az abban foglaltakat megismertem. Alulírott Ügyfél a központi hitelinformációs rendszerről szóló évi CXXII. Törvény (a továbbiakban: KHR tv.) 9. (2) bekezdése alapján ahhoz, hogy a Finanszírozó, mint referenciaadatszolgáltatónál lévő, fenti azonosító számú szerződésemmel kapcsolatosan a KHR részére a szerződéskötést követően a KHR tv. 5. (2) bekezdése alapján átadott referenciaadataimat a KHR-t működtető pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) a szerződéses jogviszony megszűnését követően legfeljebb öt évig kezelje, hozzájárulok. nem járulok hozzá. Alulírott Ügyfél tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti adatkezelés tárgyában korábban már tettem a Finanszírozónál nyilatkozatot, úgy a korábban tett nyilatkozatom a jelenlegi nyilatkozat szerint módosul a KHR rendszerében Kelt, Ügyfél aláírása

19 8. számú dokumentumok ellenőrzési listája Hiteligénylő neve: Lízingszerződés száma Ügyféltanácsadó neve: Telefonszáma: telefonszáma: A K Ö Z S Z F É R Á B A N D O L G O Z Ó K T Á M O G A T Á S Á N A K I G É N Y L É S H E Z S Z Ü K S É G E S D O K U M E N T U M O K E L L E N Ő R Z Ő L I S T Á J A 1 KÉRELEM ÉS SZEMÉLYES DOKUMENTUMOK (Adósra, Adóstársra, Zálogkötelezettre és Készfizető kezesre,a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott vagy gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együtt élő gyermekre, továbbá a megváltozott munkaképességű személyre (gyermekre) is) 1.1. Kölcsönkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitel II igényléséhez, abban az esetben, ha a kamattámogatás és/vagy vissza nem térítendő támogatás igénylése megjelölésre került Nyilatkozat Központi Hitelinformációs Rendszerben kezelt referenciaadatok más referenciaadat-szolgáltató által átvételéről (természetes személyek részére) legkésőbb szerződéskötést megelőzően kérelem 6.sz. melléklete 1.3. Nyilatkozat A szerződéses jogviszony megszűnését követő KHR adatkezelésről (természetes személyek részére) - legkésőbb szerződéskötést megelőzően kérelem 7.sz.melléklete 1.4. Személyazonosító okirat (érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú személyazonosító igazolvány, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolvány kivéve, ha személyi igazolvány tartalmazza a lakcímet) /Ideiglenes személyi igazolvány érvényes útlevél vagy plasztikkártya alapú vezetői engedély felmutatása mellett fogadható el a személyazonosság igazolásául. A szerződéskötésig azonban be kell mutatni az állandó érvényességű személyi igazolványt./ A személyi azonosító igazolása lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történhet Adóazonosító jelet tartalmazó kártya (eltartott gyermekre, megváltozott munkaképességű személyre is!) szükséges rendelkezésre áll 1.6. Meghatalmazás (lízingbevevő, társlízingbevevő, zálogkötelezett, kezes akadályoztatása esetén) 1.7. Gyámhatósági hozzájárulás (kiskorú bevonása esetén) 1.8. Eltartott gyermek(ek) igazolása (kizárólag kamattámogatás igénylése esetén, amennyiben a közszférában dolgozó eltartott gyermeket/ megváltozott munkaképességű (gyermeket) nevel) A gyermek(ek) létezését bizonyító okirat (születési anyakönyvi kivonat) Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezése a jogerős ítélet bemutatásával Örökbefogadás a gyámhatóság engedélyező határozatával Gyámságot a gyámhatóság kirendelő határozatával Örökbe fogadott vagy gyámság alatt álló gyermek legalább 1 éve a közszférában dolgozóval él, ennek igazolása a gyermek lakcímkártyájával. 16 éven felüli, de 25. életévét még el nem ért gyermek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás a továbbtanulás igazolásával, vagy 16. éven felüli megváltozott munkaképességű gyermek esetén orvos szakértői szerv igazolása Mely alapján a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott, vér szerinti, örökbe fogadott vagy a gyámsága alatt álló gyermeke legalább egy 1 éve vele együtt él, és a 16. életévét már betöltött gyermek olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek állapota legalább 1 éve tart, vagy 1 év alatt előreláthatóan nem szűnik meg Komment: 57/2012. Korm. rendelet 1. (1) alapján: Gyermek: a közszférában dolgozóval közös háztartásban élő, általa eltartott vér szerinti, örökbe fogadott vagy gyámsága alatt álló és legalább egy éve vele együttélő gyermek, ha: a) a 16. életévét még nem töltötte be, b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy c) a 16. életévét már betöltött olyan megváltozott munkaképességű személy, akinek ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg; Megváltozott munkaképességű személy: az a személy, a) aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, b) aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket. EIL nem releváns

20 2 KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK KAMATTÁMOGATÁS ÉS / VAGY VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK (Ha az ügyfél egynél több kategóriába esik, akkor minden, a megfelelő kategóriához előírt dokumentumot be kell nyújtania.) 2.1 A közszférában dolgozó a munkáltatói igazolás kiállításának időpontjában a munkáltató jogkört gyakorló által igazoltan fennálló foglalkoztatási viszonnyal rendelkezik, s nem áll felmentés, lemondás vagy felmondás hatálya alatt. szükséges rendelkezésre áll Munkáltatói igazolás (a kérelem 4. sz. melléklete, vagy a munkáltató jogkör gyakorlója által kiállított dokumentum), mely megfelel az alábbi kritériumoknak: - A fentiekben írt, munkáltató által igazolandó feltételeket, valamint a közszférában dolgozó azonosítására alkalmas adatokat tartalmazza. - Kiállítása a kérelem benyújtásának időpontjától számított 10 napnál nem régebbi. - A munkáltató nevét, címét és adószámát tartalmazza. Komment: Közszférában dolgozó az alábbiaknak megfelelő személy (2011. évi LXXV. tv. 1. (1) 7.a.): a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, b) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó közszolgálati tisztviselő, c) a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, d) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szakmai vezető, e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos állomány tagja, f) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses állomány tagja, g) a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, h) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazott, i) a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvény hatálya alá tartozó foglalkoztatott, j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 66/G. -a szerinti hivatásos nevelőszülő, k) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény hatálya alá tartozó főállású polgármester, l) az állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságnál munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személy. 2.2 A közszférában dolgozó az eredeti devizakölcsön adósa vagy adóstársa Kölcsönszerződés vagy közokirat (eredeti vagy Bank által hitelesített másolat) 2.3 A közszférában dolgozó a hitel fedezetéül szolgáló lakóingatlanban től és a kérelem benyújtásának időpontjáig bejelentett lakóhellyel rendelkezik. Személyi igazolvány (amennyiben az tartalmazza a lakcímet), vagy lakcímet igazoló hatósági igazolvány, mely megfelel az alábbi kritériumoknak: - Lakóhelyként vagy tartózkodási helyként től a kérelem benyújtásáig a kérelem benyújtásakor fedezetül szolgáló ingatlan (vagy azok egyikének) címe került megjelölésre. 2.4 A közszférában dolgozó a devizakölcsön fedezetét képező lakóingatlanban földhivatal által bejegyzett módon min. 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. 3 hónapnál nem régebbi hiteles/ e-hiteles tulajdoni lap 2.5 A közszférában dolgozók támogatására való alábbi jogosultsági feltételeinek meglétét teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozattal a közszférában dolgozó igénylő a pénzügyi intézmény részére a következők szerint igazolja: Gyűjtőszámlahitel II. iránti kérelem 1. számú nyilatkozata kitöltésre került, melyen az alábbiakról nyilatkozattétel történt: - Közös háztartásban történő együttélés (amennyiben van ilyen személy) - A közszférában dolgozó a hitel fedezetéül szolgáló lakóingatlanban től a kérelem benyújtásának időpontjáig életvitelszerűen ott lakik. - A közszférában dolgozó és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója december 1-től a kérelem benyújtásának időpontjáig a hitelügylet fedezetéül szolgáló lakóingatlanon kívül más lakás- vagy lakóingatlan-tulajdonnal nem rendelkezett. Az előző pontban foglaltaktól eltérően a közszférában dolgozók támogatása akkor is igényelhető, ha az ügyfél Gyűjtőszámlahitel II. iránti kérelem 1. sz. nyilatkozata alapján az igénylőnek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának (57/2012. Korm. rendelet 8. (2): a) együttesen legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányada van egy olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, b) a tulajdonukban lévő lakóingatlan lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy c) a lakóingatlan több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonukba és a haszonélvező bent lakik. EIL nem releváns

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról

Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról Tájékoztató a közszférában dolgozók gyűjtőszámla-hitelhez kapcsolódó támogatásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítési rendjéről szóló 2011.

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ. a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ a közszféra részére a gyűjtőszámla-hitelkerethez igénybe vehető kamattámogatásról 2014. március 1-én hatályba lépett az 57/2012. (III.30.) Kormány rendelet módosítása a devizakölcsönök

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL

KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL KÖLCSÖNKÉRELEM GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE ÁLLAMI KEZESSÉGGEL /a 2011. évi LXXV. törvény alapján/ A hiteligénylő neve:... Az eredeti lízingszerződés száma:... Az eredeti lízingügylet típusa: Pénzügyi lízing Közszférában

Részletesebben

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1

Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Kérelem és nyilatkozat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint közszférában dolgozók kamattámogatásához 1 Telefonos elérhetőségem: Ügyfélszám Hitelszám Hitel típusa, célja Hitel

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról. Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig Tájékoztató a közszférában dolgozók számára nyújtható támogatásokról Hatályos 2013. január 7-étől a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről.

Tisztelt Ügyfeleink! Az alábbiakban olvashatják ismertetőnket a gyűjtőszámlahitelről. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel III. konstrukció/ Tisztelt Ügyfeleink! A Bank annak érdekében,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez

Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez Kölcsönszám:... Átvétel dátuma: Ügyintéző: Kölcsönkérelmi nyomtatvány Állami kamattámogatott lakáscélú kölcsön igényléséhez 1. A kölcsön adatai A kölcsön célja: vásárlás építés korszerűsítés Igényelt kölcsön

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve az OTP Bank az ingatlan

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám:

Igénylőlap. (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) Név: Személyi ig. szám: Igénylőlap Gyűjtőszámlahitel és közszférában dolgozók támogatására (Ezt az adatlapot azon személynek kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik.) I. Személyi adatok: Név: Személyi ig. szám:

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik.

egyes devizák jelentős árfolyam-ingadozási hatása átmenetileg tompítható, illetve devizakölcsönnel rendelkezők helyzete kiszámíthatóbbá válik. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló törvénynek megfelelve a Takarékszövetkezet az

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A DEVIZAKÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSI ÁRFOLYAMA RÖGZÍTÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT SZABÁLYAIRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan

NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan NAIH-64232/2013. Hitelkérelmi nyomtatvány Gyűjtőszámlahitelre vonatkozóan A devizakölcsön száma, melyhez a Gyűjtőszámlahitel kapcsolódik: A hitelhez állami fizetéskönnyítő program (Áthidaló kölcsön) kapcsolódik:

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

T/5842. számú. törvényjavaslat

T/5842. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5842. számú törvényjavaslat a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére

Kölcsönigénylés számú melléklete Kezes részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette:... Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:..

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Bizalmas BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) ÜZLETSZABÁLYZAT KIVONAT KÉRELMEZŐK RÉSZÉRE Hatályos: 2013. január 1-től TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap

Gyűjtőszámlahitel. Adatszolgáltató lap Gyűjtőszámlahitel Adatszolgáltató lap Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz az adóstárs(ak)ról, akik az

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel. Benyújtandó dokumentumok

Gyűjtőszámlahitel. Benyújtandó dokumentumok Gyűjtőszámlahitel Benyújtandó dokumentumok Teljes körűen kitöltött és aláírt gyűjtőszámlahitel igénylő lap és nyilatkozatok A kapcsolódó devizakölcsön kötelemben lévő minden igénylő/kötelezett személyi

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez

I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez I G É N Y L Ő L A P szerződésmódosítás kezdeményezéséhez Amennyiben a BG Magyarország Lízing Zrt.-nél vagy a BG Finance Zrt.-nél (továbbiakban: Társaság) fennálló kölcsönszerződését/lízingszerződését módosítani

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Előzetes ügyféltájékoztató

Előzetes ügyféltájékoztató Előzetes ügyféltájékoztató 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel 1. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújtott, a PARTISCUM

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrıl Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó ügyféladatok körérıl, az ügyfelek

Részletesebben

WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! WIZZ AIR HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! BANK TÖLTI KI Cenzúraszám:... Ügyfélazonosító:... Bankfiók kódja:... Telefon (Bankfiók):... Ügyintéző neve:... I.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap

Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Gyűjtőszámlahitel Közszférában dolgozók támogatása iránti igény Személyi adatlap Ezt az adatlapot azon személyről kell kitölteni egy példányban, aki közszférában dolgozik, és aki jogán a közszférában dolgozók

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről

T/8872. számú. törvényjavaslat. a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/8872. számú törvényjavaslat a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2009. február 2009. évi törvény

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! ERSTE JOKER HITELKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP Kérjük, szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! ERSTE BANK HUNGARY ZRT. BANK TÖLTI KI Cenzúraszám:... Ügyfélazonosító:... Bankfiók kódja:... Telefon (Bankfiók):...

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÁS ÉS ÜGYFÉLNYILATKOZATOK A./ TÁJÉKOZTATÁS A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adattovábbításról I. Ezúton tájékoztatjuk, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.

Részletesebben

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról A Kormány a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának

Részletesebben

Hitelszerződés típusa. Indulás dátuma. Nyilatkozom róla, hogy a kombinált megtakarítást/biztosítást meg kívánom tartani 2

Hitelszerződés típusa. Indulás dátuma. Nyilatkozom róla, hogy a kombinált megtakarítást/biztosítást meg kívánom tartani 2 Kapcsolattartó MKB fiók: KÉRELEM 1 Devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséhez, valamint a közszférában dolgozók devizakölcsönének gyűjtőszámla-hitel támogatásához (a 2011. évi LXXV. törvény

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2017.01.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2016.09.01-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám

Az eltartott gyermekek száma: Sorszám Név Születési hely Személyi szám KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT Fészekrakó kölcsönt kérelmező magánszemély részére nyújtható állami készfizető kezességvállalás igénylése céljából lakás építéséhez, vásárlásához FHB azonosító: * / / / Ügynök kódja:*

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Cg: 03-02-000296 ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENSZERNEK (KHR) VALÓ ADATSZOLGÁLTATÁSOKRÓL Szerződéskötés kezdeményezését megelőző és szerződés megkötését

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től)

3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: DECEMBER 17-től) 3.1. Most Személyi kölcsön (a termék korábbi neve: Személyi kölcsön) (Érvényes: 2016. DECEMBER 17-től) 2016. december 17. napjától befogadott hitelkérelmek Megnevezés EBH munkabérszámlás 1 / EBH munkabérszámlára

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) 6.1. Szabad felhasználású jelzáloghitel SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELEK (ÉRVÉNYES: 2015.12.07-TŐL) A jelen Hirdetményben foglalt időpontok előtt befogadott szabad felhasználású jelzáloghitelekre vonatkozó kamat, kezelési költség és egyéb

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP

ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP ENGEDMÉNYEZŐI ADATLAP Ügyfél adatai 1. Cégnév: 2. Levelezési cím: 3. Cégjegyzékszám: 4. Adószám: 5. Elérhetőségek (tel., fax.): 6. Tulajdonosok neve, címe, anyja neve, tulajdoni hányada: 7. Részesedés

Részletesebben

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITELHEZ KÖLCSÖNIGÉNYLŐ LAP 3/1 hó Az igénylőlapot kitöltő személy az ügyletben: Adós: Készfizető kezes: 1. SZEMÉLYES ADATOK Előn / Titulus: N: Születési n: Anyja leánykori neve: Neme: férfi nő Születési idő: hó

Részletesebben

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén

Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Gyűjtőszámlahitel - Személyi adatlap, lakáslízing szerződések esetén Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben