ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 Nyilvántartási szám: ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Érvényes: február 1-től Módosításokat elfogadta a Takarékbank Zrt november 21-i 155/SZHSZAB/2013. számú határozatával. A Takarékszövetkezet Igazgatósága 250/2013. (12.16.) számú határozatával hatályba helyezte. Érvényes: január 1-től A módosításokat elfogadta a Takarékbank Zrt. számú határozatával. A Takarékszövetkezet Igazgatósága 30/2015. (02.16.) számú határozatával hatályba helyezte. Érvényes: február 1-től

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, CÉLJA, HATÁLYA ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA, MÓDOSÍTÁSA A TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE... 7 II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI EGYÜTTMŰKÖDÉS, TÁJÉKOZTATÁS KÉPVISELET KÉZBESÍTÉS ÍRÁSBELISÉG ELLENÉRTÉK BANKFELELŐSSÉG JOGVITÁK RENDEZÉSE, PANASZKEZELÉS III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ BANKTITOK TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG INFORMÁCIÓNYÚJTÁS ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS IV. ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS ÜGYFÉLAZONOSÍTÁS ÉS NYILATKOZATOK TÉTELE FATCA TÖRVÉNY SZERINTI ILLETŐSÉG VIZSGÁLAT V. MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A MEGBÍZÁSOK BEFOGADÁSA A MEGBÍZÁS FEDEZETE, TELJESÍTÉSE VISSZAVONÁS, MÓDOSÍTÁS ÉRTESÍTÉS A MEGBÍZÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL PÉNZTÁRSZOLGÁLAT VI. SZÁMLAVEZETÉS FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSA, KERETSZERZŐDÉS RENDELKEZÉS A FIZETÉSI SZÁMLA FELETT ÜZLETFÉL TÁJÉKOZTATÁSA, SZÁMLAKIVONAT FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK FIZETÉSI SZÁMLA KAMATA, JUTALÉKOK, DÍJAK FIZETÉSI SZÁMLASZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE VII. BETÉTGYŰJTÉS BETÉTELHELYEZÉS BETÉTEK KAMATOZÁSA BETÉTEK VÉDELME Országos Betétbiztosítási Alap Takarékszövetkezetek Garanciaközössége ELHELYEZHETŐ BETÉTTÍPUSOK A BETÉTEK TITKOSSÁGA A BETÉTEK VÉGREHAJTHATÓSÁGA A BETÉTSZÁMLÁK MEGSZÜNTETÉSE VIII. HITELÜGYLETEK A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI HITELSZERZŐDÉS HITELDÍJ... 43

3 4. BANKKÖLCSÖN FOGYASZTÓ RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITEL/KÖLCSÖN ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁTOS RENDELKEZÉSEK Fogyasztók tájékoztatása igényelt hitel/kölcsön termékről Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön termék hiteldíj meghatározása Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön termék hiteldíj módosulásának lehetőségei Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamatperiódusai Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamatfelár-változtatási mutatói Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön kamat,kamatfelár, díj változtatásról való értesítés Fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön maximális összegének meghatározása RULÍROZÓ HITEL ZÁLOGHITELEZÉS BANKGARANCIA KÖVETELÉS MEGVÁSÁRLÁSA (FAKTORING) IX. BIZTOSÍTÉKOK BIZTOSÍTÉKNYÚJTÁS BIZTOSÍTÉKOK KEZELÉSE BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTÉKOK ÉRVÉNYESÍTÉSE TÁJÉKOZTATÁS, ELLENŐRZÉS KÖLTSÉGEK VISELÉSE X. KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER XI. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN, ÜGYNÖKKÉNT VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSOK XII. VALUTAFORGALMAZÁS XIII. SZÉFSZOLGÁLTATÁS XIV. KISZERVEZÉS XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az szövetkezeti formában működő hitelintézet. Cégadatok: Cégnév: Székhely: 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Telephelyek: 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 5. (Endrődi kirendeltség) 5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 20. (Gyomai kirendeltség) Fióktelepek: 5555 Hunya, Rákóczi út Köröstarcsa, Kossuth u Mezőberény, Békési út Csárdaszállás, Petőfi út Murony, Szarvasi u Békés, Szarvasi út Bélmegyer, Petőfi út Sarkad, Kossuth u Békéscsaba, Mednyánszky út Noszvaj, Várhegy u Balatonfűzfő, Sirály u A Takarékszövetkezet azon telephelyei, fiókhelyei, ahol hitelintézeti tevékenység folyik az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége megnevezést használják, megkülönböztetésükre a működési hely szerinti település (településrész) szolgál. Honlap: A Takarékszövetkezet cégkivonata, alapszabálya a kirendeltségeken az Üzletfél igénye esetén megtekinthető, illetve elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.) ában foglalt, a nyilvánosságra hozatalról szóló előírások szerinti dokumentumokat a Takarékszövetkezet honlapján is megtekinthetővé tette. 4

5 Az (5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2.) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) engedélyei alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások üzletszerű végzésére jogosult: 739/1997/F. számú határozata alapján (kelte: december 05.) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadása, pénzkölcsön nyújtása - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, váltóval, illetve csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység, széfszolgáltatás, pénzváltási tevékenység. 315/1998. számú határozata alapján (kelte: április 28.) pénzügyi szolgáltatás közvetítése (ügynöki tevékenység) 279/2000. számú határozata alapján (kelte: március 31.) bankgarancia vállalás I-2782/2002. számú határozata alapján (kelte: január 14.) ügynök útján történő záloghitelezés I-35/2004. számú határozata alapján (kelte: január 20.) biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő ezen belül egyes biztosítási ügynöki tevékenység I/E-2334/2004. számú határozata alapján (kelte: október 26.) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása E-I-195/2005. számú határozata alapján (kelte: március 3.) pénzváltási tevékenység végzése működési területen korlátozás nélkül E-I-III/292/2005. számú határozata alapján (kelte: április 8.) ügynöki tevékenység, mint befektetési szolgáltatási tevékenység E-I-494/2005. számú határozata alapján (kelte: május 18.) kezesség vállalása E-I-913/2006. számú határozata alapján (kelte: december 19.) követelések megvásárlása (faktoring ügylet) E-I-346/2008. számú határozata alapján (kelte: április 8.) hitel és pénzkölcsön nyújtása devizában, valutában 5

6 A Takarékszövetkezet egyes szervezeti egységei által végezhető tevékenységet az adott egység üzlethelyiségében kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet csatlakozott A lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Aktualizált Magatartási kódex (3. sz. Melléklet) aláíróihoz, amely során azt vállalta, hogy az Aktualizált Magatartási kódex -ben (a továbbiakban: Kódex) foglalt elveknek illetve előírásoknak aláveti magát. A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint fogyasztónak minősülő személyek részére végzett hitelezési tevékenysége teljes körében alkalmazza a Kódex rendelkezéseit, továbbá a szolgáltatásnyújtásban részt vevő ügynökei, közvetítői és megbízottai számára is előírja a Kódexben foglaltak betartását. A Kódex elérhető a felügyeleti szerv honlapján (www.mnb.hu) és rendelkezései megtekinthetőek a Takarékszövetkezet internetes honlapján, a címen is. 1. Az Üzletszabályzat tárgya, célja, hatálya Jelen Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogügyletek általános feltételeit, üzleti előírásait tartalmazza. Célja az, hogy az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között létrejött ügylet minden tekintetben egyértelműen meghatározott legyen. Az általános üzleti feltételek alkalmazásában a Felek az Üzletfél és a Takarékszövetkezet. Üzletfél az a belföldi vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy magánszemély, amelynek részére a Takarékszövetkezet pénzintézeti szolgáltatást nyújt. A Takarékszövetkezet és Üzletfelei között létrejövő jogviszony tartamát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Jelen Üzletszabályzaton túl az egyes pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységekre az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok és/vagy általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket sem az előbbiek, sem pedig az ügyfelekkel kötött szerződések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben valamelyik kérdésről sem a vonatkozó szerződés, sem az üzletági szabályzat és/vagy általános szerződési feltételek valamint az Üzletszabályzat sem rendelkezik, úgy a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.) és más hatályos jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadóak. Ha a szerződés rendelkezései eltérnek az adott termék, szolgáltatás vonatkozó üzletági szabályzatától illetve üzletszabályzatától, úgy a szerződésben rögzítettet (Felek közötti megállapodás) kell hatályosnak tekinteni, amennyiben ezek nem jogszabálysértőek. Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában hazai és nemzetközi szerződéseket, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok ügyletenkénti aktuális verziójában foglaltak az irányadók. A Bank és az Üzletfelek közötti kapcsolatban mindenkor a magyar hatályos jog rendelkezései az irányadók. 6

7 2. Üzletszabályzat nyilvánossága, módosítása Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az Üzletfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetőek, valamint megtekinthetőek a Takarékszövetkezet honlapján (www.endrod.tksz.hu). A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul eljuttatja általános üzleti feltételeit. Ha jogszabály úgy rendelkezik, a Takarékszövetkezet a szerződés megkötésével egyidejűleg az Üzletszabályzatot az ügyfélnek átadja, vagy más formában közvetlenül hozzáférhetővé teszi. A Takarékszövetkezet jogosult Üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani tevékenységi körének változása, meglévő szolgáltatásainak módosulása esetén. A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat - Üzletfelet hátrányosan érintő kamat, díj vagy egyéb feltétel módosításáról ide nem értve a fogyasztók részére nyújtott hitel/kölcsön ügyletekre vonatkozó tájékoztatást-, annak hatálybalépése előtt legalább 15, a jogszabályban meghatározott esetekben legalább 60 nappal korábban hirdetménnyel vagy más nyilvános módon az ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségeiben történő kifüggesztés útján értesíti Üzletfeleit. Amennyiben az Üzletfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban kifogást nem emel, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Takarékszövetkezet a szerződés egyoldalú módosításának jogát a szerződésben kikötötte, és a módosításra irányuló javaslatról az Üzletfelet közvetlenül értesítette, a módosítás a szerződésben, vagy az ajánlatban meghatározott időtartam elteltével amely nem lehet rövidebb az ajánlat kézhezvételétől számított legalább 15, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben 60 napnál hatályba lép, kivéve, ha az Üzletfél az említett felmondási idő alatt a szerződést felmondja. A felmondási idő lejáratáig a szerződés az eredeti feltételekkel áll fenn. A Takarékszövetkezet szolgáltatásainak részletes kondícióit Hirdetmény(ek)ben teszi közzé. A Takarékszövetkezet az Üzletfelek tájékoztatására Hirdetményeit Internetes honlapján, a címen is elérhetővé teszi. Az Üzletfeleket a Takarékszövetkezet levélben is értesítheti. A Hirdetményben lévő egyes kondíciók megváltoztatásánál a Takarékszövetkezet minden esetben figyelemmel van a Hpt. és Pft. részletes előírásaira illetve korlátozásaira. Ebben az esetben a változást megelőzően, a változásról Hirdetményt kell közzétenni a Takarékszövetkezet működési területét lefedő napilapban, a változást megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal. A Takarékszövetkezet részéről nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó olyan új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, amelyeket az Üzletfél számára elérhetővé tesz, és amelyeket az Üzletfél kifejezetten elfogad. 3. A teljesítés helye, ideje A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti üzleti kapcsolatok során keletkező kötelezettségek 7

8 teljesítésének helye a Takarékszövetkezet adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek üzlethelyisége. A Takarékszövetkezetnél vezetett számlák tekintetében a Takarékszövetkezet javára történő teljesítés időpontja az a nap, amikor a Takarékszövetkezet az üzletfél számláját megterheli. Ha az üzletfél számláját nem a Takarékszövetkezet vezeti, a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a kedvezményezett fizetési számláján jóváírták. A Takarékszövetkezetnél készpénzben teljesített fizetés esetén a teljesítés időpontja az a nap, amelyen az összeget a Takarékszövetkezet által meghatározott időpontig a Takarékszövetkezet szervezeti egységénél működő pénztárban a pénztáros átvette, illetve a Takarékszövetkezet megbízásából eljáró, a Takarékszövetkezettel szerződéses kapcsolatban álló partnerek pénztáránál befizették. A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet számláját megterhelték. Ha a fizetés időpontja munkaszüneti napra esik, - és jogszabály vagy szerződés másként nem rendelkezik a teljesítés napja az azt követő első banki munkanap. Amennyiben a teljesítésre az esedékességtől számítva attól eltérő határnap kerül megállapításra, úgy a fenti rendelkezést a Takarékszövetkezet nem alkalmazza. Üzletfélnek jogában áll a teljesítés módját saját fizetési kötelezettség teljesítése vonatkozásában meghatározni, készpénzes, ill. számlára történő utalás vonatkozásában, ugyanúgy a Takarékszövetkezet fizetési kötelezettségének teljesítési módját is kérheti, ha az ügyletre vonatkozó szerződés eltérően nem rendelkezik. Az Üzletfél saját követeléseit csak akkor számíthatja be a Takarékszövetkezet követeléseivel szemben, ha ezeket a követeléseket a Takarékszövetkezet elismerte, vagy ha ezeket jogerős bírói ítélet számára megítélte. II. PÉNZÜGYI KAPCSOLATOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. Együttműködés, tájékoztatás A Takarékszövetkezet üzleti kapcsolat létesítése, illetve új termékre vonatkozó üzleti kapcsolat létesítése előtt köteles az Üzletfélnek a nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást adni. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az adott termék kockázatára, a termékért fizetendő díjra, költségekre, ezek változására, a termékhez kapcsolódó fogalmak tartalmára, a nem szerződésszerű magatartás jogkövetkezményeire, a termékhez kapcsolódó garanciákra (pl. OBA), a termékhez kapcsolódó adatkezelési szabályokra, illetve minden olyan egyéb körülményre, ami az Üzletfél megalapozott döntését elősegíti. A szerződésekhez, termékekhez kapcsolódó főbb fogalmak 8

9 jelentését (értelmezését) az Üzletszabályzat 2. számú Melléklete tartalmazza. A Takarékszövetkezet felhívja az Üzletfél figyelmét a felügyeleti szerv honlapján található fogyasztóvédelmi alkalmazások (hitel-kalkulátor, háztartási költségvetés-számító program, betét-kalkulátor, számla termék kalkulátor, stb.) alkalmazására, amely segítségével Üzletfél megtekintheti, összehasonlíthatja az egyes pénzintézetek ajánlatait adott termék vonatkozásában. A fogyasztóvédelmi alkalmazások elérhetőek a Takarékszövetkezet honlapjáról (www.endrod.tksz.hu) vagy a felügyeleti szerv honlapjáról (www.mnb.hu). A Takarékszövetkezet és az Üzletfél a kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik az ügylet szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az ügylettel összefüggő, egymáshoz intézett kérdésekre idejében - legkésőbb 10 munkanapon belül - válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. A felek haladéktalanul értesítik egymást elnevezésük, címük, képviselőjük megváltozásáról, valamint a személyüket, jogi státuszukat érintő minden egyéb változásról. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. Az Üzletfél köteles 30 napon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet, ha nem érkezett meg időben valamely általa, a Takarékszövetkezettől várt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik. Bármelyik fél jogosult úgy tekinteni, hogy a másik fél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra 15 munkanapon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás. A Takarékszövetkezet az általa nyújtandó szolgáltatásról korrekt és teljes körű tájékoztatást ad és az Üzletféllel szemben együttműködő, rugalmas, segítőkész bánásmódot tanúsít. A Takarékszövetkezet a tájékoztatás, az Üzletféllel történő kapcsolattartás során a rendelkezésére álló eszközökkel segíti az ügyfeleit a felelős döntés meghozatalában. A Takarékszövetkezet a Fogyasztónak minősülő Üzletfeleivel fennálló személyes ügyfélkapcsolatokban különösen törekedik arra, hogy Üzletfelei megértsék a számukra ajánlott/értékesített termék/szolgáltatás kondícióit és képesek legyenek mérlegelni a bennük rejlő kockázatokat. Amennyiben Takarékszövetkezet adott termékkel kapcsolatos üzletszabályzatot, hirdetményt az Üzletfélnek átadja, az átadott példányt a Takarékszövetkezeti ügyintéző dátummal, aláírásával és bélyegzővel látja el. A Takarékszövetkezet a szolgáltatások nyújtásánál és a szolgáltatások feltételeinek kialakításánál a legmesszebb menőkig az Üzletfél személyére tekintettel jár el. Az Üzletfél köteles a Takarékszövetkezettel való kapcsolatra vonatkozó információkat bizalmasan kezelni. Az Üzletfél nem jogosult a Takarékszövetkezettel kötött szerződések alapján fennálló követeléseit - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül - harmadik személy részére átruházni. 2. Képviselet Az üzleti kapcsolat biztonsága, a jognyilatkozatok érvényessége érdekében a Takarékszövetkezet 9

10 köteles meggyőződni az Üzletfél, illetve a képviseletében eljáró személyek cselekvőképességéről, illetve képviseleti jogosultságáról. Természetes személyekre vonatkozóan - Cselekvőképtelen személy nem köthet szerződést, illetve nem tehet más jognyilatkozatot, nevében csak törvényes képviselője járhat el. - Korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozatának érvényességéhez alapesetben a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Azt, hogy az adott ügylethez szükséges-e a törvényes képviselő hozzájárulása, illetve ezen felül a gyámhatóság hozzájárulása a Ptk. korlátozott cselekvőképességre vonatkozó szabályainak értelmezése alapján a Takarékszövetkezet határozza meg. Korlátozottan cselekvőképes személynek jognyilatkozatát (szerződés, stb.) akkor is alá kell írnia, ha a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője vagy a gyámhatóság hozzájárulása is szükséges. - Cselekvőképes személy maga köthet szerződést vagy tehet más jognyilatkozatot. Cselekvőképtelen illetve korlátozottan cselekvőképes személy nevében kötött egyes jognyilatkozatok érvényességéhez gyámhatósági jóváhagyás is szükséges. Ezen ügyletek körét a Takarékszövetkezet határozza meg, s mindaddig a Takarékszövetkezet állásfoglalása az irányadó, amíg a gyámhatóság eltérő rendelkezést nem ad. A Takarékszövetkezet megtagadhatja az üzleti kapcsolat létesítését azzal a személlyel szemben, aki olyan állapotban van (ittas, bódult), hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik; vagy a körülmények alapján feltételezhető, hogy az Üzletfél harmadik személy részéről történő megtévesztés vagy fenyegetés hatására köt ügyletet. Jogi személyek, és önálló jogi személynek nem minősülő szervezetek nevében a szervezet alapszabályában, alapító okiratában, a szervezetet létesítő jogszabályban, határozatban meghatározott képviseletre jogosult személy járhat el. Az Üzletfél, illetve az Üzletfél képviseletre jogosultja más személyt is megbízhat a saját nevében történő szerződéskötéssel, ill. jognyilatkozat tétellel. A Takarékszövetkezet a képviseleti jogosultságot köteles ellenőrizni, ezért az erre vonatkozó meghatalmazást minden esetben legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban kell becsatolni, ha a jogszabály vagy a Takarékszövetkezet belső szabályzata ettől eltérő formát nem határoz meg. A meghatalmazás szólhat egy adott ügyletre, illetve eltérő kikötés hiányában visszavonásig is. Nem a Takarékszövetkezet képviselői előtt adott meghatalmazás fennálltáról a Takarékszövetkezet a meghatalmazót szóban vagy írásban megkeresheti, ha a meghatalmazó érdekében ezt szükségesnek tartja (például a meghatalmazónak nincs bejelentett aláírás mintája; a meghatalmazás nem 10

11 szokványos ügyletre vonatkozik; stb.). A meghatalmazásban a meghatalmazó személy teljes nevét, születési idejét, anyja nevét, lakhelyét minimum fel kell tüntetni, továbbá a személy azonosítására szolgáló fényképes okmány (személyigazolvány, útlevél, stb.) jelét és számát. A fenti adatok valamelyikének hiányában a meghatalmazott személy képviseleti jogosultságát a Takarékszövetkezet megtagadhatja. A meghatalmazás jogszerűségének vizsgálata miatt az Üzletfelet ért esetleges kárért a Takarékszövetkezet nem felel, ha ez az Üzletfél érdekében történő kellő gondosság miatt vált szükségessé. A Takarékszövetkezet az Üzletféllel folytatott tárgyaláskor vagy a megbízás teljesítése előtt köteles kérni a személyazonosság, illetve a képviseleti jog megfelelő igazolását. Ezek igazolására természetes személyek esetén fényképpel ellátott igazolványok szolgálhatnak. Természetes személy azonosítása során a Takarékszövetkezet az alábbi személyi adatokat kérheti és tarthatja nyilván: o családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét; o lakcímét; o születési helyét, idejét; o állampolgárságát; o anyja születési nevét; o az azonosító okmányának típusát és számát; o külföldi természetes személy esetében a fentiekből az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet; o adóazonosító jel vagy adószám, ha az ügylet jellege ezt szükségessé teszi. Nem természetes személy Üzletfél esetén a képviseletre jogosultnak a cégbejegyzést illetve bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okmányokat is be kell mutatni (cégkivonat, alapító okirat, aláírási címpéldány, stb.). A Takarékszövetkezet az Üzletfél képviseletére vagy az Üzletfél nevében eljárni jogosult meghatalmazottakról is megkövetelheti a természetes személy azonosításához kérhető adatokat. Az azonosítás alapjául szolgáló okmányok eredeti vagy hiteles másolati példányát kivéve a személyi azonosító okmányt a Takarékszövetkezet jogosult bekérni, vagy azokról másolatot készíteni. A személyi azonosító okmányról az Üzletfél kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén a Takarékszövetkezet jogosult másolatot készíteni. Az Üzletfélnek írásban kell bejelenteni a képviseleti joggal rendelkezőket és azok hiteles aláírás mintáját. Egyes bankügyletek vonatkozásában a Takarékszövetkezet csak az általa meghatározott nyomtatványon adott meghatalmazást fogadja el érvényesnek. A Takarékszövetkezet jogosult a hozzá bejelentett képviselők (meghatalmazottak) aláírási illetve 11

12 képviseleti jogosultságuk terjedelmét mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog visszavonásáról vagy megszüntetéséről írásbeli értesítést nem kapott; ha bejelentés nem egy meghatározott ügyletre szól, vagy nem meghatározott időre. A Takarékszövetkezet az Üzletfél rendelkezéseinél, jognyilatkozatainál a képviseletre jogosult személyek aláírásának valódiságát gondosan megvizsgálja, s ha a képviselő aláírási jogosultsága vagy az aláírásra bejelentett személy aláírása a bejelentett aláírásmintától eltér, úgy a Takarékszövetkezet a rendelkezést az ok megjelölésével visszaküldi az Üzletfélnek. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát kellő gondossággal végzett vizsgálat során sem lehetett felismerni. A Takarékszövetkezet olyan szolgáltatás igénybe vétele esetén, ahol az Üzletfél elektronikusan aláírt megbízást nyújt be elektronikus úton (pl. Electra, NetBank szolgáltatás), az Üzletfél a szolgáltatásra vonatkozó ügyrend szerinti formában, írásban köteles bejelenteni a képviseleti joggal rendelkező személyeket. A Takarékszövetkezet a bejelentett személy(ek) aláírási és képviseleti jogát mindaddig érvényesnek tekinti, amíg annak módosításáról vagy megszüntetéséről újabb írásbeli értesítést nem kapott. A fenti szolgáltatások igénybe vétele során az Üzletfél, illetve bejelentett képviselője saját maga felelős a szolgáltatás használatához szükséges, a Takarékszövetkezet által az előírások szerinti formában, titkosan, írásban kiadott belépési nevek és jelszavak titokban tartásáért, előírások szerinti kezeléséért. Az Üzletfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben dolgozó takarékszövetkezeti alkalmazottakat. A takarékszövetkezeti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződés csak írásban köthető. A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben az ügyfélszerződésekkel kapcsolatos képviseleti, aláírási jogosultságok hirdetményben közzétételre kerülnek. Az Üzletfél a hirdetményben nevesített és aláírásmintával rendelkező alkalmazottakat tekintheti képviseletre jogosultaknak (Ptk. 3:30. ). Az üzlethelyiségben a pénz és egyéb érték átvételére jogosult takarékszövetkezeti alkalmazottak körét külön hirdetmény tartalmazza. 3. Kézbesítés A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, amelyet az Üzletfél megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Takarékszövetkezet az Üzletfél általa ismert címére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Visszatartott levelezés esetén a Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló értesítéseket személyes átvételre a kirendeltségen rendelkezésre tartja. Ez esetben az értesítés annak dátumától kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet az Üzletfél részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya a Takarékszövetkezet birtokában van, vagy pedig ha az elküldést kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. 12

13 Ez a szabály nem vonatkozik az értékpapírokra, szerződési ajánlatokra és az üzleti levelekre, amelyeket jellegüknek megfelelően fokozott biztonsággal kell kezelni. A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értesítését az Üzletfél megkapta. A Takarékszövetkezet belföldi cím esetén a postára adást követő 3., európai cím esetén a 10., Európán kívüli cím esetén a 20. postai munkanap elteltét tekinti szokásos postai időnek. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén Takarékszövetkezet az Üzletfélnek szóló értesítéseket elektronikusan rendelkezésre bocsátja, melyet az Üzletfél a saját maga által meghatározott időpontban/időpontokban, akár több alkalommal is letölthet. Ezen értesítéseket a rendelkezésre bocsátás időpontjától kezdődően kézbesítettnek kell tekinteni. Elektronikus kapcsolat fennállása esetén elektronikus levelezés ( ) útján is tartható a kapcsolat Üzletfél és Takarékszövetkezet között, ez esetben az olvasás visszaigazolás alkalmazása feltétel. Az olvasás visszaigazolás megérkezése esetén a Felek egymásnak küldött küldeménye kézbesítettnek tekintendő. A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Üzletfél bankszámláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Üzletfél részére. Az írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Üzletfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről. A Takarékszövetkezet az Üzletfelet a fizetési számlán történt terhelésről, ill. jóváírásról írásban vagy külön megállapodás alapján, más módon (pl. elektronikus úton) számlakivonattal értesíti. Az Üzletfél és a Takarékszövetkezet között fennálló elektronikus kapcsolat esetén az elektronikus adat a számlakivonatot helyettesíti, de amennyiben az Üzletfél írásbeli számlakivonatra is igényt tart, úgy Takarékszövetkezet a kivonatot a Hirdetményben közzétett összegű díj ellenében bocsátja Üzletfél rendelkezésére. Számlakivonatot a Takarékszövetkezet minden olyan banki napon készít, amelyen terhelés vagy jóváírás történt, és azt eltérő megállapodás hiányában Üzletfél részére haladéktalanul továbbítja. A Takarékszövetkezet a lakossági fizetési számlán történő jóváírásokról és terhelésekről az adott számla egyenlegét is tartalmazó számlakivonatot küld az Üzletfél részére a lakossági fizetési számla keretszerződésben meghatározott gyakorisággal és módon. Egyéb folyamatos szerződések, így a betétösszegek ismétlődő lekötésre szóló szerződései esetében legalább évente egy alkalommal, valamint lejáratkor kell kivonatot küldeni. A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Üzletfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét). 13

14 4. Írásbeliség A Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti kapcsolattartás személyesen, telefonon, telefaxon, levélben, vagy a Takarékszövetkezet által elfogadott elektronikus kommunikációs eszköz segítségével történik. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a tájékoztatás nyelve a magyar. Mind a Takarékszövetkezet, mind az Üzletfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, valamint a szerződéseket köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni. A telefoni, távirati úton benyújtott megbízás teljesítését a Takarékszövetkezet az írásbeli megerősítésig függőben tartja. A telefonon vagy más nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal köteles jelezni a közlés és írásbeli visszaigazolás közötti eltérést. Az Üzletfél felel minden olyan kárért, amely az ilyen módon adott megbízással kapcsolatosan előforduló tévedés, félreértés, vagy hiba eredménye, hacsak a kár nem a Takarékszövetkezet hibájából ered. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, ha a Takarékszövetkezet az Üzletfél külön kérésére az írásos megerősítés kézhezvétele előtt teljesít rendelkezést. A telefaxon érkező megbízást, közleményt, stb. teljes értékű írásbeli bejelentésként kell kezelni. 5. Ellenérték Az Üzletfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot, illetve díjat fizet. A szolgáltatás teljesítése során felmerült költségek, különösen postaköltségek az esetleges hatósági eljárás költségei, illetékek az Üzletfelet terhelik. A szolgáltatások ellenértékének mértékét elsősorban a szerződések tartalmazzák. Olyan szolgáltatások tekintetében, amelyekről, illetve amelyek ellenértékéről a szerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet un. hirdetménye az irányadó. A hirdetmény megtekinthető a Takarékszövetkezet valamennyi üzleti helyiségében, a Takarékszövetkezet honlapján, és a Takarékszövetkezet az Üzletfél kívánságára a legutóbbi változatát részére átadja. A kitett és az átadott hirdetmény közötti eltérés esetén az átadott mértékek az irányadóak, ha a konkrét szerződés (okmány) ettől eltérően nem rendelkezik. A hirdetményekben, kondíciós listákban megjelölt ellenértéket a Takarékszövetkezet ésszerű megfontolás alapján, a jogszabályban meghatározott kivételekre és eljárásrendre figyelemmel jogosult egyoldalúan, az Üzletféllel kötött szerződések módosítása nélkül megváltoztatni. Az egyes szerződésekben rögzített ellenértékek a szerződés fennállása alatt egyoldalúan csak a szerződésben rögzített módon változhatnak. 14

15 Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a szerződésben (vagy annak hiánya esetén a jogszabályban) megjelölt mértékű késedelmi kamatot kell megfizetni. Az ellenérték megfizetése - ellenkező kikötés hiányában - a felmerüléskor esedékes úgy, hogy a Takarékszövetkezet megterheli az Üzletfél számláját. Ha a bankműveletekre banktechnikai okból volt szükség, az Üzletfél nem fizet pénzforgalmi jutalékok. A kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, valamint jutalékokat naptári napokra a következő képlet alapján lehet kiszámítani: a tőke összege X kamatláb százalékban X naptári napok száma a tőke összege X kamatláb százalékban X naptári napok száma vagy vagy a tőke összege X kamatláb százalékban X hónapok száma 12 X 100 ahol a díjszámítás alapja a napi záróegyenleg, kivéve azokat a szerződéseket, ahol az alap az adott időpontban fennálló tőkeösszeg. Az adott kamatszámítási módozatot a konkrét termékre vonatkozó ügyrend, vagy maga a szerződés tartalmazza. A Takarékszövetkezet általában a 365 napos számítási módot alkalmazza. A Takarékszövetkezet jogosult a kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget egyoldalúan módosítani, ha ezt az alábbi feltételek (a továbbiakban: ok-lista) megváltozása indokolja (ide nem értve a fogyasztó részére biztosított hitel/kölcsön ügyleteket): A jogi, szabályozói környezet megváltozása - a Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő, a Takarékszövetkezet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a Takarékszövetkezetre kötelező egyéb szabályozók változása, - a Takarékszövetkezet és az Üzletfél közötti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez tartozó közteher (pl. adó-, illeték-) változása, - a kötelező tartalékolási szabályok változása, - a kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának a változása. A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása, illetve a pénzpiaci forrásszerzési költségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: - Magyarország hitelbesorolásának változása, 15

16 - az országkockázati felár változása - a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, - a bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása, - a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, - a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása. Az Üzletfél kockázati megítélése megváltozása - Az Üzletfél, illetve a hitelügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az Üzletfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra -, ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. - A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve Üzletfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változását teszi indokolttá. - A nyújtott kölcsön vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkező legalább 10 %-os csökkenés. Az előbbi pontokban foglaltak mellett bekövetkező vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén a Takarékszövetkezet átmenetileg, a zavarok fennállásáig módosít egyoldalúan kamatot, díjat, költséget. A Takarékszövetkezet az ilyen intézkedés alkalmazását a felügyeleti szerv tájékoztatásával egyidejűleg nyilvánosságra hozza. Nem százalékos formában megállapított díjak, jutalékok, költségek mértékét a Takarékszövetkezet jogosult évente a KSH által közzétett éves átlagos infláció mértékével módosítani. 6. Bankfelelősség A Takarékszövetkezet a banküzleti tevékenysége során mindenkor az Üzletfél érdekeinek - az adott körülmények lehető legteljesebb figyelembevételével és az adott helyzetben általában elvárható gondossággal jár el. Ha a törvény szigorúbb követelményeket nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Takarékszövetkezetnek nincs lehetősége (vis maior). 16

17 A Takarékszövetkezet megtéríti mindazt a kárt, amelyet kötelezettségének elmulasztása által az Üzletfélnek okozott. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a megbízások teljesítésébe bekapcsolt bankokért és egyéb a pénzforgalom lebonyolításában közvetítőként résztvevő társaságokért még akkor sem, ha azokat nem ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében vonta be a lebonyolításba. A Takarékszövetkezet a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény előírásai értelmében a jogszabály által meghatározott esetekben és módon jogosult a megbízás/ügylet teljesítését felfüggeszteni. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásaiért, az okmányok továbbítása során az azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért. A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért. A Takarékszövetkezet továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok, az aláírások valódiságáért, azok esetleges időközi módosításáért, jogi tartalmáért. A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása, illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányok megvizsgálása alapján az okmányok, illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet felelősségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Takarékszövetkezetnek azt a felelősségét, amelyet a Polgári Törvénykönyv szerint szerződésben érvényesen nem lehet kizárni. A károsult a kár elhárítása illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az Üzletfél az őt ért kárral kapcsolatos kárigényt tudomásra jutásától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a Takarékszövetkezetnek. A kártérítési igény 1 év alatt elévül, kivéve, ha a kárt a Takarékszövetkezet vagy annak alkalmazottja szándékosan vagy bűncselekménnyel okozta. Ha a Takarékszövetkezeti alkalmazott munkaviszonyával összefüggésben harmadik személynek okoz kárt, a károsulttal szemben a Takarékszövetkezet felel. A kártérítési felelősség megállapítása az ügyfél ilyen irányú beadványa alapján indulhat meg. Ha a felek között a kártérítés jogosságában, ill. összegszerűségében nem jön létre egyezség, úgy a kért kártérítési összeg függvényében a Takarékszövetkezet székhelye szerint illetékes járási illetve megyei törvényszék jár el. 17

18 Egyezség megkötésére az illetékes üzletág véleménye valamint a belső ellenőrzési szervezet megállapításai alapján az ügyvezető igazgató jogosult. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során alkalmazandó felelősségi és kárviselési szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény IX. fejezete tartalmazza. 7. Jogviták rendezése, panaszkezelés A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az ügyfél a Takarékszövetkezet magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A bejelentés formája lehet a vásárlók könyvébe történő bejegyzés is. A panasz megtételének joga alapvető fogyasztói jog, a Takarékszövetkezet a panasz befogadásáért, kivizsgálásáért és megválaszolásáért az Üzletféllel szemben külön díjat nem számít fel.a Takarékszövetkezet biztosítja, hogy az Üzletfelet semmilyen hátrány ne érje panasz megtétele miatt. Az ügyfél panaszát benyújthatja a Takarékszövetkezet székhelyén, vagy a Takarékszövetkezet kirendeltségein. A Takarékszövetkezet székhelyének és kirendeltségeinek elérhetőségét és ügyfélfogadási idejét az Üzletszabályzat 1. számú Melléklete tartalmazza. A Takarékszövetkezet székhelyén külön panaszkezelési telefon áll az Üzletfél rendelkezésére, Központi ügyfélszolgálati panaszkezelő telefonvonal száma: /66/ A panaszkezelési vonalra érkező hívások az ügyfélszolgálati időben folyamatosan fogadásra kerülnek, továbbá a hétfői munkanapokon az ügyfélszolgálati időn túl is 20 óráig. Az ügyfélszolgálati időn túl a panasz bejelentés üzenetrögzítőre is mondható. Panaszkezelő vonalon történő kommunikáció hangfelvétellel rögzítésre kerül. A szóbeli bejelentést kérelemre köteles a Takarékszövetkezeti alkalmazott írásba foglalni (jegyzőkönyvbe vétel). A bejelentés a beérkezését követően haladéktalanul továbbításra kerül a Takarékszövetkezet illetékes szakterülete felé. A bejelentő közvetlenül is fordulhat a Takarékszövetkezet felett szakmai felügyeletet gyakorló Magyar Nemzeti Bankhoz (1850 Budapest). A bejelentés további címzettjei lehetnek az ügy jellegétől függően a Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, V. kerület Alkotmány út 5.), Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (5600 Békéscsaba, József A. u. 2/4.), Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (1086 Budapest, József krt. 6.) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). A Takarékszövetkezet alkalmazottai az Üzletfél erre irányuló kérdése esetén, tájékoztatást nyújtanak arról, hogy panaszának kivizsgálása milyen szakaszban van, és a sérelem orvoslásának milyen módjai 18

19 lehetnek. Az írásban benyújtott, illetve a szóban benyújtott és írásba foglalt bejelentéseket, panaszokat a címzett 30 napon belül köteles elbírálni, és annak eredményéről a bejelentőt értesíteni. A korábbival azonos tartalmú ismételt panasz esetén a törvényi határidőn belül, indoklással ellátott álláspontját a Takarékszövetkezet úgy küldi meg az Üzletfélnek, hogy a korábbi panaszra adott válaszát is csatolja. A banktitokra vonatkozó rendelkezések következtében külső szervezetekhez benyújtott bejelentéseket, panaszokat a címzett szervezet általában érdemi ügyintézésre a Takarékszövetkezethez továbbítja, ez esetben a Takarékszövetkezet a bejelentő mellett a külső szervezetet is tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről. Amennyiben az Üzletfél a konkrét panaszkezelési ügy kivizsgálásával, a vizsgálat eredményével nem elégedett, illetőleg panaszát a Takarékszövetkezet elutasította, a panasz jellegének megfelelően kétféle fórumhoz fordulhat: - amennyiben az ügy szerződéses jogviszonyt érintő, azaz a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére irányul: Pénzügyi Békéltető Testülethez, melyhez a beadványt írásban kell benyújtani a következő címre: levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172., telefon: , cím: - fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a Magyar Nemzeti Bankhoz, elérhetősége: 1534 Budapest BKKP Pf. 777., telefon: , cím: Fogyasztónak nem minősülő ügyfél által benyújtott panasz elutasítása során jogorvoslatként a bíróságot kell megjelölni. A panaszkezeléssel kapcsolatos további információkat a Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályzata tartalmaz, melyet kérésre a Takarékszövetkezet bárki részére díjmentesen rendelkezésre bocsát, vagy megtekinthető a Takarékszövetkezet kirendeltségeinek hivatalos helyiségében, valamint a Takarékszövetkezet honlapján: A Panaszkezelési tájékoztatót a Takarékszövetkezet Üzletfél részére díjmentesen rendelkezésre bocsátja az Üzletfél ez irányú kérelme alapján. III. BANKTITOK ÉS BANKINFORMÁCIÓ 1. Banktitok Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire, a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződéseire vonatkozik. 19

20 Banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a) a pénzügyi intézmény ügyfele, annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitok-kört pontosan megjelölve közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan kéri, vagy erre felhatalmazást ad; nem szükséges a közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalás, ha az ügyfél ezt az írásbeli nyilatkozatát a pénzügyi intézménynél történő szerződéskötés keretében nyújtja, b) jogszabály a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad, c) pénzügyi intézmény érdeke ezt az ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelés érvényesítéséhez szükségessé teszi. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, Magyar Nemzeti Bankkal, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, Pénzügyi Békéltető Testülettel, az önkéntes intézményvédelmi és betétbiztosítási alapokkal, a szövetkezeti hitelintézeti integráció feladatkörében eljáró központi bankjával, intézményvédelmi szervezettel, és az európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) szemben. Nem áll fenn a titoktartási kötelezettség továbbá a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, jegyzővel, feladatkörében eljáró gyámhatósággal, a csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval, a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozó hatósággal, ügyészséggel, a büntető-, valamint polgári ügyben, valamint csőd- illetve felszámolási eljárás, továbbá a kényszertörlési eljárás, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal, külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel, a főigazgató eseti engedélye alapján a törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal, az adó-, vám- és egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal illetve egészségbiztosítási szervvel, nyugdíjbiztosítási igazgatási szervvel szemben, bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási 20

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2012. október 10. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényből Banktitok 50. (1) Banktitok

Részletesebben

Tájékoztató a banktitokról

Tájékoztató a banktitokról Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Tájékoztató a banktitokról 2014. január 1. Kivonat a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényből 71. Banktitok 160. (1) Banktitok

Részletesebben

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti egyoldalú szerződésmódosítás alapjául szolgáló okok listája I. Egyoldalú szerződésmódosítás lakáshitelek esetén

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól

Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: tól Kis-Rába menti Takarékszövetkezet Deviza Hitel Hitelhirdetmény Hatályos: 2012.08.06.-tól Lakossági Deviza alapú Hitel hatályos kondíciói: Deviza alapú annuitásos ingatlanvásárlási hitel: /Nem forgalmazott

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokat elfogadta a Takarékbank Zrt. 2013. november

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. Módosításokkal

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai:

A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: CG

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet 5502 Gyomaendrőd ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvényes: 2013. február 1-től Hatályba helyezte a Takarékszövetkezet Igazgatósága 10/2013. (01.28.) számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Panaszkezelési Szabályzata 1 HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 24. NAPJÁTÓL Az OREX-ZÁLOG Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos 2015. július 24. napjától

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1016 Budapest, Krisztina körút 99. 2. em.; telefon: +361-224-0134; e-mail: info@creditover.hu; Cg. 01-10-047917; MNB engedély szám: H-EN-I-1180/2013; Bankszámlaszám: 11709002-2064569-00000000 CREDIT OVER

Részletesebben

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet

a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet a Takarékbank Zrt. 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzata alapján a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai KM 3. számú melléklet 2 Hatályos: 2015. év február hó 4. napjától A

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA DUNACORP FAKTORHÁZ ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Panaszügyintézéshez szükséges adatok: Panaszügyintézés helye: 1074 Budapest, Dohány u.14. Levelezési cím: 1398 Budapest,Pf.: 576. Elektronikus levelezési

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár

HORIZONT Magánnyugdíjpénztár HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. november 25-től Tartalom I. Bevezetés...2 II. A Tájékoztató közzététele...2 III. A bejelentés módja...2 IV. A bejelentés adattartalma...2

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Ügyfél tájékoztatója I. A Takarékszövetkezet legfontosabb adatai: A Takarékszövetkezet neve: Hartai Takarékszövetkezet Cégjegyzékszáma: 03-02-000223 Adószáma: 10043206-2-03

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei

Gyámhatósági számla Általános Szerződési Feltételei Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) Gyámhatósági

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2017. január 01. napjától 1 A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy. Dunakanyar Takarékszövetkezet 2023. Dunabogdány, Hajó u. 3. web: www.dunakanyar-tksz.hu e-mail: dkanyar@hu.inter.net Adatkezelési tájékoztató Dunakanyar Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja a

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. Panaszkezelési Szabályzat PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2016. július 1-től Tartalom I. Bevezetés... 2 II. A Tájékoztató közzététele... 2 III. A bejelentés módja... 2 IV. A bejelentés adattartalma...

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére

Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére Panaszkezelési Szabályzat CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe ügyfelei részére I. Bevezetés A CG Car-Garantie Versicherungs-AG magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat

Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat Panaszok kezelésére vonatkozó szabályzat - Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg - Hatályba lépés: 2011. július 1. Az Erste Befektetési Zrt. a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Gyámhatósági számla I. Általános rész A szerződő felek megállapodnak, hogy a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére Gyámhatósági számlát nyit. A Gyámhatósági számlára

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1.

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: november 1. ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN LÍZING ZRT. ÉS RAIFFEISEN CORPORATE (PROPERTY) LÍZING ZRT. Hatályos: 2015. november 1.-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Lízing Zrt. (RL) és Raiffeisen

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. október 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Bevezetés és általános rendelkezések... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A Panaszkezelési szabályzat kiadásának

Részletesebben

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli.

A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. Az üzleti titokra és az értékpapír-titokra vonatkozó szabályok A Társaság az ügyfélnyilvántartásaiban rögzített ügyféladatokat és egyéb értékpapír-titkot bizalmasan kezeli. 1. Üzleti titok a gazdasági

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV)

FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) 1. sz. melléklet PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY ADATAI: FOGYASZTÓI PANASZ (JEGYZŐKÖNYV) Cím: PANASZOS ADATAI: Név*: Lakcím/Székhely/Levelezési cím*: Telefon: Képviselő neve**: A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I Rétköz Takarékszövetkezet Kirendeltség megnevezése: Amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Születési hely: Születési dátum: Anyja neve: Lakcím: TAKARÉKSZELVÉNY BETÉTSZERZŐDÉS TAKARÉKSZELVÉNY I

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályos: 2013. 05. 21. napjától 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az utasítás célja Jelen utasítás a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt-vel (a továbbiakban:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól

A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Hatályos: Június 30-tól A CIB BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. Június 30-tól A CIB Bank Zrt. az ügyfeleinek a bank magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszai esetén az alábbi szabályok

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók

ÜZLETSZABÁLYZAT. Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók EXCLUSIVE CHANGE KFT (105 1.Szent István tér 3..) ÜZLETSZABÁLYZAT Felülvizsgálandó szükség esetén, de legalább minden év elején Felülvizsgálatért felelos: Ügyvezeto igazgatók Elfogadásra került: Budapest,

Részletesebben

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16.

MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Hatálybalépés: 2012. június 16. MIKROHITEL Gazdaságfejlesztő Pénzügyi Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés: 2012. június 16. Tartalomjegyzék I. ALKALMAZÁSI KÖR...3 1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE...3 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata

Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Az ART-CASH Kft. Általános Üzletszabályzata Hatályba lépés dátuma: 2013.01.01. Kibocsátó: ART-CASH Kft. 7100 Szekszárd Széchenyi u. 23. TARTALOMJEGYZÉK A. Alkalmazási kör A. I. A Társaság engedélye A.

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL 1. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A PANASZÜGYINTÉZÉSRŐL Tisztelt Ügyfelünk! Tekintettel arra, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Bank) alapvető célja, hogy

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról

Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról Információk a Bankról: Ügyféltájékoztató a CIB Malacpersely Számláról CIB Bank Zrt. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 CIB Malacpersely Számla

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata

A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató. Panaszkezelési szabályzata 48/2007.-ESZ-2146/1. Hatályos: 2008. 3. sz. melléklet A GLOBAL Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Érvényes: 2013. április 09. Utolsó módosítás: 2014. április 09. A GLOBAL

Részletesebben

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA

A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA A KA-VOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZÜGYINTÉZÉSI SZABÁLYZATA 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 1.2. SZABÁLYZAT HATÁLYA... 3 1.3. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.)

INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) INTRUM JUSTITIA Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 6/2015. (XI.1.) Az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: HU- 1138 Budapest, Váci út 144-150.; cégjegyzékszám: 01-10-044857;

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Zálog és Hitel Pénzügyi Zrt. Lajosmizse TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉGI KÖRE...3 I.2.

Részletesebben

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Szabályzat száma: 801/2014.08.01. Szabályzat neve: ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályba lépés dátuma: 2014. 08. 01.

Részletesebben