GESZTESI CSENGŐ JÚLIUS / 43. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám"

Átírás

1 GESZTESI CSENGŐ 2007 JÚLIUS / 43. szám

2 E HAVI SZÁMUNKBAN Itt a nyár, a teljes megújulás időszaka! Vége a sulinak - minden gyerek örömére! Ezt tapasztalatból mondhatom!:) A felnőttek is szívesebben mennek úgy munkába, hogy nem kell tíz réteg ruhát magukra húzniuk. Süt a nap, csicseregnek a madarak, az emberek boldogok! Örülünk saját, és a hozzánk közel állók sikereinek. Es mivel Gesztes nem nagy lélekszámú település, így minden sikerélmény, ami nem a hétköznapi örömökhöz sorolható boldogabbá tudja tenni napjainkat... E havi számunkban: beszámolunk a Várgesztesi Gyermektánccsoport sikeres pályázatáról; A "Földön, vízen, levegőben" címmel benyújtott pályázat eredményeiről; Payer Gábor rovatában olvashatunk Fellner Jakab és a tatai uradalom művészeti emlékeiről; Na és az elmaradhatatlan "Barangoló rovat" sem hiányozhat! Bottka Bertalan görögországi útjukat úgy írja le, hogy az olvasó már-már teljes testközelben érzi a görög kultúrát. Mindenkinek kellemes olvasgatást kíván egy árnyékos kerti hintában, hűsítővel a kezében a GESZTESI CSENGŐ!:) -2-

3 NAPTÁR július Nyárhó, Szent Jakab hava Utolsó negyed Újhold Első negyed Telihold 7-én 17 óra 54 perckor 14-én 13 óra 04 perckor 22-én 7 óra 29 perckor 30-án 1 óra 48 perckor Július éve született Gina Lollobrigida Július 07. Nemzetközi szövetkezeti nap Július 08. Vasutasnap Július 11. Népesedési világnap Július éve született Robin Williams Július éve hunyt el Kassák Lajos, aki a magyar avantgárd nemzetközileg elismert képviselőjeként a próza, a líra és a festészet terén is korszakos jelentőségű müveket hagyott hátra. Július éve született Alexandre Dumas, francia író Július éve született Arnold Schwarzenegger Június 22-től július 22-ig a rák jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -3-

4 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Az Oktatási Hivatal Határozata Engedélyezem, hogy a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola (2824 Várgesztes Arany j. út 55/b. OM azonosító: ) a továbbiakban is önálló intézményként működjön. Az engedély a es tanévtő kezdődően határozatlan időre szól. Határozatomat a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 133. (3) bekezdés felhatalmazása alapján hoztam meg. Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából: Marekné dr. Pintér Aranka -4-

5 SIKERES PÁLYÁZATOK! Az agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében Várgesztes Község Önkormányzata, Természeti környezet vonzóvá tétele "Földön, vízen, levegőben" címmel benyújtott pályázatát, az Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport Helyi Bíráló és Monitoring bizottsága és az AVOP Döntés-előkészítő Bizottsága javaslatára támogatásban részesíti. Amely a következő: Ft támogatás mellett Ft önerővel Összesen: Ft A várgesztest tó körül már elkezdődtek a környezet szépítő munkák! -5-

6 SIKERES PÁLYÁZATOK! Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Általér völgye Helyi akciócsoport által kiírt Kultúrtáji fejlesztések az Általér völgyében helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására Természeti környezet vonzóvá tétele "Földön, vízen, levegőben" kiírására a alábbi összeget nyerte: A projekt összköltsége: Ft Melyből önerő: Ft Nyert Összeg: Ft Ebből lehetőség nyílik az új Szolgáltatóház környezetének rendbetételére, valamint a hozzá kapcsolódó pihenőhely kialakítására. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt "Parlagfűmentes Magyarországért" pályázaton a Várgesztesi Önkormányzati Hivatal 1 darab STIHL FS 400 fűkasza megvásárlásához nyert támogatást mely a következő képpen alakult. Önerő: Ft Támogatás: Ft Összesen: Ft -6-

7 PAYER GÁROR tanár, történész rovata Fellner Jakab és a tatai uradalom művészeti emlékei Fellner Jakabnak (1722, Nikolsburg 1780, Tata) a magyarországi késő-barokk építészet kiemelkedő mesterének - mindmáig monografikus összegzésre szoruló- különlegesen sokoldalú tevékenysége a 18. század utolsó harmadában teljesedett ki, ugyancsak változatos műfaji gazdagságában. A hazai világi és egyházi építészet fellendülését a 18. század második felére azok a gazdasági és társadalmi változások mozdították elő, amelyek a magyarországi Habsburg-berendezkedés sajátosságaiból adódtak. A század második felére ugyanis az addigi rendi kompromisszum korát ( ), hatalommegosztás rendi gyakorlatát (az uralkodói jogkörök, illetve a rendi alkotmány kölcsönös tiszteletben tartása) a felvilágosult abszolutizmus időszaka ( ) váltotta fel. A felvilágosult abszolutizmus, mint uralmi forma -az európai peremzóna országainak jellegzetes kormányzati formájaként- a feudális rendszer korszerűsítésére irányult, felülről végrehajtott uralkodói reformok útján (abszolutista államszervezet, illetve állandó hadsereg modernizálása, jobbágy-földesúr viszony újraszabályozása, nemesi előjogok korlátozása, rendi országgyűlés mellőzése). E rendszerek legfőbb alaptörekvése a gazdasági felzárkózás volt, s hogy lemaradásukat a kontinens fejlettebb nyugati felével -főként Franciaországgal- szemben (belső erőforrásaik hatékonyabb kiaknázásával) csökkentsék. Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus korszaka Mária Terézia ( ) és fia, II. József ( ) uralkodása idején teljesedett ki. E rendszerek gazdasági lényegéből következően Magyarország birodalmon belüli helyzetét (alárendelt agrárszerepkörét) a bécsi udvar protekcionista gazdaságpolitikája szabta meg. A nagyrészt merkantilista szellemben fogant uralkodói reformok, ha ellentmondásosan is, de előmozdították a magyarországi városi fejlődést, iparosodást és kereskedelmet, a polgárosodás folyamatát. -7-

8 A felvilágosult abszolutizmus -a rendeleti kormányzás negyedszázada alatt ( )- több ízben is kísérletet tett a nemesi előjogok korlátozására. Mária Terézia csak az országgyűlésekkel szakított, a magyar nemesi társadalommal azonban továbbra is bensőséges kapcsolatot tartott fenn. A társasági életben kárpótolta megnyirbált politikai jogaiért. E kapcsolatok ápolását szolgálta -a rang- és címadományok mellett- a bécsi Theresianum felállítása ban (diplomáciai és közigazgatási pályára felkészítve a nemesi ifjakat), valamint az 1760-ban létrehívott testőrség (válogatott nemesi ifjakból szervezett testőrgárda az uralkodóház tagjainak reprezentatív szolgálatára- Bécsben, Pozsonyban és Budán). A bécsi udvar hivatal- és cím adományai mögött ugyanis egyszerű politikai szándék húzódott meg, meg akarta nyerni -s az uralkodói székhelyek (Bécs, illetve Pozsony) vonzáskörében tartvaegyszersmind ellenőrizhetőbbé és kezelhetőbbé tenni az előjogaira féltékeny arisztokráciát. A 18. század második felére ilymódon emelkedett fel -az abszolutista államapparátusba beépülve- az az udvarhű magyar főnemesség, amely a dinasztia iránti lojalitása fejében egyre magasabb világi és egyházi méltóságokra jutott. Ez az új mentalitású "hivatali" fűnemesség (Batthyányok, Bánffyak, Csákyak, Esterházyak, Erdődyek, Festetichek, Grassalkovichok, Károlyiak, Pálffyak, Zichyek) már Bécsben és Pozsonyban, illetve környékén épített magának palotákat (Versailles mintájára), de magyarországi birtokain is bőkezű mecénásnak bizonyult. (Több mint kétszáz kastély és kúria épült Mária Terézia uralkodása idején). E fellendülő építtető tevékenység nyomán -főként a bécsi udvari építészek működése révén (Canevale, Gerl, Hefele, Hillebrand, Jadot, Mayerhoffer, Martinelli, Pacassi, Pilgram)- a 18. század utolsó harmadára nyerte el jellegzetes barokk városképi arculatát -többek között- Pozsony, Buda, Sopron, Győr, Vác, Gödöllő, Székesfehérvár, Szombathely, Eger. A morva származású Fellner Jakab egyéni stílusának jelentőségét bizonyította, hogy az Esterházyak grófi ága -a 18. század közepétől- a bécsi udvari építészek (Martinelli, Pilgram, Gerl) helyébe a fiatal és tehetséges építőmestert, Fellnert "emelte". -8-

9 A "hivatali" főnemesség tipikus életútját járó Esterházy-fivérek sokasodó megbízásai nyomán teljesedhetett ki Fellner sokrétű és gazdag építészeti tevékenysége a 18. század utolsó harmadára. Kiterjedt működését Esterházy Ferenc kancellár ( ) semptei uradalma, Esterházy Károly egri püspök ( ) pápa-ugoddevecseri, valamint Esterházy Miklós diplomata, testőrkapitány ( ) tata-gesztesi uradalmai mellett a veszprémi és egri egyházmegye is őrzi. Fellner 1746-tól (a tatai kapucinus rendház építése kapcsán ekkor került Tatára) haláláig (1780) elsősorban a tatai uradalomban működött, s Tata jellegzetes késő-barokk arculatát Fellner építészeti alkotási nyomán (Szent-Kereszt plébániatemplom, ; Kálváriakápolna, 1754; piarista rendház, ; Esterházy-kastély, ) ekkor nyerte el. Épít kastélyokat, mint Tatán vagy Móron (Lambergkastély, 1762), illetve átépít, mint Pápán vagy Cseszneken. A cseklészi Esterházy-kastély ( között épült) átépítése során ( ) a cour d'honneur-ös forma magtartásával -francia régence stílushatásra törekedve- már megjelenik Fellner állandó motívumaként a kosárív is. Kecskédi római katolikus templom Az Esterházyak rekatolizációs politikája folytán Fellner nagyszámban emel templomokat is (épít, átépít, javít -ily módon 41 fűződik nevéhez). Köztük a legjelentősebbek (két homlokzati toronnyal) a tatai, illetve pápai plébániatemplom ( ). Az egytornyos falusi templomtípus Fellnerre jellemző, kompozíciós elveit (templomhajó és toronytest egységes, harmonikus homlokzati kialakítás) pedig a kecskédi templom megépítésénél ( ) alkalmazza először. -9-

10 E tipikus formajegyeket fedezhetjük fel a tatai uradalomban az es évek folyamán emelt templomoknál is (Császár ; Dad ; Nagyigmánd ; Tarján ; Vérteskethely ; átépítve: Kocs 1748; Környe 1750; Szák 1766; Vértessomló 1752). E stílusjegyeket képviseli -a falusi templomok sorában- az ban épült alsógallai teplom is. Vörös márvány főoltára a majki kamalduli remeteségből származik (a rend 1782-es felosztása után ugyanis a remeteség ingóságainak, berendezéseinek nagy része árverezésre került, míg kisebbik hányadát a környező falvakba széthordták). Bánhidán ugyancsak Fellner tervei alapján került megépítésre a plébániaház (1755-ben), valamint átépítésre a templom is ( ben). A szószék, a mellékoltár, és a feszület ugyancsak majkról került ide. Épített ugyanakkor itt vendégfogadót ( , ma Kossuth L. út 6.), birkaistállót (Rigómajor) és malmot is (Lapatári malom, 1753). Ezután a malmot egy időre bérbe vette, s érdekes adalék, hogy Fellner állandó lakhelyéül az uradalom a tatai Nepomucenus malmot engedte át. Felsőgallán a plébánia 1742-ben létesült. A fölszintes, hattengelyes plébániaház ugyancsak Fellner alkotása 1768-ból. Fellner egyházi építészetének templomok és plébániák sora mellett -legkiforrottabb, egyszersmind stílusjegyei összegzésének is tekinthető alkotása az a veszprémi püspöki palota, amelyet Koller Ignác veszprémi püspök megbízására épített között. Esterházy Károly egri püspök pedig olyan különleges feladattal is megbízta, mint a tanítóképzés céljaira szánt egri lícium megépítése ( ). E műfaji tekintetben is igen gazdag életmű létrejöttében Fellner szerepe különböző mértékű. Van ahol javít, átalakít (számos falusi templom esetében) vagy átépít, átdolgoz egy művet (cseklészi kastély, egri líceum). Van, ami félbemaradt vagy halála akadályozta meg a teljes befejezést (tatai, illetve pápai plébániatemplom, egri líceum) tanítványaira, követőire (a legjelentősebb Grossmann József) hagyván a folytatást. -10-

11 Fellner tehetsége, sokoldalú egyénisége e tekintetben egész 18. századi építészetünkben egyedülálló. Művészete, építészeti felfogása a világi és egyházi építészben egyaránt teret nyert, s jelentős mértékben meghatározta az 18. század második felének hazai építészetét. Döntő szerep volt mindebben a Fellner által képviselt franciás racionalizmusnak, amely - érett barokk stílusjegyein túlhaladva-, számos elemében már a Tatai római katolikus Nagytemplom klasszicizmus felé tört utat. Mindez müveinek nyugodt, és súlyos tömegességében, belső tereinek tágas (konvex, konkáv) képzésében, s a környezethez való stílusos illeszkedésében vált a korszak jellegzetességévé. Művészetének jelentőségét bizonyítja, hogy a kor egyetlen hazai építésze, akit 1773-ban nemesi rangra emeltek. Sokrétű és kiterjedt munkásságának eredményeként a 18. század utolsó harmadára nyerte el Tata, Pápa, Eger és Veszprém azt a sajátos arculatát, amelyet a magyarországi késő-barokk építészet Fellnerstílusként tart számon. -11-

12 TÁNCOSOK Új ruhadarabokkal bővült a tánccsoport május 26-ára, Vértessomlóra a VII. Megyei Gyermektánc Fesztiválra kaptunk meghívást. Általában ilyenkor a fesztivállal kapcsolatos pályázatot is kiírnak. Sajnos, idén autóbusz költségre lehetett pályázni. Pont most, amikor csak a szomszéd községbe kellett átmenni! A Fesztivál fővédnöke Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke volt. Gondoltam, próba szerencse, s megkeresem az Elnök urat. Levelembe leírtam, hogy a tánccsoportnak nagy szüksége lenne 2 db kalapra, valamint a 12 lánynak új mellényre, vagyis ,- Ft-ra. Meg is lepődtem, amikor az elnök úr titkárságáról megkerestek, hogy a kért támogatást megkapjuk. Nagyon megörültem neki! Mivel a tánccsoportnak sem bankszámla száma, sem pedig adószáma nincs, így a támogatást Várgesztes Község Önkormányzatán keresztül kaptuk meg. Tehát, a beszerzés kezdetét vette. Igen ám, de hol lehet kapni kalapot! S ráadásul ebben az évszakban a bársony is hiánycikk! A támogatás felhasználását pedig megadott határidőre kellett teljesíteni! Sok-sok telefonba került mire kinyomoztam, hogy kalapot Tatán készítenek, illetve Veszprémben lehet bársony-anyagot kapni. Igen ám, de hogy megyek el értük? Ekkor jöttek a segítségek! Gallai Edina felajánlotta, hogy elmegy Tatára, s megrendeli a kalapokat. Teszériné Hernádi Csilla pedig a veszprémi "beszerzést" vállalta magára. Így sikerült mindent határidőre beszerezni, Így gazdagodott táncosaink ruhatára. Ezúton szeretném megköszönni a két hölgynek a segítségét! A támogatás a fesztiváli szereplést követően érkezett meg, így ott még nem tudtuk az új ruhadarabokat felvenni. Azokat nyilvánosan majd csak szeptemberben tudjuk bemutatni. Laub Klára -12-

13 EGYHÁZI OLDAL Szent Jakab hava Sarlós Boldogasszony napja Szűz Mária Szent Erzsébetnél, Keresztelő Szent János anyjánál tett látogatásának emléknapja. Magyarországon ez a Mária ünnep az aratás idejére esett. Emléknapok Július évközi vasárnap. Július 2. Sarlós Boldog asszony (a vértessomlói kegytemplom búcsúnapja) Július évközi vasárnap Július 11. Szt. Benedek Július 13. Szt. Henrik Július évközi vasárnap Szt. Bonaventúra Július évközi vasárnap Szt. Mária Magdolna Július évközi vasárnap Szt. Márta -13-

14 EGYHÁZI OLDAL Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Úrnapi körmenet előkészítésében, lebonyolításában segítettek. -14-

15 AUTÓBUSZ MENETREND Várgesztes - Tatabánya - Várgesztes Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 04:20 5:15x 5:10x 6:05x 6:00x 6:10+v 6:40x 7:05x 6:50+v 7:40x 8:55o 08:15 10:45o 12:10+v Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 11:40k 12:45 13:30x 12:55x 14:05x 14:50 Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 14:05+v 14:45x 15:30x 16:00+v 15:45x 16:40 18:50 20:10 17:20x 22:25 19:25 20:45 x:munkanapokon; +: Munkaszüneti napon; o: Vasárnap kivételével minden nap; k: munkanapokon, Környéig; v : Szabadnap A fenti időpontok esetében az indulási hely Várgesztes iskola, valamint Tatabánya, Vértes Center, autóbusz állomás. Tatabányáról a járatok az autóbusz állomás áthelyezése miatt a fenti táblában szereplő időpontnál 4 perccel később indulnak minden esetben Krüpl László autóbuszvezető

16 KÉRÉS, FELHÍVÁS! A templomtető felújítása várhatóan a jövő év nyarán kezdődik el. A költségekhez hozzájárul a székesfehérvári Püspökség, a helyi Önkormányzat és Egyházközség. A következő, szeptemberi számunkban már pontos összegeket is tudunk közölni. Amennyiben Ön, Önök is szeretnének segíteni, az itt mellékelt csekken megtehetik! Hónapról hónapra beszámolunk majd az adakozás eredményéről! Köszönettel! Az óvodában nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ezen belül a táplálkozásra. Próbálunk arra törekedni, hogy minél több egészséges ételt fogyasszanak a gyerekek, például tízóraira minden nap gyümölcsöket kapnak. Megkérnénk a várgesztesi lakosokat, hogy amennyiben kertjükben olyan felesleges permetmentes gyümölcs terem, melyet már nem áll szándékukban felhasználni, ajánlják fel a Várgesztesi Óvoda részére. Ha a gyümölcs szállítása gondot jelentene, szívesen elmegyünk érte. A gyermekek nevében felajánlásaikat előre is köszönöm: Pillmann Katalin Óvodavezető -16-

17 ADÓSAROK - adókedvezmények a személyi jövedelemadózás és a társasági adózás rendszerében - A következő cikkel elsősorban azt szeretném bemutatni, hogy milyen lehetőségeik vannak a magánszemélyeknek, a gazdasági társaságoknak, illetve az egyéni vállalkozóknak az adókedvezmények területén. Nem mutatom be az összes lehetséges kedvezményt, csupán kiemelek néhány fontosat közülük. A cikk középpontjában a közcélú adomány kedvezménye áll. Gondolom többen hallottak róla, hogy Falunkban a templomtetö felújításra szorul. Komoly összegről, több tízmillió millió forintról beszélünk. Az Egyházközösség a harang felújítását követően ismét az Önök segítségét kéri. Amennyiben anyagi lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak templomunk tetejének felújításához, lehetőségük lesz évi adóbevallásukban adókedvezmény érvényesítésére. Támogatásukat a Várgesztesért Közalapítvány részére fizetik be, aki a felajánlott összeget teljes egészében a tető felújítására fogja fordítani. A továbbiakban bemutatom, hogy milyen mértékű adókedvezmények vehetők igénybe az Alapítvány részére történő befizetés esetében külön a magánszemélyt, az egyéni vállalkozót és a gazdasági társaságot tekintve. MAGÁNSZEMÉLY Magánszemélyek esetében az adóévben fizetendő adó csökkenthető a közcélú adományként felajánlott összeg 30%-ával, de maximum 100,000 Ft-tal kiemelten közhasznú, illetve max. 50,000 Ft-tal közhasznú szervezet esetében. Mivel a Várgesztesért Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, így a kedvezmény korlátja 100,000 Ft. -17-

18 Az adókedvezmény igénybevételének azonban vannak korlátai. i) Az első korlát, hogy a következő kedvezmények együttes összege az adóévben (jelen esetben 2007-ben) a 100,000 Ft-ot nem haladhatja meg: - tandíjkedvezmény (bármely felsőoktatási intézmény részére fizetett képzési díj, tandíj összegének 30%a, maximum 60,000 Ft/év), - tevékenységi kedvezmény: mezőgazdasági őstermelő max. 100,000 Ft kedvezményt érvényesíthet - TB, illetve kötelező nyugdíjpénztár részére, megállapodás alapján fizetett díj, tagdíj 25%-a - magán nyugdíjpénztár részére teljesített kiegészítő befizetés 30%-a - a biztosítási adókedvezmény (a tárgyévben befizetett biztosítási díj 20%-a, illetve az előző évhez képesti díjnövekedés 10%-a kedvezményként érvényesíthető), - közcélú adomány kedvezménye (közhasznú, kiemelten közhasznú szervezet részére befizetett összeg 30%-a maximum 50,000 Ft (közhasznú), illetve 100,000 Ft (kiemelten közhasznú). A fenti jogcímeken igénybe vett adókedvezmény összege tehát egy adóévben összességében nem haladhatja meg a 100,000 Ft-ot. ii) A második korlát a kedvezményekre vonatkozóan, hogy a fenti, maximum 100,000 Ft-os kedvezmény csak akkor érvényesíthető teljes mértékben, ha a magánszemély adóévben megszerzett összes jövedelme a 6,000,000 Ft-ot nem haladja meg. 6,000,000 és 6,500,000 Ft között, az igénybe vehető kedvezmény mértéke 20%-kal csökken. 6,500,000 Ft felett kedvezmény nem érvényesíthető fenti jogcímeken. Nézzük a fent leírtakra egy példát: PÉLDA (2007 évre vonatkozóan) Kovács Úr az ABC Kft. alkalmazottja. Havi bruttó bére 180,000 Ft. Augusztusban egy kiemelten közhasznú szervezet részére 35,000 Ft-ot fizetett be, hagyományápolásra. -18-

19 Kovács Úr 2006-ban felvételt nyert a Veszprémi Egyetemre, levelező szakon, ahol félévenként 110,000 Ft tandíjat köteles fizetni. (2007-ben összesen 220,000 Ft-ot fizetett). Kovács Úr, magánnyudíjpénztári számlájára 2007-ben összesen 125,000 Ft-ot fizetett be, kiegészítő befizetésként. Kovács Úr éves jövedelme tehát: 180,000 Ft x 12 hónap - 2,160,000 Ft. Számított adó: (szja tábla alapján: 1,700,000 Ft-ig 18%, 1,700,000 Ft feletti részre 36%.) 1,700,000 Ft x 18% = 306,000 Ft + (2,160,000-1,700,000) x 36% = 165,600 Ft Számított adó összesen: 471,600 Ft Adójóváírást Kovács Úr nem érvényesíthet, ugyanis éves jövedelme a 2,100,000 Ft-ot meghaladja. A Számított adót csökkentik az adókedvezmények. Kovács Úr a Példa szerint 3 kedvezményre jogosult: - magánnyugdíjpénztári befizetés kedvezménye (1) - közcélú adomány kedvezménye (2) - tandíjkedvezmény (3) 1) magánnvudíjpénztári befizetés kedvezménye Kovács Ur 2007-ben összesen 125,000 Ft-ot fizetett be saját számlájára. Az igénybe vehető kedvezmény összege (a korlátot később vesszük figyelembe): 125,000 Ft x 30% = 37,500 Ft -19-

20 2) közcélú adomány kedvezménye Mivel kiemelten közhasznú szervezet részére ajánlotta fel Kovács Úr a 35,000 Ft-ot, ezért a kedvezmény igénybe vehető. Összege a befizetett összeg 30%-a, max 100,000 Ft. 35,000 Ft x 30% = 10,500 Ft (< 100,000 Ft) 3) tandíjkedvezmény Kovács Úr esti tagozatos hallgató is egyben. Az általa befizetett összeg 30%-a, maximum adóévenként 60,000 Ft kedvezményként érvényesíthető. 220,000 Ft x 30% = 66,000 Ft A 66,000 Ft nem vehető azonban igénybe teljes mértékben, hisz a törvény azt mondja, hogy a befizetett összeg 30%-a, de MAXIMUM 60,000 Ft. így az igénybe vehető kedvezmény összege 60,000 Ft. A példa előtt leírtam, hogy az adókedvezmények összegére milyen korlátok vonatkoznak. Az egyik korlát az volt, hogy bizonyos kedvezmények (lásd fent) összesen nem haladhatják meg a 100,000 Ft-ot. Lássuk, Kovács Úr esetében ez hogyan alakult: - magán nyugdíjpénztári befizetés során érvényesíthető kedvezmény: 37,500 Ft - közcélú adomány esetében érvényesíthető kedvezmény: 10,500 Ft - tandíjkedvezmény: 60,000 Ft ÖSSZESEN: 108,000 Ft Ez összesen 108,000 Ft. Mivel a korlát 100,000 Ft, ezért Kovács Úr összesen 100,000 Ft-nyi kedvezményt érvényesíthet, azaz ennyivel csökkentheti számított adóját. -20-

21 Vissza a feladat elejére: Számított adó összesen: 471,600 Ft - adókedvezmények összesen 100,000 Ft Fizetendő adó: 371,600 Ft Kovács Úr éves jövedelme a 6,500,000 Ft-ot nem haladja meg, így a 100,000 Ft teljes mértékben igénybe vehető. (Amennyiben éves jövedelme mondjuk 6,300,000 Ft lenne, úgy a kedvezmény összege a 300,000 Ft (6 millió feletti rész) 20%-ával, azaz 60,000 Ft-tal csökkenne, és így csupán 40,000 Ft-ot érvényesíthetne a 100,000 Ft helyett). EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Közcélú adomány kedvezménye Az egyéni vállalkozó esetében a befizetett adomány 30%-a, de közhasznú szervezet esetében max. 50,000 Ft, kiemelten közhasznú szervezet esetében max. 100,000 Ft, adókedvezményként érvényesíthető. A kedvezményt a vállalkozói kivétként elszámolt jövedelem után számított adóból érvényesítheti a vállalkozó. A kedvezmény elszámolásának menete azonos a magánszemélynél megismertekkel, csak éves jövedelemként a vállalkozói kivét összegét kell feltüntetni, amennyiben az egyéni vállalkozónak más forrásból jövedelme nem származott. Ha a vállalkozó év közben nem vesz ki pénzt vállalkozásából, kedvezmény sem vehető igénybe. Átalányadós egyéni vállalkozó kedvezményt nem vehet igénybe a befizetett adomány után. -21-

22 GAZDASÁGI TÁRSASÁG (Rt, Kft, Bt stb.) Közcélú adomány kedvezménye A gazdasági társaságok az adományként befizetett összeget kétféleképpen kell, hogy kezeljék. A társasági adó összegének megállapításakor az adózás előtti eredményt módosítaniuk szükséges növelő, illetve csökkentő tételekkel (ezt minden társaságnak meg kell tennie). Az így módosított adózás előtti eredmény után a fizetendő adó mértéke az alapszabály szerint 16%. Az adománnyal kapcsolatban a következő módosítás szükséges: - adóalap növelő tétel az adományként befizetett összeg teljes egészében (mivel az más számára véglegesen átadott pénzeszközt jelent, és a társasági adótörvény nem engedi, hogy egy vállalat más vállalatnak..ingyen", ellenérték nélkül pénzt adjon). - adóalap csökkentő tétel az adomány összege közhasznú szervezet részére nyújtott támogatás esetében, illetve az adomány összegének 1,5-szerese, kiemelten közhasznú szervezet részére nyújtott támogatás esetében. A csökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 20%-át. Tartós adományozás esetében 25%-át. Tartós adományozásról akkor beszélünk, ha a szervezet és a gazdasági társaság szerződést köt, és a gazdasági társaság vállalja, hogy legalább három éven át minimum ugyanakkora összeget bocsát a szervezet részére, közcélú feladatok ellátására Mivel a Várgesztesért Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, így a befizetett összeg 1,5-szerese csökkentő tételként vehető figyelembe. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, illetve ha részletesebb információra lenne szükségük, szívesen állok rendelkezésükre Krüpl Gábor

23 BOTTKA CSALÁD BARANGOLÓ ROVATA "HELLASZ- AHOGYAN ÉN LÁTTAM" " Találkozások - mi magyarok és a görögök ". "Görögország nem nagy ügy, hiszen ott csak azt találták fel, hogyan kell élni" - olvastam valamikor régen egy újságban. Hát igen, ebben a rövid mondatban nagyon is találóan benne van a lényeg, vagyis minden, ami Görögországgal, a görög emberekkel kapcsolatban egyáltalán szóba jöhet. Eletemnek 1985-től kezdődően van egy alapvető múltbeli és egy jövőbeli célja. Egyszerű mindkettő: a múltban, ahányszor csak tehettem, eljussak Görögországba, a jövőben - ez már sokkal izgalmasabb - ahányszor csak tehetem eljussak Görögországba. Mondhatnám úgy is, hogy oda járok élni. Hát ennyi. Kedves olvasó, bármennyire is meghökkentő első hallásra e szokatlan hitvallás, számomra mégis ilyen egyszerű ez az egész. Ennek a sajátos "fanatizmusnak" egyébként roppant egyszerű oka van - bárhol is jártam időközben a világban, valójában Görögföldön éreztem igazán jól és talán egy kicsit otthon is magamat. Sok, nagyon sok kedves emlék halmozódott fel bennem az elmúlt évek utazásai során, melyekből most időtlen sorrendben egy csokorravalót örömmel megosztok Önökkel is. Helyezkedjenek hát el kényelemesen, öntsenek egy pohárkával kedvenc italukból, és gondolatban utazzanak velem Hellasz varázslatos földjére. Bevezetésként egyik első élményemet osztanám meg Önökkel, tudatosan kiragadva az utazások hosszú sorából. Mottója akár az is lehetne:,, Találkozások - mi magyarok és a görögök ". "Super last minute" Gevgelija, vagyis utó-utó szezonban érkezünk autóbusszal az elcsendesült görög határra. Amerre a szem ellát egyetlen "elvetemült" turistát sem látni, aminek - mint később kiderül - igencsak élvezzük majd minden előnyét az elkövetkező tíz napban. -23-

24 Meghitt nyugalom árad a környező tájból, az érett, fűszeres levegő szinte a lelkünkig hatol. A napon 32 fokot mutat a hőmérő higanyszála és ez így marad egészen a tizedik nap reggeléig. A dolog pikantériája, hogy másnap már október havába lépünk. Hát nem csodálatos! Mert ugyebár mindez júliusban és augusztusban természetes. Jóllehet, akkor egészen más benyomások érik a gyanútlan utazót órákig pácolódva a határon reménytelenül veszteglő kocsisorban. De itt és most szerencsére egészen másról van szó. Az árnyékban határőrök, vámosok kalákában sziesztáznak, lábuk magasban az asztalon, diszkréten jelezve, hogy ők most bizony remekül érzik magukat. Határtalan nyugalmukból váratlan érkezésünk sem zökkenti ki őket. Jó néhány perc is eltelik, mire egyikük ráérősen füttyent egy embereset, ami jelen esetben valami ilyesmit jelenthet - "na jó, gyertek, dolgozzunk. Hol vannak azok az útlevelek?" Mellettem egy idős bácsi nem is hagyja szó nélkül, kapásból mondja az áldást: micsoda tohonya, lusta egy népség! Még felállniuk sem akaródzik ". Nem vitás, ünnepélyes a pillanat - Hellasz kitárt kapujában most két világ találkozásának lehettünk szem és fültanúi, a bácsi lényegretörő szavaiban ugyanis rendesen kódolva van a lényeg. Pedig görögföldön járva nem éppen szerencsés az első benyomások alapján, a mi olykor túlzottan is merev, megrögzött szokásaink alapján ítélni. Itt ugyanis ilyenek nincsenek és ebben éppen ez a jó, ugyanis a görög ember soha, semmilyen körülmények között nem csinál fölöslegesen semmit sem. Náluk ez elég jól bevált szokás, ha jól számolom úgy két-háromezer esztendeje. Ennek ellenére a hosszú évszázadok során meglehetősen sikeresen vették az akadályokat, mi több alapoztak kultúrával, demokráciával, olimpiával és még sorolhatnánk vég nélkül a világ későbbi nemzedékeinek, többek közt nekünk magyaroknak is. Szegény bácsi, meglehet sohasem érti meg a lényeget. Történetesen azt, hogy ezen a földön másról van szó, más a lényeg, más dolgok a fontosak, ami természetes is, hiszen itt még az órák is másként járnak. -24-

25 Végül is fütty ide, fütty oda gyorsan és időben végzünk. Irány hát a tenger, hiszen számunkra most ez a legfontosabb. Búcsúzóul kedves gesztus "lustáktól" - barátságosan, mosolyogva integetnek, persze csak úgy gratis, vagyis görögösen. Hölgyeim és uraim úgy tűnik megérkeztünk Hellasz titkokat rejtő földjére. Útközben remek alkalmunk nyílik az önfeledt nézelődésre, mivel pazar helyen, a panorámás busz emeletén ülünk, az első üléseken irigylésre méltó kényelembe merülve. Nem tudom, hogy egyesekre milyen hatással van a görög városok látványa. Én kifejezetten kedvelem őket a bolondos keszekuszaságukkal, felfordultságukkal és szemetességükkel együtt. Meglehet éppen ezért. Valljuk meg őszintén, ezért talán nem kellenne annyira fennhangon megszólnunk a görögöket, ugyanis elnézve az itthoni utak, és erdőszélek állapotát, hát nekünk sincs sok okunk a dicsekvésre. -25-

26 Ahogyan közeledünk bármely településhez, elsőként jó néhány benzinkút jelzi, hogy hamarosan megérkezünk, majd kedves összevisszaságban mindenütt teljes káosz... Mindez oly sajátos, semmi mással össze nem hasonlítható hangulatot áraszt. És éppen ez az, amit annyira kedvelünk. Ha tehetik, ilyenkor álljanak meg egy rövid pihenőre valamelyik hangulatos kafeteriánál, nem fogják megbánni. De semmi esetre se a turisták számára készült műanyag székes "csicsásokat" keressék. Az igazi görög "feelinget" szerintem leginkább az általam csak "fapadosnak" nevezett helyeken lehet tetten érni. Egyszerű felismerni: az asztalok mellett ahány szék annyi féle. Itt kisebb nagyobb csoportokba verődve többnyire csak helybéliek ücsörögnek és ez a lényeg. Vegyes ez a társaság - a rendőrtől a csavargóig, a melóstól a puccos limuzinnal érkező üzletemberig mindenki megáll néhány harsány szóra, egy korty kávéra, miközben természetesen mindenki dohányozik rendületlenül. Láthatóan remekül érzik magukat. Estére aztán változik a szereposztás, a lényeg viszont soha. -26-

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés

Látványcsapatsportok. támogatása. Vízilabda Utánpótlás nevelés Látványcsapatsportok támogatása Vízilabda Utánpótlás nevelés Jogszabályi áttekintés 2011. évi LXXXII. Tv. 22/C. rendelkezik a látvány csapatsportok adókedvezményéről Támogató lehet: a TA hatálya alá tartozó

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

2009. JÚLIUS / 65. szám

2009. JÚLIUS / 65. szám 2009. JÚLIUS / 65. szám BEKÖSZÖNTŐ Véget ért az iskola, lezajlottak a ballagások, leérettségiztek a végzősök, mindenfelé évzáró rendezvényekről hallunk. Már javában tart a nyár, így természetes is, hogy

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Érvényes: december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK

Érvényes: december 13-tól AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK 03 Ács, cukrászda, 5.35, 12.25, 14.40 03 Ács, vá., 14.40 03 Ács, Zöldfa u., 14.40 02 Ajka, aut. áll. 16.30 07 Almásfüzítő, vá., 4.40, 5.32, 6.25, 6.50 N 8.50, 9.45 N10.45, 11.15, 11.45, 15.35 P15.45 03

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Helyközi Személyszállítási Üzletág 2800 Tatabánya I., Csaba u. 19. Levélcím: 2801 Pf.:126 Telefon: 34/515-244 Fax: 34/515-258 VV-14/2011-2012. Érvényes: 2011. december 19. 2012. január 03.-ig MENETRENDI

Részletesebben

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör

Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Megalakult az Önkéntes Támogatói Kör Kezdeményezésünk célja, hogy a magunk eszközeivel hozzájáruljunk az ÖKU fejlődéséhez, a gyermekeink által látogatott Iskola és a tanárok körülményeinek javításához,

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám:

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám: Kedves Ágnes!...11.05-én,.. 2010.. -én született. Pocaklakó várható születési ideje 2017.05. Jelenlegi munkaviszonyod 201.-től áll fenn, melyben a havi bruttó béred. Ft. A jelenlegi munkaviszonyod saját

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014.

JELENTÉS. a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi partneri igény -, elégedettség, elégedetlenség mérésének eredményeiről. 2014. Mackós Óvoda 1126 Budapest Németvölgyi út 46. tel/fax:35-60-528 e-mail: postmaster@mackosovoda.axelero.net honlap: www.mackosovoda.hu OM azonosító: 034482 JELENTÉS a Mackós Óvoda 2013/2014. nevelési évi

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Újabb társasházi lakások épülhetnek. megvásárolta az Újfalu Lakópark Kft.-t. A képviselô testület

Újabb társasházi lakások épülhetnek. megvásárolta az Újfalu Lakópark Kft.-t. A képviselô testület Nagyinterjú Nagy Imre Attilával. A polgármester sorra veszi az elmúlt évben megvalósult fej - lesztéseket, de kitér az ipar - ûzési adó növekedésére és az illegális hulladéklerakásra is. Újabb társasházi

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY

CIVIL PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY CIVIL PÁLYÁZAT 2014. PÁLYÁZAT A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZÓ: BIAI SZENT ANNA KARITATÍV ALAPÍTVÁNY Biatorbágy Szentháromság tér 3. 2051 PÁLYÁZTATÓ: BIATORBÁGY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság október 12-én órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. október 12-én 12.00

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2012/1. számában! 2012. január 8. Meghívó

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2012/1. számában! 2012. január 8. Meghívó Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk 2012/1. számában! 2012. január 8. Meghívó Diliházban a főorvos ellenőrzi, hogy ki mehet már haza. Nézi az első beteget. - Bumm, én vagyok az atombomba!

Részletesebben

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve:

Adózás HÁZI DOLGOZAT 2. III. évfolyam PSZ szak. 2013/2014. I. félév. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adózás 2013/2014. I. félév

Részletesebben

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15.

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15. H Í R L E V É L 2009. SZEPTEMBER 15. DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN: Döntött a Képviselő-testület arról, hogy Óbarok Község kilép a Móri Kistérséggel közösen működtetett, egyes honvédelmi tárgyú feladatok végzésére

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához

Előterjesztés. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú rendelet módosításához Tisztelt Képviselő- testület! Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. évi költségvetését

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány

Telefonnal a rászorultakért Alapítvány Tájékoztatás a 2010. évi tevékenységéről Az Alapítvány 2010. évben négy alkalommal tartott kuratóriumi ülésén 839 db. pályázatot bírált el a vakok és gyengénlátók, a súlyos mozgáskorlátozottak, a siketek

Részletesebben

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért!

Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! S A J T Ó A N Y A G Sok üvegnyi jóság - Nyolcadik éve a nagycsaládosokért! Az Idősek világnapjához közeledvén kiemelt hangsúlyt kap az immár nyolcadik éve élő Tápláló szeretet program, mely a nógrádi nyugdíjasok

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium intézményben

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadóra

Példák a személyi jövedelemadóra Példák a személyi jövedelemadóra Magyar állampolgár itthon és külföldön szerzett jövedelme egyaránt adóköteles Miről volt szó? SZJA kiszámítása Társadalombiztosítási kötelezettségek Kifizetők szerepe SZJA

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron TARCSAI HÍRADÓ Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron 2011. március INGYENES ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓS LAP 11. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselõ-testület

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából

A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés szempontjából XXXVII. Tudományos Diákköri Konferencia Székesfehérvár, 2012. november 15. A személyi jövedelemadó változásainak hatása a magánszemélyek és a költségvetés Szerző: szempontjából Nagy Richárd mérnök informatikus,

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

DUNASZERDAHELY VÁROS

DUNASZERDAHELY VÁROS DUNASZERDAHELY VÁROS Dunaszerdahely Város 2015/21. sz. (2015. november 24.) a város hatáskörében működő iskolákban és iskolai intézményekben a részleges költségtérítésre irányuló járulék összegének meghatározásáról

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben