GESZTESI CSENGŐ JÚLIUS / 43. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GESZTESI CSENGŐ. 2007 JÚLIUS / 43. szám"

Átírás

1 GESZTESI CSENGŐ 2007 JÚLIUS / 43. szám

2 E HAVI SZÁMUNKBAN Itt a nyár, a teljes megújulás időszaka! Vége a sulinak - minden gyerek örömére! Ezt tapasztalatból mondhatom!:) A felnőttek is szívesebben mennek úgy munkába, hogy nem kell tíz réteg ruhát magukra húzniuk. Süt a nap, csicseregnek a madarak, az emberek boldogok! Örülünk saját, és a hozzánk közel állók sikereinek. Es mivel Gesztes nem nagy lélekszámú település, így minden sikerélmény, ami nem a hétköznapi örömökhöz sorolható boldogabbá tudja tenni napjainkat... E havi számunkban: beszámolunk a Várgesztesi Gyermektánccsoport sikeres pályázatáról; A "Földön, vízen, levegőben" címmel benyújtott pályázat eredményeiről; Payer Gábor rovatában olvashatunk Fellner Jakab és a tatai uradalom művészeti emlékeiről; Na és az elmaradhatatlan "Barangoló rovat" sem hiányozhat! Bottka Bertalan görögországi útjukat úgy írja le, hogy az olvasó már-már teljes testközelben érzi a görög kultúrát. Mindenkinek kellemes olvasgatást kíván egy árnyékos kerti hintában, hűsítővel a kezében a GESZTESI CSENGŐ!:) -2-

3 NAPTÁR július Nyárhó, Szent Jakab hava Utolsó negyed Újhold Első negyed Telihold 7-én 17 óra 54 perckor 14-én 13 óra 04 perckor 22-én 7 óra 29 perckor 30-án 1 óra 48 perckor Július éve született Gina Lollobrigida Július 07. Nemzetközi szövetkezeti nap Július 08. Vasutasnap Július 11. Népesedési világnap Július éve született Robin Williams Július éve hunyt el Kassák Lajos, aki a magyar avantgárd nemzetközileg elismert képviselőjeként a próza, a líra és a festészet terén is korszakos jelentőségű müveket hagyott hátra. Július éve született Alexandre Dumas, francia író Július éve született Arnold Schwarzenegger Június 22-től július 22-ig a rák jegy uralkodik, köszöntjük a csillagjegy szülötteit! -3-

4 ÖNKORMÁNYZATI OLDAL Az Oktatási Hivatal Határozata Engedélyezem, hogy a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló Várgesztesi Német Nemzetiségi Általános Iskola (2824 Várgesztes Arany j. út 55/b. OM azonosító: ) a továbbiakban is önálló intézményként működjön. Az engedély a es tanévtő kezdődően határozatlan időre szól. Határozatomat a közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 133. (3) bekezdés felhatalmazása alapján hoztam meg. Az Oktatási Hivatal elnökének nevében és megbízásából: Marekné dr. Pintér Aranka -4-

5 SIKERES PÁLYÁZATOK! Az agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) keretében Várgesztes Község Önkormányzata, Természeti környezet vonzóvá tétele "Földön, vízen, levegőben" címmel benyújtott pályázatát, az Által-ér Völgye Helyi Akciócsoport Helyi Bíráló és Monitoring bizottsága és az AVOP Döntés-előkészítő Bizottsága javaslatára támogatásban részesíti. Amely a következő: Ft támogatás mellett Ft önerővel Összesen: Ft A várgesztest tó körül már elkezdődtek a környezet szépítő munkák! -5-

6 SIKERES PÁLYÁZATOK! Várgesztes Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Általér völgye Helyi akciócsoport által kiírt Kultúrtáji fejlesztések az Általér völgyében helyi vidékfejlesztési terv megvalósítására Természeti környezet vonzóvá tétele "Földön, vízen, levegőben" kiírására a alábbi összeget nyerte: A projekt összköltsége: Ft Melyből önerő: Ft Nyert Összeg: Ft Ebből lehetőség nyílik az új Szolgáltatóház környezetének rendbetételére, valamint a hozzá kapcsolódó pihenőhely kialakítására. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt "Parlagfűmentes Magyarországért" pályázaton a Várgesztesi Önkormányzati Hivatal 1 darab STIHL FS 400 fűkasza megvásárlásához nyert támogatást mely a következő képpen alakult. Önerő: Ft Támogatás: Ft Összesen: Ft -6-

7 PAYER GÁROR tanár, történész rovata Fellner Jakab és a tatai uradalom művészeti emlékei Fellner Jakabnak (1722, Nikolsburg 1780, Tata) a magyarországi késő-barokk építészet kiemelkedő mesterének - mindmáig monografikus összegzésre szoruló- különlegesen sokoldalú tevékenysége a 18. század utolsó harmadában teljesedett ki, ugyancsak változatos műfaji gazdagságában. A hazai világi és egyházi építészet fellendülését a 18. század második felére azok a gazdasági és társadalmi változások mozdították elő, amelyek a magyarországi Habsburg-berendezkedés sajátosságaiból adódtak. A század második felére ugyanis az addigi rendi kompromisszum korát ( ), hatalommegosztás rendi gyakorlatát (az uralkodói jogkörök, illetve a rendi alkotmány kölcsönös tiszteletben tartása) a felvilágosult abszolutizmus időszaka ( ) váltotta fel. A felvilágosult abszolutizmus, mint uralmi forma -az európai peremzóna országainak jellegzetes kormányzati formájaként- a feudális rendszer korszerűsítésére irányult, felülről végrehajtott uralkodói reformok útján (abszolutista államszervezet, illetve állandó hadsereg modernizálása, jobbágy-földesúr viszony újraszabályozása, nemesi előjogok korlátozása, rendi országgyűlés mellőzése). E rendszerek legfőbb alaptörekvése a gazdasági felzárkózás volt, s hogy lemaradásukat a kontinens fejlettebb nyugati felével -főként Franciaországgal- szemben (belső erőforrásaik hatékonyabb kiaknázásával) csökkentsék. Magyarországon a felvilágosult abszolutizmus korszaka Mária Terézia ( ) és fia, II. József ( ) uralkodása idején teljesedett ki. E rendszerek gazdasági lényegéből következően Magyarország birodalmon belüli helyzetét (alárendelt agrárszerepkörét) a bécsi udvar protekcionista gazdaságpolitikája szabta meg. A nagyrészt merkantilista szellemben fogant uralkodói reformok, ha ellentmondásosan is, de előmozdították a magyarországi városi fejlődést, iparosodást és kereskedelmet, a polgárosodás folyamatát. -7-

8 A felvilágosult abszolutizmus -a rendeleti kormányzás negyedszázada alatt ( )- több ízben is kísérletet tett a nemesi előjogok korlátozására. Mária Terézia csak az országgyűlésekkel szakított, a magyar nemesi társadalommal azonban továbbra is bensőséges kapcsolatot tartott fenn. A társasági életben kárpótolta megnyirbált politikai jogaiért. E kapcsolatok ápolását szolgálta -a rang- és címadományok mellett- a bécsi Theresianum felállítása ban (diplomáciai és közigazgatási pályára felkészítve a nemesi ifjakat), valamint az 1760-ban létrehívott testőrség (válogatott nemesi ifjakból szervezett testőrgárda az uralkodóház tagjainak reprezentatív szolgálatára- Bécsben, Pozsonyban és Budán). A bécsi udvar hivatal- és cím adományai mögött ugyanis egyszerű politikai szándék húzódott meg, meg akarta nyerni -s az uralkodói székhelyek (Bécs, illetve Pozsony) vonzáskörében tartvaegyszersmind ellenőrizhetőbbé és kezelhetőbbé tenni az előjogaira féltékeny arisztokráciát. A 18. század második felére ilymódon emelkedett fel -az abszolutista államapparátusba beépülve- az az udvarhű magyar főnemesség, amely a dinasztia iránti lojalitása fejében egyre magasabb világi és egyházi méltóságokra jutott. Ez az új mentalitású "hivatali" fűnemesség (Batthyányok, Bánffyak, Csákyak, Esterházyak, Erdődyek, Festetichek, Grassalkovichok, Károlyiak, Pálffyak, Zichyek) már Bécsben és Pozsonyban, illetve környékén épített magának palotákat (Versailles mintájára), de magyarországi birtokain is bőkezű mecénásnak bizonyult. (Több mint kétszáz kastély és kúria épült Mária Terézia uralkodása idején). E fellendülő építtető tevékenység nyomán -főként a bécsi udvari építészek működése révén (Canevale, Gerl, Hefele, Hillebrand, Jadot, Mayerhoffer, Martinelli, Pacassi, Pilgram)- a 18. század utolsó harmadára nyerte el jellegzetes barokk városképi arculatát -többek között- Pozsony, Buda, Sopron, Győr, Vác, Gödöllő, Székesfehérvár, Szombathely, Eger. A morva származású Fellner Jakab egyéni stílusának jelentőségét bizonyította, hogy az Esterházyak grófi ága -a 18. század közepétől- a bécsi udvari építészek (Martinelli, Pilgram, Gerl) helyébe a fiatal és tehetséges építőmestert, Fellnert "emelte". -8-

9 A "hivatali" főnemesség tipikus életútját járó Esterházy-fivérek sokasodó megbízásai nyomán teljesedhetett ki Fellner sokrétű és gazdag építészeti tevékenysége a 18. század utolsó harmadára. Kiterjedt működését Esterházy Ferenc kancellár ( ) semptei uradalma, Esterházy Károly egri püspök ( ) pápa-ugoddevecseri, valamint Esterházy Miklós diplomata, testőrkapitány ( ) tata-gesztesi uradalmai mellett a veszprémi és egri egyházmegye is őrzi. Fellner 1746-tól (a tatai kapucinus rendház építése kapcsán ekkor került Tatára) haláláig (1780) elsősorban a tatai uradalomban működött, s Tata jellegzetes késő-barokk arculatát Fellner építészeti alkotási nyomán (Szent-Kereszt plébániatemplom, ; Kálváriakápolna, 1754; piarista rendház, ; Esterházy-kastély, ) ekkor nyerte el. Épít kastélyokat, mint Tatán vagy Móron (Lambergkastély, 1762), illetve átépít, mint Pápán vagy Cseszneken. A cseklészi Esterházy-kastély ( között épült) átépítése során ( ) a cour d'honneur-ös forma magtartásával -francia régence stílushatásra törekedve- már megjelenik Fellner állandó motívumaként a kosárív is. Kecskédi római katolikus templom Az Esterházyak rekatolizációs politikája folytán Fellner nagyszámban emel templomokat is (épít, átépít, javít -ily módon 41 fűződik nevéhez). Köztük a legjelentősebbek (két homlokzati toronnyal) a tatai, illetve pápai plébániatemplom ( ). Az egytornyos falusi templomtípus Fellnerre jellemző, kompozíciós elveit (templomhajó és toronytest egységes, harmonikus homlokzati kialakítás) pedig a kecskédi templom megépítésénél ( ) alkalmazza először. -9-

10 E tipikus formajegyeket fedezhetjük fel a tatai uradalomban az es évek folyamán emelt templomoknál is (Császár ; Dad ; Nagyigmánd ; Tarján ; Vérteskethely ; átépítve: Kocs 1748; Környe 1750; Szák 1766; Vértessomló 1752). E stílusjegyeket képviseli -a falusi templomok sorában- az ban épült alsógallai teplom is. Vörös márvány főoltára a majki kamalduli remeteségből származik (a rend 1782-es felosztása után ugyanis a remeteség ingóságainak, berendezéseinek nagy része árverezésre került, míg kisebbik hányadát a környező falvakba széthordták). Bánhidán ugyancsak Fellner tervei alapján került megépítésre a plébániaház (1755-ben), valamint átépítésre a templom is ( ben). A szószék, a mellékoltár, és a feszület ugyancsak majkról került ide. Épített ugyanakkor itt vendégfogadót ( , ma Kossuth L. út 6.), birkaistállót (Rigómajor) és malmot is (Lapatári malom, 1753). Ezután a malmot egy időre bérbe vette, s érdekes adalék, hogy Fellner állandó lakhelyéül az uradalom a tatai Nepomucenus malmot engedte át. Felsőgallán a plébánia 1742-ben létesült. A fölszintes, hattengelyes plébániaház ugyancsak Fellner alkotása 1768-ból. Fellner egyházi építészetének templomok és plébániák sora mellett -legkiforrottabb, egyszersmind stílusjegyei összegzésének is tekinthető alkotása az a veszprémi püspöki palota, amelyet Koller Ignác veszprémi püspök megbízására épített között. Esterházy Károly egri püspök pedig olyan különleges feladattal is megbízta, mint a tanítóképzés céljaira szánt egri lícium megépítése ( ). E műfaji tekintetben is igen gazdag életmű létrejöttében Fellner szerepe különböző mértékű. Van ahol javít, átalakít (számos falusi templom esetében) vagy átépít, átdolgoz egy művet (cseklészi kastély, egri líceum). Van, ami félbemaradt vagy halála akadályozta meg a teljes befejezést (tatai, illetve pápai plébániatemplom, egri líceum) tanítványaira, követőire (a legjelentősebb Grossmann József) hagyván a folytatást. -10-

11 Fellner tehetsége, sokoldalú egyénisége e tekintetben egész 18. századi építészetünkben egyedülálló. Művészete, építészeti felfogása a világi és egyházi építészben egyaránt teret nyert, s jelentős mértékben meghatározta az 18. század második felének hazai építészetét. Döntő szerep volt mindebben a Fellner által képviselt franciás racionalizmusnak, amely - érett barokk stílusjegyein túlhaladva-, számos elemében már a Tatai római katolikus Nagytemplom klasszicizmus felé tört utat. Mindez müveinek nyugodt, és súlyos tömegességében, belső tereinek tágas (konvex, konkáv) képzésében, s a környezethez való stílusos illeszkedésében vált a korszak jellegzetességévé. Művészetének jelentőségét bizonyítja, hogy a kor egyetlen hazai építésze, akit 1773-ban nemesi rangra emeltek. Sokrétű és kiterjedt munkásságának eredményeként a 18. század utolsó harmadára nyerte el Tata, Pápa, Eger és Veszprém azt a sajátos arculatát, amelyet a magyarországi késő-barokk építészet Fellnerstílusként tart számon. -11-

12 TÁNCOSOK Új ruhadarabokkal bővült a tánccsoport május 26-ára, Vértessomlóra a VII. Megyei Gyermektánc Fesztiválra kaptunk meghívást. Általában ilyenkor a fesztivállal kapcsolatos pályázatot is kiírnak. Sajnos, idén autóbusz költségre lehetett pályázni. Pont most, amikor csak a szomszéd községbe kellett átmenni! A Fesztivál fővédnöke Dr. Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke volt. Gondoltam, próba szerencse, s megkeresem az Elnök urat. Levelembe leírtam, hogy a tánccsoportnak nagy szüksége lenne 2 db kalapra, valamint a 12 lánynak új mellényre, vagyis ,- Ft-ra. Meg is lepődtem, amikor az elnök úr titkárságáról megkerestek, hogy a kért támogatást megkapjuk. Nagyon megörültem neki! Mivel a tánccsoportnak sem bankszámla száma, sem pedig adószáma nincs, így a támogatást Várgesztes Község Önkormányzatán keresztül kaptuk meg. Tehát, a beszerzés kezdetét vette. Igen ám, de hol lehet kapni kalapot! S ráadásul ebben az évszakban a bársony is hiánycikk! A támogatás felhasználását pedig megadott határidőre kellett teljesíteni! Sok-sok telefonba került mire kinyomoztam, hogy kalapot Tatán készítenek, illetve Veszprémben lehet bársony-anyagot kapni. Igen ám, de hogy megyek el értük? Ekkor jöttek a segítségek! Gallai Edina felajánlotta, hogy elmegy Tatára, s megrendeli a kalapokat. Teszériné Hernádi Csilla pedig a veszprémi "beszerzést" vállalta magára. Így sikerült mindent határidőre beszerezni, Így gazdagodott táncosaink ruhatára. Ezúton szeretném megköszönni a két hölgynek a segítségét! A támogatás a fesztiváli szereplést követően érkezett meg, így ott még nem tudtuk az új ruhadarabokat felvenni. Azokat nyilvánosan majd csak szeptemberben tudjuk bemutatni. Laub Klára -12-

13 EGYHÁZI OLDAL Szent Jakab hava Sarlós Boldogasszony napja Szűz Mária Szent Erzsébetnél, Keresztelő Szent János anyjánál tett látogatásának emléknapja. Magyarországon ez a Mária ünnep az aratás idejére esett. Emléknapok Július évközi vasárnap. Július 2. Sarlós Boldog asszony (a vértessomlói kegytemplom búcsúnapja) Július évközi vasárnap Július 11. Szt. Benedek Július 13. Szt. Henrik Július évközi vasárnap Szt. Bonaventúra Július évközi vasárnap Szt. Mária Magdolna Július évközi vasárnap Szt. Márta -13-

14 EGYHÁZI OLDAL Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Úrnapi körmenet előkészítésében, lebonyolításában segítettek. -14-

15 AUTÓBUSZ MENETREND Várgesztes - Tatabánya - Várgesztes Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 04:20 5:15x 5:10x 6:05x 6:00x 6:10+v 6:40x 7:05x 6:50+v 7:40x 8:55o 08:15 10:45o 12:10+v Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 11:40k 12:45 13:30x 12:55x 14:05x 14:50 Várgesztesről indul Tatabányára Tatabányáról indul Várgesztesre 14:05+v 14:45x 15:30x 16:00+v 15:45x 16:40 18:50 20:10 17:20x 22:25 19:25 20:45 x:munkanapokon; +: Munkaszüneti napon; o: Vasárnap kivételével minden nap; k: munkanapokon, Környéig; v : Szabadnap A fenti időpontok esetében az indulási hely Várgesztes iskola, valamint Tatabánya, Vértes Center, autóbusz állomás. Tatabányáról a járatok az autóbusz állomás áthelyezése miatt a fenti táblában szereplő időpontnál 4 perccel később indulnak minden esetben Krüpl László autóbuszvezető

16 KÉRÉS, FELHÍVÁS! A templomtető felújítása várhatóan a jövő év nyarán kezdődik el. A költségekhez hozzájárul a székesfehérvári Püspökség, a helyi Önkormányzat és Egyházközség. A következő, szeptemberi számunkban már pontos összegeket is tudunk közölni. Amennyiben Ön, Önök is szeretnének segíteni, az itt mellékelt csekken megtehetik! Hónapról hónapra beszámolunk majd az adakozás eredményéről! Köszönettel! Az óvodában nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra, ezen belül a táplálkozásra. Próbálunk arra törekedni, hogy minél több egészséges ételt fogyasszanak a gyerekek, például tízóraira minden nap gyümölcsöket kapnak. Megkérnénk a várgesztesi lakosokat, hogy amennyiben kertjükben olyan felesleges permetmentes gyümölcs terem, melyet már nem áll szándékukban felhasználni, ajánlják fel a Várgesztesi Óvoda részére. Ha a gyümölcs szállítása gondot jelentene, szívesen elmegyünk érte. A gyermekek nevében felajánlásaikat előre is köszönöm: Pillmann Katalin Óvodavezető -16-

17 ADÓSAROK - adókedvezmények a személyi jövedelemadózás és a társasági adózás rendszerében - A következő cikkel elsősorban azt szeretném bemutatni, hogy milyen lehetőségeik vannak a magánszemélyeknek, a gazdasági társaságoknak, illetve az egyéni vállalkozóknak az adókedvezmények területén. Nem mutatom be az összes lehetséges kedvezményt, csupán kiemelek néhány fontosat közülük. A cikk középpontjában a közcélú adomány kedvezménye áll. Gondolom többen hallottak róla, hogy Falunkban a templomtetö felújításra szorul. Komoly összegről, több tízmillió millió forintról beszélünk. Az Egyházközösség a harang felújítását követően ismét az Önök segítségét kéri. Amennyiben anyagi lehetőségeikhez mérten hozzájárulnak templomunk tetejének felújításához, lehetőségük lesz évi adóbevallásukban adókedvezmény érvényesítésére. Támogatásukat a Várgesztesért Közalapítvány részére fizetik be, aki a felajánlott összeget teljes egészében a tető felújítására fogja fordítani. A továbbiakban bemutatom, hogy milyen mértékű adókedvezmények vehetők igénybe az Alapítvány részére történő befizetés esetében külön a magánszemélyt, az egyéni vállalkozót és a gazdasági társaságot tekintve. MAGÁNSZEMÉLY Magánszemélyek esetében az adóévben fizetendő adó csökkenthető a közcélú adományként felajánlott összeg 30%-ával, de maximum 100,000 Ft-tal kiemelten közhasznú, illetve max. 50,000 Ft-tal közhasznú szervezet esetében. Mivel a Várgesztesért Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, így a kedvezmény korlátja 100,000 Ft. -17-

18 Az adókedvezmény igénybevételének azonban vannak korlátai. i) Az első korlát, hogy a következő kedvezmények együttes összege az adóévben (jelen esetben 2007-ben) a 100,000 Ft-ot nem haladhatja meg: - tandíjkedvezmény (bármely felsőoktatási intézmény részére fizetett képzési díj, tandíj összegének 30%a, maximum 60,000 Ft/év), - tevékenységi kedvezmény: mezőgazdasági őstermelő max. 100,000 Ft kedvezményt érvényesíthet - TB, illetve kötelező nyugdíjpénztár részére, megállapodás alapján fizetett díj, tagdíj 25%-a - magán nyugdíjpénztár részére teljesített kiegészítő befizetés 30%-a - a biztosítási adókedvezmény (a tárgyévben befizetett biztosítási díj 20%-a, illetve az előző évhez képesti díjnövekedés 10%-a kedvezményként érvényesíthető), - közcélú adomány kedvezménye (közhasznú, kiemelten közhasznú szervezet részére befizetett összeg 30%-a maximum 50,000 Ft (közhasznú), illetve 100,000 Ft (kiemelten közhasznú). A fenti jogcímeken igénybe vett adókedvezmény összege tehát egy adóévben összességében nem haladhatja meg a 100,000 Ft-ot. ii) A második korlát a kedvezményekre vonatkozóan, hogy a fenti, maximum 100,000 Ft-os kedvezmény csak akkor érvényesíthető teljes mértékben, ha a magánszemély adóévben megszerzett összes jövedelme a 6,000,000 Ft-ot nem haladja meg. 6,000,000 és 6,500,000 Ft között, az igénybe vehető kedvezmény mértéke 20%-kal csökken. 6,500,000 Ft felett kedvezmény nem érvényesíthető fenti jogcímeken. Nézzük a fent leírtakra egy példát: PÉLDA (2007 évre vonatkozóan) Kovács Úr az ABC Kft. alkalmazottja. Havi bruttó bére 180,000 Ft. Augusztusban egy kiemelten közhasznú szervezet részére 35,000 Ft-ot fizetett be, hagyományápolásra. -18-

19 Kovács Úr 2006-ban felvételt nyert a Veszprémi Egyetemre, levelező szakon, ahol félévenként 110,000 Ft tandíjat köteles fizetni. (2007-ben összesen 220,000 Ft-ot fizetett). Kovács Úr, magánnyudíjpénztári számlájára 2007-ben összesen 125,000 Ft-ot fizetett be, kiegészítő befizetésként. Kovács Úr éves jövedelme tehát: 180,000 Ft x 12 hónap - 2,160,000 Ft. Számított adó: (szja tábla alapján: 1,700,000 Ft-ig 18%, 1,700,000 Ft feletti részre 36%.) 1,700,000 Ft x 18% = 306,000 Ft + (2,160,000-1,700,000) x 36% = 165,600 Ft Számított adó összesen: 471,600 Ft Adójóváírást Kovács Úr nem érvényesíthet, ugyanis éves jövedelme a 2,100,000 Ft-ot meghaladja. A Számított adót csökkentik az adókedvezmények. Kovács Úr a Példa szerint 3 kedvezményre jogosult: - magánnyugdíjpénztári befizetés kedvezménye (1) - közcélú adomány kedvezménye (2) - tandíjkedvezmény (3) 1) magánnvudíjpénztári befizetés kedvezménye Kovács Ur 2007-ben összesen 125,000 Ft-ot fizetett be saját számlájára. Az igénybe vehető kedvezmény összege (a korlátot később vesszük figyelembe): 125,000 Ft x 30% = 37,500 Ft -19-

20 2) közcélú adomány kedvezménye Mivel kiemelten közhasznú szervezet részére ajánlotta fel Kovács Úr a 35,000 Ft-ot, ezért a kedvezmény igénybe vehető. Összege a befizetett összeg 30%-a, max 100,000 Ft. 35,000 Ft x 30% = 10,500 Ft (< 100,000 Ft) 3) tandíjkedvezmény Kovács Úr esti tagozatos hallgató is egyben. Az általa befizetett összeg 30%-a, maximum adóévenként 60,000 Ft kedvezményként érvényesíthető. 220,000 Ft x 30% = 66,000 Ft A 66,000 Ft nem vehető azonban igénybe teljes mértékben, hisz a törvény azt mondja, hogy a befizetett összeg 30%-a, de MAXIMUM 60,000 Ft. így az igénybe vehető kedvezmény összege 60,000 Ft. A példa előtt leírtam, hogy az adókedvezmények összegére milyen korlátok vonatkoznak. Az egyik korlát az volt, hogy bizonyos kedvezmények (lásd fent) összesen nem haladhatják meg a 100,000 Ft-ot. Lássuk, Kovács Úr esetében ez hogyan alakult: - magán nyugdíjpénztári befizetés során érvényesíthető kedvezmény: 37,500 Ft - közcélú adomány esetében érvényesíthető kedvezmény: 10,500 Ft - tandíjkedvezmény: 60,000 Ft ÖSSZESEN: 108,000 Ft Ez összesen 108,000 Ft. Mivel a korlát 100,000 Ft, ezért Kovács Úr összesen 100,000 Ft-nyi kedvezményt érvényesíthet, azaz ennyivel csökkentheti számított adóját. -20-

21 Vissza a feladat elejére: Számított adó összesen: 471,600 Ft - adókedvezmények összesen 100,000 Ft Fizetendő adó: 371,600 Ft Kovács Úr éves jövedelme a 6,500,000 Ft-ot nem haladja meg, így a 100,000 Ft teljes mértékben igénybe vehető. (Amennyiben éves jövedelme mondjuk 6,300,000 Ft lenne, úgy a kedvezmény összege a 300,000 Ft (6 millió feletti rész) 20%-ával, azaz 60,000 Ft-tal csökkenne, és így csupán 40,000 Ft-ot érvényesíthetne a 100,000 Ft helyett). EGYÉNI VÁLLALKOZÓ Közcélú adomány kedvezménye Az egyéni vállalkozó esetében a befizetett adomány 30%-a, de közhasznú szervezet esetében max. 50,000 Ft, kiemelten közhasznú szervezet esetében max. 100,000 Ft, adókedvezményként érvényesíthető. A kedvezményt a vállalkozói kivétként elszámolt jövedelem után számított adóból érvényesítheti a vállalkozó. A kedvezmény elszámolásának menete azonos a magánszemélynél megismertekkel, csak éves jövedelemként a vállalkozói kivét összegét kell feltüntetni, amennyiben az egyéni vállalkozónak más forrásból jövedelme nem származott. Ha a vállalkozó év közben nem vesz ki pénzt vállalkozásából, kedvezmény sem vehető igénybe. Átalányadós egyéni vállalkozó kedvezményt nem vehet igénybe a befizetett adomány után. -21-

22 GAZDASÁGI TÁRSASÁG (Rt, Kft, Bt stb.) Közcélú adomány kedvezménye A gazdasági társaságok az adományként befizetett összeget kétféleképpen kell, hogy kezeljék. A társasági adó összegének megállapításakor az adózás előtti eredményt módosítaniuk szükséges növelő, illetve csökkentő tételekkel (ezt minden társaságnak meg kell tennie). Az így módosított adózás előtti eredmény után a fizetendő adó mértéke az alapszabály szerint 16%. Az adománnyal kapcsolatban a következő módosítás szükséges: - adóalap növelő tétel az adományként befizetett összeg teljes egészében (mivel az más számára véglegesen átadott pénzeszközt jelent, és a társasági adótörvény nem engedi, hogy egy vállalat más vállalatnak..ingyen", ellenérték nélkül pénzt adjon). - adóalap csökkentő tétel az adomány összege közhasznú szervezet részére nyújtott támogatás esetében, illetve az adomány összegének 1,5-szerese, kiemelten közhasznú szervezet részére nyújtott támogatás esetében. A csökkentés mértéke azonban nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 20%-át. Tartós adományozás esetében 25%-át. Tartós adományozásról akkor beszélünk, ha a szervezet és a gazdasági társaság szerződést köt, és a gazdasági társaság vállalja, hogy legalább három éven át minimum ugyanakkora összeget bocsát a szervezet részére, közcélú feladatok ellátására Mivel a Várgesztesért Közalapítvány kiemelten közhasznú szervezetnek minősül, így a befizetett összeg 1,5-szerese csökkentő tételként vehető figyelembe. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésük lenne, illetve ha részletesebb információra lenne szükségük, szívesen állok rendelkezésükre Krüpl Gábor

23 BOTTKA CSALÁD BARANGOLÓ ROVATA "HELLASZ- AHOGYAN ÉN LÁTTAM" " Találkozások - mi magyarok és a görögök ". "Görögország nem nagy ügy, hiszen ott csak azt találták fel, hogyan kell élni" - olvastam valamikor régen egy újságban. Hát igen, ebben a rövid mondatban nagyon is találóan benne van a lényeg, vagyis minden, ami Görögországgal, a görög emberekkel kapcsolatban egyáltalán szóba jöhet. Eletemnek 1985-től kezdődően van egy alapvető múltbeli és egy jövőbeli célja. Egyszerű mindkettő: a múltban, ahányszor csak tehettem, eljussak Görögországba, a jövőben - ez már sokkal izgalmasabb - ahányszor csak tehetem eljussak Görögországba. Mondhatnám úgy is, hogy oda járok élni. Hát ennyi. Kedves olvasó, bármennyire is meghökkentő első hallásra e szokatlan hitvallás, számomra mégis ilyen egyszerű ez az egész. Ennek a sajátos "fanatizmusnak" egyébként roppant egyszerű oka van - bárhol is jártam időközben a világban, valójában Görögföldön éreztem igazán jól és talán egy kicsit otthon is magamat. Sok, nagyon sok kedves emlék halmozódott fel bennem az elmúlt évek utazásai során, melyekből most időtlen sorrendben egy csokorravalót örömmel megosztok Önökkel is. Helyezkedjenek hát el kényelemesen, öntsenek egy pohárkával kedvenc italukból, és gondolatban utazzanak velem Hellasz varázslatos földjére. Bevezetésként egyik első élményemet osztanám meg Önökkel, tudatosan kiragadva az utazások hosszú sorából. Mottója akár az is lehetne:,, Találkozások - mi magyarok és a görögök ". "Super last minute" Gevgelija, vagyis utó-utó szezonban érkezünk autóbusszal az elcsendesült görög határra. Amerre a szem ellát egyetlen "elvetemült" turistát sem látni, aminek - mint később kiderül - igencsak élvezzük majd minden előnyét az elkövetkező tíz napban. -23-

24 Meghitt nyugalom árad a környező tájból, az érett, fűszeres levegő szinte a lelkünkig hatol. A napon 32 fokot mutat a hőmérő higanyszála és ez így marad egészen a tizedik nap reggeléig. A dolog pikantériája, hogy másnap már október havába lépünk. Hát nem csodálatos! Mert ugyebár mindez júliusban és augusztusban természetes. Jóllehet, akkor egészen más benyomások érik a gyanútlan utazót órákig pácolódva a határon reménytelenül veszteglő kocsisorban. De itt és most szerencsére egészen másról van szó. Az árnyékban határőrök, vámosok kalákában sziesztáznak, lábuk magasban az asztalon, diszkréten jelezve, hogy ők most bizony remekül érzik magukat. Határtalan nyugalmukból váratlan érkezésünk sem zökkenti ki őket. Jó néhány perc is eltelik, mire egyikük ráérősen füttyent egy embereset, ami jelen esetben valami ilyesmit jelenthet - "na jó, gyertek, dolgozzunk. Hol vannak azok az útlevelek?" Mellettem egy idős bácsi nem is hagyja szó nélkül, kapásból mondja az áldást: micsoda tohonya, lusta egy népség! Még felállniuk sem akaródzik ". Nem vitás, ünnepélyes a pillanat - Hellasz kitárt kapujában most két világ találkozásának lehettünk szem és fültanúi, a bácsi lényegretörő szavaiban ugyanis rendesen kódolva van a lényeg. Pedig görögföldön járva nem éppen szerencsés az első benyomások alapján, a mi olykor túlzottan is merev, megrögzött szokásaink alapján ítélni. Itt ugyanis ilyenek nincsenek és ebben éppen ez a jó, ugyanis a görög ember soha, semmilyen körülmények között nem csinál fölöslegesen semmit sem. Náluk ez elég jól bevált szokás, ha jól számolom úgy két-háromezer esztendeje. Ennek ellenére a hosszú évszázadok során meglehetősen sikeresen vették az akadályokat, mi több alapoztak kultúrával, demokráciával, olimpiával és még sorolhatnánk vég nélkül a világ későbbi nemzedékeinek, többek közt nekünk magyaroknak is. Szegény bácsi, meglehet sohasem érti meg a lényeget. Történetesen azt, hogy ezen a földön másról van szó, más a lényeg, más dolgok a fontosak, ami természetes is, hiszen itt még az órák is másként járnak. -24-

25 Végül is fütty ide, fütty oda gyorsan és időben végzünk. Irány hát a tenger, hiszen számunkra most ez a legfontosabb. Búcsúzóul kedves gesztus "lustáktól" - barátságosan, mosolyogva integetnek, persze csak úgy gratis, vagyis görögösen. Hölgyeim és uraim úgy tűnik megérkeztünk Hellasz titkokat rejtő földjére. Útközben remek alkalmunk nyílik az önfeledt nézelődésre, mivel pazar helyen, a panorámás busz emeletén ülünk, az első üléseken irigylésre méltó kényelembe merülve. Nem tudom, hogy egyesekre milyen hatással van a görög városok látványa. Én kifejezetten kedvelem őket a bolondos keszekuszaságukkal, felfordultságukkal és szemetességükkel együtt. Meglehet éppen ezért. Valljuk meg őszintén, ezért talán nem kellenne annyira fennhangon megszólnunk a görögöket, ugyanis elnézve az itthoni utak, és erdőszélek állapotát, hát nekünk sincs sok okunk a dicsekvésre. -25-

26 Ahogyan közeledünk bármely településhez, elsőként jó néhány benzinkút jelzi, hogy hamarosan megérkezünk, majd kedves összevisszaságban mindenütt teljes káosz... Mindez oly sajátos, semmi mással össze nem hasonlítható hangulatot áraszt. És éppen ez az, amit annyira kedvelünk. Ha tehetik, ilyenkor álljanak meg egy rövid pihenőre valamelyik hangulatos kafeteriánál, nem fogják megbánni. De semmi esetre se a turisták számára készült műanyag székes "csicsásokat" keressék. Az igazi görög "feelinget" szerintem leginkább az általam csak "fapadosnak" nevezett helyeken lehet tetten érni. Egyszerű felismerni: az asztalok mellett ahány szék annyi féle. Itt kisebb nagyobb csoportokba verődve többnyire csak helybéliek ücsörögnek és ez a lényeg. Vegyes ez a társaság - a rendőrtől a csavargóig, a melóstól a puccos limuzinnal érkező üzletemberig mindenki megáll néhány harsány szóra, egy korty kávéra, miközben természetesen mindenki dohányozik rendületlenül. Láthatóan remekül érzik magukat. Estére aztán változik a szereposztás, a lényeg viszont soha. -26-

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus)

Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik. (Albert Camus) Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. NOVEMBER 14. ÉVFOLYAM

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig

AKCIÓ október 31-ig, a készlet erejéig TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

ÁLLAMISÁG, ÚJ KENYÉR, ALKOTMÁNY

ÁLLAMISÁG, ÚJ KENYÉR, ALKOTMÁNY XVII. évfolyam 26. szám z 2005. augusztus 25. z Megjelenik 21.000 példányban http://kanizsaujsag.kanizsa.hu ÁLLAMISÁG, ÚJ KENYÉR, ALKOTMÁNY Ha komolyan gondolja a társkeresést! 8800 Nagykanizsa Tel.: 06-93-311-396

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet

Hová tartunk? Elhalkultak a zakatoló vonatkerekek. Téli üzenet 2010. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MEGJELENIK HAVONTA ÁRA: 150 Ft Hová tartunk? Újév kezdetén jobban elgondolkodunk azon, hogy mit végeztünk eddig és mit szeretnénk elérni még. Elgondolkodunk múltunkon,

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye

hírmondó 2012. JANUÁR Polgármesteri köszöntő Magyarország új Alaptörvénye HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Polgármesteri köszöntő M 2012-es évben jelentős fejlesztésekre és változásokra nem lesz lehetőségünk, elsődleges

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon

BÁBOLNAI. 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak a jubileumi ünnepségre Cikkünk a 20. oldalon XXI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS BÁBOLNAI Ballagás az általános iskolában Beszámolónk a 16-17. oldalon AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 60 ÉVES A BÁBOLNAI ÓVODA Az óvoda régi dolgozói is ellátogattak

Részletesebben

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában

Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában 1 Mezőnagymihály település lakóinak lapja. Kiadja A MI FALUNKÉRT Alapítvány. 2009. 4. évfolyam, 3. szám Ára: 100 Ft. Megkezdődött a 2009/2010-es tanév, az Arany János Általános Iskolában Idén is találkoztunk

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Atanévkezdésre elkészül

Atanévkezdésre elkészül XXIII. évfolyam 7. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2012. július Jó ütemben halad a felújítás Atanévkezdésre elkészül az Árpád Fejedelem Általános Iskola megújult tornacsarnoka. Szeptember

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23.

Pándi Tükör. II. Pándi Meggyfesztivál ÚJ! Önkormányzati hírek 4. Balatoni nyár 7. Elismerés 15. Angol tanfolyam indulhat! 23. ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. október XX. évfolyam / 3., 78. szám ŐSZ Angol tanfolyam indulhat! 23. 1275 1992 28 oldal Ára: 100 forint www.pand.hu Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i 2 3 9 Iskolaügy 2011 Közmeghallgatás Nyugdíba ment... XXIII.(X X X I I I. ) év folyam 2. Városi önkormányzati lap 2011. február 11. 790. szám M a i f i a t a l o k s z ó r a k o z á s i s z o k á s a i

Részletesebben

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt!

Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu. 30 éves a Mirelite Mirsa Zrt! XXIII. évfolyam, 6. szám 2011. június 30 érem atlétáinknak az Atlétika Bajnokságon 17. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben