AJapán-szigetek a monszunövbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJapán-szigetek a monszunövbe"

Átírás

1 ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek, magas hegyekkel, mély, néhol szakadékszerû völgyekkel, sebes folyású keskeny folyókkal, erdõkkel borított vidék. Az éghajlat változatos: meleg, nagyon csapadékos, fülledt, párás nyár, tájfunokkal terhes õsz, nagyon hideg, szelet és sok havat hozó tél, áradásokkal, erõs széllel érkezõ tavasz. Mindehhez még erõs vulkanikus tevékenység, évi több száz kisebb-nagyobb földrengés társul szökõárral, földcsuszamlásokkal, hegyomlásokkal. Az emberi élet számára meglehetõsen zord körülményeket biztosító táj. Õstörténet: népcsoportok keveredése A Japán-szigeteket egy törésvonal mentén felgyûrõdött hegylánc alkotja, Ajnu férfi. Ahogy Japán õsi lakóit 1898 körül elképzelték. Kézzel színezett albuminkép amely a jégkorszakokban összefüggött az ázsiai kontinenssel. Az emberi jelenlétre utaló legkorábbi leletek 130 ezer évesek. 32 ezer évvel ezelõttõl található õskõkori, paleolit kultúrák létezését bizonyító leletanyag. 13 ezer éve, az utolsó jégkorszakot követõ felmelegedés következtében a tengerszint emelkedett. Ekkor alakult ki a mai Japán-szigetvilág. Ebben az idõszakban egy nagyobb, eszközhasználatban fejlettebb, gyûjtögetõ társadalom tûnt fel. A régészek Dzsómon-kultúrának hívják. Nevét az agyagedények jellegzetes zsinórmintás díszítésérõl kapta. E kor- Japán története évszámokban Kr. e tõl. A Dzsómon-kultúra korszaka. Kr. e A legenda szerint az elsõ császár (tennó), Dzsinmu trónra lép. Ez a japán idõszámítás kezdete. Kr. e. 3. sz. Elterjed a földmûvelés és a fémmûvesség. 4. sz. A Jamato törzs Hokkaidó kivételével egyesíti a Japán-szigeteket, létrejön az elsõ államalakulat. 6. sz. A buddhizmust pártoló Sótokú herceg Tizenhét cikkelyes alkotmánya a konfucianizmus eszmeiségének elsõ jelentõs megjelenése Megkezdõdik a Taika-reform: kínai mintára erõsen decentralizált, szigorú alá-fölérendeltségre épülõ államot hoznak létre A Nara-korszak. Heidzsó (ma Nara) néven geometriailag megtervezett állandó fõvárost alapítanak Sómu japán császár (ur ) államvallássá teszi a buddhizmust A Heian-korszak. A fõvárost Heiankjóba (ma Kiotó) költöztetik (1868-ig ez a császári székhely). 9. sz. Az egymással harcoló családok, tartományi vezetõk fegyveres kíséretének tagjaiból, a szamurájokból új társadalmi réteg alakul ki Goszandzsó tennó (császár) véget vet a Fudzsivara család befolyásának. Ezután a trónjukról lemondott, szerzetesi fogadalmat tett császárok kormányoznak. A helyi hatalmasságok közül kiemelkednek a császári család mellékágai, a Tairák és a Minamotók A Heidzsi-zavargások. A Tairák és a Minamotók versengésébõl ideiglenesen az elõbbiek kerülnek ki gyõztesen A Gempei-háború. Minamoto no Joritomó megsemmisíti a Taira családot ben felveszi a sógun címet, amelyet 1868-ig viselnek Japán tényleges uralkodói. A császár udvara Kiotóban marad, a sógun Kamakurából irányítja az államot A Kamakura-korszak. A nyugat-európai hûbéri rendszerrel mutat rokon vonásokat Muromacsi-kor. Az Asikaga családból származó sógunok uralkodnak, székhelyük Kiotó Muromacsi negyede Az Ónin-háború során felbomlik az Asikaga-sógunátus által fenntartott központi hatalom. Az ország független feudális fejedelemségekre esik szét, élükön a daimjóknak nevezett tartományurak állnak Elsõ európaiként portugál kereskedõk jelennek meg Japánban Oda Nobunaga daimjó megfosztja hatalmától Asikaga Josiakit, ezzel megdönti a kiotói Asikaga-sógunok uralmát és harcot kezd a tartományurakkal Japán újraegyesítéséért. 3

2 Az Edo- vagy Tokugavakorszak. Tokugava Iejaszu daimjó felveszi a sóguni címet. Székhelyét Edóban (a mai Tokió) alapítja meg. A Tokugavák felszámolják az európaiak befolyását: a keresztények elüldözése után 1635-tõl kezdve teljesen elzárják Japánt az európaiak elõl tól. Az USA és az európai hatalmak egyenlõtlen szerzõdések megkötésére kényszerítik a sógunkormányt Tokugava Josinobu visszaadja a politikai hatalmat a császárnak. A Meidzsi (felvilágosult kormányzás) néven meghirdetett új történelmi korszak modernizálást, terjeszkedést és nagyhatalmi törekvéseket hoz A japán kínai háború. Kína lemond Tajvanról Japán javára, Korea önállósul Az orosz japán háború. A portsmouthi békében Oroszország átengedi Japánnak Port Arthur és a Liaotung-félsziget bérletét, Szahalin szigetének déli részét, valamint Koreát és Mandzsúriát japán érdekterületnek ismeri el Japán annektálja Koreát A Taisó-kor Japánban február 6. A washingtoni konferencián öthatalmi flottaegyezményt írnak alá. Nagy-Britannia, az USA, Japán, Franciaország és Olaszország hadiflottáinak arányát 5:5:3:1,75:1,75-ben állapítják meg A Sóva-kor kezdete. Taisó császár halála után helyére fia, Hirohito kerül Mandzsúria Japán kézre kerül február 18. A japánok Mandzsúriában bábállamot (Mandzsukuo) hoznak létre. Kormányzójává, majd császárává az utolsó kínai császárt, Pu Jit teszik november 25. Németország és Japán aláírja az antikomintern paktumot Japán kínai háború (1945-ig tart) szeptember 27. Japán, Németország és Olaszország háromhatalmi egyezményt köt. Elismerik Japán vezetõ szerepét Ázsiában december 7. Japán megtámadja az USA-t augusztus 6. és 9. Atombombatámadás Hirosima és Nagaszaki ellen szeptember 2. Japán aláírja a feltétel nélküli megadást szeptember 8. A gyõztes hatalmak közül az USA, Nagy-Britannia és Franciaország (a Szovjetunió és Kína nem), valamint további 46 állam San Franciscóban békét köt Japánnal. Japán visszanyeri teljes szuverenitását, de elveszti Koreát, Tajvant, a Kuril-szigeteket, Szahalin déli részét és Mandzsúriát, illetve mandátumterületeit. Japán beleegyezik, hogy továbbra is amerikai haderõk állomásozzanak területén A Heiszei-kor kezdete. Hirohito császárt halála után a trónon fia, Akihito követi (1990. november 22-tõl). Oprán Emese szak (Kr. e. 14. évezredtõl Kr. e. 3. század elejéig) emberei készítették japán régészek szerint a világ elsõ agyagedényeit és -figuráit. Vitatott kérdés, hogy ez a népesség vagy népességek a mai japánok õsei-e, illetve van-e közük a mai japánoknál régebben a szigeteken lakó ajnukhoz (akik mára alig 20 ezren maradtak Hokkaidón). Egyes vélemények szerint a Japán-szigetvilág elsõ lakói, közöttük feltehetõen a mai ajnuk õsei Észak- és Kelet-Ázsiából az akkor még létezõ földhidakon érkeztek erre a területre mintegy 35 ezer évvel ezelõtt. Más kutatók szerint néhány népcsoport hajóval is jött erre a vidékre Délkelet-Ázsiából a csendes-óceáni nagy vándorlási idõszakban. A leginkább elfogadott vélemény az, hogy a japán nép több irányból érkezett népcsoportok keveredésébõl alakult ki. A zsinórmintás kerámiákat elõállító népeket (Dzsómon-kultúra) az úgynevezett Jajoi-korszak követte. Idõhatárát a régészek a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 3. századig tartó idõszakra teszik. A kontinensrõl átkerülõ rizstermesztési és öntözési technikák jelentek meg, és fémeszközöket készítettek. A törzsek vezetõit hatalmas halomsírokban temették el. Az elsõ államszervezetek, 3 9. század Bronzharang a Jajoi-korból. (Kr. e. 3. sz. Kr. u. 3. sz.) Az elsõ államalakulat a leghatalmasabb törzs, a Jamato nemzetség vezetésével a 3 4. században jött létre. A 7. század folyamán a laza államszövetséget kínai mintára egy központosított, szigorúan szervezett állammá alakították át. Az akkor már évezredes Kínai Birodalom kultúrája, jól szervezett állama szolgált példaként. A reform részben a belsõ hatalmi harcok megszüntetését, részben a Kína és a Koreai-félsziget államai felõl érkezõ külsõ fenyegetés elhárítását célozta. A 8. századi joggyûjtemények (Ricurjó) meghatározták az új állam szerkezetét és szabályozták mûködését. Ezek értelmében az uralkodó akit ekkortól neveztek kínai mintára tennónak, mennyei császárnak az ország egész területe és népe felett abszolút hatalommal, istenként uralkodott. Hatalmát a törvényeknek megfelelõen az intézmények és a kinevezett hivatalnokok révén gyakorolta, minden föld az õ tulajdona lett állami földként. A Nara-kor ( ) az átvételek és a kínaias kultúra idõszaka Japánban: a buddhizmus, konfucianizmus, kínai írásrendszer, jogrendszer, kínai mûveltség és szokások átvétele és meghonosításának ideje. Japánban azonban a magánföldtulajdon és a nemzetségi elv is megmaradt a társadalomszervezésben. A 10. század végére a hatalom alapja a magánbirtok lett, s a földet birtoklók különbözõ rétegeit bonyolult függõségi rendszer kötötte össze, mely leginkább az európaihoz hasonló hûbéri hierarchiával jellemezhetõ. (Ez a fejlõdés Ázsiában máshol nem található.) Az állami földek és az onnan befolyó adók csökkenésével a központi hatalom rendfenntartó ereje egyre gyengült, a 10. századra megszûnt a központi hadsereg. A vidéki földbirtokosok, tartományurak, templomok, földesgazdák kis birodalmainak fontos része volt magánhadseregük. Ebbõl a saját fegyveres erõbõl alakult ki a szamurájréteg. Bezárkózás, század Dzsómon-kori zsinórdíszítésû agyagedény A 9. században a Kínai Birodalom meggyengült, Kelet-Ázsiában új államok jelentek meg (például a Koreai-félszigeten). Japán bezárkózott. A 12. század második feléig nem érintkezett a kontinenssel. Ez adott lehetõséget a sajátosan japán kultúra megszületésének és fejlõdésének. A Heian-korszak ( ) folyamán megjelentek a japán nyelven és japán írással írt, japán 4

3 Minamoto no Joritomo ( ), az elsõ Kamakura-kori sógun ízlésvilágot tükrözõ sajátos irodalmi mûfajok. A vidéki elit harcos réteg szamuráj vagy busi megerõsödött. A 12. század végén a szamurájok az egyik magasra emelkedett család vezetésével megalakították saját kormányukat, s a politikai hatalmat kivették az udvari arisztokrácia kezébõl. A Kamakura-korszakban ( ) a sógun, a szamurájok legfõbb hûbérura, a császártól katonailag kikényszerített felhatalmazással az egész országra kiterjedõ végrehajtó és ellenõrzõ rendszert épített ki vazallusaival. Az intézmények: sóguni államtanács, kincstár, a tartományokba kirendelt védnök (sóguni helytartó) és a magánbirtokokra (!) kihelyezett sóguni intézõ. A sógun ezen intézményekkel az összes tartományt, a magánbirtokok területét, a birtokosokat, a szamurájokat, az udvari nemeseket és a császári udvart is irányítani és ellenõrizni tudta. A császár és az udvari arisztokrácia felsõbbsége névlegessé vált, legfõbb tevékenységük a mûvészetek gyakorlása maradt. A busihatalom 1868-ig tartott. A harcosok rétegének megjelenése nemcsak a politikai struktúra átalakulását vonta maga után, hanem a mûvészi ízlés változását, a filozófia és vallás újabb irányzatainak érvényesülését, a társadalmi szervezõdés új formáinak kialakulását is. (A szamurájok klasszikus korszaka a század. A szamuráj harcmûvészet kikristályosodása, a szamurájetika megformálása ekkor történt meg.) A császárság Ajapán császári dinasztia az egyedüli a világon, mely ugyanazon országban megszakítás nélkül uralkodik a császárság kialakulásától (igazoltan a 4 5. század) a mai napig. A 8. századi japán krónikák szerint (amelyek ig a hivatalos állameszmét jelentették) az elsõ japán császár a sintó panteon fõistenének egyenes ági leszármazottja volt. Isteni személy, és egyben a sintó, az õsi japán hitvilág feje. Elsõsorban vallási vezetõként tevékenykedett, és a legitimáció forrása volt a legfõbb államhivatalokat birtokló és ténylegesen kormányzó nemzetségek számára. A japán császárság intézményének jellegzetessége, hogy a császár személye már a kezdetektõl csak szimbólum volt, és nem valós politikai hatalom birtokosa. Hirohito (uralkodói nevén Sóva), a 124. japán császár hagyományos öltözékben, mint a sintó egyház feje, 1926 körül A 12. század végétõl a 19. század közepéig a hatalom a szamurájok hûbérura, a sógun kezében volt. Õket névleg a császár nevezte ki, hatalmuk legitimációja tõle eredt, ugyanakkor a császár és udvara nem avatkozhatott bele a politikába. Isteni származásáról a császár január 1-jén mondott le. Kétezer éve a császár a nemzet egységét, a japán történelem és állam folytonosságát szimbolizálja. Szamurájhagyományok Ajapán szamurájok (busik) évig uralták országukat, és kultúrájuk a nemzeti mûveltség alapvetõ része lett. Harci erejükre a 10. században lett igazán szükség, amikor a központi hatalom már nem mûködött. A harcos csapatok eredetileg családi Szamurájok harca. Színes nyomat a Heian-kori Heike monogatoriból. A 12. századi mûben az eszményi harcos hõsiességének végsõ próbája az élet feláldozása a hûbérúrért alapon szervezõdtek, a családfõ körül csoportosultak a család férfi tagjai, a rokon fiúk, illetve a háziszolgák, a szolgálatban álló parasztok és hûségüket felajánló kisebb gazdák. A tagokat szoros függõségi rendszer kötötte össze. A busicsoportok egymással is függõ viszonyba kerültek. A szamurájkultúra alapja filozófiai, vallási, társadalmi és katonai eredetû. Konfucianizmus, zen buddhizmus, busidó és a családmodell együttesen alakította ki a szigorú morált és etikát. A hagyományokat, szabályokat és szokásokat a 17. század elejére rendszerezték a busidó ( a harcos útja ) nevû íratlan erkölcsi kódexben. Az eszményi szamuráj nemcsak kiváló harcos, hanem mûvelt is volt. Elsajátították az arisztokrácia mûveltségét, és emellé saját ízlésviláguknak megfelelõ jellegzetes stílust teremtettek. Legfontosabb értékeik a hõsiesség, a hûség, a családi dicsõség és a harci jártasság voltak. 5

4 Hadakozó tartományok, század A Kamakura-korban még viszonylag erõs és szilárd volt a busi központi hatalom, de a Muromacsi-korban ( ) kitört tartományi zavargások és helyi háborúskodások miatt a szamurájok központi hatalma is elveszítette irányító és ellenõrzõ erejét. A tartományokban a szinte állandóvá váló háborúskodásban végül egy-egy nagyúr vált a terület egyedüli urává, és a tartományban élõ szamurájok az õ vazallusai lettek. A következõ korszak neve hadakozó tartományok kora, arra utal, hogy az így létrejövõ független uradalmak folyamatosan harcban álltak egymással a területekért, illetve a hatalomért. A 16. század elsõ harmadára mintegy 250 önálló tartomány alakult ki, mindegyik saját uralkodóval. A széttagoltság azonban nem csak háborúskodást jelentett az országnak. A kontinensrõl újabb ismeretek érkeztek, a kereskedelmi cikkek mellett. A mezõgazdasági termelékenység növekedett, a különbözõ területek egyedi termékei állandósuló piacokon a városokban cseréltek gazdát az egyre növekvõ számban megjelenõ kereskedõk révén. Különösen a tartományurak központi vára körül jöttek létre a nagyobb városok, a jelentõs önálló rétegként megjelenõ városlakó kézmûves és kereskedõ népességgel. Az önállóságra kényszerített magára hagyott, de az adókötelezettségeket teljesíteni köteles vidéken megkezdõdött a faluközösségek kialakulása, amelyek zárt, hierarchikus és önigazgató egységekként foglalták keretbe a parasztság életét. Ekkor (1543) érkeztek elõször európaiak Japánba, s bár az általuk hozott puska és dohány hamar meghonosodott, hatásuk még nem lehetett hosszan tartó és jelentõs. Néhány évtizedes jelenlét után az ismét egységesedõ országból kiszorították az idegeneket, az általuk terjesztett kereszténységgel együtt. Terakoja iskola lányok számára. Edo-kori színezett fametszet Kabuki színészek. A színészportré mint mûvészeti ág az Edo-kor kedvelt mûfaja ország egységét. A Tokugava-sógunok a japán történelem legszilárdabb, két és fél évszázadon keresztül fennálló hatalmi rendszerét építették ki. A Tokugava- (vagy más néven Edo-) kor ( ) a japán történelem legbékésebb korszaka volt, a középkori anarchia után az országegyesítés befejeztével, majd a külvilág (spanyol, portugál hittérítõk és kereskedõk) fokozatos kizárásával lehetõség nyílt a békés, külsõ hatásoktól mentes fejlõdésre. Szigorúan ellenõrzött hierarchikus társadalom, erõs központi államszervezet, agrárgazdaság, fejlett pénzgazdálkodás, jelentõs urbanizáció, önálló városi kultúra, magas szintû jog- Országegyesítés: békés elzártság, A széttagoltságot az egységesítés idõszaka követte. A 17. század elejére három nagy hadvezérnek kevesebb mint 50 év alatt sikerült megteremteni az 6

5 felfogás, törvényi szabályozottság és iskolázottság jellemezte ezt a korszakot. A 30 milliós népesség nagy többsége (85%) az agrártársadalomhoz tartozott. A falvak autonómiája, az árutermelésre berendezkedett tehetõs parasztgazdák rétege, a bérleti rendszer egy Ázsiában szinte páratlan életszínvonal-emelkedést biztosított nekik, és nagyszámú munkaerõ-felesleget is teremtett. A városi népesség (15%) egyrészt a hosszú békeidõben civil állami hivatalnokokká vált mûvelt szamurájrétegbõl, másrészt a gazdag, autonóm polgárságból állt. A már létezõ fejlett pénzgazdálkodás (a tõkeerõs kereskedõházak szinte bankokként tevékenykedtek) túlnõtt az agrárgazdaság keretein. Az Edo-korszakot a városi kultúra korszakának lehet tartani. A polgárság megteremtette saját mûvészeti mûfajait (színház, bábszínház, városi szórakoztató irodalom, a híres japán fametszetek), amelyek a nemzeti kulturális hagyomány részei lettek. Az elszigeteltség alatt kialakult az erõs hagyományokkal rendelkezõ homogén nemzeti kultúra, amely a késõbbiekben meg tudta tartani az átalakuló ország etikai-szellemi egységét. A reformok kora, Japán a 19. század közepéig elzárt ország volt, s ennek az lett a következménye, hogy lemaradt a technikai fejlõdésben. Amikor az 1850-es évektõl kezdve megjelentek a japán partoknál az ország megnyitását követelõ amerikai, angol, francia és orosz hajók, nyilvánvalóvá vált a Nyugat technikai fölénye, s az is, hogy ezzel Japán nem szállhat szembe. A császárság hatalmának visszaállítása programjával 1868-ban uralomra került csoport meghirdette az új (Meidzsi) korszakot: az ország gazdasági és állami berendezkedésének nyugati mintájú átalakítását. Japán megnyitása után feszített tempójú, irányított modernizációt kezdett, hogy technikai lemaradását behozza és egy modern államot építsen fel, amely az akkori hatalmakkal minden tekintetben egyenrangú. A modernizáció nyugati mintájú államberendezkedés (parlamentáris rendszer) kiépítése, közigazgatási reform, hadseregszervezés, földreform, A Port Arthur bevételét elõsegítõ nan-shani csata, május 25. A propaganda célzatú japán fametszet a japán (technikai) fölényt és hõsiességet emeli ki A zen kultúrája iparosítás, bankrendszer kialakítása a társadalmat is megváltoztatta, eltörölte a korlátokat. A modern államszerkezet és gazdaság kialakítása a századfordulóra lezárult. A Japán történelem aranykora kezdõdött el ekkor és tartott az elsõ világháború végéig: folyamatos gazdasági fejlõdéssel, gyarapodással és gyõzelmekkel. Az iparosítás és a gyors népességnövekedés azonban az azelõtt önellátó, de ásványkincsekkel és nyersanyagokkal nem rendelkezõ országot teljességgel kiszolgáltatottá tette. A gazdaság problémája, a külkereskedelmi mérleg egyensúlya nemzetbiztonsági kérdés lett, amelyet részben békés kereskedelemmel, részben területszerzésekkel, katonai eszközökkel próbáltak megoldani. Kína vonzóvá vált, hatalmas területével, nyersanyagforrásaival, ásványkincseivel, felvevõpiacával. Ez Aszamurájok jellegzetes stílust teremtettek, amelyhez az eszmei filozófiai és vallási alapot a zen buddhizmus szolgáltatta. A zent a többi buddhista irányzattól az egyén és az individuum fegyelmezésének hangsúlyozása különbözteti meg. A században terjedt el Japánban. Az egyszerûség, egyenesség, az ülõ helyzetben végzett A puritán egyszerûségû zen kert meditáció szigorúsága, a a kifinomult mûvészi ízlés példája személyes erõfeszítéssel elérhetõ megvilágosodás lehetõsége, a lényegre törõ gondolkodás transzcendens és mindennapi síkon is eligazítást adott az életvitelhez. Önfegyelem, összpontosítás, szigorú munka a mindennapokban: ez a kívánatos viselkedés alapja, amely a már nem katonáskodó szamurájok életvitelét is meghatározta. A zen mûvészet szigorú egyszerûsége, letisztult formavilága, jelzésszerû, de mégis egyenes mûvészi kifejezésmódja tökéletesen megfelelt a szamurájok puritánabb életvitelének és szemléletmódjának, amelyhez azonban finom mûvészi ízlés társult. A tusfestészet színtelen, jelzésszerû vonalakkal a valóságot csak sejtetõ ábrázolásmódja, a száraz kertek (amelyekben csak homokkal, kaviccsal és kövekkel jelzik a természet világát), a teaszertartás mesterkélten egyszerû kellékei voltak ennek a finom ízlésû világnak a jellegzetes kifejezõi. 7

6 vezetett az ös japán kínai háborúhoz, melyben Japán tíz hónap alatt gyõzelmet aratott, és amellett hogy birtokait (Tajvan, Okinava) és érdekszféráját (Korea) Kínával elismertette, még óriási hadisarcot és kínai területeket is kapott. Japán legyõzte az egykori civilizációs mintát, és a helyére lépve Ázsia nagyhatalmává lett. A kontinensen való terjeszkedése azonban az orosz expanzióba ütközött, és ez az ellentét vezetett az ös orosz japán véres háborúhoz, amelyben Japán ismét gyõzelmet aratott, és ezáltal egyenrangúvá vált a nyugati nagyhatalmakkal. Az elsõ világháborúban Japán Anglia szövetségeseként vett részt, bár hadi eseményekbe nem kapcsolódott. Szállítóként viszont hatalmas haszonra tett szert, és területeket foglalhatott el. Fellendülés, válság, nyugati életformák, Meidzsi császár halála ben egy korszak végét is jelölte. A fél évszázados nagy átalakulás lezajlott. Már olyan nemzedékek éltek Japánban, amelyek a nyugati kapitalizmus mintáit befogadó új világban születtek. A hatalmat különbözõ elit csoportok (udvari tisztviselõk, közhivatalnokok, hadsereg, flotta, parlamenti pártok, gazdasági elit) birtokolták kényes egyensúlyban. A parlament mûködése még nem szilárdult meg, a császár hatalma viszont abszolút volt, amit azonban nem õ, hanem a nevében fellépõ csoportok gyakoroltak. Az 1912-tõl 1926-ig tartó Taisó-kort a liberális húszas évek megjelölésével szokták emlegetni. A nyugati típusú parlamentáris, polgári kormányzás korszaka volt ez, a nyugatias életforma, stílus, divat és életérzés megjelenése Japánban. A háborús konjunktúra vége (1918) nagy csapást jelentett a japán ipar számára. Japán modern kori gazdasági 8 fejlõdésében (1880 és 1945 között) az 1920-as években volt a leglassúbb a növekedés, komoly válsághelyzet alakult ki több alkalommal is tól új korszak kezdõdött: Sóva (Hirohito) császár uralkodása (egészen 1989-ig) ban a világválság nagy erõvel elérte Japánt, a külföldi piacok elvesztek, a bankok tönkrementek, a termelés visszaesett, a japán exporttól külföldön magas vámokkal védték a belsõ piacokat. Mindez a gazdasági összeomláson túl tudati válságot is elõidézett az országban: a Nyugatból való kiábrándulást. Elõtérbe kerültek a japán értékek, a nemzeti jellegzetességek, a saját fejlõdés elemei. Szélsõséges politikai ideológiák hódítottak, amelyek sajátos módon ötvözték a japán hagyományokat a modern radikális eszmékkel. Az 1920-as évek kényes egyensúlya felbomlott, és a hatalmi ûrt az egyre erõsödõ hadsereg töltötte be. Megoldás területi hódítások, ben japán csapatok támadást indítottak Kínában, amivel megkezdõdött egy majdnem 15 éves küzdelem Kína és Japán között ben az elfoglalt mandzsúriai területeken létrehozták Mandzsukuo japán bábállamot, amelyet a Népszövetség nem ismert el, sõt kizárta Japánt a tagjai közül ban Japán aláírta az antikomintern paktumot Németországgal, amivel egy új szövetségi rendszerbe tagolódott, bár attól függetlenül saját háborúját vívta ben a Japán Birodalom elfoglalta Kína egyes részeit, elindítva a második kínai japán háborút. A belpolitikában egyre diktatórikusabb elemek kaptak szerepet: a politikai ellenzék üldözése, nacionalista és militarista propaganda, a pártok betiltása (1940). A japán stratégia célja a haditengerészeti fölény megszerzése volt a csendes-óceáni térségben, majd a fontos nyersanyaglelõhelyek megszerzésével elõnyös béke megkötése az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával december 7-én Japán megtámadta a Pearl Harbor-i amerikai haditengerészeti bázist és hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak re érte el a birodalom a legnagyobb kiterjedését: ellenõrzése alatt tartotta Kína nagy részét, Koreát, szinte a teljes Délkelet-Ázsiát (Indokína, Malajzia, Burma, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Indonézia) és a csendes-óceáni szigetvilágot, egészen Ausztrália partjaiig. Az amerikaiak ellentámadásba kezdtek, és folyamán sorra visszafoglalták a japánok területeit februárjában az amerikai légierõ megkezdte a japán hadiüzemek és városok módszeres bombázását. Miután az USA az atombombát is bevetette Japán ellen és a Szovjetunió is belépett az ország elleni háborúba, Japán augusztus 15-én feltétel nélkül megadta magát a szövetségeseknek. A háború Japánban több millió emberéletet

7 Nagaszaki romjai az atomtámadás után követelt és jórészt elpusztította az ország gazdaságát és infrastruktúráját. Amerikai megszállás, újjáépítés, A világháború után Japánra hat és fél éves amerikai katonai megszállás és gyámság várt, amely incidensek nélkül zajlott le. A japán nép kollektív célja (amellyel mindig is mozgósítani lehetett a társadalmat) ekkorra az újjáépítés és a talpra állás lett, és ehhez akkor az amerikaiak segítséget nyújtottak ez motiválta a japán együttmûködési készséget. A megszállás fõ célja Japán átalakítása, demilitarizálása és demokratizálása volt, és ugyanolyan horderejû reformfolyamatot jelentett, mint a Meidzsi kori modernizáció. Földreform, emberi jogok az alkotmányban, általános választójog, a császár szimbolikus szerepre korlátozása, közigazgatási decentralizációs reform, az oktatás átalakítása, demilitarizálás, politikai tisztogatás, titkos szabad választások, parlamenti reform, a háborúról és a hadsereg fenntartásáról való lemondás a mai demokratikus Japán megteremtése zajlott le akkor, amerikai vezénylettel ban a világpolitikai helyzet változása felértékelte Japán szerepét az USA számára, és érdekeltté tette abban, hogy Japán gazdaságilag megerõsödjön. Amerika részben elengedte a japán háborús jóvátételt, részben pénzügyi stabilizációs politikával és konkrét segélyekkel az amerikai piac megnyitása a japán áruk elõtt, technológia átadása, hitelek nyújtása, géppark biztosítása segítette a rekonstrukciót. Modernizáció és hagyomány, 1951-tõl szeptember 8-án San Franciscóban 48 állam békeszerzõdést kötött Japánnal. Az ország visszanyerte teljes szuverenitását, és nekilátott, hogy átalakított gazdaságát és teljes berendezkedését nemzeti sajátosságaihoz igazítsa. Az között zajló koreai háború fellendítette a japán gazdaságot, áruik keresettek lettek, fejlõdött a háború elõtt már világszínvonalon termelõ nehézipar. Az ipar újjáépítésében fontos szerepe volt az állami ellenõrzésnek, amely az olyan az iparosítás elsõ szakaszában kulcsfontosságú ágazatok fejlesztését szorgalmazta, mint az acélipar, a hajógyártás, a szénbányászat és a vegyipar. A japán gazdaság fejlõdése meghaladta az évi 10%-ot. Az 1960-as évek második felében óriási ütemben indult meg az autók gyártása és exportja, valamint az elektronikai ipar felfutása. Japán 1968-ra a világ második legfejlettebb piacgazdasága lett. Az 1970-es évek energiaválságára az ipar szerkezetátalakítással válaszolt: a kevésbé energiaigényes, A japán GDP növekedése között (milliárd japán jen) Év GDP , , , , , , , , ,5 Kiss Sándor közlése. viszont magas fokú technikai fejlettséget és szakértelmet igénylõ iparágak fejlesztésével: csúcstechnológia, elektronika, számítástechnika stb. A sikerekben nem kis szerepet játszott a sajátos japán menedzsment-, valamint a munkáltatói rendszer, amely a közösségi és családi szervezõdés hagyományait vette mintának. A kormányzatnak méltó partnere volt a közös célért jól mozgósítható, fegyelmezett, keményen dolgozó japán társadalom, amely a gazdasági sikerek elérését mindennél fontosabbnak tartotta, mert ezáltal nemcsak az ország erõsödését és ezzel saját sorsának jobb alakulását remélte, hanem a világháborúban elvesztett presztízs és kedvezõ országimázs visszaszerzését is. FARKAS ILDIKÓ Tokió modern Sindzsuku kerülete, elõtérben a Sinkanszen gyorsvasúthálózat egyik szuperexpressze 9

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből

Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből A tigrisfog-talizmán Egy fejezet az ősmagyarok titokzatos történetéből Kopál József 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 2006-ban a Múlt kor folyóirat kérdésére: Hová indulna ma útnak Stein Aurél?

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918

19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 19. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1790-1918 Szerkesztette: GERGELY ANDRÁS ' Korona Kiadó, Budapest, 1998 TARTALOM i. A Habsburg Birodalom és Magyarország (Gergely András-Pajkossy Gábor) a birodalom területi

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA

A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA A KÖZÉPKOR KULTÚRÁJA GIOTTO di Bondone: Feszület(1290-1300) Santa Maria Novella, Firenze Kezdete: a Római Birodalom bukása (476) Vége: a a nagy földrajzi felfedezések időszaka (konkrét évszámként 1492,

Részletesebben

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket!

Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport. 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! Helyi szakaszvizsga Vörösmarty Mihály Gimnázium 2012. május 5. B csoport 1. Magyarázd meg röviden az alábbi fogalmakat, kifejezéseket! (2-2 pont) monoteizmus: sztratégosz: várjobbágy: ősiség: reconquista:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatot hirdet! A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. A legjobb esszé

Részletesebben

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet

Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Putyin engedélye nélkül még pisilni sem lehet? Nem Oroszország fújja a passzát szelet Oroszország gazdasági növekedése, az USA-val egyre inkább éleződő konfliktusa, a nanotechnológia kérdése, a közelgő

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar

A kormánytisztviselői lét ethosza. Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar A kormánytisztviselői lét ethosza Dr. Jávor András Magyar Kormánytisztviselői Kar 2 Hivatásetikai Kódex - MKK Területi Etikai Bizottságok képzése - Hajdúszoboszló, 2013. augusztus 29-30. A XX. század hatása

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint

Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint Integrált térségi közlekedésfejlesztés az EU szempontjai szerint Dr. Egyházy Zoltán osztályvezető Balatonföldvár, 2012. május 15. AZ ELŐADÁS TÁRGYA Európa bajban van... 100 évvel ezelőtt... a dualista

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Kínai nemzeti pénznem Renminbi - jüan

Kínai nemzeti pénznem Renminbi - jüan Kínai nemzeti pénznem Renminbi - jüan Kínai nemzeti pénznem Renminbi - összefüggések Az első bank Kínában megközelítőleg 3 000 évvel ezelőtt jött létre Mostanáig a bankrendszer Kínában el volt szigetelve

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Eltűnő kultúrák nyomában

Eltűnő kultúrák nyomában Eltűnő kultúrák nyomában VI. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2009. október 5-12. Torockó-Verespatak--Gura Humorului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag)

5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 5. évfolyam Minimum követelmények (Ókori Rómával bezárólag) 1. Témakör: Őskor Fogalmak: őskor, régészet, történelmi forrás, szakóca, ásóbot, eke, gyűjtögetés, vadászat, halászat, földművelés, állattenyésztés,

Részletesebben

Kinél kell gyorsabban futnunk?

Kinél kell gyorsabban futnunk? Kinél kell gyorsabban futnunk? Versenyképesség és növekedés Koren Miklós (CEU és KRTK) miklos.koren.hu privatbankar.hu Növekedés 2013 Bevezetés 1 Versenyképesség és növekedés 2011 2012 2013 Versenyképességi

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Településföldrajz. 4. Elıadás. Városföldrajzi alapfogalmak. Vázlat

Településföldrajz. 4. Elıadás. Városföldrajzi alapfogalmak. Vázlat Településföldrajz 4. Elıadás Városföldrajzi alapfogalmak 1 Vázlat Városföldrajzi alapfogalmak, város fogalma, funkciói, típusai, szerepkörök, alaprajzi jellemzık. 2 1 A VÁROS FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE Történelmi

Részletesebben

Barangolások Japánban 1. Oszaka és környéke

Barangolások Japánban 1. Oszaka és környéke OSZAKA és a TÖRTÉNELMI JAPÁN 1. nap Érkezés Oszakába Érkezés Oszaka Kanszai nemzetközi repülőterére: Túravezetőnk már várni fogja, és elviszi Önt a szállodába. Bejelentkezés után vacsora kerül felszolgálásra

Részletesebben

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése

a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a kazahsztáni nonprofit szervezetek fejlődése a politikai átmenet fényében Saule A. Zhankuliyeva A kazahsztáni politikai átalakulás egyik fontos tendenciája volt a civil társadalom kialakulása,illetveazintézményeineklétrehozásáhozésműködtetéséhezszükségesfeltételekmegteremtése.ésvicaversa,aciviltársadalomésintézményei,ígytöbbekközötta

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények

AZ USA SZÜLETÉSE. 1. Előzmények AZ USA SZÜLETÉSE 1. Előzmények Az Újvilág felfedezése a spanyol hajókon útnak induló Kolumbusz Kristóf nevéhez fűződik. 1492. október 12-én lépett partra Guanahani szigetén, abban a hitben, hogy Indiában

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből

Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője. Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből Előadó: Dr. Major István Magyar Köztársaság Nemzetközi Kereskedelmi Képviselője Az EU és Ázsia közötti kereskedelmi kapcsolatok Magyarország, mint új tagország szemszögéből 1. Kereskedelem-politikai keretek

Részletesebben

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről

А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz nyújtott kűlмő di támogatás elítéléséről Оxszаw,А: ёs Hivatal a Xtc+~~~S -fi ( S 4 11 Az Országgyúlés /2014. ( ) ОСУ Ьatározata Ёdс.«t: 2о14.1 иl. 0 ~. А kijevi kormány tudtával és utasítására Kelet-Ukrajnában folyó népirtás, valamint az е11еz

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről DECEMBER 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 6 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Nagyvállalkozók tíz év után

Nagyvállalkozók tíz év után Nagyvállalkozók tíz év után Laki Mihály- Szalai Julia MTA Közgazdasági Kutató Központ MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 2013. január 18. Kornai János 85 konferencia Az előadás vázlata - kutatástörténet

Részletesebben

Földjüket védő koreai parasztok kivégzése

Földjüket védő koreai parasztok kivégzése Eredet A koreai harcművészetek közös eredetét a fellelhető írásos emlékek alapján i. u. 420 körülre teszik. A Subak néven gyakorolták akkoriban a kéz és láb művészetét. Sylla dinasztia (Kr. e. 57 Kr. u.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Halászati Operatív Program Magyarországon

Halászati Operatív Program Magyarországon Halászati Operatív Program Magyarországon www.fvm.hu 1 Mi az Európai Halászati Alap? A halászat az Európai Unióban kiemelt fontosságú, a mezőgazdaságtól elkülönülő, önálló politikával rendelkező ágazat.

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR- JÚLIUS 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben