AJapán-szigetek a monszunövbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJapán-szigetek a monszunövbe"

Átírás

1 ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek, magas hegyekkel, mély, néhol szakadékszerû völgyekkel, sebes folyású keskeny folyókkal, erdõkkel borított vidék. Az éghajlat változatos: meleg, nagyon csapadékos, fülledt, párás nyár, tájfunokkal terhes õsz, nagyon hideg, szelet és sok havat hozó tél, áradásokkal, erõs széllel érkezõ tavasz. Mindehhez még erõs vulkanikus tevékenység, évi több száz kisebb-nagyobb földrengés társul szökõárral, földcsuszamlásokkal, hegyomlásokkal. Az emberi élet számára meglehetõsen zord körülményeket biztosító táj. Õstörténet: népcsoportok keveredése A Japán-szigeteket egy törésvonal mentén felgyûrõdött hegylánc alkotja, Ajnu férfi. Ahogy Japán õsi lakóit 1898 körül elképzelték. Kézzel színezett albuminkép amely a jégkorszakokban összefüggött az ázsiai kontinenssel. Az emberi jelenlétre utaló legkorábbi leletek 130 ezer évesek. 32 ezer évvel ezelõttõl található õskõkori, paleolit kultúrák létezését bizonyító leletanyag. 13 ezer éve, az utolsó jégkorszakot követõ felmelegedés következtében a tengerszint emelkedett. Ekkor alakult ki a mai Japán-szigetvilág. Ebben az idõszakban egy nagyobb, eszközhasználatban fejlettebb, gyûjtögetõ társadalom tûnt fel. A régészek Dzsómon-kultúrának hívják. Nevét az agyagedények jellegzetes zsinórmintás díszítésérõl kapta. E kor- Japán története évszámokban Kr. e tõl. A Dzsómon-kultúra korszaka. Kr. e A legenda szerint az elsõ császár (tennó), Dzsinmu trónra lép. Ez a japán idõszámítás kezdete. Kr. e. 3. sz. Elterjed a földmûvelés és a fémmûvesség. 4. sz. A Jamato törzs Hokkaidó kivételével egyesíti a Japán-szigeteket, létrejön az elsõ államalakulat. 6. sz. A buddhizmust pártoló Sótokú herceg Tizenhét cikkelyes alkotmánya a konfucianizmus eszmeiségének elsõ jelentõs megjelenése Megkezdõdik a Taika-reform: kínai mintára erõsen decentralizált, szigorú alá-fölérendeltségre épülõ államot hoznak létre A Nara-korszak. Heidzsó (ma Nara) néven geometriailag megtervezett állandó fõvárost alapítanak Sómu japán császár (ur ) államvallássá teszi a buddhizmust A Heian-korszak. A fõvárost Heiankjóba (ma Kiotó) költöztetik (1868-ig ez a császári székhely). 9. sz. Az egymással harcoló családok, tartományi vezetõk fegyveres kíséretének tagjaiból, a szamurájokból új társadalmi réteg alakul ki Goszandzsó tennó (császár) véget vet a Fudzsivara család befolyásának. Ezután a trónjukról lemondott, szerzetesi fogadalmat tett császárok kormányoznak. A helyi hatalmasságok közül kiemelkednek a császári család mellékágai, a Tairák és a Minamotók A Heidzsi-zavargások. A Tairák és a Minamotók versengésébõl ideiglenesen az elõbbiek kerülnek ki gyõztesen A Gempei-háború. Minamoto no Joritomó megsemmisíti a Taira családot ben felveszi a sógun címet, amelyet 1868-ig viselnek Japán tényleges uralkodói. A császár udvara Kiotóban marad, a sógun Kamakurából irányítja az államot A Kamakura-korszak. A nyugat-európai hûbéri rendszerrel mutat rokon vonásokat Muromacsi-kor. Az Asikaga családból származó sógunok uralkodnak, székhelyük Kiotó Muromacsi negyede Az Ónin-háború során felbomlik az Asikaga-sógunátus által fenntartott központi hatalom. Az ország független feudális fejedelemségekre esik szét, élükön a daimjóknak nevezett tartományurak állnak Elsõ európaiként portugál kereskedõk jelennek meg Japánban Oda Nobunaga daimjó megfosztja hatalmától Asikaga Josiakit, ezzel megdönti a kiotói Asikaga-sógunok uralmát és harcot kezd a tartományurakkal Japán újraegyesítéséért. 3

2 Az Edo- vagy Tokugavakorszak. Tokugava Iejaszu daimjó felveszi a sóguni címet. Székhelyét Edóban (a mai Tokió) alapítja meg. A Tokugavák felszámolják az európaiak befolyását: a keresztények elüldözése után 1635-tõl kezdve teljesen elzárják Japánt az európaiak elõl tól. Az USA és az európai hatalmak egyenlõtlen szerzõdések megkötésére kényszerítik a sógunkormányt Tokugava Josinobu visszaadja a politikai hatalmat a császárnak. A Meidzsi (felvilágosult kormányzás) néven meghirdetett új történelmi korszak modernizálást, terjeszkedést és nagyhatalmi törekvéseket hoz A japán kínai háború. Kína lemond Tajvanról Japán javára, Korea önállósul Az orosz japán háború. A portsmouthi békében Oroszország átengedi Japánnak Port Arthur és a Liaotung-félsziget bérletét, Szahalin szigetének déli részét, valamint Koreát és Mandzsúriát japán érdekterületnek ismeri el Japán annektálja Koreát A Taisó-kor Japánban február 6. A washingtoni konferencián öthatalmi flottaegyezményt írnak alá. Nagy-Britannia, az USA, Japán, Franciaország és Olaszország hadiflottáinak arányát 5:5:3:1,75:1,75-ben állapítják meg A Sóva-kor kezdete. Taisó császár halála után helyére fia, Hirohito kerül Mandzsúria Japán kézre kerül február 18. A japánok Mandzsúriában bábállamot (Mandzsukuo) hoznak létre. Kormányzójává, majd császárává az utolsó kínai császárt, Pu Jit teszik november 25. Németország és Japán aláírja az antikomintern paktumot Japán kínai háború (1945-ig tart) szeptember 27. Japán, Németország és Olaszország háromhatalmi egyezményt köt. Elismerik Japán vezetõ szerepét Ázsiában december 7. Japán megtámadja az USA-t augusztus 6. és 9. Atombombatámadás Hirosima és Nagaszaki ellen szeptember 2. Japán aláírja a feltétel nélküli megadást szeptember 8. A gyõztes hatalmak közül az USA, Nagy-Britannia és Franciaország (a Szovjetunió és Kína nem), valamint további 46 állam San Franciscóban békét köt Japánnal. Japán visszanyeri teljes szuverenitását, de elveszti Koreát, Tajvant, a Kuril-szigeteket, Szahalin déli részét és Mandzsúriát, illetve mandátumterületeit. Japán beleegyezik, hogy továbbra is amerikai haderõk állomásozzanak területén A Heiszei-kor kezdete. Hirohito császárt halála után a trónon fia, Akihito követi (1990. november 22-tõl). Oprán Emese szak (Kr. e. 14. évezredtõl Kr. e. 3. század elejéig) emberei készítették japán régészek szerint a világ elsõ agyagedényeit és -figuráit. Vitatott kérdés, hogy ez a népesség vagy népességek a mai japánok õsei-e, illetve van-e közük a mai japánoknál régebben a szigeteken lakó ajnukhoz (akik mára alig 20 ezren maradtak Hokkaidón). Egyes vélemények szerint a Japán-szigetvilág elsõ lakói, közöttük feltehetõen a mai ajnuk õsei Észak- és Kelet-Ázsiából az akkor még létezõ földhidakon érkeztek erre a területre mintegy 35 ezer évvel ezelõtt. Más kutatók szerint néhány népcsoport hajóval is jött erre a vidékre Délkelet-Ázsiából a csendes-óceáni nagy vándorlási idõszakban. A leginkább elfogadott vélemény az, hogy a japán nép több irányból érkezett népcsoportok keveredésébõl alakult ki. A zsinórmintás kerámiákat elõállító népeket (Dzsómon-kultúra) az úgynevezett Jajoi-korszak követte. Idõhatárát a régészek a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 3. századig tartó idõszakra teszik. A kontinensrõl átkerülõ rizstermesztési és öntözési technikák jelentek meg, és fémeszközöket készítettek. A törzsek vezetõit hatalmas halomsírokban temették el. Az elsõ államszervezetek, 3 9. század Bronzharang a Jajoi-korból. (Kr. e. 3. sz. Kr. u. 3. sz.) Az elsõ államalakulat a leghatalmasabb törzs, a Jamato nemzetség vezetésével a 3 4. században jött létre. A 7. század folyamán a laza államszövetséget kínai mintára egy központosított, szigorúan szervezett állammá alakították át. Az akkor már évezredes Kínai Birodalom kultúrája, jól szervezett állama szolgált példaként. A reform részben a belsõ hatalmi harcok megszüntetését, részben a Kína és a Koreai-félsziget államai felõl érkezõ külsõ fenyegetés elhárítását célozta. A 8. századi joggyûjtemények (Ricurjó) meghatározták az új állam szerkezetét és szabályozták mûködését. Ezek értelmében az uralkodó akit ekkortól neveztek kínai mintára tennónak, mennyei császárnak az ország egész területe és népe felett abszolút hatalommal, istenként uralkodott. Hatalmát a törvényeknek megfelelõen az intézmények és a kinevezett hivatalnokok révén gyakorolta, minden föld az õ tulajdona lett állami földként. A Nara-kor ( ) az átvételek és a kínaias kultúra idõszaka Japánban: a buddhizmus, konfucianizmus, kínai írásrendszer, jogrendszer, kínai mûveltség és szokások átvétele és meghonosításának ideje. Japánban azonban a magánföldtulajdon és a nemzetségi elv is megmaradt a társadalomszervezésben. A 10. század végére a hatalom alapja a magánbirtok lett, s a földet birtoklók különbözõ rétegeit bonyolult függõségi rendszer kötötte össze, mely leginkább az európaihoz hasonló hûbéri hierarchiával jellemezhetõ. (Ez a fejlõdés Ázsiában máshol nem található.) Az állami földek és az onnan befolyó adók csökkenésével a központi hatalom rendfenntartó ereje egyre gyengült, a 10. századra megszûnt a központi hadsereg. A vidéki földbirtokosok, tartományurak, templomok, földesgazdák kis birodalmainak fontos része volt magánhadseregük. Ebbõl a saját fegyveres erõbõl alakult ki a szamurájréteg. Bezárkózás, század Dzsómon-kori zsinórdíszítésû agyagedény A 9. században a Kínai Birodalom meggyengült, Kelet-Ázsiában új államok jelentek meg (például a Koreai-félszigeten). Japán bezárkózott. A 12. század második feléig nem érintkezett a kontinenssel. Ez adott lehetõséget a sajátosan japán kultúra megszületésének és fejlõdésének. A Heian-korszak ( ) folyamán megjelentek a japán nyelven és japán írással írt, japán 4

3 Minamoto no Joritomo ( ), az elsõ Kamakura-kori sógun ízlésvilágot tükrözõ sajátos irodalmi mûfajok. A vidéki elit harcos réteg szamuráj vagy busi megerõsödött. A 12. század végén a szamurájok az egyik magasra emelkedett család vezetésével megalakították saját kormányukat, s a politikai hatalmat kivették az udvari arisztokrácia kezébõl. A Kamakura-korszakban ( ) a sógun, a szamurájok legfõbb hûbérura, a császártól katonailag kikényszerített felhatalmazással az egész országra kiterjedõ végrehajtó és ellenõrzõ rendszert épített ki vazallusaival. Az intézmények: sóguni államtanács, kincstár, a tartományokba kirendelt védnök (sóguni helytartó) és a magánbirtokokra (!) kihelyezett sóguni intézõ. A sógun ezen intézményekkel az összes tartományt, a magánbirtokok területét, a birtokosokat, a szamurájokat, az udvari nemeseket és a császári udvart is irányítani és ellenõrizni tudta. A császár és az udvari arisztokrácia felsõbbsége névlegessé vált, legfõbb tevékenységük a mûvészetek gyakorlása maradt. A busihatalom 1868-ig tartott. A harcosok rétegének megjelenése nemcsak a politikai struktúra átalakulását vonta maga után, hanem a mûvészi ízlés változását, a filozófia és vallás újabb irányzatainak érvényesülését, a társadalmi szervezõdés új formáinak kialakulását is. (A szamurájok klasszikus korszaka a század. A szamuráj harcmûvészet kikristályosodása, a szamurájetika megformálása ekkor történt meg.) A császárság Ajapán császári dinasztia az egyedüli a világon, mely ugyanazon országban megszakítás nélkül uralkodik a császárság kialakulásától (igazoltan a 4 5. század) a mai napig. A 8. századi japán krónikák szerint (amelyek ig a hivatalos állameszmét jelentették) az elsõ japán császár a sintó panteon fõistenének egyenes ági leszármazottja volt. Isteni személy, és egyben a sintó, az õsi japán hitvilág feje. Elsõsorban vallási vezetõként tevékenykedett, és a legitimáció forrása volt a legfõbb államhivatalokat birtokló és ténylegesen kormányzó nemzetségek számára. A japán császárság intézményének jellegzetessége, hogy a császár személye már a kezdetektõl csak szimbólum volt, és nem valós politikai hatalom birtokosa. Hirohito (uralkodói nevén Sóva), a 124. japán császár hagyományos öltözékben, mint a sintó egyház feje, 1926 körül A 12. század végétõl a 19. század közepéig a hatalom a szamurájok hûbérura, a sógun kezében volt. Õket névleg a császár nevezte ki, hatalmuk legitimációja tõle eredt, ugyanakkor a császár és udvara nem avatkozhatott bele a politikába. Isteni származásáról a császár január 1-jén mondott le. Kétezer éve a császár a nemzet egységét, a japán történelem és állam folytonosságát szimbolizálja. Szamurájhagyományok Ajapán szamurájok (busik) évig uralták országukat, és kultúrájuk a nemzeti mûveltség alapvetõ része lett. Harci erejükre a 10. században lett igazán szükség, amikor a központi hatalom már nem mûködött. A harcos csapatok eredetileg családi Szamurájok harca. Színes nyomat a Heian-kori Heike monogatoriból. A 12. századi mûben az eszményi harcos hõsiességének végsõ próbája az élet feláldozása a hûbérúrért alapon szervezõdtek, a családfõ körül csoportosultak a család férfi tagjai, a rokon fiúk, illetve a háziszolgák, a szolgálatban álló parasztok és hûségüket felajánló kisebb gazdák. A tagokat szoros függõségi rendszer kötötte össze. A busicsoportok egymással is függõ viszonyba kerültek. A szamurájkultúra alapja filozófiai, vallási, társadalmi és katonai eredetû. Konfucianizmus, zen buddhizmus, busidó és a családmodell együttesen alakította ki a szigorú morált és etikát. A hagyományokat, szabályokat és szokásokat a 17. század elejére rendszerezték a busidó ( a harcos útja ) nevû íratlan erkölcsi kódexben. Az eszményi szamuráj nemcsak kiváló harcos, hanem mûvelt is volt. Elsajátították az arisztokrácia mûveltségét, és emellé saját ízlésviláguknak megfelelõ jellegzetes stílust teremtettek. Legfontosabb értékeik a hõsiesség, a hûség, a családi dicsõség és a harci jártasság voltak. 5

4 Hadakozó tartományok, század A Kamakura-korban még viszonylag erõs és szilárd volt a busi központi hatalom, de a Muromacsi-korban ( ) kitört tartományi zavargások és helyi háborúskodások miatt a szamurájok központi hatalma is elveszítette irányító és ellenõrzõ erejét. A tartományokban a szinte állandóvá váló háborúskodásban végül egy-egy nagyúr vált a terület egyedüli urává, és a tartományban élõ szamurájok az õ vazallusai lettek. A következõ korszak neve hadakozó tartományok kora, arra utal, hogy az így létrejövõ független uradalmak folyamatosan harcban álltak egymással a területekért, illetve a hatalomért. A 16. század elsõ harmadára mintegy 250 önálló tartomány alakult ki, mindegyik saját uralkodóval. A széttagoltság azonban nem csak háborúskodást jelentett az országnak. A kontinensrõl újabb ismeretek érkeztek, a kereskedelmi cikkek mellett. A mezõgazdasági termelékenység növekedett, a különbözõ területek egyedi termékei állandósuló piacokon a városokban cseréltek gazdát az egyre növekvõ számban megjelenõ kereskedõk révén. Különösen a tartományurak központi vára körül jöttek létre a nagyobb városok, a jelentõs önálló rétegként megjelenõ városlakó kézmûves és kereskedõ népességgel. Az önállóságra kényszerített magára hagyott, de az adókötelezettségeket teljesíteni köteles vidéken megkezdõdött a faluközösségek kialakulása, amelyek zárt, hierarchikus és önigazgató egységekként foglalták keretbe a parasztság életét. Ekkor (1543) érkeztek elõször európaiak Japánba, s bár az általuk hozott puska és dohány hamar meghonosodott, hatásuk még nem lehetett hosszan tartó és jelentõs. Néhány évtizedes jelenlét után az ismét egységesedõ országból kiszorították az idegeneket, az általuk terjesztett kereszténységgel együtt. Terakoja iskola lányok számára. Edo-kori színezett fametszet Kabuki színészek. A színészportré mint mûvészeti ág az Edo-kor kedvelt mûfaja ország egységét. A Tokugava-sógunok a japán történelem legszilárdabb, két és fél évszázadon keresztül fennálló hatalmi rendszerét építették ki. A Tokugava- (vagy más néven Edo-) kor ( ) a japán történelem legbékésebb korszaka volt, a középkori anarchia után az országegyesítés befejeztével, majd a külvilág (spanyol, portugál hittérítõk és kereskedõk) fokozatos kizárásával lehetõség nyílt a békés, külsõ hatásoktól mentes fejlõdésre. Szigorúan ellenõrzött hierarchikus társadalom, erõs központi államszervezet, agrárgazdaság, fejlett pénzgazdálkodás, jelentõs urbanizáció, önálló városi kultúra, magas szintû jog- Országegyesítés: békés elzártság, A széttagoltságot az egységesítés idõszaka követte. A 17. század elejére három nagy hadvezérnek kevesebb mint 50 év alatt sikerült megteremteni az 6

5 felfogás, törvényi szabályozottság és iskolázottság jellemezte ezt a korszakot. A 30 milliós népesség nagy többsége (85%) az agrártársadalomhoz tartozott. A falvak autonómiája, az árutermelésre berendezkedett tehetõs parasztgazdák rétege, a bérleti rendszer egy Ázsiában szinte páratlan életszínvonal-emelkedést biztosított nekik, és nagyszámú munkaerõ-felesleget is teremtett. A városi népesség (15%) egyrészt a hosszú békeidõben civil állami hivatalnokokká vált mûvelt szamurájrétegbõl, másrészt a gazdag, autonóm polgárságból állt. A már létezõ fejlett pénzgazdálkodás (a tõkeerõs kereskedõházak szinte bankokként tevékenykedtek) túlnõtt az agrárgazdaság keretein. Az Edo-korszakot a városi kultúra korszakának lehet tartani. A polgárság megteremtette saját mûvészeti mûfajait (színház, bábszínház, városi szórakoztató irodalom, a híres japán fametszetek), amelyek a nemzeti kulturális hagyomány részei lettek. Az elszigeteltség alatt kialakult az erõs hagyományokkal rendelkezõ homogén nemzeti kultúra, amely a késõbbiekben meg tudta tartani az átalakuló ország etikai-szellemi egységét. A reformok kora, Japán a 19. század közepéig elzárt ország volt, s ennek az lett a következménye, hogy lemaradt a technikai fejlõdésben. Amikor az 1850-es évektõl kezdve megjelentek a japán partoknál az ország megnyitását követelõ amerikai, angol, francia és orosz hajók, nyilvánvalóvá vált a Nyugat technikai fölénye, s az is, hogy ezzel Japán nem szállhat szembe. A császárság hatalmának visszaállítása programjával 1868-ban uralomra került csoport meghirdette az új (Meidzsi) korszakot: az ország gazdasági és állami berendezkedésének nyugati mintájú átalakítását. Japán megnyitása után feszített tempójú, irányított modernizációt kezdett, hogy technikai lemaradását behozza és egy modern államot építsen fel, amely az akkori hatalmakkal minden tekintetben egyenrangú. A modernizáció nyugati mintájú államberendezkedés (parlamentáris rendszer) kiépítése, közigazgatási reform, hadseregszervezés, földreform, A Port Arthur bevételét elõsegítõ nan-shani csata, május 25. A propaganda célzatú japán fametszet a japán (technikai) fölényt és hõsiességet emeli ki A zen kultúrája iparosítás, bankrendszer kialakítása a társadalmat is megváltoztatta, eltörölte a korlátokat. A modern államszerkezet és gazdaság kialakítása a századfordulóra lezárult. A Japán történelem aranykora kezdõdött el ekkor és tartott az elsõ világháború végéig: folyamatos gazdasági fejlõdéssel, gyarapodással és gyõzelmekkel. Az iparosítás és a gyors népességnövekedés azonban az azelõtt önellátó, de ásványkincsekkel és nyersanyagokkal nem rendelkezõ országot teljességgel kiszolgáltatottá tette. A gazdaság problémája, a külkereskedelmi mérleg egyensúlya nemzetbiztonsági kérdés lett, amelyet részben békés kereskedelemmel, részben területszerzésekkel, katonai eszközökkel próbáltak megoldani. Kína vonzóvá vált, hatalmas területével, nyersanyagforrásaival, ásványkincseivel, felvevõpiacával. Ez Aszamurájok jellegzetes stílust teremtettek, amelyhez az eszmei filozófiai és vallási alapot a zen buddhizmus szolgáltatta. A zent a többi buddhista irányzattól az egyén és az individuum fegyelmezésének hangsúlyozása különbözteti meg. A században terjedt el Japánban. Az egyszerûség, egyenesség, az ülõ helyzetben végzett A puritán egyszerûségû zen kert meditáció szigorúsága, a a kifinomult mûvészi ízlés példája személyes erõfeszítéssel elérhetõ megvilágosodás lehetõsége, a lényegre törõ gondolkodás transzcendens és mindennapi síkon is eligazítást adott az életvitelhez. Önfegyelem, összpontosítás, szigorú munka a mindennapokban: ez a kívánatos viselkedés alapja, amely a már nem katonáskodó szamurájok életvitelét is meghatározta. A zen mûvészet szigorú egyszerûsége, letisztult formavilága, jelzésszerû, de mégis egyenes mûvészi kifejezésmódja tökéletesen megfelelt a szamurájok puritánabb életvitelének és szemléletmódjának, amelyhez azonban finom mûvészi ízlés társult. A tusfestészet színtelen, jelzésszerû vonalakkal a valóságot csak sejtetõ ábrázolásmódja, a száraz kertek (amelyekben csak homokkal, kaviccsal és kövekkel jelzik a természet világát), a teaszertartás mesterkélten egyszerû kellékei voltak ennek a finom ízlésû világnak a jellegzetes kifejezõi. 7

6 vezetett az ös japán kínai háborúhoz, melyben Japán tíz hónap alatt gyõzelmet aratott, és amellett hogy birtokait (Tajvan, Okinava) és érdekszféráját (Korea) Kínával elismertette, még óriási hadisarcot és kínai területeket is kapott. Japán legyõzte az egykori civilizációs mintát, és a helyére lépve Ázsia nagyhatalmává lett. A kontinensen való terjeszkedése azonban az orosz expanzióba ütközött, és ez az ellentét vezetett az ös orosz japán véres háborúhoz, amelyben Japán ismét gyõzelmet aratott, és ezáltal egyenrangúvá vált a nyugati nagyhatalmakkal. Az elsõ világháborúban Japán Anglia szövetségeseként vett részt, bár hadi eseményekbe nem kapcsolódott. Szállítóként viszont hatalmas haszonra tett szert, és területeket foglalhatott el. Fellendülés, válság, nyugati életformák, Meidzsi császár halála ben egy korszak végét is jelölte. A fél évszázados nagy átalakulás lezajlott. Már olyan nemzedékek éltek Japánban, amelyek a nyugati kapitalizmus mintáit befogadó új világban születtek. A hatalmat különbözõ elit csoportok (udvari tisztviselõk, közhivatalnokok, hadsereg, flotta, parlamenti pártok, gazdasági elit) birtokolták kényes egyensúlyban. A parlament mûködése még nem szilárdult meg, a császár hatalma viszont abszolút volt, amit azonban nem õ, hanem a nevében fellépõ csoportok gyakoroltak. Az 1912-tõl 1926-ig tartó Taisó-kort a liberális húszas évek megjelölésével szokták emlegetni. A nyugati típusú parlamentáris, polgári kormányzás korszaka volt ez, a nyugatias életforma, stílus, divat és életérzés megjelenése Japánban. A háborús konjunktúra vége (1918) nagy csapást jelentett a japán ipar számára. Japán modern kori gazdasági 8 fejlõdésében (1880 és 1945 között) az 1920-as években volt a leglassúbb a növekedés, komoly válsághelyzet alakult ki több alkalommal is tól új korszak kezdõdött: Sóva (Hirohito) császár uralkodása (egészen 1989-ig) ban a világválság nagy erõvel elérte Japánt, a külföldi piacok elvesztek, a bankok tönkrementek, a termelés visszaesett, a japán exporttól külföldön magas vámokkal védték a belsõ piacokat. Mindez a gazdasági összeomláson túl tudati válságot is elõidézett az országban: a Nyugatból való kiábrándulást. Elõtérbe kerültek a japán értékek, a nemzeti jellegzetességek, a saját fejlõdés elemei. Szélsõséges politikai ideológiák hódítottak, amelyek sajátos módon ötvözték a japán hagyományokat a modern radikális eszmékkel. Az 1920-as évek kényes egyensúlya felbomlott, és a hatalmi ûrt az egyre erõsödõ hadsereg töltötte be. Megoldás területi hódítások, ben japán csapatok támadást indítottak Kínában, amivel megkezdõdött egy majdnem 15 éves küzdelem Kína és Japán között ben az elfoglalt mandzsúriai területeken létrehozták Mandzsukuo japán bábállamot, amelyet a Népszövetség nem ismert el, sõt kizárta Japánt a tagjai közül ban Japán aláírta az antikomintern paktumot Németországgal, amivel egy új szövetségi rendszerbe tagolódott, bár attól függetlenül saját háborúját vívta ben a Japán Birodalom elfoglalta Kína egyes részeit, elindítva a második kínai japán háborút. A belpolitikában egyre diktatórikusabb elemek kaptak szerepet: a politikai ellenzék üldözése, nacionalista és militarista propaganda, a pártok betiltása (1940). A japán stratégia célja a haditengerészeti fölény megszerzése volt a csendes-óceáni térségben, majd a fontos nyersanyaglelõhelyek megszerzésével elõnyös béke megkötése az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával december 7-én Japán megtámadta a Pearl Harbor-i amerikai haditengerészeti bázist és hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak re érte el a birodalom a legnagyobb kiterjedését: ellenõrzése alatt tartotta Kína nagy részét, Koreát, szinte a teljes Délkelet-Ázsiát (Indokína, Malajzia, Burma, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Indonézia) és a csendes-óceáni szigetvilágot, egészen Ausztrália partjaiig. Az amerikaiak ellentámadásba kezdtek, és folyamán sorra visszafoglalták a japánok területeit februárjában az amerikai légierõ megkezdte a japán hadiüzemek és városok módszeres bombázását. Miután az USA az atombombát is bevetette Japán ellen és a Szovjetunió is belépett az ország elleni háborúba, Japán augusztus 15-én feltétel nélkül megadta magát a szövetségeseknek. A háború Japánban több millió emberéletet

7 Nagaszaki romjai az atomtámadás után követelt és jórészt elpusztította az ország gazdaságát és infrastruktúráját. Amerikai megszállás, újjáépítés, A világháború után Japánra hat és fél éves amerikai katonai megszállás és gyámság várt, amely incidensek nélkül zajlott le. A japán nép kollektív célja (amellyel mindig is mozgósítani lehetett a társadalmat) ekkorra az újjáépítés és a talpra állás lett, és ehhez akkor az amerikaiak segítséget nyújtottak ez motiválta a japán együttmûködési készséget. A megszállás fõ célja Japán átalakítása, demilitarizálása és demokratizálása volt, és ugyanolyan horderejû reformfolyamatot jelentett, mint a Meidzsi kori modernizáció. Földreform, emberi jogok az alkotmányban, általános választójog, a császár szimbolikus szerepre korlátozása, közigazgatási decentralizációs reform, az oktatás átalakítása, demilitarizálás, politikai tisztogatás, titkos szabad választások, parlamenti reform, a háborúról és a hadsereg fenntartásáról való lemondás a mai demokratikus Japán megteremtése zajlott le akkor, amerikai vezénylettel ban a világpolitikai helyzet változása felértékelte Japán szerepét az USA számára, és érdekeltté tette abban, hogy Japán gazdaságilag megerõsödjön. Amerika részben elengedte a japán háborús jóvátételt, részben pénzügyi stabilizációs politikával és konkrét segélyekkel az amerikai piac megnyitása a japán áruk elõtt, technológia átadása, hitelek nyújtása, géppark biztosítása segítette a rekonstrukciót. Modernizáció és hagyomány, 1951-tõl szeptember 8-án San Franciscóban 48 állam békeszerzõdést kötött Japánnal. Az ország visszanyerte teljes szuverenitását, és nekilátott, hogy átalakított gazdaságát és teljes berendezkedését nemzeti sajátosságaihoz igazítsa. Az között zajló koreai háború fellendítette a japán gazdaságot, áruik keresettek lettek, fejlõdött a háború elõtt már világszínvonalon termelõ nehézipar. Az ipar újjáépítésében fontos szerepe volt az állami ellenõrzésnek, amely az olyan az iparosítás elsõ szakaszában kulcsfontosságú ágazatok fejlesztését szorgalmazta, mint az acélipar, a hajógyártás, a szénbányászat és a vegyipar. A japán gazdaság fejlõdése meghaladta az évi 10%-ot. Az 1960-as évek második felében óriási ütemben indult meg az autók gyártása és exportja, valamint az elektronikai ipar felfutása. Japán 1968-ra a világ második legfejlettebb piacgazdasága lett. Az 1970-es évek energiaválságára az ipar szerkezetátalakítással válaszolt: a kevésbé energiaigényes, A japán GDP növekedése között (milliárd japán jen) Év GDP , , , , , , , , ,5 Kiss Sándor közlése. viszont magas fokú technikai fejlettséget és szakértelmet igénylõ iparágak fejlesztésével: csúcstechnológia, elektronika, számítástechnika stb. A sikerekben nem kis szerepet játszott a sajátos japán menedzsment-, valamint a munkáltatói rendszer, amely a közösségi és családi szervezõdés hagyományait vette mintának. A kormányzatnak méltó partnere volt a közös célért jól mozgósítható, fegyelmezett, keményen dolgozó japán társadalom, amely a gazdasági sikerek elérését mindennél fontosabbnak tartotta, mert ezáltal nemcsak az ország erõsödését és ezzel saját sorsának jobb alakulását remélte, hanem a világháborúban elvesztett presztízs és kedvezõ országimázs visszaszerzését is. FARKAS ILDIKÓ Tokió modern Sindzsuku kerülete, elõtérben a Sinkanszen gyorsvasúthálózat egyik szuperexpressze 9

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A JAPÁN NACIONALIZMUS MEGJELENÉSE A POLITIKÁBAN ÉS ENNEK ÚJJÁÉLEDÉSE MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET

SZAKDOLGOZAT A JAPÁN NACIONALIZMUS MEGJELENÉSE A POLITIKÁBAN ÉS ENNEK ÚJJÁÉLEDÉSE MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI INTÉZET A JAPÁN NACIONALIZMUS MEGJELENÉSE A POLITIKÁBAN ÉS ENNEK ÚJJÁÉLEDÉSE SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTETTE: MÁTYÁS VIKTÓRIA PATRICIA POLITOLÓGIA SZAK

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Zsinka László A középkori japán történelmi fejlődés jellegzetességeihez

Zsinka László A középkori japán történelmi fejlődés jellegzetességeihez Zsinka László A középkori japán történelmi fejlődés jellegzetességeihez Kínai államminták A japán civilizáció sajátos helyet tölt be a kelet-ázsiai térségben. Míg a Kínával szomszédos országok általában

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA. Csüllög Gábor 1 MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETI TÉRSZERKEZETE ÉS HATÁSA A MAI TÉRALAKÍTÁSRA Csüllög Gábor 1 Magyarország Európai Uniós csatlakozásával együtt járó regionális tagolásának kialakítása sok vitával jár, amelyeknek

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1

VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 VILÁGGAZDASÁGTAN 2. A világgazdaság fejlıdési szakaszai Képek kellenének bele! Bacsi Vilgazd 2-2013 1 A világgazdaság fejlıdési szakaszai 1. Az ókor és középkor: merkantilizmus és korai gyarmatosítás (1492-1820)

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása

1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása 1. A közigazgatás kialakulása 1.1. Az ókori társadalmak igazgatása A közigazgatás kialakulásának történelmi folyamatát az ókori társadalmak nemzetségi szervezetéből lehet levezetni. Ez olyan társadalmi

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

Az ország fővárosa Tokió Honshu szigetén fekszik. Négyszer nagyobb, mint Budapest és lakosainak száma eléri a 13 milliót.

Az ország fővárosa Tokió Honshu szigetén fekszik. Négyszer nagyobb, mint Budapest és lakosainak száma eléri a 13 milliót. Rókadémonok Japán már az őskorban kb. 30000 évvel ezelőtt lakott terület volt. 6852 sziget tartozik az országhoz. Közülük is kiemelkedik a négy legnagyobb: Hokkaido Honshu Kyushu Shikotu Az ország fővárosa

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014

Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 Tervgazdaságból piacgazdaságba A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 TTE konferencia, Kossuth Klub 2014.október 11. Bod Péter Ákos, Dsc A magyar gazdasági kötődés erősen középeurópai jellegű volt

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Japán története és vallásai

Japán története és vallásai Japán története és vallásai Skuczi László Japán története és vallásai Japán története a mitológia és az õstörténet szerintcikksorozatomban a teljesség igénye nélkül szeretnélek megismertetni Benneket Japán

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

Világháború a Távol-Keleten (1894-?)

Világháború a Távol-Keleten (1894-?) Világháború a Távol-Keleten (1894-?) Mérföldkövek a történelemben 1939. május 4. Csungking 1937. július 7. Peking Marco Polo híd Sanghai 1932. jan. 18. A mukdeni incidens, 1931 szept. 18. A nagyhatalmak

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl

A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl A közép-kelet-európai akadémiák együttmûködésérõl Szlovák magyar együttmûködés I. KÖZÖS TUDOMÁNYPOLITIKAI LEHETÕSÉGEK ÉS GONDOK Az uniós tagság közös elõnyei Piacgazdaság és az állami fenntartású kutatásszervezet

Részletesebben

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat

B) Mintafeladatok. Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat B) Mintafeladatok Középszint szöveges, kifejtendő, elemző feladat 1. FELADAT Az alábbi források az Oszmán Birodalom hadseregéről és kormányzatáról szólnak. A források és saját ismeretei alapján mutassa

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig

Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig SZAMOSI LÓRÁNT Az Oszmán Birodalom kialakulása Törökellenes harcok 1458-ig A. Az oszmán állam kialakulása, az első hódítások Ha manapság a török szót meghalljuk mindenkinek a mai Török Köztársaság lakossága

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint

Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint Egyiptom művészetének tárgyalása korszakok szerint A XIX. század végéig az a nézet uralkodott, hogy Egyiptom legrégebbi emlékei a piramisok, melyek az i.e. 2600 2500 körül épültek. Ma már régészeti leletek

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS

FOKOZATOS ELSZIGETELŐDÉS BEVEZETÉS A Gázai övezet története - A blokád bevezetése - Fokozatos elszigetelődés A gázai segélyflottilla-incidens - Mi is történt? - Következmények Törökország és Izrael - Jó gazdasági kapcsolatok -

Részletesebben

Az athéni demokrácia intézményei és működése

Az athéni demokrácia intézményei és működése 2. Az athéni demokrácia intézményei és működése; A római köztársaság virágkora és válsága; A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás; Az athéni demokrácia intézményei és működése - Kr. e II. évezred

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet

Tiszperger József : Örökkévaló. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4666-1. Kezdet Tiszperger József : Örökkévaló Publio Kiadó 2011 ISBN: 978-1-4709-4666-1 Kezdet Kezdetben volt Drakkar. Senki nem tudta honnan jött ezekre a földekre. Senki nem tudta miért. Senki nem tudta őt megfékezni.

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

Agrárgazdaság EU-kitekintéssel

Agrárgazdaság EU-kitekintéssel HORN PÉTER Agrárgazdaság EU-kitekintéssel Horn Péter állatgenetikus, egyetemi tanár az MTA rendes tagja Az emberi civilizáció kialakulása a mezôgazdaságon alapult 1942-ben született. 1965-ben agrármérnökként

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye I. Az Antall-kormány Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Az Antall-kormány A politikai rendszerváltoztatás utáni első

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL

A KIS MAGYAR VILÁGRÓL ZÁKONYI BOTOND A KIS MAGYAR VILÁGRÓL Ablonczy Balázs: A visszatért Erdély, 1940 1944, Jaffa Kiadó, Budapest, 2011, 280 oldal Ablonczy Balázs kötete a magyar Észak-Erdély történetét mutatja be 1940 1944

Részletesebben

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos.

1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. 1. A keresztrejtvény az ókori Hellász és Róma történelmével kapcsolatos. a) b) c) d) 1 e) f) g) ) i) j) k) l) m) n) 1/A. Töltse ki a keresztrejtvényt! (Elemenként 0,5 pont) a) Itt győzték le Kr. e. 202-ben

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A POLGÁRI KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban

Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Egy mezőváros társadalomszerkezete a Horthykorban Kettős társadalom Feudális-rendi arisztokrácia úri középosztály közalkalmazottak parasztság (önállók, bérlők, zsellérek, cselédek Kapitalista osztály nagytőkésekzse

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben