AJapán-szigetek a monszunövbe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJapán-szigetek a monszunövbe"

Átírás

1 ÉVFORDULÓ Japán története dióhéjban A kezdetektõl napjainkig AJapán-szigetek a monszunövbe tartoznak, rizstermesztésre alkalmas kevés földdel (területének alig több mint 10%-a mûvelhetõ). A többi meredek, magas hegyekkel, mély, néhol szakadékszerû völgyekkel, sebes folyású keskeny folyókkal, erdõkkel borított vidék. Az éghajlat változatos: meleg, nagyon csapadékos, fülledt, párás nyár, tájfunokkal terhes õsz, nagyon hideg, szelet és sok havat hozó tél, áradásokkal, erõs széllel érkezõ tavasz. Mindehhez még erõs vulkanikus tevékenység, évi több száz kisebb-nagyobb földrengés társul szökõárral, földcsuszamlásokkal, hegyomlásokkal. Az emberi élet számára meglehetõsen zord körülményeket biztosító táj. Õstörténet: népcsoportok keveredése A Japán-szigeteket egy törésvonal mentén felgyûrõdött hegylánc alkotja, Ajnu férfi. Ahogy Japán õsi lakóit 1898 körül elképzelték. Kézzel színezett albuminkép amely a jégkorszakokban összefüggött az ázsiai kontinenssel. Az emberi jelenlétre utaló legkorábbi leletek 130 ezer évesek. 32 ezer évvel ezelõttõl található õskõkori, paleolit kultúrák létezését bizonyító leletanyag. 13 ezer éve, az utolsó jégkorszakot követõ felmelegedés következtében a tengerszint emelkedett. Ekkor alakult ki a mai Japán-szigetvilág. Ebben az idõszakban egy nagyobb, eszközhasználatban fejlettebb, gyûjtögetõ társadalom tûnt fel. A régészek Dzsómon-kultúrának hívják. Nevét az agyagedények jellegzetes zsinórmintás díszítésérõl kapta. E kor- Japán története évszámokban Kr. e tõl. A Dzsómon-kultúra korszaka. Kr. e A legenda szerint az elsõ császár (tennó), Dzsinmu trónra lép. Ez a japán idõszámítás kezdete. Kr. e. 3. sz. Elterjed a földmûvelés és a fémmûvesség. 4. sz. A Jamato törzs Hokkaidó kivételével egyesíti a Japán-szigeteket, létrejön az elsõ államalakulat. 6. sz. A buddhizmust pártoló Sótokú herceg Tizenhét cikkelyes alkotmánya a konfucianizmus eszmeiségének elsõ jelentõs megjelenése Megkezdõdik a Taika-reform: kínai mintára erõsen decentralizált, szigorú alá-fölérendeltségre épülõ államot hoznak létre A Nara-korszak. Heidzsó (ma Nara) néven geometriailag megtervezett állandó fõvárost alapítanak Sómu japán császár (ur ) államvallássá teszi a buddhizmust A Heian-korszak. A fõvárost Heiankjóba (ma Kiotó) költöztetik (1868-ig ez a császári székhely). 9. sz. Az egymással harcoló családok, tartományi vezetõk fegyveres kíséretének tagjaiból, a szamurájokból új társadalmi réteg alakul ki Goszandzsó tennó (császár) véget vet a Fudzsivara család befolyásának. Ezután a trónjukról lemondott, szerzetesi fogadalmat tett császárok kormányoznak. A helyi hatalmasságok közül kiemelkednek a császári család mellékágai, a Tairák és a Minamotók A Heidzsi-zavargások. A Tairák és a Minamotók versengésébõl ideiglenesen az elõbbiek kerülnek ki gyõztesen A Gempei-háború. Minamoto no Joritomó megsemmisíti a Taira családot ben felveszi a sógun címet, amelyet 1868-ig viselnek Japán tényleges uralkodói. A császár udvara Kiotóban marad, a sógun Kamakurából irányítja az államot A Kamakura-korszak. A nyugat-európai hûbéri rendszerrel mutat rokon vonásokat Muromacsi-kor. Az Asikaga családból származó sógunok uralkodnak, székhelyük Kiotó Muromacsi negyede Az Ónin-háború során felbomlik az Asikaga-sógunátus által fenntartott központi hatalom. Az ország független feudális fejedelemségekre esik szét, élükön a daimjóknak nevezett tartományurak állnak Elsõ európaiként portugál kereskedõk jelennek meg Japánban Oda Nobunaga daimjó megfosztja hatalmától Asikaga Josiakit, ezzel megdönti a kiotói Asikaga-sógunok uralmát és harcot kezd a tartományurakkal Japán újraegyesítéséért. 3

2 Az Edo- vagy Tokugavakorszak. Tokugava Iejaszu daimjó felveszi a sóguni címet. Székhelyét Edóban (a mai Tokió) alapítja meg. A Tokugavák felszámolják az európaiak befolyását: a keresztények elüldözése után 1635-tõl kezdve teljesen elzárják Japánt az európaiak elõl tól. Az USA és az európai hatalmak egyenlõtlen szerzõdések megkötésére kényszerítik a sógunkormányt Tokugava Josinobu visszaadja a politikai hatalmat a császárnak. A Meidzsi (felvilágosult kormányzás) néven meghirdetett új történelmi korszak modernizálást, terjeszkedést és nagyhatalmi törekvéseket hoz A japán kínai háború. Kína lemond Tajvanról Japán javára, Korea önállósul Az orosz japán háború. A portsmouthi békében Oroszország átengedi Japánnak Port Arthur és a Liaotung-félsziget bérletét, Szahalin szigetének déli részét, valamint Koreát és Mandzsúriát japán érdekterületnek ismeri el Japán annektálja Koreát A Taisó-kor Japánban február 6. A washingtoni konferencián öthatalmi flottaegyezményt írnak alá. Nagy-Britannia, az USA, Japán, Franciaország és Olaszország hadiflottáinak arányát 5:5:3:1,75:1,75-ben állapítják meg A Sóva-kor kezdete. Taisó császár halála után helyére fia, Hirohito kerül Mandzsúria Japán kézre kerül február 18. A japánok Mandzsúriában bábállamot (Mandzsukuo) hoznak létre. Kormányzójává, majd császárává az utolsó kínai császárt, Pu Jit teszik november 25. Németország és Japán aláírja az antikomintern paktumot Japán kínai háború (1945-ig tart) szeptember 27. Japán, Németország és Olaszország háromhatalmi egyezményt köt. Elismerik Japán vezetõ szerepét Ázsiában december 7. Japán megtámadja az USA-t augusztus 6. és 9. Atombombatámadás Hirosima és Nagaszaki ellen szeptember 2. Japán aláírja a feltétel nélküli megadást szeptember 8. A gyõztes hatalmak közül az USA, Nagy-Britannia és Franciaország (a Szovjetunió és Kína nem), valamint további 46 állam San Franciscóban békét köt Japánnal. Japán visszanyeri teljes szuverenitását, de elveszti Koreát, Tajvant, a Kuril-szigeteket, Szahalin déli részét és Mandzsúriát, illetve mandátumterületeit. Japán beleegyezik, hogy továbbra is amerikai haderõk állomásozzanak területén A Heiszei-kor kezdete. Hirohito császárt halála után a trónon fia, Akihito követi (1990. november 22-tõl). Oprán Emese szak (Kr. e. 14. évezredtõl Kr. e. 3. század elejéig) emberei készítették japán régészek szerint a világ elsõ agyagedényeit és -figuráit. Vitatott kérdés, hogy ez a népesség vagy népességek a mai japánok õsei-e, illetve van-e közük a mai japánoknál régebben a szigeteken lakó ajnukhoz (akik mára alig 20 ezren maradtak Hokkaidón). Egyes vélemények szerint a Japán-szigetvilág elsõ lakói, közöttük feltehetõen a mai ajnuk õsei Észak- és Kelet-Ázsiából az akkor még létezõ földhidakon érkeztek erre a területre mintegy 35 ezer évvel ezelõtt. Más kutatók szerint néhány népcsoport hajóval is jött erre a vidékre Délkelet-Ázsiából a csendes-óceáni nagy vándorlási idõszakban. A leginkább elfogadott vélemény az, hogy a japán nép több irányból érkezett népcsoportok keveredésébõl alakult ki. A zsinórmintás kerámiákat elõállító népeket (Dzsómon-kultúra) az úgynevezett Jajoi-korszak követte. Idõhatárát a régészek a Kr. e. 3. századtól a Kr. u. 3. századig tartó idõszakra teszik. A kontinensrõl átkerülõ rizstermesztési és öntözési technikák jelentek meg, és fémeszközöket készítettek. A törzsek vezetõit hatalmas halomsírokban temették el. Az elsõ államszervezetek, 3 9. század Bronzharang a Jajoi-korból. (Kr. e. 3. sz. Kr. u. 3. sz.) Az elsõ államalakulat a leghatalmasabb törzs, a Jamato nemzetség vezetésével a 3 4. században jött létre. A 7. század folyamán a laza államszövetséget kínai mintára egy központosított, szigorúan szervezett állammá alakították át. Az akkor már évezredes Kínai Birodalom kultúrája, jól szervezett állama szolgált példaként. A reform részben a belsõ hatalmi harcok megszüntetését, részben a Kína és a Koreai-félsziget államai felõl érkezõ külsõ fenyegetés elhárítását célozta. A 8. századi joggyûjtemények (Ricurjó) meghatározták az új állam szerkezetét és szabályozták mûködését. Ezek értelmében az uralkodó akit ekkortól neveztek kínai mintára tennónak, mennyei császárnak az ország egész területe és népe felett abszolút hatalommal, istenként uralkodott. Hatalmát a törvényeknek megfelelõen az intézmények és a kinevezett hivatalnokok révén gyakorolta, minden föld az õ tulajdona lett állami földként. A Nara-kor ( ) az átvételek és a kínaias kultúra idõszaka Japánban: a buddhizmus, konfucianizmus, kínai írásrendszer, jogrendszer, kínai mûveltség és szokások átvétele és meghonosításának ideje. Japánban azonban a magánföldtulajdon és a nemzetségi elv is megmaradt a társadalomszervezésben. A 10. század végére a hatalom alapja a magánbirtok lett, s a földet birtoklók különbözõ rétegeit bonyolult függõségi rendszer kötötte össze, mely leginkább az európaihoz hasonló hûbéri hierarchiával jellemezhetõ. (Ez a fejlõdés Ázsiában máshol nem található.) Az állami földek és az onnan befolyó adók csökkenésével a központi hatalom rendfenntartó ereje egyre gyengült, a 10. századra megszûnt a központi hadsereg. A vidéki földbirtokosok, tartományurak, templomok, földesgazdák kis birodalmainak fontos része volt magánhadseregük. Ebbõl a saját fegyveres erõbõl alakult ki a szamurájréteg. Bezárkózás, század Dzsómon-kori zsinórdíszítésû agyagedény A 9. században a Kínai Birodalom meggyengült, Kelet-Ázsiában új államok jelentek meg (például a Koreai-félszigeten). Japán bezárkózott. A 12. század második feléig nem érintkezett a kontinenssel. Ez adott lehetõséget a sajátosan japán kultúra megszületésének és fejlõdésének. A Heian-korszak ( ) folyamán megjelentek a japán nyelven és japán írással írt, japán 4

3 Minamoto no Joritomo ( ), az elsõ Kamakura-kori sógun ízlésvilágot tükrözõ sajátos irodalmi mûfajok. A vidéki elit harcos réteg szamuráj vagy busi megerõsödött. A 12. század végén a szamurájok az egyik magasra emelkedett család vezetésével megalakították saját kormányukat, s a politikai hatalmat kivették az udvari arisztokrácia kezébõl. A Kamakura-korszakban ( ) a sógun, a szamurájok legfõbb hûbérura, a császártól katonailag kikényszerített felhatalmazással az egész országra kiterjedõ végrehajtó és ellenõrzõ rendszert épített ki vazallusaival. Az intézmények: sóguni államtanács, kincstár, a tartományokba kirendelt védnök (sóguni helytartó) és a magánbirtokokra (!) kihelyezett sóguni intézõ. A sógun ezen intézményekkel az összes tartományt, a magánbirtokok területét, a birtokosokat, a szamurájokat, az udvari nemeseket és a császári udvart is irányítani és ellenõrizni tudta. A császár és az udvari arisztokrácia felsõbbsége névlegessé vált, legfõbb tevékenységük a mûvészetek gyakorlása maradt. A busihatalom 1868-ig tartott. A harcosok rétegének megjelenése nemcsak a politikai struktúra átalakulását vonta maga után, hanem a mûvészi ízlés változását, a filozófia és vallás újabb irányzatainak érvényesülését, a társadalmi szervezõdés új formáinak kialakulását is. (A szamurájok klasszikus korszaka a század. A szamuráj harcmûvészet kikristályosodása, a szamurájetika megformálása ekkor történt meg.) A császárság Ajapán császári dinasztia az egyedüli a világon, mely ugyanazon országban megszakítás nélkül uralkodik a császárság kialakulásától (igazoltan a 4 5. század) a mai napig. A 8. századi japán krónikák szerint (amelyek ig a hivatalos állameszmét jelentették) az elsõ japán császár a sintó panteon fõistenének egyenes ági leszármazottja volt. Isteni személy, és egyben a sintó, az õsi japán hitvilág feje. Elsõsorban vallási vezetõként tevékenykedett, és a legitimáció forrása volt a legfõbb államhivatalokat birtokló és ténylegesen kormányzó nemzetségek számára. A japán császárság intézményének jellegzetessége, hogy a császár személye már a kezdetektõl csak szimbólum volt, és nem valós politikai hatalom birtokosa. Hirohito (uralkodói nevén Sóva), a 124. japán császár hagyományos öltözékben, mint a sintó egyház feje, 1926 körül A 12. század végétõl a 19. század közepéig a hatalom a szamurájok hûbérura, a sógun kezében volt. Õket névleg a császár nevezte ki, hatalmuk legitimációja tõle eredt, ugyanakkor a császár és udvara nem avatkozhatott bele a politikába. Isteni származásáról a császár január 1-jén mondott le. Kétezer éve a császár a nemzet egységét, a japán történelem és állam folytonosságát szimbolizálja. Szamurájhagyományok Ajapán szamurájok (busik) évig uralták országukat, és kultúrájuk a nemzeti mûveltség alapvetõ része lett. Harci erejükre a 10. században lett igazán szükség, amikor a központi hatalom már nem mûködött. A harcos csapatok eredetileg családi Szamurájok harca. Színes nyomat a Heian-kori Heike monogatoriból. A 12. századi mûben az eszményi harcos hõsiességének végsõ próbája az élet feláldozása a hûbérúrért alapon szervezõdtek, a családfõ körül csoportosultak a család férfi tagjai, a rokon fiúk, illetve a háziszolgák, a szolgálatban álló parasztok és hûségüket felajánló kisebb gazdák. A tagokat szoros függõségi rendszer kötötte össze. A busicsoportok egymással is függõ viszonyba kerültek. A szamurájkultúra alapja filozófiai, vallási, társadalmi és katonai eredetû. Konfucianizmus, zen buddhizmus, busidó és a családmodell együttesen alakította ki a szigorú morált és etikát. A hagyományokat, szabályokat és szokásokat a 17. század elejére rendszerezték a busidó ( a harcos útja ) nevû íratlan erkölcsi kódexben. Az eszményi szamuráj nemcsak kiváló harcos, hanem mûvelt is volt. Elsajátították az arisztokrácia mûveltségét, és emellé saját ízlésviláguknak megfelelõ jellegzetes stílust teremtettek. Legfontosabb értékeik a hõsiesség, a hûség, a családi dicsõség és a harci jártasság voltak. 5

4 Hadakozó tartományok, század A Kamakura-korban még viszonylag erõs és szilárd volt a busi központi hatalom, de a Muromacsi-korban ( ) kitört tartományi zavargások és helyi háborúskodások miatt a szamurájok központi hatalma is elveszítette irányító és ellenõrzõ erejét. A tartományokban a szinte állandóvá váló háborúskodásban végül egy-egy nagyúr vált a terület egyedüli urává, és a tartományban élõ szamurájok az õ vazallusai lettek. A következõ korszak neve hadakozó tartományok kora, arra utal, hogy az így létrejövõ független uradalmak folyamatosan harcban álltak egymással a területekért, illetve a hatalomért. A 16. század elsõ harmadára mintegy 250 önálló tartomány alakult ki, mindegyik saját uralkodóval. A széttagoltság azonban nem csak háborúskodást jelentett az országnak. A kontinensrõl újabb ismeretek érkeztek, a kereskedelmi cikkek mellett. A mezõgazdasági termelékenység növekedett, a különbözõ területek egyedi termékei állandósuló piacokon a városokban cseréltek gazdát az egyre növekvõ számban megjelenõ kereskedõk révén. Különösen a tartományurak központi vára körül jöttek létre a nagyobb városok, a jelentõs önálló rétegként megjelenõ városlakó kézmûves és kereskedõ népességgel. Az önállóságra kényszerített magára hagyott, de az adókötelezettségeket teljesíteni köteles vidéken megkezdõdött a faluközösségek kialakulása, amelyek zárt, hierarchikus és önigazgató egységekként foglalták keretbe a parasztság életét. Ekkor (1543) érkeztek elõször európaiak Japánba, s bár az általuk hozott puska és dohány hamar meghonosodott, hatásuk még nem lehetett hosszan tartó és jelentõs. Néhány évtizedes jelenlét után az ismét egységesedõ országból kiszorították az idegeneket, az általuk terjesztett kereszténységgel együtt. Terakoja iskola lányok számára. Edo-kori színezett fametszet Kabuki színészek. A színészportré mint mûvészeti ág az Edo-kor kedvelt mûfaja ország egységét. A Tokugava-sógunok a japán történelem legszilárdabb, két és fél évszázadon keresztül fennálló hatalmi rendszerét építették ki. A Tokugava- (vagy más néven Edo-) kor ( ) a japán történelem legbékésebb korszaka volt, a középkori anarchia után az országegyesítés befejeztével, majd a külvilág (spanyol, portugál hittérítõk és kereskedõk) fokozatos kizárásával lehetõség nyílt a békés, külsõ hatásoktól mentes fejlõdésre. Szigorúan ellenõrzött hierarchikus társadalom, erõs központi államszervezet, agrárgazdaság, fejlett pénzgazdálkodás, jelentõs urbanizáció, önálló városi kultúra, magas szintû jog- Országegyesítés: békés elzártság, A széttagoltságot az egységesítés idõszaka követte. A 17. század elejére három nagy hadvezérnek kevesebb mint 50 év alatt sikerült megteremteni az 6

5 felfogás, törvényi szabályozottság és iskolázottság jellemezte ezt a korszakot. A 30 milliós népesség nagy többsége (85%) az agrártársadalomhoz tartozott. A falvak autonómiája, az árutermelésre berendezkedett tehetõs parasztgazdák rétege, a bérleti rendszer egy Ázsiában szinte páratlan életszínvonal-emelkedést biztosított nekik, és nagyszámú munkaerõ-felesleget is teremtett. A városi népesség (15%) egyrészt a hosszú békeidõben civil állami hivatalnokokká vált mûvelt szamurájrétegbõl, másrészt a gazdag, autonóm polgárságból állt. A már létezõ fejlett pénzgazdálkodás (a tõkeerõs kereskedõházak szinte bankokként tevékenykedtek) túlnõtt az agrárgazdaság keretein. Az Edo-korszakot a városi kultúra korszakának lehet tartani. A polgárság megteremtette saját mûvészeti mûfajait (színház, bábszínház, városi szórakoztató irodalom, a híres japán fametszetek), amelyek a nemzeti kulturális hagyomány részei lettek. Az elszigeteltség alatt kialakult az erõs hagyományokkal rendelkezõ homogén nemzeti kultúra, amely a késõbbiekben meg tudta tartani az átalakuló ország etikai-szellemi egységét. A reformok kora, Japán a 19. század közepéig elzárt ország volt, s ennek az lett a következménye, hogy lemaradt a technikai fejlõdésben. Amikor az 1850-es évektõl kezdve megjelentek a japán partoknál az ország megnyitását követelõ amerikai, angol, francia és orosz hajók, nyilvánvalóvá vált a Nyugat technikai fölénye, s az is, hogy ezzel Japán nem szállhat szembe. A császárság hatalmának visszaállítása programjával 1868-ban uralomra került csoport meghirdette az új (Meidzsi) korszakot: az ország gazdasági és állami berendezkedésének nyugati mintájú átalakítását. Japán megnyitása után feszített tempójú, irányított modernizációt kezdett, hogy technikai lemaradását behozza és egy modern államot építsen fel, amely az akkori hatalmakkal minden tekintetben egyenrangú. A modernizáció nyugati mintájú államberendezkedés (parlamentáris rendszer) kiépítése, közigazgatási reform, hadseregszervezés, földreform, A Port Arthur bevételét elõsegítõ nan-shani csata, május 25. A propaganda célzatú japán fametszet a japán (technikai) fölényt és hõsiességet emeli ki A zen kultúrája iparosítás, bankrendszer kialakítása a társadalmat is megváltoztatta, eltörölte a korlátokat. A modern államszerkezet és gazdaság kialakítása a századfordulóra lezárult. A Japán történelem aranykora kezdõdött el ekkor és tartott az elsõ világháború végéig: folyamatos gazdasági fejlõdéssel, gyarapodással és gyõzelmekkel. Az iparosítás és a gyors népességnövekedés azonban az azelõtt önellátó, de ásványkincsekkel és nyersanyagokkal nem rendelkezõ országot teljességgel kiszolgáltatottá tette. A gazdaság problémája, a külkereskedelmi mérleg egyensúlya nemzetbiztonsági kérdés lett, amelyet részben békés kereskedelemmel, részben területszerzésekkel, katonai eszközökkel próbáltak megoldani. Kína vonzóvá vált, hatalmas területével, nyersanyagforrásaival, ásványkincseivel, felvevõpiacával. Ez Aszamurájok jellegzetes stílust teremtettek, amelyhez az eszmei filozófiai és vallási alapot a zen buddhizmus szolgáltatta. A zent a többi buddhista irányzattól az egyén és az individuum fegyelmezésének hangsúlyozása különbözteti meg. A században terjedt el Japánban. Az egyszerûség, egyenesség, az ülõ helyzetben végzett A puritán egyszerûségû zen kert meditáció szigorúsága, a a kifinomult mûvészi ízlés példája személyes erõfeszítéssel elérhetõ megvilágosodás lehetõsége, a lényegre törõ gondolkodás transzcendens és mindennapi síkon is eligazítást adott az életvitelhez. Önfegyelem, összpontosítás, szigorú munka a mindennapokban: ez a kívánatos viselkedés alapja, amely a már nem katonáskodó szamurájok életvitelét is meghatározta. A zen mûvészet szigorú egyszerûsége, letisztult formavilága, jelzésszerû, de mégis egyenes mûvészi kifejezésmódja tökéletesen megfelelt a szamurájok puritánabb életvitelének és szemléletmódjának, amelyhez azonban finom mûvészi ízlés társult. A tusfestészet színtelen, jelzésszerû vonalakkal a valóságot csak sejtetõ ábrázolásmódja, a száraz kertek (amelyekben csak homokkal, kaviccsal és kövekkel jelzik a természet világát), a teaszertartás mesterkélten egyszerû kellékei voltak ennek a finom ízlésû világnak a jellegzetes kifejezõi. 7

6 vezetett az ös japán kínai háborúhoz, melyben Japán tíz hónap alatt gyõzelmet aratott, és amellett hogy birtokait (Tajvan, Okinava) és érdekszféráját (Korea) Kínával elismertette, még óriási hadisarcot és kínai területeket is kapott. Japán legyõzte az egykori civilizációs mintát, és a helyére lépve Ázsia nagyhatalmává lett. A kontinensen való terjeszkedése azonban az orosz expanzióba ütközött, és ez az ellentét vezetett az ös orosz japán véres háborúhoz, amelyben Japán ismét gyõzelmet aratott, és ezáltal egyenrangúvá vált a nyugati nagyhatalmakkal. Az elsõ világháborúban Japán Anglia szövetségeseként vett részt, bár hadi eseményekbe nem kapcsolódott. Szállítóként viszont hatalmas haszonra tett szert, és területeket foglalhatott el. Fellendülés, válság, nyugati életformák, Meidzsi császár halála ben egy korszak végét is jelölte. A fél évszázados nagy átalakulás lezajlott. Már olyan nemzedékek éltek Japánban, amelyek a nyugati kapitalizmus mintáit befogadó új világban születtek. A hatalmat különbözõ elit csoportok (udvari tisztviselõk, közhivatalnokok, hadsereg, flotta, parlamenti pártok, gazdasági elit) birtokolták kényes egyensúlyban. A parlament mûködése még nem szilárdult meg, a császár hatalma viszont abszolút volt, amit azonban nem õ, hanem a nevében fellépõ csoportok gyakoroltak. Az 1912-tõl 1926-ig tartó Taisó-kort a liberális húszas évek megjelölésével szokták emlegetni. A nyugati típusú parlamentáris, polgári kormányzás korszaka volt ez, a nyugatias életforma, stílus, divat és életérzés megjelenése Japánban. A háborús konjunktúra vége (1918) nagy csapást jelentett a japán ipar számára. Japán modern kori gazdasági 8 fejlõdésében (1880 és 1945 között) az 1920-as években volt a leglassúbb a növekedés, komoly válsághelyzet alakult ki több alkalommal is tól új korszak kezdõdött: Sóva (Hirohito) császár uralkodása (egészen 1989-ig) ban a világválság nagy erõvel elérte Japánt, a külföldi piacok elvesztek, a bankok tönkrementek, a termelés visszaesett, a japán exporttól külföldön magas vámokkal védték a belsõ piacokat. Mindez a gazdasági összeomláson túl tudati válságot is elõidézett az országban: a Nyugatból való kiábrándulást. Elõtérbe kerültek a japán értékek, a nemzeti jellegzetességek, a saját fejlõdés elemei. Szélsõséges politikai ideológiák hódítottak, amelyek sajátos módon ötvözték a japán hagyományokat a modern radikális eszmékkel. Az 1920-as évek kényes egyensúlya felbomlott, és a hatalmi ûrt az egyre erõsödõ hadsereg töltötte be. Megoldás területi hódítások, ben japán csapatok támadást indítottak Kínában, amivel megkezdõdött egy majdnem 15 éves küzdelem Kína és Japán között ben az elfoglalt mandzsúriai területeken létrehozták Mandzsukuo japán bábállamot, amelyet a Népszövetség nem ismert el, sõt kizárta Japánt a tagjai közül ban Japán aláírta az antikomintern paktumot Németországgal, amivel egy új szövetségi rendszerbe tagolódott, bár attól függetlenül saját háborúját vívta ben a Japán Birodalom elfoglalta Kína egyes részeit, elindítva a második kínai japán háborút. A belpolitikában egyre diktatórikusabb elemek kaptak szerepet: a politikai ellenzék üldözése, nacionalista és militarista propaganda, a pártok betiltása (1940). A japán stratégia célja a haditengerészeti fölény megszerzése volt a csendes-óceáni térségben, majd a fontos nyersanyaglelõhelyek megszerzésével elõnyös béke megkötése az Egyesült Államokkal és Nagy-Britanniával december 7-én Japán megtámadta a Pearl Harbor-i amerikai haditengerészeti bázist és hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak re érte el a birodalom a legnagyobb kiterjedését: ellenõrzése alatt tartotta Kína nagy részét, Koreát, szinte a teljes Délkelet-Ázsiát (Indokína, Malajzia, Burma, Thaiföld, Fülöp-szigetek, Indonézia) és a csendes-óceáni szigetvilágot, egészen Ausztrália partjaiig. Az amerikaiak ellentámadásba kezdtek, és folyamán sorra visszafoglalták a japánok területeit februárjában az amerikai légierõ megkezdte a japán hadiüzemek és városok módszeres bombázását. Miután az USA az atombombát is bevetette Japán ellen és a Szovjetunió is belépett az ország elleni háborúba, Japán augusztus 15-én feltétel nélkül megadta magát a szövetségeseknek. A háború Japánban több millió emberéletet

7 Nagaszaki romjai az atomtámadás után követelt és jórészt elpusztította az ország gazdaságát és infrastruktúráját. Amerikai megszállás, újjáépítés, A világháború után Japánra hat és fél éves amerikai katonai megszállás és gyámság várt, amely incidensek nélkül zajlott le. A japán nép kollektív célja (amellyel mindig is mozgósítani lehetett a társadalmat) ekkorra az újjáépítés és a talpra állás lett, és ehhez akkor az amerikaiak segítséget nyújtottak ez motiválta a japán együttmûködési készséget. A megszállás fõ célja Japán átalakítása, demilitarizálása és demokratizálása volt, és ugyanolyan horderejû reformfolyamatot jelentett, mint a Meidzsi kori modernizáció. Földreform, emberi jogok az alkotmányban, általános választójog, a császár szimbolikus szerepre korlátozása, közigazgatási decentralizációs reform, az oktatás átalakítása, demilitarizálás, politikai tisztogatás, titkos szabad választások, parlamenti reform, a háborúról és a hadsereg fenntartásáról való lemondás a mai demokratikus Japán megteremtése zajlott le akkor, amerikai vezénylettel ban a világpolitikai helyzet változása felértékelte Japán szerepét az USA számára, és érdekeltté tette abban, hogy Japán gazdaságilag megerõsödjön. Amerika részben elengedte a japán háborús jóvátételt, részben pénzügyi stabilizációs politikával és konkrét segélyekkel az amerikai piac megnyitása a japán áruk elõtt, technológia átadása, hitelek nyújtása, géppark biztosítása segítette a rekonstrukciót. Modernizáció és hagyomány, 1951-tõl szeptember 8-án San Franciscóban 48 állam békeszerzõdést kötött Japánnal. Az ország visszanyerte teljes szuverenitását, és nekilátott, hogy átalakított gazdaságát és teljes berendezkedését nemzeti sajátosságaihoz igazítsa. Az között zajló koreai háború fellendítette a japán gazdaságot, áruik keresettek lettek, fejlõdött a háború elõtt már világszínvonalon termelõ nehézipar. Az ipar újjáépítésében fontos szerepe volt az állami ellenõrzésnek, amely az olyan az iparosítás elsõ szakaszában kulcsfontosságú ágazatok fejlesztését szorgalmazta, mint az acélipar, a hajógyártás, a szénbányászat és a vegyipar. A japán gazdaság fejlõdése meghaladta az évi 10%-ot. Az 1960-as évek második felében óriási ütemben indult meg az autók gyártása és exportja, valamint az elektronikai ipar felfutása. Japán 1968-ra a világ második legfejlettebb piacgazdasága lett. Az 1970-es évek energiaválságára az ipar szerkezetátalakítással válaszolt: a kevésbé energiaigényes, A japán GDP növekedése között (milliárd japán jen) Év GDP , , , , , , , , ,5 Kiss Sándor közlése. viszont magas fokú technikai fejlettséget és szakértelmet igénylõ iparágak fejlesztésével: csúcstechnológia, elektronika, számítástechnika stb. A sikerekben nem kis szerepet játszott a sajátos japán menedzsment-, valamint a munkáltatói rendszer, amely a közösségi és családi szervezõdés hagyományait vette mintának. A kormányzatnak méltó partnere volt a közös célért jól mozgósítható, fegyelmezett, keményen dolgozó japán társadalom, amely a gazdasági sikerek elérését mindennél fontosabbnak tartotta, mert ezáltal nemcsak az ország erõsödését és ezzel saját sorsának jobb alakulását remélte, hanem a világháborúban elvesztett presztízs és kedvezõ országimázs visszaszerzését is. FARKAS ILDIKÓ Tokió modern Sindzsuku kerülete, elõtérben a Sinkanszen gyorsvasúthálózat egyik szuperexpressze 9

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI

BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar BIZTONSÁGPOLITIKA II. AZ ISZLÁM KULTÚRA SAJÁTOSSÁGAI ÉS 20. SZÁZADI JELLEMZŐI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA

Részletesebben

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete

BÓKA ÉVA. Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete BÓKA ÉVA Az európai egységgondolat politikai eszmetörténete 1 Tartalomjegyzék 1.Bevezetés: Az európai egységgondolat antik és középkori gyökerei...2 2.Az európai egységgondolat fejlődése a 14. századtól

Részletesebben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

Szellemi forradalom a felvilágosodás

Szellemi forradalom a felvilágosodás Szellemi forradalom a felvilágosodás Felvilágosodás: A XVIII. század eszmerendszere. Angliában bontakozik ki, majd Franciaországban teljesedik ki. Előzménye: a természettudományok fejlődése és a racionalizmus

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN

A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN DETRE ZOLTÁN százados A TERRORIZMUS KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNETI HÁTTERE, MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI ÉS JELENLÉTE A XXI. SZÁZADBAN THE BACKGROUND HISTORY, FORMS OF APPEARANCE, AND PRESENCE OF TERRORISM IN THE

Részletesebben

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás

Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Az argentin válság és a recesszióból való kilábalás Klein Hajnalka NK IV. Európai Üzleti Tanulmányok 2003 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Peronizmus 4 I.1 Előzmények 4 I.1. a Belpolitikai és gazdasági előzmények

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80

VILÁGABLAK K. HORVÁTH ZSOLT Tagadás és megvesztegethetetlenség könyve (Drang nach Westen)...80 KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXI/4. 2010. ÁPRILIS TARTALOM KOVÁCS KISS GYÖNGY Bevezetõ.................................3 KARÁCSONYI ZSOLT Vadászat elõtt (vers)..........................4

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla

A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla A cigányság a magyar társadalomban Társadalmi-történelmi áttekintés /tanfolyami jegyzet/ Készítette: Csillei Béla Bevezető Közhelyszámba megy annak kimondása, hogy a magyarországi cigányság olyan társadalmi

Részletesebben

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út

A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út A gyermekvédelem története Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény megszületéséhez vezető út Készítette: Czirják Attila 2008. 1 Bevezetés Tanulmányomban a gyermekvédelem történetével fogok foglalkozni nemzetközi

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel

A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések és a gyarmatosítás kezdete tétel A nagy földrajzi felfedezések a XV. század végére és a XVI. század elejére tehetők. Okai: a népesség növekedése Európában aranyéhség (az európai

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ Σειτε 1 EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP Befektetés az emberekbe immár 50 éve πϖ7080146_50ψεσφ ΗΥ Ινηαλτ.θξδ7:Μισε εν παγε 1 22.11.2007 1:10 Υηρ

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE

AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE AZ INTÉZMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ÉS A FEJLETT GAZDASÁGOK UTOLÉRÉSE NAGY ANDRÁS Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Budapest 2002. január KTK/IE Műhelytanulmányok 2002/1. Magyar Tudományos

Részletesebben

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1994-07. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1994-07 História 1994-07 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet

Kovács György 1. Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Kovács György 1 Az európai pénzügyi rendszer válságai és a magyar pénztörténet Tanulmányunkban a magyar pénztörténet három kitüntetett szakaszával kívánunk foglalkozni, három olyan korszakkal, amikor a

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december

AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN. 2000. december AZ EL NEM KÖTELEZETT ORSZÁGOK MOZGALMÁNAK HANYATLÁSA A HIDEGHÁBORÚS NEMZETKÖZI RENDSZER ALKONYÁN 2000. december KÉSZÍTETTE: CSICSMANN LÁSZLÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMÁNAK

Részletesebben

XENO.HU Miről szól ez a füzet?

XENO.HU Miről szól ez a füzet? 1 XENO.HU Miről szól ez a füzet? A gyűlöletről, az elutasításról, az idegenellenességről. A füzet címe XENO.HU, ahol a xeno előtag az idegenre, a másra utal, a xenofóbia szó pedig idegenellenességet, idegengyűlöletet

Részletesebben

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA

A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA A KIRGIZ PARLAMENTÁRIS KÍSÉRLET PERSPEKTÍVÁI EGY DEVIÁNS ESET VIZSGÁLATA Gyene Pál (politológus-történész, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának doktorjelöltje) ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben