Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA... 11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA... 11"

Átírás

1 1

2 Tartalomjegyzék EGÉSZSÉG TÉMAHÉT... 3 FOGÁSZATI SZŰRŐVIZSGÁLAT SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA... 9 BESZÉLGETÉS A VÉDŐNŐVEL AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRŐL EGÉSZSÉG 12 PONTJÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA KEDVENC ZÖLDSÉGEIM, GYÜMÖLCSEIM - LEPORELLO KÉSZÍTÉSE NÉMET ÓRÁN ÖNARCKÉP TULAJDONSÁGAIMMAL-NÉMET ÓRÁN POZITÍV TULAJDONSÁGOK - MOSOLY PÓLÓ KÉSZÍTÉSE SZÍNHÁZI ELŐADÁS SZERVEZÉSE KOMOR LÁSZLÓ: ÁLLATI LA-FONTAINE TÖBBFÉLE ÍZESÍTÉSŰ ZÖLDFŰSZERES KEVERT TÚRÓ ELKÉSZÍTÉSE FRISS TAVASZI ZÖLDSÉGEKBŐL SALÁTA KÉSZÍTÉSE UGRÁLÓVÁR A VIDÁM MOZGÁSÉRT ÉTELKÓSTOLÓ AZ EGYÜTT ELKÉSZÍTETT EGÉSZSÉGES ÉTKEKBŐL KISVASUTAS KIRÁNDULÁS A GEMENCI ERDŐBE ÍGY VIGYÁZOK AZ EGÉSZSÉGEMRE, KIÁLLÍTÁS A TÉMAHÉT PRODUKTUMAIBÓL BARLANGTÚRA AZ ABALIGETI CSEPPKŐBARLANGBA HANCÚROZÁS AZ ERDEI TORNAPÁLYÁN, ÉS A TELJES KIŐRLÉSŰ LISZT KÉSZÍTÉSE AZ ORFŰI VÍZIMALOMBAN

3 Egészség témahét B-A-P Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központ Kanizsai Dorottya Általános Iskola Általános Iskola Pörböly 7142 Pörböly, Bajai út 69. Tel.: 06 74/ E g é s z s é g t é m a h é t P ö r b ö l y ö n április áprilisában szinte egymással párhuzamosan kezdjük el az Egészség témahét és a Légy a környezet őre! projekt megvalósítását. A két téma a mindennapi életben is szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen környezetünk óvása, védelme, alappillére egészségünknek. Ez a gondolat arra sarkallt minket, hogy az életnek megfelelően, ezt a szemléletet tanulóinkban is tudatosítsuk, s ne válasszuk mereven külön a két új tanulásszervezési eljárást. Ennek megfelelően az Egészség témahét két napon április 22-én a FÖLD NAPJÁN és április 23- án egy-egy közös kirándulás alkalmával összekapcsolódik a környezetvédelmi projekttel. Szeretnénk tanítványainkban tudatosítani azt a tényt, hogy nem létezik egészség, friss levegő, kirándulás, a környezetünk óvása nélkül. Mindezekért erre a két napra közös programokat szervezünk. Egészség témahét tartalmi leírása A témahét megvalósításába bevont 1-2. osztályosok április 19 és 23. között minden órán az egészség témakörrel foglalkoznak, valamint minden nap szervezünk olyan tanórán kívüli foglalkozásokat is, aminek hasonló a témája az órák tananyagához, melyekbe a 3-4. osztályosok is bekapcsolódhatnak. Ezen kívül április 22. és 23-án közös rendezvények segítik mind a témahét, mind a környezetvédelmi projekt sikeres megvalósítását. Témahét célja - A gyerek legyenek tisztában azzal, hogy az egészség kincs. - Tudják, hogyan kell öltözniük, étkezniük, és mit tehetnek ők az egészség megőrzése érdekében. - Ismerjék önmagukat, lássák saját jó és rossz tulajdonságaikat. - Legyenek képesek az örömre, tudjanak mosolyogni, nevetni. - Tudjanak különbséget tenni az egészséges és egészségtelen ételek között. - Élvezzék a mozgás megújító érzését. - Védjék környezetüket, hogy mindez lehetséges lehessen. - A gyerekek érezzék a közös munka, játék örömét, a közösség erejét, egymás elfogadását tiszteletét. 3

4 A Z E G É S Z S É G T É M A H É T M E G V A L Ó S Í T Á S A A témahét megvalósításában résztvevő osztályok: 1-2. osztály 16 diák A témahét megvalósításában résztvevő pedagógusok: 4 fő Időkeret: Az 1-2. osztályban 4 nap x 5 x 45 perc, 1 nap 3X45 perc és a témazáró napja A 3-4. osztály a délutáni programokba kapcsolódik be. Ezek a programok egymás mellett zajlanak és szabadon választhatóak a gyerekek érdeklődése alapján, valamint április 22-én és 23-án, közös kiránduláson erősíti a két oktatásszervezési eljárás egymás hatását Tantárgyi kapcsolatok: NAT Ember a természetben Ember a társadalomban Művészetek dráma, vizuális kultúra, ének-zene Kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: Élményszükséglet, öntevékenységi vágy, kíváncsiság, önmegismerés önismeret, befogadási készség, beleélési képesség, fantázia, mesék, művészi kifejezésének képessége, receptek feldolgozásának képessége, finommotorikai készség, önmotiváció. Kognitív kompetencia: Holisztikus szemlélet, megfigyelő-, összefüggés kereső-, összefüggés kezelő-, tudásszerző-, rendszerező, gondolkodási képesség; anyanyelvi beszéd, kommunikációs képesség, lényegkiemelő képesség, ok-okozati képesség, tanulási képesség. Memóriafejlesztés, reprodukáló képesség. Szociális kompetencia: Együttműködés, kooperatív készség, felelősségvállalás, empátia, véleményalkotás, véleménynyilvánítás, kommunikatív képesség, tolerancia. Munkaformák - kooperatív csoportmunka - differenciáló csoportmunka - páros munka - frontális munka - egyéni munka Előkészítés 1. tervezés, ötletelés: feladatok megbeszélése, tanítók közötti elosztása 2. Heti terv összeállítása: kiemelt műveltségterületek köré csoportosuló feladatok, tevékenységek foglalkozások 4. Gyűjtőmunkák az egészségről 4

5 Szervezési feladatok - Témahét kirándulásainak megszervezése - Komor László színművész felkérése vendégszereplésre - Ugrálóvár szervezése az iskola elé - Ételkóstoló szervezése - Kiállítás összeállítása az elkészült prodoktumokból 5

6 A z e g é s z s é g t é m a h é t p r o g r a m j a A t a n ó r á n k í v ü l i t e v é k e n y s é g e k b e n HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK! ILYEN VAGYOK! AZ VAGY, AMIT MEGESZEL! SPORT TISZTA KÖRNYEZETBEN! TISZTA LEVEGŐT! DÉLELŐTT A délelőtti tanítási órák a nap szlogenje köré csoportosulnak DÉLUTÁN A délutáni programok jelennek meg a táblázatban Fogászati szűrővizsgálat Mosoly póló készítése Saláták készítése friss tavaszi zöldségekből Kirándulás a Gemenci erdőbe Kirándulás Pécsre Védőnői foglalkozás a helyes testápolásról Az egészség 12 pontjának összeállítása Komor László: La Fontaine: Állati tulajdonságok A pozitív életszemlélet, a nevetés hatása a személyiségre Zöldfűszeres kevert túró elkészítése a délelőtti szövegfeldolgozáshoz kapcsolódóan Ugrálóvár Az evés és a mozgás helyes aránya Ételkóstoló az elkészített salátákból, túróból és a megrendelt zöldséges lepényből Kiállítás a témahét ideje alatt elkészült produktumokból Az abaligeti cseppkőbarlang tiszta levegőjének hatása az asztmás, allergiás, és az egészséges emberre Mozgás a tiszta friss levegőjű Orfűn, az erdei tornapályán A teljes kiőrlésű liszt készítés az orfűi vízimalomban 6

7 A z e g é s z s é g t é m a h é t p r o g r a m j a t a n ó r á k o n 1. nap április 19. hétfő ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK! Délelőtt 1-2. osztály 1-2. óra: Szövegalkotás-szövegértés: Beszélgetőkör az egészségről BESZ X modul - Életjátékok: A fogorvosnál BESZ X modul Életjátékok: A fogorvosnál 3. óra: Matematikai logika: Mérések: hőmérséklet, ruhaválasztás hőmérséklethez Testhőmérséklet mérése egészség, vagy betegség 4. óra: Nemzetiségi német nyelv: képes hangulat szótár 5. óra Testnevelés: pulzusmérés kitartó futás előtt és után 2. nap április 20. kedd ILYEN VAGYOK! Délelőtt 1-2. osztály 1. óra 1. osztály: Nemzetiségi német nyelv: képes szótár a tulajdonságokról Ilyen vagyok 2. osztály: Szövegértés- szövegalkotás: Ilyen vagyok játék a tulajdonságokkal 2. óra 1. osztály: Szövegértés- szövegalkotás:, Ilyen vagyok játék a tulajdonságokkal 2. osztály: Nemzetiségi német nyelv: képes szótár a tulajdonságokról Ilyen vagyok 3. óra 1. osztály: Szövegértés- szövegalkotás:, Ilyen vagyok játék a tulajdonságokkal 2. osztály: Matematikai logika: testmagasság és testtömeg mérése 4. óra 1. osztály: Matematikai logika: testmagasság és testtömeg mérése 2. osztály: Szövegértés- szövegalkotás. Ilyen vagyok játék a tulajdonságokkal 5. óra osztály: Ének: Fúvós hangszerek, a zene hatása a lélekre 3. nap április 21 szerda AZ VAGY AMIT MEGESZEL! Délelőtt 1-2. osztály 1. óra 1-2. osztály Szövegértés- szövegalkotás: Táplálkozz egészségesen! - szövegfeldolgozás 2. óra 1. osztály: Szövegértés- szövegalkotás: Dramatikus játék bevásárlás tudatos vásárló 2. osztály: Nemzetiségi német nyelv: Képes étel szótár készítése 3. óra 1. osztály: Nemzetiségi német nyelv: Képes étel szótár készítése Matematikai logika: 2. osztály: Szövegértés- szövegalkotás: Dramatikus játék bevásárlás tudatos vásárló 4. óra 1-2. osztály: Matematikai logika: Mérések a szövegfeldolgozáshoz és a délutáni salátakészítéshez kapcsolódóan. 5. óra 1-2. osztály: Testnevelés: Mozgás zenére 7

8 4. nap április 23. csütörtök SPORT TISZTA KÖRNYEZETBEN! Délelőtt 1-2. osztály 1. óra: 1-2. osztály Nemzetiségi német nyelv: Sport- sportágak 2. óra 1-2. osztály Szövegértés- szövegalkotás: Saroklabda c játékleírás feldolgozása 3. óra 1-2. osztály Szövegértés- szövegalkotás: Saroklabda c játékleírás feldolgozása és kipróbálása a leírtak alapján 4. óra Matematikai logika: Szöveges logikai feladatok távolsággal, gyorsasággal kapcsolatban 5. óra Testnevelés: Úszás 5. nap április 23 TISZTA LEVEGŐT! Délelőtt 1-2. osztály óra rajz. Így vigyázok az egészségemre, vagy így védem a környezetemet - plakátkészítés 3. óra környezetismeret: Táplálékpiramis készítése A témahét értékelése A gyerekek megértették, hogy egészségünk a legfontosabb kincs, amit őrizni kell. Megtapasztalták, hogy a szűrővizsgálatok fontosak, és nem kell félni tőlük. Összegyűjtöttük mindazt, amit ők maguk is megtehetnek az egészségükért. Feltérképeztük jó tulajdonságainkat, igyekeztünk megismerni magunkat és egymást is. Együtt nevettünk Komor László színművész játékán, ahogyan kifigurázta a negatív emberi tulajdonságokat az állatokon keresztül. Egészséges ételekről olvastunk, elkészítettük és meg is kóstoltuk. A diákok nyitottá váltak az egészséges ételekre, és az új ízek kipróbálására. Igyekeztünk megszerettetni a mozgást azokkal is, akik eddig a sport elől elzárkóztak. A kirándulás alatt, észre sem vették a kilométerek szaporodását, mert közben a növényeket csodáltuk és friss levegő erőt adott. Az ugrálóvár mindenki arcára mosolyt csalt, mert a mozgásban éppen ez a legnagyszerűbb, hogy boldogsággal tölt fel minden izgő-mozgó embert. Ugyanakkor felhívtuk a figyelmüket arra is, hogy mozgás nélkül mit sem ér az egészséges táplálkozás. Az egész hétre a közös kirándulás tette fel a koronát, amikor tudatosult a gyermekekben milyen fontos a környezetünk védelme, természeti kincseink óvása. Ezeket megismerve még inkább lelkesednek a természet védelme iránt, s becsülik annak kincseit. Megértették, hogy az igazi érték bennünk van. A közösségi programok hozzájárultak ahhoz, hogy közös mozgás, játék érték legyen. Fontosnak tartottuk, hogy az iskola környezete is értesüljön az iskolában folyó újfajta tevékenységekről, oktatási formákról. Ezért döntöttünk úgy, hogy az elkészült produktumokat egy kiállításon mutatjuk meg. A gyerekek szerették volna főzőtudományukat bemutatni szüleiknek, ezért vendégeinket saláta lepény és különféle zöldfűszeres túró kóstolóval leptük meg. A rendezvény közelebb hozta a családokat, gyerekeket, pedagógusokat, a kötetlen hangulatú kóstoló beszélgetéseket indított el, mely hozzájárult a még inkább családias kapcsolat kialakításához. Vendégeink látva az elmúlt hét produktumait, a fényképeket, élménybeszámolókat, megértették kitűzött célunkat s partnereink lettek az egészséges életmód kialakításában. 8

9 Fogászati szűrővizsgálat szervezése és lebonyolítása 9

10 Beszélgetés a védőnővel az egészségmegőrzésről 10

11 Egészség 12 pontjának összeállítása 11

12 Kedvenc zöldségeim, gyümölcseim - leporello készítése német órán 12

13 Önarckép tulajdonságaimmal-német órán 13

14 Pozitív tulajdonságok - mosoly póló készítése 14

15 Színházi előadás szervezése Komor László: Állati La-Fontaine 15

16 Többféle ízesítésű zöldfűszeres kevert túró elkészítése 16

17 Friss tavaszi zöldségekből saláta készítése Gyors mexikói saláta recept Hozzávalók: 2 doboz konzerv kukorica 1 szép nagy piros kaliforniai paprika Csemegeuborka (ízlés szerint) 20 dkg párizsi 1 nagy doboz 12%-os tejföl Majonéz kevés mustár, pici só, 1 kanál cukor bors pár csepp citromlé 1 mokkáskanál pirospaprika őrölt chili(ízlés szerint) Elkészítés: A tejfölből, majonézből a fűszerekkel mártást készítünk, belekeverjük a lecsepegtetett kukoricát, az apró kockákra vágott kaliforniai paprikát, csemegeuborkát és párizsit. Hűtőben hagyjuk összeérni pár órát. 17

18 Ugrálóvár a vidám mozgásért 18

19 Ételkóstoló az együtt elkészített egészséges étkekből 19

20 20

21 Kisvasutas kirándulás a Gemenci erdőbe 21

22 Így vigyázok az egészségemre, kiállítás a témahét produktumaiból 22

23 23

24 Barlangtúra az abaligeti Cseppkőbarlangba Abaligeti-barlang Üzemeltető: Duna-Dráva Nemzeti Park Tel.: A Mecsek egyik legismertebb és legnépszerűbb természeti látnivalója az Abaligetigyógybarlang. A víz eróziós tevékenysége által alakított formavilága következtében régebben a világ száz természeti csodája közé sorolták. A folyamatos kutatások nyomán vált ismertté a gyalogosan, kényelmesen megtekinthető 466 méteres főág és a három, nehezen járható mellékág. A barlang, az emberi szem számára láthatatlanul, ma is változik. Erről a járat teljes hosszában folyó patak gondoskodik. Klímája, köszönhetően a 97 %-os páratartalmú levegőnek és a benne található gyulladáscsökkentő kalcium-ionoknak a légúti, allergiás és asztmatikus betegségekben szenvedőknek hoz enyhülést. Nyitva tartás: március 15-október 15.: naponta október 16-március 14.: naponta Az utolsó vezetés zárás előtt egy órával indul. Üdülési csekket elfogadunk! Ár:felnőtt: 950 Ft; diák, nyugdíjas: 750 Ft kombinált jegy: felnőtt: 1100 Ft, diák, nyugdíjas: 850 Ft nagycsaládos jegy igazolvánnyal: 3900 Ft (2 szülő + 3 vagy több gyermek) 2 éves kor alatt a belépés ingyenes jeggyel történik. Denevérmúzeum felnőtt: Ft Denevérmúzeum diák/nyugdíjas: 200.-Ft Csoportoknak a torlódások elkerülése végett előzetes bejelentkezés szükséges! Gyógykúrán való részvételhez kedvezményes belépőjegy (300 Ft/fő) váltására indokolt esetben lehetőség van, ehhez Závoczky Szabolcs igazgató úr részére írásban eljutatott kérelem szükséges. A gyógykúrára naponta reggel 8.00 és 9.00 között van lehetőség. A Cseppkőbarlang története 24

25 A kagylós mészkőben kialakult cseppkőbarlang a Dél-Dunántúl leghosszabb patakos barlangja. A barlang a Katya-patak forrása. A mélyből előtörő víz egykor több malmot hajtott, ma a barlang vize táplálja Abaliget két mesterséges tavát. A tudósok az abaligeti barlang korát félmillió évre becsülik. A triászból származó mészkőréteg a pleisztocén középső szakaszában keletkezett. A barlang történetével kapcsolatos legrégebbi adatot az abaligeti plébánia iratai őrzik. A Decreta visitacionis című kéziratos feljegyzés, melynek vezetését 1829-ben kezdték meg, elmondja, hogy a barlangot 1768-ban fedezte fel Mattenheim József helybéli molnár. A hagyomány szerint vízimalma a Katya-patak partján állt. Feltűnt neki a rendszertelen vízhozam, és egy hosszabb száraz időszakban, amikor a malmot hajtó patak vize elapadt, a víz folyását követve bejutott a barlangba. Ez a kézirat említi meg azt is, hogy a barlangot már a török utáni első plébános, Riedl Antal idejében Paplikának nevezték, minden bizonnyal azért, mert az abaligeti plébános a barlang elő-üregét pincének használta. A barlangot tudományos igénnyel először Kölessy Vince, a káptalani birtok ispánja kutatta át 1819 nyarán. Elkészítette a barlang alaprajzát és keresztmetszetét. Dolgozata 1820-ban a Tudományos gyűjtemény című folyóiratban jelent meg. Ez az első hiteles és tudományos igényű barlangleírás. Kölessy Vince dolgozata után sorra jelentek meg az Abaligeti-barlangról szóló leírások, amelyek magyar, német, francia nyelven ismertetik a barlang szépségeit. A 19. század végén Wosinszky Mór, a szekszárdi múzeum igazgatója végzett a barlangban és környékén régészeti vizsgálatokat. Az Archeológiai Értesítőben megjelent dolgozatában írta le, milyen őskori leletekre bukkant a barlang környékén. Az 1920-as években a figyelem a barlang növény- és állatvilágára is kiterjedt. Bokor Elemér 1923-ban korszerű térképet készített a barlangról. A barlang élővilágának vizsgálatában Gebhardt Antal érte el a legnagyobb eredményeket. Kutatási eredményei az 1930-as évektől jelentek meg a folyóiratokban, tudományos közleményben ben jelent meg a barlangról szóló átfogó ismertetése, amelyet Oppe Sándorral együtt írt. A barlang mintegy 466 m hosszú, átlagmagassága 3 m, szélessége 2 m. A főfolyosóból nyíló mindhárom oldalág keskeny, nehezen járható. Klímája kiegyenlített - a páratartalom 97%-os, az átlaghőmérséklet 12,6 oc -, kiválóan alkalmas légúti megbetegedések - krónikus bronchitisz, asztma, légcsőhurut - gyógykezelésére. A barlangot a közelmúltban gyógy-barlanggá nyilvánították. A barlang állatvilágát sokan tanulmányozták. Ennek eredményeként 1934-ben már 190 állatfajt mutattak ki és írtak le, köztük a vak víziászkát, százlábúakat, több aprófutonc fajt. A barlang jelentős denevérpihenő. A téli időszakban a zavarást jól tűrő kis- és nagy patkósdenevérek százai figyelhetők meg. A napjainkban történő felmérések mintegy 19, a barlangban szaporodó, vagy ott telelő fajt határoztak meg. 25

26 A világítás hatására kialakult lámpaflóra kutatását az 1960-as évek végén kezdték meg. 15 mohafajt határoztak meg, de már páfrányok is éltek a lámpák körül. A szakszerűtlen, elavult világítási rendszer következtében elburjánzott lámpaflóra vizsgálatát és a környezetidegen növények eltávolítását a 90-es években megkezdték, de a rossz világítás miatt rövid idő alatt visszatelepült a vegetáció. A barlang 2001-ben befejezett teljes rekonstrukciója után ismét elvégezték a növénytelenítést. A csökkentett fényerőnek, a lámpatestek jobb elhelyezésének, a szakaszolásnak és az éves karbantartásnak köszönhetően várhatóan visszaszorul a lámpaflóra. A gyógyulni vágyók mellett turisták, iskolai csoportok keresik fel a cseppkőbarlangot. 26

27 Hancúrozás az Erdei Tornapályán, és a teljes kiőrlésű liszt készítése az orfűi vízimalomban 27

28 28

TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147

TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0062 TÁMOP 3.1.4/08/02-2008-0147 1 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi alapdokumentum... 3 A problémafelvetés... 9 Erdő védelme és tisztelete kirándulás a Gemenci erdőbe... 11 A hulladék

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika

A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI. IDEJE Egészségnevelés November-március Pohlné Szili Erika A BÁBOLNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SAJÁT INNOVÁCIÓI 1. EGÉSZSÉGNEVELÉS 2. KÁROS SZENVEDÉLYEK PREVENCIÓ 3. ŐSZKÖSZÖNTŐ 4. A FÖLD NAPJA 5. ÉLET AZ ÓKORBAN - INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉS MEGVALÓSULÁS FELELŐS

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

PLATÁNSOR KONFERENCIA

PLATÁNSOR KONFERENCIA PLATÁNSOR KONFERENCIA KISKUNHALAS 2009. MÁRCIUS 20. KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TUDATOS FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Beköszöntő Mindig öröm és megtiszteltetés egy kollektívának, ha egy megyei konferencia házigazdája

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Helyi Tanterv 2. TANÍTÁSI-TANULÁSI TERV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOM OLDAL 2. Tanítási-tanulási terv 3 2.1. A helyi tanterv elkészítésének

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30.

2013. Pedagógiai program. Lemhényi Dezső Általános Iskola. 1163 Budapest, Hősök fasora 30. 2013. Pedagógiai program Lemhényi Dezső Általános Iskola 1163 Budapest, Hősök fasora 30. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 5. 1. A pedagógiai program törvényi háttere 5. 2. Az iskola jogállása, tevékenysége

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében

Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében Környezettudatos életre nevelés alsó tagozaton az idegennyelv-oktatás keretében BENCÉNÉ FEKETE Andrea Kaposvári Egyetem, Pedagógiai Kar, Kaposvár fekete.andrea@ke.hu A környezettudatos életmód Állandó

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ

PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ PEDAGÓGIAI PROGRAM FERTŐ-TÁJ ÁLTALÁNOS ISKOLA, HEGYKŐ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. PREAMBULUM... 4 1. 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1. 2. BEVEZETŐ... 5 1. 3. AZ INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 5 1.3.1. Az iskola tágabb

Részletesebben

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Hevesy György Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 2013. 2 Tartalomjegyzék 2 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások 3 A köznevelési törvény alapján elkészített új

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. március I. Az iskola nevelési programja TARTALOM 1. HIVATALOS ADATOK 4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. Az iskola története 6 2.2. Az iskola elhelyezkedése

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL NYITRA STREET CULTURAL CENTRE AND ELEMENTARY SCHOOL A NYITRA UTCAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAMJA Készült: 2004. Felülvizsgálat és módosítás: 2005. Felülvizsgálat és módosítás:

Részletesebben