A SZABADONÉL AMBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTSÉGE AZ USZODAVÍZBEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABADONÉL AMBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTSÉGE AZ USZODAVÍZBEN"

Átírás

1 A SZABADONÉL AMBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTSÉGE AZ USZODAVÍZBEN Katarína Trnková, Környezetbiológiai Osztály, Területi Közegészségügyi Hatóság, Szlovákia A szabadon él ambák a protozoonok egy mindenütt elterjedt csoportja, amelyek, mint lehetséges humán kórokozók, közegészségügyi kockázatot jelentenek. A szabadonél ambák világszerte szinte minden környezetben elfordulnak. Izoláltak ambát klórozott uszodavízbl, édesviz tavakból, hforrásokból, ivóvízhálózatból, hszennyezett vizekbl, természetes hévizekbl, szennyvízbl, talajból és levegbl (15). A felderített biotópok száma nem elegend ahhoz, hogy a szabadon él ambák elfordulásáról pontos képet kapjunk, így az általuk okozott betegségek elfordulása nagyban hozzájárul a biogeográfiai eloszlásuk megismeréséhez (1. táblázat). Ezen adatok alapján feltételezhet, hogy nagyrészük kozmopolita elfordulású (20). Megtelepedésük elsdleges feltétele a környezet megfelel nedvességtartalma, de egyéb tényezk, pl. a hmérséklet és a kémiai paraméterek ugyancsak befolyásolják (18). Valamennyi termotoleráns amba életképes 37 C-on vagy annál magasabb hmérsékleten. Ez a képesség az a kiinduló feltétel, amely alapján az esetlegesen humán kórokozó fajok a környezetbl izolálhatóak. Rendszertanilag a szabadonél ambák a Sarcodina altörzs Gyökérlábú szuperosztályába tartoznak. A környezeti feltételektl függen az amba életciklusának szakaszai: aktív táplálkozó, trophozoit vagy osztódó amba, dormans ciszta, valamint a Naegleria fajok esetében egy átmeneti csillós állapot. A ciszták ellenállóak a ferttlenítszerekkel, a hingadozásokkal, illetve a kiszáradással szemben. A kórokozó szabadonél ambák az emberi szervezetben súlyos betegségeket okozhatnak. A Naegleria, Acanthamoeba és Balamuthia nemzetsége tartozó szervezetek emberben akár akut végzetes kimenetel betegséget vagy krónikus granulomatozus szövetkárosodást okozhatnak. Számos Acanthamoeba faj okozhat krónikus központi idegrendszeri fertzést (granulomatozus ambás enkefalitiszt, GAE) vagy Acanthamoeba keratitist (AK). A Naegleria fowleri egy a központi idegrendszert megtámadó végzetes fertzés, az elsdleges ambás meningitisz (PAM) kórokozója. Egy közelmúltban leírt leptomyxoid amba, a Balamuthia mandrillaris, az Acanthamoeba- hoz hasonló központi idegrendszeri tüneteket okoz. A szabadon él ambák által okozott betegségek jellemzit a 2. táblázat foglalja össze. Elsként Fowler és Carter írt le Dél-Afrikában szabadon él amba által okozott emberi megbetegedést 1965-ben (6). Az els közlést követ évben Floridában három végzetes kimenetel fertzést észleltek (1). Mára már szinte valamennyi földrészrl érkeztek ambás meningitisz esetekrl szóló beszámolók. Csehszlovákiában 1962 és 1965 között 16 PAM eset volt kapcsolatba hozható nyilvános uszodákkal (2). A fertzés forrását végül egy álfal mögötti üreghez vezették vissza. Belgiumban és Csehszlovákiában a különböz meleg ipari szennyvizekben fürdz emberek körében tapasztaltak PAM megbetegedéseket (4). Délnyugat-Ausztráliában egy esetben a vezetékes vízhálózat volt felels a megbetegedésekért. Ezen a területen távoli településekhez felszínen futó acél csövekben szállítják a vizet. A napon felmelegedett vízben N. fowleri szaporodott el, és 20 ambás meningitisz

2 megbetegedést okozott. Egy megersített PAM esetet jelentettek az angliai Bath Spa-ból 1978-ban. Az áldozat egy fiatal lány volt, aki a városban fakadó természetes hforrások vizével táplált nyilvános uszodában fürdött. Az utólagos vizsgálat a hforrást azonosította a fertzés forrásaként (10). A szabadon él ambák által okozott fertzések nem tnnek következetesnek. Noha a fertzött vízzel vagy talajjal való érintkezés nagyon gyakori, a megbetegedések nagyon ritkák. Mivel mindenhol elfordulnak, rendkívül virulensek, és nincs hatékony kezelési mód, lényegesen nagyobb figyelmet érdemelnek, mint azt az esetek száma indokolná. A legtöbb elsdleges ambás meningitisz megbetegedést olyan embereknél tapasztalták, akik tavakban vagy úszómedencében úsztak. A fertzés egészséges gyermekeket és fiatal felntteket érint elssorban. Nem tisztázott, hogy a fiatal fiúk körében tapasztalt nagyobb gyakoriság viselkedésbeli (élénk úszás, ugrálás) vagy fiziológiai faktorokhoz (hormonszintek, ellenállóképesség) köthet (8). A Naegleria nemzetségnek 6 faja ismert, amelyek közül kett, a N. fowleri és a N. australiensis minsül patogénnek. Noha a N. australiensis egerekre fertz, emberi megbetegedést kimutathatóan nem okozott. A N. australiensis a N. fowleri-hez hasonlóan 45 C-ig képes növekedni, antigén és cytopatogén sajátosságait tekintve is ahhoz hasonló. A Naegleria nemzetségben csak a N. fowleri humán kórokozó, amely elsdleges ambás meningitiszt okoz A PAM a központi idegrendszer gyors lefolyású halálos betegsége, elssorban egészséges gyermekeket vagy fiatal felntteket támad meg, akik a betegséget megelzen úsztak, búvárkodtak, vagy más vízisportot ztek édesvízi tavakban illetleg uszodákban. A fertzést a vízzel az orrüregbe kerül, majd a szaglórendszeren keresztül a központi idegrendszerbe jutó ambák okozzák. Az idegrendszer megtámadását követen akut hemorrágiás nekrotizáló meningoenkefalitisz alakul ki. A lappangási id 2-3 nap, bár egyes esetekben 2 hét is lehet. Egyes Acanthamoeba fajok emberi kórokozók, és két klinikailag jól elkülönül kórképet okoznak, a granulomatozus ambás enkefalitiszt (GAE) és a szaruhártya gyulladását (keratitis) (11, 13, 17). Számos Acanthamoeba faj, így az A. castellanii, A. polyphaga, A. hatchetti, A. culbertsoni, A. rhysodes, A. griffini, A. quina, and A. lugdunensis okozhat igazoltan Acanthamoeba keratitist (AK) (14). Az emberi megbetegedést okozó Acanthamoeba fajokat/törzseket, valamint azok lehetséges környezeti forrását nem azonosították. Az A. polyphaga és az A. castellanii fajokat leggyakrabban a keratitis kórokozójaként, az A. culbertsoni-t GAE okozójaként azonosították (10). A GAE - granulomatozus ambás enkefalitisz - krónikus szubakut megbetegedés, amely elssorban immunszupresszált (pl. kemoterápia vagy drog- ill. alkoholfüggség következtében immungyenge) betegeket (13, 16, 17), valamint AIDS-ben szenvedket támad meg. Feltételezések szerint a legyengült immunrendszer szervezet csökkent védelmi mechanizmusa idézi el vagy járul hozzá a fertzéshez, amely az elsdlegesen fertzött területrl más szervekbe ill. szövetekbe is átterjedhet. A lappangási id a granulomatozus ambás enkefalitisz esetében 10 naptól néhány hétig terjedhet.

3 A tünetei láz, fejfájás, görcsök, meningitisz és látászavarok. A fertzés útvonala a GAE esetében nem ismert, az agy megtámadása valószínleg a vér közvetítésével történik az egyéb területen (felteheten a brön vagy tüdben) fellép elsdleges fertzést követen (16, 17). A fertzés pontos forrása ezekben az esetekben az Acanthamoeba spp. kiterjedt környezeti elfordulása miatt nem ismert. A fertzés diagnózisa történhet festést követ direkt a mikroszkópiával a cerebrospinális folyadékból vagy annak üledékébl, a szövetek fény- vagy elektronmikroszkópos vizsgálatával, az amba in vitro tenyésztésével, vagy fagyasztott ill. paraffinba ágyazott agyi és brléziós biopszia minták szövettani vizsgálatával. A laboratóriumban használatos diagnosztikus módszerek közé tartozik még az immuncitokémia, a kemifluorescens festés, PCR technikák és a DNS szekvencia polimorfizmus vizsgálata. Az AK- Acanthamoeba keratitis ambás keratitist elsként Nagington és munkatársai (23) írtak le Nagy-Britannniában, valamint Johns és munkatársai (1) az Egyesült Államokban, de 1980 után az esetek száma drasztikusan megnövekedett a kontaktlencsék elterjedésének és a diagnosztikus módszereknek fejldésének köszönheten (19). Az Acanthamoeba keratitis egy fájdalmas, progresszív, a látást veszélyeztet szaruhártya gyulladás, amely elzleg egészséges személyekben is kialakulhat (13, 17). Kezelés nélkül az ambás keratitis akár végleges vaksághoz is vezethet. A betegség ers fájdalommal és a stromában látható gyr alakú beszrdésekkel jár. Az AK jelentségét az utóbbi években a kontaktlencse viselésének az elterjedése növelte meg. A kontaktlencse viselk jelentik a leginkább veszélyeztetett csoportot, az esetek kb. 90 %- a közülük kerül ki (11). A helytelen lencse használati szokások (mint a tisztítási és ferttlenítési elírások figyelmen kívül hagyása, a lencsék csapvízzel, illetleg nem steril só-oldattal való öblítése) jelentik az elsdleges kockázati tényezt, de a kontaktlencse viselése úszás vagy egyéb vízi sportok során ugyancsak rizikófaktor lehet. A nem kontaktlencse eredet fertzések általában olyan szemsérülés következményei, amikor a seb talajjal vagy vízzel érintkezik. A szaruhártya idegentest eredet sérülése, majd fertzött vízzel való érintkezése ugyancsak járhat Acanthamoeba fertzéssel (14). Az AK diagnózisa és kezelése nem egyszer. Összetéveszthet a herpes simplex vagy gomba eredet keretitisszel. A diagnózis felállítását a gyakori másodlagos bakteriális fertzések is nehezítik. Korai felismerés és kezelés rendkívül fontos, mert a szövetben kialakuló ciszták áltlában gyógyszer rezisztensek. Mivel a szennyezett kontaktlencsetok és tisztítóoldat a fertzés forrása lehet, ezek ferttlenítése elsdleges az Acanthamoeba fertzés megelzéséhez. A 3%-os hidrogénperoxid alkalmas erre a célra, mivel a cisztákat és trophozoitokat egyaránt elpusztítja. A közelmúltban két újabb, más nemzetségbe tartozó szabadon él ambát a Balamuthia mandrinallist, valamint a Sappinia diploideat írták le humán kórokozóként. Ezek szintén központi idegrendszeri megbetegedéseket okozhatnak. A Balamuthia mandrinallis egy patogén amba, amelyet elsként egy San Diego-i mandrillokat és más femlsöket sújtó enkefalitisz járvány során azonosítottak 1990-ben (23). Mind egészséges, mind immunszuppresszált páciensekben okozott halálos kimenetel ambás enkefalitiszt (12). A betegség kifejldése 14 naptól 6 hónapig terjedhet, minden esetben halálos. A klinikai tünetek és a hisztopatológiai elváltozások hasonlóak a GAE-hoz, a szövetben ciszták alakulnak ki. Eddig világszerte 85 esetben észleltek B. mandrinallis okozta

4 enkefalitiszt, a túlnyomó többségét az Egyesült Államokban. Legalább 10 esetben az áldozat HIV hordozó volt. Jelentettek eseteket Argentínából, Ausztáliából, Kanadából, Csehszlovákiából, Japánból, Mexikóból, valamint Peruból (12, 25). Egyelre nem sikerült olyan gyanítható fertzésforrást találni, amilyen például a vízi sport a N. fowleri esetében. Elképzelhet, hogy a B. mandrinallis világszerte elterjedt (22). A Sappinia diploidea a szabadon él ambák olyan nemzetségbe tartozik, amelyben korábban humán kórokozó nem volt ismert. Az újonnan leírt patogént els esetben 2003-ban az Egyesült Államokban észlelték. A S. diploideat egy egyébként egészséges személybl azonosították, aki egy arcüreggyulladást követen nem halálos ambás enkefalitiszen esett át. Talajban és állati ürülékben ugyancsak kimutatták (7). A szabadon él ambák környezetben folyamatosan adaptálódnak különböz életfeltételeknek, így létrejönnek olyan változatok, amelyek képesek gerinceseket megfertzni. Ez alátámasztja ezen szervezetek rendkívüli ökológiai rugalmasságát. Egyértelm, hogy az ambák képesek új ökológiai nicheket (pl. uszodákat) hasznosítani. Ilyen esetekben a szokványos higiéniai intézkedések nem kellen hatékonyak, és nem vezetnek eredményre. Noha ezt epidemiológiai adatok nem támasztják alá, a klórozott úszómedencék lehetnek szabadon él amba fertzés forrásai (8). Egyes tényezk elsegítik a N. fowleri elszaporodását az uszodavízben. Ilyen többek között a meleg, a megfelel tápanyagok jelenléte, a nem elegend maradék klór, a más protozoonokkal való versengés hiánya, és felteheten a megfelel ph és oxigén koncentráció. A szabadon él ambák által okozott fertzések nem tnnek következetesnek. Noha a fertzött vízzel vagy talajjal való érintkezés nagyon gyakori, a megbetegedések nagyon ritkák. Mivel mindenhol elfordulnak, rendkívül virulensek, és nincs hatékony kezelési mód, lényegesen nagyobb figyelmet érdemelnek, mint azt az esetek száma indokolná. Így rendkívül fontos, hogy a mköd fürdkben és szabadids létesítményekben valamennyi tevékenység a technikai elírásoknak megfelelen menjen végbe. Léteznek olyan, a hagyományos klórozást kiváltó anyagok, amelyeknek vizsgálták a szabadon él ambák elleni hatékonyságát, ilyen pl. a Baquacil (polyhexamethylene biquanide hydrochlorid), a klórozott cianursav származékok, a klór, valamint a klór-dioxid (15). Szlovákiában az uszodavíz minségét az Szlovák Egészségügyi Minisztérium 30. dekrétuma szabályozza, amely tartalmazza az uszodavízre és az úszómedencékre vonatkozó minségbiztosítási elírásokat. Ebben a termotoleráns ambákat is az uszodavíz minségét jelz indikátor szervezetek közé sorolják. A közegészségügyi szabályozás ebben az esetben elssorban a természetes geotermikus fürdk helyes használatára és a nyilvános uszodák megfelel üzemeltetésére hívja fel a figyelmet. A talaj alapos eltávolítása a bemen vízbl és a medencébl, szrés, megfelel, illetve folyamatos ferttlenítés és/vagy fokozott vízforgatás a biztonságos uszoda üzemeltetés elsdleges feltételei. A naegleriás (szabadon él ambák által okozott) fertzések megelzésére szolgáló gyakorlati eszközök között szerepel a nyilvánosság tájékoztatása, az egészségügyi dolgozók ébersége, és valamennyi nyilvános vízkészlet hatékony ferttlenítése/klórozása.

5 Irodalom 1. Butt, C.G., 1966: Primary amebic meningoencephalitis. New Engl. J. Med. 274: Cerva, L., Novak, K., 1968: Amoebic meningoencephalitis: sixteen fatalities. Science, 160: erva, L., 1971b: Studies of limax amoebae in a swimming pool. Hydrobiologia, 38: De Jonckheere J.F., 1987a. Epidemiology. In: Amphizoic amoebae: Human Pathology (Rondanelli EG, Ed.) Padova, Piccin Nuova Libraria, pp De Jonckheere, J. F., 1979: Studies on pathogenic free-living amoebae in swimming pools. Bull. Inst. Pasteur, 77: Fowler M., Carter, R.F., 1965: Acute pyogenic meningoencephalitis probably due to Acanthamoeba sp.:a preliminary report. Br. Med. J. 3: Gelman, B.B. et al., 2003: Neuropathological and Ultrastructural features of Amoebic Encephalitis Caused by Sappinia diploidea. J of Neuropatol. And Experimental. Neurology 8. John, D. T., 1993: Opportunistically pathogenic free-living amoebae, in Parasitic Protozoa (Krier, J.P., and Baker, J.R., Eds.) 2 nd ed., Vol. 3, Academic Press, San Diego, pp John, D. T., and Howard M. J., 1996: Isolation of Thermotolerant Freeliving Amebae from Lake Tenkiller, Oklahoma. Proc. Okla. Acad. Sci. 76: Kilvington S. Mann P.G., Warhurst D.C., 1991b: Pathogenic Naegleria amoebae in the waters of Bath: a fatality and its consequence. In: Kellaway GA, ed. Hot springs of Bath. Bath, Bath City Council, pp Kilvington S., White D.G., 1994: Acanthamoeba: biology, ecology and human disease. Review in Medical Microbiology, 5: Kodet R., Nohýnková E., Tichý M., Soukup J., Visvesvara G. S., 1998: Amebic encephalitis caused by Balamuthia mandrillaris in Czech child: description of the first case from Europe. Pathol. Res.Pract.194: Ma P., Visvesvara G.S., Martinez A.J., Theodore F.H., Dagget P.M., Sawyer T.K., 1990: Naegleria and Acanthamoeba infections: review. Reviews of Infectious Diseases, 12: Marciano-Cabral, F. and Cabral, G., 2003: Acanthamoeba spp. as Agents of Disease in Humans, Microbiological Review, p Marciano-Cabral, F., 1988: Biology of Naegleria spp. Microbiol. Rev., 52: Martinez A.J., 1985: Free-living amebas: natural history, prevention, diagnosis, pathology, and treatment of disease. Boca Raton, FL, CRC Press. 17. Martinez A.J., 1991: Infections of the central nervous system due to Acanthamoeba. Reviews of Infectious Diseases, 13: S399 S Mrva M., 2003: Diversity of active gymnamoebae (Rhizopoda, Gymnamoebia) in dendrotelmae of oak-hornbeam forests in Malé Karpaty Mts. (Western Slovakia). Protistology 3 (2), Ondriska F., Mrva M., Lichvár M., Žiak P., Murgašová Z., Nohýnková E.: First cases Acanthamoeba keratitis in Slovakia. Ann Angric Environ Med 2004, 11, Page, F.C., 1998: A new key to freshwater and soil Gymnamoebae. Freshwater Biological Association, Ambleside. 122 p. 21. Page, F.C., 1991: Nackte Rhizopoda. In: Page, F.C.& Siemensma, F.J.: Nackte Rhizopoda and Heliozoea. G. Fisher Verlag, Stuttgart-New York.pp Schuster, F.L. et al., 2003: Environmental Isolation of Balamuthia mandrinallis associated with a Case of Amoebic Encephalitis. J.Clin. Microbiol. 41,

6 23. Visvesvara, G.S., Shuster F.L., Martinez A.J., 1993: Balamuthia mandrinallis, N.G., N. Sp., agent of amebic encephalitis in humans and other animals. J Eukaryot Microbiol, 40: Visvesvara GS, Martinez AJ, Schuster FL, Leitch GJ, Wallace SV, Sawyer TK, Anderson M.,1990: Leptomyxid ameba, a new agent of amebic meningoencephalitis in humans and animals. Journal of Clinical Microbiology, 28: Visvesvara GS, Schuster FL, Martinez J (1996) Free-living amebas and immunodeficiencies. 7th International Conference on Small Freeliving Amoebae, 7 12 January, Women s and Children s Hospital, Adelaide

7 Mellékletek 1. TÁBLÁZAT A szabadon él ambák okozta emery megbetegedések földrajzi megoszlása világszerte c c Az adatok a 8. irodalmi hivatkozásból származnak.

8 2. TÁBLÁZAT A humán megbetegedéseket okozó szabadon él ambák különbségei a Acanthamoeba Balamuthia Naegleria Characteristic GAE AK Cutaneous lesions, sinusitis GAE PAME Portal of entry Incubation Period Clinical signs Pathology Diagnosis Olfactory epithelium, respiratory tract, skin, sinuses Weeks to months Confusion, headache, stiff neck, irritability Focal necrosis, granulomas Brain biopsy, CSF smear/wet prep, culture, IIFb of tissue, PCR Corneal abrasion Blurred vision, photophobia, inflammation, corneal ring Skin, sinuses, respiratory tract Days Weeks to months Weeks to months Skin lesions, nodules, sinus lesions, sinusitis Ulceration of cornea Corneal scrape, corneal biopsy, calcofluor white, culture of material, confocal microscopy a Az adatok a 14. irodalmi hivatkozásból származnak b IIF, indirekt immunfluorescencia Granulomatous reaction in skin, inflammation Skin lesion biopsy, culture, IIF of tissue Olfactory Olfactory epithelium, epithelium skin, respiratory tract Slurred speech, muscle weakness, headache, nausea, seizures Multiple necrotic foci, inflammation, cerebral edema Brain biopsy, culture on mammalian cells, IIF of tissue Days Headache, nausea, vomiting, confusion, fever, stiff neck Hemorrhagic necrosis Brain biopsy, CSF wet prep, CSF culture, IIF of tissue, PCR

A SZABADONÉLŐ AMŐBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTŐSÉGE AZ USZODAVÍZBEN

A SZABADONÉLŐ AMŐBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTŐSÉGE AZ USZODAVÍZBEN A SZABADONÉLŐ AMŐBÁK EGÉSZSÉGVÉDELMI JELENTŐSÉGE AZ USZODAVÍZBEN Katarína Trnková, Környezetbiológiai Osztály, Területi Közegészségügyi Hatóság, Szlovákia A szabadon élő amőbák a protozoonok egy mindenütt

Részletesebben

ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN ÖSSZEFOGLALÁS

ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN ÖSSZEFOGLALÁS ÚSZÓMEDENCÉK KÉMIAI VÍZMINSÉGE PORTO MEGYÉBEN (PORTUGÁLIA) Heitor A M 1, Rocha Nogueira JM 2 (1- Vízminségügyi Központ Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge Porto; 2- Környezetegészségügyi Szolgálat

Részletesebben

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez

Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Irányelv A heveny tonsillopharyngitis antimikróbás kezeléséhez Szerkesztette: Mészner Zsófia, Ludwig Endre Készítette: Infektológiai, Gyermekgyógyászati és a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégium Bevezetés

Részletesebben

Előrelépések a Cryptosporidium és Giardia kimutatása terén. Dr. Plutzer Judit OKK, Vízhigiénés osztály

Előrelépések a Cryptosporidium és Giardia kimutatása terén. Dr. Plutzer Judit OKK, Vízhigiénés osztály Előrelépések a Cryptosporidium és Giardia kimutatása terén Dr. Plutzer Judit OKK, Vízhigiénés osztály 1 Bevezetés Hasmenést okozó vízeredetű protozoa fertőzések leggyakoribb okozói a Giardia és Cryptosporidium.

Részletesebben

Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével

Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével Görögországi uszodavizek minségének jellemzése különböz mikrobiális indikátorok segítségével Mavridou A 1, Vagiona A 2, Boufa P 3, Vantarakis A 4, Roussia V 3, and Papapetropoulou M 4. 1 Technological

Részletesebben

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04.

Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. Tyúk vagy tojás? Pék Tamás 2014.12.04. terápia: Augmentin, Normaflore 12 éves fiú Panaszok megelőzően betegsége nem volt felvételét megelőzően 5 nappal belázasodott, 2 napig volt lázas fejfájás (kezdetben

Részletesebben

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható:

Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Trópusi övezet meleg mérsékelt öv Legforróbb kontinens : Területének 95%-a trópusi övezetben Magas napállás miatt legtöbb melegmennyiség Trópusi övezet mindhárom öve megtalálható: Egyenlítıi,átmeneti,

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák

Chlamydiaceae család 2014.12.02. Obligát intracelluláris baktérium. Replikációs ciklus: Antigenitás. Humán patogén chlamydiák Chlamydiaceae család Obligát intracelluláris baktérium Replikáció: élő szövetekben, élőlényekben Replikációs ciklus: Elemi test, reticularis test Antigenitás Csoportspecifikus LPS antigen Faj- és típusspecifikus

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 4. Élelmiszerrel terjedő vírusok Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Élelmiszerekkel terjedő vírusok A vírusok sejtparaziták, csak élő sejtekben képesek szaporodni.

Részletesebben

A lencsehasználat és ápolás megtanítása

A lencsehasználat és ápolás megtanítása A lencsehasználat és ápolás megtanítása Bevezetés A páciensnek adott utasítások és tanácsok minősége hatással van a lencseviselet sikerességére Még a gyakorlott lencseviselőket is pontos, naprakész utasításokkal

Részletesebben

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése

Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése Doktori értekezés tézisei Szabó Zsolt Témavezető: Dr. Bihari Zoltán vezető kutató

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 2. A JIA KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSAI 2.1 Léteznek-e a betegségnek különböző típusai? A JIA-nak számos formája létezik. Különbséget

Részletesebben

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P

B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Kiadás dátuma: 2013.10.30. Biztonsági adatlap ECOLO GREEN APPLE légfrissítő 1/6 Version 1.0/HU B I Z T O N S Á G I A D A T L A P K é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s 4 5 3 / 2 0 1 0 / E U r e n

Részletesebben

Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben

Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskola Patogén amőbák és szimbiontáiknak vizsgálata magyarországi termál- és gyógyfürdőkben Kiss Csaba III.éves PhD hallgató

Részletesebben

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban).

40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). 1. A GYÓGYSZER NEVE Zovirax 40 mg/ml belsőleges szuszpenzió 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 40,0 mg aciklovir 1 ml szuszpenzióban (200,0 mg aciklovir 5 ml 1 adag szuszpenzióban). Ismert hatású segédanyagok:

Részletesebben

a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1678/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az Országos Epidemiológiai Központ Bakteriológiai Mikológiai Parazitológiai és Tipizáló fõosztály

Részletesebben

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes

Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Amit a méhnyakrákról tudni érdemes Dr. Koiss Róbert TÁMOP.6.1.3. Szakmai Vezető A HPV szerepe a rosszindulatú daganatok kialakulásában 1974: a HPV-k szerepet játszhatnak a méhnyakrák kialakulásában (H.zur

Részletesebben

Miért kell a nyuszimat vakcinázni?

Miért kell a nyuszimat vakcinázni? Miért kell a nyuszimat vakcinázni? A mixomatózis és a nyulak vérzéses betegsége (RHD- Rabbit Haemorrhagic Disease) két akár halálos kimenetelû (de megelôzhetô) fertôzô betegség, amely a nyulakat veszélyezteti.

Részletesebben

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen

Kryoglobulinaemia kezelése. Domján Gyula. Semmelweis Egyetem I. Belklinika. III. Terápiás Aferezis Konferencia, 2014. Debrecen Kryoglobulinaemia kezelése Domján Gyula Semmelweis Egyetem I. Belklinika Mi a kryoglobulin? Hidegben kicsapódó immunglobulin Melegben visszaoldódik (37 C-on) Klasszifikáció 3 csoport az Ig komponens

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosítószám: 1563 44/2000 (XII. 27.) EüM szerint. Román export PRELIX Autoglykol -72 C fagyálló htfolyadék koncentrátum

Biztonsági adatlap Azonosítószám: 1563 44/2000 (XII. 27.) EüM szerint. Román export PRELIX Autoglykol -72 C fagyálló htfolyadék koncentrátum Azonosítószám: 1563 Kiadva: 2005. 09. 06. Változat 1. Oldalszám: 1/5 1. A készítmény neve 1.1. Kereskedelmi megnevezés: PRELIX Autoglykol -72 C fagyálló htfolyadék koncentrátum 1.2. A társaság/vállalat

Részletesebben

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS)

Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kriopirin-Asszociált Periodikus Szindróma (CAPS) Verzió 2016 1. MI A CAPS 1.1 Mi ez? A kriopirin-asszociált periodikus szindrómák (Cryopyrin-Associated Periodic

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Behcet-kór Verzió 2016 2. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 2.1 Hogyan diagnosztizálható? A diagnózis főként klinikai tünetek alapján állítható fel. 1-5 év is eltelhet,

Részletesebben

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában

Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Invazív mintavételi módszerek helye a nozokómiális pneumóniák diagnosztikájában Prof. Dr. Nagy Erzsébet SZTE, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szeged Siófok, 2008 november 27-29 Fogalmak

Részletesebben

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan

ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan 02/15/39/2008 ANIMAL HEALTH CERTFICATE for the exportation of rodents from the Republic of Hungary to Japan ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI BIZONYÍTVÁNY rágcsálók Magyar Köztársaságból Japánba történő exportjához Number

Részletesebben

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim

BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN. Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim BOTULIZMUS ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA LOVAK FŰBETEGSÉGÉNEK MEGELŐZÉSÉBEN Kutasi Orsolya DVM, PhD, dipeceim Mi a fűbetegség? polyneuropathia, ami elsősorban a gyomor-bél traktus beidegzését

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Kawasaki-kór Verzió 2016 1. MI A KAWASAKI-KÓR 1.1 Mi ez? Erről a betegségről Tomisaku Kawasaki japán gyermekorvos (akiről a betegséget elnevezték) számolt

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

1. (1) E rendelet a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek körét és bejelentésük rendjét állapítja meg.

1. (1) E rendelet a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek körét és bejelentésük rendjét állapítja meg. 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről 2013.06.17 5 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet az állatbetegségek bejelentésének rendjéről Az élelmiszerláncról és hatósági

Részletesebben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben

Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2012 88. ÉVF. 1. 46 50. DOI 107188/bvsz.2012.88.2.2 Cutan humán papillomavírus fertôzés (verruca vulgaris, -plana, -filiformis) gyermekekben Cutan human papillomavirus

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS RIZIKÓFAKTORAI Az erekben keringő vér nyomást fejt ki az erek falára: ez a vérnyomás. Szabályozásában részt vesz a szív, az erek, az agy, a vesék és

Részletesebben

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken

Lehetséges dentális gócok előfordulásának vizsgálata orthopantomogram felvételeken Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Lehetséges

Részletesebben

Antibiotikumok a kutyapraxisban

Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikumok a kutyapraxisban Antibiotikum választás Bakteriális fertőzés Célzott Empirikus Megelőző Indokolt esetben Ismert betegség kiújulásának megelőzésére Rizikócsoportoknál Mikor ne adjunk? Nem

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ

Betegtájékoztató STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ STREPTASE 1 500 000 NE LIOFILIZÁTUM OLDATOS INJEKCIÓHOZ/INFÚZIÓHOZ Streptase 1 500 000 NE liofilizátum oldatos injekcióhoz/infúzióhoz streptokinase HATÓANYAG: Stabilizált tiszta sztreptokináz. A Streptase

Részletesebben

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi

Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Dr. Licskó István tudományos önéletrajza és publikációi Személyi rész Foglalkozása Műegyetemi oktató Szakosodása Víz és szennyvíztisztítás Beosztása a cégnél Egyetemi docens Születési év 1946 Főbb szakterületei

Részletesebben

1. Milyen típusú gyógyszer az FSME-IMMUN 0,5 ml felnotteknek vakcina és milyen célra alkalmazható?

1. Milyen típusú gyógyszer az FSME-IMMUN 0,5 ml felnotteknek vakcina és milyen célra alkalmazható? Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.827.1514, please register! 4. sz. melléklete az OGYI-T-20063/01-02 Forgalomba hozatali engedélynek Budapest, 2006.február 23. Szám: 19340/41/05

Részletesebben

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása

23. évfolyam 45. szám november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT. A regisztrált HIV-fertőzött személyek nemenkénti megoszlása 23. évfolyam 45. szám 2016. november 18. ORSZÁGOS EPIDEMIOLÓGIAI KÖZPONT Epinfo HIV/AIDS Magyarország, 2016. szeptember 30. 549 Tájékoztatás engedélyezett fertőtlenítőszerekről 553 Fertőző betegségek adatai

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/

Hantavírus (Puumala) IgG/IgM-ELISA. 4. Szükséges anyagok és reagensek, amelyeket a teszt nem tartalmaz. Használati Utasítás /Instruction Sheet/ Hantavírus (Puumala) IgG/IgM- Enzimes immunvizsgálat az IgG és az IgM Puumala szerotipusú antitestek meghatározására. Kódszám: Tartalom: Tárolás: PR59156 96 teszt +2-8ºC Használati Utasítás /Instruction

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1409 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1409 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2009. 08. 19. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: CHIP kontakttisztító aeroszol 1.2. A keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító : INK-0304 Márkanév Page 1/10 Felülvizsgálat dátuma 20.11.2013

Részletesebben

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft.

Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor. Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Munkatársi, munkahelyi kapcsolatok Stressz mint cardiovasculáris rizikófaktor Lang Erzsébet Vasútegészségügy NK. Kft. Pécs Kardiológia ????? Miért??? Lehet, hogy külön utakon járunk?! Együtt könnyebb?

Részletesebben

A tőgybimbó állapotának zavarai. Miért figyeljünk rá? És megéri?

A tőgybimbó állapotának zavarai. Miért figyeljünk rá? És megéri? A tőgybimbó állapotának zavarai Miért figyeljünk rá? És megéri? Kontrollterv masztitisz esetére 1.- A környezet ellenőrzése 2.- A fejőgép karbantartása 3.- Fejési rutin/ Tőgyápolás 4.- A klinikai esetek

Részletesebben

Kérdések és válaszok az influenzáról

Kérdések és válaszok az influenzáról Kérdések és válaszok az influenzáról Forrás: Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) honlapja http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/basic_facts/pages/qa_seasonal_influenza.aspx

Részletesebben

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft.

Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Állítsuk meg a bárányok kokcidiózist! Bogdán Éva haszonállat termékmenedzser Bayer Hungária Kft. Mi a bárány-kokcidiózis? Kórokozó Eimeria spp. Kórokozóképes ség E. ovinoidalis +++ E. crandallis +/++ E.

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

A gyökérkezelés során használatos fertőtlenítő oldatok, gyógyszerek DR. BARTHA KÁROLY 2014

A gyökérkezelés során használatos fertőtlenítő oldatok, gyógyszerek DR. BARTHA KÁROLY 2014 A gyökérkezelés során használatos fertőtlenítő oldatok, gyógyszerek DR. BARTHA KÁROLY 2014 A gyökérkezelés egyes lépései diagnosztika érzéstelenítés izolálás trepanálás munkahossz meghatározása gyökércsatorna

Részletesebben

Humán fázis-vizsgálatok típusai

Humán fázis-vizsgálatok típusai Humán fázis-vizsgálatok típusai Fázis I Fázis II Fázis III Fázis IV A gyógyszerjelölt tolerálhatóságának, farmakokinetikájának, farmakodinámiás hatásának vizsgálata terápiás hatás vizsgálata dózis-hatás

Részletesebben

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 4. hét Az egész országban terjed az influenza Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

Propionaldehid. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals.

Propionaldehid. OXEA GmbH Otto-Roelen-Str. 3 D-46147 Oberhausen Germany. Product Stewardship FAX: +49 (0)208 693 2053 email: psq@oxea-chemicals. Propionaldehid Felülvizsgálási szám 2.01*** 1. Az anyag ill. a keverék és a vállalat megnevezése Az anyag/készítmény azonosítása Propionaldehid CAS szám 123-38-6 EINECS szám 204-623-0 Regisztrációs szám

Részletesebben

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu

Alapfokú elsősegélynyújtás. www.szegedizoltan.hu Alapfokú elsősegélynyújtás www.szegedizoltan.hu 1997. évi CLIV. törvény 5. (3)e, Mindenkinek kötelessége - a tőle elvárható módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi

Részletesebben

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere

A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere A klasszikus homeopátia gyógyítási rendszere Szabady Júlia 2008. Felkészítő: Dr. Horváth Katalin Napjaink orvostudománya Vitathatatlan eredmények: - antibiotikumok - transzplantáció - humán genom Terápiás

Részletesebben

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.) 1. A GYÓGYSZER NEVE Flixonase szuszpenziós orrspray 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 50 mikrogramm flutikazon-propionát adagonként. (Az adagolópumpa 100 milligramm szuszpenziót bocsájt ki adagonként.)

Részletesebben

Tehát trichomonádokról és galambegészségügyről általában. Ahogy én látom...

Tehát trichomonádokról és galambegészségügyről általában. Ahogy én látom... Tisztelettel üdvözlök mindenkit! Vétek János vagyok. 2007. évben vállaltuk fel a hollandiai Reuselben élő Henk van Limpt-de Prut tulajdonában lévő Giantel BV vállalkozás magyarországi képviseletét. Abban,

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint 0890 023 600 - SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék kereskedelmi neve : SZÉLVÉDŐ RAGASZTÓ ZSÁKOS 600ML XL Termék kódja : 0890 023 600 MSDS-Identcode : 10034497 1.2 Az

Részletesebben

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza

Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben. Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Súlyos infekciók differenciálása a rendelőben Dr. Fekete Ferenc Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza Miért probléma a lázas gyermek a rendelőben? nem beteg - súlyos beteg otthon ellátható

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0357 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0357 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2011. 09. 05. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1.Termékazonosító: HIPPOLIT velúr bőrápoló aeroszol (színtelen) 1.2. A

Részletesebben

HA SZERENCSÉD VAN, A NYARALÁS SZÉP EMLÉKKÉ VÁLIK Tévhitek a hepatitis A és B vírusról

HA SZERENCSÉD VAN, A NYARALÁS SZÉP EMLÉKKÉ VÁLIK Tévhitek a hepatitis A és B vírusról LEBARNULSZ VAGY BESÁRGULSZ? HA SZERENCSÉD VAN, A NYARALÁS SZÉP EMLÉKKÉ VÁLIK Tévhitek a hepatitis A és B vírusról Utazás előtt kérj Twinrix kombinált hepatitis A és B vírus elleni védőoltást, mert... Az

Részletesebben

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE

A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK ÉRTELMEZÉSE Dr. Kiss Virág 2016.11.20 A LABORBAN ELÉRHETŐ GYORSTESZTEK: 1. Clostridium difficile gyorsteszt 2. RSV gyorsteszt 3. Influenza gyorsteszt 4. H.pylori Ag gyorsteszt

Részletesebben

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban

A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban A legújabb adatok összefoglalása az antibiotikum rezisztenciáról az Európai Unióban Legfontosabb tények az antibiotikum rezisztenciáról A mikroorganizmusok antibiotikumokkal szemben kialakuló rezisztenciája

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010.

Parazitológia IV. Hengeresférgek. Toxocara életciklusa. Toxocara canis, Toxocara cati. Diagnózis és terápia. Tünetek. Szabó Judit 2010. Parazitológia IV. Szabó Judit 2010. Hengeresférgek Enterobius vermicularis Ascaris lumbricoides Trichuris trichiura Toxocara Ancylostoma duodenale Necator americanus Strongyloides stercoralis Trichinella

Részletesebben

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5.

A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja. Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. A tüdő adenocarcinomák szubklasszifikációja Dr. Szőke János Molekuláris Patológiai Osztály Budapest, 2008 december 5. Háttér A tüdő ACA heterogén tumor csoport és a jelenlegi klasszifikáció elsősorban

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint PC ph+ mosószer-adalék 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP készült a 1907/2006/ és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PC ph+ mosószer-adalék

Részletesebben

Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása

Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása Mellékhatások és minőségi hibák kombinációs előfordulása Dr. Oláh Attila, Dr. Mészáros Márta DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK (DEMIN XIV.) Debrecen 2014. május 21-23. Miről is lesz szó Jogszabályi

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 0706 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 0706 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2006. 08. 18. Oldalszám: 1/8 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: PREVENT zárolajzó jégoldó aeroszol 1.2.A készítmény felhasználása:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz

BIZTONSÁGI ADATLAP. Martina Staňková Martina.Stankova@bochemie.cz BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2012. július 23. Felülvizsgálva: -- 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció

Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció Rosacea okozta szemészeti kórképek - Meibom mirigy diszfunkció Módis László Debreceni Egyetem OEC Szemklinika Igazgató: Dr. Berta András, egyetemi tanár Rövid anatómia áttekintés I. Rövid anatómia áttekintés

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA

NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA NEM NEUTROPENIÁS FELNÕTT BETEGEK INVAZÍV CANDIDA-INFEKCIÓJA Infektológiai Szakmai Kollégium Az invazív (akut hematogén) candidiasis bizonyos kockázati csoportba sorolható betegek körében elõforduló súlyos

Részletesebben

Mit emészt meg és hol emészt a ló?

Mit emészt meg és hol emészt a ló? Takarmányozás Emésztési sajátosságok: 6000 év alatt sokat változott, de alapjában véve maradt FEV a ló. Takarmányváltást csak fokozatosan szabad végrehajtani Mit emészt meg és hol emészt a ló? Mindezt

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 55/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság újabb szezonális vizsgálatáról, amelynek

Részletesebben

Biztonsági adatlap Azonosító: 1373 az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap Azonosító: 1373 az 1907/2006/EK rendelet szerint Felülvizsgált változat kiadása: 2008. 04. 25. Oldalszám: 1/11 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: PREVENT Illatosított műszerfalápoló aeroszol, citrom

Részletesebben

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN

A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN A MOLÁRIS-INCIZÁLIS HIPOMINERALIZÁCIÓ (MIH) MEGJELENÉSE RÉGIÓNK GYERMEKPOPULÁCIÓJÁBAN DE FOK Gyermekfogászat Készítette: Kiss Barbara V. évfolyam Témavezet Ő Dr. Alberth Márta, egyetemi docens Dr. Kovalecz

Részletesebben

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék

A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire. Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék A klórozás hatása a vizek mikrobaközösségeire Készítette: Vincze Ildikó Környezettan BSc Témavezető: dr. Makk Judit Mikrobiológia Tanszék A víz Az élet alapja, tápanyagforrás Az ivóvíz nélkülözhetetlen

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag víz hőcserélőben. Zárójelentés

Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag víz hőcserélőben. Zárójelentés Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag víz hőcserélőben Zárójelentés A program alapvető célkitűzése, hogy a napenergia hasznosítás hatásfokának javítása érdekében olyan alacsony

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Diagnosztikus tesztek értékelése

Diagnosztikus tesztek értékelése n e c n b c szegregancia relevancia Diagnosztikus tesztek értékelése c Átlapoló eloszlások feltételezés: egy mérhető mennyiség (pl. koncentráció) megnövekszik a populációban (a megváltozás a lényeges és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. nappali és kiterjesztett viseletű gyakori cseréjű

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. nappali és kiterjesztett viseletű gyakori cseréjű HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ nappali és kiterjesztett viseletű gyakori cseréjű Ez a használati útmutató a következő, az 1. táblázatban egyesével felsorolt ACUVUE márkájú kontaktlencsékre vonatkozik, és ugyanezen

Részletesebben

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje

Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje 1 Az omnipotens kutatónak, Dr. Apáti Ágotának ajánlva, egy hálás ex-őssejtje Írta és rajzolta: Hargitai Zsófia Ágota Munkában részt vett: Dr. Sarkadi Balázs, Dr. Apáti Ágota A szerkesztésben való segítségért

Részletesebben

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar

Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon. Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Campylobacter a baromfi ólban, Campylobacter az asztalunkon Dr. Molnár Andor Állatorvos, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Georgikon Kar Bemutatkozás Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműködési

Részletesebben

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki

Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki Az Országos Epidemiológiai Központ Tájékoztatója az influenza surveillance adatairól Magyarország 2011. 4. Az ország valamennyi területét érintő influenza-járvány bontakozott ki A figyelőszolgálatra kijelölt

Részletesebben

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma

Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek száma Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2015. 5. hét Az egész országot érinti az influenzajárvány Kiugróan magas volt az orvoshoz forduló betegek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1/5 oldal. Kiállítás dátuma: 2013/12/17 MSDS szám: SN09096 Felülvizsgálat dátuma: Egészséges Természetes Körmök

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1/5 oldal. Kiállítás dátuma: 2013/12/17 MSDS szám: SN09096 Felülvizsgálat dátuma: Egészséges Természetes Körmök BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 oldal Egészséges Természetes Körmök 2014/03/10 1. A TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ AZONOSÍTÁSA A TERMÉK LEÍRÁSA: SN 09096- Zselés alap E vitaminnal és kalciummal GYÁRTÓ Signature Nail Systems

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskola

Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskola Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Környezettudományi Doktori Iskola Kiss Csaba ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Reg. Intézete Témavezetık: Dr. Márialieti Károly ELTE Mikrobiológiai Tanszék Dr.

Részletesebben

B I ZTONS Á GI ADATLAP

B I ZTONS Á GI ADATLAP B I ZTONS Á GI ADATLAP 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele

Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 19. számú módszertani levele a traumákhoz kapcsolódó pszichés kórképek igazságügyi orvosszakértői véleményezéséről A különböző súlyosságú sérüléseket, különösen a

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító:

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.oldal BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK REACH és 453/2010 módosítása szerint (REACH) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék

Részletesebben