ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29 i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. március 29 i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 29 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer üzemeltető és a települési szilárdhulladék gyűjtését, szállítását végző közszolgáltatói szerződés jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnöke a november 30-i Képviselő-testületi ülésre küldött tájékoztatójában beszámolt a települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását végző közszolgáltató közbeszerzési eljáráson való kiválasztásának eredményéről. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő testülete 43/2009.(III.16.) Kt. számú határozatában előzetesen hozzájárulását adta, hogy a jelenlegi közszolgáltatói szerződés lejáratát követően a Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott közszolgáltatóval a polgármester szerződést kössön. Az előterjesztéshez mellékelt közszolgáltatói szerződés a fent hivatkozott Kt. határozatban foglalt alapelvek figyelembe vételével, valamint a 2009.november 30-i ülésre beterjesztett tájékoztató alapján került megszövegezésre. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Munkaszervezete rendelkezésre bocsátotta a évi díj kalkulációjával kapcsolatosan előzetesen megadott működési költségek a tájékoztatóban megadottnál részletesebb kimutatását. Kérem, hogy a Képviselő-testület a rendelkezésre álló Szerződés áttanulmányozása után támogassa a Közszolgáltatási Szerződés megkötését. Zirc, március 19. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének... /2010. (III.29.) Kt. számú határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás települési szilárdhulladék gyűjtését és szállítását végző közszolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével, az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorciummal az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tagjaként a közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal aláírja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: április 6.

4 SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Teljes név: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Törzskönyvi azonosítószám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Czaun János, a Társulási Tanács elnöke mint a megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium Címe: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Aláírásnál képviseli: Göttlinger László, vezérigazgató A Vezető cég: Teljes név: VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Rövid név: VKSZ Zrt. Székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 1. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Göttlinger László, vezérigazgató A tagok neve és címe (A felolvasó lap szerinti sorrendben): Teljes név: AVAR-Ajka Városgazdálkodási Kft. Rövid név: AVAR-Ajka Kft. Székhely: 8400 Ajka, Szent István út 1/A. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg /56 szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Varga Károly és Rudolf Wiedner, ügyvezetők

5 Teljes név: PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. Rövid név: PROBIO Zrt. Székhely: 8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: K&H Bank Zrt. Aláírásnál képviseli: Somogyi László, vezérigazgató Teljes név: Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. Rövid név: Balatonalmádi Kommunális Kft. Székhely: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: Budapest Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Harsányi László, ügyvezető Teljes név: REMONDIS Tapolca Kft. Rövid név: REMONDIS Tapolca Kft. Székhely: 8300 Tapolca, Halápi u. 33. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Aláírásnál képviseli: Kiss Nándor és Bende Péter ügyvezetők Teljes név: KÖZSZOLG Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. Rövid név: KÖZSZOLG Kft. Székhely: 8500 Pápa, Anna tér 10. Cégjegyzékszám/nyilvántartási cg szám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlavezető: OTP Bank Nyrt. Aláírásnál képviseli: Kovács Attila ügyvezető mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. Előzmények A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben (Ötv.), a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényben (Hgt.) foglaltak megfelelően, Megrendelő az önkormányzati feladat-ellátási körébe tartozó települési szilárdhulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából, és a közszolgáltatás ellátásához szükséges eszközök, berendezések, létesítmények használata érdekében ezen vagyonelemek üzemeltetésbe adása céljából a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX törvény (Kbt.) előírásainak megfelelően közbeszerzési eljárást indított, amely KÉ 6168/2009. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. 2

6 A részvételi és az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban valamint Közszolgáltató ajánlatában foglaltak, továbbá az eljárás során készült és benyújtott dokumentumok, jegyzőkönyvek és a végső ajánlat alapján felek kialakították a szerződés tartalmát. Megrendelő a október 14-ei eredményhirdetésen Közszolgáltatót nevezte meg az eljárás nyertesének. Az előzőekben foglaltak alapján felek az alábbi közszolgáltatási szerződést kötik (a továbbiakban: Szerződés). A Felek a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 3. (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a helyi önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem érinti, ezért ha a Társulás a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskört nem látja el, illetőleg nem teljes mértékben biztosítja, akkor a Társulást alkotó önkormányzatoknak más módon kell gondoskodnia a kötelező feladat ellátásáról. A Társulást alapító önkormányzatok a Társulás Alapító Okiratában az abban foglaltak szerint és önkormányzati rendeleteikben átruházták a közfeladat ellátásával kapcsolatos feladatköröket, így a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását, illetve a Társulás és a Közszolgáltató közötti Szerződés megkötését. Tekintettel arra, hogy a Szerződés alapján a tagok is kötelezettek, a Szerződést ők is aláírják és abban félként szerepelnek, azonban a Szerződés alkalmazása szempontjából a Társulás minősül a Megrendelőnek. II. Alapfogalmak Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az ajánlattevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésre tekintettel fog szerződést kötni vagy módosítani, kivéve, ha a szervezet (személy) tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. Előkezelés: a hulladék begyűjtését, tárolását, hasznosítását, illetőleg ártalmatlanítását elősegítő, azok biztonságát növelő, a környezetterhelést csökkentő tevékenység, amely a hulladék fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében. 3

7 Hulladék: bármely, a Hgt. 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék birtokosától átveszi, kezeli. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. MBH: települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai kezelése Komposztáló: az elkülönítetten gyűjtött biohulladék ellenőrzött körülmények között, oxigén jelenlétében, mikro- és makroorganizmusok segítségével történő autotermikus és termofil biológiai lebontására szolgáló létesítmény. Közszolgáltatási díj: a Megrendelő által szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás rendeletben nevesített díja. Közszolgáltató: a szerződés II/A.1. pontjában megjelöltek, továbbá a nyertes konzorcium gyűjtést és szállítást végző tagjai, ideértve a Hulladékkezelési Közszolgáltatót is. Hulladékkezelési Közszolgáltató: a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet 1. (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenységet a Szerződés alapján ellátó közszolgáltató. Fogyasztó: az az ingatlantulajdonos vagy használó, aki a vonatkozó jogszabályok és a Szerződés alapján a közszolgáltatást igénybe veszi. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. Szerződés: Megrendelő és Közszolgáltató között létrejött jelen közszolgáltatási szerződés. Tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése; Települési szilárd hulladék: háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, közterületi hulladék: közforgalmú utakon és zöldterületen keletkező hulladék, 4

8 háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott veszélyesnek nem minősülő hulladék. Települési szilárdhulladék lerakó telep (hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. II/A. A nyertes ajánlattevőkre vonatkozó speciális rendelkezések 1. Nyertes ajánlattevők a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 5. -a alapján VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-t (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) jelölik meg maguk közül közszolgáltatónak. A II/A. 7. pont szerinti időponttól kezdve a létrehozott gazdasági társaság minősül Hulladékkezelési Közszolgáltatónak a II/A pontban foglaltakra is tekintettel A II/A. 7. pontjában megjelölt időpontig Közszolgáltató és a konzorciumi tagok a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek ellátásáról a következők szerint állapodnak meg: a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi komposzttelep, valamint a szelektív gyűjtés) tekintetében Közszolgáltató, a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtés és szállítási közszolgáltatási tevékenységet az Ajkai gyűjtőkörzetben az AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft. (8400 Ajka, Szent István utca 1/A.), a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), a Pápai gyűjtőkörzetben a Közszolg Kft. (8500 Pápa, Anna tér 10.), a Tapolcai gyűjtőkörzetben a REMONDIS Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.), a Veszprémi gyűjtőkörzetben pedig Közszolgáltató látja el A II/A. 7. pontjában megjelölt időpontot követően Közszolgáltató és a konzorciumi tagok a Szerződés alapján őket terhelő kötelezettségek ellátásáról a következők szerint rendelkeznek: a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott hulladékkezelési tevékenység (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi komposzttelep, valamint a szelektív gyűjtés) tekintetében Közszolgáltató, a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtés és szállítási közszolgáltatási tevékenységet az Ajkai gyűjtőkörzetben az AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft. (8400 Ajka, Szent István utca 1/A.), a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. (8220. Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt. (8230 Balatonfüred, Fürdő u. 20.), a Pápai gyűjtőkörzetben a Közszolg Kft. (8500 Pápa, Anna tér 10.), a Tapolcai gyűjtőkörzetben a REMONDIS Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Halápi u. 33.), a Veszprémi gyűjtőkörzetben pedig VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. (8200 Veszprém, Házgyári út 1.) látja el. A gyűjtőkörzetekhez tartozó települések listája az I. számú mellékletben található. 2. A Kormányrendelet 8. -a szerinti szerződés a Szerződés II. számú mellékletét képezi. 3. A szerződés Megrendelő és a Megrendelő által az 1. pontban nevesített, közszolgáltatónak minősített szervezet (a Közszolgáltató) között jön létre valamennyi 5

9 konzorciumi tagra kiterjedő hatállyal. A konzorcium tagjait teljes körű és egyetemleges felelősség terheli a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséért. Ezen szándékuk megerősítése céljából a Szerződést valamennyi konzorciumi tag aláírja. 4. Megrendelő (ajánlatkérő) a Kbt a alapján a részvételi felhívásban és az ajánlattételi felhívásban előírta nyertes ajánlattevő kötelezettségeként gazdasági társaság létrehozását. A gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatos feltételeket és a gazdasági társaság alapító okiratának tervezetét a tárgyalások során meghatározták. A feltételek és az alapító okirat tervezete a Szerződés III. mellékletét képezi. 5. Közszolgáltató és a konzorcium tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés III. melléklete szerinti dokumentumok alapján a Szerződés aláírásától számított 60 napon belül a társasági szerződést megkötik és ezt az illetékes cégbíróságnak bejelentik. Közszolgáltatót és a konzorcium tagjait terheli az alapítással kapcsolatos valamennyi kötelezettség és költség. Az alapításra egyebekben a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.), a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény (Ctv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései alkalmazandók. 6. Közszolgáltató és a konzorcium tagjai az alapítással kapcsolatban kötelesek valamennyi jogszabályban rögzített határidőt megtartani, feltételt teljesíteni. 7. A Közszolgáltató és a konzorcium tagjai a szerződés aláírásától legkésőbb 16 hónapon belül kötelesek gondoskodni arról, hogy a gazdasági társaság megszerezze valamennyi a Szerződés szerinti tevékenysége ellátáshoz szükséges hatósági engedélyt, továbbá arról is, hogy a gazdasági társaság rendelkezzen a Szerződés szerinti tevékenység ellátáshoz szükséges valamennyi személyi és tárgyi feltétellel. 8. A II/A. 7. pontban megjelölt feltételek teljesüléséig Közszolgáltató jogosult és kötelezett a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés c) és d) meghatározott hulladékkezelési feladatok (Királyszentistváni hulladékkezelő központ, Ajkai, Tapolcai és Pápai átrakóállomások és válogatóművek, Veszprémi válogatómű, Balatonfüredi komposzttelep, valamint a szelektív gyűjtés és az egyéb átadott eszközök) tekintetében a Szerződés teljesítésére. 9. A II/A. 7. pontban meghatározott feltételek teljesülését követően a gazdasági társaság lép a Közszolgáltató helyébe, ezen időponttól kezdve a gazdasági társaság minősül Közszolgáltatónak, valamennyi a szerződésből származó hulladékkezeléshez kapcsolódó jogosultságot a gazdasági társaság gyakorolja és valamennyi hulladékkezeléshez kapcsolódó kötelezettség a gazdasági társaságot terheli (alanyváltás). 10. Az alanyváltás érvényességéhez szükséges Megrendelő hozzájárulása. Megrendelő a hozzájárulást kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a gazdasági társaság nem rendelkezik a Szerződés szerinti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges hatósági engedélyekkel és a tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 11. Szerződő Felek rögzítik, hogy az alanyváltás nem minősül szerződésmódosításnak, ezért arra a Kbt a szerinti feltételek nem vonatkoznak. A Közreműködő Szervezet vezetőjének jóváhagyására az előző mondatban foglaltak irányadók. 12. Az II/A. 7. pontban megjelölt időpontot megelőzően keletkezett kötelezettségekért a Közszolgáltató, valamint a konzorcium tagjai egyetemlegesen felelnek. 13. Azon kötelezettségek tekintetében, amelyeket a gazdasági társaság nem képes teljesíteni, az alapítókat egyetemleges felelősség terheli. 6

10 14. Közszolgáltató a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységet a Konzorciumi Tagok bevonásával látja el. Ennek megfelelően az Ajkai gyűjtőkörzetben a válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében az AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft, a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft, a Balatonfüredi gyűjtőkörzetben a komposztáló telep és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a PROBIO Balatonfüredi Településüzemeltetési Zrt, a Pápai gyűjtőkörzetben válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a Közszolg Kft, a Tapolcai gyűjtőkörzetben a válogatómű, átrakóállomás és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a REMONDIS Tapolca Kft, a Veszprémi gyűjtőkörzetben válogatómű és a gyűjtőpontok üzemeltetése tekintetében a VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. kerül bevonásra a Kormányrendelet 1. (3) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység ellátásához. III. A hulladékkezelési tevékenység részletes szabályai 1. Hulladékkezelési közszolgáltatás meghatározása 1. A szerződés célja, hogy a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítése érdekében a felhívásban és a dokumentációban szereplő feltételeknek és kötelezéseknek, valamint a Közszolgáltató ajánlatának megfelelően a Társulás, illetve az abban résztvevő Önkormányzatok és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjanak A közszolgáltatás meghatározása: Szerződés települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó közszolgáltatás ellátására irányul. Ennek keretében a II/A pontban megjelölt Közszolgáltató és a konzorciumi tagok, va1amint az 1.2. pontokban megjelölt konzorciumi tagok feladata Megrendelő közigazgatási területén (III.1.2. pont) a rendszeresített, szabványos gyűjtőedényben, a közterületen, vagy az ingatlanon összegyűjtött és a II/A és 1.2. pontokban megjelölt konzorciumi tagok rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása, a Közszolgáltató feladata a begyűjtőhelyek, előkezelő telepek, továbbá a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény működtetése. Felek rögzítik, hogy mind a Közszolgáltató, mind a konzorciumi tagok közszolgáltatói tevékenységet végeznek. Felek rögzítik, hogy a Kormányrendelet szabályozásának megfelelően maguk közül kijelölték azt a vállalkozást, amely Hulladékkezelési Közszolgáltatónak minősül. A Szerződés alkalmazása szempontjából a továbbiakban a Közszolgáltatók kifejezés alatt értelemszerűen a Hulladékkezelési Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat kell érteni, illetve amennyiben Közszolgáltató kifejezés alatt a Közszolgáltatót és a konzorciumi tagokat is érteni kell, úgy a szerződés ezen a módon alkalmazandó, kivéve a V.1.1. pontot. Közszolgáltatók a Szerződés szerinti feladatainak részben saját eszközeikkel, berendezéseikkel és létesítményeikkel, részben a Szerződés alapján részükre átadott eszközökkel, berendezésekkel és létesítmények használatával tesznek eleget. A közszolgáltatási tevékenység kiterjed az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelésére is. Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltatók tevékenysége a Hgt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint közszolgáltatásnak minősül, amelynek igénybevétele a helyi közszolgáltatással ellátott területen az önkormányzat által bekapcsolt ingatlan tulajdonosára és használójára nézve kötelező Közszolgáltatók által ellátandó közszolgáltatás pontos területi határai: 7

11 a IV. mellékletben felsorolt önkormányzatok közigazgatási területe Közszolgáltatók által ellátandó közszolgáltatás időtartama: Közszolgáltatók a közszolgáltatást december 31. napjáig kötelesek ellátni a VIII.13. pontban foglaltak alkalmazásával Közszolgáltatók a közszolgáltatás időtartama alatt kötelesek a közszolgáltatáshoz Megrendelő által rendelkezésére bocsátott, illetőleg a saját tulajdonú vagyontárgyak (ingatlanok, gépek berendezések, járművek, stb.) működtetéséhez a Hgt.-ben és a kapcsolódó jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a királyszentistváni hulladékkezelő központ elnevezésű hulladéklerakóban történik Közszolgáltatóknak a Szerződés aláírásától a királyszentistváni hulladékkezelő központ üzemének megkezdéséig, legalább január 01-ig tartó átmeneti időszakban biztosítania kell a Társulás működési területének meghatározott részén (Pápa, Balatonfüred, Balatonrendes, Pétfürdő és gyűjtőkörzetükben) keletkező települési szilárdhulladék elhelyezését érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkező hulladéklerakóban. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék ártalmatlanítása és elhelyezése a királyszentistváni hulladékkezelő központ próbaüzemének megkezdéséig az ajkai, a zalahalápi és a veszprémi hulladéklerakókban történik. 1.6.Felelősségbiztosítás: A Közszolgáltatók saját költségükre kötelesek a közszolgáltatáshoz kapcsolódó felelősségbiztosítást kötni, beleértve a környezetvédelmi biztosítékot, az üzemeltetéshez szükséges gépjárművek felelősség és az üzemeltetésre átvett forgalmi rendszámmal ellátott gépjárművek esetében a teljes körű casco biztosítását is. Amennyiben megállapodás alapján a Közszolgáltatók vagyonbiztosítást kötnek, úgy annak költségeit is jogosultak érvényesíteni. 2. A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 2.1. Megrendelő és tagjai kötelezettségei: az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, Megrendelő és tagjai vonatkozó határozata alapján a közszolgáltatás díjának önkormányzati rendeletben történő megállapítása, a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges információk és adatok szolgáltatására, a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítése, a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, Közszolgáltatók kizárólagos közszolgáltatási jogának rendeletben történő biztosítása, Megrendelő tagjai által rendeletben biztosított díjkedvezmény, vagy mentesség miatt felmerülő költségek megtérítése Közszolgáltatók kötelezettségei: a III.1. pontban meghatározott hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátása, 8

12 a Megrendelő által biztosított eszközökön túl a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazása, a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzése, Megrendelő és tagjai tájékoztatása a közszolgáltatás díjának mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól évente legalább egyszer, a közszolgáltatás díjára vonatkozó javaslat készítése évente legalább egy alkalommal, a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítése és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetése, a szükséges üzemnaplók vezetése, közszolgáltató köteles a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítására a Megrendelő által kijelölt helyek és létesítmények igénybevételére a hatóságok tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok alapján, közszolgáltató köteles a begyűjtött hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről, a kezelt és a kezelést eredményéből származó hulladékokról nyilvántartást, a kezelőlétesítmények működéséről üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni Közszolgáltatók a III.1 pontban rögzített közszolgáltatás elősegítése érdekében az alábbi feladatokat kötelesek ellátni: Adminisztratív feladatok: könyvelés, számvitel, bérszámfejtés adminisztráció, nyilvántartás, adatbázis-kezelés (A közszolgáltatást igénybe vevők adatinak a kezelését, ideértve a hulladékmennyiséget, díjfizetést, egyéb adatnyilvántartást stb.) jogi ügyvitel A közszolgáltatási díj beszedése (számla kibocsátása, a díj érvényesítése, hátralékos díjak nyilvántartása, érvényesítése), vagy fenti feladat közvetített szolgáltatásként történő elvégzésére megállapodás megkötése a Megrendelő tag önkormányzattal illetve képviselőjével Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, az ügyfelek és egyéb érdekeltek tájékoztatása, ezen belül: ügyfélbejelentések kezelése, ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése, számlareklamációk kezelése, személyes ügyfélszolgálat működtetése, (pontos címek megjelölésével) telefonos ügyfélszolgálat működtetése, internetes honlap működtetése Közszolgáltatók ágazat-specifikus kötelezettségei: Közszolgáltatók a közszolgáltatás keretében kötelezettséget vállal a lakossági szilárd hulladék egyes összetevőinek Megrendelő, illetve tagjai rendeletében meghatározott begyűjtőhelyeken, gyűjtőpontokon illetőleg hulladékudvarban és módon történő szelektív gyűjtésére A közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai: 9

13 Vis maior esetén. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, ónos eső, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Közszolgáltatóknak folytatniuk kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható Az előző pontokban foglalt eseteken kívül, ha Közszolgáltatók az esedékes szolgáltatást elvégezni nem tudják és az nem a Megrendelő vagy tagjának mulasztására vezethető vissza (pl. gépjármű meghibásodás, időjárási körülmények), úgy köteles helyettesítéséről gondoskodni, arra engedéllyel és kapacitással rendelkező helyettes útján. Ha a helyettesítés nem megoldható, és ilyen módon a szolgáltatás a szolgáltatási napon elmarad, arról a szolgáltató haladéktalanul értesíteni köteles Megrendelőt. Ez esetben Megrendelő vagy tagja jogosult a szolgáltató költségére helyettesről gondoskodni, és az ezzel kapcsolatban felmerült kárát és költségeit érvényesíteni. Amennyiben a helyettesítés a Megrendelő vagy tagja által sem volt megoldható, úgy a szolgáltató az akadály elhárulását követő legközelebbi szolgáltatási napon a szolgáltatás szünetelése idején felgyűlt hulladékot is köteles elszállítani Ha a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, úgy Közszolgáltatók nem kötelesek a hulladék begyűjtésére, elszállítására, kezelésére, ártalmatlanítására. 3. A hatósági áras díjképzés alapelvei, módszere, a díjképzési folyamat szabályai 3.1. Közszolgáltatót az általa végzett hulladékkezelési közszolgáltatásért díjazás illeti meg, melyet a közszolgáltatást igénybe vevő, vagy igénybevételére kötelezett fogyasztóktól, egyéb díjfizetési megállapodás esetén a megállapodás alapján jogosult beszedni A vonatkozó jogszabályok értelmében, a közszolgáltatásért járó díjazás egységárát Megrendelő tagjai ár-megállapítási jogkörében eljárva, helyi rendeletében, hatósági árként kötelesek megállapítani A közszolgáltatási díj megállapítása a Hgt. 25. és a díjrendelet [a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet] rendelkezéseinek megfelelően történik és szerződő felek a díj megállapításánál ezeket a rendelkezéseket tekintik irányadónak a szerződés teljes időtartamára. Felek a közszolgáltatási díj megállapítása során figyelembe veszik a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A. (9) bekezdésében foglaltakat is. 10

14 3.4. A Szerződés keretében Közszolgáltató részére üzemeltetés céljából átadandó eszközök, berendezések és létesítmények beszerzését Megrendelő részben közösségi támogatásból finanszírozza, ezért szerződő felek a támogatási szerződés mellékletét képező költség-haszon elemzés (CBA) tartalmát is kötelesek figyelembe venni a szerződés teljes terjedelme tekintetében és időtartama alatt. Erre tekintettel közszolgáltatási díj megállapításánál a CBA szerinti adatokat is kötelesek figyelembe venni oly módon, hogy a közszolgáltatási díj nem vezethet a CBA-ban meghatározott támogathatósági ráta csökkenéséhez, ezért a ráta nem csökkenhet a Bizottsági határozat I. számú 12. pontjában meghatározott 50% alá, azaz visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztethet Elismerhető költségek (a továbbiakban: Gördülő Költség Elismerési Javaslat) meghatározása Tekintettel arra, hogy Közszolgáltató nyertes ajánlatában évi árakon határozta meg ajánlatának számszerűsíthető adatait, illetve a nyertes ajánlatban Közszolgáltató javaslatot tett a bázis alap változás követésére, felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban szereplő költségstruktúra megtartása mellett Közszolgáltató érvényesítheti mindazokat a költségváltozásokat, amelyek a bázis alap változásából adódnak. Bázisként a évi adatokat kell elfogadni. Ennek érdekében Közszolgáltatók kötelesek minden folyó üzleti év október 31. napjáig Költségelismerési javaslatot készíteni, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: Előző évi költségstruktúra ismertetése (az első évben az ajánlatban megadott költségstruktúra ismertetése, az ezt követő években az előző évi költségstruktúra tekintendő kiinduló pontnak). Mindazon objektív mutatók változásának bemutatása az elmúlt évben, amelyeket a bázis alap változási javaslatában megfogalmazott, illetve előző évben érintette Közszolgáltató költségeit. Annak bemutatása, hogy a tárgy évben mely költségváltozásokat kívánja Közszolgáltató elismertetni Felek megállapodnak abban, hogy a költségek elismerése jogszabályi kötelezettségen alapuló változáson kívül, nem eredményezheti a évi elfogadott bázisadatokon alapuló költségstruktúra megváltozását, illetve az előző évi költségnövekedés elismertetésére legfeljebb Közszolgáltató pénzügyi ajánlatának bázis alap változási javaslat részében meghatározott objektív mutatók változásának mértékéig van lehetőség Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Költség Elismerési Javaslat egyúttal a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának egyik tényezője Felek megállapodnak abban, hogy a Gördülő Költség Elismerési Javaslat elfogadása érdekében együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket. Megrendelő erre vonatkozó írásbeli nyilatkozata alapján a Gördülő Költség Elismerési Javaslat elfogadottnak tekintendő Közszolgáltatók minden folyó üzleti év október 31. napjáig kötelesek a következő évi közszolgáltatási díjra vonatkozó javaslatukat Megrendelő döntéshozó testülete/testületei elé terjeszteni. A díjmegállapítás eljárási rendje: o hulladékkezelő közszolgáltató (gazdasági társaság) a hulladékkezelési tevékenységekre (lerakó, MBH, átrakók, válogatók, komposzttelep és szelektív gyűjtés) számított díjjavaslatát a Társulás felé nyújtja be. A Társulás Tanácsa a benyújtott előterjesztés alapján határoz a következő időszakra vonatkozó hulladékkezelési díjról, beépítve abba a 11

15 finanszírozási költséget és a bérleti díjat is. A megállapított hulladékkezelési díjat a Megrendelő tagjainak döntéshozó testületeivel (önkormányzatok képviselőtestülete / közgyűlése) november 30-áig közli, o a gyűjtő-szállító közszolgáltatók a gyűjtés-szállításra vonatkozó díjjavaslatukat közvetlenül az egyes önkormányzatokhoz nyújtják be november 30-áig, azok határoznak a következő időszakra vonatkozó gyűjtési-szállítási díjról, o a komplex díjat (a Társulás által megállapított hulladékkezelési díjat összeadva a helyi gyűjtés-szállítási díjjal) Megrendelő döntéshozó testülete /testületei/ december 15-éig állapítja /ák/ meg a következő időszakra vonatkozó közszolgáltatási díjként A közszolgáltatási díj megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Közszolgáltató a III pontokban foglaltakon kívül az alábbi elvek figyelembe vételével köteles eljárni: Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított közszolgáltatási díjnak fedezetet kell nyújtania: a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, tartós működés valamennyi közvetlen és közvetett költségének ráfordításának megtérülésére, figyelemmel a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételekre, az elvonásokra és a támogatásokra is, a Közszolgáltatók használatában és tulajdonában lévő, a közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyon fenntartására, rekonstrukciójára, felújítására, pótlására, esetleges fejlesztésére, legalább az adott vagyontárgyak elszámolt értékcsökkenésének erejéig, a finanszírozási költségekre, valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb indokolt költségekre és ráfordításokra, így különösen a hulladékártalmatlanítás körében működtetett létesítmények utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költségére Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott, költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatást, a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek (pl. biogáz, komposzt), valamint a szelektíven begyűjtött hulladékok hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevételt Az utógondozási és monitorozási költségek a közszolgáltatási díjban akkor érvényesíthetők, ha a Hulladékkezelési Közszolgáltató az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatai ellátására tervet készít, amely alapján mennyiségarányosan megállapítja az ennek megvalósításához évente szükséges, inflációval korrigált bevételt, s annak mértékét a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben közvetlen költségként számolja el vagy, ha az utógondozás, illetve monitorozás céljára szükséges fedezetet csak közelíteni lehet, akkor az időközönként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot képez. Jogszabály az utógondozás, illetve a monitorozás körébe tartozó feladatok ellátását az ártalmatlanítást végző szolgáltató számára kötelezővé teheti A szelektív gyűjtésben résztvevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért külön díj nem számítható fel. 12

16 A közszolgáltatási díjjavaslat készítése és a közszolgáltatási díj megállapítása során Feleknek figyelembe kell venniük: jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását, a közszolgáltatás lényeges minőségi vagy mennyiségi változását, Közszolgáltató közszolgáltatási feladatainak lényeges bővülését, A bázisalap (elismerhető költségek) és/vagy az árfolyamok terven felüli változását A közszolgáltatási díjat úgy kell megállapítani, hogy ösztönözzön a közszolgáltatás biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a közszolgáltató kapacitásának hatékony kihasználására, valamint a környezetvédelmi követelmények érvényre juttatására Az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételt a közszolgáltatás, III és III pontok szerinti, a támogatásokkal, egyéb bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, és a naturáliákban kifejezhető várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kell megállapítani és a 64/2008 (III.28.) Korm. rendelet 8. -ban foglaltak figyelembevételével kéttényezős közszolgáltatási díjként kell megadni. A várható szolgáltatási mennyiség meghatározása a díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség és a meglévő szerződéses állomány alapján kell számítani, a közszolgáltatásra vonatkozó ágazati jogszabályokban előírt módon tonnában (t), és edénytérfogatra literben (l) meghatározva Amennyiben Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervben és a könyvviteli rendszerében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelő, a Közszolgáltató által készített a díjképzés Szerződésben rögzített elveinek megfelelő - díjjavaslatnál Megrendelő, illetve tagjainak döntéshozó testülete, testületei a közszolgáltatás díját a) alacsonyabb mértékben állapítja meg, vagy b) nem állapítja meg, vagy c) nem az üzleti év január hónapjának első napjától kezdődően állapítja meg a számított különbséget díjkompenzáció formájában köteles Hulladékszállítási Közszolgáltatóknak megtéríteni. A díjkompenzációt negyedévente egy összegben számla ellenében - Megrendelő mindaddig köteles a Hulladékszállítási Közszolgáltatóknak megfizetni, amíg az a)-c) pontok bármelyikében meghatározott mulasztása fennáll. A Megrendelő késedelmes teljesítés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres összegének megfelelő kamatot is köteles Hulladékszállítási Közszolgáltatóknak megfizetni Minden, a díj vonatkozásában a tagok által biztosított díjeltérés (pld.: szociális alapú díjképzés, társasházi kedvezmény) kompenzációjára a Közszolgáltató felé a tag kötelezettséget vállal. A kompenzáció mértéke az általános közszolgáltatási díj és a kedvezményes közszolgáltatási díj közötti különbözet. A kompenzáció számla ellenében, negyedévente utólag kerül a Közszolgáltatónak kifizetésre A közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó, egyéb, ágazat-specifikus előírások Számlázás havonta, illetve negyedévente utólag, a számviteli törvény előírásainak figyelembevételével történik a fogyasztók felé. 13

17 3.11. A évre vonatkozó közszolgáltatási díj: 5,78 Ft/liter (ÁFA-val növelten) mely kéttényezős díj alapján kerül meghatározásra és gyűjtőkörzetenként eltér: Gyűjtőkörzet Alapdíj [Ft/ürítés] Literdíj [Ft/liter] 60 literes edény [Ft/év] 80 literes edény [Ft/év] 120 literes edény [Ft/év] Ajka 259 3, , , ,- Balatonalmádi 218 3, , , ,- Balatonfüred 247 3, , , ,- Pápa 205 3, , , ,- Tapolca 258 3, , , ,- Tapolca önk.* 234 3, , , ,- Veszprém 257 3, , , ,- * csak a Tapolcai gyűjtőkörzetben, önkormányzati számlázás, vagy díjfizetés esetén Felek rögzítik, hogy a díjak a évi költségekkel, évre kalkulált díjak. Erre tekintettel Felek megállapodnak, hogy Közszolgáltatók a Szerződésben foglaltak szerint az általános fogyasztói árindex 85%-ának erejéig jogosultak automatikusan díjat emelni oly módon, hogy annak mértéke 2010-ben nem lehet kevesebb, mint a 2009-re 4,5%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,83%, 2011-ben pedig nem lehet kevesebb, mint a 2010-re 4,10%-ra prognosztizált árindex növekedés 85%-a, azaz 3,49%, ugyanakkor egyik évben sem lehet több, mint a évi árindex növekedés 85%-a, azaz 5,19%. 4. A közszolgáltatók végfelhasználókkal szembeni díjköveteléseinek érvényesíthetőségi feltételei 4.1. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatási tevékenysége során, a kiszámlázott szolgáltatási díjak befizetési feltételeiről gondoskodni Közszolgáltató köteles pénzgazdálkodását úgy megszervezni, hogy a kiszámlázott közszolgáltatási díjak fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és tartósan fedezni tudja folyó kiadásait Közszolgáltató vagy Megrendelő tag a késedelmes díjfizetések után a Ptk.-ban és a közüzemi/közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően jogosult késedelmi kamatot és kezelési költséget érvényesíteni a késedelmesen fizető felhasználókkal szemben Amennyiben a behajtás költségei és gazdaságossági szempontok indokolják, Közszolgáltató jogosult a díjköveteléseket, vagy azok egy részét - megfelelő pénzügyi és jogi garanciák mellett, pénzügyi intézményre (hitelintézet, vagy pénzügyi vállalkozás) engedményezni (faktoring). A faktorcég igénybevételének Közszolgáltatónál jelentkező faktordíja nem haladhatja meg az engedményezett díjkövetelések saját behajtásának kalkulált költségeit Közszolgáltató vagy Megrendelő tag a kiszámlázott közszolgáltatási díjak beszedése érdekében jogosult a közszolgáltatást igénybe vevő, illetve igénybevételére kötelezett felhasználókat a lejárt tartozás megfizetésére írásban felszólítani, illetve a tartozás behajtása érdekében a jogszabályokban biztosított lehetőségekkel élni A közszolgáltatás igénybevételére, jogszabály alapján kötelezett felhasználók hátralékának egyéb érvényesítési lehetőségei: 14

18 Közszolgáltató, a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel köteles a közszolgáltatási díjjal késedelembe esett fogyasztót - ajánlott levél útján - írásban felszólítani a díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül A felszólítás eredménytelensége esetén, a díjhátralék keletkezését követő 90. napot követően a közszolgáltató a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralékot az Megrendelő tagjától írásban igényelheti A szabályosan benyújtott igénylés alapján (felszólítás igazolása, aktuális díjhátralékról szóló kimutatás) a Megrendelő tagja - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - haladéktalanul intézkedik a díjhátralék és a felmerült költségeknek adók módjára történő behajtása érdekében A Közszolgáltató a kintlévőségeket a Megrendelő illetékes tagja Polgármesteri Hivatalának átadja. A Polgármesteri Hivatal a kintlévőségeket adók módjára behajtja. és a behajtott összeget 8 napon belül átutalja a Közszolgáltatónak. A behajtást végző tagot a behajtott követelés összegének 20%-ával egyező összegű bruttó díj illeti meg, melyet a Közszolgáltató 8 napon belül megtérít a behajtást végző tagnak. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy tagjain keresztül a behajtás minden lépését végrehajtatja, melynek részletes szabályait tartalmazó útmutatót kidolgozza. Ha a köztartozás behajthatatlan, Megrendelő tagjának jegyzője a behajthatatlanság tényét igazolja a Közszolgáltatóknak Közszolgáltató a köztartozás behajtása érdekében köteles Megrendelővel és Megrendelő Tagjával mindenben együttműködni. Megrendelő és Megrendelő Tagja díjmentesen biztosítja közszolgáltató részére a tartozás behajtás benyújtásához szükséges adatszolgáltatást A közszolgáltatásba a bevont ingatlanok adatainak megváltoztatásáról a tag 30 napon belül köteles a Közszolgáltatót értesíteni. 5. Közszolgáltató által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek és azok elszámolási szabályai 5.1. Közszolgáltató által ellátható, a közszolgáltatáshoz rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételek szabad kapacitásának kihasználásával, vagy a közszolgáltatás végzésével összefüggő egyéb, bevétel szerzésére irányuló tevékenységek (pl. adminisztrációs tevékenység, ügyfélszolgálati szolgáltatás más közszolgáltatónak, biogáz hasznosítás, szelektíven gyűjtött hulladék hasznosítása a válogatást nem ideértve - stb.) végzéséhez Megrendelő hozzájárul az alábbi feltételek alapján A közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység bevételeit Közszolgáltató köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. Az így realizált bevételeket, és a kapcsolódó költségeket, ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. A költségek levonása utáni bevételi többletet, a közszolgáltatási díj képzése során, a költségekkel, ráfordításokkal szemben, díjcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni. Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei, ráfordításai meghaladják a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a közszolgáltatási díjban történő érvényesítésére Közszolgáltató nem jogosult Közszolgáltató egyéb vállalkozási tevékenység folytatására is jogosult Közszolgáltatók a közszolgáltatási tevékenységen felül e szerződés keretében üzemeltetésbe átveszik az építési törmelék feldolgozó gép üzemeltetését, amelyet vállalkozási alapon, évente a Társulás és a Közszolgáltatók által meghatározott díjért 15

19 üzemeltetik. A díjat Ft/t alapon kell meghatározni és a hulladék átadójának kell megfizetni. A évre vonatkozó díj 3.624,- Ft/t + ÁFA Közszolgáltató az általa ellátható egyéb, vállalkozási tevékenységeket, Szerződésben foglaltak betartása mellett szabadon, saját kockázatára végzi, azonban ezen tevékenységek összefüggő gazdálkodási eredménye nem veszélyeztetheti a közszolgáltatás biztonságát. A vállalkozási tevékenységből származó veszteséges gazdálkodásért Közszolgáltató teljes körű helytállással tartozik Közszolgáltató az általa ellátott vállalkozási tevékenységek bevételeit, kiadásait, ráfordításait köteles a közszolgáltatás bevételeitől, költségeitől, ráfordításaitól elkülönítetten, tételesen kezelni és nyilvántartani. 6. Közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költséghatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírások 6.1. Közszolgáltató köteles gazdálkodását úgy megszervezni, hogy a Szerződéssel vállalt közszolgáltatás folyamatosan és maradéktalanul biztosított és finanszírozható legyen Közszolgáltató köteles Megrendelő kérésére, az általa végzett közszolgáltatással és a közszolgáltatás gazdasági adataival kapcsolatos információkat, adatokat, a számviteli és egyéb analitikus nyilvántartásaival egyező tartalommal Megrendelőnek írásban megadni. Szerződés súlyos megszegésének minősül, ha Közszolgáltató bizonyítottan valótlan adatokat szolgáltat Megrendelőnek Közszolgáltató köteles biztosítani Megrendelő részére, hogy Megrendelő közvetlenül, vagy arra kijelölt, szakmailag felkészült képviselője ellenőrizhesse Közszolgáltató adatszolgáltatásának hitelességét és a Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését. Közszolgáltató köteles közreműködni abban, hogy Megrendelő, vagy képviselője az ellenőrzés feladatait elvégezhesse, és ahhoz minden dokumentumot rendelkezésre bocsát. Az ellenőrzés nem járhat Közszolgáltató tevékenységének indokolatlan vagy ismétlődő megzavarásával Megrendelő, vagy képviselője köteles az ellenőrzés megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a Közszolgáltató vezetője által, a jelentéstervezetre tett észrevételeinek egyeztetését követően - a végleges jelentést Megrendelő és az érintett Közszolgáltató vezetőjének megküldeni Közszolgáltató jogosult az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre a helyszínen, vagy írásban 8 napon belül észrevételt tenni, és köteles az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről Megrendelőt írásban tájékoztatni. 7. Alvállalkozók, a teljesítésben közreműködők igénybevétele 7.1. Felek megállapodnak abban, hogy kizárólag a Közszolgáltató ajánlatában megjelölt Szerződésben részletezett közszolgáltatás ellátásához Közszolgáltató jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők (teljesítési segédek) igénybevételére, az alábbi feltételekkel. 1 A július 5-i Tárgyalási Jegyzőkönyv 19. pontjára, július 29-én adott Ajánlattevői Válasz 9. oldala alapján. 16

20 7.2. Az alvállalkozók alkalmasságának megállapításánál a Kbt.-ben és a közszolgáltatás ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban előírt pénzügyi, gazdasági szakmai, és műszaki alkalmassági feltételek szempontrendszerét kell alkalmazni. 7.3 Az alvállalkozók kiválasztására a Kbt.-ben és a közfeladat ellátását szabályozó ágazati jogszabályokban előírt eljárási rendet kell alkalmazni Az ajánlatok bírálati szempontjainak meghatározásába és az ajánlatok elbírálásába Megrendelő erre felhatalmazott képviselője bevonható A Közszolgáltató által bevont alvállalkozók teljesítéséért Közszolgáltató úgy felel, mintha saját maga teljesített volna Közszolgáltató az alvállalkozók által okozott károkért teljes helyállási kötelezettséggel tartozik. IV. A közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyonnal és finanszírozással kapcsolatos rendelkezések 1. A Szerződésben meghatározott közszolgáltatás ellátásához szükséges egyes eszközök a Megrendelő tulajdonát képezik, az eszközök és létesítmények tételes felsorolását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza. 2. A Megrendelő a 2. mellékletében részletezett eszközök és létesítmények üzemeltetési jogát a hulladékkezelési tevékenység ellátására III. fejezet 1.3. pontjában meghatározott időpontig a Közszolgáltatókra ruházza. 3. A Közszolgáltató köteles a Megrendelő részére a 2. mellékletben részletezett eszközök üzemeltetéséért bérleti díjat fizetni a Megrendelő részére. A díj fizetése évente egy alkalommal, tárgyév október 31-ig, utólag esedékes. A bérleti díj éves mértékét a Társulási Tanácsa állapítja meg az ajánlatban foglaltakra figyelemmel. A bérleti díj első éves összege Ft. 4. Megrendelő vállalja, hogy a 3. pontban részletezett bérleti díjat elkülönített számlán kezeli és a befizetett összeget, a Közszolgáltatók javaslatát megismerve elsősorban a hulladékgazdálkodási rendszer megújítására, fejlesztésére használja fel. Megrendelő jogosult a 3. pontban részletezett bérleti díj egyéb, meghatározott célú és megállapított összegű felhasználására is. 5. Az üzemeltetési tevékenység körébe tartozik különösen: az eszközök és létesítmények üzemszerű használata, üzemeltetése, az energia- és egyéb közműellátó rendszerek működésének biztosítása, a létesítményekkel összefüggő közüzemi szolgáltatások igénybevétele, a külső és belső közművek és technológiai vezetékek ellenőrzése, karbantartása, gépészeti berendezések, gépek működtetése, ellenőrzése, karbantartása, biztonságtechnikai eszközök alkalmazása, tűz elleni védelem biztosítása, vagyonvédelem, vagyonőrzés, üzemeltetésből eredő károk elhárítása, azonnali veszélyelhárítás, valamint a kár elleni biztosítás, stb. 6. Közszolgáltató tudomással bír arról, hogy a Szerződés alapján közszolgáltatás keretében üzemeltetésre átvett eszközöket, berendezéseket és létesítményeket közösségi 17

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2008.05.16-2010.12.29 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó megállapodás felülvizsgálata

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2012.(XII.20.) ÖNKORÁNYZATI RENDELETE A hulladékkezelési közszolgáltatásról és köztisztaságról szóló 4/2006.(II. 03.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer üzemeltető és

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2006. (II. 13.) Kt. rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (az 1. és 2. számú módosítást tartalmazó egységes szerkezetben)

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (az 1. és 2. számú módosítást tartalmazó egységes szerkezetben) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (az 1. és 2. számú módosítást tartalmazó egységes szerkezetben) Amely létrejött egyrészről Teljes név: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására

J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására J a v a s l a t a települési folyékonyhulladék-kezelési közszolgáltatásra az Ózdi Vízmű Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014.

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2014. A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3.számú határozata alapján 2014. január 1-től a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (továbbiakban, mint Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete

Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete Pakod Község Önkormányzat 1/2015. (I.20.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Pakod Község

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Döbrönte Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3.

III. fejezet A folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladatatok és kötelezettségek A Szolgáltató kötelezettségei 3. Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. február 9-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Szelektív Kft.-vel közszolgáltatási szerződés megkötésére

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről Teljes név: Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Rövid név: Székhely: 6066 Tiszaalpár, Árpád tér 1. Nyilvántartási szám: KSH azonosító:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 2. Napirend a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 10-i ülésére 1 Szám:1/401-2/2016 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére Tárgy: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Győrtelek Község Önkormányzatának. 12/2005. (VIII. 10.) rendelete. a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának 12/2005. (VIII. 10.) rendelete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Győrtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Kosler Zoltán, Mészáros Zoltán E l ő t e r

Részletesebben

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 1 / 4 2016. 05. 02. 13:00 Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (XII.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási koncesszió

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Szolgáltatásmegrendelés Szolgáltatási koncesszió Az Önkormányzati Társulás működési területén kialakítandó települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer és a Társulás működési területén közszolgáltatói feladatok elvégzésére vonatkozó közszolgáltatói

Részletesebben

7/2011.(IV.29.) a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és. annak kötelező igénybevételéről

7/2011.(IV.29.) a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és. annak kötelező igénybevételéről Nyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011.(IV.29.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Nyárád

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 8/2016. (VII.04.) önkormányzati rendelete a Települési szilárd hulladék kezeléséről szóló 17/2013. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16- i nyilvános ülésének 2. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország önkormányzatairól szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.)

6/2016.(IX.7.) 24/2013. (XII.12.) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IX.7.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 24/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról

7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete. a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgájtatás ról "AVAR AJKA" KFT. ÉRKEZETI:, 2011 jún 2 1 IKTATÓSZÁM: ~jj-~g,j JloJ1 KAPJA.: ~~ Szőc Község Önkormányzata ~ Képviselő-testü letének ~~ ~ 7/2011. (VI. 23.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2012. július 1. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére

Előterjesztés. Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Előterjesztés Képviselő-testület 2011. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: A települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról, közszolgáltatás biztosításáról és közszolgáltatás díjáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel

Sajóbábony Város Önkormányzat Képvisel Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /tervezet/ amely létrejött egyrészről Dévaványa Város Önkormányzata /5510 Dévaványa, Hősök tere 1., képv.: Pap Tibor polgármester) /továbbiakban: Önkormányzat/, másrészről a

Részletesebben

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88)

BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88) Fax: +36(88) BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Telefon: +36(88)483-181 Fax: +36(88)483-181 email: bfkpolghiv@vnet.hu Előterjesztés Balatonfőkajár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben

13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010.(XII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Egységes szerkezetben A települési szilárd hulladék szállítási közszolgáltatásról Balatoncsicsó község

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére

P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület február 4-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. február

Részletesebben

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. Rendelet célja. 2. Értelmező rendelkezések. 3. A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Kistelek Város

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai. Közszolgáltató és működési területének határai Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(III...) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről

Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bakonysárkány Község Önkormányzata 12/2004. (VI.28.). rendelete A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről /Egységes szerkezetbe/ 6 Bakonysárkány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére 90/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-ai testületi ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

4. E rendelet alkalmazása szempontjából:

4. E rendelet alkalmazása szempontjából: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete Hatályos:2013-11-05 -tól Udvar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete

Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól Tabdi

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések Tószeg község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tószeg Község Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben