Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza."

Átírás

1 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 02-án h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth László polgármester, Horváth Péter alpolgármester, Dr.Hamzsa Andrea képviselő, Horváth Zoltán képviselő, Ifi Béla képviselő, Osvald Bálint képviselő, Zibák Istvánné képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Schenk István jegyző Barjákné Martin Judit intézményvezető Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 települési képviselő megjelent. Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Kissné Bejczi Éva köztisztviselőt. Napirendekre a meghívó szerint tesz javaslatot, de kéri még felvenni az önkormányzat évi költségvetéséről napirendet. 7/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 2-án tartott rendkívüli ülésén az alábbi napirendeket tárgyalja meg. 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről. Előadó: Horváth László polgármester 2.) A Képviselő-testület évi Munkatervének elfogadása Előadó: Horváth László polgármester 3.) Az Önkormányzat évi zárszámadás előtti előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető 4.) A Művelődési Ház évi rendezvényterve, beszámoló a évi közművelődési és kulturális feladatok végrehajtásáról Előadó: Barjákné Martin Judit intézményvezető 5.) Pályázat benyújtása a Művelődési Ház informatikai és tárgyi eszközeinek bővítésére Előadó: Barjákné Martin Judit intézményvezető 6.) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Schenk István jegyző

2 2 7.) A jegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek értékelése, évi teljesítménykövetelmények meghatározása Előadók: Horváth László polgármester, Schenk István jegyző 8.) Balatonberény Község Önkormányzat évi költségvetése (I. forduló) Előadó: Horváth László polgármester 9.) Egyebek. 10.) Zárt ülés. Határidő: február Napirend. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről (jelentés a jkv.mellékletét képezi) Horváth László polgármester ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést. 8/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készült jelentést elfogadta. Határidő: február 02. Horváth László polgármester beszámolóját szóban teszi meg: A beszámoló alapvetően két téma köré csoportosul. A járáshoz való csatlakozással kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet hogy a KIM társadalmi vitára bocsátotta a járások kialakításának tervezetét. Mivel Balatonberény és Balatonszentgyörgy községek eredetileg a Marcali járáshoz lennének besorolva, Balatonmáriafürdő és Balatonkeresztúr pedig a Fonyódi járáshoz kerülne, ezért az érintett települések polgármestereivel megbeszélést tartottunk és úgy határoztunk, hogy Navrasics miniszter úrhoz fordulunk kérésünkkel. A hozzá eljuttatott közös ben kértük, amennyiben lehetséges, a Marcali járáshoz kívánunk csatlakozni a mellékelt kérelem alapján. Rövid időn belül értesített bennünket a KIM illetékes államtitkára, hogy kérelmünket a miniszter úr támogatta. A Nemzetgazdasági Minisztérium értesített bennünket, hogy az új alaptörvényben megfogalmazott átláthatósági követelményekkel kapcsolatban új szabályozás lép életbe az önkormányzatokra vonatkozóan. A pénzügyi vezető közlése alapján az elmúlt időkben a költségvetési rendeletben alcímként csak kiemelt előirányzatként részletezve mutattuk be a testület részére az intézmények költségvetésével kapcsolatos fejezeteit. A ránk vonatkozó új törvények alapján jelentős

3 3 többletfeladatok keletkeznek valamennyi intézménynél, mivel külön költségvetés, beszámoló, mérlegek készítését írja elő a törvény. A könyvelési munkafolyamatok során további feladataink; bankszámlanyitás, pénztárkezelés, külön bevételi és kiadási bizonylatok valamennyi intézményi kifizetésnél egy-egy átutalás két, három banki művelettel oldható meg, ami külön költséget ró önkormányzatunkra. A fizetések vonatkozásában amennyiben a dolgozók nem készpénzben veszik fel a fizetésüket további alszámlák nyitása szükséges. Teljességgel megértjük, hogy a hozott intézkedés az átláthatóságot hivatott növelni, azonban ehhez olyan kiadások is kapcsolódnak, melyek jelentősen megterhelik a kiadási előirányzatainkat. Ezért a Képviselő-testület január 24-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen úgy döntött, hogy a GAMESZ Szervezetet és a Művelődési Házat mint részben önálló intézményt megszünteti és továbbiakban az önkormányzat szakfeladataként működteti tovább. Mindkét intézménynél a közalkalmazott dolgozókat változatlan munkabérrel és a munkakörök meghagyásával tovább foglalkoztatja. A dolgozók közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos változást mindkét intézmény dolgozóival közöltük. Ezen döntésünk alapvető oka az intézmények racionalizálása, valamint a további gazdaságos működtetés jegyében fogant. Horváth Zoltán képviselő a járásokhoz való csatlakozás ügyében ha a jövőben a három polgármester megbeszélést tart, akkor arról minden esetben készüljön írásos feljegyzés. Horváth Péter alpolgármester egészségesebbnek látja a Marcali járás összetételét, (sok kis település tartozik össze) mint amikor 4 város rivalizálása várható egymás között. Horváth László polgármester tájékoztatta a lakosságot a január 24-i rendkívüli ülés előterjesztéseiről és döntéseiről. Horváth Péter alpolgármester önkormányzati téren új alaptörvény, egyéb új sarkalatos törvények, új államháztartási törvény hatásaira teljesen új jogszabályi környezet jött létre. A község kötelezően vállalt feladatait 2013-tól más strukturában és más feltelek mellett kell megvalósítani. A község elsődleges érdeke a takarékos gazdálkodás, a jövőbeni döntéseknél is mindig a gazdaságosabb, költségtakarékosabb végrehajtást kell biztosítani. A település vezetőinek, az önkormányzatnak az a célja, hogy a legtöbb munkahelyet tartsuk meg a várható változások ellenére. Osvald Bálint képviselő a január 24-i rendkívüli üléssel kapcsolatban ő a döntéseknél az átláthatóságot és megfontoltság hiányát látja. Várhatóan 2012-ben még a non-profit kft feladatellátásával is foglalkozni kell. Sajnálja, hogy nem volt írásos előterjesztés és évtizedekig eredményesen működő intézmény megszüntetését ilyen körülmények között mondták ki. A testületi munkában rossz gyakorlatnak tartja, hogy az előterjesztések kidolgozatlanok. Reméli, hogy a teljes átalakítás sokkal átgondoltabban és írásos dokumentumokkal lesz alátámasztva és úgy megy végbe. Hiányolja, hogy a Pénzügyi Bizottság ezeket a kérdéseket előzetesen nem tárgyalta. Mint képviselő előzetesen csak a járásokkal kapcsolatos napirendről tudott. A rendkívüli testületi ülésen hallott először az államháztartási változások részleteiről és ehhez kapcsolódóan az intézmények megszüntetéséről. Horváth Péter alpolgármester azt kéri, hogy a jövőbeni hozzászólásoknak megfelelően nyilvános ülésen, írásos előterjesztésekkel és formai szabályok betartásával kerüljön sor a testületi ülések előkészítésére.

4 4 Horváth László polgármester előző hozzászólással egyetértve ígéretet tett arra, hogy a jövőben formai szabályok betartásával kerül sor testületi ülések összehívására. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság év január 30-án hétfőn 17 órára összehívott ülésén határozatképtelen volt, így érdemben a bizottság meghívójában szereplő napirendeket tárgyalni nem tudta. Horváth Zoltán képviselő hibának tartja a Pénzügyi Bizottság létszámának növelését, mert a megjelenés biztosítása így nagyobb gond (6 éve nem fordult elő, hogy a bizottság nem volt határozatképes). Ifi Béla képviselő az elhangzottakra reagálva; ha még egyszer előfordul, hogy bizottsági ülésen határozatképtelenség alakul ki, akkor konkrét javaslatot fog hozni a bizottság átalakítására és ezt a testület elé fogja vinni. A Képviselő-testület - 6 igen, 1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozza. 9/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról, fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. Határidő: február Napirend. A Képviselő-testület évi Munkatervének elfogadása (Munkaterv a jkv. mellékletét képezi) A Képviselő-testület néhány módosítással 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 10/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott módosításokkal a évi Munkatervét elfogadta. Határidő: február Napirend. Az Önkormányzat évi zárszámadás előtti előirányzat módosítása (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Horváth László polgármester ismerteti a szöveges előterjesztést az önkormányzat évi zárszámadás előtti előirányzat módosításához. Kérdés, hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

5 5 Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló a 20/2011.(XII.15.), a 13/2011.(VI.29.), a 9/2011.(IV.27.) számú rendeletekkel módosított 4/2011.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 4. Napirend. A Művelődési Ház évi rendezvényterve, beszámoló a évi közművelődési és kulturális feladatok végrehajtásáról (előterjesztés a jkv.mellékletét képezi) Barjákné Martin Judit művelődési ház vezető beszámolóját kiegészíti: évben kötelező a könyvtár teljes állományának leltározása. Közmunkaprogram keretében szeretne erre a feladatra igénybe venni 1 főt napi 6 órában szeptember 1-től november 30-ig júniusában országos átfogó ellenőrzést tart a közművelődési szakfelügyelet. Pár szóval ismerteti Vidák Tünde néprajzkutató szakvéleményét a balatonberényi Múlt-ház gyűjteményéről (szakvélemény a jkv. mellékletét képezi). A tiszteletdíjas múzeumvezető a 3 hónap alatt szép eredményt ért el, rugalmasan végezte munkáját. Lesznek még feladataink, a Múlt-ház nagyon rossz műszaki állapotban van jelenleg. Ha akadna állagmegóvásra pályázat az meg fogjuk lépni, de addig is az állagmegóvás terén valamit kellene csinálni. Horváth László polgármester amennyiben szakvélemény ezt alátámasztja, akkor a legszükségesebb munkákat megkezdjük. A szakhatósági előírásokat be kell tartani. Kovács Ilonának köszönetét fejezi ki a végzett munkájáért. Horváth Zoltán képviselő - ebben a nehéz gazdasági helyzetben amiben az önkormányzat is van, nem tudja elfogadni az előírásokat. Ha akarnak valamint járuljanak hozzá a működéshez, mert erre most nincs pénz. Horváth Péter alpolgármester mindenképpen meg kell ragadni a pályázati forrásokat, tavaszig a minimális feltételeket biztosítsuk, legalább azt ami nagyon szükséges. Azon lehet gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt az épületet még jobban kihasználni. Osvald Bálint képviselő a Turisztikai Egyesület a Hegyközséggel közösen bevállalná a borverseny lebonyolítását. Horváth Péter alpolgármester elmondja, amennyiben az idő engedi jégkarnevál megrendezését tervezik, melyhez kérik az egyesületek, civil szervezetek segítségét is. Ifi Béla képviselő megköszöni a Művelődési Ház vezetőjének beszámolóját. Elmondja, hogy már a civil szervezetek megkeresték a évi önkormányzati támogatási összegekkel kapcsolatban. Nem meri előre kijelenteni, hogy a tavalyi összegeket tudjuk tartani.

6 6 11/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház évi rendezvénytervét, valamint a évi közművelődési és kulturális feladatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadta. Határidő: február Napirend. Pályázat benyújtása a Művelődési Ház informatikai és tárgyi eszközeinek bővítésére (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Barjákné Martin Judit intézményvezető ismereti a pályázat tartalmát, melyet lehetőség szerint minél hamarabb be kell nyújtani. Horváth László polgármester amennyiben nyertes lesz a pályázat, utána kérünk a munkákra árajánlatokat. 12/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Tudásdepó expressz támogatására című projektre (Kódszám: TIOP 1.2.3/11/1) pályázatot nyújt be. A pályázat keretében elnyerhető támogatás ,- Ft (azaz Nyolcmillió forint) vissza nem térítendő, 100 %-os finanszírozású. A pályázat elkészítésével és beadásával Barjákné Martin Judit Művelődési Ház vezetőt és mind közreműködőt a Rellüm Kft-t bízza meg. Határidő: február 29. Felelős: Barjákné Martin Judit intézményvezető 6. Napirend. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása (előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Schenk István jegyző mivel a szociális törvény változott, a változásokat át kell vezetni rendeletünkön is, melynek tervezetét csatoltuk az előterjesztéshez. Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2012.(II.02.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról,

7 7 a 7/2011.(III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ör.) módosításáról (rendelet a jkv. mellékletét képezi) 7. Napirend. A jegyző és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői évi teljesítménykövetelményeinek értékelése, évi teljesítménykövetelmények meghatározása (2 db. előerjesztés a jkv. mellékletét képezi) Schenk István jegyző ismerteti a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározását. Dr. Hamzsa Andrea képviselő javasolja, hogy a kiemelt célkitűzések közé kerüljön bele a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése is. Schenk István jegyző köszönettel veszi a javaslatot. 13/2012.(II.12.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a évi teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi kiemelt célkitűzéseket állapítja meg: - az önkormányzat költségvetési bevételeinek év közbeni növelése érdekében a hátralékok felszámolására fokozott figyelmet kell fordítani, - a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a testületi előterjesztések szakmai előkészítése, a bizottsági ülésekkel, képviselő-testületi ülésekkel kapcsolatos hivatali adminisztratív feladatok ellátása, a döntések határidőben, szakszerűen történő végrehajtása, - az önkormányzat évre elfogadott munkatervében meghatározott feladatok ellátása, kiemelten a járási hivatal és a körjegyzőség megalakulásának előkészítése, - az ügyintézések során tovább kell erősíteni a szolgáltató jelleget a lakosság felé, - az ügyfelekkel való kulturált, előzékeny magatartás alapvető követelmény, - a döntéshozókat rendszeresen tájékoztatni kell az önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzetéről (likviditási helyzet, előirányzatok alakulásáról, azok esetleges túllépéséről az év közben felmerült gazdálkodási problémákról, - a lakosság, valamint a helyi, illetve a helyi érdekeltségű vállalkozások időben, közérthető módon történő tájékoztatása az aktuális önkormányzati döntésekről, melyek a lakosság és a helyi vállalkozások alapvető érdekeit, lakossági életkörülményeket érintik, - egyes munkakörökhöz kapcsolódó jogszabályi változások naprakész figyelemmel kísérése. Határidő: február 26. Felelős: Schenk István jegyző (egyéni köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása) Schenk István jegyző mivel a napirend tárgyalása személyét érinti elhagyja a helyiséget.

8 8 Horváth László polgármester ismerteti a jegyző évi teljesítménykövetelményének értékelését, melyet átlag felettinek ítél meg. Ifi Béla képviselő részéről egyetért, a jegyző a bizottság munkáját maximálisan segítette. 14/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző évi teljesítménykövetelményének értékeléséről készült tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: értelem szerint 8. Napirend. Az Önkormányzat évi költségvetése (I. forduló) előerjesztés szóbeli Horváth László polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének tárgyalását megkezdte. 15/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatását megkezdte. A évi költségvetés rendelet-tervezet előkészítése az önkormányzati intézményvezetők bevonásával történt. Határidő: értelem szerint 9. Egyebek. Horváth László polgármester elmondja, hogy amikor a Képviselő-testület Horváth Lászlónét megválasztotta a Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, akkor a díjazásáról nem rendelkezett. Ezt most pótolni kell. Ismerteti a határozati javaslatot. A Képviselő-testület 5 igen, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza. 16/2012.(II.02.) határozat Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Balatonberény Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft alapítója az alábbi határozatot hozza:

9 9 1. A 127/2011.(X.19.) határozatában az ügyvezetőt, Horváth Lászlónét megválasztotta, azonban a díjazásáról nem rendelkezett, bár az alapítói hatáskör, ezért díjazását most az alábbiak szerint állapítja meg: Az ügyvezető (vezető tisztségviselő) feladatát határozatlan ideig, megbízási jogviszonyban látja el, személyes közreműködésre nem kötelezett, megbízási díjat részére nem állapít meg az alapító. 2. A 151/2012.(XI.24.) határozatában a társaság könyvvizsgálójának Starkné Rezeli Erzsébetet választotta 5 évi határozott időtartamra, de díjazásáról itt sem rendelkezett. A díjazásra az alapító az alábbi döntést hozza: A könyvvizsgálatot egyéni vállalkozóként végzi. A társaság tényleges működésének megkezdéséig a könyvvizsgálói feladatok elvégzéséért havi Ft díjazásban részül. A tevékenység tényleges megkezdésekor a díjazás mértékéről újra dönteni kell. A szerződés megkötése az ügyvezető feladata. 3. A társaság ugyan a tényleges működését nem kezdte meg, a jogszabályi előírásokból adódó kötelezettségeket teljesíteni kell. Így van ez az ügyvezetőre vonatkozó társadalombiztosítási törvény szerint is, melynek alapján a heti 36 órát elérő vagy meghaladó munkaviszony hiányában a minimálbér után ,- Ft járulékot kell a társaságnak fizetni. Az adójogszabályok alapján további bevallásokat kell a NAV felé küldeni. A társaság bankszámláját az OTP Fonyódi Fiókjánál nyitotta meg. A évről is kell beszámolót készíteni, közzétenni. Ezek teljesítéséhez szükséges eszközöket, számítógépet, szoftvereket a társaság megvásárolta. A Képviselő-testület a társaság működéséhez szükséges, fentiekben részletezett eszközök, költségek pénzügyi fedezetére Ft átutalásáról dönt, az önkormányzat évi költségvetésében a Kft. működésére elkülönített keret terhére. Határidő: értelem szerint Dr. Hamzsa Andrea képviselő ennek a társaságnak a működése pénzbe kerül. Hogy ne csak kiadásai legyenek, gondolkodni kell azon, hogy milyen tevékenységeket vihetünk be. Horváth László polgármester képviselő kérdésére elmondja, hogy az 500 eft-ból került megvásárlásra a számítógép és a szoftver. Tájékozatja a testületet az önkormányzat biztosításairól. Ismerteti, hogy a START munkaprogram keretén belül milyen munkaprogramok hány fővel indulnak, valamint előre láthatólag a Siófoki közmunkaprogram tervezett időpontja csúszni fog. Megkaptuk az alpolgármester úr strandfejlesztési program javaslat tárgyú szakdolgozatát, javasolja, hogy mindenki tanulmányozza át. Horváth Péter alpolgármester kéri a dolgozatról a képviselő-testület véleményét, valamint köszönetet mond azoknak akik ebben a munkában segítették (GAMESZ vezető, pénzügyi vezető, bizottság elnökök). Ifi Béla képviselő javasolja, hogy ezt a munkát be kell vinni pénzügyi bizottsági ülésre, hogy ott külön napirendként való tárgyalásra.

10 10 Horváth Péter alpolgármester javasolja, hogy készüljön olyan terv, mely a pályázatok beadására, fejlesztésekre vonatkozik. Horváth László polgármester javasolja, hogy a következő nyilvános testületi ülés február 29- én kerüljön megtartásra h kezdettel. Horváth Péter alpolgármester a hegyi utakkal kapcsolatban kifejezi azon reményét, hogy a tavaly bejelentett Bokrosi úti burkolat megerősítés a hideg idők elmúltával megtörténik. Horváth László polgármester a év őszén kapott ágyazati kavics deponálásra került. A Hegyközség közlése alapján továbbra is biztosított a munkák elvégzéséhez szükséges felajánlott összeg, amennyiben az önkormányzat a másik 50 %-ot továbbra is hozzá kívánja tenni. Horváth Péter alpolgármester a civil szervezetek támogatási összegének felhasználásával kapcsolatban javasolja, hogy a pénz felvételét %-os arányban állapítsuk meg, vagy egyszerre bocsássuk a rendelkezésükre. Az elmúlt évben az rosszul járt aki tartalékolt az év végére. Schenk István jegyző elmondja, hogy 2012-től jelentősen átalakul a civil szervezetek működésére vonatkozó jogszabályi környezet, illetve az igényelhető támogatások pályázati rendszere. Erről a civil szervezetek tájékoztatást fognak kapni. Horváth László polgármester tüzifát a GAMESZ által kitermelt fából kaptak a rászorulók. Még február 10-ig lehet jelentkezni a szociálisan rászorult személyeknek Osvald Jánosnál. A kérelmeket a Szociális Bizottság fogja majd véleményezni kor az ülést bezárja. A további napirendek tárgyalására zárt ülést rendel el. Kmft. Horváth László polgármester Schenk István jegyző

11 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés

Jegyzőkönyv. 1. Balatonberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés 2/2014. számú Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottságának 2014. február 25-én 16 órakor kezdődő,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a

Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Szám: 236-4/2015. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27. napján 7 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/17/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. június 23 -án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 48/2011.(VI.23.) határozata Nagyrév

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. március 12. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 30-32, Száma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. március 30-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Battyányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben