(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006"

Átírás

1 A bankrendszer működésem (fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata

2 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai 1.2. Likviditás fizetőképess pesség 1.3. A pénzp nzügyi intézm zményrendszer 1.4. A bankügyletek típusait 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 2.3. Pudens bankműködés 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben 2

3 Tartalom 4. A bankrendszer eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Hitelfajták A hitelezés s folyamata Tartalékk kképzés 3

4 Tartalom 5. A fizetési forgalom 5.1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom 5.2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpénzfizetés B) bankszáml mlák k közötti k fizetések C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák 5.3. A pénzforgalmi p bankszámla Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek Számlat mlatípusok A pénzforgalmi p jelzősz szám 5.4. A banki könyvelk nyvelés 5.5. A girorendszer működése 5.6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Faktorálás, forfetíroz rozás 4

5 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai Bank 2.1. A lakosság, a vállalat v és s a bank tőket keáttételi teli mutatója Tőkeáttétel: tel: Mérlegfőösszeg /Saját t tőket Lakosság: 1,, Vállalat: V 1-2, 1 Bank Ábrázolás s mérlegsm rlegsémán: a ST szerepének csökken kkenése a kötelezettségesek érdekvédelmének növekedése Likviditás s bankmérlegben vs.. vállalati v mérlegben Hozam és s kockázat összefüggése 5

6 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai A bank saját t tőkéjének t értelmezése a) a jól j l működőm bank saját-tőke szerepe b) a rosszul működés m s esete ST-veszt vesztés, konszolidáci ció c) a saját t tőke t biztonsági és s nem likviditási funkciója Tudományos vs.. bankvezetői álláspont Bankbiztonság: a méret m a lényeg l (és( s nem a saját t tőke t nagysága) ga) 6

7 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.2. Likviditás - fizetőképess pesség Banki mérlegen m keresztüli bemutatás: - a saját t tőke t nagyságának nak csökken kkenése - a negatív v saját t tőke t értelmezése Hpt :: azonnali és s mindenkori likviditás (likviditás szolvencia) Mátrixszerűenen 7

8 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.3. A pénzp nzügyi intézm zményrendszer Pénzügyi intézm zmény 1. Hitelintézet 2. PénzP nzügyi vállalkozv llalkozás Bank 2 milliárd Ft 50 millió Ft a) univerzális b) specializált lt Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet 250 millió Ft takaréksz kszövetkezet hitelszövetkezet 8

9 1.4. A bankügyletek típusait Közgazdaságilag gilag alapvető ügyletek: a) betétgy tgyűjtés b) hitelezés c) pénzforgalmi p szolgáltat ltatás s nyújt jtása Ügyletek csoportosítása: sa: a) aktív b) passzív c) indifferens 9

10 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Forrásoldal logikai struktúrája a) kötelezettsk telezettségek: - vállalati jellegű - banki jellegű b) közbensk zbenső elemek: - céltartalék - passzív v időbeli elhatárol rolás c) saját t tőket ke-szavatoló tőke 10

11 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Bank 2.4. Pénzteremtési ismeretek: betét, t, felvett hitel Banki tipikus tőket keáttétel tel A forrásoldal felrajzolása Fontosabb területek: - betét - bankrendszertől l felvett források - saját t tőke t szavatoló tőke: a prudens bankműködés s elemei 11

12 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Betétek tek - lejárat szerint - lekötés s módja m szerint: látra l szóló,, lekötött, tt, felmondásos - hozam szerint: formailag nem kamatozó, fix, változv ltozó,, változtathatv ltoztatható - tulajdonos szerint - pénzforgalmi szolgáltatat ltatatás s nyújt jtása alapján 12

13 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Bankrendszerrel szembeni kötelezettsk telezettségek 1. Bankközi piac a) célja c a likviditáskezel skezelés b) rövid r távút pénzek piaca ld. köv. k c) hektikus kamatlábalakul balakulás d) nincs pénzp nzügyi fedezet e) az ügyletkötés s speciális lebonyolítása 2. Jegybankkal szembeni kötelezettsk telezettség 13

14 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Standardizált bankközi ügyletek: overnight tomnext spotnext 14

15 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 1. Repo (Repurchase Agreement) A / Aktív repo: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: a jegybank megvásárolja a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzzel fizet --> hitelt nyújt 2. határidős ügylet: a jegybank eladja határidősen a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt --> visszaszívja a jegybankpénzt B/ Passzív repo: a jegybank betétet fogad el a kereskedelmi banktól 1. azonnali ügylet: a jegybank eladja a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzt kap --> betételhelyezés történt a jegybanknál 2. határidős ügylet: a jegybank megvásárolja határidősen a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt --> jegybankpénzzel fizet érte 15

16 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek A repo számviteli értelmezése Sajátoss tosság: Nemzetközi zi repo: : tényleges t adás-vétel Magyarország: g: az értékpapír r csak fedezetül szolgál 16

17 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 2. Swapügylet Lényegében ugyanaz, mint a repo-ügylet gylet,, de itt deviza - és nem jegybankképes értékpapír - az adás-vétel tárgyat Aktív swap: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: : a jegybank megvásárolja a ker. banktól a devizát, jegybankpénzzel nzzel fizet --> > hitelt nyújt 2. határid ridős ügylet: a jegybank eladja határid ridősen a ker. banknak a devizát --> > visszaszívja vja a jegybankpénzt nzt Passzív swap: a jegybank betétet tet fogad el a kereskedelmi banktól Az ügyletek fordítva törtt rténnek. 17

18 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 3. Devizabetét-csere A jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot, devizabetét t fedezete mellett. A jegybank az aznapi MNB-deviza devizaárolyam forintellenért rtékének megfelelő hitelt nyújt. A devizabetét t fedezet, tehát t a kereskedelmi bank számára kamatozik. 18

19 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 4. Folyósz számlahitel A kereskedelmi bank jegybanknál l vezetett folyósz számlája terhére re hitelt vehet fel Likviditásszab sszabályozó jelleg 5. Refinanszíroz rozási hitel Speciális hitelkonstrukciók k (külf lföldi ldi hitelkeretek, speciális hitelcélok) lok) keretében végzett v hitelezés Továbbhitelez bbhitelezési - refinanszíroz rozási - jelleg 19

20 Bank Pudens bankműködés A tőkemegfelelési mutató Tőkemegfelelési mutató = súlyozott s eszközkock zkockázati zati arány TM = Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke=alapvető + járulj rulékos elemek Járulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 20

21 Bank Fizetőképess pességi mutató (szolvencia ráta) Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke = alapvető + járulj rulékos + kiegész szítő elemek A részelemek r közötti k korlátoz tozó szabályok: 1. JárulJ rulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe 2. Alárendelt kölcsk lcsöntőke max.. az alapvető tőke 50 %-a Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 21

22 Bank Alapvető tőkeelemek pozitív v része: r 1. jegyzett tőket 2. tőketartalt ketartalék 3. lekötött tt tartalékb kból l a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész 4. általános tartalék 5. általános kockázati céltartalc ltartalék kmf 1,25 %-ig% (társas rsasági adóval csökkentett összege) 6. eredménytartal nytartalék k (ha pozitív) 7. mérleg m szerinti eredmény (ha pozitív) 22

23 Bank Alapvető tőkeelemek negatív v része r például: Jegyzett tőke t be nem fizetett részer Negatív v eredménytartal nytartalék Év v végi v vagy évközi negatív v mérleg m szerinti eredmény Kockázati céltartalc ltartalék és s az értékvesztés hiánya 23

24 Járulékos tőkeelemekt Bank Osztalékels kelsőbbségi jegyzett és s befizetett részvr szvények értéke Értékelési tartalék Alárendelt kölcsk lcsöntőke: max.. az alapvető tőkeelem 50 %-a% a) ténylegesen t rendelkezésre áll b) a szerződés s a kölcsk lcsönt nyújt jtó fél l egyetért rtését tartalmazza c) eredeti futamideje öt évet meghaladó vagy lejárat nélkn lkül felmondást stól l számított legkevesebb öt év v múlva m fizetendő vissza (kivéve ve PSZÁF-eng eng.) d) semminemű kapcsolódó kamat- és s járulj rulékfizetés emelkedés s (kivéve ve a referenciakamta emelkedéséből adódó kamatnöveked vekedés) öt éven belüli li lejárat esetén évente 20 % csökken kkenés 24

25 Bank Kiegész szítő tőkeelem Kiegész szítő alárendelt kölcsk lcsöntőke - az alárendelt kölcsk lcsöntőke szabályai (10. a, b, d, e, f pont), kivéve ve - A 10.c. pont: a futamidő nem legalább öt, hanem legalább kettő év - csak a tőkekt kekövetelmények teljesítése se esetén n fizethető vissza A járulj rulékos tőkének t a korlátoz tozások miatt fel nem használhat lható része 25

26 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben Hitelkonszolidáci ció Bankkonszolidáci ció Adóskonszolid skonszolidáció Garancia- és s kezességv gvállalás 26

27 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés Pénzeszközök Forgalomképes értékpapírok Bankközi nyújtott hitelek Nettó ügyfélhitelek: céltartalék - értékvesztés Tartós s befektetések Egyéb b eszközök 27

28 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés I. Pénzeszközök 1. KészpK szpénz 2. Jegybanki száml mlák k egyenlege 3. Nostro száml mlák k egyenlege II. Forgalomképes értékpapírok 1. Állami kibocsátású értékpapírok (államk( llamkötvény, kincstárjegy) ezek általában jegybankképes értékpapírok is 2. VáltV ltók 3. Tőzsdei T kötvk tvények nyek és s részvr szvények, befektetési jegyek III. Bankközi és s más m s hitelintézeti kihelyezések 28

29 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés IV. Ügyfeleknek nyújtott nettó hitelek 1. Forgóeszk eszközhitelekzhitelek 2. Fejlesztési si hitelek V. Tartós s befektetések 1. Befektetési célú, c, kis likviditású értékpapírok 2. Más M s társast rsaságokban szerzett érdekeltségek VI. Tárgyi eszközök 1. Saját t használat latú tárgyi eszközök 2. Fedezetként megszerzett tárgyi t eszközök 3. Befektetési céllal c vásárolt v tárgyi t eszközök VII. Egyéb b eszközök Pl. Készletek, K Átmenő aktívák k stb. 29

30 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Hitelszerződés: s: kötelezettségvállalás, hitelkeretet hoz létrel rendelkezésre állási jutalék k fizetendő Kölcsönszerződés: s: az összeg folyósítása sa kamat fizetendő Kereskedelmi hitel: nincs benne bank Bankhitel 30

31 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Pénzhitel: - folyósz számlahitel: forgalmi szemlélet, let, egy számla - számlahitel: állományi szemlélet, let, kettő számla Hitelszerű kihelyezés: - váltó leszámítol tolása - követelés s megvásárl rlása (faktor( faktorálás, foretíroz rozás) - áruvásárolási hitel - értékpapírhitel Kötelezettségvállalási hitel: - hitelkeret - fizetési kötelezesség vállalás s (garancia, kezesség) 31

32 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k hitelcél és s vállalat v fontossága szerint: Típus Cél Cég 1. Folyósz számla-hitel Átmeneti forgóeszk eszköz-hitel Tartós s forgóeszk eszköz-hitel Fejlesztési si hitel Projekthitel

33 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k a PénzP nzügytan tankönyv nyv alapján: 1. Vállalati V hitelek - hitel nyitott hitelkeret alapján - áthidalási hitel - forgóeszk eszközhitelzhitel - rulíroz rozó hitel - hosszú lejárat ratú hitel 2. Fogyasztói i hitel - részletfizetési si hitelek - hitelkárty rtyák és rulíroz rozó hitelkeretek 3. Jelzáloghitel loghitel - építési hitel - jelzálog log-hitelintézetek átmeneti finanszíroz rozása 33

34 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s folyamata Vagyoncentrikus hitelezés múlt- és fedezetcentrikus negatív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések CF-centrikus hitelezés jövőcentrikus pozitív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések Magas likviditási rátar Magas gyorsráta Magas pénzeszkp nzeszköz-arány Magas likviditási ráta r? a) magas száml mláló? b) alacsony nevező? Többi mutató vizsgálata 34

35 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s folyamata Mutatósz szám-elemzési fóliasorozatf 35

36 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Tartalékk kképzés Tartalékk kképzés bruttó módszer nettó módszer minősített követelk vetelésre képzett k céltartalc ltartalék: január r 1. után n nettó módszer árfolyamkockázat, nyugdíj j stb. bruttó módszer Céltartalékképzés - PM 0 % - külön n figyelendő 0-10 % - átlag alatti % - kétes % - rossz % Leírás 36

37 Dr. Varga JózsefJ Banküzemtan Fizetési forgalom, bankszolgáltat ltatások 37

38 Tartalom 1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpénzfizetés B) bankszáml mlák k közötti k fizetések C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák 3. A pénzforgalmi p bankszámla 3.1. Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek 3.2. Számlat mlatípusok 3.3. A pénzforgalmi p jelzősz szám 4. Banki könyvelk nyvelés 5. A girorendszer működése 38

39 Tartalom 6. Bankszolgáltat ltatások 6.1. LízingL 6.2. Faktorálás, forfetíroz rozás 39

40 1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom A nemzeti fizetési forgalom váza: v a) előtanulm tanulmány: ny: pénzteremtp nzteremtés, banki pénz p és jegybanki pénz p helye a bankmérlegekben b) Menete: Ü1 Bank 1 MNB Bank 2 Ü2 c) Technikailag a girorendszer ékelődik csak közbe d) Létezik tehát t egy kompenzáci ciós s központ, k ahol az egyes fizetési összegek egyenlegeződnek 40

41 Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom Nemzetközi zi fizetési forgalom vázav a) előtanulm tanulmány: ny: loro, nostro száml mlák, correspondent bankok b) Menete: Ü1 Bank 1 Bank Bank V Ü2 c) Nincs nemzetközi zi kompenzáci ciós s központ k nincs világbank 41

42 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés A készpk szpénz közvetlen k átadása Bankszáml mlára törtt rténő befizetés Készpénzfelvételi utalvány bankszláról felvét Pénzfelvétel esetenkénti nti átutalással: - a forgalom nem olyan nagy, hogy bankszáml mlát érdemes lenne nyitni - a számlatulajdonos a székhely khelyével nem azonos helységben, de valamely hitelintézeti fiókkal azonos helységben működőm egysége ge pénzellátására alkalmas 42

43 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés Kifizetési utalvány: a számlatulajdonos megbízza a pénzintézetet, zetet, hogy az postai úton fizessen a címzettnekc Készpénzátutalási megbízás: - közismert, rosszul használt neve: csekk - postai befizető helyeknél l a Posta Elszámol moló Központon zponton keresztüli pénzmozgp nzmozgás - részei: feladóvev vevény (befizetőnél l marad) és készpénzátutalási megbízási szelvény (postánál l marad) Pénzforgalmi betétk tkönyv: a szlatulajdonos az arra kijelölt lt postahelyen a hitelintézet székhely khelyén n kívül k l vehet fel készpénzt 43

44 2. Belföldi ldi fizetési formák B) készpk szpénz nélkn lküli li fizetési formák b1) átutalás - egyszerű átutalás - csoportos átutalás b2) beszedési si megbízás - azonnali inkasszó: 1. a felek ebben egyeztek meg 2. jogszabályban meghatározott esetekben (pl. adótartoz tartozás), végrehajthatv grehajtható bírósági és s közigazgatk zigazgatási határozat, közjegyzk zjegyzői i okiraton alapuló követelés 3. Azonnali inkasszó lakossági bankszámla terhére, re, illetve javára nem nyújthat jtható be 44

45 2. Belföldi ldi fizetési formák - csoportos inkasszó: 1. azonos jogcímen benyújtott kötegelt k beszedési si megbízás 2. alkalmazható,, ha a kötelezett k a száml mláját t vezető hitelintézetet felhatalmazta - váltóbeszedési si megbízás: 1. az azonnali beszedési si megbízás s nyomtatványa nya + a csatolt váltv ltó 2. A kötelezett k a fizetés s teljesítését t letiltathatja - határid ridős s beszedési si megbízás: 1. a fizetésre kötelezettet k számlavezet mlavezető bankja előzetesen értesíteni teni köteles k létezik tezik kifogásol solási si határid ridő 2. csak a Magyar Államkincstárnál l száml mlával rendelkező kötelezett terhére re lehet benyújtani 3. korábbi nyári pénzkeresp nzkeresési si gyakorlat 45

46 2. Belföldi ldi fizetési formák b3) akkreditív: Félreérthető nevén: n: okmányos meghitelezés Szereplői: vevő eladó nyitó bank gyakori a 4. szereplő belépése: az eladó bankja, amely a) avizáló bank vagy b) konfirmáló (megerősítő) ) bank a bank alapesetben a vevő pénzéből l fizet kölcsönös s bizalomhiány esetén n használatos belföld ldön n Magyarországon gon nem terjedt el, mert viszonylag drága 46

47 b) váltv ltó 2. Belföldi ldi fizetési formák fizetési ígérvény vagy felszólítás saját t váltv ltó: : kétszereplk tszereplős, s, fizetési ígéret (fizetek vkinek, vmikor, vmennyit) idegen váltv ltó: : háromszereplh romszereplős, s, fizetési felszólítás váltókellékek: kek: 1. a váltv ltó megnevezés s az okirat szöveg vegében 2. határozott pénzp nzösszeg megjelölése 3. a címzett c neve (csak idegen váltv ltónál) l) 4. az esedékess kesség g megjelölése (hiánya esetén n a váltv ltó bemutatáskor esedékes) 5. a fizetési hely feltüntet ntetése 6. a kedvezményezett neve 7. a váltv ltó kiáll llításának napja és s helye 8. a kibocsátó vagy kiáll llító aláí áírása 47

48 2. Belföldi ldi fizetési formák a váltv ltó alapjogviszonya: kölcsk lcsönviszony a váltv ltójogviszony formailag ettől l függetlennf ggetlenné válik: a váltv ltót t esedékess kességkor ki kell fizetni, az alapjogviszony perben érvényesíthető a váltv ltó gazdasági gi funkciói: i: hiteleszköz és s fizetési eszköz típusai lejárat szerint: 1. bemutatásra szóló 2. bemutatás s után n meghatározott időre szóló 3. kelet után n bizonyos időre szóló 4. meghatározott napra szóló 48

49 2. Belföldi ldi fizetési formák C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák C1) csekk Csekk: banknak szóló utasítás Értékpapír, melynek alaki kellékei: kei: o csekk megjelölés s a kiáll llítás s nevén o meghatározott pénzp nzösszeg kifizetésére szóló feltétlen tlen meghagyás o a fizetésre kötelezett k megnevezése, telephelye, a fizetési hely megjelölése o a csekk kiáll llításának helye és s napja o A kibocsátó aláí áírása évi genfi Csekkjogi Egyezmény Mo.. 2/1965. (I.24.) IM-rendelet 49

50 2. Belföldi ldi fizetési formák A csekk A csekk típusai: t a) Fizetés s módja m szerint: 1. fizetési csekk: a kifizetés s készpk szpénzben 2. általános (elszámol molási) csekk: átutalás az előlapon lapon szerepel a csak elszámol molásra megjelölés 3. különleges k keresztezett csekk: a vonalak közék valamely pénzintp nzintézet zet nevét írják, a csekk csak azon keresztül l hívhath vható le b) A bemutató személye szerint: 1. meghatározott személy rendeletére: re: a csekk forgatással átruházható,, mint a váltv ltó 2. névre n szóló 3. bemutatóra szóló: : a csekk átruházásának egyszerűsége ge miatt kedvelt forma 50

51 2. Belföldi ldi fizetési formák c2) A bankkártya A csekk nagy tömegt megű forgalma nehezen automatizálhat lható,, ezért a kártya k kiszorította a fizetési forgalomból A kártya k mögött m egy bankszámla húzódik h meg A kártyak rtyaüzletág g résztvevr sztvevői: 1. kártyakibocsk rtyakibocsátó: : korábban kereskedő,, ma alapvetően en pénzintp nzintézetzet 2. kártyabirtokosk 3. elfogadóhely 4. elfogadó bank 51

52 2. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya A kártyk rtyák k típusai: t a) a terhelés s módja m szerint: 1. használatkor terhelt kártya: k a tranzakciót követően en rövid r időszakon belüli li terhelés 2. halasztott fizetéssel terhelt kártyak charge card: : a hitelt a kártyabirtokos k az időszak végén v n törlesztit credit card: : az ügyfél l hitelképess pességének megfelelően en hitelkeret kerül l kialakításra, a törlesztés ütemezése adott budget card: rulíroz rozó hitelkeretet tartalmaz, melyet szabadon törleszthett 3. előrefizetett kártya: k pl. telefonkártya, üzemanyag-,, parkoló-, fénymásolókártya 52

53 2. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya b) a kibocsátó szerint: saját t kártyak nemzetközi zi rendszerhez tartozó kártya c) technikai formája szerint: 1. dombornyomású 2. mágnescsíkos 3. chipes 4. optikailag olvasható 53

54 3. A pénzforgalmi p bankszámla 3.1. Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek Belföldi ldi jogi személyek Jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdasági gi társaságok Egyéni vállalkozv llalkozók ÁFA-alany természetes személyek Bank-ügyf gyfél l kapcsolat: bankszámla mla-szerződés s a hitelintézet Üzletszabályzata lyzata alapján 54

55 3.2. Számlat mlatípusok Bankszámla: az ügyfél és s a bank írásbeli megállapod llapodása alapján n (bankszámla mla-szerződés) s) megnyitott követelk vetelés Lakossági bankszámla: az azonnali inkasszó kivétel telével valamennyi fizetési mód m d lebonyolítására alkalmas bszla Pénzforgalmi bankszámla: valamennyi fizetési mód, m így különösen az azonnali inkasszó lebonyolítására alkalmas bszla Folyósz számla: kölcsk lcsönös s tartozás- és s követelk vetelésállomány nyilvántart ntartása automatikus hitellehetőség g = negatív v egyenleg (overdraft) Egyéb: pl. takarékbet kbetét bszla,, fedezeti bszla (importfedezet, akkreditív v fedezete), értékpapír-letéti ti szla 55

56 3.3. A pénzforgalmi p jelzősz szám jel: a hitelintézeti fiók k azonosítása sa 7+1 vagy 15+1 jel: az ügyfél l azonosítása sa A +1 jelek: technikai ellenőrz rzés Pl. OTP Pl. Szegvár és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet Pl. Monor és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet

57 4. Banki könyvelk nyvelés B A N K ---- T Betéti ti (követel) számla K Kifizetések Befizetések Kamatterhelés Kamatjóváí áírás Devizavétel Devizaeladás Értékpapír r vételev Értékpapír r eladása Jutalékok, díjak d fizetése KE Követel egyenleg: az ügyfél l bankkal szembeni követelk vetelése Ü G Y F É L ---- T Betéti ti (követel) számla K TE 57

58 4. Banki könyvelk nyvelés B A N K ---- T Hitel (tartozik) számla K Hitelfolyósítás Hitelvisszafizetés Kamatterhelés Kamattörleszt rlesztés Tőke- és s kamatelengedés TE Tartozik egyenleg: a bank ügyféllel szembeni követelk vetelése Ü G Y F É L ---- T Hitel (tartozik) számla K KE 58

59 4. Banki könyvelk nyvelés * Gazdasági események hatása a száml mlákra és s a mérlegrem a) Róka R úr betétsz tszámlanyitása a QKA Bankházn znál Bank Pénztár R. betétsz tszámlája Ügyfél Pénztár R. betétsz tszámlája Bankmérleg Pénztár r Ügyfélmérleg Betétszla tszla Pénztár Betét t

60 4. Banki könyvelk nyvelés c) Róka R úr átutal áruszállítás s ellenében Ft-ot Farkas úrnak, aki szintén n a QKA Bankház ügyfele Bank Farkas betétszl tszlámlája Róka betétsz tszámlája Róka Farkas Betétsz tszámla Betétsz tszámla

61 4. Banki könyvelk nyvelés Bankmérleg Róka betétszla tszla Farkas betétszla tszla Róka mérlegm Betétszla tszla Készletek Farkas mérlegm Betétszla tszla Készletek

62 5. A girorendszer működése Működtetésének célja: c a pénzforgalom p technikai lebonyolítása Eldöntend ntendő alapkérd rdések: 1. bruttó vs.. nettó módszer 2. egypontos vs.. többpontos t csatlakozás 3. real time vs.. kötegelt k feldolgozás Bankközi Zsírórendszer rendszer november 18. VIBER: bankközi fizetési megbízások szeptember 3. 62

63 A zsírórendszer átutalási folyamata MNB Küldő bank e c e GIRO Fogadó bank b e d a f Fizető ügyfél Kedvezményezett a, A külső bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. b, A beérkezett megbízást feldolgozzák a külső bankfiókban. c, Az információkat továbbítják a GIRO felé. d, A GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. e, A GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank, a küldő bank és a Magyar Nemzeti Bank felé. f, A fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget. 63

64 6. Bankszolgáltat ltatások Vagyonkezelés, befektetési szolgáltat ltatás Biztosítás Személyi tanácsad csadás: s: befektetési, biztosítási si és s adózási tanácsad csadás Lízing Faktorálás,forfet forfetírozás 64

65 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Speciális finanszíroz rozási és s kereskedelmi eszköz lease (angol) speciális bérletet b jelent A futamidő végén n a lízingbe l vevő tulajdonjogot szerez A lízingbe l adó azzal a céllal c vásárolja v meg a lízingbe vevőnek a kiválasztott jószj szágot, hogy díjfizetd jfizetés s ellenében adott időre átengedje Az átadás s a kockázati jogokat is jelenti. 65

66 A lízing l - ügylet sémájas A lízing l szereplői: Lízingbe adó, Lízingbe vevő, Száll llító. Konstrukció: : bérlet b hitel beruházás s jelleg 1. Lízingbe adó Száll llítás s jótállj llás s Tulajdonjog lízingszerződés Lízingtárgy termékfelel kfelelősség g használati jog száll llítás 66

67 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Lízing alapügylete: bérbeadb rbeadás típusai: pénzp nzügyi lízing l és s operatív v lízingl Pénzügyi lízingl zing: 1. a lízingbe l adó a lízingbe l vevő által kiválasztott eszközt zt megvásárolja 2. a lízingbe l adó csak a finanszíroz rozást látja l el, a fenntartás s a lízingbe vevőt t terheli 3. a berendezés s a lízingbe l adónál l marad 4. a berendezés s maradvány nyérték k fejében a vevőre száll a szerződés lejártakor 5. A kockázatokat a lízingbe l vevő viseli. 6. A lízingtl zingtárgy üzemeltetéséből l származ rmazó teljes haszon a vevőt (lízingel zingelőt) illeti meg. = hitelezés beruházás-finansz finanszírozás 7. A tulajdonjog a lízingell zingelőt t illeti meg a futamidő-tartalma tartalma alatt Összegzés: s: a pénzp nzügyi lízing l egy hitelfelvétel 67

68 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Operatív v lízingl zing: 1. a bérbeadb rbeadó karbantartást, eszközcser zcserét t is vállal v (pl. számítógépek, gépkocsik) g 2. a futamidő lejártakor a lízingbe l vevő az eszközt zt köteles k visszaszolgáltatni ltatni 3. általában részamortizr szamortizációs s lízing: l a lízingtl zingtárgy értéke nem csökken nullára 4. Komplex típusat pusa: : szolgáltat ltatási lízingl 5. Kockázata kisebb,, mint a pénzp nzügyi lízing. l 6. A lízingtl zingtárgy fedezeti értéke nagyobb,, mint a pénzp nzügyi lízing l esetén. 7. A lízingbe l adónak fel kell készk szülni a jószj szág g visszavétel telére, utóhasznos hasznosítására, értékcsökkenésére, műszaki állapot romlására. ra. 8. A lízingdl zingdíjat belekalkulálhatja lhatja a költsk ltségeibe: Összegzés: s: leginkább a bérleti b viszonyhoz hasonlíthat tható. 68

69 Visszlízing zing Itt a lízingbe l vevő: : a száll llító valaki valamilyen tárgyt rgyát t eladja a lízingtársaságnak, majd azonnal lízingbe l is veszi: itt az adásv svétel és s a lízingszerzl zingszerződés a nem különül k l el. A magyar jog nem tesz különbsk nbséget az adásv svétel és s a visszlízing zing között. Célja: a visszlízingel zingelő saját t likviditási problémáján n próbál l segíteni. Az ingatlanoknál l többletfedezet t kb. 150 % 69

70 Allízing A lízingbe l vevő a lízingtl zingtárgyat továbbadja lízingbe. Feltételei telei: 1. Az eredeti lízingbe l adónak hozzá kell járulnia, 2. A folyamatot csak olyan társast rsaság g teheti meg, akinek magának is jogosítv tványa van a lízingbe l adásra. Célja: 1.. Refinanszíroz rozási célc 2. Kockázatmegoszt zatmegosztás 70

71 Allízing Refinanszíroz rozási célú allízing zing: az allízingbe adó társaság akár r a lízingbe l vevőjét t nem is tájékoztatva t - a lízingtl zingtárgyat nem bankhitellel finanszírozza, hanem önmaga is lízingeli pl. tőkeert keerős s társast rsaságtól. Kockázat zat-megosztási si célúc allízing zing: - ha a lízingtl zingtársaság g nem tartja megfelelő hitelképess pességűnek a nála n lízingelni l kívánók ügyfelet, - akkor a lízingcl zingcég g felkér r egy hitelképes lízingl zingtársaságot, hogy vegye lízingbe l a lízingtl zingtárgyat - és s adja allízingbe az ügyfélnek osztoznak a kockázaton. 71

72 Alvisszlízing zing Ez a folyamat ilyen néven n nem is létezik, l de a gazdasági gi érdekek bizonyítj tják k jelenlétét. t. - ha a termelő vállalat nem rendelkezik megfelelő tőkeerővel, de a konkurenciaharc (piacnyerési célbc lból l operatív v lízingszolgl zingszolgáltatást végez - a terméket visszalízingeli zingeli egy lízingtl zingtársaságtól, majd allízingbe adja. A folyamat elkerülése miatt több t lízingell zingeléssel foglalkozó cég g létrehozta l a lízingl zing-leányvállalatát önálló jogi személyk lyként. 72

73 Szolgáltat ltatási lízingl A lízingbeadl zingbeadó a szerződésben sben a lízingtl zingtárgy használat latával kapcsolatos szolgáltat ltatásokat magára vállalja. Célja: a lízingtl zingtárgy teljes fenntartásának nak koordinálása. Bármire megköthet thető a szerződés, s, de a legelterjedtebb az autók k körében. k Folyamata: a lízingtl zingtársaság g együttm ttműködést köt k t az ország g terület letén n találhat lható szolgáltat ltatókkal pl. benzinkutak, autójav javítók, biztosító társaságok, autókölcs lcsönzők ha a javítás s miatt az ügyfélnek nélkülöznie kellene az autót, t, kiegész szítő szolgáltat ltatást nyújt jtó cégekkel utazási irodák, panziók, motelek. 73

74 Szolgáltat ltatási lízingl Ha kiépült a hálózath meg lehet kötni k a szolgáltat ltatási lízingszerzl zingszerződéseket. seket. A lízingbe l vevő úgy veheti igénybe a hálózatot, h hogy sehol sem kell közvetlenk zvetlenül l fizetnie ellenért rtékét t a lízingcl zingcég g egyenlíti ki. Technikailag: : a fizetések lebonyolítására egy műanyag kártya k szolgál. l. Nyugat-Eur Európában a hálózat h olyan tökéletes, t hogy a lízingbe l vevők k vezetési szokásait sait számítógépen tartják k nyilván, n, és s a vélhetv lhetően en megtett kilométerek alapján n felhívj vják k figyelmét t az olajcsere esedékess kességére, a hideg idő beállt lltával a gumis partnereket kiküldik a lízingbe l vevőkh khöz, hogy felszereljék k a téli t gumikat. 74

bankrendszer Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2007

bankrendszer Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2007 Pénzügytan bankrendszer Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata 2007 1 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 2. A bankmérleg forrásoldala 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben 4.

Részletesebben

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere

3. Dr. Varga JózsefJ. mlák k rendszere 3. Dr. Varga JózsefJ A nemzeti száml mlák k rendszere avagy Mire jój a flow of funds séma? 1 Tartalom A tőkepiac t működésem 1. A megtakarítás útja a gazdaságban gban 2. A nemzeti számlarendszer 2.1. Nettó

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke Vállalkozói bankszámlák

Részletesebben

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét

Fizetési forgalom, semleges bankműveletek. Fizetési forgalom. Készpénzfizetés. 6. hét Fizetési forgalom, semleges bankműveletek 6. hét 2010.10.12. 1 Fizetési forgalom Fizetési forgalom: a gazdasági alanyok fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek.

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004

dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 5. Vállalkozások pénzügyi-számviteli mutatói dr. Varga JózsefJ Budapest 2004 A mutatók k típusait 1. Likviditási mutatók: : aránysz nyszámok, amelyek a rövid r lejárat ratú kötelezettségek likvid eszközökkel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor

Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor Pénzügyi szolgáltatások és döntések Minta-vizsgasor 1. Válassza ki az alábbi felsorolásból a portfólió likviditásának jellemzőit! a) A portfólió likviditása a kockázati mérőszámok segítségével számszerűsíthető.

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now. .5 Feladatok 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következõk(az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043691641912205 Cg.: 05-02-000266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Faktoring-,forfait-,lízing-ügyletek 62. lecke Faktoring ügylet

Részletesebben

Dr. Varga JózsefJ. 1-4. pont

Dr. Varga JózsefJ. 1-4. pont 1. Dr. Varga JózsefJ Pénzügytan Pénz-pénzteremtés-pénzáramlás 1-4. pont 1 I. A modern pénzp I/1. Számviteli megközel zelítés Kölcsönadás a pénz p keletkezése Szüks kséges alapfogalom: mérlegm Mérleg: időpontra

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2013. június 01..-től az újonnan váltott betétekre 2013. július 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét

Faktorálás (1) Faktorálás (2) Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 2010.09.29. 5. hét Közvetett hitelezési formák - Faktorálás - Forfetírozás - Lízing 5. hét 2010.10.05. 1 Faktorálás (1) XIX. sz. vége USA (textil és ruházati ipar) ekkor a faktor szó még ügynököt, bizományost jelentett.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék.

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fizetési rendszer Pénzforgalom: a fizetési műveletek összessége. A fizetési rendszer

Részletesebben

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon

A forint jogcímezés és információ átadás főbb szabályai a loro- és vostro számlákon A jogcímezéshez szükséges információk továbbításának szabályai A nem rezidens ügyfélnek forint loro vagy nem rezidens hitelintézetnek forint vostro számlát vezető, jogcímezésre kötelezett hitelintézet

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik.

A Készletek növekednek 200,- eft-tal, a Pénztár csökken 200,- eft-tal. A mérlegfőösszeg a gazdasági esemény hatására nem változik. III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Számszerűsítse, hogy az alábbi gazdasági események mely vagyonrészekben milyen változásokat okoznak és vizsgálja a gazdasági esemény mérlegfőösszegre gyakorolt hatását! a) Árubeszerzés

Részletesebben

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig

Fogalomtár. Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Fogalomtár Érvényes: 2011. május 15-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail:

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről

T/7037. számú. törvényjavaslat. a pénzügyi tranzakciós illetékről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7037. számú törvényjavaslat a pénzügyi tranzakciós illetékről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013.

A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. A pénzügyi tranzakciós illeték legfontosabb szabályai 2013. 1. A törvény hatálya A törvény hatálya a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzváltási tevékenység

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-tıl I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Takarék Lakossági Bankszámla

Takarék Lakossági Bankszámla Jutalékok és díjak: HIRDETMÉNY Érvényes: 2015. 10. 19-től a Hartai Takarékszövetkezet számlavezetéssel összefüggő szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről, valamint

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól

BETÉT HIRDETMÉNY. LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing

Pénzügyi szolgáltatások és döntések. 5. előadás. A lízing Pénzügyi szolgáltatások és döntések 5. előadás A lízing Az előadás részei a lízing általános fogalma lényegesebb közgazdasági jellemzői a gyakorlatban előforduló fontosabb lízingfajták az operatív lízing

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 12 óra 43 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 27715

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 3 29,5 33 pont jeles 25,5 29 pont jó 21,5 25 pont közepes 17,5 21 pont elégséges 17 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges

2010.06.05. AKTÍV BANKÜGYLETEK. Bankügyletek. Aktív bankügyletek. Bankügyletek. Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet. Aktív Passzív semleges AKTÍV BANKÜGYLETEK Bankügyletek Bankügyletek Aktív Passzív semleges Aktív bankügyletek Az aktív bankműveletek körében a hitelintézet kötelező jegybanki tartalékot helyez el a Magyar Nemzeti Banknál, hiteleket

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.

0,33% min 250 Ft/tétel + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr.illeték* 0,35% min 95 Ft/tétel max. 50.000 Ft + 0,30% max 6.000 Ft/tétel tr. Számlavezetés költségek,- dijak,- jutalékok BUDA I. számla BUDA II. számla Számlanyitási díj Díjmentes Díjmentes Nyitáskor elhelyezendő minimális betét 5 000 Ft 1 000 Ft Számlavezetési díj Folyószámla

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 08 óra 27 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben