(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ adássorozata 2006"

Átírás

1 A bankrendszer működésem (fizetési forgalommal együtt) Dr. Varga JózsefJ előad adássorozata

2 Tartalom 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai 1.2. Likviditás fizetőképess pesség 1.3. A pénzp nzügyi intézm zményrendszer 1.4. A bankügyletek típusait 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 2.3. Pudens bankműködés 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben 2

3 Tartalom 4. A bankrendszer eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Hitelfajták A hitelezés s folyamata Tartalékk kképzés 3

4 Tartalom 5. A fizetési forgalom 5.1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom 5.2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpénzfizetés B) bankszáml mlák k közötti k fizetések C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák 5.3. A pénzforgalmi p bankszámla Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek Számlat mlatípusok A pénzforgalmi p jelzősz szám 5.4. A banki könyvelk nyvelés 5.5. A girorendszer működése 5.6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Faktorálás, forfetíroz rozás 4

5 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai Bank 2.1. A lakosság, a vállalat v és s a bank tőket keáttételi teli mutatója Tőkeáttétel: tel: Mérlegfőösszeg /Saját t tőket Lakosság: 1,, Vállalat: V 1-2, 1 Bank Ábrázolás s mérlegsm rlegsémán: a ST szerepének csökken kkenése a kötelezettségesek érdekvédelmének növekedése Likviditás s bankmérlegben vs.. vállalati v mérlegben Hozam és s kockázat összefüggése 5

6 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.1. A bankrendszer sajátoss tosságai A bank saját t tőkéjének t értelmezése a) a jól j l működőm bank saját-tőke szerepe b) a rosszul működés m s esete ST-veszt vesztés, konszolidáci ció c) a saját t tőke t biztonsági és s nem likviditási funkciója Tudományos vs.. bankvezetői álláspont Bankbiztonság: a méret m a lényeg l (és( s nem a saját t tőke t nagysága) ga) 6

7 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.2. Likviditás - fizetőképess pesség Banki mérlegen m keresztüli bemutatás: - a saját t tőke t nagyságának nak csökken kkenése - a negatív v saját t tőke t értelmezése Hpt :: azonnali és s mindenkori likviditás (likviditás szolvencia) Mátrixszerűenen 7

8 1. Bankrendszer a nemzetgazdaságban gban 1.3. A pénzp nzügyi intézm zményrendszer Pénzügyi intézm zmény 1. Hitelintézet 2. PénzP nzügyi vállalkozv llalkozás Bank 2 milliárd Ft 50 millió Ft a) univerzális b) specializált lt Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelintézet 250 millió Ft takaréksz kszövetkezet hitelszövetkezet 8

9 1.4. A bankügyletek típusait Közgazdaságilag gilag alapvető ügyletek: a) betétgy tgyűjtés b) hitelezés c) pénzforgalmi p szolgáltat ltatás s nyújt jtása Ügyletek csoportosítása: sa: a) aktív b) passzív c) indifferens 9

10 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Forrásoldal logikai struktúrája a) kötelezettsk telezettségek: - vállalati jellegű - banki jellegű b) közbensk zbenső elemek: - céltartalék - passzív v időbeli elhatárol rolás c) saját t tőket ke-szavatoló tőke 10

11 2. A bankmérleg forrásoldala 2.1. A forrásoldal felépítése Bank 2.4. Pénzteremtési ismeretek: betét, t, felvett hitel Banki tipikus tőket keáttétel tel A forrásoldal felrajzolása Fontosabb területek: - betét - bankrendszertől l felvett források - saját t tőke t szavatoló tőke: a prudens bankműködés s elemei 11

12 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Betétek tek - lejárat szerint - lekötés s módja m szerint: látra l szóló,, lekötött, tt, felmondásos - hozam szerint: formailag nem kamatozó, fix, változv ltozó,, változtathatv ltoztatható - tulajdonos szerint - pénzforgalmi szolgáltatat ltatatás s nyújt jtása alapján 12

13 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Bankrendszerrel szembeni kötelezettsk telezettségek 1. Bankközi piac a) célja c a likviditáskezel skezelés b) rövid r távút pénzek piaca ld. köv. k c) hektikus kamatlábalakul balakulás d) nincs pénzp nzügyi fedezet e) az ügyletkötés s speciális lebonyolítása 2. Jegybankkal szembeni kötelezettsk telezettség 13

14 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek Standardizált bankközi ügyletek: overnight tomnext spotnext 14

15 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 1. Repo (Repurchase Agreement) A / Aktív repo: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: a jegybank megvásárolja a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzzel fizet --> hitelt nyújt 2. határidős ügylet: a jegybank eladja határidősen a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt --> visszaszívja a jegybankpénzt B/ Passzív repo: a jegybank betétet fogad el a kereskedelmi banktól 1. azonnali ügylet: a jegybank eladja a ker. banknak a jegybankképes értékpapírt, jegybankpénzt kap --> betételhelyezés történt a jegybanknál 2. határidős ügylet: a jegybank megvásárolja határidősen a ker. banktól a jegybankképes értékpapírt --> jegybankpénzzel fizet érte 15

16 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek A repo számviteli értelmezése Sajátoss tosság: Nemzetközi zi repo: : tényleges t adás-vétel Magyarország: g: az értékpapír r csak fedezetül szolgál 16

17 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 2. Swapügylet Lényegében ugyanaz, mint a repo-ügylet gylet,, de itt deviza - és nem jegybankképes értékpapír - az adás-vétel tárgyat Aktív swap: a jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot 1. azonnali ügylet: : a jegybank megvásárolja a ker. banktól a devizát, jegybankpénzzel nzzel fizet --> > hitelt nyújt 2. határid ridős ügylet: a jegybank eladja határid ridősen a ker. banknak a devizát --> > visszaszívja vja a jegybankpénzt nzt Passzív swap: a jegybank betétet tet fogad el a kereskedelmi banktól Az ügyletek fordítva törtt rténnek. 17

18 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 3. Devizabetét-csere A jegybank hitelezi a kereskedelmi bankot, devizabetét t fedezete mellett. A jegybank az aznapi MNB-deviza devizaárolyam forintellenért rtékének megfelelő hitelt nyújt. A devizabetét t fedezet, tehát t a kereskedelmi bank számára kamatozik. 18

19 2. A bankmérleg forrásoldala 2.2. Banki kötelezettsk telezettségek 4. Folyósz számlahitel A kereskedelmi bank jegybanknál l vezetett folyósz számlája terhére re hitelt vehet fel Likviditásszab sszabályozó jelleg 5. Refinanszíroz rozási hitel Speciális hitelkonstrukciók k (külf lföldi ldi hitelkeretek, speciális hitelcélok) lok) keretében végzett v hitelezés Továbbhitelez bbhitelezési - refinanszíroz rozási - jelleg 19

20 Bank Pudens bankműködés A tőkemegfelelési mutató Tőkemegfelelési mutató = súlyozott s eszközkock zkockázati zati arány TM = Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke=alapvető + járulj rulékos elemek Járulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 20

21 Bank Fizetőképess pességi mutató (szolvencia ráta) Szavatoló tőke/korrigált mérlegfőösszeg Szavatoló tőke: Hpt.. 5. melléklet Szavatoló tőke = alapvető + járulj rulékos + kiegész szítő elemek A részelemek r közötti k korlátoz tozó szabályok: 1. JárulJ rulékos tőke t max.. az alapvető tőkeelem összegéig vehető figyelembe 2. Alárendelt kölcsk lcsöntőke max.. az alapvető tőke 50 %-a Korrigált mérlegfőösszeg: : kockázati súlyokkal s korrigált mérlegm rleg- és s mérlegen m kívüli k tételekt telek 21

22 Bank Alapvető tőkeelemek pozitív v része: r 1. jegyzett tőket 2. tőketartalt ketartalék 3. lekötött tt tartalékb kból l a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész 4. általános tartalék 5. általános kockázati céltartalc ltartalék kmf 1,25 %-ig% (társas rsasági adóval csökkentett összege) 6. eredménytartal nytartalék k (ha pozitív) 7. mérleg m szerinti eredmény (ha pozitív) 22

23 Bank Alapvető tőkeelemek negatív v része r például: Jegyzett tőke t be nem fizetett részer Negatív v eredménytartal nytartalék Év v végi v vagy évközi negatív v mérleg m szerinti eredmény Kockázati céltartalc ltartalék és s az értékvesztés hiánya 23

24 Járulékos tőkeelemekt Bank Osztalékels kelsőbbségi jegyzett és s befizetett részvr szvények értéke Értékelési tartalék Alárendelt kölcsk lcsöntőke: max.. az alapvető tőkeelem 50 %-a% a) ténylegesen t rendelkezésre áll b) a szerződés s a kölcsk lcsönt nyújt jtó fél l egyetért rtését tartalmazza c) eredeti futamideje öt évet meghaladó vagy lejárat nélkn lkül felmondást stól l számított legkevesebb öt év v múlva m fizetendő vissza (kivéve ve PSZÁF-eng eng.) d) semminemű kapcsolódó kamat- és s járulj rulékfizetés emelkedés s (kivéve ve a referenciakamta emelkedéséből adódó kamatnöveked vekedés) öt éven belüli li lejárat esetén évente 20 % csökken kkenés 24

25 Bank Kiegész szítő tőkeelem Kiegész szítő alárendelt kölcsk lcsöntőke - az alárendelt kölcsk lcsöntőke szabályai (10. a, b, d, e, f pont), kivéve ve - A 10.c. pont: a futamidő nem legalább öt, hanem legalább kettő év - csak a tőkekt kekövetelmények teljesítése se esetén n fizethető vissza A járulj rulékos tőkének t a korlátoz tozások miatt fel nem használhat lható része 25

26 3. Konszolidáci ciós s folyamatok a bankrendszerben Hitelkonszolidáci ció Bankkonszolidáci ció Adóskonszolid skonszolidáció Garancia- és s kezességv gvállalás 26

27 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés Pénzeszközök Forgalomképes értékpapírok Bankközi nyújtott hitelek Nettó ügyfélhitelek: céltartalék - értékvesztés Tartós s befektetések Egyéb b eszközök 27

28 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés I. Pénzeszközök 1. KészpK szpénz 2. Jegybanki száml mlák k egyenlege 3. Nostro száml mlák k egyenlege II. Forgalomképes értékpapírok 1. Állami kibocsátású értékpapírok (államk( llamkötvény, kincstárjegy) ezek általában jegybankképes értékpapírok is 2. VáltV ltók 3. Tőzsdei T kötvk tvények nyek és s részvr szvények, befektetési jegyek III. Bankközi és s más m s hitelintézeti kihelyezések 28

29 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.1. Általános felépítés IV. Ügyfeleknek nyújtott nettó hitelek 1. Forgóeszk eszközhitelekzhitelek 2. Fejlesztési si hitelek V. Tartós s befektetések 1. Befektetési célú, c, kis likviditású értékpapírok 2. Más M s társast rsaságokban szerzett érdekeltségek VI. Tárgyi eszközök 1. Saját t használat latú tárgyi eszközök 2. Fedezetként megszerzett tárgyi t eszközök 3. Befektetési céllal c vásárolt v tárgyi t eszközök VII. Egyéb b eszközök Pl. Készletek, K Átmenő aktívák k stb. 29

30 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Hitelszerződés: s: kötelezettségvállalás, hitelkeretet hoz létrel rendelkezésre állási jutalék k fizetendő Kölcsönszerződés: s: az összeg folyósítása sa kamat fizetendő Kereskedelmi hitel: nincs benne bank Bankhitel 30

31 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s típusait Pénzhitel: - folyósz számlahitel: forgalmi szemlélet, let, egy számla - számlahitel: állományi szemlélet, let, kettő számla Hitelszerű kihelyezés: - váltó leszámítol tolása - követelés s megvásárl rlása (faktor( faktorálás, foretíroz rozás) - áruvásárolási hitel - értékpapírhitel Kötelezettségvállalási hitel: - hitelkeret - fizetési kötelezesség vállalás s (garancia, kezesség) 31

32 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k hitelcél és s vállalat v fontossága szerint: Típus Cél Cég 1. Folyósz számla-hitel Átmeneti forgóeszk eszköz-hitel Tartós s forgóeszk eszköz-hitel Fejlesztési si hitel Projekthitel

33 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Hitelfajták Hitelfajták k a PénzP nzügytan tankönyv nyv alapján: 1. Vállalati V hitelek - hitel nyitott hitelkeret alapján - áthidalási hitel - forgóeszk eszközhitelzhitel - rulíroz rozó hitel - hosszú lejárat ratú hitel 2. Fogyasztói i hitel - részletfizetési si hitelek - hitelkárty rtyák és rulíroz rozó hitelkeretek 3. Jelzáloghitel loghitel - építési hitel - jelzálog log-hitelintézetek átmeneti finanszíroz rozása 33

34 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s folyamata Vagyoncentrikus hitelezés múlt- és fedezetcentrikus negatív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések CF-centrikus hitelezés jövőcentrikus pozitív gondolkodás hitelezői i kérdk rdések Magas likviditási rátar Magas gyorsráta Magas pénzeszkp nzeszköz-arány Magas likviditási ráta r? a) magas száml mláló? b) alacsony nevező? Többi mutató vizsgálata 34

35 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés A hitelezés s folyamata Mutatósz szám-elemzési fóliasorozatf 35

36 4. A bankmérleg eszközoldala zoldala 4.2. Hitelezés Tartalékk kképzés Tartalékk kképzés bruttó módszer nettó módszer minősített követelk vetelésre képzett k céltartalc ltartalék: január r 1. után n nettó módszer árfolyamkockázat, nyugdíj j stb. bruttó módszer Céltartalékképzés - PM 0 % - külön n figyelendő 0-10 % - átlag alatti % - kétes % - rossz % Leírás 36

37 Dr. Varga JózsefJ Banküzemtan Fizetési forgalom, bankszolgáltat ltatások 37

38 Tartalom 1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpénzfizetés B) bankszáml mlák k közötti k fizetések C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák 3. A pénzforgalmi p bankszámla 3.1. Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek 3.2. Számlat mlatípusok 3.3. A pénzforgalmi p jelzősz szám 4. Banki könyvelk nyvelés 5. A girorendszer működése 38

39 Tartalom 6. Bankszolgáltat ltatások 6.1. LízingL 6.2. Faktorálás, forfetíroz rozás 39

40 1. Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom A nemzeti fizetési forgalom váza: v a) előtanulm tanulmány: ny: pénzteremtp nzteremtés, banki pénz p és jegybanki pénz p helye a bankmérlegekben b) Menete: Ü1 Bank 1 MNB Bank 2 Ü2 c) Technikailag a girorendszer ékelődik csak közbe d) Létezik tehát t egy kompenzáci ciós s központ, k ahol az egyes fizetési összegek egyenlegeződnek 40

41 Nemzeti vs.. nemzetközi zi fizetési forgalom Nemzetközi zi fizetési forgalom vázav a) előtanulm tanulmány: ny: loro, nostro száml mlák, correspondent bankok b) Menete: Ü1 Bank 1 Bank Bank V Ü2 c) Nincs nemzetközi zi kompenzáci ciós s központ k nincs világbank 41

42 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés A készpk szpénz közvetlen k átadása Bankszáml mlára törtt rténő befizetés Készpénzfelvételi utalvány bankszláról felvét Pénzfelvétel esetenkénti nti átutalással: - a forgalom nem olyan nagy, hogy bankszáml mlát érdemes lenne nyitni - a számlatulajdonos a székhely khelyével nem azonos helységben, de valamely hitelintézeti fiókkal azonos helységben működőm egysége ge pénzellátására alkalmas 42

43 2. Belföldi ldi fizetési formák A) készpk szpénzfizetés Kifizetési utalvány: a számlatulajdonos megbízza a pénzintézetet, zetet, hogy az postai úton fizessen a címzettnekc Készpénzátutalási megbízás: - közismert, rosszul használt neve: csekk - postai befizető helyeknél l a Posta Elszámol moló Központon zponton keresztüli pénzmozgp nzmozgás - részei: feladóvev vevény (befizetőnél l marad) és készpénzátutalási megbízási szelvény (postánál l marad) Pénzforgalmi betétk tkönyv: a szlatulajdonos az arra kijelölt lt postahelyen a hitelintézet székhely khelyén n kívül k l vehet fel készpénzt 43

44 2. Belföldi ldi fizetési formák B) készpk szpénz nélkn lküli li fizetési formák b1) átutalás - egyszerű átutalás - csoportos átutalás b2) beszedési si megbízás - azonnali inkasszó: 1. a felek ebben egyeztek meg 2. jogszabályban meghatározott esetekben (pl. adótartoz tartozás), végrehajthatv grehajtható bírósági és s közigazgatk zigazgatási határozat, közjegyzk zjegyzői i okiraton alapuló követelés 3. Azonnali inkasszó lakossági bankszámla terhére, re, illetve javára nem nyújthat jtható be 44

45 2. Belföldi ldi fizetési formák - csoportos inkasszó: 1. azonos jogcímen benyújtott kötegelt k beszedési si megbízás 2. alkalmazható,, ha a kötelezett k a száml mláját t vezető hitelintézetet felhatalmazta - váltóbeszedési si megbízás: 1. az azonnali beszedési si megbízás s nyomtatványa nya + a csatolt váltv ltó 2. A kötelezett k a fizetés s teljesítését t letiltathatja - határid ridős s beszedési si megbízás: 1. a fizetésre kötelezettet k számlavezet mlavezető bankja előzetesen értesíteni teni köteles k létezik tezik kifogásol solási si határid ridő 2. csak a Magyar Államkincstárnál l száml mlával rendelkező kötelezett terhére re lehet benyújtani 3. korábbi nyári pénzkeresp nzkeresési si gyakorlat 45

46 2. Belföldi ldi fizetési formák b3) akkreditív: Félreérthető nevén: n: okmányos meghitelezés Szereplői: vevő eladó nyitó bank gyakori a 4. szereplő belépése: az eladó bankja, amely a) avizáló bank vagy b) konfirmáló (megerősítő) ) bank a bank alapesetben a vevő pénzéből l fizet kölcsönös s bizalomhiány esetén n használatos belföld ldön n Magyarországon gon nem terjedt el, mert viszonylag drága 46

47 b) váltv ltó 2. Belföldi ldi fizetési formák fizetési ígérvény vagy felszólítás saját t váltv ltó: : kétszereplk tszereplős, s, fizetési ígéret (fizetek vkinek, vmikor, vmennyit) idegen váltv ltó: : háromszereplh romszereplős, s, fizetési felszólítás váltókellékek: kek: 1. a váltv ltó megnevezés s az okirat szöveg vegében 2. határozott pénzp nzösszeg megjelölése 3. a címzett c neve (csak idegen váltv ltónál) l) 4. az esedékess kesség g megjelölése (hiánya esetén n a váltv ltó bemutatáskor esedékes) 5. a fizetési hely feltüntet ntetése 6. a kedvezményezett neve 7. a váltv ltó kiáll llításának napja és s helye 8. a kibocsátó vagy kiáll llító aláí áírása 47

48 2. Belföldi ldi fizetési formák a váltv ltó alapjogviszonya: kölcsk lcsönviszony a váltv ltójogviszony formailag ettől l függetlennf ggetlenné válik: a váltv ltót t esedékess kességkor ki kell fizetni, az alapjogviszony perben érvényesíthető a váltv ltó gazdasági gi funkciói: i: hiteleszköz és s fizetési eszköz típusai lejárat szerint: 1. bemutatásra szóló 2. bemutatás s után n meghatározott időre szóló 3. kelet után n bizonyos időre szóló 4. meghatározott napra szóló 48

49 2. Belföldi ldi fizetési formák C) készpénzhelyettesítő (készp szpénzkímélő) ) fizetési formák C1) csekk Csekk: banknak szóló utasítás Értékpapír, melynek alaki kellékei: kei: o csekk megjelölés s a kiáll llítás s nevén o meghatározott pénzp nzösszeg kifizetésére szóló feltétlen tlen meghagyás o a fizetésre kötelezett k megnevezése, telephelye, a fizetési hely megjelölése o a csekk kiáll llításának helye és s napja o A kibocsátó aláí áírása évi genfi Csekkjogi Egyezmény Mo.. 2/1965. (I.24.) IM-rendelet 49

50 2. Belföldi ldi fizetési formák A csekk A csekk típusai: t a) Fizetés s módja m szerint: 1. fizetési csekk: a kifizetés s készpk szpénzben 2. általános (elszámol molási) csekk: átutalás az előlapon lapon szerepel a csak elszámol molásra megjelölés 3. különleges k keresztezett csekk: a vonalak közék valamely pénzintp nzintézet zet nevét írják, a csekk csak azon keresztül l hívhath vható le b) A bemutató személye szerint: 1. meghatározott személy rendeletére: re: a csekk forgatással átruházható,, mint a váltv ltó 2. névre n szóló 3. bemutatóra szóló: : a csekk átruházásának egyszerűsége ge miatt kedvelt forma 50

51 2. Belföldi ldi fizetési formák c2) A bankkártya A csekk nagy tömegt megű forgalma nehezen automatizálhat lható,, ezért a kártya k kiszorította a fizetési forgalomból A kártya k mögött m egy bankszámla húzódik h meg A kártyak rtyaüzletág g résztvevr sztvevői: 1. kártyakibocsk rtyakibocsátó: : korábban kereskedő,, ma alapvetően en pénzintp nzintézetzet 2. kártyabirtokosk 3. elfogadóhely 4. elfogadó bank 51

52 2. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya A kártyk rtyák k típusai: t a) a terhelés s módja m szerint: 1. használatkor terhelt kártya: k a tranzakciót követően en rövid r időszakon belüli li terhelés 2. halasztott fizetéssel terhelt kártyak charge card: : a hitelt a kártyabirtokos k az időszak végén v n törlesztit credit card: : az ügyfél l hitelképess pességének megfelelően en hitelkeret kerül l kialakításra, a törlesztés ütemezése adott budget card: rulíroz rozó hitelkeretet tartalmaz, melyet szabadon törleszthett 3. előrefizetett kártya: k pl. telefonkártya, üzemanyag-,, parkoló-, fénymásolókártya 52

53 2. Belföldi ldi fizetési formák. A bankkártya b) a kibocsátó szerint: saját t kártyak nemzetközi zi rendszerhez tartozó kártya c) technikai formája szerint: 1. dombornyomású 2. mágnescsíkos 3. chipes 4. optikailag olvasható 53

54 3. A pénzforgalmi p bankszámla 3.1. Számlanyit mlanyitásra kötelezett k személyek Belföldi ldi jogi személyek Jogi személyis lyiséggel nem rendelkező gazdasági gi társaságok Egyéni vállalkozv llalkozók ÁFA-alany természetes személyek Bank-ügyf gyfél l kapcsolat: bankszámla mla-szerződés s a hitelintézet Üzletszabályzata lyzata alapján 54

55 3.2. Számlat mlatípusok Bankszámla: az ügyfél és s a bank írásbeli megállapod llapodása alapján n (bankszámla mla-szerződés) s) megnyitott követelk vetelés Lakossági bankszámla: az azonnali inkasszó kivétel telével valamennyi fizetési mód m d lebonyolítására alkalmas bszla Pénzforgalmi bankszámla: valamennyi fizetési mód, m így különösen az azonnali inkasszó lebonyolítására alkalmas bszla Folyósz számla: kölcsk lcsönös s tartozás- és s követelk vetelésállomány nyilvántart ntartása automatikus hitellehetőség g = negatív v egyenleg (overdraft) Egyéb: pl. takarékbet kbetét bszla,, fedezeti bszla (importfedezet, akkreditív v fedezete), értékpapír-letéti ti szla 55

56 3.3. A pénzforgalmi p jelzősz szám jel: a hitelintézeti fiók k azonosítása sa 7+1 vagy 15+1 jel: az ügyfél l azonosítása sa A +1 jelek: technikai ellenőrz rzés Pl. OTP Pl. Szegvár és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet Pl. Monor és s Vidéke Takaréksz kszövetkezet

57 4. Banki könyvelk nyvelés B A N K ---- T Betéti ti (követel) számla K Kifizetések Befizetések Kamatterhelés Kamatjóváí áírás Devizavétel Devizaeladás Értékpapír r vételev Értékpapír r eladása Jutalékok, díjak d fizetése KE Követel egyenleg: az ügyfél l bankkal szembeni követelk vetelése Ü G Y F É L ---- T Betéti ti (követel) számla K TE 57

58 4. Banki könyvelk nyvelés B A N K ---- T Hitel (tartozik) számla K Hitelfolyósítás Hitelvisszafizetés Kamatterhelés Kamattörleszt rlesztés Tőke- és s kamatelengedés TE Tartozik egyenleg: a bank ügyféllel szembeni követelk vetelése Ü G Y F É L ---- T Hitel (tartozik) számla K KE 58

59 4. Banki könyvelk nyvelés * Gazdasági események hatása a száml mlákra és s a mérlegrem a) Róka R úr betétsz tszámlanyitása a QKA Bankházn znál Bank Pénztár R. betétsz tszámlája Ügyfél Pénztár R. betétsz tszámlája Bankmérleg Pénztár r Ügyfélmérleg Betétszla tszla Pénztár Betét t

60 4. Banki könyvelk nyvelés c) Róka R úr átutal áruszállítás s ellenében Ft-ot Farkas úrnak, aki szintén n a QKA Bankház ügyfele Bank Farkas betétszl tszlámlája Róka betétsz tszámlája Róka Farkas Betétsz tszámla Betétsz tszámla

61 4. Banki könyvelk nyvelés Bankmérleg Róka betétszla tszla Farkas betétszla tszla Róka mérlegm Betétszla tszla Készletek Farkas mérlegm Betétszla tszla Készletek

62 5. A girorendszer működése Működtetésének célja: c a pénzforgalom p technikai lebonyolítása Eldöntend ntendő alapkérd rdések: 1. bruttó vs.. nettó módszer 2. egypontos vs.. többpontos t csatlakozás 3. real time vs.. kötegelt k feldolgozás Bankközi Zsírórendszer rendszer november 18. VIBER: bankközi fizetési megbízások szeptember 3. 62

63 A zsírórendszer átutalási folyamata MNB Küldő bank e c e GIRO Fogadó bank b e d a f Fizető ügyfél Kedvezményezett a, A külső bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. b, A beérkezett megbízást feldolgozzák a külső bankfiókban. c, Az információkat továbbítják a GIRO felé. d, A GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. e, A GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank, a küldő bank és a Magyar Nemzeti Bank felé. f, A fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget. 63

64 6. Bankszolgáltat ltatások Vagyonkezelés, befektetési szolgáltat ltatás Biztosítás Személyi tanácsad csadás: s: befektetési, biztosítási si és s adózási tanácsad csadás Lízing Faktorálás,forfet forfetírozás 64

65 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Speciális finanszíroz rozási és s kereskedelmi eszköz lease (angol) speciális bérletet b jelent A futamidő végén n a lízingbe l vevő tulajdonjogot szerez A lízingbe l adó azzal a céllal c vásárolja v meg a lízingbe vevőnek a kiválasztott jószj szágot, hogy díjfizetd jfizetés s ellenében adott időre átengedje Az átadás s a kockázati jogokat is jelenti. 65

66 A lízing l - ügylet sémájas A lízing l szereplői: Lízingbe adó, Lízingbe vevő, Száll llító. Konstrukció: : bérlet b hitel beruházás s jelleg 1. Lízingbe adó Száll llítás s jótállj llás s Tulajdonjog lízingszerződés Lízingtárgy termékfelel kfelelősség g használati jog száll llítás 66

67 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Lízing alapügylete: bérbeadb rbeadás típusai: pénzp nzügyi lízing l és s operatív v lízingl Pénzügyi lízingl zing: 1. a lízingbe l adó a lízingbe l vevő által kiválasztott eszközt zt megvásárolja 2. a lízingbe l adó csak a finanszíroz rozást látja l el, a fenntartás s a lízingbe vevőt t terheli 3. a berendezés s a lízingbe l adónál l marad 4. a berendezés s maradvány nyérték k fejében a vevőre száll a szerződés lejártakor 5. A kockázatokat a lízingbe l vevő viseli. 6. A lízingtl zingtárgy üzemeltetéséből l származ rmazó teljes haszon a vevőt (lízingel zingelőt) illeti meg. = hitelezés beruházás-finansz finanszírozás 7. A tulajdonjog a lízingell zingelőt t illeti meg a futamidő-tartalma tartalma alatt Összegzés: s: a pénzp nzügyi lízing l egy hitelfelvétel 67

68 6. Bankszolgáltat ltatások LízingL Operatív v lízingl zing: 1. a bérbeadb rbeadó karbantartást, eszközcser zcserét t is vállal v (pl. számítógépek, gépkocsik) g 2. a futamidő lejártakor a lízingbe l vevő az eszközt zt köteles k visszaszolgáltatni ltatni 3. általában részamortizr szamortizációs s lízing: l a lízingtl zingtárgy értéke nem csökken nullára 4. Komplex típusat pusa: : szolgáltat ltatási lízingl 5. Kockázata kisebb,, mint a pénzp nzügyi lízing. l 6. A lízingtl zingtárgy fedezeti értéke nagyobb,, mint a pénzp nzügyi lízing l esetén. 7. A lízingbe l adónak fel kell készk szülni a jószj szág g visszavétel telére, utóhasznos hasznosítására, értékcsökkenésére, műszaki állapot romlására. ra. 8. A lízingdl zingdíjat belekalkulálhatja lhatja a költsk ltségeibe: Összegzés: s: leginkább a bérleti b viszonyhoz hasonlíthat tható. 68

69 Visszlízing zing Itt a lízingbe l vevő: : a száll llító valaki valamilyen tárgyt rgyát t eladja a lízingtársaságnak, majd azonnal lízingbe l is veszi: itt az adásv svétel és s a lízingszerzl zingszerződés a nem különül k l el. A magyar jog nem tesz különbsk nbséget az adásv svétel és s a visszlízing zing között. Célja: a visszlízingel zingelő saját t likviditási problémáján n próbál l segíteni. Az ingatlanoknál l többletfedezet t kb. 150 % 69

70 Allízing A lízingbe l vevő a lízingtl zingtárgyat továbbadja lízingbe. Feltételei telei: 1. Az eredeti lízingbe l adónak hozzá kell járulnia, 2. A folyamatot csak olyan társast rsaság g teheti meg, akinek magának is jogosítv tványa van a lízingbe l adásra. Célja: 1.. Refinanszíroz rozási célc 2. Kockázatmegoszt zatmegosztás 70

71 Allízing Refinanszíroz rozási célú allízing zing: az allízingbe adó társaság akár r a lízingbe l vevőjét t nem is tájékoztatva t - a lízingtl zingtárgyat nem bankhitellel finanszírozza, hanem önmaga is lízingeli pl. tőkeert keerős s társast rsaságtól. Kockázat zat-megosztási si célúc allízing zing: - ha a lízingtl zingtársaság g nem tartja megfelelő hitelképess pességűnek a nála n lízingelni l kívánók ügyfelet, - akkor a lízingcl zingcég g felkér r egy hitelképes lízingl zingtársaságot, hogy vegye lízingbe l a lízingtl zingtárgyat - és s adja allízingbe az ügyfélnek osztoznak a kockázaton. 71

72 Alvisszlízing zing Ez a folyamat ilyen néven n nem is létezik, l de a gazdasági gi érdekek bizonyítj tják k jelenlétét. t. - ha a termelő vállalat nem rendelkezik megfelelő tőkeerővel, de a konkurenciaharc (piacnyerési célbc lból l operatív v lízingszolgl zingszolgáltatást végez - a terméket visszalízingeli zingeli egy lízingtl zingtársaságtól, majd allízingbe adja. A folyamat elkerülése miatt több t lízingell zingeléssel foglalkozó cég g létrehozta l a lízingl zing-leányvállalatát önálló jogi személyk lyként. 72

73 Szolgáltat ltatási lízingl A lízingbeadl zingbeadó a szerződésben sben a lízingtl zingtárgy használat latával kapcsolatos szolgáltat ltatásokat magára vállalja. Célja: a lízingtl zingtárgy teljes fenntartásának nak koordinálása. Bármire megköthet thető a szerződés, s, de a legelterjedtebb az autók k körében. k Folyamata: a lízingtl zingtársaság g együttm ttműködést köt k t az ország g terület letén n találhat lható szolgáltat ltatókkal pl. benzinkutak, autójav javítók, biztosító társaságok, autókölcs lcsönzők ha a javítás s miatt az ügyfélnek nélkülöznie kellene az autót, t, kiegész szítő szolgáltat ltatást nyújt jtó cégekkel utazási irodák, panziók, motelek. 73

74 Szolgáltat ltatási lízingl Ha kiépült a hálózath meg lehet kötni k a szolgáltat ltatási lízingszerzl zingszerződéseket. seket. A lízingbe l vevő úgy veheti igénybe a hálózatot, h hogy sehol sem kell közvetlenk zvetlenül l fizetnie ellenért rtékét t a lízingcl zingcég g egyenlíti ki. Technikailag: : a fizetések lebonyolítására egy műanyag kártya k szolgál. l. Nyugat-Eur Európában a hálózat h olyan tökéletes, t hogy a lízingbe l vevők k vezetési szokásait sait számítógépen tartják k nyilván, n, és s a vélhetv lhetően en megtett kilométerek alapján n felhívj vják k figyelmét t az olajcsere esedékess kességére, a hideg idő beállt lltával a gumis partnereket kiküldik a lízingbe l vevőkh khöz, hogy felszereljék k a téli t gumikat. 74

Pénzteremtés mechanizmusa

Pénzteremtés mechanizmusa PÉNZÜGYI ISMERETEK Pénzteremtés mechanizmusa la pénz funkciói: értékmérő minden áru értéke benne kifejeződik forgalmi eszköz - az áruforgalom lebonyolításának eszköze kincsképzési eszköz a forgalomhoz

Részletesebben

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások

6. Bankműveletek és bankszolgáltatások 6. Bankműveletek és bankszolgáltatások A pénzügyi közvetítők fontos szerepet játszanak a modern társadalom életében. 1. Egyrészt hitelekkel látják el azon gazdasági szereplőket, melyeknek pénzre van szükségük

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Bankügyletek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Weiser Attila Bankügyletek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50 BANKÜGYLETEK ESETFELVETÉS- MUNKAHELYZET

Részletesebben

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról

1995. évi CXVII. TörvT vedelemadóról 1995. évi CXVII. TörvT rvény a személyi jövedelemadj vedelemadóról Dr. Bedőházi Zita-Rózália 1 A SZJA TV. FELÉPÍTÉSE - 1 I. Fejezet - Alapelvek II. Fejezet - A tv. hatálya III. Fejezet - Fogalmak és értelmező

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN. Banktan. (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Banktan (oktatási segédanyag) Készítette: MÁTÉ DOMICIÁN (főiskolai tanársegéd) Előadó: Máté Domicián főiskolai tanársegéd 1 Tartalomjegyzék Tematika... 4 I. Fejezet:... 5 A kereskedelmi bankok bankműveletei...

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN

BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN EKF, Gazdaságtudományi Intézet BANK- ÉS BIZTOSÍTÁSTAN szerk.: 2006. A kurzus célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a gazdaság testébe vért pumpáló, annak szíveként funkcionáló még ha néha szívtelennek

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu

MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. Banküzemtan. dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Banküzemtan dr. Bozsik Sándor egyetemi docens pzbozsi@uni-miskolc.hu Kötelezı irodalom: Tananyag Elıadások anyaga (PP prezentációk) melyek a tanszék honlapjáról letölthetık. Gál Erzsébet: Bankok, bankügyletek

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z Fogalom Adásvételi szerződés Adóstárs ÁFA Annuitásos hitel Árfolyamgarancia Árfolyamkockázat Áruhitel Magyarázat A polgári törvénykönyv megfogalmazása szerint

Részletesebben

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek

Bankmenedzsment. Aktív bankügyletek Bankmenedzsment Aktív bankügyletek Kötelező és ajánlott irodalom Kötelező irodalom: Ligeti S. - Sulyok-Pap M. (szerk.): Banküzemtan - egyetemi tankönyv IV. fejezet Ajánlott irodalom: Dr. Huszti E.: Banktan

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez

Segédlet a pénzügyi szolgáltatás közvetői hatósági képzéshez Pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági képzés kötelező mindazoknak, akik pénzügyi közvetítővel - munkaviszonyban, - megbízási viszonyban, vagy - a munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyban állnak,

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK

1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1. VIZSGATÁRGY: A PÉNZÜGYI PIACOK 1.1. Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik 1.1.1. Pénzügyi piac fogalma 1.1.2. Pénzügyi közvetítő-rendszer intézményei (bank, szakosított hitelintézet,

Részletesebben

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2014. október 1-től Tartalomjegyzék A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél forgalmazott betétformák... 3 Takarékszelvény...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Gábler Gergely. Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Gábler Gergely Beruházások forrásszükségletének biztosítása bankhitellel A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Hitelintézeti fogalomtár

Hitelintézeti fogalomtár Hitelintézeti fogalomtár 2012. A fogalomtár megjelent a Magyar Bankszövetség által, a 25 éves kétszintű bankrendszer évfordulója alkalmából. Szerkesztette Kovács Levente Lektorálta Csillik Péter, Vass

Részletesebben

Pénzforgalmi műveletek

Pénzforgalmi műveletek Pénzforgalmi műveletek A gazdaság alanyai szerződéseik teljesítése során fizetéseket teljesítenek egymásnak, azaz pénzbevételeik és pénzkiadásaik keletkeznek. A pénznek ezt az áramlását nevezzük pénzforgalomnak,

Részletesebben

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok)

Adóstárs. Alap(ok), Befektetési alap(ok) Fogalomtárunk célja, hogy az UniCredit Bank Hungary Zrt. által lakossági ügyfelei részére nyújtott egyes szolgáltatások (így különösen a lakossági hitelezés, bankszámlavezetés során használt, illetve a

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2008. ÉVI, IFRS ADATOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOM Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készített Konszolidált Pénzügyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Vasné Botár Ágnes. A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: Vasné Botár Ágnes A vállalkozások tipikus külső finanszírozási forrásai (hitel, lízing, értékpapírok) A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

Készítette: Szücs Imre

Készítette: Szücs Imre 2012. Évközi adóváltoz ltozások Törvényi hivatkozások 2012. évi XXIX. törvt rvény a helyi adókr król 2012. XXXIII. törvt rvény, 76/2012. (IV.14.) Kormányrendelet TAO törvt rvény módosm dosításasa 2012.

Részletesebben

Pénzügytan vizsgakérdések

Pénzügytan vizsgakérdések Pénzügytan vizsgakérdések 1 / 50. oldal 1.) Milyen esetekben beszélhetünk arról, hogy a bank mérlegének eszköz és forrás oldala nincs összhangban? o A bankrendszer a gazdaság pénzügyi működésének alapvető

Részletesebben

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról OptiJUS Opten Kft. 1 2013. évi CCXXXVII. törvény 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2014.9.30. óta hatályos szöveg I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény

Részletesebben