Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:"

Átírás

1 Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: 1) Az Intéző Bizottság elnökének beszámolója az Intéző Bizottság és a Társulat évi munkájáról. Előadó: Szűr Tímea, Társulat elnöke 2011.évben az Intéző Bizottság három alkalommal ülésezett január 14-ei ülésén tárgyalta a Társulat és a Társulás által kötendő Társberuházói megállapodás tartalmát. Az akkori megállapodás tervezetet az IB 1/2011.(01.14.) szám alatt elfogadta, de azóta többszöri változtatás történt tartalmát tekintve mindkét fél részéről, így az a mai napig nem került aláírásra részünkről. Szintén ezen az ülésen tárgyalta az IB. a és év vonatkozásában (ugyan tényleges működése a Társulatnak nem volt) a NAV felé történő bevallások elkészítésének megbízási szerződését, a Társulat bankszámla nyitását. Az IB engedélyezte a Társulat Elnökének a Társulás Önkormányzatai által felajánlott havi 50-50e.Ft szükségszerű felhasználását a Társulat működésének megkezdéséhez. Az IB utasította Társulat Elnökét a működés költségeinek pontos meghatározására, a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére május 26-i ülésén az IB a május 30.-ai Közgyűlést készítette elő. AZ IB-nek és a Közgyűlésnek is egyetlen napirendi pontja volt: a Társulat évi 0 értékű egyszerűsített éves beszámoló tárgyalása és elfogadása. Az Intéző Bizottság harmadik ülését november 02.-án tartotta. Sikeres volt a Társulás pályázata és 2,94 milliárd forinttal támogatja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az Európai Unió a Dunakanyar-Pilisi Kistérség települési szennyvíz-csatornázási munkálatait. A beruházás teljes, 3,536 milliárd forintos összegét tekintve ez 84,64 %-os támogatottságot jelent. A fennmaradó mintegy 15%-kal a csatornázással érintett települések lakossága a Társulaton keresztül járul hozzá a projekt megvalósításához. 60 nap állt rendelkzésre a Társulásnak az NFI-vel a Támogatási Szerződés aláírására. Társulatunk tagjainak, pedig az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését kellett megkezdenie. Az Intéző Bizottság ennek tudatában készítette el, és terjesztette a Közgyűlés elé az elfogadásra szánt anyagot: Társulat működési költsége, az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének módja, ideje illetve január 1-től megkezdése, könyvelési és adminisztrációs megbízási szerződések elfogadása valamint a Társulat Elnökének tiszteletdíja. A 160/1995.(XII.26.) számú Korm. rendelet 13. (2) bekezdése előírja a Társulat elnöke részére, hogy a Társulat tagjait az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos taggyűlési határozatról írásban értesítenie kell. Ennek eleget téve december 13.-tól megkezdődtek a tagok kiértesítése a fizetési kötelezettségről. A kiértesítések tartalmazzák mindazokat a tartalmi elemeket, melyeket a Korm. rendelet előír. A kiértesítések során a tagjegyzékbe felvett 3070 tag ajánlott, tértivevényes levelet kapott január 5-ig mindenkinek postázásra került az értesítés. Jelenleg 18 db LTP szerződés és 73 db részletfizetéses levél újra postázása van folyamatban, de ezek is már minimum egyszer postázva lettek. Kb. 400 tagnak újra kellett a levelet kiküldeni, mert vagy rossz volt a levelezési cím vagy nem vette át (nem kereste a postán) vagy elköltözött a megadott címről. (Addig kell keresnünk a tagot amíg át nem veszi az értesítést, mert csak így tud fizetni!) Főként ezt követően derültek ki a hibák, melyek azóta folyamatosan jelentkeznek. Valójában szeptember 1-től folyamatos egyeztetjük, tárjuk fel a tagjegyzék hibáit, hiányzó hrsz-ok keresése, önkormányzatokkal illetve a Dunakanyari Csatornázási Társulás irodájával az LTP számlanyitásokkal kapcsolatban. Tagjegyzékünkben március 8-ig 564 db módosítást kellett elvégezni, de az alakuláskor nem helyesen megadott és rögzített adatok feltárása, rendezése sajnos a mai napig is meglévő

2 probléma. A hibák nagy része: rossz levelezési cím, nem megfelelő hrsz., az ingatlan már korábban csatornázott (Szentendre, Leányfalu), név elírás, ingatlan cím elírás, rossz LTP szám illetve futamidő megadása. Ezek a hibák kimondottan a szervezés során nem helyesen összeállított tagnyilvántartás következményei, mely hibákat a szervező cég nagymértékben kiküszöbölhetett volna. A tagok a hibákat, kérdéseiket telefonon, ben és postai úton és személyesen is eljuttatják hozzánk. Nagyon sok problémát okozott az emberek részéről az LTP utalások: nagyon sokan nem tudták hová, milyen számlaszámra kinek a nevére kell utalni. Azok, akik tévesen a Társulat számlájára utalják az LTP részletet, továbbutaljuk az LTP számlájukra. Van, akinek többször felhívjuk (levélben) a figyelmét arra, hogy nem jó helyre eszközli befizetéseit, megadva az utalás megfelelő számlaszámát március 15-ig 99 tagunknak levélben válaszoltunk kérdéseire: töröltük a tagjegyzékből, mert már csatornával rendelkezik, javítottuk az ingatlan adatait, módosítottuk az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módját (egyösszegűről társulati részletre, társulati részletről LTP-re). 50 tagunknak módosítottuk (pld. lakcímváltozás) illetve töröltük (eladás) az LTP szerződését. Ezekről értesítjük másolatban az OTP-t illetve az ügynök N-Alexander Kft-t. 30 tagunkkal kötöttünk új LTP szerződést. 100 tagunknak rendeltünk az OTP-nél csekket a befizetéshez. Sajnos ezek többségét még mindig nem kapták meg a tagok. Szintén nagy számban,kb. 300 tag ban kért felvilágosítást vagy jelezte a kivetéssel kapcsolatos problémát (levelezési cím, hrsz. javítás stb.). Tagjegyzékünk folyamtos változás alatt áll a törlések, eladások illetve a hrsz. javítások miatt. Tagjegyzékünkből március 1-ig 35 tag illetve ingatlan került törlésre (dupla hrsz., csatornázott az ingatlan, nem épül a megadott ingatlan előtt csatorna, telekösszevonás, biológiai szennyvíztároló stb.). Tagjaink száma 48 taggal bővült, akik között vannak új jelentkezők, illetve olyanok, akiknek az ingatlan hrsz-a másnak a nevére lett a tagjegyzékben rögzítve. Itt is elmondható, hogy valószínűleg még mindig vannak és lesznek a tagjegyzékben rejtett hibák. Napi kapcsolatot tartunk a KÖVITE-PLUSZ Kft. (könyvelő cég) munkatársaival a könyvelési illetve a tagjegyzék módosítások miatt. Az érdekelteket érintő módosításokat ban elküldjük, melyet ők felvezetnek az analitikus nyilvántartó programba, és a javított állományt külön megjegyzéssel visszaküldik a Társulat részére. Amennyiben valami nem egyértelmű vagy további javítást (LTP szerz. felbontás vagy LTP számlaszám hiány) igényel függőben tartják és csak akkor kerül a javítás a nyilvántartásba, ha az részünkről is elfogadható. Az befizetések analitikus könyvelése, frissítése is ugyanígy történik, a könyvelő cég a befizetések lekönyvelését követően megküldi a frissített adatállományt a Társulat részére. Az analitikus nyilvántartásban a javítások, azok okai, magyarázata a megjegyzésben láthatók, bármikor visszakereshető az eredeti adat név, lakcím, LTP szerződés stb. A házipénztár kezelését illetve a banki utalásokat (téves utalások, járulékok, tiszteletdíj és megbízási díjak utalása) nem a könyvelő cég, hanem a Társulat végzi. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Társulással is, annak ülésein részt veszünk. Mivel a befizetések évben kezdődtek meg, tájékoztatásul közöljük a társulati bankszámlánk 2012.május 6.-án meglévő egyenlegét: lekötött betét: Ft egyéb: Ft Házipénztár: Ft Összesen: Ft

3 Sajnos az irodánkban megszűnt az internet (akitől ideiglenesen kaptuk eladta a házát), remélhetőleg hamarosan lesz megoldás a problémára. Az 1. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 1/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat elnökének az Intéző Bizottság 2011.évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 2.) Beszámoló a Társulat évi gazdálkodásáról Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke és Imre Edit, könyvelő A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat abból a célból alakult, hogy részt vegyen az érdekeltségi területén megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat megépítésében. A beruházás költségeinek KEOP támogatással nem fedezett részét érdekeltségi hozzájárulásból, illetve az érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésre felvételre kerülő társulati hitelből kell finanszírozni évben a Társulat beszerezte az OTP Bank Nyrt.-tól azt a hitelígérvényt, amely bizonyította, hogy rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához szükséges saját erő. Egyik legfontosabb teendő volt évben a Társulat működésének beindítása. Ennek érdekében a Társulati irodát kellett kialakítani, illetve eszközöket vásárolni, amelyek a működés elengedhetetlen kellékei (ezek költségei a működési költségek részletes kimutatásában megtalálhatók). Megkezdődtek évben a fizetési kötelezettségek kiértesítésének ( kivetések ) kiküldése a Társulati érdekeltek részére a Társulat küldöttgyűlésének határozata alapján. Ezzel párhuzamosan folyamatosan javítjuk a Társulat tagi nyilvántartását, amelyen a változásokat (tulajdonosváltozások, lakcímváltozások, stb.) át kell vezetni. Jelenlegi nyilvántartásunk alapján a társulati érdekeltek megoszlása a következőképp alakul: Település Egyössz. bef LTP-vel Sima bef. Összesen szerződő Szentendre 26 fő 370 fő 223 fő 619 fő Szigetmonostor 27 fő 519 fő 209 fő 755 fő Leányfalu 5 fő 129 fő 58 fő 192 fő Pócsmegyer 34 fő 855 fő 205 fő 1094 fő Tahitótfalu 10 fő 269 fő 107 fő 386 fő Természetes szem. összesen 102 fő 2142 fő 802 fő 3046 fő Gazdálkodó szervezetek 32 fő 32 fő Mindösszesen: 134 fő 2142 fő 802 fő 3078 fő A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat január 01. és december 31. közötti bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: 2) Me: eft Bevételek Hitelígérvény díjának átvállalása (N-Alexander KFT) 323 Érdekeltségi hozzájárulás befizetések összesen 481 Polgármesteri Hivatalok működési támogatásai Ebből: - Leányfalu: 298

4 - Pócsmegyer: Szentendre: Szigetmonostor: Tahitótfalu: 200 Bevételek összesen: Kiadások Hitelígérvény + hitelígérvény meghosszabbításának díja 646 Működési költségek összesen ig ki nem egyenlített kötelezettségek (szlák) Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 874 Lekötött betét - Mindösszesen: A Társulatnak év elején nyitó pénzkészlete nem volt, minden bevétele, illetve kiadása január 01. után került jóváírásra, illetve merült fel. Mint az a táblázatból kitűnik, a Társulat évben az N-Alexander KFT-től 323 eft-ot kapott arra a célra, hogy kifizesse belőle az OTP Bank felé teljesítendő hitelígérvény díját. A társulati érdekeltek közül 3 fő teljesített befizetést évben a Társulat számlájára, 2 fő egyösszegű 240 eft-os hozzájárulást, 1 fő pedig a megszűntetett LTP számláján lévő egyenlegét utaltatta át a Társulat részére. A szennyvízcsatorna hálózat építésével érintett öt Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társulat kezdetben jelentkező költségeihez, illetve a fizetési kötelezettségek kiértesítéséhez szükséges levelek postaköltségéhez hozzájárul. Ezen Önkormányzatoktól évben összesen eft érkezett a Társulat számlájára. A fizetési értesítések ( kivetések ) kiküldése év december hónapban megkezdődtek, év elején folytatódtak. Így a kapott működési támogatások egy része évben került felhasználásra. Mindezekkel együtt a Társulat összes bevétele eft volt évben. A Társulat kiadásai között jelentős tételt képvisel a kifizetett 646 eft-os hitelígérvény, illetve annak meghosszabbításának díja. Ezen túlmenően eft működési költsége merült fel a Társulatnak évben a következőkben részletezettek szerint: Me: eft Működési költség részletezése: Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagköltség 159 Adminisztrációs munka díja 450 Könyvelési szolgáltatások díja 175 Telefondíjak 35 Telefonkészülékek díjai 9 Irodában javítási munkák, kulcsmásolás díja 207 Postaköltségek Bankköltségek 6 Nyomtató vás., antenna, router vás. 80 Analitikus nyilvántartó program használati díj 46 Működési költségek összesen: 2.192

5 A fentiekben részletezett működési költségek évet érintik, bár néhány tétel tényleges kifizetése (átutalása) csak évben történt meg. Ezek a tételek a következők: adminisztrációs munka 450 eft-os díja, könyvelési szolgáltatások 125 eft-os díja, telefonköltség 15 eft-os díja, összesen: 590 eft. Ez az 590 eft korrekciós tételként mínusz előjellel szerepel a fenti táblázatban, hiszen költségként felmerültek 2011-ben, de tényleges pénzkiadást csak 2012-ben jelentettek. A beérkezett bevételek hitelígérvényre, illetve működési költségre fel nem használt része a Társulatnál maradt december 31.-én, így a Társulat záró pénzkészlete ezen időpontban 874 eft volt. Az 2. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 2/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat 2011.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 3.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az eddig végzett ellenőrzésekről, javaslattétel a évi beszámoló elfogadására. A Társulat évi mérlegének jóváhagyása. Előadó:Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság az általa végzett ellenőrzésekről, az ellenőrzések tapasztalatairól a közgyűlés előtt szóban fog beszámolni. A Társulat évi Mérlege és Eredménykimutatása az előterjesztés 1.sz.melléklete. A Társulat évi Kiegészítő melléklete a következő: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A társaság neve: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Székhelye: 2000 Szentendre, Duna korzó 18 Alakulás ideje: november 24. Cégjegyzék száma: Gazdálkodási formája: Víziközmű társulat Tevékenységi köre: 7112 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A víziközmű társulat az egyéb szervezetek körébe tartozó, nonprofit szervezet. Alapvető célja, az érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek bevonásával alapszabályában is meghatározott helyi közcélú feladatok ellátása. A vízgazdálkodási közfeladat megvalósítása érdekében a Társulat és az Önkormányzatok Társulása egymással együttműködik.

6 A Számvitelről szóló évi C törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül Társulatunk A variációjú egyszerűsített éves beszámoló formát alkalmazza, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az Eredménykimutatás formája, eredmény megállapításának módja a Szt a alapján: A variációjú összköltség eljárás. A beszámoló készítésre jogosult: KÖVITE-PLUSZ KFT munkavállalója Imre Edit Csilla (Regisztrációs szám: ) A Társulat jegyzett tőkéjének összege: 0.- Ft. A Társulat képviseletére jogosult személy: Szűr Tímea (2015 Szigetmonostor, Galagonya tér 845/4) Társulat elnöke A Társulat tagjai érdekeltségi hozzájárulást fizetnek a Társulat részére, melyet az alakuló illetve későbbi küldöttgyűlés határozatai szerint kell teljesítsenek. A Társulat alakuló ülésén és a december 12.-én meghozott küldöttgyűlési határozatai alapján a Társulat azon tagjai, akik az OTP LTP-vel kötöttek szerződést, fizetési kötelezettségüknek a szerződésben meghatározott futamidő alatt tesznek eleget és közvetlenül az LTP-nél megnyitott számlára eszközlik befizetéseiket. Azon társulati érdekeltek, akik nem kötöttek LTP szerződést, választhatnak, hogy 74 hónap alatt, vagy egyösszegben kívánják megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást. Ez utóbbi két esetben közvetlenül a Társulathoz kell a befizetéseket eszközölni évben Ft érkezett be a Társulat számlájára befizetésként. Mivel a küldöttgyűlési határozatok alapján a fizetési kötelezettség kezdetének időpontja a hagyományos befizetést választó érdekeltek esetén január hó, hátralék még nem mutatkozik egy érdekeltnél sem. Rövid lejáratú kötelezettség a mérlegben a december 31.-ig még ki nem egyenlített szállítói tartozások összegét mutatja. Ezeken túlmenően rövid lejáratú kötelezettsége a Társulatnak nincs. Az érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére a Társulat az alakuló közgyűlési határozatok alapján kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú beruházási hitelt vesz majd igénybe, amelyre vonatkozóan hitelígérvénnyel rendelkezik. Tényleges folyósítás 2011-ben nem történt. Ezért a Társulat jelenleg fennálló hosszú lejáratú hiteltartozásának összege: 0 EFt. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége a Társulatnak nincs. A Társulat saját tőkéje december 31.-én 0 eft, amelyből jegyzett tőke 0 eft. A Társulatnál nincs munkavállaló foglalkoztatva. A Társulat tisztségviselői részére évben tisztségviselői tiszteletdíj nem került kifizetésre. A Társulatnak december 31.-én tárgyi eszközei voltak, értékcsökkenési leírást 135 eftot számolt el.

7 A Társulatnak december 31.-én befektetett pénzügyi eszközei nem voltak. A Társulatnak december 31.-én forgóeszközök között kimutatott értékpapírjai nem voltak. Amennyiben a Társulat elvégezte beruházási feladatát, az érvényben lévő jogszabályok szerint végelszámolás, illetve elszámolási eljárást követően megszűnik, ha újabb beruházási programot nem vesz fel a feladatkörébe. Az 3. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatokat terjesztem elő: 3/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság eddig végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat évi mérlegét az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján Ft eszköz és Ft forrás oldallal egyezően jóváhagyja. A Közgyűlés utasítja a Társulat elnökét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos teendők határidőre történő teljesítésére. Határidő: május ) A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és a Dunakanyari Csatornázási Társulás között megkötendő Társberuházási megállapodás jóváhagyása Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Társbesruházói megállapodás 2.sz.melléklet (melyet a Dunakanyari Csatornázási Társulás április 27.-én megtartott ülésén elfogadott). A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (a továbbiakban: Társulat ) Intéző Bizottsága 2012 május 3-i ülésén megtárgyalta a címben foglalt előterjesztést, és az alábbi módosításokkal javasolja a Közgyűlésnek elfogadni. ELŐZMÉNYEK fejezetben: A második bekezdésben az Alapító Okirata helyett kérjük az Alapszabálya kifejezést feltüntetni FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI fejezetben az alábbi módosításokkal javasoljuk elfogadni a MEGÁLLAPODÁST 1. A Társulat feladatai: a.) b.) c.) negyedévente írásban beszámol a Társulás jegyzői felé helyett negyedévente tájékoztatja a Társulást alkotó Önkormányzatok jegyzőit d.) e.). f.)

8 g.), valamint a Társulás Tanácsa által jóváhagyott mértékben fedezi működési költségeit. helyett:, valamint a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott mértékben fedezi működési költségeit. h.) i.) j.) k.) a Társulás haladéktalan tájékoztatása az érdekeltségi hozzájárulások jegyzői behajtása és a finanszírozás biztosítása, fenntartása érdekében, helyett: a Társulást alkotó Önkormányzatok jegyzőinek haladéktalan tájékoztatása a Társulás útján, az érdekeltségi hozzájárulások jegyzői behajtása és a finanszírozás biztosítása, fenntartása érdekében. (megjegyzés: lásd c.) pontot is) l.) m.) a beruházással kapcsolatos költségeit a Társulás Tanácsa és a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott keretben helyett : a beruházással kapcsolatos költségeit a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott keretben n.) o.) p.) q.) r.) s.) megszűnése előtt elszámol a jogszabályban meghatározott módon, valamint a kezességvállalás kapcsán keletkezett kötelezettségeit megszűnést megelőzően rendezni köteles helyett: Megszűnése előtt elszámol a jogszabályban meghatározott módon. Nehezményezi az Intéző Bizottság, hogy a kötelezettségek mellett a társberuházói megállapodásban, a beruházásban csupán konzultánsként, véleményezőként kerül nevesítésre. Ez nem egyenrangú társak együttműködésére utal. Az Intéző Bizottság véleménye szerint a fenti módosításokkal a megállapodás elfogadható, aláírható. 5/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat és a Dunakanyari Csatornázási Társulás között megkötendő Társberuházói Megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadja: ) Személyi kérdések eldöntése (Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása) Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Az Ellenőrző Bizottság elnöke e tisztségéről januárjában lemondott. Ezért helyette új Ellenőrző Bizottsági elnököt kell választani. Az EB elnök személyére konkrét javaslat a közgyűlésen lesz előterjesztve. Ezen napirendi ponthoz a határozati javaslat a következő:

9 6/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése (név). (lakcím) alatti tagot az Ellenőrző Bizottság Elnökének november 24. napjáig megválasztotta. 6.) A Társulat Alapszabályának módosítása (Székhely, levelezési címváltoztatás, Tagi nyilvántartás módosítása) Előadó: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd A Társulat megalakulásakor az Alapszabály mellékleteként a Tagnyilvántartás a Cégbíróság részére leadásra került. Ezen időpont óta a munkánk legnagyobb részét az teszi ki, hogy folyamatosan pontosítjuk ezt a nyilvántartást. Ez idő óta történtek eladások, elhalálozások, hibásan felvett adatokat módosítanunk kell, illetve új tagokkal is bővül a Társulat. A Cégbírósághoz a módosított Tagjegyzéket be kell nyújtani. Indokolja továbbá az Alapszabály módosítását az, hogy a Társulat székhelyét szeretnénk megváltoztatni, ugyanis az mindennapi ügyintézés Szigetmonostoron van és nem Szentendrén. Az EB elnök személyének változása szintén Alapszabály módosítást von maga után. 7/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat Alapszabályának I. számú módosítását, valamint annak Egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét elfogadja. Határidő: Felelős: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd 7.) A Társulat Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Szervezeti és Működési Szabályzat 3.sz.melléklet Elkészült a Társulat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, melyet az Intéző Bizottság megtárgyalt, megvitatás után kérjük azt elfogadni. 8/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 8.) OTP LTP szerződés módosítás érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének változása. Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Az N-Alexander Kft.tájékozatása szerint a korábban megkötött 61 hónapos LTP szerződések április 30.-ától már nem köthetők. Az új szerződések futamideje 57 hónap, a fizetendő

10 havi összeg Ft valamint Ft csekkes fizetés esetén. Tagjaink részéről igény van a további OTP LTP kötésre. Az új OTP LTP szerződések kötésére javasoljuk a 2012.szeptember 30.-ai végső határidő megtartását. 9/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) és az azt módosító 10/2011.(12.12.) Kgy.számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegével, fizetési módjával és határidejével kapcsolatosan meghozott határozatát a következőképp módosítja: Azok a természetes személyek, akik az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 57 hónapos futamidejű OTP Ltp. szerződést kötöttek, érdekeltségi egységenként Ft-ot (azaz: Száznyolcvanháromcezer-ötszáznegyven Forintot) fizetnek ténylegesen a szerződés szerint. A fizetési kötelezettség esetükben 57 hónapon keresztül, havi Ft (Háromezerkettőszázhúsz Forint) befizetéséből áll. Az e formát választók jogosulttá válnak az LTP. szerződéshez járó kedvezmények, támogatások igénybevételére. A kedvezményekkel, támogatásokkal növelt megtakarításukat, Ft-ot (Kettőszáznegyvenezer Forint) engedményezik érdekeltségi hozzájárulás címén a Társulat, illetve az Önkormányzat javára. Fentiekben megjelölt érdekeltségi hozzájárulás befizetése az OTP által kiküldött csekken, illetve a lakos lakossági folyószámlájáról történik közvetlenül a lakos LTP számlájára. Amennyiben az OTP által kiküldött csekken fizeti meg a társulati tag a hozzájárulást, úgy a készpénz átutalási megbízás díjaként további Ft-ot kell havonta befizessen a saját LTP számlájára. A lakosok a befizetéseiket minden hónap 10.-ig kell eszközöljék a saját LTP számlájukra. Szerződéskötésre legkésőbb szeptember 30.-ig van lehetőség. 9.) A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének beszámolója a Társulás eddig végzett és a továbbiakban tervezett munkájáról. Előadó: Németh Miklós, a Társulás elnöke Beszámoló 4.sz.melléklet 10/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulás beszámolóját tudomásul vette. Szigetmonostor, május 06. Szűr Tímea Társulat Elnöke

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez:

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: 1. A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének tájékoztatója a Társulás eddig

Részletesebben

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS

Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS Dunakanyari Csatornamu Ví zgazda lkoda si Ta rsulat TÁRSULATI HOZZÁJÁRULÁS KIVETÉS A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA Ügyiratszám: 2904-173/2008.X. Ügyintéző: Pató István/F.I. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 2012. december 31.

Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. 2012. december 31. Adószám: 122739065-1-03 Cégjegyzék szám: 03-16-000064 Statisztikai számjel: 22739065-4221-134-03 Nagybaracska-Hercegszántó-Gara Viziközmű Társulat 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 10. AZ EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:.. /2006.K Jóváhagyom:.. elnök KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2005. évi gazdálkodásáról 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2010.december 31. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2010.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2011.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő Testűlet! A püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011.(III.31.) Önkormányzati Testületi Határozata értelmében

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról

PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ. a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKöZMÜ TÁRSULAT INTÉző BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2013. IV. negyedévi gazdálkodásáról A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2013. IV. Negyedévi gazdálkodásáról. Tisztelt

Részletesebben

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY. 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2012.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben hoztuk létre 150.000.- Ft alapítói vagyonnal. Alapító:

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY

A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY A közzétett adatok könyvvizsgálóval nincsenek alátámasztva JUVENILIS-DIAB-HELP ALAPÍTVÁNY 2014.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: Az alapítványt 1991.évben

Részletesebben

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály

Ózd, 2014. február 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Javaslat a szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására megkötött kölcsönszerződés módosítására

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra

Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Javaslat a 2011. évi működési hiány finanszírozását biztosító folyószámlahitel felvételéhez szükséges Képviselő-testületi nyilatkozatra Ózd, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011

18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2. Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 18784347-9329-529-14 Pk.60.147/2007/2 Szent Kristóf Természetjáró Egyesület 8622 Szántód Iskola u.9. Kiegészítő melléklet 2011 I. Általános rész 1. A szervezet bemutatása: A szervezet neve: Szent Kristóf

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 28-i ülésére Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/457/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek

Részletesebben

~ m. számú előterjesztés

~ m. számú előterjesztés ~ m. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ELNÖKE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. május 30-i ülésére Tárgy: A Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő

Részletesebben

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló.

Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Jegyzője Csanádpalota, Kelemen L. tér 10. Telefon 263-026. 9-109/2010. Tárgy: Adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról beszámoló. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

!~lll. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére A KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéhez engedményezési

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen megállapodásban írt feltételek szerint.

együttesen: Felek között alulírott napon és helyen a jelen megállapodásban írt feltételek szerint. TÁRSBERUHÁZÓI MEGÁLLAPODÁS a "Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése" KEOP 1.2.0/B konstrukciójú pályázati támogatással megvalósításra kerülő beruházáshoz.

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Magyar Diabetes Társaság 2013. évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben hoztuk létre. A Társaság képviselője 2013.évben: Prof. Dr.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET 2012. február 15. Pécs ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Megnevezések pontosítása nemzetiségek miatt 1, 7 nemzeti vagyon 24 (1) Elemi

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

OTP Bank Nyrt. Ügyintéző: Vátyi Erika Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. Kereskedelmi Banki Centrum KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Dél-dunántúli Régió, Pécs Sorszám: Ö-3100/2009/038. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kamattámogatott viziközmű hitel 1. számú módosítás amely létrejött egyrészről Cím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Adószám: 15478706-2-02

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

A közzétett adatok könyvvizsgáló által nincsenek alátámasztva Magyar Diabtes Társaság 2006.évi Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1.Általános rész: A Társaságot 1970.évben

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS (TERVEZET) Környezeti Tanácsadók Egyesülete 2008 1. Számviteli beszámoló A Mérleg és az Eredménylevezetés mellékelve. 2. A költségvetési támogatás felhasználása Az egyesület ilyen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből: 161/2011. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat: KEOP-1.2.0 jelű Települési szennyvíztisztító

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19011211-2-13 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 378 Magyar Pulmonológiai Alapítvány 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály út 70 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET 2012. ÉVI PÉNZFORGALMA. Bevétel Ft Megjegyzés. Kiadás Ft Megjegyzés 1 Tisztelt Közgyűlés! A civil szervezetek történetében az adó 1%-ának felhasználását szabályzó 1996-os törvény hatálybalépése óta nem volt olyan komoly felbolydulás, mint a 2011.évi jogszabályi változások

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés TORNATEREMÉRT Kiemelten Közhasznú alapítvány Kuratóriumának 1/2014. (14.03.11.) sz. határozata:(kivonat a jegyzőkönyvből): A Kuratórium elfogadta a 2013. évi TORNATEREMÉRT alapítvány

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére

MÓDOSÍTOTT ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2008. december 18.-i ülésére Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Ikt.sz.:13142-16/2008 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési osztály

Részletesebben

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban!

1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! III. GYAKORLÓ FELADATOK 1. Határozza meg a főkönyvi számlák könyvelése alapján a gazdasági eseményeket a lehető legpontosabban! T 1. Beruházások K T 1. Műszaki berend. K T 2. Áruk K 1a 500 1b 500 Ny 2.000

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP

BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUK 15EB-02 ELEKTRONIKUS ŰRLAP BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA 1998. évi XI. törvény 68. (8)-(10) Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 1103 Budapest Kőér 2/B Adószám: 18191970-1-42 Bíróság nyilvántartási szám: 60.092 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2008.03.28 Általános rész A tevékenységét 2006-ben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben