Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2012. május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez:"

Átírás

1 Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat május 24-én megtartandó közgyűlése napirendjéhez: 1) Az Intéző Bizottság elnökének beszámolója az Intéző Bizottság és a Társulat évi munkájáról. Előadó: Szűr Tímea, Társulat elnöke 2011.évben az Intéző Bizottság három alkalommal ülésezett január 14-ei ülésén tárgyalta a Társulat és a Társulás által kötendő Társberuházói megállapodás tartalmát. Az akkori megállapodás tervezetet az IB 1/2011.(01.14.) szám alatt elfogadta, de azóta többszöri változtatás történt tartalmát tekintve mindkét fél részéről, így az a mai napig nem került aláírásra részünkről. Szintén ezen az ülésen tárgyalta az IB. a és év vonatkozásában (ugyan tényleges működése a Társulatnak nem volt) a NAV felé történő bevallások elkészítésének megbízási szerződését, a Társulat bankszámla nyitását. Az IB engedélyezte a Társulat Elnökének a Társulás Önkormányzatai által felajánlott havi 50-50e.Ft szükségszerű felhasználását a Társulat működésének megkezdéséhez. Az IB utasította Társulat Elnökét a működés költségeinek pontos meghatározására, a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére május 26-i ülésén az IB a május 30.-ai Közgyűlést készítette elő. AZ IB-nek és a Közgyűlésnek is egyetlen napirendi pontja volt: a Társulat évi 0 értékű egyszerűsített éves beszámoló tárgyalása és elfogadása. Az Intéző Bizottság harmadik ülését november 02.-án tartotta. Sikeres volt a Társulás pályázata és 2,94 milliárd forinttal támogatja a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében az Európai Unió a Dunakanyar-Pilisi Kistérség települési szennyvíz-csatornázási munkálatait. A beruházás teljes, 3,536 milliárd forintos összegét tekintve ez 84,64 %-os támogatottságot jelent. A fennmaradó mintegy 15%-kal a csatornázással érintett települések lakossága a Társulaton keresztül járul hozzá a projekt megvalósításához. 60 nap állt rendelkzésre a Társulásnak az NFI-vel a Támogatási Szerződés aláírására. Társulatunk tagjainak, pedig az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését kellett megkezdenie. Az Intéző Bizottság ennek tudatában készítette el, és terjesztette a Közgyűlés elé az elfogadásra szánt anyagot: Társulat működési költsége, az érdekeltségi hozzájárulás fizetésének módja, ideje illetve január 1-től megkezdése, könyvelési és adminisztrációs megbízási szerződések elfogadása valamint a Társulat Elnökének tiszteletdíja. A 160/1995.(XII.26.) számú Korm. rendelet 13. (2) bekezdése előírja a Társulat elnöke részére, hogy a Társulat tagjait az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos taggyűlési határozatról írásban értesítenie kell. Ennek eleget téve december 13.-tól megkezdődtek a tagok kiértesítése a fizetési kötelezettségről. A kiértesítések tartalmazzák mindazokat a tartalmi elemeket, melyeket a Korm. rendelet előír. A kiértesítések során a tagjegyzékbe felvett 3070 tag ajánlott, tértivevényes levelet kapott január 5-ig mindenkinek postázásra került az értesítés. Jelenleg 18 db LTP szerződés és 73 db részletfizetéses levél újra postázása van folyamatban, de ezek is már minimum egyszer postázva lettek. Kb. 400 tagnak újra kellett a levelet kiküldeni, mert vagy rossz volt a levelezési cím vagy nem vette át (nem kereste a postán) vagy elköltözött a megadott címről. (Addig kell keresnünk a tagot amíg át nem veszi az értesítést, mert csak így tud fizetni!) Főként ezt követően derültek ki a hibák, melyek azóta folyamatosan jelentkeznek. Valójában szeptember 1-től folyamatos egyeztetjük, tárjuk fel a tagjegyzék hibáit, hiányzó hrsz-ok keresése, önkormányzatokkal illetve a Dunakanyari Csatornázási Társulás irodájával az LTP számlanyitásokkal kapcsolatban. Tagjegyzékünkben március 8-ig 564 db módosítást kellett elvégezni, de az alakuláskor nem helyesen megadott és rögzített adatok feltárása, rendezése sajnos a mai napig is meglévő

2 probléma. A hibák nagy része: rossz levelezési cím, nem megfelelő hrsz., az ingatlan már korábban csatornázott (Szentendre, Leányfalu), név elírás, ingatlan cím elírás, rossz LTP szám illetve futamidő megadása. Ezek a hibák kimondottan a szervezés során nem helyesen összeállított tagnyilvántartás következményei, mely hibákat a szervező cég nagymértékben kiküszöbölhetett volna. A tagok a hibákat, kérdéseiket telefonon, ben és postai úton és személyesen is eljuttatják hozzánk. Nagyon sok problémát okozott az emberek részéről az LTP utalások: nagyon sokan nem tudták hová, milyen számlaszámra kinek a nevére kell utalni. Azok, akik tévesen a Társulat számlájára utalják az LTP részletet, továbbutaljuk az LTP számlájukra. Van, akinek többször felhívjuk (levélben) a figyelmét arra, hogy nem jó helyre eszközli befizetéseit, megadva az utalás megfelelő számlaszámát március 15-ig 99 tagunknak levélben válaszoltunk kérdéseire: töröltük a tagjegyzékből, mert már csatornával rendelkezik, javítottuk az ingatlan adatait, módosítottuk az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módját (egyösszegűről társulati részletre, társulati részletről LTP-re). 50 tagunknak módosítottuk (pld. lakcímváltozás) illetve töröltük (eladás) az LTP szerződését. Ezekről értesítjük másolatban az OTP-t illetve az ügynök N-Alexander Kft-t. 30 tagunkkal kötöttünk új LTP szerződést. 100 tagunknak rendeltünk az OTP-nél csekket a befizetéshez. Sajnos ezek többségét még mindig nem kapták meg a tagok. Szintén nagy számban,kb. 300 tag ban kért felvilágosítást vagy jelezte a kivetéssel kapcsolatos problémát (levelezési cím, hrsz. javítás stb.). Tagjegyzékünk folyamtos változás alatt áll a törlések, eladások illetve a hrsz. javítások miatt. Tagjegyzékünkből március 1-ig 35 tag illetve ingatlan került törlésre (dupla hrsz., csatornázott az ingatlan, nem épül a megadott ingatlan előtt csatorna, telekösszevonás, biológiai szennyvíztároló stb.). Tagjaink száma 48 taggal bővült, akik között vannak új jelentkezők, illetve olyanok, akiknek az ingatlan hrsz-a másnak a nevére lett a tagjegyzékben rögzítve. Itt is elmondható, hogy valószínűleg még mindig vannak és lesznek a tagjegyzékben rejtett hibák. Napi kapcsolatot tartunk a KÖVITE-PLUSZ Kft. (könyvelő cég) munkatársaival a könyvelési illetve a tagjegyzék módosítások miatt. Az érdekelteket érintő módosításokat ban elküldjük, melyet ők felvezetnek az analitikus nyilvántartó programba, és a javított állományt külön megjegyzéssel visszaküldik a Társulat részére. Amennyiben valami nem egyértelmű vagy további javítást (LTP szerz. felbontás vagy LTP számlaszám hiány) igényel függőben tartják és csak akkor kerül a javítás a nyilvántartásba, ha az részünkről is elfogadható. Az befizetések analitikus könyvelése, frissítése is ugyanígy történik, a könyvelő cég a befizetések lekönyvelését követően megküldi a frissített adatállományt a Társulat részére. Az analitikus nyilvántartásban a javítások, azok okai, magyarázata a megjegyzésben láthatók, bármikor visszakereshető az eredeti adat név, lakcím, LTP szerződés stb. A házipénztár kezelését illetve a banki utalásokat (téves utalások, járulékok, tiszteletdíj és megbízási díjak utalása) nem a könyvelő cég, hanem a Társulat végzi. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a Társulással is, annak ülésein részt veszünk. Mivel a befizetések évben kezdődtek meg, tájékoztatásul közöljük a társulati bankszámlánk 2012.május 6.-án meglévő egyenlegét: lekötött betét: Ft egyéb: Ft Házipénztár: Ft Összesen: Ft

3 Sajnos az irodánkban megszűnt az internet (akitől ideiglenesen kaptuk eladta a házát), remélhetőleg hamarosan lesz megoldás a problémára. Az 1. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 1/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat elnökének az Intéző Bizottság 2011.évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 2.) Beszámoló a Társulat évi gazdálkodásáról Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke és Imre Edit, könyvelő A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat abból a célból alakult, hogy részt vegyen az érdekeltségi területén megvalósuló szennyvízcsatorna hálózat megépítésében. A beruházás költségeinek KEOP támogatással nem fedezett részét érdekeltségi hozzájárulásból, illetve az érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésre felvételre kerülő társulati hitelből kell finanszírozni évben a Társulat beszerezte az OTP Bank Nyrt.-tól azt a hitelígérvényt, amely bizonyította, hogy rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához szükséges saját erő. Egyik legfontosabb teendő volt évben a Társulat működésének beindítása. Ennek érdekében a Társulati irodát kellett kialakítani, illetve eszközöket vásárolni, amelyek a működés elengedhetetlen kellékei (ezek költségei a működési költségek részletes kimutatásában megtalálhatók). Megkezdődtek évben a fizetési kötelezettségek kiértesítésének ( kivetések ) kiküldése a Társulati érdekeltek részére a Társulat küldöttgyűlésének határozata alapján. Ezzel párhuzamosan folyamatosan javítjuk a Társulat tagi nyilvántartását, amelyen a változásokat (tulajdonosváltozások, lakcímváltozások, stb.) át kell vezetni. Jelenlegi nyilvántartásunk alapján a társulati érdekeltek megoszlása a következőképp alakul: Település Egyössz. bef LTP-vel Sima bef. Összesen szerződő Szentendre 26 fő 370 fő 223 fő 619 fő Szigetmonostor 27 fő 519 fő 209 fő 755 fő Leányfalu 5 fő 129 fő 58 fő 192 fő Pócsmegyer 34 fő 855 fő 205 fő 1094 fő Tahitótfalu 10 fő 269 fő 107 fő 386 fő Természetes szem. összesen 102 fő 2142 fő 802 fő 3046 fő Gazdálkodó szervezetek 32 fő 32 fő Mindösszesen: 134 fő 2142 fő 802 fő 3078 fő A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat január 01. és december 31. közötti bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat tartalmazza: 2) Me: eft Bevételek Hitelígérvény díjának átvállalása (N-Alexander KFT) 323 Érdekeltségi hozzájárulás befizetések összesen 481 Polgármesteri Hivatalok működési támogatásai Ebből: - Leányfalu: 298

4 - Pócsmegyer: Szentendre: Szigetmonostor: Tahitótfalu: 200 Bevételek összesen: Kiadások Hitelígérvény + hitelígérvény meghosszabbításának díja 646 Működési költségek összesen ig ki nem egyenlített kötelezettségek (szlák) Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 874 Lekötött betét - Mindösszesen: A Társulatnak év elején nyitó pénzkészlete nem volt, minden bevétele, illetve kiadása január 01. után került jóváírásra, illetve merült fel. Mint az a táblázatból kitűnik, a Társulat évben az N-Alexander KFT-től 323 eft-ot kapott arra a célra, hogy kifizesse belőle az OTP Bank felé teljesítendő hitelígérvény díját. A társulati érdekeltek közül 3 fő teljesített befizetést évben a Társulat számlájára, 2 fő egyösszegű 240 eft-os hozzájárulást, 1 fő pedig a megszűntetett LTP számláján lévő egyenlegét utaltatta át a Társulat részére. A szennyvízcsatorna hálózat építésével érintett öt Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társulat kezdetben jelentkező költségeihez, illetve a fizetési kötelezettségek kiértesítéséhez szükséges levelek postaköltségéhez hozzájárul. Ezen Önkormányzatoktól évben összesen eft érkezett a Társulat számlájára. A fizetési értesítések ( kivetések ) kiküldése év december hónapban megkezdődtek, év elején folytatódtak. Így a kapott működési támogatások egy része évben került felhasználásra. Mindezekkel együtt a Társulat összes bevétele eft volt évben. A Társulat kiadásai között jelentős tételt képvisel a kifizetett 646 eft-os hitelígérvény, illetve annak meghosszabbításának díja. Ezen túlmenően eft működési költsége merült fel a Társulatnak évben a következőkben részletezettek szerint: Me: eft Működési költség részletezése: Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagköltség 159 Adminisztrációs munka díja 450 Könyvelési szolgáltatások díja 175 Telefondíjak 35 Telefonkészülékek díjai 9 Irodában javítási munkák, kulcsmásolás díja 207 Postaköltségek Bankköltségek 6 Nyomtató vás., antenna, router vás. 80 Analitikus nyilvántartó program használati díj 46 Működési költségek összesen: 2.192

5 A fentiekben részletezett működési költségek évet érintik, bár néhány tétel tényleges kifizetése (átutalása) csak évben történt meg. Ezek a tételek a következők: adminisztrációs munka 450 eft-os díja, könyvelési szolgáltatások 125 eft-os díja, telefonköltség 15 eft-os díja, összesen: 590 eft. Ez az 590 eft korrekciós tételként mínusz előjellel szerepel a fenti táblázatban, hiszen költségként felmerültek 2011-ben, de tényleges pénzkiadást csak 2012-ben jelentettek. A beérkezett bevételek hitelígérvényre, illetve működési költségre fel nem használt része a Társulatnál maradt december 31.-én, így a Társulat záró pénzkészlete ezen időpontban 874 eft volt. Az 2. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatot terjesztem elő: 2/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat 2011.évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 3.) Az Ellenőrző Bizottság beszámolója az eddig végzett ellenőrzésekről, javaslattétel a évi beszámoló elfogadására. A Társulat évi mérlegének jóváhagyása. Előadó:Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság az általa végzett ellenőrzésekről, az ellenőrzések tapasztalatairól a közgyűlés előtt szóban fog beszámolni. A Társulat évi Mérlege és Eredménykimutatása az előterjesztés 1.sz.melléklete. A Társulat évi Kiegészítő melléklete a következő: KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A társaság neve: Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Székhelye: 2000 Szentendre, Duna korzó 18 Alakulás ideje: november 24. Cégjegyzék száma: Gazdálkodási formája: Víziközmű társulat Tevékenységi köre: 7112 Mérnöki tevékenység, tanácsadás A víziközmű társulat az egyéb szervezetek körébe tartozó, nonprofit szervezet. Alapvető célja, az érintett lakosság és gazdálkodó szervezetek bevonásával alapszabályában is meghatározott helyi közcélú feladatok ellátása. A vízgazdálkodási közfeladat megvalósítása érdekében a Társulat és az Önkormányzatok Társulása egymással együttműködik.

6 A Számvitelről szóló évi C törvény 8. (2) bekezdésében meghatározott beszámolási forma közül Társulatunk A variációjú egyszerűsített éves beszámoló formát alkalmazza, melyet kettős könyvvitellel támasztunk alá. Az Eredménykimutatás formája, eredmény megállapításának módja a Szt a alapján: A variációjú összköltség eljárás. A beszámoló készítésre jogosult: KÖVITE-PLUSZ KFT munkavállalója Imre Edit Csilla (Regisztrációs szám: ) A Társulat jegyzett tőkéjének összege: 0.- Ft. A Társulat képviseletére jogosult személy: Szűr Tímea (2015 Szigetmonostor, Galagonya tér 845/4) Társulat elnöke A Társulat tagjai érdekeltségi hozzájárulást fizetnek a Társulat részére, melyet az alakuló illetve későbbi küldöttgyűlés határozatai szerint kell teljesítsenek. A Társulat alakuló ülésén és a december 12.-én meghozott küldöttgyűlési határozatai alapján a Társulat azon tagjai, akik az OTP LTP-vel kötöttek szerződést, fizetési kötelezettségüknek a szerződésben meghatározott futamidő alatt tesznek eleget és közvetlenül az LTP-nél megnyitott számlára eszközlik befizetéseiket. Azon társulati érdekeltek, akik nem kötöttek LTP szerződést, választhatnak, hogy 74 hónap alatt, vagy egyösszegben kívánják megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást. Ez utóbbi két esetben közvetlenül a Társulathoz kell a befizetéseket eszközölni évben Ft érkezett be a Társulat számlájára befizetésként. Mivel a küldöttgyűlési határozatok alapján a fizetési kötelezettség kezdetének időpontja a hagyományos befizetést választó érdekeltek esetén január hó, hátralék még nem mutatkozik egy érdekeltnél sem. Rövid lejáratú kötelezettség a mérlegben a december 31.-ig még ki nem egyenlített szállítói tartozások összegét mutatja. Ezeken túlmenően rövid lejáratú kötelezettsége a Társulatnak nincs. Az érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére a Társulat az alakuló közgyűlési határozatok alapján kedvezményes kamatozású, hosszú lejáratú beruházási hitelt vesz majd igénybe, amelyre vonatkozóan hitelígérvénnyel rendelkezik. Tényleges folyósítás 2011-ben nem történt. Ezért a Társulat jelenleg fennálló hosszú lejáratú hiteltartozásának összege: 0 EFt. A mérlegben meg nem jelenő kötelezettsége a Társulatnak nincs. A Társulat saját tőkéje december 31.-én 0 eft, amelyből jegyzett tőke 0 eft. A Társulatnál nincs munkavállaló foglalkoztatva. A Társulat tisztségviselői részére évben tisztségviselői tiszteletdíj nem került kifizetésre. A Társulatnak december 31.-én tárgyi eszközei voltak, értékcsökkenési leírást 135 eftot számolt el.

7 A Társulatnak december 31.-én befektetett pénzügyi eszközei nem voltak. A Társulatnak december 31.-én forgóeszközök között kimutatott értékpapírjai nem voltak. Amennyiben a Társulat elvégezte beruházási feladatát, az érvényben lévő jogszabályok szerint végelszámolás, illetve elszámolási eljárást követően megszűnik, ha újabb beruházási programot nem vesz fel a feladatkörébe. Az 3. napirendi pontban tárgyaltakat figyelembe véve a következő határozati javaslatokat terjesztem elő: 3/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése az Ellenőrző Bizottság eddig végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 4/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat évi mérlegét az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján Ft eszköz és Ft forrás oldallal egyezően jóváhagyja. A Közgyűlés utasítja a Társulat elnökét a beszámoló letétbe helyezésével és közzétételével kapcsolatos teendők határidőre történő teljesítésére. Határidő: május ) A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és a Dunakanyari Csatornázási Társulás között megkötendő Társberuházási megállapodás jóváhagyása Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Társbesruházói megállapodás 2.sz.melléklet (melyet a Dunakanyari Csatornázási Társulás április 27.-én megtartott ülésén elfogadott). A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat (a továbbiakban: Társulat ) Intéző Bizottsága 2012 május 3-i ülésén megtárgyalta a címben foglalt előterjesztést, és az alábbi módosításokkal javasolja a Közgyűlésnek elfogadni. ELŐZMÉNYEK fejezetben: A második bekezdésben az Alapító Okirata helyett kérjük az Alapszabálya kifejezést feltüntetni FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI fejezetben az alábbi módosításokkal javasoljuk elfogadni a MEGÁLLAPODÁST 1. A Társulat feladatai: a.) b.) c.) negyedévente írásban beszámol a Társulás jegyzői felé helyett negyedévente tájékoztatja a Társulást alkotó Önkormányzatok jegyzőit d.) e.). f.)

8 g.), valamint a Társulás Tanácsa által jóváhagyott mértékben fedezi működési költségeit. helyett:, valamint a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott mértékben fedezi működési költségeit. h.) i.) j.) k.) a Társulás haladéktalan tájékoztatása az érdekeltségi hozzájárulások jegyzői behajtása és a finanszírozás biztosítása, fenntartása érdekében, helyett: a Társulást alkotó Önkormányzatok jegyzőinek haladéktalan tájékoztatása a Társulás útján, az érdekeltségi hozzájárulások jegyzői behajtása és a finanszírozás biztosítása, fenntartása érdekében. (megjegyzés: lásd c.) pontot is) l.) m.) a beruházással kapcsolatos költségeit a Társulás Tanácsa és a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott keretben helyett : a beruházással kapcsolatos költségeit a Társulat Közgyűlése által jóváhagyott keretben n.) o.) p.) q.) r.) s.) megszűnése előtt elszámol a jogszabályban meghatározott módon, valamint a kezességvállalás kapcsán keletkezett kötelezettségeit megszűnést megelőzően rendezni köteles helyett: Megszűnése előtt elszámol a jogszabályban meghatározott módon. Nehezményezi az Intéző Bizottság, hogy a kötelezettségek mellett a társberuházói megállapodásban, a beruházásban csupán konzultánsként, véleményezőként kerül nevesítésre. Ez nem egyenrangú társak együttműködésére utal. Az Intéző Bizottság véleménye szerint a fenti módosításokkal a megállapodás elfogadható, aláírható. 5/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat és a Dunakanyari Csatornázási Társulás között megkötendő Társberuházói Megállapodást az alábbi módosításokkal elfogadja: ) Személyi kérdések eldöntése (Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása) Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Az Ellenőrző Bizottság elnöke e tisztségéről januárjában lemondott. Ezért helyette új Ellenőrző Bizottsági elnököt kell választani. Az EB elnök személyére konkrét javaslat a közgyűlésen lesz előterjesztve. Ezen napirendi ponthoz a határozati javaslat a következő:

9 6/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése (név). (lakcím) alatti tagot az Ellenőrző Bizottság Elnökének november 24. napjáig megválasztotta. 6.) A Társulat Alapszabályának módosítása (Székhely, levelezési címváltoztatás, Tagi nyilvántartás módosítása) Előadó: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd A Társulat megalakulásakor az Alapszabály mellékleteként a Tagnyilvántartás a Cégbíróság részére leadásra került. Ezen időpont óta a munkánk legnagyobb részét az teszi ki, hogy folyamatosan pontosítjuk ezt a nyilvántartást. Ez idő óta történtek eladások, elhalálozások, hibásan felvett adatokat módosítanunk kell, illetve új tagokkal is bővül a Társulat. A Cégbírósághoz a módosított Tagjegyzéket be kell nyújtani. Indokolja továbbá az Alapszabály módosítását az, hogy a Társulat székhelyét szeretnénk megváltoztatni, ugyanis az mindennapi ügyintézés Szigetmonostoron van és nem Szentendrén. Az EB elnök személyének változása szintén Alapszabály módosítást von maga után. 7/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat Alapszabályának I. számú módosítását, valamint annak Egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét elfogadja. Határidő: Felelős: Dr. Szathmáry Péter, ügyvéd 7.) A Társulat Szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Szervezeti és Működési Szabályzat 3.sz.melléklet Elkészült a Társulat Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, melyet az Intéző Bizottság megtárgyalt, megvitatás után kérjük azt elfogadni. 8/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulat előterjesztett Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 8.) OTP LTP szerződés módosítás érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének változása. Előadó: Szűr Tímea, a Társulat elnöke Az N-Alexander Kft.tájékozatása szerint a korábban megkötött 61 hónapos LTP szerződések április 30.-ától már nem köthetők. Az új szerződések futamideje 57 hónap, a fizetendő

10 havi összeg Ft valamint Ft csekkes fizetés esetén. Tagjaink részéről igény van a további OTP LTP kötésre. Az új OTP LTP szerződések kötésére javasoljuk a 2012.szeptember 30.-ai végső határidő megtartását. 9/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat közgyűlése a 3/2010.(11.24.) és az azt módosító 10/2011.(12.12.) Kgy.számú érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegével, fizetési módjával és határidejével kapcsolatosan meghozott határozatát a következőképp módosítja: Azok a természetes személyek, akik az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére 57 hónapos futamidejű OTP Ltp. szerződést kötöttek, érdekeltségi egységenként Ft-ot (azaz: Száznyolcvanháromcezer-ötszáznegyven Forintot) fizetnek ténylegesen a szerződés szerint. A fizetési kötelezettség esetükben 57 hónapon keresztül, havi Ft (Háromezerkettőszázhúsz Forint) befizetéséből áll. Az e formát választók jogosulttá válnak az LTP. szerződéshez járó kedvezmények, támogatások igénybevételére. A kedvezményekkel, támogatásokkal növelt megtakarításukat, Ft-ot (Kettőszáznegyvenezer Forint) engedményezik érdekeltségi hozzájárulás címén a Társulat, illetve az Önkormányzat javára. Fentiekben megjelölt érdekeltségi hozzájárulás befizetése az OTP által kiküldött csekken, illetve a lakos lakossági folyószámlájáról történik közvetlenül a lakos LTP számlájára. Amennyiben az OTP által kiküldött csekken fizeti meg a társulati tag a hozzájárulást, úgy a készpénz átutalási megbízás díjaként további Ft-ot kell havonta befizessen a saját LTP számlájára. A lakosok a befizetéseiket minden hónap 10.-ig kell eszközöljék a saját LTP számlájukra. Szerződéskötésre legkésőbb szeptember 30.-ig van lehetőség. 9.) A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének beszámolója a Társulás eddig végzett és a továbbiakban tervezett munkájáról. Előadó: Németh Miklós, a Társulás elnöke Beszámoló 4.sz.melléklet 10/2012.(05.24.) Kgy.számú határozati javaslat A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Közgyűlése a Társulás beszámolóját tudomásul vette. Szigetmonostor, május 06. Szűr Tímea Társulat Elnöke

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez:

Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: Előterjesztés a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2014. május 19.-én megtartandó taggyűlése napirendjéhez: 1. A Dunakanyari Csatornázási Társulás elnökének tájékoztatója a Társulás eddig

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Zárszámadó küldöttgyűlés

Zárszámadó küldöttgyűlés Zárszámadó küldöttgyűlés 214. május 28. Napirend: 1. Az igazgatóság beszámolója a 213. évi munkáról. 2. A Felügyelő Bizottság beszámolója. 3. A zárszámadás, a mérleg és eredmény kimutatás elfogadása. 4.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 20-án tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT. Alapszabálya

SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT. Alapszabálya SIMONTORNYA VÁROS CSATORNAMŰ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT I. Általános rendelkezések Alapszabálya A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Füzesgyarmat Város Önkormányzat 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata

A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG. Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék (Pk.60118/2001/1.) Nyilvántartási szám: 2 A MAGYAR ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG Gazdálkodási, pénzügyi szabályzata A Magyar Atlétikai Szövetség (szövetség) elnöksége (elnökség)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 6-33/2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben