HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) HM utasítás a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról /2014. (VIII. 15.) OBH utasítás a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról /2014. (VIII. 15.) ORFK utasítás az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról 5604 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 5/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépéséről /2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló évi IV. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről 5606 IV. Egyéb közlemények Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról 5607 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 5607 A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről 5610 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról 5611 Töviskesné Dsupin Judit Ibolya képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról 5611 Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása megnevezésű feladatra 5612

2 5596 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítása a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki: 1. Hatályát veszti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás a) 1. -ában a december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szövegrész, b) Mellékletének 13. és 14. pontja. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A honvédelmi miniszter 55/2014. (VIII. 15.) HM utasítása a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki. 1. A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás a) 1. -ában a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: GDEM Szakközépiskola) szövegrész helyébe a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: HKK), b) pontjában, 3. (2) bekezdésében, 5. (1) bekezdés c) pontjában, 5. (4) bekezdés b) pontjában, 12. (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. (1) bekezdés c) és d) pontjában, 18. (1) bekezdés a) pontjában, 18. (3) bekezdésében, 20. (4) bekezdés a) pontjában, 21. (2), (4) és (6) bekezdésében a GDEM Szakközépiskola szövegrész helyébe a HKK, c) 18. (7) bekezdésében az azt a HM KÁT útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére szövegrész helyébe az azt jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT részére, d) 18. (8) bekezdésében az a miniszter által történő jóváhagyást követően szövegrész helyébe az a HM KÁT által történő jóváhagyást követően, e) 20. (2) bekezdésében a szervezeti egysége részére szövegrész helyébe a szervezeti egysége, valamint szervezetenként összesítve az MH katonai szervezetei vonatkozásában a HVK HTCSF, az MH ÖHP parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek vonatkozásában az MH ÖHP parancsnoka részére, f) 20. (5) bekezdésében a létszámkeret-módosítási igénylést záradékával szövegrész helyébe a létszámkeretmódosítási igénylést a (2) bekezdés szerinti adatokkal és záradékával szöveg lép. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit augusztus 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5597 A legfőbb ügyész 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás melléklete a melléklet 1 szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész 1 A mellékletet az ügyészségi intranet tartalmazza. A legfőbb ügyész 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve, a 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést illetően az érdek-képviseleti szervek egyetértésével a következő utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyész munkanapokon a nyomozás, a vádelőkészítés, a közérdekvédelmi tevékenység és a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete körébe tartozó, intézkedését igénylő, tervezhető cselekményeket munkaidőben végzi el, és biztosítja annak lehetőségét, hogy indítványairól a bíróság munkaidőben határozhasson. (2) Hétfőtől csütörtökig a munkanapokon 18 óráig, pénteki munkanapon 16 óráig a munkaidő szokásostól eltérő beosztásával biztosítani kell a folyamatos munkavégzést és az iratokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférést a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályán, a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályán, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán, a Közérdekvédelmi Főosztályán, a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályán, a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályán. 2. Munkanapon munkaidőn kívül a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés teljesítése a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasításban (a továbbiakban: Nyfel. utasítás) foglaltak szerint az ügyészségi vezető, illetve a nyomozásról rendelkező ügyész feladata. 3. (1) A pihenőnapon és munkaszüneti napon szükséges, késedelmet nem tűrő büntető szakági elsődlegesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény VIII. Fejezetében meghatározott kényszerintézkedéssel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátására a főügyész készenléti szolgálatot rendel el. (2) Készenléti szolgálat helyett ügyelet ellátásáról rendelkezik a főügyész, ha pihenőnapon és munkaszüneti napon az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekre rendszeresen sor kerül, illetve munkavégzésre a munkáltató által meghatározott helyen és ideig kell rendelkezésre állni. (3) Ha a készenlét idején késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés szükséges, elvégzésének időtartamára az ügyeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4 5598 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám 4. (1) A főügyész a rendelkezésre állás tartamát a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ának (6) bekezdésében foglaltak szerint közli. (2) Ha a pihenő- és munkaszüneti napok egymást követő tartama a 48 órát nem haladja meg, a főügyész a rendelkezésre állás elrendelésétől legkésőbb az azt megelőző utolsó munkanapon elállhat, vagy a rendelkezésre állás időtartamát csökkentheti. Döntését az érintettel haladéktalanul közli. 5. (1) Pihenőnapon és munkaszüneti napon a késedelmet nem tűrő büntető szakági ügyészi intézkedéseket a főügyész körlevelében írtak szerint a készenléti szolgálatot teljesítő, illetve ügyeletet ellátó ügyész teszi meg. (2) Az ügyész a főügyész által meghatározott illetékességgel bármely büntető ügyben jogosult és köteles a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedésre. (3) Az ügyész az intézkedését megelőzően kísérletet tesz az ügyről korábban rendelkező ügyész álláspontjának megismerésére. (4) Az (1) bekezdéstől eltérően a főügyész rendelkezése alapján elsősorban a közlekedési ügyekben eljáró ügyész és a nyomozó ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyész teszi meg az Nyfel. utasítás szerinti, a szakterületre tartozó késedelmet nem tűrő intézkedést pihenő- és munkaszüneti napon is. 6. (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 57/B. -ának (4) bekezdése szerinti szemle előzetes ügyészi jóváhagyásával kapcsolatos és a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet körében felmerülő késedelmet nem tűrő ügyészi feladatok pihenőnapon és munkaszüneti napon a főügyész döntése szerint a büntető szakági készenlét, ügyelet keretében vagy a büntető szakággal közös készenlét, ügyelet keretében láthatók el. (2) A Ket. 57/B. -ának (5) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyásról az ügyész a közigazgatási szerv megkeresésére, a tényállás ismerete alapján dönt. 7. (1) A Melléklet meghatározza a pihenőnapra és a munkaszüneti napra vonatkozó napi ügyeleti időt, mely negyedéves átlagban, valamennyi ügyeletet ellátó ügyészségi alkalmazott tekintetében együttesen nem léphető túl. A készenlétet az ügyeleti idő felével kell számolni. (2) A készenléti szolgálatról és ügyeletről vezetett napló alapján az ügyelet tényét és időtartamát az erre kijelölt vezető igazolja. (3) Az ügyészségi alkalmazottat az ügyeletért és a készenlétért a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 56. -ának (4) bekezdése szerinti díjazás illeti meg. Az 5. (4) bekezdésében említett esetben a pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka ellentételezésére az Üjt ának (3) és (5) bekezdése irányadó. (4) Ha az ügyészi ügyelet során gépjármű használata szükséges, az ügyészségi alkalmazott a saját gépjárművét casco biztosítás nélkül is használhatja. 8. (1) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet helyi részletszabályairól a főügyész körlevélben rendelkezik. (2) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet megszervezése során a főügyész figyelembe veszi a nyomozási bíró ügyeleti rendjét is. 9. A 3. (1) bekezdésében és a 7. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően munkanapon, pihenőnapon, munkaszüneti napon ügyelet és készenlét ellátására a) a Központi Nyomozó Főügyészségen legfeljebb havi 550 óra, b) a Budapesti Nyomozó Ügyészségen legfeljebb havi 400 óra használható fel összesen. 10. (1) Ez az utasítás szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5599 Melléklet a 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasításhoz Főügyészség Napi ügyeleti idő (órában meghatározva) Főváros 32 Pest 16 Bács-Kiskun 12 Borsod-Abaúj-Zemplén 12 Fejér 10 Hajdú-Bihar 10 Jász-Nagykun-Szolnok 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 Baranya 8 Békés 8 Csongrád 8 Győr-Moson-Sopron 8 Heves 8 Somogy 8 Veszprém 8 Komárom-Esztergom 6 Nógrád 6 Tolna 6 Vas 6 Zala 6 A Somogy megyei főügyész június augusztus hónapokban Siófokon napi négy órai időtartamra az előbbiekben megjelölt kereten felül ügyeletet szervezhet. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a Bíróságok fejezet hatálya alá tartozó intézményeknél történő egységes alkalmazása, a közbeszerzési, a minősített beszerzési és ahol e szabályzat külön említi a beszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi rendszer legfontosabb szabályainak kialakítása érdekében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 76. (1) bekezdés b) pontja alapján a következő szabályzatot alkotom: A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya a Kúriának, az ítélőtábláknak, a törvényszékeknek (a továbbiakban: Bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH), a Bíróság és az OBH (a továbbiakban együtt: Intézmények) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedéseket igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) szerinti beszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Minősített beszerzési eljárás) és ahol e szabályzat külön említi a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, illetve a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Beszerzési eljárás), valamint a fenti eljárások eredményeként megkötött szerződésekre terjed ki.

6 5600 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik Az ajánlatkérő 2. (1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a Bíróság és az OBH. A Kbt., illetve az Nbr. által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség az ajánlatkérőt terheli. (2) A Bíróság által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében a 3. -ban meghatározottak kivételével ajánlatkérő a Bíróság. (3) Az OBH által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében, továbbá a 3. -ban meghatározott esetekben ajánlatkérő az OBH. 3. (1) A Bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási feladatok ellátása, valamint az Intézmények egységes informatikai rendszerének kialakítása és fenntartása, továbbá az Intézmények vagyonkezelésében lévő nemzeti ingatlanvagyon állomány állagának megőrzése és javítása céljából a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, azok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a) valamennyi, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint az informatikai szolgáltatás megrendelése, b) az OBH elnökének a 7. (2) bekezdés b) pontja alapján hozott, ilyen tartalmú döntése alapján az építési beruházás, c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú, a Bíróságok fejezet központi kezelésű előirányzata terhére megvalósuló Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az OBH. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által előterjesztett, és indoklással ellátott kérelem alapján, vagy egyéb indokolt esetben az OBH elnöke egyedileg eltérést engedhet. (3) Az informatikai eszközök árubeszerzésére, valamint informatikai szolgáltatások megrendelésére vonatkozó Beszerzési eljárásokat az ajánlatkérő Bíróság saját hatáskörben bonyolítja le azzal, hogy az eljárás megindítását megelőzően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés 4. pontja szerinti kisértékű informatikai eszközök beszerzése kivételével a beszerzés műszaki-szakmai tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus úton meg kell küldenie jóváhagyásra az OBH Informatikai Főosztályának vezetője részére az címre. (4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője a (3) bekezdés szerinti műszaki-szakmai tartalom jóváhagyásáról 5 munkanapon belül dönt, és a döntést tartalmazó nyilatkozatát elektronikus úton megküldi a Bíróság részére. A határidő az elektronikus úton való megküldés napját követő munkanapon kezdődik. Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a beszerzést jóváhagyja. A lefolytatott Beszerzési eljárások eredményéről, a megkötött szerződések teljesítéséről az OBH Informatikai Főosztályának vezetőjét tájékoztatni kell. Az ajánlatkérő jogai és kötelezettségei 4. (1) A Bíróság önálló közbeszerzési szabályzatban köteles meghatározni a Közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, illetőleg testületek körét, a Közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben az ajánlatkérő Bíróság szükségesnek tartja, az önálló közbeszerzési szabályzatában meghatározhatja a szerződés megkötésének és teljesítésének közbeszerzési vonatkozású szabályait, illetve más a beszerzésekkel, a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő előírásokat. (2) Az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 33. (1) bekezdés szerinti, az OBH illetékes szakmai főosztályaival előzetesen egyeztetett éves összesített közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá felmerülése esetén az éves közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás tervezett hatálybalépésének napját 15 munkanappal megelőzően köteles jóváhagyásra megküldeni az OBH elnökének. Ha az ajánlatkérő Bíróság az adott évben nem tervez Közbeszerzési eljárást, a fenti határidőig köteles az erről szóló tájékoztatást megküldeni az OBH elnöke részére. Az OBH elnöke a jóváhagyási

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5601 jogkört a határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén az adott év március 15. napjáig gyakorolja. A nem határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén ha a közbeszerzési terv kézhezvétele az adott év március 15. napját legalább 15 munkanappal megelőzi az adott év március 15. napjáig, amennyiben a kézhezvétel ezt követő időpontra esik, 15 munkanapon belül gyakorolja. Közbeszerzési terv módosítása esetén a jogkört haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül gyakorolja. (3) Az ajánlatkérő Bíróság az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását az OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételét követően a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles közzétenni a honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. (4) Ha az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 32. (1) bekezdése szerint előzetes összesített tájékoztatót készít, akkor azt a Kbt. 32. (7) vagy (8) bekezdése szerinti közzétételtől számított 15 napon belül, tájékoztatás céljából köteles az OBH elnöke részére megküldeni. (5) Az ajánlatkérő Bíróság a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést az abban meghatározott határidőig köteles elkészíteni és az összegezés másolatának az OBH részére tájékoztatás céljából való egyidejű továbbítása mellett megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére. (6) Az ajánlatkérő Bíróság az adott évi közbeszerzési terve megvalósításának állásáról évente tárgyév július 15. napjáig féléves, annak teljesítéséről a tárgyévet követő év február 1. napjáig éves beszámolót köteles készíteni és azt az OBH elnöke részére tájékoztatás céljából megküldeni. (7) Az Intézmények kötelesek gondoskodni a Kbt ában előírtak teljesítéséről. (8) Az ajánlatkérő Bíróság köteles az OBH elnökét soron kívül tájékoztatni arról, ha a) a Közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos álláspontja egyidejű ismertetésével; b) a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, a fedezet biztosítására vonatkozó javaslattal együtt. (9) Az ajánlatkérő Bíróság a (8) bekezdés b) pontjában hivatkozott esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntést csak az OBH elnöke egyetértésével hozhatja meg. A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 5. (1) Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás ellenőrzését annak különböző szakaszaiban az OBH ellenőrzési nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyve alapján végzik, szakmai felügyeletét pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya látja el. Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának feladatait részletesen az OBH közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata határozza meg. (2) Ha az ajánlatkérő a Bíróság, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést az OBH elnökének döntése alapján, valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint az OBH Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a bíróság függetlenített belső ellenőrének a külön jogszabályban meghatározott feladatait. (3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérőként eljáró Bíróság bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárását ellenőrizni és ennek során azok közbenső vagy utóellenőrzését elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az OBH elnöke által megbízott közbeszerzési szakértő is. 6. (1) Az ellenőrzést végző a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH érintett főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint a Bíróságtól, aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat ilyen formában is köteles átadni.

8 5602 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám (2) A 5. (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés a Közbeszerzési, a Minősített beszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban elsősorban az alábbiakra terjed ki: a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági események során a jogszabályok előírásaiban és a belső szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének döntése maradéktalanul érvényesültek-e, b) a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás, valamint a teljesítésigazolás rendben megtörtént-e, c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e meg. (3) A 5. (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki, hogy a Közbeszerzési eljárás és a Minősített beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása megfelelt-e a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek, valamint az Nbr. rendelkezéseinek. Egyes közbeszerzési, minősített beszerzési eljárások lefolytatásával, az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos sajátos rendelkezések 7. (1) Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás előkészítését az OBH illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek állapotát, és a Bíróság elnökével történő egyeztetés alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre évente, a tárgyévet megelőző év december végéig előterjesztést készít az OBH elnöke részére. (2) Az OBH elnöke az OBH illetékes belső szervezeti egysége által a 7. (1) bekezdése szerint előkészített előterjesztés alapján dönt arról, hogy a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását engedélyezi, valamint b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg Minősített beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy a Bíróság. (3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében meghozott OBH elnöki döntés alapján a Bíróság folytatja le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást, úgy az eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a beruházás lebonyolításába műszaki szakértőként be kell vonni az OBH illetékes belső szervezeti egységét (a továbbiakban: Közreműködő), kivéve a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott eljárásokat. (4) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Közreműködőnek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is, a Közreműködő rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni. (5) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció előkészítésében és a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás lefolytatásában, az annak során hozandó döntések előkészítésében, így jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy más olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során szükséges döntéseket előkészíti. (6) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési beruházás folyamatát és az építési beruházás lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi eljárásában, valamint végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és határidőre történő megvalósításához szükségesek. A Közreműködőt mind a közbeszerzési, minősített beszerzési eljárás során, mind az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell. (7) A Közreműködő a kivitelező, illetve kivitelezők és a kivitelezésben részt vevő további szereplő, illetve szereplők teljesítési igazolással ellátott számláját műszaki szakmai szempontból ellenőrzi, ennek során a teljesítési határidő figyelembevételével összeveti a számlán feltüntetett és ténylegesen elvégzett a teljesítési igazoláson feltüntetett teljesítést, az ellenőrzött számlára rávezeti a kifizetés engedélyezésének tényét. A kivitelező számlájának pénzügyi ellenőrzésére, majd kiegyenlítésére csak ennek megtörténtét követően kerülhet sor. (8) A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által saját hatáskörben lefolytatott, építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét, annak Közreműködőként való bevonása nélkül is valamennyi eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell. Az OBH elnöke ezen esetekben is dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában vagy a beruházás megvalósításában Közreműködőként részt vesz.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5603 (9) A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú Beszerzési eljárást, valamint annak eredményeképp az építési beruházást az OBH illetékes belső szervezeti egységével együttműködve, őt valamennyi eljárási cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni. 8. (1) Az OBH elnöke a 2. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárás bonyolultságára, összetettségére, műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére, gazdaságossági szempontokra vagy hasonló körülményekre tekintettel, így különösen, ha az adott eljárás több bíróság tevékenységével kapcsolatos, rendelkezhet úgy, hogy a) a Kbt. 21. (2) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást a Kúria kivételével a Bíróság javára az OBH bonyolítja le, vagy b) a Bíróság által lefolytatandó Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásba az OBH olyan személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki részt vesz a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban. (2) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Kijelölt személyt az eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Kijelölt személynek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is, a rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni. 9. (1) Az OBH elnökének a 3. (1) bekezdése, valamint a 7. (2) bekezdése alapján hozott döntése alapján az OBH által lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési beruházást, szállított informatikai eszközöket és az informatikai eszközök bekerülési értékeként megjelenő szolgáltatást az OBH befejezetlen beruházásként tartja nyilván és aktiválás céljából az informatikai eszközök kivételével térítésmentesen átadja a Bíróság(ok) részére. (2) Az OBH a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen igénybe vett és kifizetett, az informatikai eszköz bekerülési értékében meg nem jelenő szolgáltatások értékét a saját könyveiben számolja el. (3) Az informatikai eszközök bíróságok részére történő üzemeltetésbe adásáról, az eszközök értékhatárától függetlenül az OBH részéről minden esetben egyedi döntés születik. Záró rendelkezések 10. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba. (2) Az utasítás a hatálybalépésekor folyamatban lévő Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárásokra, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekre is alkalmazandó. (3) Az Intézmények az utasítás hatálybalépéséig kötelesek gondoskodni az utasítás és a saját közbeszerzési, illetőleg beszerzési szabályzatuk összhangjának megteremtéséről. (4) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról szóló 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítás. Dr. Handó Tünde s. k., elnök

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 18 MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2 / 18 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL

3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL A N E M Z E T I K Ö R N Y E Z E T Ü G Y I I N T É Z E T F ő i g a z g a t ó j á n a k 3/2012 számú UTASÍTÁSA A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉRŐL 1. Jelen utasítás mellékleteként kiadom

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Szolnoki Törvényszék E l n ö k e 5001 Szolnok Pf. 100 2013. El. II. B. 3. szám A SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 15. napjától Dr. Nánási Illés a Szolnoki Törvényszék

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 / 21 FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA R 2 / 21 Tartalomjegyzék Fejezet Cím oldal - Címlap 1. - Tartalomjegyzék és módosítások nyilvántartása 2. I. Preambulum 3. II. A szabályzat

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) Szám: 3/1166-3/2012. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési Szabályzata (egységes szerkezetben) A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és a széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

A külügyminiszter. 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

A külügyminiszter. 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása. a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ A külügyminiszter 2/2010. (I. 15.) KüM utasítása a Külügyminisztérium Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Oldal: 0/13 KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VAY ÁDÁM GIMNÁZIUM, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYBEN BAKTALÓRÁNTHÁZA NAMÉNYI ÚT 7. Hatályba lépés napja: 2013. október 30. Oldal: 1/13 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1.

Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sajókaza Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja 1. E szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben