HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) HM utasítás a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról /2014. (VIII. 15.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról /2014. (VIII. 15.) OBH utasítás a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról /2014. (VIII. 15.) ORFK utasítás az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról 5604 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 5/2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépéséről /2014. (VIII. 15.) KKM közlemény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló évi IV. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről 5606 IV. Egyéb közlemények Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról 5607 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 5607 A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről 5610 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról 5611 Töviskesné Dsupin Judit Ibolya képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról 5611 Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása megnevezésű feladatra 5612

2 5596 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám I. Utasítások Az emberi erőforrások minisztere 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítása a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontja, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki: 1. Hatályát veszti a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról szóló 22/2011. (VIII. 25.) NEFMI utasítás a) 1. -ában a december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó szövegrész, b) Mellékletének 13. és 14. pontja. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi erőforrások minisztere A honvédelmi miniszter 55/2014. (VIII. 15.) HM utasítása a munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. (5) bekezdése alapján a következő utasítást adom ki. 1. A munkaköri jegyzékekről, az állománytáblákról és a létszámgazdálkodásról szóló 13/2014. (II. 14.) HM utasítás a) 1. -ában a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: GDEM Szakközépiskola) szövegrész helyébe a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumra (a továbbiakban: HKK), b) pontjában, 3. (2) bekezdésében, 5. (1) bekezdés c) pontjában, 5. (4) bekezdés b) pontjában, 12. (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 12. (1) bekezdés c) és d) pontjában, 18. (1) bekezdés a) pontjában, 18. (3) bekezdésében, 20. (4) bekezdés a) pontjában, 21. (2), (4) és (6) bekezdésében a GDEM Szakközépiskola szövegrész helyébe a HKK, c) 18. (7) bekezdésében az azt a HM KÁT útján jóváhagyásra felterjeszti a miniszter részére szövegrész helyébe az azt jóváhagyásra felterjeszti a HM KÁT részére, d) 18. (8) bekezdésében az a miniszter által történő jóváhagyást követően szövegrész helyébe az a HM KÁT által történő jóváhagyást követően, e) 20. (2) bekezdésében a szervezeti egysége részére szövegrész helyébe a szervezeti egysége, valamint szervezetenként összesítve az MH katonai szervezetei vonatkozásában a HVK HTCSF, az MH ÖHP parancsnokának szolgálati alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek vonatkozásában az MH ÖHP parancsnoka részére, f) 20. (5) bekezdésében a létszámkeret-módosítási igénylést záradékával szövegrész helyébe a létszámkeretmódosítási igénylést a (2) bekezdés szerinti adatokkal és záradékával szöveg lép. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit augusztus 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Hende Csaba s. k., honvédelmi miniszter

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5597 A legfőbb ügyész 14/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás módosításáról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 1. Az ügyészség Informatikai Biztonsági Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 14.) LÜ utasítás melléklete a melléklet 1 szerint módosul. 2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész 1 A mellékletet az ügyészségi intranet tartalmazza. A legfőbb ügyész 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasítása a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról Az ügyészségről szóló évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi érdek-képviseleti szervek és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa véleményét is figyelembe véve, a 4. (2) bekezdésében foglalt rendelkezést illetően az érdek-képviseleti szervek egyetértésével a következő utasítást adom ki: 1. (1) Az ügyész munkanapokon a nyomozás, a vádelőkészítés, a közérdekvédelmi tevékenység és a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete körébe tartozó, intézkedését igénylő, tervezhető cselekményeket munkaidőben végzi el, és biztosítja annak lehetőségét, hogy indítványairól a bíróság munkaidőben határozhasson. (2) Hétfőtől csütörtökig a munkanapokon 18 óráig, pénteki munkanapon 16 óráig a munkaidő szokásostól eltérő beosztásával biztosítani kell a folyamatos munkavégzést és az iratokhoz, adatbázisokhoz való hozzáférést a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztályán, a Kiemelt és Katonai Ügyek Főosztályán, a Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán, a Közérdekvédelmi Főosztályán, a Gyermek- és Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztályán, a Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Önálló Osztályán. 2. Munkanapon munkaidőn kívül a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés teljesítése a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasításban (a továbbiakban: Nyfel. utasítás) foglaltak szerint az ügyészségi vezető, illetve a nyomozásról rendelkező ügyész feladata. 3. (1) A pihenőnapon és munkaszüneti napon szükséges, késedelmet nem tűrő büntető szakági elsődlegesen a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény VIII. Fejezetében meghatározott kényszerintézkedéssel kapcsolatos ügyészi feladatok ellátására a főügyész készenléti szolgálatot rendel el. (2) Készenléti szolgálat helyett ügyelet ellátásáról rendelkezik a főügyész, ha pihenőnapon és munkaszüneti napon az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekre rendszeresen sor kerül, illetve munkavégzésre a munkáltató által meghatározott helyen és ideig kell rendelkezésre állni. (3) Ha a készenlét idején késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedés szükséges, elvégzésének időtartamára az ügyeletre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4 5598 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám 4. (1) A főügyész a rendelkezésre állás tartamát a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény ának (6) bekezdésében foglaltak szerint közli. (2) Ha a pihenő- és munkaszüneti napok egymást követő tartama a 48 órát nem haladja meg, a főügyész a rendelkezésre állás elrendelésétől legkésőbb az azt megelőző utolsó munkanapon elállhat, vagy a rendelkezésre állás időtartamát csökkentheti. Döntését az érintettel haladéktalanul közli. 5. (1) Pihenőnapon és munkaszüneti napon a késedelmet nem tűrő büntető szakági ügyészi intézkedéseket a főügyész körlevelében írtak szerint a készenléti szolgálatot teljesítő, illetve ügyeletet ellátó ügyész teszi meg. (2) Az ügyész a főügyész által meghatározott illetékességgel bármely büntető ügyben jogosult és köteles a késedelmet nem tűrő ügyészi intézkedésre. (3) Az ügyész az intézkedését megelőzően kísérletet tesz az ügyről korábban rendelkező ügyész álláspontjának megismerésére. (4) Az (1) bekezdéstől eltérően a főügyész rendelkezése alapján elsősorban a közlekedési ügyekben eljáró ügyész és a nyomozó ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyész teszi meg az Nyfel. utasítás szerinti, a szakterületre tartozó késedelmet nem tűrő intézkedést pihenő- és munkaszüneti napon is. 6. (1) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 57/B. -ának (4) bekezdése szerinti szemle előzetes ügyészi jóváhagyásával kapcsolatos és a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyelet körében felmerülő késedelmet nem tűrő ügyészi feladatok pihenőnapon és munkaszüneti napon a főügyész döntése szerint a büntető szakági készenlét, ügyelet keretében vagy a büntető szakággal közös készenlét, ügyelet keretében láthatók el. (2) A Ket. 57/B. -ának (5) bekezdése szerinti előzetes jóváhagyásról az ügyész a közigazgatási szerv megkeresésére, a tényállás ismerete alapján dönt. 7. (1) A Melléklet meghatározza a pihenőnapra és a munkaszüneti napra vonatkozó napi ügyeleti időt, mely negyedéves átlagban, valamennyi ügyeletet ellátó ügyészségi alkalmazott tekintetében együttesen nem léphető túl. A készenlétet az ügyeleti idő felével kell számolni. (2) A készenléti szolgálatról és ügyeletről vezetett napló alapján az ügyelet tényét és időtartamát az erre kijelölt vezető igazolja. (3) Az ügyészségi alkalmazottat az ügyeletért és a készenlétért a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) 56. -ának (4) bekezdése szerinti díjazás illeti meg. Az 5. (4) bekezdésében említett esetben a pihenő- és munkaszüneti napon végzett munka ellentételezésére az Üjt ának (3) és (5) bekezdése irányadó. (4) Ha az ügyészi ügyelet során gépjármű használata szükséges, az ügyészségi alkalmazott a saját gépjárművét casco biztosítás nélkül is használhatja. 8. (1) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet helyi részletszabályairól a főügyész körlevélben rendelkezik. (2) A készenléti szolgálat, illetve az ügyelet megszervezése során a főügyész figyelembe veszi a nyomozási bíró ügyeleti rendjét is. 9. A 3. (1) bekezdésében és a 7. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően munkanapon, pihenőnapon, munkaszüneti napon ügyelet és készenlét ellátására a) a Központi Nyomozó Főügyészségen legfeljebb havi 550 óra, b) a Budapesti Nyomozó Ügyészségen legfeljebb havi 400 óra használható fel összesen. 10. (1) Ez az utasítás szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti a munkaidőn kívüli ügyészi szolgálatról szóló 16/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás. Dr. Polt Péter s. k., legfőbb ügyész

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5599 Melléklet a 15/2014. (VIII. 15.) LÜ utasításhoz Főügyészség Napi ügyeleti idő (órában meghatározva) Főváros 32 Pest 16 Bács-Kiskun 12 Borsod-Abaúj-Zemplén 12 Fejér 10 Hajdú-Bihar 10 Jász-Nagykun-Szolnok 10 Szabolcs-Szatmár-Bereg 10 Baranya 8 Békés 8 Csongrád 8 Győr-Moson-Sopron 8 Heves 8 Somogy 8 Veszprém 8 Komárom-Esztergom 6 Nógrád 6 Tolna 6 Vas 6 Zala 6 A Somogy megyei főügyész június augusztus hónapokban Siófokon napi négy órai időtartamra az előbbiekben megjelölt kereten felül ügyeletet szervezhet. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a Bíróságok fejezet hatálya alá tartozó intézményeknél történő egységes alkalmazása, a közbeszerzési, a minősített beszerzési és ahol e szabályzat külön említi a beszerzési eljárások lebonyolítása és a felelősségi rendszer legfontosabb szabályainak kialakítása érdekében, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 76. (1) bekezdés b) pontja alapján a következő szabályzatot alkotom: A szabályzat hatálya 1. A szabályzat hatálya a Kúriának, az ítélőtábláknak, a törvényszékeknek (a továbbiakban: Bíróság) és az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH), a Bíróság és az OBH (a továbbiakban együtt: Intézmények) a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás), valamint a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedéseket igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nbr.) szerinti beszerzési eljárásaira (a továbbiakban: Minősített beszerzési eljárás) és ahol e szabályzat külön említi a közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű, illetve a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárásokra (a továbbiakban: Beszerzési eljárás), valamint a fenti eljárások eredményeként megkötött szerződésekre terjed ki.

6 5600 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik Az ajánlatkérő 2. (1) A szabályzat alkalmazásában ajánlatkérő: a Bíróság és az OBH. A Kbt., illetve az Nbr. által az ajánlatkérő szervezetek vonatkozásában előírt valamennyi kötelezettséggel kapcsolatban a felelősség az ajánlatkérőt terheli. (2) A Bíróság által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében a 3. -ban meghatározottak kivételével ajánlatkérő a Bíróság. (3) Az OBH által végzett, a Kbt., valamint az Nbr. hatálya alá tartozó árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelés és szolgáltatási koncesszió esetében, továbbá a 3. -ban meghatározott esetekben ajánlatkérő az OBH. 3. (1) A Bíróság igazságszolgáltatási tevékenysége színvonalának és hatékonyságának növelése érdekében az oktatási feladatok ellátása, valamint az Intézmények egységes informatikai rendszerének kialakítása és fenntartása, továbbá az Intézmények vagyonkezelésében lévő nemzeti ingatlanvagyon állomány állagának megőrzése és javítása céljából a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználásának biztosítása, azok ellenőrizhetőségének megteremtése érdekében a) valamennyi, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti informatikai eszközre vonatkozó árubeszerzés, valamint az informatikai szolgáltatás megrendelése, b) az OBH elnökének a 7. (2) bekezdés b) pontja alapján hozott, ilyen tartalmú döntése alapján az építési beruházás, c) a központi oktatási feladatok ellátásával kapcsolatos árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés tárgyú, a Bíróságok fejezet központi kezelésű előirányzata terhére megvalósuló Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az OBH. (2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól a Bíróság által előterjesztett, és indoklással ellátott kérelem alapján, vagy egyéb indokolt esetben az OBH elnöke egyedileg eltérést engedhet. (3) Az informatikai eszközök árubeszerzésére, valamint informatikai szolgáltatások megrendelésére vonatkozó Beszerzési eljárásokat az ajánlatkérő Bíróság saját hatáskörben bonyolítja le azzal, hogy az eljárás megindítását megelőzően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdés 4. pontja szerinti kisértékű informatikai eszközök beszerzése kivételével a beszerzés műszaki-szakmai tartalmát tartalmazó vezetői összegzést elektronikus úton meg kell küldenie jóváhagyásra az OBH Informatikai Főosztályának vezetője részére az címre. (4) Az OBH Informatikai Főosztályának vezetője a (3) bekezdés szerinti műszaki-szakmai tartalom jóváhagyásáról 5 munkanapon belül dönt, és a döntést tartalmazó nyilatkozatát elektronikus úton megküldi a Bíróság részére. A határidő az elektronikus úton való megküldés napját követő munkanapon kezdődik. Amennyiben 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a beszerzést jóváhagyja. A lefolytatott Beszerzési eljárások eredményéről, a megkötött szerződések teljesítéséről az OBH Informatikai Főosztályának vezetőjét tájékoztatni kell. Az ajánlatkérő jogai és kötelezettségei 4. (1) A Bíróság önálló közbeszerzési szabályzatban köteles meghatározni a Közbeszerzési eljárások tervezésének, előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét, az eljárás során hozott döntésekért felelős személyek, illetőleg testületek körét, a Közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét. Amennyiben az ajánlatkérő Bíróság szükségesnek tartja, az önálló közbeszerzési szabályzatában meghatározhatja a szerződés megkötésének és teljesítésének közbeszerzési vonatkozású szabályait, illetve más a beszerzésekkel, a Közbeszerzési eljárások lefolytatásával összefüggő előírásokat. (2) Az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 33. (1) bekezdés szerinti, az OBH illetékes szakmai főosztályaival előzetesen egyeztetett éves összesített közbeszerzési tervét az adott év február 15. napjáig, továbbá felmerülése esetén az éves közbeszerzési terv módosítását a közbeszerzési tervmódosítás elkészítését követően haladéktalanul, de legalább a közbeszerzési tervmódosítás tervezett hatálybalépésének napját 15 munkanappal megelőzően köteles jóváhagyásra megküldeni az OBH elnökének. Ha az ajánlatkérő Bíróság az adott évben nem tervez Közbeszerzési eljárást, a fenti határidőig köteles az erről szóló tájékoztatást megküldeni az OBH elnöke részére. Az OBH elnöke a jóváhagyási

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5601 jogkört a határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén az adott év március 15. napjáig gyakorolja. A nem határidőben megküldött közbeszerzési tervek esetén ha a közbeszerzési terv kézhezvétele az adott év március 15. napját legalább 15 munkanappal megelőzi az adott év március 15. napjáig, amennyiben a kézhezvétel ezt követő időpontra esik, 15 munkanapon belül gyakorolja. Közbeszerzési terv módosítása esetén a jogkört haladéktalanul, de legkésőbb 15 munkanapon belül gyakorolja. (3) Az ajánlatkérő Bíróság az éves összesített közbeszerzési tervét, továbbá annak módosítását az OBH elnöke jóváhagyásának kézhezvételét követően a Kbt., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles közzétenni a honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban. (4) Ha az ajánlatkérő Bíróság a Kbt. 32. (1) bekezdése szerint előzetes összesített tájékoztatót készít, akkor azt a Kbt. 32. (7) vagy (8) bekezdése szerinti közzétételtől számított 15 napon belül, tájékoztatás céljából köteles az OBH elnöke részére megküldeni. (5) Az ajánlatkérő Bíróság a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. (1) bekezdése szerinti éves statisztikai összegezést az abban meghatározott határidőig köteles elkészíteni és az összegezés másolatának az OBH részére tájékoztatás céljából való egyidejű továbbítása mellett megküldeni a Közbeszerzési Hatóság részére. (6) Az ajánlatkérő Bíróság az adott évi közbeszerzési terve megvalósításának állásáról évente tárgyév július 15. napjáig féléves, annak teljesítéséről a tárgyévet követő év február 1. napjáig éves beszámolót köteles készíteni és azt az OBH elnöke részére tájékoztatás céljából megküldeni. (7) Az Intézmények kötelesek gondoskodni a Kbt ában előírtak teljesítéséről. (8) Az ajánlatkérő Bíróság köteles az OBH elnökét soron kívül tájékoztatni arról, ha a) a Közbeszerzési eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezési kérelmet nyújtanak be, vagy jogorvoslati eljárást kezdeményeznek, a kérelemmel kapcsolatos álláspontja egyidejű ismertetésével; b) a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, a fedezet biztosítására vonatkozó javaslattal együtt. (9) Az ajánlatkérő Bíróság a (8) bekezdés b) pontjában hivatkozott esetben az eljárás eredményére vonatkozó döntést csak az OBH elnöke egyetértésével hozhatja meg. A közbeszerzési eljárások ellenőrzésének rendje 5. (1) Ha az ajánlatkérő az OBH, a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás ellenőrzését annak különböző szakaszaiban az OBH ellenőrzési nyomvonalaiban foglaltaknak megfelelően, az abban kijelölt ellenőrzésért felelősök, valamint az OBH Ellenőrzési Főosztálya az OBH elnöke által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyve alapján végzik, szakmai felügyeletét pedig az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya látja el. Az OBH Közbeszerzések és Szerződéses Kapcsolatok Főosztályának feladatait részletesen az OBH közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos szabályzata határozza meg. (2) Ha az ajánlatkérő a Bíróság, a pénzügyi-gazdasági ellenőrzést az OBH elnökének döntése alapján, valamint az OBH elnöke által előzetesen jóváhagyott éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint az OBH Ellenőrzési Főosztálya végzi, nem érintve a bíróság függetlenített belső ellenőrének a külön jogszabályban meghatározott feladatait. (3) Az OBH elnöke jogosult a (2) bekezdésben foglaltakon kívül az ajánlatkérőként eljáró Bíróság bármely előkészítés alatt álló, folyamatban lévő vagy lezárt Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárását ellenőrizni és ennek során azok közbenső vagy utóellenőrzését elrendelni. Ebben az esetben az ellenőrzést végezheti az OBH elnöke által megbízott közbeszerzési szakértő is. 6. (1) Az ellenőrzést végző a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során rendelkezésre álló iratokat tételes iratjegyzék kíséretében veszi át az OBH érintett főosztályától, illetve főosztályaitól, valamint a Bíróságtól, aki az elektronikus formában rendelkezésre álló iratokat ilyen formában is köteles átadni.

8 5602 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám (2) A 5. (1) és (2) bekezdése szerinti ellenőrzés a Közbeszerzési, a Minősített beszerzési eljárás és a szerződés teljesítésének különböző szakaszaiban elsősorban az alábbiakra terjed ki: a) a közbeszerzés hatálya alá tartozó gazdasági események során a jogszabályok előírásaiban és a belső szabályzatokban foglaltak, valamint az OBH elnökének döntése maradéktalanul érvényesültek-e, b) a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás, valamint a teljesítésigazolás rendben megtörtént-e, c) az adott szakaszban rendelkezésre álló forrás felhasználása a szerződésben foglaltak szerint valósult-e meg. (3) A 5. (3) bekezdése szerinti ellenőrzés arra terjed ki, hogy a Közbeszerzési eljárás és a Minősített beszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása megfelelt-e a Kbt.-nek és végrehajtási rendeleteinek, valamint az Nbr. rendelkezéseinek. Egyes közbeszerzési, minősített beszerzési eljárások lefolytatásával, az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos sajátos rendelkezések 7. (1) Az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárás előkészítését az OBH illetékes belső szervezeti egysége végzi. Az előkészítés keretében felméri az igényeket, a meglevő épületek állapotát, és a Bíróság elnökével történő egyeztetés alapján elkészíti a tervezési programot, meghatározza a várható kiadásokat, és a beruházásra vonatkozó döntésre évente, a tárgyévet megelőző év december végéig előterjesztést készít az OBH elnöke részére. (2) Az OBH elnöke az OBH illetékes belső szervezeti egysége által a 7. (1) bekezdése szerint előkészített előterjesztés alapján dönt arról, hogy a) mely tervezett építési beruházások megvalósítását engedélyezi, valamint b) az építési beruházás tárgyú Közbeszerzési, illetőleg Minősített beszerzési eljárás ajánlatkérője az OBH vagy a Bíróság. (3) Ha a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében meghozott OBH elnöki döntés alapján a Bíróság folytatja le a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást, úgy az eljárásba, valamint az eljárás lezárását követően a beruházás lebonyolításába műszaki szakértőként be kell vonni az OBH illetékes belső szervezeti egységét (a továbbiakban: Közreműködő), kivéve a Fővárosi Törvényszék és a Kúria által lefolytatott eljárásokat. (4) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Közreműködőt együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Közreműködőnek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is, a Közreműködő rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni. (5) A Közreműködő részt vesz a felhívás és a dokumentáció előkészítésében és a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás lefolytatásában, az annak során hozandó döntések előkészítésében, így jelen van az ajánlatok felbontásánál, tagja a bírálóbizottságnak vagy más olyan testületnek, mely a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás során szükséges döntéseket előkészíti. (6) A Közreműködő folyamatosan ellenőrzi az építési beruházás folyamatát és az építési beruházás lebonyolítását, részt vesz az építési beruházás eredményeként létrehozott építmény átadás-átvételi eljárásában, valamint végzi mindazon eljárási cselekményeket, melyek a beruházás szabályszerű és határidőre történő megvalósításához szükségesek. A Közreműködőt mind a közbeszerzési, minősített beszerzési eljárás során, mind az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése során minden eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell. (7) A Közreműködő a kivitelező, illetve kivitelezők és a kivitelezésben részt vevő további szereplő, illetve szereplők teljesítési igazolással ellátott számláját műszaki szakmai szempontból ellenőrzi, ennek során a teljesítési határidő figyelembevételével összeveti a számlán feltüntetett és ténylegesen elvégzett a teljesítési igazoláson feltüntetett teljesítést, az ellenőrzött számlára rávezeti a kifizetés engedélyezésének tényét. A kivitelező számlájának pénzügyi ellenőrzésére, majd kiegyenlítésére csak ennek megtörténtét követően kerülhet sor. (8) A Fővárosi Törvényszék és a Kúria által saját hatáskörben lefolytatott, építési beruházás tárgyú Közbeszerzési és Minősített beszerzési eljárásokban az eljárás, valamint a beruházás megvalósítása során az OBH illetékes belső szervezeti egységét, annak Közreműködőként való bevonása nélkül is valamennyi eljárási cselekményről, valamint a beruházás megvalósítását érintő valamennyi érdemi intézkedésről előzetesen tájékoztatni kell. Az OBH elnöke ezen esetekben is dönthet úgy, hogy az OBH illetékes belső szervezeti egysége az eljárás lefolytatásában vagy a beruházás megvalósításában Közreműködőként részt vesz.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5603 (9) A Bíróság által lefolytatandó építési beruházás tárgyú Beszerzési eljárást, valamint annak eredményeképp az építési beruházást az OBH illetékes belső szervezeti egységével együttműködve, őt valamennyi eljárási cselekményről előzetesen tájékoztatva kell lefolytatni. 8. (1) Az OBH elnöke a 2. (2) bekezdése szerinti esetben az eljárás bonyolultságára, összetettségére, műszaki tartalmára, nagyságára, kiemelt jelentőségére, gazdaságossági szempontokra vagy hasonló körülményekre tekintettel, így különösen, ha az adott eljárás több bíróság tevékenységével kapcsolatos, rendelkezhet úgy, hogy a) a Kbt. 21. (2) bekezdése szerinti meghatalmazás alapján a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárást a Kúria kivételével a Bíróság javára az OBH bonyolítja le, vagy b) a Bíróság által lefolytatandó Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásba az OBH olyan személyt jelöl ki (a továbbiakban: Kijelölt személy), aki részt vesz a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárásban. (2) Az ajánlatkérő Bíróságot és a Kijelölt személyt az eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Az ajánlatkérő Bíróság köteles a Kijelölt személynek a kért információkat megadni, a feladataihoz szükséges dokumentációkat ha elektronikus formában is rendelkezésre állnak, akkor ilyen formában is, a rendelkezésére bocsátani és az eljárásban való részvételét, közreműködését elősegíteni. 9. (1) Az OBH elnökének a 3. (1) bekezdése, valamint a 7. (2) bekezdése alapján hozott döntése alapján az OBH által lefolytatott Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen megvalósított és kifizetett építési beruházást, szállított informatikai eszközöket és az informatikai eszközök bekerülési értékeként megjelenő szolgáltatást az OBH befejezetlen beruházásként tartja nyilván és aktiválás céljából az informatikai eszközök kivételével térítésmentesen átadja a Bíróság(ok) részére. (2) Az OBH a Közbeszerzési, Minősített beszerzési eljárás eredményeképpen igénybe vett és kifizetett, az informatikai eszköz bekerülési értékében meg nem jelenő szolgáltatások értékét a saját könyveiben számolja el. (3) Az informatikai eszközök bíróságok részére történő üzemeltetésbe adásáról, az eszközök értékhatárától függetlenül az OBH részéről minden esetben egyedi döntés születik. Záró rendelkezések 10. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő 30. napon lép hatályba. (2) Az utasítás a hatálybalépésekor folyamatban lévő Közbeszerzési, Minősített beszerzési és Beszerzési eljárásokra, valamint az ezek alapján megkötött szerződésekre is alkalmazandó. (3) Az Intézmények az utasítás hatálybalépéséig kötelesek gondoskodni az utasítás és a saját közbeszerzési, illetőleg beszerzési szabályzatuk összhangjának megteremtéséről. (4) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról szóló 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítás. Dr. Handó Tünde s. k., elnök

10 5604 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám Az országos rendőrfőkapitány 30/2014. (VIII. 15.) ORFK utasítása az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosításáról A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdésének c) pontja, a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 6. (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 46. (3) bekezdése alapján az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás módosítására a Kúria elnökének, a legfőbb ügyésznek és a Fővárosi Ítélőtábla elnökének egyetértésével kiadom az alábbi utasítást: 1. Az Igazságügyi Palotába történő belépés és az onnan való kilépés rendjéről szóló 9/2014. (IV. 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut.) 6. pont a) alpont af) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: (ellenőrzés nélkül:) af) a Kúria főtitkára és főtitkár-helyettese, 2. Az Ut. 6. pont b) alpontja a következő bm) bn) alponttal egészül ki: [országgyűlési képviselői, állami vezetői, szolgálati (munkáltatói), ügyvédi igazolványuk felmutatása és annak ellenőrzése után:] bm) az ügyvédek, bn) a jogtanácsosi igazolvány egyidejű felmutatásával a jogtanácsosok. 3. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 4. Hatályukat vesztik az Ut. 6. pont c) alpont cg) ch) alpontjai. 5. Az utasítás a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Papp Károly r. altábornagy s. k., országos rendőrfőkapitány

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5605 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények A külgazdasági és külügyminiszter 5/2014. (VIII. 15.) KKM közleménye a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. -ának hatálybalépéséről A 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny november 29-i, 199. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás 8. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: Jelen Megállapodás azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, amelyben a Felek diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről. Az utolsó jegyzék kézhezvételének napja: július 3. A Megállapodás hatálybalépésének napja: augusztus 2. A fentiekre tekintettel, összhangban a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között, a hadisírokról és háborús emlékhelyekről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 454/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. -a augusztus 2-án, azaz kettőezer-tizennégy augusztus másodikán hatályba lépett. Dr. Navracsics Tibor s. k., külgazdasági és külügyminiszter

12 5606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám A külgazdasági és külügyminiszter 6/2014. (VIII. 15.) KKM közleménye a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló évi IV. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről A évi IV. törvénnyel a Magyar Közlöny február 25-i 30. számában kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény VIII. cikk 3 4. pontjai az alábbiak szerint rendelkeznek a hatálybalépésről: 3. A jelen Egyezmény tizenkét hónappal azon nap után lép hatályba, amelyen legalább 30 olyan Tagállam megerősítő okiratát vették nyilvántartásba, amely Tagállamoknak a világ kereskedelmi hajóparkja bruttó űrtartalmából való részesedése összesen legalább 33 százalékot tesz ki. 4. A továbbiakban a jelen Egyezmény minden további tagállamra nézve tizenkét hónappal azon nap után lép hatályba, melyen megerősítő okiratát nyilvántartásba vették. A megerősítő okirat nyilvántartásba vételének napja: július 31. Az Egyezmény hatálybalépésének napja: július 31. A fentiekre tekintettel, összhangban a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló évi IV. törvény 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája 94. ülésszakán elfogadott évi Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény kihirdetéséről szóló évi IV. törvény 2. és 3. -a július 31-én, azaz kettőezer-tizennégy július harmincegyedikén hatályba lépett. Dr. Navracsics Tibor s. k., külgazdasági és külügyminiszter

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5607 IV. Egyéb közlemények Az igazságügyi miniszter közleménye érvényét vesztett jogtanácsosi igazolványokról Orbánné dr. Bikali Gabriella jogtanácsos számú jogtanácsosi igazolványa a jogtanácsosi tevékenységről szóló évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 9. (3) bekezdése alapján érvénytelenítve lett. Dr. Harai Zoltán Csaba jogtanácsos számú jogtanácsosi igazolványa a jogtanácsosi tevékenységről szóló évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 9. (3) bekezdése alapján érvénytelenítve lett. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 83. (1) bekezdése alapján az alábbi elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámát teszi közzé: A K K E H I J L D E L H K I K D K H G L I L L L J B H L H G G H I I G H L H L H J L L K C E K K D L K L K E A M H K J K F G K J K J A K D G H I J J I K L I C L L E E L L L H K L C K L D L J L C J D H F L K L K

14 5608 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám I L L J K I K G F L L F K B E K G F K L F K I I D L C L C L I L K J D K K G F J L B B H C L I L F G I E G I G J J G L G L L C E J F H F I J F A E D L G K L F C I L F L K K L I F L L J B K L I K C K E L K L F J K E J L D L H L G L L B C F J C K E L G E E K K G K A H I L F G I I J I D C J J J E G J I A I H I J K A I L J L D C C F E H E L J H E F I D J F B G I I L K J B K L L H K J I D F I C L L K E L G K L D L H F L E J I L H L K K K D J G K G D K G E E I G K F L I I B K K F K B J I L K K D H G E J J A C H I L A H C

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám I K F K D K D K D J L K K B J D A B K D G J K L L K K L I G F L F K K J F J I L F L B H I K L L J F I K J F H E F G L C G I L I L I J J G I L L K L G L G L J I B J L C I I D G F H L C L K L J L K L D H K H F J B F J K C E L L H F D L H H I I H J A L H B K I E L L L I C L J L G E L J J L K J J L G J F E F L H I H L E K I I L I I J E I C J K E K K G F I K I H K F J K B L J K J L G G K H K E K H H H L L G G K G G L J L K G G H C L F B I E J K I H D K J L I K K C J F E H K H H L J K F I A H K L C K H E L K G I G H L H

16 5610 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám J J I G J J L I J L J F G J A G L I K L L L K J I D I B F L L J C K L L K K L A K G L K I L L L F I C D E K B E H L K D L J C I K F H F I F F H I G H D G I E F K D A E H J I I K H L J H L K L H L H G L G J I J L G J K C Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről Dr. Lőrinczy György szegedi fellebbviteli főügyészségi ügyész B 00045, Kiss Zoltánné kiskunfélegyházi járási ügyészségi irodavezető D 01005, Zsolnai József legfőbb ügyészségi tisztviselő D 00161, Brátoszinné Kanyó Beatrix Komárom-Esztergom megyei főügyészségi tisztviselő D 01833, valamint Jáger Zsolt Jász-Nagykun-Szolnok megyei gépjárművezető E sorszámú szolgálati igazolványát a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya érvénytelenítette.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 42. szám 5611 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye a szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 82. (2) bekezdése arra kötelezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat. Ólmozatlan motorbenzin: ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin Gázolaj Keverék LPG autógáz 421 Ft/l 427 Ft/l 456 Ft/l 273 Ft/l Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Töviskesné Dsupin Judit Ibolya képviselőjelölt beszámolója az országgyűlési képviselők évi általános választására fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások összegéről, forrásáról és felhasználásának módjáról Képviselőjelölt: Töviskesné Dsupin Judit Ibolya (4220 Hajdúböszörmény, Mátyás király körút 38.) A Magyar Államkincstárral kötött megállapodás száma: 524 Választókerület: Hajdú-Bihar megye, 6. sz. országos egyéni választókerület A kártyáról felhasznált pénzösszeg költségenkénti részletezése: Üzemanyag: forint Anyag (ragasztó stb.): forint Szórólap készítése: forint Molinó készítése: forint Újsághirdetés, Szuperinfó két alkalom: forint Reklámfelület bérlése: forint Hirdetés, reklámfelület: forint Mindösszesen: forint Hajdúböszörmény, július 30. Töviskesné Dsupin Judit Ibolya s. k., képviselőjelölt

18 5612 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 42. szám Balatonfüred Város Önkormányzatának pályázati felhívása helyi menetrend szerinti közösségi közlekedésének közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása megnevezésű feladatra A pályázati felhívás tárgya: Autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Balatonfüred város vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében. A szerződés időtartama: A Kiíró a szerződést határozott időtartamra, január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időszakra, 6 évre köti. A pályázok köre: A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek azon belföldi vagy külföldi székhelyű szolgáltatók, melyek megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. A pályázati eljárás fontosabb dátumai: A pályázat benyújtásának határideje: a Hivatalos Értesítőben történő közzététel dátumát követő 61. naptári nap, amennyiben az a nap nem munkanapra esik, akkor az azt követő munkanap 10 óra. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: október óra. A szerződéskötés tervezett legkésőbbi időpontja: november 28. A pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás és beszerzésének feltételei: A pályázati kiírás ára: forint + áfa A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át munkanapokon 9 11 óráig a következő címen: Balatonfüred Város Közös Polgármesteri Hivatal Szervezési és Vagyongazdálkodási Osztály 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. fszt. 7. iroda. dr. Hámori Ákos Tel.: +36/87/ Fax: +36/87/ A pályázati kiírás kérésre az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az eljárásban való részvételnek. Amennyiben több vállalkozás együttesen kíván pályázatot leadni, akkor elég csak az egyik vállalkozásnak a pályázatot megvásárolnia. Az elbírálás módja és szempontja: A pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legjobb ajánlatot benyújtó pályázóval kerül sor a szerződéskötésre. A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4. A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a honlapon érhető el. Felelős kiadó: dr. Salgó László Péter. A Hivatalos Értesítő oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérőként eljáró szervezetek, jogaik és kötelezettségeik. Az ajánlatkérő 1 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzési, minősített beszerzési és beszerzési eljárásairól szóló

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

5/2012. (III. 22.) OBH

5/2012. (III. 22.) OBH Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 5/2012. (III. 22.) OBH utasítása a 2012. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA. I.1. A szabályzat célja

A GYULAI TÖRVÉNYSZÉK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA. I.1. A szabályzat célja elnöki jogkörben eljáró elnökhelyettes 5700. Gyula, Béke sugárút 38. t. 06 66 463-037 f. 06 66 463-037 e. birosag@gyulait.birosag.hu www.birosag.hu http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 2015.El.I.D.2.10.

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA I. A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1. A szabályzat célja A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6.. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Sásd Város Önkormányzata,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2. számú melléklet 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

5/2007 (I.24.) rendelete

5/2007 (I.24.) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2007 (I.24.) rendelete A közbeszerzés helyben központosításáról Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003.

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Zsámbék Város Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja:

A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: A Gyulai Közüzemi Kft. a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 22.. (1) bek. alapján az alábbi szabályzatot alkotja: - A Kbt. előírásai szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások során a Társaság Gyula Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Családsegítő Alapítvány 8060 Mór Bajcsy Zsilinszky u. 7. EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A Családsegítő Alapítvány a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény alapján 104/2013. (XI.14.) VM rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYAR KÖZLÖNY 128. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. szeptember 15., kedd Tartalomjegyzék 269/2015. (IX. 15.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetéséről, valamint a

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /5 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /18 HATÁROZATOK /18 UTASÍTÁSOK /5

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /5 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /18 HATÁROZATOK /18 UTASÍTÁSOK /5 TARTALOM AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKÉNEK DÖNTÉSEI /5 AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS DÖNTÉSEI /18 UTASÍTÁSOK /5 13/2014. (VIII. 15.) OBH utasítás a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények

Részletesebben

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés

követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. Záró rendelkezés követően küldi meg - a Kbt-ben meghatározottak szerint - a jogsértéssel kapcsolatos tájékoztatást. XI. Záró rendelkezés Jelen Szabályzat 2008. szeptember 18. napján lép hatályba, a Szabályzatban foglaltakat

Részletesebben

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A szabályzat hatálya O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 16/2012. (X. 18.) OBH utasítása a meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásáról

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata

Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata Kistelek Város Önkormányzata és Intézményei Közbeszerzési Szabályzata A közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 157/2008. (IX. 18.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprém Megyei Önkormányzatnak a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2011. (V.26.) AK Kt. Határozatával elfogadott Almásfüzitő Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól

Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2006. /III.24./ számú rendelete. a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. /III.24./ számú rendelete a közbeszerzés helyi szabályairól Teskánd Község Önkormányzati Képviselőtestülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012.

52 343 01 - Közbeszerzési referens - 2012. Modulszám Modulnév Kompetencia típus Kompetencia tartalom 10848-12 A közbeszerzés alapjai Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát 10848-12 A közbeszerzés alapjai Azonosítja a közbeszerzés

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUGAC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Bugac Nagyközség Önkormányzata a 2010. május 5-én tartott ülésén fogadta el a /2010. KT.sz. határozatával. Hatályos: 2010. május 6. Heródekné

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok (1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez) ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés CSORNAHŐ Csornai Hőszolgáltató Kft. 9300 Csorna, Barbacsi u.1. Telefon:0696/592080, 0696/261677 Fax: 0696/592089 E-mail: csornaho@csornaho.hu honlap: csornaho.hu ügyfélszolgálati

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 6/2012. (IV. 13.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak tevékenysége elismeréséről szóló szabályzatról Az Országos Bíróság Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Felelős: Kovács Péter polgármester Határidő: 2014. március 5. (elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel) BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. március 5-i ülésére! Készítette: Katáné Pergel Ágnes Beszerzési Irodavezető Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 25/2012. (XII. 21.) OBH utasítása a szolgálati bíróság tagjai kinevezésének részletszabályairól és díjazásáról Az Országos Bírósági Hivatal elnökeként a bíróságok

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1 TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó Egyesület (2463 Tordas, Erdőmajor 1/a) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN TORDAS, PETŐFI U. 6. SZÁM ALATTI 92. HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK I/2.6. pont 1 Hivatal Általános Közzétételi listája ÁLLTALLÁNOS IINTÉZZKEDÉSEK 1. Ahol felelősként több van nevesítve, a nevesítésük sorrendje jelenti az egymás közti adatáramlás sorrendjét is (kijelölve

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben