JEGYZŐKÖNYV. Készült: augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének közmeghallgatási ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Kiss Gábor László, Nagy Attiláné, Szatmári Melinda, Szász Elekné Meghívottak: Sátor Éva Takta-Szennyvíz Kft. ügyvezetője, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Csorba Jánosné óvodavezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Pereszlényi Ildikó NOE helyi elnöke, Csorba Zoltánné TKBK elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke, Petróné Vízkeleti Ágota pü. ügyintéző, Hideg Lajosné SZB nem képviselő tagja, Balázs József RNÖ elnöke, dr. Ináncsi Tünde Járási Hivatal vezetője Megjelent meghívottak: Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke. Tanácskozási joggal részt vesz: Szabó Jánosné jegyző, Balázs József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Varga László polgármester köszönti a megjelenteket a határozat képes ülést megnyitja, jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolja Dr. Kiss Gábor és Nagy Attiláné képviselőket, kéri a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirend elfogadását. Javasolt napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(VIII.18.) sz. Önkormányzati határozata Tárgy: Napirend, jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása Elfogadott napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Kiss Gábor László és Nagy Attiláné képviselők. Tárgyalt napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok

2 Varga László polgármester tájékoztatja a megjelenteket a település szennyvíz-beruházás jelenlegi állásáról. A beruházás támogatási szerződése december 20-án a kivitelezési szerződés pedig január 10-én került aláírásra december 20-án értesült az önkormányzat arról, hogy az pályázati önrészt is megnyerte a település. Ez az összeg pontosan Ft, majd ezt követően december 29-i Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a többletforrást is meg megkapta a két település Ft összegben. Ezen összegek megléte tette lehetővé a pályázat 100%-os támogatását, és így a lakosság által fizetett Ltp-t a saját házi bekötésre lehet fordítani. A közbeszerzési eljárás során a Mento Környezetkultura Kft. nyerte a szennyvízcsatorna hálózat építését illetve az OMS Környezetkultúra Kft. cég a szennyvíztelep építését. Jelenleg július 31-i állapot szerint a településen 879 m van nyomáspróbázva, és elkészült 1351 méter. Szeptember 1-jől kezdi az Mento Kft. Taktaszada-Taktaharkány közötti gerincvezeték építését. Egy alvállalkozókkal gond volt akik a településen dolgoztak, ezért a fővállalkozó a Mento kft. szerződést bontott velük, és új alvállalkozókat bízott meg a munkák elvégzésére. A lakástakarék szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság által befizetett összeget minden háztartás a saját bekötéséhez használhatja fel, az önerő megléte miatt. A Viziközmű Társulat ebben kíván segítségére lenni a lakosságnak, melyről a korábbi tájékoztató anyagban- mind az 1350 háztartás meg is kapott - igyekeztek tájékoztatni a lakosságot. Az Ltp számlán lévő összeg, aki rendszeresen fizette körülbelül 120.eFt összegnek kell szerepelni. Ez változó van akiknek ettől több is van. Ennek az összegnek elegendőnek kell lenni a házi bekötésekre. Sokan hiányolták a lakosság részéről, hogy a tájékoztató anyagban nem szerepelt összeg, hogy pontosan méterenként mennyibe fog kerülni a bekötés. Elmondja, hogy ezt előre nem lehet tudni, mert ezt sok tényező befolyásolja. Hiszen van olyan lakás ahol csak 1 méter mélyre kell ásni, máshol pedig jóval mélyebbre. De erről majd bővebben Vincze István a Társulat elnöke fog beszélni. Tájékoztatja a lakosságot, hogy amikor a teljes hálózat és a szennyvíztelep is kiépítésre kerül a két településnek együtt 40 % rákötést kell prezentálni, az első próbaüzemkor. Kéri Vincze Istvánt tájékoztassa a lakosságot Ltp felhasználásának lehetőségeiről. Vincze István Viziközmű Társulat elnöke köszönti a megjelenteket. Elmondja,hogy a vízgazdálkodási törvény kötelezte az önkormányzatot arra, hogy Vízgazdálkodási Társulatot hozzon létre abból a célból, hogy az önerő biztosítva legyen. Az elmondottak alapján az önerőre már nincs szükség, tehát gyakorlatilag a Vizközmű Társulatra már nem is volna szükség. A társulat azonban úgy gondolta, hogy segítségére lesz a lakosságnak az Ltp felhasználásával kapcsolatban, mivel a megkötött ltp-k kedvezményezettje a Viziközmű Társulat, ezért a Társulat hozzájárulása nélkül senki nem juthat hozzá a befizetett pénzéhez. Mint ahogy a polgármester úr is mondta, 5 évben belül 92%-os rákötést kell teljesítenie a teljesítenie a két településnek. Ezért a Társulat úgy gondolta, hogy felvállalja és segít a lakosságnak az ltp-kel kapcsolatban. A társulat az elmúlt hónapokban felmérést végzett, hogy kik azok a lakosok akik a Társulat szervezésében illetve egyénileg akarják megvalósítani a házi bekötéseket. A mai napon 719 olyan nyilatkozat van, akik a Társulat szervezésében kívánják megoldani a bekötést és körülbelül 3 km a hossza annak akik nem küldték vissza a nyilatkozatot. Elmondja továbbá, ahhoz, hogy a Társulat szervezésében történjen meg a bekötés pályázatot kellett kiírni. Ez a pályázati kiírás megtörtént és a jövő héten történik a

3 pályázati bontás. Meghívásos alapon 4 vállalkozó kapta meg a pályázati anyagot, a pályázat bontása során tud tájékoztatást adni, arról, hogy milyen árral fog dolgozni a vállalkozó. Aki saját kivitelezésben akarja megvalósítani a házi bekötését annak mindent egyénileg kell majd intéznie. Az OTP számlákat fog kérni, a Földhivataltól tulajdoni lapot kellesz beszerezni, szakértői díjat kell fizetni és saját magának kell elszámolnia az OTP felé. Aki a Társulat szervezésében akarja megvalósítani annak a háztartásnak gyakorlatilag csak két teendője lesz. Az egyik, hogy a lakástulajdonos megmutassa a vállalkozónak,hogy hol szeretné a házi bekötést a beállást megvalósítani. Az elvégzett munkáról a számlát a Társulat fogja az OTP felé továbbítani és az egész elszámolást is a Társulat fogja végezni. Ebben az esetben az OTP nem kéri a tulajdoni lapot, a szakértői véleményt. Gyakorlatilag a Társulat átvállalja a teljes ügyintézést az ingatlantulajdonostól. A vállalkozó többféle árajánlatot fog adni, attól függően, hogy milyen mélységig kell ásni, kell-e díszburkolatot átfúrni, illetve aki kéri a teljes helyreállítást arra is fog készülni árajánlat. A vállalkozó fel fogja mérni és árajánlatot fog adni a lakosnak, hogy mennyibe fog kerülni az ő saját házi bekötése, ha a lakos úgy gondolja, hogy mégsem kívánja a vállalkozóval a Társulat szervezésében a munkát elvégeztetni, akkor még mindig ott van a lehetősége annak, hogy teljesen egyéni szervezésben oldja meg a rákötést. Tehát ez senkire nézve nem kötelező két választás lehetséges vagy teljesen önállóan egyénileg a Társulat nélkül vagy a Társulat szervezésében lehet majd a házi bekötéseket megvalósítani, ezt mindeninek saját magának kell eldöntenie. A befizetett ltp-ről tájékoztatja a jelenlévőket, hogy aki nem a befizetett összegből akarja megvalósítani, hanem a pénzéhez akar hozzájutni, abban az esetben mivel korábban mondta a polgármester úr, hogy az önkormányzati 800Ft/ hó összeget senkitől nem veszi vissza az a lakosnál marad. Az állami támogatást viszont az OTP leveszi a befizetett összegből és csak a fennmaradó összeget fizeti ki a lakosnak, amennyiben számlával nem tudja igazolni a számláján lévő összeget. Aki a Társulat szervezését választja, elmondja, hogy azoknak a Társulat egyszerre fogja felmondani az OTP-vel kötött szerződést, melynek átfutási ideje 3 hónap. Véleménye szerint a Társulás szervezésében lévő bekötés a lakosság számára kedvezőbb, de még egyszer elmondja, hogy ez senkire nézve nem kötelező, mindenkinek magának kell eldönteni-e, hogy melyik formát választja. A Társulat csak a lakosságnak akar segítségére lenni, de nem kötelező ezt a formát választani. Véleménye szerint elmondott mindent elégé részletesen kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Amennyiben valaki nem fog rákötni az komoly talajterhelési díjra számíthat, tudomása szerint jelenleg az ivóvíz 12-szeres ára m3-ként. Ezért mindenképpen előnyösebb anyagilag is a rákötés. Még egyszer kérdezi van-e valakinek kérése az elmondottakkal kapcsolatban? Varga László polgármester szintén elmondja, hogy nem kötelező a Társulat szervezését igénybe venni. Mindenkinek saját magának kell eldöntenie,hogy melyik lehetőséget választja. Olyan vádak is érték az önkormányzatot az elmúlt hónapokban, hogy az önkormányzat akar ebből hasznot szerezni, amely egyáltalán nem igaz. Még egyszer elmondja, hogy ez csak egy lehetőség és segítség a lakosságnak, de senkire nézve nem kötelező. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő is utána járt a dolgoknak és a Miskolci OTP neki nem egészen ezt a tájékoztatást adta. Neki is elmondták, hogy 48 hónap után fel lehet mondani a szerződést és az összeget lakásépítésre, felújítására fel lehet használni. Mivel a Vízmű

4 Társulat a kedvezményezett ezért a Társulatnak le kell mondania a kedvezményezetti jogáról, ezután a lakos felmondhatja a szerződést. A szerződés felmondásának ideje az ügyintéző elmondása szerint nem 3 hónap hanem 3 hét. A szerződés felmondásának díja 2600 Ft. ami levonásra került a befizetett összegből és a fennmaradó összeget az OTP kifizeti a lakosnak számla ellenében. Neki ezt a tájékoztatást adták, és ő nem ezt hallotta most vissza a Vincze Úr tájékoztatásában. Ő szerinte az hangozott most el, hogy a Vízmű Társulat végezze el a lakos helyett az ügyintézést és így valósuljon meg a házi bekötés, mert különben a lakosnak mindenféle bizonylatokat szükséges beszerezni. Véleménye szerint a Társulat által kiküldött tájékoztató értelmezhetetlen. Vincze István válaszolva elmondja, hogy szerinte nem egy teremben ülnek, mert Ő ugyanezt mondta el. Arról szó sem volt, hogy a lakosnak kötelező volna a Társulat szervezésében csináltatni. Azt mondta ő is és a Polgármester úr is, hogy lehet választani, aki akarja saját kivitelezésben valósítja meg, aki pedig úgy gondolja, az pedig a Társulat szervezésében. De ez senkire nézve nem kötelező. Elmondta, hogy aki saját kivitelezésben akarja annak milyen ügyintézésre kellesz számítania, illetve a Társulat szervezésében hogyan fog működni a dolog. Voltak olyanok akik már megkeresték a Társulatot, mert fel akarták mondani a szerződést és egyénileg intézik a bekötést, annak a Társulat azonnal kiadta a felmondáshoz szükséges papírokat. Mégy egyszer elmondja, ez senki nézve nem kötelező, a Társulat csupán segítő készséggel próbál a lakosoknak segíteni. Horváth István lakos kérdezi, hogy a gerincvezetéktől a tisztító aknáig az önkormányzat állja a költségeket, és a tisztító aknától a lakásig pedig a lakos? Vincze István elmondja, hogy erről van szó. A beruházás költségében benne volt a beállás, a tisztító aknától a lakásig való rákötés pedig a lakost terheli. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy aki eddig úgy gondolta, hogy saját kivitelezésben akarja megvalósítani, megteheti-e azt, hogy mégis a Társulat szervezését kéri. Vincze István elmondja, hogy még mindig meglehet tenni lehet csatlakozni a Társulat szervezéséhez. Heffler István lakos kérdezi, hogy aki eddig nem kötött Ltp-t az a lakos is beköttetheti a szennyvízet a Társulat szervezésében? Vincze István válaszolva elmondja, az is megoldható. A Társulat segítő szándékkal van a lakosság számára. Varga László polgármester elmondja, hogy ha mindenki vissza gondol arra, amikor a gázberuházás illetve a telefonbekötések történtek akkor is szükséges volt a lakosság részéről közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére. Gyakorlatilag az LTP ezt a hozzájárulást fedezte volna, de mivel a pályázat 100%-os támogatottságot élvez, ezért a befizetett összeg teljes egészében a lakos a saját bekötésére fordíthatja. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy a szomszédos Taktaszada település mennyiben veszélyezteti a beruházás létrejöttét?

5 Varga László polgármester elmondja, hogy a szomszédos településtől csak addig kapott adatokat, amíg nem dőlt el, hogy a pályázat 100%.os támogatású. Miután kiderült, hogy az Ltp már nem szükséges az önrészhez ezután Taktaszada teljesen elzárkózott a befizetett összeg tájékoztatásától. Utolsó tájékoztatásuk szerint az elmaradt összeg a lakosság részéről 6 millió forint amely azóta minden bizonnyal még több, Taktaharkányban akkor ez 4 millió forint volt. Lakosságarányosan viszonyt az ő helyzetük rosszabb hiszen ott fele annyi a lakosság száma mint Taktaharkányba. Tehát a fizetési hajlandóság jóval rosszabb Taktaszadán. Ez évben az utolsó negyedévet (január, február, március) sem fizették már a lakosoknak, ellentéten Taktaharkány Önkormányzatával. A rákötések számát nem külön számolják Taktaharkányban és Taktaszadán hanem a két települést együtt nézik. Taktaszada úgy gondolja, hogy a százalékos rákötési arány úgy is meglesz nélkülük is és ezt szomorúnak tartja. Mivel a gesztor település Taktaharkány, ezért a felelősség is itt van. Két hetente van kooperációs ülés szennyvíz ügyben, és nem az első eset, hogy Taktaszadát nem képviseli senki. Vincze István elmondja, hogy Taktaszada nem hozott létre Társulatot, ezért mindenki csak egyénileg tudja a házi bekötést intézni. A Viziközmű Társulat felajánlotta Taktaszadának, hogy próbáljanak meg közösen a lakosság segítségére lenni, de ők nem kívántak ezzel a lehetőséggel élni. Varga László polgármester elmondja továbbá, hogy amikor a Takta-Vízmű Kft. átkerült a Borsodvíz Zrt-hez az önkormányzat ezért pénzt kapott. Voltak próbálkozások, hogy ezt a pénzt ossza fel a két önkormányzat egymás között. A Taktaharkányi képviselő-testület azonban ezt nem engedte. Lekötött betétként 120 millió forint áll rendelkezésre. Ennek az összegnek csak egy része a 30 millió forint amelyet a Borsodvíztől kapott a település. A szennyvíztelep elkészültekor még fog az önkormányzat pénzt kapni a működtetésre is. Ezek azok a pénzek, amelyek ha valamilyen váratlan dolog történik a szennyvízberuházáskor akkor legyen fedezet, megtakarítás. Heffler István lakos kérdezi, hogy azt lehet-e tudni, hogy a településen az ivóvízre a lakosság hány százaléka van rákötve? Van ott is 92 % rákötés? Varga László polgármester elmondja, hogy ahol az ivóvíz gerincvezetéke nincs kiépítve ott a szennyvizet sem építik ki. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Nagy Lóránt lakos kérdezi, hogy mi lesz a település útjaival a szennyvízberuházás után? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy az utak helyreállítása három lépcsőből áll. Van egy ideiglenes helyreállítás, amely 6 hónapig tart. Amikor a rendszer beáll és nem kell újra felbontani része a pályázatnak, hogy amely utak felbontásra kerültek azt a vállalkozónak helyre kell állítani. A harmadik lépés amikor az önkormányzat fogja teljesen véglegesen helyreállítani. Miután az önkormányzat nincs eladósodva, nem vett fel hiteleket ezért a település részesülni fog a következő évben az adósságkonszolidációban. Ez 112 millió forintot jelent lakosságarányosan, az önkormányzat a teljes összeget az utak helyreállítására fogja felhasználni, melyről a képviselő-testület döntött.

6 Nagy Lóránt lakos kérdezi hogy az önkormányzat miért nem ellenőrzi a munkákat? Varga László polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőrök folyamatosan ellenőrzik az elvégzett munkát. Az önkormányzatnak nincsenek erre szakképzett emberei, ezért vannak a műszaki ellenőrök. Elmondja, hogy ő személyesen is tartja a kapcsolatot Kun Zoltánnal aki a Mento Kft. munkatársa, amennyiben a lakosság problémát jelez akkor ő ezt továbbítja az említett személynek. Nagy Lóránt lakos kérdezi, hogy a szelektív hulladékot miért nem szállítják el, illetve miért nincs egy olyan tároló amelyben a veszélyes hulladékot is lehetne gyűjteni? Varga László polgármester válaszolva elmondja, hogy a rezsicsökkentésnek ezt lett a következménye, hogy nem tudják időben elszállítani a szelektív hulladékot. A törvényi változások miatt jelenleg a Katasztrófavédelem jelölt ki egy kényszerszolgáltatót. Ez év februárjában kapott az önkormányzat egy megkeresést az AVE Kft-től, hogy vagy megvásároluk a lakosság részére a hulladékgyűjtő edényeket, vagy a lakosság fog bérleti díjat fizetni érte. Az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja a hulladékgyűjtő edényzetet a lakosság részére, illetve az önkormányzat megvásárolta az összeg intézmény edényzetét is. Ez az önkormányzatnak Ft-ba került. A lakosság szállításban még egyenlőre nem érzékelhetők zavarok, a szelektív szállításánál már annál inkább. Folyamatosan jelzi az önkormányzat a szolgáltató felé hogy vigyék el. Miután kijelölték ezt a céget több településnek is mint kényszerszolgáltatónak nem tudják időben elvégezni. Varga László polgármester tájékoztatja a lakosságot a jelenleg felújítás alatt lévő egészségház pályázatáról. Ismerteti Plébán Mihály építész tájékoztatóját. Juhász József lakos kérdezi, hogy miért nem lehetett már egy új épületet építeni? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy felvetődött ez is mint ahogy az is, hogy hogyan lehetne életveszélyesség nyilvánítani. Nem lehetett hiszen építész statikus is megnézte, és az épület nem volt életveszélyes. Új építési orvosi rendelőre pedig csak akkor lehetett volna pályázni, ha a korábbi épületet életveszélyesnek minősítették volna. Ezért csak a meglévő épület felújítására lehetett pályázni évi költségvetés végrehajtásáról és a évi költségvetésről tájékoztatja a jelenlévőket. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a évi költségvetést e Ft bevétellel és eft a kiadással, a évi zárszámadást eft bevétellel és eft kiadással fogadta el a képviselő-testület. A mai napon az önkormányzat folyószámláján 56 millió forint van, lekötött betétként szerepel a már említett 120 millió forint. Minden számla naprakészen ki van fizetne az önkormányzatnak, tartozása nincs. Tavasszal megtörtént az Általános Iskola tornatermének tetőszerkezet felújítása 5.4 millió forint összegben. Ez viszont életveszélyes volt és meg kellett, hogy történjen a felújítása, mert nagy volt a beázás és az elektromos vezetékek is eláztak egy-egy nagyobb eső esetén. Ennyit szeretett volna elmondani a lakosság tájékoztatásaként. Kérdezi van-e kérdés? Nemes Dezső lakos véleménye szerint az önkormányzat a lakosságért dolgozik, de nem a lakosokkal együtt. Hiányolja, hogy a lakosságot nem kérdezi meg az önkormányzat. Szerinte

7 a szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatót már korábban meg kellett volna tartani. Hiányolja, hogy a faluban nincs egyetlen egy olyan lehetőség ahol az emberek beszélhetnének egymással. Van aki felvállalja és kiírja a facebookra, de akkor támadás éri. Sok ember nem meri felvállalni a véleményét. Véleménye szerint a fiatalokat kellene mozgósítani, hogy egy kicsit aktív élet legyen a faluban. Tudja, hogy erről nem az önkormányzat tehet. Véleménye szerint fesztiválokat kellene tartani a településen, mert akkor más településről is eljönnének és volna bevétele az önkormányzatnak is. Ezzel hozzájárulhatna az önkormányzat is a közösség fejlesztéséhez, mert jelenleg véleménye szerint semmihez nem járul hozzá. Varga László polgármester kérdezi, Nemes Dezső lakost, hogy az utóbbi években hány rendezvényen vett részt a településen? A nyári táborokban is amely évek óta folyik a településen többen között ahol a gyermeke is részt vett? Tovább miden gyermeknek támogatást nyújt az önkormányzat iskolakezdési támogatásként anyagi helyzettől függetlenül. Azért ami pedig éppen az országban történik, és hogy ki megy külföldre, azért elsősorban nem az önkormányzatok a felelősek. A másik dolog, a településen több ezren laknak, mindenkivel képtelenség beszélni, de ha valakinek problémája van vagy beszélni szeretne, bármikor megkereshet, akár a hivatalban akár otthon. De lehet nyugodtan vádaskodni ezért. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő nem vádaskodik. Elismeri, hogy az önkormányzat igyekszik mindent megtenni a gyermeke érdekében például nyári táborok. Véleménye szerint el kell gondolkodni, hogy ami jó az tényleg jó-e? Biztosan jó felé megyek a település? Vannak a településen olyanok akik másként látják a dolgokat mint az önkormányzat. Ha jó felé megy a település akkor jön október 12. és marad miden úgy ahogy régen volt. Ha vannak olyanok akik úgy gondolják, hogy nem biztosan, hogy ezen a megkezdett úton kell tovább haladni akkor október 12. máshová szavaznak. El lehet dönteni, van egy jövőkép. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy ő azért van a közmeghallgatáson, hogy őrködjön a közmeghallgatás törvényességén. Azt szeretné kérni Nemes Dezső lakostól, hogy a közmeghallgatás ne menjen már át kampányba. Augusztus 23-án kezdődik a hivatalos kampányidőszak és ne essen már senki abba a tévedésbe, hogy ez egy kampánygyűlés. Fel lehet tenni a kérdéseket, lehet jövőképet vázolni, de a kampányfogásoktól kellene tartózkodni. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő csak kérdéseket tett fel nem kampányfogás volt a célja. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy az egészségház felújítása után nem merült-e fel a lehetősége annak, hogy gyermekorvos is kerüljön a településre? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy van gyermekorvosi rendelés, mert jár ki a településre a védőnőkhöz. Főállású gyermekorvos nyilván nincs. Kéri Dr. Kiss Gábor háziorvost, önkormányzati képviselőt szakmailag egészítse már ki. Dr. Kiss Gábor László háziorvos elmondja, hogy egy ilyen létszámú település évek óta csökkenő gyermeklétszámmal nem tudna eltartani 3 orvost. Megjegyzi, hogy a gyermekorvosokból is hiány van, jelenleg 3 gyermekorvos látja el térséget. Nagyon le vannak terhelve, esély sincs arra, hogy ide gyermekorvos kerüljön.

8 Varga László polgármester megjegyzi, hogy évek óta 3 település Taktaharkány, Taktaszada és Tiszalúc működtet orvosi ügyeletet is. Évek óta megy a vita arról, hogy szabad-e ilyen létszámmal orvosi ügyeletet tartani. Ha anyagi szempontból nézi, akkor nem szabad, de ha olyan településhez csatlakoztak volna az említett települések ahol 8-10 település üzemeltet egy orvosi ügyeletet akkor még mindig szerencsésebb a jelenlegi helyzet, még akkor is ha az önkormányzatnak jelentősen ki kell egészíteni anyagilag az ügyelet működtetését. Nem azért működik az ügyelet, hogy az orvosok meggazdagodjanak, hanem a lakosság érdekeit kell figyelembe venni. Nemes Dániel lakos kérdezi, hogy részmunkaidőben nem lehetne-e megoldani a gyermekorvos foglalkoztatást? Dr. Kiss Gábor László háziorvos elmondja, hogy nagyon kevés a gyermekorvos 4-5 körzetet visz egy orvos. Annyira le vannak terhelve, hogy nincs szabad gyermekorvos aki itt ezt vállalná. Nemes Dániel lakos kérdezi, hogy ha az orvosi rendelő felújítása megtörténik lehetséges-e, hogy az ügyelet átkerül Tiszalúcról Taktaharkányba? Varga László polgármester elmondja, hogy az ügyelet helyszíne azért Tiszalúcon van, mert amikor az ügyelet létrejött akkor feltétele volt, hogy mentőállomás helyszínén működjön. Erre pedig Tiszalúc volt alkalmas. Ma már nem előírás, de azóta ott lett kialakítva az orvosi ügyelet. Véleménye szerint Tiszalúc Taktaharkány, de még Tiszalúc Taktaszada sem távolság ebben az esetben. Dojácsk Barna lakos kérdezi, hogy mivel Miskolci önkormányzat felszámolja a nyomortelepeket, esély lehet-e arra, hogy ide is települnek az ott lakók? Mit lehet ebben az ügyben tenni, van-e erre valamilyen kidolgozott stratégia? Varga László polgármester ez a helyzet az országban bárhol fennállhat. Az önkormányzat nem tud felvásárolni több száz üres ingatlan, amely a településen van. Ezért elsősorban a lakosok tehetnek, hogy nem adja el az ingatlanát. Az önkormányzat nem korlátozhat senkit, hogy ki kinek adja el az ingatlanát. Jakabné Madarasi Ilona lakos a Nemes Dezső lakos felszólaláshoz mond néhány mondatot a fiatalok mozgósításával kapcsolatban. Véleménye szerint is a fiataloknak nem igazán van hová elmenni, vagy legalábbis nincsenek olyan szórakozási lehetőségek ahová el tudnának menni a fiatalok a településen. A sportolás területén is ilyen problémák vannak. Miért nem sportolnak a gyermekek? Annak az az egyik oka, hogy nincsenek önként jelentkező emberek, akik korábban megvoltak és felvállalták ingyen és bérmentve tartottak edzéseket a sportpályán. Gondol itt ilyen emberekre mint Száraz Lajos, Szeretva János, Jakab Dezső és Verba Endre akik évtizedeket foglalkoztak merő szeretetből a gyerekekkel. Javasolja a jegyzőnek és a polgármester úrnak, hogy hirdesse meg, hogy van-e olyan ember aki ezekkel a gyerekekkel tudna foglalkozni. Az más dolog, hogy az említett emberekbe utána bele is rugtak. Üres fej, nagy száj, hősködés az aztán megvolt. Lehet vádaskodni, mocskolódni

9 állítólag a facebook th-online oldalán is megy, ezt a legkönnyebb. Meg kell hirdetni és várni az önként jelentkezőket. Varga László polgármester kiegészíti Jakabné hozzászólását azzal, hogy felnőtt szülői segítséggel működik a település Mazsorett csoport is közel 15 év óta. Ezért működnek a táborok szintén 15 év óta, a szülői és pedagógusok segítségével. Ünnepségekre készülve, szintén mindenki teszi a dolgát, függetlenül attól, hogy ki a tanácselnök, vagy a polgármester teljesen ingyen. Kissné Polyák Anita kérdezi, Nemes Dezsőtől, hogy miért nem fognak össze szülők és alakítanak ki egy focicsapatot biztos volna rá igény, mint ahogy a Mazsorett csoport is működik szülői segítséggel? Varga László polgármester elmondja, hogy minden feltétel biztosított volt eddig is. Horváth Gábor lakos elmondja, hogy korábban ő is foglalkozott gyerekekkel. Működött a helyi Kosárlabda Kör. Véleménye szerint ha nincsenek meg azok az emberek akik ezt a dolgot összefogják, akkor nincs semmi. Nem felülről kell építkezi, hanem alulról kell elkezdeni. Véleménye szerint mazsorett csoport is addig van amíg ezt a csoport vezetője Cini kézben tartja, ha ő nem volna akkor a csoport sem működne. A kosárlabda csapat is addig működött amíg ezt valaki kézben tartotta. Véleménye szerint még az anyagi oldala is megoldható volna, viszont az emberi oldala már annál nehezebb. Szászné Zubkó Angéla lakos kóbor ebekkel kapcsolatban kérdezi, mennyi eb nem lett beoltva? Varga László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat rendszeresen szervezet gyűjtéseket. Legutóbb állat került begyűjtésre, amely az önkormányzatnak jelentős kiadással jár, hiszen a begyűjtésnek és az eb tartásának vannak költségei. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy évben volt az ebek összeírása akkor 855 eb volt a településen. Összesen 987 eb van jelenleg a településen. Ebből körülbelül az állatorvossal egyeztetve 150 eb nincs beoltva, ebben benne vannak azok az ebek is amelyek időközben elhulltak. Az eb tulajdonosnak be kellene jelentenie ha az eb elhullott, tehát pontos számot soha nem lehet majd mondani. A legutóbb begyűjtött kóbor eb egyikében sem volt chip, amely beazonosíthatta volna az eb tulajdonosát. Amennyiben valaki úgy jelenti be a kóbor ebet, hogy tudja ki a gazdája akkor hivatalosan is le tud járni az eb tulajdonossal szemben. De sajnos az a gyakorlat, hogy a kóbor ebeknek nincs gazdája. Ezért szervezi az önkormányzat folyamatosan a kóbor ebek begyűjtését. Egyszerre ebet tud elvenni a gyepmester, amely több mint 400 e forintba kerül. A tavalyi közmeghallgatáson is felmerült és kapott akkor egy olyan ötletet, hogy forduljon a Leider Szervezet vezetőjéhez, mert lehet pályázni kutyatelepek létrehozására. Megkereste a szervezet vezetőjét, aki tájékoztatta, hogy jelenleg nincs ilyen pályázati lehetőség. Tallós Ferenc lakos kérdezi, amelyet már a évi közmeghallgatáson is megkérdezett, miért csak a Taktaharkányi televízióban jelennek meg önkormányzati hírek. Miért nem lehet a

10 településen hirdetőtáblákat elhelyezni. Akkor azt a választ kapta, hogy a hirdető táblák készítése már folyamatban van, akkor miért nem kerültek még elhelyezésre? Varga László polgármester elmondja, hogy ezek a táblák elkészültek egyetlen egy dolog nincs benne az üveg, és elhelyezésre kerülnek hamarosan. De hirdetőtáblák nélkül is ahogy csak lehet próbálja tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat. Minél hamarabb elfog készülni és kihelyezésre fog kerülni. Tallós Ferenc lakos kérdezi, hogy az önkormányzat hirdetőautója miért nem járja már az utcákat? Véleménye szerint a közmeghallgatás is későn került meghirdetésre. Varga László polgármester válaszolva elmondja, hogy a hirdetőautóval az volt mindig a probléma, hogy nem értették jól a lakosok, és ezért félreértések forrása volt. Próbál az önkormányzat minél több plakátot elhelyezni a település mindkét részén, hogy kellőképpen tájékoztassa a lakosságot. Tallós Ferenc lakos kérdezi, hogy a településen több civil szervezet is működik és az önkormányzat átutalta-e már ezen szervezeteknek az önkormányzati támogatást? Varga László polgármester elmondja, nincs elkésve ezzel az önkormányzat hiszen ebben az időszakban szokta miden évben átutalni a szervezeteknek az önkormányzati támogatást, amely a következő napokban meg is fog történni. Egyébként már volt olyan szervezet ebben az évben pontosan a Taktaharkányi Népdalkör amikor fellépések miatt költségek merültek fel, ezt az önkormányzat többször is átutalta a részükre. De még egyszer mondja, minden szervezet a napokban meg fogja kapni a támogatást. Kissné Polyák Anita lakos kérdezi, hogy a településen lévő térfigyelő kamerák működnek-e, van-e valaki aki ezeket a felvételeket visszatudja nézni? Varga László polgármester válaszolja, hogy a kamerák működnek. A rendőrség bármikor beletud nézi a felvételekbe. Sőt újabb kamerák elhelyezése fog megtörténni hamarosan. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy mikor a térfigyelő kamerarendszer kiépült a képviselő-testület alkotott egy rendeletet, amelyben meghatározta, hogy magánszemély saját ügyében abban az esetben nézheti meg a kamera felvételét, amennyiben nincs rendőrségi feljelentés, ha 5000 Ft díjat fizet, egyébként a Rendőrség az aki nyomozati ügyben betekinthet a felvételekbe. Tallós Ferenc lakos hozzászólásához amelyben azt kifogásolta, hogy nem lett időben meghirdetve a közmeghallgatás tájékoztatja, hogy a képviselő-testület július 3-án fogadta el az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ez biztos nem volt ismert még Tallós Úr számára, pedig a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálható, a település honlapján jelenleg nincs mert az nem működik. Az SZMSZ 53. szerint a közmeghallgatásra a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat tv 54. -ban foglaltakat kell alkalmazni. A SZMSZ szerint a képviselő-testület ülését írásban úgy kell összehívni, hogy a meghívót az ülés napját megelőző 5 nappal kell összehívni és nem 8 nappal. A településé honlapja pedig azért nem működik, mert a cég aki üzemeltette egyszer csak eltűnt. Kereste az önkormányzat levélben,

11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

PROJEKT: TAKTAHARKÁNY ÉS TAKTASZADA TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSA MEGHÍVÓ. 2012 MÁJUS 21-én (HÉTFŐ) 14 órára

PROJEKT: TAKTAHARKÁNY ÉS TAKTASZADA TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSA MEGHÍVÓ. 2012 MÁJUS 21-én (HÉTFŐ) 14 órára TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS címe: Polgármesteri Hivatal 3922 Taktaharkány, Gépállomás u. 4. sz. telefon: 47/378001, fax: 47/378014, e-mail: jegyzo@taktaharkany.axelero.net

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére 784-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. február 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvár és Környéke Víziközmű-társulat működésével

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére 1258-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. február 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő

Jegyzőkönyv. Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel Attila, Pató Bálint képviselő Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Képviselő-testületének 2011. május 25-én tartott üléséről. Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Farkas Péter, Gál Istvánné, Kószás Vendel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010. Meghívó Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Tel.: 56/556-010 Meghívó FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 6-án SZERDÁN -15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 11. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. augusztus 26-án 8.00 órától 10,00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.08.26-én 8.00

Részletesebben

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez

Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez Tárgymutató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottságának 2014. március 26-i ülésének Jegyzőkönyvéhez 49/2014.(III.26.)Pénzügyi Biz. Pénzügyi Bizottság 2014.03.26.-i ülésének napirendi

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyecsed Város Művelődési Házának nagytermében, Nagyecsed Város, Fábiánháza Község, Mérk Nagyközség, Vállaj Község, Tiborszállás Község önkormányzati képviselő-testületeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Bognár Zoltán, a bizottság elnökének a távolléte miatt Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2012.12.10-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak: Burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Gácsi Jánosné, Vízkeleti Lászlóné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft.

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, Ludman Lajos TVG Kft. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 23-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Városi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés

DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101. Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés DUNAFALVI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 6513 DUNAFALVA, KOSSUTH U. 4. T./F.: 69/332-101 Jegyzőkönyv 3/2014. sz. ülés Készült: 2014.07.15-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben