JEGYZŐKÖNYV. Készült: augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: augusztus 18-án Taktaharkány Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének közmeghallgatási ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Kiss Gábor László, Nagy Attiláné, Szatmári Melinda, Szász Elekné Meghívottak: Sátor Éva Takta-Szennyvíz Kft. ügyvezetője, Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Csorba Jánosné óvodavezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, Pereszlényi Ildikó NOE helyi elnöke, Csorba Zoltánné TKBK elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke, Petróné Vízkeleti Ágota pü. ügyintéző, Hideg Lajosné SZB nem képviselő tagja, Balázs József RNÖ elnöke, dr. Ináncsi Tünde Járási Hivatal vezetője Megjelent meghívottak: Kristófné Tóth Emese intézményvezető, Vincze István Viziközmű Társulat elnöke, dr. Szemán Ákos Polgárőr Szervezet elnöke. Tanácskozási joggal részt vesz: Szabó Jánosné jegyző, Balázs József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Varga László polgármester köszönti a megjelenteket a határozat képes ülést megnyitja, jegyzőkönyvhitelesítőnek javasolja Dr. Kiss Gábor és Nagy Attiláné képviselőket, kéri a jegyzőkönyv hitelesítők és a napirend elfogadását. Javasolt napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: A szavazásban valamennyi jelen lévő önkormányzati képviselő részt vett. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014.(VIII.18.) sz. Önkormányzati határozata Tárgy: Napirend, jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása Elfogadott napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok Jegyzőkönyv-hitelesítők: dr. Kiss Gábor László és Nagy Attiláné képviselők. Tárgyalt napirend: 1. Tájékoztató a település gazdálkodásáról, pályázatokról, beruházásokról. 2. Kérdések javaslatok

2 Varga László polgármester tájékoztatja a megjelenteket a település szennyvíz-beruházás jelenlegi állásáról. A beruházás támogatási szerződése december 20-án a kivitelezési szerződés pedig január 10-én került aláírásra december 20-án értesült az önkormányzat arról, hogy az pályázati önrészt is megnyerte a település. Ez az összeg pontosan Ft, majd ezt követően december 29-i Magyar Közlönyben jelent meg, hogy a többletforrást is meg megkapta a két település Ft összegben. Ezen összegek megléte tette lehetővé a pályázat 100%-os támogatását, és így a lakosság által fizetett Ltp-t a saját házi bekötésre lehet fordítani. A közbeszerzési eljárás során a Mento Környezetkultura Kft. nyerte a szennyvízcsatorna hálózat építését illetve az OMS Környezetkultúra Kft. cég a szennyvíztelep építését. Jelenleg július 31-i állapot szerint a településen 879 m van nyomáspróbázva, és elkészült 1351 méter. Szeptember 1-jől kezdi az Mento Kft. Taktaszada-Taktaharkány közötti gerincvezeték építését. Egy alvállalkozókkal gond volt akik a településen dolgoztak, ezért a fővállalkozó a Mento kft. szerződést bontott velük, és új alvállalkozókat bízott meg a munkák elvégzésére. A lakástakarék szerződéssel kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság által befizetett összeget minden háztartás a saját bekötéséhez használhatja fel, az önerő megléte miatt. A Viziközmű Társulat ebben kíván segítségére lenni a lakosságnak, melyről a korábbi tájékoztató anyagban- mind az 1350 háztartás meg is kapott - igyekeztek tájékoztatni a lakosságot. Az Ltp számlán lévő összeg, aki rendszeresen fizette körülbelül 120.eFt összegnek kell szerepelni. Ez változó van akiknek ettől több is van. Ennek az összegnek elegendőnek kell lenni a házi bekötésekre. Sokan hiányolták a lakosság részéről, hogy a tájékoztató anyagban nem szerepelt összeg, hogy pontosan méterenként mennyibe fog kerülni a bekötés. Elmondja, hogy ezt előre nem lehet tudni, mert ezt sok tényező befolyásolja. Hiszen van olyan lakás ahol csak 1 méter mélyre kell ásni, máshol pedig jóval mélyebbre. De erről majd bővebben Vincze István a Társulat elnöke fog beszélni. Tájékoztatja a lakosságot, hogy amikor a teljes hálózat és a szennyvíztelep is kiépítésre kerül a két településnek együtt 40 % rákötést kell prezentálni, az első próbaüzemkor. Kéri Vincze Istvánt tájékoztassa a lakosságot Ltp felhasználásának lehetőségeiről. Vincze István Viziközmű Társulat elnöke köszönti a megjelenteket. Elmondja,hogy a vízgazdálkodási törvény kötelezte az önkormányzatot arra, hogy Vízgazdálkodási Társulatot hozzon létre abból a célból, hogy az önerő biztosítva legyen. Az elmondottak alapján az önerőre már nincs szükség, tehát gyakorlatilag a Vizközmű Társulatra már nem is volna szükség. A társulat azonban úgy gondolta, hogy segítségére lesz a lakosságnak az Ltp felhasználásával kapcsolatban, mivel a megkötött ltp-k kedvezményezettje a Viziközmű Társulat, ezért a Társulat hozzájárulása nélkül senki nem juthat hozzá a befizetett pénzéhez. Mint ahogy a polgármester úr is mondta, 5 évben belül 92%-os rákötést kell teljesítenie a teljesítenie a két településnek. Ezért a Társulat úgy gondolta, hogy felvállalja és segít a lakosságnak az ltp-kel kapcsolatban. A társulat az elmúlt hónapokban felmérést végzett, hogy kik azok a lakosok akik a Társulat szervezésében illetve egyénileg akarják megvalósítani a házi bekötéseket. A mai napon 719 olyan nyilatkozat van, akik a Társulat szervezésében kívánják megoldani a bekötést és körülbelül 3 km a hossza annak akik nem küldték vissza a nyilatkozatot. Elmondja továbbá, ahhoz, hogy a Társulat szervezésében történjen meg a bekötés pályázatot kellett kiírni. Ez a pályázati kiírás megtörtént és a jövő héten történik a

3 pályázati bontás. Meghívásos alapon 4 vállalkozó kapta meg a pályázati anyagot, a pályázat bontása során tud tájékoztatást adni, arról, hogy milyen árral fog dolgozni a vállalkozó. Aki saját kivitelezésben akarja megvalósítani a házi bekötését annak mindent egyénileg kell majd intéznie. Az OTP számlákat fog kérni, a Földhivataltól tulajdoni lapot kellesz beszerezni, szakértői díjat kell fizetni és saját magának kell elszámolnia az OTP felé. Aki a Társulat szervezésében akarja megvalósítani annak a háztartásnak gyakorlatilag csak két teendője lesz. Az egyik, hogy a lakástulajdonos megmutassa a vállalkozónak,hogy hol szeretné a házi bekötést a beállást megvalósítani. Az elvégzett munkáról a számlát a Társulat fogja az OTP felé továbbítani és az egész elszámolást is a Társulat fogja végezni. Ebben az esetben az OTP nem kéri a tulajdoni lapot, a szakértői véleményt. Gyakorlatilag a Társulat átvállalja a teljes ügyintézést az ingatlantulajdonostól. A vállalkozó többféle árajánlatot fog adni, attól függően, hogy milyen mélységig kell ásni, kell-e díszburkolatot átfúrni, illetve aki kéri a teljes helyreállítást arra is fog készülni árajánlat. A vállalkozó fel fogja mérni és árajánlatot fog adni a lakosnak, hogy mennyibe fog kerülni az ő saját házi bekötése, ha a lakos úgy gondolja, hogy mégsem kívánja a vállalkozóval a Társulat szervezésében a munkát elvégeztetni, akkor még mindig ott van a lehetősége annak, hogy teljesen egyéni szervezésben oldja meg a rákötést. Tehát ez senkire nézve nem kötelező két választás lehetséges vagy teljesen önállóan egyénileg a Társulat nélkül vagy a Társulat szervezésében lehet majd a házi bekötéseket megvalósítani, ezt mindeninek saját magának kell eldöntenie. A befizetett ltp-ről tájékoztatja a jelenlévőket, hogy aki nem a befizetett összegből akarja megvalósítani, hanem a pénzéhez akar hozzájutni, abban az esetben mivel korábban mondta a polgármester úr, hogy az önkormányzati 800Ft/ hó összeget senkitől nem veszi vissza az a lakosnál marad. Az állami támogatást viszont az OTP leveszi a befizetett összegből és csak a fennmaradó összeget fizeti ki a lakosnak, amennyiben számlával nem tudja igazolni a számláján lévő összeget. Aki a Társulat szervezését választja, elmondja, hogy azoknak a Társulat egyszerre fogja felmondani az OTP-vel kötött szerződést, melynek átfutási ideje 3 hónap. Véleménye szerint a Társulás szervezésében lévő bekötés a lakosság számára kedvezőbb, de még egyszer elmondja, hogy ez senkire nézve nem kötelező, mindenkinek magának kell eldönteni-e, hogy melyik formát választja. A Társulat csak a lakosságnak akar segítségére lenni, de nem kötelező ezt a formát választani. Véleménye szerint elmondott mindent elégé részletesen kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése. Amennyiben valaki nem fog rákötni az komoly talajterhelési díjra számíthat, tudomása szerint jelenleg az ivóvíz 12-szeres ára m3-ként. Ezért mindenképpen előnyösebb anyagilag is a rákötés. Még egyszer kérdezi van-e valakinek kérése az elmondottakkal kapcsolatban? Varga László polgármester szintén elmondja, hogy nem kötelező a Társulat szervezését igénybe venni. Mindenkinek saját magának kell eldöntenie,hogy melyik lehetőséget választja. Olyan vádak is érték az önkormányzatot az elmúlt hónapokban, hogy az önkormányzat akar ebből hasznot szerezni, amely egyáltalán nem igaz. Még egyszer elmondja, hogy ez csak egy lehetőség és segítség a lakosságnak, de senkire nézve nem kötelező. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő is utána járt a dolgoknak és a Miskolci OTP neki nem egészen ezt a tájékoztatást adta. Neki is elmondták, hogy 48 hónap után fel lehet mondani a szerződést és az összeget lakásépítésre, felújítására fel lehet használni. Mivel a Vízmű

4 Társulat a kedvezményezett ezért a Társulatnak le kell mondania a kedvezményezetti jogáról, ezután a lakos felmondhatja a szerződést. A szerződés felmondásának ideje az ügyintéző elmondása szerint nem 3 hónap hanem 3 hét. A szerződés felmondásának díja 2600 Ft. ami levonásra került a befizetett összegből és a fennmaradó összeget az OTP kifizeti a lakosnak számla ellenében. Neki ezt a tájékoztatást adták, és ő nem ezt hallotta most vissza a Vincze Úr tájékoztatásában. Ő szerinte az hangozott most el, hogy a Vízmű Társulat végezze el a lakos helyett az ügyintézést és így valósuljon meg a házi bekötés, mert különben a lakosnak mindenféle bizonylatokat szükséges beszerezni. Véleménye szerint a Társulat által kiküldött tájékoztató értelmezhetetlen. Vincze István válaszolva elmondja, hogy szerinte nem egy teremben ülnek, mert Ő ugyanezt mondta el. Arról szó sem volt, hogy a lakosnak kötelező volna a Társulat szervezésében csináltatni. Azt mondta ő is és a Polgármester úr is, hogy lehet választani, aki akarja saját kivitelezésben valósítja meg, aki pedig úgy gondolja, az pedig a Társulat szervezésében. De ez senkire nézve nem kötelező. Elmondta, hogy aki saját kivitelezésben akarja annak milyen ügyintézésre kellesz számítania, illetve a Társulat szervezésében hogyan fog működni a dolog. Voltak olyanok akik már megkeresték a Társulatot, mert fel akarták mondani a szerződést és egyénileg intézik a bekötést, annak a Társulat azonnal kiadta a felmondáshoz szükséges papírokat. Mégy egyszer elmondja, ez senki nézve nem kötelező, a Társulat csupán segítő készséggel próbál a lakosoknak segíteni. Horváth István lakos kérdezi, hogy a gerincvezetéktől a tisztító aknáig az önkormányzat állja a költségeket, és a tisztító aknától a lakásig pedig a lakos? Vincze István elmondja, hogy erről van szó. A beruházás költségében benne volt a beállás, a tisztító aknától a lakásig való rákötés pedig a lakost terheli. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy aki eddig úgy gondolta, hogy saját kivitelezésben akarja megvalósítani, megteheti-e azt, hogy mégis a Társulat szervezését kéri. Vincze István elmondja, hogy még mindig meglehet tenni lehet csatlakozni a Társulat szervezéséhez. Heffler István lakos kérdezi, hogy aki eddig nem kötött Ltp-t az a lakos is beköttetheti a szennyvízet a Társulat szervezésében? Vincze István válaszolva elmondja, az is megoldható. A Társulat segítő szándékkal van a lakosság számára. Varga László polgármester elmondja, hogy ha mindenki vissza gondol arra, amikor a gázberuházás illetve a telefonbekötések történtek akkor is szükséges volt a lakosság részéről közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére. Gyakorlatilag az LTP ezt a hozzájárulást fedezte volna, de mivel a pályázat 100%-os támogatottságot élvez, ezért a befizetett összeg teljes egészében a lakos a saját bekötésére fordíthatja. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy a szomszédos Taktaszada település mennyiben veszélyezteti a beruházás létrejöttét?

5 Varga László polgármester elmondja, hogy a szomszédos településtől csak addig kapott adatokat, amíg nem dőlt el, hogy a pályázat 100%.os támogatású. Miután kiderült, hogy az Ltp már nem szükséges az önrészhez ezután Taktaszada teljesen elzárkózott a befizetett összeg tájékoztatásától. Utolsó tájékoztatásuk szerint az elmaradt összeg a lakosság részéről 6 millió forint amely azóta minden bizonnyal még több, Taktaharkányban akkor ez 4 millió forint volt. Lakosságarányosan viszonyt az ő helyzetük rosszabb hiszen ott fele annyi a lakosság száma mint Taktaharkányba. Tehát a fizetési hajlandóság jóval rosszabb Taktaszadán. Ez évben az utolsó negyedévet (január, február, március) sem fizették már a lakosoknak, ellentéten Taktaharkány Önkormányzatával. A rákötések számát nem külön számolják Taktaharkányban és Taktaszadán hanem a két települést együtt nézik. Taktaszada úgy gondolja, hogy a százalékos rákötési arány úgy is meglesz nélkülük is és ezt szomorúnak tartja. Mivel a gesztor település Taktaharkány, ezért a felelősség is itt van. Két hetente van kooperációs ülés szennyvíz ügyben, és nem az első eset, hogy Taktaszadát nem képviseli senki. Vincze István elmondja, hogy Taktaszada nem hozott létre Társulatot, ezért mindenki csak egyénileg tudja a házi bekötést intézni. A Viziközmű Társulat felajánlotta Taktaszadának, hogy próbáljanak meg közösen a lakosság segítségére lenni, de ők nem kívántak ezzel a lehetőséggel élni. Varga László polgármester elmondja továbbá, hogy amikor a Takta-Vízmű Kft. átkerült a Borsodvíz Zrt-hez az önkormányzat ezért pénzt kapott. Voltak próbálkozások, hogy ezt a pénzt ossza fel a két önkormányzat egymás között. A Taktaharkányi képviselő-testület azonban ezt nem engedte. Lekötött betétként 120 millió forint áll rendelkezésre. Ennek az összegnek csak egy része a 30 millió forint amelyet a Borsodvíztől kapott a település. A szennyvíztelep elkészültekor még fog az önkormányzat pénzt kapni a működtetésre is. Ezek azok a pénzek, amelyek ha valamilyen váratlan dolog történik a szennyvízberuházáskor akkor legyen fedezet, megtakarítás. Heffler István lakos kérdezi, hogy azt lehet-e tudni, hogy a településen az ivóvízre a lakosság hány százaléka van rákötve? Van ott is 92 % rákötés? Varga László polgármester elmondja, hogy ahol az ivóvíz gerincvezetéke nincs kiépítve ott a szennyvizet sem építik ki. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Nagy Lóránt lakos kérdezi, hogy mi lesz a település útjaival a szennyvízberuházás után? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy az utak helyreállítása három lépcsőből áll. Van egy ideiglenes helyreállítás, amely 6 hónapig tart. Amikor a rendszer beáll és nem kell újra felbontani része a pályázatnak, hogy amely utak felbontásra kerültek azt a vállalkozónak helyre kell állítani. A harmadik lépés amikor az önkormányzat fogja teljesen véglegesen helyreállítani. Miután az önkormányzat nincs eladósodva, nem vett fel hiteleket ezért a település részesülni fog a következő évben az adósságkonszolidációban. Ez 112 millió forintot jelent lakosságarányosan, az önkormányzat a teljes összeget az utak helyreállítására fogja felhasználni, melyről a képviselő-testület döntött.

6 Nagy Lóránt lakos kérdezi hogy az önkormányzat miért nem ellenőrzi a munkákat? Varga László polgármester elmondja, hogy a műszaki ellenőrök folyamatosan ellenőrzik az elvégzett munkát. Az önkormányzatnak nincsenek erre szakképzett emberei, ezért vannak a műszaki ellenőrök. Elmondja, hogy ő személyesen is tartja a kapcsolatot Kun Zoltánnal aki a Mento Kft. munkatársa, amennyiben a lakosság problémát jelez akkor ő ezt továbbítja az említett személynek. Nagy Lóránt lakos kérdezi, hogy a szelektív hulladékot miért nem szállítják el, illetve miért nincs egy olyan tároló amelyben a veszélyes hulladékot is lehetne gyűjteni? Varga László polgármester válaszolva elmondja, hogy a rezsicsökkentésnek ezt lett a következménye, hogy nem tudják időben elszállítani a szelektív hulladékot. A törvényi változások miatt jelenleg a Katasztrófavédelem jelölt ki egy kényszerszolgáltatót. Ez év februárjában kapott az önkormányzat egy megkeresést az AVE Kft-től, hogy vagy megvásároluk a lakosság részére a hulladékgyűjtő edényeket, vagy a lakosság fog bérleti díjat fizetni érte. Az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja a hulladékgyűjtő edényzetet a lakosság részére, illetve az önkormányzat megvásárolta az összeg intézmény edényzetét is. Ez az önkormányzatnak Ft-ba került. A lakosság szállításban még egyenlőre nem érzékelhetők zavarok, a szelektív szállításánál már annál inkább. Folyamatosan jelzi az önkormányzat a szolgáltató felé hogy vigyék el. Miután kijelölték ezt a céget több településnek is mint kényszerszolgáltatónak nem tudják időben elvégezni. Varga László polgármester tájékoztatja a lakosságot a jelenleg felújítás alatt lévő egészségház pályázatáról. Ismerteti Plébán Mihály építész tájékoztatóját. Juhász József lakos kérdezi, hogy miért nem lehetett már egy új épületet építeni? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy felvetődött ez is mint ahogy az is, hogy hogyan lehetne életveszélyesség nyilvánítani. Nem lehetett hiszen építész statikus is megnézte, és az épület nem volt életveszélyes. Új építési orvosi rendelőre pedig csak akkor lehetett volna pályázni, ha a korábbi épületet életveszélyesnek minősítették volna. Ezért csak a meglévő épület felújítására lehetett pályázni évi költségvetés végrehajtásáról és a évi költségvetésről tájékoztatja a jelenlévőket. Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata a évi költségvetést e Ft bevétellel és eft a kiadással, a évi zárszámadást eft bevétellel és eft kiadással fogadta el a képviselő-testület. A mai napon az önkormányzat folyószámláján 56 millió forint van, lekötött betétként szerepel a már említett 120 millió forint. Minden számla naprakészen ki van fizetne az önkormányzatnak, tartozása nincs. Tavasszal megtörtént az Általános Iskola tornatermének tetőszerkezet felújítása 5.4 millió forint összegben. Ez viszont életveszélyes volt és meg kellett, hogy történjen a felújítása, mert nagy volt a beázás és az elektromos vezetékek is eláztak egy-egy nagyobb eső esetén. Ennyit szeretett volna elmondani a lakosság tájékoztatásaként. Kérdezi van-e kérdés? Nemes Dezső lakos véleménye szerint az önkormányzat a lakosságért dolgozik, de nem a lakosokkal együtt. Hiányolja, hogy a lakosságot nem kérdezi meg az önkormányzat. Szerinte

7 a szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatót már korábban meg kellett volna tartani. Hiányolja, hogy a faluban nincs egyetlen egy olyan lehetőség ahol az emberek beszélhetnének egymással. Van aki felvállalja és kiírja a facebookra, de akkor támadás éri. Sok ember nem meri felvállalni a véleményét. Véleménye szerint a fiatalokat kellene mozgósítani, hogy egy kicsit aktív élet legyen a faluban. Tudja, hogy erről nem az önkormányzat tehet. Véleménye szerint fesztiválokat kellene tartani a településen, mert akkor más településről is eljönnének és volna bevétele az önkormányzatnak is. Ezzel hozzájárulhatna az önkormányzat is a közösség fejlesztéséhez, mert jelenleg véleménye szerint semmihez nem járul hozzá. Varga László polgármester kérdezi, Nemes Dezső lakost, hogy az utóbbi években hány rendezvényen vett részt a településen? A nyári táborokban is amely évek óta folyik a településen többen között ahol a gyermeke is részt vett? Tovább miden gyermeknek támogatást nyújt az önkormányzat iskolakezdési támogatásként anyagi helyzettől függetlenül. Azért ami pedig éppen az országban történik, és hogy ki megy külföldre, azért elsősorban nem az önkormányzatok a felelősek. A másik dolog, a településen több ezren laknak, mindenkivel képtelenség beszélni, de ha valakinek problémája van vagy beszélni szeretne, bármikor megkereshet, akár a hivatalban akár otthon. De lehet nyugodtan vádaskodni ezért. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő nem vádaskodik. Elismeri, hogy az önkormányzat igyekszik mindent megtenni a gyermeke érdekében például nyári táborok. Véleménye szerint el kell gondolkodni, hogy ami jó az tényleg jó-e? Biztosan jó felé megyek a település? Vannak a településen olyanok akik másként látják a dolgokat mint az önkormányzat. Ha jó felé megy a település akkor jön október 12. és marad miden úgy ahogy régen volt. Ha vannak olyanok akik úgy gondolják, hogy nem biztosan, hogy ezen a megkezdett úton kell tovább haladni akkor október 12. máshová szavaznak. El lehet dönteni, van egy jövőkép. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy ő azért van a közmeghallgatáson, hogy őrködjön a közmeghallgatás törvényességén. Azt szeretné kérni Nemes Dezső lakostól, hogy a közmeghallgatás ne menjen már át kampányba. Augusztus 23-án kezdődik a hivatalos kampányidőszak és ne essen már senki abba a tévedésbe, hogy ez egy kampánygyűlés. Fel lehet tenni a kérdéseket, lehet jövőképet vázolni, de a kampányfogásoktól kellene tartózkodni. Nemes Dezső lakos elmondja, hogy ő csak kérdéseket tett fel nem kampányfogás volt a célja. Dojcsák Barna lakos kérdezi, hogy az egészségház felújítása után nem merült-e fel a lehetősége annak, hogy gyermekorvos is kerüljön a településre? Varga László polgármester tájékoztatja, hogy van gyermekorvosi rendelés, mert jár ki a településre a védőnőkhöz. Főállású gyermekorvos nyilván nincs. Kéri Dr. Kiss Gábor háziorvost, önkormányzati képviselőt szakmailag egészítse már ki. Dr. Kiss Gábor László háziorvos elmondja, hogy egy ilyen létszámú település évek óta csökkenő gyermeklétszámmal nem tudna eltartani 3 orvost. Megjegyzi, hogy a gyermekorvosokból is hiány van, jelenleg 3 gyermekorvos látja el térséget. Nagyon le vannak terhelve, esély sincs arra, hogy ide gyermekorvos kerüljön.

8 Varga László polgármester megjegyzi, hogy évek óta 3 település Taktaharkány, Taktaszada és Tiszalúc működtet orvosi ügyeletet is. Évek óta megy a vita arról, hogy szabad-e ilyen létszámmal orvosi ügyeletet tartani. Ha anyagi szempontból nézi, akkor nem szabad, de ha olyan településhez csatlakoztak volna az említett települések ahol 8-10 település üzemeltet egy orvosi ügyeletet akkor még mindig szerencsésebb a jelenlegi helyzet, még akkor is ha az önkormányzatnak jelentősen ki kell egészíteni anyagilag az ügyelet működtetését. Nem azért működik az ügyelet, hogy az orvosok meggazdagodjanak, hanem a lakosság érdekeit kell figyelembe venni. Nemes Dániel lakos kérdezi, hogy részmunkaidőben nem lehetne-e megoldani a gyermekorvos foglalkoztatást? Dr. Kiss Gábor László háziorvos elmondja, hogy nagyon kevés a gyermekorvos 4-5 körzetet visz egy orvos. Annyira le vannak terhelve, hogy nincs szabad gyermekorvos aki itt ezt vállalná. Nemes Dániel lakos kérdezi, hogy ha az orvosi rendelő felújítása megtörténik lehetséges-e, hogy az ügyelet átkerül Tiszalúcról Taktaharkányba? Varga László polgármester elmondja, hogy az ügyelet helyszíne azért Tiszalúcon van, mert amikor az ügyelet létrejött akkor feltétele volt, hogy mentőállomás helyszínén működjön. Erre pedig Tiszalúc volt alkalmas. Ma már nem előírás, de azóta ott lett kialakítva az orvosi ügyelet. Véleménye szerint Tiszalúc Taktaharkány, de még Tiszalúc Taktaszada sem távolság ebben az esetben. Dojácsk Barna lakos kérdezi, hogy mivel Miskolci önkormányzat felszámolja a nyomortelepeket, esély lehet-e arra, hogy ide is települnek az ott lakók? Mit lehet ebben az ügyben tenni, van-e erre valamilyen kidolgozott stratégia? Varga László polgármester ez a helyzet az országban bárhol fennállhat. Az önkormányzat nem tud felvásárolni több száz üres ingatlan, amely a településen van. Ezért elsősorban a lakosok tehetnek, hogy nem adja el az ingatlanát. Az önkormányzat nem korlátozhat senkit, hogy ki kinek adja el az ingatlanát. Jakabné Madarasi Ilona lakos a Nemes Dezső lakos felszólaláshoz mond néhány mondatot a fiatalok mozgósításával kapcsolatban. Véleménye szerint is a fiataloknak nem igazán van hová elmenni, vagy legalábbis nincsenek olyan szórakozási lehetőségek ahová el tudnának menni a fiatalok a településen. A sportolás területén is ilyen problémák vannak. Miért nem sportolnak a gyermekek? Annak az az egyik oka, hogy nincsenek önként jelentkező emberek, akik korábban megvoltak és felvállalták ingyen és bérmentve tartottak edzéseket a sportpályán. Gondol itt ilyen emberekre mint Száraz Lajos, Szeretva János, Jakab Dezső és Verba Endre akik évtizedeket foglalkoztak merő szeretetből a gyerekekkel. Javasolja a jegyzőnek és a polgármester úrnak, hogy hirdesse meg, hogy van-e olyan ember aki ezekkel a gyerekekkel tudna foglalkozni. Az más dolog, hogy az említett emberekbe utána bele is rugtak. Üres fej, nagy száj, hősködés az aztán megvolt. Lehet vádaskodni, mocskolódni

9 állítólag a facebook th-online oldalán is megy, ezt a legkönnyebb. Meg kell hirdetni és várni az önként jelentkezőket. Varga László polgármester kiegészíti Jakabné hozzászólását azzal, hogy felnőtt szülői segítséggel működik a település Mazsorett csoport is közel 15 év óta. Ezért működnek a táborok szintén 15 év óta, a szülői és pedagógusok segítségével. Ünnepségekre készülve, szintén mindenki teszi a dolgát, függetlenül attól, hogy ki a tanácselnök, vagy a polgármester teljesen ingyen. Kissné Polyák Anita kérdezi, Nemes Dezsőtől, hogy miért nem fognak össze szülők és alakítanak ki egy focicsapatot biztos volna rá igény, mint ahogy a Mazsorett csoport is működik szülői segítséggel? Varga László polgármester elmondja, hogy minden feltétel biztosított volt eddig is. Horváth Gábor lakos elmondja, hogy korábban ő is foglalkozott gyerekekkel. Működött a helyi Kosárlabda Kör. Véleménye szerint ha nincsenek meg azok az emberek akik ezt a dolgot összefogják, akkor nincs semmi. Nem felülről kell építkezi, hanem alulról kell elkezdeni. Véleménye szerint mazsorett csoport is addig van amíg ezt a csoport vezetője Cini kézben tartja, ha ő nem volna akkor a csoport sem működne. A kosárlabda csapat is addig működött amíg ezt valaki kézben tartotta. Véleménye szerint még az anyagi oldala is megoldható volna, viszont az emberi oldala már annál nehezebb. Szászné Zubkó Angéla lakos kóbor ebekkel kapcsolatban kérdezi, mennyi eb nem lett beoltva? Varga László polgármester elmondja, hogy az önkormányzat rendszeresen szervezet gyűjtéseket. Legutóbb állat került begyűjtésre, amely az önkormányzatnak jelentős kiadással jár, hiszen a begyűjtésnek és az eb tartásának vannak költségei. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy évben volt az ebek összeírása akkor 855 eb volt a településen. Összesen 987 eb van jelenleg a településen. Ebből körülbelül az állatorvossal egyeztetve 150 eb nincs beoltva, ebben benne vannak azok az ebek is amelyek időközben elhulltak. Az eb tulajdonosnak be kellene jelentenie ha az eb elhullott, tehát pontos számot soha nem lehet majd mondani. A legutóbb begyűjtött kóbor eb egyikében sem volt chip, amely beazonosíthatta volna az eb tulajdonosát. Amennyiben valaki úgy jelenti be a kóbor ebet, hogy tudja ki a gazdája akkor hivatalosan is le tud járni az eb tulajdonossal szemben. De sajnos az a gyakorlat, hogy a kóbor ebeknek nincs gazdája. Ezért szervezi az önkormányzat folyamatosan a kóbor ebek begyűjtését. Egyszerre ebet tud elvenni a gyepmester, amely több mint 400 e forintba kerül. A tavalyi közmeghallgatáson is felmerült és kapott akkor egy olyan ötletet, hogy forduljon a Leider Szervezet vezetőjéhez, mert lehet pályázni kutyatelepek létrehozására. Megkereste a szervezet vezetőjét, aki tájékoztatta, hogy jelenleg nincs ilyen pályázati lehetőség. Tallós Ferenc lakos kérdezi, amelyet már a évi közmeghallgatáson is megkérdezett, miért csak a Taktaharkányi televízióban jelennek meg önkormányzati hírek. Miért nem lehet a

10 településen hirdetőtáblákat elhelyezni. Akkor azt a választ kapta, hogy a hirdető táblák készítése már folyamatban van, akkor miért nem kerültek még elhelyezésre? Varga László polgármester elmondja, hogy ezek a táblák elkészültek egyetlen egy dolog nincs benne az üveg, és elhelyezésre kerülnek hamarosan. De hirdetőtáblák nélkül is ahogy csak lehet próbálja tájékoztatni a lakosságot az önkormányzat. Minél hamarabb elfog készülni és kihelyezésre fog kerülni. Tallós Ferenc lakos kérdezi, hogy az önkormányzat hirdetőautója miért nem járja már az utcákat? Véleménye szerint a közmeghallgatás is későn került meghirdetésre. Varga László polgármester válaszolva elmondja, hogy a hirdetőautóval az volt mindig a probléma, hogy nem értették jól a lakosok, és ezért félreértések forrása volt. Próbál az önkormányzat minél több plakátot elhelyezni a település mindkét részén, hogy kellőképpen tájékoztassa a lakosságot. Tallós Ferenc lakos kérdezi, hogy a településen több civil szervezet is működik és az önkormányzat átutalta-e már ezen szervezeteknek az önkormányzati támogatást? Varga László polgármester elmondja, nincs elkésve ezzel az önkormányzat hiszen ebben az időszakban szokta miden évben átutalni a szervezeteknek az önkormányzati támogatást, amely a következő napokban meg is fog történni. Egyébként már volt olyan szervezet ebben az évben pontosan a Taktaharkányi Népdalkör amikor fellépések miatt költségek merültek fel, ezt az önkormányzat többször is átutalta a részükre. De még egyszer mondja, minden szervezet a napokban meg fogja kapni a támogatást. Kissné Polyák Anita lakos kérdezi, hogy a településen lévő térfigyelő kamerák működnek-e, van-e valaki aki ezeket a felvételeket visszatudja nézni? Varga László polgármester válaszolja, hogy a kamerák működnek. A rendőrség bármikor beletud nézi a felvételekbe. Sőt újabb kamerák elhelyezése fog megtörténni hamarosan. Szabó Jánosné jegyző elmondja, hogy mikor a térfigyelő kamerarendszer kiépült a képviselő-testület alkotott egy rendeletet, amelyben meghatározta, hogy magánszemély saját ügyében abban az esetben nézheti meg a kamera felvételét, amennyiben nincs rendőrségi feljelentés, ha 5000 Ft díjat fizet, egyébként a Rendőrség az aki nyomozati ügyben betekinthet a felvételekbe. Tallós Ferenc lakos hozzászólásához amelyben azt kifogásolta, hogy nem lett időben meghirdetve a közmeghallgatás tájékoztatja, hogy a képviselő-testület július 3-án fogadta el az új Szervezeti és Működési Szabályzatot. Ez biztos nem volt ismert még Tallós Úr számára, pedig a Nemzeti Jogszabálytárban megtalálható, a település honlapján jelenleg nincs mert az nem működik. Az SZMSZ 53. szerint a közmeghallgatásra a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat tv 54. -ban foglaltakat kell alkalmazni. A SZMSZ szerint a képviselő-testület ülését írásban úgy kell összehívni, hogy a meghívót az ülés napját megelőző 5 nappal kell összehívni és nem 8 nappal. A településé honlapja pedig azért nem működik, mert a cég aki üzemeltette egyszer csak eltűnt. Kereste az önkormányzat levélben,

11

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: 1) Farkas Imre polgármester, 2) Magyari

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK Ikt.szám: 53-4/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. FEBRUÁR 8-I KÖZMEGHALLGATÁSÁNAK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 32, 33/2013. (II. 8.) 2 Jegyzőkönyv Pusztaszabolcs Város

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A gyermekek átmeneti gondozására ellátási szerződés megkötése NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 2009. december 02-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: Tá rgysoro zat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: Tá rgysoro zat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 8-án megtartott közmeghallgatásának: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (151-152) Tá rgysoro zat 1.) Beszámoló a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben