Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* Forrás: KSH, OTP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* 7 296. Forrás: KSH, OTP"

Átírás

1 A vállalati szektor lehetıségeit korlátozza, hogy az Európai Unió erıteljes lassulása, esetleg recessziója és a költségvetési kiigazítás recessziót okoz Magyarországon is 12 I. negyedévében a GDP éves összevetésben,7%-al, negyedévesben 1,3%-kal zsugorodott. GDP (éves és évesített negyedéves növekedés, %) Áruexport (szezonálisan igazított havi adatok, 5=1) OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat Wolf László, vezérigazgató-helyettes, Gyuris Dániel, vezérigazgató-helyettes, Budapest, 12. július 4. Elırejelzés: stagnálás, enyhe, -,4%-os recesszió. A kedvezıtlen elsı negyedévi adatot a második negyedévtıl kezdıdıen ellensúlyozhatja a Mercedes gyárban meginduló termelés aminek köszönhetıen 5% körüli exportbıvüléssel számolunk 12-ben Az eurózóna adósságválsága erısen lassítja önmagában is a gazdasági növekedést. A költségvetési szigor miatt a fogyasztás 1,5%-kal csökkenhet. Az új beruházások esetében 2%-os visszaeséssel számolunk. Ipari termelés (szezonálisan igazított havi adatok, 5=1 ) Ipari termelés -.% Lehman Csıd Ipari export +.4% Elırejelzés -.% Lehman Csıd +43.8% Munkanélküliségi ráta (LFS, szezonálisan igazított havi adatok, 5=1, %) Lehman Csıd +3.6%p Munkanélküliségi ráta -.5% 2 A gazdaság növekedési kilátása oldaláról elınyös lehet, hogy a költségvetés egyszeri tételek nélkül számolt egyenlege 12-ben tovább javulhat, ami erısíti az ország nettó finanszírozási képességét. A reformok és a növekedési pályára állás további gátja lehet, ha a nem tér vissza a reálgazdasági és banki bizalom 12-ben az export dinamikusabban bıvülhet, mint az import, ezért a nettó export elérheti a 1 milliárd eurót, ami a GDP 1%-a. A folyó fizetési mérleg többlete a tavalyi 1,4% után a GDP2,5-3%-ára bıvülhet 12-ben, ennek következtében a nettó külsı adósság számottevıen csökkenhet. Az államháztartás többlete a GDP +4,3%-a volt 11-ben a volt kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagok vagyonának (a GDP 9,7%-a) állami átvétele miatt. Az elmúlt év hiánya enélkül a GDP 5,4%-a lett volna. A legfrissebb kiigazítás a Konvergencia Programban 13-ra bejelentett 2%-os hiánycsökkentés. Az elıirányzott hiány- és adósságpálya álláspontunk szerint megalapozott. Az Európai Bizottság tavaszi makrogazdasági elırejelzésében a GDP 3%-a alatti hiánypályát jelez elıre 12-re és 13-ra. Külsı egyensúly (a GDP%-ban) Államadósság (a GDP %-ban) Külkereskedelmi mérleg (szezonálisan igazított havi adatok, millió euró) Államháztartási hiány (a GDP %-ban) Q1 Magyarország CEE (V3, Ro, BG) átlag Beruházási ráta hitelflow¹ (a GDP %-ában) Q3 1Q1 1Q3 2Q1 2Q3 3Q1 3Q3 4Q1 4Q3 5Q1 Magánszektor nettó hitelfelvétele ¹ (a GDP %-ában) 5Q1 5Q2 5Q3 5Q4 6Q1 6Q2 6Q3 6Q4 7Q1 7Q2 7Q3 7Q4 8Q1 8Q2 8Q3 8Q4 9Q1 9Q2 9Q3 9Q4 1Q1 1Q2 5Q3 6Q1 6Q3 7Q1 7Q3 8Q1 8Q3 9Q1 Adatforrás: Eurostat ¹Nettó hitelkihelyezés=új hitelkihelyezés - törlesztés átértékelés nélkül CEE MIN-MAX 9Q3 1Q3 1Q4 1Q1 1Q3 11Q1 11Q3 11Q1 11Q2 11Q3 11Q Magyarországon mind a beruházási ráta, mind pedig a banki hitelkihelyezés lényegesen elmarad a régiós versenytársakra jellemzıtıl. Ennek két oka van: 1. Csökkent a befektetıi bizalom, ami a külföldi bankokra is igaz. 2. A kockázati prémium itt a legmagasabb, ami beépül a hitelek kamataiba és a beruházási döntésekbe. A bizalom a kulcskérdés. Amennyiben ez nem tér vissza, az megakadályozza a növekedés belsı motorjainak - fogyasztás, beruházás, hitelezés - újraindulását. Az IMF megállapodás mielıbbi megkötése a bankok és a befektetık bizalmát is növelheti. 3 Adatforrás: Eurostat ¹Nettó hitelkihelyezés=új hitelkihelyezés - törlesztés átértékelés nélkül 4

2 A bankok finanszírozási helyzete Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Likviditás Beruházások változása (8=1) 1 a bankrendszer korrigálatlan hitel/betét mutatója 11 során folyamatos javulást mutatott, s a megelızı év végéhez képest 12 százalékpontos javulással 144% -ra csökkent. a javulás elsısorban nem a betétállomány növekedésének, hanem a hitelállomány csökkenésének az eredménye volt. a bankok jellemzıen az eszközoldali bıvülés helyett a hazai betétek növekedésére koncentráltak a bankrendszer külsı forrásai nominálisan és a mérlegfıösszegre vetítve is csökkentek 11 során A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* I. negyed Forrás: KSH, OTP I. negyedévében már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek A hitelezési hajlandóság az elmúlt negyedévben is érzékelhetıen romlott A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nıt a 9 napon túl nem fizetık aránya prognózis A vállalati hitelkereslet is tovább mérséklıdött. Növekedést, a beruházásokat ösztönzı programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetık is támogatni tudnak Betétek 14 Hitelek 16 Forrás: OTP *Forrás: MNB, OTP Elemzés 5 A kereskedelmi bankok(vállalati) stratégiáit és a mozgásterét döntıen a makrogazdasági (külsı) körülmények, feltételek határozzák meg 6 Az OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogram eredményei Makrogazdasági körülmények 12 Adatok: millió Ft-ban a gazdaság stagnál vagy csökken, az export nı szőkülı, zsugorodó vállalati hitelpiac banki standardoknak megfelelı piaci szereplık korlátozott száma alacsony a beruházási aktivitás csökkenı fogyasztás Makrogazdasági mutatók A bevezetés óta eltelt 1 éves idıszakban: GDP csökken Beruházások (állóeszköz felhalmozás ) - 2% Export + 5%, CDS-felár (FX funding) 4-5 bázispont ,1 Mrd Ft keret (399 ügyfél) kiajánlása ,2 Mrd Ft (9 ügyfél) elfogadott ajánlat (64,9 %) A válság során a KKV szektor aránya a banki hitelportfolión belül érezhetıen mérséklıdött A válság során a KKV szektor aránya a banki hitelportfolión belül érezhetıen mérséklıdött 11 végére 36 % 22,7 Mrd Ft beruházási hitelajánlatból 16,7 Mrd Ft beruházási szándékot igazoltak vissza a vállalatok. Az OTP Bank a beruházásokat a gazdaság hajtóerejének tekinti. 11-ben az OTP teljes vállalati piaci részesedése 8,6%-ra, 12- áprilisára már 9,2%-ra nıt Összes Elfogadott Keret Összes Kiajánlott Keret A program folytatása: OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat Forrás: OTP Beruházási keresletösztönzés+hitelfinanszírozás=növekvı gazdaság Visszautasított Keret Forrás: KBI 7 8

3 1 milliárd forint keretösszegő hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetıségeinek támogatására Széleskörő beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta Fejlesztési célok ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerősítés gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerősítés tenyészállat-vásárlás OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 1 Milliárd Ft Hitel: 5 Millió Ft-tól 1 Milliárd Ft 1 Milliárd forintos keretösszeg 4 Milliárd Ft-ig Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezı Beruházási hitel kis- közép- vagy nagyvállalkozások Lízing szolgáltatás Általános feltételek Pályázati tanácsadás Max 1 éves futamidı 5-6 %-os hitelfinanszírozás Folyószámlahitel is pályázható Általános feltételek A hitelpályázat általános feltételei Európai Uniós pályázatok kiegészítı finanszírozása Eljárási keretek Saját erı: a hitel és a támogatás mértékétıl függı, de minimum % Megkezdett projektekkel is lehet pályázni Eljárási keretek 9 Új kezdeményezés gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntés 1 milliárd Ft Általános feltételek Folyamatos benyújtás elektronikusan szerzıdéskötés Eljárási keretek OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogram A beruházási kereslet ösztönzése Elızetes központi elıminısítés 3 munkanap alatt Több mint 4 hitel termék Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások ügyfél megkeresés A házi banki szolgáltatások erısítése A beruházási folyamat támogatása Kiegészítı finanszírozás OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása Export finanszírozás Elektronikus pályázati benyújtás Beruházó ügyfél OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat meghirdetése 1 Mrd Ft- kerettel EU és hazai pályázati sajáterı pótlásra Megalapozottabb beruházási döntés elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál 1 Az OTP Bank teljes körő szolgáltatási palettával erısíteni kívánja a vállalati üzleti lehetıségeket Teljes körő vállalat finanszírozás, BERUHÁZÁSI HITEL Pályázható hiteltermékek Beruházási hitel EIB Global Loan MFB Vállalkozásfinanszírozási Program MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hálózatban nyújtott projekthitel Kombinált Hitel Garanciával Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitel Zöldkártya hitel Projekt hitel Folyószámla hitel Forgóeszközhitel Interneten elérhetı pályázati dokumentáció Üzleti támogatás a beruházás elıkészítéséhez projekttársaságok 42 Mrd Ft szabad keret 17 - Milliárd forintos beruházás támogatása 11 12

4 Az agrárium teljesítménye hazánkban A mezıgazdaság részaránya Az élelmiszeripar részaránya Év a foglalkoztatásban a bruttó hazai termék (GDP) termelésben a beruházásban a foglalkoztatásban a bruttó hazai termék (GDP) termelésben a beruházásban 8 4,4 3,7 4,8 3,3 2 2,5 9 4,6 2,5 5,6 3,5 2,1 2,5 1 4,5 2,9 4,8 3,5 1,9 3, 11* 4,6 5,6 2,2 3,1 *elızetes adatok alapján A magyar gazdaság teljesítménye 11-ben 1,7%-kal bıvült. Gyuris Dániel, Ingatlan Kisvállalkozói és Agrár Divízió vezérigazgató-helyettes A GDP növekedés hajtóereje elsısorban a mezıgazdaság, másodsorban az ipari export volt. A mezıgazdaság teljesítménye a beruházásokban 11-ben várhatóan,8%-kal bıvül. Enyhe emelkedés figyelhetı meg az élelmiszeripar beruházási teljesítményében is. 14 Az agárgazdasági beruházások teljesítményértékének változása Az agárgazdasági beruházások értéke 12. milliárd Ft Forrás: KSH 194,8 Mezıgazdasági, erdészeti,halászati beruházások teljesítményértékének változása folyóáron (Mrd Ft/év) 227,2 18,9 197,8 196,7 192,5 229,4 Ezzel szemben a nemzetgazdasági beruházások 8-11 közötti teljesítményértéke folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. 1,5 8,8 238, A 3-as 227,2 mrd Ft-os beruházási szint az EU csatlakozás miatt elırehozott beruházásoknak volt köszönhetı. Az EU csatlakozás elıtti beruházási teljesítményértéket 8-ra sikerült újra elérni, majd 9-re a felfutó EMVA támogatások hatása volt egyre inkább érezhetı. A 1-es visszaesés a válság idıszaknak tudható be. 11-re a beruházások teljesítmény értéke már meghaladja a 8-as évet és csak 12,7 mrd-dal maradt el a 9 évi legjobb eredménytıl Mezıgazdasági, halászati, erdészeti beruházások teljesítményértéke folyó áron (Mrd Ft/év) + 8 % 45 48,6 Forrás: KSH 11. I. negyedév 12. I. negyedév DARÁNYI IGNÁC terv Kormányzati cél: az agrárium versenyképességének növelése, valamint a fenntartható mezıgazdaság támogatása. 12-ben I. negyedévében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva a mezıgazdasági, erdıgazdálkodási, halászati beruházások teljesítményértéke 8 %-kal nıtt. Ugyanebben az összehasonlításban a nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke 5,3%-kal csökkent. A termelés fokozásának hatásai Mezıgazdasági termelési multiplikátor: 1,8 Élelmiszeripar termelési multiplikátor: 2, Ez azt jelenti, hogy a megtermelt mezıgazdasági termékek hazai felhasználásának egységnyi növekedésével a tovagyőrőzı hatások miatt 1,8 egységnyi nemzetgazdasági növekedés érhetı el. Az élelmiszerek hazai fogyasztásának növekedése pedig önmaga értékének 2%-val megegyezı nemzetgazdasági növekedést indukál. Az agráriumban kiemelkedı gazdasági növekedést ösztönzı potenciál rejlik, ami megmutatkozik a kormányzati törekvésekben is. 16

5 Darányi Ignác terv - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásai Beruházásokat élénkítı támogatások 12-ben Az elhúzódó gazdasági válság negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása, mérséklése kiemelkedıen fontos cél. Recessziós környezetben különösen fontos, kettıs szerep hárul a beruházásokra: gazdaságélénkítı hatásukkal egyrészt mérséklik a recessziót, másrészt a versenyképes termelési szerkezet kialakítása alapozhatja meg a válságból történı sikeres kilábalást. A beruházások finanszírozását a Darányi terv prioritásként kezeli, amelyekhez a rendelkezésre álló forrásokat alapvetıen a I. III. és IV. tengely tartalmazza. Az I.-II és IV. tengely teljes forrása 867,5 mrd Ft, melybıl 663,2 mrd Ft már le van kötve. I. tengely: 89 milliárd Ft szabad keret! III. és IV. tengely: 1,3 milliárd szabad keret! Mezıgazdasági üzemek korszerősítése Fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatások; Mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás; A termelıi csoportok létrehozásához és mőködéséhez nyújtandó támogatások; GAZDANET- új; Az élelmiszer-minıségi rendszerekben részt vevı mezıgazdasági termelık támogatása; Termelıi csoportok támogatása az élelmiszer-minıségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén. II. tengely Nem termelı beruházásoknak nyújtott támogatás; Nem mezıgazdasági tevékenység kialakítása; Turisztikai tevékenységek ösztönzése; Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; Falumegújítás és fejlesztés; Vidéki örökség megırzése. LEADER Mezıgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) Keretösszeg: 5 milliárd Ft Célterületek: Versenyképesség javítása Élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi feltételek javítása Vágópontok Támogatás intenzitása: 4-6%-ig Állattartó telepek Korszerősítése (ÁTK) Keretösszeg: 4 milliárd Ft Célterületek: Trágya kezelés, tárolás Állati férıhely kialakítás Telepi állategészségügyi helyzet javítása Jó minıségő takarmány elıállítása, minıség megırzése Támogatás intenzitása: 4-6% MFB Agrár Forgóeszközhitel (tenyészállat vásárlásra) Keretösszeg: milliárd Ft (Teljes keret, amely tartalmazza a nem tenyészállatra fordítható hitelcélokat is.) Cél: Az állattenyésztés versenyképességének javítása Elınyei: Kedvezményes kamatozás Saját erı nélkül is İstermelı és kezdı vállalkozás számára is Tenyészállat vásárlásra is Többnyire nem beruházásokhoz, fejlesztésekhez köthetı jogcímeket tartalmaz. Forrás: MVH, 11. decemberi nyilvános adatok alapján Hitelezési piac alakulása az agráriumban Jövıbeni befolyásoló tényezık az agráriumban - KAP Bankok és szövetkezeti hitelintézetek hitelállományi alakulása együttesen (milliárd Ft) Dátum Mezıgazdaság* Élelmiszeripar** Agrár*** Teljes hiteláll. 11. március 35,4 366,1 671,4 7 8,7 11. december 3,6 378,2 73, ,7 12. március 3, 349,8 649, ,6 Változás (márc./márc.) 98,2% 95,6% 96,8% 12,% *: mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás, halgazdálkodás **: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása ***: *+ ** együtt A mezıgazdaság és élelmiszeripar finanszírozási helyzete A teljes 7 3 mrd Ft-os pénzintézeti hitelállományban a mezıgazdaság 3 mrd Ft, az élelmiszer ipar 35 mrd Ft, így az agrárium 65 mrd Ft hitelállományt tett ki 12. március végén. Forrás: MNB A banki és szövetkezeti mezıgazdasági hitelállomány 1,8%-os, míg az élelmiszeriparé 4,4%-os csökkenést mutat az egy évvel korábbi szinthez képest. Az elızı negyedévhez viszonyítva az agrárium kedvezı 11-es jövedelmi helyzetének hatására a BANKOK mezıgazdasági hitelállománya a 11. IV. negyedéves 279,1 mrd Ft-ról jelentısen (-9,5%), 2,6 mrd Ft-ra csökkent az I. negyedévben, míg a szövetkezeti hitelintézetek mezıgazdasági hitelállománya a IV. negyedéves 46,5 mrd Ft-ról 1,9%-kal 47,4 mrd Ft-ra nıtt az idei I. negyedévben. Az I. negyedévben a forintban kifejezett devizahitel állomány aránya a gyengébb forint mellett is 6%-ról 57%-ra csökkent, miközben a devizában kifejezett devizahitel állomány is kb. 3,7%-kal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az erısödı forint arány mellett kb. 2/3-1/3 arányú forint-deviza aránya a mezıgazdaságnál kisebb (21%), az élelmiszeriparnál nagyobb (39%) devizakitettséget jelent. A Közös Agrárpolitika (KAP) kiadásokat várhatóan a 13-as nominálértéken tartják, így Magyarország helyzete a közvetlen támogatások terén változatlan maradhat. milliárd A KAP költségvetés alakulása 198- között EU-1 EU-12 EU- EU- EU Export visszatérítés Egyéb piaci intézkedések Termeléshez kötött tám. Termeléshez nem kötött tám. Piaci intézkedések Közvetlen kifizetések Vidékfejlesztés Forrás: DG Agriculture and Rural Development

6 Közös Agrárpolitika 14 - között OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram célja A KAP tervezett finanszírozása a következı támogatási idıszakra: I. pillér: Közvetlen kifizetések és piaci kiadások 317,2 mrd EUR II. pillér: Vidékfejlesztés 11,2 mrd EUR Összesen 418,4 mrd EUR T É T E L E S Á T A L Á N Y Közvetlen kifizetések új rendszere I. pillér Kötelezı támogatási elemek valamennyi tagállamban: Alaptámogatás Zöld kifizetés (közvetlen kifizetési keretösszeg 3%-a) A fiatal gazdálkodókra vonatkozó támogatása (2%- ig) Önkéntes támogatási elemek a tagállam döntésének függvényében: Termeléstıl függı támogatás (5 vagy 1 %-ig) Támogatás a természeti korlátokkal rendelkezı területeken (5%-ig) vagy A kistermelıknek szóló átalány támogatási rendszer (valamennyi tagállamban, a közvetlen kifizetési keretösszeg 1%-ig) NEGATÍVUMOK Támogatások progresszív csökkentése és maximalizálása! A vidékfejlesztés új szerkezete II. pillér Az ÚMVP-ben alkalmazott tengelyek megszőnnek!!! A vidékfejlesztési célokat 6 uniós prioritáson keresztül lehet elérni: Tudás transzfer a mezıgazdaságban és az erdıgazdálkodásban Mezıgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezıgazdaságban Mezıgazdaságtól és erdıgazdálkodástól függı ökoszisztémák megırzése, javítása Erıforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrárélelmiszer és erdıgazdálkodási ágazatokban A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetıségeinek kiaknázása Tematikus alprogramok beépítése (magasabb társfinanszírozás, de max. 9 %) Fiatal gazdák támogatása Kisgazdaságok és termelıi csoportok támogatása Hegyvidéki terültek Rövid ellátási láncok A kormányzati szándékkal összhangban az OTP Bank elkötelezett agrárvállalkozók Európai Uniós támogatási forrásokból és saját erıbıl tervezett mezıgazdasági, élelmiszeripari és vidékfejlesztési beruházások megvalósításának finanszírozásában. Az OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram kedvezı pályázati feltételek mellett, 1 milliárd forint keretösszegben: segíti elı a fejlesztési elképzelésekkel rendelkezı agrárvállalkozások forráshoz jutását, illetve az egyes vidékfejlesztési programok igénybevételével lehetıvé teszi az agrárvállalkozók számára a kapcsolódó támogatási lehetıségek minél erıteljesebb kihasználását Köszönjük a figyelmet!

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

Finanszíroz agráriumban. riumban. Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30.

Finanszíroz agráriumban. riumban. Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30. Finanszíroz rozási megoldások az agráriumban riumban Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30. Mezőgazdasági körkép 2012. Forrás: KSH 2 Demográfiai összefüggések A világ szárazföldjének 68%-a

Részletesebben

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai

A magyar gazdaság helyzete és kilátásai PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT. 1023 BUDAPEST, FELHÉVÍZI U. 24. Telefon: 36-1-335-0830; Fax: 36-1-335-0828, E-mail: pukrt@mail.datanet.hu A magyar gazdaság helyzete és kilátásai (2008-2009) A 2008. évi gazdasági folyamatok

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Pongrácz Éva projektvezetı. Gácsi Györgyi számvevı. Dr. Kádár Kriszta. Dr. Nagy Ágnes számvevı tanácsos Az elemzı munkát felügyelte: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Az elemzı munkát vezette: Pongrácz Éva projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Gácsi Györgyi számvevı Dr. Kádár Kriszta számvevı Dr. Nagy

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos.

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos. Az elemzı munkát vezették: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Rábai György számvevı, projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Igar Tamás számvevı Kisapáti Angéla számvevı tanácsos Lucza Anikó számvevı

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2011 2015 A SZÉLL KÁLMÁN TERV ALAPJÁN Budapest, 2011. április Tartalom Előszó...1 1. Gazdaságpolitikai célok...2 2. Makrogazdasági kilátások...6

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2013 2016 2013. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 6 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 6 2.2.

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január

Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Ingatlanpiaci elemzés 2010 január Készítette: Molnár Tamás Tartalomjegyzék Magyarország fıbb makrogazdasági mutatói és gazdasági eseményei... 3 A magyar gazdaság jelenleg... 3 Infláció... 3 Árfolyamok...

Részletesebben

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében

F ó k u s z b a n. A magyar gazdaság növekedése 2015 első negyedévében A Magyar Fejlesztési Bank havi gazdasági jelentése F ó k u s z b a n A magyar gazdaság növekedése 215 első negyedévében Az év első három hónapjában tovább folytatódott a fejlett és fejlődő országok növekedési

Részletesebben

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június

MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS. 2013. június Takarékbank Elemzés MAKROGAZDASÁGI ÉS PÉNZPIACI ÁTTEKINTÉS 213. június I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A magyar gazdaság szempontjából meghatározó jellegű külső kereslet oldaláról a 213-as év nem indult fényesen:

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság

Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság Makrogazdasági elemzés 212. tavasz Bizonytalan külső környezet, stagnáló magyar gazdaság A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági elemzése Vezető közgazdász: Gém Erzsébet Készítette: Gém Erzsébet Mikesy

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 2010.01.27. MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2009-2012 Budapest, 2010. január Tartalom 1. Gazdaságpolitikai célok... 2 2. Makrogazdasági folyamatok és előrejelzés... 4 2.1. Külső feltételek...

Részletesebben

J/8112. számú. jelentés

J/8112. számú. jelentés MAGYARORSZÁG KORMÁNYA J/8112. számú jelentés a kis- és középvállalkozások 2009-2010. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint

Részletesebben

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december

JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december JeLenTés AZ INFLÁCIÓ ALAKULÁSÁRÓL 2011. december Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Fe le lõs ki adó: dr. Simon András 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben