Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* Forrás: KSH, OTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Likviditás Beruházások változása (2008=100) A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* 7 296. Forrás: KSH, OTP"

Átírás

1 A vállalati szektor lehetıségeit korlátozza, hogy az Európai Unió erıteljes lassulása, esetleg recessziója és a költségvetési kiigazítás recessziót okoz Magyarországon is 12 I. negyedévében a GDP éves összevetésben,7%-al, negyedévesben 1,3%-kal zsugorodott. GDP (éves és évesített negyedéves növekedés, %) Áruexport (szezonálisan igazított havi adatok, 5=1) OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat Wolf László, vezérigazgató-helyettes, Gyuris Dániel, vezérigazgató-helyettes, Budapest, 12. július 4. Elırejelzés: stagnálás, enyhe, -,4%-os recesszió. A kedvezıtlen elsı negyedévi adatot a második negyedévtıl kezdıdıen ellensúlyozhatja a Mercedes gyárban meginduló termelés aminek köszönhetıen 5% körüli exportbıvüléssel számolunk 12-ben Az eurózóna adósságválsága erısen lassítja önmagában is a gazdasági növekedést. A költségvetési szigor miatt a fogyasztás 1,5%-kal csökkenhet. Az új beruházások esetében 2%-os visszaeséssel számolunk. Ipari termelés (szezonálisan igazított havi adatok, 5=1 ) Ipari termelés -.% Lehman Csıd Ipari export +.4% Elırejelzés -.% Lehman Csıd +43.8% Munkanélküliségi ráta (LFS, szezonálisan igazított havi adatok, 5=1, %) Lehman Csıd +3.6%p Munkanélküliségi ráta -.5% 2 A gazdaság növekedési kilátása oldaláról elınyös lehet, hogy a költségvetés egyszeri tételek nélkül számolt egyenlege 12-ben tovább javulhat, ami erısíti az ország nettó finanszírozási képességét. A reformok és a növekedési pályára állás további gátja lehet, ha a nem tér vissza a reálgazdasági és banki bizalom 12-ben az export dinamikusabban bıvülhet, mint az import, ezért a nettó export elérheti a 1 milliárd eurót, ami a GDP 1%-a. A folyó fizetési mérleg többlete a tavalyi 1,4% után a GDP2,5-3%-ára bıvülhet 12-ben, ennek következtében a nettó külsı adósság számottevıen csökkenhet. Az államháztartás többlete a GDP +4,3%-a volt 11-ben a volt kötelezı magán-nyugdíjpénztári tagok vagyonának (a GDP 9,7%-a) állami átvétele miatt. Az elmúlt év hiánya enélkül a GDP 5,4%-a lett volna. A legfrissebb kiigazítás a Konvergencia Programban 13-ra bejelentett 2%-os hiánycsökkentés. Az elıirányzott hiány- és adósságpálya álláspontunk szerint megalapozott. Az Európai Bizottság tavaszi makrogazdasági elırejelzésében a GDP 3%-a alatti hiánypályát jelez elıre 12-re és 13-ra. Külsı egyensúly (a GDP%-ban) Államadósság (a GDP %-ban) Külkereskedelmi mérleg (szezonálisan igazított havi adatok, millió euró) Államháztartási hiány (a GDP %-ban) Q1 Magyarország CEE (V3, Ro, BG) átlag Beruházási ráta hitelflow¹ (a GDP %-ában) Q3 1Q1 1Q3 2Q1 2Q3 3Q1 3Q3 4Q1 4Q3 5Q1 Magánszektor nettó hitelfelvétele ¹ (a GDP %-ában) 5Q1 5Q2 5Q3 5Q4 6Q1 6Q2 6Q3 6Q4 7Q1 7Q2 7Q3 7Q4 8Q1 8Q2 8Q3 8Q4 9Q1 9Q2 9Q3 9Q4 1Q1 1Q2 5Q3 6Q1 6Q3 7Q1 7Q3 8Q1 8Q3 9Q1 Adatforrás: Eurostat ¹Nettó hitelkihelyezés=új hitelkihelyezés - törlesztés átértékelés nélkül CEE MIN-MAX 9Q3 1Q3 1Q4 1Q1 1Q3 11Q1 11Q3 11Q1 11Q2 11Q3 11Q Magyarországon mind a beruházási ráta, mind pedig a banki hitelkihelyezés lényegesen elmarad a régiós versenytársakra jellemzıtıl. Ennek két oka van: 1. Csökkent a befektetıi bizalom, ami a külföldi bankokra is igaz. 2. A kockázati prémium itt a legmagasabb, ami beépül a hitelek kamataiba és a beruházási döntésekbe. A bizalom a kulcskérdés. Amennyiben ez nem tér vissza, az megakadályozza a növekedés belsı motorjainak - fogyasztás, beruházás, hitelezés - újraindulását. Az IMF megállapodás mielıbbi megkötése a bankok és a befektetık bizalmát is növelheti. 3 Adatforrás: Eurostat ¹Nettó hitelkihelyezés=új hitelkihelyezés - törlesztés átértékelés nélkül 4

2 A bankok finanszírozási helyzete Rövidtávon a vállalati hitelek további csökkenése prognosztizálható és az állóeszköz felhalmozás csökkenése is folytatódik Vállalati hitelek- betétek alakulása Mrd Ft Likviditás Beruházások változása (8=1) 1 a bankrendszer korrigálatlan hitel/betét mutatója 11 során folyamatos javulást mutatott, s a megelızı év végéhez képest 12 százalékpontos javulással 144% -ra csökkent. a javulás elsısorban nem a betétállomány növekedésének, hanem a hitelállomány csökkenésének az eredménye volt. a bankok jellemzıen az eszközoldali bıvülés helyett a hazai betétek növekedésére koncentráltak a bankrendszer külsı forrásai nominálisan és a mérlegfıösszegre vetítve is csökkentek 11 során A bankrendszer külsı forrásai (tıkeelemek nélkül, mrd. HUF)* I. negyed Forrás: KSH, OTP I. negyedévében már a feldolgozóipari beruházások is csökkentek A hitelezési hajlandóság az elmúlt negyedévben is érzékelhetıen romlott A vállalati szektorban 11,2%-ról 16,2%-ra nıt a 9 napon túl nem fizetık aránya prognózis A vállalati hitelkereslet is tovább mérséklıdött. Növekedést, a beruházásokat ösztönzı programok beindítása szükséges, amit a bankok és a befektetık is támogatni tudnak Betétek 14 Hitelek 16 Forrás: OTP *Forrás: MNB, OTP Elemzés 5 A kereskedelmi bankok(vállalati) stratégiáit és a mozgásterét döntıen a makrogazdasági (külsı) körülmények, feltételek határozzák meg 6 Az OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogram eredményei Makrogazdasági körülmények 12 Adatok: millió Ft-ban a gazdaság stagnál vagy csökken, az export nı szőkülı, zsugorodó vállalati hitelpiac banki standardoknak megfelelı piaci szereplık korlátozott száma alacsony a beruházási aktivitás csökkenı fogyasztás Makrogazdasági mutatók A bevezetés óta eltelt 1 éves idıszakban: GDP csökken Beruházások (állóeszköz felhalmozás ) - 2% Export + 5%, CDS-felár (FX funding) 4-5 bázispont ,1 Mrd Ft keret (399 ügyfél) kiajánlása ,2 Mrd Ft (9 ügyfél) elfogadott ajánlat (64,9 %) A válság során a KKV szektor aránya a banki hitelportfolión belül érezhetıen mérséklıdött A válság során a KKV szektor aránya a banki hitelportfolión belül érezhetıen mérséklıdött 11 végére 36 % 22,7 Mrd Ft beruházási hitelajánlatból 16,7 Mrd Ft beruházási szándékot igazoltak vissza a vállalatok. Az OTP Bank a beruházásokat a gazdaság hajtóerejének tekinti. 11-ben az OTP teljes vállalati piaci részesedése 8,6%-ra, 12- áprilisára már 9,2%-ra nıt Összes Elfogadott Keret Összes Kiajánlott Keret A program folytatása: OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat Forrás: OTP Beruházási keresletösztönzés+hitelfinanszírozás=növekvı gazdaság Visszautasított Keret Forrás: KBI 7 8

3 1 milliárd forint keretösszegő hitelpályázat a vállalati ügyfelek növekedési lehetıségeinek támogatására Széleskörő beruházási célok, teljes beruházási hitelpaletta Fejlesztési célok ingatlan vásárlás, építés, felújítás, korszerősítés gép, berendezés, technológia vásárlás, felújítás, korszerősítés tenyészállat-vásárlás OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat 1 Milliárd Ft Hitel: 5 Millió Ft-tól 1 Milliárd Ft 1 Milliárd forintos keretösszeg 4 Milliárd Ft-ig Legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkezı Beruházási hitel kis- közép- vagy nagyvállalkozások Lízing szolgáltatás Általános feltételek Pályázati tanácsadás Max 1 éves futamidı 5-6 %-os hitelfinanszírozás Folyószámlahitel is pályázható Általános feltételek A hitelpályázat általános feltételei Európai Uniós pályázatok kiegészítı finanszírozása Eljárási keretek Saját erı: a hitel és a támogatás mértékétıl függı, de minimum % Megkezdett projektekkel is lehet pályázni Eljárási keretek 9 Új kezdeményezés gyorsabb ügyfélkiszolgálás- biztosabb beruházási döntés 1 milliárd Ft Általános feltételek Folyamatos benyújtás elektronikusan szerzıdéskötés Eljárási keretek OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogram A beruházási kereslet ösztönzése Elızetes központi elıminısítés 3 munkanap alatt Több mint 4 hitel termék Ügyfélcsoportok finanszírozása, klaszterek támogatása Bankcsoporti, hazai és nemzetközi szolgáltatások ügyfél megkeresés A házi banki szolgáltatások erısítése A beruházási folyamat támogatása Kiegészítı finanszírozás OTP Széchenyi 5 Vállalati Hitelprogramból az egyéb finanszírozási igény biztosítása Export finanszírozás Elektronikus pályázati benyújtás Beruházó ügyfél OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram pályázat meghirdetése 1 Mrd Ft- kerettel EU és hazai pályázati sajáterı pótlásra Megalapozottabb beruházási döntés elbírálás az ügyfélhez közeli Kereskedelmi Banki Centrumnál 1 Az OTP Bank teljes körő szolgáltatási palettával erısíteni kívánja a vállalati üzleti lehetıségeket Teljes körő vállalat finanszírozás, BERUHÁZÁSI HITEL Pályázható hiteltermékek Beruházási hitel EIB Global Loan MFB Vállalkozásfinanszírozási Program MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Hálózatban nyújtott projekthitel Kombinált Hitel Garanciával Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitel Zöldkártya hitel Projekt hitel Folyószámla hitel Forgóeszközhitel Interneten elérhetı pályázati dokumentáció Üzleti támogatás a beruházás elıkészítéséhez projekttársaságok 42 Mrd Ft szabad keret 17 - Milliárd forintos beruházás támogatása 11 12

4 Az agrárium teljesítménye hazánkban A mezıgazdaság részaránya Az élelmiszeripar részaránya Év a foglalkoztatásban a bruttó hazai termék (GDP) termelésben a beruházásban a foglalkoztatásban a bruttó hazai termék (GDP) termelésben a beruházásban 8 4,4 3,7 4,8 3,3 2 2,5 9 4,6 2,5 5,6 3,5 2,1 2,5 1 4,5 2,9 4,8 3,5 1,9 3, 11* 4,6 5,6 2,2 3,1 *elızetes adatok alapján A magyar gazdaság teljesítménye 11-ben 1,7%-kal bıvült. Gyuris Dániel, Ingatlan Kisvállalkozói és Agrár Divízió vezérigazgató-helyettes A GDP növekedés hajtóereje elsısorban a mezıgazdaság, másodsorban az ipari export volt. A mezıgazdaság teljesítménye a beruházásokban 11-ben várhatóan,8%-kal bıvül. Enyhe emelkedés figyelhetı meg az élelmiszeripar beruházási teljesítményében is. 14 Az agárgazdasági beruházások teljesítményértékének változása Az agárgazdasági beruházások értéke 12. milliárd Ft Forrás: KSH 194,8 Mezıgazdasági, erdészeti,halászati beruházások teljesítményértékének változása folyóáron (Mrd Ft/év) 227,2 18,9 197,8 196,7 192,5 229,4 Ezzel szemben a nemzetgazdasági beruházások 8-11 közötti teljesítményértéke folyamatosan csökkenı tendenciát mutat. 1,5 8,8 238, A 3-as 227,2 mrd Ft-os beruházási szint az EU csatlakozás miatt elırehozott beruházásoknak volt köszönhetı. Az EU csatlakozás elıtti beruházási teljesítményértéket 8-ra sikerült újra elérni, majd 9-re a felfutó EMVA támogatások hatása volt egyre inkább érezhetı. A 1-es visszaesés a válság idıszaknak tudható be. 11-re a beruházások teljesítmény értéke már meghaladja a 8-as évet és csak 12,7 mrd-dal maradt el a 9 évi legjobb eredménytıl Mezıgazdasági, halászati, erdészeti beruházások teljesítményértéke folyó áron (Mrd Ft/év) + 8 % 45 48,6 Forrás: KSH 11. I. negyedév 12. I. negyedév DARÁNYI IGNÁC terv Kormányzati cél: az agrárium versenyképességének növelése, valamint a fenntartható mezıgazdaság támogatása. 12-ben I. negyedévében az elızı év azonos idıszakához viszonyítva a mezıgazdasági, erdıgazdálkodási, halászati beruházások teljesítményértéke 8 %-kal nıtt. Ugyanebben az összehasonlításban a nemzetgazdasági beruházások teljesítményértéke 5,3%-kal csökkent. A termelés fokozásának hatásai Mezıgazdasági termelési multiplikátor: 1,8 Élelmiszeripar termelési multiplikátor: 2, Ez azt jelenti, hogy a megtermelt mezıgazdasági termékek hazai felhasználásának egységnyi növekedésével a tovagyőrőzı hatások miatt 1,8 egységnyi nemzetgazdasági növekedés érhetı el. Az élelmiszerek hazai fogyasztásának növekedése pedig önmaga értékének 2%-val megegyezı nemzetgazdasági növekedést indukál. Az agráriumban kiemelkedı gazdasági növekedést ösztönzı potenciál rejlik, ami megmutatkozik a kormányzati törekvésekben is. 16

5 Darányi Ignác terv - Új Magyarország Vidékfejlesztési Program forrásai Beruházásokat élénkítı támogatások 12-ben Az elhúzódó gazdasági válság negatív gazdasági hatásainak ellensúlyozása, mérséklése kiemelkedıen fontos cél. Recessziós környezetben különösen fontos, kettıs szerep hárul a beruházásokra: gazdaságélénkítı hatásukkal egyrészt mérséklik a recessziót, másrészt a versenyképes termelési szerkezet kialakítása alapozhatja meg a válságból történı sikeres kilábalást. A beruházások finanszírozását a Darányi terv prioritásként kezeli, amelyekhez a rendelkezésre álló forrásokat alapvetıen a I. III. és IV. tengely tartalmazza. Az I.-II és IV. tengely teljes forrása 867,5 mrd Ft, melybıl 663,2 mrd Ft már le van kötve. I. tengely: 89 milliárd Ft szabad keret! III. és IV. tengely: 1,3 milliárd szabad keret! Mezıgazdasági üzemek korszerősítése Fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatások; Mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás; A termelıi csoportok létrehozásához és mőködéséhez nyújtandó támogatások; GAZDANET- új; Az élelmiszer-minıségi rendszerekben részt vevı mezıgazdasági termelık támogatása; Termelıi csoportok támogatása az élelmiszer-minıségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó tájékoztatási és promóciós tevékenységek terén. II. tengely Nem termelı beruházásoknak nyújtott támogatás; Nem mezıgazdasági tevékenység kialakítása; Turisztikai tevékenységek ösztönzése; Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; Falumegújítás és fejlesztés; Vidéki örökség megırzése. LEADER Mezıgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) Keretösszeg: 5 milliárd Ft Célterületek: Versenyképesség javítása Élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi feltételek javítása Vágópontok Támogatás intenzitása: 4-6%-ig Állattartó telepek Korszerősítése (ÁTK) Keretösszeg: 4 milliárd Ft Célterületek: Trágya kezelés, tárolás Állati férıhely kialakítás Telepi állategészségügyi helyzet javítása Jó minıségő takarmány elıállítása, minıség megırzése Támogatás intenzitása: 4-6% MFB Agrár Forgóeszközhitel (tenyészállat vásárlásra) Keretösszeg: milliárd Ft (Teljes keret, amely tartalmazza a nem tenyészállatra fordítható hitelcélokat is.) Cél: Az állattenyésztés versenyképességének javítása Elınyei: Kedvezményes kamatozás Saját erı nélkül is İstermelı és kezdı vállalkozás számára is Tenyészállat vásárlásra is Többnyire nem beruházásokhoz, fejlesztésekhez köthetı jogcímeket tartalmaz. Forrás: MVH, 11. decemberi nyilvános adatok alapján Hitelezési piac alakulása az agráriumban Jövıbeni befolyásoló tényezık az agráriumban - KAP Bankok és szövetkezeti hitelintézetek hitelállományi alakulása együttesen (milliárd Ft) Dátum Mezıgazdaság* Élelmiszeripar** Agrár*** Teljes hiteláll. 11. március 35,4 366,1 671,4 7 8,7 11. december 3,6 378,2 73, ,7 12. március 3, 349,8 649, ,6 Változás (márc./márc.) 98,2% 95,6% 96,8% 12,% *: mezıgazdaság, vadgazdálkodás, erdıgazdálkodás, halgazdálkodás **: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása ***: *+ ** együtt A mezıgazdaság és élelmiszeripar finanszírozási helyzete A teljes 7 3 mrd Ft-os pénzintézeti hitelállományban a mezıgazdaság 3 mrd Ft, az élelmiszer ipar 35 mrd Ft, így az agrárium 65 mrd Ft hitelállományt tett ki 12. március végén. Forrás: MNB A banki és szövetkezeti mezıgazdasági hitelállomány 1,8%-os, míg az élelmiszeriparé 4,4%-os csökkenést mutat az egy évvel korábbi szinthez képest. Az elızı negyedévhez viszonyítva az agrárium kedvezı 11-es jövedelmi helyzetének hatására a BANKOK mezıgazdasági hitelállománya a 11. IV. negyedéves 279,1 mrd Ft-ról jelentısen (-9,5%), 2,6 mrd Ft-ra csökkent az I. negyedévben, míg a szövetkezeti hitelintézetek mezıgazdasági hitelállománya a IV. negyedéves 46,5 mrd Ft-ról 1,9%-kal 47,4 mrd Ft-ra nıtt az idei I. negyedévben. Az I. negyedévben a forintban kifejezett devizahitel állomány aránya a gyengébb forint mellett is 6%-ról 57%-ra csökkent, miközben a devizában kifejezett devizahitel állomány is kb. 3,7%-kal csökkent az egy évvel korábbi szinthez képest. Az erısödı forint arány mellett kb. 2/3-1/3 arányú forint-deviza aránya a mezıgazdaságnál kisebb (21%), az élelmiszeriparnál nagyobb (39%) devizakitettséget jelent. A Közös Agrárpolitika (KAP) kiadásokat várhatóan a 13-as nominálértéken tartják, így Magyarország helyzete a közvetlen támogatások terén változatlan maradhat. milliárd A KAP költségvetés alakulása 198- között EU-1 EU-12 EU- EU- EU Export visszatérítés Egyéb piaci intézkedések Termeléshez kötött tám. Termeléshez nem kötött tám. Piaci intézkedések Közvetlen kifizetések Vidékfejlesztés Forrás: DG Agriculture and Rural Development

6 Közös Agrárpolitika 14 - között OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram célja A KAP tervezett finanszírozása a következı támogatási idıszakra: I. pillér: Közvetlen kifizetések és piaci kiadások 317,2 mrd EUR II. pillér: Vidékfejlesztés 11,2 mrd EUR Összesen 418,4 mrd EUR T É T E L E S Á T A L Á N Y Közvetlen kifizetések új rendszere I. pillér Kötelezı támogatási elemek valamennyi tagállamban: Alaptámogatás Zöld kifizetés (közvetlen kifizetési keretösszeg 3%-a) A fiatal gazdálkodókra vonatkozó támogatása (2%- ig) Önkéntes támogatási elemek a tagállam döntésének függvényében: Termeléstıl függı támogatás (5 vagy 1 %-ig) Támogatás a természeti korlátokkal rendelkezı területeken (5%-ig) vagy A kistermelıknek szóló átalány támogatási rendszer (valamennyi tagállamban, a közvetlen kifizetési keretösszeg 1%-ig) NEGATÍVUMOK Támogatások progresszív csökkentése és maximalizálása! A vidékfejlesztés új szerkezete II. pillér Az ÚMVP-ben alkalmazott tengelyek megszőnnek!!! A vidékfejlesztési célokat 6 uniós prioritáson keresztül lehet elérni: Tudás transzfer a mezıgazdaságban és az erdıgazdálkodásban Mezıgazdaság versenyképessége, üzemek életképessége Élelmiszerlánc-szervezés, kockázatkezelés a mezıgazdaságban Mezıgazdaságtól és erdıgazdálkodástól függı ökoszisztémák megırzése, javítása Erıforrás hatékonyság és alacsony szénfelhasználású és szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés az agrárélelmiszer és erdıgazdálkodási ágazatokban A vidéki területek foglalkoztatási és fejlesztési lehetıségeinek kiaknázása Tematikus alprogramok beépítése (magasabb társfinanszírozás, de max. 9 %) Fiatal gazdák támogatása Kisgazdaságok és termelıi csoportok támogatása Hegyvidéki terültek Rövid ellátási láncok A kormányzati szándékkal összhangban az OTP Bank elkötelezett agrárvállalkozók Európai Uniós támogatási forrásokból és saját erıbıl tervezett mezıgazdasági, élelmiszeripari és vidékfejlesztési beruházások megvalósításának finanszírozásában. Az OTP EURÓPA Vállalati Beruházási Hitelprogram kedvezı pályázati feltételek mellett, 1 milliárd forint keretösszegben: segíti elı a fejlesztési elképzelésekkel rendelkezı agrárvállalkozások forráshoz jutását, illetve az egyes vidékfejlesztési programok igénybevételével lehetıvé teszi az agrárvállalkozók számára a kapcsolódó támogatási lehetıségek minél erıteljesebb kihasználását Köszönjük a figyelmet!

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató

Finanszírozási kilátások az agráriumban. Előadó: Szabó István, igazgató Finanszírozási kilátások az agráriumban Előadó: Szabó István, igazgató Agrárágazati Igazgatóság 2 A mezőgazdaság... Agrárágazati Igazgatóság 3 A mezőgazdaság befolyásoló tényezői Agrárágazati Igazgatóság

Részletesebben

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól

Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Középtávú előrejelzés a makrogazdaság és az államháztartás folyamatairól Budapest Corvinus Egyetem Gazdaság- és Társadalomstatisztikai Elemző és Kutató Központ Budapest, 2016. október 20. Célkitűzések

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében

Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Az MNB eszköztárának szerepe a külgazdaság fejlesztésében Fábián Gergely Igazgató, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar Nemzeti Bank 2015. szeptember 4. Az előadás tartalma Az exportáló KKV-k

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

Recesszió Magyarországon

Recesszió Magyarországon Recesszió Magyarországon Makrogazdasági helyzet 04Q1 04Q2 04Q3 04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4 07Q1 07Q2 07Q3 07Q4 08Q1 08Q2 08Q3 08Q4 09Q1 09Q2 09Q3 09Q4 A bruttó hazai termék (GDP) növekedése

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS

A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Vidékfejlesztési Konferencia, Kecskemét 2015. szeptember 29. A VIDÉKFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁS Dr. Sebestyén Róbert, igazgató www.mfb.hu MFB Zrt. Minden jog fenntartva 2014. 2015. május

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

Gazdasági és államháztartási folyamatok

Gazdasági és államháztartási folyamatok Gazdasági és államháztartási folyamatok 214 215 A Századvég Gazdaságkutató Zrt. elemzése a Költségvetési Tanács részére Siba Ignác vezérigazgató Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető Tartalom 1. Makrogazdasági

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról. 2015. I. negyedév SAJTÓKÖZLEMÉNY A fizetési mérleg alakulásáról NYILVÁNOS: 2015. június 24. 8:30-tól 2015. I. negyedév 2015 I. negyedévében 1 a külfölddel szembeni nettó finanszírozási képesség (a folyó fizetési mérleg

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON

KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON KÜLFÖLDI TŐKE MAGYARORSZÁGON Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió Budapest 2013. november 7. KÖZVETLENTŐKE-BEÁRAMLÁS A RÉGIÓBA Forrás: UNCTAD, Magyarország: nem tisztított adat 2

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest.

Jobb ipari adat jött ki áprilisban Az idén először, áprilisban mutatott bővülést az ipari termelés az előző év azonos hónapjához képest. 2013-06-10 1./5 Egy jónak tűnő, de nem annyira fényes GDP-adat Magyarország bruttó hazai terméke 2013 I. negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva a nyers adatok szerint 0,9 százalékkal,

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a 2001. februári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. februári adatok alapján Az MNB téves jelentés korrekciója miatt visszamenőlegesen módosítja a 2. novemberi és az éves fizetési mérleg, valamint a 2. november 21. januári

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY

KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS. 2013. szeptember VARGA MIHÁLY KILÁBALÁS -NÖVEKEDÉS 2013. szeptember VARGA MIHÁLY Tartalom Kiindulóhelyzet Makrogazdasági eredmények A gazdaságpolitika mélyebb folyamatai Kiindulóhelyzet A bajba jutott országok kockázati megítélése

Részletesebben

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP)

Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Az MNB Növekedési Hitel Programja (NHP) Nagy Márton, Palotai Dániel MNB 213. április 4. 28.I. II. III. IV. 29.I. II. III. IV. 21.I. II. III. IV. 211.I. II. III. IV. 212.I. II. III. IV. A válság kitörése

Részletesebben

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István

Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István Inflációs és növekedési kilátások: Az MNB aktuális előrejelzései Hamecz István ügyvezető igazgató ICEG - MKT konferencia, Hotel Mercure Buda, 2003. Június 18 1 Az előadás vázlata Az MNB előrejelzéseiről

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Helyzetkép a magyar gazdaságról

Helyzetkép a magyar gazdaságról Helyzetkép a magyar gazdaságról Borsod-Abaúj Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara XLIII. Küldöttgyűlése 213. április 3. Palócz Éva KOPINT-TÁRKI Zrt. palocz@kopint-tarki.hu Az előadás témái Rövid visszatekintés,

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből

A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből A Növekedési Hitelprogram hatása a kkv szektor beruházási aktivitására Az MKIK GVI KKV Körkép című kutatási programjának eredményeiből Budapest, 2015. április Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet

Részletesebben

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában

A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában A Gránit Bank üzleti modellje, szerepe a vállalkozások finanszírozásában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató Budapest, 212. szeptember 28. A gazdasági válság már több mint 4 éve tart, amely folyamatos kihívást

Részletesebben

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor

Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Modernizáció Magyarországon javuló egyensúly, átfogó reformok, változó körülmények között a pénzügyi szektor Kovács Álmos Pénzügyminisztérium 27. november 6. Államháztartási konszolidáció - gazdaságpolitikai

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Grafikonkészlet a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez június

Grafikonkészlet a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez június 212. 213. január 214. január 212. 213. január 214. január Grafikonkészlet a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez 214. 1. ábra: A háztartások hitelállományának reálnövekedése

Részletesebben

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/92 STATISZTIKAI TÜKÖR 14/9 STATISZTIKAI TÜKÖR 14. szeptember 3. 14 II. ében 3,9-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 14. II., második becslés Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal... A GDP változása az

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31.

Az Alapítványról. Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2011. május 31. Készfizető kezesség kis és középvállalkozásoknak dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató 2011. május 31. Napi Gazdaság konferencia: Válhat-e a vidék a fejlődés motorjává Az Alapítványról 1991-ben jött létre

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI HELYZETE A LEGFRISSEBB GAZDASÁGI STATISZTIKÁK FÉNYÉBEN (2014. II. félév) MIRŐL LESZ SZÓ? Konjunktúra (GDP, beruházások, fogyasztás) Aktivitás, munkanélküliség Gazdasági egyensúly

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020

Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Virágzó Vidékünk Európa Nap Fiatal gazdák ösztönzése 2014-2020 Dr. Weisz Miklós AGRYA társelnök MNVH elnökségi tag Kecskemét, 2014-05-16 2000 2010 Fiatal gazdák (< 35): - 2,1% Gazdák (35 54): - 5,3 % Fiatal

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben

Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Hitelezési folyamatok alacsony kamatkörnyezetben Virág Barnabás, MNB ügyvezető igazgató GÉMOSZ Gazdaságpolitikai Fórum Budaörs, 216. május 19. 1 Tartósan alacsony kamatkörnyezetre számíthatunk Az alacsony

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. januári adatok alapján A végleges számítások szerint 22. januárban 39 millió euró hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi januári egyenleg 175 millió euró

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a szeptemberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. szeptemberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. szeptemberben 366 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi szeptemberi egyenleg 12 hiányt mutatott.

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a júliusi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. júliusi adatok alapján A végleges adatok szerint 21. júliusban 191 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 181 millió euróval magasabb a tavalyi adatnál.

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 22. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 22. októberben 231 hiánnyal zárt a folyó fizetési mérleg. Az előző évi októberi egyenleg 72 hiányt mutatott. A változásban

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felelős helyettes államtitkár 2014. október 30. Herceghalom, Tejágazati Konferencia Az új Közös Agrárpolitika

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA

VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA 2014-2020 UDVARDY Péter egyetemi docens ÓE AMK NVS A Nemzeti Vidékstratégia (NVS) célja, hogy a Magyarország vidéki térségeinek nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat

Részletesebben

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport

A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport A közlekedés valódi költségei Magyarországon Pavics Lázár Levegő Munkacsoport Az Európai Zöld Költségvetés éves konferenciája Budapest, 2010. július 8-9. A közlekedésben résztvevők döntő többsége a költség

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2011-ben Fő kérdések: 1. A központi költségvetés finanszírozása és az állampapírpiac helyzete 2010-ben. 2. A 2011. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után

Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Monetáris politika mozgástere az árstabilitás elérése után Dr. Kocziszky György A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának külső tagja Költségvetési Tanács Magyar Közgazdasági Társaság 2014. július 17.

Részletesebben

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december

A BÉT ma és holnap. a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei. Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde. 2012. december A BÉT ma és holnap a magyar gazdaság finanszírozási lehetőségei Szécsényi Bálint Alelnök Budapesti Értéktőzsde 2012. december Bankszektor: veszteségek és forráskivonás Bankszektor ROE mutatója % % 30 70

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A PÉNZÜGYI ÉS NEM PÉNZÜGYI SZÁMLÁK ÖSSZHANGJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztályának ülése, 2015. április 2. Simon Béla MNB Statisztikai Igazgatóság,

Részletesebben

MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK

MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK MONETÁRIS POLITIKAI DILEMMÁK (ortodoxia vs. új monaterizmus) Kolozsvár 2013. 11. 22. Tartalomjegyzék 1. Gazdasági egyensúlytalanság okai? 2. Korlátlan pénzteremtés következményei? 3. Mi a megoldás? 1.

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta?

Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Új szelek a monetáris politikában - mi változott a válság óta? Matolcsy György 52. MKT Közgazdász-vándorgyűlés, Nyíregyháza 2014. szeptember 6. 1 Tartalom Örökségünk Inflációs célkövetés a válság után

Részletesebben

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján

A fizetési mérleg alakulása a októberi adatok alapján A fizetési mérleg alakulása a 21. októberi adatok alapján A végleges számítások szerint 21. októberben 17 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ami 72 millió euróval kedvezőbb a tavalyi

Részletesebben

CIB Bank az Európai Unióban

CIB Bank az Európai Unióban CIB Bank az Európai Unióban Szenci Krisztina EU szolgáltatás vezetője 2009. Május 14., Debrecen CIB Bank előnyei Nemzetközi kapcsolatrendszer Az EURO övezet 3. legnagyobb bankcsoportjának tagja Elsőként

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe

A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe A MAGYAR GAZDASÁG ELMÚLT ÉVTIZEDE A monetáris politika szerepe Dr. Surányi György egyetemi tanár régió igazgató, KKE-régió 2013. szeptember. 19. MAGYAR GAZDASÁG 2001-2013: AMIT A SZÁMOK MUTATNAK Három

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16.

GE Capital Hungary. Budapest Bank. Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén. 1 Magyar Termék 2014.05.16. GE Capital Hungary Budapest Bank Banki megoldások a KKV szektor számára finanszírozás terén 1 GE Közép-Kelet Európában GE jelenlét Magyarország 12 500+ alkalmazott 3 regionális üzleti központ (Lighting

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

Pénzügyi stabilitási jelentés november

Pénzügyi stabilitási jelentés november Pénzügyi stabilitási jelentés 2016. november Horváth Gábor, vezető közgazdasági szakértő Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Sajtótájékoztató 2016. november 17. Fő üzenetek a hazai pénzügyi stabilitásról

Részletesebben

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára

Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Kedvező hitellehetőségek vállalkozások számára Szomor János Vezető Ügyfélmenedzser Sopron Bank Zrt Martonvásár, 2015. november 6. Beruházási hitelek Ingatlan vásárlás, létrehozás Gépvásárlás Részesedés

Részletesebben

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17.

HR módszerek alkalmazása a Rába Jármőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. HR módszerek m alkalmazása a Rába JármJ rmőipari Holding Nyrt-nél 2010.02.17. A Rába R csoport Alapítva 1896 Fı adatok (IFRS) 2008 (auditált) 2009 FC Rába Futómő Kft. Rába RábaJármőipari Holding Nyrt.*

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re

Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés re Makrogazdasági helyzetkép, kitekintés 2016-2017-re Vértes András elnök GKI Gazdaságkutató Zrt. MKT - Költségvetési Tanács szakmai konferencia Budapest, 2016. október 20. Négyes válság volt - egy maradt

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA

AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Pénzügykutató Rt AZ EURO BEVEZETÉSÉNEK RÖVID- ÉS KÖZÉPTÁVÚ HATÁSAI A MAGYAR GAZDASÁG SZÁMÁRA Gáspár Pál és Várhegyi Éva PÜK Munkafüzet 1999/1 Budapest, 1998 december Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. IV. negyedév végi 2 előzetes prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. február 24. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. IV. negyedévben 2,4%-kal nőtt,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÉS AKTUALITÁSOK Hauser Richárd tanácsadó A bemutatásra kerülő pályázati felhívások GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja

A hitelezés közös érdek Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja A hitelezés közös érdek Hegeds Éva Alelnök-vezérigazgató A Magyar Bankszövetség Elnökségi tagja Budapest, 2013. november 20. .., mert hitelezés nélkl nincs stabil pénzgyi közvetítő rendszer és nincs gazdasági

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2015. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. május 29. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2015. I. negyedévben 1,4%-kal csökkent, így 2015.

Részletesebben

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások Király Júlia, alelnök Mindennapi Pénzügyeink konferencia 212. ius 14. Stabilitás és növekedés: lehet-e

Részletesebben

A magyar gazdaság felülnézetből

A magyar gazdaság felülnézetből Orbán Gábor A magyar gazdaság felülnézetből Kötvény üzletág-vezető AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Balatonalmádi, 212 szeptember 7. avagy Vezeklés 28-2?? Kényszerpályán a magyar gazdaság

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben