J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 5-én órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: Baktai Kálmán képviselő Jelen vannak továbbá: Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Fodor Imre műszaki főtanácsos, Darmosné Ö.Tóth Edit jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. Kenderes Város Önkormányzati alábbi határozatot hozta: 35/2015.(III.05.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 05-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 1. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági alprogram keretében árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ megkérte Orosz Mihály aljegyzőt, ha van kiegészítése a napirenddel kapcsolatosan, tegye meg. OROSZ MIHÁLY elmondta, hogy Kenderes Város Önkormányzata közbeszerzés hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A megadott határidőig 7 helyről kértek be árajánlatot, három területre: eszközbeszerzés, vetőmag; növényvédőszer valamint gázolaj beszállítás. Az előterjesztésben feltüntetett 7 árajánlat közül az alábbi árajánlatok a legalacsonyabbak: Üzemanyag vonatkozásában: Kerék-Pár Üzemanyag Bt Kenderes, Bocskai út 4. vetőmag és növényvédő szer vonatkozásában: Nagybánhalmai Mg. Kft. 5349

2 - 2 - Bánhalma Kakat út 15/1. Sorközművelő kultivátor és porvédő álarc beszerzése vonatkozásában: Tisza Consult Bt Tiszaföldvár, Kossuth u em /2015.(III.05.) Kt. számú határozata 2015 évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági alprogram keretében árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról. A Képviselő-testület a 2015 évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági alprogram keretében árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata megadott ajánlatuk alapján az eljárás nyertesének az alábbi cégeket hirdeti: Üzemanyag vonatkozásában: Kerék-Pár Üzemanyag Bt Kenderes, Bocskai út 4. Vetőmag és növényvédő szer vonatkozásában: Nagybánhalmai Mg. Kft Bánhalma Kakat út 15/1. Sorközművelő kultivátor és porvédő álarc beszerzése vonatkozásában: Tisza Consult Bt Tiszaföldvár, Kossuth u em. 4. A szerződések megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Kerék-Pár Üzemanyag Bt Kenderes, Bocskai út 4. 4./Nagybánhalmai Mg. Kft Bánhalma Kakat út 15/1. 5./Tisza Consult Bt Tiszaföldvár, Kossuth u em / n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról OROSZ MIHÁLY elmondta, hogy a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. Törvény 33.. (1) bekezdése alapján legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Elmondta, hogy első lépésként a közbeszerzési tervet kell elfogadni a Képviselő-testületnek. Ezt követően el kell indítani a közbeszerzési eljárást, ill. Bíráló Bizottságot kell felállítani, akik elbírálják a beérkező ajánlatokat. Elmondta, hogy harmadik lépésként a Képviselő-testületnek az ajánlattételi felhívást kell elfogadni. Mivel egyszerű közbeszerzési eljárásról van szó, a képviselőtestületnek meg kell határozni három ajánlattevőt, akiktől ajánlatot fognak kérni. Utolsó lépésként pedig a Képviselő-testületnek határozatba kell foglalni, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolításában közbeszerzési tanácsadót vonnak be, a Bíráló Bizottság munkájának segítésére.

3 - 3-37/2015.(III.05.) Kt. számú határozata a évi közbeszerzési terv elfogadásáról Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kenderes Város Önkormányzatának, mint ajánlatkérőnek a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. alapján elkészített, jelen határozat mellékletét képező évi összesített közbeszerzési tervét elfogadja. Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 37/2015. (III. 05.) Kt. határozat melléklete Kenderes Város Önkormányzat évi közbeszerzési terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés CPV kód Irányadó eljárásrend Tervezett eljárási típus Időbeli ütemezés az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?. II. Építési beruházás A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület nemzeti hirdetmény közzététele nélküli nem

4 felújítása III. Szolgáltatásmegrendelés 38/ (III. 05.) Kt. számú h a t á r o z a t a A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A. -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 1./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és döntött arról, hogy a fenti elnevezésű és tárgyú közbeszerzési eljárást megindítja. 2./ A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság elnökének dr. Gaszparjan Karen jegyzőt, tagjainak Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezetőt, valamint Bakos Lászlót az eljárást bonyolító közbeszerzési tanácsadót jelöli ki. Erről : 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 4./ Bakos László egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út / (III. 05.) Kt. számú h a t á r o z a t a A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A. -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatására készített ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról. Kenderes Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 1. A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A. -ra tekintettel

5 - 5 - szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatására a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja az ajánlati felhívást. 2. A Képviselő Testület az árajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel. MALOM-BAU Kft.5340 Kunhegyes, Tiszagyendai utca 3246/2 Kunhegyesi Építő Kft Kunhegyes Zádor út 4. 4 ÉK Bt Kunhegyes, Toldi út 7/A Erről értesül: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben 3./ Bakos László közbeszerzési tanácsadó 5232 Tiszabő, Micsurin út 5. 40/ (III.05. ) Kt. számú h a t á r o z a t a A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban a bonyolító feladatok ellátásával Bakos László egyéni vállalkozót (székhely: 5232 Tiszabő, Micsurin út 5.) bízza meg 2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Jegyzőt a szerződéses jogviszony kialakítására, a szükséges jogi alapkörülmények, valamint a szerződés elkészítésére. 3./ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlatot tevő bonyolítóval kötendő megbízási szerződés aláírására. Erről értesül: Pádár Lászlóné polgármester Helyben Dr. Gaszparjan Karen jegyző Helyben Orosz Mihály aljegyző Helyben Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály Helyben Bakos László egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 103. Katona Mérnöki Szolgáltató Kft Szolnok, Hold út 31. Nardai Dániel egyéni vállalkozó 5231 Fegyvernek, Gyóni út 27/a.

6 - 6-3./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés az M4-es számú autópálya Kenderes közigazgatási területét érintő nyomvonalának Településrendezési terven történő feltüntetéséről FODOR IMRE elmondta, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviselője tájékoztatta, hogy az M4-es számú autópálya nyomvonala véglegesen ki lesz jelölve. Május 30-ig le kell engedélyeztetni a terveket. Elmondta, hogy Kenderes város településrendezési tervét módosítani, pontosítani szükséges az M4-es számú autópálya jelenleg tervezés alatt álló aktuális nyomvonal vezetéséhez, melynek illeszkednie kell az országos rendezési és területfejlesztési tervhez. A módosítás az autópálya egyeztetési és engedélyezési eljárás részét képezi, így annak költségét a beruházó képviselője a NIF Zrt. fogja viselni, de az eljárást Kenderes Városi Önkormányzatnak kell kezdeményezni és lebonyolítani. Elmondta, hogy a rendezési terv módosítását megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervező végezheti. A tervezési folyamat koordinálásához a településnek főépítészt kell megbízni. A munkák elvégzésére közbeszerzési ajánlatot kell kérni. Javasolja a következő tervezőktől ajánlatot kérni: Teleüléstervezők: Civisterv Bt Zsemberi István ügyvezető4031 Debrecen Derék utca 24. Urban Linea Kft Labbancz András ügyvezető4405 Nyíregyháza Pitypang utca 10. Kiszelovics és Társa Kft Kiszelovics Ildikó ügyvezető 5000 Szolnok Szántó krt. 52. A.ép. II/5. Főépítészek: Filippinyi Gábor 4024 Debrecen Kossuth utca 46. Zsemberi István 4031 Debrecen Derék utca 245 Kiszelovics Ildikó 5000 Szolnok Szántó krt. 52. A.ép. II/5. 41/2015.(III.05.)Kt. számú határozata árajánlat kérés az M4 számú autópálya Kenderes közigazgatási területét érintő nyomvonalával kapcsolatos Településrendezési terv módosításához Kenderes Város Önkormányzata Kenderes város érvényben lévő rendezési tervének az M4 számú autópálya Kenderes közigazgatási területét érintő nyomvonalával kapcsolatos Településrendezési terv módosításához árajánlatot kér a mellékelt szerződés tervezet megküldésével a következő tervezőktől. A megrendelő Kenderes Városi Önkormányzat 5331 Kenderes, Szent István út 56. Költségviselő a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (székhely: 1134 Budapest Váci út 45. levelezési cím: 1439 Budapest Pf. 695.) Teleüléstervezők: Civisterv Bt Zsemberi István ügyvezető4031 Debrecen Derék utca 24. Urban Linea Kft

7 - 7 - Labbancz András ügyvezető4405 Nyíregyháza Pitypang utca 10. Kiszelovics és Társa Kft Kiszelovics Ildikó ügyvezető 5000 Szolnok Szántó krt. 52. A.ép. II/5. Főépítészek: Filippinyi Gábor 4024 Debrecen Kossuth utca 46 Zsemberi István 4031 Debrecen Derék utca 245 Kiszelovics Ildikó 5000 Szolnok Szántó krt. 52. A.ép. II/5. A szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintéssel megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről értesül: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. székhely: 1134 Budapest Váci út 45 3./ Irattár 4./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a piacnál létesítendő gyalogátkelőhelyhez vezető járda és vízelvezető árok, áteresz hosszabbítására PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a piactérnél létesítendő zebra melletti gyalogjárda megépítését a városgazdálkodás munkavállalói készítik el. A évi általános tartalék terhére fedezetet kell rá biztosítani. Az anyag költsége: 500,- ezer forint. 42/2015.(III.05.) Kt. számú határozata az általános tartalék terhére történő kötelezettségvállalásról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a évi általános tartalék terhére bruttó 500,- ezer forintot biztosít a piac felőli oldalon, a zebrához vezető járda és vízelvezető árok, áteresz hosszabbítására. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető Helyben é r t e s ü l n e k 5./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes, Szent István út 54/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról, székhely biztosításáról

8 - 8 - PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, azzal a kéréssel fordult hozzá egy vállalkozó, hogy székhelyet szeretne létesíteni Kenderesen, de napi munkát nem végezne ott. Szállítmányozási vállalkozó, gabonakereskedéssel foglalkozik, 4 teherautóval rendelkezik. Eddig Budapesten az V. kerületben volt a székhelye. Elmondta, ha székhelyet biztosít számára a képviselő testület, a településen fog jelentkezni a cég által befizetett iparűzési adó. Javasolja, hogy a székhely bérleményt /hó összegben állapítsák meg. 43/2015.(III.05.) Kt. számú határozata Kenderes, Szent István út 54/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról, székhely biztosításáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Kenderes, Szent István út 54/1 szám alatti lakáscélú ingatlanát nem lakás céljára bérbe adja április 1. napjától határozatlan időre az Agrár - Bussines Mezőgazdasági Termény-Nagykereskedelmi Kft. (1053 Budapest, Papnövelde utca 2.fszt. 1.) részére. A bérleti díj összegét Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Agrár-Bussines Mezőgazdasági Termény-Nagykereskedelmi Kft. székhelyeként fenti ingatlan kerüljön bejegyzésre. Erről: 1./ Az Agrár-Bussines Mezőgazdasági Termény-Nagykereskedelmi Kft Budapest, Papnövelde utca 2.fszt / Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 6./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Központi Konyha ételszállító gépjárművének lecseréléséről PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a Központi Konyha ételszállító gépjárműve nagyon rossz állapotban van, régi gyártmányú. A gépkocsi állandó javíttatásra szorul, aminek költsége igen magas. Szükséges új ételszállító gépjárművet vásárolni. 44/2015.(III.05.) Kt. számú határozata Központi Konyha részére ételszállító gépjármű vásárlásáról

9 - 9 - Képviselő-testülete úgy döntött, hogy szükségessé vált a Központi Konyha peugeot ételszállító gépjárművének kicserélése, a gépkocsi rossz állapota miatt. A Képviselő-testület felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert az ételszállító gépjármű vásárlás lebonyolítására. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető, Helyben 3./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 4./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 7./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Városi Könyvtárban 6 órás státusz engedélyezéséről PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy a könyvtárban egy 6 órás státuszt létesítettek egy fő közalkalmazott részére év végéig, határozott időre kötöttek szerződést. Kéri a Képviselő-testület támogatását. 45/2015.(III.05.) Kt. számú határozata a Városi Könyvtárban 6 órás státusz engedélyezéséről Képviselő-testülete engedélyezi március 1. napjától a Városi Könyvtárban egy közalkalmazotti 6 órás státusz betöltését. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben é r t e s ü l n e k. 8./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a.) Előterjesztés a Kistérségi Startmunka mintaprogram önerejének biztosítására A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt.

10 /2015.(III.05.) Kt. számú határozata a Kistérségi Startmunka mintaprogram önerejének biztosításáról Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a évi költségvetési tartalék terhére biztosítja a Kistérségi Startmunka mintaprogram ,- forint önerejét. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási osztályvezető 3./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben é r t e s ü l n e k. b.) Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési Megállapodásról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ elmondta, hogy felülvizsgálatra került Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötött Együttműködési Megállapodás. Javasolta a beterjesztett formában történő elfogadását. Kenderes Város Önkormányzati alábbi határozatot hozta: 47/2015.(III.05.) Kt. számú határozata Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési Megállapodásról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodást, melyet a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogad. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ mivel más bejelentés, hozzászólás nem volt, az ülést órakor bezárta. K m f. Pádár Lászlóné polgármester Dr. Gaszparjan Karen jegyző

11 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 05-én órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. M U T A T Ó Napirend: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 5.-i ülése napirendjének elfogadásáról Szám: 35/2015.(III.05.) 1./ Előterjesztés a évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági alprogram keretében árubeszerzés nyerteseinek kiválasztásáról 36/2015.(III.05.) 2./ évi közbeszerzési terv elfogadásáról 37/2015.(III.05.) A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A. -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárás megindításáról, valamint a bírálóbizottság tagjainak kiválasztásáról A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A. -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárás lefolytatására készített ajánlati felhívás elfogadására és ajánlatra felkért szervezetek kiválasztásáról A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása bonyolítói feladatokat ellátó ajánlattevő kiválasztásáról 3./ Előterjesztés az M4-es számú autópálya Kenderes közigazgatási területét érintő nyomvonalának Településrendezési terven történő feltüntetéséről 4./ Előterjesztés a piacnál létesítendő gyalogátkelőhelyhez vezető járda és vízelvezető árok, áteresz hosszabbítására 38/2015.(III.05.) 39/2015.(III.05.) 40/2015.(III.05.) 41/2015.(III.05.) 42/2015.(III.05.)

12 - 2-5./ Kenderes, Szent István út 54/1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról, székhely biztosításáról 6./ Előterjesztés a Központi Konyha ételszállító gépjárművének lecseréléséről 7./ Előterjesztés a Városi Könyvtárban 6 órás státusz engedélyezéséről 8./ Előterjesztés a Kistérségi Startmunka mintaprogram önerejének biztosítására 9./ Kenderes Városi Önkormányzat és Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött Együttműködési Megállapodásról 43/2015.(III.05.) 44/2015.(III.05.) 45/2015.(III.05.) 46/2015.(III.05.) 47/2015.(III.05.)

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérségi Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel/Fax: 68/381-011/121, E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Dél-Békési

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. január 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 2. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. Január 13-án

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f.

Határidő: folyamatos Felelős: körjegyző, polgármester. K.m.f. 191/2011. (VI.30.) számú határozata a Körjegyzőség munkájáról, valamint a helyi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1.) Halmaj község Képviselő-testülete megtárgyalta

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása

Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Szentes Város Polgármesterétől, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Evangélikus templom körüli terület kertépítészete fenyőfa kivágása Témafelelős: Döbrőssy Iván Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló (2344. Dömsöd, Petőfi tér 6.) Ülés ideje: 2014. március 5.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Pázmándfalu Község Önkormányzat Hivatal helyiségében 9085 Pázmándfalu, Fő utca 64. Dr. Németh Balázs jegyző Jegyzőkönyv I. ülés Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pázmándfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben