Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "31 521 14 0000 00 00 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 4"

Átírás

1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 4 Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Háztartásigép-szerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi és vendéglátóipari gépszerelő Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő 4 É 1/11

2 1. tesztkérdések Összesen: 20 pont Feladatonként egy helyes válasz lehetséges. Egyértelműen jelölt (aláhúzott vagy a betűjel karikázása) válasz fogadható el! Javított megoldás nem fogadható el! Csak a hibátlan feladatokra kaphat a vizsgázó pontot, részpontszám nem adható! 1) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A kommunikáció a) gondolatok közlése b) információ cseréje c) tájékoztatás d) mindhárom állítás. 2) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A telefonon lebonyolított üzleti megbeszélés a) egyirányú kommunikáció b) kétirányú kommunikáció c) nonverbális kommunikáció d) egyik sem 3) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! Mely kategória nem tartozik a kommunikáció folyamatába? a) befogadó b) üzenet c) közlő d) feladás helye É 2/11

3 4) Karikázza be az alábbiak közül az önmagában elégséges megállapítás betűjelét! Ha üzletében szóbeli tájékoztatást ad a garanciával kapcsolatosan, a kommunikációs csatornába beszűrődő zaj (gát, akadály) lehet! a) a kollégák hangos beszélgetése, b) a rossz telefonvonal, c) a nagy teherautó forgalom az autópályán, d) az elmosódott írás. 5) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A szóbeli kommunikáció előnyös az írásbeli kommunikációhoz képest, mert a) gyors, azonnali a visszajelzés, kötött stílusú b) lassú, múlandó, kötött stílusú c) gyors, azonnali a visszajelzés, laza stílusú d) lassú, maradandó, laza stílusú 6) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A marketing eszközrendszere, a 4P.. jelenti. a) a termék, ár, reklám, PR politikát b) a reklám, PR, kommunikációs politikát c) a termék, kommunikációs, PR, marketing politikát d) a termék, ár, értékesítési hely, kommunikációs politikát 7) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A marketing kommunikációs eszköze lehet: a) a reklám, public relations, személyes eladás, b) a reklám, a kérdőív, az interjú, c) a public relations, személyes eladás, mélyinterjú d) személyes eladás, kérdőív, reklám. É 3/11

4 8) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! Az Ön által megszerezhető szakképesítést (Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő) a szolgáltatások mely csoportjába sorolná be? a) szállítható, személyi jellegű, nem folyamatos, ismétlődő b) nem szállítható, fizikai jellegű, nem folyamatos, ismétlődő c) nem szállítható, személyi jellegű, végső felhasználású d) szállítható, fizikai jellegű, emberekre irányuló 9) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! A marketingmix (4P) mely eleméhez tartoznak az alábbiak: márkanév, csomagolás, címkézés? a) termék b) ár c) értékesítési hely d) kommunikáció (promóció) 10) Karikázza be az alábbiak közül a helyesnek tartott megállapítás betűjelét! Az üzleti terv a) a vállalkozás 3-5 évre szóló működésének előrejelzése, gazdasági tevékenységének becslése. b) a vállalakozás hosszú távú céljait tartalmazó dokumentum. c) a vállalkozás partnereinek szóló, a cég küldetését meghatározó dokumentum. d) a vállalkozás 1 évre szóló, a bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési terv. É 4/11

5 2. értékelési rész: egy szavas, egy kifejezéses vegyes kérdéstípus (szükséges idő: 20 perc) Összesen: 20 pont A rövidítéssel írt válaszok is elfogadhatóak! Csak a hibátlan feladatokra kaphat pontot, részpontszám nem adható! Mely fogalmakat írják le az alábbi meghatározások? 1. Olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul: Korlátolt felelősségű társaság (kft.) 2. A vállalkozás kötelezettségeiért a tagok magánvagyonukkal felelnek: korlátlan felelősség 3. A betéti társaság korlátlanul felelős tagja: beltag 4. A betéti társaság korlátozott felelősségű tagja, aki csendestársként van jelen: kültag 5. Természetes személy üzletszerűen, rendszeresen folytatott gazdasági tevékenysége: egyéni vállalkozás 6. Az egyéni vállalkozás folytatásához szükséges okirat, amelyet kérelemre a jegyző bocsát ki: vállalkozói igazolvány É 5/11

6 7. Az egyéni vállalkozó kérésére a Cégjegyzékbe bejegyeztetett vállalkozási forma: egyéni cég 8. Olyan többfázisú, nettó típusú adó, melyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de az adóterhet a végső fogyasztó viseli: általános forgalmi adó (áfa) 9. A magánszemélyek hozzájárulása a közterhekhez, adóbevételek biztosítása az állami és az önkormányzati költségvetés számára: személyi jövedelemadó (szja) 10. Bizonylat, amelyet áru értékesítésekor vagy szolgáltatás teljesítésekor kell kiállítani: számla É 6/11

7 3. szövegben kifejtendő feladatok Összesen: 40 pont Minden helyesen meghatározott jellemző 1-ot ér. A részpontszámok bonthatóak! Az 5. feladatnál a dőlt betűkkel jelölt részeknek szerepelnie kell a válaszok között! Részpontszámok ezekre adhatóak! Ön vállalkozást szeretne létrehozni, hogy szakmájában tevékenykedhessen. A piackutatás után arra a megállapításra jut, hogy három vállalkozási forma közül érdemes választania. A három forma: az egyéni vállalkozás (ev.), a betéti társaság (bt.) és a korlátolt felelősségű társaság (kft). 1. Hasonlítsa össze a vállalkozásokat az alábbi szempontok szerint! a) Tagok száma: Egyéni vállalkozás: 1 természetes személy Betéti táraság: legalább 2 tag (beltag, kültag) Korlátolt felelősségű társaság: legalább 2 tag (lehet egyszemélyes) 3 pont b) Tagok felelőssége: Egyéni vállalkozás: korlátlan Betéti társaság: korlátlan, egyetemleges (beltag), korlátolt (kültag) Korlátolt felelősségű társaság: korlátolt 3 pont c) Indulótőke nagysága: Egyéni vállalkozás: nincs meghatározva Betéti társaság: nincs meghatározva Korlátolt felelősségű társaság: ,- Ft 3 pont d) Ügyvezetés: Egyéni vállalkozás: maga a vállalkozó Betéti társaság: beltag képviselhet Korlátolt felelősségű társaság: ügyvezető (lehet tag, vagy fizetett alkalmazott) 3 pont e) Legfőbb szerve: Egyéni vállalkozás: nincs ilyen szerv Betéti társaság: tagok gyűlése Korlátolt felelősségű társaság: taggyűlés 3 pont É 7/11

8 2. Mutassa be, hogy a vállalkozás alapításához mely hatóságoktól kell beszereznie az alábbi engedélyeket és azonosításra szolgáló számokat! Hatósági engedélyek: Tűzoltóság, rendőrség, ÁNTSZ Adószám: APEH Társadalombiztosítási törzsszám: Társadalombiztosítási igazgatóság Statisztikai jelzőszám: KSH (Központi Statisztikai Hivatal) egyéni vállalkozó esetén a jegyző igényli Saját vállalkozásában alkalmazottként is közreműködik. Cégének a kifizetett munkabér után az állam felé fizetési kötelezettségei vannak. Munkabérét levonások terhelik. 3. Sorolja fel, hogy a munkáltatónak milyen fizetési kötelezettségi vannak a kifizetett munkabér és az alkalmazottak után! természetbeni egészségbiztosítási járulék pénzbeli egészségbiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási járulék munkáltatói járulék egészségügyi hozzájárulás (egyösszegű, vagy százalékos) szakképzési hozzájárulás, stb. 5 pont 4. Sorolja fel, hogy a munkavállaló bérét milyen levonások terhelik! pénzbeli egészségbiztosítási járulék természetbeni egészségbiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási járulék magánnyugdíj-pénztári tagdíj személyi jövedelemadó előleg munkavállalói járulék 5 pont É 8/11

9 Vállalkozásának indításakor üzleti tervet készít. 5. Mutassa be az üzleti terv felépítését! Bevezetés Vezetői összefoglaló Iparág/üzletág elemzése Vállalkozás leírása Termelési vagy kereskedelmi terv Marketingterv Szervezeti terv Kockázatbecslés Pénzügyi terv Függelék 6 pont 6. Milyen célból készíthető üzleti terv? Vállalkozás saját magának (induló vállalkozás esetén ajánlott) Befektetőknek (tőkenövelés, vállalkozás értékesítése) Hitelfelvétel (pénzintézetnek) Pályázatok, támogatások elnyeréséért 4 pont É 9/11

10 4. esettanulmány Összesen: 20 pont Részpontszám adható! Ön létrehozta a Gép-Jav Kft.-t, melynek székhelye 2840 Oroszlány, Rákóczi u. 18., adószáma Tevékenysége során gyakran kell számlát kiállítania december 21-én az ÖCSI Kiskereskedelmi Bt.-nél (2890 Tata, Sport u. 6.) kellett hűtőgépet javítania. A kiszállási díj 5.000,- Ft + 20% áfa volt. Szerelési munkadíjként 4.000,- Ft + 20% áfát, anyagköltségként ,- Ft + 20% áfát számított fel. 1. Határozza meg a felszámítandó áfa nagyságát! Adja meg a fizetendő végösszeget! Kiszállás díja: 5.000,-. 0,2 = 1.000,- Ft Szerelés munkadíja: 4.000,- Anyagköltség: ,-. 0,2 = 2.400,- Ft Felszámítandó áfa összesen: 4.200,- Ft. 0,2 = 800,- Ft Fizetendő végösszeg: (5.000, ,-) + (4.000, ,-) + (12.000, ,-) = ,- Ft 5 pont 1. feladat megoldása során csak akkor adható meg az összpontszám, ha teljes értékű a válasz! Számolási hiba esetén a pontszám fele adható! 2. feladat, számla kitöltésének pontozása: Kibocsátó neve, címe: Adószám: Vevő neve, címe: Számla kelte: Áfa %: Termék vagy szolgáltatás soronként helyesen kitöltve: Végösszeg: Százalékérték: Aláírás: Üresen maradt sorok áthúzása: Ráírva FIZETVE: (összesen 3 pont) É 10/11

11 2. Töltse ki a fent megadott adatok alapján a készpénzfizetési számlát! 15 pont Készpénzfizetési számla Számlasorszám: AJ7E-D A számlakibocsátó neve, címe, aláírása: A vevő neve, címe: Gép-Jav Kft. ÖCSI Kiskereskedelmi Bt Oroszlány Rákóczi u Tata, Sport u. 6. Adóazonosító jele, száma: Adóazonosító jele, száma: Közösségi adószám: Közösségi adószám: A számla kelte: december 21. A termék vagy szolgáltatás besorolás száma, megnevezése menny. egysége mennyisége egységára (áfával növelt) értéke mely 20 % áfát tartalmaz Kiszállás alk ,- Ft 6.000,- Ft Anyagköltség db ,- Ft ,- Ft Munkadíj alk ,- Ft 4.800,- Ft FIZETVE Eredeti 1 példány Vizsgázó Neve aláírás P.H. A számla fizetendő végösszege: Az áthárított adó százlalékértéke: ,- Ft 16,67.% A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, más helyes megoldásokat is el kell fogadni. Összesen: 100 pont 100% = 100 pont EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 60%. É 11/11

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1210-06 Szépészeti szolgáltatóegység üzemeltetése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1210-06/1

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Nagyné Bauman Anita. Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Nagyné Bauman Anita Vállalkozási formák, a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek A követelménymodul megnevezése: Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek A követelménymodul száma: 2219-06 A tartalomelem

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Társasági formák és azok jellemzői

Társasági formák és azok jellemzői Társasági formák és azok jellemzői Az egyéni vállalkozás Az egyéni vállalkozás a természetes személy által rendszeresen, nyereség- és vagyonszerzés céljából, gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 109 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI, SZERVEZETI EGYSÉG olyan szervezeti alapegység, amely: egyéni, szervezeti és társadalmi igényeket elégít ki hosszútávon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

A számlakiállítás módszerei

A számlakiállítás módszerei Lőrincz Krisztián A számlakiállítás módszerei A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A követelménymodul száma: 0886-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Vállalkozási kisokos - 2011

Vállalkozási kisokos - 2011 Vállalkozási kisokos - 2011 Egy vállalkozás beindítása, üzemeltetése nem egyszerű feladat. Bizonyára mindenkiben rengeteg kérdés merül fel vállalkozási tevékenységének kezdetekor. Mi most a teljesség igénye

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan) 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 04/ 106 /2012. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2012. március 29. 10.00. óra Minősítő neve: Pankucsi Zoltán Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása

Jogi és menedzsment ismeretek. Vállalkozások alapítása Jogi és menedzsment ismeretek Vállalkozások alapítása Egyéni vállalkozó Ki vállalkozhat? a) egyéni vállalkozásnak számít a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy üzletszerű

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

2013. május NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Érvényességi idő: 2013. 05 14. 11 óra 10 perc a vizsgakezdés szerint Minősítő neve, beosztása: Pankucsi Zoltán NGM főosztályvezető Készítő szerv: Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató

Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/-77/2014. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2014. május 13. 13.00 -óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bognár Zsoltné. Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése. A követelménymodul megnevezése: Bognár Zsoltné Egyéni vállalkozás alapítása, működése, megszűnése A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszűntetése A követelménymodul száma: 0001-06 A

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA

VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 1. füzet VÁLLALKOZÁS ALAPÍTÁSA Vállalkozás alapítása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és

Részletesebben