Sajtóvilág Módosított Már nem állnak a paloták szabályzat, őszi téli programok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajtóvilág Módosított Már nem állnak a paloták szabályzat, őszi téli programok"

Átírás

1 Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi szervezetének lapja XX. évfolyam, 5. szám, Üléseztek a vezető testületek Módosított szabályzat, őszi téli programok Már nem állnak a paloták Budapesti sajtóházak: múlt és jelen A Sajtószakszervezet vezetősége, felügyelőbizottsága és titkári tanácsa is ülés tartott a múlt hónapokban. A vezetőségi ülés fő témája a nemrég lezárult törvényességi vizsgálat tanulságainak megvitatása, s ezzel kapcsolatban állásfoglalás megfogalmazása volt. Ugyanerről tárgyalt a felügyelőbizottság is, s határozatában támogatta a vezetőség állásfoglalását. A titkári tanács hatáskörében módosította a Sajtószakszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát. Mindkét szerv részletesen foglalkozott a 2009 tavaszán esedékes V. kongresszus előkészületeivel. A grémiumok tagjai tájékoztatást hallgattak meg a MÚOSZ-ban közösen szervezett média-érdekvédelmi tanácskozásról, amelyen körvonalazódtak egy újfajta érdekvédelmi kapcsolatrendszer keretei is, valamint a PHDSZSZ tevékenységéről, a MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete) gyergyószárhegyi táboráról és egy új médiaetikai kezdeményezésről. Elkészítették az őszi, téli sőt tavaszi időszak mozgalmi naptárát is. Tudósításunk és a két elfogadott dokumentum szövege a 2 3. oldalon. Vasváribeszámoló és köszönet A Vasvári Pál Önsegélyező Sajtóalapítvány kuratóriuma tájékoztatja az írott sajtó valamennyi dolgozóját, hogy a évi adóból felajánlott és év végén az APEH-től a segélyezési számlára átutalt forintot az előzetesen bejelentett terveknek megfelelően a nagycsaládos kollégák és az idős kisnyugdíjasok segélyezésére fordította. Nemrég kapta kézhez az APEH tájékoztatását: az összesítések szerint az adózók 2007 évi jöveleme alapján felajánlott 1%-aiból forint átutalására számíthat az Alapítvány. A kuratórium úgy döntött, hogy ezt az összeget is a tavalyihoz hasonló célra: a nagycsaládos kollégák, illetőleg az idősebb kisnyugdíjasok segítésére használja föl. Köszönetet mondva a felajánlóknak, az alapítvány nemes céljainak támogatásáért, tisztelettel kér mindenkit elsősorban szakmánk dolgozóit : a szolidaritás jeléül a jövő évben minél többet ajánljanak fel a Sajtószakszervezet önálló jogi személyiségű közhasznú alapítványának a sajtóban dolgozók és nyugdíjasok segítésére. Emlékeztetőül közlik, hogy az alapítvány mondhatjuk: a szakmai szolidaritás adószáma: l-42. A 2005-ben elbontott sajtószékház helyén már áll egy új épület váza a Blahán A rendszerváltozás alaposan átformálta a hazai újságírás hagyományos helyszíneit: úgy látszik, nemcsak a könyveknek, az épületeknek is megvan a maguk sorsa. Budapesten, a Blaha Lujza téren még megáll a 6-os (jó ideje a 4-es is), de az újsütetű Combinókból kitekintve már nemcsak a Nemzeti Színházat nem látni, azt már régebben eltakarították innen, hanem az egykori Szabad Nép, a későbbi Népszabadság székházát sem. Helyén már magasodik a leendő Europeum betonváza úgy hírlik ez lesz az új Döcög a gőzhenger Szakszervezeti hétköznapok a Népszabadság szerkesztőségében Fotó: Várai Mihály Alapszervezeteinket bemutató sorozatunkban ezúttal a legnagyobb példányszámú napilapnál működő alapszervezetünket mutatja be Hargitai Miklós, az ottani közösség titkára, aki az általános kép felvázolása mellett problémafelvető jegyzet írójaként is bemutatkozik. A Népszabadságnál tevékenykedik a Sajtószakszervezet legnépesebb alapszervezete, és itt kötötték meg 1990-ben az első olyan kollektív szerződést a munkáltatóval, amely mind a mai napig példa értékű, és biztos garanciája a szerkesztőségikiadói munkabékének. A bemutatkozáshoz a szerkesztősége krónika-összeállítással járult hozzá. Alapszervezeti bemutatkozás az 5. oldalon épület neve. Talán luxusszálloda lesz, talán irodaház, újságírószempontból édes mindegy. A környék is tele volt patinás-régi szerkesztőségi épületekkel-palotákkal, s a hozzájuk tartozó nyomdákkal: New York, Népszava-ház, Athenaeum, hogy csak a nagyobbakat említsük. Ezen a pár száz négyzetméteren koncentrálódott a fővárosi zsurnaliszták sokszínű közössége rendszerfüggetlenül a XIX. század végétől csaknem egy évszázadon át, egészen az 1990-es évek elejéig. Akkor aztán az épületek sorra kiürültek, a sajtóházak új tulajdonosok kezére jutottak, az újságírók pedig kiszorultak a város szívéből, szétszéledtek a budapesti szélrózsa minden irányában, oda, ahol szerkesztőségük ideiglenesen vagy véglegesen helyet szerzett magának. A Várai Mihály fotóriporter kollégánk segítségével a pillanatnyi, végi állapotot rögzíti, és a múltból is felidéz néhány momentumot. Képösszeállításunk a 8. oldalon Mindjárt jön a Mikulás, egyelőre csak a krampusz incselkedik a népszabis gyerekekkel Fotó: Várai Mihály

2 2 Az újságírónak mindenkor védenie, őriznie kell a szabadság alapjait, a pártatlan kommentár és kritika jogát. Az újságíró csak olyan tényeket közölhet, melyeknek pontosan ismeri az eredetét. 3 tettamanti béla rajza Két lábon tévedés. alapszabály az újságírásban: ellenőrizd az információt legalább két oldalról, mindennek nézz utána inkább tízszer is, és semmiképpen ne hagyatkozz csupán az emlékezetedre. ezt az intelmet nem tartottam be, s lám, jókora csacsiságot írtam legutóbbi jegyzetemben itt, ezen a helyen. pár mondatban bemutattam két romániai megyei napilapot, a bihari naplót és a Hargita népét. előbbi nagyváradon, utóbbi Csíkszeredában jelenik meg: azt próbáltam meg velük kapcsolatban érzékeltetni, hogy a laptulajdonlás különbözősége milyen tartalmi és formai eltérésekben mutatkozik meg. a bihari napló, amelynek külföldi tulajdonosa van, egyféle eléggé egysíkú formai és tartalmi generálszósszal van leöntve, míg, a Hargita megyei újság, amelynek tulajdonosai viszont maguk az újságírók, sok mindent megőrzött a magyar nyelvű újságírás nemes műfaji hagyományaiból és mostanra külsejében is behozta korábbi hátrányát: színes képeivel, korszerű tördelésével felzárkózott a vonalhoz. eddig nagyjából rendben is volna a dolog, csakhogy a szépen felvázolt fejlődéstörténetnek semmi köze a tulajdonláshoz. a Hargita népe ugyanis nem az újságírók birtokában van, hanem a megyei tanácséban. vagyis, ha úgy tetszik, a lap tulajdonosa az állam, pontosabban a helyi önkormányzat. és a tévedésemet az sem enyhíti, hogy éppen pár hónapja mindenféle személyi és tulajdonlási viszályok dúlnak a szerkesztőségen belül és kívül, s hogy mindezekről merthogy azóta igyekeztem ezeknek utánanézni a cikkem írásakor nem volt tudomásom. egy korábbi beszélgetésre emlékeztem vissza pontatlanul, amelyet erdélyi újságíró kollégámmal folytattam az ottani megyei lapokról. pedig egy telefonnal vagy elektronikus levéllel megelőzhettem volna a fiaskót. a dilemma. Ha már itt tartunk: előbbi tévedésemmel éppen erdélyben szembesültem, a magyar újságírók románia egyesületének összejövetelén. a hagyományos múre-tábort évek óta a festői gyergyószárhegy községben rendezik, idén először a valahai iskolából átalakított európai színvonalú kulturális központban. a tanácskozás az idén arról szólt, hogy hatalmi ág-e a média, s hogy ki védi meg az újságírót. Örökzöld témák, a rendszerváltozás óta különösképpen. sok értelmes és tanulságos mondatot meg fölöslegeseket is lehet mindkét résztémáról elmondani, mondtak is, mondtunk is mindannyian, akik ott voltunk: a romániai magyar újságírás színe-java meg a (tőlük nézve) külhoninak számító magyarországi és szerbiai meghívottak. Hát igen, a külhoniságot is szemlélhetjük topográfiai szempontból. (lásd a történelemkönyvvel felérő régi viccet, amikor a második világégés után azt kérdi a székely fiú a felmenőjétől: Hát mit szól hozzá édesapám, hogy romániát megint hozzánk csatolták?) de a (topográfiailag behatárolt) kisebbségi lét mást is befolyásolhat: újságírói magatartást, sajtóbeli etikát. Ha elfogadjuk, hogy a sajtó deklaráltan önálló hatalmi ág, de legalábbis ütős eszköz a hatalom különböző tényezőinek kezében, akkor milyen legyen a korrekt újságírói magatartás, a tényfeltáró újságírói lendület, amikor a kisebbségben élők politikai képviseletének esetleges negatívumairól, hibáiról, ne adj isten! gyanítható bűneiről kellene lerántani a leplet? nyilván alkalmazni kell a fő szabályokat, ha hiteles akarsz maradni, s hogy megmaradjon az önbecsülésed és a további szakmai munkádhoz az önbizalmad, de mégis! úgy írj becsületesen, hogy ne okozz kárt a közösségednek ez a parancs sok dilemmát és lelki vívódást okozhat. erdélyben egyébként csak könnyebb a helyzet: a sajtó pluralitása ott úgyahogy megvalósult már. legalább két ellentétes politikai-eszmei kötődés megtalálhatja a maga sajtóbeli orgánumát, amellett, hogy romániában a magyar magyar politikai szembenállás is valamiként a transzszilván türelem jellegét ölti. nem a szembenállás enyhébb, de a kifejezés erőssége lágyabb, legalábbis, innenről nézvést úgy látszik. (lám: a szárhegyi esti daloláson és a tanácskozási szünetekben, sőt a tanácskozáson magán is, az ellenoldalak zsurnalisztái budapesti szemmel nézve elképzelhetetlenül közel voltak, s barátságosak is egymáshoz ) de mi a teendő a vajdaságban? ahogy az újvidékről érkezett egyik kollégánk mondta keserűen, s szinte elcsukló hangon: olyan skizofrén helyzetben van az ottani magyar újságíró, amikor az igazságot kívánja feltárni, vagyis az igazat megírni, hogy azt nem kívánja senkinek, s ebbe a helyzetbe óhatatlanul sokan belerokkannak. és, hogy még bonyolultabb legyen a képlet: az ottani magyar nyelvű média az állam pénzén működik írták, mondták. 1. Érdekes mondatok közterületekről: Udvarias eligazítás egy térítéses egészségügyi centrum folyosóján: a beteg számára kijelölt mosdólehetőség a földszinten található ; felirat az állami egészségügyi központ megfelelő ajtaján: beteg WC ; bemutatják a kereskedelmi tévében a nyilatkozót: a volt hajléktalanokért felelős biztos ; riporter mondja szinte mindenütt és mindenhol, rádióban és televízióban: a szavazóhelységeket hagyományosan a helyiség iskoláiban állították fel. 2. Megszívlelendő írói intelem (Temesi Ferenc: Vegyes vágott, Magyar Nemzet, szeptember 6.): úgyis hiába. van, hogy néha már nem bírom tovább. amikor ezredszer hallom, olvasom (!) az idejekorán-t, mint ami állítólag annyit tesz: korán, idő(nap) előtt, időnek előtte. nem, kedves média-mélyépítők, nem. az idejekorán jelentése még kellő időben, épp jókor, idejében. miként az egyházfi sem egyházi méltóságot, tisztségviselőt jelent, hanem olyan alkalmazottat, akinek az istentisztelet külső feltételeinek teljesítése (harangozás, söprés, rendben tartás) a feladata. aztán itt van a miatt és a végett. ezek fölcserélése is nyelvi uraskodás, divat. Célhatározói értelemben használjuk: a könyv vásárlása végett jöttem. a régi nyelvben és a mai zsurnálszpícsben okhatározói használata is volt. a művelt fogalmazásban természetesen kerülni kell: például betegség végett zárva nem jó. Helyesen: miatt (okából). gyakran elég egy rag is: a könyv végett helyett egyszerűbb a könyvért jöttem. szolgátok tudja, hiába is vonyít: úgyis a nyelvi műveletlenség diadalmaskodik. TripolSzky lászló Módosított szabályzat, őszi téli programok Ülést tartottak a Sajtószakszervezet vezető testületei Állásfoglalás az ügyészségi vizsgálat záródokumentumáról Múltidéző Sekély oké, avagy úr-e, aki ír? A Sajtószakszervezet vezetősége szeptember 23-án megtartott ülésén megtárgyalta a Fővárosi Főügyészség törvényességi vizsgálatáról évi július hó 28. napján kelt és a szakszervezetnek augusztus hó 26. napján kézbesített TC.4019/2007/2-II. számú záródokumentumot, és állásfoglalását az abban leírtakkal kapcsolatban az alábbiakban rögzíti. l.) A Sajtószakszervezet vezetősége tanulmányozta a záródokumentum szövegét és úgy döntött, hogy a következőkben ennek szellemében kívánja folytatni tevékenységét. A soron következő év májusára tervezett V. kongresszuson az előírtaknak megfelelően, az egyesülési törvényben foglaltak szerint tesz javaslatot az új alapszabály, valamint új szervezeti és működési szabályzat elfogadására. A vezetőség haladéktalanul tájékoztatja valamennyi alapszervezet szakszervezeti bizottságát azokról a feladatokról, amelyek a főügyészség záródokumentumából, illetőleg ezen ülés határozataiból adódnak. 2.) A vezetőség leszögezi, hogy a Sajtószakszervezetnél, amely az írott sajtóban működő egyetlen szakszervezeti érdekvédelmi szervezet a munkát társadalmi alapon, önkéntesen végeztük és végezzük, s megalakulásunk első percétől a demokratikus és törvényes működés mellett szálltunk síkra. Az ügyészség által kifogásoltak elsősorban tapasztalatlanságunkból, s abból adódnak, hogy a valós élethez igazodva jóhiszeműen alakítottuk ki saját szabályainkat. 3.) A vezetőség a tagnyilvántartást az egyesülési törvénynek megfelelően, az ügyészségi záródokumentumban foglaltak szerint átalakítja, valamenynyi alapszervezetet kötelezi, hogy központilag biztosított űrlapon 60 napon Szeptemberben ülést tartott a Sajtószakszervezet vezetősége és felügyelőbizottsága, októberben pedig a titkári tanács is. A vezetőségi ülés legfontosabb témája a szakszervezetnél lezajlott törvényességi vizsgálat tapasztalatainak összegzése volt. Az ügyészségi vizsgálat teljességgel rendben találta a gazdálkodással összefüggő érdemi és adminisztrációs tevékenységet, és alapjában törvényesnek értékelve a hosszú évek érdekvédelmi munkáját, néhány problémát vetett fel a működés egyes vonatkozásainak szabályossága és adminisztrálása tekintetében. Felszólalásában kérte, hogy a szakszervezet a soron következő kongresszuson az észrevételeknek megfelelően módosítsa a Sajtószakszervezet Alapszabályát. A vezető testület hosszas és tartalmas vita után megalkotta elfogadó állásfoglalását. Ugyancsak tárgyalt a témáról és határozatot hozott a felügyelőbizottság is. A titkári tanács tudomásul véve a vezetőség állásfoglalását, módosította a szervezeti és működési szabályzatot, hogy ezáltal mindenben megfelelő lehessen az V. kongresszus előkészítése. A grémium tájékoztatókat hallgatott meg az előző tanácskozások óta végzett szakszervezeti munkáról, majd módosította a múlt év elején elfogadott kongresszusi programot. A két dokumentumot adjuk közre az alábbiakban. A ról is szó esett a vezetőség tanácskozásán Pár flekkes kéziratot küldtem egy folyóiratnak, ben, ahogy manapság a leggyorsabb. Kértem, hogy döntésükről alkalomadtán értesítsenek. Eltelt egy hónap, kettő, s bár tudtam, az ilyen parnasszusi műhelyekben a malmok lassan őrölnek, ennyi idő már soknak tűnt, felhívtam hát az impresszumban feltüntetett döntnököt. A fiatal rovatvezető szavamba vágott: Nem olvastam. Döbbent hallgatásomat észlelve gyorsan hozzátette: Bocsánat. Tudtam, hogy főállásban látja el feladatát, ám több hónapig így sem tudott időt szakítani rám. Túlterheltség? Nem mentség. Napilapos ügyeletes szerkesztő koromban egy-egy hétvégi szám átrágása kötetnyi terjedelmet tett ki. Egy nap alatt. Nemcsak szövegfájlokban, hanem előbb hasáb-, majd oldallevonatban is legyűrve a penzumot. Mély lélegzetet vettem és letettem a kagylót. Harminchét évet töltöttem el különböző szerkesztőségekben, írtam másfél tucat könyvet, néhányat szerkesztettem. Ahogy évekkel ezelőtt média szakos hallgatóimnak mondani szoktam: Minden magyar laptípusnál dolgoztam. Szerkesztőnek, írónak nem attól kezdve tekintettem magam, amikor felvettek az újságíró-szövetségbe, az írószövetségbe, avagy első könyvem megjelent, hanem amikor például Örkény, Weöres, Vas István a levélborítékján így titulált. Pártállami időkben is író úrnak címzett borítékkal. (Egyébként az úr megszólítás kijárt a nyomdásztársadalom tagjainak is. A régen munkásarisztokráciának számító művelt szakma tagjai nemcsak tiszteletet adtak, de méltósággal el is várták a viszontmegbecsülést. A szocializmusnak nevezett korszakban is ez a megszólítás járta a szedőtermekben, mettőrasztalnál. Súlyos bosszút tudtak állni, ha valakit nevetségessé akartak tenni a kinyomtatott termékben. A kapitális nyomdahibák évtizedek múltán is szájról szájra jártak.) De maradjunk annál, mit tanultam szerkesztő tanoncként jó nevű irodalmi folyóiratnál. Szederkényi Ervin, a Jelenkor már elhunyt főszerkesztője elmondta, hogy az írók kivétel nélkül érzékeny lelkek, s ha hagyományosan, kézzel írják a leveleiket (akkor még szövegszerkesztő nem is létezett, de írógép már igen), az ilyenekre kézírással illik válaszolni (megköszönni a kéziratot, netán módosításokat, húzást javasolni, tehát nem sumákolva belenyúlni stb.). Egyáltalán illik válaszolni egy küldeményre: levélben, telefonon. Egy másik öreg szerkesztő kolléga mutatta meg Kosztolányi gyönyörű, zöld tintával neki írott, megőrzött leveleit. Szederkényi azt tartotta, hogy még a dilettáns kéziratok beküldője is megérdemli az udvariasságot, hiszen olvasója marad(hat) a jó műveknek. Kialakított egy nagyon fájdalommentes, finoman visszautasító levéltípust, amelyet kézjegyével látott el az éppen adott küldeménnyel foglalkozó munkatárs. Jó, jó, de villámpostás időkben ki az a balga szerkesztő, aki kazinczys levelezés illúziójában ringatózik? De hát éppen az emil az, amely alig igényel többet néhány tucat másodpercnél, ezért is lepődtem meg az ifjú kolléga időben lassú, szóban nagyon is gyors reagálásán. belül juttassa el az alapszervezet jelenleg érvényes tényleges névsorát, s a szakszervezet irodája ennek alapján állítsa össze a jelenlegi módosításával az alapszervezetekre bontott országos névsort, hogy az V. kongresszus szervezésének időszakában már ez álljon rendelkezésre a küldöttek számának meghatározásakor. 4.) A kongresszus előkészítése során alkalmazni kell a Fővárosi Főügyészség felszólalásában közölt követelményeket. Az alapszervezeti beszámoló, tisztújító és küldöttválasztó taggyűlések szabályszerű, az egyesülési törvénynek megfelelő lebonyolítása érdekében a vezetőség jegyzőkönyvmintákat ad ki valamennyi alapszervezetnek (akár kitöltendő űrlapként is) és ezek állnak majd a kongresszusi mandátumvizsgáló bizottság rendelkezésére. 5.) A kongresszus szervezésekor nagy figyelmet és gondot fordítunk a mandátumvizsgálatra. A Fővárosi Főügyészség által kifogásolt határozatképesség elmaradása a IV. kongreszszuson tárgyában is így történt. A megválasztott mandátumvizsgáló bizottság a szervezőbizottságtól kapott lista alapján ellenőrizte a megjelenteket, a jelenléti ívet és a kongresszuson még a szavazásokat megelőzően ismertetve jegyzőkönyvét, hivatalosan bejelentette, hogy a kongresszus határozatképes. ( Jegyzőkönyv, 21. oldal) 6.) A vezetőség megállapítja, hogy az ügyészségi Felszólalás 2/d pontjában szereplő, a központi és a központi nyugdíjas alapszervezetre vonatkozó működési szabályt, amelyet az ügyészség már a vizsgálat folyamán észrevételezett, ennek az ügyészségi kifogásnak az ismeretében a titkári tanács - amelynek hatáskörébe tartozik az alapszabály szerint a szervezeti és működési szabályzat megalkotása, valamint módosítása december 10-i ülésén eltörölte, s a jelenleg hatályos szervezeti és működési szabályzatban a szabályozás ennek megfelelően garantálja a szervezet demokratikus működését és a tagegyenlőséget. 7.) A vezetőség az V. kongresszus teljes anyagát (a jegyzőkönyvet és minden mellékletét, az ott elfogadásra kerülő alapszabályt, a szervezeti és működési szabályzatot) a Fővárosi Bíróság mellett egy eredeti példányban a kongresszus után haladéktalanul megküldi a Fővárosi Főügyészségnek is. Elfogadta 9 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazattal a Sajtószakszervezet vezetősége. Baktai György ügyvezető társelnök A szervezeti és működési szabályzat módosítása V. KONGRESSZUS 5-1. A Sajtószakszervezet legfőbb szerve a kongresszus, a tagok által közvetett módon választott testület, amelyet ötévenként kell összehívni. (Alapszabály 4-2-1) 5-2. Az alapszabálynak megfelelően a rendes kongresszust a következő szabályozás szerint kell előkészíteni: a.) biztosítani kell, hogy a szakszervezet minden 20 tagját egy-egy küldött képviselje, b.) a választást az alapszervezeteknél kell lebonyolítani oly módon, hogy biztosítva legyen a tagok és az alapszervezetek egyenlő mértékű képviselete. Ennek érdekében az alapszervezeteknél minden megkezdett húsz főre kell egy küldöttet megválasztani, függetlenül a jelöltek szakszervezeti tisztségétől, c.) az előző kongresszuson megválasztott tisztségviselők, valamint a titkári tanács további tagjai, amennyiben nem választották meg őket küldöttekké, tanácskozási joggal meghívást kapnak a soron következő kongresszusra, d.) a megválasztandó küldöttek számát a kongresszus előtt pontosított tagnyilvántartás alapján a vezetőség határozza meg és közli az alapszervezetek szakszervezeti bizottságaival. e.) a titkári tanács legalább 90 nappal a tervezett időpont előtt hozza meg elvi döntését és választja meg a szervezőés szerkesztőbizottságot, valamint a jelölőbizottságot, f.) a szervező- és szerkesztőbizottság végzi ettől kezdve a kongresszus előkészítésével kapcsolatos valamennyi operatív teendőt, g.) a kongresszust 60 nappal a kijelölt időpont előtt az alapszabálynak megfelelően - a vezetőség hívja össze, határozatában ismertetve a kongresszust előkészítő munkafolyamatot, a meghatározó határidőket, h.) az összehívást követően a kongreszszus előtt 30 nappal bezáróan valamennyi alapszervezetnél meg kell tartani a beszámoló, vezetőségválasztó és küldöttválasztó taggyűléseket, s azoknak jegyzőkönyvét 5 napon belül el kell juttatni a Sajtószakszervezet vezetőségének, i.) a vezetőségnek legalább 20 nappal a kongresszus előtt jóvá kell hagynia írásbeli beszámolóját, j.) a szervező- és szerkesztőbizottságnak 20 nappal a kongresszus előtt el kell készíttetnie a küldöttigazolványokat, a meghívót a tervezett napirenddel, és ezeket, valamint az írásbeli dokumentumokat postán kézbesíteni kell valamennyi küldöttnek. Az elkészítendő írásbeli dokumentumok: l./ a vezetőség írásbeli beszámolója, 2./ az alapszabály tervezett szövege, 3./ a szervezeti és működési szabályzat tervezett szövege, 4./ a szakszervezet programjának esetleges módosítására vonatkozó javaslat, k.) az írásbeli dokumentumokkal kapcsolatos konkrét módosító javaslatokat a küldöttek a kongresszus megkezdése előtt (ez történhet a kongresszus helyszínén is) kötelesek eljuttatni a szervező- és szerkesztőbizottságnak A kongresszus ügyrendjét a következőkben foglaltaknak megfelelően kell kialakítani: a.) a kongresszust a titkári tanács által előre megválasztott elnökség vezeti le, b.) a beterjesztésre kerülő dokumentumokat (alapszabály, szervezeti és működési szabályzat, esetleg programmódosítás) a titkári tanács által előre megválasztott szervező- és szerkesztőbizottság szövegezi meg, és még a beszámoló taggyűlések előtt eljuttatja az alapszervezetekhez, c.) a kongresszus határozati javaslatát ugyancsak a szervező- és szerkesztőbizottság készíti el a kongresszus helyszínén, a vitában elhangzottaknak megfelelően, d.) a személyi változásokat a titkári tanács által előre megválasztott jelölőbizottság készíti elő és terjeszti be, e.) a titkári tanács által előzőleg megválasztott testületeket a kongresszus megnyitó ülésén nyílt szavazással meg kell erősíteni, f.) a kongresszus megnyitó ülésén nyílt szavazással meg kell választani a mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottságot, és a mandátumvizsgáló bizottság az első szünetet követően beszámol a kongresszusnak, g.) a szervező- és szerkesztőbizottság köteles gondoskodni arról, hogy a küldöttek a tárgyalás előtt kézhez kapják az előre ki nem küldött dokumentumokat (mindenekelőtt a gazdálkodásról szóló írásbeli jelentést), h.) a kongresszus időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a napirend megtárgyalására a demokratikus elvek szigorú betartásával kellő idő jusson, h.) a kongresszus nyílt szavazással dönt napirendjéről (az előre kiadott írásbeli javaslat alapján) ügyrendi kérdésekről a program, az alapszabály valamint a szervezeti és működési szabályzat módosításáról a kongresszus határozatáról, titkos szavazással dönt a szövetséghez csatlakozásról, illetve kilépésről a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekről. valamennyi szavazáson az egyszerű többség (megjelentek 50%-a + l fő) elve érvényes A kongresszus akkor határozatképes, ha azon a megválasztott és a megválasztást hivatalosan igazolt küldöttek 50%-a + l fő részt vesz. Határozatképtelenség esetén a vezetőség a megismételt kongresszust legalább 2 héttel az előző dátum utáni időpontra azonos napirenddel, és a megválasztott küldöttekkel hívhatja össze. Ez a megismételt kongresszus az egyesülési törvény értelmében létszámától függetlenül határozatképes. A Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezetének további pontjai (5-4. és 5-5. alpontszámok 5-5.-re, illetve 5-6.-re átszámozásával) érvényben maradnak. A módosítást a Sajtószakszervezet Titkári Tanácsa 16-i ülésén elfogadta. Aztán itt vannak a tiszteletpéldányok. Dedikálva barátnak, írótársnak, tiszteletre érdemes személynek. Ezt is illik megköszönni, még ha az opust elolvasni még nem is volt időnk. S a kapott tisztelgést illik viszonozni is, ha új könyvünk jelenik meg. Volt, hogy a postai kézbesítésről szerzett rossz tapasztalataim alapján fél év, egy év múlva megkérdeztem a címzettől, megkapta-e, mert korábban előfordult, hogy a posta elkeverte a küldeményt. Ja, persze. Kösz. Ennyi ahogy mondani szokták. Ifjú fotóriporter nyugtázza kérésemet a lapnál, ahova időnként írok, hogy mit kellene lefotóznia. Okesz vágja rá. Már egy, általam egyébként nagyon utált oké -t sem érdemlek meg én, a kisurranó szerkesztő (mármint évekkel ezelőtt a gyakorlati lapkészítésből), ha a remek humorú Galsai Pongrác besurranó szerkesztőjéről tudna egyáltalán. Emlékszem, Ruffy Péter ha bejött a Magyar Nemzet szerkesztőségébe pedánsan, nyakkendősen, gondosan fésült hajjal, már halk megjelenésével tiszteletet ébresztett. Most már te jöhetsz nyújtotta át nekem a nem éppen gördülékeny stílusáról ismert másik kolléga a kéziratát. Úgy értette, hogy a nagy munkán már túl vagyunk, s most jöhet az olvasószerkesztői pepecselés, akadékoskodás, piszmogás szavakon, helyesíráson. Jött is. Teljesen át kellett írni. Érdekes, Ruffy kézirataiban ékezethibát sem lehetett találni. Nem beszélve arról, hogy remekül írt. Mellesleg De kit érdekel az irodalmi, szerkesztőségi illem, ha a hétköznapi életet áthatja a finoman fogalmazva stílustalanság. Amikor menedzserküllemű férfi műanyag poharas, forró kávéval száll fel a villamosra, vagy amikor a közélet és a média szereplői naponta csapják a képünkbe azt, hogy mit kell lenyomni a frakció meg az emberek torkán. Amikor nemcsak a kereskedelmi tévé az alpári kifejezéseket, hanem a köztelevízió riporterei is ömlesztik a nyelvi szlenget ( kirúgták, átverte, lenyúlták ), s már eszükbe sem jut, hogy nem csupán az érintetteket sérti ez a stílus, de a közlő, tehát a hírforrás hitelét is rontja a nyelvi silányság. Érdemes-e a szerkesztés tsinosodásáról beszélni, mikor az irodalom hovatovább katakombákba szorul, az újságírás meg sokak előtt a bulvár, a talmi tündöklés világával mosódik egybe? Hiszem, mert minden szerkesztőségben, ahol megfordultam, volt szerkesztő, aki tartásra, igényességre, viselkedésre mintát adott. Úr ír így kezdődtek a régi olvasókönyvek. Ma is űzhető. MArAFkó lászló a e Méltóan az ünnephez mikor a sajtóvilág mostani száma megjelenik, túl leszünk október 23-án, a megemlékezéseken. Hogy az idei ötvenhatos ünnepségek milyen légkörben zajlanak, e sorok írásakor még nem tudom. Csak remélem, hogy nemzeti ünnepünkhöz méltóan. és igaz lesz az előre vetített múlt idejű mondat: ezúttal minden rendben volt, úgy, ahogy az illik. Csendes méltósággal és békésen emlékeztünk az 1956-os forradalom hőseire, és azoknak a napoknak máig érő, jövőbe mutató tanulságaira. talán a mostani gazdasági, pénzügyi világválság fenyegetése, amely minket is elért, csillapítólag hat az indulatokra, és elgondolkodtat, hogy nincs értelme a széthúzásnak. mégiscsak, ha fogcsikorgatva is, össze kell fognunk, mert egy nemzet vagyunk, egy nép, közösek a gondjaink, azonosak az érdekeink. el kell felejteni a sérelmeket, le kell bontani a barikádokat, nem mehet ez így tovább. egyetemista lányom a nyáron bulgáriában járt. Hazatérve legnagyobb élményeként azt említette meg, hogy a bolgárok szeretik egymást! az ott töltött két hét alatt sok jelét tapasztalta ennek. amikor szófiában radka barátnője, akivel egymás között németül beszéltek, bolgárra váltott, rögtön a nyakába borultak a honfitársai, és különféle kedvezményeket kaptak szállodában, étteremben, taxiban. bolgár a bolgárnak nem farkasa, ők nem másoknak kedveznek, egymást segítik. büszkék magukra, a nemzetiségükre, a hazájukra, keresik egymás társaságát, és jól érzik magukat egymás között. itt lenne az ideje, hogy mi is megpróbálkozzunk ezzel. Sok az eszkimó? F. kováts ÉVA gyre csökkenő számok az apeh-közleményekben, amelyek évről évre az 1 %-ról értesítenek. az idén éppen forint. sok az eszkimó, egyre több nyugtattak meg egyesek a mondás módosításával. vagyis egyre több alapítvány, szervezet válik jogosulttá az 1 % bekasszírozására. ezért jut kevesebb fóka az eszkimóknak. a mi alapítványunknak például alig több mint félszázezer forint. mennnyiii? húzhatná el a hangját a segélyre váró újságíró, csak nem éppen a milliárdos lottónyereményt hirdető reklám hangján. és menten számolni kezdene: ha a szokásos segélyt fizetik ki ebből, 11 igényt tudnak kielégíteni. kielégíteni? Ugyan már! a legkisebb becsületes segély is tízezer forintnál kezdődik. arról már nem is beszélve, hogy egy háromszázezer forintos temetéshez (és ez minimális temetési költség) még harmincezret adni is szégyen lenne. természetesen nem ennyiből és nem ennyit ad az alapítvány. (sajnos nem sokkal többet!) van más forrás is. a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból származó összeghez viszont valóban sok lenne az eszkimó? netán lépjünk fel a konkurencia ellen? először is: nehezen lehetne egyet is találni, amelynek ne adnám oda magam is szívesen azt az 1%-ot. másodszor: mi sem áll távolabb tőlünk, mint valamiféle konkurenciaharc. az adózó kolléganő, kolléga támogassa csak tiszta szívvel gyermeke óvodáját, iskoláját vagy a kórházat, ahol édesanyját ápolják, és folytathatnám. bárcsak mi is adhatnánk nekik! nem is azokhoz szólunk, szólok, akik másképp rendelkeznek. remélem, azokhoz is eljutnak ezek a sorok, akik főként saját szakmánkban semmilyen számot sem írnak a kézhez kapott rendelkezési nyilatkozatra, akik elfelejtik, ha odaírják: , azzal már régen befizetett adójuk egy százalékát adják a vasvári pál Önsegélyező sajtóalapítványnak. növelve a segélyalapot, amelyből 17 év alatt több mint harmincmilliót juttatott az alapítvány a rászoruló kollégáknak. a számítások szerint kollégáink közel egyharmada akármennyivel nő is a jogosult alapítványok száma nem rendelkezik semmiről. pedig ehhez csak egy kis odafigyelésre és szolidaritásra lenne szükség. ezért is fogalmaznék úgy: nem az eszkimó sok, a szolidaritás kevés! baktai györgy

Sajtóvilág. Március üzenetei

Sajtóvilág. Március üzenetei Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, hírügynökségi, kiadói dolgozók

Részletesebben

Sajtóvilág. képben a fotóriporter Avagy: hogyan dolgoznak pályatársaink? Szakszervezeti titkár a Szaharában. kitüntetések augusztus 20-án

Sajtóvilág. képben a fotóriporter Avagy: hogyan dolgoznak pályatársaink? Szakszervezeti titkár a Szaharában. kitüntetések augusztus 20-án Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is!

Sajtóvilág. Március 15-e a Pilvaxban Átadtuk szakszervezetünk kitüntetéseit - Szili Katalin köszöntője. Megverték a Fideszt és az MSZP-t is! Az igazság tisztelete, a nyilvánosság igazsághoz való jogának biztosítása az újságíró legfőbb kötelezettsége. (IFJ etikai kódex) az újságírók, szerkesztőségi alkalmazottak, kiadói dolgozók érdekvédelmi

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

2015. február március VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU WWW.FACEBOOK.HU/VOSZ.HU 2015. FEBR. MÁRC. 20. ÉVF. 2. SZÁM Népszerû a vállalkozói akadémiákat, tapasztalatcseréket és konferenciákat

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5.

PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. PEDAGÓGUSOK LAPJA 5. LXV. ÉVFOLYAM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2009. MÁJUS 8. ALAPÍTVA: 1945-BEN ÁLLAM AZ ÁLOMBAN A köz-sajtóban és a szakmai lapokban egyaránt tovább zajlik az iskolák

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben

ÜZENET AVIGADÓBÓL ATARTAWMBÓL: BEREK-KERESETEK BRUTTÓBAN ÉS NETTÓBAN AKTUÁLIS, JOGSZABALYOK AKT-VALASZTASOK

ÜZENET AVIGADÓBÓL ATARTAWMBÓL: BEREK-KERESETEK BRUTTÓBAN ÉS NETTÓBAN AKTUÁLIS, JOGSZABALYOK AKT-VALASZTASOK , 55. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HíRLAPJA ÉS HíRLEVELE 1999. FEBRUÁR 22. ÜZENET AVIGADÓBÓL Febroár 4-én a Vigadóban hangzott el Orbán Viktor miniszterelnök hagyományteremronek szánt

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE

PEDAGÓGUSOK LAPJA VAN-E MAI VÁLASZUNK? A TARTALOMBÓL: MIÉRT KÉSIK A BÉRKORREKCIÓ? SZAKSZERVEZETI ÉLETÜNK ESEMÉNYEI AZ ALAPÍTÓK ÜZENETE PEDAGÓGUSOK LAPJA 5 7. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2 0 0 1. FEBRUÁR 13. A L A P Í T V A : 1 9 4 5 - BEN VAN-E MAI VÁLASZUNK? S ha most a tyúkszemünkre lépnek, hogy

Részletesebben

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben?

Milyen kihívások várnak ránk 2015-ben? www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI 25 SZÖVETSÉGE 2015. JANUÁR-FEBRUÁR Az ágazati szakszervezeti szövetség éves! 21. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A tartalomból: Megindultak az ágazati

Részletesebben

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen!

Postás Dolgozó AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA. Kedvezõ lehetõségek a Postás Egészségpénztár tagjainak 4. oldal. Postásokkal, postásokért, felelõsen! CMYK 2006. OKTÓBER Postás Dolgozó A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja A tartalomból Belül mégis jobb Megújuló ismeretek VBKJ-csomagot hozott a posta Ötezerért három évig 3. 6. 7. 8. AZ EGÉSZSÉG KASSZÁJA

Részletesebben

Vigyázz, mert szabad a vásár

Vigyázz, mert szabad a vásár Hajdú-bihari [ I. évfolyam 26. szám 2007. december 12. ] Fotó: Nagy Gábor Vigyázz, mert szabad a vásár Vásárolunk. Közeledik a szokásos nagy decemberi ostrom ideje, amikor mindenki igyekszik kifigyelni,

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt

XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus. Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt ÖNkormányzat www.toosz.hu XX. évfolyam 7 8. szám 2010. július augusztus a TÖOSZ folyóirata Baltás István Barati Attila Bene Klára Benkovics László Bíróné Dienes Csilla Budai Zsolt Búza Zsolt Czupi Sándorné

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában.

A TARTALOMBÓL. Újfajta társadalom A politikusok természetesen más oldalról közelítik meg a szakszervezetek térvesztését a munka világában. Más-kor ALAPÍTVA 1906-ban L. ÉVFOLYAM 2007. június július Európa szerte problémát jelent a fiatalok megismertetése a szakszervezettel, bevonásuk a mozgalomba, és nincs ez másképp a május elseje eszmerendszerével

Részletesebben

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl?

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2008. DECEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2. oldal 5. oldal

Részletesebben

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken

Nem értem... Interjú Losonczy János. A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata. Védharc a végeken Orvosok Lapja A Magyar Orvosi Kamara hivatalos folyóirata Nem értem... Védharc a végeken Interjú Losonczy János szülész-nőgyógyász főorvossal, a MOK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökével köszöntő Nem

Részletesebben

Milyen jövô vár ránk?

Milyen jövô vár ránk? A POSTÁS SZAKSZERVEZET MSZOSZ-DÍJAS LAPJA 2005. JÚNIUS A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekû adatokat megismerje, illetôleg terjessze.

Részletesebben

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében

2013. augusztus szeptember. Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE INTERNET: WWW.VOSZ.HU 2013. AUG. SZEPT. 18. ÉVF. 5. SZÁM Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál A Munkáért projekt keretében Ülésezett a VOSZ Elnöksége

Részletesebben

HALOTTI BESZÉD. A TARTALOMBÓL A PSZ kiáll az elnök mellett! Válasszanak! Építő javaslataikkal vagy segítenek, Kosztolányi Dezső LXIX.

HALOTTI BESZÉD. A TARTALOMBÓL A PSZ kiáll az elnök mellett! Válasszanak! Építő javaslataikkal vagy segítenek, Kosztolányi Dezső LXIX. PEDAGÓGUSOK LAPJA LXIX. ÉVFOLYAM 11. A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE HÍRLAPJA ÉS HÍRLEVELE 2013. NOVEMBER 10. ALAPÍTVA: 1945-BEN Kosztolányi Dezső Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket

Részletesebben

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009.

Dolgozó. Postás. UNI Postakonferencia. Budapest, 2009. 01. 28 30. a válság kapcsán. Postásokkal, postásokért, felelõsen! 2. oldal 2009. 2009. FEBRUÁR Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó UNI Postakonferencia 2. oldal Budapest, 2009. 01. 28 30. 6. oldal Legyen minden nap nõnap! 10. oldal Nyugdíjpénztár Tanácsok, esélyek

Részletesebben

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges

napig is az. Az országos érdekegyeztetés sztrájktörvény szigorítása, a 16%- os egykulcsos adó, a 98%-os viszszamenõleges CMYK www.vd.hu EGYESÜLT VILLAMOSENERGIA-IPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE 17. ÉVFOLYAM, 12. SZÁM Elfogadta az Országgyûlés az új Munka Törvénykönyvet Kormánypárti többséggel 255:98 arányban december

Részletesebben

A munkavédelem gyakorlata

A munkavédelem gyakorlata 2008. XI. évfolyam 2. szám A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának lapja Május 1.: Konferencia és megemlékezés 8. oldal A munkavédelem gyakorlata 10. oldal Érdemes együttmûködni és összefogni

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter

Civil partnerség IV. Nyugat-dunántúli Regionális Konferencia - vendégünk Kiss Péter miniszter 2006. október Kedves Olvasóink! Szeptember elsejétõl a Vas és Gyõr-Moson-Sopron megyékben megjelenõ, CISZOKok által kiadott újságokat teljes egészében felváltja a Nonprofit Hírlevél. További részletekért

Részletesebben

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9.

EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. 12. évfolyam. 128-129. szám, 2011. március-április EURÓPAI DEMONSTRÁCIÓ BUDAPESTEN - 2011. április 9. Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) több mint 80 szakszervezeti konföderációt (köztük a hat

Részletesebben