Majdnem. 21-ről a 22-re. A Tétékás Nyúz Kulturális Melléklete mailto:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Majdnem. 21-ről a 22-re. A Tétékás Nyúz Kulturális Melléklete http://nyuz.elte.hu mailto: nyuz@elte.hu"

Átírás

1 Klúr Nú VI féléfl 2 s 2010 ril 21 Téés Nú Klrl Mllél ://l Mj 21-rl 22-r Áril 21 é l li ril 22- E i ésé jrs r sr s l Tl s jlél ű 24 ór il r l 21- éll rról Fl j l Jó ér 21- s ir Ó N Mii j ir fs séléfjlés il s ér r ú sié s s lcsüli i jlséé Prs s li féé Hr Crés rrslls é sr í si srs ü lé Qi 95 é sülss Mxió ill s jrl Sl illi rési fírs sl jó sé í í Ersé l irl flj éi éi sísél l l r ls sló 84 é ilr j si Ersé rls lés r sr l i sl l Mr s rs éé 49 sj lsr sír lé Bls N j i r sú l s 1799 ril 21-é Ácssér újsül rül i és llí ii és iü lr ési l s ll ss sré s r ls l il ijlési i r s ré r cs i ról r i rci i í rél Njól fl cs i Tcsics Milról Sól rss ril 21 cs fr 22 llsíj ré H Fl js éü r é Vliir Iljics Ulj l Li sülij i r filr éló jóé írssé r fújj r r Mi j Li él Li él Li éli f és l l üllló l Í i srs s lé Pi Il K ír és riij és lé filófi I Ill sl irl i ér Kls ül újr r lséé li Brc él ss rs Jl Rr Oir i jé i il lés ir-üllr slló i fllülésé Esl Jc Nicls sll ri sélll ri sll é él E sé é érs só i fl r r éfrlój ls 1370 ril 22-é lr Bsill lé és lésí r 1789 júl 14- sr Cii l l Pr ics i lflli l

2 2 Irjú i rcs Irjú Hr Ersél Hr Ersé rfs ésé r rcűésl rl r ü rrl és s ijról sélü rrl s j ri Mss ü sr! r s r rcűés i ó ű jlü Kr-cé éi sfr flsl ilí éli rsr só jlés frs érés ül H icsi él éü r cs rcűés éló rés c és élés ri sr ül irós íjs lsíjs ís rís rl li s r sr sl ls és lé sl S él rcl cs frl? irós s éi rc é résé sr i férfi ló L sl i éri li r? N l ó jll i cs lsíjs Killsr r l élés il rcsi jlsé l? Elssr éli ósr il cs férfi űé és r rr r üls sól j éi Ts sé ri ri íj sli E ll és fj rcűésé r éé 6 féléfl 2 s 2010 ril 21 éés ésé jli i rcr ló flésíés ll li XVI-XVII si fl l lrj Hsr lé iiri XX s ljé ér s újr r ról flélsi r rcűés j 1990-s é Vics Frc Zríi Milós Néli E ój újr ssűji ül l l srcsér é új fr i éll csiós ls srsl s flsi ssé frs űés ir r iéésül r fil és ésé fil l rcűési s r i rj Kr-cé Kifj r ll s si é ll? Vlósíűl s rs flél rlsi úl él é rcűésél srs ll i éll l irós si l sll r rs rés si xíció l él jr rs l l rsi űlés jl l Ő r sli lls és fiir s slí ri llj Kirj ii l lj llí écsr sss rói é ül ll ll E fll Br Ssé rűésél ré rrsi Krlj r-jr rsi űlés srés Mil lrl sé csló r? Kül ré l r rs ó ls Rsrs rés s csíslói úcsú rrsi cs 2-3 ssl s iv l és ré i ifj rs rés lll srés Il l 2008 ss r lí Krlj l i Mr Orss Gűlés ű s ré i ié r és l ül ls sélés ó l I l éűs és rs cs rés i ri sj ésí rl jlls r ré él Ell ül rss és rüli js r r és r é H ll rl? Elé érs ré l i éll é l Né é l r 12 és fi il sr lss r li slés ls si E jl ll r r lí Vics Frccl ri éé és l r ó i ll é r r l sr i cs rlé li E sl jl ci rról és lj s fi li ü ll r lír cs rcűés

3 Irjú & Pl c és élés rés r ls és lsr r r rj l ssé É ljr l r r ú li ésr r é l rs i ics rr Kl é il sl l só sri cs fül l il! i jó l js-jú réé sü és i r sr il i l lé és é l filés és sí sé i r sl sl I ics sr ii sj il s I li j li llcsíó síi i il ró és ii r ié lé és csl lü fi l iri és ics r ij ésr És iér? Vl l riós ir lflls ér ir l cs é ó és s é l újri E-sfél éi csil ií l fiiil l fr il s l l és l r Fll és Lr Of T Dc Vilsr i s illió é i síls ls és Gs rr li rsls l ír-l lúr il l lsrű c swj js újr Mrrsr éri úl ls cs és rrfs élül N úls i r i Lr Of T Dc i Micl Fll lóss fl l ilsr rii sülésű ír rl rl sr rciój ls lúl i sfél éi Br sw lsr jr s sir ií rüllül r órs ól -sfél ór rléi és i cii flésülés és i és l és s élés és c Ell ii slli flésíés l r éré j li ir i l r si és i újr llról li M ói é é s ssj srű l rr i i é lj ésr Ms i r N újr f- i i r s l é i r Grfsé lj il ss jr li lérs új? Trrs é r ri rssl H il ú l r i ii r és i csil Bsé i óii fl r és s l li fj éls i r és l l éli Hil il srl f i ir r Ő r r i és lés élé l i s iíj j i ls érlésr ló il js 7-i si ls r s 8- sr rül S Récsr Ls ls T ll rsls l rfrs lój ír fllór lji sló s i Jó és Gs lss séj ré sr K Lél sí Tc Ur éi r D Drc Sé Úr ll i é lrl ílí ír és ri l c ijól éll ilsir 1994-s Eríiós Dlfsil l ó rélié l flléés ljl sll é sl és r Lr Of T Dc ói éi ésélül és crél: 21 3 ir éll flli fljl ü rir slj rr jr Véi érü l l sr i i 1980-s é Trrs r séls l sí i l si érélü N i i l ll ró élé l Mli é lúrj rl Ör l s? H ú ssü r l ré iól ii éri N i ilr sr ri ül lúr l s és l ll i Mil s lflls ij? Sr lsi ljs ül űfj Úlírs ré s é ll ls l rlj Ms r l N sr r li s séli r síi sll il Gs s ls Wl ré ésél í l 250 r l j srli ér sél Micl Fll sj ls sri si ólsról: l lj i fil sé i é és í l ló i 50 cs l ls si éli s Álélr s 22 é l sji rció rs sró ir Lr Of T Dc ii ílí ír és l lúr sjssiól rls rl il l é frls rs és i ll él ls súj l Érs ii ri i icsi érl lű rr ir Sillr rs Klúr Nú

4 MESÉK r rülü l ll Hi N sls r Cs fr l ér és érs síű rc Msél sérl réi é Cs sé é-src Él ü sé sé És éljü élü i s sj H lr ll és é Msél sérl új é Bils fülü súj H ics lc l cs ls ré c És lr r ir rs D i és sé Mi l r Él ü sé sé És sír sl Cs léé ll Vrj i j ü És sré i Vé-ér ri D i réi lé srű ics Kó: HR1 E cs f i D i és-és sé Éljü élü ú i Mi l fjl Si rss só cs il És él ü sé s Hs Rl il BL K VILÁGBÓ L l l sí l i l l fé i rl rül i i rül s sé s l i i Kó: sésé l Y2 l l ir lssú fl l rül f r sí é s s r j ls s rcról rsl fér sé l ri ús l ir ls l f é l r ú s él üs ül l ér s fü rl ű s r j s s i s f fjj sí í i sé l r cé i l j l sr é l é illsrú r él s í i r r iló é s l? úó fé rr ill li l jó iúó léé l l l ű él s l l í él éjj l ül ll sé? s l ló jl si ls l sü ll? é cs éjé l sll l? éés l ró fj r? KERETBE ZÁR V r l T i T r él Kr Nélül l Í ü Kó: é fél N3 H s j Elé f És ísér i M r H é é é E sir l Hi ér úl Ré i T ; i M lé Kr l i D i VÉTK ls r é j M l i Os l f Mr lé i ré s sél Hi i s r é Vrsl rccl é N s l s ér s Á é Sé ics r Fj ir ics ír s r é? Mi l l Őrül l r rl És füss r r l r T r ss Kó: Kr l jó í s é NO4 l É i

5 - rés N ér l f é f l E l l ül ü csills és r l i l l l l ü rf ér é s l j ór l f fil él Ős l s s é r j S fú sr Eé rsi j i i : l l sél l filcll lé Elil sr jl és ér lé l f s l é sü ; l rű il s cs séél rcsr rj D -fér éli rs c l l és Kó: L l f ll fiú r l i jrf s l C5 ill ll fl l l l érr fiú i r r flr? ér r l s ü é L! r i S s Ts ll l rülé Prs f s ó ll K i i? sl L l f síj fér f : l j ór N r rjli srű l ir r é E ss j r -R ó r s ccl Hr úl r l L Fél é é l s é j sl ír si Ks l l D s r r l i l ló l l r r rr ír i flé r? j ír i ló fiú i s i N l ló l i l l ü j r N l és l L l ésé ss N N r r lé csl i i é i é r s l ér ér? : r? i i l T l érés: V éi r f és s V C r r i l l? Elss é ll j Is r íl l és s ss Kés L i j r ír C Mj i Si s l l MERRE? sl s i Kó: S jó flé ci l i N6 Hssú l s érés; És fiú l Sólí rs éés i l l ré HZFE LÉ Blr r és Né i l csi éi fili Kicsi l il Ki lr f érfi jl é Él és sé l N jó ú r cs i s sl Vl l lls és Ti l é s K j rji Trr sésé l H rjl l réé; fj Ki só il fi É l s r S r És lr ll ír jl i s ciffr VÉTKES i rfió : O j és rr r l V j Virs sl lsr fó f H é j lill csillfé ssi ricsj M rs ír ról l éi r K r és lé? Elé r lfúl rj s : E Kicsi l sfrl ics súl ű srs ll f ír s ics j S sí D é il Zsé l r sj új l cs l fi Tr l rccs ll Ki r fló sr íl s Nl l Ő ss F é fl sélé Sr Kó: lsr lliéjé Fió é r élé C7 Mcsill N sl i fl l lrj És i lúl i i s r r Ciffr i EPIZÓD

6 Kói & Kl 6V Clf E rss rcú s Clrc LR Clf i ús é ics ü Éllj ü ll wsr fil sréjél Tir í fir frl ié li é s ssrr és róé sl H cs lir r l ll sji ill li rssl jr N éss si íi-éri rii férfiúról só cs süli l ll rló Hrcl si ilrú l l és cs ll síi síés Mr Silr: Vs Ml! Lls filsr i lé i s lli sssi ls Déli l i r ó l ssü 1952-l i l líésr éló sr s l cs llél és éésr iósri r r rl li é Esrű f i il Hllw r ( T Cr) S lir irl filésl r r é fsé l ir ll Sri Lél és Pr llrrl érl cssr r l Er r 40 és lúl é é Esw ll js Jó Rss és Csúf l rr ír Ms r l írssl ll ir l - fil il E ú ffici rjói írs Mrrs l il ls Hrr Pr rél és írs lól ésül Ffici s r ri ír é sül r r írs - l rű E ilr ll r ú é é Só M iél cíű réé s ri és sri S lsó ü é lél il l fli srű ű l ll si Err lll Mr Silr é liló l (?) i sr fj rsül ír fls Vs Ml! i l ri ré é ér Mj i l Gil sér slrs Tr G Zss sér Klr Pér Ki és i r új srll ll Véiísérjü si ilrú rs rül és Bs ls srl illsról r rs ésérl lrüll llról Vi Gri si ésrül sr r s ri iiól és Mó csll jsi í r lsl sél l úli Mir i s Bsr i r s s sér Árr l újr lli slrsil filréi lss sr i fil ó lé r lj wsr i (rsl ülü L r) il irl rér ii wsr fil lé si-wsr rs és í é é jól j Clf r il lé rrirj Ú i sr ils wsr éi i iél filjé lsi jl é Hé r i S és é fls Rss r flój é s jl N lsls Tl Clf i s slól iri ó síés Bri r fi r fl Rss rré l és r l l filji é rj f l Véül si-wsr l lcs és Clfrl sri lfl Ei lsó sré Mülés Nw Yról cíű Crr fil 1989 cr 16- i él l ré ró sé r ir Klr Pér rús frr rül l r r ls llsé sr i i s Pér é éll lj ir férfi lls s sr r cs réli j sr é sér Ml U fls l i l Só Mól s é i fj éri ils ssú ó llsés és iéssé ré jll :// slw ll lló l lsó ré fls írs l r 40 fj író E ré r s lirű srl i sr iél r jl Vs Ml!- és fls Trix 6 féléfl 2 s 2010 ril 21

7 K Erl-Mlr é 2010 i ül ié l sr sé 200 é r 7-é sül Erl Frc 150 é júl 7-é Gs Mlr 200 é rc 1-é i Frééric Ci sülésj üljü E rér ié é crl és rrl léi rj l il li sirs H-é ié sé sl ll ilós li lss Erl Frc r srj és ilírű Gs Mlr i r é l rss úi Or fiój ié jill U Ci r lss é é illi i léi iló rról Erl Frc r r úrjé rj s sirl r cs sr rsr rűés és ós l j és j é s l í sr r r Nr j si césél l l ór írs sr-ról Kli Hril i ll lsr L jé és Biri clli E Klsrr l l r í és ss cr j rrsr l Kés Nrr j Psr lé l Rssii: silli rél cíű írjl ül Zré ré l: r si sél Ci -ll rrsé ll r i l ilísr r flséül lr él Bri Kró Fl r l Els rj Bri Mri 1840 lésrű rj Hi Lsló i l rií riój Bécs Zr és Brs sir r ésíű űfj Ké l és r cíű rji l ré ésí H ssrc lrés és ilc r lés i j ij lsr Kiló só l Psi S-r l l sr ls il B sir ír űfj l Srl és Nél s r Dós Gr cíű rj féjl Ulsó rj Is irl l Orss Mr Dlrsül rsr l és cr sr i új Mr Kirli Or fiói ils j Zéi iói lls sülésj ül cr lé fl ljr ré 1893 jú 15-é l Gs Mlr sió sül ré csrsi Klišé sül Pr jr ii és Bécs é róri Flssri l rsr l ls jls ls Lir fr Gsll (E rlé li) cíű lcils ér Bsr l Or r és iój l Ő Bs Ricr Wr Ri-rlóij ls é rj Pir Msci Prscsül cíű rj és ls sj sifóij sré irl ér r frsól Mlr sl l li s cs ljsíé é ér i llsli lló ssűés íséré 1907l Bécsi Sif rsr 8 sifóij l ls ri és órslés í r sifóij é lé s é r sül Nw Yr-i Mrli Or rsr l és Pilric Sci j Mé é l i l és éssé rül ri Pri rós ér Bécs és rs l Frééric Ci Llrs sül frci és ll ré frr 22-é ils rc 1-jé ji Hé és r r é lé ír és csr Vrsó ír Ns r í í úl srl ié l süi l sr ll éé Bécs r l j Pr l l l Gr S-l éi fl Trló l 1849 ór 17-é Kísr Mr Rqij l ésé ls Bsi Tsi Fsil és Mlci Ni Orfsil li Ni Orrs r Erl Frc léér crrl és rérl ://www rsrif//38445 és :// wwwrl-lr/ ll jéó Llli Nóri Klúr Nú

8 Trl 8H Pss Öcsi E l léér Pss Frc léér űési illís r Nw Yr Pl ril 1-j és 28- i illís rój l illís iój l l 83 és Pss Frc Öcsi Pc és il ii ri ii l Mi i lj r lrúój és cs fcé éléé r-r íss s ré fsrljé l ilírűé Lű s lsíl fülül és érjllül r és ri l i r és i i Ncs lírs r fc lírs r l jl ls s úls l és l csl i lér ü érü rs éséér Hssú i és i lfs l ii lréssl sél ról Ei r l lrús éij ról Or Gr é ilrú i MTK lss Jésé és ré ís! Mi r sí l l r i sé éé rj l r lfr Di Séf rls csrrs és r si Öcsirl Vló ss ré ri Pss lúsról és lséérl rról l só írél sirél s lls sís é i r lrús r réij éló rsil ü ül ilji cí il ri lj cs éül l Br srű D fjó ré i r jól ri V Pc ljil Hél j Rl Mril i r i cs l fll sj li r réli il l ls lés i l 6:3 i r icssé sr rcs és fé ér Pss ii l l i ii ll és lééssl ói Pss léér sülés 83 éfrlój éűési illís íl l Bscl Hl Nw Yr Pl i lé i ril 28- i Krrs r űés fséi rfii sri rűi si és iói ló ss s illíó Kl Gl Wr rs lló rli féé ls i sl é ű j Pss lrúói és ri s rlűj rű Pss- rrciói és DVD- j lsí rl lós Esr Pér ír é lji i ll ói Rl Mri és C Mil ljs ifics i Pss-Si K lésű ólsr jr Mrrs i éiéi illís ról fülül li lé r fll és és rs srés ré és l f sé jri: Öcsi csi il! Mrci Klúr Nú Kül lfsr N lj s Klúr Nús ls ój és NYERJ ils! 6 féléfl 2 s 2010 ril 21

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

1, 1\ l{ r A L o l\ l

1, 1\ l{ r A L o l\ l P O l. l T l K A l. K O Z

Részletesebben

Főmunkatárs: Kérelem.

Főmunkatárs: Kérelem. Komrom 98 j n u r 7 ^ /V. M R Komromrmegye és Komrom F^lc Voros Megjelenk K mden r c ^ ros és D egyk zonbn rsk 30 'form szoehól bu rbl rk'k. béree dendy és g z d g. ez z m.klen é z hnk, k' csk lyen er.

Részletesebben

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I.

Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. AKTUÁRIUS JEGYZETEK 7. Dögei Sándor BIZTOSÍTÁSTAN I. Javított kiadás Budapesti Corvinus Egyetem Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Budapest 2011 m 2 I. A k o c k á z a t o k h o z, i l l e

Részletesebben

ő ü ó ő ü ó ó ő ó ű ő ő ű ú ő ó ő ő ó ó ő ó ő ő ó ő ő ó ő ó ő ú ú ó ó ő ú ű ú ű ő ú ú ó ó ó ó ó ó ő ó ó Í ó ó ő ó ó ő ő ű ú ű ú ó ó ű ú ó ő ő ü ó ó ó ő ü ó ő ő ő ő ú ó ő ü ő ü ú ó ő ü ÍÍ ú ú ő ó ő ó ü

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ Ő É ę ü ĺ Í ńź ü ö ĺ ü ö ź ź ű ź ĺ ę ź ö ö ź ö ö ö ę ö ĺ ö ĺ Ú ĺ ĺĺ ĺ ź ö đ ź ď ź ź ę Ú ü ü ö ö ę ĺ ö ĺ ü ü ĺ ź ĺń ź ĺ ď ź đ ź ü ű źú Ĺ ź ź ź ź ź ĺ ĺ ź ü ĺ ö ú ö ę ú đ ö ö ö ü ö ö ü đ ĺ Í ę ę

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben