l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l1 J ' ' l". ' Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület. Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l1 J ' ' l". ' ~. szamu e oterjesztes BIZALMAS: a melléklet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló évi CXII. törvény 5. (l) bekezdése alapján Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete január l-jétől a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 8. (1)-(3) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) alapján ellátási szerződést kötött a szenvedélybetegek átmeneti ellátása szolgáltatás biztosítására az Emberbarát Alapítvánnyal ( Budapest, Cserkesz utca 7-9., a továbbiakban: Alapítvány). A szerződés alapján az Önkormányzat térítésmentes helyiséghasználatot biztosít az Alapítvány számára a Budapest X., Gyöngyike u. 4. szám alatt. Az Alapítvány ellenszolgáltatásként a X. kerületben bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező 10 fő férfi szenvedélybeteg részére átmeneti gondozást nyújt a Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában. Az ellátási szerződés 6. pontja értelmében az Alapítvány köteles az általa nyújtott szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről a tárgyévet követő január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámoló formájában évente egyszer írásban tájékoztatni az Önkormányzat szociális és egészségügyi ügyekkel foglalkozó bizottságát. Az Alapítvány az ellátási szerződésben megjelölt határidőn belül benyújtotta az előterjesztés 2. melléklete szerinti beszámolóját. A beszámoló szerint évben az Alapítvány bentlakásos intézményrendszerének szolgáltatásait 4 fő kőbányai bejelentett lakóhellyel és ll fő X. kerületi tartózkodási hellyel rendelkező szenvedélybeteg vette igénybe. Az ellátási szerződésben vállalt 10 főre jutó éves gondozási napok száma évben 3650 nap (10x365nap=3650 nap), a beszámoló alapján a gondozási napok összesítése szerint az ellátottak 3698 nap ellátásban részesültek, így az Alapítvány eleget tett a szerződésben vállalt kötelezettségének.

2 II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, március 6. ~~0 Weeber Tibor Törvényességi szempontból ellenjegyzem: jegyző l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2014. (III. 20.) határozata az Emberbarát Alapítvány ellátási szerződése évi teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberbarát Alapítványnak ( Budapest, Cserkesz utca 7-9.) a szenvedélybetegek átmeneti ellátására vonatkozó ellátási szerződés évi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a humán szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője 2

3 E~bl{fo1xii.Kát! 1,._~-Al.a~:~~ránt M~klósné AlajJlivtiny ll 05 Budapest, Cserkesz u Elnök: JBereczki Sándor / Tel.: Titkár: BereczKí'Sanaómé-- ~~- - Fax: emberbarat memberbarat.hu Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete Népjóléti Bizottság ll 02 Budapest, Szent László tér 29. Tárgy: Az Ellátási szerződés évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolója Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete és az Emberbarát Alapítvány között júniusában létrejött Ellátási szerződés alapján az Alapítvány, mint szociális szolgáltatást biztosító Megbízott vállalta, hogy a Megbízó X. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete számára - X. kerületben bejelentett lakcímmel, vagy annak hiányában bejelentett tartózkodási címmel rendelkező- 10 fő férfi szenvedélybeteg részére férőhelyet biztosít bentlakásos szociális intézményrendszerében. A határozatlan időre létrejött szerződés 6. pontja szerint a feladattal Megbízott Emberbarát Alapítvány a tárgyévet követő év január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámoló formájában évente egyszer írásban köteles beszámolni a Megbízó Önkormányzat részére a szolgáltatás során kifejtett tevékenységéről. A korábbi évekhez hasonlóan Alapítványunk a megjelölt határidőn belül idén is elkészítette, és mellékelve megküldi a szerződés szerinti tevékenysége megvalósításáról készült, évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját. ' i. ;, ; }.;.~(~.~~.. Budapest, január 29. I ;,. ":_.:-.; ; '«. ~.., -l i ~,; -~.._ -~,r -, 'i: ' ;. e; i -.- '.-/.. ;, ''' Tisztelettel:,-'""'::; ~ct(q"fp7i0j.~j{~- Emberbarát Al~Jpftvá.rw 11 r," Budapest, Cserkesz u Adás.Sm: l. ~l Kondor Viktor l 201~ FEBR O ~. ;.-,.-..-~ í E.:Jó-sz-am Jt.c L... me!léklei - _._ -~ ~ képviselő

4 AZ ELLÁTÁSI SZERZÖDÉS ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA l.) Bevezetés: A szociális szolgáltatást biztosító Emberbarát Alapítvány rövid bemutatása A 25 évvel ezelőtt létrejött civil szervezet Alapító Okiratában kiemeit célként szerepel a szenvedélybetegek komplex rehabilitációja. Az elmúlt két évtized folyamán kialakított, egymásra épülő integrált intézményrendszerében hiánypótló állami feladatokat lát el az alábbiak szerint: A./ Kőbánya központjában, a Cserkesz utca 7-9. sz. alatt től működik az Ernberbarát Alapítvány bentlakásos Alkohol- Drogrehabilitációs Intézetének I. sz. Részlege, ahol többlépcsős férőhelybővítés eredményeként jelenleg már 55 fő szenvedélybeteg komplex ellátására van lehetőség. B./ A Rehabilitációs Intézet II. sz. Részlege a X. ker. Gyöngyike utca 4. szám alatt található, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló épületben további 23 gyógyulást kereső szenvedélybeteg részére nyújthatunk teljes körű rehabilitációt. C./ Az Alapítvány Cserkesz utcai székházával szomszédos, Cserkesz u. ll. sz. alatti telekingatlan megvételével lehetőség nyílt további bővítésre, évben új építési beruházás eredményeként megnyílt a Reszocializációs Központ, ahol Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona (20 férőhellyel) és Lakóotthona (12 férőhellyel) került kialakításra. D./ A szenvedélybeteg-ellátás komplexitását tükrözi a bentlakásos ellátás kiegészítéseként létrejött addiktológiai járóbeteg-rendelés. A Gyöngyike utcai épület Ióldszintjén Alapítványunk Addiktológiai Gondozót tart fenn, ahol a szenvedélybetegek, hozzátartozóik, ill. minden egyéb érdeklődő részére ambuláns gondozást, tanácsadást tartunk, valamint júliusa óta a szakminisztériumi rendeletben foglaltak szerint végzendő megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) is folyik. 2.) Az Ellátási szerződés tárgya: A X. kerületben bejelentett lakcímrnel, vagy tartózkodási címmel rendelkező l O fő férfi szenvedélybeteg részére férőhely fenntartása és a vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása az Emberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában. 3.) Aszociális szolgáltatásra vonatkozó szakmai alapinformációk: Az ellátás formája: Átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmény, amely a szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást biztosít. Az ellátás típusa: Szenvedélybetegek átmeneti otthona, amely alkohol-, drog-, és egyéb fiiggőségi problémával küzdő személy részére ideiglenes jelleggel, legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. A szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályi háttér: évi III. törvény Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról,

5 (I. 7.) SzCsM. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, - 29/1993. (11.17.) Korrn. rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (XI. 24.) SZCSM rend. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről - 112/2006. (V.12.) Korm. rend. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról - 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rend. Aszociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről A szolgáltatás megszervezése és a működtetés formája: Integrált intézmény Az Emberbarát Alapítvány szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerén belül különböző ellátási forrnák épülnek egymásra, ahol az egyes részlegek szoros munkakapcsolatban és szervezeti-, szakmai együttműködésben állnak egymással. Az integráció létrejöttét nagyban elősegíti az egyes telephelyek, ill. épületek egymáshoz közeli elhelyezkedése. Az intézményrendszer fenntartója: Az Emberbarát Alapítvány Kuratóriuma, melynek székhelye: Budapest, Cserkesz utca 7-9. A működési engedély kiállítója, működési engedély száma: Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal- Szociális és GyámhivataL A jelenleg hatályban lévő, határozatlan időre szóló működési engedély száma: /2007. Az intézmény ágazati azonosítója: S S Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában engedélyezett férőhelyek száma: 20 fő Az átmeneti intézmény működésének helye, címe: ll 05 Budapest, Cserkesz u. ll. 4.) A szolgáltatás célja, célcsoportja, az ellátás igénybevételének módja: A szenvedélybetegek átmeneti intézményében folyó munka célja: alkohol-, drog- és egyéb függőségi problémával küzdő személy részére az önálló életvitel feltételeinek fenntartása a szociális segítségnyújtás lehetőségeinek felhasználásával és speciális prograrnak szervezésével (készségfejlesztés, stressz-kezelés, munkavállalással kapcsolatos tréningek, szociális esetmunka, életvezetési készségek fejlesztésének elősegítése, szabadidős programok). Elérendő cél az ellátott életminőségének javítása, a reszocializáció elősegítése, a visszaesés kockázatának minimálisra csökkentése. Célcsoport: Az alkohol-, drog- vagy egyéb függőségi problémával küzdő szenvedélybetegek azon köre, akinél szakorvosi vélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra és ellátása családban vagy lakókörnyezetben átmeneti jelleggel nem oldható meg, - viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg gyógyintézeti kezelése nem indokolt - és a szenvedélybetegek átmeneti intézményében történő elhelyezését önként kéri.

6 Az ellátás igénybevételének módja: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, esetenként törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Az Intézetbe történő felvétel további kritériumai a gyógyulásra, változtatásra való motiváltság. Előgondozás: Az intézményi elhelyezés előtt a feladatellátással megbízott előgondozást végző szakszemélyzet tájékozódik az ellátást kérő egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, életkörülményeiről Az előgondozás célja az ellátást igénybe vevő aktuális helyzetének, fizikai-mentális állapotának megismerése, valamint a szükséges tájékoztatás nyújtása. Telefonon történő első jelentkezés alkalmával az ellátást kérő felvilágosítást kap az ellátás feltételeiről és körülményeiről. A tájékoztatás kiterjed az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, személyes használati tárgyakra is. A személyes találkozás alkalmával kitöltik az előgondozási adatlapot, az igénybe vevő személyes adatai, családi- és szociális helyzetére, valamint egészségi állapotára vonatkozó adatok felvételre kerülnek. Felvétel alkalmával az ellátást kérő tájékoztatást kap az otthon működéséről, az ellátás tartamáról és feltételeiről, az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, az ellátott és hozzátartozója közötti kapcsolattartás lehetőségéről, a fizetendő térítési díjról, továbbá megismeri a Házirend elöírásait, a szolgáltatás jellegét és tartalmát Az ellátás igénybevételéről az intézményfenntartó vagy az általa megbízott személy és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője megállapodást köt. A megállapodás tartalmazza: -az intézményi ellátás időtartamát, kezdetének időpontját - az ellátás megszüntetésének módjait -az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét és - a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat. 5.) Az átmeneti otthon feladatai: az ellátást igénybe vevő részére a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon teljes körű ellátás biztosítása, szükség esetén segítse az ellátottak más ellátási formába való átkerülését, arra való felkészítését az ellátottak társadalomba és a családba való visszailleszkedésének elősegítése, a teljes re-integráció. A teljes körű ellátás részei: A./ Étkeztetés megszervezése: napi 3-szori étkezés az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően, orvosi javasiatra diéta. B./ Ruházat, textília biztosítása: ha megfelelő mennyiségű vagy minőségű saját ruházattal nem rendelkezik.

7 C.! Egészségügyi ellátás: ~ orvosi ellátás heti 2 órában, ~ szükség szerinti alapápolás, ~ szakorvosi-, ill. sürgősségi ellátáshoz, ill. ~ kórházi kezeléshez való hozzájuttatás lehetősége, ~ egészségmegőrzést szolgáló felvilágosítás, ~ jogszabályban meghatározott gyógyszere!látás. D.! Mentálhigiénés ellátás biztosítása keretében: személyre szabott bánásmód, konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, ill. csoportos megbeszélés, segítségnyújtást szociális ügyintézésben, szükség szerint jogi tanácsadást, szabadidő kulturált eltöltési feltételeinek biztosítása, támogató beszélgetés megoldásához, életvezetési, pénzkezelési, munkahelyi problémák az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának támogatása, hitélet gyakorlásának lehetősége, egyéni gondozási terv megvalósítása, az intézményen belüli baráti kapcsolatok támogatása, Az ellátás során az átmeneti otthon biztosítja az ellátást igénybe vevő - korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével - testi-lelki aktivitása fenntartását, megőrzését. E./ Lakhatás: Az Otthonban biztosítottak az éjszakai- és nappali tartózkodásra szolgáló helyiségek, valamint a folyamatos fűtés-, energia és melegvíz szolgáltatás. A személyi tisztálkodásra, az étkezésre, valamint a közösségi együttlétre, ill. a látogatók fogadására alkalmas helyiségek a jogszabályi előírásnak megfelelő számban és méretben kialakításra kerültek. F.l Terápiás és készségfejlesztő foglalkoztatás: A munkavégzésre képes ellátottak meglévő képességeinek szinten tartását, ill. növelését szolgálja a terápiás célú, képességfejlesztő foglalkoztatásban való részvétel. Az ellátás során az átmeneti otthon biztosítja az ellátást igénybe vevő - korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével - testi-lelki aktivitása fenntartását, megőrzését. 6.) Működési feltételek bemutatása: A tárgyra vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével az intézmény rendelkezik a műk:ödéshez szükséges általános működési feltételekkel: szakmai programmal, házirenddel, és az egyes ellátottakra vonatkozó gondozási tervvel, amely elkészítése az ellátást legalább 6 hónap időtartamra igénybe vevő kliensek esetén kötelező. Az intézményvezető gondoskodik az egyéni rehabilitációs program elkészítéséről, amely az ellátott személy számára nyújt életvezetési, pszichés, mentális, szociális és a foglalkoztatáshoz való segítségnyújtást tartalmazó dokumentáció. Biztosítjuk a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

8 A) Tárgyi feltételek ismertetése: Az Emberbarát Alapítvány tul~donában áll a Budapest, X. ker. Cserkesz u. ll. szám alatt található sarokingatlan, amelyen új építési beruházás következtében komplex Reszocializációs Központ került kialakításra. A létesítmény alagsora rehabilitációs munkahelyi-, a földszint pedig oktatási stúdió céljára épült, az emeleti szinten az Átmeneti Otthon (20 férőhely), a tetőtérben pedig a 12 férőhelyes Lakóotthon helyezkedik el. Az intézmény elérhetősége ideális, gyakorlatilag a X. ker:ület városközpontjában található, egyéni- és tömegközlekedéssel való megközelíthetőség szempontjából egyaránt jó adottságokkal rendelkezik. Az épület több irányból, sokféle köztekedési eszközzel elérhető, a legközelebbi busz-, ill. villamosmegálló távolsága 50, ill. l 00 méter. A 2005-ben átadásra került ingatlan megfelelő infrastruktúrával rendelkezik, az Átmeneti Otthon tárgyi feltételei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelőerr lettek kialakítva. Mivel az épület eredetileg is jelenlegi funkciójának betöltésére készült, így a tervezésnél, kivitelezésnél, berendezésénél és felszerelésénél egyaránt figyelembe vettük az ellátottak életkori és egészségi sajátosságait. Az Átmeneti Otthon korszeru lakhatást biztosít, illetve minőségi követelményeknek megfelelő életkörülményeket nyújt. Az elhelyezés 4 db. 3 ágyas, egyenként 18 m 2 -es szobában, valamint 2 db. 4 ágyas szobában történik, minden szobához külön vizesblokk tartozik /zuhanyzó, mosdó, WC/. A szükséges bútorokat, berendezési- és felszerelési tárgyakat és textíliákat biztosítjuk Az átmeneti otthon alkalmas gondozási feladatok ellátására, mert a vonatkozó jogszabálynak megfelelően: a lakószobában egy ellátottra legalább 6 négyzetméternyi lakóterület l O ellátottra legalább egy zuhanyzó, valamint nemenkénti illernhely jut, biztosított a folyamatos fűtés,- és melegvíz szolgáltatás és az átlagos felszereltségű konyha alkalmas melegétel készítésére. Ugyanakkor sajnálatos dolog, hogy az intézmény akadálymentesítése még mindig nem megoldott. Építészeti-, ill. anyagi nehézségek miatt az emeleti szintek lifttel történő elérése egyelőre nem lehetséges. B.) Személyi feltételek, ill. a szakmai létszám szakképzettségének bemutatása: A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről rendelkező, többször módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. sz. mellékletének II. 2. F.) pontja szabályozza az átmeneti elhelyezést nyújtó bentlakásos intézmények szakmai létszámnormáit. Az itt meghatározott szükséges szakszemélyzet rendelkezésre áll, alkalmazásuk rninden esetben munkaszerződés keretében történik. Az Átmeneti Otthonban foglalkoztatott munkatársak: Az integrált intézményrendszer szakmai operatív irányítását a felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező, lelkész- mentálhigiénikus képzettségű intézményi igazgató végzi. o A pszichiátriai, addiktológiai, neurológiai betegségek kezelését l fő pszichiáteraddiktológus képzettségű szakorvos látja el részmunkaidőben, heti 2 órában, aki szükség esetén folyamatosan rendelkezésre áll. o Az ellátottak szociális, mentálhigiénés gondozásához l fő diplomás szociális munkás nyújt segítséget. o Az ápolói-gondozói feladatok ellátását 3 középfokú szakirányú képzettséggel rendelkező munkatárs végzi. Az Otthonban foglalkoztatottak szakmai képesítése megfelel a miniszteri rendelet 3. melléklet pontjában meghatározott képesítési előírásoknak, a munkavállalók, több mint 80 %-a rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges szakképesítéssel.

9 l 7.) A X. kerületből érkezett szenvedélybetegek ellátásának ismertetése: Az Önkormányzattal kötött Ellátási szerződés 2./ pontja szerint a X. kerületben bejelentett lakcímmel, vagy annak hiányában tartózkodási címmel rendelkező l O fő férfi szenvedélybeteg részére az Emberbarát Alapítvány, mint intézmény fenntartó férőhelyet biztosít. A gyógyulásra motivált szenvedélybetegek ellátásba vételének eljárásrendje rögzíti, hogy az intézményrendszerbe való bekerülés két módon lehetséges: 1./ az Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Főosztályáll keresztül történő beutalás révén, vagy 2.1 közvetlenül az intézményhez érkező ellátást kérőknél indokolt esetben soron kívüli felvétel és azonnali elhelyezés év folyamán önkormányzati javaslat, ill. beutalási kérelem szenvedélybetegek felvételére nem érkezett, közvetlenül az intézményhez személyesen érkező X. kerületi ellátáskérők felvételére minden esetben sor került év folyamán az Emberbarát Alapítvány bentlakásos szociális ellátásában részesült 15 fő kőbányai illetőségű szenvedélybeteg. Az alábbi táblázatok csoportosítva tartalmazzák a bejelentett lakcímmel, ill. tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybetegeket. A készült összesítésnél figyelembe vettük, hogy az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII tv hatálya kiteijed minden egészségügyi ellátást nyújtó, valamint egészségügyi és személyazonosító adatot kezelő szervezetre és személyre. Intézményünk az ellátottak körének speciális jellegére tekintettel különleges személyi adatokat kezel, ugyanis jogszabály által kiemeit védelemben részesül a kóros szenvedélyre vonatkozó minden adat. Mivel -a fenti jogszabály ainak figyelembe vételével-az egészségügyi ellátóhálózaton kívüli szerv részére történő adattovábbítás (a törvényben meghatározott kör kivételével) csak személyazonosításra alkalmatlan, anonimizált módon lehetséges, ezért az ellátást igénybe vevő szenvedélybeteggel kapcsolatosan az alábbi adatokat közöljük: A./ Bejelentett lakcímmel rendelkező X. kerületi szenvedélybetegek: Sorszám, Gondozási Szül. hely Szül. év Lakhely név napokszáma 1./ B. Budapest Bp. Krisztián Körösi 255 CsomaS. út 2.1 B. Róbert Gyöngyös Bp. Vaspálya u / D. Dániel Budapest Bp. Körösi 127 Csoma S. út 4./ D. István Miskolc Bp. Gránátos u. 365

10 B./ X. kerületi bejelentett tartózkodási címmel rendelkező szenvedélybetegek: Sorszám, Tartózk. Gondozási Szül. hely Szül. év név cím napok száma 1./ A. Mihály Budapest Bp. Előd U B. József Egyek D. László Budapest l F. István Budapest / H. István Budapest B_IJ_. Előd u J. János Veszprém K. János Csenger / K. Zoltán Budapest M. József Oroszlány /P. László Nyíregyháza ll./ Sch. Ottó Debrecen A gondozási napok összesítése szerint a fenti személyek nap ellátásban részesültek.!az Ellátási szerződésben vállalt 10 főre jutó éves gondozási napok száma évben: l O x 365 nap== nap./ Budapest Főváros Szociális Koncepciója rögzíti, hogy "a védett környezetben folyó hasznos munka terápiás tényező, és hozzájárul a jobb társadalmigazdasági beágyazódáshoz." Tapasztalataink szerint is a szenvedélybetegek ellátó-rendszerben való tartásának idejét, pszichés állapotának és ezzel összefiiggésben gyógyulási esélyeinek növelését jelentős mértékben elősegíti az intézményen belüli védett foglalkoztatás lehetősége. A Szociális törvény 99/B. - 99/E. -iban meghatározottak szerint a szociális intézményi jogviszonyban állók intézményen belüli szociális foglalkoztatása lehetőséget teremt az ellátottak mentális kondíciójának javítására és jövedelemszerző képességének fejlesztésére, és felkészíti őket az intézményen kívüli munka világába történő eredményes bekapcsolódásra. A fent felsorolt, bentlakásos ellátásban részesült 15 fő közül 4-en fejlesztő-felkészítő munkaszerződés keretében konyhai kisegítő, karbantartó, ill. betegkísérő feladatokat láttak el, 3-an pedig munka-rehabilitációs megállapodás keretében sütőipari munkás, árukiadó, ill. asztalos tevékenységben vettek részt.

11 8.) Összegzés Az Önkormányzat és az Alapítvány között fennálló Ellátási szerződés 4./ pontjában rögzített tájékoztatási kötelezettség figyelembevételével, - amely szerint a fenntartó által hozott, az ellátás igénybevételének szabályaira vonatkozó esetleges módosításról az Alapítvány értesíti az Önkormányzatot, - tájékoztatjuk a Megbízót, hogy a szolgáltatásért fizetendő intézményi térítési díjra vonatkozóan év folyamán sem történt változás, a nehezülő pénzügyi-gazdasági helyzet ellenére a Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonában az intézményi térítési díj összege április Ol. napjától változatlanul Ft. Az ellátottak részéről nem történt panasz írásbeli bejelentése, így benyújtott panasz kivizsgálására nem volt szükség. Az Alapítvány által fenntartott Szenvedélybetegek Átmeneti Otthonának működése a szolgáltatás Szakmai Programjában megfogalmazott elveknek és értékeknek megfelelő ~n történik. Az intézmény elhagyását követő időszakban a társadalomba, munka világába való visszailleszkedés megkönnyítése érdekében utágondozást folytatunk, amely a gondozás megszűnésétől számított legalább 6 hónapig tart. Az utógondozás időszaka alatt munkavállalással, életkörülmények változásával kapcsolatosan felmerülő esetleges nehézségek megoldásában segítséget nyújtunk, a jó kapcsolat további fenntartása érdekében volt klienseinket találkozókra, rendezvényekre (úgynevezett "önsegítő csoport") visszahívjuk A január l. napjától létrejött Ellátási Szerződés fennállásának 5 éve alatt a Kőbányai Önkormányzat és az Alapítvány szociális ellátórendszere között meglévő együttműködés évi eredményeként külön kiemelendő, hogy egy X. kerületi tartózkodási címrnel rendelkező év folyamán az Alapítványunk bentlakásos intézményrendszeréből kikerülö, - kliensünk júliusától részt vesz a Kőbán :':'; LÉLEK-Programban. Sok éves tapasztalatunk, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő személyek élet- és felzárkózási esélyeinek növelése és társadalmi integrációja megoldhatatlan korszeru, egymásra épülő intézményhálózat és jól kidolgozott, komplex kezelési módszerek és eljárások nélkül. Alapítványunk törekszik ebben a munkában személyi, tárgyi és anyagi lehetőségeihez képestmind nagyobb mértékben részt vállalni. Szándékaink szerint a jövőben is szeretnénk lehetőséget kapni arra, hog' :. szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésében, ill. a drogproblémákkal érintett személyek társadalomba történő visszavezetése érdekében a Kőbányai Önkormányzat és évi megalakulása óta a kerületben jelen lévő Emberbarát Alapítvány közötti hatékony együttműködés tovább folytatódhasson. Budapest, 2014.január 23. EMBf.RBARAT AI.APiTvru"4. Buda:Kpest. C. z u. 7-9 ~B erecz k s ' f' l or Intézményi igazgató

12 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Az Ernberbarát Alapítvány Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona évben az alábbi bevételekből gazdálkodott. /adatok E Ft-ban/ Bevételi forrás me2nevezése Össze2 (ezer Ft-ban) Szociális normatíva Il. ker. Önkormányzat támogatása 795 Intézeti térítési díj Összesen A férőhelyek után járó normatív támogatás, a II. ker. Önkormányzat támogatása, valarnint az intézményi térítési díj együttesen fedezte a felrnerült költségeket Az intézményi térítési díjat a Fenntartó évben sem változtatta, továbbra is Ft/hóban határozta meg, így a napi térítési díj Ft volt. A jogszabály szerinti "számított térítési díj" Ft/nap lett volna. Ellátottaink azonban még ezt az összeget sem tudták minden esetben megfizetni. Akinek szüksége volt rá, az ben is kérbette a Ft/hó összegnél alacsonyabb személyi térítési díj megállapítását. Az intézmény kiadásai az alábbiak szerint alakultak. /adatok E Ft-ban/ Költsé~ek!Kiadások Össze2 (ezer Ft-ban) Szernélyi kifizetések és közterheik Elelrnezés Fűtés, világítás, egyéb energia Egyéb költség, kiadás Összesen Megjegyzés: Az átmeneti otthon az Alapítvány Rehabilitációs Intézetéhez tartozó integrált intézmény, ezért egyes kiadások megállapítása csak arányosítással lehetséges. Az egy főre jutó kiadás e Ft volt, amely nem tartalmazza a szociális foglalkoztatással kapcsolatos költségeket Az intézményben folyó szociális foglalkoztatással összefiiggésben - szociális foglalkoztatási támogatás segítette a munkaerőpiacra történő visszatérését az ellátottainknak. Intézetünk lakói fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban, illetve rnunka-rehabilitációban vettek részt. Budapest, január 21. EMBf.RoARAT ALAPíTvÁNY Budapest, Cserkesz )J. 7-9 ;{~ Bereczki Sánck>r> Intézményi igazgató

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok

TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok TÁJÉKOZTATÓ Demens személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok A nappali ellátás igénybevételéhez hasonlóan rendelkezni kell: - Szakmai Program - Szervezeti és Működési Szabályzat - Házirend A Szakmai

Részletesebben

Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~.U. t1~~ It-~ ~V\., t -- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület Népjóléti Bizottság részére Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~t~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Down Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásának és házi segítségnyújtásának

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni)

KÉRELEM ÉS ADATLAP. átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) KÉRELEM ÉS ADATLAP átfogó rehabilitációs alkalmassági vizsgálathoz vagy felülvizsgálathoz (kérjük aláhúzni) Rehabilitációs intézményben, vagy rehabilitációs célú lakóotthonban elhelyezésre kerülő, illetve

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/154-6/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó

54 762 02 0010 54 02 Pszichiátriai gondozó Szociális szakgondozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(II.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A tiszasasi Alkony Gondozási Központ Idősek Klubja és Bentlakásos

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2012. október 25-én 14 órától tartandó rendkívüli ülésére a Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztői kiegészítés. Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés időpontja: 2008. december 18. Az előterjesztés címe: Ügyiratszám: 63090/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 251. oldal Előterjesztés a támogató szolgáltatás biztosítására benyújtott pályázatról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

~FrZ~sztián jegyző. Tisztelt Népjóléti Bizottság!

~FrZ~sztián jegyző. Tisztelt Népjóléti Bizottság! BUDAPEST FÖV ÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Az Emberbarát Alapítvány és az Anyaoltalmazó Alapítvány 2010. évi beszámolója Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N

2 0 1 4. S Z A K M A I P R O G R A M O P Á L H Á Z L A K Ó O T T H O N 9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-209 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: fogyotthon@zsiraint.hu Honlap:www.efozsira.hu S Z A K M A I P R O G R

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról 4 sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005.(10.20.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2004.(03.31.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013.

Támogatott lakhatás. Serafin József EMMI. Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. Támogatott lakhatás Serafin József EMMI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA KÉPVISELŐJÉNEK KÖSZÖNTŐJE, ÉS ELŐADÁSA: TÁMOGATOTT LAKHATÁS 1 Jogszabályi háttér Törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete /.... (..) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokró Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, ANNAK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között.

Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Melegedőnk a Fóti úti épületünk földszintjén működik munkanapokon 9-15 óra között. Az intézmény vezetője Surányi Ákos, a szociális munkások a 233-11-91 számon hívhatók. Szakmai program (2008. november)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.a~ t! Weeber Tibor /' alpolgármester. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere :!J CO szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék alapító okiratának módosításáról

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011. (IV.05.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete

(1) A Gyvt-ben meghatározott egyes ellátási formák közül az önkormányzat képviselőtestülete Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII. 01.) KT. számú rendelete a gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet. egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelet egyes tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. (2) bekezdés h) pontjában, a

Részletesebben

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása,

b) szociális foglalkoztatás: az ellátottak Szt. szerinti szociális foglalkoztatása, 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem. a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő ki.) 1. Az ellátást

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről Kengyel Községi Önkormányzat

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 10.025-1/2006. TERVEZET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben