Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló 2009. év"

Átírás

1 Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány Tartalmi beszámoló év A Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvány szervezi és összefogja a területén működő 36 karitász csoport munkáját. Az Alapítvány szociális tevékenységei közül a legjelentősebb a hajléktalan ellátás. Rendszeres ellátásban naponta fő részesül: Kertvárosban fő, 2009 június 30-ig Pálos templomnál fő, a Karitász központban fő március 31-ig a melegedőben fő adományozott ingyenes raktárból 100 fő a téli kríziskezelés keretében. Folyamatosan segítjük a hátrányos helyzetű családokat a város családsegítő szolgálataival szoros együttműködésben. Szociális munka Csoportjainkban folyó karitatív munkának jelentős része a nagycsaládok, a hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása, beteglátogatás, betegápolás, élelmiszer és ruhaneműk gyűjtése és osztása. Kiemelkedő jelentőségű a szekszárdi RÉV szolgálat drogprevenciós munkája, a komlói felzárkóztató cigány óvoda, a Don Bosco székesegyházi csoport gyermeknevelő és a kertvárosi csoport hajléktalanokat ellátó tevékenysége. Központunk a feladatok szervezésében és megvalósításában nyújt támogatást. Mindezen túl a Janus P. u. 4.sz. alatt működő karitász központnak saját, vállalt feladatai is vannak. Ezek közül a legjelentősebb a kertvárosi népkonyha működtetése. A naponta hajléktalan számára biztosított étkezéshez az önkormányzat támogatási összege évi Ft volt.

2 1. Népkonyha Alapítványunk január 1-jén vette át a kuratórium döntésére a népkonyha működtetését a kertvárosi karitász csoporttól, s tette ezt nemcsak azért, mert a tevékenységnek helyt adó ingatlan részben az egyházmegyei karitász tulajdona, de döntő mértékben az a szándék vezérelte, hogy a karitász eddig kifejtett szociális tevékenységét továbbvigye, lehetőleg úgy, hogy a rászorulók ellátása folyamatos legyen. A 2009-es évben, hasonlóan az előző évekhez, változatlan körülmények között történt a főzés és az étkeztetés. Sok éves törekvésünk, hogy egy korszerű, minden igényt kielégítő ingatlanba vigyük át ezt a tevékenységet, az elmúlt évben sem járt sikerrel. Mindez megnehezítette a népkonyhán folyó szociális munkát is. 2.A népkonyha működtetésének tárgyi és személyi feltételei A működés helye: Pécs, Szent Erzsébet u. 4. Nyitva tartási idő: ig. Az ingatlan jellege családi ház, melyet a karitász a 90-es években a kertvárosi plébániával közösen vásárolt, az ott folyó karitász tevékenységek folytatására. Alapítványunk 4/7-ed arányban tulajdonosa az ingatlannak. A konyhai berendezést németországi testvérszervezeteinktől adományként kaptuk. Az ingatlan belső kialakításában több felújítás történt a működtetés során folyamatos karbantartásra, rendszeres tisztasági festésre évenként sort kerítünk. A hajléktalanok ellátását folyamatosan, napi rendszerességgel 3 fő önkéntes végezte. Heti egy alkalommal egy önkéntes orvos is rendszeres segítője az ott folyó szociális munkának. A kifejezetten konyhai munkát évek óta összesen 10 önkéntes látja el - naponta két fő, egymást váltva - a kertvárosi karitász csoport szervezésében.

3 Valamennyi munkatársunk rendszeres orvosi ellenőrzés alatt áll, egészségügyi könyvvel rendelkezik. Szükségesnek látszott egy olyan személy alkalmazása is, aki állandó jelenlétével megakadályozhatja az esetleges betörést ill. lopást, s aki felügyeli azokat a berendezéseket, melyekkel a konyha rendelkezik, ha szükséges, gondoskodik javíttatásukról. Ezt a feladatot szintén egy önkéntes férfi látta és látja el. A népkonyhai tevékenységre biztosított személyi állomány min. 3, esetenként 4 fő valamennyien önkéntes segítőként vettek részt a munkában 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő konyhai kisegítő, 1 fő gondnoki feladatokat ellátó 1 fő szociális feladatokat ellátó személy 3. Az ellátottak száma, általános információk az ellátottakról Az étel elkészítésére két lépcsős megoldást választottunk. Erre azért volt szükség, mert a konyha kapacitása és az ÁNTSZ engedélye egy nagyobb létszám ellátását másképp nem tette lehetővé. A nyitva tartás alatt egyszerre fő étkeztetése megoldott, de soha nem volt zsúfoltság, mert folyamatosan érkeztek és távoztak a hajléktalanok. Melegebb tavaszi, őszi és nyári napokon az udvaron felállított kemping-asztalokon étkezhettek. Étkeztetések időpontja 7.30-tól kb.11 óráig folyamatosan. Átlag ellátotti létszám: 97 Nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét) minden napján ünnepi étellel vártuk a hajléktalanokat, melyhez minden alkalommal süteményt és kávét is kaptak. Karácsonykor mindezek mellett meleg zokni, kesztyű és gyertya is került a csomagba. Hétvégeken élelmiszercsomagot osztottunk ki közöttük, melybe lehetőségeinkhez mérten gyümölcsöt is tettünk. Ruha és cipőosztást tartottunk heti egy alkalommal, illetve a téli időszakban minden esetben, ha valakinek szüksége volt rá,

4 bármikor kapott meleg holmit, nemcsak a népkonyhán, de felkereshette a karitász központját is hasonló céllal. Egyéb adományozások Az elmúlt évben is támogattunk adományokkal szociális otthonokat, iskolákat, külföldi adományozóink segítségével. Programok, pályázatok, támogatások 1. Nappali melegedő A program célcsoportja: halmozottan hátrányos helyzetű hajléktalanok, aki valamilyen rajtuk kívül álló (helyhiány), vagy saját döntésük alapján a város intézményes hajléktalan ellátó rendszerét nem veszik igénybe. Melegedőnek a központ egyik tantermét nyitottuk meg, melyben lehetőséget biztosítottunk újságolvasásra, TVnézésre, játékra. Az élelmiszer mellé, meleg ruhát, takarót, hálózsákot is biztosítottunk részükre, A hajléktalanok körében sajnos az agresszivitás is jelen van. Előfordult verekedés, sőt ennél súlyosabb cselekmény is. Támogató: Hajléktalanokért Közalapítvány 2. Grudtvig Befejeződött konzorciumi partnerként (litván pályázó mellett, cseh, holland, ciprusi, görög partnerekkel) az a munka, mely az időskorúak palliatív ellátása témakörben elnyert uniós pályázat révén még 2007-ben elkezdődött. A pályázat eredménye egy oktatóanyag az említett témakörben. 3. E.C.V.C Idősgondozással, annak oktatásával kapcsolatos nemzetközi projektben 2009-ben bekövetkezett változások

5 Júniusban találkozót szerveztünk Pécsett, melyre eljött a ciprusi fél és az a pécsi szakmai kör, amely az oktatóanyag hazai adaptációjában vesz részt A tanulóhelyeket számítógépekkel láttuk el Az Egészségügyi Szakképző kiszállt a projektből December 2-án team-megbeszélés volt Budapesten valamennyi külföldi partner részvételével A karitász átvette az iskola szerepét 4. Köszhasznú, rehabilitációs, közcélú foglalkoztatás Már 2007-től akkreditáltattuk alapítványunkat, mellyel lehetővé vált a csökkent munkaképességű dolgozóink támogatott továbbfoglalkoztatása. Az év során 3 dolgozónk támogatottként, a számára egészségileg megfelelő munkakörben végezte munkáját. Sajnos a évben központilag felfüggesztett támogatás az utolsó negyedévben a megújítás hiánya miatt nagyobb terhet rótt az alapítványra ben ismét megnyílt az akkreditáció keretében történő foglalkoztatási lehetőség. 1 fő munkavállalót 6 hónapos időtartamban a Munkaügyi Központ TÁMOP programjának keretében tudtunk foglalkoztatni 100 %-os bértámogatással. Ebben az évben szervezetünk is csatlakozott a közcélú foglalkoztatási programhoz, együttműködve a városi önkormányzattal. 4 fő munkavállalót foglalkoztatását kezdtük meg. Ez a maximum 200 napos, 100 %-os bér- és járuléktámogatás is sokat jelent számunkra, mert a megnövekedett téli feladatok ellátása mindig túlterhelte állandó munkatársainkat. Támogató: Munkaügyi Központ, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

6 5. Tapasztalatcsere, kiadvány elkészítése (Szabadka) A Nemzeti Civil Alap támogatásával a Szabadkai Karitásszal tapasztalatcsere és együttműködés valósult meg. A pályázat alkalmat adott arra, hogy megismerhessük egymás munkáját. A cserelátogatásokon 8-8 fő vett részt. A csoport összetételénél ügyeltünk arra, hogy a tevékenységek egy-egy területének legyen képviselője valamennyien a karitász önkéntesei. A két szervezet együttműködésének folytatása: részvétel augusztusban az 1000 éves Pécsi Püspökség jubileumi ünnepségén és egy újabb közös pályázat. 6. Nyári napközis tábor, szavalóverseny Alapítványunk 2 x 1 hetes napközit szervezett, valamint szavaló versenyt Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával A nyári napközis táborainkat: július 27 július 31, augusztus 10 augusztus14-re szerveztük. A gyermekeket az Esztergár Családsegítő Szolgálat szakembereinek ajánlása alapján fogadtuk. A tábor tartalmas időtöltést biztosított a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyerekeknek, melyre garanciát az önkéntes szakemberek (nyugdíjas pedagógusok) jelentették. A tábor helyszíne: Pécs, Janus Pannonius u. 4. A gyermekek részére napi háromszori étkezést biztosítottunk. A szavalóversenyként meghirdetett, valójában kulturális napot november 19-én tartottuk meg, amelyen a fogyatékkal

7 élő gyermekek, fiatalok mutathatták be programjukat; az Éltes Mátyás Általános Iskola, a Bólyi Gyermekotthon, valamint a Pécsváradi Iskola fiataljai adtak elő színdarabot, verset, táncot, mesét. Az intézetekben tanító pedagógusok (nevelők) tanácsára egy színes vetélkedő jellegű program mellett döntöttünk. A résztvevőket sajátos helyzetükből adódóan nem zsűriztük. Minden gyermek és fiatal díjazott volt. A támogatásból vásárolt könyveket édességekkel, és játékokkal egészítettük, s mindenki egyformán részesült ajándékban és dícséretben. Nagyon jó hangulatú versenyt, élményben gazdag délutánt tölthettek el a fellépő gyermekek, szüleik, nevelőik. 7. Kiadvány készítés (Együttműködésben a PTE Társadalomföldrajzi Tanszékével) A szociális gazdaság helyzete és lehetőségei a Dél- Dunántúlon - címmel egy 166 oldalas önálló kötet kiadására pályáztunk és nyertünk. A könyv minden példánya eljutott a szerzőkhöz, a felsőoktatásban és a posztgraduális szintű képzésben működő érintett intézmények vezetőihez, a kutatóintézetekhez, a közigazgatásban érintett szakemberekhez, a helyi és a megyei döntéshozatal és a munkaerőpiaci szervezet képviselőihez. A kötet szakmai színvonalának megmérettetésére egy független lektort, Dr. Dövényi Zoltán intézetigazgató egyetemi tanárt, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézetének igazgatóhelyettesét kértük fel a hivatalos OFA szakértői véleményt megelőzően. Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 8. Téli kríziskezelés

8 A benyújtásra került programban egyszeri, esti étkezési lehetőséget biztosítottunk az utcán élő hajléktalanok számára. Ők azok, akik télen nem mennek be sem a nappali, sem az éjszakai melegedőkbe, pincékben, egyéb helyeken húzzák meg magukat. Terveink szerint az előző években már megszokott helyszíneken (Pécs, Búza tér, Vasútállomás, Pécs, Uránváros Autóbusz pályaudvar) végezzük az élelmiszer osztását naponta 2 fővel. Mindkét munkatársunk az osztáson kívül tanáccsal, felvilágosítással látja el a megjelenteket. A teás-járat már régebben is megszokott szolgáltatásai: meleg holmik, takarók, hálózsák, vitaminok, szükség esetén gyógyszerek stb. osztása. Alapélelmiszerként zsíros kenyeret, teát osztunk, de mint az előző évek teás-járatán, most is biztosítunk tartalmasabb étkeztetést (májkrém, főtt kolbász, virsli, húspogácsa, stb.). Átlagban napi 100 fő (+kb.30) ellátására készültünk fel. Nagyobb létszámra készülve tartalék élelmiszer minden esetben van nálunk. Városunkban Pécs külső kerületeiben (szőlők, kertek) sokan laknak különböző bódékban, így nekik a városba bejutás nagyon nehezen oldható meg. A téli időszak még kritikusabb, ezért a járat útvonalának tervezésekor ezt a szempontot is figyelembe vettük. A program leglényegesebb része a szociális munka, melyet komoly szakmai tapasztalattal, emberismerettel végző munkatársainkra bízzuk. Rájuk vár az a feladat, hogy felismerjék, ha valakinek sürgősen orvosi segítségre van szüksége, hogy minden ellenkezés ellenére meggyőzze a hajléktalant fogadja el az átmeneti szálló nyújtotta menedéket a szélsőségesen hideg időben. Támogató: Hajléktalanokért Közalapítvány

9 9. Pécs 2010 EKF Sikeresen pályáztunk a Pécs EKF programban júliusban - a pályázati lehetőséggel élve - szervezetünk 5 napos nemzetközi kulturális eseményt tervez a Szent István térre, több szomszédos ország Caritasának bevonásával. 10. Önkéntesek képzése A képzés célja: A Karitász szolgáltatási színvonalának, hatékonyságának növelése. A tananyag időrendben: 1. hétvége: Bevezetés a szociális és egészségügyi ellátórendszerbe a.) Az Egyház szociális tanítása b.) Szociális törvény és rendelkezések c.) Családsegítés d.) Roma kultúra e.) Szenvedélybetegek ellátása f.) Hajléktalanok ellátása g.) Betegek ellátása és beteglátogatás 2-6. hétvége tréningek: Kommunikációs tréning Önismereti tréning Közösségi munka tréning Segítő beszélgetés tréning Szociálisprojekt-menedzsment tréning A program finanszírozója: Katolikus Karitász Bp, Pécs- Egyházmegyei Katolikus Caritas 11. EU élelmiszer osztás

10 Adományok osztásának két kiemelkedő eseménye, hogy részt vettünk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által biztosított nagyobb mennyiségű liszt és tészta szétosztásában ben két alkalommal osztottunk EU-s élelmiszert. Tartós élelmiszerben részesül 71 településen 8200 család ( fő). Mindez óriási logisztikai feladatot, s megfelelő adminisztráció biztosítása komoly költséget jelentett a karitász központnak, melyben sem az ellenőrzést végző MVH, sem Vám- és Pénzügyőrség nem talált hibát. Az élelmiszerosztás támogatója: Katolikus Karitász Budapest 12. Web-lap készítése Pályázatunkban egy új honlap elkészítéséhez kértünk támogatást. Tettük ezt azért, mert úgy éreztük, hogy igazán komoly közönségkapcsolatot csak megfelelő PR munkával tudunk kialakítani. Ennek egyik fontos eleme, hogy elérhetővé váljunk, hogy tudjanak rólunk. Az elkészült és folyamatosan karbantartott honlapunkra már most- mikor még bőven van feltölteni való, hiszen aktualizálnunk kell sok dicséretet kaptunk. A színvonalában sokkal elegánsabb, tartalmasabb honlap elkészítését szakemberekre bíztuk, mert hisszük, hogy nem mindegy a rólunk kialakított kép Termék:Hon-lap:www.pecsi-caritas.hu Támogató: Nemzeti Civil Alapprogram 13. Ünnepi programjaink, akcióink A karitász - szem előtt tartva a rászorultság legsúlyosabb formáit - több olyan akciót indított év végén, melyekkel enyhíteni próbált sokak napi gondjain.

11 Az Élelmiszerbank támogatásával már októberben gyűjtési akciót szerveztünk két pécsi TESCO áruházban, valamint részt vettünk az Adománylavina akcióban, amely 1,5 t tartós élelmiszert jelentett. A vásárlóktól kapott, illeve az Adománylavina programból összesen 2,1 tonna, különböző tartós élelmiszert a karitász saját vásárlásával egészítette ki, hogy családok számára összeállítható csomagokat kapjunk. A csomagonkénti élelmiszer-kiegészítés Ft többletkiadást jelentett a karitásznak, de e nélkül nem lettek volna egységesek alapvető élelmiszerek hiányában - a csomagok. Az adományba kapott német élelmiszerekkel együtt csak a pécsi központban - összesen 500 csomagot készítettünk és osztottunk szét a családok között. Idén első ízben nyugdíjas egyesületek is leadhatták a rászorulók névsorát a pécsi családsegítő szolgálatok listái mellett. Egyik legszebb akciónkat gyerekek patronálták. Pécsett öt óvoda apró gyerekei és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanulói mutattak példát szociális érzékenységből, mert le tudtak mondani egy-egy játékukról, kedves tárgyukról a számukra teljesen ismeretlen, hasonló korú fiatalok javára. Akciójuknak eredményeként jutottak ajándékhoz a csányoszrói, a komlói és a felsőnyéki gyerekek. Idén első alkalommal komoly anyagi segítséget kaptunk a Katolikus Püspöki Konferenciától. A pénzügyi válság miatt krízishelyzetbe került, egyházmegyénkben élő családok megsegítésére összesen Ft-ot utalt szervezetünknek, melyből összesen 36 családnak tudtunk maximum Ft-os, egyszeri támogatást adni.

12 Családok megsegítésének folytatására országos gyűjtéshez csatlakoztunk Egymillió csillag a szegényekért címmel. A december elején indított és szentestéig tartó akcióban egyházmegyei szinten Ft gyűlt össze, melyet a karitász csoportok a területükön élők megsegítésére fordíthattak. 14.Lelkigyakorlat Pécsi Egyházmegye augusztus 23-án ünnepelte alapítását. Ez alkalomból nagyszabású szabadtéri mise volt a Dóm téren. A Karitász ezt a szép ünnepet összekötötte az éves, két napos lelki gyakorlattal, melyre önkénteseit, csoportvezetőit hívta meg. Csoportjainkkal történő kapcsolattartás 2009-ban intenzívebb volt, mint előző években, hiszen az élelmiszerosztást velük együtt valósítottuk meg. Számos közösségi programnak vagyunk szervezői és színtere. A legfontosabbak közül: havonta egy alkalommal a karitászban jönnek össze a KOMT tagjai. Segítőink között sokat számíthatunk a több éves múltra tekintő - osztrák és német - kapcsolatokra, akik fáradhatatlanul támogatják tevékenységünket ben Pécs testvérvárosa Fellbach is támogatott ruhaadománnyal bennünket. Adományukból Fellbach város kérésére ingyenes ruhaosztást szerveztünk a pécsi nyugdíjasoknak. Pécs, március 16.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2012 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 2 114/3 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére 17. NAPIREND Ügyiratszám: 4/2654/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton

amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton amim van, azt neked adom A másik emberhez vezető úton É v e s j e l e n t é s 2 0 1 2 A szolgálat a szeretet drámai megnyilatkozása. A szolgálat Isten szeretetének drámai megjelenése a világban. Elfogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 2009. évi szakmai beszámoló MEREK 2009. évi szakmai beszámolója A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a megfogalmazott szakmai terv, és az általános

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010

Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Menedékház Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 1. Számviteli beszámoló A Menedékház Alapítvány a 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1007-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális

Részletesebben

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735.

TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY. www.dartke.hu info@dartke.eu Dr. Nagy Gábor Dániel Dr. Nagy Gábor Dániel +36309061735. TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0131 ZÁRÓTANULMÁNY 1. Szervezet adatai: Név: Székhely: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Levelezési cím: 6721 Szeged, Sajka u. 16. Telefon: +3662 641-580 Fax: +3662 641-580 Dél-alföldi Regionális

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

www.segelyszervezet.hu segelyszervezet@segelyszervezet.hu

www.segelyszervezet.hu segelyszervezet@segelyszervezet.hu (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2008 MAGYAR ÖKUMENIKUS SEGÉLYSZERVEZET TARTALOMJEGYZÉK Humanitárius munka nemzetközi fejlesztés Magyarországi szociális fejlesztő tevékenység Stratégiai Osztály Szemléletformálás

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. árvíz a Duna mentén. Táborozni jó. Hálót. III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam III. szám 2013. ősz Ingyenes Mindennek megvan az órája árvíz a Duna mentén Táborozni jó Hal helyett Hálót A dunai árvíz karitász

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete

ZÁRÓTANULMÁNY. TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén. Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0028 TeSZEM, viszem önkéntesség terjesztése Hernádon és környékén 1. Szervezet adatai: Név: Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete Székhely: 2376 Hernád, Fő u. 147. Levelezési

Részletesebben